ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ Μαρία Ανέμου Λεμεσός 2012

2

3

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ Μαρία Ανέμου Επιβλέπουσα καθηγήτρια Δρ. Δέσποινα Σεργίδη Λεμεσός 2012

5

6 Πνευματικά δικαιώματα Copyright Μαρία Ανέμου, 2012 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση της πτυχιακής διατριβής από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. ii

7 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Δρ. Δέσποινα Σεργίδη, Λέκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, η οποία είχε την επίβλεψη της εργασίας, για την ουσιαστική καθοδήγησή της, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής, του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, για την εποικοδομητική συμβολή τους. Ευχαριστώ, επίσης, την κ. Μάρθα Καταφυγιωτού, υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, για την καθοριστική βοήθειά της και τη συνεργασία στη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος, ευχαριστώ πολύ την οικογένεια μου για τη συμπαράσταση τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας και όλους όσους με βοήθησαν να την φέρω εις πέρας.. iii

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου μικροκλίματος και εσωκλίματος για θέρμανση διώροφης μονοκατοικίας το χειμώνα και δροσισμό της το καλοκαίρι, και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της συμβατικής ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα στο κτίριο και κατ επέκταση γενική ενεργειακή αειφορία του κτιρίου. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται χρήσιμα στοιχεία που αφορούν το αντικείμενο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και γίνεται αναφορά σε επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με το θέμα. Επίσης, παρέχονται παραδείγματα εφαρμογής των βιοκλιματικών αρχών και παρουσιάζονται κάποια βιοκλιματικά κτίρια στην Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο. Δίνονται στοιχεία για τη θέση των κτιρίων, για τα δομικά χαρακτηριστικά τους και για τα παθητικά ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά, επίσης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τις καταναλώσεις ενέργειας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πολεοδομικά δεδομένα του οικοπέδου που έχει επιλεχθεί για την ανέγερση της κατοικίας και αναλύονται τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής Πάχνας, όπου βρίσκεται. Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται η βιοκλιματική ανάλυση της περιοχής, χρησιμοποιώντας τον ποιοτικό και ποσοτικό βιοκλιματικό χάρτη, και καθορίζονται οι στρατηγικές που θα εφαρμοστούν, για την επίτευξη θερμικής άνεσης της κατοικίας. Στο τρίτο κεφάλαιο με τη χρήση του ηλιακού χάρτη δημιουργείται η μάσκα σκιάς, βάσει του τοπογραφικού σχεδίου του τεμαχίου, από την οποία φαίνεται πότε υπάρχει ηλιασμός ή σκιασμός στην κατοικία, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα συστήματα και τεχνικές για την επίτευξη ηλιακών κερδών το χειμώνα και ηλιοπροστασίας το καλοκαίρι. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνονται εισηγήσεις για τη βιοκλιματική αναβάθμιση της κατοικίας. Γίνεται αναφορά στη χωροθέτηση της κατοικίας, τον κατάλληλο προσανατολισμό στο οικόπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τον περιβάλλοντα χώρο, τη τοπογραφία και τις υπάρχουσες κατασκευές, με γνώμονα τις ηλιακές απολαβές τον χειμώνα και την ηλιοπροστασία το καλοκαίρι. Γίνεται η τοπιοτέχνηση του οικοπέδου με φύτευση των κατάλληλων δέντρων στις διάφορες πλευρές του κτιρίου. Αναλύονται τα παθητικά ηλιακά συστήματα και οι τεχνικές που προτείνονται να εφαρμοστούν στη κατοικία για θέρμανση της τον χειμώνα, φυσική ψύξη το καλοκαίρι και επίτευξη φυσικού φωτισμού με ταυτόχρονη μείωση της iv

9 κατανάλωσης ενέργειας από μηχανικά μέσα. Γίνεται αναφορά στα ανοίγματα, ώστε να επιτυγχάνεται φυσικός αερισμός και απολαβή ηλιακών κερδών και στα συστήματα σκίασης που εισηγούνται για την ηλιοπροστασία της κατοικάς Επιπλέον, γίνεται αναδιάρθρωση των εσωτερικών χώρων της κατοικίας, για την κατάλληλη θερμική λειτουργία της. Στο πέμπτο κεφάλαιο διεξάγονται τα συνολικά συμπεράσματα, παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν μετά από την μελέτη του υλικού που συγκεντρώθηκε και τέλος παρουσιάζονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα των προτεινόμενων μέτρων. v

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... iv ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... vi ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... viii ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... ix ΕΙΣΑΓΩΓΗ... xi 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Κύπρο Βιοκλιματική ανάλυση περιοχής Πάχνας Πολεοδομικά δεδομένα τεμαχίου μελέτης Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων Βιοκλιματικοί Χάρτες Μεθοδολογία Δημιουργία βιοκλιματικών χαρτών για την περιοχή Πάχνας Ανάλυση βιοκλιματικών χαρτών Συμπεράσματα Εργαλεία Ηλιασμού Ηλιακός Χάρτης Μεθοδολογία Δημιουργία Ανάλυση Συμπεράσματα Βιοκλιματική ανακαίνιση κατοικίας vi

11 4.1 Εξωτερικές αλλαγές Μικρόκλιμα Σχήμα, όγκος, προσανατολισμός της κατοικίας Αλλαγές κελύφους Δομικά υλικά Θερμομόνωση κατοικίας Θερμοκήπιο Γυάλινες επιφάνειες και αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για το χειμώνα Ηλιοπροστασία Φυσικός αερισμός και εξατμιστικός δροσισμός Αποπεράτωση δαπέδων Αλλαγές εσωτερικής διάρθρωσης Συμπεράσματα Τελικά συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ vii

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 2.1: Κτηματολογικά Δεδομένα Τεμαχίου..21 Πίνακας 2.2: Πολεοδομικά Δεδομένα Τεμαχίου Πίνακας 2.3: Μετεωρολογικά Δεδομένα για Περιοχή Πάχνας 23 Πίνακας 3.1: Γωνίες αζιμούθιου και ύψους...39 viii

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εικόνα 1.1: Βιοκλιματικό νοσοκομείο στο βόρειο Τιρόλο της Αυστρίας. 7 Εικόνα 1.2: Βιοκλιματικό νοσοκομείο στο βόρειο Τιρόλο της Αυστρίας τοίχος από πλινθια 8 Εικόνα 1.3: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Βιέννη 8 Εικόνα 1.4: Giffard Park Milton Keynes Εικόνα 1.5: Βιοκλιματική κατοικία στο Βέλγιο, Εικόνα 1.6: Δημοτικό σχολείο, Tournai Βελγίου 10 Εικόνα 1.7: Συγκρότημα έξι κατοικιών, La Salut, Βαρκελώνη Ισπανία..10 Εικόνα 1.8: Βιοκλιματικό νοσοκομείο, Hopital Vielha Catalogne, Πυρηναία Όρη Ισπανία.11 Εικόνα 1.9: Baggesensgade, Κοπεγχάγη Δανία..11 Εικόνα 1.10: Ανώτατη Εθνική Σχολή Εμπορικών σπουδών, Ιταλία...12 Εικόνα 1.11:Βιοκλιματική κατοικία Haus Waldmohr Landstuhl, Γερμανία...12 Εικόνα 1.12: Βιοκλιματική κατοικία Haus Waldmohr Landstuhl, Γερμανία Θερμοκήπιο...13 Εικόνα 1.13: Νότια όψη της κατοικίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.14 Εικόνα 1.14: Κατοικία στο Γύθειο...15 Εικόνα 1.15: Νότια όψη της βιοκλιματικής διώροφης κατοικίας, στη Φάρκαινα της Χίου..15 Εικόνα 1.16: Λεπτομέρεια της νότιας όψης του κτιρίου. Κάτω από το μπαλκόνι η συστοιχία τοίχων trombe. Στο ισόγειο, ενσωματωμένο στην κάτοψη, θερμοκήπιο, με γυάλινη επιφάνεια στην οροφή του. Η κληματαριά, με το πλούσιο φύλλωμα της, συμβάλει στο σκιασμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ix

14 Εικόνα 1.17: Υδατοδεξαμενή που συμβάλει στον εξατμιστικό δροσισμό του κτιρίου..16 Εικόνα 1.18: Βιοκλιματική πολυκατοικία στο Περιστέρι 17 Εικόνα 1.19: Κτίριο διοίκησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία..19 Εικόνα 1.20: Κτίριο διοίκησης της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στη Λευκωσία, εσωτερικοί χώροι..19 Εικόνα 1.21: Φοιτητικές εστίες Πανεπιστημίου Κύπρου 20 Εικόνα 2.1: Τεμάχιο 894 και ευρύτερη περιοχή..22 Εικόνα 2.2: Τεμάχιο Εικόνα 2.3: Ποσοτικός βιοκλιματικός χάρτης Πάχνας...27 Εικόνα 2.4: Ποιοτικός βιοκλιματικός χάρτης Πάχνας.28 Εικόνα 2.5: Αρχή λειτουργίας ηλιακού παθητικού συστήματος άμεσου κέρδους.30 Εικόνα 2.6: Διαμπερής αερισμός.34 Εικόνα 2.7: Κατακόρυφος αερισμός 35 Εικόνα 3.1: Τοπογραφικό σχέδιο.38 Εικόνα 3.2: Ηλιακός χάρτης - Μάσκα Σκιάς Εικόνα 4.1: Θρμοκήπιο 48 Εικόνα 4.2: Αρχιτεκτονικό σχέδιο κατοικίας πριν την ανακαίνιση. 49 Εικόνα 4.3: Αρχιτεκτονικό σχέδιο κατοικίας μετά την ανακαίνιση 49 Εικόνα 4.4: Τύποι σταθερών σκιάστρων...51 Εικόνα 4.5: Τύποι κινητών σκιάστρων...52 x

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες δεκαετίες η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν στην αλόγιστη χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας με αποτέλεσμα την αύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων οδηγώντας στη σταδιακή καταστροφή των οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα κτίρια απορροφούν περίπου το ένα έκτο των παγκοσμίων πόρων. Είναι υπεύθυνα για την κατανάλωση του 40 % της παγκόσμιας ενέργειας, 16 % των παγκοσμίων αποθεμάτων νερού, ενώ παράγουν το 70 % των οξειδίων του θειου καθώς και το % των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σημαντική αύξηση η οποία έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο τη μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας [1, 2]. Είναι λοιπόν προφανής η ανάγκη για στροφή σε οικολογικές προσεγγίσεις, εστιασμένες στο κτιριακό τομέα ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο καταναλωτή. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων εξαρτάται πρωτίστως από τον ίδιο το σχεδιασμό και την κατασκευή τους. Με την ένταξη του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην αρχιτεκτονική επιτυγχάνεται εσωτερική θερμική και οπτική άνεση με λιγότερη ή και καθόλου συμβατική ενέργεια και απάμβλυνση της περιβαλλοντικής ρύπανσης μέσω έξυπνων στρατηγικών και τεχνικών [1]. Συγκεκριμένα, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και αφορά το σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) με βάση το τοπικό κλίμα το οποίο συνήθως αναφέρεται ως μικρόκλιμα. Σκοπό έχει την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος. Ένα κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο για το περιβάλλον, όπως μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και εξοικονόμηση φυσικών πόρων, όσο και για τους χρήστες του, εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα, βελτίωση υγιεινής και θερμικής άνεσης [3]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Νοέμβριο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία με τις εξής πρόνοιες όσον αφορά τα κτίρια: Όλα τα κτίρια κατασκευής μετά το τέλος του 2020 θα πρέπει να έχουν ψηλές προδιαγραφές για ελάχιστη έως «μηδαμινή» ενεργειακή κατανάλωση. Το μεγαλύτερο xi

16 μέρος της ενέργειας που χρειάζονται, θα πρέπει να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στο κτίριο ή κοντά του. Το κάθε κράτος θα πρέπει να ετοιμάσει σχετικό εθνικό σχέδιο δράσης. Μέχρι τα μέσα του 2011, τα κράτη-μέλη υποχρεούνταν να δημοσιοποιήσουν οικονομικά και άλλα κίνητρα, όπως τεχνική βοήθεια, χορηγίες και χαμηλότοκα δάνεια, για να διευκολυνθεί η ανακαίνιση σε παλιά και η εφαρμογή σε καινούργια κτίρια. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης θα εκδίδονται για όλα τα κτίρια που κατασκευάζονται, πωλούνται ή ενοικιάζονται, τα πιστοποιητικά για τις κατοικίες θα είναι ευθύνη της κάθε χώρας [2]. Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η δημιουργία του κατάλληλου μικροκλίματος και εσωκλίματος για θέρμανση του κτιρίου το χειμώνα και δροσισμό του το καλοκαίρι, και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της συμβατικής ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα στο κτίριο και κατ επέκταση γενική αειφορία του κτιρίου. Η μεθοδολογία για την επίτευξη των πιο πάνω έχει ως εξής: κατ αρχάς γίνεται η επιλογή της περιοχής και του οικοπέδου (στην Κύπρο) όπου θα ανεγερθεί η προτεινόμενη κατοικία. Ακολούθως γίνεται μελέτη των τοπικών κλιματικών συνθηκών και βιοκλιματική ανάλυση της περιοχής που θα καθορίσουν τις κατάλληλες στρατηγικές σχεδιασμού για θερμική άνεση του εσωκλίματος και μείωση της ενέργειας με μηχανικά μέσα για θέρμανση και ψύξη. Στη συνέχεια γίνεται τοπιοτέχνηση του οικοπέδου με κατάλληλη δένδρο-φύτευση, βλάστηση, επιστρώσεις και άλλα ανθρωπογενή στοιχεία για να σχεδιασθούν και να υιοθετηθούν οι επιλεγόμενες στρατηγικές. Ακολούθως γίνεται αναδιάρθρωση των εσωτερικών χώρων, για την κατάλληλη θερμική λειτουργία της κατοικίας, και η τοποθέτηση των ανοιγμάτων (κατάλληλος προσανατολισμός, μεγέθη, τύπος, σκίαστρα) για ηλιακή πρόσβαση το χειμώνα και ηλιοπροστασία το καλοκαίρι. Για να επιτευχθούν οι αποτελεσματικές πρακτικές, για τη δημιουργία ευεργετικού για το κτίριο μικροκλίματος και εσωκλίματος, οι υπολογισμοί γίνονται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών (βιοκλιματικοί χάρτες, ηλιακοί χάρτες). xii

17 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Βιοκλιματική είναι η αρχιτεκτονική η οποία οδηγεί στην κατασκευή κτιρίων που εξοικονομούν ενέργεια για θέρμανση, δροσισμό και φωτισμό. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά το σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών) με βάση το τοπικό κλίμα το οποίο συνήθως αναφέρεται ως μικρόκλιμα. Σκοπό έχει την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος. «Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων» [4, 5]. Με τον όρο «βιοκλιματικός σχεδιασμός» εννοείται ο σχεδιασμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Το ζητούμενο είναι η ανέγερση κτιρίων, π.χ. βιομηχανικών μονάδων, κτιρίων γραφείων, κτιρίων κατοικίας, σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων [5]. «Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει αποτελέσει τις τελευταίες δεκαετίες βασική προσέγγιση στην κατασκευή κτιρίων παγκοσμίως, ενώ στα περισσότερα κράτη πλέον αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασμού μικρών και μεγάλων κτιρίων το οποίο λαμβάνεται υπόψη από όλους τους μελετητές, αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Αυτό συμβαίνει λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων ενέργειας για τη θέρμανση, τον δροσισμό και το φωτισμό των κτιρίων που προκύπτουν από την πρακτική της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και των πολλαπλών οφελών που τη συνεπάγουν: ενεργειακά (εξοικονόμηση και θερμική/οπτική άνεση), οικονομικά (μείωση κόστους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων) και κοινωνικά» [5]. Αναλυτικότερα, το ενεργειακό όφελος που προκύπτει από την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποδίδεται με τους ακόλουθους τρόπους. Εξοικονόμηση ενέργειας από τη σημαντική μείωση θερμικών απωλειών λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους και συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων. Παραγωγή θερμικής ενέργειας μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου η έμμεσου κέρδους με συμβολή στις θερμικές ανάγκες των χώρων προσάρτησης και μερική κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου. Δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωση των 1

18 απαιτήσεων όσον αφορά στη ρύθμιση θερμοστάτη (σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τον χειμώνα και υψηλότερες το καλοκαίρι). Επίσης, διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά τον χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι), με αποτέλεσμα τη μείωση του φορτίου για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων από τα επικουρικά συστήματα κατά τη χρήση του κτιρίου [3]. Η θερμική λειτουργία ενός κτιρίου αποτελεί μία δυναμική κατάσταση, η οποία εξαρτάται από τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (την ηλιοφάνεια, τη θερμοκρασία εξωτερικού αέρα, τη σχετική υγρασία, τον άνεμο, τη βλάστηση, το σκιασμό από την βλάστηση και άλλα κτίρια), αλλά και τις συνθήκες χρήσης του κτιρίου (κατοικία, γραφεία, νοσοκομεία κλπ). Βασίζεται στην αντίστοιχη ενεργειακή συμπεριφορά των δομικών του στοιχείων και κατ επέκταση των ενσωματωμένων παθητικών ηλιακών συστημάτων, αλλά και το ενεργειακό προφίλ που προκύπτει από τη λειτουργία του κτιρίου. Η απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Οπότε τα βασικά κριτήρια για την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού πρέπει να είναι: η απλότητα χρήσης των εφαρμογών και η αποφυγή πολύπλοκων παθητικών συστημάτων και τεχνικών, η μικρή συμβολή του χρήστη του κτιρίου στη λειτουργία των συστημάτων, η χρήση ευρέως εφαρμοσμένων συστημάτων, η χρήση τεχνικο-οικονομικά αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών [5]. Ο βαθμός στον οποίον ο βιοκλιματικός σχεδιασμός σήμερα αξιοποιεί το τοπικό κλίμα ποικίλει, γεγονός που παρέχει μία ευελιξία ως προς τους τρόπους αρχιτεκτονικής έκφρασης και δυνατοτήτων εφαρμογής μέσα από πολύ απλές τεχνικές και επεμβάσεις έως και πολύπλοκα παθητικά ηλιακά συστήματα. Είναι δε ενσωματωμένος στην αρχιτεκτονική των περισσότερων διακεκριμένων αρχιτεκτόνων και μελετητών διεθνώς με έργα παραδείγματα (ή και πειραματισμούς) που αποτελούν πρότυπες εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής από τις οποίες όχι μόνον μαθαίνουμε σήμερα, αλλά και αποδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από τη συμβίωση με το περιβάλλον και το κλίμα [3, 6]. 1.1 Γενική βιβλιογραφική ανασκόπηση Γύρω στο 1976 ξεκίνησαν να δημοσιεύονται έρευνες σχετικά με το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων και τις βιοκλιματικές αρχές που ενσωματώνονται σε αυτά. Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευτεί αρκετά άρθρα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται σε βιοκλιματικές προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, σε διάφορες υπολογιστικές 2

19 μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε βιοκλιματικά κτίρια και σύγκριση αυτών, όπως και σε μοντέλα για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των βιοκλιματικών κτιρίων. Πρώτος ο Haggard, το 1976, πρότεινε την εφαρμογή των παθητικών συστημάτων για τη θέρμανση και τη ψύξη των κτιρίων και την ενσωμάτωσή τους στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Με τον όρο παθητικά συστήματα περιγράφει τις μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνεται η θερμική άνεση, χρησιμοποιώντας φυσικές ενεργειακές πηγές και όχι πολύπλοκο εξοπλισμό [7]. Το 1982, οι Warshaw και Parisel μελέτησαν τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική μέσω υπολογιστικών και αριθμητικών προγραμμάτων προσομοίωσης, για την απόδοση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, και πρότειναν διάφορους τρόπους βιοκλιματικού σχεδιασμού [8]. Το , οι Evans και de Schiller προσπάθησαν να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ του κλίματος και του κτιριακού σχεδιασμού. Έτσι, μελετήθηκαν οι τεχνικές και οι παράμετροι που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των κτιρίων, από ομάδα Αργεντινών φοιτητών ως πρακτική εργασία, οι κυριότερες είναι οι εκάστοτε κλιματικές συνθήκες [9]. Το 1994, η Gallo δημοσίευσε τις απόψεις της σχετικά με τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αναφέρεται και σχολιάζει κτίρια στην Ινδία και την Ιταλία, συμπεραίνοντας ότι ένα βιοκλιματικό σπίτι σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον, δηλαδή τον άνεμο, την ηλιακή ακτινοβολία, τη σχετική υγρασία και τους κλιματικούς παράγοντες. Κάνει αναφορά στα παθητικά συστήματα σχολιάζοντας την απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, αναφέρει για τον τοίχο Trombe ότι αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 [10]. Το 1998, ο Νicoletti μελέτησε τη συσχέτιση της παθητικής αρχιτεκτονικής και της εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, προτείνει πέντε παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατασκευή κτιρίων, για εξοικονόμηση ενέργειας: διατήρηση ψυχρού αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου, ψηλά κτίρια, διπλές προσόψεις, χρήση γυάλινων επιφανειών στο εξωτερικό του κτιρίου, χρήση περγόλων, και εφαρμογή τεχνικών για επίτευξη φυσικού φωτισμού [11]. Επίσης, το 1998, ο Marco Sala μελέτησε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στα κτίρια. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη μελέτη της αστικής περιοχής γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Φλωρεντίας. Ο σχεδιασμός που τελικά προτείνεται, περιλαμβάνει συστήματα και τεχνικές όπως φυσικό φωτισμό, πράσινες 3

20 στέγες, τεχνικές σκιασμού, φυσικού αερισμού αλλά και υπόγειες σχεδιαστικές προτάσεις, εφόσον πρόκειται για τη περιοχή γύρω από το σιδηροδρομικό σταθμό [12]. Το 2000, οι Cardinale και Ruggiero παρουσίασαν τις ενεργειακές πτυχές των βιοκλιματικών κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου. Έγινε χρήση δυο διαφορετικών υπολογιστικών μεθόδων, Method 5000 και Method Law 10/91, τα αποτελέσματα των οποίων συγκρίθηκαν. Τα αποτελέσματα από τις δυο μεθόδους δεν είχαν μεγάλες αποκλίσεις, έδειξαν ότι οι ενεργειακές απαιτήσεις των μεσογειακών κτιρίων μπορούν να μειωθούν στο μισό χρησιμοποιώντας παθητικά ηλιακά συστήματα, των οποίων η απόδοση ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες της Μεσογείου [13]. Το ίδιο έτος, 2000, οι Mazouz και Zezouala μελέτησαν την ενσωμάτωση των μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση ειδικών υπολογιστικών συστημάτων σε συνδυασμό με τα θεωρητικά παραδείγματα. Η σωστή αιτιολόγηση των φαινομένων μέσω των δεδομένων συμβάλλει στην ενσωμάτωση των φυσικών μεταβλητών στη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού [14]. Το 2001, οι Tombazis και Preuss μελέτησαν το σχεδιασμό παθητικών ηλιακών κτιρίων σε αστικές περιοχές. Στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, σε αστικές περιοχές, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να δέχεται το κτίριο από το γύρω περιβάλλον του. Όπως και να έχει πρόσβαση σε φυσικούς πόρους, ώστε να εφαρμόζονται βιοκλιματικές αρχές, όπως ο φυσικός δροσισμός [15]. Το 2002, οι Prianto και Depecker παρουσίασαν την έρευνά τους σχετικά με τη βελτιστοποίηση των στοιχείων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στις τροπικές υγρές περιοχές. Έτσι ώστε να επιτευχθεί θερμική άνεση, η οποία συσχετίζεται με τον αερισμό και συνεπώς με τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου. Κάποια από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά εκτιμούνται σε αυτή την έρευνα με αριθμητική προσομοίωση [16]. Το 2004, ο Chen χρησιμοποίησε υπολογιστικά εργαλεία για να ενσωματώσει τον παράγοντα του ανέμου στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αναφέρεται στην επίδραση του ανέμου στο σχεδιασμό των κτιρίων και κατ επέκταση στην υγεία των ενοίκων, και στη σημασία που έχει. Γίνεται σύγκριση μεταξύ των τεχνικών για τη μελέτη της επίδρασης του ανέμου στο σχεδιασμό των κτιρίων και παρουσιάζονται σχέδια εσωτερικών και 4

21 εξωτερικών χώρων, στα οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής, CFD, η οποία είναι προσιτή αλλά και ακριβής στον τομέα [17]. Επίσης, το 2004, οι Tzikopoulos et al ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την ενεργειακή απόδοση των βιοκλιματικών κτιρίων σαν συνάρτηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, των χαρακτηριστικών των κτιρίων και των εφαρμοζόμενων παθητικών ηλιακών συστημάτων. Ως δείγμα επιλέχθηκαν 77 βιοκλιματικά κτίρια, 45 από τα οποία ήταν κατοικίες, στην Ελλάδα, σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το μοντέλο έδωσε μια μέση ενεργειακή απόδοση που κυμαίνεται από 19.6% έως 100%, με μέσο όρο 68%. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που συμπεριλήφθησαν ήταν το γεωγραφικό πλάτος, το υψόμετρο, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, ο βαθμός της ηλιακής ακτινοβολίας, τα δομικά χαρακτηριστικά και τα παθητικά ηλιακά συστήματα [18]. Το 2005, οι Gaitani, Mihalakakou και Santamouris, μέσα από την έρευνα τους, επισήμαναν ότι με την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών βελτιώνονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης στους υπαίθριους χώρους. Η Αθήνα επιλέχθηκε ως περιοχή μελέτης. Οι μετρήσεις των συνθηκών θερμικής άνεσης έγιναν σε δώδεκα διαφορετικά σημεία, με τη χρήση δύο διαφορετικών βιοκλιματικών δεικτών, Comfa και Thermal sensation. Οι υπολογισμοί έγιναν τη θερινή περίοδο σε δύο σενάρια. Στο πρώτο σενάριο έγινε διερεύνηση της περιοχής όπως είναι, ενώ στο δεύτερο οι υπολογισμοί έγιναν αφότου στην περιοχή έγιναν αρχιτεκτονικές βελτιώσεις, βάσει των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Και οι δύο βιοκλιματικοί δείκτες έδειξαν ότι οι συνθήκες θερμικής άνεσης βελτιώθηκαν σημαντικά με τη χρήση του δεύτερου σεναρίου, λόγω της βλάστησης και των χώρων νερού καθώς και λόγω της χρήσης δομικών υλικών με υψηλό συντελεστή εκπομπής και ανακλαστικότητας [19]. Την ίδια χρονιά (2005), ο Xavier Garcia Casals, θίγει το θέμα σχετικά με τις προϋποθέσεις των κτιρίων ώστε να πιστοποιούνται ως βιοκλιματικά στην Ευρώπη. Αναλύει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφέρεται σε λανθασμένη επιλογή συστημάτων πιστοποίησης, με παράδειγμα την Ισπανία, και τονίζει τη σημαντικότητα επιλογής των ορθών δεικτών για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία με δυνατότητες αποτελεσματικής μοντελοποίησης των επιπτώσεων του σχεδιασμού των κτιρίων και της εξοικονόμησης/κατανάλωσης ενέργειας [20]. Το 2008, η Vissilia στην έρευνα της συσχετίζει τη λαϊκή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Αναφέρεται στον οικισμό Σερνικάκι, όπου και μελέτησε 5

22 τις κατοικίες του. Εκεί, αναφέρει, μια λαϊκή αποικία εκμεταλλεύεται το κλίμα, μέσω της κατάλληλης εφαρμογής των δομικών στοιχείων αλλά και της τεχνολογίας, για την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης. Αυτή η μελέτη των παραδοσιακών κατοικιών βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της αειφόρου παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, και οδηγεί στη βελτιστοποίηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής [21]. To 2011, οι Lagoudaki, A., Vassilakopoulou, K., Synnefa, A., Saliari, M., Spanou, A., Santamouris, M., et al παρουσίασαν την έρευνα τους με θέμα τη βελτίωση του μικροκλίματος στις αστικές περιοχές, με περιοχή μελέτης το κέντρο της Αθήνας. Στόχος η βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε ανοιχτό χώρο, για να επιτευχθεί αυτό μελετήθηκαν τα θερμικά χαρακτηριστικά και οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία έγινε μέσω της χρήσης εργαλείων προσομοίωσης (CFD), έδειξε ότι η περιοχή πλήττεται από υψηλές θερμοκρασίες, δεν επικρατούν συνθήκες θερμικής άνεσης, επικρατεί πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή ταχύτητα του ανέμου σε διάφορες ζώνες της πλατείας και τα επίπεδα ρύπανσης είναι αρκετά αυξημένα. Με την εφαρμογή των μέτρων: χρήση αποτελεσματικών τεχνικών φυσικού δροσισμού (ψυχρά υλικά, πράσινοι χώροι, έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας), χρήση προηγμένων εργαλείων προσομοίωσης για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των συνθηκών μικροκλίματος, οι τοπικές θερμοκρασίες μπορούν να μειωθούν έως 2 C για τη θερινή περίοδο [22]. Όπως θα αναλυθεί και στα επόμενα κεφάλαια, πρωτεργάτες των βιοκλιματικών χαρτών ήταν οι V. και A. Olgyay, πρώτοι πρότειναν μια συστηματική διαδικασία προσαρμογής του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στις θερμικές ανάγκες του ανθρώπου και στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Το 1953, η μελέτη τους χρηματοδοτήθηκε από την Στεγαστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, όπου οι Olgyay, ανέλυσαν λεπτομερώς την επίδραση της κάθε παραμέτρου στις συνθήκες θερμικής άνεσης. Τα τελικά τους συμπεράσματα τα διατύπωσαν στον «βιοκλιματικό χάρτη». Συνέχισαν την έρευνα τους και το 1963 στο βιβλίο τους «Design with climate» αναλύουν πλήρως τις τεχνικές που αφορούν το βιοκλιματικό χάρτη. Συνοπτικά, η ζώνη άνεσης ορίζεται ανάμεσα στους C και διαχωρίζει το βιοκλιματικό χάρη σε δύο περιοχές, την υπερθερμαινόμενη περίοδο και την υποθερμαινόμενη περίοδο [23, 24]. Το 1969 η μέθοδος των Olgyay αμφισβητήθηκε από τον B. Givoni, κυρίως ως προς τις απαιτήσεις της ηλιοπροστασίας εφόσον, σύμφωνα με τον τελευταίο, ο καθορισμός των ορίων ηλιοπροστασίας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η θερμική αδράνεια 6

23 του κτιρίου, οπότε δεν μπορεί να χαράσσεται μία γραμμή σε μία μόνο θερμοκρασία. Ο Givoni ορίζει τη «ζώνη άνεσης» ως το εύρος των κλιματικών συνθηκών υπό τις οποίες η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν θα αισθάνεται θερμική δυσφορία, είτε θερμότητα είτε κρύο. Οπότε, η μέθοδος Givoni χρησιμοποιεί το «δείκτη θερμικής δυσφορίας» για να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του κελύφους, ώστε να επιτυγχάνονται συνθήκες θερμικής άνεσης στο κτίριο. Ο Givoni δημιούργησε τον «βιοκλιματικό χάρτη του κτιρίου», χρησιμοποιώντας σαν βάση το ψυχομετρικό χάρτη και προσδιόρισε τη ζώνη άνεσης [25]. Το 1983 οι Watson και Labs έκαναν κάποιες μικρές τροποποιήσεις στο βιοκλιματικό χάρτη του κτιρίου, του Givoni, ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον διεθνώς για τη διάγνωση του αναμενόμενου εσωκλίματος, με βάση τα τοπικά κλιματικά δεδομένα. Με τη χρήση του χάρτη επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός των στρατηγικών για το σχεδιασμό του κελύφους του κτιρίου, ώστε να διασφαλίζεται στο κτίριο εσώκλιμα ενταγμένο στην περιοχή της θερμικής άνεσης [26]. 1.2 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη Εδώ και πολλά χρόνια στις Ευρωπαϊκές χώρες η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού των κτιρίων. Στις περισσότερες από αυτές οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού βρίσκουν πρόσφορο έδαφος λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν. Ακολουθούν παραδείγματα βιοκλιματικών κτιρίων σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στο βόρειο Τιρόλο της Αυστρίας λειτουργεί βιοκλιματικό νοσοκομείο, το οποίο εξοικονομεί 60% ενέργεια και είναι φτιαγμένο εξολοκλήρου από οικολογικά υλικά (για παράδειγμα οι τοίχοι αποτελούνται από πλινθία). Εικόνα 1.1: Βιοκλιματικό νοσοκομείο στο βόρειο Τιρόλο της Αυστρίας [5] 7

24 Εικόνα 1.2: Βιοκλιματικό νοσοκομείο στο βόρειο Τιρόλο της Αυστρίας τοίχος από πλινθια [5] Ο αρχιτέκτονας και δάσκαλος αρχιτεκτονικής Friedensreich Hundertwasser, έχει σχεδιάσει το κτίριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος στη Βιέννη εφαρμόζοντας τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Εικόνα 1.3: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Βιέννη [5] Στο στεγαστικό πρόγραμμα, Giffard Park Milton Keynes 1991, στην Αγγλία, τριάντα έξι διαμερισμάτων, με τη χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων και υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης επιτεύχθηκε μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων κατά 61%. 8

25 Εικόνα 1.4: Giffard Park Milton Keynes 1991 [5] Στο Βέλγιο ιδιωτική κατοικία του 1978, με την άριστη προσαρμογή στην τοπογραφία της περιοχής, τον κατάλληλο προσανατολισμό, και τη χρήση ενός ενσωματωμένου θερμοκηπίου επιτεύχθηκε μείωση των αναγκών θέρμανσης κατά 33%. Εικόνα 1.5: Βιοκλιματική κατοικία στο Βέλγιο, 1978 [5] Ακόμη, το δημοτικό σχολείο στο Tournai Βελγίου αποτελεί βιοκλιματική κατασκευή. Το κεντρικό θερμοκήπιο και τα υπόλοιπα παθητικά ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν το 30% των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. 9

26 Εικόνα 1.6: Δημοτικό σχολείο, Tournai Βελγίου [5] Στο συγκρότημα έξι κατοικιών, La Salut, στη Βαρκελώνη της Ισπανιας, τα παθητικά ηλιακά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν αποδίδουν το 67% των ετήσιων αναγκών θέρμανσης. Εικόνα 1.7: Συγκρότημα έξι κατοικιών, La Salut, Βαρκελώνη Ισπανία [5] Το νοσοκομείο, Hopital Vielha Catalogne, στα Πυρηναία Όρη στην Ισπανία θεωρείται βιοκλιματικό κτίριο μετά τις διορθώσεις που του έγιναν, κατά το Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του 1991 με θέμα Ηλιακή Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Η νότια όψη σχεδιάστηκε με μεγάλα ανοίγματα και κατάλληλα σκίαστρα, τα οποία επιτρέπουν την απολαβή ηλιακών κερδών το χειμώνα και την προστασία από τη υπερθέρμανση το καλοκαίρι. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συνεισφέρουν στο 33% των συνολικών αναγκών θέρμανσης, έχει υψηλό επίπεδο θερμομόνωσης και επιτρέπει μέγιστο φυσικό αερισμό και φωτισμό. Έτσι, οι ενεργειακές ανάγκες του νοσοκομείου μειώθηκαν συνολικά κατά 62%. 10

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Νίκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο

Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Τυπολογία Κτιριακού Αποθέματος στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μάιος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ... 8 ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου 2014 Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίου Πτυχιακή Εργασία Λγος (ΜΧ) Παύλου Ντέμης Επιβλέποντες Καθηγητές Κλάδας Γ. Αντώνιος Καθηγητής ΕΜΠ Καθηγητής ΣΤΕΑΜΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η

Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Β Ι Ο Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΜΧ) Θεόδωρος Στέφου Οι κατοικίες αντιπροσωπεύουν το 73% των ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Οικοδομική Υπηρεσία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Ενεργειακή Επιθεώρηση Κατοικίας Εναλλακτικά Σενάρια ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙA Σπουδαστής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Επιβλέπων καθηγητής ΜΥΡΩΝ ΜΟΝΙΑΚΗΣ Ηράκλειο Κρήτης, Ιανουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές

Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια. Εγχειρίδιο για τους μαθητές Μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε αποδοτικά την ενέργεια Εγχειρίδιο για τους μαθητές Έκδοση EL 1.0 - Σεπτέμβριος 2010 Δείτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενημερωμένες εκδόσεις. Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!!

Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Και το σπίτι μας μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια!!! Η σπατάλη ενέργειας γίνεται με τις διάφορες δραστηριότητες που ασχολούμαστε καθημερινά στο σπίτι. Οι ξεχασμένες μπρίζες σε κατάσταση ON, οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη

Διπλωματική εργασία. Ειρήνη Κρεβατσούλη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Χανιά 2013 Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια Διπλωματική εργασία Ειρήνη Κρεβατσούλη Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπυρίδων Περίληψη Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα