Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο"

Transcript

1 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/ & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/02 & 4/03/1981 Καθηγητής Κ. Σπυράκος Διευθυντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ

2 Πρώτος Σεισμός Κεφαλονιάς Mw=6.1 26/01/2014 Καταγραφές ισχυρής εδαφικής κίνησης και φάσματα απόκρισης

3 Σεισμική ακολουθία 26/01/2014

4 Επίκεντρα σεισμών και θέσεις σταθμών

5 Σταθμός Αργοστολίου R epic =13.10 km καταγραφή ARG2-EW_ _1555 pga =0.41g!

6 Σταθμός Βασιλικιάδες R epic = km καταγραφή VSK1-EW_ _1555

7 Πρώτος Σεισμός Κεφαλονιάς Mw=6.1 26/01/2014 φάσματα PSA συγκεντρωτικά

8 Δεύτερος Σεισμός Κεφαλονιάς Mw=5.8 03/02/2014 Καταγραφές ισχυρής εδαφικής κίνησης και φάσματα απόκρισης

9 Σταθμός Ληξουρίου R epic =9.9 km καταγραφή LXR E pga =0.67g!

10 Σταθμός Χαβριάτα R epic =8.8 km καταγραφή CHV E pga =0.76g!

11 Δεύτερος Σεισμός Κεφαλονιάς Mw=5.8 03/02/2014 φάσματα PSA συγκεντρωτικά

12 Σεισμός Αθηνών 1999 Ισόσειστη VII 12

13 Σεισμοί Κορίνθου: Mw=6.7 στις 24/02/1981 & Mw=6.4 στις 25/ Καταγραφές ισχυρής εδαφικής κίνησης και φάσματα απόκρισης

14 Σημαντικοί σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή

15 Επίκεντρα σεισμών & ρήγματα περιοχής επίκεντρο Σταθμός KORA

16 24/02/1981 Μw=6.7: Σταθμός Κτηρίου ΟΤΕ R epic =32.39 km καταγραφή KORA8101.V1 Transverse pga =0.29g

17 24/02/1981 Μw=6.7 φάσματα PSA

18 Σύγκριση σεισμών Κεφαλονιάς 2014 & Κορίνθου φάσματα PSA

19 Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02/2014 & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/02/1981 Ενδεικτικές Δομικές Βλάβες

20 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης (Κεφαλονιά 2014) Απώλεια 1 ου ορόφου Εκτός επιπέδου κάμψη τοιχοποιίας ισογείου

21 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης (Κόρινθος 1981) Απώλεια ισογείου Εκτός επιπέδου κάμψη τοιχοποιίας

22 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης (Κεφαλονιά 2014) Κοντό υποστύλωμα Κοντή δοκός

23 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης δυσμενής δράση «σενάζ» (Κεφαλονιά 2014) Καταπόνηση υποστυλώματος εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησης «σενάζ»

24 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης λειτουργία «σενάζ» - «λαμπά» (Κεφαλονιά 2014) Οριζόντιο στοιχείο σκυροδέματος (σενάζ) Τοποθέτηση: α. «σενάζ» και β. «λαμπάδων» για τη λειτουργία της τοιχοποιίας Κατακόρυφο στοιχείο (λαμπάς) σκυροδέματος σε κάθε άνοιγμα Συνεισφορά της πλινθοπλήρωσης

25 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης κλιμακοστάσια (Κεφαλονιά 2014) Αποκόλληση στην περιοχή της σκάλας Δυνάμεις στην περιοχή της σκάλας

26 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης (Κεφαλονιά 2014) Συνολική αστοχία Συνολική αστοχία λόγω εδάφους

27 Κατασκευές ΩΣ με μαλακό όροφο (pilotis) (Κεφαλονιά 2014) Συνολική εικόνα Ενδεικτική κεφαλή υποστυλώματος

28 Κατασκευές ΩΣ με μαλακό όροφο (pilotis) (Κόρινθος 1981) Απώλεια ισογείου ορόφου και μερική κατάρρευση 5-ώροφης οικοδομής στο Λουτράκι

29 Κατασκευές ΩΣ με μαλακό όροφο (pilotis) (Κόρινθος 1981) ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ Ολική κατάρρευση 8-ώροφου ξενοδοχείου στο Λουτράκι

30 Κατασκευές ΩΣ με μαλακό όροφο (pilotis) (Κεφαλονιά 2014) Πλημμελής όπλιση υποστυλώματος Ανοικτοί εγκάρσιοι οπλισμοί

31 Κατασκευές ΩΣ με μαλακό όροφο (pilotis) (Κόρινθος 1981) Πλημμελής όπλιση υποστυλώματος Ανοικτοί εγκάρσιοι οπλισμοί

32 Κατασκευές ΩΣ με τοιχοποιίες πλήρωσης (Κεφαλονιά 2014) Αστοχία του ισογείου και ανατροπή λόγω εσφαλμένης υποστύλωσης Ικριώματα κάτω από τον πρόβολο Λεπτομέρεια από τη βάση του ισογείου

33 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Κόρινθος 1981) Διατμητική αστοχία πεσσού Ρωγμές στα ανοίγματα

34 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Κεφαλονιά 2014) Αστοχία στα σημεία σύνδεσης με τη στέγη Αστοχία στην οροφή των ανοιγμάτων

35 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Κόρινθος 1981) Αστοχία πεσσού Αστοχία στην οροφή των ανοιγμάτων

36 Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία ναοί (Κεφαλονιά 2014) Στέγη Ανατροπή αντικειμένων Στέψη των τόξων Κρούση - Αποκόλληση πεσσοί

37 Βλάβες σε κοιμητήρια (Χαβριάτα) (Κεφαλονιά 2014) Ολίσθηση και στρέψη στερεών σωμάτων pga > μ*g (ολίσθηση) pga > (b/h)*g (ανατροπή) μ=0.6 pga>0.6g Κρούση καμπάνων σε κωδωνοστάσια MMI > VII

38 Βλάβες σε στέγες (Κεφαλονιά 2014) Απώλεια κατακορύφου Πτώση κεραμιδιών Απουσία πετσώματος ελλιπής στερέωση κεραμιδιών Απουσία διαγώνιων δοκών μόνο ορθοστάτες Ελλιπής σύνδεση Ελλιπής στερέωση στη βάση

39 Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02/2014 & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/ Ενδεικτικές Βλάβες στο Οδικό Δίκτυο και στον Λιμένα

40 Βλάβες στο οδικό δίκτυο (Κεφαλονιά 2014) Ρηγμάτωση του οδοστρώματος Εκτεταμένες κατολισθήσεις των πλευρικών πρανών

41 Βλάβες στον λιμένα (Κεφαλονιά 2014) Καθίζηση και στροφή κρηπιδότοιχων

42 Βλάβες στον λιμένα (Κόρινθος 1981) Καθίζηση και στροφή κρηπιδότοιχων

43 Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02/2014 Ενδεικτικές μη - Δομικές Βλάβες

44 Μουσείο Αργοστολίου Μουσειακά εκθέματα Λικνισμός Ανατροπή Θραύση Επίδραση: Σχήματος Συνθηκών στερέωσης

45 Αστοχία μη-δομικών στοιχείων Κατάρρευση ψευδοροφής Απώλεια οικοσκευής

46 Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/02/2014 Παράδειγμα ενίσχυσης κτηρίου με μαλακό όροφο (pilotis)

47 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) - βλάβες Σειρά υποστυλωμάτων χωρίς τοιχοπλήρωση (μπροστά όψη) Ενδεικτική κεφαλή υποστυλώματος

48 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) - φορέας Φέροντας οργανισμός από οπλισμένο σκυρόδεμα Υποστυλώματα & τοιχώματα Τοιχοπληρώσεις Αντισεισμικός κανονισμός 1959 (ε=0.12) Φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα Πλευρικές προσθήκες από ξύλο

49 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) - φορέας Τρεις όροφοι Τυπικό ύψος ορόφου ~ 3.0 m Ξύλινη στέγη

50 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) - βλάβες Βλάβες σε κατακόρυφα στοιχεία

51 ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α) ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0,16g Β) ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: 1) ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΗΣ» Γ) ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 0,36g Δ) ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΙΣΧΥΡΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

52 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση 1. Δημιουργία αντισεισμικού αρμού για την ορθότερη συμπεριφορά Πρώτο κτήριο Δεύτερο κτήριο 2. Προσθήκη τοιχωμάτων σε στρατηγικές θέσεις

53 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση Πρώτο κτήριο 3. Ενίσχυση υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά Δεύτερο κτήριο

54 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση Υποστύλωση Επέμβαση «Ίσης Διατομής»

55 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση EM4C - Ενίσχυση με υφάσματα μονής και διπλής κατεύθυνσης και βλήτρα από ινοπλισμένα πολυμερή (Σύνθετα Υλικά).

56 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση Ενίσχυση με νέα τοιχώματα

57 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση Έλεγχος πρόσφυσης σύνθετων υλικών

58 Ενίσχυση κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος με μαλακό όροφο (pilotis) ενίσχυση/αποκατάσταση Ενίσχυση με νέα τοιχώματα

59 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕΝΑΖ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΧΡΗΣΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ (ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ Βιβλίο: «Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία» Εκδόσεις ΤΕΕ Ηλεκτρονικά στο site του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ

60 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΔΕΜΑΤΟΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Η κατοικία στα Δεματορά Κεφαλονιάς αποτελείται από τρία τμήματα. Τα τμήματα 1 και 2 κατασκευάστηκαν το 1872 από τρίστρωτη λιθοδομή. Το τμήμα 3 κατασκευάστηκε πριν το 1955 από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η εσωτερική τοιχοποιία είναι ξυλόπηκτη. Το δάπεδο του ορόφου είναι ξύλινο. Η στέγη είναι ξύλινη. Τα πρέκια των ανοιγμάτων είναι ξύλινα. Το μήκος και το πλάτος του κτηρίου είναι 14.2 και 8.9 μέτρα αντίστοιχα. Πρόκειται για διώροφη κατοικία με ύψος 1 ου και 2 ου ορόφου 3.00 και 3.20m αντίστοιχα.

61 Το δάπεδο του ορόφου και η στέγη εδράζονται σε ξύλινες δοκούς στην εσωτερική πλευρά της λιθοδομής, και οι δοκοί σε ξύλινες κολώνες, αποτελώντας ένα ανεξάρτητο στατικό σύστημα.

62 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Γεωτεχνική έρευνα- Επίδραση εδαφικής στρωματογραφίας Αποτύπωση βλαβών Μέτρηση αντοχής λίθων Διερεύνηση σύστασης και εκτίμηση της αντοχής του κονιάματος Θερμογράφηση Ενδοσκόπηση Μέτρηση απλών και διπλών γρύλλων Μέτρηση περιβαλλοντικών μικροδονήσεων

64 Αποτύπωση βλαβών Νότια όψη (πρόσοψη)

65 Αποτύπωση βλαβών

66 Αποτύπωση βλαβών

67 Μέτρηση αντοχής λίθων - Κρουσιμέτρηση Ο συνηθέστερος μη καταστροφικός έλεγχος. Συσχετισμός σκληρότητας της επιφάνειας των λιθοσωμάτων με τη θλιπτική αντοχή τους.

68 Θερμογραφία Η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως για την ανίχνευση διάβρωσης, εσωτερικών ρωγμών, κενών, αυξημένου πορώδους, υγρασίας και αλλαγών στα υλικά δόμησης της τοιχοποιίας. Εμφάνιση υγρασίας στη λιθοδομή

69 Ενδοσκόπηση Αναγνώριση του τρόπου δόμησης της φέρουσας τοιχοποιίας (συμπαγής, τρίστρωτη, κ.λπ.). Προσδιορισμός κενών στο εσωτερικό και υλικού πλήρωσης.

70 Μέτρηση απλών και διπλών γρύλλων

71 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ

72 Μοντελοποίηση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων Τρισδιάστατη απεικόνιση του προσομοιώματος Έλεγχοι επάρκειας εντός επιπέδου

73 Έλεγχοι επάρκειας εκτός επιπέδου

74 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Κατασκευή διαζώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα στην κορυφή της λιθοδομής Ή εφαρμογή ελκυστήρων σε όλους τους φέροντες τοίχους Διαφραγματοποίηση δαπέδου ορόφου Αρμολόγημα λιθοδομής Ομογενοποίηση λιθοδομής Εφαρμογή ενσωματωμένων μεταλλικών στοιχείων στο εσωτερικό της λιθοδομής Εφαρμογή σύνθετων υλικών από ίνες άνθρακα στις εξωτερικές επιφάνειες της λιθοδομής

75 Αρμολόγημα και Ομογενοποίηση Αρμολόγημα και ομογενοποίηση με κονιάματα με βάση τη Φυσική Υδραυλική Άσβεστο

76 Μεταλλικά στοιχεία και σύνθετα υλικά

77 Μεταλλικά στοιχεία EM4C - STATICAL Ράβδοι από Ανοξείδωτο Χάλυβα

78 Θέσεις Τοποθέτησης Μεταλλικών Ράβδων

79 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περιορισμοί από αρχιτεκτονικά/διακοσμητικά στοιχεία Αναστρέψιμες επεμβάσεις. Αρμολογήματα και Ενέματα με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο Μεταλλικοί ράβδοι Σύνθετα υλικά

80 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ» ΝΟΜΟΣ 4178/2013 1,0 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 1,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (80%) ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΟΡΓΑΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

81 ΕΝΟΡΓΑΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Φωτογραφία 1: Ανίχνευση και μέτρηση οπλισμών με μαγνητική μέθοδο Φωτογραφία 2: Εκτίμηση θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος με κρουσίμετρο Schmidt Φωτογραφία 3: Έλεγχος ενανθράκωσης σκυροδέματος με διάλυμα φαινολοφθαλεϊνης Φωτογραφία 4: Αποκάλυψη και μέτρηση οπλισμού με παχύμετρο

82 ΕΝΟΡΓΑΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ (συνέχεια) Φωτογραφία 5: Διαδικασία πυρηνοληψιών Φωτογραφία 6: Σύστημα καταγραφής και συλλογής δεδομένων μικροδονήσεων Φωτογραφίες 7, 8: Ενδεικτικές θέσεις τοποθέτησης οργάνων μικροδονήσεων.

83 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

84 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

85 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΣΕΙΣΜΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

86 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ) ΔΙΑΚΡΙΣΗ (ΙΑΠΩΝΙΑ)

87 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Σπυράκος Κωνσταντίνος. «Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία» Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα (Ελεύθερη πρόσβαση στο βιβλίο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ) 2. Spyrakos, C.C., Maniatakis, C.A., & Taflambas, J. (2008). «Evaluation of near source seismic records based on damage potential parameters: Case study: Greece». Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 28, Spyrakos, C.C., Francioso, A., Kiriakopoulos, P.D., & Papoutsellis, S. (2013). «Seismic evaluation of the historic church of St. Nicholas in Piraeus before and after interventions». In Proceeding of the 4 th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering COMPDYN 2013 (pp ). Kos, Greece; ECCOMAS. 4. Spyrakos, C.C., Touliatos, P., Patsilivas, D., Pelekis, G., Xampesis, A., & Maniatakis, C.A. (2013b). «Seismic analysis and retrofit of a historic masonry building». In Syngellakis, S. (Ed.), Retrofitting of Heritage Structures - Design and evaluation of strengthening techniques (pp ). Southampton, UK: Wessex Institute of Technology Press.

88 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 5. C.C. Spyrakos, «Seismic Risk of Historic Structures and Monuments: A need for a unified policy». In proceedings of COMPDYN 2015, 5 th ECCOMAS Thematic Conferense on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete, Spyrakos, C.C., Maniatakis, C.A., Smyrou, E., & Psycharis, I.N. (2012). «FRP Strengthened Brick-Infilled RC Frames: An Approach for their Proper Consideration in Design». The Open Construction and Building Technology Journal, 6(Suppl 1-M19), Σπυράκος Κωνσταντίνος. «Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Γεφυρών: Διαδικασίες και Παραδείγματα». Ελληνική Εταιρία Μελέτης των Γεφυρών, Ημερίδα της 28 ης Ιανουαρίου Αθήνα.

89 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Σεισμοί Κεφαλονιάς 26/01 & 03/ & Σεισμοί Κορίνθου 24 & 25/02 & 4/03/1981 Καθηγητής Κ. Σπυράκος Διευθυντής Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας ΕΜΠ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2

Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Μίλτων ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2047 Τα Παραδοσιακά Κτίρια της Λευκάδας με το Διπλό Δομικό Σύστημα και η Αντισεισμική τους Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2073 Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου Χαλκιδικής Τεκμηρίωση Αποτίμηση Φέροντος Οργανισμού Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ: ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ(ΚΑΝΕΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τριαντάφυλλος ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 2, Θωμάς ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Ισσάμ ΣΟΥΣ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1997 Η Σεισμική Απόκριση του Δομημένου Περιβάλλοντος των Κυθήρων κατά το Σεισμό (Μ w =6.9) της 8 ης.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος Χ. Ρεπαπής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc, DIC Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2012 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας

Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Σεισµική συµπεριφορά του δοµικού συστήµατος στον ιστορικό οικισµό της πόλης της Λευκάδας Π.Τουλιάτος Καθηγητής. Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ Ε.Βιντζηλαίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών

Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών Τ Ε Ε Τ Κ Μ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/7/2014 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2014 Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην Κεφαλονιά-Συγκρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2

Ανδρέας Ι. Κάππος 1, Α. Γεωργίου και Σ. Πάπιστα 2 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 29 Συγκριτικά αποτελέσματα αποτίμησης υφιστάμενης οικοδομής βάσει του ΚΑΝΕΠΕ με διαφορετικές παραδοχές δυσκαμψιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (a) Μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P. 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 02», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 20 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ F.R.P. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 9 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2 ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής

Ημερίδα «Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8» στον Ευρωκώδικα 8. Αναστάσιος Σέξτος. Επίκουρος Καθηγητής Η μετάβαση από τον EAK2000 στον Ευρωκώδικα 8 Αναστάσιος Σέξτος Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr Αγρίνιο, 2 Απριλίου 2011 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στόχοι παρουσίασης η συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα