ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ EΞΕ ΣΤ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» Η. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

2 A. ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η ισχύουσα Νομοθεσία για την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων Γενικά στοιχεία για το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, με έμφαση σε ορισμένα κρίσιμα θέματα. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και η σχέση τους με τις δράσεις βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης Η εξοικονόμηση ενέργειας στην λειτουργία των δημοσίων κτιρίων-εγκαταστάσεων και των δημοσίων χώρων Ευαισθητοποίηση των πολιτών, των δημοτικών υπαλλήλων, των μαθητών

3 Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΕ Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (EPBD) Βάσει αυτής της Οδηγίας συνετάχθη ο ΚΕΝΑΚ ΟΔΗΓΙΑ 2010/30/ΕΕ Για την επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ EPBD Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και κατάργηση της 2002/91/ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 305/2011/ΕΕ Κατάργηση της 89/106/ΕΟΚ (εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών) ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ EED Για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 244/2012/ΕΕ προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων εφαρμόζεται από τις 9 Ιανουαρίου 2013 στα κτήρια όπου στεγάζονται δημόσιες αρχές και από τις 9 Ιουλίου 2013 στα λοιπά κτήρια Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα στα Κράτη Μέλη

4 Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ (EED) για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης Κάθε Κράτος Μέλος μεριμνά ώστε από την 1 η Ιανουαρίου 2014 το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχoμένων κτιρίων που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση να ανακαινίζεται κάθε χρόνο. Από 9/7/2015 το υφιστάμενο ελάχιστο όριο των 500m 2, γίνεται 250m 2 Οι δημόσιοι φορείς να αγοράζουν ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του ενεργειακού τομέα να ενθαρρύνουν τους τελικούς χρήστες να μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης, π.χ. φροντίζοντας για τη θερμομόνωση των κατοικιών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ενεργειακό έλεγχο κάθε 3 χρόνια. Το 2014 θα επανεξεταστεί η πρόοδος στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% το Υποβολή της μελέτης ελάχιστου κόστους σύμφωνα με τον Κανονισμό 244/2012 Εναρμόνιση της Οδηγίας 27/2012 / ΕΕ με την Εθνική Νομοθεσία Υποβολή των απαιτήσεων για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nzeb)

5 Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ Για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων (Ν.4122/2013-ΦΕΚ 42/Α / ) Καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Έως τις όλα τα νέα κτίρια να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Μετά τις τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Για κτίρια που κατασκευάζονται, πωλούνται ή εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή Για κτίρια στα οποία συνολική επιφάνεια άνω των 500m 2 χρησιμοποιείται από δημόσια αρχή και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις το κατώτατο όριο θα μειωθεί σε 250m 2. Ανάρτηση του ΠΕΑ σε περίοπτη για το κοινό θέση Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού

6 Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Η στρατηγική και το περιεχόμενο του Προγράμματος Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στοχεύει στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει Δράσεις οι οποίες ταξινομούνται σε πέντε (5) Άξονες Προτεραιοτήτων, ως εξής: ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Περιλαμβάνονται έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων και ειδικότερα, τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια διαφόρων κατηγοριών όπως Δημαρχεία, κτίρια δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά κτίρια, κ.ά ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν σε δρόμους, πλατείες, πάρκα και άλλους κοινόχρηστους χώρους των δήμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στον περιβάλλοντα χώρο δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οι δράσεις του Άξονα αφορούν καλές πρακτικές στο τομέα των μεταφορών με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα του αστικού προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωση των πολιτών. Ειδικότερα, οι δράσεις μπορεί να αφορούν, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων δημοτικών. ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ) ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Στον Άξονα αυτόν περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κυρίως των στελεχών του Δήμου, σε σχέση με την ενεργειακή παρακολούθηση (monitoring) των αποτελεσμάτων επί των παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

7 Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ανάδειξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες ( Ενεργειακά Βιώσιμες Κοινότητες) Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος και της Ποιότητας ζωής Προώθηση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των Τεχνολογιών ΑΠΕ Διασφάλιση του Ενεργειακού Σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο Δημιουργία θέσεων εργασίας Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας

8 Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Κατηγορίες : Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Πρώτο βήμα: η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων στα κτίρια) Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ των αιρετών των δημοτών των μαθητών των επαγγελματιών

9 Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ 5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ Με επιστημονικούς φορείς Με την τοπική αγορά Με τοπικούς φορείς και όλους τους πολίτες Με άλλους Δήμους, ΤΕΔΚΝΑ, ΚΕΔΕ, την πολιτεία κλπ

10 Δ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ Ενέργειες των Δήμων: Ορισμός ενεργειακού υπευθύνου Συλλογή στοιχείων και καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κατάλογος Κτιρίων με Προτεραιότητα Ενεργειακής Αναβάθμισης (Βάσει Κριτηρίων) Προσδιορισμός στόχων όσον αφορά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης Εφαρμογή απλών μέτρων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια Αθλητικές εγκαταστάσεις και Σχολικά κτίρια

11 Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 1. Παρεμβάσεις στο κτηριακό κέλυφος Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης (Αεροστεγανότητα Θερμοδιακοπή και υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής Low e) Χαμηλός συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος U w (~2,00 2,50 W/m 2 K) Χαμηλός συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους του κουφώματος g w : ~ 0,40) Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων (Αποφυγή θερμογεφυρών) Θερμομόνωση δώματος Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις. Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων (σταθερών ή/και κινητών) σε προσανατολισμούς με μεγάλη θερμική επιβάρυνση λόγω ηλιασμού. Φύτευση δωμάτων/στεγών. Η φύτευση θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 60% της οροφής. (Πράσινα δώματα) Φυσικός / νυχτερινός αερισμός (κατά τους θερινούς μήνες) Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων 2. Παρεμβάσεις αναβάθμισης των Η/Μ εγκαταστάσεων Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής Θέρμανσης. Αναβάθμιση του συστήματος Κλιματισμού. Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στους αεραγωγούς απόρριψης και εισαγωγής αέρα, εφόσον αυτοί ευρίσκονται ο ένας πλησίον του άλλου. Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στις αντλίες θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Κυκλοφορητές - Κινητήρες υψηλής απόδοσης (Οδηγία ErP, Πρότυπο EU MEPS, Κινητήρες EC, κριτήρια απόδοσης ηλεκτροκινητήρων ΙΕ3) Μηχανικός αερισμός (Free Cooling) Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής

12 Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 3. Παρεμβάσεις αναβάθμισης φωτισμού Στόχος της αναβάθμισης του τεχνητού φωτισμού είναι η μείωση της υπερκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με ταυτόχρονη βελτίωση των συνθηκών οπτικής άνεσης, μέσω των κάτωθι παρεμβάσεων: η χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων η χρήση καταλλήλων φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης η χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου, με δυνατότητα σύζευξης τεχνητού/φυσικού φωτισμού 4. Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων (Building Energy Management System BEMS) Εχει σκοπό την επιτήρηση ή και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση δεδομένων όλων των εγκαταστάσεων από ένα σταθμό ελέγχου. Παράλληλα, είναι δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στο κτίριο, καθώς και η δημιουργία αρχείου με στατιστικά στοιχεία. Τα σημαντικότερα συστήματα που μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης σε ένα κτίριο είναι τα εξής: Συστήματα Κλιματισμού (Θέρμανση Ψύξη Αερισμός) Εγκατάσταση φωτισμού Ηλεκτρικές καταναλώσεις Ποιότητα αέρα Εγκαταστάσεις ασφαλείας Παθητικά συστήματα (αίθρια, αερισμός κλπ.) Το σύστημα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης και Ελέγχου, τα αισθητήρια όργανα, τις συσκευές εκτέλεσης εντολών, καθώς και τις συνδετήριες καλωδιώσεις. Ο προγραμματισμός και ο χειρισμός του συστήματος γίνεται μέσω του κεντρικού σταθμού ελέγχου.

13 Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ 5. Εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ Κεντρικά Ηλιοθερμικά Συστήματα για παρασκευή Ζεστού Νερού Χρήσης (συνήθως κάλυψη ~ 70%) Φωτοβολταϊκά Συστήματα Μικρές Ανεμογεννήτριες (από αυτοπαραγωγούς) - Net Metering επί ετησίας βάσεως - ΦΕΚ 3583/Β/ Αναμένεται ανακοίνωση έναρξης της υποδοχής Αιτημάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ 6. Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων βασικών τεχνικών θεμάτων Πλαίσια Υαλοπίνακες Εξωτερική θερμομόνωση Συμπεράσματα από ενδεικτικές περιπτώσεις Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

14 Θερμομόνωση Κουφωμάτων ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ Υαλοενισχυμένα Πολυαμίδια Παρεμβάλλονται μεταξύ των δύο επιφανειών του προφίλ Έχουν ειδική σύσταση που παρεμποδίζουν την μετάδοση θερμότητας Παρέχονται σε διάφορα πλάτη (10mm 38mm) Μεγαλύτερο πλάτος πολυαμιδίου καλύτερη θερμομόνωση κουφώματος

15 Θερμομόνωση Κουφωμάτων Θερμομονωτικό κούφωμα Μη Θερμομονωτικό κούφωμα

16 Θερμομόνωση Κουφωμάτων Υπολογισμός U w κουφωμάτων U w n i 1 ( Uf i Af i ) Ug Aw Ag L g Όπου Uf i Οι συντελεστές θερμικών απωλειών των διατομών αλουμινίου του κουφώματος (W/m 2 K) Αf i Τα εμβαδά των διατομών αλουμινίου στα οποία αναφέρονται τα Uf i (m 2 ) Ug Ο συντελεστής θερμικών απωλειών του υαλοπίνακα (W/m 2 K) Ag Το εμβαδόν του υαλοπίνακα στο οποίο αναφέρεται το Ug (m 2 ) ψ Ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα (W/mK) L g Η περίμετρος όλων των υαλοπινάκων του κουφώματος (m)

17 Θερμομόνωση Κουφωμάτων Υπολογισμός U w κουφωμάτων U f1 U w n i 1 ( Uf Af ) Ug Ag L i i Aw g U f2 U f3 U f4 U g U w Uf 1 Af 1 Uf 2 Af 2 Uf 3 Af 3 Aw Uf 4 Af 4 Ug Ag L g

18 Θερμομόνωση Κουφωμάτων Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας Πρόγραμμα Συρομένων Θερμομονωτικών Συστημάτων

19 Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΕ ΤΟΤΕΕ /2012

20 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1. Συγκολλητικά υλικά, χρήση ανάλογα με το υπόστρωμα, με ιδιαίτερα υψηλή συγκολλητική ικανότητα για μέγιστη ασφάλεια. 2. Θερμομόνωση διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης πιστοποιημένη για χρήση ειδικά σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με σήμανση CE, καταλλήλου πάχους. 3. Οργανικό, ελαστομερές, έτοιμο προς χρήση, ενισχυτικό επίχρισμα εμποτισμού υαλοπλέγματος. 4. Yαλόπλεγμα οπλισμού ιδιαίτερα υψηλών αντοχών, ανθεκτικό στην υγρασία. 5. Τελική επικάλυψη με έτοιμα προς χρήση διακοσμητικά τελικά επιχρίσματα

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ΣΤ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ Κτιριακό κέλυφος Προσθήκη θερμομόνωσης 10-40% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, εξωτερικών θυρών και κουφωμάτων 10-20% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Χρήση ειδικών επιχρισμάτων («ψυχρών» υλικών) τουλάχιστον 10% εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας δομικών στοιχείων (ανάλογα με την κατασκευή και το χρώμα). Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και σημαντική βελτίωση των εσωκλιματικών συνθηκών κατά τουλάχιστον 5 ο C Φύτευση δωμάτων/στεγών 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη ή και βελτίωση των εσωτερικών θερμοκρασιακών συνθηκών κατά 5 ο Εγκατάσταση/ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων 10-15% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση Εγκαταστάσεις ΗΜ (θέρμανση/κλιματισμός) Αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμάνσης και αντικατάσταση καυσίμου με Φ/Α 10-15% εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση

30 ΣΤ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 20-40% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής 20-30% εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης σε αντιστοιχία με 3-4 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία. Φωτισμός (τεχνητός και φυσικός) ώς και 30% εξοικονόμηση ενέργειας Ενεργειακή διαχείριση (BEMS) Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας Συνοδευτικά ηλεκτρονικό σύστημα παρουσίασης της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου Ενημέρωση δημοτικών υπαλλήλων /εκμάθηση της ορθολογικής χρήσης κτιρίων της δράσης 1.1 Δράσεις ενίσχυσης εθελοντικών συμφωνιών σε επίπεδο Δήμου στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εταιρειών και οργανισμών Εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση ενέργειας Αλλαγή συμπεριφοράς Εξοικονόμηση ενέργειας Διασφάλιση πόρων/κινητοποίηση κεφαλαίων

31 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.) 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α.) , ,00 3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ , ,00 4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΥ , ,00 5 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Δεν έχει Συμβασιοποιηθεί -

32 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

33 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ»

34 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α) Λέβητας, ισχύος kcal/h β) Αερόψυκτος ψύκτης, ισχύος Btu/h ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ α) Αντικατάσταση κουφωμάτων β) Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων γ) Θερμομόνωση δώματος δ) Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης Ψύξης ε) Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου Εγκαταστάσεων (BEMS) ΝΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α) Χυτοσιδηρός Λέβητας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ισχύος kcal/h. β) Δύο (2) Αντλίες Θερμότητας αέρα νερού, τεχνολογίας Inverter, ψυκτικής ισχύος 18kW εκάστη.

35 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ α) Ηλεκτρική ενέργεια:~ kWh/έτος (Φωτισμός : ~ kWh/έτος, Κλιματισμός: ~ kWh/έτος) β) Θερμική ενέργεια: ~ kwh/έτος (~ 4.300lt πετρ/έτος) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (Αρχική εκτίμηση βάσει της Πρότασης) α) Ηλεκτρική ενέργεια:~ kWh/έτος (Φωτισμός : ~ kWh/έτος, Κλιματισμός: ~ 7.800kWh/έτος) β) Θερμική ενέργεια: ~ kwh/έτος (~ 2.150lt πετρ/έτος) γ) Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας: 50%

36 Ζ. Η ΠΡΑΞΗ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ» ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Αντικατάσταση 263 φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου LED στις οδούς Δημάρχου Χρ.Μπέκα, Ελ.Βενιζέλου, Βασ.Παύλου, Αγ. Δημητρίου, Διαδόχου Κωνσαντίνου. Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας : ~ kwh/έτος Ποσοστό Εξοικονόμησης Ενέργειας : ~ 55% Εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους : ~ /έτος

37 Η. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Έναρξη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου πρώην Δημαρχείου (Μάρτιος 2015) - Κατασκευή Θερμομονώσεων δωμάτων - Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας Ολοκλήρωση εργασιών έως αρχές Ιουλίου 2015 Δράσεις ενημέρωσης δικτύωσης

38 Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Έλλειψη πόρων για την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. (Αποτρεπτικός παράγων). Δυσκολίες στην εκταμίευση των διατιθέμενων πόρων μέσω διαφόρων Προγραμμάτων. Έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων. Ανύπαρκτη η συστηματική καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και του ενεργειακού κόστους. Μέτρηση καταναλώσεων κατά τον σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Δεν υπάρχει έλεγχος του ύψους της ενεργειακής δαπάνης και λήψη μέτρων Συνήθως συμβαίνει το εξής: Τα Τιμολόγια χρέωσης των ενεργειακών καταναλώσεων (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό) παραλαμβάνονται από το Λογιστήριο, χωρίς προηγούμενο έλεγχο και αξιολόγηση ποσοτήτων, τεχνικών μεγεθών και τιμών μονάδος από τους Μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν σχετικές γνώσεις και μπορούν να αξιολογήσουν τη δαπάνη

39 Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ανωτέρω συμβαίνουν και στον ιδιωτικό τομέα, λόγω έλλειψης παιδείας ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και λόγω της εκτίμησης ότι η ενεργειακή κατανάλωση (στην παραγωγή και στις μεταφορές) είναι δεδομένη. Τεράστιες καθυστερήσεις στις διαδικασίες Δημοπράτησης και διεκπεραίωσης υποθέσεων ρουτίνας. Σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση Προγραμμάτων, δηλαδή στην κατασκευή και παραλαβή των Έργων. Εστιασμός των προσπαθειών στην υλοποίηση άρτιων έργων και στην παράδοσή τους για χρήση και όχι περιπλάνηση στο πέλαγος των διαδικασιών και της γραφειοκρατίας.

40 Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η ελαχιστοποίηση των απωλειών πρέπει να προηγείται και μετά να ακολουθεί η προμήθεια-εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Η Ορθολογική Χρήση Ενέργειας και τα απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού κόστους) είναι το πρώτο άμεσο βήμα που θα πρέπει να γίνει παντού. Η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να είναι της τάξεως του 5-10%. Εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού και υλικών υψηλής απόδοσης και πιστοποιημένων συστημάτων (π.χ. εξωτερική θερμομόνωση), ώστε να επιτυγχάνεται ουσιαστική ενεργειακή αναβάθμιση. Υιοθέτηση, κατόπιν λεπτομερούς Μελέτης, των βέλτιστων, επιτυχημένων λύσεων, όσον αφορά στη σχέση αποτελέσματος κόστους (cost effective), ήτοι, μικρός χρόνος απόσβεσης και μικρό κόστος κύκλου ζωής της εγκατάστασης.

41 Θ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Έλλειψη Συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα, η λειτουργία επί μακρόν ενός Λέβητα μεγάλης ισχύος, σε χαμηλό βαθμό απόδοσης, οδηγεί σε υπερβολικό κόστος λειτουργίας, πολλαπλάσιο της αμοιβής του Συντηρητή αν αυτός ήταν ο λόγος της μη συντήρησης. Επιπλέον, υπάρχει και απαξίωση των μηχανημάτων. Υπονόμευση και απαξίωση εκ των ένδον του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Σήμερα ζητείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) μόνο στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» και σε διάφορα Προγράμματα του ΕΠΠΕΡΑΑ για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων. Ουσιαστικά δεν ζητούνται ΠΕΑ για ενοικιάσεις κτιρίων και για τα Δημόσια κτίρια. Τέλος, επισημαίνουμε ότι για τη βελτίωση των πραγμάτων απαιτείται: Άσκηση διοίκησης, διενέργεια ελέγχων, τήρηση των Προδιαγραφών, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα, ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα.

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου» υποέργο 8 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ανδρόγεω 1 & Πλ.Καλλεργών Πληροφορίες : Κ.Μπαριτάκης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αερ. Παπαναστασίου 34 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: Δ6/Β/οικ. 5825 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤHΡΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1. Γενικά Τελευταία η Ελληνική νομοθεσία έχει εμπλουτισθεί με σημαντικές διατάξεις που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί

Β. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 2 Ορισµοί ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 9.1.2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις» Προς την Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη θεσμοθέτηση του σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...2 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ...3 3. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ

Α. Στόχοι και περιεχόμενο του Προγράμματος Παρακολούθησης του ΤΣΔ Διαδικασίες παρακολούθησης ΤΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της εφαρμογής του Τοπιικού Σχεδίίου Δράσης γιια την Κλιιματιική Αλλαγή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Α. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Πολυκατοικία) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου

Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Έκθεση αναφοράς για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στις χώρες της Μεσογείου Ιούνιος 2014 Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη Το έργο με την ονομασία ZEMedS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα