ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ"

Transcript

1 ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΣΤΕΝΩΤΙΚΕΣ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΕΣ ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Χ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΓΑΚΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΙΜΤΣ

2 ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ

3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ : φλεγμονή τένοντα ΤΕΝΟΝΤΟΕΛΥΤΡΙΤΙΔΑ: φλεγμονή τένοντα και ελύτρου Οι αλλοιώσεις είναι μη ειδικές Δεν πρόκειται περί φλεγμονής Stress fracture of tendon

4 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Tendinitis vs Paratenonitis vs Tendinosis Nirschl RP, Pettrone FA: Tennis elbow: the surgical treatment of lateral epicondylitis. J Bone Joint Surg (Am) 1979;61(6): Puddu G, Ippolito E, Postacchini F: A classification of Achilles tendon disease. Am J Sports Med 1976;4(4):

5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ

6 ΟΡΟΛΟΓΙΑ CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ REPETITIVE STRAIN INJURIES (RSS) ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΠΩΣΗ WORK RELATED MUSCULOSKELETAL DISORDERS (WRMSDs) Σχετιζόμενες με την Εργασία Νόσοι του Μυοσκελετικού Συστήματος

7 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Cumulative Trauma Disorders Νόσοι του Μυο-Τενοντο-Οστικού-Νευρικού Συστήματος που προκαλούνται ή επιδεινώνονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις τμημάτων του σώματος Δεν είναι διάγνωση είναι ομάδα παθήσεων με κοινά χαρακτηριστικά

8 myalgia myofacial pain syndrome tendinitis peritendinitis teosynovitis gamekeepers thumb de Quervain's disease epicondylitis trigger finger carpal tunnel syndrome cubital tunnel syndrome thoracic outliet syndrome Guyon's canal syndrome hypothenar hammer syndrome vibration hand-arm syndrome Cumulative Trauma Disorders

9 Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSDs) 2η αιτία νοσηρότητας μετά τις παθήσεις του δέρματος Σταθερή επίπτωση - Μεταβολή είδους παθήσεων Τενοντοθυλακίτιδα η πιο συχνή πάθηση Ο καρπός είναι η πιο συχνή περιοχή προβλημάτων (48%) Ιδίως σε επαναλαμβανόμενες δυνατές κινήσεις

10 Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSDs) 29% επίπτωση σε εργασίες high force-high repetition 15% του πληθυσμού σε κίνδυνο ψυχοσωματικά ασταθείς 60% των επαγγελματικών νόσων $ Κόστος δισ.

11 Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSDs)

12 ΑΙΤΙΑ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑΣ Α. Αrmstrong Silverstein : Mυοσκελετικός Τραυματισμός Β. Hadler Ireland : Ψυχοσωματική και Πολιτική Αιτιολογία

13 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑΣ

14

15 Μακροσκοπική Εικόνα Αγγειοϊνοβλαστικού Ιστού Καφεοειδής χρωματισμός Mαλθακός ιστός Όχι στιλπνός

16 Ιστολογική Εικόνα Αύξηση θεμέλιας ουσίας Αγγειοβρίθεια Κυτταροβρίθεια(ινομυοβλάστες) Απουσία φλεγμονωδών κυττάρων Απώλεια αντανάκλασης και συνέχειας ινών κολλαγόνου Ελλείμματα ινών PT polarized light X 100

17 Στενωτικές Τενοντοελυτρίδες Χειρός Σύνδρομο Αναπήδησης Δακτύλων (Trigger finger) Σύνδρομο De Quervain Σύνδρομο Χιασμού (Intersection Syndrome) Τενοντίτιδες ΚΚΚ, ΩΚΚ Τενοντίτιδα ΜΕΑ Σύνδρομο Lindburg(Eλυτρίτιδα ΜΚΑ-ΕΒΚΔ)+ΣΚΣ Tενοντίτιδες ΙΕΔ, ΚΕΜΔ,ΩΕΚ Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα (ΩΚΚ)

18 Στενωτικές Τεντοντοελυτρίτιδες της Χειρός * * * * * Ρευματοειδής Αρθρίτιδα Υποθυρεοειδισμός Σακχαρώδης Διαβήτη Επαγγελματική Νόσος Ιδιοπαθώς

19 Αντιμετώπιση Τενοντοπαθειών Απεικονιστικός Έλεγχος Ενημέρωση Ασθενή Αποφόρτιση ΜΣΑΦ-CS Επικοινωνία με Φ/Θ Μυϊκή Ενίσχυση (eccentric strengthening) Χειρουργική Επέμβαση

20 Σύνδρομο Αναπήδησης Δακτύλων (trigger finger) Εμπλοκή στην κάμψη των δακτύλων Δυσαναλογία μεγέθους τένοντα - ελύτρου Μέσος ή Παράμεσος δάκτυλος ή Αντίχειρας Παιδιά < 6 ετών και ενήλικες > 40 ετών Παιδιά 0.2-2%, 90% ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ, 25 % ΑΜΦΩ

21 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ Trigger finger - Trigger thumb

22 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΙΩΝ ΕΛΥΤΡΩΝ

23 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΝΟΝΤΙΩΝ ΕΛΥΤΡΩΝ Στένωση Α1 συνήθως, αλλά και Α2 ή Α3

24 Κλινική Εικόνα Συνδρόμου Αναπήδησης (ΙΙ) Υγιείς γυναίκες μέσης ηλικίας ή Χειρώνακτες ή δευτερογενώς σε ΡΑ, ΣΔ, ΒΠΣ,Ουρική αρθρίτιδα Επαναλαμβανόμενη τριβή οδηγεί σε ινοχόνδρινη μεταπλασία του έσω ορογόνου υμένα

25 Κλινική Εικόνα Συνδρόμου Αναπήδησης (ΙΙ) Χαρακτηριστικό κλικ με την κάμψη του δακτύλου Χαρακτηριστική αναπήδηση του καμπτήρα με την έκταση Ψηλαφητή ευαίσθητη όζώδης διόγκωση του τένοντα Εάν ευμεγέθης κλείδωμα του δακτύλου σε κάμψη Προοδευτική έναρξη ή μετά από Επικονδυλίτιδα ή ΣΚΣ ή dequervain Η διάγνωση είναι κλινική

26 Κλινική Εικόνα Συνδρόμου Αναπήδησης (ΙΙ)

27 ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ ΚΑΜΠΤΗΡΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 Φυσιολογική κίνηση κατά την κάμψη/έκταση 1 (ήπια) Μή φυσιολογική κίνηση κατά την κάμψη/έκταση 2 (μέτρια) Διορθώνεται ενεργητικά. Παρεμποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία του χεριού. 3 (σοβαρή) Διορθώνεται παθητικά. 4 (εμπλοκή) Σύγκαμψη

28 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ακινητοποίηση 3/ Διηθήσεις με Κορτικοστεροειδή + ΜΣΑΦ Επιτυχία 60-90%, 6/52 Αυτόματη Ίαση 20-30%

29 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Εμπλοκή Αποτυχία συντηρητικής αγωγής ( Πολλαπλά δάκτυλα-συστηματική Νόσος-Μεγάλη Διάρκεια Παιδιά συμπτωμάτων} Διάνοιξη Α1 ελύτρου (Ανοικτή ή Διαδερμική) ή Τενοντοπλαστική αντί διατομής Α2 Η μόνη επέμβαση στο χέρι που πρέπει να γίνεται με Τοπική Αναισθησία

30 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

31 ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

32 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Α1

33 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Α1

34 ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ Α1

35 Trigger Fingers + Ρευματοειδής Αρθρίτιδα Διατήρηση Α1 Υμενεκτομή καμπτήρων Αν υπάρχει διόγκωση τένοντα τενοντοπλαστική Αφαίρεση μίας δέσμης επιπολής καμπτήρα τένοντα(!!!)

36 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Τραυματισμός δακτυλικών νεύρων Ατελής διάνοιξη του Α1 ελύτρου Διάνοιξη Α2 ελύτρου Συμφύσεις τενόντων

37 Τενοντίτιδα de QUERVAIN (1895) Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα 1ΟΥ Ραχιαίου Διαμερίσματος Εκτεινόντων Τενόντων Μακρός απαγωγός τον αντίχειρα (abductor pollicis longus, APL) Βραχύς εκτείνων τον αντίχειρα ( extensor pollicis longus EPL)

38 Τενοντίτιδα de QUERVAIN (1895) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Kαταπόνηση Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

39 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ

40 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DE QUERVAIN - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ APL- EPB διαφοροποιήσεις ενός κοινού μυός, που τελειοποιείται μόνο στον γορίλα και τον άνθρωπο. Μόνο το 10% με 20% των ανθρώπων έχουν ένα τένοντα του APL Μόνο στο 25% των περιπτώσεων το διαμέρισμα είναι μονόχωρο [Sampson et al., 1994] Στο 68% έως 90% του πληθυσμού ο τένοντας του APL είναι δι- ή πολυφυής [Strandell, 1957]

41 Τενοντίτιδα de QUERVAIN ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΟΝΑ Γυναίκες 10x, ετών Προοδευτική έναρξη - 30% Ιστορικό τραύματος Πόνος στη στυλοειδή απόφυση με αντανάκλαση Ελαφρά τοπική διόγκωση Τοπική ευαισθησία και Κριγμός Θετική δοκιμασία Fiknkelstein

42 Toπική ευαισθησία στη στυλοειδή απόφυση

43 Θετική δοκιμασία Finkelstein (1930)

44 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΑ βασικής άρθρωσης του αντίχειρα Σύνδρομο Χιασμού Kάταγμα σκαφοειδούς οστού

45 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Σύνδρομο Wartenberg Παγίδευση αισθητικού κλάδου του κερκιδικού νεύρου

46 ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ CT ΗΜΓ ΗΚΓ Αρτηριογραφία Σπινθηρογράφημα Χ

47 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ (στην πλειονότητα) Τροποποίηση χρήσης χεριού -Συχνά διαλείμματα Ακινητοποίηση για 4-6 εβδομάδες Διήθηση με κορτικοστεροειδή ΜΣΑΦ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (μετά από 6-12/52 ) Διάνοιξη του πρώτου διαμερίσματος εκτεινόντων τενόντων

48 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

49 ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΕ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ

50 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

51 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

52 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ DE QUERVAIN Aποτυχία πλήρους διάνοιξης του Ιου διαμερίσματος Nεύρωμα επιπολής κερκιδικού νεύρου Διατομή κερκιδικής αρτηρίας Υπεξάρθρημα τενόντων Ευαισθησία ουλής Συμφύσεις RSD

53 Σύνδρομο Χιασμού (Ιntersection Syndrome) Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα 2ου ραχιαίου διαμερίσματος κερκιδικών εκτεινόντων τενόντων στο χιασμό με τους τένοντες του 1ου ραχιαίου διαμερίσματος(600) Αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων εντόνων κινήσεων έκτασης και κερκιδικής απόκλισης (11% σε σκιέρ) Πόνος Κριγμός 4-8 cm από το φύμα Lister Χειρουργική θεραπεία: Υμενεκτομή Συντηρητική θεραπεία σχεδόν πάντα Massage- (Νάρθηκας σε έκταση 200- Φωνοφόρεση- Deep Friction Μικρότερη λαβή σκι Λουρί- Έγχυση)

54 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΧΙΑΣΜΟΥ(Ιntersection Syndrome) Εγγύτερα φύματος Lister 600

55 Τεντοντοελυτρίτιδες Εκτεινόντων

56 Τενοντίτιδα ΜΕΑ Πόνος στο όριο του φύματος Lister Συνήθως σε ΡΑ Drummer boy s palsy Επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση (μεταφορά MEA κερκιδικά )

57 Τεντοντοελυτρίτιδες Καμπτήρων

58 ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ Ωλένιου και Κερκιδικού Καμπτήρα Καρπού Πόνος κατά την κατεύθυνση των κινήσεων αυτών των τενόντων Συνήθως συντηρητική θεραπεία

59 Σύνδρομο Lindburg # Τενοντοελυτρίτιδα ΜΚΑ-ΕΒΚΔ # Σπάνια συμπτωματική # Σύνδεση μεταξύ τους στο αντιβράχιο # Συχνά συνδυάζεται με ΣΚΣ # Αφαίρεση σύνδεσης

60 O αγκώνας του τέννις Επικονδυλίτιδα παρακονδυλίου απόφυσης 1-3% του γενικού πληθυσμού 59/ εργάτες/έτος 7.4% των βιομηχανικών εργατών θα νοσήσουν Δε σχετίζεται με το τέννις στο 95% των περιπτώσεων Επίπτωση σε παίκτες του τέννις 5-10% Σε λευκούς άνδρες ετών Στο κυρίαρχο άκρο κατά 80% Αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενου μικροτραυματισμού Διάρκεια συμπτωμάτων 3-6 εβδομάδες

61 O αγκώνας του τέννις Περιοστίτιδα Yποτενόντια κοκκιωμάτωση Θυλακίτιδα Εισβολή αγγειοϊνοβλαστικού ιστού Ασβεστοποίηση ΕCRB

62 O αγκώνας του τέννις Νυκτερινός πόνος Σημείο κούπας καφέ

63 O αγκώνας του τέννις Phase I: Acute Management o Reducing inflammation o Rest o Passive ROM o Cold therapy o Splinting (Cock-up splint) for 2 weeks, and to maintain the wrist in 20 of extension. o NSAIDs

64 O αγκώνας του τέννις Phase II: Post-acute management o Return of normal muscular strength and endurance. o Patient education, protection of the painful elbow, avoidance or modification of aggravating actions. o Active wrist exercises are performed with increasing repetitions. Transverse friction massage o Steroid phonophoresis o Ultrasound o Cold therapy o High Voltage Galvanic Stimulation o TENS o Corticosteroid injection. Tennis elbow band: static and counterforce o Αcupuncture.

65 O αγκώνας του τέννις Phase III: Conditioning o Functional rehabilitation. o Strengthening o Technique modification o Equipment modification o Gradual return to activity o Rehabilitation is crucial to prevent recurrence. o Surgery: severe pain for at least 6 months, no response to two weeks of immobilization and no response to two local injections of corticosteroids. The percentage of cases that prove resistant to conservative care or the passage of time ranges from 4 to 10%. o Intra-articular procedures o Extra-articular procedures The technique most commonly used that seems to give the most consistent results is excision of the ECRB.

66 O αγκώνας του τέννις: Χειρουργική θεραπεία

67 O αγκώνας του γκολφ Επικονδυλίτιδα παρατροχίλιας απόφυσης

68 O αγκώνας του γκολφ

69 O αγκώνας του γκολφ

70 O αγκώνας του γκολφ

71 Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

72

73 Ανοικτή Διατομή Εγκαρσίου Συνδέσμου

74 Ενδοσκοπική Διατομή Εγκαρσίου Συνδέσμου

75 Οι τενοντίτιδες και τενοντοελυτρίτιδες της χειρός αποτελούν σημαντικό ιατρικό πρόβλημα Οποιοσδήποτε είναι δυνατό να προσβληθεί Η διάγνωση γίνεται με τη λήψη ιστορικού και κυρίως με την κλινική εξέταση

76 It is much more important to know what sort of patient has a disease than what sort of disease a person has Sir William Osler

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣ ΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΑΔΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις και Κακώσεις στο Βόλλευ Γενικές Αρχές

Παθήσεις και Κακώσεις στο Βόλλευ Γενικές Αρχές Παθήσεις και Κακώσεις στο Βόλλευ Γενικές Αρχές Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ώμου Νοσοκομείο ΙΑΣΩ General, Αθήνα Ανθρώπινη Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries)

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων. 30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων οφείλονται σε υπέρχρηση Κακώσεις από Υπέρχρηση Συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού

Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού Κακώσεις αγκώνα, καρπού και χεριού Απόστολος Καραντάνας Αγκώνας 1. Εισαγωγή Ο αγκώνας είναι σύνθετη άρθρωση που συνίσταται από 3 διακριτές αρθρώσεις: βραχιονοκερκιδική, βραχιονωλενική και η άνω κερκιδωλενική.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΡΠΟΥ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Λιγότερο προστατευμένες αρθρώσεις Εξαιρετικά ευπρόσβλητες στις κακώσεις Δύσκολη πολύπλοκη φυσική εξέταση Συχνά ασαφής διάγνωση - Αν δεν υπάρχει κάταγμα = wrist

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ»

«ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΝ ΡΟΜΑ ΥΠΕΡΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση

χαρακτηριστικά, η αιτιολογία τους φαίνεται να είναι διαφορετική. Το γεγονός αυτό πιθανόν να υποδηλώνει πως η θεραπευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τενοντοπάθεια Αχίλλειου τένοντα: παθολογία, αξιολόγηση και θεραπεία Χρυσοβαλάντης Σασσάνης1, Πολυζώης Σιδέρης2, Αναστάσιος Πλιάγκος2 1 2 Φυσικοθεραπευτής, OMT, MappSc Φυσικοθεραπευτής Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 28 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Κατάγματα σκαφοειδούς Παρουσίαση περιστατικών που χειρουργήθηκαν στο Νοσοκ. Κέρκυρας για κατάγματα σκαφοειδους την τελευταία 5ετία (2004

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού

Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού 2009, (39):81-86 Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού Ε.Α. Μητσιοκάπα 1 Α.Γ. Τζάνος 1 Α.Φ. Μαυρογένης 2 Π.Ι. Παπαγγελόπουλος 2 Γ. Τζάνος 1 Περίληψη Τα επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΚΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:2737 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΤΖΑΗΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -

Διαβάστε περισσότερα

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ

2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ Οδηγίες Χρήσης για 2S ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ: 10.07.003 / 10.02.002 / 10.07.004 / 10.07.011 / 10.07.012 / 10.07.014 / 10.07.015 / 10.07.006 / 10.02.012 / 10.02.010 / 10.02.013 / 10.02.014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Ραϊσάκη, Ελένη Αποστολάκη, Απόστολος Χ. Καραντάνας 14 1. Εισαγωγή Οι αθλητικές κακώσεις απαντώνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε νεαρούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα

Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα Το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα είναι µία συνήθης αιτία πόνου και διαταραχής της αισθητικότητας στα χέρια. Οφείλεται σε πίεση του µέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ Εισηγητής: Κ. Βαρσαμίδης Σπουδάστρια: Παυλίδου Αναστασία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς

ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς 27 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΠOνος στην περιοχh του βουβωνα-ισχiου στους αθλητeς Ι.Θ. ΛΑΖΑΡΕΤΤΟΣ Ο πόνος στη βουβωνική χώρα αποτελεί ένα συνηθισμένο πρόβλημα των αθλητών. Έχει υπολογισθεί ότι 5% των αθλητικών κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

κακώσεις του άνω άκρου

κακώσεις του άνω άκρου κακώσεις του άνω άκρου κατάγματα κλείδας υποδόριο οστούν εύκολη διάγνωση θεραπεία χωρίς προβλήματα άμεσες επιπλοκές απώτερες επιπλοκές κατάγματα κλείδας μέσο 1/3, 80% τυπική παρεκτόπιση κατάγματα κλείδας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ορθοπαιδική κλινική Θεραπεία ασταθών καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδος με κυκλοτερές, χωρίς γεφύρωση, σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΛ Πτυχιούχου Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ AΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΡΗΞΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ 28 KEΦΑΛΑΙΟ Γ ΟΞΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ Ν. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΛΑΖΑΡΕΤΤΟΣ Ο αχίλλειος τένοντας είναι ο παχύτερος και ισχυρότερος τένοντας του ανθρώπινου σώματος 1. Η ρήξη του

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης ιαβήτης και κινητικά προβλήµατα Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)

Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήματος Φυσικοθεραπεία Μυοσκελετικού Συστήματος ΙΙ Παθήσεις οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ) Προβλήματα δίσκου & οσφυαλγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Case report Ασημακοπούλου Χαρούλα Φυσικοθεραπεύτρια Αθήνα 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΓΚΩΝΑ 2 1.2 ΕΞΩ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ ΑΓΚΩΝΑ..2

Διαβάστε περισσότερα

Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος

Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος 26 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2014, Τόμος 10, Τεύχος 2 Ενδιαφέρον περιστατικό Δύο περιπτώσεις Οξέος Συνδρόμου Διαμερίσματος Κάντας Θεοφάνης 1 Κάντας Διονύσιος 2 1 Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ JADIX (JUVENILE ARTHRITIS DAMAGE INDEX) ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα