ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα. Ιστορική Αναδρομή. Σημείο Πρόσκρουσης. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα 2/8/2013 Ν.Π."

Transcript

1 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Δρ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Ορισμός Προστριβή ή πρόσκρουση του στροφικού πετάλου στην υπακρωμιακή αψίδα κατά την απαγωγή. Ιστορική Αναδρομή Adams 1852: Πρώτη αναφορά στο Σ.Υ.Π. Mayer 1931: Θεώρησε την προστριβή του Σ.Π.στον υπακρωμιακό χώρο σαν υπεύθυνη αιτία για ρήξη του Σ.Π. Godman 1934: Όρισε την ανοξαιμική ζώνη (critical zone) στον τένοντα του υπερακανθίου. Smith Peterson και Mc Laughing :Δημοσίευσαν τις πρώτες ολικές ακρωμιονεκτομές. Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα Neer 1972 καθιέρωσε το Σ.Υ.Π. σαν κλινική οντότητα. Παρατήρησε ότι το σημείο πρόσκρουσης του υπερακανθίου βρίσκεται στο προσθιοπλάγιο ακρώμιο, στον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο και στη κάτω επιφάνεια της ΑΚ-άρθρωσης. Σημείο Πρόσκρουσης Σ.Υ.Π. σαν Κλινική Οντότητα Ο Neer αργότερα δηλώνει ότι ο σχηματισμός του αγκίστρου στον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο οδηγεί σε χρόνια εκφύλιση και τελική ρήξη του Σ.Π. 1

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σ.Υ.Π. Ι. Πρωτοπαθή ή Ανατομικά Αίτια Οποιαδήποτε χωροκατακτιτική εξεργασία στον υπακρωμιακό χώρο. (ακρώμιο, ακρωμιοκορακοειδής σύνδεσμος, ορογόνος θύλακας, ΑΚ-άρθρωση) ΙΙ. Δευτεροπαθή ή Λειτουργικά Αίτια Ελαττωμένη επικέντρωση ή αδυναμία επικέντρωσης της βραχιόνιας κεφαλής (αστάθεια) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σ.Υ.Π. Δευτεροπαθές ή λειτουργικό Σ.Υ.Π. ένεκα αστάθειας Α. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ (ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ακρώμιο Ακρωμιοκορακοειδής σύνδεσμος Μή φυσιολογική μορφολογία Os acromiale (Μή ενσωματωμένη απόφυση) Πωρωθέν κάταγμα σε πλημμελή θέση Υπερτροφικός ένεκα αυξημένων φορτίσεων Αμυλοείδωση Αστάθεια α. Υπέρχρηση ( κόπωση μυών με μή σωστή επικέντρωση της κεφαλής) β. Μικροαστάθεια ένεκα πλαστικής χαλάρωσης του θύλακα ΑΚ-άρθρωση Μείζων βραχ. όγκωμα Στροφικό πέταλο Οστεόφυτα, οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις Κάταγμα σε πλημμελή θέση Ρήξη μερικού/ ολικού πάχους Ασβεστοποιός τενοντίτιδα Φλεγμονή/πάχυνση ένεκα υπέρχρησης Εκφυλιστική τενοντοπάθεια Μή φυσιολογική κινησιολογία ωμοπλάτης (ελαττωμένη στροφή ωμοπλάτης με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του Σ.Π.) Τύποι Ακρωμίου (BIGLIAMI 1986) Τύπος Ι: Κάτω επιφάνεια επίπεδη Τύπος ΙΙ:Κάτω επιφάνεια κεκλιμένη Τύπος ΙΙΙ: Αγκιστρωτό ακρώμιο ( Σε 70% ασθενών με εκφυλιστικές ρήξεις) ΑΚΡΩΜΙΟΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Πλούσια Αιμάτωση (ακρωμιακός κλάδος θωρακοακρωμιακής αρτηρίας) Πλούσιος Νευρικός ιστός (Galse 1995) πόνος??? 2

3 ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΟΣ ΟΡΟΓΟΝΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ Κυρίως στο πρόσθιο τμήμα της βραχιόνιας κεφαλής Κάτω από τον ακρωμιοκορακοειδή σύνδεσμο Στάδιο Ι ΣΤΑΔΙΑ (NEER 1983) Οίδημα και φλεγμονή (τενοντίτιδα) Χαρακτηριστικό: πόνος κατά την άσκηση (Αναστρέψιμο) Θεραπεία: Συντηρητική Στάδιο ΙΙ ΣΤΑΔΙΑ (NEER 1983) Στάδιο ΙΙΙ ΣΤΑΔΙΑ (NEER 1983) Χρόνια τενοντίτιδα με προχωρημένη ίνωση. Χαρακτηριστικό: πόνος και κατά την ανάπαυση Θεραπεία: Ακρωμιοπλαστική, σε αποτυχία συντηρητικής θεραπείας Περαιτέρω αλλαγές με διαβρώσεις στα οστά και σχηματισμός αγκίστρου. Πιθανή συνοδός ρήξη ΣΠ. Ιστορικό ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Πόνος γύρω από την άρθρωση του ώμου συνήθως με αντανάκλαση στο βραχίονα Προοδευτική έναρξη με διαρκή επιδείνωση Συνήθως νυκτερινός πόνος Οξύτερος σε κινήσεις προβολής του άνω άκρου και σε κινήσεις με έσω στροφή Ηλικία συνήθως ετών και άνω Α. Επισκόπηση o Προβολή της ΑΚ-άρθρωσης o Συνήθως χωρίς μυϊκή ατροφία o Έλεγχος θέσης της ωμοπλάτης (ασυμμετρία/ πτερυγισμός) 3

4 Β. Ψηλάφηση Έλεγχος τοπικής ευαισθησίας : o Στην ΑΚ-άρθρωση o Στο μείζων και έλασσον βραχιόνιο όγκωμα o Στο τένοντα της μακράς κεφαλής δικεφάλου σε συνδυασμό με έσω και έξω στροφή και o Στον υπακρωμιακό χώρο / ορογόνο θύλακα Γ. Εύρος κινήσεων o Συνήθως φυσιολογικό ( ενίοτε ελαττωμένο ένεκα πόνου, ή ελαττωμένη έσω στροφή στην απαγωγή ) o Επώδυνο τόξο 85º - 135º στην απαγωγή και σπανιότερα στην πρόσθια κάμψη Δ. Μυϊκή ισχύς o Συνήθως ελαττωμένη ένεκα πόνου o Διάφορα ειδικά tests για έλεγχο των διαφόρων μυών ξεχωριστά o (Empty can position, Lift off test, έξω στροφή κ.λ.π. ) Ε. Έλεγχος σταθερότητας Πολύ βασικό σημείο, αποκλεισμός λειτουργικού Σ.Υ.Π. Έχουν περιγραφεί αρκετά κλινικά tests για τον έλεγχο της σταθερότητας της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. ΣΤ. Ειδικά tests Test πρόσκρουσης κατά Neer (παθητική ανύψωση άνω άκρου ) Test πρόσκρουσης κατά Hawkin και Kennedy (πρόσθια κάμψη με έσω στροφή) το περισσότερο αξιόπιστο test. Test πρόσκρουσης κατά Jobe (90 απαγωγή και έσω στροφή, έλεγχος οπισθίου Σ.Π.) 4

5 Test Xylocain κατά Neer Έγχυση τοπικού αναισθητικού στον ορογόνο θύλακα, ακολούθως έλεγχος για επώδυνο τόξο,μυϊκή ισχύ και tests πρόσκρουσης. Επιβεβαίωση διάγνωσης Πρόγνωση για μελλοντική αποσυμπίεση Δυνατότητα ΔΔ από πόνο στην ΑΚ-άρθρωση ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ι. Ακτινολογική εξέταση Προσθιοπίσθια προβολή στο επίπεδο της ωμοπλάτης ( Γληνοβραχιόνια άρθρωση,ακρώμιο,μείζ. βραχ όγκωμα ) Προβολή κατά Zanka (ΑΚ-άρθρωση) Neer s Outlet view (τύπος ακρωμίου) Μασχαλιαία προβολή ( os acromiale) ΙΙ. Υπερηχογράφημα ώμου ΙΙΙ. Μαγνητική τομογραφία Προβολή κατά Zanka Προσθιοπίσθια προβολή Neer s outlet view Sourcil Sign ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ιστορικό Ηλικία Κλινική εξέταση Παρακλινικές εξετάσεις ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αποφυγή έντονης δραστηριότητας Παγοθεραπεία Αντιφλεγμονώδη αγωγή Φυσικοθεραπεία (έλεγχος φλεγμονής, ενδυνάμωση) 5

6 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Τοπική έκχυση στεροειδών Καλά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα Στόχος : Έλεγχος της τοπικής φλεγμονής Χώρος : Υπακρ. Ορογόνος θύλακας,οχι ενδοτενόντια ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΧΥΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Καθυστερημένες ρήξεις σε ενδοτενόντιες εκχύσεις Πέραν των δύο εκχύσεων σημαντικά αυξημένες ρήξεις ΟΧΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΥΟ Bjorkenheim : Πέραν των 3 εκχύσεων, σημαντικό ποσοστό με αποτυχία σε αποκατάστασης ρήξης Σ.Π. ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΧΥΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Watson: Πέραν των 4 εκχύσεων, λέπτυνση και μαλάκυνση του εναπομείναντος ιστού Καταστροφική δράση στον αρθρικό χόνδρο (ενδοαρθρική έκχυση, ρήξη ολικού πάχους) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Αποτυχία συντηρητικής θεραπείας Καλή ανταπόκριση στο test xylocain ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΧΟΣ Διεύρυνση του υπακρωμιακού χώρου Ευκαιρία στο τένοντα για ίαση (6, 8 ή 10 εβδομάδες ) Ίαση = βελτίωση πόνου και λειτουργικότητας ΑΝΟΙΚΤΗ Πρώτη περιγραφή : Neer 1972 Έκτοτε πολλές δημοσιεύσεις με πολύ καλά αποτελέσματα στο 90% των ασθενών 6

7 Οστεοτομία Ακρωμίου Σε Δύο Επίπεδα Τομή και Διάνοιξη Δέρματος Διάνοιξη Δελτοειδή Μύ Διατομή Ακρωμιοκορακοειδή Συνδέσμου Οστεοτομία Ακρωμίου Πρώτη Περιγραφή : Ellman 1987 Έκτοτε πολλές δημοσιεύσεις με πολύ καλά αποτελέσματα στο 90% των ασθενών. Ίδιο καλά όπως και με την ανοικτή ακρωμιοπλαστική. ΣΤΟΧΟΣ: Υπακρωμιακή Αποσυμπίεση και μετατροπή του Ακρωμίου σε τύπο Ι 7

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αποφυγή τομής και κακοποίησης δελτοειδή Δυνατότητα αφαίρεσης ορογόνου θύλακα (bursectony) σε πεπαχυσμένες καταστάσεις Ταυτόχρονος αρθροσκοπικός έλεγχος της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης Μικρότερο ποσοστό λοιμώξεων Μικρότερη νοσηρότητα ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Πρωτοπαθές Σ.Υ.Π. Σε συνδυασμό με αποκατάσταση ρήξης Σ.Π Σε τεράστια ρήξη του Σ.Π. Χωρίς δυνατότητα αποκατάστασης (ανακουφιστική ακρωμιοπλαστική) Beach Chair Position Απεικόνιση και Διήθηση των Πυλών Εισόδου με Αδρεναλίνη Αρχικά: Αρθροσκοπική εξέταση Γληνοβραχιόνιας Άρθρωσης Ακολούθως Αρθροσκόπιο στον Υπ. Χώρο Στάδιο 1: Αφαίρεση ορογόνου θύλακα (Bursectomy) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Αρθροσκοπική αντλία, πίεση Hg mm Αρθροσκοπική διαθερμία ή ραδιοσυχνότητα (radiofrequence) (Arthrocare) Αδρεναλίνη στον ορρό Υπόταση στον ασθενή Στάδιο 2: Έλεγχος Σ.Π. Στάδιο 3: Προσανατολισμός στο οπτικό πεδίο. Διατομή ακρωμιοκορακοειδή συνδέσμου. 8

9 ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΚΡΩΜΙΟΚΟΡΑΚΟΕΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Προσανατολισμός στο οπτικό πεδίο με την βοήθεια βελονών ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Πλήρης διατομή του ακρωμιοκορακοειδή συνδέσμου Διατομή Ακρωμιοκορακοειδή Συνδέσμου Εμφάνιση δελτοειδή μύ Απεικόνιση του χώρου στο ακρώμιο και αφαίρεση οστικού τεμαχίου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ Προσωπική εργασία Αριθμός ασθενών 15 Μέσος όρος ηλικίας 42 ετών (25-49) Μέσος όρος παρακολούθησης 2,5 χρόνια Συντηρητική Θεραπεία και Στεροειδή 2 ασθενείς παρουσίασαν ρήξη Σ.Π., αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο 1 ασθενής (25 ετών),διαπύηση της προσθιοπλάγιας πύλης εισόδου, καθαρισμός ενδοφλέβια αντιβίωση. Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA (University California Los Angeles) Πόνος Βαθμοί Συνεχές,αφόρητος, δυνατά αναλγητικά συχνά 1 Συνεχές, υποφερτός, δυνατά αναλγητικά κάποτε 2 Καθόλου ή ελάχιστος σε ηρεμία, παρόν σε ελαφρές δραστηριότητες Ελαφρά αναλγητικά συχνά. Παρόν μόνο σε βαριές δραστηριότητες, ελαφρά αναλγητικά κάποτε 6 Ελαφρού βαθμού, κάποτε 8 Καθόλου

10 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Λειτουργικότητα Βαθμοί Ανίκανος να χρησιμοποιεί το άνω άκρο 1 Ικανότητα για ελαφρές δραστηριότητες μόνο 2 Ικανότητα για ελαφρές οικιακές εργασίες μόνο 4 Ικανότητα για τις περισσότερες οικιακές εργασίες, οδήγηση, κτένισμα μαλλιών Ελαφρού βαθμού ανικανότητα μόνο, Ικανότητα εργασίας πάνω από το επίπεδο του ώμου Φυσιολογικές δραστηριότητες Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Ενεργητική Πρόσθια Κάμψη Βαθ μοί 150º και άνω 5 120º 150º 4 90º 120º 3 55º 90º 2 30º 45º 1 κάτω από 30º 0 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Μυϊκή ισχύς στη πρόσθια κάμψη Βαθμοί Βαθμός 5 (φυσιολογική) 5 Βαθμός 4 (καλή) 4 Βαθμός 3 (ικανοποιητική ) 3 Βαθμός 2 (πτωχή) 2 Βαθμός 1 (μυϊκή σύσπαση) 1 Βαθμός 0 (τίποτε) 0 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Ενεργητική Απαγωγή Βαθμοί 150º και άνω 5 120º 150º 4 90º 120º 3 45º 90º 2 30º 45º 1 κάτω από 30º 0 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Μυϊκή ισχύς στη απαγωγή Βαθμ οί Βαθμός 5 ( φυσιολογική) 5 Βαθμός 4 (καλή ) 4 Βαθμός 3 (ικανοποιητική ) 3 Βαθμός 2 (πτωχή ) 2 Βαθμός 1 ( μυϊκή σύσπαση ) 1 Βαθμός 0 ( τίποτε ) 0 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Ικανοποίηση από τον ασθενή Βαθμοί Ικανοποιημένος,βελτίωση 5 Μή ικανοποιημένος, ίδια κατάσταση 0 10

11 Τροποποιημένο Σύστημα Αξιολόγησης UCLA Συνοπτικά Ένα υγιέστατο άτομο : 45 βαθμοί Ένα άτομο με σοβαρότατο Σ.Υ.Π. (αφόρητους πόνους,ανίκανο να χρησιμοποιεί το άνω άκρο,πτωχή δύναμη) βαθμοί 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Μέσος Όρος 24,9 βαθμοί ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Μέσος Όρος 42,5 βαθμοί Όλοι οι ασθενείς ευχαριστημένοι (πόνος, λειτουργικότητα) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 11

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001)

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΡΙΒΗΣ (2001) Τα τελευταία 20-30 χρόνια όλο και περισσότερο πιο συχνά τίθεται η διάγνωση του Σ.Υ.Π. Λέγοντας Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής εννοούμε τη πρόσκρουση τού στροφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Γιγής Π. Ιωάννης 2 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ Α.1. Σύνδροµο Υπακρωµιακής Προστριβής (Shoulder Impingement Syndrome) Oι κινήσεις έσω και έξω στροφής του ώµου αλλά και η καθήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ 34 KEΦΑΛΑΙΟ Δ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Α. ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΣΑΠΚΑΣ Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο πόνος στον ώμο αποτελεί την πιο συχνή εκδήλωση από το μυοσκελετικό σύστημα στους αθλητές κολυμβητές

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης 5 Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Α.1. Κατάγµατα του κάτω άκρου του µηριαίου Τα κατάγµατα αυτά, όπως και τα κατάγµατα της διάφυσης του µηριαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Δρ. Νίκος Παπαλουκάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Ορισμός Οσφυαλγία είναι ο πόνος στην οσφυϊκή χώρα, ή καλύτερα στην οσφυοιερή χώρα ανεξαρτήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder)

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ / ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ (Osteoarthritis of the shoulder) ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΩΜΟΣ(Frozen shoulder) Η επίσημη ονομασία του παγωμένου ώμου είναι συμφυσιακή θυλακίτιδα (adhesive capsulitis) και πρόκειται για ένα σύνδρομο του οποίου η παθογένεση είναι άγνωστη. Απλώς γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ : ΣΚΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση

Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων) κατάγματα άνω πέρατος βραχιονίου. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση και λειτουργική αποκατάσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κλινικές Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες» Ορθοπαιδική Κλινική Διευθυντής: Καθηγητής Η. Λαμπίρης Σύνθετα (2, 3 και 4 τμημάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΚΥΛΩΤΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης oστεοαρθρίτιδα ΔΕν ανέχομαι... άλλο πόνο!! Δημοτική Επιχείρηση Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Δημοτικό Πολυϊατρείο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης oστεοαρθρίτιδα Επιμέλεια - Παραγωγή Focus on Health EΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr

Κατάγματα περιοχής ισχίου. www.orthopatras.gr Κατάγματα περιοχής ισχίου Ισχίο Μεγάλη μηχανική επιβάρυνση Προσβάλεται από οστεοπόρωση Συνθήκες οστικής αιμάτωσης Κατάγματα περιοχής ισχίου Πολύ συχνά κατάγματα Επιδημία Μεγάλη νοσηρότητα Μεγάλη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Σπουδάστρια: Πρόκλου Αθανασία Υπεύθυνος καθηγητής: Βαρσαμίδης Κωνσταντίνος 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η πτυχιακή εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού τενοντίτιδας στον ώμο Υπεύθυνος Ιατρείου Ώμου-Αγκώνα Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Τηλ 2613-603606, 2610-639639, 2613-603883, κιν. 6944363624 Email:andpan21@gmail.com Αρθροσκοπική αντιμετώπιση της ασβεστοποιού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α news Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 4 T E Y X O Σ 0 6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δορυλαίου 24, Πλατεία Μαβίλη, 115 21 Αθήνα Τηλ.: 210 6475000 Fax: 210 6475005 email: info@athinaiki-mediclinic.gr www.athinaiki-mediclinic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική

Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Aρθροσκόπηση του Ισχίου: Διαγνωστική Προσπέλαση, Ενδείξεις και Χειρουργική Τεχνική Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαδικός Χειρουργός 2 Εισαγωγή Η επεμβατική αντιμετώπιση των παθήσεων του ισχίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση

Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση νέκρωσης της κεφαλής του βραχιονίου με πρόθεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα