ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα:"

Transcript

1 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ Προέλευση: µυελός των οστών. Μερικά µεταναστεύουν στο θύµο, όπου παραµένουν για ποικίλες περιόδους πριν διασκορπισθούν στο σώµα. Βίος: η ζωή τους ποικίλει. Τα µνηµοκύτταρα ζουν για πολλά χρόνια άλλα έχουν ζωή µιας εβδοµάδας. Μορφολογικά δεν διακρίνονται τα Τ από τα Β λεµφοκύτταρα. Λειτουργία: δρουν απευθείας σε παθογόνους παράγοντες παράγοντας ειδικές ουσίες, παίζουν κρίσιµο ρόλο σε καταστάσεις µε κινητοποίηση της κυτταρικής ανοσίας και εµµέσως δηµιουργούν ουσίες, οι oποίες προσελκύουν ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, µακροφάγα και άλλα λεµφοκύτταρα για να µπουν στη µάχη. Η εµφάνιση των λεµφοκυττάρων στο χώρο της φλεγµονής εγκαινιάζει µια αλυσίδα βιοχηµικών γεγονότων σχεδιασµένων για να απαλείψουν το συγκεκριµένο βλαπτικό παράγοντα. Η αλληλεπίδραση λεµφοκυττάρων και κυττάρων Langerhans οδηγεί στην εξέλιξη της κυτταρικής ανοσίας. 60

2 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ Β λεµφοκύτταρα: εδρεύουν στο µυελό των οστών και στα λεµφικά όργανα αποτελούν το 20% των λεµφοκυττάρων είναι πρόδροµα κύτταρα των πλασµατοκυττάρων. Τα πλασµατοκύτταρα, ισοδύναµα µε τα ώριµα Β λεµφοκύτταρα, λειτουργούν κυρίως για την παραγωγή αντισωµάτων και είναι η πρώτη γραµµή άµυνας έναντι παθογόνων µικροοργανισµών. Τα πλασµατοκύτταρα µόνο σπάνια βρίσκονται στο φυσιολογικό δέρµα. Τ λεµφοκύτταρα: τα κυκλοφορούντα Τ θυµοεξαρτώµενα λεµφοκύτταρα είναι περίπου 80% επανακυκλοφορούν µεταξύ αίµατος και λέµφου, παραµένουν στο δέρµα και µετά από κάποιο χρόνο παραµονής αναχωρούν µε τη λέµφο. 61

3 ΟΥ ΕΤΕΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ Προέλευση: µυελοβλάστες στο µυελό των οστών. Πορεία-Βίος: ωριµάζουν σε ηµέρες και µπαίνουν στην κυκλοφορία όπου µένουν περίπου 7 ώρες πριν εισέλθουν στους ιστούς. Αποστολή: δρουν σαν φαγοκύτταρα. Απορροφούν και εξαλείφουν επιβλαβείς ουσίες (βακτήρια, µύκητες, ανοσοσυµπλέγµατα, ξένα σώµατα και κατεστραµµένους ή έντονα αλλοιωµένους ιστούς). Είναι τα πρώτα στη άµυνα έναντι ταχέως διασπώµενων παθογόνων (σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος και ναϊσέρια). Αλληλουχία γεγονότων δράσης: χηµειοτακτικοί παράγοντες (αποσπασµένα προϊόντα συµπληρώµατος ή τα ίδια τα ουδετερόφιλα, που έχουν απορροφήσει σωµατίδια), οι οποίοι κατευθύνουν µάλλον παρά επισπεύδουν την κίνηση των κυττάρων, προσκόλληση, κατάποση και πέψη της ξένης ουσίας διαδικασία της οψονοποίησης: περιβολή των βακτηρίων µε ειδικές ανοσοσφαίρινες και συµπλήρωµα, οπότε τα ουδετερόφιλα τα αναγνωρίζουν και είναι έτοιµα να τα φαγοκυτταρώσουν καταστροφή µικροοργανισµών µε ένζυµα (υδρολυτικά, λυσοσωµατικά), που απελευθερώνονται από τα κοκκία τους, και µε αλκαλική φωσφατάση και υπεροξειδάση, οι οποίες προκαλούν καταστροφή των απαραίτητων πρωτεϊνών για την επιβίωση των µικροοργανισµών. 62

4 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ Προέλευση: µυελός των οστών. Πορεία: εισέρχονται στην κυκλοφορία µετά από 3 ή 4 ηµέρες, παραµένουν για 3 ή 4 ώρες και µετά οδεύουν προς τους ιστούς, όπου ζουν το υπόλοιπο της ζωής τους περίπου 8 ηµέρες. Αποστολή: πρωταρχικός ρόλος η άµυνα σε παθογόνα αποφασιστικής σηµασίας για τον έλεγχο της άµεσης αντίδρασης εξ υπερευαισθησίας υπηρετούν τον περιορισµό της φλεγµονώδους διαδικασίας ρυθµίζουν τα µαστοκύτταρα µέσω αδρανοποίησης µερικών από τις δραστικές ουσίες τους απορροφούν και να φονεύουν µικροοργανισµούς (gram θετικά και αρνητικά βακτήρια, µύκητες, µυκόπλασµα, ανοσοσυµπλέγµατα, αδρανή σωµατίδια) µέσω αποκοκκίωσης, που θεωρείται µέθοδος καταστροφής των πολύ µεγάλων παθογόνων, που λόγω µεγέθους δεν µπορεί να φαγοκυτταρωθούν φαγοκυτταρώνουν µικροοργανισµούς µέσω της διαδικασία της οψονοποίησης φαγοκυτταρώνουν κυρίως τα κοκκία των µαστοκυττάρων και τα συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος 63

5 ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΑ Χηµειοτακτικοί παράγοντες προσέλκυσης ηωσινοφίλων: ιδιαίτερα τα συµπλέγµατα αντιγόνου-αντισώµατος η ισταµίνη, που απελευθερώνεται από τα κοκκία µαστοκυττάρων και βασεόφιλων η ισταµινάση, που απελευθερώνεται από τα κοκκία των ηωσινοφίλων και η οποία επίσης συµβάλει στη αποδόµηση της ισταµίνης. 64

6 ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ Προέλευση: από το µυελό των οστών ως προµονοκύτταρα. Πορεία-Βίος: Σε λίγες ώρες απελευθερώνονται στο αίµα ως µονοκύτταρα και περνούν 32 ώρες στο περιφερικό αίµα πριν µετακινηθούν στον τελικό προορισµό τους στους ιστούς, όπου παραµένουν για µήνες χωρίς να πολλαπλασιάζονται και δεν είναι πολλά. Ονοµατολογία: έχουν διαφορετική ονοµασία ανάλογα µε τον ιστό που βρίσκονται. Στο δέρµα ονοµάζονται ιστιοκύτταρα. Αποστολή: ουσιαστικά είναι τα ελεύθερα µακροφάγα και λειτουργούν σαν εργάτες καθαριότητας αποτελούν µέρος της κυτταρικά µεταβιβαζόµενης ανοσολογικής απόκρισης και εκφράζουν αντιγόνα κλάσης ΙΙ του µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητας. Μηχανισµός δράσης: τα λυσοσωµατικά κοκκία τους συγκεντρώνονται στο πρωτόπλασµα διασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα αποφυγής καταστροφής από τους παθογόνους µικροοργανισµούς. Το πρώτο βήµα για τη φαγοκυττάρωση είναι η διαδικασία της οψονοποίησης της ξένης ουσία µε IgM, IgG και συµπλήρωµα. 65

7 ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ CD68 CD68 Μορφολογία ιστιοκυττάρων: µονοπύρηνα κύτταρα µε άφθονο γκριζοµπλέ πρωτόπλασµα, στρογγυλό, νεφροειδή πυρήνα µε οδοντώσεις ή πολύλοβο. Ανοσοϊστοχηµικά αναδεικνύονται µε τον ιστιοκυτταρικό δείκτη CD68. 66

8 ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΑ Όταν τα ιστιοκύτταρα προεξάρχουν σε µια ή περισσότερες εστίες έχουµε κοκκιωµατώδη αντίδραση και στις περισσότερες περιπτώσεις συνθέτουν κοκκιώµατα. Εάν η κοκκιωµατώδης φλεγµονή επιµένει τα ιστιοκύτταρα γίνονται επιθηλιοειδή, συνενώνονται και σχηµατίζουν πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα. Μορφολογικά διακρίνουµε: τα Langerhans ιστιοκύτταρα µε διάταξη του πυρήνα σαν πέταλο τα Touton µε διάταξη των πυρήνων σε στεφάνη στο εξώτατο τµήµα του κυττάρου τύπου ξένου σώµατος µε τυχαία κατανοµή των πυρήνων. Στην πραγµατικότητα κανένας τύπος γιγαντοκυττάρου δεν είναι ειδικός για ειδική νόσο και κάθε τύπος µπορεί να βρεθεί σε µησχετιζόµενες µεταξύ τους φλεγµονώδεις νόσους του δέρµατος. 67

9 Τύποι ιστιοκυττάρων ρευµατικό οζίο σαρκοείδωση ιστιοκύτταρο τύπου Touton νέκρωση ιστιοκύτταρα κοκκιώµατα γιγαντοκύτταρα ξένο σώµα Συνενωµένα ιστιοκύτταρα σε τύπου ξένου σώµατος γιγαντοκύτταρο Γιγαντοκύτταρα φαγοκυτταρώνουν ξένο σώµα 68

10 ΙΝΟΚΥΤΤΑΡΑ-ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ Προέλευση: από τα προγονικά µεσεγχυµατικά κύτταρα. Αποστολή: ασχολούνται µε τη σύνθεση, αποδόµηση και ανάπλαση του συνδετικού ιστού του χορίου βοηθούν στην ανακατασκευή του κολλαγόνου συµµετέχουν στις φλεγµονώδεις νόσους και είναι υπεύθυνα για τις ινοποιητικές δερµατίτιδες καθώς και για το τελικό στάδιο άλλων, που καταλήγουν σε ίνωση. Μηχανισµός δράσης: γενικά τα ινοκύτταρα αφυπνίζονται από το τραύµα και επιτυγχάνουν την επανόρθωση αλλοιώσεων των ιστών, που προκαλούνται από φλεγµονώδεις διεργασίες. Όταν τα ινοκύτταρα ενεργοποιούνται παράγουν κολλαγόνο και θεµέλια ουσία και είναι γνωστά ως ινοβλάστες. Συνθέτουν πρωτεΐνες και κολλαγόνο και τα µεταφέρουν στον εξωκυττάριο χώρο. Στη επούλωση τραυµάτων µονοκύτταρα του αίµατος περιβάλλουν τη βλάβη και εκεί γίνονται ιστικά µακροφάγα. Πολλοί από του υπεύθυνους παράγοντες για τη µετανάστευση των ινοκυττάρων µέσα στο τραύµα και ο τοπικός πολλαπλασιασµός τους διασφαλίζεται από τα µακροφάγα. 69

11 ΙΝΟΚΥΤΤΑΡΑ-ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ Μορφολογία: ωοειδές, ατρακτοειδές ή αστεροειδές σχήµα µε άφθονο βασίφιλο πρωτόπλασµα. Το προέχον πυρήνιο είναι δηλωτικό της ενεργοποίησης τους. Με την πάροδο της ηλικίας τους χάνουν τη δηµιουργική τους δραστηριότητα, το πρωτόπλασµα γίνεται λιγότερο, βασίφιλο και η χρωµατίνη λιγότερη. Σε αυτό το στάδιο παραδοσιακά τα ονοµάζουµε ινοκύτταρα. 70

12 ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Προέλευση: από το µυελό των οστών ως µονοκύτταρα. Πορεία: διασπείρονται σε µεγάλη έκταση στο χόριο, όπου τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από µικρά αγγεία. Αποστολή: υπάρχει η υπόθεση ότι αποτελούν την πολλή αρχική γραµµή άµυνας της ανοσολογική απόκρισης, διότι είναι τα µοναδικά κύτταρα που έτσι κι αλλιώς βρίσκονται στους ιστούς, ενώ τα φλεγµονώδη φθάνουν µε το αίµα. Αποκοκκίωση: προκαλείται µέσω ανοσολογικής διέγερσης από πρωτεΐνες των ηωσινοφίλων και των λεµφοκυττάρων και από µη-ανοσολογική από νευροπεπτίδια, ορµόνες, δήγµατα εντόµων και φιδιών, θερµότητα, φάρµακα καθώς και µέσω αντίδρασης αντιγόνου-αντισώµατος (τραύµα, πολυµερή, ένζυµα και χαµηλού µοριακού βάρους σκευάσµατα). Μορφολογία: έχουν χαρακτηριστική µορφολογία, ποικίλουν σε µέγεθος, έχουν κεντρικό στρογγυλό, ωοειδή, ατρακτοειδή ή επιµήκη βαθυχρωµατικό πυρήνα και άφθονο πρωτόπλασµα και λεπτά αµφίφιλα κοκκία. Τα κοκκία των µαστοκυττάρων παρουσιάζουν χαρακτηριστική µεταχρωµασία µε τη χρώση toluidine blue, φαινόµενο που οφείλεται στην ύπαρξη όξινων βλεννοπολυσακχαριτών, νουκλεϊνικών οξέων και άλλων όξινων οµάδων. 71

13 ΒΑΣΕΟΦΙΛΑ Προέλευση: από το µυελό των οστών ως µυελοειδή προγονικά κύτταρα. Πορεία: τις δύο εβδοµάδες της ώριµης ηλικίας τους τις περνούν στους ιστούς. Αποστολή: συµµετέχουν στις αντιδράσεις εξ υπερευαισθησίας παρόµοια µε τα µαστοκύτατρα. Μορφολογία: δίλοβος βασεόφιλος πυρήνας και µεγάλα, ολιγάριθµα κοκκία. Τα κοκκία απελευθερώνουν ισταµίνη, που είναι ισχυρός παράγων προσέλκυσης των ηωσινοφίλων, προσταγλανδίνες και λευκοτριένες. 72

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΕΡΜΑ Λιάπη Γεωργία Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΣΥΝ ΕΤΙΚΟΣΙΣΤΟΣ ιστός προερχόµενος από το µεσέγχυµα περιέχει ένα κυτταρικό συστατικό (αδιαφοροποίητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας 1 ΕΠΙ ΕΡΜΙ Α ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΟΡΙΟΥ-ΕΠΙ ΕΡΜΙ ΑΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LANGERHANS ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ Θεοδώρα Κεραµιτσόγλου Ανοσοβιολογικό Τµήµα Π.Γ.Ν.-Μ. «Έλενα Βενιζέλου» Βενιζέλου» Μό Ανατοµικοί (Φυσικοί) Φραγµοί Τ ο ξ ίν ε ς λ υ ν σ η Μη ειδική ΑνοσίαTLRs Ανοσιακό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας

Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας Βασικές αρχές ανοσοαιματολογίας Ακαδημία αιμοδοσίας Σεπτέμβριος 2011 Σταμούλης Κώστας Αιματολόγος Αιμοδοσία Γ.Ν.Νίκαιας Ανοσολογική απάντηση Φυσιολογικός μηχανισμός άμυνας έναντι ασθενειών - ξένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοσιακή απάντηση (immune response)

Ανοσιακή απάντηση (immune response) Ανοσιακή απάντηση (immune response) Το σύνολο των μηχανισμών που καθιστούν τον οργανισμό ικανό να αναγνωρίζει,να εξουδετερώνει και να απομακρύνει κάθε ξένη ουσία προς αυτόν χαρακτηρίζεται ως ανοσία. Αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΗΤΕΙΑ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ε ΕΨΙ ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ DEPARTMENT OF NUTRITION &

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 Λέξεις κλειδιά Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΟΙ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Heart city by Hilary Bryanston ΓΕΡΟΝΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ: 07004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 4 Αρχές ομοιοπαθητικής 5 Δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία

Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία Βιολογία Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 1 ο : Άνθρωπος και Υγεία Ομοιόσταση: η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C

O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος των κυτταροκινών στη χρόνια ηπατίτιδα C Η λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Kοκόρη Στέλλα Αιματολόγος-Λέκτορας ΕΚΠΑ Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Αιματολογικό Εργαστήριο «ΑΤΤΙΚΟ» Νοσοκομείο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Aίμα: ζωντανός ρευστός ιστός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΡΗΞΕΩΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Ιατρός Τριµελής συµβουλευτική επιτροπή Ι. ΒΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να προληφθούµε και να τους αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως το θέµα αυτό έχει απήχηση σε κάθε άνθρωπο

Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να προληφθούµε και να τους αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως το θέµα αυτό έχει απήχηση σε κάθε άνθρωπο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΕΡΜΑ ΟΜΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ... 4 Η ΕΠΙ ΕΡΜΙ Α...... 6 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ... 8 ΤΟ ΧΟΡΙΟ...... 9 Η ΧΟΡΙΟ-ΕΠΙ ΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΟ ΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ β-μεσογειακη ΑΝΑΙΜΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΟ ΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ β-μεσογειακη ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Βλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 7

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γενικά Αίμα: ιστός σε ρευστή κατάσταση, ανανεώνεται συνεχώς και κινείται σ ένα κλειστό σύστημα αγγείων. πλάσμα=55% Buffy coat λευκά και αιμοπετάλια=5%

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή

Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γνώσεις των κλινικών νοσηλευτών για την εφαρμογή της διαδικασίας αιμοληψίας σε ασθενή ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Α. Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Η ΑΚΜΗ ΩΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Σπουδάστρια Λατσκούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΣΥΜΠΛΟΚΑ, ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΣΥΜΠΛΟΚΑ, ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΠΕΠΤΙΔΙΑ, ΣΥΜΠΛΟΚΑ, ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΙΝΕΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας. Πρόλογος

Ο ανοσοφαινότυπος της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας σε υλικό οστεομυελικής βιοψίας. Πρόλογος 1 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο της Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κατά τη χρονική περίοδο 1999-2000. Η ανάθεση του θέματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μεταπτυχιακή ιατριβή

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μεταπτυχιακή ιατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Μεταπτυχιακή ιατριβή Απεικονιστική φασµατοσκοπία προκαρκινικών αλλοιώσεων του δέρµατος Παπαδάκης Εµµανουήλ Εξεταστική Επιτροπή : Μπάλας Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα