Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση"

Transcript

1 Ετήσιος Πλήρης Έκδοση

2 Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε 9 χώρες και είναι οργανωμένος σε τέσσερις γεωγραφικούς τομείς: Η.Π.Α., Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Η.Π.Α. Καναδάς ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛ ΩΚΕΑΝ Καθ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Χρήσιμα σύμβολα: Σηματοδοτεί ύπαρξη πρόσθετων πληροφοριών στο δικτυακό τόπο του ΤΙΤΑΝ Σηματοδοτεί ύπαρξη πρόσθετων πληροφοριών στην πλήρη, ηλεκτρονική έκδοση του Απολογισμού ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2011 Σηματοδοτεί ύπαρξη πρόσθετων πληροφοριών στην πλήρη, ηλεκτρονική έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού 2011 Συστήνει σχετικές πηγές και άρθρα στο διαδίκτυο Χρήσιμα σύμβολα: Η.Π.Α Εργοστάσια Τσιμέντου 2 Λατομεία 6 Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος 96 Σταθμοί Διακίνησης Τσιμέντου και Αδρανών 14 Μονάδες Παραγωγής Τσιμεντόλιθων 9 Μονάδες Επεξεργασμένης Τέφρας εκ των οποίων 1 στον Καναδά Εργαζόμενοι ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤ Εργοστάσια Τσιμέντο Λατομεία Μονάδες Έτοιμου Σκ Σταθμοί Διακίνησης Αδρανών Μονάδες Παραγωγή Ξηρών Κονιαμάτων Μονάδες Επεξεργασ Ιπτάμενης Τέφρας Εργαζόμενοι

3 αφική Περιοχή Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Ιταλία Σερβία Κόσοβο Βουλγαρία Aλβανία Π.Γ.Δ.Μ. Ελλάδα Tουρκία ΑΝΤΙΚΟΣ ΟΣ Αίγυπτος ΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ υ 4 29 υροδέματος 28 Τσιμέντου και 4 ς 1 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Εργοστάσια Τσιμέντου 5 Λατομεία 11 Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος 9 Σταθμοί Διακίνησης Τσιμέντου και Αδρανών Εργαζόμενοι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Εργοστάσια Τσιμέντου 3 Μονάδες Άλεσης Τσιμέντου 2 Λατομεία 15 Μονάδες Έτοιμου Σκυροδέματος 4 Εργαζόμενοι μένης

4 Περιεχόμενα 2011 Τσιμέντων TITAN 5 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Ανασκόπηση - O το Στρατηγική 10 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση 12 Η Μετοχή Οικονομικά 2011 Διάρθρωση Δανεισμού και Διαχείριση Ρευστότητας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 16 Διεθνής Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ανά Προϊόν Επιχειρηματικής Δραστηριότητας ανά Γεωγραφική Περιοχή Τομέας Η.Π.Α. Τομέας Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης Τομέας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Τομέας Ανατολικής Μεσογείου Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση 22 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης Επεξηγηματική Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Οικονομικά 51 Περιεχόμενα Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Οικονομικές Καταστάσεις ΤΙΤΑΝ και Μητρικής Εταιρίας Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Στοιχεία και Πληροφορίες Παράρτημα Ι, ΙΙ

5 Τσιμέντων TITAN 5 ΟΜΙΛΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ 109 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας ( ) Δραστηριότητα σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές - Η.Π.Α., Ελλάδα και Δ. Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο Επιτυχής γεωγραφική διαφοροποίηση και καθετοποίηση δραστηριοτήτων με επενδύσεις 3,1 δισ. για έργα επέκτασης από το 2000 Πρόσφατη επέκταση σε αναπτυσσόμενες αγορές. Έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία και εξαγορά του εργοστασίου Sharrcem στο Κόσοβο Δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και επικέντρωση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της επιχειρησιακής στρατηγικής Χαρακτηριστικά Μεγέθη ΤΙΤΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ( χιλιάδες) (3) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,14 1,27 1,52 2,53 2,85 ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (1) ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (1) 0,00 0,08 0,18 0,42 0,75 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 1,96 3,97 4,67 5,07 9,52 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 2,92 2,46 2,92 2,93 1,34 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2) 0,9% 4,7% 4,9% 9,9% 15,5% ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (LTIFR) 1,49 2,33 2,64 ΜΙΚΤΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 Kg / τόνο προϊόντος συμπεριλαμβανομένης της ST (4) 625,1 655,3 633,0 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ Lt / τόνο τσιμέντου 340,1 362,3 447,8 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( εκατ.) 36,6 27,1 20,0 (1): Το 2010, επιπλέον του μερίσματος η Εταιρία διένειμε ειδικά αποθεματικά ύψους 8,7 εκατ. ( 0,10/μετοχή) (2): Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων (3): Αναπροσαρμοσμένα ποσά λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής (4): Η Separation Technologies (ST) παράγει Pro Ash, ένα υλικό με ιδιότητες παρεμφερείς με το τσιμέντο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή δομικών υλικών με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα

6 6 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική Προς τους Μετόχους μας Το 2011 ήταν ακόμη μια χρονιά μακροοικονομικής αβεβαιότητας, που οδήγησε στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος γεμάτου προκλήσεις για τον ΤΙΤΑΝΑ. Η κατασκευαστική δραστηριότητα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, παρέμεινε υποτονική στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου. Ο συντελεστής λειτουργίας των μονάδων παραγωγής τσιμέντου, σκυροδέματος και αδρανών ήταν κατά μέσο όρο χαμηλός, με αποτέλεσμα τη συμπίεση των περιθωρίων. Ταυτόχρονα, η αύξηση του κόστους ενέργειας επηρέασε αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία. Στον ΤΙΤΑΝΑ αντιμετωπίσαμε αυξημένες προκλήσεις σε κάθε μία από τις τρεις σημαντικότερες αγορές μας: τις Η.Π.Α., την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Στις Η.Π.Α., ο κατασκευαστικός τομέας παρέμεινε σε βαθειά ύφεση λόγω των πτωτικών τιμών των κατοικιών, των περιορισμένων νέων θέσεων εργασίας και των αρνητικών δημοσιονομικών δεδομένων. Οι προβλέψεις για τη ζήτηση δομικών υλικών στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες - όπου βρίσκεται ο κύριος κορμός των δραστηριοτήτων μας - μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα ευοίωνες αλλά, στην παρούσα συγκυρία, η πτώση της ζήτησης σε αυτές τις Πολιτείες είναι μεγαλύτερη απ ότι στο σύνολο της χώρας. Στην Αίγυπτο, η πολιτική αβεβαιότητα και οι κοινωνικές αναταραχές που επέφερε η λαϊκή εξέγερση στις αρχές του χρόνου, επηρέασαν την οικονομική δραστηριότητα και είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση για δομικά υλικά. Στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός τομέας κατέρρευσε. Η παρατεταμένη ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η Ελληνική οικονομία και οι δυσοίωνες προβλέψεις για τη μελλοντική της πορεία, είχαν ως αποτέλεσμα τη δραματική περαιτέρω συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η πτώση στην κατασκευή νέων κατοικιών συνεχίστηκε για πέμπτη χρονιά και μάλιστα με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς. Μέχρι στιγμής, οι επενδύσεις σε κατοικίες έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% σε σύγκριση με το Παράλληλα, οι συνεχείς περικοπές στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και η αδυναμία του κράτους να καλύψει τις καθυστερούμενες οφειλές του έχουν ουσιαστικά αναστείλει την υλοποίηση δημοσίων έργων. Πέραν της απότομης πτώσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, οι αναταραχές στη Βόρειο Αφρική παρεμπόδισαν τις προγραμματισμένες εξαγωγές τσιμέντου στην περιοχή. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στην Τουρκία και η οριακά θετική τάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη συνεισφορά των Η.Π.Α., της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Ο αντίκτυπος φάνηκε στα αποτελέσματά μας: Ο κύκλος εργασιών ήταν χαμηλότερος κατά 19% σε σύγκριση με το Τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων παρουσίασαν πτώση κατά 23% και ανήλθαν σε 243 εκατ. Τα καθαρά κέρδη του, μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, ανήλθαν σε 11 εκατ., μειωμένα κατά 89% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Μέσα σ αυτό το περιβάλλον, οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του ΤΙΤΑΝΑ και στη μείωση των δαπανών. Κατά τη διάρκεια του έτους, καταφέραμε να δημιουργηθούν ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 206 εκατ. από λειτουργικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, ο καθαρός δανεισμός του μειώθηκε περαιτέρω κατά 69 εκατ., ανερχόμενος σε 708 εκατ. στο τέλος του Σωρευτικά κατά τα τελευταία τρία έτη, ο καθαρός δανεισμός έχει μειωθεί κατά 406 εκατ. Επίσης επιτύχαμε την αναχρηματοδότηση των κοινοπρακτικών δανείων του και την επιμήκυνση της λήξης τους έως το Επιπλέον, διασφαλίσαμε τη διαθεσιμότητα αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και μετρητών που καλύπτουν πάνω από τρεις φορές το βραχυπρόθεσμο δανεισμό μας. Τέλος, αποφασίσαμε να προτείνουμε στη Γενική Συνέλευση να μη διανεμηθεί μέρισμα φέτος. Η απόφαση αυτή διακόπτει μια παράδοση συνεχούς καταβολής μερισμάτων επί 58 έτη, από το 1953 έως και το Παράλληλα, με στόχο την περαιτέρω μείωση του σταθερού κόστους, υιοθετήσαμε ένα διετές σχέδιο αναδιάρθρωσης του, κατά τη διαδικασία υλοποίησης του οποίου, προσπαθήσαμε να σταθμίσουμε και

7 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 7 να αμβλύνουμε τον αντίκτυπό του σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η μακροχρόνια δέσμευσή μας να επικοινωνούμε ανοικτά και ουσιαστικά με τους συμ-μετόχους μας αποδείχτηκε πολύτιμη. Ταυτόχρονα με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση της δύσκολης συγκυρίας, συνεχίσαμε τις αδιάλειπτες προσπάθειές μας για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας, βελτιώνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων μας και ελαττώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αξιομνημόνευτη είναι η επιτυχής θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας επεξεργασίας και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο της Zlatna Panega στη Βουλγαρία. Η λειτουργία της μονάδας βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στην κοινωνία. Όσον αφορά το 2012, το παγκόσμιο μακροοικονομικό τοπίο είναι ακόμη αρκετά αβέβαιο και ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι. Ιδιαίτερα έντονες αναμένονται οι προκλήσεις στην Ελλάδα, με δεδομένη τη συνέχιση της βαθιάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Για το τρέχον έτος, εκτιμούμε ότι η ζήτηση των προϊόντων μας θα σημειώσει νέα σημαντική μείωση. Από την άλλη πλευρά, στις Η.Π.Α. επικρατεί αυξανόμενη αισιοδοξία ότι η αγορά αρχίζει να ανακάμπτει. Σε γενικές γραμμές, είμαστε επίσης συγκρατημένα αισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές σε αρκετές από τις αναδυόμενες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Μολαταύτα, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στη μείωση του δανεισμού και τη συγκράτηση του κόστους. Ο Πλάτων είχε πει: «Η Πόλη μας είναι αυτή που είναι, διότι οι πολίτες μας είναι αυτοί που είναι». Στον ΤΙΤΑΝΑ είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους εργαζομένους μας για τη στήριξή τους σ αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος

8 8 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική Ο το 2011 Ο ΤΙΤΑΝ εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο δομικών υλικών. Έχει παρουσία στις Η.Π.Α., στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με εργοστάσια τσιμέντου, μονάδες παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, τσιμεντόλιθων, ξηρών κονιαμάτων, επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, λατομεία και ορυχεία. Ο ΤΙΤΑΝ είναι συμβαλλόμενο μέρος του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε (U.N. Global Compact) από το Είναι βασικό μέλος της Πρωτοβουλίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο Τσιμέντου (CSI) του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD), όπου συν-προεδρεύει από το Είναι, επίσης, βασικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe). Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανασκόπηση ανά γεωγραφική περιοχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2011, των τάσεων που σημείωσαν οι αγορές, καθώς και των κυριότερων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πωλήσεις Η.Π.Α. ΚΑΝΑΔΑΣ Χαρακτηριστικά Μεγέθη 2 εργοστάσια τσιμέντου 6 λατομεία 96 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 14 σταθμοί διακίνησης τσιμέντου και αδρανών 9 μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων 6 μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας στις Η.Π.Α. και 1στον Καναδά Εργαζόμενοι: % Η.Π.Α. Λειτουργικά Κέρδη -2% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Πωλήσεις ΕΛΛΑΔΑ Χαρακτηριστικά Μεγέθη 4 εργοστάσια τσιμέντου 29 λατομεία 28 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 4 σταθμοί διακίνησης τσιμέντου 1 μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων 1 μονάδα επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας Εργαζόμενοι: % Λειτουργικά Κέρδη 14% Αγορά Η οικοδομική δραστηριότητα στις Η.Π.Α. παραμένει στάσιμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα Ιστορικά χαμηλός συντελεστής λειτουργίας των εργοστασίων - δυνατότητα μεγάλης λειτουργικής μόχλευσης Ισχυρές μακροχρόνιες δημογραφικές τάσεις στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες της Αμερικής Αγορά Η οικονομική ύφεση οδηγεί σε ραγδαία πτώση του οικοδομικού κλάδου, για 5 η συνεχή χρονιά Ασθενής αγορά ακινήτων και υπερβάλλον απόθεμα κατοικιών Η αδυναμία πραγματοποίησης των προγραμματισμένων εξαγωγών στις αγορές της Βορείου Αφρικής επηρεάζει το σύνολο των εξαγωγών του ΤΙΤΑΝΑ το 2011 Δράσεις ΕΚΕ Η TITAN America / Roanoke Cement βραβεύτηκε ξανά από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. με τη διάκριση Energy Star. Στη Βιρτζίνια, τρεις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος έλαβαν πιστοποίηση για βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση Δράσεις ΕΚΕ Αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων για την παραγωγή τσιμέντου, ιδιαίτερα στο εργοστάσιο Καμαρίου Βοιωτίας

9 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 9 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( εκατ.) ΣΕΡΒΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 277,8 303,7 ΚΟΣΟΒΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ Π.Γ.Δ.Μ. ΑΙΓΥΠΤΟΣ Χαρακτηριστικά Μεγέθη 5 εργοστάσια τσιμέντου 11 λατομεία 9 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 2 σταθμοί διακίνησης τσιμέντου Εργαζόμενοι: Χαρακτηριστικά Μεγέθη 3 εργοστάσια τσιμέντου 2 μονάδες άλεσης τσιμέντου 15 λατομεία 4 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος Εργαζόμενοι: ,2 Η.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 268,7 Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Πωλήσεις 22% 25% 35% Λειτουργικά Κέρδη 53% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ EBITDA ( εκατ.) -5,7 35,0 Αγορά Η οικονομική ανάκαμψη αρχίζει να επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα Πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας του νέου εργοστασίου στην Αλβανία (1,5 εκατ. τόνοι παραγωγικής δυναμικότητας) Η ένταξη του εργοστασίου τσιμέντου στο Κόσοβο (0,6 εκατ. τόνοι) ενοποιεί τη γεωγραφική παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Δράσεις ΕΚΕ Εγκατάσταση για την επεξεργασία και χρήση εναλλακτικών καυσίμων στο εργοστάσιο Zlatna Panega, στη Βουλγαρία. Ενεργοποίηση του δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου ΟΗΕ στην Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας. Δημοσίευση του πρώτου τοπικού απολογισμού ΕΚΕ στη Σερβία Αγορά Οι κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές στην Αίγυπτο επηρεάζουν την πρότερη ταχεία ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου Στην Αίγυπτο η λειτουργία νέων παραγωγικών μονάδων επηρεάζει το ισοζύγιο προσφοράς ζήτησης τσιμέντου Στην Τουρκία η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της εγχώριας ζήτησης για δομικά υλικά Δράσεις ΕΚΕ Τα δύο εργοστάσια τσιμέντου στην Αίγυπτο και το εργοστάσιο Tokat στην Τουρκία έλαβαν το πιστοποιητικό Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που καλύπτει τις προδιαγραφές OHSAS στον Τομέα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 127,7 Η.Π.Α. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 85,6

10 10 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση 10 Στρατηγική Στρατηγική Οι εταιρικές αξίες και η στρατηγική μας επικεντρώνονται στην επίτευξη του Κυρίαρχου Στόχου μας που είναι: Να αναπτυχθούμε ως ανεξάρτητη πολυ-περιφερειακή δύναμη στη διεθνή αγορά των δομικών υλικών, συνδυάζοντας την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα με το σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο εφαρμόζει μακροπρόθεσμη Στρατηγική, την οποία αναπτύσσει και εξελίσσει στις τοπικές και διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται. Οι τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες αφορούν: Γεωγραφική Διαφοροποίηση Επεκτείνουμε τις επιχειρήσεις μας και ενισχύουμε το χαρτοφυλάκιό μας μέσω εξαγορών και οργανικής ανάπτυξης με νέα εργοστάσια σε νέες, ελκυστικές αγορές. Συνεχής Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Επιδιώκουμε τη βελτίωση της διάρθρωσης του κόστους των δραστηριοτήτων μας και την αξιοποίηση της ανταγωνιστικής μας θέσης, επενδύοντας στα πλεονεκτήματά μας και εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και διαδικασίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεών μας. Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων Επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας σε όλα τα προϊόντα της αλυσίδας των δομικών υλικών, αποκομίζοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση και επιτυγχάνοντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Επικέντρωση στο Ανθρώπινο Δυναμικό και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αναπτύσουμε και βελτιώνουμε συνεχώς τις καλές μας σχέσεις με όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συμ-μετόχους, βασιζόμενοι στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Αξίες ΤΙΤΑΝ Στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι αποτελούμε μια επιχείρηση που καθοδηγείται από Αξίες. Βαθιά ριζωμένες στην κληρονομιά μας από το 1902, οι Αξίες μας είναι απαύγασμα των αρχών, των πιστεύω και του οράματος των ιδρυτών μας, και παραμένουν σήμερα στον πυρήνα κάθε δραστηριότητάς μας. Ακεραιότητα Ακολουθούμε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές Συμπεριφερόμαστε με διαφάνεια και αξιοπιστία Επικοινωνούμε με άμεσο και ανοιχτό τρόπο Γνώση Εμπλουτίζουμε την εταιρική μας γνώση Αποκτούμε υψηλή κατάρτιση σε όλους τους τομείς Επιδιώκουμε την αριστεία στις βασικές μας ικανότητες Αξία στον πελάτη Επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας Αναζητούμε πρωτοποριακές λύσεις Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες Δέσμευση έναντι στόχων Προσθέτουμε αξία για τους μετόχους Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους Επιδιώκουμε υψηλά πρότυπα Συνεχής Βελτίωση Πιστεύουμε στην οργάνωση που μαθαίνει Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια της εργασίας Πρεσβεύουμε και στοχεύουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη Συμπράττουμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

11 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 11 Η γεωγραφική διαφοροποίηση αμβλύνει την κυκλικότητα της ζήτησης Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) εκατ Η.Π.Α. 68εκατ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 92εκατ εκατ εκατ εκατ Η παραγωγική δυναμικότητα του πενταπλασιάστηκε από το 1991 έως το 2011 δίχως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Επισκόπηση των Κινδύνων Ο ΤΙΤΑΝ, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του και της γεωγραφικής του διαφοροποίησης, εκτίθεται σε αβεβαιότητες και κινδύνους, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία και τα αποτελέσματά του. Κύριο μέλημα του Διοικητικού Συμβουλίου του είναι η διασφάλιση, μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, του εντοπισμού των σχετικών κινδύνων και της έγκαιρης και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Στους σημαντικότερους κινδύνους περιλαμβάνονται: Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: αλλαγές που οφείλονται στην αβεβαιότητα των χρηματαγορών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που αφορούν τις μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, των πιστωτικών κινδύνων και των κινδύνων ρευστότητας. Στρατηγικοί κίνδυνοι που συνδέονται με το οικονομικό περιβάλλον των αγορών εντός των οποίων δραστηριοποιείται ο, οι οποίοι είναι πέραν του άμεσου ελέγχου του και κίνδυνοι που οφείλονται στην κυκλικότητα του κλάδου των κατασκευών. Λειτουργικοί κίνδυνοι που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, κίνδυνοι σχετιζόμενοι με το κόστος παραγωγής και κίνδυνοι σχετικοί με την ασφάλεια στην εργασία. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι για τους οποίους ο λαμβάνει μέτρα, που εκτείνονται πέραν των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2011 ο ανέθεσε σε μια από τις παγκοσμίως κορυφαίες εταιρίες συμβούλων την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης των κινδύνων που συνδέονται με την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον σε όλες τις δραστηριότητές του. Οι βασικοί κίνδυνοι και αβεβαιότητες στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο ΤΙΤΑΝ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, παρέχονται στην ηλεκτρονική έκδοση του Ετήσιου Απολογισμού 2011 και ειδικότερα στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

12 12 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Οι κοινές μετοχές της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1912 και οι προνομιούχες το Στις 31/12/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανερχόταν σε αποτελούμενο από μετοχές ονομαστικής αξίας 4 η κάθε μία, εκ των οποίων, ήταν κοινές μετοχές και ήταν προνομιούχες μετοχές. Εκτενή οικονομικά στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα Εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής της κοινής και της προνομιούχου μετοχής και του ημερήσιου όγκου συναλλαγών το 2011 Μετοχές /Μετοχή Σύμβολα Μετοχής TITAN Κοινές TITAN Προνομιούχες OASIS TITK TITP Reuters Ticker TTNr.AT TTNa.AT Bloomberg Ticker TITK GA TITP GA Κοινές μετοχές TITAN στις ,0% 0 0 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Όγκος TITK Τιμή TITK Τιμή TITΠ * ΠΗΓΗ: Bloomberg * Μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών των προνομιούχων μετοχών το 2011: μετοχές Μέση ετήσια σωρευτική απόδοση της κοινής μετοχής ΤΙΤΑΝ * 10% 7% 4% 5% 3% 0% -2% -4% -10% 5,8% -20% -13% TΙTΑΝ (Κ) Γενικός Δείκτης Χ.Α. -21% Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου 42,6% 4,0% 16,8% -30% -40% -31% * Απόδοση μετοχής με επανεπένδυση μερισμάτων 5ετία: ετία: ετία: Προνομιούχες μετοχές TITAN στις ,2% 10,6% Εξέλιξη της τιμής της μετοχής του ΤΙΤΑΝΑ (ΤΙΤΚ) ως προς το δείκτη S&P Euro 350 και το Γενικό Δείκτη Χ.Α. ( = 100) Δείκτης ,4% 56,7% ,1% ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ TITAN S&P EURO 350 Γενικός Δείκτης Χ.Α. ΠΗΓΗ: Bloomberg

13 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 13 Οικονομικά 2011 Το 2011, τα αποτελέσματα του ΤΙΤΑΝ επηρεάστηκαν από τη βαθιά οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, την καθήλωση της οικοδομικής δραστηριότητας στις Η.Π.Α. σε πολύ χαμηλά επίπεδα και την αστάθεια της πολιτικής κατάστασης στην Αίγυπτο. Στον αντίποδα, οι επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη θετική συνεισφορά των αναπτυσσόμενων αγορών της Τουρκίας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 2011, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε εκατ. σημειώνοντας πτώση 19% σε σύγκριση με το Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 23% σε 243 εκατ. Πέραν της δυναμικής των αγορών, σημαντική ήταν η επίπτωση των υψηλότερων τιμών των καυσίμων στην αύξηση του κόστους παραγωγής, ενώ θετική ήταν η συνεισφορά της αυξημένης διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αρνητική επίδραση στα τελικά αποτελέσματα του είχε η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων, όπως και η απομείωση περιουσιακών στοιχείων κατά 18,7 εκατ. στο τέλος του έτους. Τα καθαρά κέρδη του μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 11 εκατ. μειωμένα κατά 89% έναντι του Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για συγκράτηση των δαπανών, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως του παρουσίασαν μείωση 6% έναντι του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 122 εκατ. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο ξεκίνησε την εφαρμογή διετούς σχεδίου αναδιοργάνωσης με στόχο την περαιτέρω μείωση του σταθερού κόστους, με προσδοκώμενα οφέλη 26 εκατ. σε ετήσια βάση. Το σχέδιο ενισχύει τους πόρους προς τις αναπτυσσόμενες αγορές, ενώ μειώνει τα σταθερά κόστη στις ώριμες αγορές κυρίως της Ελλάδας και των Η.Π.Α. Το κόστος υλοποίησης του σχετικού προγράμματος επιβάρυνε κατά 12 εκατ. τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6% σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας τα 66 εκατ., αύξηση που οφείλεται κυρίως στην άνοδο των επιτοκίων και στο κόστος σύναψης νέων δανειακών γραμμών. Το 2011 ο προέβη σε αναχρηματοδότηση υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου που έληγε τον Απρίλιο του 2012, με δύο νέα τετραετούς διάρκειας κοινοπρακτικά δάνεια, που λήγουν το Πωλήσεις εκατ ,5 Πωλήσεις 2010 (47,6) -3,5% Αντίκτυπος Ισοτιμίας Πωλήσεις (211,5) -15,7% Οργανική Ανάπτυξη -19.2% 1.091,4 Πωλήσεις 2011 Λειτουργικά Κέρδη εκατ Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας το 2011 εκατ , ,1 (13,0) Λειτ. Κέρδη ,1% Αντίκτυπος Ισοτιμίας (59,4) -18,9% Οργανική Ανάπτυξη Πωλήσεις και Λειτουργικά Κέρδη ανά γεωγραφική περιοχή Ελλάδα και Δ. Ευρώπη Η.Π.Α. Ν.Α. Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους 2010 (59,4) Λειτουργικά Κέρδη χωρίς Αντίκτυπο Ισοτιμίας (13,0) Λειτουργικά Κέρδη Αντίκτυπος Ισοτιμίας 268,7 241,2 236,3 215,8 303,7 316,9 365,9 277,8 360,0 274,5 (18,5) 437,2 504, Απομειώσεις Αποσβέσεις Τόκοι Φόροι Λοιπά Δικαιώματα Μειοψηφίας εκατ. εκατ. 2,5 (6,9) 6,7 (1,7) (3,7) 1,9 Ελλάδα και Δ. Ευρώπη Λειτουργικά Κέρδη 35,0-5,7 Η.Π.Α. 3,6 25,7 Ν.Α. Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος 86,8 85,6 86,7 74,0 Κέρδη / Ζημιές από Συν/κές Διαφορές 130,3 127,7 137,9 102,7 242,7 Λειτ. Κέρδη ,0 Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους

14 14 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική Οικονομικά 2011 Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν σε κύριες αγορές του, το 2011 ο ΤΙΤΑΝ δημιούργησε 206 εκατ. ελεύθερες ταμειακές ροές. Ως εκ τούτου, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε περαιτέρω κατά 69 εκατ. και διαμορφώθηκε στα 708 εκατ. στο τέλος του Ο λόγος καθαρού δανεισμού προς τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στο τέλος του έτους σε 2,9. Το σύνολο των αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων δανειακών γραμμών και μετρητών κάλυπταν 3,2 φορές το βραχυπρόθεσμο δανεισμό, εξασφαλίζοντας στον Όμιλο ισχυρή ρευστότητα. Η ολοκλήρωση των πρόσφατων επενδύσεων στην Αίγυπτο και την Αλβανία επέτρεψαν την περαιτέρω μείωση των κεφαλαιουχικών δαπανών οι οποίες, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν σε 58 εκατ. μειωμένες κατά 33% έναντι του Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις ανήλθαν σε 36,6 εκατ. έναντι 27,1 εκατ. το Η τιμή της κοινής μετοχής του ΤΙΤΑΝΑ (ΤΙΤΚ) στο τέλος του έτους ανήλθε σε 11,59 καταγράφοντας πτώση 29% σε σύγκριση με το τέλος του 2010, επιτυγχάνοντας καλύτερη επίδοση από τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών ο οποίος σημείωσε πτώση 52% στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Η μετοχή έχει αποφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές απόδοση, της τάξεως του 7% ετησίως κατά τα τελευταία 15 χρόνια. Χαρακτηριστικά Μεγέθη ΤΙΤΑΝ εκατ Ο ΤΙΤΑΝ έχει προσυπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και ακολουθώντας τις αρχές του, ο ετήσιος απολογισμός του έχει αναγνωριστεί ως απολογισμός «Προηγμένου επιπέδου» (Advanced level report). Τη δέσμευση του ΤΙΤΑΝΑ για υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές αναγνώρισαν και χαιρέτησαν εκπρόσωποι διεθνών επενδυτικών οργανισμών που έχουν προσυπογράψει τις αρχές του ΟΗΕ για Υπεύθυνη Επένδυση Κεφαλαίων. Κατανομή του Κοινωνικού Προϊόντος του ΤΙΤΑΝ το 2011 > Για μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων παροχών πλέον εκείνων που προβλέπονται από το νόμο, ο κατέβαλε στους εργαζόμενους το ποσό των: 218,1 εκατ. > Σε τοπικούς και διεθνείς προμηθευτές: 642,9 εκατ. > Για νέες επενδύσεις σε ακίνητες ενσωματώσεις: 58,1 εκατ. > Με τη μορφή φόρων στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: 82,6 εκατ. > Προς τους μετόχους*: 24,9 εκατ. *Περιλαμβάνονται τα δικαιώματα μειοψηφίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ Λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Μητρικής Εταιρίας Τα αποτελέσματα της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ το 2011 αντικατοπτρίζουν την κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 217 εκατ., χαμηλότερος κατά 41% σε σχέση με το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 41 εκατ., σημειώνοντας μείωση 53%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13 εκατ. έναντι 21 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σύνοψη Βασικών Δεικτών Απόδοσης > Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων: 0,9% (2010: 4,7%) Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς μέσο ετήσιο ύψος επενδυμένων κεφαλαίων > Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: 2,9 (2010: 2,5) Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης = Καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη > Δείκτης Ρευστότητας: 3,2 (2010: 5,8) Δείκτης Ρευστότητας = (Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα + Μακροπρόθεσμες αχρησιμοποίητες δεσμευμένες τραπεζικές πιστώσεις) / (Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις) > Κέρδη ανά μετοχή: 0,14 (2010: 1,27) > Μέρισμα ανά μετοχή: 0,00 (2010: 0,08) > Απόδοση μετοχής (ΤΙΤΚ): -29% το % ετησίως ( ) -4% ετησίως ( ) -21% ετησίως ( ) Σημείωση: Για το 2010 τα ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω αλλαγής της λογιστικής πολιτικής

15 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 15 Διάρθρωση Δανεισμού και Διαχείριση Ρευστότητας Η δημιουργία σημαντικών ελεύθερων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες έχει επιτρέψει στον Όμιλο να είναι συνεπής με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει παρά την ύφεση σε βασικές αγορές του. Το 2011 συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση του δανεισμού που έχει ξεκινήσει από το Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην αυστηρή ιεράρχηση των επενδύσεων, τη βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου και την προσήλωση στον περιορισμό του κόστους. Η περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας παραμένει βασική προτεραιότητα του ΤΙΤΑΝ. Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες εκατ Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες = Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων Παγιοποιήσεις Χρήσεως Λειτουργικό Κεφάλαιο Κίνησης Μη Ταμειακά Στοιχεία Λήξεις Δανειακών Υποχρεώσεων 31 Δεκεμβρίου 2011 εκατ Ομολογίες Τραπεζικός Δανεισμός Καθαρός Δανεισμός εκατ Έως 1 έτος Από 1 έως 2 έτη Από 2 έως 5 έτη 56 Περισσότερο από 5 έτη /6 31/12 30/6 31/12 30/6 31/12 30/6 31/12 30/6 31/ Ο ΤΙΤΑΝ διαχειρίζεται ενεργά τη ρευστότητα και την ενισχύει Ενεργή Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Διάθεση περιουσιακών στοιχείων (μη κύριας δραστηριότητας) 1 Συνεργασίες: Πώληση στην IFC πακέτου μειοψηφίας των δραστηριοτήτων του στην Αίγυπτο Επέκταση στην Αλβανία ( Greenfield ) και την Αίγυπτο Εξαγορά εργοστασίου στο Κόσοβο 1 Στη διάθεση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται: Ελληνική επιχείρηση πορσελάνης, ακίνητη περιουσία, λατομείο στις Η.Π.Α., εταιρία ναυτιλιακών μεταφορών Εξασφάλιση Ισχυρής Ρευστότητας (31/12/2011) Δείκτης Ρευστότητας 2 : 3,2x Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα: 334 εκατ. Δεσμευμένες και Αχρησιμοποίητες Πιστωτικές γραμμές: 441 εκατ. 2 Ο λόγος του συνόλου των αχρησιμοποίητων μακροπρόθεσμων δεσμευμένων τραπεζικών γραμμών και ταμειακών διαθεσίμων προς το βραχυπρόθεσμο δανεισμό Επιμήκυνση Λήξεων Δανεισμού και Διαφοροποίηση Επιμήκυνση των λήξεων των δανειακών υποχρεώσεων: 720 εκατ. έως το 2015 Επί των συνολικών πιστωτικών διευκολύνσεων 51% είναι με διεθνείς τράπεζες, 35% είναι με ελληνικές τράπεζες και 14% είναι μη τραπεζικά δάνεια (ομολογίες)

16 16 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική Διεθνής Καθετοποίηση Δραστηριοτήτων Ο ΤΙΤΑΝ επενδύει ενεργά σε όλη την αλυσίδα των δομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων των αδρανών και της εκμετάλλευσης λατομείων, του έτοιμου σκυροδέματος, των ξηρών κονιαμάτων, των τσιμεντολίθων και της επεξεργασίας της ιπτάμενης τέφρας. Η καθετοποίηση των δραστηριοτήτων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής του, για την ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διεύρυνση της παρουσίας του σε αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται. Το 2011 ο κύκλος εργασιών δομικών υλικών, πέραν της κύριας δραστηριότητας τσιμέντου, ανήλθε σε 27% επί του συνόλου. Ο ΤΙΤΑΝ έχει θεμελιώσει μία σημαντική καθετοποιημένη παρουσία στις Ανατολικές Πολιτείες των Η.Π.Α. και την Ελλάδα, ενώ διευρύνει το δίκτυό του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Καινοτομία Ο TITAN κατέχει ηγετική θέση στην επεξεργασία και διαχείριση ιπτάμενης τέφρας χάρη στη δεκαετή εμπειρία του στον εν λόγω τομέα. Η εταιρία Separation Technologies LLC (ST), που εξαγοράστηκε από τον Όμιλο TITAN το 2002, αναπτύσσει εμπορικές εφαρμογές της κατοχυρωμένης διαδικασίας ηλεκτροστατικού διαχωρισμού για μια γκάμα υλικών. Ο διαχωριστής της ST μετατρέπει την ιπτάμενη τέφρα, υποπροϊόν των μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, σε ProAsh, ένα αειφόρο δομικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα. Η ST έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο προϊόν το οποίο προσφέρει εξοικονόμηση κόστους, αυξάνοντας παράλληλα την ισχύ και την αντοχή του σκυροδέματος. Ταυτόχρονα αποφεύγεται η εναπόθεση της ιπτάμενης τέφρας σε χώρους υγειονομικής ταφής, αποδεικνύοντας έτσι ότι η αξιοποίηση αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση που προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και οφέλη στο περιβάλλον και την κοινωνία. Η Separation Technologies διαθέτει προϊόντα κατάλληλα για ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων εφαρμογών. Δέσμευση για μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη Το 2011 το Ερευνητικό Κέντρο του ΤΙΤΑΝ διήνυσε το 20 ο έτος πρωτοποριακών ερευνών στο πεδίο των δομικών υλικών, αναζητώντας παράλληλα τρόπους για τη βέλτιστη εκπλήρωση του στόχου του για βιώσιμη ανάπτυξη. Το Κέντρο υποστηρίζει τις μονάδες παραγωγής σε κάθε τεχνικό τους ζήτημα, από τη διασφάλιση πρώτων υλών έως την αριστοποίηση της ποιότητας, ενώ παράλληλα αναζητά ευκαιρίες για την δυνατότητα παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον δομικών υλικών και τύπων τσιμέντου. Τα τρέχοντα προγράμματα περιλαμβάνουν έρευνες για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας και τις δυνατότητες περιορισμού του κόστους με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, ανάπτυξη νέων προϊόντων όπως το υδατο-διαπερατό σκυρόδεμα, αλλά και εφαρμογές στο σκυρόδεμα και στα κονιάματα που βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά αειφορίας τους, διεύρυνση της τεχνογνωσίας της εταιρίας σχετικά με τον κύκλο ζωής των δομικών υλικών, καθώς και άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες. Το Ερευνητικό Κέντρο του TITAN είναι ενεργό μέλος εξειδικευμένων κοινών προγραμμάτων με πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και φορείς του κλάδου ανά την Ευρώπη. Ερευνητικό Εργαστήριο ΤΙΤΑΝ 20 ETH Πρωτοποριακής Έρευνας στα Δομικά Υλικά

17 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 17 Τσιμέντο Το τσιμέντο παράγεται από τη συνάλεση κλίνκερ, γύψου και/ή άλλων υλικών με υδραυλικές ιδιότητες. Η λεπτόκοκκη σκόνη που προκύπτει όταν αναμειχθεί με ορυκτές πρώτες ύλες που καλούνται «αδρανή» (όπως άμμο, χαλίκι) και νερό, δρα ως συνδετικό υλικό για το σχηματισμό του σκυροδέματος. Ο παράγει τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ, τσιμέντο τοιχοποιίας, καθώς και άλλα υλικά όπως π.χ. επεξεργασμένη ιπτάμενη τέφρα, ενώ είναι σε θέση, μέσα από την εκτεταμένη αναζήτηση στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης, να παρέχει στην αγορά διάφορους τύπους σύμμικτων τσιμέντων για ειδικές εφαρμογές Το 2011 οι πωλήσεις τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες μειώθηκαν κατά 12% φθάνοντας τους 15,3 εκατ. τόνους. Η απότομη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και οι κοινωνικές αναταραχές στις χώρες της Βορείου Αφρικής, οι οποίες εμπόδισαν τις προγραμματισμένες εξαγωγές στις περιοχές αυτές, είχαν ισχυρό αντίκτυπο στον όγκο παραγωγής τσιμέντου του. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Τουρκία σημείωσαν ανάπτυξη. Στον αντίποδα οι Η.Π.Α. παρέμειναν σε ύφεση για ακόμη ένα χρόνο και η αγορά της Αιγύπτου σημείωσε πτώση. Πωλήσεις τσιμέντου* εκατ. τόνοι 20,0 15,0 10,0 5,0 0 15,9 17,4 15, * Περιλαμβάνονται οι πωλήσεις τσιμέντου και συναφών υλικών και οι πωλήσεις των κοινοπραξιών Έτοιμο Σκυρόδεμα Το σκυρόδεμα παράγεται από την ανάμιξη τσιμέντου, νερού και αδρανών. Ένα κυβικό μέτρο σκυροδέματος περιέχει περίπου 300 κιλά τσιμέντου, 150 λίτρα νερού και κιλά αδρανών. Ανάλογα με την δοσολογία ανάμιξης που επιλέγεται, το παραγόμενο σκυρόδεμα έχει διαφορετικές ιδιότητες, με στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών των πελατών του Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος παρουσίασαν σχετική ανθεκτικότητα σημειώνοντας μείωση κατά 8% φθάνοντας τα 3,7 εκατ. μ 3 το Από τις πωλήσεις αυτές ισχυρή αύξηση παρατηρήθηκε στις αναδυόμενες αγορές όπως επίσης και στις Η.Π.Α. Η αύξηση σε αυτές τις περιοχές αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό την πτώση των πωλήσεων έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα. Πωλήσεις σκυροδέματος εκατ. μ 3 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 3, Αδρανή Υλικά Στα αδρανή περιλαμβάνονται τα λίθινα προϊόντα από τη θραύση πετρωμάτων, καθώς και από την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσμάτων (αμμοχάλικων). Τα αδρανή διαφέρουν τόσο στα φυσικο-μηχανικά όσο και στα χημικά χαρακτηριστικά τους, όπως επίσης και στην κοκκομετρία, και την σκληρότητά τους. Η κύρια χρήση τους είναι η παραγωγή σκυροδέματος ή προϊόντων σκυροδέματος. Άλλες εφαρμογές περιλαμβάνουν την χρήση τους στην οδοποιία, σε σιδηροδρομικές γραμμές κ.α Οι πωλήσεις αδρανών υλικών σημείωσαν πτώση κατά 16% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, φθάνοντας τους 10,9 εκατ. τόνους. Η πτώση οφείλεται στη δραματική μείωση της ζήτησης για δομικά υλικά στην Ελλάδα, αμβλυμμένες εν μέρει από αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε νέες εφαρμογές στην αγορά των Η.Π.Α. Πωλήσεις αδρανών εκατ. τόνοι ,6 13,0 10,

18 18 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική ΚΑΝΑΔΑΣ Η.Π.Α. Η.Π.Α. ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η οικονομική αβεβαιότητα επέφερε υποτονική ανάπτυξη καθ όλη τη διάρκεια του Στο σύνολο του έτους, το πραγματικό ΑΕΠ των Η.Π.Α. εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1,7%. Οι δαπάνες στον κλάδο κατασκευών διαμορφώθηκαν στα $790 δισ., μειωμένες κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας συνεχή πτώση επί μία πενταετία. Οι δαπάνες για υποδομές, οι οποίες ωφελήθηκαν από τα κονδύλια του Νόμου περί Ανάκαμψης και Επανεπενδύσεων (American Recovery and Reinvestment Act-ARRA) το 2009 και 2010, παρουσίασαν πτώση κατά 7% το Για τρίτο συνεχές έτος, η κατανάλωση τσιμέντου στις Η.Π.Α. παρέμεινε στο χαμηλό επίπεδο των 72 εκατ. τόνων περίπου σχεδόν 57 εκατ. τόνοι λιγότεροι από την κυκλική αιχμή του Εκτιμάται ότι και το 2011 ο μέσος συντελεστής λειτουργίας των εργοστασίων ήταν μόλις 60%. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. Η κατανάλωση τσιμέντου στις Νοτιοανατολικές Πολιτείες των Η.Π.Α. όπου περιλαμβάνονται οι βασικές αγορές της TITAN America, ήταν συνολικά υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% σε σύγκριση με τα επίπεδα του Η συνεχιζόμενη όμως επιδείνωση των τιμών που επέφερε ο έντονος ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα κόστη, επιβάρυναν τα αποτελέσματα. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 304 εκατ. χαμηλότερος κατά 4% σε σύγκριση με το 2010, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα πρό φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν για πρώτη φορά αρνητικά κατά 6 εκατ. ΦΛΟΡΙΝΤΑ Μολονότι η οικονομία της Φλόριντα σημείωσε ήπια ανάκαμψη το 2011, η κατανάλωση τσιμέντου παρέμεινε στους 3,7 εκατ. τόνους σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Η.Π.Α. Ο τομέας της στέγασης παραμένει ιδιαίτερα προβληματικός, δεδομένου ότι η Φλόριντα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των Η.Π.Α. στον κατάλογο των αναγκαστικών εκποιήσεων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπροσθέτως, η εσωτερική μετανάστευση, μια σημαντική ιστορική πηγή οικονομικής και κατασκευαστικής ανάπτυξης στη Φλόριντα, έχει υποχωρήσει τα τελευταία έτη στο ήμισυ των παλαιοτέρων επιπέδων, δεδομένου ότι η προβληματική αγορά ακινήτων σε άλλες περιοχές των Η.Π.Α. περιορίζει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης συνταξιούχων και άλλων ενδιαφερομένων. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών αυξήθηκαν το 2011 με την είσοδο της TITAN America σε νέες εφαρμογές. Η ζήτηση έτοιμου σκυροδέματος παρουσίασε αύξηση για πρώτη φορά σε έξι έτη, αλλά οι πιέσεις στις τιμές συνεχίστηκαν και η δυνατότητα μετακύλισης του υψηλότερου κόστους παραγωγής παρέμεινε περιορισμένη. Οι πωλήσεις τσιμεντόλιθων βελτιώθηκαν, αλλά σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα της παραγωγικής δυναμικότητας. ΜΕΣΟ-ΑΤΛΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Παρά την αρχή οικονομικής ανάκαμψης που σημείωσαν η Βιρτζίνια και η Β. και Ν. Καρολίνα, η αγορά κατοικιών παρέμεινε σε ύφεση, αν και η υπερπροσφορά κατοικιών έχει περιοριστεί. Μετά από πέντε συνεχή έτη πτώσης, η κατανάλωση τσιμέντου στη Βιρτζίνια αυξήθηκε κατά 5,3% και στη Β. Καρολίνα κατά 5,8% σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Η.Π.Α. Οι τιμές, αν και παρέμειναν οριακά χαμηλότερες, σταθεροποιήθηκαν προς το τέλος του έτους. Στις αρχές του 2012, μετά από τετραετή προσπάθεια, η TITAN America έλαβε την απαιτούμενη άδεια σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αέρα για την κατασκευή ενός εργοστασίου τσιμέντου στην ανατολική Βόρεια Καρολίνα. Αν και απαιτούνται πρόσθετες άδειες πριν από την υλοποίηση της επένδυσης, η απόκτηση της εν λόγω αδείας αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα. NΕΑ ΥΟΡΚΗ / NEW JERSEY Οι δραστηριότητες της TITAN America στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης εμφάνισαν πτώση του όγκου πωλήσεων, ενώ συνεχίστηκε αμείωτος ο έντονος ανταγωνισμός στην αγορά. SEPARATION TECHNOLOGIES (ST) Οι πωλήσεις του βασικού προϊόντος ProAsh, που προκύπτει από την κατεργασία ιπτάμενης τέφρας και αποτελεί αποκλειστικότητα της Εταιρίας, υπερέβησαν τους 1,1 εκατ. τόνους το Πέραν των Η.Π.Α., η καινοτόμος ειδική διεργασία που εφαρμόζει η ST δοκιμάστηκε με επιτυχία στον τομέα των βιομηχανικών ορυκτών, ανοίγοντας ακόμη μία αγορά για εφαρμογή της τεχνογνωσίας της Separation Technologies. Περιβαλλοντικές Διακρίσεις Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η TITAN America διατήρησε την προσήλωσή της στη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση. Η ΤΙΤΑΝ Αmerica / Roanoke Cement βραβεύτηκε ξανά από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. με τη διάκριση Energy Star. Στη Βιρτζίνια, τρεις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος έλαβαν-μεταξύ των πρώτων στη χώρα- πιστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης από την Εθνική Ένωση Έτοιμου Σκυροδέματος (NRMCA). εκατ. εκατ ,9 (15,0) Πωλήσεις ,8% 0,6% Αντίκτυπος Ισοτιμίας 1,8 303,7 Οργανική Πωλήσεις Ανάπτυξη ,7 0,2 6,1% -8 Λειτ. Κέρδη 2010 Αντίκτυπος Ισοτιμίας (9,6) (5,7) Οργανική Λειτ. Κέρδη Ανάπτυξη 2011

19 Χρηματοοικονομική Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρική Διακυβέρνηση Οικονομικά 19 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σημειώθηκε ραγδαία συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται στο πιο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων σαράντα ετών. Η αβεβαιότητα για την απασχόληση και τα μελλοντικά εισοδήματα των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με την πτώση στις χορηγήσεις νέων στεγαστικών δανείων και το πλεονάζον απόθεμα κατοικιών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη δραματική κάμψη της ζήτησης. Παράλληλα, οι συνεχείς περικοπές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων οδήγησαν σε αδράνεια τα δημόσια έργα. Στην κατακόρυφη πτώση της εγχώριας αγοράς, το 2011 προστέθηκε και η αδυναμία πραγματοποίησης των προγραμματισμένων εξαγωγών τσιμέντου προς τις χώρες της Βορείου Αφρικής, λόγω των κοινωνικών αναταραχών που επικράτησαν στην περιοχή. Ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης, ανήλθε σε 269 εκατ., χαμηλότερος κατά 39% και η λειτουργική κερδοφορία σε 35 εκατ., χαμηλότερη κατά 60%, σε σύγκριση με το 2010, επιβαρυμένη κατά 9,3 εκατ. με κόστη που αφορούν στην εφαρμογή σχεδίου αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του, με στόχο τη μείωση του σταθερού κόστους. ΤΣΙΜΕΝΤΟ Το 2011, η κατάρρευση της εγχώριας αγοράς και η αδυναμία πραγματοποίησης των εξαγωγών οδήγησαν την παραγωγή σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η αύξηση των τιμών των στερεών καυσίμων επηρέασε το κόστος παραγωγής, το οποίο ελαφρά συγκρατήθηκε από την υψηλότερη ποσοστιαία χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Σταθερός στόχος του ΤΙΤΑΝ παραμένει η αύξηση του ποσοστού υποκατάστασης των συμβατικών καυσίμων με εναλλακτικά. Το 2011 το εργοστάσιο Καμαρίου ξεπέρασε το 10% υποκατάστασης συμβατικών από εναλλακτικά καύσιμα. Το 2011, τα εργοστάσια τσιμέντου αξιοποίησαν τόνους εναλλακτικών πρώτων υλών, όπως ακατάλληλα προς πώληση αδρανή υλικά και σκυρόδεμα και υπολειπόμενα υλικά από άλλους βιομηχανικούς τομείς. Η ποσότητα αυτή αποτελεί την υψηλότερη ποσοστιαία υποκατάσταση πρωτογενών πρώτων υλών τα τελευταία χρόνια. Το 2011, το σύνολο σχεδόν των επενδύσεων κατευθύνθηκε προς εξοπλισμό με στόχο τη μείωση των αερίων εκπομπών, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και την αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Οι εξαγωγές τσιμέντου επηρεάστηκαν αρνητικά από την πολιτική και κοινωνική κρίση στη Βόρεια Αφρική και τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη. Οι λοιπές εξαγωγές παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Οι πωλήσεις σκυροδέματος της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ μειώθηκαν κατακόρυφα. Σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, η εταιρία δεν τροφοδότησε με σκυρόδεμα δημόσια έργα και για αυτό το λόγο, οι παραδόσεις ήταν μειωμένες ανάλογα με την πτώση της συνολικής αγοράς. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Σημαντική πτώση σημειώθηκε στις πωλήσεις αδρανών υλικών, η οποία οφείλεται τόσο στη συνεχιζόμενη πτώση της ιδιωτικής οικοδομής όσο και στη σημαντική περικοπή των δημοσίων έργων. Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις εκσυγχρονισμού των μονάδων των λατομείων με έμφαση στα θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επεμβάσεις στα συγκροτήματα θραύσης ταξινόμησης και στη διαχείριση της ανακύκλωσης αποβλήτων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε ίδιο και εργολαβικό προσωπικό σε θέματα ασφάλειας εργασίας. Το 2011 σχεδόν όλα τα λατομεία καλύπτονταν από πιστοποιητικό ΕΛΟΤ1801 για την Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας, ISO14001 και ISO9001. Επιπλέον όλα τα λατομεία της ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ καλύπτονται από σήμα ποιότητας CE. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Οι πωλήσεις κονιαμάτων παρουσίασαν σημαντική πτώση, αντίστοιχη με την ύφεση της αγοράς Υγιεινή και Ασφάλεια Πωλήσεις Λειτουργικά Κέρδη Στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) τα αποτελέσματα του Τομέα Ελλάδας ήταν θετικά. Το 2011 δόθηκε έμφαση στην εκπαίδευση του ίδιου και του εργολαβικού προσωπικού με και ώρες εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ο εφάρμοσε βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ΥΑΕ, όπως επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων, safetywalks (σύντομοι έλεγχοι ασφάλειας με έμφαση στην ασφαλή συμπεριφορά εργαζομένων και εργολάβων), σχέδια ασφαλούς εργασίας και αξιολογήσεις των συνεργατών εργολάβων. εκατ ,2 (168,5) 0 Πωλήσεις ,5% Οργανική Ανάπτυξη 268,7 Πωλήσεις 2011 εκατ ,8 (51,8) Λειτ. Κέρδη ,6% Οργανική Ανάπτυξη 35,0 Λειτ. Κέρδη 2011

20 20 Τσιμέντων TITAN Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ανασκόπηση Στρατηγική ΣΕΡΒΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΟΒΟ ΑΛΒΑΝΙΑ Π.Γ.Δ.Μ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σταθερά θετικές επιδόσεις το 2011, δίνοντας ενδείξεις ότι η ανάκαμψη των τοπικών οικονομιών αρχίζει να επιδρά θετικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2%, στα 241 εκατ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 1%, σε 86 εκατ. ΑΛΒΑΝΙΑ Το 2011 η οικονομία της Αλβανίας κατέγραψε αύξηση 3%. Συγκριτικά με το 2010, ο κλάδος κατασκευών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Μολονότι ήταν σημαντική η πτώση των εισροών χρηματικών μεταβιβάσεων υπό τη μορφή εμβασμάτων, οι κατασκευές του ιδιωτικού τομέα ενισχύθηκαν από την έναρξη νέων επιχειρήσεων από επαναπατρισθέντες Αλβανούς πολίτες. Το νέο εργοστάσιο τσιμέντου, η λειτουργία του οποίου μετρά μόλις δύο χρόνια, διατήρησε υψηλά επίπεδα παραγωγής βελτιστοποιώντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας. Η εμπορική ονομασία TITAN Antea έχει εδραιωθεί στην αγορά και συνδέεται με την άριστη ποιότητα. Παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, οι πωλήσεις στην χώρα αυξήθηκαν, ενώ οι εξαγωγές παρέμειναν σταθερές. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ζήτηση τσιμέντου στη Βουλγαρία σταθεροποιήθηκε μετά από δύο έτη αξιοσημείωτης συρρίκνωσης. Η επιβράδυνση του ρυθμού κατασκευής νέων κτιρίων επιχειρήσεων και ιδιωτικών κατοικιών αντισταθμίστηκε από τον αυξημένο ρυθμό επενδύσεων σε έργα υποδομών. Οι πωλήσεις σκυροδέματος σημείωσαν σημαντική αύξηση, αλλά η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και ο εντονότατος ανταγωνισμός επηρέασαν την κερδοφορία. Στο πλαίσιο του δεδηλωμένου στόχου του να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, επενδύθηκαν 5,7 εκατ. για την εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, η οποία τέθηκε με επιτυχία σε λειτουργία τον Αύγουστο του ΚΟΣΟΒΟ Στο Κόσοβο, η πρόσφατα ενταγμένη στον Όμιλο εταιρία Sharrcem, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, ακολουθώντας την τοπική αγορά τσιμέντου. Ο, συνεπής με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης, προέβη σε σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου. Επενδύθηκαν περί τα 12 εκατ. κυρίως σε έργα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η εγκατάσταση σακκοφίλτρων. Η Sharrcem, υλοποιώντας σειρά πρωτοβουλιών, ηγήθηκε και έγινε ιδρυτικό μέλος του δικτύου ΕΚΕ στο Κόσοβο. Το 2011, η Sharrcem εφάρμοσε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 και ξεκίνησε τις διαδικασίες για να πιστοποιηθεί το 2012 ως προς την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια στην εργασία. Π.Γ.Δ. της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα επεκτάθηκε χάρη στις επενδύσεις σε δημόσια έργα και την εντονότερη εμπορική οικοδομική δραστηριότητα. Η κατανάλωση τσιμέντου κατέγραψε διψήφια ανάπτυξη σε σύγκριση με το Η Εταιρία υλοποίησε σειρά πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ΕΚΕ, με στόχο την εμπλοκή των διαφόρων Συμ-μετόχων. Διοργάνωσε την πρώτη ημερίδα «Ανοικτές Πόρτες» (Open Day) και επιδίωξε συνεργασίες με σχολεία για τη βελτίωση των συνθηκών στους τομείς της υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Εκ παραλλήλου, το εργοστάσιο στο Usje έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανενεργοποίηση του εθνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. ΣΕΡΒΙΑ Ακολουθώντας τη γενικότερη βελτίωση της οικονομίας της χώρας, η ζήτηση τσιμέντου εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 5%. Ωστόσο η ζήτηση τσιμέντου στο γειτονικό Μαυροβούνιο, που αποτελεί σημαντική αγορά για την TITAN Cementara Kosjeric, συνέχισε να φθίνει. Το υψηλότερο κόστος καυσίμων και οι μειωμένες εξαγωγές επηρέασαν αρνητικά τη συνολική κερδοφορία, παρά τις βελτιωμένες συνθήκες της τοπικής αγοράς. Η TΙΤΑΝ Cementara Kosjeric ήταν η πρώτη βιομηχανική εγκατάσταση στη Σερβία που έλαβε την πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Ελέγχου Πρόληψης της Ρύπανσης (IPPC). Στοχεύοντας στη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών, το 2011 η εταιρία ξεκίνησε τη λειτουργία της ιστοσελίδας της και δημοσίευσε την πρώτη τοπική ετήσια έκθεση ΕΚΕ. Νέα εγκατάσταση Εναλλακτικών Καυσίμων στη Βουλγαρία Η νέα εγκατάσταση στο εργοστάσιο Zlatna Panega επεξεργάζεται και τροφοδοτεί εναλλακτικά καυσίμα που αποτελούνται από πλαστικά, χαρτιά, ελαστικά, βιομάζα κ.α., που προέρχονται από απορρίμματα του δήμου Σόφιας. Η υπεύθυνη χρήση εναλλακτικών καυσίμων είναι μια βιώσιμη λύση που επιτρέπει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και του κόστους ενέργειας για το εργοστάσιο τσιμέντου και προσφέρει στην τοπική κοινωνία μια αποτελεσματική λύση διαχείρισης των απορριμμάτων. Πωλήσεις εκατ. εκατ ,3 Πωλήσεις 2010 (0,6) -0,3% Αντίκτυπος Ισοτιμίας 5,5 241,2 2,3% Οργανική Ανάπτυξη Πωλήσεις 2011 Λειτουργικά Κέρδη ,7 (1,1) Λειτ. Κέρδη ,3% Οργανική Ανάπτυξη 85,6 36.7% 35.5% Λειτ. Κέρδη 2011

Ετήσιος Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Ετήσιος οση Έκδ Πλήρης Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Καναδάς Έχοντας έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσματα Έτους 2012 O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2012 ανήλθε σε 1.131 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική. Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ακεραιότητα Συνεχής βελτίωση Δέσμευση έναντι στόχων Αξία στον πελάτη Γνώση Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Στρατηγική. Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ακεραιότητα Συνεχής βελτίωση Δέσμευση έναντι στόχων Αξία στον πελάτη Γνώση Εταιρική κοινωνική ευθύνη 17 Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτελούν το θεμέλιο της στρατηγικής μας και έχουν αποδειχθεί πολύτιμες κατά τη διάρκεια των 100 και πλέον ετών της ιστορίας μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40 6 18 5 42 52 54 56 58 44 46 48 49 50 6 58 5 8 10 60 16 8 14 12 10 16 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 62 63 66 68 8 8 10 16 18 16 20 22 36 5 6 58

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2016

ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2016 23 Μαρτίου, 2017 ΟΜΙΛΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσματα Έτους 2016 Το 2016 η πορεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ παρουσίασε σημαντική βελτίωση ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ και της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου

Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου Ο κλάδος του τσιμέντου είναι ένας κλάδος με κυκλικές διακυμάνσεις και χαρακτηρίζεται από μακρές περιόδους ανάπτυξης, στις οποίες παρεμβάλλονται βραχείς περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συνοπτική παρουσίαση του Ομίλου ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2007 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Συνοπτική παρουσίαση του Ομίλου ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2007 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Συνεχίζοντας την προσπάθεια για συστηματική και ουσιαστική επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους και τους κοινωνικούς μας εταίρους, ο συνοπτικός αυτός Απολογισμός Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.titan.gr 2008 Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13%

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13% Προς τους Μετόχους Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 27 ήταν έτος εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στη Φλόριντα. Η απότομη αντιστροφή της ισχυρά ανοδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση Διαχειρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Διαχρονική δέσμευση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο πρώτος ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του ΤΙΤΑΝΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του Ομίλου με τους συμ-μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 16 Ιουνίου 2005 Περιεχόµενα I. Εξελίξεις στον Κλάδο II. Στρατηγική III.Οικονοµικά IV.Προοπτικές V. Παράρτηµα ραστηριότητες Ελλάδα και ΕΕ Ανατολικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010

Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης το Γ Τρίμηνο του Τα υψηλότερα τριμηνιαία Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2010 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 21 Το 21, η απόδοση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διατηρήθηκε σταθερή παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες σε βασικές αγορές του. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.35 εκατ., σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008

Οικονομικά Αποτελέσματα 2008 Αποτελέσματα του έτους που έληξε στις 31 εκεμβρίου 2008 (IFRS) Η Frigoglass ανακοινώνει τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα Πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης της δομής κόστους Θέτοντας ισχυρά θεμέλια για το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Κέρδη μετά τη φορολογία 244 εκατ. Ετήσια αύξηση 6% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 24,4% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σηµείωµα. Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς».

Εισαγωγικό Σηµείωµα.  Η Ελλάδα σε Αριθµούς περιλαµβάνονται στην τρέχουσα έκδοση του τόµου «Η Ελλάδα σε Αριθµούς». www.findbiz.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2017 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τελευταίο διάστηµα η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα επηρεάστηκε δυσµενώς, µετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην αγορά από την επιβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση. Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 114 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 63 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 238 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 6µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του 6µήνου 2006 κινήθηκαν σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης για το σύνολο του τρέχοντος έτους και βρίσκονται σε ακολουθία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα