ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας, με πάγια επιδίωξη το συνδυασμό της λειτουργικής αρτιότητας με σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Επέκταση δραστηριοτήτων στην σελ.18 Αίγυπτο Το 2008, διπλασιάσαμε τις δραστηριότητές μας στην Αίγυπτο, εξαγοράζοντας το μερίδιο της Lafarge στην κοινοπραξία 50/50 Lafarge- Titan Egyptian Investment. Η εταιρεία, η οποία μετά την εξαγορά μετονομάστηκε σε Titan Cement Egypt, διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, το Beni Suef Cement Co. και το Alexandria Portland Cement Co., κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα: στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη σελ.26 Για τον ΤΙΤΑΝΑ, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα βήμα πέρα από τη συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις, είναι μια συνειδητή αυτοδέσμευση να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο. Δεν είναι θέμα ηθικής μόνο ή κοινωνικής υπευθυνότητας, είναι επίσης καλή επιχειρηματική πρακτική που δημιουργεί αξία. Εταιρική Διακυβέρνηση σελ.42 Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, που υιοθετούν διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και βαίνουν πέραν των επιβαλλομένων από το νόμο. Η συνεχής ενσωμάτωση στους κανόνες λειτουργίας της Εταιρίας νέων κανόνων και πρακτικών, που προάγουν περαιτέρω τη διαφάνεια, την υπευθυνό- τητα, την αξιοπιστία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε κάθε πτυχή και τομέα δραστηριότητας του Ομίλου και σε όλο το πλέγμα των σχέσεων με τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και την κοινωνία, αποτελεί σταθερή επιλογή της Διοίκησης της Εταιρίας.

2 2008 Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

3 titan Η υδροσπορά είναι μία μέθοδος δενδρο φύτευσης η οποία αξιοποιεί ένα μείγμα από σπόρους και επεξεργασμένη κυτταρίνη (σαπισμένο ή ξερό φυτικό υλικό). Βυτιοφόρο μεταφέρει και ψεκάζει το μείγμα αυτό σε διαμορφωμένο έδαφος με ομοιόμορφα στρώματα. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ χρησιμοποιεί την μέθοδο της υδροσποράς για πάνω από 10 χρόνια, χρησιμοποιώντας την τοπική Ελληνική χλωρίδα, σε εκτάσεις όπου η γρήγορη βλάστηση εμποδίζει τη διάβρωση του εδάφους όπως σε παλιά λατομεία και πυρόπληκτες εκτάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απολογισμό ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σελ. 27 Ο ΤΙΤΑΝ συμμετέχει στην προσπάθεια δενδροφύτευσης στην Αρχαία Ολυμπία συνεισφέροντας και την τεχνογνωσία του στη μέθοδο της υδροσποράς

4 About this Report 3 Περιεχόμενα Εισαγωγή Επισκόπηση του Ομίλου TITAN 4 Προς τους μετόχους 6 Ο Όμιλος το Ανασκόπηση του Στρατηγική Ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη 17 Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Αίγυπτο 18 Τελευταίο στάδιο εκσυγχρονισμού του εργοστάσιου Θεσσαλονίκης 19 Δημιουργία δικτύου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Βουλγαρία 20 Ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία 21 Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου 22 Ανασκόπηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 25 Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βιώσιμη ανάπτυξη - συνοπτικά 26 Ανασκόπηση αγορών 28 Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων Διοικητικό Συμβούλιο, Επιτροπές και Εσωτερικός Έλεγχος 38 Υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης μετόχων 46 Οικονομικό ημερολόγιο αποτελεσμάτων Προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών 47 Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 48 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 53 Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή 62 Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 63 Συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα 116

5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Επενδύσεις πάνω από 2,8 δις για έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού από το 2000 Δραστηριοποίηση σε τέσσερις μείζονες γεωγραφικές περιοχές, παρουσία σε 12 χώρες 60% του Κύκλου Εργασιών εκτός Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης Επιτυχής καθετοποίηση δραστηριοτήτων τα προϊόντα εκτός τσιμέντου αντιστοιχούν πλέον στο 35% του Κύκλου Εργασιών Εξοικονόμηση πόρων ως συστατικό της εταιρικής κουλτούρας Δέσμευση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που υπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ Εξαγορά του υπόλοιπου 50% της κοινοπραξίας στην Αίγυπτο και του 50% της Adocim Cimento στην Τουρκία το 2008 Υπό κατασκευή ένα νέο εργοστάσιο τσιμέντου στην Αλβανία και μία νέα γραμμή παραγωγής τσιμέντου στην Αίγυπτο Δυναμικός εργοδότης τετραπλασιασμός των εργαζομένων από το 1992 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ( χιλιάδες) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (1) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2,53 2,85 3,07 2,50 2,11 ΚΑΘΑΡΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,42 0,75 0,75 0,60 0,52 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 4,87 9,52 14,71 11,40 12,66 ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) 2,93 1,34 0,68 1,01 1,30 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (2) 9,9% 15,5% 19,3% 17,9% 17,4% (1) Τα Ίδια Κεφάλαια για το 2005 έχουν αναμορφωθεί, λόγω μεταβολής του λογιστικού χειρισμού του λογαριασμού «Μερίσματα Πληρωτέα» όπως απαιτείται από τα Δ.Λ.Π. (2) Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς το μέσο ετήσιο ύψος των επενδυμένων κεφαλαίων ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MH OIKONOMIKA ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 23, ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3,42 3,15 4,75 5,87 ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 (kg/t προϊόντος) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( εκατ.) 26,6 30,8 36,8 17,9

6 About this Εισαγωγή Report 5 Το 2008 οι πωλήσεις του Ομίλου TITAN ανήλθαν σε: 17,2 εκατ. τόνους τσιμέντου και υλικών με συναφείς ιδιότητες 5,4 εκατ. μ 3 έτοιμου σκυροδέματος 18,6 εκατ. τόνους αδρανών υλικών Ανθρώπινο δυναμικό που υπερβαίνει τους εργαζόμενους διεθνώς Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διαθέτει: 12 εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία, Αίγυπτο και Τουρκία 141 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος 47 λατομεία* 9 μονάδες παραγωγής τσιμεντόλιθων 8 μονάδες επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας 1 μονάδα παραγωγής ξηρών κονιαμάτων Κέντρα διακίνησης τσιμέντου σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία και Αίγυπτο Ιδιόκτητο χερσαίο και θαλάσσιο στόλο * Περιλαμβάνονται λατομεία για την παραγωγή τσιμέντου και αδρανών υλικών

7 Προς τους Μετόχους Το 2008 ο κόσμος άλλαξε. Το ξέσπασμα της πρωτοφανούς κρίσης στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην παγκόσμια οικονομία σηματοδότησε την αλλαγή μιας ολόκληρης εποχής. Μετά από αρκετά χρόνια αυξανόμενης ζήτησης για δομικά υλικά, οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές αναθεωρήθηκαν έντονα πτωτικά. Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 χαρακτηρίστηκε από μείωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσαρμογή στα νέα δεδομένα και επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Κατά τη διάρκεια του έτους, η συνεχιζόμενη καθίζηση της ζήτησης για δομικά υλικά στις ΗΠΑ, η μείωση για δεύτερη συνεχή χρονιά της κατανάλωσης τσιμέντου στην Ελλάδα και η εκτόξευση των τιμών των στερεών καυσίμων, άσκησαν σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου. Η πίεση αυτή εν μέρει μόνο αντισταθμίστηκε από τη θετική επίδραση των εξαγορών στην Αίγυπτο και στην Τουρκία και από την άνοδο της κατανάλωσης τσιμέντου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Αίγυπτο. Στις ΗΠΑ, η αγορά κατοικίας συνέχισε το 2008 την πτωτική της πορεία, με άμεσο αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της ζήτησης δομικών υλικών. Οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν ραγδαία πτώση, γεγονός που αντικατοπτρίζει την υπερπροσφορά κατοικιών στην αγορά. Ο ρυθμός έναρξης εργασιών ανέγερσης νέων κατοικιών μειώθηκε ακόμη περισσότερο, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση στους όγκους πωλήσεων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association), η κατανάλωση τσιμέντου στις ΗΠΑ κατά το 2008 μειώθηκε κατά 15% έναντι του Στη Φλόριντα, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ των εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ, το πλήγμα ήταν βαρύ, καθώς η κατανάλωση τσιμέντου το 2008 μειώθηκε κατά 26%, σε συνέχεια της κατά 29% μείωσης το Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στις ΗΠΑ μειώθηκε έναντι του 2007 κατά 18% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 60% στα 43 εκατ. Στην Ελλάδα, η ζήτηση για δομικά υλικά μειώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, κυρίως εξαιτίας της υποχώρησης της οικοδομικής δραστηριότητας. Η κατανάλωση τσιμέντου εκτιμάται ότι μειώθηκε κατά 7% έναντι του Ωστόσο, παρά την πτώση της αγοράς, ο Όμιλος συνέχισε τη μακροχρόνια στρατηγική επέκτασης στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του και προχώρησε στην εξαγορά εταιριών που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη παρουσίασε μικρή αύξηση. Η πρωτοφανής αύξηση του κόστους της ενέργειας κατά τη διάρκεια του έτους επηρέασε τα λειτουργικά κέρδη που ανήλθαν σε 168 εκατ., σημειώνοντας πτώση κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στη Νοτιανατολική Ευρώπη, η ισχυρή ζήτηση στη Βουλγαρία και στη Σερβία καθώς και η συνεισφορά της αυξημένης παραγωγικής ικανότητας στη Βουλγαρία οδήγησαν στην αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 37% και των λειτουργικών κερδών κατά 8,5%, στα 105 εκατ. Η θέση του Ομίλου στην περιοχή θα ενισχυθεί περαιτέρω, όταν στις αρχές του 2010 τεθεί σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο τσιμέντου που κατασκευάζεται στην Αλβανία, το οποίο θα αυξήσει τη δυναμικότητα του Ομίλου κατά 1,5 εκατ. τόνους. Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, τα αποτελέσματα σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις κυρίως χάρη στην αύξηση της ζήτησης στην Αίγυπτο αλλά και στις σημαντικές εξαγορές στην Αίγυπτο και την Τουρκία. Ο κύκλος εργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο αυξήθηκε κατά 173% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 105% και έφτασαν τα 64 εκατ. Παράλληλα, η αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας του Beni Suef κατά 1,5 εκατ. τόνους βαδίζει σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και η έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του Η προσθήκη αυτή θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου στη δυναμική αιγυπτιακή αγορά κατά περισσότερο από 40%. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5% και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 11% στα 380 εκατ. Τα καθαρά κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα 208 εκατ., μειωμένα κατά 13%. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη διανομή του ελάχιστου σύμφωνα με το νόμο υποχρεωτικού μερίσματος ύψους 0,42 ανά μετοχή έναντι των 0,75 ανά μετοχή του Το προτεινόμενο μέρισμα αντανακλά την προτεραιότητα που θέτει ο Όμιλος στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του Ο Όμιλος, κατά το έτος 2008, επένδυσε ποσό 587 εκατ., με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και τον διαρκή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του. Οι σημαντικότερες επενδύσεις ήταν οι εξής: η εξαγορά του 50% που κατείχε ο συνέταιρός μας στην κοινοπρακτική επιχείρηση στην Αίγυπτο, η επέκταση στην Τουρκία, μέσω της εξαγοράς του 50% της Adocim Cimento, η αγορά ενός πρόσθετου μεριδίου 22% της θυγατρικής μας στη Σερβία, η ανέγερση νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία και μιας δεύτερης γραμμής παραγωγής σε ένα από τα εργο-

8 About this Εισαγωγή Report 7 στάσιά μας στην Αίγυπτο, η εξαγορά μικρότερων εταιριών έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών στην Ελλάδα, καθώς και μια σειρά άλλων επενδύσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και την αυξημένη κατανάλωση αποβλήτων και εναλλακτικών καυσίμων. Το εκτεταμένο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου από 569 εκατ. σε εκατ. Η μετοχή της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ μετά από αρκετά χρόνια ανοδικής πορείας και αφού έφθασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2007, υποχώρησε το 2008 κατά 55%, κλείνοντας στην τιμή των 13,90. Η υποχώρησή της ήταν πάντως μικρότερου βαθμού σε σύγκριση με την υποχώρηση του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το 2008 (-65,5%) και ανάλογη με την πτώση της μετοχής άλλων ομοειδών εταιριών του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δομικών υλικών. Κατά τη διάρκεια του 2008, ο ΤΙΤΑΝ συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος εξαγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Συνολικά, κατά τη διάρκεια του έτους, αγοράστηκαν μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,49% του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα, στο τέλος του 2008, η Εταιρία να έχει στην κατοχή της το 3,78% του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου. Η πρόβλεψη για το 2009 επηρεάζεται από τη συνεχιζόμενη κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίπτωσή της στην οικονομία. Οι περισσότερες χώρες μαστίζονται από βαθιά ύφεση ή, στην καλύτερη περίπτωση, από σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης. Η παγκόσμια οικονομία συνολικά αναμένεται να σημειώσει συρρίκνωση για πρώτη φορά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Οι συνέπειες για τη ζήτηση των προϊόντων μας είναι σημαντικές. Στις ΗΠΑ, για το 2009 η Αμερικανική Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (Portland Cement Association) προβλέπει περαιτέρω μείωση στην κατανάλωση τσιμέντου κατά 17%. Στην Ελλάδα, προβλέπεται περαιτέρω σημαντική κάμψη της ζήτησης για δομικά υλικά λόγω της επιβράδυνσης της αγοράς κατοικίας. Οι αγορές στη Νοτιανατολική Ευρώπη αναμένεται να συρρικνωθούν ραγδαία. Αντιθέτως, στην Αίγυπτο, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται, γεγονός που θα διευκολύνει τη διάθεση της παραγωγής της 2ης γραμμής του εργοστασίου Beni Suef. Στο βαθμό που οι τιμές των στερεών καυσίμων παραμείνουν σε σχετικά πιο λογικά επίπεδα στη διάρκεια του 2009, αυτό αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής, εκτονώνοντας εν μέρει την πίεση που ασκεί η συρρίκνωση της ζήτησης στην κερδοφορία του Ομίλου. Εργοστάσιο Beni Suef, Αίγυπτος

9 Οι προτεραιότητές μας για το 2009 επικεντρώνονται στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών με στόχο τη μείωση του χρέους, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τον περιορισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος συνεχίζει τις επενδύσεις του για την ολοκλήρωση των δύο νέων εγκαταστάσεων παραγωγής στην Αλβανία και στην Αίγυπτο, η λειτουργία των οποίων αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου από το 2010 και μετά. Ακόμη κι αν ο κόσμος άλλαξε το 2008 και εμφανίστηκαν νέες προκλήσεις, πεποίθησή μας είναι ότι τα θεμέλια πάνω στα οποία βασίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ, δηλαδή η επικεντρωμένη στα δομικά υλικά στρατηγική και η επιχειρηματική προσέγγιση σύμφωνα με τις εταιρικές αξίες, παραμένουν αμετακίνητα. Δεδηλωμένη παραμένει η δέσμευση του Ομίλου στους τέσσερις στρατηγικούς άξονες που ακολουθεί: τη γεωγραφική διαφοροποίηση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας παραγωγής τσιμέντου, τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφή δομικά υλικά και την επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όσο βαθιά κι αν αποδειχθεί η κρίση, η ζήτηση για την κατασκευή κατοικιών και υποδομών για τη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής σταδιακά θα αποκατασταθεί και μαζί της θα ανακάμψει και η ζήτηση για υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά δομικά υλικά. Αν μη τι άλλο, η κρίση είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της πεποίθησής μας ότι η λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τις αξίες, τις αρχές και τα πρότυπά μας είναι η ορθή επιχειρηματική πρακτική. Η ανοικτή επικοινωνία με τους μετόχους και τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς γύρω από τα πιο σημαντικά, ουσιώδη και σοβαρά ζητήματα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας είναι πλέον καθοριστικής σημασίας. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη αποτελεί πάγια δέσμευση του Ομίλου TITAN, ο οποίος υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους με τρόπο που συνάδει με τις εταιρικές αξίες, τα διεθνή πρότυπα και τις άριστες πρακτικές, όπως αυτά ορίζονται ειδικότερα από το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) και το Πρωτόκολλο του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2007, ως αποτέλεσμα της ευρείας κλίμακας διαδικασίας ανεξάρτητης αξιολόγησης που είχε στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών μας για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης, πιστοποιήθηκε για τον Όμιλο επίπεδο διασφάλισης A+, σύμφωνα με τα πρότυπα της Διεθνούς Πρωτοβουλίας GRI για την έκδοση σχετικών απολογισμών. Το 2008, συνεχίσαμε τη διαδικασία επανεξέτασης των συστημάτων διαχείρισης, των πολιτικών και των πρακτικών του Ομίλου. Στην Ελλάδα, αναλάβαμε μια νέα και καινοτόμο πρωτοβουλία: τη διοργάνωση του 1ου Forum Ενδιαφερομένων Πολιτών (Stakeholders Forum), στο πλαίσιο της οποίας δεσμευτήκαμε οικειοθελώς σε μια προ-δραστική διαδικασία διαλόγου με όλους τους βασικούς «συμ-μετόχους» μας, ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια και την εμπιστοσύνη, αλλά και την κοινή αντίληψη για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθεια για περιορισμό των όποιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων και ταυτόχρονα να αυξήσουμε τη θετική συνεισφορά και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, «κάνοντας περισσότερο καλό». Η δέσμευσή μας για την τήρηση των αξιών μας αποδεικνύεται έμπρακτα με την κατασκευή της νέας μονάδας παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία, η οποία γίνεται με βάση μια αναλυτική μελέτη αξιολόγησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων και τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας και των προοπτικών βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για Βιώσιμη Ανάπτυξη του κλάδου τσιμέντου (CSI), συμμετέχουμε σε μια ενεργή προσπάθεια που αποσκοπεί στην υποβολή μιας πρότασης για ενιαία «κλαδική» προσέγγιση της αντιμετώπισης των προκλήσεων που θέτει η προοπτική της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που προκαλούνται από την παραγωγική μας δραστηριότητα. Αυτές, αλλά και άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες, επισημαίνονται σε αυτόν τον απολογισμό, καθώς και στο συναφή απολογισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης για το Μολονότι ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης εμφανίζονται ως δύο ανεξάρτητοι απολογισμοί, πρέπει να εξετάζονται ως ένα ενιαίο σύνολο. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους που ανήκουν στην οικογένεια του ΤΙΤΑΝΑ, για τις προσπάθειες και τη δέσμευση που επιδεικνύουν. Η ολόψυχη συμμετοχή και η αφοσίωσή τους μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος

10 About this Εισαγωγή Report 9 «Κινητήριος δύναμη για βελτίωση είναι η προσπάθεια να επιτευχθεί αρμονική σχέση μεταξύ της κερδοφορίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης». Εργοστάσιο Καμαρίου

11 Ο Όμιλος το 2008 Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια ευρείας βάσης διεθνής εταιρία τσιμέντων, που εδρεύει στην Αθήνα. Από τη δεκαετία του 90, επιδιώκει μια διττή στρατηγική επέκτασης που συνδυάζει τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την καθετοποίηση δραστηριοτήτων, θεωρώντας πάντοτε το χώρο του τσιμέντου ως την κύρια επιχειρηματική του δραστηριότητα. Καθ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική αρτιότητα με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Σήμερα, ο Όμιλος έχει παρουσία στην Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με εργοστάσια τσιμέντου, μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντόλιθων, ξηρών κονιαμάτων, επεξεργασίας ιπτάμενης τέφρας, λατομεία και ορυχεία. Το 2008, το 60% του κύκλου εργασιών πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης και το 35% από δραστηριότητες άλλες από την παραγωγή τσιμέντου. Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ ΙΤΑΛΙΑ Δραστηριότητα Τέσσερα εργοστάσια τσιμέντου, με ετήσια παραγωγική ικανότητα πάνω από 6 εκατ. τόνους 32 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, με συνολική παραγωγή πάνω από 2,3 εκατ. μ 3 Εξόρυξη 11,8 εκατ. τόνων αδρανών υλικών Τρία κέντρα εισαγωγής και διακίνησης τσιμέντου στη Δυτική Ευρώπη Αποτελέσματα Πωλήσεις: 633,0εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 168,5εκατ. Αγορά Kαθετοποίηση δραστηριοτήτων και γεωγραφική διαφοροποίηση με εξαγορές μονάδων έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων στην Ελλάδα Επιβράδυνση της αγοράς κατοικίας Πτώση της ιδιωτικής οικοδομής που εν μέρει αντισταθμίζεται από τη ζήτηση για έργα υποδομής Δραστηριότητα Δύο εργοστάσια τσιμέντου, με ετήσια παραγωγική ικανότητα 3,1 εκατ. τόνων Τρία κέντρα εισαγωγής και διακίνησης τσιμέντου 96 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος με συνολική παραγωγή σχεδόν 3 εκατ. μ 3 το 2008 Εξόρυξη από λατομεία σχεδόν 7 εκατ. τόνων αδρανών υλικών το 2008 (εκκρεμεί η δικαστική απόφαση για την περιοχή Lake Belt στις ΗΠΑ) Αποτελέσματα Πωλήσεις: 483,9εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 42,8εκατ. Αγορά Περαιτέρω επιδείνωση στην αγορά κατοικίας, ειδικά στη Φλόριντα Μείωση της ζήτησης για όλα τα δομικά υλικά Τα δημογραφικά στοιχεία παραμένουν ισχυρά

12 About this Εισαγωγή Report 11 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ( ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ( ) 11% Ανατολική Μεσόγειος 18% Νοτιοανατολική Ευρώπη 17% Ανατολική Μεσόγειος 28% Νοτιοανατολική Ευρώπη 31% ΗΠΑ 40% Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 11% ΗΠΑ 44% Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Νοτιοανατολική Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειος ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΕΡΒΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΓΔΜ ΑΙΓΥΠΤΟΣ Δραστηριότητα Επιχειρηματική δραστηριότητα σε Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία και Αλβανία Τρία εργοστάσια τσιμέντου με ετήσια παραγωγική ικανότητα που ξεπερνά τους 3,1 εκατ. τόνους Νέο εργοστάσιο τσιμέντου υπό κατασκευή στην Αλβανία, παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων 5 μονάδες έτοιμου σκυροδέματος στην Βουλγαρία, 1 μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στην ΠΓΔΜ και 2 κέντρα εισαγωγής και διακίνησης τσιμέντου στην Αλβανία Αποτελέσματα Πωλήσεις: 287,3εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 105,3εκατ. Αγορά Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας το 2008 Ανέγερση νέου εργοστασίου τσιμέντου στην Αλβανία, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων, που αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές του 2010 Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Αλβανία μέσω εισαγωγών, εν αναμονή της λειτουργίας του νέου εργοστασίου Δραστηριότητα Δύο εργοστάσια τσιμέντου στην Αίγυπτο (εξαγορά του 50% του μεριδίου της Lafarge) με παραγωγική δυναμικότητα 3,4 εκατ. τόνων Κατασκευή νέας γραμμής παραγωγής στην Αίγυπτο, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων (λειτουργία το 4ο τρίμηνο 2009) Ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου και ένα εργοστάσιο άλεσης στην Τουρκία (50 50 σύμπραξη με την Adocim Cimento) Αποτελέσματα Πωλήσεις: 174,2εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA): 63,6εκατ. Αγορά Στη Ανατολική Μεσόγειο η λειτουργική κερδοφορία υπερδιπλασιάστηκε το 2008 Ευνοϊκές συνθήκες αγοράς στην Αίγυπτο Η αγορά της Τουρκίας αποτελεί πρόκληση

13 Ανασκόπηση του 2008 Οικονομικά αποτελέσματα Το 2008, το σταδιακά επιδεινούμενο οικονομικό κλίμα επηρέασε τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Στις ώριμες αγορές μας βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ένα διαρκώς δυσμενέστερο επιχειρηματικό κλίμα, κυρίως στις ΗΠΑ, λόγω της επιδείνωσης της κρίσης στην αγορά κατοικίας και της οικονομικής ύφεσης, αλλά και στην Ελλάδα, όπου σημειώθηκε επιβράδυνση της οικοδομικής δραστηριότητας και κατακόρυφη αύξηση του κόστους της ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, στις αναδυόμενες αγορές μας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου υπήρξε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών μας. Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας, με πάγια επιδίωξη το συνδυασμό της λειτουργικής αρτιότητας με το σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,46 2,11 2,50 3,07 2,85 2,53 Μέση Ετήσια Σωρευτική Αύξηση 12% Παρά την εμβάθυνση της κρίσης και τις αναπόφευκτες επιπτώσεις του οικονομικού κύκλου στη ζήτηση δομικών υλικών, ο ΤΙΤΑΝ παρέμεινε προσηλωμένος στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του. Προς τούτο, το 2008 ο Όμιλος συνέχισε να εφαρμόζει το φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα, επενδύοντας 587 εκατ. σε εξαγορές και στην επέκταση των δραστηριοτήτων του. Εξαγορές Κατά τη διάρκεια του 2008 πραγματοποιήσαμε μια σειρά εξαγορών που αφορούσαν τόσο στην κύρια επιχειρηματική μας δραστηριότητα, το τσιμέντο, όσο και σε συναφείς τομείς, και εκπονήσαμε σχέδια για μελλοντικές δραστηριότητες. Οι σημαντικότερες εξαγορές ήταν: Του υπόλοιπου 50% του μετοχικού κεφαλαίου της κοινοπραξίας στην Αίγυπτο, στην οποία ανήκουν οι αιγυπτιακές εταιρίες Beni Suef Cement Company και Alexandria Portland Cement Company. Τα δύο εργοστάσια έχουν ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 3,3 εκατ. τόνων. Του 50% της εταιρίας Adocim Cimento Beton Sanayi ve Ticaret A.S. στην Τουρκία, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων. Της Δομικής Μπετόν Α.Ε., εταιρίας έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών, και των εταιριών αδρανών υλικών Λατομείο Βαχού Α.Ε. και Λατομείο Θίσβης Α.Ε. από τη θυγατρική μας Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. Του μειοψηφικού πακέτου 22,1% της θυγατρικής του Ομίλου Titan Cementara Kosjeric A.D. στη Σερβία. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς ο Όμιλος κατέχει το 96,3% της εν λόγω εταιρίας. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ εκατ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

14 About this Εισαγωγή Report 13 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ Εξαγορές μονάδων σκυροδέματος στις ΗΠΑ, Ανακοίνωση κατασκευής εργοστασίου στην Αλβανία, Επέκταση εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο εκατ ,7 Εξαγορά Tarmac στις ΗΠΑ Εξαγορά Zlatna στη Βουλγαρία 243,2 377,6 Εξαγορές στην Αίγυπτο και στην Τουρκία ,0 7,0 224,1 123,0 76,0 252,4 209, ,2 97,3 134,0 8,7 154,5 145,7 160,1 49, Επενδύσεις και εξαγορές Εκσυγχρονισμός εργοστασίων Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και Pennsuco στις ΗΠΑ Δαπάνες πάγιου κεφαλαίου Επέκταση Δραστηριοτήτων Καθ όλη τη διάρκεια του 2008, συνεχίστηκε η κατασκευή δύο σημαντικών έργων, που αποσκοπούν στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του Ομίλου σε αναπτυσσόμενες χώρες με θετικές δημογραφικές και αναπτυξιακές προοπτικές. Το πρώτο αφορά στην ανέγερση ενός εργοστασίου (παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων ετησίως) στην περιοχή Kruje της Αλβανίας, που εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του Η συνολική επένδυση, έως το τέλος του 2008, είχε ανέλθει σε 77 εκατ. Το δεύτερο έργο αφορά στην εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Beni Suef στην Αίγυπτο (επίσης παραγωγικής δυναμικότητας 1,5 εκατ. τόνων), που αναμένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του Η συνολική επένδυση, έως το τέλος του 2008, είχε ανέλθει σε 76 εκατ. Σε επέκταση της δραστηριότητάς της έχει προχωρήσει και η Separation Technologies (ST), θυγατρική του Ομίλου που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία ιπτάμενης τέφρας που προέρχεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μετατροπής της σε αξιοποιήσιμο υλικό με πολλές εφαρμογές. Το 2008, η ST εγκατέστησε νέες μονάδες επεξεργασίας τέφρας στη Βόρεια Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πέραν των εξαγορών και της επέκτασης των δραστηριοτήτων του, το 2008 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πραγματοποίησε ουσιαστικές επενδύσεις και για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής του για διαρκή βελτίωση της παραγωγικότητας. Επίσης, το 2008 δαπανήθηκαν 27 εκατ. για προστασία του περιβάλλοντος και για τον περιορισμό των εκπομπών CO 2 και άλλων ρύπων, με εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών παραγωγής τσιμέντου και με την αυξημένη κατανάλωση εναλλακτικών καυσίμων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 1ο Φόρουμ ενδιαφερόμενων πολιτών στην Ελλάδα (Αθήνα, Εργοστάσιο Καμαρίου, Οκτ. 2008). 1η ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (βλ. αποτελέσματα και προτάσεις για βελτίωση, Ετήσιος Απολογισμός 2007 και στην ιστοσελίδα, 1ος Απολογισμός EKE & Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα με ανεξάρτητη αξιολόγηση και διασφάλιση επιπέδου εφαρμογής Α+ κατά GRI (G3). Πρώτη θέση στην κατάταξη Εταιρικής Υπευθυνότητας και Λογοδοσίας «Accountability Rating» του 2008 για την Ελλάδα. Η Separation Technologies, θυγατρική του TITANΑ στις ΗΠΑ, βραβεύτηκε για τη μείωση των εκπομπών CO 2 και την ανάπτυξη «Πράσινων Προϊόντων». Όμιλος TITAN Πωλήσεις: εκατ. Λειτουργικά κέρδη: 380 εκατ. Καθαρά Κέρδη: 208 εκατ. Επενδύσεις: 587 εκατ. Επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα: 27 εκατ. Περισσότεροι από εργαζόμενοι

15 Ανασκόπηση του 2008 εκατ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ Λειτουργικά κέρδη Πωλήσεις ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων: 9,9% (2007: 15,5%) Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς μέσο ετήσιο ύψος επενδυμένων κεφαλαίων Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: 2,93 (2007: 1,34) Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης = Καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη Κέρδη ανά μετοχή: 2,53 (2007: 2,85) Μέρισμα ανά μετοχή: 0,42 (2007: 0,75) Απόδοση μετοχής (ΤΙΤΚ): -55,4% το ,3% ετησίως ( ), +12,3% ετησίως ( ) Συντελεστής Βήτα: 0,84 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΤΟ 2008 μετοχές Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Όγκος ΤΙΤΑΝ (Κ) Τιμή ΤΙΤΑΝ (Κ) ΠΗΓΗ: Reuters ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΤΟ 2008 μετοχές Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Όγκος ΤΙΤΑΝ (Π) Τιμή ΤΙΤΑΝ (Π) ΠΗΓΗ: Reuters

16 About this Εισαγωγή Report 15 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ ,3% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 20,1% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 15,8% Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές 0,2% Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 44,4% Ιδιώτες Επενδυτές 30,2% Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 30,2% Ιδιώτες Επενδυτές 53,8% Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ (Κ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ S&P EURO 350 ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. ( = 100) δείκτης TITAN (Κ) S&P EURO 350 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α ΠΗΓΗ: Reuters 20% 15% 10% 5% 0-5% ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* -1% -5% 3% 0% -4% 4% 12% 5ετία: ετία: ετία: TITAN (Κ) Γενικός Δείκτης Χ.Α.Α. Ετήσια Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου * Απόδοση μετοχής με επανεπένδυση μερισμάτων 4% 7% 2,1% Αποκατάσταση λατομείων 2,9% Αναδάσωση 48,0% Αναβάθμιση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,2% Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 1,5% Περιβαλλοντική κατάρτιση και ευαισθητοποίηση 3,3% Διαχείριση αποβλήτων

17 Το 2008, το εργοστάσιο του Roanoke, ΗΠΑ βραβεύτηκε από την Πολιτεία της Βιρτζίνια με το Περιβαλλοντικό Αριστείο για την Ορθολογική Διαχείριση Γης. Το ίδιο έτος, ο Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας και το Υπουργείο Ενέργειας των Η.Π.Α. απένειμαν στο Roanoke τη διάκριση Energy Star για τις επιδόσεις του στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών, όπως και η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, αποτελούν πρωταρχικά στοιχεία στην υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απολογισμό ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σελ. 40 Εργοστάσιο Roanoke, Βιρτζίνια, ΗΠΑ

18 Στρατηγική 17 Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ αποτελούν το θεμέλιο της στρατηγικής μας και έχουν αποδειχθεί πολύτιμες κατά τη διάρκεια των 100 και πλέον ετών της ιστορίας μας. Σε αυτές βασίζουμε ενεργά τις δραστηριότητές μας στις 12 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε στην Ευρώπη, Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αμερική. Σήμερα, παραμένουν περισσότερο επίκαιρες από ποτέ. Ακεραιότητα Συνεχής βελτίωση Δέσμευση έναντι στόχων Αξία στον πελάτη Γνώση Εταιρική κοινωνική ευθύνη Κάθε μια από τις αρχές μας είναι μείζονος σημασίας στο πλαίσιο των τεσσάρων προτεραιοτήτων της στρατηγικής μας που είναι: Γεωγραφική διαφοροποίηση Συνεχής βελτίωση ανταγωνιστικότητας Καθετοποίηση δραστηριοτήτων Επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ομίλου είναι οι συνεχείς επενδύσεις στην υλικοτεχνική υποδομή, την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό με στόχο την εξασφάλιση και ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από ενδεχόμενη κάμψη σε κάποια από τις τοπικές αγορές. Οι εταιρικές αξίες και η στρατηγική μας επικεντρώνονται στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου μας που είναι η ανάπτυξη του Ομίλου ως ενός πολυπεριφερειακού, καθετοποιημένου παραγωγού τσιμέντου, συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και την επιχειρηματική αριστεία με σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Περαιτέρω, ο Κώδικας Δεοντολογίας μας προσδιορίζει σαφώς και την ευθύνη μας έναντι των κοινωνικών ομάδων που επηρεάζονται, άμεσα και έμμεσα, από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, όπως οι μέτοχοι, οι πελάτες, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και το κοινωνικό σύνολο. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απολογισμό ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σελ. 11 Τα παραδείγματα που ακολουθούν δείχνουν πώς εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας στην πράξη.

19 Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην πράξη Επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Αίγυπτο Η εδραίωση του Ομίλου σε ολοένα περισσότερες τοπικές αγορές δίνει την ευκαιρία για αύξηση πωλήσεων και περιορίζει τις συνέπειες της ύφεσης κατανέμοντας τον κίνδυνο σε διάφορες περιφερειακές αγορές. Το 2008, διπλασιάσαμε τις δραστηριότητές μας στην Αίγυπτο, εξαγοράζοντας το μερίδιο της Lafarge στην κοινοπραξία 50/50 Lafarge- Titan Egyptian Investment. Η εταιρία, η οποία μετά την εξαγορά μετονομάστηκε σε Titan Cement Egypt, διαθέτει δύο εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, το Beni Suef Cement Co. και το Alexandria Portland Cement Co., κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα: στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα των δύο εργοστασίων είναι περίπου 3,3 εκατ. τόνοι τσιμέντου. Η επέκταση των δραστηριοτήτων μας έρχεται σε μία χρονική περίοδο που η Titan Cement Egypt καλείται να ανταποκριθεί στην ανερχόμενη εγχώρια ζήτηση, η οποία τροφοδοτείται από την ισχυρή ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα, αλλά και επηρεάζεται από τον έντονο ανταγωνισμό, καθώς η παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου συνεχώς και ταχύτατα αυξάνεται. Το 2008 η επένδυση στην κατασκευή της δεύτερης γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Beni Suef προχώρησε όπως είχε προγραμματιστεί. Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για την παραγωγή τσιμέντου και θα προσφέρει βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις, μείωση στην κατανάλωση της θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (κάθετος μύλος χώματος, σακκόφιλτρο, προασβεστοποιητής, ψύκτης κ.λπ). Με την έναρξη λειτουργίας το τέταρτο τρίμηνο του 2009, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα φτάσει τους 5 εκατ. τόνους περίπου, αύξηση σχεδόν ίση με το 50% της παρουσίας μας σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά. Η αιγυπτιακή αγορά τσιμέντου αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Την ισχυρή ζήτηση για τσιμέντο τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό η υψηλή ρευστότητα από τα κράτη του Κόλπου, χάρη στην οποία έχουν αμβλυνθεί έως τώρα οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πρόσφατη ανακοίνωση της αιγυπτιακής κυβέρνησης ότι θα επενδύσει 30 δισ. αιγυπτιακές λίρες (περίπου 4 δισ.) σε έργα υποδομής και κατασκευές ενισχύει τις πολύ θετικές προοπτικές για το μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 36

20 Στρατηγική 19 Τελευταίο στάδιο εκσυγχρονισμού του εργοστάσιου Θεσσαλονίκης Η διαρκής προσπάθεια ανανέωσης των εγκαταστάσεων και αναβάθμισης των μεθόδων παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια είναι κρίσιμης σημασίας για τον ΤΙΤΑΝΑ, τόσο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε υψηλότατο επίπεδο και την επιτυχή δραστηριοποίηση σε αγορές που χαρακτηρίζονται από κυκλικότητα, όσο και για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων. Μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας γραμμής έψησης στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, παραγωγικής ικανότητας 1,5 εκατ. τόνων κλίνκερ, τον Αύγουστο του 2003, προχωρήσαμε τον επόμενο χρόνο στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός πλέον σύγχρονου κάθετου μύλου άλεσης τσιμέντου. Τα επιτυχή αποτελέσματα ως προς την ποιότητα του προϊόντος, τη μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, μας οδήγησαν στην εγκατάσταση ενός δίδυμου κάθετου μύλου, ο οποίος άρχισε να λειτουργεί τον Απρίλιο του 2007, ολοκληρώνοντας έτσι τον πλήρη εκσυγχρονισμό του εργοστασίου στο σύνολο των φάσεων παραγωγής. Με την ταυτόχρονη λειτουργία δύο κάθετων μύλων άλεσης τσιμέντου, τα θετικά αποτελέσματα τόσο στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, όσο και στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ήταν εμφανέστερα το 2008, το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας. Επιπλέο ν, τα σύγχρονης τεχνολογίας φίλτρα επιτρέπουν την απρόσκοπτη, αποδοτικότερη και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία του εργοστασίου. Με αυτή την επένδυση, έχουμε τη δυνατότητα ταχείας εναλλαγής στην παραγωγή διαφορετικών τύπων τσιμέντου. Παράλληλα, διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του τελικού προϊόντος και αυξάνεται σημαντικά η ευελιξία μας, ελαχιστοποιώντας το χρόνο ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς και συμβάλλοντας στην πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών μας.

21 Δημιουργία δικτύου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Βουλγαρία Το τσιμέντο βρίσκεται στη βάση μίας «αλυσίδας αξίας» προϊόντων που συνδέονται στενά μεταξύ τους, όπως στο σκυρόδεμα, τα αδρανή υλικά κ.α. Σε μια προσπάθεια να επωφεληθεί από όσο το δυνατόν περισσότερους κρίκους αυτής της «αλυσίδας αξίας», ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει επεκταθεί και σε συναφείς κλάδους δομικών υλικών, όπως το έτοιμο σκυρόδεμα, οι τσιμεντόλιθοι, τα αδρανή, τα ξηρά κονιάματα και η επεξεργασμένη ιπτάμενη τέφρα. Αυτό επιτρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα νέα περιθώρια κέρδους σε τομείς όπου η οικονομική ισχύς και η τεχνογνωσία του Ομίλου παρέχουν συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να κατανείμουμε τον κίνδυνο που είναι εγγενής σε κάθε επιχείρηση που παράγει μόνο ένα προϊόν. Η καθετοποίηση αποτελούσε διαχρονικά βασική συνιστώσα της εταιρικής μας στρατηγικής στις μεγαλύτερες αγορές μας, δηλαδή στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ. Πρόσφατα, οι επενδύσεις σε καθετοποιημένες δραστηριότητες επεκτάθηκαν και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ιδιαίτερη έμφαση στη Βουλγαρία. Το 2008, με δεδομένη την αυξανόμενη ζήτηση δομικών υλικών στη χώρα αυτή και με βάση το εργοστάσιό μας Zlatna Panega, προχωρήσαμε σε σειρά ενεργειών για περαιτέρω καθετοποίηση και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων έτοιμου σκυροδέματος του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις μονάδες έτοιμου σκυροδέματος κοντά στην πρωτεύουσα Σόφια αναβαθμίστηκε με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ανάμιξης, ενώ μια νέα μονάδα έτοιμου σκυροδέματος άρχισε να λειτουργεί στο Veliko Tarnovo το Νοέμβριο του Ήδη ο Όμιλος εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του δικτύου μονάδων έτοιμου σκυροδέματος και σε άλλα μέρη της Βουλγαρίας, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον κλάδο και την ικανοποίηση της ζήτησης για έργα υποδομής, έργα εμπορικού χαρακτήρα και ανέγερση κατοικιών. Παρά το προσωρινό κλείσιμο μίας από τις μονάδες στη Σόφια λόγω εργασιών αναβάθμισης του εξοπλισμού της κατά την καλοκαιρινή περίοδο και την πρόσφατη έναρξη λειτουργίας της νέας, πέμπτης μονάδας έτοιμου σκυροδέματος στο Veliko Tarnovo μόλις το Νοέμβριο, η θυγατρική μας Zlatna Panega Beton, κατέγραψε πέρυσι σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και του όγκου των πωλήσεών της. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ. 34

22 Στρατηγική 21 Ανέγερση νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία Η κατασκευή του νέου εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στην Αλβανία είναι ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά έργα που έχει αναλάβει ο Όμιλος TITAN τις τελευταίες δεκαετίες. Όπως ανακοινώθηκε το 2007, το έργο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC), επενδυτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Τον Νοέμβριο του 2008 οι δύο τράπεζες ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ για να κάνουν αυτό το έργο πραγματικότητα και υπέγραψαν συμβάσεις με κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεων και τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της ANTEA Cement, θυγατρικής του Ομίλου στην Αλβανία. Η ανέγερση του νέου εργοστασίου στηρίζεται σε αρχές που αντανακλούν τις αξίες του ΤΙΤΑΝΑ, ενώ αναπτύσσονται νέα συστήματα διαχείρισης για τη διασφάλιση της κερδοφορίας και της βιωσιμότητάς του. Βάσει των αποτελεσμάτων της Μελέτης Αξιολόγησης των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων ( η ανέγερση του νέου εργοστασίου ξεκίνησε το Μάιο 2008, ενώ παράλληλα καταρτίστηκε ένα σχέδιο περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης, το οποίο αποτελείται από τα εξής στοιχεία: Ένα πλήρες σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το πρότυπο SA8000 Ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας για την κατασκευή του νέου εργοστασίου και για την οδική ασφάλεια Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα τριετές σχέδιο για την τοπική κοινωνία, με στόχο την εξέταση όλων των απαιτήσεων των τοπικών ενδιαφερομένων μερών, τον εντοπισμό ευκαιριών και την εξερεύνηση νέων προοπτικών στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη επιτεύχθηκε έγκαιρα μέσω συντονισμένων προσπαθειών επικοινωνίας, στις οποίες συγκαταλέγονται η δημιουργία ενός νέου δικτυακού τόπου που αφορά αποκλειστικά το έργο της ANTEA, η ίδρυση γραφείων επικοινωνίας στα γειτονικά χωριά, μιας Τοπικής Επιτροπής Σύνδεσης που περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των ενδιαφερομένων μερών και η σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής του Ομίλου, η οποία διορίστηκε από τον ΤΙΤΑΝΑ για το συντονισμό και την παρακολούθηση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απολογισμό ΕΚΕ και Βιώσιμης Ανάπτυξης σελ. 12

23 Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου Το 2008, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 8%. Τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 11% (ή 10% με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) σε 380 εκατ. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξαιρουμένων των εξαγορών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών παρέμεινε στάσιμος, ενώ τα λειτουργικά κέρδη, προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, μειώθηκαν κατά 17%. Ως εκ τούτου, μειώθηκαν και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, κατά 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 208 εκατ. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη φόρου εισοδήματος για τη χρήση ήταν σχεδόν μηδενική λόγω θετικών έκτακτων στοιχείων. Τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή ήταν 2,53 έναντι 2,85 το Οι σημαντικότερες μεταβολές στον Ισολογισμό του Ομίλου σχετίζονται με την πραγματοποίηση εξαγορών στην Αίγυπτο και στην Τουρκία, καθώς και επενδύσεων, κυρίως για το νέο εργοστάσιο στην Αλβανία και τη νέα γραμμή παραγωγής στην Αίγυπτο, με αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 545 εκατ. από τις αρχές του Σε ετήσια βάση, ο Όμιλος επένδυσε 587 εκατ., εκ των οποίων 378 εκατ. σε εξαγορές, με αποτέλεσμα ο ενοποιημένος καθαρός δανεισμός να ανέλθει σε εκατ. στα τέλη Δεκεμβρίου Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης αυξήθηκε κατά 51%, φτάνοντας τα 52 εκατ. Επιπροσθέτως, περίπου 27 εκατ. επενδύθηκαν για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και για αποκατάσταση λατομείων. Με το πρόγραμμα εξαγοράς ιδίων μετοχών, η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ προέβη, κατά τη διάρκεια του έτους, σε αγορά ιδίων μετοχών (ποσοστό 2,49% του Μετοχικού Κεφαλαίου της), έναντι συνολικού τιμήματος 56,4 εκατ. εκατ εκατ ,9 Πωλήσεις 2007 (35) (1,9) -2,3% -0,1% Αντίκτυπος Ισοτιμίας Πωλήσεις Οργανική Ανάπτυξη 428 (4,4) (74,6) Λειτουργικά Κέρδη 2007 Λειτουργικά Κέρδη -1,0% Αντίκτυπος Ισοτιμίας 118,4 7,9% Μεταβολές Σύνθεσης -17,4% 7,3% Οργανική Ανάπτυξη 1.578,4 Πωλήσεις ,0 380,0 Μεταβολές Σύνθεσης Λειτουργικά Κέρδη 2008 εκατ. 300 Καθαρά Κέρδη Ομίλου μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας το ,2 (74,6) ,7 (8,5) 220 (16,1) 16,8 2,7 (1,5) 208,2 200 (6,5) Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους 2007 Αποσβέσεις Φόροι Οργανική Ανάπτυξη Τόκοι Σ υ ν α λ λ α γ - ματικές Διαφορές Μεταβολές Σύνθεσης και άλλα Κέρδη Δικαιώματα Μειοψηφίας Λοιπά Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους 2008

24 Αποτελέσματα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 23 Σε απάντηση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η διοίκηση του Ομίλου επικεντρώνει την προσοχή της στη διαχείριση των ταμειακών ροών και στη μείωση του δανεισμού, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους και των επενδυτικών δαπανών. Τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο του Η τροποποίηση ορισμένων όρων χρηματοδότησης των σημαντικότερων πιστώσεων, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008, βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου. Παρά την ύφεση, ο Όμιλος εφάρμοσε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν όταν υποχωρήσει η διεθνής οικονομική κρίση. Οι επενδύσεις αυτές οδήγησαν σε αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής διάρθρωσης από 1,34 σε 2,93 και, όπως ήταν αναμενόμενο, οδήγησε σε μείωση τον δείκτη απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων συγκριτικά με το 2007, φτάνοντας σχεδόν το 10%. Η απόδοση αυτών των επενδύσεων θα γίνει εμφανής τα επόμενα χρόνια. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ συνέχισε να παρουσιάζει υψηλούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη στα σταθερά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, τη γεωγραφική διαφοροποίηση και την ισχυρή κερδοφορία. Κατά την περίοδο , τα κέρδη ανά μετοχή είχαν μέση ετήσια αύξηση 12%. Η τιμή της μετοχής του ΤΙΤΑΝΑ ήταν 13,90 στο τέλος του Παρά την υποχώρηση αυτή, η μετοχή συνεχίζει να αποφέρει κέρδη στους μακροχρόνιους επενδυτές, αποδίδοντας κατά μέσο όρο 12% ετησίως τα τελευταία 15 χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,5 24% 22% 20% 18% 16% 14% 1,60 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Leverage 1,30 1,01 0,68 Leverage: Καθαρός δανεισμός προς λειτουργικά κέρδη 1, ,2% Απόδοση Επενδυμένων Κεφαλαίων 17,4% 17,9% 19,3% 15,5% 2,93 12% 10% 9,9% 8% Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων: Κέρδη μετά από φόρους και πριν από δικαιώματα μειοψηφίας προς μέσο ετήσιο ύψος επενδυμένων κεφαλαίων Οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρίας Το 2008, η Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 549 εκατ., αυξημένες κατά 2,4% έναντι του Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) μειώθηκαν κατά 13% σε 148 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την πτώση των εγχώριων πωλήσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τα χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών των στερεών καυσίμων. Μείωση σημείωσαν και τα καθαρά κέρδη κατά 10,8% σε 106 εκατ. Κλάδος αδρανών υλικών, ΗΠΑ

25 Σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού Στις 30 Ιανουαρίου 2009, το Περιφερειακό Πρωτοδικείο της Νότιας Φλόριντα των ΗΠΑ εξέδωσε απόφαση με την οποία και πάλι ακύρωσε όλες τις άδειες για εξόρυξη στα λατομεία της περιοχής Lake Βelt της κομητείας Miami- Dade και έτσι έπαψε να ισχύει η απόφαση του Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ που είχε εκδοθεί το Μάιο του 2008, βάσει της οποίας είχαν λειτουργήσει προσωρινά τα λατομεία στην περιοχή. Τις εννέα αυτές άδειες είχε χορηγήσει το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ σε διάφορες εταιρίες, μεταξύ των οποίων και η Tarmac America, θυγατρική του ΤΙΤΑΝΑ. Η θυγατρική μας και οι υπόλοιποι κάτοχοι αδειών εξόρυξης έχουν εφεσιβάλει την απόφαση του Περιφερειακού Πρωτοδικείου. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Πωλήσεις ( εκατ.) Λειτουργικά Κέρδη ( εκατ.) Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 40% 42% 39% 633,0 630,9 607,0 Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη 44% 45% 40% 168,5 193,5 190,9 31% 483,9 11% 42,8 ΗΠΑ 40% 592,5 ΗΠΑ 25% 106,4 45% 712,3 38% 183,7 Νοτιοανατολική Ευρώπη 18% 14% 12% 209,7 186,8 287,3 Νοτιοανατολική Ευρώπη 28% 23% 15% 73,0 97,0 105,3 Ανατολική Μεσόγειος 11% 4% 63,7 4% 62,0 174,2 Ανατολική Μεσόγειος 17% 7% 7% 31,1 33,1 63, ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ποσότητα ξένου νομίσματος ανά Ευρώ Ισοτιμία τέλους έτους Μέση ισοτιμία έτους Μεταβολή +/- (%) Μεταβολή +/- (%) Δολάριο Η.Π.Α. (USD) 1,3917 1,4721 5,5% 1,4726 1,3797-6,7% Γιεν Ιαπωνίας (JPY) 126,14 164,93 23,5% 151,53 162,11 6,5% Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,9525 0, ,9% 0,8026 0, ,8% Δολάριο Καναδά (CAD) 1,6998 1, ,6% 1,5656 1,4663-6,8% Λίρα Αιγύπτου (EGP) 7,6752 8,1223 5,5% 8,0131 7,7728-3,1% Λέβα Βουλγαρίας (BGN) 1,9558 1,9558 0,0% 1,9558 1,9558 0,0% Δηνάριο ΠΓΔΜ (MKD) 61, ,2016-0,3% 61, ,1900-0,1% Δηνάριο Σερβίας (RSD) 88, , ,8% 81, ,0900-2,3% Τούρκικη Λίρα (TRY) 2,1488 1, ,1% 1,9138 1,7800-7,5% Σημείωση: Για τη μετατροπή των κονδυλίων του Ισολογισμού χρησιμοποιήθηκε η ισοτιμία τέλους έτους. Για τη μετατροπή των κονδυλίων του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως χρησιμοποιήθηκε η μέση ισοτιμία του έτους.

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13%

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13% Προς τους Μετόχους Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 27 ήταν έτος εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στη Φλόριντα. Η απότομη αντιστροφή της ισχυρά ανοδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου

Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου Επικρατούσες Τάσεις στον Κλάδο Τσιμέντου Ο κλάδος του τσιμέντου είναι ένας κλάδος με κυκλικές διακυμάνσεις και χαρακτηρίζεται από μακρές περιόδους ανάπτυξης, στις οποίες παρεμβάλλονται βραχείς περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012

ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ. Αποτελέσματα Έτους 2012 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ Αποτελέσματα Έτους 2012 O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2012 ανήλθε σε 1.131 εκ., σημειώνοντας αύξηση 3,6% σε σύγκριση με το 2011. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο

2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο 2007 Γενικός Απολογισμός και Ετήσιο Δελτίο Ανασκόπηση Ομίλου 2,2 δις επενδύσεις για έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού από το 2000 Εξαπλασιασμός του Κύκλου Εργασιών από το 1992 (από 267 εκατ. σε 1.497 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ».

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ». Ιστορική Αναδρομή O ΤΙΤΑΝ γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια. Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες του ΤΙΤΑΝΑ πολύ πριν αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ

Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ Εταιρική Παρουσίαση Οµίλου ΤΙΤΑΝ Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 16 Ιουνίου 2005 Περιεχόµενα I. Εξελίξεις στον Κλάδο II. Στρατηγική III.Οικονοµικά IV.Προοπτικές V. Παράρτηµα ραστηριότητες Ελλάδα και ΕΕ Ανατολικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων

110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων 110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων 1902 Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου «τσιμεντοποιείου» στην πόλη της Ελευσίνας. ζομένων στο εργοστάσιο Ελευσίνας από 12ωρη σε 8ωρη. 1933 Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40 6 18 5 42 52 54 56 58 44 46 48 49 50 6 58 5 8 10 60 16 8 14 12 10 16 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 62 63 66 68 8 8 10 16 18 16 20 22 36 5 6 58

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010 Βασικά Σημεία : Η1 2010 Ικανοποιητική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων του Ομίλου κατά την διάρκεια του Α εξαμήνου του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 2002-2006 (χιλιάδες ΕΥΡΩ) 2006 2005 2004 2003 2002 (1) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.976.612 1.802.864 1.533.767 1.499.184 1.236.433 ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (2) 1.407.247 1.317.409

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Διαχρονική δέσμευση. Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2013 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Διαχρονική δέσμευση ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ο πρώτος ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός του ΤΙΤΑΝΑ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας περιόδου σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας του Ομίλου με τους συμ-μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Ετήσιος οση Έκδ Πλήρης Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Καναδάς Έχοντας έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016 Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ applefi ÙÔ Ãı Δ Àƒπ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ... ΜΠΕΤΟΝ Η συνεχώς αναπτυσσόμενη δραστηριότητα του ΤΙΤΑΝΑ στον κλάδο παραγωγής σκυροδέματος Μ ια φορά και ένα καιρό... Η αναφορά στην (ανεπίσημη) ιστορία του σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2010 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 21 Το 21, η απόδοση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ διατηρήθηκε σταθερή παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες σε βασικές αγορές του. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.35 εκατ., σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 21/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 21/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 628,26 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,96 εκατ. εκ των οποίων 6,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96%

P&L ( εκ.) 9M '12 % 9M' 11. Πωλήσεις 173,28 6,01% 163,46. Μικτό Κέρδος 82,33 5,02% 78,40 Περιθώριο ΜΚ 47,51% 47,96% Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2012 Σημαντική ανάπτυξη κατά 33% στα Κέρδη ανά Μετοχή υποστηριζόμενη από αύξηση πωλήσεων και περιορισμό των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 3µήνου 2006 Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου 2006 είναι σύµφωνα των προβλέψεων της ιοίκησης για την πορεία του πρώτου τριµήνου και σε ακολουθία των εκτιµήσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ EBITDA ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 18 Μαΐου H INTRALOT Α.Ε (RIC: INLr.AT, Blmberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015

Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015 Σύνοψη Ενιαίου Ετήσιου Απολογισμού 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 02 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του 2015 και τις προοπτικές του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Παρουσίαση Προέδρου ΕΤΕ σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Προτείναμε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 Ο Όμιλος διατηρεί την θετική καθαρή ταμειακή του θέση, ενώ παράλληλα επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

2009 Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα

2009 Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2009 Γενικός Απολογισμός και Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα i Πληροφορίες [Περιεχόμενα] Επισκόπηση του Ομίλου ΤΙΤΑΝ σ. 4 Προς τους Μετόχους σ. 6 Ανασκόπηση σ. 10 Ο Όμιλος το 2009 Η μετοχή Στρατηγική σ.

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Ανασκόπηση της αγοράς Η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε ο βασικός κινητήριος μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2007, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης κυμάνθηκε πάνω από τον

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Φεβρουαρίου 2016 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου / Έτους 2015 Ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα λόγω εκμετάλλευσης υψηλών διεθνών περιθωρίων διύλισης και βελτιωμένης λειτουργίας διυλιστηρίων Επιβάρυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... 30 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 32 ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... 30 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 32 ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33 Loading site map ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΑΤΙΑ... 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...8-11 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...12-13...14-19 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...20 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΕΤΟΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα