Περιεχόμενα. Ελληνικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Ελληνικά"

Transcript

1 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών... 3 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων... 3 Επισημάνσεις Ασφαλείας... 4 Πρόλογος... 6 Εγγύηση και Σέρβις Εκκίνηση Περιεχόμενα Συσκευασίας Γνωριμία με τη TV Ιδιότητες Πίνακας Ελέγχου Υποδοχές εισόδου και εξόδου Τηλεχειριστήριο Εισαγωγή των Μπαταριών του Τηλεχειριστηρίου Ρυθμίζοντας την TV σας Βασικές συνδέσεις Συνδέσεις πίσω πίνακα Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της TV Εναλλαγή σημάτων πηγής Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Επιλογή καναλιών Ρύθμιση της Έντασης Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Μενού ρύθμισης OSD Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου Προσαρμογή των Ρυθμίσεων της TV Προσαρμογή των Ρυθμίσεων Χαρακτηριστικών Προσαρμογή ρυθμίσεων Γονικού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Υποστηρίζεται ο χρονισμός

2 Περιεχόμενα 6. Τεχνικές Προδιαγραφές Αποσυναρμολόγηση της βάσης Χρήση του Οργανωτή καλωδίων

3 Πληροφορίες Κανονισμών Δήλωση Συμμόρφωσης CE Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕΕ στην προσέγγιση της νομοθεσίας των Κρατών-μελών όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και της Οδηγίας 2006/95/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των Κρατών-μελών όσον αφορά τον ηλεκτρικό εξοπλισμό προς χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσης. Η Hannspree δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη τυχόν αστοχίας για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μη συνιστώμενη τροποποίηση της συσκευής. Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να ειδοποιήσει τους χρήστες να δώσουν προσοχή σε σημαντικές περιγραφές σχετικά με τη χρήση, τη συντήρηση (επιδιόρθωση) και επιπλέον σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αυτή την TV. Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας λόγω των επικίνδυνων και μη μονωμένων στοιχείων. 3

4 Επισημάνσεις Ασφαλείας Θέση Σημειώσεις ασφαλούς εγκατάστασης Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της τηλεόρασης στο ηλιακό φως ή άλλες ισχυρές πηγές θερμότητας. Αφήνετε επαρκή απόσταση ανάμεσα στην TV και τον τοίχο για να υπάρχει αρκετός χώρος για την εκπομπή θερμότητας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη στη βροχή ή σε υγρασία. Η συσκευή δεν πρέπει να βρέχεται με κανέναν τρόπο ενώ απαγορεύεται να τοποθετείτε επάνω στη συσκευή δοχεία με υγρά, όπως βάζα. ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση από πιστοποιημένο προσωπικό σέρβις και μόνο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μην πραγματοποιείτε καμία ενέργεια σέρβις που είναι διαφορετικές από αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας εκτός κι αν είστε εξουσιοδοτημένα άτομα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί η επέκταση της πυρκαγιάς, φυλάσσετε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από το προϊόν αυτό ανά πάσα στιγμή. 4

5 Σημειώσεις: Η LCD TV προορίζεται μόνον για διασκέδαση και εξαιρούνται οι εργασίες οπτικής απεικόνισης. Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί έναν συνδετήρα VGA για σύνδεση με ένα PC. Για να μειωθούν οι συνέπειες της βασικής συχνότητας στο σήμα πηγής, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο οθόνης VGA με προστασία φερρίτη. Προσωπική ασφάλεια 1. Για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της τροφοδοσίας ρεύματος, ποτέ μην συνδέετε πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία έξοδο, πολύπριζο, ή καλώδιο επέκτασης. 2. Τα στοιχεία επικίνδυνου ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης βρίσκονται στο εσωτερικό της TV. Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε το περίβλημα. 3. Μην τοποθετείτε ούτε να ρίχνετε μικρά μεταλλικά αντικείμενα ή εύφλεκτα υλικά στις οπές εξαερισμού της TV. 4. Εάν πέσει η TV, γυρίσει ανάποδα ή εάν υποστεί κάποια άλλη βλάβη, βγάλτε αμέσως το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. 5. Εάν ψεκαστεί ή πέσει κάποιο υγρό στην τηλεόραση, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις. 6. Η οθόνη της τηλεόρασης είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Αποφύγετε να την χτυπάτε ή να τη γρατζουνάτε. Αν η οθόνη υποστεί ζημία, μην αγγίζετε τα σπασμένα γυαλιά. 7. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε παιδιά η χρήση της τηλεόρασης χωρίς εποπτεία. 8. Προσέχετε κατά την αποσύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας. Κρατήστε το βύσμα. Μην επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Εγκατάσταση 1. Μην χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις στις οποίες υπάρχει υπερβολική σκόνη ή ατμός. 2. Αποφύγετε να μπλοκάρετε τις οπές αερισμού της τηλεόρασης, μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, μοκέτα ή σε σφραγισμένο ερμάριο. 3. Εγκαταστήστε την κεραία εξωτερικού χώρου μακριά από γραμμές μετάδοσης ρεύματος για να αποτραπεί ενδεχόμενος κίνδυνος. 5

6 Πρόλογος Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία τηλεόραση οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD TV) της Hannspree. Η νέα σας τηλεόραση θα σας δώσει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ανώτερο ήχο και βίντεο ενώ εμπλουτίζετε τον τρόπο ζωής σας με προηγμένη τεχνολογία. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο αυτό πριν εγκαταστήσετε, χρησιμοποιήσετε ή λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας. Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία της τηλεόρασης, είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας που βρίσκονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο οδηγιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά για την ακρίβειά τους, ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα των περιεχομένων. Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση. Στο μέτρο που αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Hannspree, Inc. ("Hannspree") δεν θα ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα ή παράλειψη σε αυτό το εγχειρίδιο, ακόμα κι αν σας συμβουλέψουν εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών. Εγγύηση και Σέρβις Για ολοκληρωμένες πληροφορίες σέρβις που καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στην "Κάρτα εγγύησης" που συμπεριλαμβάνεται μαζί με την τηλεόρασή σας. 6

7 Copyright Copyright 2010 Hannspree, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το εγχειρίδιο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διανέμεται σύμφωνα με άδεις που περιορίζουν τη χρήση του, την αντιγραφή και τη διανομή. Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree. Η τηλεόραση που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιλαμβάνει λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Η Hannspree (ή άλλα τρίτα μέρη) επιφυλάσσεται των αποκλειστικών δικαιωμάτων για λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα διανομής ή αναπαραγωγής του λογισμικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναλόγως και στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τυχόν λογισμικό πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνεται στο προϊόν που περιγράφεται στο παρόν δεν θα διανέμεται, τροποποιείται, αποσυμπιλείται ούτε θα αναπαράγεται με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη εξουσιοδότηση της Hannspree (ή άλλων τρίτων μερών). Τα λογότυπα της Hannspree που παρουσιάζονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα της Hannspree. Όλα τα ονόματα προϊόντων, τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα που αναφέρονται στο παρόν χρησιμοποιούνται μόνον για λόγους ταυτοποίησης και μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η αγορά του προϊόντος που περιγράφεται σε αυτό δεν θα θεωρείται ότι χορηγείται είτε απευθείας είτε έμμεσα ή άλλως, οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τα πνευματικά δικαιώματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις εφαρμογές των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τα εμπορικά σήματα της Hannspree, εκτός από την κανονική, μη αποκλειστική χρήση που προκύπτει από τη λειτουργία του νόμου για την πώληση ενός προϊόντος. Σημείωση για το εμπορικό σήμα Τα προϊόντα της Hannspree περιλαμβάνουν τεχνολογία Διεπαφής Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας (HDMI ). HDMI, το λογότυπο HDMI και το High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. Ειδοποίηση άδειας και Αναγνώριση εμπορικού σήματος Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια της εταιρείας Dolby Laboratories. "Dolby" και το σύμβολο του διπλού-d είναι σήματα κατατεθειμένα της Dolby Laboratories. 7

8 1 Εκκίνηση 1.1 Περιεχόμενα Συσκευασίας Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία στο κουτί. Επικοινωνήστε αμέσως με την Εξυπηρέτηση πελατών της Hannspree, εάν λείπει κάτι ή έχει υποστεί ζημία. TV Εγχειρίδιο Χρήστη Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάρτα εγγύησης Καλώδιο τροφοδοσίας Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες Πανί καθαρισμού TV Βίδες βάσης x 4 (για 27,5 /31,5 /42 ) Σύμφωνα με τον κανονισμό της WEEE, αυτή η TV δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικά απορρίμματα στην Ευρώπη όταν είναι εκτός χρήσης. Ανατρέξτε στις οδηγίες ανακύκλωσης στον ιστότοπό μας για να τη σωστή αντιμετώπιση. 8

9 1.2 Γνωριμία με τη TV Μπορείτε να παρακολουθείτε κανάλια εκπομπής SECAM/ PAL/ DVB-T, καλωδιακής ή ψηφιακής τηλεόρασης και να συνδέσετε εύκολα μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD στις θύρες εισόδου SCART, HDTV (Χρωματοδιαφορές), AV (Composite) και HDMI (η θέση αυτών των θυρών εξαρτάται από το μοντέλο). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την TV ως οθόνη για το PC σας συνδέοντάς τη μέσω της θύρας VGA. Τα άνετα πλήκτρα ελέγχου στην TV και ένα βολικό τηλεχειριστήριο σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε κανάλια, να ρυθμίσετε την ένταση και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης μέσω ενός συστήματος μενού επί της οθόνης με εύκολη χρήση. Τα ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία παρέχουν πλήρη πλούσιο ήχο και μία βολική θύρα εξόδου ήχου σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα εξωτερικό ηχοσύστημα ή ακουστικά. 1.3 Ιδιότητες Δέκτης TV: Ενσωματωμένος τηλεοπτικός δέκτης Υποστήριξη ήχου/βίντεο: Είσοδοι SCART Είσοδος VGA (PC) Είσοδοι HDMI Είσοδος HDTV (Χρωματοδιαφορές) Δ/ΑΡ είσοδοι ήχου Είσοδος γραμμής PC Έξοδος στερεοφωνικού ακουστικού 3,5 mm Είσοδος AV (Composite) Έξοδος SPDIF (27,5"/31,5"/42") Έξοδος SPDIF (ψηφιακή έξοδος ήχου) (18,5"/21,6"/24,6") Σύστημα μενού Εμφάνισης στην Οθόνη (OSD) Teletext (TV RF+SCART) 1.5v. με μνήμη 100 σελίδων Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία Τεχνολογία βελτίωσης εικόνας Υποβίβαση κίνησης 3:2/2:2 Φίλτρο Comb 3Δ TV με HD-ready Μείωση θορύβου Αποσύμπλεξη 3Δ για προχωρημένους Βελτίωση περιγράμματος Σημείωση: Οι συσκευές που υποστηρίζονται που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να διαφέρουν σε διαφορετικά μοντέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή ή τον Οδηγό σύντομης έναρξης του μοντέλου της TV σας. 9

10 1.4 Πίνακας Ελέγχου Περιγραφή Πλήκτρο Λειτουργία Τροφοδοσία Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. Είσοδοι πηγής Μενού Επιλογή προγράμματος Επιλογή προγράμματος INPUT MENU P P Ρύθμιση έντασης VOL + Ρύθμιση έντασης VOL - Αισθητήρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου Ένδειξη Λειτουργίας/ Αναμονής Πιέστε για να επιλέξετε την κατάλληλη πηγή εισόδου. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). Πατήστε για να αυξήσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα επάνω στο προηγούμενο στοιχείο του μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε τον αριθμό του προγράμματος ή μετακινηθείτε προς τα κάτω στο επόμενο στοιχείο του μενού OSD. Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά στο μενού OSD. Πατήστε για να μειώσετε την ένταση ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού OSD. Λήψη εισερχόμενων εντολών του τηλεχειριστηρίου. Υποδεικνύεται η κατάσταση ενέργειας ή αναμονής, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αντιστοιχούν στις ενδείξεις Πράσινου/Κόκκινου φωτός. Ηχεία Παρέχονται ήχοι υψηλής ποιότητας. 1.5 Υποδοχές εισόδου και εξόδου Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία Καλώδιο/Κεραία TV / DTV Σύνδεση σε μία κεραία ή καλωδιακή τηλεόραση 10

11 Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία Έξοδος ακουστικών Σύνδεση με ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία με ενσωματωμένο ενισχυτή. Είσοδοι χρωματοδιαφορών / CVBS (Ήχος) L -AUDIO- R Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. Είσοδοι χρωματοδιαφορών (Βίντεο) Y PB PR Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. Είσοδος Ήχου Υπολογιστή AUDIO IN Σύνδεση σε μία γραμμή PC/ θύρα ήχου. SCART 1 SCART 1 Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD με AV, S-Video, RGB, L/R IN, Αναλογική έξοδος TV και ΑΡ/Δ έξοδο. SCART 2 Είσοδος VGA (PC) SCART 2 VGA Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD με AV, S-Video, RGB, L/R IN, Αναλογική έξοδος TV και ΑΡ/Δ έξοδο. Σύνδεση σε μία θύρα VGA του PC. Συντήρηση SERVICE SERVICE Μόνο από την υπηρεσία. Δεν διατίθεται για χρήστες. Βίντεο VIDEO Σύνδεση με μία εξωτερική συσκευή, όπως μία συσκευή αναπαραγωγής VCR, STB ή DVD. CI CI SLOT Σύνδεση με μία συσκευή CI. 11

12 Περιγραφή Συνδετήρας Λειτουργία Είσοδος HDMI 1 Είσοδος HDMI 2 Είσοδος HDMI 3 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 SPDIF Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. Συνδέστε έναν εξοπλισμό HDMI ή ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI-DVI σε συσκευές όπως μία συσκευή αναπαραγωγής DVD ή set-top box. Συνδέστε με μία συσκευή εξόδου ψηφιακού ήχου όπως home theater. Συνδετήρας ισχύος 1.6 Τηλεχειριστήριο AC IN Περιγραφή Εικονίδιο Λειτουργία Συνδέστε με το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Τροφοδοσία Τύπος σήματος εισόδου Πληκτρολόγιο Λίστα προγρ. 12 INPUT Pro.LIST Πατήστε για να ανάψετε και να σβήσετε την TV. Πατήστε για να επιλέξετε τον τύπο σήματος εισόδου: TV, DTV, SCART, AV, HDMI 1, HDMI 2, HDTV, ή PC. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε απευθείας ένα πρόγραμμα. Πατήστε 0-9 για να εισάγετε τους αριθμούς προγράμματος (πατήστε το 1 και το 0 για το πρόγραμμα 10). Πιέστε για την εμφάνιση των προγραμμάτων που περιλαμβάνονται.

13 Περιγραφή Εικονίδιο Λειτουργία Επώνυμο Πληροφορίες Μενού LAST INFO MENU Πιέστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο κανάλι που επιλέξατε. 1. Πατήστε για να εμφανιστούν οι πληροφορίες του τρέχοντος καναλιού/προγράμματος. 2. Κατά την επιλογή του μενού DTV, πατήστε για να εμφανιστούν πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το Channel Organizer (Οργανωτής καναλιού), Channel Sorting (Ταξινόμηση καναλιών), Channel Grouping (Ομαδοποίηση καναλιών), Time (Ώρα) και Parental Rating (Γονική κατάταξη). Πατήστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε το μενού εμφάνισης επί της οθόνη (OSD). OK OK Πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής. Βέλη Πατήστε επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για πλοήγηση στα μενού επί της οθόνης. Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος EPG Πατήστε για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες προγραμματισμού για κανάλια (μόνον για τη DTV). Λειτουργία Teletext Ρύθμιση έντασης TEXT VOL / VOL Πατήστε για να ενεργοποιηθεί το teletext. Πατήστε το VOL + για να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Πατήστε το VOL - για να μειώσετε την ένταση του ήχου. Σίγαση MUTE Πιέστε για να εξαλειφθεί ο ήχος. Πατήστε το ξανά ή πατήστε τα πλήκτρα προσαρμογής της έντασης για την επαναφορά του ήχου. Διπλός ήχος Πιέστε για να αλλάξετε την επιλογή πολλαπλού ήχου του τηλεοπτικού καναλιού. Επιλογή προγράμματος P / P Πατήστε το P για να αυξηθεί ο αριθμός προγράμματος. Πατήστε το P για να μειωθεί ο αριθμός προγράμματος. 13

14 Περιγραφή Εικονίδιο Λειτουργία Κόκκινο, Πράσινο, Κίτρινο, Μπλε Ευρετήριο Mix Ρυθμίστε το μέγεθος Υπότιτλος Αναμονή Εμφάνιση Λειτουργία ήχου Λειτουργία εικόνας INDEX MIX SIZE SUBTITLE HOLD REVEAL SOUND PIC Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες στο μενού OSD ή σε λειτουργία τηλεκειμένου. Πιέστε για να εμφανιστεί ένας πίνακας με των διαθέσιμων θεμάτων του teletext. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στη λειτουργία teletext) Πατήστε για να εμφανιστεί το teletext πάνω από το πρόγραμμα στην οθόνη. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στη λειτουργία teletext) Πιέστε για να προσαρμοστεί το μέγεθος της οθόνης. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στη λειτουργία teletext) Με μία πηγή ATV, εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία teletext και το teletext έχει μία σελίδα υποτίτλων, πατήστε για να εμφανιστεί η σελίδα υποτίτλων. Με μία πηγή DTV, πατήστε για να εμφανιστεί το OSD υποτίτλων και επιλέξτε τη γλώσσα. Πατήστε για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αλλαγή σελίδας το οποίο συμβαίνει μόνον όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες teletext. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στη λειτουργία teletext) Πατήστε για να εμφανιστούν οι κρυμμένες πληροφορίες, όπως λύσεις σε γρίφους. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στη λειτουργία teletext) Πατήστε συνεχόμενα για εναλλαγή σε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας: Κανονική, Μουσική, Εικόνα, Λόγος ή Χρήστης. Πατήστε συνεχόμενα για εναλλαγή σε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας: Ζωηρή, Απαλή, Χρήστης, Τυπική. 14

15 Περιγραφή Εικονίδιο Λειτουργία Αγαπημένο κανάλι Πάγωμα Χρονοδιακόπτη ς ύπνου Αναλογία Εικόνας FAV. FREEZE SLEEP ASPECT Πιέστε για να επιλέξετε τα αγαπημένα κανάλια και πατήστε τα πλήκτρα / για μετάβαση στα αγαπημένα σας κανάλια. Πατήστε για να ανοίξει το αγαπημένο μενού λίστας και πατήστε το / για να επιλέξετε κανάλια και πατήστε το πλήκτρο OK για να μεταβείτε στα αγαπημένα σας κανάλια. Πιέστε για να διακόψετε ένα καρέ βίντεο επί της οθόνης. (Δυνατότητα προγραμματισμού μόνον στην πηγή της Τηλεόρασης) Πατήστε κατ' επανάληψη για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου (15, 30, 45, 60, 90 ή 120 λεπτά). Ακυρώστε το χρονοδιακόπτη επιλέγοντας την επιλογή Απενεργοποίηση ύπνου. Πατήστε για να προσαρμόσετε την αναλογία πλάτος προς ύψος της εικόνας με αναλογία εικόνας: ΑΥΤΟΜΑΤΟ, Πλήρης, Κανονική, Πανόραμα, Ζουμ, Υπότιτλος. Σημείωση: Για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο εντός της κατάλληλης απόστασης από το μπροστινό τμήμα της TV. Μην ξεπερνάτε μία γωνία 30 μοιρών όταν το στρέφετε στην TV. Η απόσταση λειτουργίας μπορεί να μειωθεί όταν εκτεθεί απευθείας ο αισθητήρας σήματος σε έντονο φως. Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου στον αισθητήρα σήματος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους. 15

16 1.7 Εισαγωγή των Μπαταριών του Τηλεχειριστηρίου 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (A). (A) 2 Εισάγετε τις μπαταρίες δίνοντας προσοχή στις ενδείξεις πολικότητας μέσα στη θήκη της μπαταρίας (Β). 3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (C). (B) (C) 16

17 ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τες καταλλήλως. Διαχειριστείτε προσεκτικά τις μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημία ή που παρουσιάζουν διαρροή και πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι εάν έρθουν σε επαφή με χημικά υγρά που διέρρευσαν. Εάν το τηλεχειριστήριό σας έχει δύο μπαταρίες, μην μπερδεύετε τις νέες με τις παλιές μπαταρίες, διαφορετικά μπορεί να μειωθεί η ζωή των νέων μπαταριών. Μπορεί να διαρρεύσουν χημικά υγρά από τις παλιές μπαταρίες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία επανατοποθετηθεί εσφαλμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στους τοπικούς κανόνες ανακύκλωσης ή απόρριψης και επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων για να απορρίψετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαθέτει ένα μαγνήτη, συνεπώς μην τοποθετείτε μαγνητικά ευαίσθητα αντικείμενα όπως ρολόγια, πιστωτικές κάρτες ή μέσα flash κοντά στο κάλυμμα. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τραβάτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου για να ανοίξει, μπορεί να προκαλέσετε ζημία στο άγκιστρο. 17

18 2 Ρυθμίζοντας την TV σας 2.1 Βασικές συνδέσεις 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή AC IN στο πίσω μέρος της TV. 2 Εισάγετε το βύσμα στο άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μία πρίζα. 2.2 Συνδέσεις πίσω πίνακα Δείτε την εικόνα και τον παρακάτω πίνακα για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής. Σύστημα ηχείων Βιντεοκάμερα Συσκευή DVD Υπολογιστής Πρόγραμμα αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray 27,5"/31,5"/42" μόνον 2 1 HDMI IN HDMI 1 HDMI 2 AUDIO IN L Y AUDIO COMPONENT PC IN PB R VGA PR SPDIF SERVICE Υπολογιστής 27,5"/31,5"/42" μόνον SCART 1 SCART SCART 2 TV/DTV CABLE ANTENNA HDMI 3 SERVICE VIDEO L AUDIO R CI SLOT Συσκευές με βάση το CI Βιντεοκάμερα VCR/VCD/DVD STB Ακουστικά Παιχνιδοκονσόλα Συσκευή DVD Βίντεο VCR/VCD/DVD/STB Παιχνιδοκονσόλα Καλώδιο / Κεραία τηλεόρασης Home theater 18

19 Αρ. Συνδετήρας Σημειώσεις / Οδηγίες 1 VGA Τα καλώδια VGA και ήχου είναι προαιρετικά. AUDIO IN (Είσοδος ήχου) 2 HDMI 1 Το καλώδιο HDMI είναι προαιρετικό. HDMI 2 HDMI 3 Όταν συνδεθεί το καλώδιο HDMI προς HDMI, δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση του καλωδίου ήχου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο εάν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI με DVI. 3 Είσοδοι Βίντεο χρωματοδιαφορ Τα καλώδια βίντεο και ήχου είναι προαιρετικά. ών Είσοδοι ήχου χρωματοδιαφορ ών 4 SPDIF Το καλώδιο SPDIF είναι προαιρετικό. 5 SCART 1 Εάν οι οπτικοακουστικές συσκευές σας δεν είναι SCART 2 εξοπλισμένες με συνδετήρες SCART, θα χρειαστείτε και έναν μετατροπέα SCART εκτός από ένα καλώδιο SCART προς SCART. Όταν χρησιμοποιείται ένας μετατροπέας SCART, ο συνδετήρας S-Video και οι συνδετήρες AV δεν είναι δυνατόν να συνδεθούν συγχρόνως, διαφορετικά μπορεί να παραχθούν λάθος σήματα. Το καλώδιο SCART προς SCART και ο μετατροπέας SCART είναι προαιρετικοί. 6 Καλώδιο/Κεραία Εάν δεν μπορείτε να λάβετε κανάλια μετά από τη σύνδεση σε ένα καλώδιο ή μία κεραία τηλεόρασης, επιχειρήστε τη σάρωση για κανάλια. 7 Ακουστικά Τα εσωτερικά ηχεία της TV δεν θα εξάγουν ήχου όταν συνδεθεί ένα ηχείο ή ακουστικά. 8 Είσοδος Τα καλώδια βίντεο και ήχου είναι προαιρετικά. Σύνθετου Εικονοσήματος Είσοδοι σύνθετου ήχου 9 C1 Το καλώδιο Κοινής διεπαφής CI είναι προαιρετικό. Σημείωση: Οι διαθέσιμοι συνδετήρες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας. 19

20 2.3 Χρησιμοποιώντας την TV Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της TV 1 Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED ενεργοποίησης της τηλεόρασης αλλάζει από κόκκινη σε πράσινη, υποδεικνύοντας ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη 2 Πιέστε το ξανά. Η λυχνία LED ενεργοποίησης αλλάζει από πράσινη σε κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη Εναλλαγή σημάτων πηγής Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΟΔΟΣ στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το εισερχόμενο σήμα πηγής Πραγματοποίηση μίας αυτόματης αναζήτησης καναλιών Πριν χρησιμοποιήσετε την TV για την προβολή προγραμμάτων, θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί πρώτα η αναζήτηση καναλιών. 1 Πατήστε το MENU (ΜΕΝΟΥ) στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου, κατόπιν επιλέξτε να μπείτε στο μενού Channel (Κανάλι) / DTV. 2 Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση. 3 Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να εκτελεστεί η αναζήτηση καναλιού Επιλογή καναλιών Πατήστε το κουμπί P στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να αυξήσετε τον αριθμό καναλιού. Πατήστε το κουμπί P στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου για να μειώσετε τον αριθμό καναλιού. Εισάγετε τον συγκεκριμένο αριθμό καναλιού πιέζοντας τα αριθμημένα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο Ρύθμιση της Έντασης 1 Πατήστε VOL + στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση. 1 Πατήστε VOL - στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να μειώσετε την ένταση. 2 Πατήστε ΣΙΓΑΣΗ για την εξάλειψη ήχων και πατήστε ξανά ΣΙΓΑΣΗ ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης για να επαναφέρετε την αρχική ένταση. 20

21 3 Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) Το σύστημα μενού Εμφάνισης επί της οθόνης (OSD) προσφέρει μία γρήγορη και απλή μέθοδο προσαρμογής των ρυθμίσεων της τηλεόρασης. Μπορείτε να έχετε άνετα πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης OSD μέσω των πλήκτρων στο τηλεχειριστήριο. Πριν μπούμε σε λεπτομέρειες κάθε επιλογής του OSD, μπορείτε να εξοικειωθείτε με την θέση του συστήματος OSD: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΝΟΥ: Εμφανίζεται μία λίστα μενού. Picture Sound TV Features Parental Smart Picture Brightness Contrast Colour Tint Sharpness Colour Temperature Advanced Control Standard Cool OK Enter Select Menu Exit ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ Επιλογές: Εμφανίζει τη ρύθμιση/τιμή των ρυθμιζόμενων επιλογών. ΟΔΗΓΙΕΣ: Γρήγορες οδηγίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων. Λειτουργία Πίνακας Ελέγχου TV Τηλεχειριστήριο Μενού επιλογών στην οθόνη MENU MENU Επάνω P Βέλος Κάτω P Βέλος Επιλογή/ Αύξηση VOL + Βέλος Επιλογή/ Μείωση VOL Βέλος Επιστροφή MENU MENU 21

22 OK 3.1 Μενού ρύθμισης OSD Ακολουθήστε τις οδηγίες που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος του Μενού λειτουργίας OSD. Πατήστε P /P στον πίνακα ελέγχου ή τα πλήκτρα βέλη / για να κινηθείτε στα μενού, το VOL + στον πίνακα ελέγχου ή το πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή το MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. Τα παρακάτω μενού μπορεί να ρυθμιστούν με διαφορετικές μεθόδους προσαρμογής. 3.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας 1 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να μπείτε στην οθόνη Βασικό μενού OSD. Κατόπιν εμφανίζεται το μενού Picture (Εικόνα). 2 Πατήστε για να μπείτε στο μενού Picture (Εικόνα). 3 Πατήστε / για να επιλέξετε ένα στοιχείο. 4 Πιέστε / για να προσαρμόσετε τις κλίμακες ή τις ρυθμίσεις επιλογών. Picture Sound TV Features Parental Smart Picture Brightness Contrast Colour Tint Sharpness Colour Temperature Advanced Control Standard Cool Enter Select Menu Exit 5 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να επιστρέψετε στην καταχώρηση μενού Picture (Εικόνα). 6 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μενού Picture (Εικόνα) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Smart Picture (Έξυπνη εικόνα), Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση), Colour (Χρώμα), Tint (Απόχρωση), Sharpness (Ευκρίνεια), Colour Temperature (Θερμοκ. χρώματος), Advanced Control (Προηγμ. έλεγχος) και Advanced Video (Προηγμένο βίντεο) (μόνον PC). Η Smart Picture (Έξυπνη Εικόνα) μπορεί να ρυθμιστεί στο Standard (Τυπικό), Vivid (Ζωηρό), Movie (Ταινία), Eco (Οικονομία) ή Personal (Προσωπική). Οι ρυθμίσεις Brightness (Φωτεινότητα), Contrast (Αντίθεση) και Colour (Χρώμα) μπορούν να προσαρμοστούν πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από Η Tint (Απόχρωση) μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από -32 ως 32. Η Sharpness (Ευκρίνεια) μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από 0 ως 7. Η Colour Temperature (Θερμοκ. χρώματος) μπορεί να ρυθμιστεί στο Standard (Τυπική), Warm (Ζεστό), ή Cool (Ψυχρό). Ο Advanced Control (Προηγμ. έλεγχος) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστεί η Noise Reduction (Μείωση Ήχου), οι Flesh Tone (Μπεζ αποχρώσεις), ο Backlight (Φωτισμός) και η X- Contrast (Αντίθεση X). Η Noise Reduction (Μείωση Ήχου) μπορεί να ρυθμιστεί στο Auto (Αυτόματη), Off (Απενεργ.), Low (Χαμηλή), Medium (Μέση), ή High (Υψηλή). Οι Flesh Tone (Μπεζ αποχρώσεις) μπορούν να ρυθμιστούν στο On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). Ο Backlight (Φωτισμός) μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας τα / για να προσαρμοστούν οι κλίμακες από 0 ως 100. Η X-Contrast (Αντίθεση Χ) μπορεί να ρυθμιστεί στο On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). 22

23 OK OK Το Advanced Video (Προηγμένο βίντεο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Auto Config (Αυτόμ. ρύθμ.), Horizontal (Οριζόντια), Vertical (Κάθετα), Phase, Clock (Ρολόι) και Resolution (Ανάλυση) για τη λειτουργία PC. Picture Sound Features Parental Brightness 100 Contrast 50 Colour Temperature Cool Advanced Video Enter Select Menu Exit Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 3.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου 1 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να μπείτε στην οθόνη Βασικό μενού OSD. 2 Πατήστε για να επιλέξετε το μενού Sound (Ήχος). 3 Πατήστε για να μπείτε στο μενού Sound (Ήχος). 4 Πατήστε / για να επιλέξετε ένα στοιχείο. 5 Πιέστε / για να προσαρμόσετε τις κλίμακες ή τις ρυθμίσεις επιλογών. 6 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να επιστρέψετε στην καταχώρηση μενού Sound (Ήχος). 7 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μενού Sound (Ήχος) για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Sound Mode (Λειτουργία ήχου), Equalizer 120Hz (Ισο. ήχου 120Hz), Equalizer 500Hz (Ισο. ήχου 500Hz), Equalizer 1,5ΚHz (Ισο. ήχου 1,5ΚHz), Equalizer 5ΚHz (Ισο. ήχου 5ΚHz), Equalizer 10ΚHz (Ισο. ήχου 10ΚHz), Balance (Ισοστάθμιση), Virtual Surround, Digital Audio Out (Ψηφ. έξοδος ήχου), SPDIF Delay (Καθυστέρηση SPDIF), AVL, Type (Τύπος) και Audio Description (Περιγραφή ήχου). Η Sound Mode (Λειτουργία ήχου) μπορεί να ρυθμιστεί στο Music (Μουσική), Speech (Ομιλία) ή Personal (Προσωπική). Οι ρυθμίσεις Equalizer 120Hz (Ισο. ήχου 120Hz), Equalizer 500Hz (Ισο. ήχου 500Hz), Equalizer 1,5ΚHz (Ισο. ήχου 1,5ΚHz), Equalizer 5ΚHz (Ισο. ήχου 5ΚHz) και Equalizer 10ΚHz (Ισο. ήχου 10ΚHz) μπορούν να προσαρμοστούν πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από -6 έως 6. Η Balance (Ισοστάθμιση) μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από -50 ως 50. Το Virtual Surround μπορεί να ρυθμιστεί στο On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). Η Digital Audio Out (Ψηφ. έξοδος ήχου) μπορεί να ρυθμιστεί σε Dolby Digital, PCM ή Off (Απενεργ.). Picture Sound TV Features Parental Sound Mode Equalizer 120Hz Equalizer 500Hz Equalizer 1.5KHz Equalizer 5KHz Equalizer 10KHz Balance Virtual Surround Digital Audio Out Personal Off PCM Enter Select Menu Exit 23

24 OK Η SPDIF Delay (Καθυστέρηση SPDIF) μπορεί να προσαρμοστεί πατώντας τα / για να μετακινηθούν οι κλίμακες από 0 ως 250. Η AVL μπορεί να ρυθμιστεί στο On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.). Ο Type (Τύπος) μπορεί να ρυθμιστεί σε Normal (Κανονικός), Hard of Hearing (Με προβλ. ακοής) ή Audio Description (Περιγραφή ήχου). Για να προσαρμόσετε την Audio Description (Περιγραφή ήχου), επιλέξτε πρώτα Audio Description (Περιγραφή ήχου) στη ρύθμιση Type (Τύπος). Πιέστε / για να προσαρμόσετε τις κλίμακες από 0 ως 100. Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 3.4 Προσαρμογή των Ρυθμίσεων της TV 1 Πιέστε INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) και επιλέξτε ως τύπο σήματος TV. 2 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να μπείτε στην οθόνη Βασικό μενού OSD. 3 Πατήστε για να επιλέξετε το μενού TV. 4 Πατήστε για να μπείτε στο μενού TV. Picture Sound TV Features Parental Country Audio Carrier Channels UK Stereo 5 Πατήστε / για να επιλέξετε ένα στοιχείο. 6 Πιέστε / για να προσαρμόσετε τις κλίμακες ή τις ρυθμίσεις επιλογών. Enter Select Menu Exit 7 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να επιστρέψετε στην καταχώρηση του μενού TV. 8 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. - Το μενού TV μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των ρυθμίσεων Country (Χώρα), Audio Carrier (Ηχητικό κανάλι) και Channels (Κανάλια). Η Country (Χώρα) μπορεί να ρυθμιστεί σε Austria (Αυστρία), Belgium (Βέλγιο), Bulgaria (Βουλγαρία), Croatia (Κροατία), Czech Republic (Τσεχία), Denmark (Δανία), Finland (Φινλανδία), France (Γαλλία), Germany (Γερμανία), Greece (Ελλάδα), Hungary (Ουγγαρία), Iceland (Ισλανδία), Ireland (Ιρλανδία), Italy (Ιταλία), Luxembourg (Λουξεμβούργο), Netherlands (Ολλανδία), Norway (Νορβηγία), Poland (Πολωνία), Portugal (Πορτογαλία), Romania (Ρουμανία), Russia (Ρωσία), Serbia (Σερβία), Slovakia (Σλοβακία), Slovenia (Σλοβενία), Spain (Ισπανία), Sweden (Σουηδία), Switzerland (Ελβετία), Turkey (Τουρκία) και UK (ΗΒ). Ο Audio Carrier (Ηχητικό κανάλι) μπορεί να ρυθμιστεί σε Dual I, Dual II, Mono (Μονοφωνικός) και Stereo (Στερεοφωνικός). Τα Channels (Κανάλια) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθούν ή να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Channel Scan (Σάρω. καναλιού), Update Scan (Ενημ. ανίχν.), Single RF Scan (Μον. σάρ. ραδ/συ), Analog Manual Scan (Αναλ. χειρ. σάρ.), Channel Skip (Παράβλ. καναλ.), Channel Sort (Ταξιν. καναλ.), Channel Edit (Επεξεργασία καναλιού), Decoder (Αποκωδικοποιητής) και Analog Ch Fine Tune (Συντ. αναλ. καν.). 24

25 OK OK Menu OK Menu Menu Επιλέξτε Channel Scan (Σάρω. καναλιού) για την ενεργοποίηση της αυτόματης αναζήτησης καναλιού TV. Picture Channel Scan Picture Sound TV Update Scan Single RF Scan Analog Manual Scan Sound TV Status:Scanning... Analog Channels: 0 Digital Channels: 0 Features Parental Channel Skip Channel Sort Channel Edit Features Parental 0% Decoder Analog Ch Fine Tune Enter Select Menu Back Cancel Επιλέξτε Update Scan (Ενημ. ανίχν.) για να προστεθούν αυτόματα κανάλια στην υφιστάμενη λίστα καναλιού. Επιλέξτε Single RF Scan (Μον. σάρ. ραδ/συ) για να γίνει αναζήτηση για ψηφιακά κανάλια με το επιλεγμένο κανάλι RF (Ραδιοσυχνότητα). Picture Sound Scan Single RF channel. (Digital Only) TV Features 0% Parental RF Channel Signal Strength Signal Quality 21 0 Poor Scan Back Επιλέξτε Analog Manual Scan (Αναλ. χειρ. σάρ.) για να γίνει αναζήτηση για αναλογικά κανάλια με το συγκεκριμένο εύρος συχνότητας. Picture Sound TV Features Parental Search for analog channels Start Frequency (MHz) Scan Up Scan Down Back Χρησιμοποιήστε το Channel Skip (Παράβλ. καναλ.) για να αποτραπεί η πρόσβαση στα επιθυμητά κανάλια πατώντας το P /P στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου. Picture 55 Analog ---- Sound 56 Analog ---- TV Analog Analog Features 59 Analog ---- Parental Analog Analog Enter Select Menu Back 25

26 OK OK Επιλέξτε την Channel Sort (Ταξιν. καναλ.) για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών. Η Channel Edit (Επεξεργασία καναλιού) σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τα λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του Channel Number (Αρ. καναλιού), Channel Name (Όνομα καναλιού), Frequency (Συχνότητα), Colour System (Σύστημα χρωμάτων) και Sound System (Σύστημα ήχου) για κάθε κανάλι. Picture 55 Analog ---- Picture Transmitter Sound 56 Analog ---- Sound Channel Number: 55 TV Analog Analog TV Channel Name: Frequency: Features 59 Analog ---- Features Colour System Auto Parental Analog Analog Parental Sound System B/G Enter Select Menu Back Enter Select Menu Back - Για να αλλάξετε τον αριθμό καναλιού, επιλέξτε Channel Number (Αρ. καναλιού) και χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να πατήσετε αριθμούς. - Για να αλλάξετε το όνομα καναλιού, επιλέξτε Channel Name (Όνομα καναλιού) και χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε γράμματα, ψηφία ή σύμβολα. Πατήστε τα πλήκτρα επανειλημμένα για να εναλλαχθείτε σε διαφορετικούς χαρακτήρες. ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ _ A B C a b c 2 3 D E F d e f 3 4 G H I g h i 4 5 J K L j k l 5 6 M N O m n o 6 7 P Q R S p q r s 7 8 T U V t u v 8 9 W X Y Z w x y z 9 - Για να αλλάξετε τη συχνότητα καναλιού, επιλέξτε Frequency (Συχνότητα) και χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή συχνότητα. - Το Colour System (Σύστημα χρωμάτων) μπορεί να ρυθμιστεί στο Auto (Αυτόματο), DAL, ή SECAM. - Το Sound System (Σύστημα ήχου) μπορεί να ρυθμιστεί στο I, D/K, A2 D/K, A2 D/K1, B/G, A2 B/G, L, ή L. Ο Decoder (Αποκωδικοποιητής) υποστηρίζει το Canal+ (συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι με κρυπτογραφημένα προγράμματα). Επιλέξτε Analog Ch Fine Tune (Συντ. αναλ. καν.) για να προσαρμόσετε ακριβώς τη συχνότητα αναλογικού καναλιού για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα σήματος. Σημείωση: Οι Ρυθμίσεις TV διατίθενται μόνον σε λειτουργία TV. 26

27 OK 3.5 Προσαρμογή των Ρυθμίσεων Χαρακτηριστικών 1 Πατήστε ΜΕΝΟΥ για να μπείτε στην οθόνη Βασικό μενού OSD. 2 Πατήστε για να επιλέξετε το μενού TV Features (Ιδιότητες). 3 Πατήστε για να μπείτε στο μενού Features (Ιδιότητες). 4 Πατήστε / για να επιλέξετε ένα στοιχείο. 5 Πιέστε / για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επιλογών. Picture Sound Features Parental Menu Language Picture Format Time Subitile Teletext Language Common Interface Reset Default UK Stereo Enter Select Menu Exit 6 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να επιστρέψετε στην καταχώρηση του μενού Features (Ιδιότητες). 7 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. - Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μενού Features (Ιδιότητες) για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Menu Language (Γλώσσα μενού), Picture Format (Φορμά εικόνας), Time (Ώρα), Subtitle (Υπότιτλοι), Teletext Language (Γλώσ. Teletext), Common Interface (Κοινή διασύνδεση), HDMI Scan Info (Πληροφ σάρωσης HDMI) και HDMI Scan Info (Πληροφ σάρωσης HDMI) (μόνον HDMI). Οι διαθέσιμες γλώσσες μενού είναι English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Português, Nederlands, българскй, Dansk, Suomi, Svenska, Norsk, Polski, Русский, Ceský, Hrvatski, Magyar, Română, Slovenský, Slovenščina, Srpski, Türkçe,, και Українська. Η Time (Ώρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Time Zone (Ζώνη ώρας), Time (Ώρα) και Sleep Timer (Χρόν. Διακ. Λει.). Οι Subtitle (Υπότιτλοι) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Analog Subtitle (Αναλ. υπότ.), 1st Subtitle (1st Υπότιτλοι), 2nd Subtitle (2nd Υπότιτλοι) και Subtitle Type (Τύπος υποτίτλων). Η Teletext Language (Γλώσ. Teletext) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Digital Teletext Lang. (Γλ. ψη. teletext) και Decode Page Lang. (Γλ. σελ. αποκωδ.). Επιλέξτε Common Interface (Κοινή διασύνδεση) για να προβληθούν οι πληροφορίες προμηθευτή CI. Επιλέξτε Reset Default (Επαν. σε προεπ.) για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές. Η HDMI Scan Info μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσαρμοστούν οι ρυθμίσεις Automatic (Αυτόματο), Underscan και Overscan. 27

28 Στις επιλογές Picture Format (Φορμά εικόνας) περιλαμβάνεται Auto (Αυτόματη), Normal (Κανονική), Zoom1 (Zουμ1), Zoom2 (Zουμ2), Full (Πλήρης), Subtitle (Υπότιτλοι), Native (Εγγενής) και Wide (Ευρεία). Παρακαλούμε βλέπε παρακάτω για λεπτομέρειες. Αυτόματη Κανονική Zουμ1 Zουμ2 Πλήρης Υπότιτλοι Εγγενής Ευρεία Σημείωση: Οι επιλογές που διατίθενται στο OSD μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πηγή του σήματος εισόδου. 28

29 Menu OK 3.6 Προσαρμογή ρυθμίσεων Γονικού 1 Πιέστε INPUT (ΕΙΣΟΔΟΣ) και επιλέξτε ως τύπο σήματος TV. 2 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να μπείτε στην οθόνη Βασικό μενού OSD. 3 Πατήστε για να επιλέξετε το μενού Parental (Γονικό). 4 Πατήστε για να μπείτε το μενού Parental (Γονικό). 5 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης. Η προεπιλογή είναι Πατήστε / για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Picture Sound TV Features Parental 7 Πιέστε / για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επιλογών. Channel Block Parental Guidance Input Block Set Password Clear All Enter Select Menu Back 8 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να επιστρέψετε στην καταχώρηση του μενού Parental (Γονικό). 9 Πατήστε MENU (ΜΕΝΟΥ) για να βγείτε από το μενού OSD. - Το μενού Parental (Γονικό) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή των ρυθμίσεων Channel Block (Εμπ. Καναλιού), Parental Guidance (Γονική καθοδ.), Input Block (Φραγή εισόδου), Set Password (Ορ. κωδ. πρόσβ.) και Clear All (Διαγραφή όλων). Επιλέξτε Channel Block (Εμπ. Καναλιού) για να φράξετε τα επιθυμητά κανάλια. Επιλέξτε Parental Guidance (Γονική καθοδ.) για να ρυθμίσετε την Age Rating (Αξιολόγ. ηλικίας). Πιέστε / για να προσαρμόσετε την τιμή από 4 ως 18 ή για να ορίσετε ως None (Κανένα). Επιλέξτε Input Block (Φραγή εισόδου) για να φράξετε τις επιθυμητές πηγές εισόδου. Επιλέξτε Set Password (Ορ. κωδ. πρόσβ.) για να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης. Picture Sound New Confirm TV Features Parental Back Επιλέξτε Clear All (Διαγραφή όλων) για να επαναφέρετε τις προεπιλογές για όλες τις γονικές ρυθμίσεις. Σημείωση: Το Channel Block (Εμπ. Καναλιού) είναι προσβάσιμο μόνον σε λειτουργία TV. 29

30 4 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Κατάσταση Λύση Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας. Ελέγξτε εάν το LED τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Δεν έχει εικόνα και ήχο. Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι κακή, ο ήχος είναι OK. Πατήστε στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Πιέστε Είσοδος για να μετακινηθείτε στις συνδεδεμένες πηγές βίντεο. Πατήστε P ή P για να μεταβείτε σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί κατάλληλα όλα τα καλώδια. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και καλωδίου. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του μενού OSD της Εικόνας. Η εικόνα δεν είναι έγχρωμη. Ρυθμίστε την επιλογή χρώμα στο μενού OSD της Εικόνας. Η εικόνα είναι ΟΚ, δεν έχει ήχο. Ένα από τα ηχεία δεν βγάζει ήχο. Δεν είναι δυνατή η λήψη ορισμένων καναλιών της TV χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο TV. Θέλετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία των μενού. Αναστρέφεται η εικόνα της οθόνης. Εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη. Κουνημένες ή επικαλυπτόμενες εικόνες. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο. Απενεργοποιήστε τη σίγαση. Πατήστε VOL + στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. Ρυθμίστε την επιλογή ισορροπία στο μενού OSD Sound (Ήχος). Δοκιμάστε τη λειτουργία Αυτόματη αναζήτηση στο μενού OSD Διαχείριση καναλιού. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Επαναφορά στο μενού OSD Ρύθμιση. Εάν τα στοιχεία OSD είναι γκρίζα, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στην οποία οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σήματος βίντεο έχει συνδεθεί κατάλληλα. Προσαρμόστε τη θέση της κεραίας, τοποθετώντας τη μακριά από δρόμους ή πηγές παρεμβολής. Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας και τις γραμμικές συνδέσεις σήματος βίντεο. Ρυθμίστε τη ρύθμιση οξύτητας. Επιλέξτε προγράμματα με σήματα υψηλής ποιότητας. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας ή αντικαταστήστε το καλώδιο σήματος βίντεο. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. Αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια καινούργια. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη διαδρομή ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα. Δοκιμάστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από την TV. 30

31 5 Υποστηρίζεται ο χρονισμός Χρονισμός υποστήριξης λειτουργίας PC Λειτουργία Ανάλυση Οριζόντια Συχν. (KHz) Κατακόρυφη Συχν. (Hz) Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz) SJ19DMAB SJ22DMAB SJ25DMAB SJ28DMBB SJ32DMBB SJ42DMBB x ,469 59,94 25,175 V V x ,861 72,809 31,5 V V x , ,5 V V x ,469 70,087 28,322 V V x ,156 56,25 36 V V x ,879 60, V V x ,077 72, V V x , ,5 V V x ,363 60, V V x ,476 70, V V x ,023 75,029 78,75 V V x ,772 59,855 74,25 V V x ,776 59,87 79,5 V V x ,712 60,015 85,5 V x ,981 60, V V x ,935 59, ,5 V x ,29 59, ,25 V x ,587 59, ,5 V x ,587 59, ,5 Χρονισμός υποστήριξης λειτουργίας Video V (SJ28DMBB) Resolution (Ανάλυση) (ενεργή κουκίδα) 480i 576i 480p 576p 720p 1080i 1080p (SJ25DMAB, SJ28DMBB, SJ32DBB, SJ42DMBB μόνον) HDMI/YPbPr V V V V V V V 31

32 6 Τεχνικές Προδιαγραφές Αρ. Μοντέλου SJ19DMAB SJ22DMAB SJ25DMAB SJ28DMBB SJ32DMBB SJ42DMBB ΠΡΟΒΟΛΗ Αναλογία Εικόνας 16:9 16:9 16:9 16:10 16:9 16:9 Ανάλυση 1366 x x x x x x 1080 OSD Language (Γλώσσα OSD) Έξοδος ήχου (RMS βατ) Λειτουργία ήχου Φορμά εικόνας Λειτουργία εικόνας Πίσω συνδέσεις Πλαϊνός Σύνδεσμος Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β mm) Βουλγαρικά, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Ολλανδικά, English, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ουκρανικά, Γερμανικά,, Ουγγαρέζικα, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σλοβάκικα, Σλοβένικα, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά ΒΕΛΤΙΩΣΗ 3 W 3 W 5 W 10 W 10 W 10 W Προσωπικό, Μουσική, Ομιλία Αυτόματη, Κανονική, Ζουμ1, Ζουμ2, Πλήρης, Υπότιτλος, Ευρεία (70cm/27,5" μόνον), Εγγενής (μόνο HDMI) Κανονική, Ζωηρό, Ταινία, Οικονομία, Προσωπική ΣYNΔEΣH Είσοδος Δέκτη (75 Ω) PC IN: D-Sub και Ήχος PC Είσοδος βίντεο χρωματοδιαφορών και Αρ/Δ Ήχου SCART 1 Έξοδος SPDIF (Έξοδος Ψηφιακού Ήχου) HDMI 1 SCART 1 Έξοδος SPDIF (Έξοδος Ψηφιακού Ήχου) HDMI 1 Κοινή διασύνδεση AV In (Σύνθετος ήχος/βίντεο) Ακουστικά HDMI 2 457,3 x 346 x 170,4 Ακουστικά HDMI 2 527,9 x 389 x 170,4 SCART 1 SPDIF HDMI 1 Ακουστικά HDMI 2 ΒΑΡΟΣ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 594,5 x 430,7 x 184,5 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Ακουστικά HDMI 3 665,2 x 529,4 x 225,5 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Ακουστικά HDMI 3 790,5 x 569,6 x 255,3 SCART 1 SCART 2 SPDIF HDMI 1 HDMI 2 Ακουστικά HDMI ,4 x 711,2 x 279,5 Καθαρό βάρος 4,4 kg 4,9 kg 6,9 kg 9,1 kg 11 kg 20,9 kg ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Λειτουργία (Μέγ.) 50 W 60 W 60 W 130 W 130 W 200 W Αναμονή < 1 W Κύρια παροχή Θερμοκρασία Περιβάλλοντος AC100~240V 50~60 Hz AC100~240V 50~60 Hz AC100~240V 50~60 Hz AC100~240V 50~60 Hz 5 ºC~ 35 ºC AC100~240V 50~60 Hz AC100~240V 50~60 Hz 32

33 7 Αποσυναρμολόγηση της βάσης 1 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τα σύρματα από την TV για να αποτρέψετε ζημία. 2 Τοποθετήστε προσεκτικά την TV προς τα κάτω σε μία απαλή και επίπεδη επιφάνεια (κουβέρτα, αφρός, ύφασμα, κ.λπ) για να αποτρέψετε κάποια ζημία στην TV. 3 Βγάλτε τις βίδες ούτως ώστε η βάση να μπορεί να αφαιρεθεί. 4 Βγάλτε απαλά τη βάση. 18,5 /21,6 /24,6 27,5 /31,5 /42 Στερεώστε την TV στον τοίχο: ( Μόνο για αναφορά) Όνομα μοντέλου Βραχίονας στήριξης στον τοίχο συμβατός με VESA (ΠxΥ) Αριθμός οπών στήριξης 1 Αγοράστε έναν επιτοίχιο βραχίονα συμβατό με VESA (ανατρέξτε στον παραπάνω πίνακα). 2 Βρείτε την ιδανική θέση της τηλεόρασης στον τοίχο. 3 Τοποθετήστε το βραχίονα τοίχο σταθερά στον τοίχο. 4 Ασφαλίστε την τηλεόραση στο βραχίονα χρησιμοποιώντας τις 4 οπές μονταρίσματος στο πίσω μέρος και στο κέντρο της τηλεόρασης. Τύπος βίδας Μέγιστο φορτίο SJ19DMAB 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 10 mm 15 kg SJ22DMAB 100x100 mm 4 Μετρικό 4 x 10 mm 18 kg SJ25DMAB 200x100 mm 4 Μετρικό 4 x 10 mm 24 kg SJ28DMBB 200x100 mm 4 Μετρικό 6 x 10 mm 30 kg SJ32DMBB 200x200 mm 4 Μετρικό 6 x 10 mm 36 kg SJ42DMBB 400x200 mm 4 Μετρικό 6 x 10 mm 72 kg Σημείωση: Διαβάστε τις οδηγίες του βραχίονα τοίχου που έχετε επιλέξει για τη σωστή τοποθέτηση της τηλεόρασης σε τοίχο. Η βάση της TV μπορεί να βιδωθεί σε ένα τραπέζι ή σε μία σκληρή επιφάνεια χρησιμοποιώντας την οπή στο πίσω μέρος της βάσης. *Η τοποθέτηση της τηλεόρασης με οθόνη LCD απαιτεί ειδική κατάρτιση και θα πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης. Οι πελάτες δεν θα πρέπει να επιχειρούν να εκτελέσουν την εργασία αυτή μόνοι τους. Η Hannspree ουδεμία ευθύνη φέρει για ακατάλληλη τοποθέτηση ή τοποθέτηση που καταλήγει σε ατύχημα ή τραυματισμό. Μπορείτε να ρωτήσετε ειδικευμένους τεχνικούς συντήρησης σχετικά με τη χρήση προαιρετικού στηρίγματος για επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης. 33

34 8 Χρήση του Οργανωτή καλωδίων Δρομολογήστε τα καλώδια μέσω του σφιγκτήρα καλωδίων ως εξής: 34

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ EPG (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) (ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED LCD Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED LCD M080D M80D M80D

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DIGIAIR db της EMIΤOR ΣΟΥΗΔΙΑΣ Σας ευχαριστούμε που αποκτήσατε το όργανο DIGIAIR db. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τη χρήση και τη συντήρηση του οργάνου. Όλες οι πληροφορίες της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ EPSON ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΖΩΝΤΑΝΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Τα αγαπημένα σας παιχνίδια είναι πιο εντυπωσιακά όταν προβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες

3. Βασικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες Αυτόµατος Συντονισµός (AUTO INSTALL) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε το V+ ή το V- για αυτόµατο συντονισµό των καναλιών. Η σειρά µπάντας είναι L-VHF-UHF. Έρευνα (SEARCH) Πιέστε το πλήκτρο CH και πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης

VIP1002. Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης VIP1002 Αποκωδικοποιητής τηλεόρασης IP Εγχειρίδιο εγκατάστασης 111022.indd 1 6/21/11 12:35:48 PM 111022.indd 2 6/21/11 12:35:49 PM ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4

Τηλεόραση LCD Acer. Contents. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης. Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Τηλεόραση LCD Acer AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Οδηγός χρήσης Contents Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 3 Οδηγίες απόρριψης 4 Η επισκόπηση της δικής σας τηλεόρασης LCD 5 Προβολή εμπρόσθιου πίνακα 5 Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα