ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς ρεύµατος που εξετάσαµε ως γεννήτριες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως κινητήρες, αν τροφοδοτήσουµε το τύλιγµα του οπλισµού µε συνεχή τάση. Όταν το τύλιγµα του δροµέα, ευρισκόµενο εντός του κύριου πεδίου του στάτη, διαρρέετε από ρεύµα, αναπτύσσεται ροπή η οποία τείνει να στρέψει το δροµέα. Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας µετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια εισόδου σε µηχανική. Παρόλο που οι γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος άρχισαν να εκτοπίζονται από τις γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος πριν από το 19, οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι ακόµη και σήµερα αρκετά διαδεδοµένοι. Ο κύριος λόγος που καθιστά τους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος δηµοφιλείς, είναι η ευκολία στον έλεγχο της ταχύτητάς τους µέχρι το µηδέν και η εξαιρετική δυναµική τους συµπεριφορά. Έτσι, υπάρχουν εφαρµογές πολύ υψηλών απαιτήσεων στις οποίες οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι αναντικατάστατοι. Η συµπεριφορά των κινητήρων περιγράφεται από τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής. Αυτή περιγράφει τη µεταβολή της ταχύτητας του κινητήρα, καθώς µεταβάλλεται η ροπή του φορτίου που εφαρµόζεται στον άξονά του. Στη συνέχεια εξετάζουµε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των µηχανών συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση και αυτοδιέγερση, όταν χρησιµοποιούνται ως κινητήρες. 4.2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΕΓΕΡΣΗ Το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, είναι αντίστοιχο µ εκείνο της γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος και εικονίζεται στο Σχ Στο Σχ. 4.1 µε E a συµβολίζεται η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη (ΑΗΕ ) του κινητήρα. Η ΑΗΕ είναι η τάση που αναπτύσσεται στο τύλιγµα του οπλισµού καθώς αυτός στρέφεται µέσα στο κύριο µαγνητικό πεδίο του στάτη.

2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a = a Ε a R R' R = R R t Σχ. 4.1 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση Εποµένως, το φαινόµενο της γεννήτριας εκδηλώνεται και στον κινητήρα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι, η ΑΗΕ στους κινητήρες Ε a υπολογίζεται από την ίδια σχέση, που ορίζεται η ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε στις γεννήτριες E = C φω (4.1) a r Από το ισοδύναµο κύκλωµα ισχύει η σχέση, = Ea ara (4.2) όπου είναι η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα. Η τάση τροφοδοσίας είναι µεγαλύτερη από την ΑΗΕ του κινητήρα και η διαφορά των δύο τάσεων καθορίζει το µέγεθος του ρεύµατος στο δροµέα. Για δεδοµένη φορά περιστροφής, το ρεύµα του δροµέα στον κινητήρα έχει αντίθετη φορά από εκείνο στη γεννήτρια. Στις γεννήτριες, όπου η ροή της ισχύος είναι αντίθετη, η ηλε κτρεγερτική δύναµη Ε είναι µεγαλύτερη από την τάση εξόδου. Η ροπή που αναπτύσσεται στον άξονα των µηχανών συνεχούς ρεύµατος, όλων των κατηγοριών, ορίζεται από τη σχέση T = C φ (4.3) T a Οι σταθερές C και C T στις Εξ. (4.1), (4.3) είναι ίσες, C = C T. Από τις Εξ. (4.1), (4.2) προκύπτει µια έκφραση της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση ω r ara = (4.4) C φ( ) Η κύρια µαγνητική ροή στην Εξ. (4.4) ορίζεται από το ρεύµα διέγερσης, το οποίο ρυθµίζεται από την ανεξάρτητη πηγή συνεχούς τάσης. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (4.4) το ρεύµα του δροµέα από την Εξ. (4.3), προκύπτει η παρακάτω έκφραση της ταχύτητας ως προς τη ροπή ω r = Ra T 2 C φ ( C φ) (4.5) Από την Εξ. (4.5), όταν η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα και η µαγνητική ροή είναι σταθερές, η ταχύτητα µειώνεται γραµµικά µε την αύξηση της ροπής φορτίου T L (Σχ. 4.2). Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει, Τ =T L. 4 2

3 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Χωρίς τύλιγµα αντιστάθµισης o 1 2 Με τύλιγµα αντιστάθµισης = ratd Ι =,ratd Τ 1 = Τ L1 Τ 2 = Τ L2 Σχ. 4.2 Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση Η γραµµική µεταβολή της ταχύτητας ισχύει µόνο όταν ο κινητήρας διαθέτει τύλιγµα αντιστάθµισης. Αν αυτό δεν συµβαίνει, µε την αύξηση της ροπής φορτίου η αντίδραση του οπλισµού προκαλεί τη µείωση της ροής, καθώς από την Εξ. (4.3) αυξάνει το ρεύµα a. Έτσι, η µείωση της ταχύτητας είναι µικρότερη από αυτή που ορίζει η Εξ. (4.5) και εικονίζεται στο Σχ. 4.2 µε διακεκοµµένη γραµµή. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τάση οπλισµού = ratd και την ονοµαστική ροή φ = φratd ονοµάζεται φυσική (natural). Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα εξηγείται ως εξής: Θεωρούµε ότι ο κινητήρας στρέφεται µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L1 (T 1 = T L1 ). Αν η ροπή του φορτίου αυξηθεί στην τιµή T L2, η ταχύτητα του κινητήρα τείνει να µειωθεί. Με τη µείωση της ταχύτητας, από την Εξ. (4.1) µε σταθερή ροή, η ΑΗΕ µειώνεται. Εφόσον η τάση τροφοδοσίας είναι σταθερή, µε τη µείωση της E a το ρεύµα στο δροµέα αυξάνεται. Το αυξηµένο Ι a από την Εξ. (4.3) προκαλεί την αύξηση της παραγόµενης ροπής, στην τιµή T 2, η οποία είναι ίση µε τη νέα ροπή φορτίου T L2. Η µειωµένη ταχύτητα του κινητήρα 2 στο νέο σηµείο ισορροπίας, εξαρτάται αποκλειστικά από τη ροπή του φορτίου. Από την Εξ. (4.5), προκύπτουν οι τρεις µέθοδοι για τον έλεγχο της ταχύτητας ενός κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση: Ρύθµιση της τάσης στο τύλιγµα του οπλισµού (armatur voltag control). Ρύθµιση της µαγνητικής ροής (fild control) φ. Ρυθµιζόµενη αντίσταση στο κύκλωµα του δροµέα (armatur rsistanc control). Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρύθµιση της Τάσης Οπλισµού Η ταχύτητα ενός κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µπορεί να ρυθµιστεί µε τον έλεγχο της τάσης που εφαρµόζεται στο τύλιγµα του οπλισµού. Η τάση διέγερσης διατηρείται σταθερή. Έτσι, το ρεύµα διέγερσης και η µαγνητική ροή είναι επίσης σταθερές. Προκειµένου να ερµηνεύσουµε τη διαδικασία µεταβολής της ταχύτητας, θεωρούµε ότι ο κινητήρας αρχικά τροφοδοτείται µε τάση 1, στρέφεται µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L (T 1 = T L ). Μια αύξηση της τάσης του τυλίγµατος οπλισµού, από την τιµή 1 στην 2, προκαλεί την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού a, καθώς a2 = ( 2 Ea)/ Ra. Η αύξηση του a, από την τιµή a1 στην τιµή a2, προκαλεί την αύξηση της αναπτυσσόµενης ροπής, στην τιµή T = C φ > T (Σχ. 4.3). 2 a2 L 4 3

4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Φυσική φ = φ ratd 1 < 2 < 3 < ratd atd ratd Τ L T ratd Σχ. 4.3 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µε τη ρύθµιση της τάσης οπλισµού Εφόσον η ροπή T 2 είναι µεγαλύτερη της ροπής φορτίου, ο κινητήρας επιταχύνεται. Η αύξηση της ταχύτητας προκαλεί την αύξηση της ΑΗΕ από τη σχέση Ea = Cφωr, οπότε το ρεύµα του οπλισµού ελαττώνεται ξανά. Έτσι, η ροπή επανέρχεται στην αρχική της τιµή T 1 = T L, σε µια ταχύτητα 2 µεγαλύτερη της αρχικής. Η ροπή του φορτίου έχει θεωρηθεί σταθερή και ανεξάρτητη της ταχύτητας. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα, µε τη ρύθµιση της τάσης οπλισµού, εικονίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές είναι παράλληλες µεταξύ τους, δηλαδή η κλίση τους είναι σταθερή, όπως ορίζει η Εξ. (4.5). Αυτή η µέθοδος ελέγχου εφαρµόζεται µόνο για τη ρύθµιση της ταχύτητας του κινητήρα σε τιµές µικρότερες της ονοµαστικής. Ο κινητήρας στρέφεται µε την ονοµαστική του ταχύτητα atd, όταν τροφοδοτείται µε την ονοµαστική του τάση ratd, το ονοµαστικό ρεύµα διέγερσης και το ονοµαστικό φορτίο. Η ταχύτητα του κινητήρα είναι ανάλογη µε την τάση του δροµέα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τάση του οπλισµού, τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του κινητήρα. Εποµένως, για την αύξηση της ταχύτητας σε τιµές µεγαλύτερες της ονοµαστικής, πρέπει και η τάση στο τύλιγµα του δροµέα να υπερβεί την ratd. Όµως αυτό δεν είναι επιτρεπτό, καθώς µπορεί να καταστραφεί το κύκλωµα του οπλισµού. Έτσι, η µέθοδος της ρύθµισης της τάσης οπλισµού, χρησιµοποιείται στον έλεγχο της ταχύτητας σε τιµές µικρότερες από την ονοµαστική. Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρύθµιση της Μαγνητικής Ροής Η µαγνητική ροή του κινητήρα ελέγχεται µε τη ρύθµιση του ρεύµατος διέγερσης, µέσω της τάσης ή της αντίστασης R. Θεωρούµε όπως και προηγούµενα, ότι ο κινητήρας στρέφεται αρχικά µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L (T 1 = T L ). Η µαγνητική ροή είναι ίση µε φ 1. Η τάση στο τύλιγµα του δροµέα είναι σταθερή και ίση µε την ονοµαστική. Μια µείωση στο ρεύµα διέγερσης και αντίστοιχα στη µαγνητική ροή, από την τιµή φ 1 στην τιµή φ 2, προκαλεί την ελάττωση της ΑΗΕ Ea = Cφωr. Η µείωση της ΑΗΕ έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού a = ( Ea)/ Ra. Όταν η ταχύ τητα του κινητήρα 1 είναι κοντά στην ονοµαστική, η ΑΗΕ έχει µεγάλη τιµή. Έτσι, ακόµη και µια ελάχιστη µείωση στη ροή και την ΑΗΕ, προκαλεί µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση του ρεύµατος οπλισµού, καθώς η είναι πολύ µικρή. Επειδή η αύξηση του a είναι πολύ µεγαλύ τερη της µείωσης της ροής, η αναπτυσσόµενη ροπή αυξάνει T = CTφ a. 4 4

5 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ φ 3 φ 2 2 φ 1 1 φ ratd Φυσική = ratd φ > φ > φ > φ ratd Τ L Σχ. 4.4 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µε τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής Σηµειώνουµε ότι, σε µικρές ταχύτητες η αύξηση του ρεύµατος οπλισµού µε τη µείωση της ροής περιορίζεται. Έτσι, σε εξαιρετικά µικρές ταχύτητες είναι δυνατό η µείωση της ροής να υπερισχύει της αύξησης του a και η ροπή να µειώνεται µε τη µείωση ροής. Όµως, αυτή η συνθήκη λειτουργίας δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον. Εξαιτίας της αύξησης της ροπής που προκαλεί η µείωση της ροής, ο κινητήρας επιταχύνει. Όµως, καθώς αυξάνει η ταχύτητα, µειώνεται η ΑΗΕ, το ρεύµα του δροµέα και η παραγόµενη ροπή. Τελικά ο κινητήρας ισορροπεί σε µια µεγαλύτερη ταχύτητα 2 από την αρχική, στην οποία η ροπή του είναι και πάλι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα, µε τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής, εικονίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές δεν έχουν την ίδια κλίση, όπως στην προηγούµενη µέθοδο. Όσο µειώνεται η ροή, τόσο µεγαλύτερη είναι η κλίση των χαρακτηριστικών. Αυτή η συµπεριφορά ερµηνεύεται από την Εξ. (4.5), στην οποία ο δεύτερος όρος (κλίση), είναι αντι στρόφως ανάλογος µε το τετράγωνο της µαγνητικής ροής. Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό, είναι αντιστρόφως ανάλογη της µαγνητικής ροής. Με τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής, η ταχύτητα του κινητήρα ελέγχεται σε τιµές µεγαλύ τερες από την ονοµαστική. Για τη λειτουργία του κινητήρα σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική, το ρεύµα διέγερσης πρέπει να γίνει µεγαλύτερο από το ονοµαστικό. Θεωρούµε ότι = ratd. Όµως, ένα ρεύµα διέγερσης µεγαλύτερο από το ονοµαστικό, θα προκαλέσει υπερ θέρµανση του τυλίγµατος, µε κίνδυνο την καταστροφή του. Στους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι κρίσιµο το ρεύµα διέγερσης να ρέει συνεχώς. Αν για κάποιο λόγο το ρεύµα διέγερσης διακοπεί, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, η µαγνητική ροή θα γίνει ίση µε την παραµένουσα φ r. Η ΑΗΕ θα γίνει πολύ µικρή Ea = Cφω r r και το ρεύµα του οπλισµού θα αυξηθεί υπερβολικά. Έτσι, η παραγόµενη ροπή θα γίνει µεγαλύτερη της ροπής φορτίου και η ταχύτητα του κινητήρα θα αυξάνει συνεχώς. Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρυθµιζόµενη Αντίσταση στο ροµέα Από την Εξ. (4.5) προκύπτει ότι, η ταχύτητα του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µπορεί να ρυθµιστεί µε την εισαγωγή µιας µεταβλητής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της αντίστασης, τόσο µικρότερη είναι η ταχύτητα του κινητήρα, όταν λειτουργεί µε φορτίο. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σπάνια, εξαιτίας των µεγάλων απωλειών 4 5

6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 ισχύος στην αντίσταση ρύθµισης, από το µεγάλο ρεύµα του οπλισµού. Ένα δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι, η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό δεν µπορεί να ελεγχθεί Περιοχές Λειτουργίας Μέγιστης Ροπής και Μέγιστης Ισχύος Οι µέθοδοι ελέγχου της ταχύτητας του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης, µε ρύθµιση της τάσης οπλισµού και ρύθµιση της µαγνητικής ροής, δρουν συµπληρωµατικά. Όταν απαιτείται η ρύθµιση της ταχύτητας του κινητήρα σε µεγάλο εύρος, οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ταυτό χρονα. Σε ταχύτητες µικρότερες της ονοµαστικής, η µαγνητική ροή διατηρείται στην ονοµαστική τιµή και η ταχύτητα ελέγχεται µε τη ρύθµιση της τάσης του οπλισµού. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες της ονοµαστικής, η τάση του οπλισµού διατηρείται στην ονοµαστική τιµή και η µαγνητική ροή µειώνεται από την ονοµαστική. Στο Σχ. 4.5 εικονίζεται η µεταβολή της µέγιστης ροπής και της µέγιστης ισχύος, που µπορεί να αναπτύξει ένας κινητήρας µε ανεξάρτητη διέγερση, όταν η ταχύτητα του ελέγχεται µε τις δύο µεθόδους. Σε ταχύτητες µικρότερες της ονοµαστικής, όπου φ = φratd, η µέγιστη ροπή που µπορεί να αναπτύξει ο κινητήρας εξαρτάται από το µέγιστο ρεύµα του οπλισµού a,max T = C φ (4.6),max a,max Η τιµή της µέγιστης ροπής διατηρείται σταθερή µε τη µείωση της ταχύτητας, µέχρι τη µηδενική (περιοχή σταθερής ροπής). Η µέγιστη ισχύς εξόδου είναι ίση µε P = T ω (4.7) o,max,max r Εποµένως, η τιµή της µέγιστης ισχύος µεταβάλλεται γραµµικά µε την ταχύτητα. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες από την ονοµαστική, η ροή µειώνεται από την ονοµαστική. Επειδή το ρεύµα του οπλισµού διατηρείται στη µέγιστη τιµή a,max, η µέγιστη ροπή µειώνεται µε την αύξηση της ταχύτητας, Εξ. (4.6). Η µέγιστη ισχύς εξόδου διατηρείται σταθερή, στην τιµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική ταχύτητα (περιοχή σταθερής ισχύος). T,max a = a,max P o,max P o,max T,max φ = φ ratd = ratd < ratd φ < φratd Ρύθµιση της τάσης οπλισµού. Περιοχή σταθερής ροπής atd Ρύθµιση της µαγνητικής ροής. Περιοχή σταθερής ισχύος,max Σχ. 4.5 Περιοχές λειτουργίας του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε σταθερή µέγιστη ροπή σε ταχύ τητες µικρότερες της ονοµαστικής και σταθερή µέγιστη ισχύ σε ταχύτητες µεγαλύτερες της ονοµαστικής 4 6

7 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a Ε a R R' R = R R t Σχ. 4.6 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης 4.3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΕΓΕΡΣΗΣ Το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης εικονίζεται στο Σχ Η διαφορά του κινητήρα παράλληλης διέγερσης από τον κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, είναι ότι το κύκλωµα του δροµέα και το κύκλωµα της διέγερσης τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή συνεχούς τάσης. Οι Εξ. (4.1) (4.5) και η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του Σχ. 4.2, ισχύουν και στους κινητήρες µε παράλληλη διέγερση. Έτσι, η συµπεριφορά των κινητήρων παράλληλης διέγερσης, δεν διαφέρει από εκείνη των κινητήρων µε ανεξάρτητη διέγερση. Οι κινητήρες ανεξάρτητης διέγερσης, προτιµώνται από τους κινητήρες µε παράλληλη διέγερση, σε εφαρµογές όπου απαιτείται ο έλεγχος της ταχύτητας σε ευρεία περιοχή µε υψηλή ακρίβεια. 4.4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Στους κινητήρες µε διέγερση σειράς, το τύλιγµα της διέγερσης συνδέεται σε σειρά µε το κύκλωµα του δροµέα, όπως εικονίζεται στο Σχ Έτσι, το ρεύµα της διέγερσης είναι ίσο µε το ρεύµα του οπλισµού και η µαγνητική ροή είναι συνάρτηση του ρεύµατος στο δροµέα ( = a = ). Στη µη κορεσµένη περιοχή της καµπύλης µαγνήτισης του κινητήρα, η ροή µπορεί να θεωρηθεί ότι µεταβάλλεται γραµµικά µε το ρεύµα του οπλισµού φ= C (4.8) f a Ε a a R = a = Σχ. 4.7 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε διέγερση σειράς 4 7

8 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Αντικαθιστώντας την Εξ. (4.8) στις Εξ. (4.1) και (4.3), οι οποίες ισχύουν σ όλους τους κινη τήρες συνεχούς ρεύµατος, έχουµε E = C C ω (4.9) a f a r T = C C (4.1) 2 f a Από το ισοδύναµο κύκλωµα (Σχ. 4.7), ισχύει η σχέση = E ( R R ) (4.11) a a a Συνδυάζοντας τις Εξ. (4.9) (4.11), προκύπτει η σχέση της ταχύτητας του κινητήρα ως προς τη ροπή ω r Ra R 1 Ra R = = (4.12) CC CC CC T CC f a f f f Από την Εξ. (4.12) παρατηρούµε ότι, η ταχύτητα του ακόρεστου κινητήρα µε διέγερση σειράς, µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε την τετραγωνική ρίζα της ροπής του. Η χαρακτη ριστική ταχύτητας ροπής που προκύπτει από την Εξ. (4.12) εικονίζεται στο Σχ. 4.8, µε σταθερή τάση τροφοδοσίας ίση µε την ονοµαστική (φυσική χαρακτηριστική). Η απότοµη µεταβολή της ταχύτητας µε τη ροπή, οφείλεται στη µεταβολή της µαγνητικής ροής µε το φορτίο. Έτσι, µια αύξηση της ροπής φορτίου προκαλεί την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού Εξ. (4.1) και της µαγνητικής ροής Εξ. (4.8). Επειδή η ροή αυξάνεται µε τη ροπή, η ταχύτητα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ της σταθερής τάσης τροφοδοσίας και της ΑΗΕ του κινητήρα, Εξ. (4.9) και (4.11). Από το Σχ. 4.8 παρατηρούµε ότι, η ταχύτητα του κινητήρα αποκτά πολύ µεγάλες τιµές όταν η ροπή του φορτίου τείνει στο µηδέν. Έτσι, οι κινητήρες µε διέγερση σειράς δεν πρέπει ποτέ να λειτουργούν χωρίς φορτίο. Οι κινητήρες σειράς δίνουν τη µεγαλύτερη ροπή ανά µονάδα ρεύ µατος, από κάθε άλλο κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, εξαιτίας της αύξησης της ροής µε τη ροπή και µάλιστα σε µικρή ταχύτητα. Εποµένως, χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή εκκίνησης και µεγάλες υπερφορτίσεις. Τέτοιες εφαρµογές είναι οι κινητήρες των ανελκυστήρων, των γερανών και των συστηµάτων έλξης (τρένα). = ratd Σχ. 4.8 Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε διέγερση σειράς Τ 4 8

9 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φυσική ratd Μείωση της Σχ. 4.9 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα διέγερσης σειράς, µε ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας Έλεγχος της Ταχύτητας Από την Εξ. (4.12) προκύπτει ότι, η µόνη βολική µέθοδος για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα µε διέγερση σειράς, είναι η ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας. Μειώνοντας την τάση από την ονοµαστική της τιµή, µειώνεται και η ταχύτητα του κινητήρα, ανεξάρτητα από την ροπή του φορτίου (Σχ. 4.9). Επειδή η µαγνητική ροή δεν µπορεί να ελεγχθεί, η ονοµαστική ταχύτητα του κινητήρα σειράς πρέπει να επιλέγεται ίση µε τη µέγιστη επιθυµητή ταχύτητα του συστήµατος. 4.5 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΕΓΕΡΣΗ Στους κινητήρες µε αθροιστική σύνθετη διέγερση, το τύλιγµα σειράς και το παράλληλο τύλιγµα συνδέονται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι µαγνητικές ροές που αναπτύσσουν να προστί θενται. Ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης των δύο τυλιγµάτων, διακρίνουµε τα ισοδύναµα κυκλώ µατα του Σχ Οι τάσεις και τα ρεύµατα στη σύνδεση long shunt δίνονται από τις σχέσεις a Τ = (4.13) = E ( R R ) (4.14) a a a s = (4.15) R tp Στη σύνδεση short shunt, ισχύουν οι σχέσεις = (4.16) a p = Ea ara (4.17) = R (4.18) p s p = (4.19) R tp 4 9

10 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a E a R s a R p R' p R = R R tp p p a p (α) E a R p R' p Rtp = Rp R p R s (β) Σχ. 4.1 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα αθροιστικής σύνθετης διέγερσης σε σύνδεση long shunt (α) και σε σύνδεση short shunt (β) Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε αθροιστική σύνθετη διέγερση εικο νίζεται στο Σχ Στο ίδιο σχήµα έχουν σχεδιαστεί για σύγκριση, οι φυσικές χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής των κινητήρων µε ανεξάρτητη ή παράλληλη διέγερση και διέγερσης σειράς. Όλοι οι κινητήρες έχουν την ίδια ονοµαστική ταχύτητα και ισχύ (ροπή). Σε µικρές ροπές φορτίου, η επίδραση του τυλίγµατος σειράς είναι ασθενής. Έτσι, ο κινητήρας παρουσιάζει τη συµπεριφορά ενός κινητήρα µε παράλληλη διέγερση. Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό έχει µια σαφώς καθορισµένη τιµή, όπως οι κινητήρες παράλληλης και ανεξάρτητης διέγερσης. Σε µεγάλες ροπές του φορτίου, η επίδραση του τυλίγµατος σειράς είναι έντονη, εξαιτίας του υψηλού ρεύµατος δροµέα. Εποµένως, ο κινητήρας αθροιστικής σύνθετης διέγερσης τείνει να συµπερι φέρεται ως κινητήρας µε διέγερση σειράς, εµφανίζοντας µεγάλη ροπή εκκίνησης. Αθροιστική σύνθετη διέγερση ιέγερση σειράς = ratd atd Ανεξάρτητη ή παράλληλη διέγερση Τ ratd Σχ Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα αθροιστικής σύνθετης διέγερσης, σε συνδυασµό µε τις χαρακτηριστικές των κινητήρων παράλληλης διέγερσης και διέγερσης σειράς Τ 4 1

11 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ = ratd Σχ Χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα διαφορικής σύνθετης διέγερσης Οι κινητήρες στο Σχ. 4.1 µετατρέπονται σε κινητήρες διαφορικής σύνθετης διέγερσης, αλλάζοντας τη φορά σύνδεσης του τυλίγµατος σειράς (θέση της τελείας). Στους κινητήρες µε διαφορική σύνθετη διέγερση, η µαγνητική ροή µειώνεται µε την αύξηση της ροπής φορτίου. Έτσι, η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνεται µε την αύξηση της ροπής, όπως εικονίζεται στο Σχ. 4.12, µε αποτέλεσµα την ασταθή λειτουργία της µηχανής. Εποµένως, οι κινητήρες µε διαφορική σύνθετη διέγερση δεν έχουν πρακτικές εφαρµογές. Τ 4.6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κατά την εκκίνηση των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος µε την ονοµαστική τάση, το ρεύµα του οπλισµού αποκτά πολύ µεγάλες τιµές. Τη στιγµή της εκκίνησης, η ΑΗΕ του κινητήρα είναι µηδενική. Έτσι, το αρχικό ρεύµα εκκίνησης είναι ίσο µε /. Η ωµική αντίσταση του οπλισµού είναι πολύ µικρή, µε αποτέλεσµα το ρεύµα εκκίνησης των τυπικών κινητήρων συνεχούς ρεύµατος να είναι περίπου 2 φορές µεγαλύτερο από το ονοµαστικό. Το µεγάλο ρεύµα εκκίνη σης οφείλεται στο ότι η ΑΗΕ είναι µηδενική, επειδή ο κινητήρας δεν στρέφεται, =. Καθώς η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνεται, η ΑΗΕ ενισχύεται και περιορίζει το ρεύµα του οπλισµού. Αν και η χρονική διάρκεια του ρεύµατος εκκίνησης είναι µικρή, η εξαιρετικά µεγάλη τιµή του µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη µηχανή. Για τον περιορισµό του ρεύµατος εκκίνησης, τοποθετείται σε σειρά µε το τύλιγµα του οπλισµού µια αντίσταση εκκίνησης. Η αντίσταση εκκίνησης βραχυκυκλώνεται µε διακόπτες, όταν η ταχύτητα του κινητήρα αποκτήσει µια επαρκώς µεγάλη τιµή. Στο Σχ εικονίζεται η διάταξη εκκίνησης ενός κινητήρα παράλληλης διέγερσης. S 1 S 2 S 3 S 4 a R s1 R s2 R s3 R s4 Ε a R R' Σχ ιάταξη εκκίνησης του κινητήρα µε παράλληλη διέγερση 4 11

12 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Η αντίσταση εκκίνησης αποτελείται από τέσσερα στάδια, µε τις κατάλληλες τιµές, τα οποία βραχυκυκλώνονται σταδιακά από τους διακόπτες S 1, S 2, S 3, S 4. Ένα κύκλωµα ελέγχου ενεργοποιεί αυτόµατα τους διακόπτες την κατάλληλη χρονική στιγµή, για τη βέλτιστη εκκίνηση του κινητήρα. Η εκκίνηση του κινητήρα είναι τόσο ποιο οµαλή, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βηµάτων της αντίστασης εκκίνησης. 4.7 ΠΕ ΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Πέδηση ονοµάζεται η διαδικασία επιβράδυνσης, µείωσης της ταχύτητας, ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της πέδησης, ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια. ηλαδή, ο κινητήρας µετατρέπει κατά το διάστηµα της πέδησης τη µηχανική ενέργεια από το φορτίο, σε ηλεκτρική. Η µηχανική ενέργεια παρέχεται, στην περίπτωση του παθητικού φορτίου, από την κινητική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στην αδράνεια του συστήµατος κινητήρας φορτίο, είτε απευθείας από το ενεργό φορτίο. Τα είδη των φορτίων αναφέρονται στην παρ Για την πέδηση των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος, το ρεύµα του οπλισµού πρέπει να αντιστραφεί, ενώ η φορά της κύριας µαγνητικής ροής διατηρείται σταθερή. Τότε, η φορά της αναπτυσσόµενης ροπής αντιστρέφεται T = CTφ a και η ισχύς γίνεται αρνητική P = Tω r. Η αρνητική ισχύς σηµαίνει ότι, η µηχανή µετατρέπει τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, δηλαδή λειτουργεί ως γεννήτρια. ιακρίνουµε τρεις µεθόδους πέδησης των ηλεκτρικών κινητήρων όλων των κατηγοριών, ανάλογα µε τον τρόπο διάθεσης της ισχύος που ανακτάται από τη µηχανή (rgnratd powr): Πέδηση µε ανάκτηση της ισχύος (rgnrativ braking) υναµική πέδηση (dynamic braking) Πέδηση µε αναστροφή της τάσης (plugging) Πέδηση µε Ανάκτηση της Ισχύος Στη µέθοδο πέδησης µε ανάκτηση της ισχύος, η ενέργεια που παράγεται από τη µηχανή κατά το διάστηµα της επιβράδυνσής της, επιστρέφει στην πηγή τροφοδοσίας. Εποµένως, η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να έχει την ικανότητα αποθήκευσης, ή διάθεσης σ άλλα φορτία, της παραγόµενης από τη µηχανή ενέργειας. Αν η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, τότε η µέθοδος της πέδησης µε ανάκτηση της ισχύος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ε a a 1 > E a R 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ratd Ε a a 2 R 2 < E a ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ratd (α) (β) Σχ Πέδηση του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση. Λειτουργία κινητήρα µε 1 > E a (α) και λειτουργία γεννήτριας 2 < E a (β) 4 12

13 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φυσική φ = φ ratd 2 < 1 < ratd ratd T braking Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά την πέδηση µε τη µέθοδο της ανάκτησης ισχύος (δεύτερο τεταρτηµόριο) Στο Σχ εικονίζεται ένας κινητήρας µε ανεξάρτητη διέγερση. Το τύλιγµα διέγερσης του κινητήρα τροφοδοτείται από µια πηγή σταθερής τάσης και ο κινητήρας λειτουργεί µε την ονοµαστική µαγνητική ροή. Το κύκλωµα του οπλισµού τροφοδοτείται από ένα µετατροπέα ισχύος, µε τάση που µπορεί να ρυθµιστεί από το µηδέν έως την ονοµαστική τιµή (<< ratd ). Μέσω του µετατροπέα ισχύος είναι δυνατός ο έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα, από το µηδέν έως την ονοµαστική τιµή και ταυτόχρονα η πέδησή του, µε τη µέθοδο της ανάκτησης ισχύος. Για την πέδηση του κινητήρα, ο µετατροπέας ισχύος µειώνει την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα από την τιµή 1 (Σχ. 4.14α), στην τιµή 2 (Σχ. 4.14β). Στο Σχ. 4.14α είναι 1 > E a έτσι, το ρεύµα του οπλισµού είναι θετικό και η µηχανή απορροφά ισχύ από την ηλεκτρική πηγή εισόδου. Στο Σχ. 4.14β, ο µετατροπέας επιβάλλει την τάση 2 < E a. Επειδή η ΑΗΕ του κινητήρα είναι µεγα λύτερη από την τάση εισόδου του, το ρεύµα του οπλισµού και η ροπή λαµβάνουν αρνητικές τιµές. Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια. Ο µετατροπέας ισχύος πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρει ρεύµα και προς τις δύο κατευθύνσεις και η πηγή να απορροφά την ενέργεια της πέδησης. Αυτές οι συνθήκες εκπληρώνονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η ενέργεια που παράγεται σε κάθε πέδηση του οχήµατος, χρησιµοποιείται στη φόρτιση των συσσωρευτών του. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα προκύπτουν από την Εξ. (4.5) και εικο νίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές αυτές αποτελούν µια επέκταση των χαρακτηριστικών του κινητήρα από το Σχ. 4.3, στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου η ροπή είναι αρνητική. Τ L Τ υναµική Πέδηση Η πέδηση ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε τη δυναµική µέθοδο, σηµαίνει την αποσύνδεση του κυκλώµατος οπλισµού από την πηγή τροφοδοσίας και τον παραλληλισµό του µε µια αντίσταση (Σχ. 4.16). Επειδή η τάση τροφοδοσίας της µηχανής είναι µηδέν (Σχ. 4.16β), η ΑΗΕ προκαλεί τη ροή ενός ρεύµατος οπλισµού µε την αντίθετη φορά από εκείνη στη λειτουρ γία του κινητήρα (Σχ. 4.16α). Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια αναπτύσσοντας αρνητική ροπή. Η αντίσταση πέδησης R br που συνδέεται στο κύκλωµα του δροµέα πρέπει να έχει κατάλληλη τιµή, έτσι ώστε το αρχικό ρεύµα πέδησης, για τη µέγιστη ταχύτητα άρα και τη µέγιστη ΑΗΕ max του κινητήρα = E max /( R R ), να περιορίζεται σε ασφαλή τιµή. a a br 4 13

14 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a a Ε a R R br Ε a R R br (α) Σχ υναµική πέδηση του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση. Λειτουργία κινητήρα (α), λειτουργία γεννήτριας (β) Στο δεύτερο τεταρτηµόριο του Σχ εικονίζονται οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε δυναµική πέδηση, για δύο τιµές της αντίστασης πέδησης. Οι χαρακτηριστικές αυτές λαµβάνονται από την Εξ. (4.5) θέτοντας, = και στη θέση της αντίστασης οπλισµού το άθροισµα R br. (β) ω r Ra Rbr = ( T ) 2 (4.2) ( C φ) Παρατηρούµε ότι, το µέγεθος της αρνητικής ροπής είναι τόσο µεγαλύτερο, όσο µικρότερη είναι η τιµή της αντίστασης πέδησης. Έτσι, το χρονικό διάστηµα της πέδησης ελαττώνεται, µε τη µείωση της αντίστασης R br. Ακόµη, η ροπή πέδησης µειώνεται µε τη µείωση της ταχύτητας και µηδενίζεται στη µηδενική ταχύτητα. Έτσι, σε εφαρµογές όπου απαιτείται ταχεία πέδηση, η τιµή της αντίστασης R br µειώνεται έως το µηδέν, καθώς ελαττώνεται η ταχύτητα του κινητήρα. Η δυναµική πέδηση είναι µια αναποτελεσµατική µέθοδος πέδησης των κινητήρων, καθώς η ενέργεια που παράγει η µηχανή σπαταλάτε υπό µορφή θερµότητας, στην αντίσταση πέδησης. υναµική Πέδηση Λειτουργία κινητήρα R br2 R br1 R br1 > R br2 2 1 φ = φ ratd T braking2 T braking1 Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά τη δυναµική πέδηση (δεύτερο τεταρτηµόριο) 4 14 Τ L Τ

15 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a a Ε a R Ε a R (α) Σχ Πέδηση του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε αναστροφή της τάσης τροφοδοσίας. Λειτουργία κινητήρα (α), λειτουργία γεννήτριας (β) Πέδηση µε Αναστροφή της Τάσης (plugging) Σ αυτή τη µέθοδο πέδησης, αντιστρέφεται η φορά της τάσης τροφοδοσίας στο τύλιγµα του οπλισµού (Σχ. 4.18). Έτσι, αντιστρέφεται η φορά του ρεύµατος στον οπλισµό και η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια. Η ενέργεια που παράγεται από τη µηχανή, µαζί µε την ισχύ που η µηχανή απορροφά από την πηγή τροφοδοσίας, καταναλώνονται στην ωµική αντίσταση του δροµέα. Το ρεύµα στον οπλισµό αποκτά µια εξαιρετικά µεγάλη τιµή a = (E a )/, η οποία συχνά περιορίζεται µε τη σύνδεση µιας εξωτερικής αντίστασης, σε σειρά µε το κύκλωµα του δροµέα. Εποµένως, η πέδηση µε plugging είναι µια εξαιρετικά αναποτελεσµατική µέθοδος. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε plugging, εικονίζεται στο δεύτερο τεταρτηµόριο του Σχ Η χαρακτηριστική λαµβάνεται από την Εξ. (4.5) αντικαθιστώντας την τάση µε την. Η ροπή πέδησης της µηχανής στη µηδενική ταχύτητα είναι σηµαντική. Έτσι, όταν ο σκοπός της πέδησης είναι το σταµάτηµα του κινητήρα, απαιτούνται πρόσθετες διατάξεις για την αποσύνδεση του κινητήρα από την πηγή. Αν δεν γίνει αυτό, ο κινητήρας επιταχύνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. (β) ω r Ra = ( T ) 2 (4.21) C φ ( C φ) Πέδηση µε αναστροφή της τάσης (plugging) Λειτουργία κινητήρα 2 1 φ = φ ratd Τ braking Σχ Χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά τη πέδηση µε αναστροφή της τάσης (δεύτερο τεταρτηµόριο) 4 15 Τ L Τ

16 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση, µπορεί να ελεγχθεί σε τέσσερα τεταρτηµόρια του επιπέδου ταχύτητας ροπής, µε πέδηση ανάκτησης ισχύος, όταν το τύλιγµα του οπλισµού τροφοδοτείται από τον κατάλληλο µετατροπέα ισχύος. Ο µετατροπέας ισχύος πρέπει να παρέχει τάση τροφοδοσίας µε θετική και αρνητική πολικότητα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την αµφίδροµη ροή του ρεύµατος οπλισµού (µετατροπέας τεσσάρων τεταρτηµορίων). Σύµφωνα µε το Σχ. 4.2, η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας στο πρώτο τεταρτηµόριο καθώς η ισχύς, η οποία είναι ίση µε το γινόµενο της ταχύτητας µε τη ροπή P=T, είναι θετική. Ο κινητήρας θεωρούµε ότι στρέφεται µε την ορθή (θετική) φορά στο πρώτο τεταρτηµόριο, όταν η τάση τροφοδοσίας είναι θετική και > E a (forward motoring). Στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου < E a, η ισχύς είναι αρνητική και η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια (πέδηση κατά την ορθή φορά, forward braking). Η φορά του ρεύµατος οπλισµού και η ροπή είναι αντεστραµµένες, σε σχέση µε το πρώτο τεταρτηµόριο. Η ροπή του παθητικού φορτίου και η αρνητική ροπή πέδησης, επιβραδύνουν τη µηχανή. Έτσι, η µηχανή µπορεί να λειτουργήσει στο δεύτερο τεταρτηµόριο µόνο κατά το µεταβατικό χρονικό διάστηµα της πέδησης. Η µηχανή λειτουργεί σε µόνιµη κατά σταση ισορροπίας στο δεύτερο τεταρτηµόριο, µόνο όταν το φορτίο είναι ενεργό µε αρνητική ροπή. Παράδειγµα τέτοιου φορτίου είναι ένα ηλεκτρικό τρένο που κινείται σε κατωφέρεια. Τότε, η ροπή της βαρύτητας υποστηρίζει την κίνηση, ενώ το µέγεθος της ροπής πέδησης ρυθµίζει την ταχύτητα. Πέδηση ορθής φοράς (forward braking) Λειτουργία κινητήρα ορθής φοράς (forward motoring) a a 2 1 <E a E a >E a E a Τ a a 3 4 > E a E a < E a E a Λειτουργία κινητήρα ανάστροφης φοράς (rvrs motoring) Πέδηση ανάστροφης φοράς (rvrs braking) Σχ. 4.2 Λειτουργία του κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση, σε τέσσερα τεταρτηµόρια 4 16

17 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας στο τρίτο τεταρτηµόριο. Η ταχύτητα και η ροπή θεω ρούνται αρνητικές. Εποµένως, η ισχύς είναι θετική και η µηχανή απορροφά ισχύ από την πηγή τροφοδοσίας (rvrs motoring). Η τάση τροφοδοσίας, η ΑΗΕ και το ρεύµα του οπλισµού, είναι αρνητικά σε σχέση µε το πρώτο τεταρτηµόριο. Για την πέδηση της µηχανής κατά την ανάστροφη (αρνητική) φορά περιστροφή, πρέπει < Ea. Τότε, αντιστρέφεται η φορά του ρεύµατος οπλισµού και η ροπή γίνεται θετική, τέταρτο τεταρτηµόριο (rvrs braking). 4.9 ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Οι δυνατότητες των ηλεκτρικών κινητήρων περιγράφονται από τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής που λαµβάνεται όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται µε τα ονοµαστικά του ηλεκτρικά µεγέθη, ονοµάζεται φυσική (natural). Η επιλογή κάποιου είδους κινητήρα, συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος που θα εξετάσουµε στη συνέχεια, εξαρτάται από το αν η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα, ταιριάζει µε τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του φορτίου. Εποµένως, η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του φορτίου πρέπει να είναι γνωστή, για την επιλογή του κατάλληλου κινητήρα οδήγησης του φορτίου. Ένας κινητήρας είναι συµβατός µε το φορτίο, αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ταχύτητας και ροπής του φορτίου, χωρίς να υπερβαίνει τους περιορισµούς ρεύµατος που επιβάλλονται είτε από τον ίδιο τον κινητήρα, ή από την πηγή τροφοδοσίας του. Συχνά, η φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής οποιοδήποτε κινητήρα, δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του φορτίου. Τότε, ένας µετατροπέας ισχύος (powr smiconductor convrtr), παρεµβάλλεται µεταξύ της πηγής τροφοδοσίας και του κινητήρα. Ο µετατροπέας ελέγχει τη ροή της ισχύος από την πηγή προς τον κινητήρα µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του φορτίου. Επιπλέον, µε το µετατροπέα ισχύος επιτυγχάνεται ο έλεγχος των µεταβατικών ρευµάτων στην πηγή (δίκτυο), έτσι ώστε να πληρούνται οι κανονισµοί που επιβάλλουν τη χρήση του υναµική Ροπή Η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας T και ροπή του φορτίου T L, συνδέονται µε τη σχέση dω T T J dt r = L (4.22) όπου, J είναι η αδράνεια του συστήµατος κινητήρας φορτίο σε kg m 2. Ο δεύτερος όρος J dωr / dt στην Εξ. (4.22) ονοµάζεται δυναµική ροπή (dynamic torqu), επειδή υφίσταται µόνο κατά τη διάρκεια των µεταβατικών χρονικών διαστηµάτων. Η δυναµική ροπή είναι µηδέν στην κατάσταση ισορροπίας. Στην κατάσταση ισορροπίας, η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Όταν η ροπή του κινητήρα είναι µεγαλύτερη από τη ροπή του φορτίου, ο κινητήρας επιταχύνει. Κατά την επιτάχυνση, ο κινητήρας πρέπει να παρέχει εκτός από τη ροπή φορτίου T L και τη δυναµική ροπή, για να υπερνικήσει την αδράνεια των στρεφόµενων µαζών. Έτσι, σε εφαρµογές όπου η αδράνεια είναι µεγάλη και απαιτούνται µικροί χρόνοι απόκρισης, ο κινητήρας πρέπει να παρέχει µια ροπή πολύ µεγαλύτερη από τη στατική ροπή του φορτίου. Ο κινητήρας επιβραδύνεται όταν η ροπή που παράγει είναι µικρότερη από τη ροπή του φορτίου. Κατά την επιβράδυνση (πέδηση), η δυναµική ροπή αλλάζει πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στις στρεφόµενες µάζες του συστήµατος ανακτάται και µετατρέπεται σε ηλεκτρική (λειτουργία γεννήτριας). Αν η ροπή του κινητήρα T απλά µηδενιστεί κατά την πέδηση, µε την αποσύνδεση του κινητήρα από την πηγή τροφοδοσίας, ο ρυθµός της 4 17

18 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 επιβράδυνσης εξαρτάται µόνο από την αδράνεια και τη ροπή T L. Όταν η αδράνεια είναι µεγάλη, είτε η ροπή φορτίου µικρή, ο χρόνος πέδησης είναι υψηλός. Για τη µείωση του χρόνου πέδησης, ο κινητήρας τροφοδοτείται από το µετατροπέα ισχύος µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αναπτύξει αρνητική ροπή, οπότε λειτουργεί ως γεννήτρια. ηλαδή, χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά µέσα για την πέδηση του κινητήρα. Η ηλεκτρική πέδηση εξασφαλίζει ταχεία και µε υψηλή ακρίβεια επιβράδυνση των κινητήρων Χαρακτηριστικές Ταχύτητας Ροπής από Συνήθη Φορτία Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής κάποιων φορτίων που χρησιµοποιούνται συχνά σε πρακτικές εφαρµογές, εικονίζονται στο Σχ Η ροπή του φορτίου µεταβάλλεται ανάλογα µε το τετράγωνο της ταχύτητας στις αντλίες (cntrifugal pumps) και τους ανεµιστήρες (blowrs, fans), όπως δείχνει το Σχ. 4.21α. Στα συστήµατα έλξης, όπως τα ηλεκτρικά τρένα και τα αυτοκίνητα, η µεταβολή της ροπής µε την ταχύτητα παρουσιάζεται στο Σχ. 4.21β. Στη χαρακτηριστική αυτή δεν έχει συµπεριληφθεί η ροπή που οφείλεται στη βαρύτητα. Στους εκσκαφείς, οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής έχουν τη µορφή του Σχ. 4.21γ. Όταν ο εκσκαφέας συναντήσει κάποιο εµπόδιο, η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να µηδενιστεί και η ροπή, όπως και το ρεύµα να περιοριστούν σε κάποια ασφαλή τιµή (τµήµα ΒΓ της χαρακτηρι στικής). Τα τµήµατα ΑΒ, Α Β και Α Β σχετίζονται µε τη σκληρότητα του εδάφους. Στα ανυψωτικά συστήµατα, όπως οι γερανοί, η ροπή του φορτίου εξαρτάται κυρίως από τη βαρύτητα και είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας. Στα ανυψωτικά υψηλής ταχύτητας, εξαιτίας των τριβών και του αερισµού, η ροπή αποκτά µια µικρή εξάρτηση από την ταχύτητα. (α) Τ (β) Τ Α Α Α Β Β Β Μικρή Ταχύτητα Μεγάλη Ταχύτητα Τ (γ) Γ Τ (δ) Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής µερικών τυπικών φορτίων. Αντλιών, ανεµιστήρων (α), συστηµάτων έλξης (β), εκσκαφέων (γ), ανυψωτικών (δ) 4 18

19 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κατηγορίες Φορτίων Τα φορτία διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα παθητικά φορτία και τα ενεργά φορτία. Ως παθητικά φορτία χαρακτηρίζουµε εκείνα, που πάντοτε αντιτίθενται στην κίνηση της µηχανής. Η ροπή των παθητικών φορτίων αλλάζει πρόσηµο, µε την αντιστροφή της φοράς του κινητήρα. Αντίθετα, τα ενεργά φορτία έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τον κινητήρα, κατά τη φορά της κίνησής του. Η ροπή των ενεργών φορτίων δεν αλλάζει πρόσηµο, µε την αλλαγή της φοράς περιστροφής. Η ροπή που προκαλείται από τη βαρύτητα είναι µια ενεργός ροπή. Έτσι, όταν ένα ηλεκτρικό όχηµα κινείται σε µια ανηφόρα, η ενεργός ροπή από τη βαρύτητα αντιτίθενται στην κίνηση. Εποµένως, ο κινητήρας του οχήµατος πρέπει να αναπτύξει επιπλέον ροπή, για να υπερνικήσει τη ροπή της βαρύτητας. Όταν το ίδιο όχηµα κινείται σε µια κατωφέρεια µε έντονη κλίση, η ροπή της βαρύτητας είναι αυτή που το κινεί. Ο κινητήρας πρέπει τώρα να αναπτύξει ροπή πέδησης, για τον έλεγχο της ταχύτητας στην επιθυµητή τιµή. Το ίδιο ισχύει και σε ένα γερανό, ο οποίος κατεβάζει κάποιο φορτίο. 4.1 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Όταν η φυσική χαρακτηριστική του ηλεκτρικού κινητήρα δεν ταιριάζει µε τη χαρακτηρι στική ταχύτητας ροπής του φορτίου, είναι αναγκαία η εισαγωγή µεταξύ του κινητήρα και της πηγής τροφοδοσίας ενός µετατροπέα ισχύος. Ο µετατροπέας ισχύος ελέγχει τη ροή της ενέργειας από την πηγή, µε σταθερή συνεχή ή εναλλασσόµενη τάση, στον κινητήρα. Έτσι, σχηµατίζεται ένα κινητήριο σύστηµα (motor driv), το λειτουργικό διάγραµµα του οποίου εικονίζεται στο Σχ Ο µετατροπέας ισχύος αποτελείται από ηµιαγωγούς διακόπτες ισχύος (MOSFET, GBT, SCR), µε συνέπεια να παρουσιάζει πολύ µεγάλο βαθµό απόδοσης. Με το κινητήριο σύστηµα επιτυγχάνεται η ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, στην επιθυµητή τιµή αναφο * ράς ω r. Όταν απαιτείται η ρύθµιση της ταχύτητας µε µεγάλη ακρίβεια, χρησιµοποιείται ένας αισθητήρας µέτρησης της ταχύτητας, ή οποία σ ένα σύστηµα κλειστού βρόχου αναγκάζεται να * ακολουθεί την τιµή αναφοράς ω r. Οι µετατροπείς ισχύος διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τον αριθµό των τεταρτηµορίων που επιτρέπουν τη λειτουργία του κινητήρα. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας, όπως ο κινητήρας συνεχούς ρεύµατος στο Σχ. 4.2, µπορεί να λειτουργεί και στα τέσσερα τεταρτηµόρια του επιπέδου ταχύτητας ροπής. Αν ο κινητήρας στο κινητήριο σύστηµα θα λειτουργεί και στα τέσσερα τεταρτηµόρια ή σε λιγότερα, όπως σε δύο είτε σε ένα, εξαρτάται από τη δοµή του µετατροπέα ισχύος. ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡA ω * r Σχ Γενικό λειτουργικό διάγραµµα των κινητήριων συστηµάτων 4 19

20 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Μέγιστη ορθή ταχύτητα 2 atd Μέγιστη συνεχής ισχύς 1 Μέγιστη συνεχής ροπή Μέγιστη µεταβατική ισχύς Μέγιστη µεταβατική ροπή T 3 4 -atd Ι=Ι ratd Ι=cΙ ratd c>1 Μέγιστη ανάστροφη ταχύτητα Σχ Λειτουργία του κινητήριου συστήµατος σε τέσσερα τεταρτηµόρια. Εικονίζονται οι περιοχές σταθερής µέγιστης ροπής και ισχύος στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας (συνεχής γραµµή) και οι αντίστοιχες περιοχές για λειτουργία στα µεταβατικά χρονικά διαστήµατα (διακεκοµµένη γραµµή) Στο Σχ θεωρούµε ότι, ο κινητήρας οδηγείται από ένα µετατροπέα ισχύος τεσσάρων τεταρτηµορίων. Η εσωτερική επιφάνεια ορίζει την περιοχή λειτουργίας του κινητήρα στη µόνιµη κατάσταση ισορροπίας. Η συνεχής γραµµή που περιβάλλει την επιφάνεια αυτή, αντιστοιχεί στη λειτουργία του κινητήρα µε το ονοµαστικό του ρεύµα. Έτσι, σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική ο κινητήρας λειτουργεί µε σταθερή µέγιστη ροπή. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες από την ονοµαστική, έχουµε τη λειτουργία µε σταθερή µέγιστη ισχύ, ίση µε την ονοµαστική. Ο κινητήρας λειτουργεί µε την ονοµαστική ροή, σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική. Η ροή µειώνεται σε µεγαλύτερες ταχύτητες. Όταν το ρεύµα είναι µικρότερο από το ονοµαστικό, το σηµείο λειτουργίας του κινητήρα βρίσκεται στο εσωτερικό της επιφάνειας που περικλείεται από τη συνεχή γραµµή. Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών καταστάσεων αλλαγής της ταχύτητας του κινητήρα, το ρεύµα µπορεί να λάβει τιµές σηµαντικά µεγαλύτερες από το ονοµαστικό c ratd. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη θερµική σταθερά χρόνου του κινητήρα και το µικρό χρονικό διάστηµα που διαρκεί η ροή του µεταβατικού ρεύµατος. Η ροή ενός ρεύµατος µεγαλύτερου από το ονοµαστικό, επιτρέπει την ανάπτυξη µιας ροπής που υπερβαίνει την ονοµαστική. Έτσι, το χρονικό διάστηµα της µετα βατικής λειτουργίας περιορίζεται και η δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος βελτιώνεται. Στο Σχ η διακεκοµµένη γραµµή ορίζει τη µέγιστη ροπή και ισχύ που µπορεί να αναπτύξει ο κινητήρας, όταν τροφοδοτείται µε το αυξηµένο ρεύµα c ratd στα µεταβατικά χρονικά διαστή µατα. Εποµένως, ο κινητήρας µπορεί να λειτουργεί στα µεταβατικά διαστήµατα, στην περιοχή που ορίζεται µεταξύ της διακεκοµµένης και της συνεχούς γραµµής. Όµως, η λειτουργία στην περιοχή αυτή σηµαίνει ότι, οι ηµιαγωγοί διακόπτες του µετατροπέα ισχύος πρέπει να επιλεγούν µε βάση τα αυξηµένο µεταβατικό ρεύµα, αντί για το ονοµαστικό. Αυτό οφείλεται στη µικρή θερµική σταθερά χρόνου των ηµιαγωγών ισχύος. Έτσι, το κόστος του µετατροπέα ισχύος αυξά νεται σηµαντικά. Στο Σχ περιγράφεται η µεταβατική συµπεριφορά των κινητήριων συστηµάτων, σε τρεις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. 4 2

21 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ α 1 m1 Μέγιστη ισχύς β γ 2 atd 2 m2 Τ L 1 Μέγιστη ροπή T (α) α 1 m1 Μέγιστη ισχύς β γ 2 atd Τ L 1 Μέγιστη ροπή T δ 3 4 Τ L -atd ε m2-2 (β) 2 2 atd 1 m1 Τ L m2 1 γ Μέγιστη ισχύς β α Μέγιστη ροπή (γ) Σχ Μεταβατική λειτουργία του κινητήριου συστήµατος. Μείωση της ταχύτητας (α), αντιστροφή της φοράς περιστροφής (β), αύξηση της ταχύτητας (γ) T 4 21

22 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Στο Σχ. 4.24α παρουσιάζεται η διαδικασία µείωσης της ταχύτητας του κινητήρα από την τιµή 1 στην τιµή 2. Ο κινητήρας αρχικά λειτουργεί στη µόνιµη κατάσταση ισορροπίας στο σηµείο m1, όπου η ροπή του κινητήρα είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Όταν το σήµα αναφοράς ταχύτητας στο κινητήριο σύστηµα λάβει την τιµή ω * r2, το σηµείο λειτουργίας µεταβαίνει από το m1 στο α. Η µετάβαση γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, γι αυτό η ταχύτητα δεν µεταβάλλεται. Το σηµείο α βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια και αναπτύσσει τη µέγιστη ισχύ πέδησης. Επειδή η ταχύτητα 1 είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική, ο κινητήρας αρχικά υφίσταται πέδηση µε τη µέγιστη ισχύ, έως το σηµείο β και στη συνέχεια µε τη µέγιστη ροπή έως το σηµείο γ. Ανάλογα µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του ρεύµατος, η τροχιά α β γ αντιστοιχεί στη συνεχή ή τη διακεκοµµένη γραµµή του Σχ Το σηµείο γ αντιστοιχεί στη νέα επιθυµητή ταχύτητα 2 και η λειτουργία του κινητήρα µεταβαίνει στο νέο σηµείο ισορροπίας m2, στο πρώτο τεταρτηµόριο. Στο Σχ. 4.24β εικονίζεται η διαδικασία αντιστροφής της ταχύτητας του κινητήρα, από την τιµή 1 στην τιµή 2. Από το αρχικό σηµείο ισορροπίας m1, ο κινητήρας µεταβαίνει στο δεύτερο τεταρτηµόριο, σηµείο α. Ο κινητήρας αρχικά υφίσταται πέδηση µε τη µέγιστη ισχύ, έως το σηµείο β και κατόπιν µε τη µέγιστη ισχύ, έως τη µηδενική ταχύτητα γ. Στη συνέχεια η λειτουργία µεταβαίνει στο τρίτο τεταρτηµόριο, όπου η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας και επιταχύνει µε τη µέγιστη ροπή ως το σηµείο δ και τη µέγιστη ισχύ ως το σηµείο ε. Στο σηµείο ε, όπου η ταχύτητα είναι ίση µε την επιθυµητή 2, µειώνεται το ρεύµα και ο κινητήρας µεταβαί νει στο νέο σηµείο ισορροπίας m2. Η διαδικασία αύξησης της ταχύτητας από την τιµή 1 στην τιµή 2, φαίνεται στο Σχ. 4.24γ. Ο κινητήρας επιταχύνει αρχικά µε τη µέγιστη ροπή, τµήµα α β, και στη συνέχεια µε τη µέγιστη ισχύ, τµήµα β γ. Η διαδικασία επιτελείται στο πρώτο τεταρτηµόριο. Οι µετατροπείς ισχύος τεσσάρων τεταρτηµορίων χρησιµοποιούνται όταν είναι επιθυµητή η περιστροφή του κινητήρα και προς τις δύο φορές. Όταν η περιστροφή του κινητήρα σε µια φορά είναι επαρκής, χρησιµοποιούνται οι µετατροπείς δύο τεταρτηµορίων. Η λειτουργία στο δεύτερο τεταρτηµόριο, παρέχει την ταχεία ηλεκτρική πέδηση της µηχανής (Σχ. 4.24α). Όταν η ροπή του φορτίου είναι υψηλή, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι µετατροπείς ενός τεταρτηµορίου. Οι µετατροπείς αυτοί δεν παρέχουν ροπή πέδησης, Τ =. Έτσι, ο κινητήρας επιβραδύνεται µόνο µε την επίδραση της ροπής του φορτίου, µε συνέπεια η απόκρισή του να είναι αργή ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 4.1 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση έχει τάση τροφοδοσίας 22 και στρέφεται µε ταχύτητα 14rpm, όταν το ρεύµα του δροµέα είναι 25A. Η αντίσταση του δροµέα είναι.3ω. Να βρεθούν: α) Η ΑΗΕ του κινητήρα. β) Η ταχύτητα του κινητήρα όταν το ρεύµα του δροµέα αυξηθεί στα 5A και η ροή κατά 1%. γ) Η ισχύς εξόδου στις δύο περιπτώσεις. Η ΑΗΕ του κινητήρα για ρεύµα δροµέα Ι a1 = 25A είναι η E a1 και για ρεύµα Ι a2 = 5A η E a2, οι οποίες υπολογίζονται από τις σχέσεις = Ea 1 Raa1 Ea1 = = = Ea2 Raa2 Ea1 = =

23 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a Ε a R R' Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης Η ΑΕΗ συνδέεται µε την ταχύτητα από τη σχέση Ea = Cφωr, η οποία για τις δύο περιπτώσεις γράφεται ως εξής 2π E = C φω = C φ n 6 a1 1 r π E = C 1.1φω 25 = C 1.1φ n 6 a2 1 r2 1 2 ιαιρώντας κατά µέλη τις παραπάνω εξισώσεις έχουµε n = n2 = = n2 1228rpm Η ισχύς εξόδου για τα ρεύµατα Ι a1 = 25A και Ι a2 = 5A είναι Po 1 = Ea 1a1 = = 5.3kW Po2 = Ea2a2 = 25 5 = 1.25kW Παράδειγµα 4.2 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση, έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: =22, P =15kW, η =88%, n =1rpm, =.5Ω, P =22W, J =.5Kgm 2. Υπολογίστε: α) Την αντίσταση εκκίνησης, έτσι ώστε a,max = 2 a,ratd, β) την ονοµαστική ροπή, γ) το χρόνο εκκίνησης, όταν η µέση ροπή εκκίνησης είναι 3Nm. Η ισχύς των 15kW είναι η ισχύς εξόδου του κινητήρα. Εποµένως, η ισχύς εισόδου είναι ίση µε P in Po 15 = = = 17kW η.88 Το ρεύµα τροφοδοσίας είναι P in 17 = = = 77.5A

24 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a R start Ε a R Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης, µε την αντίσταση εκκίνησης Το ρεύµα στο τύλιγµα παράλληλης διέγερσης είναι P 22 = = = 1A 22 και το ονοµαστικό ρεύµα στον οπλισµό a, ratd = = = 76.5A Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του ρεύµατος εκκίνησης είναι ίση µε a,max = 2 a,ratd = 153Α. Τη στιγµή της εκκίνησης, η ΑΗΕ είναι µηδέν, καθώς ο κινητήρας δεν στρέφεται. Έτσι, η ολική αντίσταση του κυκλώµατος οπλισµού, η οποία είναι ίση µε το άθροισµα της αντίστασης του δροµέα και της άγνωστης αντίστασης εκκίνησης R start, ορίζεται από τη σχέση 22 = ( Ea = ) a,max ( Ra Rstart) Ra Rstart = = = 1.44Ω 153 a,max Εποµένως, η αντίσταση εκκίνησης είναι ίση µε R start = =.94Ω. Η ονοµαστική ροπή υπολογίζεται από την ονοµαστική ισχύ εξόδου 2π 15 6 Po = Tratdωratd = Tratd n Tratd = = 143.3Nm 6 2π 1 Ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται από την παρακάτω διαφορική εξίσωση, στην οποία θεωρούµε προσεγγιστικά ότι η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας Τ, έχει µια σταθερή µέση τιµή 3Nm dωr 2π1 / 6 T = TL J 3 = tstart =.33s dt t start Παράδειγµα 4.3 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε διέγερση σειράς, έχει την παρακάτω καµπύλη µαγνήτισης, όταν στρέφεται µε ταχύτητα 7rpm. Ι [A] E 7 []

25 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η αντίσταση του δροµέα είναι.45ω και του τυλίγµατος σειράς.35ω. Όταν η τάση λειτουργίας του κινητήρα είναι 4, σχεδιάστε τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα, υπολογίζοντας πέντε σηµεία της καµπύλης. Η καµπύλη µαγνήτισης του κινητήρα έχει ληφθεί λειτουργώντας τη µηχανή ως γεννήτρια µε ανεξάρτητη διέγερση. Η µηχανή στρέφεται µε 7rpm και το ρεύµα διέγερσης λαµβάνει διαδοχικά τις τιµές του πίνακα. Η ΗΕ είναι ίση µε την τάση στα άκρα της µηχανής. Στα παρακάτω σχήµατα εικονίζονται το ισοδύναµο κύκλωµα της µηχανής για τη µέτρηση της καµπύλης µαγνήτισης και το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σειράς. a E R R' Ισοδύναµο κύκλωµα της µηχανής για τη λήψη της καµπύλης µαγνήτισης. Ο κινητήρας σειράς συνδέεται ως γεννήτρια µε ανεξάρτητη διέγερση και στρέφεται µε 7rpm a = a = Ε a R Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σειράς Για την εύρεση της χαρακτηριστικής ταχύτητας ροπής, αρχικά υπολογίζουµε την ΑΗΕ του κινητήρα, ανάλογα µε το ρεύµα τροφοδοσίας, το οποίο είναι ίσο µε το ρεύµα διέγερσης. Η ΑΗΕ ορίζεται από τη σχέση E = ( R R ) = 4 (.45.35) = 4.8 a a Η ΑΗΕ του κινητήρα ορίζεται από τη γενική σχέση 2π Ea = Cφωr = C φn 6 Η ταχύτητα του κινητήρα υπολογίζεται από το λόγο της ΗΕ από την καµπύλη µαγνήτισης, προς την πραγµατική ΑΗΕ του κινητήρα 4 25

26 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 E7 7 7Ea = n = E n E a 7 Η ροπή και η ισχύς εξόδου συνδέονται µε τη σχέση Po = Ea = Tω r. Έτσι, η ροπή του κινητήρα είναι ίση µε T 6E a = 2π n Από τις παραπάνω εξισώσεις συµπληρώνουµε τον πίνακα Ι [A] E 7 [] E = 4.8 [] a 7 n = 7 E / E [rpm] a T = 6 E /(2 π n) [Nm] a Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής n = f(t ), σχεδιάζεται από τα ζεύγη τιµών στις δύο τελευταίες σειρές του πίνακα. Παράδειγµα 4.4 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: Ρ = 5kW, = 4, n = 1rpm, η = 9%, =.2Ω, R = 2Ω. Ζητούνται: α) Οι επιµέρους απώλειες της µηχανής στην ονοµαστική λειτουργία, όταν οι απώλειες σιδήρου είναι διπλάσιες από τις απώλειες τριβών και αερισµού. Οι απώλειες ψηκτρών και οι κατανεµηµένες απώλειες αγνοούνται. β) Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό. γ) Η αδράνεια του κινητήρα, όταν ο χρόνος εκκίνησης στο κενό είναι.7s και η µέση ροπή εκκίνησης 5Nm. Οι απώλειες χαλκού εξαρτώνται από τα ρεύµατα στον οπλισµό και το τύλιγµα διέγερσης 4 = = = 2A R 2 Pin Po / η 5 / = = = = = 138.9A 4 4 = = = 136.9A a P = R R = = = 4548W cu a a Οι ολικές απώλειες είναι ίσες µε P loss = = 5555W. Εποµένως, οι απώλειες σιδήρου µαζί µε τις απώλειες τριβών και αερισµού είναι P P = P P 3P = P = 336W και P = 2P = 672W iron fw loss cu fw fw iron fw 4 26

27 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Στο κενό η ΑΗΕ του κινητήρα Ε anl είναι ίση µε την τάση τροφοδοσίας του, καθώς το ρεύµα του οπλισµού είναι µηδενικό. Στην ονοµαστική λειτουργία, η ΑΗΕ είναι ίση µε Ea = Raa = = Από το λόγο των ΑΗΕ στο κενό και την ονοµαστική λειτουργία έχουµε Ea nl n Ea nln nl 4 1 = nnl = = = 173.5rpm E n E a a Όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο κενό, η µόνη ροπή φορτίου είναι η ροπή τριβών και αερισµού. Η ροπή αυτή υπολογίζεται στην ονοµαστική ταχύτητα και θεωρείται καταχρηστικά σταθερή T Lfw = Pfw 336 3Nm ω = 2π173.5/ 6 = r nl Η αδράνεια του κινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση ωr 2π173.5/ 6 T = TL J 5 = 3 J J = 3.1kgm t.7 2 Παράδειγµα 4.5 Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε σύνθετη διέγερση, έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: P = 7kW, = 22, =.2Ω, R s =.3Ω, R p = 5Ω. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης διαθέτει 1 σπείρες ανά πόλο και το τύλιγµα σειράς 4 σπείρες ανά πόλο. Η καµπύλη µαγνήτισης ορίζεται στις 1rpm από τον παρακάτω πίνακα, όπου Ι t είναι το ισοδύναµο ρεύµα διέγερσης από τα δύο τυλίγµατα διέγερσης. Υπολογίστε: α) Την τιµή της αντίστασης R p έτσι ώστε ο κινητήρας να στρέφεται στο κενό µε 1rpm. β) Την ταχύτητα του κινητήρα µε αθροιστική σύνθετη διέγερση, όταν το ρεύµα του οπλισµού είναι 2A. γ) Την ταχύτητα του κινητήρα µε διαφορική σύνθετη διέγερση, όταν το ρεύµα του οπλισµού είναι 2A. Ι t [A] E 1 [] a Αθροιστική σύνθετη διέγερση ιαφορική σύνθετη διέγερση E a R s a R p R' p Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σύνθετης διέγερσης Στη λειτουργία χωρίς φορτίο, το ρεύµα του οπλισµού είναι µηδέν. Έτσι, η ΑΗΕ του κινητήρα είναι ίση µε την τάση τροφοδοσίας E = 22. Το ολικό ρεύµα διέγερσης είναι ίσο µε το ρεύµα διέγερσης στο a nl 4 27

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά:

( ) = ( ) Ηλεκτρική Ισχύς. p t V I t t. cos cos 1 cos cos 2. p t V I t. το στιγμιαίο ρεύμα: όμως: Άρα θα είναι: Επειδή όμως: θα είναι τελικά: Η στιγμιαία ηλεκτρική ισχύς σε οποιοδήποτε σημείο ενός κυκλώματος υπολογίζεται ως το γινόμενο της στιγμιαίας τάσης επί το στιγμιαίο ρεύμα: Σε ένα εναλλασσόμενο σύστημα τάσεων και ρευμάτων θα έχουμε όμως:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων

Δυναμική Μηχανών I. Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Δυναμική Μηχανών I Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Συστημάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχ., ΕΜΠ Δημήτριος Τζεράνης, Ph.D. Περιεχόμενα Μοντελοποίηση Ηλεκτρικών Συστημάτων Μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΣΤΟΙΧΕΙ ΝΦΟΡΣ ΙΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΜΕΤΦΟΡΣ ΕΡΩΤΗΜΤΟΛΟΓΙΟ για Συµβατικές Μονάδες Παραγωγής ΠΡΡΤΗΜ ΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγίες Παράρτηµα Εντύπου ΣΜ ρ. 002(2005) 1) Το Ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τα εδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα Α Στις ερωτήσεις 1-4 να βρείτε τη σωστή απάντηση. Α1. Για κάποιο χρονικό διάστηµα t, η πολικότητα του πυκνωτή και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1 ης ΤΑΞΗΣ (Κεφ. 18) Άσκηση 1. Α) Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος την χρονική στιγμή t=0 sec ο διακόπτης κλείνει. Βρείτε τα v c και i c. Οι πυκνωτές είναι αρχικά αφόρτιστοι. Β)

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου.

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. 12. ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET)-Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ ιαφάνεια 1 12. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΠΕ ΙΟΥ (FET) Tρανζίστορ στο οποίο το ρεύµα εξόδου ελέγχεται όχι από το ρεύµα αλλά από την τάση εισόδου. Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες

Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Φθίνουσες μηχανικές ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος ελαττώνεται με το χρόνο και τελικά μηδενίζονται λέγονται φθίνουσες ταλαντώσεις. Η ελάττωση του πλάτους (απόσβεση)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα

Κεφάλαιο M6. Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κεφάλαιο M6 Κυκλική κίνηση και άλλες εφαρµογές των νόµων του Νεύτωνα Κυκλική κίνηση Αναπτύξαµε δύο µοντέλα ανάλυσης στα οποία χρησιµοποιούνται οι νόµοι της κίνησης του Νεύτωνα. Εφαρµόσαµε τα µοντέλα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr

PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr PowerServices Κ. Αρβανίτη 9, 14452 Μεταµόρφωση [Power] Τ.2102841084 F. 2102848676 e-mail:. info@powerservices.gr Έλεγχος συστηµάτων UPS και των συσσωρευτών τους, νέες τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Μονόμετρα και διανυσματικά μεγέθη. 4 0,5 1.2 Το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα

(α) Σχ. 5/30 Σύμβολα πυκνωτή (α) με πολικότητα, (β) χωρίς πολικότητα 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ( ΠΥΚΝΩΤΕΣ) Πυκνωτές O πυκνωτής είναι ένα ηλεκτρικό εξάρτημα το οποίο έχει την ιδιότητα να απορροφά και να αποθηκεύει ηλεκτρική ενέργεια και να την απελευθερώνει, σε προκαθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Τοπική Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος Η τεχνική προσέγγιση για την επίτευξη του εγγυημένου ποσοστού εξοικονόμησης που σας προτείνει η εταιρεία μας αποσκοπεί στην μείωση των απωλειών (W) που εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος

Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Touareg Hybrid Οδηγός συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος Πίνακας περιεχομένων 1 Συμπεριφορά υβριδικού συστήματος σε διαφορετικές θέσεις του επιλογέα ταχυτήτων...3 2 Συμπεριφορά του αυτοκινήτου στην επιτάχυνση...4

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο

Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μεγιστοποίηση μέσα από το τριώνυμο Μια από τις πιο όμορφες εφαρμογές του τριωνύμου στη φυσική είναι η μεγιστοποίηση κάποιου μεγέθους μέσα από αυτό. Η ιδέα απλή και βασίζεται στη λογική επίλυσης του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι. Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ι Σημειώσεις Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ)

10 Ν 100 εκ (1 μέτρο) Άγνωστο Ψ (N) 20 εκ (0.2 Μ) Τεχνολογία A τάξης Λυκείου Μάθημα 20 ον - Μηχανισμοί Φύλλο εργασίας Μοχλοί σελίδες Dan-78-87 Collins 167-208 1. Ο άνθρωπος όταν πρωτοεμφανίστηκε στην γη ανακάλυψε πολύ σύντομα την χρήση του μοχλού για

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 Γραµµική ταχύτητα : ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ds. Γωνιακή ταχύτητα : dθ ω ωr Οµαλή κκλική κίνηση : σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή

Κεφάλαιο M11. Στροφορµή Κεφάλαιο M11 Στροφορµή Στροφορµή Η στροφορµή παίζει σηµαντικό ρόλο στη δυναµική των περιστροφών. Αρχή διατήρησης της στροφορµής Η αρχή αυτή είναι ανάλογη µε την αρχή διατήρησης της ορµής. Σύµφωνα µε την

Διαβάστε περισσότερα

Honda Mobility MOBILITY

Honda Mobility MOBILITY Υβριδική Τεχνολογία Honda Εισηγητής: Νίκος Ξυδιάς Τεχνικός Εκπαιδευτής Honda 1 Honda Mobility MOBILITY 3 3 To Όραµα της Honda Επιθυµούµε να είµαστε µία Εταιρία την Ύπαρξη της οποίας θέλει η Κοινωνία (we

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα