ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρικές µηχανές συνεχούς ρεύµατος που εξετάσαµε ως γεννήτριες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως κινητήρες, αν τροφοδοτήσουµε το τύλιγµα του οπλισµού µε συνεχή τάση. Όταν το τύλιγµα του δροµέα, ευρισκόµενο εντός του κύριου πεδίου του στάτη, διαρρέετε από ρεύµα, αναπτύσσεται ροπή η οποία τείνει να στρέψει το δροµέα. Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας µετατρέποντας την ηλεκτρική ενέργεια εισόδου σε µηχανική. Παρόλο που οι γεννήτριες συνεχούς ρεύµατος άρχισαν να εκτοπίζονται από τις γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος πριν από το 19, οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι ακόµη και σήµερα αρκετά διαδεδοµένοι. Ο κύριος λόγος που καθιστά τους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος δηµοφιλείς, είναι η ευκολία στον έλεγχο της ταχύτητάς τους µέχρι το µηδέν και η εξαιρετική δυναµική τους συµπεριφορά. Έτσι, υπάρχουν εφαρµογές πολύ υψηλών απαιτήσεων στις οποίες οι κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι αναντικατάστατοι. Η συµπεριφορά των κινητήρων περιγράφεται από τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής. Αυτή περιγράφει τη µεταβολή της ταχύτητας του κινητήρα, καθώς µεταβάλλεται η ροπή του φορτίου που εφαρµόζεται στον άξονά του. Στη συνέχεια εξετάζουµε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των µηχανών συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση και αυτοδιέγερση, όταν χρησιµοποιούνται ως κινητήρες. 4.2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΕΓΕΡΣΗ Το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, είναι αντίστοιχο µ εκείνο της γεννήτριας συνεχούς ρεύµατος και εικονίζεται στο Σχ Στο Σχ. 4.1 µε E a συµβολίζεται η αντιηλεκτρεγερτική δύναµη (ΑΗΕ ) του κινητήρα. Η ΑΗΕ είναι η τάση που αναπτύσσεται στο τύλιγµα του οπλισµού καθώς αυτός στρέφεται µέσα στο κύριο µαγνητικό πεδίο του στάτη.

2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a = a Ε a R R' R = R R t Σχ. 4.1 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση Εποµένως, το φαινόµενο της γεννήτριας εκδηλώνεται και στον κινητήρα, µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Έτσι, η ΑΗΕ στους κινητήρες Ε a υπολογίζεται από την ίδια σχέση, που ορίζεται η ηλεκτρεγερτική δύναµη Ε στις γεννήτριες E = C φω (4.1) a r Από το ισοδύναµο κύκλωµα ισχύει η σχέση, = Ea ara (4.2) όπου είναι η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα. Η τάση τροφοδοσίας είναι µεγαλύτερη από την ΑΗΕ του κινητήρα και η διαφορά των δύο τάσεων καθορίζει το µέγεθος του ρεύµατος στο δροµέα. Για δεδοµένη φορά περιστροφής, το ρεύµα του δροµέα στον κινητήρα έχει αντίθετη φορά από εκείνο στη γεννήτρια. Στις γεννήτριες, όπου η ροή της ισχύος είναι αντίθετη, η ηλε κτρεγερτική δύναµη Ε είναι µεγαλύτερη από την τάση εξόδου. Η ροπή που αναπτύσσεται στον άξονα των µηχανών συνεχούς ρεύµατος, όλων των κατηγοριών, ορίζεται από τη σχέση T = C φ (4.3) T a Οι σταθερές C και C T στις Εξ. (4.1), (4.3) είναι ίσες, C = C T. Από τις Εξ. (4.1), (4.2) προκύπτει µια έκφραση της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση ω r ara = (4.4) C φ( ) Η κύρια µαγνητική ροή στην Εξ. (4.4) ορίζεται από το ρεύµα διέγερσης, το οποίο ρυθµίζεται από την ανεξάρτητη πηγή συνεχούς τάσης. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (4.4) το ρεύµα του δροµέα από την Εξ. (4.3), προκύπτει η παρακάτω έκφραση της ταχύτητας ως προς τη ροπή ω r = Ra T 2 C φ ( C φ) (4.5) Από την Εξ. (4.5), όταν η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα και η µαγνητική ροή είναι σταθερές, η ταχύτητα µειώνεται γραµµικά µε την αύξηση της ροπής φορτίου T L (Σχ. 4.2). Στην κατάσταση ισορροπίας ισχύει, Τ =T L. 4 2

3 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Χωρίς τύλιγµα αντιστάθµισης o 1 2 Με τύλιγµα αντιστάθµισης = ratd Ι =,ratd Τ 1 = Τ L1 Τ 2 = Τ L2 Σχ. 4.2 Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση Η γραµµική µεταβολή της ταχύτητας ισχύει µόνο όταν ο κινητήρας διαθέτει τύλιγµα αντιστάθµισης. Αν αυτό δεν συµβαίνει, µε την αύξηση της ροπής φορτίου η αντίδραση του οπλισµού προκαλεί τη µείωση της ροής, καθώς από την Εξ. (4.3) αυξάνει το ρεύµα a. Έτσι, η µείωση της ταχύτητας είναι µικρότερη από αυτή που ορίζει η Εξ. (4.5) και εικονίζεται στο Σχ. 4.2 µε διακεκοµµένη γραµµή. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα που αντιστοιχεί στην ονοµαστική τάση οπλισµού = ratd και την ονοµαστική ροή φ = φratd ονοµάζεται φυσική (natural). Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα εξηγείται ως εξής: Θεωρούµε ότι ο κινητήρας στρέφεται µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L1 (T 1 = T L1 ). Αν η ροπή του φορτίου αυξηθεί στην τιµή T L2, η ταχύτητα του κινητήρα τείνει να µειωθεί. Με τη µείωση της ταχύτητας, από την Εξ. (4.1) µε σταθερή ροή, η ΑΗΕ µειώνεται. Εφόσον η τάση τροφοδοσίας είναι σταθερή, µε τη µείωση της E a το ρεύµα στο δροµέα αυξάνεται. Το αυξηµένο Ι a από την Εξ. (4.3) προκαλεί την αύξηση της παραγόµενης ροπής, στην τιµή T 2, η οποία είναι ίση µε τη νέα ροπή φορτίου T L2. Η µειωµένη ταχύτητα του κινητήρα 2 στο νέο σηµείο ισορροπίας, εξαρτάται αποκλειστικά από τη ροπή του φορτίου. Από την Εξ. (4.5), προκύπτουν οι τρεις µέθοδοι για τον έλεγχο της ταχύτητας ενός κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση: Ρύθµιση της τάσης στο τύλιγµα του οπλισµού (armatur voltag control). Ρύθµιση της µαγνητικής ροής (fild control) φ. Ρυθµιζόµενη αντίσταση στο κύκλωµα του δροµέα (armatur rsistanc control). Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρύθµιση της Τάσης Οπλισµού Η ταχύτητα ενός κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µπορεί να ρυθµιστεί µε τον έλεγχο της τάσης που εφαρµόζεται στο τύλιγµα του οπλισµού. Η τάση διέγερσης διατηρείται σταθερή. Έτσι, το ρεύµα διέγερσης και η µαγνητική ροή είναι επίσης σταθερές. Προκειµένου να ερµηνεύσουµε τη διαδικασία µεταβολής της ταχύτητας, θεωρούµε ότι ο κινητήρας αρχικά τροφοδοτείται µε τάση 1, στρέφεται µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L (T 1 = T L ). Μια αύξηση της τάσης του τυλίγµατος οπλισµού, από την τιµή 1 στην 2, προκαλεί την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού a, καθώς a2 = ( 2 Ea)/ Ra. Η αύξηση του a, από την τιµή a1 στην τιµή a2, προκαλεί την αύξηση της αναπτυσσόµενης ροπής, στην τιµή T = C φ > T (Σχ. 4.3). 2 a2 L 4 3

4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Φυσική φ = φ ratd 1 < 2 < 3 < ratd atd ratd Τ L T ratd Σχ. 4.3 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µε τη ρύθµιση της τάσης οπλισµού Εφόσον η ροπή T 2 είναι µεγαλύτερη της ροπής φορτίου, ο κινητήρας επιταχύνεται. Η αύξηση της ταχύτητας προκαλεί την αύξηση της ΑΗΕ από τη σχέση Ea = Cφωr, οπότε το ρεύµα του οπλισµού ελαττώνεται ξανά. Έτσι, η ροπή επανέρχεται στην αρχική της τιµή T 1 = T L, σε µια ταχύτητα 2 µεγαλύτερη της αρχικής. Η ροπή του φορτίου έχει θεωρηθεί σταθερή και ανεξάρτητη της ταχύτητας. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα, µε τη ρύθµιση της τάσης οπλισµού, εικονίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές είναι παράλληλες µεταξύ τους, δηλαδή η κλίση τους είναι σταθερή, όπως ορίζει η Εξ. (4.5). Αυτή η µέθοδος ελέγχου εφαρµόζεται µόνο για τη ρύθµιση της ταχύτητας του κινητήρα σε τιµές µικρότερες της ονοµαστικής. Ο κινητήρας στρέφεται µε την ονοµαστική του ταχύτητα atd, όταν τροφοδοτείται µε την ονοµαστική του τάση ratd, το ονοµαστικό ρεύµα διέγερσης και το ονοµαστικό φορτίο. Η ταχύτητα του κινητήρα είναι ανάλογη µε την τάση του δροµέα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τάση του οπλισµού, τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του κινητήρα. Εποµένως, για την αύξηση της ταχύτητας σε τιµές µεγαλύτερες της ονοµαστικής, πρέπει και η τάση στο τύλιγµα του δροµέα να υπερβεί την ratd. Όµως αυτό δεν είναι επιτρεπτό, καθώς µπορεί να καταστραφεί το κύκλωµα του οπλισµού. Έτσι, η µέθοδος της ρύθµισης της τάσης οπλισµού, χρησιµοποιείται στον έλεγχο της ταχύτητας σε τιµές µικρότερες από την ονοµαστική. Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρύθµιση της Μαγνητικής Ροής Η µαγνητική ροή του κινητήρα ελέγχεται µε τη ρύθµιση του ρεύµατος διέγερσης, µέσω της τάσης ή της αντίστασης R. Θεωρούµε όπως και προηγούµενα, ότι ο κινητήρας στρέφεται αρχικά µε ταχύτητα 1 και αναπτύσσει ροπή T 1, η οποία είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου T L (T 1 = T L ). Η µαγνητική ροή είναι ίση µε φ 1. Η τάση στο τύλιγµα του δροµέα είναι σταθερή και ίση µε την ονοµαστική. Μια µείωση στο ρεύµα διέγερσης και αντίστοιχα στη µαγνητική ροή, από την τιµή φ 1 στην τιµή φ 2, προκαλεί την ελάττωση της ΑΗΕ Ea = Cφωr. Η µείωση της ΑΗΕ έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού a = ( Ea)/ Ra. Όταν η ταχύ τητα του κινητήρα 1 είναι κοντά στην ονοµαστική, η ΑΗΕ έχει µεγάλη τιµή. Έτσι, ακόµη και µια ελάχιστη µείωση στη ροή και την ΑΗΕ, προκαλεί µια εξαιρετικά µεγάλη αύξηση του ρεύµατος οπλισµού, καθώς η είναι πολύ µικρή. Επειδή η αύξηση του a είναι πολύ µεγαλύ τερη της µείωσης της ροής, η αναπτυσσόµενη ροπή αυξάνει T = CTφ a. 4 4

5 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ φ 3 φ 2 2 φ 1 1 φ ratd Φυσική = ratd φ > φ > φ > φ ratd Τ L Σχ. 4.4 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, µε τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής Σηµειώνουµε ότι, σε µικρές ταχύτητες η αύξηση του ρεύµατος οπλισµού µε τη µείωση της ροής περιορίζεται. Έτσι, σε εξαιρετικά µικρές ταχύτητες είναι δυνατό η µείωση της ροής να υπερισχύει της αύξησης του a και η ροπή να µειώνεται µε τη µείωση ροής. Όµως, αυτή η συνθήκη λειτουργίας δεν έχει πρακτικό ενδιαφέρον. Εξαιτίας της αύξησης της ροπής που προκαλεί η µείωση της ροής, ο κινητήρας επιταχύνει. Όµως, καθώς αυξάνει η ταχύτητα, µειώνεται η ΑΗΕ, το ρεύµα του δροµέα και η παραγόµενη ροπή. Τελικά ο κινητήρας ισορροπεί σε µια µεγαλύτερη ταχύτητα 2 από την αρχική, στην οποία η ροπή του είναι και πάλι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα, µε τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής, εικονίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές δεν έχουν την ίδια κλίση, όπως στην προηγούµενη µέθοδο. Όσο µειώνεται η ροή, τόσο µεγαλύτερη είναι η κλίση των χαρακτηριστικών. Αυτή η συµπεριφορά ερµηνεύεται από την Εξ. (4.5), στην οποία ο δεύτερος όρος (κλίση), είναι αντι στρόφως ανάλογος µε το τετράγωνο της µαγνητικής ροής. Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό, είναι αντιστρόφως ανάλογη της µαγνητικής ροής. Με τη ρύθµιση της µαγνητικής ροής, η ταχύτητα του κινητήρα ελέγχεται σε τιµές µεγαλύ τερες από την ονοµαστική. Για τη λειτουργία του κινητήρα σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική, το ρεύµα διέγερσης πρέπει να γίνει µεγαλύτερο από το ονοµαστικό. Θεωρούµε ότι = ratd. Όµως, ένα ρεύµα διέγερσης µεγαλύτερο από το ονοµαστικό, θα προκαλέσει υπερ θέρµανση του τυλίγµατος, µε κίνδυνο την καταστροφή του. Στους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος είναι κρίσιµο το ρεύµα διέγερσης να ρέει συνεχώς. Αν για κάποιο λόγο το ρεύµα διέγερσης διακοπεί, ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, η µαγνητική ροή θα γίνει ίση µε την παραµένουσα φ r. Η ΑΗΕ θα γίνει πολύ µικρή Ea = Cφω r r και το ρεύµα του οπλισµού θα αυξηθεί υπερβολικά. Έτσι, η παραγόµενη ροπή θα γίνει µεγαλύτερη της ροπής φορτίου και η ταχύτητα του κινητήρα θα αυξάνει συνεχώς. Τ Έλεγχος της Ταχύτητας µε Ρυθµιζόµενη Αντίσταση στο ροµέα Από την Εξ. (4.5) προκύπτει ότι, η ταχύτητα του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µπορεί να ρυθµιστεί µε την εισαγωγή µιας µεταβλητής αντίστασης σε σειρά µε το τύλιγµα του δροµέα. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή της αντίστασης, τόσο µικρότερη είναι η ταχύτητα του κινητήρα, όταν λειτουργεί µε φορτίο. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σπάνια, εξαιτίας των µεγάλων απωλειών 4 5

6 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 ισχύος στην αντίσταση ρύθµισης, από το µεγάλο ρεύµα του οπλισµού. Ένα δεύτερο µειονέκτηµα είναι ότι, η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό δεν µπορεί να ελεγχθεί Περιοχές Λειτουργίας Μέγιστης Ροπής και Μέγιστης Ισχύος Οι µέθοδοι ελέγχου της ταχύτητας του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης, µε ρύθµιση της τάσης οπλισµού και ρύθµιση της µαγνητικής ροής, δρουν συµπληρωµατικά. Όταν απαιτείται η ρύθµιση της ταχύτητας του κινητήρα σε µεγάλο εύρος, οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ταυτό χρονα. Σε ταχύτητες µικρότερες της ονοµαστικής, η µαγνητική ροή διατηρείται στην ονοµαστική τιµή και η ταχύτητα ελέγχεται µε τη ρύθµιση της τάσης του οπλισµού. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες της ονοµαστικής, η τάση του οπλισµού διατηρείται στην ονοµαστική τιµή και η µαγνητική ροή µειώνεται από την ονοµαστική. Στο Σχ. 4.5 εικονίζεται η µεταβολή της µέγιστης ροπής και της µέγιστης ισχύος, που µπορεί να αναπτύξει ένας κινητήρας µε ανεξάρτητη διέγερση, όταν η ταχύτητα του ελέγχεται µε τις δύο µεθόδους. Σε ταχύτητες µικρότερες της ονοµαστικής, όπου φ = φratd, η µέγιστη ροπή που µπορεί να αναπτύξει ο κινητήρας εξαρτάται από το µέγιστο ρεύµα του οπλισµού a,max T = C φ (4.6),max a,max Η τιµή της µέγιστης ροπής διατηρείται σταθερή µε τη µείωση της ταχύτητας, µέχρι τη µηδενική (περιοχή σταθερής ροπής). Η µέγιστη ισχύς εξόδου είναι ίση µε P = T ω (4.7) o,max,max r Εποµένως, η τιµή της µέγιστης ισχύος µεταβάλλεται γραµµικά µε την ταχύτητα. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες από την ονοµαστική, η ροή µειώνεται από την ονοµαστική. Επειδή το ρεύµα του οπλισµού διατηρείται στη µέγιστη τιµή a,max, η µέγιστη ροπή µειώνεται µε την αύξηση της ταχύτητας, Εξ. (4.6). Η µέγιστη ισχύς εξόδου διατηρείται σταθερή, στην τιµή που αντιστοιχεί στην ονοµαστική ταχύτητα (περιοχή σταθερής ισχύος). T,max a = a,max P o,max P o,max T,max φ = φ ratd = ratd < ratd φ < φratd Ρύθµιση της τάσης οπλισµού. Περιοχή σταθερής ροπής atd Ρύθµιση της µαγνητικής ροής. Περιοχή σταθερής ισχύος,max Σχ. 4.5 Περιοχές λειτουργίας του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε σταθερή µέγιστη ροπή σε ταχύ τητες µικρότερες της ονοµαστικής και σταθερή µέγιστη ισχύ σε ταχύτητες µεγαλύτερες της ονοµαστικής 4 6

7 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a Ε a R R' R = R R t Σχ. 4.6 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης 4.3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΙΕΓΕΡΣΗΣ Το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης εικονίζεται στο Σχ Η διαφορά του κινητήρα παράλληλης διέγερσης από τον κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, είναι ότι το κύκλωµα του δροµέα και το κύκλωµα της διέγερσης τροφοδοτούνται από την ίδια πηγή συνεχούς τάσης. Οι Εξ. (4.1) (4.5) και η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του Σχ. 4.2, ισχύουν και στους κινητήρες µε παράλληλη διέγερση. Έτσι, η συµπεριφορά των κινητήρων παράλληλης διέγερσης, δεν διαφέρει από εκείνη των κινητήρων µε ανεξάρτητη διέγερση. Οι κινητήρες ανεξάρτητης διέγερσης, προτιµώνται από τους κινητήρες µε παράλληλη διέγερση, σε εφαρµογές όπου απαιτείται ο έλεγχος της ταχύτητας σε ευρεία περιοχή µε υψηλή ακρίβεια. 4.4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΙΕΓΕΡΣΗ ΣΕΙΡΑΣ Στους κινητήρες µε διέγερση σειράς, το τύλιγµα της διέγερσης συνδέεται σε σειρά µε το κύκλωµα του δροµέα, όπως εικονίζεται στο Σχ Έτσι, το ρεύµα της διέγερσης είναι ίσο µε το ρεύµα του οπλισµού και η µαγνητική ροή είναι συνάρτηση του ρεύµατος στο δροµέα ( = a = ). Στη µη κορεσµένη περιοχή της καµπύλης µαγνήτισης του κινητήρα, η ροή µπορεί να θεωρηθεί ότι µεταβάλλεται γραµµικά µε το ρεύµα του οπλισµού φ= C (4.8) f a Ε a a R = a = Σχ. 4.7 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα µε διέγερση σειράς 4 7

8 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Αντικαθιστώντας την Εξ. (4.8) στις Εξ. (4.1) και (4.3), οι οποίες ισχύουν σ όλους τους κινη τήρες συνεχούς ρεύµατος, έχουµε E = C C ω (4.9) a f a r T = C C (4.1) 2 f a Από το ισοδύναµο κύκλωµα (Σχ. 4.7), ισχύει η σχέση = E ( R R ) (4.11) a a a Συνδυάζοντας τις Εξ. (4.9) (4.11), προκύπτει η σχέση της ταχύτητας του κινητήρα ως προς τη ροπή ω r Ra R 1 Ra R = = (4.12) CC CC CC T CC f a f f f Από την Εξ. (4.12) παρατηρούµε ότι, η ταχύτητα του ακόρεστου κινητήρα µε διέγερση σειράς, µεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα µε την τετραγωνική ρίζα της ροπής του. Η χαρακτη ριστική ταχύτητας ροπής που προκύπτει από την Εξ. (4.12) εικονίζεται στο Σχ. 4.8, µε σταθερή τάση τροφοδοσίας ίση µε την ονοµαστική (φυσική χαρακτηριστική). Η απότοµη µεταβολή της ταχύτητας µε τη ροπή, οφείλεται στη µεταβολή της µαγνητικής ροής µε το φορτίο. Έτσι, µια αύξηση της ροπής φορτίου προκαλεί την αύξηση του ρεύµατος οπλισµού Εξ. (4.1) και της µαγνητικής ροής Εξ. (4.8). Επειδή η ροή αυξάνεται µε τη ροπή, η ταχύτητα πρέπει να µειωθεί σηµαντικά ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία µεταξύ της σταθερής τάσης τροφοδοσίας και της ΑΗΕ του κινητήρα, Εξ. (4.9) και (4.11). Από το Σχ. 4.8 παρατηρούµε ότι, η ταχύτητα του κινητήρα αποκτά πολύ µεγάλες τιµές όταν η ροπή του φορτίου τείνει στο µηδέν. Έτσι, οι κινητήρες µε διέγερση σειράς δεν πρέπει ποτέ να λειτουργούν χωρίς φορτίο. Οι κινητήρες σειράς δίνουν τη µεγαλύτερη ροπή ανά µονάδα ρεύ µατος, από κάθε άλλο κινητήρα συνεχούς ρεύµατος, εξαιτίας της αύξησης της ροής µε τη ροπή και µάλιστα σε µικρή ταχύτητα. Εποµένως, χρησιµοποιούνται σε εφαρµογές όπου απαιτείται υψηλή ροπή εκκίνησης και µεγάλες υπερφορτίσεις. Τέτοιες εφαρµογές είναι οι κινητήρες των ανελκυστήρων, των γερανών και των συστηµάτων έλξης (τρένα). = ratd Σχ. 4.8 Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε διέγερση σειράς Τ 4 8

9 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φυσική ratd Μείωση της Σχ. 4.9 Έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα διέγερσης σειράς, µε ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας Έλεγχος της Ταχύτητας Από την Εξ. (4.12) προκύπτει ότι, η µόνη βολική µέθοδος για τον έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα µε διέγερση σειράς, είναι η ρύθµιση της τάσης τροφοδοσίας. Μειώνοντας την τάση από την ονοµαστική της τιµή, µειώνεται και η ταχύτητα του κινητήρα, ανεξάρτητα από την ροπή του φορτίου (Σχ. 4.9). Επειδή η µαγνητική ροή δεν µπορεί να ελεγχθεί, η ονοµαστική ταχύτητα του κινητήρα σειράς πρέπει να επιλέγεται ίση µε τη µέγιστη επιθυµητή ταχύτητα του συστήµατος. 4.5 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΙΕΓΕΡΣΗ Στους κινητήρες µε αθροιστική σύνθετη διέγερση, το τύλιγµα σειράς και το παράλληλο τύλιγµα συνδέονται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι µαγνητικές ροές που αναπτύσσουν να προστί θενται. Ανάλογα µε τον τρόπο σύνδεσης των δύο τυλιγµάτων, διακρίνουµε τα ισοδύναµα κυκλώ µατα του Σχ Οι τάσεις και τα ρεύµατα στη σύνδεση long shunt δίνονται από τις σχέσεις a Τ = (4.13) = E ( R R ) (4.14) a a a s = (4.15) R tp Στη σύνδεση short shunt, ισχύουν οι σχέσεις = (4.16) a p = Ea ara (4.17) = R (4.18) p s p = (4.19) R tp 4 9

10 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a E a R s a R p R' p R = R R tp p p a p (α) E a R p R' p Rtp = Rp R p R s (β) Σχ. 4.1 Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα αθροιστικής σύνθετης διέγερσης σε σύνδεση long shunt (α) και σε σύνδεση short shunt (β) Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε αθροιστική σύνθετη διέγερση εικο νίζεται στο Σχ Στο ίδιο σχήµα έχουν σχεδιαστεί για σύγκριση, οι φυσικές χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής των κινητήρων µε ανεξάρτητη ή παράλληλη διέγερση και διέγερσης σειράς. Όλοι οι κινητήρες έχουν την ίδια ονοµαστική ταχύτητα και ισχύ (ροπή). Σε µικρές ροπές φορτίου, η επίδραση του τυλίγµατος σειράς είναι ασθενής. Έτσι, ο κινητήρας παρουσιάζει τη συµπεριφορά ενός κινητήρα µε παράλληλη διέγερση. Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό έχει µια σαφώς καθορισµένη τιµή, όπως οι κινητήρες παράλληλης και ανεξάρτητης διέγερσης. Σε µεγάλες ροπές του φορτίου, η επίδραση του τυλίγµατος σειράς είναι έντονη, εξαιτίας του υψηλού ρεύµατος δροµέα. Εποµένως, ο κινητήρας αθροιστικής σύνθετης διέγερσης τείνει να συµπερι φέρεται ως κινητήρας µε διέγερση σειράς, εµφανίζοντας µεγάλη ροπή εκκίνησης. Αθροιστική σύνθετη διέγερση ιέγερση σειράς = ratd atd Ανεξάρτητη ή παράλληλη διέγερση Τ ratd Σχ Φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα αθροιστικής σύνθετης διέγερσης, σε συνδυασµό µε τις χαρακτηριστικές των κινητήρων παράλληλης διέγερσης και διέγερσης σειράς Τ 4 1

11 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ = ratd Σχ Χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα διαφορικής σύνθετης διέγερσης Οι κινητήρες στο Σχ. 4.1 µετατρέπονται σε κινητήρες διαφορικής σύνθετης διέγερσης, αλλάζοντας τη φορά σύνδεσης του τυλίγµατος σειράς (θέση της τελείας). Στους κινητήρες µε διαφορική σύνθετη διέγερση, η µαγνητική ροή µειώνεται µε την αύξηση της ροπής φορτίου. Έτσι, η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνεται µε την αύξηση της ροπής, όπως εικονίζεται στο Σχ. 4.12, µε αποτέλεσµα την ασταθή λειτουργία της µηχανής. Εποµένως, οι κινητήρες µε διαφορική σύνθετη διέγερση δεν έχουν πρακτικές εφαρµογές. Τ 4.6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κατά την εκκίνηση των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος µε την ονοµαστική τάση, το ρεύµα του οπλισµού αποκτά πολύ µεγάλες τιµές. Τη στιγµή της εκκίνησης, η ΑΗΕ του κινητήρα είναι µηδενική. Έτσι, το αρχικό ρεύµα εκκίνησης είναι ίσο µε /. Η ωµική αντίσταση του οπλισµού είναι πολύ µικρή, µε αποτέλεσµα το ρεύµα εκκίνησης των τυπικών κινητήρων συνεχούς ρεύµατος να είναι περίπου 2 φορές µεγαλύτερο από το ονοµαστικό. Το µεγάλο ρεύµα εκκίνη σης οφείλεται στο ότι η ΑΗΕ είναι µηδενική, επειδή ο κινητήρας δεν στρέφεται, =. Καθώς η ταχύτητα του κινητήρα αυξάνεται, η ΑΗΕ ενισχύεται και περιορίζει το ρεύµα του οπλισµού. Αν και η χρονική διάρκεια του ρεύµατος εκκίνησης είναι µικρή, η εξαιρετικά µεγάλη τιµή του µπορεί να προκαλέσει βλάβη στη µηχανή. Για τον περιορισµό του ρεύµατος εκκίνησης, τοποθετείται σε σειρά µε το τύλιγµα του οπλισµού µια αντίσταση εκκίνησης. Η αντίσταση εκκίνησης βραχυκυκλώνεται µε διακόπτες, όταν η ταχύτητα του κινητήρα αποκτήσει µια επαρκώς µεγάλη τιµή. Στο Σχ εικονίζεται η διάταξη εκκίνησης ενός κινητήρα παράλληλης διέγερσης. S 1 S 2 S 3 S 4 a R s1 R s2 R s3 R s4 Ε a R R' Σχ ιάταξη εκκίνησης του κινητήρα µε παράλληλη διέγερση 4 11

12 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Η αντίσταση εκκίνησης αποτελείται από τέσσερα στάδια, µε τις κατάλληλες τιµές, τα οποία βραχυκυκλώνονται σταδιακά από τους διακόπτες S 1, S 2, S 3, S 4. Ένα κύκλωµα ελέγχου ενεργοποιεί αυτόµατα τους διακόπτες την κατάλληλη χρονική στιγµή, για τη βέλτιστη εκκίνηση του κινητήρα. Η εκκίνηση του κινητήρα είναι τόσο ποιο οµαλή, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των βηµάτων της αντίστασης εκκίνησης. 4.7 ΠΕ ΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Πέδηση ονοµάζεται η διαδικασία επιβράδυνσης, µείωσης της ταχύτητας, ενός ηλεκτρικού κινητήρα. Κατά τη διάρκεια της πέδησης, ο κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια. ηλαδή, ο κινητήρας µετατρέπει κατά το διάστηµα της πέδησης τη µηχανική ενέργεια από το φορτίο, σε ηλεκτρική. Η µηχανική ενέργεια παρέχεται, στην περίπτωση του παθητικού φορτίου, από την κινητική ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στην αδράνεια του συστήµατος κινητήρας φορτίο, είτε απευθείας από το ενεργό φορτίο. Τα είδη των φορτίων αναφέρονται στην παρ Για την πέδηση των κινητήρων συνεχούς ρεύµατος, το ρεύµα του οπλισµού πρέπει να αντιστραφεί, ενώ η φορά της κύριας µαγνητικής ροής διατηρείται σταθερή. Τότε, η φορά της αναπτυσσόµενης ροπής αντιστρέφεται T = CTφ a και η ισχύς γίνεται αρνητική P = Tω r. Η αρνητική ισχύς σηµαίνει ότι, η µηχανή µετατρέπει τη µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, δηλαδή λειτουργεί ως γεννήτρια. ιακρίνουµε τρεις µεθόδους πέδησης των ηλεκτρικών κινητήρων όλων των κατηγοριών, ανάλογα µε τον τρόπο διάθεσης της ισχύος που ανακτάται από τη µηχανή (rgnratd powr): Πέδηση µε ανάκτηση της ισχύος (rgnrativ braking) υναµική πέδηση (dynamic braking) Πέδηση µε αναστροφή της τάσης (plugging) Πέδηση µε Ανάκτηση της Ισχύος Στη µέθοδο πέδησης µε ανάκτηση της ισχύος, η ενέργεια που παράγεται από τη µηχανή κατά το διάστηµα της επιβράδυνσής της, επιστρέφει στην πηγή τροφοδοσίας. Εποµένως, η πηγή τροφοδοσίας πρέπει να έχει την ικανότητα αποθήκευσης, ή διάθεσης σ άλλα φορτία, της παραγόµενης από τη µηχανή ενέργειας. Αν η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει, τότε η µέθοδος της πέδησης µε ανάκτηση της ισχύος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Ε a a 1 > E a R 1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ratd Ε a a 2 R 2 < E a ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ratd (α) (β) Σχ Πέδηση του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση. Λειτουργία κινητήρα µε 1 > E a (α) και λειτουργία γεννήτριας 2 < E a (β) 4 12

13 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Φυσική φ = φ ratd 2 < 1 < ratd ratd T braking Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά την πέδηση µε τη µέθοδο της ανάκτησης ισχύος (δεύτερο τεταρτηµόριο) Στο Σχ εικονίζεται ένας κινητήρας µε ανεξάρτητη διέγερση. Το τύλιγµα διέγερσης του κινητήρα τροφοδοτείται από µια πηγή σταθερής τάσης και ο κινητήρας λειτουργεί µε την ονοµαστική µαγνητική ροή. Το κύκλωµα του οπλισµού τροφοδοτείται από ένα µετατροπέα ισχύος, µε τάση που µπορεί να ρυθµιστεί από το µηδέν έως την ονοµαστική τιµή (<< ratd ). Μέσω του µετατροπέα ισχύος είναι δυνατός ο έλεγχος της ταχύτητας του κινητήρα, από το µηδέν έως την ονοµαστική τιµή και ταυτόχρονα η πέδησή του, µε τη µέθοδο της ανάκτησης ισχύος. Για την πέδηση του κινητήρα, ο µετατροπέας ισχύος µειώνει την τάση τροφοδοσίας του κινητήρα από την τιµή 1 (Σχ. 4.14α), στην τιµή 2 (Σχ. 4.14β). Στο Σχ. 4.14α είναι 1 > E a έτσι, το ρεύµα του οπλισµού είναι θετικό και η µηχανή απορροφά ισχύ από την ηλεκτρική πηγή εισόδου. Στο Σχ. 4.14β, ο µετατροπέας επιβάλλει την τάση 2 < E a. Επειδή η ΑΗΕ του κινητήρα είναι µεγα λύτερη από την τάση εισόδου του, το ρεύµα του οπλισµού και η ροπή λαµβάνουν αρνητικές τιµές. Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια. Ο µετατροπέας ισχύος πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρει ρεύµα και προς τις δύο κατευθύνσεις και η πηγή να απορροφά την ενέργεια της πέδησης. Αυτές οι συνθήκες εκπληρώνονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η ενέργεια που παράγεται σε κάθε πέδηση του οχήµατος, χρησιµοποιείται στη φόρτιση των συσσωρευτών του. Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα προκύπτουν από την Εξ. (4.5) και εικο νίζονται στο Σχ Οι χαρακτηριστικές αυτές αποτελούν µια επέκταση των χαρακτηριστικών του κινητήρα από το Σχ. 4.3, στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου η ροπή είναι αρνητική. Τ L Τ υναµική Πέδηση Η πέδηση ενός κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε τη δυναµική µέθοδο, σηµαίνει την αποσύνδεση του κυκλώµατος οπλισµού από την πηγή τροφοδοσίας και τον παραλληλισµό του µε µια αντίσταση (Σχ. 4.16). Επειδή η τάση τροφοδοσίας της µηχανής είναι µηδέν (Σχ. 4.16β), η ΑΗΕ προκαλεί τη ροή ενός ρεύµατος οπλισµού µε την αντίθετη φορά από εκείνη στη λειτουρ γία του κινητήρα (Σχ. 4.16α). Εποµένως, η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια αναπτύσσοντας αρνητική ροπή. Η αντίσταση πέδησης R br που συνδέεται στο κύκλωµα του δροµέα πρέπει να έχει κατάλληλη τιµή, έτσι ώστε το αρχικό ρεύµα πέδησης, για τη µέγιστη ταχύτητα άρα και τη µέγιστη ΑΗΕ max του κινητήρα = E max /( R R ), να περιορίζεται σε ασφαλή τιµή. a a br 4 13

14 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a a Ε a R R br Ε a R R br (α) Σχ υναµική πέδηση του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση. Λειτουργία κινητήρα (α), λειτουργία γεννήτριας (β) Στο δεύτερο τεταρτηµόριο του Σχ εικονίζονται οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε δυναµική πέδηση, για δύο τιµές της αντίστασης πέδησης. Οι χαρακτηριστικές αυτές λαµβάνονται από την Εξ. (4.5) θέτοντας, = και στη θέση της αντίστασης οπλισµού το άθροισµα R br. (β) ω r Ra Rbr = ( T ) 2 (4.2) ( C φ) Παρατηρούµε ότι, το µέγεθος της αρνητικής ροπής είναι τόσο µεγαλύτερο, όσο µικρότερη είναι η τιµή της αντίστασης πέδησης. Έτσι, το χρονικό διάστηµα της πέδησης ελαττώνεται, µε τη µείωση της αντίστασης R br. Ακόµη, η ροπή πέδησης µειώνεται µε τη µείωση της ταχύτητας και µηδενίζεται στη µηδενική ταχύτητα. Έτσι, σε εφαρµογές όπου απαιτείται ταχεία πέδηση, η τιµή της αντίστασης R br µειώνεται έως το µηδέν, καθώς ελαττώνεται η ταχύτητα του κινητήρα. Η δυναµική πέδηση είναι µια αναποτελεσµατική µέθοδος πέδησης των κινητήρων, καθώς η ενέργεια που παράγει η µηχανή σπαταλάτε υπό µορφή θερµότητας, στην αντίσταση πέδησης. υναµική Πέδηση Λειτουργία κινητήρα R br2 R br1 R br1 > R br2 2 1 φ = φ ratd T braking2 T braking1 Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά τη δυναµική πέδηση (δεύτερο τεταρτηµόριο) 4 14 Τ L Τ

15 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a a Ε a R Ε a R (α) Σχ Πέδηση του κινητήρα ανεξάρτητης διέγερσης µε αναστροφή της τάσης τροφοδοσίας. Λειτουργία κινητήρα (α), λειτουργία γεννήτριας (β) Πέδηση µε Αναστροφή της Τάσης (plugging) Σ αυτή τη µέθοδο πέδησης, αντιστρέφεται η φορά της τάσης τροφοδοσίας στο τύλιγµα του οπλισµού (Σχ. 4.18). Έτσι, αντιστρέφεται η φορά του ρεύµατος στον οπλισµό και η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια. Η ενέργεια που παράγεται από τη µηχανή, µαζί µε την ισχύ που η µηχανή απορροφά από την πηγή τροφοδοσίας, καταναλώνονται στην ωµική αντίσταση του δροµέα. Το ρεύµα στον οπλισµό αποκτά µια εξαιρετικά µεγάλη τιµή a = (E a )/, η οποία συχνά περιορίζεται µε τη σύνδεση µιας εξωτερικής αντίστασης, σε σειρά µε το κύκλωµα του δροµέα. Εποµένως, η πέδηση µε plugging είναι µια εξαιρετικά αναποτελεσµατική µέθοδος. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε plugging, εικονίζεται στο δεύτερο τεταρτηµόριο του Σχ Η χαρακτηριστική λαµβάνεται από την Εξ. (4.5) αντικαθιστώντας την τάση µε την. Η ροπή πέδησης της µηχανής στη µηδενική ταχύτητα είναι σηµαντική. Έτσι, όταν ο σκοπός της πέδησης είναι το σταµάτηµα του κινητήρα, απαιτούνται πρόσθετες διατάξεις για την αποσύνδεση του κινητήρα από την πηγή. Αν δεν γίνει αυτό, ο κινητήρας επιταχύνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. (β) ω r Ra = ( T ) 2 (4.21) C φ ( C φ) Πέδηση µε αναστροφή της τάσης (plugging) Λειτουργία κινητήρα 2 1 φ = φ ratd Τ braking Σχ Χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα µε ανεξάρτητη διέγερση, κατά τη λειτουργία κινητήρα (πρώτο τεταρτηµόριο) και κατά τη πέδηση µε αναστροφή της τάσης (δεύτερο τεταρτηµόριο) 4 15 Τ L Τ

16 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΑ Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση, µπορεί να ελεγχθεί σε τέσσερα τεταρτηµόρια του επιπέδου ταχύτητας ροπής, µε πέδηση ανάκτησης ισχύος, όταν το τύλιγµα του οπλισµού τροφοδοτείται από τον κατάλληλο µετατροπέα ισχύος. Ο µετατροπέας ισχύος πρέπει να παρέχει τάση τροφοδοσίας µε θετική και αρνητική πολικότητα και ταυτόχρονα να επιτρέπει την αµφίδροµη ροή του ρεύµατος οπλισµού (µετατροπέας τεσσάρων τεταρτηµορίων). Σύµφωνα µε το Σχ. 4.2, η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας στο πρώτο τεταρτηµόριο καθώς η ισχύς, η οποία είναι ίση µε το γινόµενο της ταχύτητας µε τη ροπή P=T, είναι θετική. Ο κινητήρας θεωρούµε ότι στρέφεται µε την ορθή (θετική) φορά στο πρώτο τεταρτηµόριο, όταν η τάση τροφοδοσίας είναι θετική και > E a (forward motoring). Στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου < E a, η ισχύς είναι αρνητική και η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια (πέδηση κατά την ορθή φορά, forward braking). Η φορά του ρεύµατος οπλισµού και η ροπή είναι αντεστραµµένες, σε σχέση µε το πρώτο τεταρτηµόριο. Η ροπή του παθητικού φορτίου και η αρνητική ροπή πέδησης, επιβραδύνουν τη µηχανή. Έτσι, η µηχανή µπορεί να λειτουργήσει στο δεύτερο τεταρτηµόριο µόνο κατά το µεταβατικό χρονικό διάστηµα της πέδησης. Η µηχανή λειτουργεί σε µόνιµη κατά σταση ισορροπίας στο δεύτερο τεταρτηµόριο, µόνο όταν το φορτίο είναι ενεργό µε αρνητική ροπή. Παράδειγµα τέτοιου φορτίου είναι ένα ηλεκτρικό τρένο που κινείται σε κατωφέρεια. Τότε, η ροπή της βαρύτητας υποστηρίζει την κίνηση, ενώ το µέγεθος της ροπής πέδησης ρυθµίζει την ταχύτητα. Πέδηση ορθής φοράς (forward braking) Λειτουργία κινητήρα ορθής φοράς (forward motoring) a a 2 1 <E a E a >E a E a Τ a a 3 4 > E a E a < E a E a Λειτουργία κινητήρα ανάστροφης φοράς (rvrs motoring) Πέδηση ανάστροφης φοράς (rvrs braking) Σχ. 4.2 Λειτουργία του κινητήρα συνεχούς ρεύµατος µε ανεξάρτητη διέγερση, σε τέσσερα τεταρτηµόρια 4 16

17 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας στο τρίτο τεταρτηµόριο. Η ταχύτητα και η ροπή θεω ρούνται αρνητικές. Εποµένως, η ισχύς είναι θετική και η µηχανή απορροφά ισχύ από την πηγή τροφοδοσίας (rvrs motoring). Η τάση τροφοδοσίας, η ΑΗΕ και το ρεύµα του οπλισµού, είναι αρνητικά σε σχέση µε το πρώτο τεταρτηµόριο. Για την πέδηση της µηχανής κατά την ανάστροφη (αρνητική) φορά περιστροφή, πρέπει < Ea. Τότε, αντιστρέφεται η φορά του ρεύµατος οπλισµού και η ροπή γίνεται θετική, τέταρτο τεταρτηµόριο (rvrs braking). 4.9 ΡΟΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ Οι δυνατότητες των ηλεκτρικών κινητήρων περιγράφονται από τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής. Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής που λαµβάνεται όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται µε τα ονοµαστικά του ηλεκτρικά µεγέθη, ονοµάζεται φυσική (natural). Η επιλογή κάποιου είδους κινητήρα, συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος που θα εξετάσουµε στη συνέχεια, εξαρτάται από το αν η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα, ταιριάζει µε τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του φορτίου. Εποµένως, η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του φορτίου πρέπει να είναι γνωστή, για την επιλογή του κατάλληλου κινητήρα οδήγησης του φορτίου. Ένας κινητήρας είναι συµβατός µε το φορτίο, αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις ταχύτητας και ροπής του φορτίου, χωρίς να υπερβαίνει τους περιορισµούς ρεύµατος που επιβάλλονται είτε από τον ίδιο τον κινητήρα, ή από την πηγή τροφοδοσίας του. Συχνά, η φυσική χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής οποιοδήποτε κινητήρα, δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του φορτίου. Τότε, ένας µετατροπέας ισχύος (powr smiconductor convrtr), παρεµβάλλεται µεταξύ της πηγής τροφοδοσίας και του κινητήρα. Ο µετατροπέας ελέγχει τη ροή της ισχύος από την πηγή προς τον κινητήρα µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις του φορτίου. Επιπλέον, µε το µετατροπέα ισχύος επιτυγχάνεται ο έλεγχος των µεταβατικών ρευµάτων στην πηγή (δίκτυο), έτσι ώστε να πληρούνται οι κανονισµοί που επιβάλλουν τη χρήση του υναµική Ροπή Η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας T και ροπή του φορτίου T L, συνδέονται µε τη σχέση dω T T J dt r = L (4.22) όπου, J είναι η αδράνεια του συστήµατος κινητήρας φορτίο σε kg m 2. Ο δεύτερος όρος J dωr / dt στην Εξ. (4.22) ονοµάζεται δυναµική ροπή (dynamic torqu), επειδή υφίσταται µόνο κατά τη διάρκεια των µεταβατικών χρονικών διαστηµάτων. Η δυναµική ροπή είναι µηδέν στην κατάσταση ισορροπίας. Στην κατάσταση ισορροπίας, η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Όταν η ροπή του κινητήρα είναι µεγαλύτερη από τη ροπή του φορτίου, ο κινητήρας επιταχύνει. Κατά την επιτάχυνση, ο κινητήρας πρέπει να παρέχει εκτός από τη ροπή φορτίου T L και τη δυναµική ροπή, για να υπερνικήσει την αδράνεια των στρεφόµενων µαζών. Έτσι, σε εφαρµογές όπου η αδράνεια είναι µεγάλη και απαιτούνται µικροί χρόνοι απόκρισης, ο κινητήρας πρέπει να παρέχει µια ροπή πολύ µεγαλύτερη από τη στατική ροπή του φορτίου. Ο κινητήρας επιβραδύνεται όταν η ροπή που παράγει είναι µικρότερη από τη ροπή του φορτίου. Κατά την επιβράδυνση (πέδηση), η δυναµική ροπή αλλάζει πρόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στις στρεφόµενες µάζες του συστήµατος ανακτάται και µετατρέπεται σε ηλεκτρική (λειτουργία γεννήτριας). Αν η ροπή του κινητήρα T απλά µηδενιστεί κατά την πέδηση, µε την αποσύνδεση του κινητήρα από την πηγή τροφοδοσίας, ο ρυθµός της 4 17

18 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 επιβράδυνσης εξαρτάται µόνο από την αδράνεια και τη ροπή T L. Όταν η αδράνεια είναι µεγάλη, είτε η ροπή φορτίου µικρή, ο χρόνος πέδησης είναι υψηλός. Για τη µείωση του χρόνου πέδησης, ο κινητήρας τροφοδοτείται από το µετατροπέα ισχύος µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αναπτύξει αρνητική ροπή, οπότε λειτουργεί ως γεννήτρια. ηλαδή, χρησιµοποιούνται ηλεκτρικά µέσα για την πέδηση του κινητήρα. Η ηλεκτρική πέδηση εξασφαλίζει ταχεία και µε υψηλή ακρίβεια επιβράδυνση των κινητήρων Χαρακτηριστικές Ταχύτητας Ροπής από Συνήθη Φορτία Οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής κάποιων φορτίων που χρησιµοποιούνται συχνά σε πρακτικές εφαρµογές, εικονίζονται στο Σχ Η ροπή του φορτίου µεταβάλλεται ανάλογα µε το τετράγωνο της ταχύτητας στις αντλίες (cntrifugal pumps) και τους ανεµιστήρες (blowrs, fans), όπως δείχνει το Σχ. 4.21α. Στα συστήµατα έλξης, όπως τα ηλεκτρικά τρένα και τα αυτοκίνητα, η µεταβολή της ροπής µε την ταχύτητα παρουσιάζεται στο Σχ. 4.21β. Στη χαρακτηριστική αυτή δεν έχει συµπεριληφθεί η ροπή που οφείλεται στη βαρύτητα. Στους εκσκαφείς, οι χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής έχουν τη µορφή του Σχ. 4.21γ. Όταν ο εκσκαφέας συναντήσει κάποιο εµπόδιο, η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να µηδενιστεί και η ροπή, όπως και το ρεύµα να περιοριστούν σε κάποια ασφαλή τιµή (τµήµα ΒΓ της χαρακτηρι στικής). Τα τµήµατα ΑΒ, Α Β και Α Β σχετίζονται µε τη σκληρότητα του εδάφους. Στα ανυψωτικά συστήµατα, όπως οι γερανοί, η ροπή του φορτίου εξαρτάται κυρίως από τη βαρύτητα και είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας. Στα ανυψωτικά υψηλής ταχύτητας, εξαιτίας των τριβών και του αερισµού, η ροπή αποκτά µια µικρή εξάρτηση από την ταχύτητα. (α) Τ (β) Τ Α Α Α Β Β Β Μικρή Ταχύτητα Μεγάλη Ταχύτητα Τ (γ) Γ Τ (δ) Σχ Χαρακτηριστικές ταχύτητας ροπής µερικών τυπικών φορτίων. Αντλιών, ανεµιστήρων (α), συστηµάτων έλξης (β), εκσκαφέων (γ), ανυψωτικών (δ) 4 18

19 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Κατηγορίες Φορτίων Τα φορτία διακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα παθητικά φορτία και τα ενεργά φορτία. Ως παθητικά φορτία χαρακτηρίζουµε εκείνα, που πάντοτε αντιτίθενται στην κίνηση της µηχανής. Η ροπή των παθητικών φορτίων αλλάζει πρόσηµο, µε την αντιστροφή της φοράς του κινητήρα. Αντίθετα, τα ενεργά φορτία έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τον κινητήρα, κατά τη φορά της κίνησής του. Η ροπή των ενεργών φορτίων δεν αλλάζει πρόσηµο, µε την αλλαγή της φοράς περιστροφής. Η ροπή που προκαλείται από τη βαρύτητα είναι µια ενεργός ροπή. Έτσι, όταν ένα ηλεκτρικό όχηµα κινείται σε µια ανηφόρα, η ενεργός ροπή από τη βαρύτητα αντιτίθενται στην κίνηση. Εποµένως, ο κινητήρας του οχήµατος πρέπει να αναπτύξει επιπλέον ροπή, για να υπερνικήσει τη ροπή της βαρύτητας. Όταν το ίδιο όχηµα κινείται σε µια κατωφέρεια µε έντονη κλίση, η ροπή της βαρύτητας είναι αυτή που το κινεί. Ο κινητήρας πρέπει τώρα να αναπτύξει ροπή πέδησης, για τον έλεγχο της ταχύτητας στην επιθυµητή τιµή. Το ίδιο ισχύει και σε ένα γερανό, ο οποίος κατεβάζει κάποιο φορτίο. 4.1 ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Όταν η φυσική χαρακτηριστική του ηλεκτρικού κινητήρα δεν ταιριάζει µε τη χαρακτηρι στική ταχύτητας ροπής του φορτίου, είναι αναγκαία η εισαγωγή µεταξύ του κινητήρα και της πηγής τροφοδοσίας ενός µετατροπέα ισχύος. Ο µετατροπέας ισχύος ελέγχει τη ροή της ενέργειας από την πηγή, µε σταθερή συνεχή ή εναλλασσόµενη τάση, στον κινητήρα. Έτσι, σχηµατίζεται ένα κινητήριο σύστηµα (motor driv), το λειτουργικό διάγραµµα του οποίου εικονίζεται στο Σχ Ο µετατροπέας ισχύος αποτελείται από ηµιαγωγούς διακόπτες ισχύος (MOSFET, GBT, SCR), µε συνέπεια να παρουσιάζει πολύ µεγάλο βαθµό απόδοσης. Με το κινητήριο σύστηµα επιτυγχάνεται η ρύθµιση της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, στην επιθυµητή τιµή αναφο * ράς ω r. Όταν απαιτείται η ρύθµιση της ταχύτητας µε µεγάλη ακρίβεια, χρησιµοποιείται ένας αισθητήρας µέτρησης της ταχύτητας, ή οποία σ ένα σύστηµα κλειστού βρόχου αναγκάζεται να * ακολουθεί την τιµή αναφοράς ω r. Οι µετατροπείς ισχύος διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα µε τον αριθµό των τεταρτηµορίων που επιτρέπουν τη λειτουργία του κινητήρα. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας, όπως ο κινητήρας συνεχούς ρεύµατος στο Σχ. 4.2, µπορεί να λειτουργεί και στα τέσσερα τεταρτηµόρια του επιπέδου ταχύτητας ροπής. Αν ο κινητήρας στο κινητήριο σύστηµα θα λειτουργεί και στα τέσσερα τεταρτηµόρια ή σε λιγότερα, όπως σε δύο είτε σε ένα, εξαρτάται από τη δοµή του µετατροπέα ισχύος. ΠΗΓΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟ ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡA ω * r Σχ Γενικό λειτουργικό διάγραµµα των κινητήριων συστηµάτων 4 19

20 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Μέγιστη ορθή ταχύτητα 2 atd Μέγιστη συνεχής ισχύς 1 Μέγιστη συνεχής ροπή Μέγιστη µεταβατική ισχύς Μέγιστη µεταβατική ροπή T 3 4 -atd Ι=Ι ratd Ι=cΙ ratd c>1 Μέγιστη ανάστροφη ταχύτητα Σχ Λειτουργία του κινητήριου συστήµατος σε τέσσερα τεταρτηµόρια. Εικονίζονται οι περιοχές σταθερής µέγιστης ροπής και ισχύος στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας (συνεχής γραµµή) και οι αντίστοιχες περιοχές για λειτουργία στα µεταβατικά χρονικά διαστήµατα (διακεκοµµένη γραµµή) Στο Σχ θεωρούµε ότι, ο κινητήρας οδηγείται από ένα µετατροπέα ισχύος τεσσάρων τεταρτηµορίων. Η εσωτερική επιφάνεια ορίζει την περιοχή λειτουργίας του κινητήρα στη µόνιµη κατάσταση ισορροπίας. Η συνεχής γραµµή που περιβάλλει την επιφάνεια αυτή, αντιστοιχεί στη λειτουργία του κινητήρα µε το ονοµαστικό του ρεύµα. Έτσι, σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική ο κινητήρας λειτουργεί µε σταθερή µέγιστη ροπή. Σε ταχύτητες µεγαλύτερες από την ονοµαστική, έχουµε τη λειτουργία µε σταθερή µέγιστη ισχύ, ίση µε την ονοµαστική. Ο κινητήρας λειτουργεί µε την ονοµαστική ροή, σε ταχύτητες µικρότερες από την ονοµαστική. Η ροή µειώνεται σε µεγαλύτερες ταχύτητες. Όταν το ρεύµα είναι µικρότερο από το ονοµαστικό, το σηµείο λειτουργίας του κινητήρα βρίσκεται στο εσωτερικό της επιφάνειας που περικλείεται από τη συνεχή γραµµή. Κατά τη διάρκεια των µεταβατικών καταστάσεων αλλαγής της ταχύτητας του κινητήρα, το ρεύµα µπορεί να λάβει τιµές σηµαντικά µεγαλύτερες από το ονοµαστικό c ratd. Αυτό οφείλεται στη µεγάλη θερµική σταθερά χρόνου του κινητήρα και το µικρό χρονικό διάστηµα που διαρκεί η ροή του µεταβατικού ρεύµατος. Η ροή ενός ρεύµατος µεγαλύτερου από το ονοµαστικό, επιτρέπει την ανάπτυξη µιας ροπής που υπερβαίνει την ονοµαστική. Έτσι, το χρονικό διάστηµα της µετα βατικής λειτουργίας περιορίζεται και η δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος βελτιώνεται. Στο Σχ η διακεκοµµένη γραµµή ορίζει τη µέγιστη ροπή και ισχύ που µπορεί να αναπτύξει ο κινητήρας, όταν τροφοδοτείται µε το αυξηµένο ρεύµα c ratd στα µεταβατικά χρονικά διαστή µατα. Εποµένως, ο κινητήρας µπορεί να λειτουργεί στα µεταβατικά διαστήµατα, στην περιοχή που ορίζεται µεταξύ της διακεκοµµένης και της συνεχούς γραµµής. Όµως, η λειτουργία στην περιοχή αυτή σηµαίνει ότι, οι ηµιαγωγοί διακόπτες του µετατροπέα ισχύος πρέπει να επιλεγούν µε βάση τα αυξηµένο µεταβατικό ρεύµα, αντί για το ονοµαστικό. Αυτό οφείλεται στη µικρή θερµική σταθερά χρόνου των ηµιαγωγών ισχύος. Έτσι, το κόστος του µετατροπέα ισχύος αυξά νεται σηµαντικά. Στο Σχ περιγράφεται η µεταβατική συµπεριφορά των κινητήριων συστηµάτων, σε τρεις διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας. 4 2

21 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ α 1 m1 Μέγιστη ισχύς β γ 2 atd 2 m2 Τ L 1 Μέγιστη ροπή T (α) α 1 m1 Μέγιστη ισχύς β γ 2 atd Τ L 1 Μέγιστη ροπή T δ 3 4 Τ L -atd ε m2-2 (β) 2 2 atd 1 m1 Τ L m2 1 γ Μέγιστη ισχύς β α Μέγιστη ροπή (γ) Σχ Μεταβατική λειτουργία του κινητήριου συστήµατος. Μείωση της ταχύτητας (α), αντιστροφή της φοράς περιστροφής (β), αύξηση της ταχύτητας (γ) T 4 21

22 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 Στο Σχ. 4.24α παρουσιάζεται η διαδικασία µείωσης της ταχύτητας του κινητήρα από την τιµή 1 στην τιµή 2. Ο κινητήρας αρχικά λειτουργεί στη µόνιµη κατάσταση ισορροπίας στο σηµείο m1, όπου η ροπή του κινητήρα είναι ίση µε τη ροπή του φορτίου. Όταν το σήµα αναφοράς ταχύτητας στο κινητήριο σύστηµα λάβει την τιµή ω * r2, το σηµείο λειτουργίας µεταβαίνει από το m1 στο α. Η µετάβαση γίνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, γι αυτό η ταχύτητα δεν µεταβάλλεται. Το σηµείο α βρίσκεται στο δεύτερο τεταρτηµόριο, όπου η µηχανή λειτουργεί ως γεννήτρια και αναπτύσσει τη µέγιστη ισχύ πέδησης. Επειδή η ταχύτητα 1 είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική, ο κινητήρας αρχικά υφίσταται πέδηση µε τη µέγιστη ισχύ, έως το σηµείο β και στη συνέχεια µε τη µέγιστη ροπή έως το σηµείο γ. Ανάλογα µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του ρεύµατος, η τροχιά α β γ αντιστοιχεί στη συνεχή ή τη διακεκοµµένη γραµµή του Σχ Το σηµείο γ αντιστοιχεί στη νέα επιθυµητή ταχύτητα 2 και η λειτουργία του κινητήρα µεταβαίνει στο νέο σηµείο ισορροπίας m2, στο πρώτο τεταρτηµόριο. Στο Σχ. 4.24β εικονίζεται η διαδικασία αντιστροφής της ταχύτητας του κινητήρα, από την τιµή 1 στην τιµή 2. Από το αρχικό σηµείο ισορροπίας m1, ο κινητήρας µεταβαίνει στο δεύτερο τεταρτηµόριο, σηµείο α. Ο κινητήρας αρχικά υφίσταται πέδηση µε τη µέγιστη ισχύ, έως το σηµείο β και κατόπιν µε τη µέγιστη ισχύ, έως τη µηδενική ταχύτητα γ. Στη συνέχεια η λειτουργία µεταβαίνει στο τρίτο τεταρτηµόριο, όπου η µηχανή λειτουργεί ως κινητήρας και επιταχύνει µε τη µέγιστη ροπή ως το σηµείο δ και τη µέγιστη ισχύ ως το σηµείο ε. Στο σηµείο ε, όπου η ταχύτητα είναι ίση µε την επιθυµητή 2, µειώνεται το ρεύµα και ο κινητήρας µεταβαί νει στο νέο σηµείο ισορροπίας m2. Η διαδικασία αύξησης της ταχύτητας από την τιµή 1 στην τιµή 2, φαίνεται στο Σχ. 4.24γ. Ο κινητήρας επιταχύνει αρχικά µε τη µέγιστη ροπή, τµήµα α β, και στη συνέχεια µε τη µέγιστη ισχύ, τµήµα β γ. Η διαδικασία επιτελείται στο πρώτο τεταρτηµόριο. Οι µετατροπείς ισχύος τεσσάρων τεταρτηµορίων χρησιµοποιούνται όταν είναι επιθυµητή η περιστροφή του κινητήρα και προς τις δύο φορές. Όταν η περιστροφή του κινητήρα σε µια φορά είναι επαρκής, χρησιµοποιούνται οι µετατροπείς δύο τεταρτηµορίων. Η λειτουργία στο δεύτερο τεταρτηµόριο, παρέχει την ταχεία ηλεκτρική πέδηση της µηχανής (Σχ. 4.24α). Όταν η ροπή του φορτίου είναι υψηλή, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθούν οι µετατροπείς ενός τεταρτηµορίου. Οι µετατροπείς αυτοί δεν παρέχουν ροπή πέδησης, Τ =. Έτσι, ο κινητήρας επιβραδύνεται µόνο µε την επίδραση της ροπής του φορτίου, µε συνέπεια η απόκρισή του να είναι αργή ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγµα 4.1 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση έχει τάση τροφοδοσίας 22 και στρέφεται µε ταχύτητα 14rpm, όταν το ρεύµα του δροµέα είναι 25A. Η αντίσταση του δροµέα είναι.3ω. Να βρεθούν: α) Η ΑΗΕ του κινητήρα. β) Η ταχύτητα του κινητήρα όταν το ρεύµα του δροµέα αυξηθεί στα 5A και η ροή κατά 1%. γ) Η ισχύς εξόδου στις δύο περιπτώσεις. Η ΑΗΕ του κινητήρα για ρεύµα δροµέα Ι a1 = 25A είναι η E a1 και για ρεύµα Ι a2 = 5A η E a2, οι οποίες υπολογίζονται από τις σχέσεις = Ea 1 Raa1 Ea1 = = = Ea2 Raa2 Ea1 = =

23 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ a Ε a R R' Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης Η ΑΕΗ συνδέεται µε την ταχύτητα από τη σχέση Ea = Cφωr, η οποία για τις δύο περιπτώσεις γράφεται ως εξής 2π E = C φω = C φ n 6 a1 1 r π E = C 1.1φω 25 = C 1.1φ n 6 a2 1 r2 1 2 ιαιρώντας κατά µέλη τις παραπάνω εξισώσεις έχουµε n = n2 = = n2 1228rpm Η ισχύς εξόδου για τα ρεύµατα Ι a1 = 25A και Ι a2 = 5A είναι Po 1 = Ea 1a1 = = 5.3kW Po2 = Ea2a2 = 25 5 = 1.25kW Παράδειγµα 4.2 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση, έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: =22, P =15kW, η =88%, n =1rpm, =.5Ω, P =22W, J =.5Kgm 2. Υπολογίστε: α) Την αντίσταση εκκίνησης, έτσι ώστε a,max = 2 a,ratd, β) την ονοµαστική ροπή, γ) το χρόνο εκκίνησης, όταν η µέση ροπή εκκίνησης είναι 3Nm. Η ισχύς των 15kW είναι η ισχύς εξόδου του κινητήρα. Εποµένως, η ισχύς εισόδου είναι ίση µε P in Po 15 = = = 17kW η.88 Το ρεύµα τροφοδοσίας είναι P in 17 = = = 77.5A

24 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 a R start Ε a R Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα παράλληλης διέγερσης, µε την αντίσταση εκκίνησης Το ρεύµα στο τύλιγµα παράλληλης διέγερσης είναι P 22 = = = 1A 22 και το ονοµαστικό ρεύµα στον οπλισµό a, ratd = = = 76.5A Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του ρεύµατος εκκίνησης είναι ίση µε a,max = 2 a,ratd = 153Α. Τη στιγµή της εκκίνησης, η ΑΗΕ είναι µηδέν, καθώς ο κινητήρας δεν στρέφεται. Έτσι, η ολική αντίσταση του κυκλώµατος οπλισµού, η οποία είναι ίση µε το άθροισµα της αντίστασης του δροµέα και της άγνωστης αντίστασης εκκίνησης R start, ορίζεται από τη σχέση 22 = ( Ea = ) a,max ( Ra Rstart) Ra Rstart = = = 1.44Ω 153 a,max Εποµένως, η αντίσταση εκκίνησης είναι ίση µε R start = =.94Ω. Η ονοµαστική ροπή υπολογίζεται από την ονοµαστική ισχύ εξόδου 2π 15 6 Po = Tratdωratd = Tratd n Tratd = = 143.3Nm 6 2π 1 Ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται από την παρακάτω διαφορική εξίσωση, στην οποία θεωρούµε προσεγγιστικά ότι η ροπή που αναπτύσσει ο κινητήρας Τ, έχει µια σταθερή µέση τιµή 3Nm dωr 2π1 / 6 T = TL J 3 = tstart =.33s dt t start Παράδειγµα 4.3 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε διέγερση σειράς, έχει την παρακάτω καµπύλη µαγνήτισης, όταν στρέφεται µε ταχύτητα 7rpm. Ι [A] E 7 []

25 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η αντίσταση του δροµέα είναι.45ω και του τυλίγµατος σειράς.35ω. Όταν η τάση λειτουργίας του κινητήρα είναι 4, σχεδιάστε τη χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής του κινητήρα, υπολογίζοντας πέντε σηµεία της καµπύλης. Η καµπύλη µαγνήτισης του κινητήρα έχει ληφθεί λειτουργώντας τη µηχανή ως γεννήτρια µε ανεξάρτητη διέγερση. Η µηχανή στρέφεται µε 7rpm και το ρεύµα διέγερσης λαµβάνει διαδοχικά τις τιµές του πίνακα. Η ΗΕ είναι ίση µε την τάση στα άκρα της µηχανής. Στα παρακάτω σχήµατα εικονίζονται το ισοδύναµο κύκλωµα της µηχανής για τη µέτρηση της καµπύλης µαγνήτισης και το ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σειράς. a E R R' Ισοδύναµο κύκλωµα της µηχανής για τη λήψη της καµπύλης µαγνήτισης. Ο κινητήρας σειράς συνδέεται ως γεννήτρια µε ανεξάρτητη διέγερση και στρέφεται µε 7rpm a = a = Ε a R Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σειράς Για την εύρεση της χαρακτηριστικής ταχύτητας ροπής, αρχικά υπολογίζουµε την ΑΗΕ του κινητήρα, ανάλογα µε το ρεύµα τροφοδοσίας, το οποίο είναι ίσο µε το ρεύµα διέγερσης. Η ΑΗΕ ορίζεται από τη σχέση E = ( R R ) = 4 (.45.35) = 4.8 a a Η ΑΗΕ του κινητήρα ορίζεται από τη γενική σχέση 2π Ea = Cφωr = C φn 6 Η ταχύτητα του κινητήρα υπολογίζεται από το λόγο της ΗΕ από την καµπύλη µαγνήτισης, προς την πραγµατική ΑΗΕ του κινητήρα 4 25

26 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦ. 4 E7 7 7Ea = n = E n E a 7 Η ροπή και η ισχύς εξόδου συνδέονται µε τη σχέση Po = Ea = Tω r. Έτσι, η ροπή του κινητήρα είναι ίση µε T 6E a = 2π n Από τις παραπάνω εξισώσεις συµπληρώνουµε τον πίνακα Ι [A] E 7 [] E = 4.8 [] a 7 n = 7 E / E [rpm] a T = 6 E /(2 π n) [Nm] a Η χαρακτηριστική ταχύτητας ροπής n = f(t ), σχεδιάζεται από τα ζεύγη τιµών στις δύο τελευταίες σειρές του πίνακα. Παράδειγµα 4.4 Κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε παράλληλη διέγερση έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: Ρ = 5kW, = 4, n = 1rpm, η = 9%, =.2Ω, R = 2Ω. Ζητούνται: α) Οι επιµέρους απώλειες της µηχανής στην ονοµαστική λειτουργία, όταν οι απώλειες σιδήρου είναι διπλάσιες από τις απώλειες τριβών και αερισµού. Οι απώλειες ψηκτρών και οι κατανεµηµένες απώλειες αγνοούνται. β) Η ταχύτητα του κινητήρα στο κενό. γ) Η αδράνεια του κινητήρα, όταν ο χρόνος εκκίνησης στο κενό είναι.7s και η µέση ροπή εκκίνησης 5Nm. Οι απώλειες χαλκού εξαρτώνται από τα ρεύµατα στον οπλισµό και το τύλιγµα διέγερσης 4 = = = 2A R 2 Pin Po / η 5 / = = = = = 138.9A 4 4 = = = 136.9A a P = R R = = = 4548W cu a a Οι ολικές απώλειες είναι ίσες µε P loss = = 5555W. Εποµένως, οι απώλειες σιδήρου µαζί µε τις απώλειες τριβών και αερισµού είναι P P = P P 3P = P = 336W και P = 2P = 672W iron fw loss cu fw fw iron fw 4 26

27 ΚΕΦ. 4 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Στο κενό η ΑΗΕ του κινητήρα Ε anl είναι ίση µε την τάση τροφοδοσίας του, καθώς το ρεύµα του οπλισµού είναι µηδενικό. Στην ονοµαστική λειτουργία, η ΑΗΕ είναι ίση µε Ea = Raa = = Από το λόγο των ΑΗΕ στο κενό και την ονοµαστική λειτουργία έχουµε Ea nl n Ea nln nl 4 1 = nnl = = = 173.5rpm E n E a a Όταν ο κινητήρας λειτουργεί στο κενό, η µόνη ροπή φορτίου είναι η ροπή τριβών και αερισµού. Η ροπή αυτή υπολογίζεται στην ονοµαστική ταχύτητα και θεωρείται καταχρηστικά σταθερή T Lfw = Pfw 336 3Nm ω = 2π173.5/ 6 = r nl Η αδράνεια του κινητήρα υπολογίζεται από τη σχέση ωr 2π173.5/ 6 T = TL J 5 = 3 J J = 3.1kgm t.7 2 Παράδειγµα 4.5 Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύµατος µε σύνθετη διέγερση, έχει τα εξής ονοµαστικά στοιχεία: P = 7kW, = 22, =.2Ω, R s =.3Ω, R p = 5Ω. Το τύλιγµα παράλληλης διέγερσης διαθέτει 1 σπείρες ανά πόλο και το τύλιγµα σειράς 4 σπείρες ανά πόλο. Η καµπύλη µαγνήτισης ορίζεται στις 1rpm από τον παρακάτω πίνακα, όπου Ι t είναι το ισοδύναµο ρεύµα διέγερσης από τα δύο τυλίγµατα διέγερσης. Υπολογίστε: α) Την τιµή της αντίστασης R p έτσι ώστε ο κινητήρας να στρέφεται στο κενό µε 1rpm. β) Την ταχύτητα του κινητήρα µε αθροιστική σύνθετη διέγερση, όταν το ρεύµα του οπλισµού είναι 2A. γ) Την ταχύτητα του κινητήρα µε διαφορική σύνθετη διέγερση, όταν το ρεύµα του οπλισµού είναι 2A. Ι t [A] E 1 [] a Αθροιστική σύνθετη διέγερση ιαφορική σύνθετη διέγερση E a R s a R p R' p Ισοδύναµο κύκλωµα του κινητήρα σύνθετης διέγερσης Στη λειτουργία χωρίς φορτίο, το ρεύµα του οπλισµού είναι µηδέν. Έτσι, η ΑΗΕ του κινητήρα είναι ίση µε την τάση τροφοδοσίας E = 22. Το ολικό ρεύµα διέγερσης είναι ίσο µε το ρεύµα διέγερσης στο a nl 4 27

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Ροή ισχύος στις γεννήτριες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών, Μέτρο 1.2., Κοινωνία της Πληροφορίας 51 Ροή ισχύος στους κινητήρες συνεχούς ρεύματος Προηγμένες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 9 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι: α) η ασφαλής εκκίνηση β) η χάραξη της χαρακτηριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. Α. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. Η λειτουργία της γεννήτριας, βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Η φασική τάση στο εσωτερικό μιας μηχανής (στα τυλίγματα του στάτη) δίνεται από τη σχέση: E 2 N φ f A = π C Συχνότητα περιστροφής μηχανής Πλήθος σπειρών στο τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11 1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.1 Συγκρότηση κατασκευή Μια µηχανή συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από ένα ακίνητο τµήµα που λέγεται στάτης και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ.

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ. Βασική περιγραφή στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών Αποτελεί το βασικό στοιχείο μετατροπής ενέργειας από ηλεκτρική σε μηχανική και αντίστροφα Κατηγοριοποιούνται σε : Σύγχρονες μηχανές Μηχανές συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Α. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ D.C. ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε ένα ανοιχτό σύστημα με συνάρτηση μεταφοράς G η έξοδος Υ και είσοδος Χ συνδέονται με τη σχέση: Y=G*Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Μηχανές συνεχούς έντασης Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Επαναληπτική Εξέταση 3 ου Eξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ελέγχου και Ευστάθειας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 4 Συμπεριφορά σύγχρονου κινητήρα υπό φορτίο Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος (dc machin), παράγει τάση συνεχούς µορφής όταν χρησιµοποιείται ως γεννήτρια. Αντίστοιχα, ένας κινητήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση αναφέρεται στη λήψη µιας πληροφορίας σχετικά µε την τιµή ενός φυσικού µεγέθους. Οι µετρήσεις αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη του τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας Εργαστήριο για το Μάθημα Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας 1.1 Σκοπός του πειράματος ΠΕΙΡΑΜΑ 1 Λήψη κατάλληλων μετρήσεων με σκοπό την χάραξη χαρακτηριστικών ροπής και συντελεστή απόδοσης σαν

Διαβάστε περισσότερα

Όσο χρονικό διάστηµα είχε τον µαγνήτη ακίνητο απέναντι από το πηνίο δεν παρατήρησε τίποτα.

Όσο χρονικό διάστηµα είχε τον µαγνήτη ακίνητο απέναντι από το πηνίο δεν παρατήρησε τίποτα. 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Ε επ ). 5-2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γνωρίζουµε ότι το ηλεκτρικό ρεύµα συνεπάγεται τη δηµιουργία µαγνητικού πεδίου. Όταν ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύµα, τότε δηµιουργεί γύρω του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα Κύκλωμα οπλισμού Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση R A : αντίσταση οπλισμού V φ : φασική τάση εξόδου Χ S : σύγχρονη αντίδραση V & = E& + jx I& + R ϕ A S A A I& A Κύκλωμα διέγερσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

U I = U I = Q D 1 C. m L

U I = U I = Q D 1 C. m L Από την αντιστοιχία της µάζας που εκτελεί γ.α.τ. µε περίοδο Τ και της εκφόρτισης πυκνωτή µέσω πηνίου L, µπορούµε να ανακεφαλαιώσουµε τις αντιστοιχίες των µεγεθών τους. Έχουµε: ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ γ.α.τ..

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Το μηδέν και το τετράγωνο.

Το μηδέν και το τετράγωνο. Το μηδέν και το τετράγωνο. Στο κύκλωµα του σχήµατος, ο διακόπτης (δ ) είναι κλειστός ενώ ο (δ ) ανοικτός. Θεωρούµε γνωστές τις τιµές της ΗΕ της πηγής Ε, των αντιστάσεων,, του συντελεστή αυτεπαγωγής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Εκκίνηση Ασύγχρονων Μηχανών Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Βασικές αρχές ηλεκτρομαγνητισμού Παλάντζας Παναγιώτης palantzaspan@gmail.com 2013 Σκοπός του μαθήματος Στο τέλος του κεφαλαίου, οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 19 Μαγνητικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο ασκούνται δυνάµεις σε οποιοδήποτε κινούµενο φορτίο εισάγεται σε αυτόν. Επειδή το ηλεκτρικό ρεύµα είναι διατεταγµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από

Ασκήσεις Επαγωγής. i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγµή t 1 =0,5s καθώς και η ΗΕ από Ασκήσεις ς 1) Ο νόμος της επαγωγής. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιµο πλαίσιο εµβαδού Α=0,5m 2 µέσα σε ένα κατακόρυφο µαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου µεταβάλλεται όπως στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.. Το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 2: Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονόμων και χαρακτηριστικές

Προστασία Σ.Η.Ε. Ενότητα 2: Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονόμων και χαρακτηριστικές Προστασία Σ.Η.Ε Ενότητα 2: Θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονόμων και χαρακτηριστικές Νικόλαος Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 1 Σημείωμα Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις

3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις 3 Φθίνουσες Ταλαντώσεις 3.1 Μηχανικές Ταλαντώσεις Οι ταλαντώσεις των οποίων το πλάτος µειώνεται µε τον χρόνο και τελικά µηδενίζεται λέγονται Φθίνουσες ή Αποσβεννύµενες. Ολες οι ταλαντώσεις στην ϕύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροδυναµικέςΜηχανές

ΥδροδυναµικέςΜηχανές ΥδροδυναµικέςΜηχανές Χαρακτηριστικές καµπύλες υδροστροβίλων Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Θεωρητικήχαρακτηριστική υδροστροβίλου Θεωρητική χαρακτηριστική υδροστροβίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατ/νσης Γ Λυκείου Ζήτηµα ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MOS KAI CMOS Α. Αναστροφέας MOSFET. Α.1 Αναστροφέας MOSFET µε φορτίο προσαύξησης. Ο αναστροφέας MOSFET (πύλη NOT) αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΕΩΝ 004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου 2000 ÈÅÌÅËÉÏ Ζήτηµα ο Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν.Κατ/νσης Γ Λυκείου Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ο πρώτος κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ + +

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ + + Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 00 ΘΕΜΑ ο. β. γ. γ 4. γ. α. Λ β. Σ γ. Σ δ. Λ ε. Λ ΘΕΜΑ ο. Α. Σωστή η απάντηση () A B' ΤΑΞΗ ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ B l w ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ F L Ε επ, K Λ - - F

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος.

Ασκήσεις Επαγωγής. 2) Νόμος της επαγωγής και φορά του ρεύματος. Ασκήσεις ς. 1) Μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο και επαγωγικό ρεύμα. Ένα τετράγωνο µεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=2m και αντίστασης 2m βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και στο διάγραµµα φαίνεται πώς µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 DC ΔΙΑΚΟΠΤΙΚA ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ.

Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Μέθοδοι Ελέγχου Ηλεκτρικών Κινητήρων Σ.Ρ. Ευθυμίου Σωτήρης Δέδες Παναγιώτης 26/06/2014 Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η συνοπτική περιγραφή τριών διαφορετικών μεθόδων ελέγχου κινητήρων Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2

α. 16 m/s 2 β. 8 m/s 2 γ. 4 m/s 2 δ. 2 m/s 2 3 ο ΓΕΛ ΧΑΝΑΝ ΡΙΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Τάξη: Α Λυκείου 17/5/2011 Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις από 1 έως 3 επιλέξτε το γράµµα µε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου «Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», του Μέτρου «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το προσομοιωτικό μοντέλο ενός ηλεκτρικού οχήματος όπως υλοποιήθηκε στο λογισμικό Matlab/Simulink. Για την υλοποίηση του μοντέλου του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 5: Γεννήτριες εκτύπων πόλων και διεγέρσεις Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου

ΑΣΚΗΣΗ 4. Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΑΣΚΗΣΗ 4 Ωµική αντίσταση αυτεπαγωγή πηνίου ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Ένα πηνίο, ένα βολτόµετρο (AC-DC), ένα αµπερόµετρο (AC-DC), τροφοδοτικό (AC-DC). ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το πηνίο είναι µια πυκνή σπειροειδής περιέλιξη ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο

Θέµατα Εξετάσεων 100. Μαγνητικό πεδίο Θέµατα Εξετάσεων 100 Μαγνητικό πεδίο 1) Η ένταση του µαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός ρευµατοφόρου σωληνοειδούς: α) είναι κάθετη στον άξονά του β) είναι µηδέν γ) είναι παράλληλη στον άξονά του δ) σχηµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ηλεκτρονικά ισχύος είναι µια ιδιαίτερη κατηγορία ηλεκτρονικών διατάξεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία τον έλεγχο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Γ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ Μ Α Θ Η Μ Α : Υ ΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο :..... Ο Ν Ο Μ Α :........ Σ Μ Η Μ Α :..... Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α : 1 3 / 1 0 / 2 0 1 3 Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν : ΥΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα