Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης"

Transcript

1 Ταχ. Δ/νση : Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Ταχ. Κωδ. : Φιλοθέη Άρτας Τηλ. : Fax. : Πληροφορίες : Δημήτρης Μπαρέλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 28/01/2013 Αρ. Πρωτ.:123 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με την υπ αριθμ. 5A Απόφαση της 1 ης Συνεδρίασης/ , αποφάσισε την επαναπροκήρυξή του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ανέρχεται στο ποσό των ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα παραδοτέα, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι όροι υλοποίησης της προμήθειας περιέχονται στην αναλυτική διακήρυξη του «Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού». Η Περίληψη καθώς και το τεύχος Προκήρυξης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τη σφραγισμένη προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, (πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, Τ.Κ Φιλοθέη Άρτας). Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο : Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Αλμπάνης Αθ. Τριαντάφυλλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1

2 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ,00 (με ΦΠΑ) Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2010ΣΕ Έως και 12/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, Φιλοθέη Άρτας) 28/01/2013 Φιλοθέη Άρτας 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 3 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ... 3 ΜΕΡΟΣ Α... 6 ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4 15.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΣΧΈΔΙΟ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ

5 ΜΕΡΟΣ Α 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Υποέργου 1. «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία)» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » και κωδικό MIS Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ,00 και αναλυτικά, το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης προμήθειας καθώς οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β, «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της Διακήρυξης αυτής. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των επιστημονικών οργάνων και του εργαστηριακού εξοπλισμού, ενώ κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 2.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 199/Α/99). 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» 5

6 3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007). 7. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ /208/0015/ Υπ. Οικονομικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/ «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.». 8. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/2007). 9. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 10. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 971/Β/ ). 11. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β / ). 12. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β / ). 13. Την πράξη με τίτλο: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό ΣΑΕ: 6

7 2010ΣΕ στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία)», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » της ΣΑΕ 075/8 & της ΣΑΕ 075/ Την με Α.Π. οικ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού». 15. Την με Α.Π. οικ / Απόφαση 1 ης Τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού». 16. Την υπ αριθμ. 5Α Απόφαση της 1 ης Συνεδρίασης/ , που αφορά τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού». 17. Την Απόφαση 4Α/της 6 ης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και αφορά τη σύσταση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: Παπαγιάννη Ιωάννη (Αντιπρόεδρο Δ.Σ.), Αυγέρη Ιωάννη (Γραμματέα Δ.Σ.), Τσιπέλη Σεραφείμ (Μέλος Δ.Σ.). 3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Στο ΜΕΡΟΣ Β των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του εκάστοτε Προμηθευτή. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται από την κα. Κατσικάτσου Μαρία, τηλ: , ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 7

8 Ο εξοπλισμός μετά του συνοδευτικού υλικού όπως αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η οριστική παραλαβή και η έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού και της εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (όπου απαιτείται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ 118/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στον πρόχειρο διαγωνισμό, έχουν όλα : α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07, των οποίων ο χαρακτήρας και το αντικείμενο εργασιών, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές, οι οποίες πρέπει να αφορούν το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού όπως περιγράφεται στο Παράρτημα, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες, να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.λ.π., να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια 8

9 Επιτροπή του διαγωνισμού θα μονογράψει κατά τον έλεγχο τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π., θα τις σφραγίσει και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 13:00 μ.μ. μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή και τα εξής: ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑ Τ.Κ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 12/02/2013 «Να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών» Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τρεις (3) ανεξάρτητους υποφακέλους με τις ενδείξεις: (Ι.) Υποφάκελος Δικαιολογητικών, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει, τα εξής: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 9

10 α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, ότι έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχονται στο σύνολό τους. β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και συγκεκριμένα για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με την περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο 10

11 γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, και συγκεκριμένα: Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την κοινοποίηση σε αυτούς της ανωτέρω ειδοποίησης. Tα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν: Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα 11

12 ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό ΑΕ, ενώ το πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό ειδική εκκαθάριση εκδίδεται από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ΑΕ. Ως προς τις ΕΠΕ και τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το πιστοποιητικό εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό εταιρείας. Για τους διαχειριστές, εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (ΙΙ.) Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος και θα περιλαμβάνει (επί ποινή απόρριψης) σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο, ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο, τα εξής: 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του υποψηφίου που θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ορισμός και στοιχεία νόμιμων εκπροσώπων για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό). Εταιρική παρουσίαση, πληροφορίες σχετικά με την υποδομή, το πελατολόγιο και 12

13 μεθοδολογίες διαχείρισης και υλοποίησης των έργων, είναι προαιρετικά και εφόσον περιληφθούν θα βρίσκονται σε σχετικό Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς. 2. Τεχνική προσφορά που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της προμήθειας, χρόνο παράδοσης κ.λ.π.). Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να συμπληρώσουν τον Πίνακα Ενδεικτικών Προδιαγραφών 3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι: «τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού» και 4. Έγγραφα (παραστατικά ή βεβαιώσεις) από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει εμπειρία συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς κάθε είδους (πρόχειρους, κλειστούς, ανοικτούς, κλπ) καθώς και έγγραφα (βεβαιώσεις) από τα οποία αποδεικνύεται η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του για προμήθεια ανάλογων υπηρεσιών σε άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.. (ΙΙΙ.) Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως, άνευ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (I) της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα (το ένα πρωτότυπο και το άλλο φωτοτυπία). Η προσφερόμενη τιμή θα αφορά το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 13

14 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών του εξοπλισμού. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου, βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών του εξοπλισμού και την αποπληρωμή τους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης ή δεν αναφέρουν διάρκεια ισχύος θα απορρίπτονται. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα αναφερόμενα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Προμηθευτής υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: - απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, όπως αυτή έχει οριστεί με την υπ αριθμ. 4A Απόφαση /της 6 ης Συνεδρίασης/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη και μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι προμηθευτές ή νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, με παραστατικό εκπροσώπησης. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 14

15 β) Μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής οι φάκελοι των Δικαιολογητικών, της Τεχνικής και της Οικονομικής Προσφοράς γ) Αποσφραγίζονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται τα επιμέρους δικαιολογητικά κατά φύλλο δ) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων ε) Σε περίπτωση που η Επιτροπή του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών διαπιστώσει ότι οι προσφορές που έχουν υποβληθεί έχουν ελλιπή στοιχεία ή τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης, αποκλείουν τις προσφορές των εν λόγω διαγωνιζομένων από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει και μονογράφει κατά φύλλο τις Οικονομικές Προσφορές. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών όσων κυρίως Προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν ζ) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ όψιν για την σύγκριση των προσφορών η) Μετά το πέρας του ελέγχου η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Μειοδότης αναδεικνύεται εκ των εγκύρως συμμετεχόντων εκείνος ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του Διαγωνισμού, στα οποία πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 15

16 7. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια εξοπλισμού. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 16

17 1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 2. Χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 6. Προσφορά που αφορά μέρος μόνο της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων. 7. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Προμήθειας. 8. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την προμήθεια / την πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Κατσικάτσου Μαρία, τηλ: , 17

18 Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού: 10.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του παρόντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανέρχεται για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού σε ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 11.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 12.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ αυτόν. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα πάρει την σχετική πρόσκληση να παρουσιαστεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για την υπογραφή της σύμβασης [υποβάλλοντας τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα (άρθρο 5)] αλλιώς μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 18

19 Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Όταν με υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει το αναληφθέν έργο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται ανάλογα. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο μειοδότη, αποκλειομένου του καταμερισμού των υπηρεσιών μεταξύ περισσότερων αναδόχων. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου και την Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον, η οποία θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων 13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων ειδών εξοπλισμού είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει την παράδοση του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Η παράδοση του παρεχόμενου εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού ή όπου αλλού υποδειχθεί (π.χ. Κέντρο Έρευνας & Πληροφόρησης Σαλαώρας) εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού. Σε περίπτωση που δεν παραδοθεί το σύνολο του προβλεπόμενου εξοπλισμού εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, 19

20 επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 14. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προκήρυξη επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την Απόφασή της και την κοινοποιεί στον Προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 15.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. Προκειμένου να καταβληθεί το συμβατικό τίμημα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού το αντίστοιχο παραστατικό στοιχείο (Τιμολόγιο) καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόμο. 20

21 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 16. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αλμπάνης Αθ. Τριαντάφυλλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 21

22 ΜΕΡΟΣ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο συνίσταται στην προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού», στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού που πρέπει να πληρούνται είναι οι ακόλουθες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Περιγραφή Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Παρατηρήσεις 1 Συσκευή ηλεκτραλιείας 1.1 Πλήθος μονάδων Να αναφερθεί μοντέλο και ΝΑΙ εταιρία κατασκευής 1.3 Τεχνολογία MOSFET transistors ΝΑΙ 1.4 Τάση μετατροπέα Volt 1.5 Παλμός μη περιοδικός Έως 1000V 600Watts 1.6 Ενσωματωμένος NAI μικροϋπολογιστής, ο οποίος ρυθμίζει τη συχνότητα και τη διάρκεια (μήκος) των παλμών με τη χρήση του πληκτρολογίου και εμφάνιση στην ψηφιακή οθόνη 1.7 Συχνότητα και διάρκεια (μήκος) NAI των εξερχόμενων ηλεκτρικών παλμών 1.8 Ισχύς εξόδου σε Watts NAI 1.9 Κατανάλωση ρεύματος σε NAI Amperes 1.10 Ποσότητα αμπερο-ωρών που NAI καταναλώθηκαν από τη μπαταρία 1.11 Προστασία συσκευής μέσω NAI κωδικού για τη σωστή της χρήση 1.12 Προστασία υπερφόρτωσης και NAI υπέρτασης 1.13 Τροφοδοσία από μπαταρία, από NAI UPS ή από μπαταρία αυτοκινήτου (7-10Ah) 1.14 Διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον για 1-2 ώρες 22

23 λειτουργίας 1.15 Τάση εισόδου 12 VDC (10-14 VDC) 1.16 Ρεύμα εισόδου 5-60Amps (σε λειτουργία 10-20Amps) 1.17 Τάση εξόδου 1000V max 1.18 Ισχύς εξόδου 600Watts μέγιστο (σε κορυφή) (σε λειτουργία watts) 1.19 Συχνότητα εξόδου Hz σε βήματα 1Hz 1.20 Διάρκεια εξόδου 30 microseconds 2,5 milliseconds 1.21 Καθαρό βάρος συσκευής < 2 kg ηλεκτραλιείας 1.22 Συνολικό βάρος < 2,5 kg (με μπαταρία 7 Ah) 1.23 Μπαταρία 12 V DC 1.24 Χρόνος ζωής μπαταρίας 7 Ah (1-2 ώρες λειτουργίας) 1.25 Προστασία πολικότητας + και - οι συνδέσεις της μπαταρίας είναι διαφορετικές και μαρκαρισμένες 1.26 Συναγερμός μπαταρίας Το σύμβολο - εμφανίζεται στο μέσο της οθόνης όταν η μπαταρία πέσει στα 10,3 V 1.27 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 2 Απόχη δειγματοληψιών 2.1 Πλήθος μονάδων Τηλεσκοπική απόχη αλουμινίου 3m 2.3 Δίχτυ 6mm 2.4 Ελαστικότητα στο δίχτυ ώστε να ΝΑΙ μην τραυματίζεται το ψάρι 3 Απόχες δειγματοληψιών 3.1 Πλήθος μονάδων Τηλεσκοπική απόχη αλουμινίου 2m 3.3 Δίχτυ 6mm 3.4 Ελαστικότητα στο δίχτυ ώστε να ΝΑΙ μην τραυματίζεται το ψάρι 4 Καταψύκτης 4.1 Πλήθος μονάδων Συσκευή ελεύθερη ΝΑΙ 4.3 Μικτή χωρητικότητα 280 lt 4.4 Ενεργειακή κλάση Τουλάχιστον Α+ 4.5 Δυνατότητα δημιουργίας Τουλάχιστον 3 χώρων διακριτών χώρων 4.6 Διατήρηση της θερμοκρασίας σε ΝΑΙ περίπτωση διακοπής ρεύματος 4.7 Λειτουργία Super Frost ΝΑΙ 4.8 Ζώνη Κλίματος SN-T 4.9 Κατανάλωση ενέργειας 0,3 kwh 4.10 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 2 έτη 5 Παγοκύστες 5.1 Πλήθος μονάδων Σκληρού τύπου 350 gr ΝΑΙ 6 Φορητό ψυγείο 23

24 6.1 Πλήθος ατόμων Ψυγείο ισοθερμικό ΝΑΙ 6.3 Με σκληρά τοιχώματα ΝΑΙ 6.4 Χωρητικότητας 25 lt 6.5 Ηλεκτρικού ρεύματος με καλώδιο ΝΑΙ παροχής και πρίζα 12V DC τύπου αυτοκινήτου 6.6 Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 7 Αρπάγη ιζήματος 7.1 Πλήθος ατόμων Τύπου Van Veen 7.3 Υλικό κατασκευής Ανοξείδωτη 7.4 Χωρητικότητας 2 lt 7.5 Κάλυψη επιφανείας πυθμένα 220 cm Πλήρης εξαρτημάτων συσκευή ΝΑΙ 7.7 Συνθετικό καλώδιο διαμέτρου 10 mm 7.8 Συνθετικό καλώδιο μήκους 30 m 8 Σετ παθητικού δειγματολήπτη 8.1 Πλήθος ατόμων Με κάνιστρο από υψηλής ΝΑΙ ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι 8.3 Κυλινδρικό κάνιστρο με πόρους ΝΑΙ ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία ή ροή του νερού 8.4 Κάνιστρο με διαστάσεις 16cm ΝΑΙ πλάτος και 30cm ύψος ή παραπλήσιων 8.5 Δύο πεταλούδες συγκράτησης ΝΑΙ τριών δίσκων POCIS με μέγιστη διάμετρο 15cm, ύψος 10cm 8.6 Με τα απαραίτητα συνοδευτικά ΝΑΙ εξαρτήματα (παξιμάδια και μπουλόνια) 9 Ιχθυόμετρο 9.1 Πλήθος ατόμων Αριθμημένη επιφάνεια ΝΑΙ 9.3 Μήκος 50 cm 9.4 Βήμα ένδειξης 1 mm 10 Μικροσκόπιο 10.1 Πλήθος ατόμων Διοφθάλμια κεφαλή με κλίση ΝΑΙ περιστροφής 360 ο και ρύθμιση της διακορικής απόστασης του παρατηρητή 50 έως 75 mm 10.3 Διοφθάλμια κεφαλή με κλίση 45 ο ΝΑΙ 10.4 Να διαθέτει ζεύγος ΝΑΙ προσοφθάλμιων φακών 10x 10.5 Να διαθέτει αντικειμενικούς ΝΑΙ φακούς, 4x0.10, 10x0.24, 40x0.65, και ελαιοκαταδυτικό 100x1.25 με περιστρεφόμενη κεφαλή 10.6 Να διαθέτει μετακινούμενη τράπεζα με χαμηλά τοποθετημένους διπλούς κοχλίες αδρής και μικρομετρικής εστίας ΝΑΙ 24

25 10.7 Να διαθέτει ενσωματωμένη ΝΑΙ φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου ρυθμιζόμενης έντασης 10.8 Τροφοδοσία 220 V/50Hz ΝΑΙ 10.9 Πιστοποίηση CE ΝΑΙ Να διαθέτει μπλε φίλτρο ΝΑΙ Να διαθέτει κάλυμμα ΝΑΙ μικροσκοπίου Αντικειμενοφόρεοι 10 τεμ Καλυπτρίδες 50 τεμ Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 11 Στερεοσκόπιο 11.1 Πλήθος ατόμων Η βάση του στερεοσκοπίου να ΝΑΙ είναι βαριάς κατασκευής με οπτικό εξοπλισμό υψηλής ποιότητας, ώστε να παρέχει τρισδιάστατες εικόνες ευρέως πεδίου και χωρίς χρωματικές αλλοιώσεις 11.3 Η κεφαλή του στερεοσκοπίου να ΝΑΙ διαθέτει διοφθάλμιο στερεοσκοπικό σωλήνα με δύο προσοφθάλμιους φακούς 20x με εύρος πεδίου (field) τουλάχιστο 16-3,5 για να επιτυγχάνει μεγέθυνση 15x-68x και προσαρμοστικά για διοπτροφόρους παρατηρητές Να διαθέτει κλίση 45 ο και ΝΑΙ δυνατότητα περιστροφής κατά 360 ο 11.5 Να διαθέτει διακορική απόσταση ΝΑΙ 55-77mm 11.6 Να διαθέτει σύστημα ΝΑΙ μεταβαλλόμενων μεγεθύνσεων (ΖΟΟΜ 0.75x έως 3.4x) 11.7 Να διαθέτει αντικειμενικό φακό ΝΑΙ 1.0x 11.8 Να διαθέτει ενσωματωμένη πηγή ΝΑΙ διερχόμενου φωτισμού (με λάμπα αλογόνου) και προσπίπτοντα δευτερεύοντα φωτισμό με λάμπα φθορισμού 11.9 Να διαθέτει στη βάση του ΝΑΙ σύστημα συγκράτησης του αντικειμένου Με αλλαγή των προσοφθάλμιων ΝΑΙ και των αντικειμενικών φακών μπορεί να επιτύχει μεγεθύνσεις 136x Λειτουργία από τάση δικτύου 220 ΝΑΙ Volt/50 Hz Να διαθέτει διακόπτη λειτουργίας ON/OFF καθώς και δύο ρυθμιστικούς ροοστάτες για τον έλεγχο του φωτισμού ΝΑΙ 25

26 11.13 Να διαθέτει κάλυμμα ΝΑΙ στερεοσκοπίου Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 12 Ζυγός 12.1 Πλήθος ατόμων Εύρος gr 12.3 Αναγνωσιμότητα 1 gr 12.4 Επαναληψιμότητα 1 gr 12.5 Γραμμικότητα 2 gr 12.6 Χρόνος σταθεροποίησης 4 sec 12.7 Διαστάσεις πλάκας ζύγισης 145Χ145 mm 12.8 Μονάδες μέτρησης g, lb, oz 12.9 Να διαθέτει τάρα σε όλη την NAI κλίμακα μέτρησης Να διαθέτει μεγάλη LCD οθόνη NAI Να λειτουργεί με 12 ΑVC adapter NAI ή με μπαταρίες ΑΑ Με προστασία υπερφόρτωσης NAI Ελαφρύς και φορητός NAI Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 13 Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 13.1 Πλήθος ατόμων Ψηφιακός - ηλεκτρονικός ΝΑΙ εργαστηριακός ζυγός υψηλής ακρίβειας 13.3 Να διαθέτει πλήκτρο λήψης ΝΑΙ τάρας σε όλη την περιοχή ζύγισης 13.4 Μέγιστο βάρος ζύγισης 250 gr 13.5 Αναγνωσιμότητα 0,1 gr 13.6 Επαναληψιμότητα 0,1 gr 13.7 Γραμμικότητα 0,1 gr 13.8 Να διαθέτει φίλτρα απορρόφησης ΝΑΙ κραδασμών 13.9 Να διαθέτει αλφάδι οριζοντίωσης ΝΑΙ Να διαθέτει ευανάγνωστη ΝΑΙ ψηφιακή οθόνη LED με φωτισμό για ευκολότερη ανάγνωση Ανοξείδωτος δίσκος ζύγισης με ΝΑΙ διάμετρο έως 120 χιλιοστά Χρόνος σταθεροποίησης 4 sec Δυνατότητα αυτόματης ΝΑΙ εξωτερικής βαθμονόμησης Να διαθέτει ένδειξη χαμηλής ΝΑΙ μπαταρίας Να διαθέτει λειτουργία ζύγισης με ΝΑΙ γάντζο κάτω από τον ζυγό Να διαθέτει 12VAC 150mA ΝΑΙ adapter και 6 ΑΑ μπαταρίες Να διαθέτει κλωβό προστασίας ΝΑΙ από ρεύματα αέρος, ο οποίος συνοδεύει το ζυγό Ελάχιστες διαστάσεις κλωβού Μήκος 130 mm, διάμετρος 100 mm Να διαθέτει πιστοποίηση CE NAI Εγγύηση καλής λειτουργίας Τουλάχιστον 1 έτος 26

27 13.21 Συνοδευτικός εξοπλισμός: 1 kg ΝΑΙ υλικό προσρόφησης της υγρασίας με χρωματικό δείκτη και πυρίμαχο περιέκτη που να χωρά εντός του κλωβού προστασίας του ζυγού, χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία του 14 Λοιπός επιστημονικός εξοπλισμός 14.1 Ανταλλακτική λάμπα για το υπό 1 τεμ. προμήθεια μικροσκόπιο 14.2 Ανταλλακτική λάμπα για το υπό 1 τεμ. προμήθεια στερεοσκόπιο 14.3 Προσροφητικοί δίσκοι προστατευμένοι 25 συσκευασίες από πολυαιθεροσουλ- φονικές μεμβράνες PES, Δίσκοι ειδικοί για απομόνωση πραγματικά υδρόφιλων ουσιών στόχων με K ow από 0 έως 3 (πχ φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες, τοξικές ουσίες), Διάμετρος δίσκων 10cm, πάχος 0.6cm, άνοιγμα στο μέσο απομόνωσης 5.4cm, μέσο απομόνωσης 0.200g ± 0.004g, συνολικό βάρος δίσκων 175g, Θερμοκρασία Λειτουργίας 0-50 ο C, 14.4 Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον ποσοτικό προσδιορισμό βιοτικών παραμέτρων σε νερά ποταμών και λιμνοθαλασσών και απαραιτήτως συμβατά με τη λειτουργία του φασματοφωτομέτρου NOVA 60 (Merck Co.) Ιόντα αμμωνίου, στην περιοχή 250 test μέτρησης mg/l NH 4-N Νιτρικά ιόντα για δείγματα νερών 200 test ποταμού, στην περιοχή μέτρησης mg/l NO 3-N Νιτρικά ιόντα για δείγματα 100 test θαλασσινού νερού, στην περιοχή μέτρησης mg/l NO 3-N Νιτρώδη ιόντα, στην περιοχή 335 test μέτρησης mg/l NO 2- N Θειικά ιόντα, στην περιοχή 200 test μέτρησης mg/l SO4² Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 25 test (COD), στη περιοχή μέτρησης mg/l Πυριτικά ιόντα, στην περιοχή 300 test μέτρησης mg/l Si Ορθοφωσφορικά ιόντα, στην 220 test περιοχή μέτρησης mg/l PO 4-P 14.5 Πρότυπα διαλύματα αναφοράς (standard sollutions) Ένα (1) πρότυπo διάλυμα 100 ml αμμωνιακών, συγκέντρωσης 0,400 mg/l Ένα (1) πρότυπο διάλυμα νιτρικών, συγκέντρωσης 15 mg/l 100 ml 27

28 Ένα (1) πρότυπο διάλυμα νιτρικών, συγκέντρωσης 1000 mg/l Ένα (1) πρότυπo διάλυμα πυριτικών, συγκέντρωσης 1000 mg/l Ένα (1) πρότυπo διάλυμα νιτρωδών, συγκέντρωσης 0,200 mg/l Ένα (1) πρότυπo διάλυμα ορθοφωσφορικών, συγκέντρωσης 1000 mg/l Ένα (1) πρότυπo διάλυμα θειικών, συγκέντρωσης 800 mg/l 14.6 Κυψελίδες πλάτους 10 mm, απαραιτήτως συμβατές με τη λειτουργία του φασματοφωτομέτρου NOVA 60 (Merck Co.) 14.7 Αυτόματη πιπέττα 0,5 5 ml με διαβάθμιση 0,1 ml 14.8 Tips των 5 ml κατάλληλων για την ανωτέρω πιπέττα 14.9 Πεχαμετρικό χαρτί για τιμές ph από 1 έως ml 100 ml 100 ml 500 ml 100 ml Δύο (2) ζεύγη 1 τεμ. 400 tips 50 τεμ. 28

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για την Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Υποέργου 1. «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία)» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΕΣΠΑ » που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους και κωδικό MIS Αναλυτικά Στοιχεία Υποψηφίου Προμηθευτή: Το Συνολικό Τίμημα της προμήθειας «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ανέρχεται σε.(ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ πλέον ΦΠΑ και. (ολογράφως και αριθμητικά) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη: Τόπος Ημερομηνία: Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 29

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» ΕΡΓΟ: «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» ΥΠΟΕΡΓΟ: 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία)» ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι ,00 με ΦΠΑ) Αναθέτουσα Αρχή Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Ανάδοχος... 30

31 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Σύμβαση για την προμήθεια «Επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού» Στην Άρτα σήμερα την..(ημερομηνία/μήνας) 2013 ημέρα., μεταξύ αφενός του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, που εδρεύει στην Άρτα και διέπεται η λειτουργία του από το Νόμο 2742/1999 και τις Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ 950/Β / και 971/Β / , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, σύμφωνα με το ΦΕΚ 14/ΥΥΔΔ/ και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της εταιρείας.. που εδρεύει στην, οδός.., ΤΚ.., ΑΦΜ, ΔΟΥ.. νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ.. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την υπ αριθμόν 123/ διακήρυξη, με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την υπ Αριθμ... Απόφαση κατακύρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας «Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Υποέργου 1. «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτεπιστασία)» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», του ΕΣΠΑ » που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους και κωδικό MIS , σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 31

32 Προκαταρκτικές Διατάξεις ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή, την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής ή την Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ), των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Η προμήθεια «Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού Εξοπλισμού» με αντικείμενο όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠ): Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την 4 B Απόφαση της 6 ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 6 ης Σεπτεμβρίου 2012, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του έργου. Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Περίοδος εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 32

33 προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. Εμπιστευτική Πληροφορία: σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, κάθε πληροφορία / δεδομένο, σε οποιαδήποτε μορφή, διαμορφωμένη ή μη, που παρέχεται από το ένα μέλος στο άλλο και το οποίο κρίνεται εμπιστευτικό από το μέλος που το παρέχει και αναφέρεται ως αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Εμπίπτουν εδώ και οι προφορικές αποκαλύψεις εμπιστευτικών πληροφοριών. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που περιλαμβάνει την προμήθεια «Επιστημονικών Οργάνων και Εργαστηριακού Εξοπλισμού». Αντικείμενο του έργου είναι: Α/Α Προϊόν (Περιγραφή) Κατασκευαστής Κόστος Μονάδας ΤΕΜΑ ΧΙΑ 1. Συσκευή ηλεκτραλιείας 1 2. Απόχη δειγματοληψιών (3 m) 1 3. Απόχες δειγματοληψιών (2 m) 3 4. Καταψύκτης 1 5. Παγοκύστες 8 6. Φορητό ψυγείο 1 7. Αρπάγη ιζήματος 1 8. Σετ παθητικού δειγματολήπτη 1 9. Ιχθυόμετρο Μικροσκόπιο Στερεοσκόπιο Ζυγός Αναλυτικός ζυγός ακριβείας Ανταλλακτική λάμπα (για το μικροσκόπιο) Ανταλλακτική λάμπα για το (στερεοσκόπιο) Προσροφητικοί δίσκοι ειδικοί για απομόνωση 25 πραγματικά υδρόφιλων ουσιών στόχων με K ow από 0 έως 3 (πχ φυτοφάρμακα, ορμόνες, φαρμακευτικές ουσίες, τοξικές ουσίες) 17. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον 250 Κόστος Συνόλου 33

34 προσδιορισμό Ιόντων αμμωνίου, στην περιοχή test μέτρησης mg/l NH 4-N 18. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Νιτρικών ιόντων για δείγματα 200 test νερών ποταμού, στην περιοχή μέτρησης mg/l NO 3-N 19. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Νιτρικών ιόντων για δείγματα 100 test θαλασσινού νερού, στην περιοχή μέτρησης mg/l NO 3-N 20. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Νιτρωδών ιόντων, στην περιοχή 335 test μέτρησης mg/l NO 2-N 21. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Θειικών ιόντων, στην περιοχή 200 test μέτρησης mg/l SO4² 22. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Χημικά απαιτούμενου οξυγόνου 25 test (COD), στη περιοχή μέτρησης mg/l 23. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Πυριτικών ιόντων, στην περιοχή 300 test μέτρησης mg/l Si 24. Χημικά αντιδραστήρια κατάλληλα για τον προσδιορισμό Ορθοφωσφορικών ιόντων, στην 220 test περιοχή μέτρησης mg/l PO 4-P 25. Ένα (1) πρότυπo διάλυμα αμμωνιακών, 100 συγκέντρωσης 0,400 mg/l ml 26. Ένα (1) πρότυπο διάλυμα νιτρικών, 100 συγκέντρωσης 15 mg/l ml 27. Ένα (1) πρότυπο διάλυμα νιτρικών, 100 συγκέντρωσης 1000 mg/l ml 28. Ένα (1) πρότυπo διάλυμα πυριτικών, 100 συγκέντρωσης 1000 mg/l ml 29. Ένα (1) πρότυπo διάλυμα νιτρωδών, 100 συγκέντρωσης 0,200 mg/l ml 30. Ένα (1) πρότυπo διάλυμα ορθοφωσφορικών, συγκέντρωσης 1000 mg/l 500 ml 31. Ένα (1) πρότυπo διάλυμα θειικών, 100 συγκέντρωσης 800 mg/l ml 32. Κυψελίδες πλάτους 10 mm, απαραιτήτως Δύο συμβατές με τη λειτουργία του (2) φασματοφωτομέτρου NOVA 60 (Merck Co.) ζεύγη 33. Αυτόματη πιπέττα 0,5 5 ml με διαβάθμιση 0,1 1 τεμ. ml 34. Tips των 5 ml κατάλληλων για την ανωτέρω πιπέττα 400 tips 35. Πεχαμετρικό χαρτί για τιμές ph από 1 έως τεμ. Συνολικό κόστος ΦΠΑ 23% Σύνολο Αριθμητικώς Σύνολο Ολογράφως με Φ.Π.Α 34

35 ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, στην Προκήρυξη και στην προσφορά (τεχνική και οικονομική) του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ( ), τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ κ. Δημήτρης Μπαρέλος Πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης Τ.Κ , Φιλοθέη Άρτας ΦΑΞ: Τηλέφωνο:

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη

TrendyBusiness. Πλαίσια Πινακίδας Αριθμού Αυτοκινήτου με Διαφημιστική Λεζάντα της Εταιρείας σας Χωρίς τρύπες, βίδες και λάθη Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 001 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 002 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 003 Email. pr@trendybusiness Σχέδιο 004 (μαύρο) Λογότυπο όπως σχέδιο 005 ασημί Email. pr@trendybusiness

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM. aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn GLEN W. BOWERSOCK A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM aus: Epigraphica Anatolica 42 (2009) 152 156 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn A NEW FUNERARY EPIGRAM FROM LAODICEA AD LYCUM For Alan Cameron

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker

Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Φόρµα καταγραφής ασθενών µε µυική δυστροφία Duchenne/Becker Προσωπικά Στοιχεία Όνοµα Επίθετο Όνοµα πατέρα Όνοµα µητέρας Φύλο Ηµεροµηνία Γέννησης E-mail Τηλέφωνο Διεύθυνση Καταγωγή Εθνικότητα Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 150,00 ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 150,00 ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΩΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ. πώς θα παραγγείλετε τηλεφωνικώς: 80011 25500 ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ!!! μέσω fax: 22960 33967 μέσω e-mail: morma@morma.gr mormaltd@gmail.com - Η εταιρεία μας καλύπτει με δίκτυο πωλητών αρκετές περιοχές της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα