Π Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης"

Transcript

1 Π Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό» Συγγραφή : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΦΕΡΛΗ Εφαρµογή : ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΤΕΛΟΥΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη 2013

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Δηµιουργία πρωτότυπης µεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων σε ΤΠΕ και δηµιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα µαθήµατα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση» MIS (κωδ ), - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι.Ν. ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Υπεύθυνος υπο-οµάδας εργασίας λογοτεχνίας: Βασίλης Βασιλειάδης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Καραµαούνα 1 Πλατεία Σκρα Τ.Κ Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 2 από 23

3 Τίτλος Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό Εφαρµογή σεναρίου Πανταζής Μητελούδης Δηµιουργία σεναρίου Παναγιώτα Σεφερλή Διδακτικό αντικείµενο Νεοελληνική Γλώσσα Τάξη Β Λυκείου Σχολική µονάδα 1ο Γενικό Λύκειο Συκεών Χρονολογία Από έως Διδακτική/θεµατική ενότητα 2η ενότητα: Βιογραφικά είδη, θέµατα για συζήτηση και έκφραση έκθεση σχετικά µε το χαρακτηρισµό ατόµου, τις στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισµό. Διαθεµατικό Όχι Χρονική διάρκεια 5 διδακτικές ώρες MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 3 από 23

4 Χώρος Ι. Φυσικός χώρος: Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας. Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες εκ µέρους των µαθητών για την υλοποίηση του σεναρίου. Ωστόσο, διευκόλυνε ιδιαίτερα η προηγούµενη εµπειρία τους στην εργασία σε οµάδες και στη συνεργατική γραφή και, µάλιστα, στο περιβάλλον του επεξεργαστή. Συνακόλουθα, είναι απαραίτητος αντίστοιχος των οµάδων αριθµός υπολογιστών. Χρησιµοποιήθηκαν 4 φορητοί υπολογιστές και βιντεοπροτζέκτορας. Εφαρµογή στην τάξη Το συγκεκριµένο σενάριο εφαρµόστηκε στην τάξη. Το σενάριο στηρίζεται Παναγιώτα Σεφερλή, Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό, Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου, Το σενάριο αντλεί _ Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Η πρόταση εστιάζεται στην παραγωγή συνεργατικού γραπτού λόγου εκ µέρους των µαθητών πάνω στο θέµα του ρατσισµού. Η κάθε οµάδα, έχοντας στη διάθεσή της ένα κείµενο αφετηρίας το οποίο θίγει µια όψη του ρατσισµού, φανερή ή λανθάνουσα, δηµιούργησε το δικό της κείµενο, υιοθετώντας συγκεκριµένο ρόλο και οπτική γωνία, υπό την οποία ερµήνευσε το φαινόµενο του ρατσισµού. Τα κείµενα που παρήγαγαν οι µαθητές καλύπτουν ένα, σχετικά ευρύ, ρεπερτόριο κειµενικών ειδών: επιστολή, MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 4 από 23

5 ηµερολόγιο, προσωπική αφήγηση, άρθρο, οµιλία, σε συνάρτηση µε το ρόλο που κλήθηκαν να υποστηρίξουν. Ο σκοπός είναι, όχι µόνο να ασκηθούν οι µαθητές, ως γράφοντες, στα συγκεκριµένα είδη, αλλά, υιοθετώντας συγκεκριµένο ρόλο, να αναπτύξουν, ως ένα βαθµό, την ενσυναίσθησή τους απέναντι στον άλλο, τον ξένο, το διαφορετικό. Κατά την παρουσίαση των κειµένων στην ολοµέλεια οι µαθητές µπόρεσαν να αναπτύξουν τέτοιες ικανότητες και αποτέλεσαν βάση για τη συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες όψεις του ρατσισµού, φανερού ή λανθάνοντος.» (Π. Σεφερλή, Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό). Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το αρχικό σενάριο της Π. Σεφερλή: «Η συνεργατική παραγωγή των κειµένων παραπέµπει σε κονστρουκτιβιστικού τύπου µαθησιακές διαδικασίες. Η διαπραγµάτευση των εννοιών του ρατσισµού, των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων γίνεται στο πλαίσιο της οµάδας και, ευρύτερα, στο πλαίσιο της ολοµέλειας. Το ζητούµενο για τον εκπαιδευτικό είναι η διαµόρφωση ένα παιδαγωγικού πλαισίου, σύµφωνου µε την παιδαγωγική των γραµµατισµών, που επιτρέπει στους µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία µάθησης, δηλαδή στην πρόσληψη και την παραγωγή κειµένων. Ειδικότερα για τα φιλολογικά µαθήµατα, που µας ενδιαφέρουν εδώ, τα υπό διαπραγµάτευση κείµενα είναι κείµενα που έχουν νόηµα για τους µαθητές και δηµιουργούν προϋποθέσεις για µια κριτική προσέγγισή τους. Πώς µεταφράζεται αυτό σε επίπεδο τάξης; Ότι ο λόγος των µαθητών θεωρείται ισοδύναµος µε αυτόν του δασκάλου. Ότι οι µαθητές, ως πολιτισµικά υποκείµενα, φέρουν τις δικές τους αναπαραστάσεις και προσδίδουν τις δικές τους σηµασίες στα κείµενα. Ότι ο ρόλος του δασκάλου είναι, ακριβώς, να ενθαρρύνει την εξωτερίκευση των αναπαραστάσεων αυτών και την προσωπική νοηµατοδότηση των κειµένων εκ MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 5 από 23

6 µέρους των µαθητών. Με αυτές τις προϋποθέσεις δηµιουργούνται συνθήκες διαλόγου µεταξύ των πολιτισµών, µεταξύ του κυρίαρχου λόγου του σχολείου και των λόγων που φέρουν τα υπό διαπραγµάτευση κείµενα αλλά και των λόγων που φέρουν οι ίδιοι οι µαθητές (Χατζησαββίδης, χ. χ.). Τέλος, µε την παραγωγή γραπτού λόγου στο περιβάλλον του επεξεργαστή, οι µαθητές συνειδητοποιούν σταδιακά ότι το γράψιµο δεν αποτελεί µία εφάπαξ και στατική διαδικασία, αλλά ότι απαιτεί διαδοχικές αναγνώσεις και γραφές, πειραµατισµούς, εναλλακτικές εκδοχές µέχρι την τελική. Η ρευστότητα του ηλεκτρονικού κειµένου απελευθερώνει από τις πρακτικές δυσκολίες του χειρόγραφου (µουτζούρες, νεότερες προσθήκες µε «αστεράκια», γράψιµο από την αρχή του κειµένου) και ενισχύει τον συλλογικό πειραµατισµό (Κουτσογιάννης 1998).» Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής «Η µορφή των σύγχρονων πολυπολιτισµικών κοινωνιών αναδεικνύει ως ζητούµενο την αναθεώρηση των στάσεων των υποκειµένων απέναντι σε ό,τι θεωρούν ξένο, άγνωστο, διαφορετικό, αλλότριο, ως προς τα φυλετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κουλτούρα, το φύλο, τις σεξουαλικές ταυτότητες ή άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από τη στιγµή που οι ποικίλες ετερότητες αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό του σύγχρονου σχολείου και η αποδοχή και αρµονική συνύπαρξη βασικό αίτηµα, η µαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να ενσωµατώσει τέτοιες δράσεις που να βοηθούν τα παιδιά και τους εφήβους να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την προβολή του εγώ, το φόβο και την αποδοχή του άλλου, τη βία, την προκατάληψη, τα στερεότυπα κτλ. Στο πλαίσιο µιας τέτοιας προβληµατικής αναµένουµε από τους µαθητές: Να προβληµατιστούν σχετικά µε την εσωτερίκευση στερεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε ανθρώπους ή οµάδες που θεωρούν MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 6 από 23

7 διαφορετικούς/ές, ξένους/ες και τις συνέπειες που επιφέρουν τέτοια εδραιωµένα σχήµατα και συµπεριφορές σε άτοµα και σύνολα. Να αναπτύξουν ικανότητες ενσυναίσθησης, υιοθετώντας τον ρόλο και την οπτική του άλλου και διαφορετικού.» Γνώσεις για τη γλώσσα «Η υιοθέτηση ενός ρόλου και µιας οπτικής γωνίας συνεπάγεται και γλωσσικές επιλογές σε επίπεδο λεξιλογίου και γραµµατικοσυντακτικών δοµών, αλλά και ύφους που προσιδιάζει στην κατάλληλη περίσταση. Το είδος κειµένου, όπως και οι αποδέκτες, καθορίζουν, επίσης, επιλογές σε επίπεδο µακροδοµής. Με βάση τα παραπάνω οι στόχοι, οι σχετικοί µε τη γλώσσα, είναι: Να ασκηθούν στην παραγωγή κειµενικών ειδών, όπως αυτών της επιστολής, του ηµερολογίου, της προσωπικής αφήγησης, του άρθρου και της οµιλίας (προσχεδιασµένου προφορικού λόγου), οργανώνοντας το γλωσσικό υλικό βάσει των συγκεκριµένων ειδών. Να προσαρµόσουν το ύφος τους ανάλογα µε την περίσταση επικοινωνίας (ρόλος οµιλητή/γράφοντος, αποδέκτες, είδος κειµένου). Να τοποθετηθούν πάνω στο ζήτηµα του ρατσισµού, υιοθετώντας συγκεκριµένο ρόλο και οπτική γωνία.» Γραµµατισµοί «Το αίτηµα της διαχείρισης προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τη συνύπαρξη και συνεργασία στο πλαίσιο µιας κοινότητας και της ανάπτυξης ενεργούς και κριτικής στάσης απέναντι στα κοινωνικά δρώµενα σχετίζεται άµεσα µε το γλωσσικό µάθηµα, εφόσον µέσω της γλώσσας, κατά κύριο λόγο, ρυθµίζεται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις µε τους άλλους. Η σύγχρονη πραγµατικότητα, εκτός από το στοιχείο της ετερότητας, διαµορφώνεται από την ευρύτατη διάδοση των ΤΠΕ σε κάθε πεδίο και µορφή επικοινωνίας, γεγονός που πρέπει να λάβουµε υπόψη στο σχεδιασµό MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 7 από 23

8 εκπαιδευτικών προγραµµάτων και σεναρίων (Κουτσογιάννης 2011). Εποµένως, οι στόχοι σχετικά µε τους γραµµατισµούς θα µπορούσαν να είναι: Να ασκηθούν στη συνεργατική γραφή, εφόσον η νέα πραγµατικότητα, είτε ως σύνολο ετεροτήτων είτε ως κοινωνία των πολυγραµµατισµών και της κοινωνικής δικτύωσης, υπαγορεύει κατά κάποιο τρόπο τέτοια συνεργατικά µοντέλα. Να ασκηθούν στο περιβάλλον του επεξεργαστή κειµένου, αξιοποιώντας τον ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού. Να εξοικειωθούν µε το δυναµικό χαρακτήρα της γραφής, πειραµατιζόµενοι µε επάλληλες γραφές, µετατροπές, προσθαφαιρέσεις και βελτιώσεις του αρχικού κειµένου. Να αναγνώσουν δηµιουργικά και κριτικά πολυτροπικά κείµενα, αξιοποιώντας τα για την παραγωγή των δικών τους κειµένων.» Διδακτικές πρακτικές «Οι µαθητές ενθαρρύνονται να εκφράσουν τον δικό τους λόγο πάνω στις σύγχρονες όψεις του ρατσισµού, συνεργαζόµενοι προς την επίτευξη ενός τελικού προϊόντος που είναι το δικό τους κείµενο. Το µαθησιακό υλικό οικοδοµείται σταδιακά στο πλαίσιο της οµάδας / κοινότητας από όλους τους µαθητές. Μια τέτοια προσέγγιση υπαγορεύει στόχους όπως: Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και να διευρύνουν την οπτική τους πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα κοινωνικής συµβίωσης, προάσπισης των δικαιωµάτων και αποδοχής του άλλου. Να αναπτύξουν στάση σεβασµού προς τους συµµαθητές τους, όχι µόνο κατά την παραγωγή των κειµένων, αλλά και κατά την παρουσίασή τους.» (Π. Σεφερλή, Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό) MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 8 από 23

9 Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Αφετηρία Σύµφωνα µε το αρχικό σενάριο της Π. Σεφερλή, πέρα από το γεγονός ότι στην ενότητα των «Βιογραφικών ειδών» του σχολικού εγχειριδίου προτείνεται ως θεµατικός κύκλος για παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου ο ρατσισµός και οι συναρτώµενες µε αυτόν έννοιες, όπως τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις, πολλές αφορµές µπορούν να δοθούν για να αναπτύξουν οι µαθητές τον προβληµατισµό τους σχετικά µε το θέµα αυτό. Για παράδειγµα, η 21η Μαρτίου, ως ηµέρα κατά του ρατσισµού, θα µπορούσε να λειτουργήσει ως έναυσµα για τη δηµιουργία ενός αφιερώµατος στο πλαίσιο του οποίου οι µαθητές καλούνται να εκφραστούν και να συνθέσουν τα κείµενά τους. Επιπλέον, γεγονότα της επικαιρότητας, γεγονότα στο χώρο του σχολείου ή της ευρύτερης κοινότητας, που άπτονται του θέµατος, µπορούν να διαµορφώσουν το κατάλληλο κλίµα και να προκαλέσουν στους µαθητές την ανάγκη και την επιθυµία να εκφραστούν. Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο «Για το συγκεκριµένο θεµατικό κύκλο το ΑΠΣ και οι σχετικές οδηγίες διατυπώνουν τον εξής στόχο: να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές γύρω από τα διάφορα κοινωνικά προβλήµατα και να τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τον κόσµο που τους περιβάλλει. Ειδικότερα να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις καθώς και τις επιπτώσεις σε αυτές που προκαλούν οι διάφορες προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Επιπλέον, τα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της αντίστοιχης τάξης ανθολογούν κείµενα που µπορούν να λειτουργήσουν ως κείµενα αφετηρίας για την ανάπτυξη σχετικού προβληµατισµού, όπως λ.χ., Παραρλάµα του Δηµοσθένη Βουτυρά, Τα χταποδάκια του Μ. Καραγάτση, «Η οµορφιά του κόσµου» (απόσπασµα από το Στου Χατζηφράγκου) του Κοσµά Πολίτη.» (Π. Σεφερλή, Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό). MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 9 από 23

10 Αξιοποίηση των ΤΠΕ Οι ΤΠΕ αξιοποιούνται ως µέσα πρακτικής γραµµατισµού για τη δηµιουργία των κειµένων των µαθητών στο περιβάλλον του επεξεργαστή και την εξοικείωσή τους µε τον δυναµικό χαρακτήρα της γραφής (Κουτσογιάννης 1998). Κείµενα Επιθέσεις εναντίον µεταναστών: Επιστολή του προέδρου της αφγανικής κοινότητας προς τον Έλληνα πρωθυπουργό. Κάνε τη διαφορά µίλα τώρα: Βίντεο για το σχολικό εκφοβισµό στο πλαίσιο σχετικής καµπάνιας από το «Χαµόγελο του παιδιού». Οι ρόλοι στο σχολικό εκφοβισµό: Βίντεο για το σχολικό εκφοβισµό από τον όµιλο καινοτόµων δράσεων του Λεοντείου λυκείου Ν. Σµύρνης. Κ. Χ. Μύρης, «Δίπτυχο», Περιοδικό Η Λέξη, τ. 184, αφιέρωµα «µετανάστευση και µετανάστες», σ ΑΜΕΑ-Ναύπακτος: Βίντεο για τους ανθρώπους που κινούνται µε αµαξίδιο. Εγώ, ρατσιστής; Κόµικ σχετικά µε το ρατσισµό. Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο, Διδακτική πορεία/στάδια/φάσεις Α φάση (1η και 2η ώρα ) Καθώς το πρόβληµα του ρατσισµού αποτελεί ένα αρκετά ευαίσθητο και ποικιλοτρόπως φορτισµένο ζήτηµα, έκρινα σκόπιµο να ξεκινήσουµε τη διδακτική διαδικασία µε µια σύντοµη κατάθεση προσωπικών εµπειριών και στάσεων των µαθητών. Για τον σκοπό αυτό οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων και δύο οµάδες των τριών (σύνολο = 28 µαθητές). Το συγκεκριµένο τµήµα ήταν εξοικειωµένο µε την εργασία σε οµάδες και έτσι ο σχηµατισµός των οµάδων έγινε αµέσως από τους µαθητές. Ζήτησα από τα παιδιά να ανταλλάξουν στις οµάδες τους (τα ζεύγη ή τις τριάδες) κάποια προσωπική εµπειρία ρατσιστικής συµπεριφοράς (εµπειρία θύτη, θύµατος ή παρατηρητή) και να εκφράσουν τις στάσεις/κρίσεις τους MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 10 από 23

11 για το γεγονός (4 ). Στη συνέχεια κάθε οµάδα ανακοίνωσε στην ολοµέλεια τους προβληµατισµούς ή τα συµπεράσµατά της (11 ). Αφού στην ολοµέλεια κατατέθηκαν προβληµατισµοί και διαπιστώσεις περάσαµε στην κυρίως διαδικασία που περιλαµβάνει την παραγωγή των κειµένων. Δίνονται σε φωτοτυπία τα κείµενα και τα κόµικς στις οµάδες των µαθητών. Δίνονται τα videos στις οµάδες που έχουν τα laptops. Παράλληλα δίνονται και τα φύλλα εργασίας. Κάθε δυάδα καλείται να απαντήσει σε µία (1) ερώτηση των φύλλων εργασίας. Εξηγούµε σύντοµα τη διαδικασία στους µαθητές. «Σε κάθε οµάδα αντιστοιχεί διαφορετικό παραδοτέο. Το συγκεκριµένο σενάριο προβλέπει έξι διαφορετικά φύλλα εργασίας. Σε κάθε φύλλο δίνεται ως αφετηρία ένα κείµενο, το οποίο θίγει µια όψη του ρατσισµού (λ.χ., φυλετικός, εθνικός, κοινωνικός κτλ.) και ζητείται ως παραγόµενο ένα άλλο κείµενο που διαλέγεται µε το πρώτο ως προς το θέµα και τα πρόσωπα που συµµετέχουν, αλλά και ως προς το κειµενικό είδος. Τα κείµενα αφετηρίας διακρίνονται από ποικιλία: επιστολή δηµοσιευµένη σε ιστολόγιο, κόµικ από σχετικό φυλλάδιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφήγηµα σε σχετικό αφιέρωµα του περιοδικού Η Λέξη, βίντεο για τον σχολικό εκφοβισµό και τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Ανάλογη ποικιλία διακρίνει και τα ζητούµενα κείµενα: επιστολή, προσωπική αφήγηση, ηµερολόγιο, άρθρο, οµιλία. Οι µαθητές καλούνται να υιοθετήσουν συγκεκριµένο ρόλο και οπτική γωνία, βάσει των οποίων ερµηνεύουν το φαινόµενο και το παρουσιάζουν. Ειδικότερα: Η επιστολή του προέδρου της αφγανικής κοινότητας προς τον Έλληνα πρωθυπουργό µεταγράφεται σε επιστολή µαθητή, κατοίκου του Αγ. Παντελεήµονα, που ζει από κοντά περιστατικά βίας και ρατσιστικών εκδηλώσεων, τα οποία καλείται να σχολιάσει στην επιστολή του. Το τριτοπρόσωπο αφήγηµα για τη ζωή µιας µετανάστριας στην Ελλάδα µεταγράφεται σε επιστολή της ίδιας προς το γιο της, που έχει να τον δει δέκα χρόνια. Το βίντεο για τους ανθρώπους µε κινητικά προβλήµατα σε προσωπική αφήγηση. Τα βίντεο για τον σχολικό εκφοβισµό σε ηµερολόγιο από µία οµάδα (του θύµατος ή του θύτη ή του παρατηρητή) και σε MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 11 από 23

12 άρθρο σχετικό µε το φαινόµενο από άλλη οµάδα. Το κόµικ για τις δύο διαφορετικές στιγµές από την καθηµερινότητα του κ. Ξενοφοβίδη σε ηµερολόγιο από µία οµάδα και σε άρθρο σχετικό µε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις από άλλη οµάδα. Αναλόγως, το κόµικ για την προκατειληµµένη στάση ενός άντρα υπαλλήλου απέναντι στη νέα προϊσταµένη µεταγράφεται σε οµιλία της νέας προϊσταµένης προς τους άντρες υφιστάµενους και σε άρθρο σχετικά µε τη θέση της γυναίκας». «Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα ήταν όχι µόνο να ασκηθούν οι µαθητές στα συγκεκριµένα κειµενικά είδη, αλλά να αναπτύξουν ικανότητες ενσυναίσθησης προσπαθώντας να µπουν στη θέση του Άλλου και να εκφραστούν, όπως πιθανόν θα εκφραζόταν εκείνος/η. Αυτά καθόρισαν και τα κριτήρια της αξιολόγησης των παραγόµενων κειµένων, την ικανότητα δηλαδή των µαθητών να προσαρµόσουν το λόγο τους στην περίσταση επικοινωνίας, ανάλογα µε το είδος του κειµένου, το πρόσωπο που γράφει/µιλά, τους αποδέκτες και τον σκοπό για τον οποίο γράφει/µιλά. Η προσαρµογή του λόγου σχετίζεται µε όλες τις επιλογές που κάνουν ως προς: α) το είδος των πληροφοριών σε σχέση και µε την οπτική γωνία που υιοθετούν, β) την οργάνωση αυτών όχι µόνο σε προτασιακό/συντακτικό επίπεδο αλλά και σε σχέση µε τη γραµµατική που υπαγορεύει το αντίστοιχο κειµενικό είδος, γ) την επιλογή λεξιλογίου και ύφους σε σχέση µε το γράφοντα/οµιλητή, τους αποδέκτες και το σκοπό (προβληµατισµός, συγκίνηση, χιούµορ, καταγγελία, πειθώ κτλ.).» (Π. Σεφερλή, Ας µιλήσουµε για τον ρατσισµό). Ο υπολογιστής, στη φάση αυτή, αξιοποιείται ως µέσο πρακτικής γραµµατισµού, από τις οµάδες που δουλεύουν στους φορητούς υπολογιστές µε τα φύλλα εργασίας που περιλαµβάνουν video. Οι υπόλοιπες οµάδες δεν χρησιµοποίησαν υπολογιστές στη φάση αυτή, αλλά µετέγραψαν τα κείµενά τους σε ηλεκτρονική µορφή, στο σπίτι και τα παρουσίασαν στην ολοµέλεια κατά την τελευταία φάση. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι µαθητές εξοικειώνονται µε τη δυναµική φύση της γραφής, τις προσθαφαιρέσεις, τις µετακινήσεις και εναλλαγές και τη συνεχή βελτίωση του αρχικού κειµένου µέχρι την τελική εκδοχή του. Ο ρόλος του MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 12 από 23

13 διδάσκοντος είναι συντονιστικός και υποστηρικτικός. Βοηθάω τις οµάδες στη συγγραφή των κειµένων τους δίνοντάς τους κατευθυντήριες γραµµές (π.χ. ως προς τα ζητούµενα του φύλλου εργασίας) και κάποια βοήθεια π.χ. για το επικοινωνιακό πλαίσιο, το ύφος του κειµένου και σε µια περίπτωση, ιδέες για το περιεχόµενο του κειµένου. Η διαδικασία κύλησε πολύ εύκολα, γρήγορα και ευχάριστα. Τα διαφορετικά είδη κειµένων που δόθηκαν στις οµάδες και τα διάφορα είδη κειµένων που οι ίδιοι οι µαθητές συνέταξαν αποτέλεσαν µια ευχάριστη έκπληξη-πρόκληση για αυτούς. µαθητές εργάζονται σε οµάδες των δύο.. δύο µαθήτριες MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 13 από 23

14 η τριάδα Κείµενο µαθητών (απάντηση στο 3ο φύλλο εργασίας) MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 14 από 23

15 Β φάση: διόρθωση και σχολιασµός των κειµένων στην ολοµέλεια και συζήτηση (αίθουσα εξοπλισµένη µε υπολογιστή και προβολικό) (3η και 4η ώρα): MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 15 από 23

16 Τα κείµενα που είχαν παραδοθεί στον διδάσκοντα κατά την προηγούµενη φάση, έχουν διορθωθεί και ακολουθεί σε αυτήν τη φάση ο σχολιασµός και οι διορθώσεις στην ολοµέλεια. Τα κείµενα, τόσο τα αρχικά (κείµενα αφετηρίας) όσο και τα παραγόµενα από τους µαθητές, προβάλλονται στον προτζέκτορα. Κάθε οµάδα παρουσίασε το κείµενό της και έγιναν επισηµάνσεις, διορθώσεις και σχόλια πρώτα από τους µαθητές και στη συνέχεια από τον διδάσκοντα. Οι διορθώσεις έγιναν µε βάση τα κριτήρια που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στους µαθητές κατά την προηγούµενη φάση. Ακολούθησε συζήτηση και διατύπωση συµπερασµάτων για τα φαινόµενα του ρατσισµού: µορφές/εκδηλώσεις, αίτια, συνέπειες, τρόποι αντιµετώπισης. Γ φάση : τελική παρουσίαση των εργασιών των οµάδων (5η ώρα) Οι οµάδες αφού έκαναν τις τελικές διορθώσεις και επεξεργάστηκαν τα κείµενά τους (στο σπίτι), παρουσιάζουν τις εργασίες τους, σε ηλεκτρονική µορφή, στην ολοµέλεια. ΣΤ. ΦΥΛΛΟ/Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Επιθέσεις εναντίον µεταναστών MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 16 από 23

17 22/09/2011 Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ, Με αφορµή τα τελευταία περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων, αποφασίσαµε να συντάξουµε την συγκεκριµένη επιστολή προκειµένου να σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τις καθηµερινές επιθέσεις σε βάρος προσφύγων και µεταναστών από ακραία στοιχεία. Ειδικότερα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα και στην Πλατεία Αττικής, όπου διαµένουν αρκετοί αιτούντες άσυλο Αφγανικής καταγωγής και όχι µόνο, σηµειώνονται καθηµερινά βιαιοπραγίες µε στόχο τους αλλοδαπούς κατοίκους. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα θύµατα χρειάστηκε να διακοµιστούν στο νοσοκοµείο για να τους περιθάλψουν. Οι ενέργειες αυτές γνωρίζουµε ότι δεν αντιπροσωπεύουν την ελληνική κοινωνία στο σύνολο της, αλλά αντίθετα, αµαυρώνουν και προσβάλλουν την δηµοκρατική συνείδηση του φιλόξενου ελληνικού λαού και γι αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα προτού πάρουν ανυπέρβλητες διαστάσεις. Πιο συγκεκριµένα, από τις αρχές Αυγούστου έως και σήµερα έχει καταγραφεί πλήθος περιστατικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά τα οποία σκιαγραφούν την κρισιµότητα της κατάστασης. Στις 16/8 στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης και επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως και ώρα 21:30 ο Αφγανός αιτών άσυλο Αµπντούλ Ραχίµ δέχτηκε ρατσιστική επίθεση εκ µέρους ακροδεξιάς οργάνωσης. Στις 10/9 ο Μορταζά Χοσαινί, 15 ετών, δέχτηκε άγρια επίθεση στον Αγ. Παντελεήµονα και µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο αιµόφυρτος. Στις 8/9 ο Σαϊντ Γολάµ Χοσαίν, 17 ετών, ξυλοκοπήθηκε ενώ περίµενε στο φανάρι απέναντι από την εκκλησία του Αγ. Παντελεήµονα. Στις 10/9 µια οµάδα ατόµων επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στη στάση του Αγ. Παντελεήµονα και ξυλοκόπησαν όσους αλλοδαπούς βρέθηκαν στον δρόµο τους. Ο Μοχτάρ Αλιζαντά, 27 ετών, ήταν ανάµεσα τους και καταγγέλλει το γεγονός. Όλα τα παραπάνω περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην Αστυνοµία. Ωστόσο, καµία ενέργεια εκ µέρους της Αστυνοµίας δε µας έχει γνωστοποιηθεί µέχρι σήµερα. Οι επιθέσεις των συγκεκριµένων ακραίων οµάδων γίνονται καθηµερινά ολοένα και πιο συχνές και άγριες. Στις 16/9, την ώρα που ο Υπουργός Μετανάστευσης του MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 17 από 23

18 Αφγανιστάν συναντούσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσή, τρείς Αφγανοί αιτούντες άσυλο δέχτηκαν άγρια επίθεση µε δολοφονικές προθέσεις µπροστά στην οικία τους στον Αγ. Παντελεήµονα, οδός Περγάµου 31, µε αποτέλεσµα ένας εξ αυτών, ο Ραχιµί Αλί, 24 ετών, να διακοµιστεί εσπευσµένα στο Λαϊκό Νοσοκοµείο φέροντας βαριά τραύµατα από µαχαιριές στο θώρακα. Ακόµη νοσηλεύεται διασωληνωµένος, έχοντας ευτυχώς διαφύγει τον κίνδυνο. Την ίδια στιγµή µε διαφορά λεπτών ο Γολαµ Ρεζά 17 ετών δέχτηκε άγρια επίθεση και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο ΚΑΤ µε βαριά τραύµατα στο κεφάλι. Αφού ο Αφγανός Υπουργός µετανάστευσης και ο Αντιπρόεδρος της Αφγανικής Κοινότητας στην Ελλάδα µετέφεραν το πρόβληµα την ίδια µέρα στον Έλληνα Υπουργό, τονίζοντας τον κίνδυνο που φαίνεται να διατρέχουν ιδιαίτερα οι Αφγανοί στην Ελλάδα, η Αστυνοµία για πρώτη φορά συνέλαβε τρεις από τους δράστες της επίθεσης. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι συµβαίνουν καθηµερινά πλήθος παρόµοιων επιθέσεων εις βάρος αλλοδαπών παρ όλα αυτά, τα θύµατα δεν τις καταγγέλλουν. Το λυπηρό φαινόµενο των επιθέσεων σε συµπολίτες µας διχάζει το κοινωνικό σύνολο σε µια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, που απαιτεί την ενότητα και την αλληλεγγύη. Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, οι µετανάστες µπορούν να συµβάλλουν θετικά στο µέτρο που τους αναλογεί, προβάλλοντας την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά και συµµετέχοντας στην οικονοµική ζωή της. Τέτοιου είδους ρατσιστικές επιθέσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για την αρµονική συνύπαρξη και την κοινωνική πρόοδο. Δεδοµένης της κρισιµότητας της κατάστασης και προτού το πρόβληµα διογκωθεί, ζητάµε την άµεση παρέµβαση των αρµόδιων αρχών για την αποκατάσταση της ευνοµίας, µέσω της άµεσης καταστολής τέτοιων περιστατικών και της απονοµής δικαιοσύνης. Κλείνοντας, σας ευχαριστούµε προκαταβολικά για το έργο που επιτελείτε στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της κοινωνικής συνοχής και ως ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας βρισκόµαστε στη διάθεση σας για να συνδράµουµε στο έργο σας µε όποιον τρόπο κρίνετε δυνατό. Με εκτίµηση, Ο Πρόεδρος της Αφγανικής Κοινότητας στην Ελλάδα Γ. Μοχαµµαντί Την επιστολή συνυπογράφουν: Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων Μ.Κ.Ο Asante Αφρικανική Ένωση Κενυάτικη Κοινότητα Πηγή: Παραγωγή κειµένου MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 18 από 23

19 Ως δεκαεξάχρονος µαθητής και κάτοικος του Αγίου Παντελεήµονα γίνεσαι καθηµερινά µάρτυρας ρατσιστικών επιθέσεων σε βάρος προσφύγων και µεταναστών στην περιοχή σου. Συντάσσετε, ως οµάδα, µια επιστολή αξιοποιώντας στοιχεία και από την παραπάνω επιστολή, την οποία αποστέλλετε στο ιστολόγιο σχολιάζοντας τα φαινόµενα αυτά από την οπτική γωνία του δεκαεξάχρονου µαθητή. (300 λ.) 2. Σχολική βία Παρακολουθήστε τα δύο βίντεο που φιλοξενούνται στις παρακάτω ιστοσελίδες: Παραγωγή κειµένου α) Διαλέξτε ένα ρόλο από αυτούς που παρουσιάζονται στα παραπάνω βίντεο και προσπαθήστε να αφηγηθείτε στο ηµερολόγιό σας την εµπειρία σας σχετικά µε το φαινόµενο της σχολικής βίας, όπως το βιώνετε (από την οπτική του θύµατος, του θύτη, του παρατηρητή κτλ.). (300 λ.) β) Γράψτε ένα άρθρο σχετικά µε το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού, στο οποίο περιγράφετε το φαινόµενο, τα εµπλεκόµενα πρόσωπα ρόλους, τις επιπτώσεις στα άτοµα και τη σχολική κοινότητα και τους τρόπους αντιµετώπισης. Το άρθρο θα Η δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα/wiki του σχολείου σε ειδικό αφιέρωµα («ας µιλήσουµε για το ρατσισµό»). (300 λ.) 3. Κ. Χ. Μύρης, Δίπτυχο (Σενάριο για Ντοκιµαντέρ) Ναταλία από το Γκάμπροβο οδηγούσε μπουλντόζα, όταν στρωνόταν ο δημόσιος δρόμος που τράβαγε προς το βορρά. Ήξερε πότε η μηχανή χρειαζόταν λάδια, πότε MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 19 από 23

20 τα φρένα ήταν φυρά και θέλαν σφίξιμο μ ένα γαλλικό κλειδί νούμερο 3, πότε είχαν τα τακάκια φαγωθεί. Συχνά τις Κυριακές έβαζε στο πίσω κάθισμα της μπουλντόζας το γιο της και τραβούσαν κατά την εξοχή. Στρώναν μέσα στους κατακόκκινους ροδώνες ένα ριγέ τραπεζομάντηλο, ανοίγαν μια κονσέρβα με ροζμπίφ, κόβανε με τα χέρια φρέσκο ψωμί και τρώγαν ο γιος έπινε λεμονάδα, η Ναταλία σλιμονβίτσα, οινόπνευμα καθαρό. Το βράδυ γύριζαν αργά στο σπίτι. Η Ναταλία από το Γκάμπροβο έχει δέκα χρόνια στην Αθήνα. Δέκα χρόνια δεν έχει δει το γιο της, παλικάρι σωστό πια. Φροντίζει έναν κατάκοιτο παππού, γνωρίζει με ακρίβεια πώς λειτουργεί το πιεσόμετρο, πόσες σταγόνες πέφτουν στο λεπτό από τον ορρό, πόσα χαπάκια ο παππούς πρέπει να πάρει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τα στιβαρά της χέρια, που κουμαντάριζαν με μαεστρία την μπουλντόζα δυο και τρεις φορές τη μέρα, σηκώνουν τον παππού από το κρεβάτι μήπως ανοίξει το δέρμα του από την κατάκλιση. Με λεπτούς χειρισμούς απολυμαίνει τον καθετήρα και, κάθε Κυριακή, κατηφορίζει στην Ομόνοια, βρίσκει τον οδηγό του πούλμαν που πάει στο Γκάμπροβο και στέλνει σ ένα φάκελο κλειστό όλο το βδομαδιάτικο στο γιο της. Γυρίζοντας ανάβει ένα κερί στον Άγιο Θεράποντα και, κάνοντας αργά αργά τον σταυρό της, σιωπηλά προσεύχεται να δώσει ο Θεός να μην πεθάνει ο γέρος. Περιοδικό Η Λέξη, τ. 184, αφιέρωμα «μετανάστευση και μετανάστες», σ. 165 Παραγωγή κειµένου Η Ναταλία από το Γκάµπροβο στέλνει µαζί µε το βδοµαδιάτικο ένα γράµµα στο γιο της. Αξιοποιήστε στοιχεία της παραπάνω αφήγησης και γράψτε την επιστολή όπως νοµίζετε ότι θα την έγραφε η Ναταλία. (300 λ.) 4. Η άλλη όψη του σκηνικού Παραγωγή κειµένου Το κόµικ µε τίτλο «Η άλλη όψη του σκηνικού» παρουσιάζει δύο όψεις και στάσεις ζωής του κου Ξενοφοβίδη. Αξιοποιώντας τις δύο εικόνες συνθέτετε: MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 20 από 23

21 α) Ηµερολόγιο στο οποίο, ως κος Ξενοφοβίδης, αφηγείστε τα γεγονότα δύο ηµερών από τη ζωή του (1η και 2η εικόνα). Προσπαθήστε µε το λόγο να αναδείξετε την αντίθεση στη στάση, στα συναισθήµατα, στις απόψεις του κου Ξενοφοβίδη απέναντι σ αυτό που θεωρεί ξένο και διαφορετικό α) όταν είναι στη χώρα του, β) όταν ως τουρίστας επισκέπτεται µια άλλη χώρα. (300 λ.) β) Άρθρο στο οποίο σχολιάζετε τα φυλετικά, πολιτισµικά στερεότυπα και προκαταλήψεις του εντόπιου πληθυσµού απέναντι στους αλλοδαπούς, ιδιαίτερα σ αυτούς που διαφέρουν από µας ως προς το χρώµα, τη θρησκεία, την κουλτούρα. Το άρθρο θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα/wiki του σχολείου σε ειδικό αφιέρωµα («ας µιλήσουµε για το ρατσισµό»). (300 λ.) 5. Παλιά κλισέ Παραγωγή κειµένου Το κόµικ µε τίτλο «Παλιά κλισέ» παρουσιάζει την αντιφατική στάση ενός υπαλλήλου απέναντι στις γυναίκες, ιδιαίτερα όταν αυτές αναλαµβάνουν θέσεις ευθύνης σ έναν εργασιακό χώρο. Αξιοποιώντας το κόµικ, συνθέτετε: α) Οµιλία (προσχεδιασµένο προφορικό λόγο) τον οποίο εκφωνεί η νέα προϊσταµένη του τµήµατος απευθυνόµενη στους άντρες υφισταµένους της, την πρώτη µέρα που αναλαµβάνει τα καθήκοντά της. (300 λ.) β) Άρθρο στο οποίο σχολιάζετε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις σχετικά µε τους ρόλους της γυναίκας, τη θέση της στην κοινωνία και, ειδικότερα, στον εργασιακό χώρο. Το άρθρο θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα/wiki του σχολείου σε ειδικό αφιέρωµα («ας µιλήσουµε για το ρατσισµό»). (300 λ.) MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 21 από 23

22 6. Καθηλωµένος στο αµαξίδιο Παρακολουθήστε το βίντεο ενεργοποιώντας την υπερσύνδεση: Παραγωγή κειµένου Αξιοποιώντας το βίντεο, προσπαθήστε να συντάξετε µια προσωπική αφήγηση για µια καθηµερινή µέρα όπως την βιώνετε ως άνθρωπος που κινείται µε αµαξίδιο σε µια ελληνική πόλη. Ανάλογα µε τα συναισθήµατα που θέλετε να προκαλέσετε στους αποδέκτες, µπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο ύφος (χιουµοριστικό, καταγγελτικό, φορτισµένο συναισθηµατικά). Η αφήγησή σας θα δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα/wiki του σχολείου σε ειδικό αφιέρωµα («ας µιλήσουµε για το ρατσισµό»). (300 λ.) Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ Το σενάριο αυτό το εφάρµοσα και σε ένα άλλο τµήµα της Β τάξης, στο ίδιο Λύκειο, την ίδια σχολική χρονιά. Στο τµήµα αυτό εγώ δεν δίδασκα καθόλου και αποφάσισα να το εφαρµόσω σε συνδιδασκαλία µε τη συνάδελφο κ. Χρύσα Γουτακόλη. Ακολουθήσαµε ακριβώς την ίδια διαδικασία όπως και στην πρώτη περίπτωση. Αξιολογώντας την εφαρµογή αυτή µπορώ να επισηµάνω ότι η εµπειρία της συνδιδασκαλίας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ανανέωσε το κλίµα της τάξης, τόσο για τους µαθητές όσο και για τους διδάσκοντες. Η παρουσία των δύο καθηγητών διευκόλυνε θεαµατικά τη διαδικασία σε όλα τα στάδια και κυρίως στη διαχείριση των οµάδων, αλλά και στη διόρθωση των κειµένων και στη συζήτηση των αποτελεσµάτων στην ολοµέλεια. MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 22 από 23

23 Η. ΚΡΙΤΙΚΗ Θα µπορούσα να παρατηρήσω πως όλη η διδασκαλία θα µπορούσε να έχει γίνει στο εργαστήριο πληροφορικής. Εδώ προτιµήθηκε η αίθουσα διδασκαλίας για λόγους εξοικονόµησης χρόνου, καθώς ο αριθµός των µαθητών ήταν ιδιαίτερα µεγάλος και ως εκ τούτου ο συντονισµός των οµάδων και η αντιµετώπιση προβληµάτων τεχνικής φύσεως θα απαιτούσαν επιπλέον πολύτιµο χρόνο. Θ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Collis, B., & J. Moonen An on-going journey: Technology as a learning workbench. University of Twente, Enschede, The Netherlands. Κουτσογιάννης, Δ Περιθώρια δηµιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε µαθητές Α Γυµνασίου, διδακτορική διατριβή, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµατος Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. Κουτσογιάννης, Δ ΤΠΕ και γλωσσική διδασκαλία. Οι τρεις αλληλένδετοι κύκλοι. Στο Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Μπαλτά, Β., Μ. Νέζη, Ν. Σεφερλή Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (επιµ.): Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», Σύρος, 6-8 Μαΐου Χατζησαββίδης, Σ. χ. χ. Ο γλωσσικός γραµµατισµός και η παιδαγωγική των γραµµατισµών: θεωρητικές συνιστώσες και δεδοµένα από τη διδακτική πράξη. [ ] MIS: Π.3.2.5: Πιλοτική εφαρμογή σεναρίων Β Λυκείου «Ας μιλήσουμε για τον ρατσισμό» Σελίδα 23 από 23

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX. Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ»

Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Με προσκαλούν και προσκαλώ» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματική μικρή δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Με προσκαλούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 5ο και το 15ο Γυµνάσιο Περιστερίου, σελ. 4174 2. Η Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα ΣΤ ηµοτικού Τίτλος: «Αιολική Γη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ. Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 ΘΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6733 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο Πειραιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γάζι 8.04.2014 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αρ.πρωτ. 541 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. νση: Ν.Καζαντζάκη 11, Τ.Κ. 71414 Ηράκλειο Πληροφορίες : Σµαργιανάκη Γεωργία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /30-7-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 883/2014 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά

Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Έφη Κατσαδήµα, Αθηνά Νέγρη, Χρυσάνθη Παλαµά Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγµατικότητα: µέτωπα διαπραγµάτευσης και δράσης στους νοµούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/06/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ: 74770 Α..Α. Β4ΛΧΟΡΕ- 0 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας, Παράρτημα Φλώρινας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2008-2009 ΦΛΩΡΙΝΑ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης.

ΑΔΑ: Β4ΣΥΩΗΡ-ΗΧΧ. Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ) εντός των ορίων του Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 1/2012

Αριθμός Απόφασης : 1/2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 1. Στη Γένεση τα κεφάλαια 2,4β 4,26 προέρχονται από την πηγή: α) Ελωχιμειστική β) Ιαχβιστική γ) Ιερατική δ) Δευτερονομιστική 2. Ποιο ήταν το τελευταίο γραπτό κείμενο του Παύλου; α) Προς Εφεσίους β) Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λάρισα, 13-3-2013 Α.Π.: 839 7 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ

1. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2. ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 3. ΜΟΥΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΚΑΡΑΜΙΣΑΚΗ ΜΙΧΑΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/30-09-2015 Αριθμ. Απόφασης 194/2015 ΘΕΜΑ 5 Ο «Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 30/12-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 732-30/12-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ 2 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Έτος ΣΤ Τεύχος 27ο ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ Η προσκοπική οικογένεια της Κεφαλονιάς από τον Οκτώβριο είναι φτωχότερη. Η Ανιχνευτής Μαρία-Άντζη Γεράκη, του 1 ου Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 16MANTAS:Layout 1 6/22/09 3:07 PM Page 195 Παναγιώτης Μαντάς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ζαχαρούλα Ταβουλάρη, Σχολική Σύµβουλος Π.Ε. Θεόδωρος αλαβίκας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÍÔÁÂÏÓ ÁÈÇÍÁ ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. α Α5. γ ΘΕΜΑ Β ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 14 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 131: Θεωρία του αρβίνου Στο φυλογενετικό δέντρο των καµηλοπαρδάλεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ. Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΔ Κυριακή 4 Δεκεµβρίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών, σελ. 2269 2. Επί διαδικαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 3 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: Β464Ν-ΡΔ5. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 17014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) αγροτική μεταρρύθμιση: σχολ. βιβλ. σελ 42 «καθώς. κοινωνικές συνθήκες». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ. Πρωτ. Προκ: 54141 & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Α. 30-7331.055 για το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 05/05/2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Προµήθεια Χρωµάτων» /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Έργο: Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ A/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 31 /2013 Α.Π. 1181 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ. Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΘ Τρίτη 18 Σεπτεµβρίου 2012 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Β. Κατριβάνου, σελ. 1053 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1054, 1069, 1070, 1071,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ. Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΖ Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας

Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α Α: ΒΛΓ1ΩΕ6-ΚΞΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 20 ης / 20 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Καβάλας Αριθ. απόφασης 260/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ακρίτας Καϊδατζής Λέκτορας Συνταγµατικού ικαίου Τµήµα Νοµικής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.824,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «Προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Βέροιας, για χρονικό διάστημα δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Α:ΒΟΝ3ΩΕΤ- Ρ. Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Αριθµός απόφασης 575/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝOMIKOY ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24/11/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8107 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 22 Μαΐου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Αλβανός ΣΕΛΙ ΕΣ

Γιώργος Αλβανός ΣΕΛΙ ΕΣ Γιώργος Αλβανός ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΑΣΚΑΛΟΥ Στ άρµατα, στ άρµατα 25 Νοεµβρίου, επέτειος της µάχης του Γοργοπόταµου Ο Γοργοπόταµος στην Αλαµάνα στέλνει περήφανο χαιρετισµό, µιας νέας Ανάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο»

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου. Τίτλος: «Περί ύφους: παίζοντας με τα συστατικά του ύφους στον πεζό λόγο» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας B Λυκείου Τίτλος: «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974.

Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (1912-1913) στα ελληνικά διδακτικά εγχειρίδια Ιστορίας (δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) της περιόδου 1950-1974 Κλεονίκη Δρούγκα Το σχολικό βιβλίο συνιστά έναν τρόπο µετάδοσης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β. Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Β Πέµπτη 20 Φεβρουαρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7631, 7671 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 3ο Δηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009»

Θ Ε Μ Α «Σύνταξη και Ψήφιση προϋπολογισµού ήµου Καβάλας οικονοµικού έτους 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 38 ης /14 εκεµβρίου 2008 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 707/2008 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 26691 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ. Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΣΤ Πέµπτη 31 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 7055, 7129 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1/7/2015 31/10/2015 & 1/01/2016-28/02/2016 1. ΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟ /ΣΤΗ - Αν δεν το έχει στην κατοχή του,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΗΑ-5ΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. :44650 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 212/2012 Από το Πρακτικό της 25ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη ρόσο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Πρωτ.: 5992/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή

Διοικητικό Συμβούλιο. Οργανωτική Επιτροπή Διοικητικό Συμβούλιο Επίτιμος Πρόεδρος: Χ. Τούντας Πρόεδρος: Ε.Α. Σκληρός Γεν. Γραμματέας: Σ. Στεργιόπουλος Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Π. Μερκούρης Ε. Χανιωτάκης Γ. Αθανασόπουλος Βάρδα Α. Βασιμπόσης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «ιάλογος» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες, σύµφωνα µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «ιάλογος» ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελµατικών εκπαιδευτηρίων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήµερα 20.11.2002, και στα γραφεία του Ο.ΜΕ..,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή

Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ. ιιιιιιι. Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή τ.ε.ι. Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η :Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΤΜ Η Μ Α : Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ιιιιιιι Θέμα: Συναλλαγματική Γραμμάτιο εις Δ ια ταγήν Επιταγή Καθηγητής: Τσαρουχάς Αναστάσιος Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002511086 2014-12-30

14PROC002511086 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 30.12.2014 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 14462 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΚΕΝΤΖΗΣ. Τηλ. 23813 50184 FAX : 23810 22418 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρξ, Κ. (2007). "Κριτική του προγράµµατος της Γκότα", σ. 37.

Μαρξ, Κ. (2007). Κριτική του προγράµµατος της Γκότα, σ. 37. «( ) Ίση λαϊκή εκπαίδευση; Τι να φαντάζονται µ αυτά τα λόγια; Πιστεύουν ότι µπορεί στη σηµερινή κοινωνία (και µονάχα µε δαύτην έχουν να κάνουν) να είναι η εκπαίδευση ίση για όλες τις τάξεις; Ή ζητάνε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΘΕΡΟΣ 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ Πέµπτη 4 Σεπτεµβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2493, 2569 2. Επί διαδικαστικού θέµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ

Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Α ν α λ υτική ιακήρυξη Α ν ο ιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Σκάφους µε τρέιλερ Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο

Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Το Ψυχολογικό Κλίμα της Σχολικής Τάξης στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών Σταμάτης Ν. Βούλγαρης Διδάκτωρ Επιστημών της Αγωγής Ι. Εισαγωγή Α. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012»

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της /νσης Παιδείας Πολιτισµού κ Αθλητισµού του ήµου Αγρινίου για το έτος 2012» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 16ης/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αγρινίου. Αριθ. Απόφασης 466/2011 ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση και έγκριση 24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 250 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση υιοθεσίας κοινόχρηστου χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΑ : Ω 7Λ4Ω0Ο-ΛΥ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 3-9-2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 134574 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α 7ΝΠΡΩΛΚ-9Ρ3 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 34 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 462 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα