ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα;"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: Ειδικότητα στην Ευρώπη Εξειδίκευση στην Ελλάδα; Ελένη Ασκητοπούλου

2 Επείγουσα Ιατρική γιατί χρειάζεται µια ακόµη ειδικότητα;

3 µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν διαπιστωθούν: ανάγκες για πολυδύναµες φροντίδες υγείας για καινούργιες νόσους ή περιβαλλοντικά προβλήµατα επιστηµονικές & τεχνολογικές πρόοδοι: εξάρτηση από πολύπλοκη υποδοµή σύνθετα ιατρικά µηχανήµατα, δύσκολες ιατρικές µέθοδοι ειδικές ανάγκες του πληθυσµού: µεταβαλλόµενη νοσογραφική πραγµατικότητα

4 η ειδικότητα της Επείγουσας Ιατρικής πρόσθετοι λόγοι ανάπτυξης ως πολιτική απάντηση στην πίεση από τους καταναλωτές και άλλους επιστηµονικούς φορείς στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στην Αγγλία ήταν πρόσφορο το «έδαφος» για τη «δηµιουργία» της ειδικότητας µε αποτέλεσµα σηµαντική βελτίωση στη διαχείριση των ΤΕΠ εντούτοις ηέλλειψηεπιστηµονικής βάσης δυσκόλεψε τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου συστήµατος εκπαίδευσης των γιατρών David W. Yates, 1992

5 συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο... Η Επείγουσα Ιατρική «δικαιωµατικά αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα καθώς έχει και τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά κάθε µεγάλης κλινικής ειδικότητας»: (α) µοναδικό πεδίο κλινικής πρακτικής (β) καθορισµένο σώµα γνώσεων (γ) ερευνητικές δραστηριότητες (δ) αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραµµα D. Williams. Eur J Emerg Med 2004;11:

6 Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Ιατρικές Ειδικότητες στην Ευρώπη η ιατρική ειδίκευση ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/EC, άρθρα πρώτη έκδοση 1993/16/EC τροποποίηση 2001/19/EC: αναγνωρίζονται 52 διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες στα κράτη µέλη της ΕΕ (παράρτηµα V)... η Επείγουσα Ιατρική αναγνωρίζεται σε 9 κράτη µέλη της ΕΕ

7 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ η Επείγουσα Ιατρική αναγνωρισµένη ειδικότητα σε σε 9 χώρες Χώρα Českα republika Ireland Magyarorszαg Malta Polska Slovensko United Kingdom България România Τραυµατολογία: Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη Traumatologie Urgentnν medicνna Emergency medicine Traumatolσgia Mediċina tal-aċċidenti u l-emerġenza 45 χώρες διεθνώς Medycyna ratunkowa Ϊrazovα chirurgia Urgentnα medicνna Accident and emergency medicine Спешнамедицина Medicină de urgenţă

8 ΕΛΛΑ Α: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 3. ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ 6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ 7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ 8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 9. ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟ ΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 10. ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ 11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12. ΙΑΤΡΟ ΙΚΑΣΤΙΚΗ 13. ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ 14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 15. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ 16. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ 17. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) 18. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ 19. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 21. ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΗ 22. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ 23. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ 24. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 25. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 27. ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 28. ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 33. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 34. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ 36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙ ΩΝ 37. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 38. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ σε αυτέςδεν περιλαµβάνεταιη ΕπείγουσαΙατρική

9 Επείγουσα Ιατρική η ειδικότητα στην Ευρώπη...

10 EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE POLICY STATEMENT ON EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE (2007) Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής (EuSEM) θεωρεί ότι η παροχή επειγόντων φροντίδων υψηλών προδιαγραφών απαιτεί γιατρούς µε ειδική εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική... Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την ανάπτυξη της Επείγουσας Ιατρικής ως ανεξάρτητης βασικής ειδικότητας

11 UEMS + EuSEM: Ευρωπαϊκός Οδηγός Σπουδών UEMS: Multidisciplinary Joint Committee on Emergency Medicine + European Society on Emergency Medicine Οµάδα Εργασίας για την ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Οδηγού Σπουδών στην Επείγουσα Ιατρική [Task Force on European Curriculum for Emergency Medicine]

12 European Curriculum Task Force (16) Βέλγιο Ιταλία Γαλλία Γερµανία Ελβετία Ελλάδα Ην. Βασίλειο Ιρλανδία Ισπανία Μάλτα Ολλανδία Πολωνία Ρουµανία Σουηδία Τουρκία Τσεχία

13 Task Force on European Curriculum for EM Ευρωπαϊκός Οδηγός Σπουδών στην Επείγουσα Ιατρική (European curriculum in EM)

14 ... δηµιουργία Οδηγού Σπουδών για µια Ιατρική Ειδικότητα Πρέπει να γνωρίζοµε τους νόµους και κανόνες Ευρωπαϊκές υποδείξεις - εισηγήσεις (UEMS) Εθνικές απαιτήσεις Πρέπει να γνωρίζοµε τι πρέπει να γνωρίζοµε! γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες (competencies) Πρέπει να γνωρίζοµε πως να διδάξουµε µέθοδοι µάθησης, διδασκαλίας Πρέπει να γνωρίζοµε πως να αξιολογήσουµε εάν οι µαθητευόµενοι είναι ικανοί (competent) µέθοδοι αξιολόγησης

15 νόµοι κανόνες για µεταπτυχιακή εκπαίδευση Υποδείξεις - Εισηγήσεις WFME (Παγκόσµια Οµοσπονδία για την Ιατρική Εκπαίδευση) Προδιαγραφές για Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση στην Ευρώπη UEMS (Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων) Καταστατικός Χάρτης (Charter) για την εκπαίδευση των ειδικευµένων γιατρών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ευρωπαϊκές οδηγίες (µετακίνηση επιστηµόνων - αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων) 2001/19/EC 2005/36/EC

16 UEMS [Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων] CHARTER on TRAINING of MEDICAL SPECIALISTS in the EUROPEAN COMMUNITY είναι αναγκαία η εναρµόνιση της εκπαίδευσης στις ιατρικές ειδικότητες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα περιγράφει τις απαιτήσεις για επαρκή εκπαίδευση... ώστε να προετοιµάσει τους ειδικούς για πρακτική ανάλογου επιπέδου σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το περιεχόµενο της εκπαίδευσης: γενικό µέρος, που ορίζεται από τη UEMS ειδικό µέρος για κάθε αναγνωρισµένη ειδικότητα που ορίζεται από τα Ειδικά Τµήµατα (Sections) της UEMS

17 Ευρωπαϊκός Οδηγός Σπουδών στην Επείγουσα Ιατρική Περιεχόµενο Εκπαίδευσης Γνώσεις, εξιότητες, Ικανότητες (competencies) Οργάνωση Εκπαίδευσης ιαδικασίες ιάρκεια Εκπαίδευσης Στελέχωση Εκπαιδευόµενοι Εκπαιδευτικά Κέντρα Υποδοµή Μέθοδοι µάθησης, διδασκαλίας Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικής διαδικασίας, έκβασης

18 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Περιεχόµενο Εκπαίδευσης ΓΝΩΣΕΙΣ: το Εύρος problem oriented system based special aspects of EM

19 Common Presenting Symptoms Abdominal Pain Altered Mental Status & Coma Back Pain Behavioural Emergencies & Agitation Bleeding (Non Traumatic) Cardiac Arrest Chest pain Crying Baby Diarrhoea Dyspnoea Fever Headache in Adults & Children

20 System-Based Core Knowledge Cardiovascular Emergencies Dental Emergencies Dermatological Emergencies Endocrine & Metabolic Emergencies Fluid and Electrolyte Disturbances Ear, Nose, Throat & Oral Emergencies Gastrointestinal Emergencies Gynaecology & Obstetric Emergencies Haematology & Oncology Emergencies Immunologic Emergencies Infectious Diseases and Sepsis Maxillo-Facial Emergencies

21 Special Aspects of ΕΜ Core Knowledge Abuse and Assault in Adults and Children Accident Prevention and Health Promotion Analgesia, Anaesthesia and Sedation Environmental Emergencies Disaster Medicine Emergency Medicine in Unique Environments Epidemiology of Accidents and Emergencies Forensic Issues Patient Management Issues in Emergency Medicine Toxicology Prehospital Care Social Problems

22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Περιεχόµενο Εκπαίδευσης: εξιότητες CPR skills Airway Management Skills Analgesia, Anaesthesia and Sedation Skills Breathing and Ventilation management Skills Circulatory Support & Cardiac Skills & Procedures Diagnostic Procedures and Skills Emergency Dental Procedures ENT Procedures Gastrointestinal Procedures Genitourinary Procedures Hygiene Skills & Procedures Monitoring

23 το συνολικό εύρος του γνωστικού αντικειµένου δεν συµπίπτει µε άλλη µεµονωµένη ειδικότητα Επείγουσα Ιατρική: η ειδικότητα όπου ο χρόνος είναι κρίσιµης σηµασίας

24 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Περιεχόµενο Εκπαίδευσης ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ based on competencies

25 Επαγγελµατική ικανότητα-επάρκεια (Professional Competency) η ικανότητα-επάρκεια δεν είναι: µόνον τι γνωρίζεις αλλά επίσης πως χρησιµοποιείς αυτό που γνωρίζεις και πως αποκτάς καινούργια γνώση Ronald M. Epstein, ACGME Bulletin, 2002

26 Ικανότητες (competencies) 1. Φροντίδες ασθενών 2. Ιατρικές γνώσεις 3. εξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαπροσωπικές 4. Επαγγελµατισµός, ηθικά και νοµικά θέµατα 5. εξιότητες οργάνωσης, προγραµµατισµού και διαχείρισης της υπηρεσίας 6. Εκπαίδευση και έρευνα

27 Επαγγελµατισµός, ηθικά και νοµικά θέµατα 1. Professional behaviour and attributes 2. Working within a team or as a leader of a team 3. Delegation and referral 4. Patient confidentiality 5. Autonomy and informed consent 6. The competent/incompetent patient 7. Abuse and violence 8. Do not attempt to resuscitate (DNAR) 9. Αdvance directives such as living wills 10.Medico Medico-legal issues 11.Legislation and Ethical Issues in EM

28 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Οργάνωση Εκπαίδευσης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικά κέντρα ιάρκεια εκπαίδευσης Εκπαιδευτές Εκπαιδευόµενοι

29 Εκπαιδευτικά κέντρα απαιτήσεις ενός ΤΕΠ: µέγεθος ΤΕΠ προσελεύσεις/χρόνο παροχή φροντίδων για 24 ώρες/7ηµέρες/εβδοµάδα Νοσοκοµείο ή οµάδα νοσοκοµείων Ακτινολογία (µε CT scanning), Αναισθησιολογία, Εργαστήρια, Καρδιολογία, Μαιευτική, ΜΕΘ, Ορθοπαιδική, Παθολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, 24 ώρες χειρουργεία

30 Εκπαυδευόµενοι - Εκπαιδευτές Κριτήρια επιλογής συνέντευξη µε τους υποψήφιους για την εκτίµηση προσωπικότητας και κινήτρων σε σχέση µε Επείγουσα Ιατρική Θέσεις εκπαιδευόµενων 5 6 εκπαιδευόµεοι/πρόγραµµα Σχέση εκπαιδευτών/εκπαιδευόµενων ελάχιστη σχέση 1 εκπαιδευτής/2 (?1.5) εκπαιδευόµενους

31 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Οργάνωση Εκπαίδευσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της εκπαιδευτικής διαδικασίας της έκβασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

32 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ αξιολόγηση: εκπαιδευτικής διεργασίας υποδοµής εκπαιδευτικού προγράµµατος εκπαιδευτών εκπαιδευόµενων επίδοση & πρόοδο πιστοποίηση εκπαιδευτικών κέντρων

33 Αξιολόγηση εκπαιδευόµενων Summative (αθροιστική) αξιολόγηση Log-Book ετήσια αξιολόγηση τελική αξιολόγηση Formative (παραγωγική) αξιολόγηση «ο εκπαιδευτής παρέχει feedback και συµβουλές» αξιολόγηση ικανοτήτων - επάρκειας OSCE = Objective Structured Clinical Examinations Mini Clinical Examination Case-Based Discussion (CBD)...

34 Whatever we measure we tend to improve David C. Leach, MD η αξιολόγηση της κλινικής επάρκειας είναι δύσκολη

35 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Οργάνωση Εκπαίδευσης ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

36 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/19/ΕΚ «ο ειδικευµένος γιατρός πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένος για µια συγκεκριµένη ειδικότητα» και να διαθέτει επαρκές εύρος και βάθος εµπειρίας στην ειδικότητα «η ειδίκευση σε µια ειδικότητα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον πέντε χρόνια»

37 Εκπαίδευση στην ΕΙ: δύο δρόµοι Βασική Κύρια Ειδικότητα ΕΙ τουλάχιστον 5 χρόνια εκπαίδευσης µετά το πτυχίο της Ιατρικής στα 5 χρόνια της ειδικότητας ένας ελάχιστος χρόνος 3 ετών στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Εξειδίκευση στην ΕΙ ορίζεται ως η εκπαίδευση πρόσθετα σε µία προυπάρχουσα κύρια ειδικότητα, µε στόχο να αποκτηθούν οι ικανότητες στην ΕΙ σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της βασικής Ειδικότητας στην ΕΙ έτσι ώστε οι ειδικοί στην ΕΙ, ανεξάρτητα του «δρόµου», έχουν τις ίδιες ικανότητες

38 Επείγουσα Ιατρική Το ερώτηµα για την Ελλάδα: ειδικότητα ή εξειδίκευση;

39 Εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική Εξειδίκευση Πρόσβαση από βασικές ειδικότητες διάρκειας τουλάχιστον 5 χρόνων όπως: Αναισθησιολογία Εντατική Θεραπεία Παθολογία Χειρουργική,?? παιδιατρική Γενική Ιατρική?? στην Ελλάδα 3 χρόνια

40 Εκπαίδευση στην Επείγουσα Ιατρική Εξειδίκευση στην ΕΙ ΗπρόσθετηεκπαίδευσηστηνΕΙπρέπει να περιλαµβάνει πλήρη απασχόληση στο ΤΕΠ?? µήνες Το υπόλοιπο του rotation σε αντικείµενα που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια της βασικής κύριας ειδικότητας Για να καλύψει τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που προσδιορίζονται στον Ευρωπαϊκό Οδηγό Σπουδών στην ΕΙ

41 ιάρκεια Εκπαίδευσης για Ιατρική Ειδίκευση στην Ευρώπη πως θα συµβιβάσοµε τις απαιτήσεις της 5ετούς εκπαίδευσης που απαιτεί η ΕΚ µε τις ανάγκες στην Ελλάδα;

42 οµή από2µηνα πλήρους ειδίκευσης 5 ετών σύµφωνα µε οδηγία της ΕΚ 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο 6 ο 1 ο έτος Αναισθησία I (αεραγωγός) Τραύµα (Shock) Μικρά τραύµατα + Κατάγµατα Πνευµονολογία I Παθολογία (γενική) I Καρδιολογία στο ΤΕΠ I 2 ο έτος Αναισθησία II (καταστολή) Τραύµα (σταθερο ποίηση) Χειρουργικ ή I Πνευµονολογία στο ΤΕΠ II Παθολογία II (Τοξικολογία Καρδιολογία στο ΤΕΠ II 3 ο έτος 4 ο έτος Αναισθησία III (αναλγησία) Ψυχιατρική στο ΤΕΠ ΜΕΘ I ΜΕΘ II Χειρουργικ ή II Χειρουργικ ή III Υπέρηχοι στο ΤΕΠ Παιδιατρική στο ΤΕΠ I Παθολογία II Αναισθησιολογία = 12/30 (Λοιµώξεις) Χειρουργική = 7/30 Νευρολογί αστοτεπ I Καρδιολογία III ΩΡΛ Οφθαλµολο γία 5 ο έτος Κατ επιλογήν /ΤΕΠ Ευρώπη- HΠΑ ΜΕΘ III Μαιευτική Παιδιατρική στο ΤΕΠ II Νευρολογί αστοτεπ II Προνοσοκο µειακή ΕΙ/ καταστροφέ ς

43 Ελλάδα: ειδικότητα ή εξειδίκευση; η διάρκεια της εξειδίκευσης στην ΕΙ θα εξαρτηθεί από την ειδικότητα κορµού - τις αποκτηθείσες ικανότητες σύµφωνα µε τον οδηγό σπουδών

44 η υλοποίηση της εξειδίκευσης στην Ελλάδα σε ποιά ΤΕΠ;

45 η υλοποίηση της εξειδίκευσης στην Ελλάδα αρχικά σε 3-4 πιλοτικά ΤΕΠ στελεχωµένα µε «οραµατιστές»

46 συµπερασµατικά... η Επείγουσα Ιατρική είναι αναγνωρισµένη ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα δεν υπάρχει ειδικότητα χωρίς εκπαιδευτικό πρόγραµµα η Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει µε την εξειδίκευση σύµφωνα µε τοeuropean Core Curriculum η διάρκεια της εξειδίκευσης θα εξαρτηθεί από την ειδικότητα κορµού σε δεύτερο χρόνο θα χρειαστεί η δηµιουργία της ειδικότητας

47 Where there is no curriculum there is no training Without training there is no specialty

48 Σας ευχαριστώ

49

50 2 FACULTY National Training Authority responsible for implementation of EC legislation & UEMS recommendations 2.1 Programme Director 2.2 Teaching Personnel must be able to devote sufficient time to meet their supervisory and teaching responsibilities with a balance between educational and service functions and other duties 2.3 Teaching personnel to Trainees Ratio

51 2.3 Teaching personnel/trainees Ratio The ratio of trainers (fully trained staff doctors or similar) to the number of trainees must be sufficient: to allow training to proceed without difficulty to ensure close personal interaction & feedback and also monitoring of the trainee during his/her training The minimum ratio proposed 1 teaching personnel per 2 trainees exceptions to this minimum guideline are programme factors, that may adjust it up or down in individual circumstances, as necessary, such as patient acuity, ancillary staffing, adequacy of ED and hospital facilities, ED crowding,.

52 3 TRAINEES 3.1 Trainees Selection Procedure The selection process should include an interview with the applicants to assess personality, motivation and other issues of relevance to Emergency Medicine 3.2 Training Posts/Programme training must be carried out in appropriately remunerated positions and must involve participation in all medical activities related to EM 3.3 Supervision a personal supervisor mentor an instructor on dutytutor 3.4 Experience 3.5 Working Conditions

53 4 TRAINING CENTRES & EDUCATIONAL RESOURCES 4.1 Size of Training Centre Patient care in the ED must be provided continuously over a 24h period by qualified physicians in EM the patient load must not be less than ED admissions/year In the training centre must be present relevant specialties 4.2 Teaching Facilities 4.3 Academic Activities for trainees to acquire skills in critical appraisal and evidence synthesis 4.4 Training in Other Centres and Abroad

54 EDEM EUROPEAN DIPLOMA in EMERGENCY MEDICINE over the next few years

55 Where there is no curriculum there is no training Without training there is no specialty

56 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Άρθρο 26 - Ονοµασίες Εκπαιδεύσεως Ειδικευµένων Ιατρών Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένων ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο 21 είναι εκείνοι που χορηγούνται από τις αρµόδιες αρχές ή τους αρµόδιους φορείς του παραρτήµατος V σηµείο και αντιστοιχούν, όσον αφορά την συγκεκριµένη εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα κράτη µέλη ονοµασίες οι οποίες εµφανίζονται στο παράρτηµα V σηµείο Ηενσωµάτωση στο παράρτηµα V σηµείο νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον στα δύο πέµπτα των κρατών µελών, δύναται να αποφασιστεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 παράγραφος 2, προκειµένου η παρούσα οδηγία να ενηµερώνεται σύµφωνα µε την εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών.

57 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τηναναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ενιαίου και συνεπούς νοµικού πλαισίου, βασισµένου σε ελαστικότερες προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, έναν µεγαλύτερο αυτοµατισµό στην αναγνώριση των προσώπων και µια µεγαλύτερη ευελιξία των διαδικασιών ενηµέρωσης της οδηγίας

58 Οδηγία 2005/36/ΕΚ «είναι δικαιολογηµένη, για όλες τις αναγνωρισµένες την ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας ειδικότητες, η διατήρηση της αρχής της αυτόµατης αναγνώρισης στις ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε τουλάχιστον δύο κράτη µέλη χάριν απλούστευσης του συστήµατος, η επέκταση της αυτόµατης αναγνώρισης σε νέες ιατρικές ειδικότητες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να περιορίζεται στις ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέµπτα των κρατών µελών.».

59 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Άρθρο 24 Βασική ιατρική Εκπαίδευση Άρθρο 25 Εκπαίδευση Ειδικευµένων Ιατρών Άρθρο 26 Ονοµασίες Εκπαιδεύσεως Ειδικευµένων Ιατρών Άρθρο 27 Ιδιαίτερα κεκτηµένα δικαιώµατα των ειδικευµένων ιατρών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης V.1. ΙΑΤΡΟΙ Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού Ονοµασίες εκπαιδεύσεων ειδικευµένων ιατρών

60 Ευρωπαϊκές Οδηγίες Η Ευρωπαϊκή Οδηγία«για τους γιατρούς» (Doctors Directive) 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθορίζει ότι στην EE «ο ειδικευµένος γιατρός πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένος για µια συγκεκριµένη ειδικότητα» και να διαθέτει επαρκές εύρος και βάθος εµπειρίας στην ειδικότητα προβλέπει 52 διαφορετικές νοσοκοµειακές ιατρικές ειδικότητες κοινέςσεόλατακράτη µέλη ή τουλάχιστον σε δύο ή περισσότερα από αυτά, µεταξύ των οποίων και την Επείγουσα Ιατρική, ηοποία ασκείται σαν ανεξάρτητη ειδικότητα σε εννέα από τα είκοσι επτά µέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ηίδιαοδηγίααπαιτείόπως«η ειδίκευση σε µια ειδικότητα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον πέντε χρόνια».

61 Στην Ελλάδα το Π.. 38/2004 «Προσαρµογή της Ελληνικής ΝοµοθεσίαςπροςτιςδιατάξειςτωνΟδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορούν το επάγγελµα του ιατρού» προβλέπει 36 ειδικότητες Η Επείγουσα Ιατρική δεν είναι µία από αυτές. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων προβλέπει 52 ειδικότητες Η Επείγουσα Ιατρική είναι µια από αυτές.

62 EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE POLICY STATEMENT ON EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE The European Society for Emergency Medicine considers that the provision of high quality emergency care requires physicians with specialised training in Emergency Medicine Emergency Medicine is currently recognised as an independent specialty in nine member states of the European Union (EU Directive 2005/36/EC) and in some other EU countries it exists as a supraspecialty All European countries should thus work towards the establishment of Emergency Medicine as a primary medical specialty.

63 WFME TRILOGY OF GLOBAL STANDARDS Postgraduate Medical Education standards in 2 levels of attainment Basic standard: This is a minimum accreditation requirement to be met from the outset. Basic standards are expressed by a must. Standard for quality development: This means that the standard is in accordance with international consensus about best practice for postgraduate medical education. Standards for quality development are expressed by a should. WFME May 2006

64 CHARTER on TRAINING of MEDICAL SPECIALISTS in the EUROPEAN COMMUNITY divides the requirements regarding content of training into a general part, defined by the European Union of Medical Specialists (UEMS) a specific part for each recognized specialty, defined by the UEMS/Specialized Sections

65 UEMS [Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων] CHARTER on TRAINING of MEDICAL SPECIALISTS in the EUROPEAN COMMUNITY is necessaryto further the harmonization of training into medical specialties in the EC describes the requirements for adequate training to prepare specialists for practice at an appropriate level in any Member State of the EC

66 Curriculum is astatement of the intended aims and objectives, content, experiences, outcomes and processes of an educational programme including: a description of the training structure, such as entry requirements length and organisation of the programme including its flexibilities, and assessment system, a description of expected methods of learning, teaching, feedback and supervision. The curriculum covers both generic professional and specialty specific areas Postgraduate Medical Education and Training Board. Standards for Curricula. March 2005

67 Creating a Curriculum in EM We must know the rules Europe UEMS requirements National requiremnts We need to know what we need to know! Knowledge, skills, competencies We nee to know how to teach it Learning approaches We need to know how to assess weather the learners are competent Assessment

68 the rules on postgraduate training recommendations WFME (World Federation for Medical Education) quality assurance standards for Postgraduate Medical Education in Europe UEMS (Union of European Medical Specialties) Charter on training of medical specialists in the European Community European directives 2001/19/EC 2005/36/EC

69 Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ η Επείγουσα Ιατρική αναγνωρισµένη ειδικότητα σε σε 7 χώρες Χώρα Českα republika Ireland Magyarorszαg Malta Polska Slovensko United Kingdom Τραυµατολογία: Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη Traumatologie Urgentnν medicνna Emergency medicine Traumatolσgia Mediċina tal-aċċidenti u l-emerġenza Medycyna ratunkowa Ϊrazovα chirurgia Urgentnα medicνna Accident and emergency medicine

70 Curriculum της ειδικότητας της ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

71 EM training in two paths Primary Specialty at least 5 years training after basic medical qualification within the 5 years specialist training a minimum of 3 years must be Emergency Department-based training Supra-specialty with a multidisciplinary access Anaesthesiology Chest Medicine (Pneumology) Family medicine Intensive care (primary or supra-specialty) Internal medicine Paediatrics Surgery, etc.

72 EM training in two paths Supra-specialty in EM the additional supra-specialty training must include months full-time training in an Emergency Department the rest in rotation in areas not covered during the foundation primary specialty training to cover the knowledge and skills required in the EM core curriculum

73 EM training in two paths Supra-specialty in EM defined as training in addition to a pre-existing primary specialty, with the goal of attaining competence in EM in accordance with the competencies specified in the EM primary speciality Core Curriculum so that all EM specialists, regardless of path, have the same level of competence

74 EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE POLICY STATEMENT ON EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE (2007) H Επείγουσα Ιατρική είναι η ειδικότητα που βασίζεται στη γνώση και δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόληψη, διάγνωση και αντιµετώπιση των υπερ-επειγόντων επειγόντων και επειγόντων πλευρών µιας νόσου ή κάκωσης, Είναι µια ειδικότητα, στην οποία ο χρόνος είναι κρίσιµης σηµασίας.

75 µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται «η εξέλιξη της Ιατρικής, τα άλµατα της τεχνολογίας η συνεχώς µεταβαλλόµενη νοσογραφική πραγµατικότητα του πληθυσµού επιβάλλουν τον επιµερισµό του γνωστικού αντικειµένου της Ιατρικής σε τοµείς (ιατρικές ειδικότητες) µεσυγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ προς τη Βουλή των Ελλήνων στο σχέδιο νόµου «Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και συνεχιζόµενηεκπαίδευσηγιατρών», 13 Ιανουαρίου 2004

76 µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν διαπιστωθεί: συσσώρευση γνώσεων στο συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο ανάγκη για πολυδύναµες φροντίδες υγείας µεµονωµένων νόσων ή κυρίων συµπτωµάτων αυξηµένες τεχνικές δυνατότητες εξάρτηση από πολύπλοκη υποδοµή (π.χ. σύνθετα ιατρικά µηχανήµατα, δύσκολες ιατρικές µέθοδοι κτλ) ειδικές ανάγκες του πληθυσµού εµφάνιση νέων ασθενειών, γήρανση του πληθυσµού κτλ.

77 Εκπαιδευτική διεργασία οµή & ιαχείριση της Εκπαίδευσης environment the trainees will be able to develop clinical practice critical thinking ιάρκεια Εκπαίδευσης Μαθησιακές εµπειρίες how learning will be achieved for knowledge, competence, performance and independent action Μέθοδοι & εργαλεία αξιολόγησης

78 Μέθοδοι οι & εργαλεία αξιολόγησης Assessment methods must measure and test not only the presence of knowledge but also the application of knowledge by an integrated set of formative and summative assessment tools. The balance between these two approaches principally relates to the relationship between competence and performance. Competence (can do) is necessary but not sufficient for performance (does do),

79 WFME TRILOGY OF GLOBAL STANDARDS A foundation for accreditation

80 µεταβαλλόµενη νοσογραφική πραγµατικότητα ταχεία αστικοποίηση το 2007 ο αστικός πληθυσµός ξεπερνάει τον αγροτικό πληθυσµό γήρανση του πληθυσµού το 2050 άτοµα > 60 ετών θα ξεπερνούν τα άτοµα < 60 ετών µεταβολή της επιδηµιολογίας νόσων & κακώσεων: κυριότερες αιτίες: θνητότητας νοσηρότητας ισχαιµική καρδιοπάθεια 1 st 4 th εγκεφαλική αγγειακή νόσος 2 nd 5 th τραύµα 4 th 1 st αυξηµένος αριθµός φυσικών ή ανθρώπινων καταστροφών σεισµοί, απελευθέρωση τοξικών ουσιών, κλπ

81 Curriculum Οδηγός Σπουδών «είναι η αναλυτική έκθεση (statement) των επιδιωκόµενων στόχων & αντικειµενικών σκοπών περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος διεργασιών του εκπαιδευτικού προγράµµατος: της εµπειρίας, της έκβασης της εκπαιδευτικής του δοµής: απαιτήσεις για είσοδο στο πρόγραµµα διάρκεια και οργάνωση του προγράµµατος περιλαµβανοµένων των µεθόδων αξιολόγησης των αναµενόµενων µεθόδων: µάθησης, διδασκαλίας, ανάδρασης (feedback), επίβλεψης» Postgraduate Medical Education and Training Board. Standards for Curricula. March 2005

82 EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE POLICY STATEMENT ON EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE (2007) WHAT TRAINING SHOULD BE REQUIRED TO PRACTISE EMERGENCY MEDICINE IN EUROPE? Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την ανάπτυξη της Επείγουσας Ιατρικής ως ανεξάρτητης βασικής ειδικότητας

83 Εκπαιδευτική διεργασία Εκπαιδευτικά κέντρα ιάρκεια Εκπαίδευσης Μαθησιακές εµπειρίες Μέθοδοι οι & εργαλεία αξιολόγησης formative (παραγωγική) assessment summative (?αθροιστικό) assessment

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2007 Νοµικά Βήµατα για την Καθιέρωση µιας Καινούργιας Ιατρικής Ειδικότητας Αντώνης Βγόντζας Νοµικός 1 21ος αιώνας ικαιολογηµένα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ποιότητα στα Νοσοκομεία - Γιατί? Αύξηση απαιτήσεων για κατάλληλη και αποτελεσματική φροντίδα υγείας Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO/IEC 17025: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΑΡΑΣ ALGOSYSTEMS S.A ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΡΔΕΩΝ 4, 171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ tmanaras@algosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό

ΧΡΗΣΙΜΑ. Η συνοδευτική επιστολή και η σηµασία της στην αναζήτηση εργασίας. Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό _ / 2 3 & 14 18 148 3 Μιλώντας για σχολικό εκφοβισµό Το φαινόµενο του σχολικού εκφοβισµού κλιµακώνει τόσο έντονα την παρουσία του που δε γίνεται πια να του γυρνάµε την πλάτη. Ο αριθµός των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3919/2011: «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Accreditation in Greece

Accreditation in Greece Ενημερωτικό Δελτίο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Accreditation in Greece A Newsletter of the Hellenic Accreditation System (ESYD) Τεύχος 13, Ιούνιος 2008 / Issue 13, June 2008 Διαπιστευτικά Το Ε.ΣΥ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα