Ανάπτυξη Μεθόδων Αναγνώρισης της Κατάστασης του Χρήστη µε τη Χρήση Συστηµάτων Αισθητήρων Κινητών Τηλεφώνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Μεθόδων Αναγνώρισης της Κατάστασης του Χρήστη µε τη Χρήση Συστηµάτων Αισθητήρων Κινητών Τηλεφώνων"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ιπλωµατική εργασία για το Μ Ε Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών : Ανάπτυξη Μεθόδων Αναγνώρισης της Κατάστασης του Χρήστη µε τη Χρήση Συστηµάτων Αισθητήρων Κινητών Τηλεφώνων Παυλοπούλου Χριστίνα ΑΜ:1000 Επιβλέπων καθηγητής : Νικολετσέας Σωτήρης Αναπληρωτής Καθηγητής

2 2 Τριµελής επιτροπή : Ι. Γαροφαλάκης, Καθηγητής Β. Μεγαλοοικονόµου, Καθηγητής Σ. Νικολετσέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάιος 2015

3 3 Ευχαριστίες Για την διπλωµατική αυτή εργασία ϑα ήθελα να ευχαριστήσω µερικούς ανθρώπους, για ότι µου προσέφεραν. Αρχικά, τον καθηγητή κ. Νικολετσέα Σωτήρη, που αποτέλεσε τον επιβλέποντα ολόκληρης της εργασίας αυτής. Οι γνώσεις και η ϐοήθεια του ήταν καθοριστικές για την ολοκλήρωση της εργασίας, αλλά πάνω από όλα για την διεύρυνση των δικών µου γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιπλέον να ευχαριστήσω τον υποψήφιο διδάκτορα Γαβριήλη Φίλιο, γιατί η ϐοήθεια και η συνεργασία του ήταν καθοριστικής σηµασίας για την ολοκλήρωση της εργασίας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και την οικογένεια µου για όλα αυτά τα χρόνια στήριξης και συµπαράστασης που µου πρόσφεραν, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν. Επίσης, ϑα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον ϕίλο µου Βασίλη για όλη την πρακτική και ψυχολογική ϐοήθεια που µου προσέφερε σε όλη τη διάρκεια του µεταπτυχιακού αλλά και της υλοποίησης της συγκεκριµένης διπλωµατικής εργασίας. Τέλος, ϑέλω να ευχαριστήσω τους ϕίλους µου Χριστίνα, Βασίλη, Αντελίνα και Αλέξανδρο για την υποστήριξη και την καλή παρέα που µου χάρισαν όλο αυτό τον καιρό.

4

5 5 Περίληψη Η ολοένα αυξανόµενη υπολογιστική και αποθηκευτική ικανότητα των κινητών τηλεφώνων, αλλά και η ενσωµάτωση διαφόρων αισθητήρων σε αυτά, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη του ερευνητικού ενδιαφέροντος για συστήµατα ϐασισµένα σε αυτά. Ενα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας είναι η χρήση των κινητών τηλεφώνων προκειµένου να διεξαχθούν συµπεράσµατα για την κατάσταση του χρήστη. Η ανίχνευση καθηµερινών ϕυσικών δραστηριοτήτων είναι πολύ σηµαντική σε εφαρµογές όπως η ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων. Οι αισθητήρες κίνησης προηγουµένως χρησιµοποιούνταν µόνο ως συµπληρωµατικές είσοδοι ενώ τώρα χρησιµοποιούνται όλο και πιο συχνά ως η κύρια πηγή δεδοµένων για αναγνώριση κάποιας καθηµερινής κίνησης. Σε αυτή την εργασία, χρησιµοποιούνται τα επιταχυνσιόµετρα των κινητών τηλεφώνων µε σκοπό να αναγνωρισθούν σε πραγµατικό χρόνο τέσσερις καθηµερινές δραστηριότητες : κάθισµα, περπάτηµα, ξάπλωµα, τρέξιµο. Σε αυτή την εργασία, σχεδιάστηκαν 2 νέα υβριδικά πρωτόκολλα που συνδυάζουν δύο άλλες µεθόδους της ϐιβλιογραφίας µε παραµετροποιηµένο τρόπο. Στη συνέχεια, τα 2 αυτά πρωτόκολλα υλοποιήθηκαν µέσω της ανάπτυξης Android εφαρµογών. Η πρώτη σύνθεση είναι πιο ακριβής και η δεύτερη ενεργειακά αποδοτικότερη υπό την έννοια της χρήσης της µπαταρίας. Τελικώς, επιτυγχάνεται η προσωποποίηση του µοντέλου που δηµιουργείται αρχικά για την εκπαίδευση (σε πραγµατικό χρόνο)των δεδοµένων που ε- ξάγονται από τους αισθητήρες. Με αυτό τον τρόπο, το αρχικό µοντέλο προσαρµόζεται καλύτερα σε κάθε χρήστη ξεχωριστά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης η οποία έγινε µε πραγ- µατικούς χρήστες, οι 2 υβριδικές µέθοδοι επιτυγχάνουν µεγάλη ακρίβεια (έως και 99%), ενώ διατηρούν την κατανάλωση µπαταρίας σε πολύ χαµηλά επίπεδα (µέση κατανάλωση µπαταρίας 874mW).

6 6

7 7 ABSTRACT The increasing computing and storage capacity of smartphones, but also the sensors embedded in them, have led to the development of systems based on them. An interesting research field is that of human state recognition. Detecting daily physical activities is very important in applications such as developing automated comfort scenarios for an individual. Motion smartphone sensors were previously used only as a complementary input whereas now, they are increasingly used as the primary data source for motion recognition. In this work, we use smartphone accelerometers to recognize online four daily human activities: sitting, walking, lying and running. We design two new hybrid protocols combining state of the art methods in a parameterized way. Then, we implement those protocols in the context of Android applications, which we develop. The first composition is more accurate and the second one is more energy efficient in terms of battery usage. Finally, we manage to personalize the model for online training of data sensors, which we create initially, to better adapt to the particular individual. According to our experimental performance evaluation with real users, our hybrid methods achieve very high accuracy (even 99%), while keeping battery dissipation at very satisfactory levels (average energy consumption 874mW).

8 8

9 Περιεχόµενα Περίληψη 5 ABSTRACT 7 Περιεχόµενα 8 Κατάλογος σχηµάτων 11 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΑ GPS BLUETOOTH ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 25 4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

10 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 49 Βιβλιογραφία 50

11 Κατάλογος Σχηµάτων 2.1 Μορφή επιταχυνσιόµτερου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Μορφή γυροσκοπίου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Μορφή GPS ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Μορφή bluetooth ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Μορφή µικροφώνου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Android εφαρµογές που αναπτύχθηκαν για τη συλλογή δεδο- µένων και για την αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο Χρονοσειρά των 10 δευτερολέπτων που χωρίζεται σε υπο-παράθυρα των 1,5 και 10 δευτερολέπτων. Η χρονοσεριά των 10 δευτερολέπτων είναι αυτή µε το κόκκινο χρώµα, ενώ το µπλε χρώµα αντιπροσωπεύει την χρονοσειρά των 10 δευτερολέπτων χωρισµένη σε υπο-παράθυρα µε ολίσθηση ενός δευτερολέπτου Γραφικές παραστάσεις των χαρακτηριστικών που εξήχθησαν Αποτελέσµατα για την ακρίβεια για κάθε πρωτόκολλο Αποτελέσµατα για τη µέση κατανάλωση ενέργειας, το ϕόρτο της CPU και τη µνήµη

12 12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

13 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρόσφατες τεχνολογικές καινοτοµίες χαράζουν την πορεία για την ανάπτυξη του πεδίου Internet of Things (IoT), στο οποίο µικροσκοπικοί, µικροί αισθητήρες ενσωµατώνονται µαζικά και ασύρµατα στο περιβάλλον και σε αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινότητα, µε σκοπό να τα κάνουν έξυπνα για να µπορούν να συµµετέχουν σε έξυπνα αυτοµατοποιηµένα σενάρια και εφαρµογές. Τέτοιες εφαρµογές σχετίζονται µε µεγάλο εύρος τοµέων, από έξυπνα κτίρια µέχρι και εφαρµογές που σχετίζονται µε την υγεία. Σε τέτοια συστήµατα, η αναγνώριση ϕυσικών δραστηριοτήτων είναι το κύριο συστατικό για την αποτελεσµατική δηµιουργία προσωποποιηµένων υπηρεσιών για τους χρήστες. Για παράδειγµα, στην επόµενη παράγραφο, παρουσιάζεται σύντοµα ένα σενάριο το οποίο εκµεταλλεύεται την αναγνώριση κίνησης σε έξυπνα κτίρια. 1.1 ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Το περιβάλλον ενός έξυπνου κτιρίου συνήθως αποτελείται από τρία κυρίως συστατικά : αισθητήρες που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ϑερµοκρασίας, της υγρασίας, του ϕωτισµού κ.α., ηλεκτροµηχανικούς αισθητήρες (που ελέγχουν τις περσίδες, τον ϕωτισµό, τις πόρτες, κ.α.) και ένα σύστηµα που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη σεναρίων για την εξοικονόµηση ενέργειας. Οι αισθητήρες καταλαβαίνουν τις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Τα δεδοµένα που προέρχονται από τους αισθητήρες µπορούν να χρησιµοποι- 13

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ηθούν για την γρήγορη ανίχνευση γεγονότων σε πραγµατικό χρόνο. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που διεξάγονται από αυτά τα γεγονότα µπορούν να µεταφερθούν σε έναν αποµακρυσµένο server και διάφορες αποφάσεις µπορούν να παρθούν µε σκοπό την προσαρµογή του περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, µια ηλιόλουστη µέρα οι κουρτίνες µπορούν να σηκωθούν ώστε η ϑερµοκρασία να ϕτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο χωρίς να χρειαστεί η λειτουργία συστηµάτων ϑέρµανσης. Ενας από τους πιο σηµαντικούς ϱόλους των αισθητήρων σε κτίρια είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν µε ακρίβεια και να παρακολουθούν συνεχόµενα τις δραστηριότητες των ανθρώπων που Ϲουν µέσα σε αυτά, µε σκοπό την επιτυχή προσαρµογή του περιβάλλοντος. Η εξαγωγή τέτοιου είδους πληροφορίας για την κατάσταση του χρήστη είναι πολύ σηµαντική για την αυτοµατοποίηση σεναρίων που ισορροπούν την εξοικονόµηση ενέργειας και την άνεση του χρήστη. Για παράδειγµα, η υψηλότερη ϑερµοκρασία (και χαµηλότερος ϕωτισµός) είναι πιθανόν πιο κατάλληλα όταν οι άνθρωποι σε ένα δωµάτιο κοιµούνται (ή απλά είναι ξαπλωµένοι) σε αντίθεση µε την περίπτωση που κινούνται οπότε µπορούν να αποδεχτούν µια πιο χαµηλή ϑερµοκρασία (και υψηλότερο ϕωτισµό). 1.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Η αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους χρησιµοποιώντας διαφορετικά είδη αισθητήρων. Από τη µία πλευρά, το να τοποθετηθούν στατικοί αισθητήρες για αυτόν τον λόγο σε ένα ολόκληρο κτίριο (γενικά σε ένα σύστηµα) είναι πολύ ακριβή διαδικασία. Αντίθετα, ο κάθε χρήστης µπορεί να τοποθετήσει αισθητήρες πάνω του µε σκοπό να εξαχθούν κάποιες πληροφορίες για την κατάστασή του. Πολλοί άνθρωποι, όµως, δεν αισθάνονται άνετα µε το να έχουν αισθητήρες πάνω τους. Από την άλλη πλευρά, η ευρεία εισαγωγή των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (και άλλων έξυπνων συσκευών) αλλά και η µεγάλη αποδοχή τους από το κοινό, καθιστούν τους αισθητήρες τους ως ένα χρήσιµο εργαλείο για τα µοντέρνα IoT συστήµατα. Ενα πολύ σηµαντικό ϑέµα που αφορά στους αισθητήρες των κινητών είναι η αναγνώριση των δραστηριοτήτων του χρήστη. Οι κινητές συσκευές

15 1.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΗ 15 παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον τοµέα της αναγνώρισης της δραστηριότητα λόγω της µεγάλης ποικιλίας των αισθητήρων που διαθέτουν. Ειδικά τα επιταχυνσιόµετρα, τα οποία χρησιµοποιούνται ως η κύρια πηγή δεδοµένων σε πολλές εργασίες σχετικές µε την ανίχνευση δραστηριότητας, συµπεριλαµβάνονται στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα. Κάποιες πολύ σηµαντικές εργασίες πάνω στην αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη, χρησιµοποιώντας επιταχυνσιόµετρα και δεδοµένα από bluetooth παρουσιάζονται στις δηµοσιεύσεις [4, 12, 13]. Με τον σχεδιασµό µεθόδων για την αναγνώρισης της κατάστασης ενός χρήστη µέσω κινητών συσκευών καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη πολλών χρήσιµων εφαρµογών. Για παράδειγµα, µε την παρακολούθηση της δραστηριότητας ενός χρήστη, µπορεί να επιτευχθεί η κατάλληλη προσαρµογή του περιβάλλοντος στις ανάγκες του. Για παράδειγµα, όταν κάποιος χρήστης είναι ξαπλωµένος, τα ϕώτα χαµηλώνουν και η ϑερµοκρασία του δωµατίου αυξάνεται κατά 2 ϐαθµούς. Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρµογή είναι το CenceMe [14], το οποίο συνδυάζει την αναγνώριση της παρουσίας ανθρώπων µέσω αισθητήρων κινητών τηλεφώνων µε την κοινοποίηση αυτής της πληροφορίας µέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το MySpace. Παροµοίως ένας άλλος τρόπος για την κατανόηση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης είναι η ταξινόµηση συναισθηµάτων, όπως γίνεται στο [23] µε την εξαγωγή ακουστικών χαρακτηριστικών από δείγµατα οµιλίας. Πολύ σηµαντικό ϑέµα στην ανάπτυξη εφαρµογών για την αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη είναι η έρευνα πάνω στην ισορροπία ακρίβειας και κόστους [18, 19], το οποίο έχει µελετηθεί και στην συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι τέτοια συστήµατα, ειδικά όταν σχετίζονται µε τη συµµετοχή µεγάλου πλήθους ανθρώπων, δηµιουργούν καινούριες προκλήσεις, ειδικά στο ϑέµα της ιδιωτικότητας [10, 11]. Σε αυτή την εργασία, µελετάται το ϑέµα της αναγνώρισης της κατάστασης του χρήστη µέσω κινητών τηλεφώνων. Για να ανιχνευθούν κάποιες καθηµερινές δραστηριότητες, ϑα πρέπει τα δεδοµένα των αισθητήρων να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από την διαδικασία της επεξεργασίας ταξινοµούνται µε τη ϐοήθεια αλγορίθµων µηχανικής µάθησης. Στη συνέχεια, δηµιουργείται ένα µοντέλο ανίχνευσης για κάθε αλγόριθµο µηχανικής µάθησης. Τελικά, το µοντέλο ανίχνευσης είναι

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ έτοιµο για µια ακριβή ανίχνευση κίνησης. 1.3 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτή την εργασία, δύο παλιότεροι αλγόριθµοι σχετικά µε την αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη προσαρµόστηκαν στη λογική της χρήσης µόνο επιταχυσιόµετρων από κινητά τηλέφωνα (καθόλου αισθητήρες που τοποθετούνται πάνω στους χρήστες. Στη συνέχεια, εισάγονται δύο νέες ακριβείς και ενεργειακά αποδοτικές υβριδικές µέθοδοι που αναγνωρίζουν τέσσερις καθηµερινές δραστηριότητες : κάθισµα, περπάτηµα, ξάπλωµα και τρέξιµο. Η ενεργειακή απόδοση (χρήση µπαταρίας) αυτών των µεθόδων τονίζεται σε αυτή την εργασία, παρόλο που σε άλλες εργασίες δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή αν και είναι ϐασικό ϑέµα. Η πρώτη µέθοδος επιτυγχάνει πολύ υψηλή ακρίβεια (ακόµα και 99%) αλλά καταναλώνει και περισσότερη µπαταρία, ενώ η δεύτερη σύνθεση είναι ενεργειακά αποδοτικότερη στο ϑέµα της µπαταρίας (2% ανά ώρα). Και τα δύο πρωτόκολλα υλοποιήθηκαν δηµιουργώντας Android εφαρµογές και δοκιµάστηκαν από πραγµατικούς χρήστες. Τέλος, έγινε σύγκριση µεταξύ όλων των πρωτοκόλλων και προτείνεται το καλύτερο σε κάθε περίπτωση. 1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ Σε αυτή την ενότητα της εργασίας παρουσιάζονται κάποιοι ορισµοί για την καλύτερη κατανόηση των µεθόδων που ϑα παρουσιαστούν παρακάτω : Χρονοσειρά Τα δεδοµένα των αισθητήρων πριν υποστούν κάποια επεξεργασία αποτελούν µια χρονοσειρά. Παράθυρα Τα δεδοµένα που συλλέγονται από τους αισθητήρες χωρίζονται σε µικρότερα τµήµατα ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Συνήθως στη ϐιβλιογραφία για τα δεδοµένα που προέρχονται από επιταχυνσιόµετρα χωρίζονται σε παράθυρα του 1 έως και 10 δευτερολέπτων.

17 1.5. ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 17 Υπο-παράθυρα Σε κάποιες µεθόδους της ϐιβλιογραφίας τα παράθυρα στα οποία έχει χω- ϱιστεί η αρχική χρονοσειρά, χωρίζονται σε ακόµα µικρότερα παράθυρα, τα υπο-παράθυρα. Εχει αποδειχθεί ότι αυτή η τµηµατοποίηση ϐοηθάει ακόµα περισσότερο στην αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη καθώς τα ίδια δεδοµένα επεξεργάζονται παραπάνω από µια ϕορά. Χαρακτηριστικά Μια χρονοσειρά αφού έχει χωριστεί σε παράθυρα (και σε κάποιες περιπτώσεις και σε υπο-παράθυρα) υπόκειται σε κάποιους υπολογισµούς οι οποίοι οδηγούν στην υλοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών. Μηχανική Μάθηση Μηχανική µάθηση ορίζεται ως η τεχνική µε την οποία κατασκευάζονται και µελετούνται αλγόριθµοι οι οποίοι µαθαίνουν από κάποια δεδοµένα. Αυτοί οι αλγόριθµοι λειτουργούν κατασκευάζοντας µοντέλα έχοντας ως εισόδους κάποια παραδείγµατα. Στη συνέχεια, χρησιµοποιούν αυτά τα µοντέλα για να κάνουν κάποιες προβλέψεις και να πάρουν κάποιες αποφάσεις. 1.5 ΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το υπόλοιπο αυτής της διπλωµατικής εργασίας οργανώνεται ως εξής : Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κάποια από τα δηµοφιλέστερα είδη αισθητήρων που είναι ενσωµατωµένα στο κινητό. Το τρίτο κεφάλαιο εξηγεί κάποιες χαρακτηριστικές παλαιότερες προσεγγίσεις σχετικά µε την αναγνώριση της κατάστασης του χρήστη. Το κεφάλαιο τέσσερα, παρουσιάζει λεπτοµερώς τις δύο νέες µεθόδους. Το πέµπτο κεφάλαιο αναφέρει τα πειράµατα που διεξήχθησαν καθώς και τα αποτελέσµατά τους. Τέλος, το έκτο κεφάλαιο παρέχει µερικές συµπερασµατικές σηµειώσεις σχετικά µε τη συγκεκριµένη έρευνα αλλά και κάποια µελλοντικά σχέδια.

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

19 Κεφάλαιο 2 ΕΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Αισθητήρας είναι µία συσκευή που ανιχνεύει χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός της. Ανιχνεύει γεγονότα ή αλλαγές σε ποσότητες και παρέχει την αντίστοιχη έξοδο ως ένα ηλεκτρικό ή οπτικό σήµα. Οι αισθητήρες χρησιµοποιούνται σε καθηµερινά αντικείµενα όπως για παράδειγµα στα κουµπιά των ανελκυστήρων ή στις λάµπες που ανάβουν ακουµπώντας απλά τη ϐάση τους. Λόγω της τεχνολογικής προόδου, η χρήση των αισθητήρων έχει επεκταθεί πέρα από τα παραδοσιακά πεδία της µέτρησης της ϑερµοκρασίας ή της πίεσης. Παρόλα αυτά, αναλογικοί αισθητήρες όπως ποτενσιόµετρα χρησιµοποιούνται ευρέως ακόµα και τώρα. Η ευαισθησία ενός αισθητήρα δείχνει πόσο αλλάζει η έξοδός του ανάλογα µε τις αλλαγές που υφίσταται η είσοδος που πρόκειται να µετρηθεί. Κάποιοι αισθητήρες µπορεί να έχουν και κάποια επίδραση στην ποσότητα που µετράνε. Για παράδειγµα, ένα ϑερµόµετρο ϑερµοκρασίας δωµατίου το οποίο εισάγεται σε ένα Ϲεστό ποτήρι που έχει µέσα κάποιο υγρό, ψύχει το υγρό ενώ παράλληλα Ϲεσταίνεται από αυτό. Οι αισθητήρες πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να έχουν µικρή επίδραση στην ποσότητα που µετρείται. Ως αποτέλεσµα, οι αισθητήρες πια σχεδιάζονται µικροσκοπικοί ώστε να έχουν και µεγαλύτερη ταχύτητα αλλά και ακρίβεια [8]. Σε αυτή την εργασία περισσότερο ενδιαφέρον έχουν οι αισθητήρες που είναι ενσωµατωµένοι σε κινητά τηλέφωνα. Οι αισθητήρες αυτοί ανιχνεύουν κυρίως την κίνηση, την τοποθεσία αλλά και τον ήχο. Παρακάτω περιγράφονται λεπτοµερώς µερικοί από αυτούς τους αισθητήρες. 19

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 2.1 ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΑ Τα επιταχυνσιόµετρα είναι τυπικά ηλεκτροµηχανικά όργανα που µετράνε την επιτάχυνση που ανιχνεύουν κατά µήκος των αξόνων τους. Η επιτάχυνση που µετρείται µπορεί να είναι είτε στατική, όπως η σταθερή δύναµη της ϐαρύτητας, είτε δυναµική όπως προκαλείται κουνώντας το επιταχυνσιόµετρο. Ανεξάρτητα από τις διαφορές στην κατασκευή τους, η λειτουργία των επιταχυνσιοµέτρων έχει να κάνει µε τις διάφορες αλλαγές που υφίσταται η µάζα του συστήµατος. Η επιτάχυνση είναι ανάλογη του εκτοπίσµατος της µάζας όταν εφαρµόζεται κάποια δύναµη. Κατά καιρούς έχουν χρησιµοποιηθεί επιταχυνσιόµετρα που τοποθετούνται πάνω στο σώµα για την αναγνώριση της κίνησης [24]. Σχήµα 2.1: Μορφή επιταχυνσιόµτερου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο 2.2 ΓΥΡΟΣΚΟΠΙΑ Πρόσφατα, τα κινητά τηλέφωνα έχουν εξοπλιστεί µε γυροσκόπια. Τα γυροσκόπια είναι ένα είδος µη περιστρεφόµενων αισθητήρων τα οποία χρησιµοποιούν το Coriolis Effect (η απόκλιση ενός κινούµενου αντικειµένου όταν η κίνηση περιγράφεται σχετικά µε ένα σηµείο περιστροφής) σε µια µάζα για να ανιχνεύσουν τη γωνία περιστροφής [17]. Τα ενσωµατωµένα γυροσκόπια χρησιµοποιούνται κυρίως στην αναγνώριση δραστηριοτήτων [15] αλλά και στην ανίχνευση της ϑέσης του σώµατος [5]. Τα γυροσκόπια ϑεωρούνται

21 2.3. GPS 21 αισθητήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Παρόλα αυτά, τα γυροσκόπια όταν χρησιµοποιούνται για προσανατολιστικούς σκοπούς είναι επιρρεπή σε λάθη [21]. Σχήµα 2.2: Μορφή γυροσκοπίου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο 2.3 GPS Σχήµα 2.3: Μορφή GPS ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο Το GPS παρέχει τη ϑέση του χρήστη σχεδόν παντού στη Γη. Το GPS ϐασίζεται σε µετρήσεις και συγκρίσεις από στιγµιαία σήµατα µετάδοσης που προέρχονται από µια κινητή µονάδα. Η ϑέση ενός κινητού τηλεφώνου µπορεί να µετρηθεί µε ϐάση τη χρονική καθυστέρηση του σήµατος από κάθε ένα από ένα αριθµό δορυφόρων µέχρι ένα κινητό δορυφόρο. Η ϑέση του

22 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ τηλεφώνου δίνεται σε δύο διαστάσεις όταν ο λήπτης µπορεί να δει τουλάχιστον 3 δορυφόρους. Παρόλο την υψηλή ακρίβεια του GPS όταν χρησιµοποιείται για εξωτερική τοπικότητα, ϑεωρείται ως µέσο υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. 2.4 BLUETOOTH Το bluetooth είναι µια διεπαφή που σχεδιάστηκε για την υποστήριξη της ασύρµατης επικοινωνίας. Εχει σχεδιαστεί για επικοινωνία µεταξύ συσκευών που ϐρίσκονται σε µικρή ακτίνα η µία από την άλλη. Η κύρια εφαρµογή του bluetooth ως προς το πεδίο της ανίχνευσης είναι η επικοινωνία µε εξωτερικούς αισθητήρες ή συσκευές. Το bluetooth επιτρέπει σε συσκευές να ανιχνεύουν άλλες συσκευές ή ακόµα και πληροφορίες για συσκευές που έχουν bluetooth και είναι σε µικρή απόσταση. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν τη MAC διεύθυνση της συσκευής, τον τύπο της αλλά και το όνοµά της. Η MAC διεύθυνση είναι ένας αριθµός των 48 ψηφίων ο οποίος είναι µοναδικός για κάθε συσκευή. Το όνοµα καθορίζεται από τον κάθε χρήστη και ο τύπος είναι 3 ακέραιοι που καθορίζουν το είδος της συσκευής (κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής). Η ικανότητα του bluetooth να ανιχνεύει την παρουσία άλλων συσκευών που είναι σε κοντινή απόσταση έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές εφαρµογές. Το µειονέκτηµα του bluetooth είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας όταν όταν η χρήση του είναι συνεχής. Σχήµα 2.4: Μορφή bluetooth ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο

23 2.5. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ Το µικρόφωνο είναι ένας ακουστικός µετατροπέας. Εκτός από τη χρήση του σε ϕωνητικά τηλεφωνήµατα, ερευνητές το έχουν χρησιµοποιήσει για την ανάπτυξη εφαρµογών που στηρίζονται στην ανιχνευτική ικανότητα των µικροφώνων των κινητών τηλεφώνων. Ενα πολύ επιτυχηµένο παράδειγµα είναι αυτό των συστηµάτων αναγνώρισης οµιλίας [6], τα οποία έχουν ευρέως υλοποιηθεί σε κινητά τηλέφωνα. Αυτά τα συστήµατα επιτρέπουν στους χρήστες να χειρίζονται το κινητό τους τηλέφωνο µόνο µε ϕωνητικές εντολές χωρίς τη χρήση πληκτρολογίου. Επίσης, το µικρόφωνο χρησιµοποιείται και για την ανίχνευση του ήχου στο περιβάλλον καθώς έτσι µπορεί να αναγνωριστεί το κοινωνικό περιβάλλον του χρήστη. Σχήµα 2.5: Μορφή µικροφώνου ενσωµατωµένο σε κινητό τηλέφωνο

24 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙ Η ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

25 Κεφάλαιο 3 ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Πρόσφατα, το πεδίο της αναγνώρισης της ανθρώπινης συµπεριφοράς µέσω κινητών τηλεφώνων έχει έλξει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Οι αισθητήρες στα κινητά τηλέφωνα µπορούν να χαρακτηριστούν ως αισθητήρες που αναγνωρίζουν τη ϑέση, το περιβάλλον και τον κίνηση του χρήστη. Το πρώτο είδος αισθητήρων (GPS, Wifi, bluetooth) είναι ικανό να αναγνωρίσει την τοποθεσία του χρήστη όπως και την παρουσία οντοτήτων σε κοντινή απόσταση [7]. Οι αισθητήρες περιβάλλοντος (κάµερα, µικρόφωνο) είναι υπεύθυνοι για την ανίχνευση του περιβάλλοντος του χρήστη [3]. Το τελευταίο είδος (επιταχυνσιόµετρα, γυροσκόπια) αναγνωρίζουν την κίνηση του χρήστη [16, 25, 27]. Σε προηγούµενες εργασίες, οι ερευνητές έχουν µελετήσει την ανίχνευση ϕυσικών δραστηριοτήτων χρησιµοποιώντας δεδοµένα που συλλέχθηκαν από αισθητήρες που τοποθετούνται πάνω στο σώµα [16, 27]. Παρακάτω περιγράφονται πιο αναλυτικά µερικές εργασίες που ϐασίζονται σε τέτοιου είδους αισθητήρες. Human motion detection with wearable sensors [16]: Σε αυτή την εργασία τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από επιταχυνσιόµετρα τριών αξόνων και συγκεκριµένα από 7 άντρες και από 7 γυναίκες. Η ϑέση του αισθητήρα ήταν στο δεξί µπροστινό πόδι και η συχνότητα δειγµατοληψίας ήταν στα 100Hz. Οι κινήσεις που αναγνωρίστηκαν ήταν 14, ανάµεσά τους το περπάτηµα, το τρέξιµο και το κάθισµα. Στη συνέχεια τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε παράθυρα του ενός δευτερολέπτου µε ολίσθηση µισού. Πριν την εξαγωγή χαρακτηρι- 25

26 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ στικών τα δεδοµένα υποβλήθηκαν σε τρεις επεξεργαστικές µεθόδους. Για κάθε µία από τις 4 µεθόδους (οι 3 επεξεργαστικές και ο διαχωρισµός των δεδοµένων σε παράθυρα) διεξήχθησαν συνολικά 77 χαρακτηριστικά. Για τη κατηγοριοποίηση αυτών των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 4 αλγόριθµοι µάθησης : SVM, neural network, IBk, decision tree. Την καλύτερη ακρίβεια είχε ο SVM ϕτάνοντας το ποσοστό 93.52%. Real-time movement recognition with wearable sensors [9]: Σε αυτή την εργασία τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από επιταχυνσιόµετρα που τοποθετούνται στη µέση. Η συχνότητα δειγµατοληψίας είναι 45Hz. Αναγνωρίστηκαν οι εξής κινήσεις : ξάπλωµα, κάθισµα, στασιµότητα, πέσιµο, περπάτηµα. Για να γίνει η κατηγοριοποίηση τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από τον αισθητήρα χωρίστηκαν σε παράθυρα ενός δευτερολέπτου. Η τεχνική που ακολούθησαν οι συγγραφείς αυτής της εργασίας για την κατηγοριοποίηση των κινήσεων ήταν αλγόριθµοι κατωφλίων. Η ακρίβεια που επιτεύχθη σε αυτή τη δουλειά ήταν 90.8 %. Η καινοτόµος ιδέα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η αναγνώριση των κινήσεων γίνεται σε πραγµατικό χρόνο µέσω των αισθητήρων που τοποθετούνται στο σώµα. Feature selection framework [26]: Οι συγγραφείς σε αυτή την εργασία εστιάζουν πιο πολύ στην επιλογή των κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να αυξηθεί όσο γίνεται η ακρίβεια. Χρησιµοποιούνται επιταχυνσιόµετρα και γυροσκόπια µε συχνότητα δειγµατοληψίας 100 Hz. Υστερα, τα δεδοµένα των αισθητήρων χωρίστηκαν σε παράθυρα των δύο δευτερολέπτων µε 50 % υπερκάλυψη. Χρησιµοποιήθηκαν 2 σύνολα χαρακτηριστικών : στατιστικά και ϕυσικά. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς εφάρµοσαν κάποιους αλγόριθµους για να ϐρουν ποια χαρακτηριστικά ϐοηθάνε περισσότερο στο να αυξηθεί η ακρίβεια, µε αποτέλεσµα η τελική ακρίβεια να ϕτάσει το 90.8 %. Ensemble [27]: Σε αυτή την εργασία και πάλι χρησιµοποιούνται επιταχυνσιόµετρα που τοποθετούνται πάνω στο σώµα. Το διαφορετικό σε ατή την εργασία είναι ότι τα δεδοµένα που χωρίζονται σε παράθυρα, χωρίζονται στη συνέχεια σε υπο-παράθυρα. Εχει αποδειχθεί ότι αυτή η µέθοδος επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα ακρίβειας. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την εργασία. Περισσότερη ανάλυση γι αυτή τη µέθοδο ακολουθεί στο τµήµα της µεθοδολογίας. Παρόλο που οι αισθητήρες που είναι τοποθετηµένοι πάνω στο σώµα

27 27 έχουν πολύ υψηλά ποσοστά ακρίβειας, πολλοί άνθρωποι ϑεωρούν άβολη την τοποθέτηση πάνω τους στην καθηµερινότητά τους. Γι αυτό το λόγο, σε αυτή τη δουλειά χρησιµοποιούνται µόνο αισθητήρες κινητών τηλεφώνων. Μερικές παλιότερες εργασίες που στηρίζονται σε αισθητήρες κινητών τηλεφώνων παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω. Activity recognition using smartphone sensors [2]: Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από επιταχυνσιόµετρα και γυροσκόπια κινητών τηλεφώνων, από 10 διαφορετικά άτοµα. Τα δεδοµένα από τα 4 άτοµα ήταν για την εκπαίδευση ενώ τα υπόλοιπα χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο της αναγνώρισης δραστηριοτήτων. Ο κάθε χρήστης τοποθετούσε το κινητό σε όποια ϑέση ήθελε. Αναγνωρίστηκαν 7 δραστηριότητες. Η συχνότητα δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκε ήταν το UI όπως και στην παρούσα εργασία. Τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε παράθυρα των 5 δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν 4 χαρακτηριστικά για κάθε άξονα του επιταχυνσιοµέτρου. Χρησιµοποιήθηκαν 4 αλγόριθµοι µάθησης για την κατηγοριοποίηση των δεδοµένων (Naive Bayes, Decision Tree, K-neareset Neighbor, SVM). Το δέντρο απόφασης ήταν ο αλγόριθµος µάθησης που είχε το καλύτερο ποσοστό ακρίβειας. Παρόλο που η χρήση δύο ειδών αισθητήρων µπορεί να αυξήσει το ποσοστό επιτυχίας, ταυτόχρονα επιβαρύνεται και η µπαταρία του κινητού τηλεφώνου, γι αυτό το λόγο σε αυτή τη διπλωµατική εργασία χρησιµοποιείται µόνο ένα είδος. Hybrid [25]: Μια άλλη προσέγγιση είναι η χρήση αισθητήρων κινητών τηλεφώνων και αισθητήρων που είναι τοποθετηµένοι πάνω στο σώµα µαζί. Αυτή η περίπτωση περιγράφεται σε αυτή τη δηµοσίευση, η οποία ϑα αναλυθεί περισσότερο στο τµήµα της µεθοδολογίας. Η χρήση δύο συσκευών δεν είναι πρακτικά εύκολη, καθώς ο χρήστης ϑα πρέπει να τοποθετήσει πάνω του πάνω από ένα τύπο αισθητήρων και αυτό είναι ιδιαίτερα άβολο. Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία, το ποσοστό ακρίβειας που επιτυγχάνεται είναι ιδιαίτερα υψηλό και ας χρησιµοποιείται µόνο µία συσκευή. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου ως η κύρια συσκευή αναγνώρισης δραστηριότητας µπορεί να είναι επιβαρυντικό για τις υπολογιστικές του δυνατότητες. Γι αυτό το λόγο, ο µεγάλος αριθµός χαρακτηριστικών δεν είναι κατάλληλος [27]. Είναι σηµαντικό να υπολογιστεί ο κατάλληλος συνδυασµός χαρακτηριστικών ώστε να αυξηθεί το ποσοστό ακρίβειας. Σε αυτή

28 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕ ΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ την εργασία χρησιµοποιήθηκε ένα υποσύνολο από τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία [25]. Physical Activity Diary [22]: Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από επιταχυνσιόµετρο ενσωµατωµένο στο κινητό τηλέφωνο Nokia N95, το οποίο ήταν τοποθετηµένο στη τσέπη των χρηστών. Η συχνότητα δειγµατοληψίας ήταν 36 Hz. Στη συνέχεια, τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε παράθυρα των δέκα δευτερολέπτων. Αυτά τα δεδοµένα υπέστησαν επεξεργασία ώστε να ϕύγει ο ϑόρυβος. Για αυτή την επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το ϕίλτρο moving-average. Μετά από αυτό το στάδιο τα δεδοµένα υπέστησαν και άλλη επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν τα προβλήµατα που προκαλούνται από τον διαφορετικό προσανατολισµό των κινητών. Στη συνέχεια, έγινε η εξαγωγή κάποιων χαρακτηριστικών και µετά η κατηγοριοποίησή τους µε τη ϐοήθεια των αλγορίθµων του Weka. Σε αυτή την εργασία αναγνωρίστηκαν µε ακρίβεια 90.6 % οι εξής κινήσεις : κάθισµα, περπάτηµα, τρέξιµο, οδήγηση και ποδηλασία.

29 Κεφάλαιο 4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για την ανάπτυξη προσωποποιηµένων εφαρµογών και αυτόµατων σεναρίων, είναι σηµαντική η ανίχνευση της κίνησης του σώµατος του χρήστη. Σε αυτή την εργασία, µελετήθηκε η πρόβλεψη της κίνησης µέσω επιταχυσιόµετρων κινητών τηλεφώνων, υλοποιώντας δύο νέα παραµετροποιηµένα πρωτόκολλα. Ο σχεδιασµός αυτών των πρωτοκόλλων, στηρίχτηκε σε δύο πρωτόκολλα της ϐιβλιογραφίας, το πρωτόκολλο SWEM [27] και το πρωτόκολλο Hybrid [25]. Εγιναν κάποιες αλλαγές σε αυτές τις µεθόδους ώστε να χρησιµοποιηθούν µόνο επιταχυνσιόµετρα κινητών τηλεφώνων αφού ο αρχικός στόχος αυτής της διπλωµατικής ήταν να χρησιµοποιηθούν συσκευές που ο καθένας µπορεί να έχει. Παρακάτω, περιγράφονται και τα δύο προαναφερθέντα πρωτόκολλα. SWEM ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [27]: Στη σηµαντική αυτή εργασία, η συλλογή του συνόλου δεδοµένων γίνεται µέσω επιταχυνσιόµετρων που είναι τοποθετηµένα πάνω στο σώµα του χρήστη. Οι συγγραφείς αυτής της εργασίας χωρίζουν τα δεδοµένα σε περισσότερα του ενός παραθύρου. Αυτή η επιλογή ϐελτίωσε το επίπεδο ακρίβειας της µεθόδου τους. Επίσης, υπολόγισαν 19 χαρακτηριστικά για κάθε άξονα του επιταχυνσιόµετρου. Για το µέρος της ταξινόµησης, χρησιµοποίησαν τους ταξινοµητές SVM, ANN, 1NN. Hybrid ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ [25]: Η άλλη µέθοδος στην οποία ϐασίστηκε η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία χρησιµοποιεί αισθητήρες που είναι τοπο- ϑετηµένοι πάνω στο σώµα του χρήστη, καθώς και αισθητήρες ενσωµατωµένους σε κινητό τηλέφωνο (επιταχυνσιόµετρα και γυροσκόπια). Τα δεδοµένα έχουν χωριστεί σε παράθυρα του ενός δευτερολέπτου µε ολίσθηση χρόνου κατά 29

30 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ µισό δευτερόλεπτο. Το διάνυσµα των χαρακτηριστικών αποτελείται από 7 χαρακτηριστικά. Η διαδικασία της ταξινόµησης υλοποιήθηκε σε 2 επίπεδα. Αρχικά, οι στατικές δραστηριότητες ταξινοµήθηκαν χρησιµοποιώντας µηχανισµούς που στηρίζονται σε κατώφλια, ενώ οι δυναµικές χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους ταξινοµητές : Decision Tree, K-Nearest Neighbour, Bayesian Network, Neural Network. Μετά τη δηµιουργία του µοντέλου ανίχνευσης, οι συγγραφείς προσθέτουν στα αρχικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για εκπαίδευση αυτά που έχουν ανιχνευθεί µε σκοπό να ϐελτιωθεί το αρχικό µοντέλο εκπαίδευσης. Παραµετροποιηµένη µέθοδος υψηλής ακρίβειας (HAP): Σε αυτή τη µέθοδο που σχεδιάστηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας, χρησιµοποιήθηκαν µόνο επιταχυνσιόµετρα κινητών τηλεφώνων για τη συλλογή δεδοµένων. Τα δεδοµένα χωρίστηκαν σε παράθυρα των δέκα δευτερολέπτων. Στη συνέχεια, τα παραπάνω χωρίστηκαν σε περισσότερα υπο-παράθυρα όπως στο [27]. Αφού η µέθοδος των Zheng et al προσαρµόστηκε σε αισθητήρες κινητών τηλεφώνων, πρέπει να µειωθεί ο αριθµός των χαρακτηριστικών που υπολογίζονται, ώστε να µειωθεί και ο υπολογιστικός ϕόρτος του κινητού. Γι αυτό το λόγο, το πρωτόκολλο που παρουσιάζεται σε αυτή τη διπλωµατική, υλοποιήθηκε υπολογίζοντας 4 χαρακτηριστικά εκ των οποίως τα 3 είναι υποσύνολο των χαρακτηριστικών που υλοποιήθηκαν στην εργασία [25]. Επίσης, και σε αυτή την εργασία ϐελτιώνεται το µοντέλο εκπαίδευσης κάθε χρήστη προσθέτοντας τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν στο µέρος της αναγνώρισης της κατάστασης του χρήστη. Παραµετροποιηµένη ενεργειακά αποδοτική µέθοδος (EEP): Στη δεύτερη µέθοδο, ο σκοπός ήταν η µείωση του της κατανάλωσης της µπαταρίας του κινητού τηλεφώνου κρατώντας την ακρίβεια σε υψηλά επίπεδα. Τα δεδοµένα χωρίστηκαν και πάλι σε παράθυρα των 10 δευτερολέπτων. Μετά, κάθε χρονοσειρά των 10 δευτερολέπτων χωρίζεται σε υπο-παράθυρα των 6 δευτερολέπτων σε αντίθεση µε την παραπάνω µέθοδο που χρησιµοποιήθηκαν περισσότερα υπο-παράθυρα. Το διάνυσµα των χαρακτηριστικών που ορίστηκε σε αυτή τη µέθοδο αποτελείται από τα ίδια χαρακτηριστικά µε την προηγούµενη µέθοδο.

31 4.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Αναγνωρίζονται τέσσερις ϕυσικές δραστηριότητες οι οποίες ταξινοµούνται σε στατικές και δυναµικές δραστηριότητες. Οι στατικές είναι το κάθισµα και το ξάπλωµα, ενώ οι δυναµικές είναι το περπάτηµα και το τρέξιµο. Τα ϐήµατα του µοντέλου είναι τα εξής : (α ) Συλλογή εδοµένων (ϐ ) Αναγνώριση Κίνησης Σχήµα 4.1: Android εφαρµογές που αναπτύχθηκαν για τη συλλογή δεδοµένων και για την αναγνώριση σε πραγµατικό χρόνο Αναπτύχθηκε µια Android εφαρµογή η οποία συλλέγει τα δεδοµένα µαζί µε τις ετικέτες ώστε να δηµιουργηθεί το µοντέλο εκπαίδευσης (σχήµα 4.1α ). Τα δεδοµένα που συλλέγονται στέλνονται στον server. Τα δεδοµένα χωρίζονται σε παράθυρα των 10 δευτερολέπτων. Τα προαναφερθέντα δεδοµένα χωρίζονται σε υπο-παράθυρα µε διαφο- ϱετικά µεγέθη ανάλογα µε την κάθε µέθοδο. Για κάθε υπο-παράθυρο, δηµιουργείται ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών το οποίο µαζί µε την κατάλληλη ετικέτα αποτελούν ένα στιγµιότυπο για το µοντέλο εκπαίδευσης. Το µοντέλο εκπαίδευσης ϕορτώνεται στο κινητό τηλέφωνο χρησιµοποιώντας cloud computing.

32 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στη συνέχεια αναπτύσσεται µια δεύτερη Android εφαρµογή η οποία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση της κίνησης (σχήµα 4.1β ). Τα στιγµιότυπα που αποτελούν το µοντέλο εκπαίδευσης ταξινοµούνται χρησιµοποιώντας κάποιος αλγόριθµους µηχανικής µάθησης. Τέλος, προσωποποιείται το µοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο δηµιουργήθηκε αρχικά, προσθέτοντας το αναγνωρισµένο διάνυσµα χαρακτηριστικών για κάθε χρήστη. Ολα τα ϐήµατα εκτός από το τέταρτο (αριθµός υπο-παραθύρων) και το τελευταίο είναι τα ίδια και για τις δύο µεθόδους. Στην πρώτη µέθοδο, τα δεδοµένα χωρίζονται σε περισσότερα του ενός υπο-παράθυρα, ενώ στη δεύτερη χωρίζονται σε ένα µόνο. Οσον αφορά στο τελευταίο ϐήµα, υλοποιήθηκε µόνο στην πρώτη µέθοδο αφού στη δεύτερη ο σκοπός ήταν να µην επιβαρυνθεί η µπαταρία του κινητού τηλεφώνου. 4.2 ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, για να µειωθεί ο ϑόρυβος στις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε το περιβάλλον εργασίας funf [1]. Σηµαντικό ϱόλο στην προ-επεξεργασία των δεδοµένων παίζει η συχνότητα δειγµατοληψίας. Οι αισθητήρες πυροδοτούν ένα γεγονός κάθε ϕορά που καταλαβαίνουν κάποια αλλαγή στην τιµή τους. Υπάρχουν τέσσερις καθορισµένες συχνότητες δειγµατοληψίας για τους αισθητήρες κινητών τηλε- ϕώνων : UI (60000 microseconds), GAME (20000 microseconds), FASTEST (0 microsecond), NORMAL ( microseconds). Μετά από κάποια πειράµατα, ο καλύτερος ϱυθµός είναι το UI γιατί ακόµα και όταν το κινητό ϐρίσκεται σε κατάσταση ύπνου η συχνότητα δειγµατοληψίας δε µειώθηκε. Επίσης, η περίοδος δειγµατοληψίας ορίστηκε στα 3 λεπτά ενώ η διάρκεια στο 1 λεπτό. Στη συνέχεια, κάθε αρχείο που περιείχε τα δεδοµένα για την αντίστοιχη κίνηση ανέβηκε στον server για το επόµενο ϐήµα της προ-επεξεργασίας, την εξαγωγή χαρακτηριστικών.

33 4.3. ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Με σκοπό την αποφυγή της επιβάρυνσης του υπολογιστικού τοµέα του κινητού η εξαγωγή των χαρακτηριστικών έγιναν σε server. Σε αυτό το σηµείο, δηµιουργείται το µοντέλο εκπαίδευσης ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθείται κάθε ϕορά. Ο ψευδοκώδικας που περιγράφει την διαδικασία της εκπαίδευσης και για τις δύο µεθόδους παρουσιάζεται στον Αλγόριθµο 1. Αλγόριθµος 1 Αλγόριθµος Εκπαίδευσης Input: 1: Χρονοσειρά T. 2: Μέγεθος Παραθύρου W. 3: Μέγεθος Υπο-Παραθύρου S. Output: Μοντέλο Εκπαίδευσης 4: µοντέλο_εκπαίδευσης[ ] {} 5: διαν_χαρακ[ ]{} 6: for κάθε χρονοσειρά t µεγέθους W στο T do 7: for κάθε s στο S do 8: for κάθε χρονοσειρά l µεγέθους s στο t do 9: διαν_χαρακ[ ] διαν_χαρακ[ ] + διαν_χαρακ[l ] 10: µοντέλο_εκπαίδευσης[ ] διαν_χαρακ[ ] return µοντέλο_εκπαίδευσης[ ] HAP µέθοδος : Τα δεδοµένα των αισθητήρων κόβονται σε παράθυρα των δέκα δευτερολέπτων όπως αναφέρεται στη γραµµή 8 του Αλγόριθµου 1. Κάθε χρονοσειρά των δέκα δευτερολέπτων κόβεται σε υπο-παράθυρα των 1,2,3,4,5,6,7,8,9 και 10 δευτερολέπτων (γραµµή 9). Στο σχήµα 4.2 παρουσιάζεται ένα παράδειγµα για το πώς τα δεδοµένα των 10 δευτερολέπτων χωρίζονται σε υπο-παράθυρα των 1,5 και 10 δευτερολέπτων. Κάθε υποπαράθυρο µαζί µε την κατάλληλη ετικέτα αποτελούν ένα στιγµιότυπο για το µοντέλο εκπαίδευσης. Για κάθε στιγµιότυπο υπολογίζεται ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών (γραµµή 11) το οποίο είναι ένα υποσύνολο του διανύσµατος χαρακτηριστικών που χρησιµοποιήθηκε στο [25]. EEP µέθοδος : Η αρχική χρονοσειρά χωρίζεται σε παράθυρα των 10 δευτερολέπτων (γραµµή 8). Στη γραµµή 9 του Αλγόριθµου 1 κάθε χρονοσειρά

34 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχήµα 4.2: Χρονοσειρά των 10 δευτερολέπτων που χωρίζεται σε υποπαράθυρα των 1,5 και 10 δευτερολέπτων. Η χρονοσεριά των 10 δευτερολέπτων είναι αυτή µε το κόκκινο χρώµα, ενώ το µπλε χρώµα αντιπροσωπεύει την χρονοσειρά των 10 δευτερολέπτων χωρισµένη σε υπο-παράθυρα µε ολίσθηση ενός δευτερολέπτου των 10 δευτερολέπτων χωρίζεται σε υπο-παράθυρα των 6 δευτερολέπτων µε τον τρόπο που χωρίζεται και στο σχήµα 4.2. Για κάθε υπο-παράθυρο των 6 δευτερολέπτων δηµιουργείται ένα διάνυσµα χαρακτηριστικών (γραµµή 11). Το προαναφερθέν διάνυσµα χαρακτηριστικών είναι το µοντέλο εκπαίδευσης για το δεύτερο πρωτόκολλο. Τα χαρακτηριστικά που αποτελούν το διάνυσµα χαρακτηριστικών και για τις 2 µεθόδους είναι τα εξής : 1. µέση τιµή : m = 1 n Σn i=1 a i 1 2. τυπική απόκλιση : n Σn i=1 (a i m) 2 3. ϐαθµός γωνίας : 180 π arccos( m g ) 4. εύρος τιµών : µέγιστη τιµή - ελάχιστη τιµή όπου a i είναι η τιµή της επιτάχυνσης κάθε άξονα, n είναι ο αριθµός των επιταχύνσεων για κάθε άξονα και g είναι η ϐαρύτητα της Γης. Η τυπική απόκλιση είναι το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει καλύτερα τις στατικές από τις δυναµικές κινήσεις. Οπως είναι λογικό, οι δυναµικές κινήσεις έχουν µεγαλύτερη µεταβολή στην επιτάχυνση από ό,τι οι στατικές. Παρόλο που το προαναφερθέν χαρακτηριστικό ϐοηθάει ακόµα και στην

35 4.4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 35 Σχήµα 4.3: Γραφικές παραστάσεις των χαρακτηριστικών που εξήχθησαν παρατήρηση της διαφοράς µεταξύ του τρεξίµατος και του περπατήµατος, οι γραφικές παραστάσεις του ξαπλώµατος και του καθίσµατος είναι αρκετά ίδιες. Για το διαχωρισµό αυτών των 2 κινήσεων, υπολογίζονται η µέση τιµή και ο ϐαθµός της γωνίας. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έχουν αρκετά διαφορετικές τιµές για το κάθισµα και το ξάπλωµα. Το κάθισµα έχει µεγαλύτερη επιτάχυνση από ό,τι το ξάπλωµα και το δεύτερο έχει µεγαλύτερο ϐαθµό γωνίας από το πρώτο αφού το πάνω µέρος του σώµατος είναι οριζόντιο σε σχέση µε το κάτω µέρος. Τέλος, εκτός από την τυπική απόκλιση, και το εύρος είναι ένα χαρακτηριστικό που ϐοηθάει στο διαχωρισµό µεταξύ του περπατήµατος και του τρεξίµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί το τρέξιµο έχει µεγαλύτερο εύρος τιµών επιτάχυνσης από το περπάτηµα. Ολα τα χαρακτηριστικά υπολογίστηκαν για κάθε ένα από τους τρεις άξονες. Εποµένως, το τελικό διάνυσµα χαρακτηριστικών είναι µεγέθους 13 (4 χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τους τρεις άξονες και η ετικέτα). Το σύνολο των διανυσµάτων που δηµιουργούνται για κάθε στιγµιότυπο αποτελούν το µοντέλο εκπαίδευσης (10). 4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Σε αυτό το σηµείο, έχοντας µεταφέρει το µοντέλο εκπαίδευσης µέσω του cloud-computing στο κινητό κάθε χρήστη, πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση. Αρχικά, το µοντέλο εκπαίδευσης κατηγοριοποιείται µε τη ϐοήθεια του Weka Machine Learning Package [20] και µέσω αυτής της διαδικασίας δηµιουργείται το µοντέλο ανίχνευσης. Στη συνέχεια, αυτό το πακέτο, το

36 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ οποίο περιέχει αρκετούς αλγόριθµους µηχανικής µάθησης, προσαρµόζεται στο Android περιβάλλον. Σε αυτή την εργασία, υλοποιήθηκαν 3 αλγόριθµοι µάθησης για την κατηγοριοποίηση των στιγµιοτύπων : Decision Tree: Ενα εργαλείο απόφασης που χρησιµοποιεί ένα γράφη- µα δενδροειδούς µορφής ή ένα µοντέλο αποφάσεων και πιθανών αποτελεσµάτων. Naive Bayes: Ενας απλός πιθανοτικός ταξινοµητής που ϐασίζεται στην εφαρµογή του ϑεωρήµατος του Bayes µε δυνατές ανεξάρτητες υποθέσεις µεταξύ των χαρακτηριστικών. IBk: Τύπος ταξινοµητή που ϐασίζεται στη µάθηση από στιγµιότυπα, όπου η συνάρτηση προσεγγίζεται τοπικά και όλοι οι υπολογισµοί διαφέρουν µέχρι την ταξινόµηση. 4.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟ- ΝΟ Για το σκοπό της αναγνώρισης της κατάστασης σε πραγµατικό χρόνο, αναπτύσσεται µια δεύτερη Android εφαρµογή (σχήµα 4.1β ). Η συχνότητα δειγµατοληψίας τίθεται και πάλι στο UI. Στα πλαίσια της ανίχνευσης, η περίοδος δειγµατοληψίας τίθεται στο ένα λεπτό και η διάρκεια στα 50 δευτερόλεπτα. Οι δύο τελευταίες τιµές είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες που χρησιµοποιήθηκαν στην εφαρµογή για την εκπαίδευση καθώς µε αυτόν τον τρόπο καλυτερεύει ο χρόνος απόκρισης της εφαρµογής. Ο ψευδοκώδικας για την αναγνώριση δραστηριοτήτων σε πραγµατικό χρόνο είναι ο Αλγόριθµος 2. HAP µέθοδος : Η χρονοσειρά κόβεται µε τον ίδιο τρόπο όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα εξαγωγή χαρακτηριστικών για το αντίστοιχο πρωτόκολλο (γραµµές 8,9). Υπολογίστηκε το ίδιο διάνυσµα χαρακτηριστικών εκτός από το τελευταίο χαρακτηριστικό το οποίο ήταν η ετικέτα της δραστηριότητας το οποίο τώρα ϑα πρέπει να αναγνωριστεί (γραµµή 11). Υστερα, κάθε στιγµιότυπο ταξινοµείται µε τη ϐοήθεια του IBk ταξινοµητή (γραµµή 12), αφού αυτός δηµιουργεί το ακριβέστερο µοντέλο ανίχνευσης σε κάθε περίπτωση όπως

37 4.5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ 37 Αλγόριθµος 2 Αλγόριθµος Ανίχνευσης Input: 1: Χρονοσειρά T. 2: Μέγεθος Παραθύρου W. 3: Μέγεθος Υπο-Παραθύρου S. Output: δραστηριότητα 4: µοντέλο_εκπαίδευσης[ ]= {} 5: διαν_χαρακ[ ]={} 6: ετικέτα[ ]={} 7: δραστηριότητα[ ]={} 8: for κάθε χρονοσειρά t µεγέθους W στο T do 9: for κάθε s στο S do 10: for κάθε χρονοσειρά l µεγέθους s στο t do 11: διαν_χαρακ[ ] διαν_χαρακ[ ] + διαν_χαρακ[l ] 12: ετικέτα[ ] ταξινόµηση(διαν_χαρακ[ ]) 13: δραστηριότητα[ ] πλειοψηφία(ετικέτα[ ]) return δραστηριότητα ϕαίνεται και από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Στο τελευταίο ϐήµα, αποφασίζεται η ετικέτα για ολόκληρο το παράθυρο. Αρχικά, αποφασίζεται η ετικέτα για κάθε υπο-παράθυρο και στη συνέχεια µέσω της πλειοψηφίας αποφασίζεται η κίνηση ολόκληρου του παραθύρου (γραµµή 13). EEP µέθοδος : Το αρχικό σύνολο δεδοµένων χωρίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα εξαγωγή χαρακτηριστικών για τη συγκεκρι- µένη µέθοδο (8, 9). Υπολογίζεται το διάνυσµα χαρακτηριστικών εκτός από το χαρακτηριστικό της ετικέτας (γραµµή 11) και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας το µοντέλο ανίχνευσης που έχει δηµιουργηθεί µέσω του ταξινοµητή IBk ανιχνεύεται η ετικέτα για κάθε υπο-παράθυρο των 6 δευτερολέπτων (γραµµή 12). Τέλος, η πλειοψηφία των ετικετών που αναγνωρίστηκαν για τα υποπαράθυρα των 6 δευτερολέπτων είναι και η ετικέτα για το συνολικό παράθυρο των 10 δευτερολέπτων (γραµµή 13).

38 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 4.6 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Αυτή η ενότητα αφορά µόνο στη µέθοδο HAP. Οι ετικέτες που παρήχθησαν µετά τη διαδικασία της αναγνώρισης δραστηριότητας κάθε χρήστη, εισάγονται στο αρχικό µοντέλο εκπαίδευσης µε σκοπό τη δηµιουργία ενός καλύτερου µοντέλο προσαρµοσµένο στον κάθε χρήστη. Ως αποτέλεσµα, στις επόµενες επαναλήψεις της Android εφαρµογής για την αναγνώριση της κατάστασης, επιτυγχάνεται ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια. Η εκπαίδευση σε πραγµατικό χρόνο σταµατάει όταν για κάθε χρήστη δεν αλλάζει πια το ποσοστό ακρίβειας.

39 Κεφάλαιο 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν από 10 διαφορετικούς ανθρώπους, και άντρες και γυναίκες, διαφορετικής ηλικίας και τρόπου Ϲωής, µέσω της πρώτης Android εφαρµογής (σχήµα 4.1α ). Κάθε χρήστης χρησιµοποίησε το δικό του κινητό τηλέφωνο µε έκδοση Android από και πάνω. Χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο τρι-αξονικό επιταχυνσιόµετρο, µετρήθηκε η επιτάχυνση του τηλεφώνου. Κάθε χρήστης πραγµατοποίησε 4 καθηµερινές δραστηριότητες : κάθισµα, ξάπλωµα, περπάτηµα και τρέξιµο. Τοποθέτησαν το κινητό τους στην µπροστινή δεξιά τσέπη και κάθε κίνηση πραγµατοποιήθηκε για 3 έως 5 λεπτά. Αφού το τρέξιµο είναι µια δραστηριότητα που διαχωρίζεται εύκολα, δε χρειάστηκε να την πραγµατοποιήσουν όλοι οι χρήστες. Τα πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή την εργασία, είχαν ως σκοπό την αξιολόγηση των 2 παραµετροποιηµένων µεθόδων ως προς την ακρίβεια και την κατανάλωση µπαταρίας. Για να υπάρχει ένα σηµείο αναφοράς στα πρωτόκολλα της ϐιβλιογραφίας στα οποία ϐασίστηκε αυτή η εργασία, υλοποιήθηκαν και αυτά χρησιµοποιώντας µόνο αισθητήρες κινητών τηλεφώνων. Ολες οι µέθοδοι κατηγοριοποιήθηκαν µε ϐάση τους ίδιους κατηγοριοποιητές (Decision Tree, Naive Bayes, IBk) χρησιµοποιώντας το Weka Machine Learning Package. 39

40 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 5.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Είδη Αισθητήρων. Πριν παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, χρειάζεται να τονιστούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτών των 4 µεθόδων. Στο πρωτόκολλο SWEM, χρησιµοποιήθηκαν µόνο επιταχυνσιόµετρα που τοποθετούνται πάνω στο σώµα, αλλά στην προσαρµοσµένη έκδοση που υλοποιήθηκε σε αυτή την εργασία, χρησιµοποιήθηκαν επιταχυνσιόµετρα κινητού τηλεφώνου. Στο πρωτόκολλο Hybrid, χρησιµοποιήθηκαν επιταχυνσιόµετρα που τοποθετούνται στο σώµα και κινητών τηλεφώνων αλλά και γυροσκόπια κινητών τηλεφώνων. Στην προσαρµοσµένη έκδοση που υλοποιήθηκε σε αυτή την εργασία χρησιµοποιήθηκαν µόνο επιταχυνσιόµετρα και γυροσκόπια κινητών τηλεφώνων. Στις δύο µεθόδους που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν µόνο επιταχυνσιόµετρα κινητών τηλεφώνων κινητών τηλεφώνων, αφού ο σκοπός ήταν να χρησιµοποιηθούν όσο το δυνατόν λιγότεροι αισθητήρες και µόνο από κινητά τηλέφωνα. ιάνυσµα Χαρακτηριστικών. Σε καθένα από τα τέσσερα πρωτόκολλα, υπολογίστηκε ένα σύνολο από διανύσµατα χαρακτηριστικών το οποίο ήταν και η είσοδος για το εργαλείο Weka. Για το πρωτόκολλο SWEM, χρειάζονται συνολικά 19 χαρακτηριστικά, ενώ το διάνυσµα χαρακτηριστικών του Hybrid είναι µεγέθους 7. Στα πλαίσια των δύο µεθόδων που σχεδιάστηκαν σε αυτή την εργασία ελέγχθηκαν πολλοί συνδυασµοί χαρακτηριστικών αλλά τελικά χρησιµοποιήθηκε ένα υποσύνολο 6 χαρακτηριστικών αφού είχε την καλύτερη απόδοση. Αριθµός Παραθύρων. Στο πρωτόκολλο Hybrid, τα δεδοµένα των αισθητήρων διαβάζονται σε παράθυρα του ενός δευτερολέπτου, µε ολίσθηση µισού δευτερολέπτου. Σε όλες τις άλλες µεθόδους, τα δεδοµένα των αισθητήρων χωρίζονται σε παράθυρα των 10 δευτερολέπτων τα οποία στη συνέχεια χωρίζονται σε υπο-παράθυρα µε διαφορετικό τρόπο για κάθε µέθοδο. Πιο συγκεκριµένα, στο SWEM πρωτόκολλο και στη HAP µέθοδο τα δεδοµένα των 10 δευτερολέπτων χωρίζονται σε υπο-παράθυρα των 1,2,3,4,5,6,7,8,9 και 10 δευτερολέπτων µε ολίσθηση ενός δευτερολέπτου. Στη EEP µέθοδο, τα παράθυρα των 10 δευτερολέπτων κόβονται σε υπο-παράθυρα µόνο των 6 δευτερολέπτων µε ολίσθηση και πάλι ενός δευτερολέπτου. Με αυτό τον τρόπο, παρατηρούνται διαφορές στην υπολογιστική προσπάθεια που έχει γίνει για

41 5.2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 41 κάθε µέθοδο. Προσωποποίηση Μοντέλου. Ενα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό για δύο από τα πρωτόκολλα είναι η προσωποποίηση του µοντέλου για κάθε χρήστη. Ειδικότερα, στο Hybrid και στο EEP πρωτόκολλο, οι ετικέτες που παράγονται µετά την αναγνώριση της κατάστασης για κάθε άνθρωπο εισάγονται στο µοντέλο εκπαίδευσης µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα καλύτερο µοντέλο προσαρµοσµένο για κάθε χρήστη ξεχωριστά. Πιο αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά που εξάγονται από τα δεδοµένα των αισθητήρων ανακατευθύνονται ως είσοδοι στο εργαλείο του Weka, το οποίο είναι ενσωµατωµένο στην Android εφαρµογή, και µαζί µε την ετικέτα που αναγνωρίζεται γι αυτά τα χαρακτηριστικά δηµιουργείται ένα καινούριο µοντέλο προσωποποιηµένο για κάθε χρήστη. 5.2 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σχήµα 5.1: Αποτελέσµατα για την ακρίβεια για κάθε πρωτόκολλο. Ακρίβεια. Στο σχήµα 5.1 απεικονίζονται τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα των πειραµάτων σχετικά µε την ακρίβεια. Για την αξιολόγηση των µοντέλων ανίχνευσης που δηµιουργήθηκαν από κάθε αλγόριθµο κατηγοριοποίησης

42 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σχήµα 5.2: Αποτελέσµατα για τη µέση κατανάλωση ενέργειας, το ϕόρτο της CPU και τη µνήµη ξεχωριστά, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική cross validation 10 επιπέδων. Το πρωτόκολλο µε τη µεγαλύτερη ακρίβεια, για όλες τις δραστηριότητες, είναι η µέθοδος HAP η οποία έχει 99.44% ακρίβεια. Στον πίνακα 5.1, τα αποτελέσµατα που απεικονίζονται αφορούν την ακρίβεια που επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας τον κατηγοριοποιητή IBk ο οποίος έχει την καλύτερη απόδοση για τα περισσότερα πρωτόκολλα. Ενα άλλο πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσµα είναι ότι η EEP µέθοδος έχει επίσης πολύ υψηλή ακρίβεια (98.99%). Η ακρίβεια των άλλων δύο πρωτοκόλλων είναι σε χαµηλότερα επίπεδα, 98,27% για το πρωτόκολλο SWEM και 95.73% για το Hybrid. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι το SWEM πρωτόκολλο ελέγχθηκε και µε τον κατηγοριοποιητή SVM όπως προτάθηκε στην εργασία [27], αλλά η ακρίβεια ήταν 94.60%. Ενεργειακή Απόδοση. Εκτός από την ακρίβεια, σε αυτή την εργασία µετρήθηκε και η ενεργειακή απόδοση κάθε πρωτοκόλλου (σχήµα 5.2). Για αυτό το λόγο, κάθε πρωτόκολλο εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο που είναι υπεύθυνο αποκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση αυτών των πειραµάτων. Σε αυτό το κινητό µετρήθηκε η µέση κατανάλωση της µπαταρίας ανά ώρα για κάθε πρωτόκολλο ξεχωριστά µε τη ϐοήθεια της εφαρµογής Trepn Profiler. Το κινητό που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα ήταν ένα sony xperia z1 (µε έκδοση android 4.4.4) εξοπλισµένο µε µπαταρία Li-Ion 3000 mah. Το πρωτόκολλο µε τη χαµηλότερη µέση κατανάλωση µπαταρίας είναι το EEP, όπως παρατηρείται στον πίνακα 5.1, (874mW). Η µέθοδος HAP, µε την

43 5.2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 43 υψηλότερη ακρίβεια, έχει µέση κατανάλωση µπαταρίας 1164mW, δηλαδή την αµέσως χαµηλότερη τιµή. Η µέση κατανάλωση ενέργειας για τα άλλα 2 πρωτόκολλα Hybrid και SWEM είναι 1300mW και 1578mW αντίστοιχα. Φόρτος CPU. Μεγάλη ϐάση δόθηκε και στο ϕόρτο της CPU για κάθε πρωτόκολλο. Οπως ϕαίνεται στο σχήµα 5.2 και για αυτή τη µετρική αξιολόγησης το καλύτερο αποτέλεσµα έχει το πρωτόκολλο EEP καθώς σε αυτή τη µέθοδο εξάγεται ο µικρότερος αριθµός χαρακτηριστικών για το µικρότερο αριθµό υπό-παραθύρων. Στη δεύτερη ϑέση ϐρίσκεται το πρωτόκολλο HAP καθώς έχει τον ίδιο αριθµό χαρακτηριστικών µε την προηγούµενη µέθοδο αλλά αρκετά µεγαλύτερο αριθµό υπο-παραθύρων. Οι άλλες δύο µέθοδοι έχουν µεγαλύτερο ϕόρτο CPU αφού έχουν και περισσότερα χαρακτηριστικά και περισσότερα υπο-παράθυρα. Μνήµη. Μεγάλη σηµασία για µια εφαρµογή που εκτελείται σε κινητό τηλέφωνο έχει και η ποσότητα µνήµης που δεσµεύεται. Τη µικρότερη δέσµευση µνήµης επιτυγχάνει το πρωτόκολλο EEP (σχήµα 5.2) αφού τα αρχεία που αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του είναι λιγότερα και µικρότερα σε µέγεθος από ό,τι στα υπόλοιπα πρωτόκολλα. Πρωτόκολλο Συνολική Ακρίβεια Μέση Κατανάλωση Μπαταρίας Φόρτος CPU Μνήµη SWEM Πρωτόκολλο % 1578mW % 1664ΜΒ Hybrid Πρωτόκολλο % 1300mW % 1662ΜΒ HAP µέθοδος % 1164mW 14.1 % 1669ΜΒ EEP µέθοδος % 874mW 10.1 % 1658ΜΒ Πίνακας 5.1: Συνολική Ακρίβεια, Μέση Κατανάλωση Μπαταρίας, Φόρτος CPU και Μνήµη για όλα τα πρωτόκολλα µε τη χρήση IBk κατηγοριοποιητή. Στον πίνακα 5.1 εµφανίζονται επιγραµµατικά τα πιο σηµαντικά αποτελέσµατα για όλες τις µετρικές αξιολόγησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στον πίνακα 5.2, εµφανίζονται µε περισσότερες λεπτοµέρειες τα αποτελέσµατα για κάθε πρωτόκολλο, για όλους τους κατηγοριοποιητές και για όλες τις δραστηριότητες. Για κάθε πρωτόκολλο και για όλους τους κατηγοριοποιητές, εκτός από την ακρίβεια, εµφανίζονται και τα αποτελέσµατα για τις εξής µετρικές : True Positive Rate, True False Rate, Precision, Recall, F-Measure, ROC Area. Η πιο σηµαντική µετρική από τις παραπάνω είναι το F-Measure. Στο πεδίο της στατιστικής ανάλυσης της δυαδικής κατηγοριοποίησης, το F-

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing)

Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Το Διαδίκτυο των Αντικειμένων και η Δύναμη του Πλήθους (Internet of Things and Crowdsourcing) Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας 1,2 1 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών 2 Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών Ασύρματων Επικοινωνιών

Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών Ασύρματων Επικοινωνιών ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συμπίεση Πληροφορίας Πλαισίου: χρήση του Αυτοπαλίνδρομου Υποδείγματος για επίτευξη Αποδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS)

Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Διαχείριση Ενέργειας (BEMS) Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

FIRE PROTECTION NETWORK

FIRE PROTECTION NETWORK Assignment 2 FIRE PROTECTION NETWORK Μάριος Σούνδιας ΑΜ:2633 Ηλίας Ζαραφίδης ΑΜ:2496 Κωνσταντίνος Σολωμός ΑΜ: 2768 Θεμιστοκλής Θεολογίτης ΑΜ: 2775 soundias@csd.uoc.gr zarafid@csd.uoc.gr solomos@csd.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Άνεση σε Έξυπνα Κτήρια»

«Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Άνεση σε Έξυπνα Κτήρια» «Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων για Εξοικονόμηση Ενέργειας και Άνεση σε Έξυπνα Κτήρια» Σωτήρης Νικολετσέας Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πατρών και ΙΤΥΕ και Κωνσταντίνος Μάριος Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής

Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Με την επίσημη υποστήριξη: Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Εισηγητής: ρ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Εισαγωγή Ιατρικά δεδοµένα: Συλλογή Οργάνωση Αξιοποίηση Data Mining ιαχείριση εδοµένων Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Connecto Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Περιγραφή Συστήματος Προβλήματα μικρή αυτονομία μπαταρίας χρεώσεις δεδομένων πολλαπλοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ELIOT BY LEGRAND ΓΙΑ EΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ELIOT BY LEGRAND ΓΙΑ EΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ELIOT BY LEGRAND ΓΙΑ EΞΥΠΝΑ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΩΣΤΕ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELIOT BY LEGRAND, ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΌΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης.

Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Κεφάλαιο 8 Ανασκόπηση Τελικού Πειράματος με μετρήσεις θερμοκρασιών Στάτορα και Ρότορα. Δοκιμασία της κατασκευασμένης διάταξης. Η μέτρηση των θερμοκρασιών στα συγκεκριμένα σημεία του στάτη της μηχανής έγινε

Διαβάστε περισσότερα

O Ψηφιακός Παλμογράφος

O Ψηφιακός Παλμογράφος Τεχνική Εκπαίδευση O Ψηφιακός Παλμογράφος Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering Θέματα που θα αναλυθούν www.georgizas.gr 1. Γενικά περί παλμογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων

Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Ψηφιακή Επεξεργασία Σηµάτων 20 Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Σχεδιασµού Και Επίδειξης Φίλτρων Α. Εγκατάσταση Αφού κατεβάσετε το συµπιεσµένο αρχείο µε το πρόγραµµα επίδειξης, αποσυµπιέστε το σε ένα κατάλογο µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος

Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College. Φώτης Παπαχρήστος Indoor Augmented Reality Guide for Mediterranean College Φώτης Παπαχρήστος Επαυξημένη Πραγματικότητα Πραγματικότητα: Το σύνολο των υπαρκτών πραγμάτων ή δεδομένων. Επαυξημένη πραγματικότητα: Ένα μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους

Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια προσέγγιση βασισμένη στη δημιουργία προφίλ χρήστη για προσαρμοστικούς ιστότοπους Η Μεταπτυχιακή Διατριβή παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές

Χαρακτηριστι σ κ τι ά κ αι Π λεονεκτήµατα το υ A r A c r hica C D A 1 5 Ε πλ π ουτισ τι µ σ ένες Α ρ Α χιτεκτονικές Μ ο Μ ρφές και του ArchiCAD 15 Εµπλουτισµένες Αρχιτεκτονικές Μορφές Πολυεδρική Στέγη Οι σύνθετες στέγες µοντελοποιούνται πλέον ως µονά στοιχεία και η επεξεργασία τους γίνεται µε τη µέγιστη ευελιξία. Οι διάφορες έδρες

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ

Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA. Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Αντιµετώπιση εισβολών σε δίκτυα υπολογιστών Η πλατφόρµα HELENA Βαλεοντής Ευτύχιος Μηχανικός Η/Υ, MSc Τοµέας Ασφάλειας / ΕΑΙΤΥ Ο «εισβολέας» Network Intrusion 1/2 An intrusion, also known as a system compromise,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT. Οδηγίες για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ JustAlert SPOTIT Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να προμηθευτείτε την υπηρεσία JustAlert SPOTIT Μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα έχετε δωρεάν πρόσβαση στην προσωπική σας σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Νίκος Ν. Αρπατζάνης Πεδίο Πολλές φορές είναι χρήσιμα κάποια φυσικά μεγέθη που έχουν διαφορετική τιμή, σε διαφορετικά σημεία του χώρου (π.χ. μετεωρολογικά δεδομένα,όπως θερμοκρασία, πίεση,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD.

DUPLINE ON LINE ADAMSNET LTD. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ-Η/Υ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ DUPLINE ON LINE Αποθήκευση δεδοµένων,παρακολούθηση συναγερµού και έλεγχος αποµακρυσµένων ή τοπικών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα

Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2. Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων. Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών. Νέα Ψηφιακά Αντικείμενα Σκοπός Ψηφιακά Αντικείμενα Μάθημα 1 Δραστηριότητα 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. Ψηφιακά Αντικείμενα Μικροελεγκτής Προγραμματισμός Φυσικών Συστημάτων Συστήματα Πραγματικών Εφαρμογών Νέα Ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Όνοµα: Νικολαΐδης Αντώνιος Επιβλέπων: Τ. Σελλής Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Συνεπιβλέποντες: Θ. αλαµάγκας, Γ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων ΘΕ1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Σφάλµατα και στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσεων 1. Σκοπός Πρόκειται για θεωρητική άσκηση που σκοπό έχει την περιληπτική αναφορά σε θεµατολογίες όπως : σφάλµατα, στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες

Περισσότερες εφαρµογές, απεριόριστες δυνατότητες Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Πολυγλωσσικό περιβάλλον Εποπτεία σε πραγµατικό χρόνο Πρόσβαση µέσω οποιασδήποτε συσκευής µε σύνδεση στο Internet Άµεση ενηµέρωση µέσω email ή/και sms Αναλυτικό χαρτογραφικό υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων I.L.S. Innovative Lighting Systems Κύπρου 2, 14232, Νέα Ιωνία, Αττική Σύγχρονος Αστικός Φωτισμός Ο φωτισμός γίνεται δυναμικός Οι πόλεις αλλάζουν Κάθε σύγχρονη πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιπ Θέματα Διπλωματικών Εργασιών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήρης Νικολετσέας Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Εργασία 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΧΡΩΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Ενέργεια. 2.2.3.στ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω:

Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Σημειώσεις Δικτύων Αναλογικά και ψηφιακά σήματα Ένα αναλογικό σήμα περιέχει άπειρες πιθανές τιμές. Για παράδειγμα ένας απλός ήχος αν τον βλέπαμε σε ένα παλμογράφο θα έμοιαζε με το παρακάτω: Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης

Εξυπνες Πόλεις. Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Παύλος Γ. Σπυράκης Εξυπνες Πόλεις Κλειδί για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Παύλος Γ. Σπυράκης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ιόφαντος Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 1ο

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Tο Apollo έγινε plus!

Tο Apollo έγινε plus! Tο Apollo έγινε plus! Το Apollo plus συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήµατα του επιτυχηµένου Apollo, µε 32 ζώνες και µοντέρνο πληκτρολόγιο αφής. Μικρό µέγεθος. Μεγάλες δυνατότητες. To Apollo plus διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005

ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 ΦΥΣ. 131 Τελική εξέταση: 10-Δεκεμβρίου-2005 Πριν αρχίσετε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας). Ονοματεπώνυμο Αριθμός ταυτότητας Σας δίνονται 20 ισότιμα προβλήματα (10 βαθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΖΗΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΑΛΗ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ Η ποιότητα μιας εγκατάστασης θέρμανσης βασίζεται σε τέσσερα ουσιώδη στοιχεία: στην επιλογή της πηγής ενέργειας για την αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT)

Γενική µέθοδος για αντιστοίχηση των ακουστικών µε άλλη συσκευή Bluetooth (BT) Πληροφορίες προϊόντος 1 Σύνδεση φόρτισης 2 Κουµπί "+" 3 Κουµπί "-" 4 Λυχνία λειτουργίας (µπλε) 5 Λυχνία µπαταρίας (κόκκινη) 6 Ακουστικό αυτιού 7 Μικρόφωνο 8 Κλιπ αυτιού 9 Λυχνία φόρτισης (κόκκινο) 10 Λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, Απριλίου 008 Ώρα : :00-4:00 Οδηγίες: ) Το δοκίµιο αποτελείται από οκτώ (8) θέµατα. ) Να απαντήσετε σε όλα τα θέµατα. 3) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο

Ασύρµατο Σύστηµα Αυτονοµίας Θέρµανσης. Siemens SET. Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες. τεχνικό γραφείο Εγκατάσταση και Λειτουργία - Τιµές και Υπηρεσίες Αυτονοµία, άνεση και οικονοµία (έως και 40%) ίκαιη κατανοµή δαπανών θέρµανσης µε ασύρµατη συλλογή των µετρήσεων. Το (Siemens Energy Tool) αποτελεί την απόλυτα

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκμάθησης ταξινομητών από θετικά παραδείγματα με αριθμητικά χαρακτηριστικά. Νικόλαος Α. Τρογκάνης Διπλωματική Εργασία

Μέθοδοι εκμάθησης ταξινομητών από θετικά παραδείγματα με αριθμητικά χαρακτηριστικά. Νικόλαος Α. Τρογκάνης Διπλωματική Εργασία Μέθοδοι εκμάθησης ταξινομητών από θετικά παραδείγματα με αριθμητικά χαρακτηριστικά Νικόλαος Α. Τρογκάνης Διπλωματική Εργασία Αντικείμενο Μελέτη και ανάπτυξη μεθόδων από τον χώρο της μηχανικής μάθησης για

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram.

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram. Εισαγωγή αρχείων δεδοµένων 1. Η εισαγωγή αρχείων δεδοµένων στο LaVIEW γίνεται στο Block Diagram µε την εντολή Read From Spreadsheet File. 2. Εισάγουµε την εντολή Read From Spreadsheet File στο Block Diagram

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Θερμοσυσσωρευτές ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Θερμοσυσσωρευτές Οι θερμοσυσσωρευτές αποτελούν την ιδανική λύση θέρμανσης για πολλά σπίτια. Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί και οικονομικοί. Καθώς αποθηκεύουν θερμότητα με τη φθηνότερη χρέωση, συνήθως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου

Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων. Δρ. Ε. Χάρου Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης στην επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Δρ. Ε. Χάρου Πρόγραμμα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ exarou@iit.demokritos.gr Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς

Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Νέοι ορίζοντες για Αντιστροφείς σειράς TripleLynx Pro Φέρνουν απλότητα, ευελιξία και απόδοση στο Φωτοβολταϊκό σας σύστημα TripleLynx Pro Απλότητα. Ευελιξία. Απόδοση 2 Νέος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις

Κεφάλαιο M4. Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κεφάλαιο M4 Κίνηση σε δύο διαστάσεις Κινηµατική σε δύο διαστάσεις Θα περιγράψουµε τη διανυσµατική φύση της θέσης, της ταχύτητας, και της επιτάχυνσης µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Θα µελετήσουµε την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα