ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2011"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4505, Κ.Δ.Π. 261/2011 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Κανονισμός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 4. Υποχρεώσεις κατασκευαστών 5. Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 6. Υποχρεώσεις των Εισαγωγέων 7. Υποχρεώσεις των Διανομέων 8. Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και τους διανομείς 9. Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 10. Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας 11. Προειδοποιήσεις 12. Ελεύθερη Κυκλοφορία 13. Τεκμήριο Συμμόρφωσης για τα παιχνίδια 14. Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων προτύπων 15. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ 16. Γενικές Αρχές της σήμανσης CE 17. Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 18. Αξιολόγηση της ασφάλειας 19. Εφαρμοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 20. Εξέταση τύπου ΕΚ 21. Τεχνικός Φάκελος ΚΕΦΑΛΑΙΟ V- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 22. Κοινοποίηση 23. Κοινοποιούσα Αρχή 24. Υποχρέωση ενημέρωσης για τη Κοινοποιούσα Αρχή 25. Απαιτήσεις σχετικές με τους κοινοποιημένους οργανισμούς Portal -

2 Τεκμήριο συμμόρφωσης 27. Επίσημη ένσταση εναρμονισμένων προτύπων 28. Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών 29. Αίτηση για κοινοποίηση 30. Διαδικασία κοινοποίησης 31. Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών 32. Αλλαγές στη κοινοποίηση 33. Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών 34. Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών 35. Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 36. Ανταλλαγή εμπειριών 37. Συντονισμός κοινοποιημένων οργανισμών ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ 38. Αρχή της προφύλαξης 39. Γενική υποχρέωση για οργάνωση και εποπτεία της αγοράς 40. Οδηγίες προς τον κοινοποιημένο οργανισμό 41. Διαδικασία αντιμετώπισης των παιχνιδιών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο 42. Κοινοτική διαδικασία διασφάλισης 43. Ανταλλαγή πληροφοριών-κοινοτικό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών 44. Τυπική μη συμμόρφωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 45. Υποβολή εκθέσεων 46. Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα 47. Αιτιολόγηση μέτρων 48. Κυρώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII - ΤΕΛΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 49. Εφαρμογή των Νόμων 50. Μεταβατικές διατάξεις 51. Καταργητικοί Κανονισμοί 52. Έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Κατάλογος προϊόντων που δε θεωρούνται παιχνίδια, κατά την έννοια των παρόντων Κανονισμών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Ειδικές Απαιτήσεις Ασφάλειας Προσάρτημα Α -Κατάλογος και επιτρεπόμενες χρήσεις ουσιών CMR σύμφωνα με το Παράρτημα II, Μέρος III, σημεία 4, 5 και 6 Cyprus Legal Portal -

3 1935 Προσάρτημα Β-Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων Προσάρτημα Γ-Ειδικές οριακές τιμές για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των 36 μηνών ή σε άλλα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 46(2) της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Τεχνικός Φάκελος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Προειδοποιήσεις ΜΕΡΟΣ Α - Γενικές Προειδοποιήσεις ΜΕΡΟΣ Β - Ειδικές Προειδοποιήσεις και Ενδείξεις για Προφυλάξεις κατά τη χρήση ορισμένων κατηγοριών παιχνιδιών Legal Portal -

4 1936 Κ.Δ.Π. 261/2011 Αριθμός 261 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(1) του 2010). Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕ! ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί βάσει του άρθρου 59 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L170, , σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- «Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών», Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται βάσει 30(1) του 2002 του άρθρου 59 του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν 29(1) του 2003 Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους 258(1) του 2004 Κανονισμούς: 89(1) του (1) του (1) του (1) του ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική από το κείμενο έννοια- Cyprus Legal Portal - http //www leginet eu/

5 1937 «Απόφαση 768/2008/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της Απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» «αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, του Υπουργείου, η οποία ενεργεί και ως αρχή επιτήρησης της αγοράς «ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή παιχνιδιού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν ένα παιχνίδι- «απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ενός παιχνιδιού που βρίσκεται στην αλυσίδα του εφοδιασμού «ειδικές απαιτήσεις» σημαίνει τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για παιχνίδια, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτημα II «βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ» σημαίνει βεβαίωση που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό, έπειτα από τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό 20 «βλάβη» σημαίνει το σωματικό τραυματισμό ή κάθε άλλη προσβολή της υγείας, περιλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία «διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία ένα παιχνίδι καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά «διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν

6 1938 «διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα του εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην αγορά' «διαπίστευση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 «εισαγωγέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει ένα παιχνίδι τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά - «εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει το πρότυπο που εκδίδεται από ένα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που παρατίθενται στο Παράρτημα της οδηγίας 98/34/ΕΚ, με βάση αίτημα που υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματος του για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων «επικινδυνότητα/ διακινδύνευση» σημαίνει το ποσοστό της πιθανότητας εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου ικανής να προκαλέσει βλάβη και ο βαθμός σοβαρότητας της βλάβης- «επιτήρηση της αγοράς» σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα παιχνίδια συμμορφώνονται προς τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος- «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται-

7 1939 «κατασκευαστής» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός παιχνιδιού, και εμπορεύεται αυτό το παιχνίδι υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του" «κίνδυνος» σημαίνει κάθε δυνητική πηγή βλάβης «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης» σημαίνει κάθε κοινοτικό νομοθέτημα που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων «λειτουργικό παιχνίδι» σημαίνει το παιχνίδι που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, μια συσκευή ή μια εγκατάσταση που προορίζεται για ενήλικες, και μπορεί να αποτελεί μικρογραφία του προϊόντος, της συσκευής ή της εγκατάστασης- «λειτουργικό προϊόν» σημαίνει το προϊόν που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, μια συσκευή ή μια εγκατάσταση που προορίζεται για ενηλίκους και μπορεί να αποτελεί μικρογραφία σε σμίκρυνση του προϊόντος, της συσκευής ή της εγκατάστασης 30(1) του 2002 «Νόμος» σημαίνει τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να 29(1) του 2003 πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμο, όπως αυτός 258(1) του 2002 εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται 89(1) του (Ι) του (1) του (1) του «οικονομικοί φορείς» σημαίνει τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τον εισαγωγέα και το διανομέα «οσφρητικό επιτραπέζιο παιχνίδι» σημαίνει κάθε παιχνίδι που σκοπός του είναι η εκμάθηση της αναγνώρισης διαφορετικών οσμών ή γεύσεων Cyprus Legal Portal -

8 1940 «οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης» σημαίνει το φορέα ο οποίος εκτελεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης βαθμονόμησης, δοκιμής, πιστοποίησης και επιθεώρησης - «παιχνίδι γεύσεων» σημαίνει το παιχνίδι που έχει σκοπό να επιτρέψει στα παιδιά να παρασκευάσουν γλυκά ή φαγητά, με τη χρήση συστατικών τροφίμων, όπως γλυκαντικά, υγρά, σκόνες και αρώματα- «παιχνίδι δραστηριότητας» σημαίνει το παιχνίδι για οικιακή χρήση του οποίου η δομή στήριξης παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και το οποίο έχει ως προορισμό να επιτρέψει σε ένα παιδί την πραγματοποίηση κάποιας από τις παρακάτω δραστηριότητες: σκαρφάλωμα, άλματα, κούνια, τσουλήθρα, ταλαντώσεις, περιστροφές, κίνηση έρπην ή οποιονδήποτε συνδυασμό των κινήσεων αυτών «παιχνίδι νερού» σημαίνει το παιχνίδι που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αβαθή ύδατα και είναι ικανό να μεταφέρει ή να κρατήσει ένα παιδί πάνω στο νερό «προορίζεται για χρήση» σημαίνει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί ευλόγως να συμπεράνει, βάσει της λειτουργίας των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού, ότι προορίζεται για χρήση από παιδιά της αναφερόμενης ηλικιακής ομάδας «ταχύτητα εκ κατασκευής» σημαίνει την αντιπροσωπευτική δυνητική ταχύτητα λειτουργίας, η οποία καθορίζεται από το σχεδιασμό του «σετ καλλυντικών» σημαίνει το παιχνίδι που έχει σκοπό να βοηθήσει ένα παιδί να μάθει να κατασκευάζει προϊόντα, όπως αρώματα, σαπούνια, κρέμες, σαμπουάν, αφρολουτρα, κραγιόν, μέικ-απ, οδοντόκρεμες και μαλακτικές κρέμες- «σήμανση CE» σημαίνει τη σήμανση με την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, που προβλέπει την επίθεση της σήμανσης - παιχνιδιού-

9 1941 «Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού «χημικό παιχνίδι» σημαίνει το παιχνίδι που προορίζεται για τον άμεσο χειρισμό χημικών ουσιών και μειγμάτων και για χρήση κατά τρόπο κατάλληλο για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, υπό την επίβλεψη ενηλίκου. (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Νόμο. Πεδίο εφαρμογής. 3.(1) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, εφεξής καλούμενα "παιχνίδια". Παράρτημα Ι. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, δεν θεωρούνται παιχνίδια κατά την έννοια των παρόντων Κανονισμών. (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα παιχνίδια: (α) εξοπλισμός παιχνιδότοπων που προορίζεται για δημόσια χρήση (β) αυτόματες παιχνιδομηχανές, με ή χωρίς κερματοδέκτη, που προορίζονται για δημόσια χρήση (γ) αυτοκινητάκια με κινητήρα εσωτερικής καύσης (δ) παιχνίδια με ατμομηχανή Και (ε) σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Υποχρεώσεις 4. (1) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των παιχνιδιών κατασκευαστών. τους στην αγορά, τα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. Παράρτημα II. Portal -

10 eu/ 1942 (2) Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο, σύμφωνα με τον Κανονισμό 21, και διενεργούν ή αναθέτουν σε τρίτους να διενεργήσουν, τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 19. Όταν η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με τέτοια διαδικασία, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό 15 και επιθέτουν τη σήμανση CE, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (1) του Κανονισμού 17. (3) Οι κατασκευαστές διατηρούν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για περίοδο 10 ετών αφότου διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά. (4) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Αλλαγές στο σχεδιασμό ή στα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνες τους. (5) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέλου ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού, διασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. (6) Οι κατασκευαστές αναγράφουν το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. Η διεύθυνση πρέπει να

11 1943 υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή. (7) Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. (8) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, την απόσυρση του από την αγορά ή την ανάκληση του, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όποτε το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή και παρέχουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και για τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. (9) Οι κατασκευαστές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της αρμόδιας α ΡΧής. της παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή. Συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της, για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διαθέσει στην αγορά. 5. (1) Ο κατασκευαστής μπορεί να διορίζει, με γραπτή εντολή, έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. (2) Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 4(1) και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. (3) Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: (α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και την τεχνική τεκμηρίωση στη διάθεση της αρμόδιας αρχής για περίοδο 10 ετών αφού διατεθεί το προϊόν στην αγορά-

12 Cyprus Legal Portal (β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού' (γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της, για τυχόν δράση που έχει ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα παιχνίδια που καλύπτει η εντολή τους. Υποχρεώσεις των εισαγωγέων. 6. (1) Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά μόνον συμμορφούμενα παιχνίδια, (2) Οι εισαγωγείς, προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην αγορά, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και συγκεκριμένα διασφαλίζουν ότι- (ί) ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, (Ν) ΤΟ παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και (iii) ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων (5) και (6) του Κανονισμού 4. Παράρτημα II. Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II, δεν διαθέτει το παιχνίδι στην αγορά μέχρις ότου αυτό να συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο. (3) Οι εισαγωγείς αναγράφουν το όνομα, την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. (4) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες για την ασφάλεια στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας.

13 1945 Παράρτημα II. (5) Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι, όσο το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. (6) Όταν κρίνεται σκόπιμο, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει ένα παιχνίδι, οι εισαγωγείς, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν αρχείο με τις εν λόγω καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών, και ενημερώνουν τους διανομείς για τις έρευνες τους. (7) Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όποτε το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή και παρέχουν λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. (8) Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών μετά τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και διασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της. (9) Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες και την. τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή. Συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος της, για τη δράση που πρέπει να ληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διαθέσει στην αγορά. Υποχρεώσεις των διανομέων. 7.(1) Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη δέουσα προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις Legal Portal -

14 eu/ 1946 (2) Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα παιχνίδι διαθέσιμο στην αγορά, επιβεβαιώνουν ότι- (ί) το παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση, (ϋ) συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας και (iii) ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις των παραγράφων (5) και (6) του Κανονισμού 4 και της παραγράφου (3) του Κανονισμού 6: Νοείται ότι, όταν ο διανομέας κρίνει ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II, δεν καθιστά διαθέσιμο το παιχνίδι στην αγορά παρά μόνο μέχρι το προϊόν να συμμορφωθεί. Περαιτέρω, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή. (3) Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι, όσο το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. (4) Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με το Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, την απόσυρση ή την ανάκληση του, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όποτε το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και για τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

15 1947 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και τους διανομείς. (5) Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού. Συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, για τη δράση που πρέπει να ληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά. 8. Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα με τον Κανονισμό 4, όταν διαθέτει ένα παιχνίδι στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ένα παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που να ενδέχεται να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Ταυτοποίηση των 9. Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος, αναφέρουν στην αρμόδια οικονομικών αρχή την ταυτότητα των κάτωθι: φορέων. (α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι (β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν τις πιο πάνω πληροφορίες για περίοδο 10 ετών αφότου το παιχνίδι διατεθεί στην αγορά, στην περίπτωση του κατασκευαστή, και για 10 χρόνια αφότου προμηθεύθηκαν το παιχνίδι, στην περίπτωση των λοιπών οικονομικών φορέων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Παράρτημα II. 10.(1) Τα παιχνίδια διατίθενται στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική απαίτηση ασφάλειας στην παράγραφο 2 και όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, στο Παράρτημα II. (2) Τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχουν, δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των yprus Legal Portal -

16 1948 χρηστών ή τρίτων όταν χρησιμοποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρόπο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών. Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των χρηστών και κατά περίπτωση, των προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως στην περίπτωση παιχνιδιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών ή από άλλες προσδιορισμένες ηλικιακές ομάδες. Οι ετικέτες που τοποθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο' (2) του Κανονισμού 11 και οι συνοδευτικές οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών εφιστούν την προσοχή των χρηστών ή των προσώπων που τους επιβλέπουν στους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών. (3) Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας κατά την προβλέψιμη και κανονική περίοδο ΧΡήσης. Προειδοποιήσεις. Παράρτημα V. Μέρος Α. 11.(1) Όταν ενδείκνυται, για λόγους ασφαλούς χρήσης, οι προειδοποιήσεις που προβλέπονται για τους σκοπούς της παραγράφου (2) του Κανονισμού 10 καθορίζουν τα ενδεικνυόμενα όρια για τους χρήστες, σύμφωνα με το Μέρος Α του Παραρτήματος V. Παράρτημα V. Μέρος Β. Όσον αφορά τις κατηγορίες παιχνιδιών που παρατίθενται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V, χρησιμοποιούνται οι εκεί προβλεπόμενες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις που περιγράφονται στα σημεία 2 έως 10 του Μέρους Β του Παραρτήματος V χρησιμοποιούνται όπως διατυπώνονται στα σημεία αυτά. Τα παιχνίδια δεν φέρουν μία ή περισσότερες από αυτές τις συγκεκριμένες Παράρτημα V. Μέρος Β. προειδοποιήσεις, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V, εάν η προειδοποίηση έρχεται σε αντίθεση με τη σκοπούμενη χρήση του παιχνιδιού, όπως προσδιορίζεται από τις λειτουργίες, τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της. Cyprus Legal Portal -

17 1949 (2) Ο κατασκευαστής αναγράφει τις προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο, ευνόητο και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς συσκευασία φέρουν κατάλληλες προειδοποιήσεις. Πριν από κάθε προειδοποίηση θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη «Προειδοποίηση» ή «Προειδοποιήσεις», ανάλογα με την περίπτωση. Παράρτημα V. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για την απόφαση αγοράς του παιχνιδιού, όπως εκείνες που καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για τους χρήστες και οι λοιπές προειδοποιήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα V, τοποθετούνται στη συσκευασία που προορίζεται για τον καταναλωτή ή είναι με άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τον καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμη και όταν η αγορά γίνεται μέσω του διαδικτύου. (3) Σύμφωνα με την παράγραφο (7) του Κανονισμού 4, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας. Ελεύθερη κυκλοφορία. 12. Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διάθεση στην αγορά των παιχνιδιών τα οποία ανταποκρίνονται στις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. Τεκμήριο συμμόρφωσης για τα παιχνίδια. Παράρτημα II. 13. Τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω πρότυπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων προτύπων. Παράρτημα II. 14. Όταν η αρμόδια αρχή ή η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που καλύπτει και οι οποίες ορίζονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II, τότε η Επιτροπή ή η αρμόδια αρχή παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ και υποβάλλει τα επιχειρήματα της. Η επιτροπή αυτή, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, γνωμοδοτεί αμέσως. Legal Portal -

18 Portal Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Παράρτημα II. 15.(1) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ αναφέρει ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. Παράρτημα III. (2) Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτημα III των παρόντων Κανονισμών και στις σχετικές ενότητες του Παραρτήματος II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ και προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του υποδείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα III. Κατά τη διάθεση των παιχνιδιών στην αγορά, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα. (3) Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού. Γενικές Αρχές της 16.(1) Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά πρέπει να φέρουν τη σήμανσης CE. σήμανση CE. (2) Η σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. (3) Η αρμόδια αρχή τεκμαίρει ότι τα παιχνίδια που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. (4) Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE ή δεν πληρούν με άλλον τρόπο τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών μπορούν να παρουσιάζονται και να χρησιμοποιούνται σε εμπορικές, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι συνοδεύονται από ένα διακριτικό σήμα που δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παρόντων Κανονισμών και ότι δεν θα γίνουν διαθέσιμα στην Κοινότητα πριν συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις αυτές. Κανόνες και όροι 17.(1) Η σήμανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και για τη τοποθέτηση ανεξίτηλο είτε στο παιχνίδι, είτε σε τοποθετημένη ετικέτα, είτε στη της σήμανσης CE. συσκευασία. Στην περίπτωση μικρών παιχνιδιών και παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά μέρη, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά να

19 1951 τοποθετείται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικώς εφικτό στην περίπτωση παιχνιδιών που πωλούνται σε εκθετήρια, και υπό την προϋπόθεση ότι το εκθετήριο χρησιμοποιείτο αρχικά για τη συσκευασία του παιχνιδιού, η σήμανση CE τοποθετείται στο εκθετήριο. Εάν η σήμανση CE δεν είναι ευδιάκριτη από την εξωτερική πλευρά της συσκευασίας, τοποθετείται τουλάχιστον πάνω στη συσκευασία. (2) Η σήμανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το παιχνίδι στην αγορά. Μπορεί να συνοδεύεται από εικονόγραμμα ή άλλο τυχόν σήμα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αξιολόγηση της 18. Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν ένα παιχνίδι στην αγορά, ασφάλειας. αναλύουν τους χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας που ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι. Επιπλέον, αξιολογούν τη δυνητική έκθεση στους παραπάνω κινδύνους. Εφαρμοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Παράρτημα II. 19.(1) Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν τα παιχνίδια στην αγορά, εφαρμόζουν τις διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 για να αποδείξουν ότι τα παιχνίδια πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. (2) Εάν ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων ο αριθμός αναφοράς δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία καλύπτουν όλες τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας για το παιχνίδι, ακολουθεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, όπως ορίζεται στην ενότητα Α του Παραρτήματος II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. (3) Το παιχνίδι υποβάλλεται σε εξέταση τύπου ΕΚ όπως αναφέρεται στο Κανονισμό 20, σε συνδυασμό με τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον τύπο Legal Portal - http //www leginet eu/

20 eu/ 1952 που προβλέπεται στην ενότητα Γ του Παραρτήματος II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, στις ακόλουθες περιπτώσεις, όταν: (α) δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων ο αριθμός αναφοράς έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας για το οικείο παιχνίδι- (β) υπάρχουν τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α), αλλά ο κατασκευαστής δεν τα εφάρμοσε ή τα εφάρμοσε μόνο εν μέρει- (γ) ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (α) εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί με περιορισμούς- (δ) ο κατασκευαστής φρονεί ότι η φύση, ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή ο σκοπός του παιχνιδιού απαιτούν επαλήθευση από τρίτους. 20.(1) Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ, η διενέργεια αυτής της εξέτασης και η έκδοση της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ενότητα Β του Παραρτήματος II της Απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ. Η εξέταση του τύπου ΕΚ διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2, δεύτερη περίπτωση της ενότητας Β. Πέραν αυτών των διατάξεων, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους (2) έως (5) του παρόντος Κανονισμού. (2) Η. αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ περιλαμβάνει περιγραφή του παιχνιδιού και αναφορά του τόπου κατασκευής καθώς και της διεύθυνσης. (3) Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ο οποίος έχει εγκριθεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με το Νόμο και τον Κανονισμό 22, στο εξής καλούμενος ως «κοινοποιημένος οργανισμός», διενεργεί εξέταση τύπου ΕΚ, αξιολογεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κοινού με τον κατασκευαστή, την ανάλυση των κινδύνων που μπορεί να παρουσιάζει το παιχνίδι, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τον Κανονισμό 18.

21 1953 (4) Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ περιλαμβάνει αναφορά στους παρόντες Κανονισμούς, έγχρωμη εικόνα και σαφή περιγραφή του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων του, καθώς και κατάλογο των δοκιμών που διενεργήθηκαν με αναφορά στη σχετική έκθεση δοκιμών. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ επανεξετάζεται όταν απαιτείται, ιδίως εάν τροποποιούνται η διαδικασία κατασκευής, οι πρώτες ύλες ή τα συστατικά του παιχνιδιού και, σε κάθε περίπτωση, ανά πενταετία. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ αποσύρεται εάν το παιχνίδι δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται στο Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II. Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί δεν χορηγούν βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σε παιχνίδια των οποίων η βεβαίωση έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί. (5) Η τεχνική τεκμηρίωση και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε γλώσσα που γίνεται δεκτή από τον κοινοποιημένο οργανισμό. 21.(1) Ο τεχνικός φάκελος, που αναφέρεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 4, περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον κατασκευαστή ώστε να διασφαλίζεται ότι τα παιχνίδια πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα ΙΙ.Ο τεχνικός φάκελος, κυρίως περιλαμβάνει τα έγγραφα που παρατίθενται στο Παράρτημα IV. (2) Ο τεχνικός φάκελος καταρτίζεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, με την επιφύλαξη της απαίτησης που προβλέπεται στην παράγραφο (5) του Κανονισμού 20. (3) Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από την αρμόδια αρχή, παρέχει μετάφραση των σχετικών μερών του τεχνικού φακέλου στην ελληνική γλώσσα. Όταν η αρμόδια αρχή ζητεί τον τεχνικό φάκελο ή μετάφραση των μερών του από τον κατασκευαστή, δύναται να ορίζει προθεσμία 30 ημερών για την

22 1954 ικανοποίηση του αιτήματος της, εκτός εάν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω σοβαρού και άμεσου κινδύνου. (4) Εάν ο κατασκευαστής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (1), (2) και (3), η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί από τον κατασκευαστή τη διενέργεια δοκιμής από κοινοποιημένο οργανισμό με έξοδα του κατασκευαστή εντός καθορισμένης περιόδου, ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κοινοποίηση. 22. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου, η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο του Κανονισμού 20. Κοινοποιούσα Αρχή. 23.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 28. (2) Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο (1) διεξάγεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας. Υποχρέωση 24. Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις ενημέρωσης για διαδικασίες για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών την Κοινοποιούσα Αρχή. Απαιτήσεις σχετικές με τους κοινοποιημένους οργανισμούς. αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. 25. (1) Για τους σκοπούς της κοινοποίησης στο πλαίσιο των παρόντων Κανονισμών, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 17 του Νόμου και των παραγράφων (2) έως (11) του Κανονισμού. (2) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ιδρύεται βάσει του εθνικού δικαίου και διαθέτει νομική προσωπικότητα. http //www leginet eu/

23 1955 (3) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή το παιχνίδι που αξιολογεί: Νοείται ότι, ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση παιχνιδιών τα οποία αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία τους και η απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες. (4) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτει με το σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, το χρήστη ή το συντηρητή των παιχνιδιών που αξιολογεί ούτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο οιουδήποτε εκ των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων παιχνιδιών που είναι αναγκαία για τις λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη χρήση τέτοιων προϊόντων για προσωπικούς σκοπούς: Νοείται ότι, ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά στελέχη του και το αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης προσωπικό δεν εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό ή την παραγωγή, την εμπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω παιχνιδιών, ούτε εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξαρτησία της κρίσης και την ακεραιότητα τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. (5) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη μεγαλύτερη Cyprus Legal Portal -

24 1956 επ^νγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριμένο τομέα και είναι απαλλαγμένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ιδίως από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων. (6) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 20 και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή εξ ονόματος του και υπό την ευθύνη του. Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή κατηγορία παιχνιδιών για τα οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει στη διάθεση του - α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης β) τις περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει τις κατάλληλες πολιτικές και τις διαδικασίες προκειμένου να διαχωρίζονται τα καθήκοντα που εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες γ) διαδικασίες για την άσκηση των δραστηριοτήτων του, λ αμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, το βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του εν λόγω παιχνιδιού και το μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. Ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει

25 1957 τον αναγκαίο εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις. (7) Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει: α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει κοινοποιηθείβ) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που πρέπει να διενεργήσει και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των βασικών απαιτήσεων, των εφαρμοστέων εναρμονισμένων προτύπων και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης και των κανονισμών εφαρμογής της δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων. (8) Η αμεροληψία των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών τους και του προσωπικού αξιολόγησης πρέπει να διασφαλίζεται. Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού αξιολόγησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. (9) Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να διαθέτουν ασφάλεια αστικής ευθύνης, εκτός και εάν η ευθύνη αυτή καλύπτεται από τη Δημοκρατία ή το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη της Δημοκρατίας. (10) Το προσωπικό των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που Legal Portal -

26 Legal Portal - http //www leginet eu/ 1958 περιέρχεται στη γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με το Κανονισμό 20 ή οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουμένης της σχέσης της με την αρμόδια αρχή Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. (11) Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού 37, ή εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό αξιολόγησης ενημερώνεται για τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν λόγω ομάδας. Τεκμήριο 26. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδεικνύει ότι συμμόρφωσης. πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα ή σε τμήματα αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 25, στο βαθμό που τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές. Επίσημη ένσταση 27. Όταν η αρμόδια αρχή έχει επίσημη ένσταση κατά των εναρμονισμένων κατά προτύπων του Κανονισμού 26, εφαρμόζεται ο Κανονισμός 14. εναρμονισμένου προτύπου. Θυγατρικές και 28.(1) Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπεργολαβικά υπεργολάβοι των συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της κοινοποιημένων συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, διασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή οργανισμών. η θυγατρική πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 25 και ενημερώνει την Κοινοποιούσα Αρχή αναλόγως. (2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι. (3) Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης.

27 1959 (4) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τηρούν στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει του Κανονισμού (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19 του Νόμου, κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης δυνάμει των παρόντων Κανονισμών, στην Κοινοποιούσα Αρχή. (2) Η αίτηση κοινοποίησης της παραγράφου (1) συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης και του παιχνιδιού ή των παιχνιδιών για τα οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, το οποίο εκδόθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, με το οποίο τεκμαίρεται ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 25. (2) Η Κοινοποιούσα Αρχή γνωστοποιεί τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. (3) Η κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το παιχνίδι ή τα παιχνίδια και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. (4) Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων από την κοινοποίηση. Μόνον ένας τέτοιος οργανισμός θεωρείται κοινοποιημένος οργανισμός, για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών. (5) Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση.

28 1960 Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών 31. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιοποιεί η Επιτροπή, φέρουν το σχετικό αριθμό μητρώου που τους έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή. Αλλαγές στην κοινοποίηση. 32.(1) Όταν η Κοινοποιούσα Αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του Κανονισμού 25 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η Κοινοποιούσα Αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως. (2) Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή εάν ο κοινοποιημένος οργανισμός παύσει τη δραστηριότητα του, το κοινοποιούν κράτος μέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης άλλου κοινοποιημένου οργανισμού είτε καθίστανται διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος τους. Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών. 33.(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος της, όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες όσον αφορά την επάρκεια ενός κοινοποιημένου οργανισμού ή για την ικανότητα συνεχούς εκπλήρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει και προχωρεί σε σχετική έρευνα. Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών. (2) Σε περίπτωση που η Κοινοποιούσα Αρχή, ενημερωθεί από την Επιτροπή ότι έχει διαπιστώσει ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις κοινοποίησης του, λαμβάνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης. 34.(1) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί διενεργούν αξιολογήσεις της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στον Κανονισμό 20. Legal Portal - http //www leginet eu/

29 1961 (2) Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, διενεργούν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης αναλογικά, κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς και ασκούν τις δραστηριότητες τους λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δομή της, την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο παιχνίδι και το μαζικό ή εν σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής: Νοείται ότι, κατά τις πιο πάνω δραστηριότητες, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης τηρούν το βαθμό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού προς τους παρόντες Κανονισμούς. Παράρτημα II. (3) Εάν κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στον Κανονισμό 10 και στο Παράρτημα II ή στα αντίστοιχα εναρμονισμένα πρότυπα δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον εν λόγω κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα και δεν εκδίδει τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφος (4) του Κανονισμού 20. (4) Όταν, κατά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά την έκδοση βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ, κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώσει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται πλέον, τότε απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα και αναστέλλει ή ανακαλεί τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, εφόσον απαιτείται. (5) Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούμενο αποτέλεσμα, τότε ο κοινοποιημένος οργανισμός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί κάθε τυχόν βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, κατά περίπτωση. Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς. 35.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25 του Νόμου, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή για τα ακόλουθα: α) κάθε άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ - Legal Portal - http //www leginet eu/

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση για εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με την Ασφάλεια των Παιχνιδιών

Δημόσια Διαβούλευση για εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με την Ασφάλεια των Παιχνιδιών Λευκωσία, 7 Νοεμβρίου 2017 Προς Όλα τα Μέλη Κυρίες / Κύριοι, Δημόσια Διαβούλευση για εναρμόνιση Ευρωπαϊκών Οδηγιών σχετικά με την Ασφάλεια των Παιχνιδιών Σε συνέχεια της ενημερωτικής εγκυκλίου ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 287/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

A7-0008/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 10.4.2014 A7-0008/ 001-051 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-051 κατάθεση: Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Έκθεση Zuzana Roithová ιαθεσιµότητα του εξοπλισµού υπό πίεση στην αγορά A7-0008/2014 (COM(2013)0471

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16965 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1426 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0221(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2013/0221(COD) 25.9.2013 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 5037, 1.9.2017 Κ.Δ.Π. 288/2017 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Κυρίες / Κύριοι, Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Συσκευές και Συστήματα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18625 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1602 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΟΙΚ.37764/873/Φ342 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 59 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2469 20 Σεπτεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 98 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4592, 13.3.2017 Ν. 23(Ι)/2017 23(I)/2017 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 257, 28.8.2014, σ. 146. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/309 ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4322, 16/3/2012 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε: L 165, 30.06.2010, σ.1. «Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2016 L 81/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/425 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/357 ΟΔΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4270, 18/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 218, 13.8.2008, σ. 30.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 20.1.2016 EP-PE_TC1-COD(2014)0108 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Ιανουαρίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3963, 4.3.2005 721 Κ.Δ.Π. 115/2005 Αριθμός 115 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 5.5.2010 EP-PE_TC1-COD(2009)0131 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 2010 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΙΙ. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.10.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 282 E/1 ΙΙΙ (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΗ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ όσον αφορά την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4285, 1/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 170, 30.06.2009, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2014/0136(COD) 4.3.2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 202-229 Σχέδιο έκθεσης Catherine Stihler (PE544.262v01-00) Συσκευές αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/79 ΟΔΗΓΙΑ 2014/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35379 26 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3454 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 361/ Κατάταξη στραγγαλιστικών. Παράρτημα Ι. Ενεργειακή κατανάλωση. Παραρτήματα. Ι, II και IV. Παραρτήματα. Σήμανση συμμόρφωσης. Ε.Ε. Παρ. III(I) 2133 Κ.Δ.Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθμός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ PED- Pressure Equipment Directive: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/68 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 97/23 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΦΟΣ - ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ 1 Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 313 Κ.Δ.Π. 82/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 82 Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 5.2.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0353 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1205 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4579, 27.10.2016 Ν. 113(Ι)/2016 Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0107(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 732 Κ.Δ.Π. 116/2005 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(στ) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16949 20 Μαΐου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2003 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 308/2003 Αρ. 3706, 18.4.2003 Αριθµός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και τους) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούδυνάµει

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 74(1) του (1) του (1) του 1998. Ε.Ε.Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1809 Κ.Δ.Π. 313/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 313 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0049(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 29.8.2013 2013/0049(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 25-44 Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE514.663v01-00) Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (COM(2013)0078

Διαβάστε περισσότερα

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A

10753/3/10 REV 3 ROD/ag,nm DG C I A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0098 (COD) 10753/3/10 REV 3 MI 198 ENT 65 COMPET 192 CODEC 530 PARLNAT 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 657/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3744 της 8ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 657 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE MARK ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 768/2008/ΕΚ A Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής A1 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και δοκιμές προϊόντων υπό επίσημη εποπτεία Α2 Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό

Διαβάστε περισσότερα

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

την πρόταση της Επιτροπής (1), Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3), 31993L0068 Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΩΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΥ Ν.30(Ι)/2002 Ν.258(Ι)/2004 Ν.89(Ι)/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4211, 3/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ. Κοινότητας: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 190, 12.07.2006, σ. 1. "Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος.

97(1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του (1) του Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 39(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4598 Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017 313 Ο περί Υγιεινής των Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης στο Στάδιο της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21335 27 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1897 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828 Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0305 EL 16.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 2133 Κ..Π. 361/2003 Αρ. 3710, 2.5.2003 Αριθµός 361 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισµένες Κατηγορίες Προϊόντων (Στραγγαλιστικά Πηνία που Προορίζονται για τους

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε

Οϊ ΠΕΡϊ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ του άρθρου 59 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε Αριθµός 314 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Νέοι Αέβητες Ζεστού Νερού Τροφοδοτούµενοι µε Υγρά ή Αέρια Καύσιµα) Κανονισµοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0136(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 20.1.2015 2014/0136(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0108(COD) της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.2.2015 2014/0108(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016» Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρία/ε, Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α Θ Η Ν Α Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί Ταξινόμησης των Σφάγιων των Χονδρών Βοοειδών, Χοίρων και Προβατοειδών και Αναφοράς των Τιμών αυτών Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό

936 Κ.Δ.Π. 226/ Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με το ηλεκτρικό Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3694.14.3.2003 936 Κ.Δ.Π. 226/2003 Αριθμός 226 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΑΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97(1) ΤΟΥ2001) Διάταγμα δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης.

Κ.Δ.Π. 308/ διάθεση στην TfOQOL. Παράρτημα 1. Σήμανση συμμόρφωσης. Παράρτημα 111. Τεκμήριο συμμόρφωσης. E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1523 K.AJL 308/2003 Αρ. 3706,18.4.2003 Αριθμός 308 Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Οικιακά Ηλεκτρικά Ψυγεία, Καταψύκτες και Συνδυασμοί τους) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003

2311 Κ.Δ.Π. 365/2003 Συνοπτικός Η Επιτροπή ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχουν το εδάφιο 3 του άρθρου 41 και το άρθρο 147 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0014(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 2016/0014(COD) 20.9.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 402-542 Σχέδιο γνωμοδότησης Karima Delli (PE587.469v01-00) σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 727 Κ.Δ.Π. 111/2002 Αρ. 3583, 8.3.2002 Αριθμός 111 Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 98(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ 2016 870 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 98(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις συσκευές αερίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2014 COM(2014) 258 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου {SWD(2014) 150

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4157, 4/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα