9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ."

Transcript

1 Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, Χολαργός Τηλ , Fax

2 ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ» ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιεχόµενα 1 Πλωτή προβλήτα τύπου «ΘΟΗ» Γενικά Μεταλλικό πλαίσιο Σύστηµα άντωσης Σύνδεσµοι Σύστηµα αγκύρωσης Κατάστρωµα Εξοπλισµός Υποδοµή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων Κοχλιωτές συνδέσεις Αντιδιαβρωτική προστασία Χαρακτηριστικά ευστάθειας - Πιστοποιητικά Γέφυρα πρόσβασης Γενικά Μεταλλικό πλαίσιο Κατάστρωµα Σύστηµα έδρασης Προστατευτικό κιγκλίδωµα Κοχλιωτές συνδέσεις Αντιδιαβρωτική προστασία... 6 A

3 1 ΠΛΩΤΉ ΠΡΟΒΛΉΤΑ ΤΎΠΟΥ «ΘΟΗ» 1.1 Γενικά Η προβλήτα τύπου «ΘΟΗ» αποτελείται από το µεταλλικό πλαίσιο, το σύστηµα άντωσης (πλωτήρες), τους συνδέσµους, το σύστηµα αγκύρωσης, το κατάστρωµα και τον εξοπλισµό της. Το ονοµαστικό µήκος του κάθε µοναδιαίου τµήµατος της προβλήτας είναι 12 µέτρα, ενώ το αντίστοιχο πλάτος είναι 2,5 µέτρα. Οι ανωτέρω διαστάσεις είναι τυποποιηµένες και αυτές που συνήθως χρησιµοποιούνται. Για τις ανάγκες όµως συγκεκριµένων έργων µπορούν να κατασκευασθούν µοναδιαίες προβλήτες και µε διαφορετικές διαστάσεις, όπως 6mx2,5m, 9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Τα µοναδιαία τµήµατα έχουν την δυνατότητα να ενωθούν µεταξύ τους µε διάφορους τρόπους (εν σειρά και παράλληλα) έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η τελική προβλήτα ή εξέδρα ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Για την πρόσβαση στη προβλήτα συνήθως χρησιµοποιείται ειδική γέφυρα πρόσβασης. 1.2 Μεταλλικό πλαίσιο Το µεταλλικό πλαίσιο κατασκευάζεται από χαλύβδινους µορφοδοκούς St37 και είναι συγκολλητό κατά DIN Το πλαίσιο ενισχύεται εγκαρσίως, διαγωνίως και διαµήκως ώστε η προβλήτα να είναι σε θέση να παραλάβει τα ισχυρά πλευρικά φορτία που προκύπτουν από τις φορτίσεις των προσδεδεµένων σε αυτή σκαφών. Ειδικές ενισχύσεις προβλέπονται για την παραλαβή και διανοµή των φορτίσεων που αναπτύσσονται στους συνδέσµους µεταξύ των προβλητών, καθώς και στα σηµεία τοποθέτησης των κρίκων αγκυροβολίας της προβλήτας και των δεστρών των σκαφών. Η φιλοσοφία κατασκευής επιτρέπει την οµαλή µεταφορά όλων των φορτίσεων επί της προβλήτας στους κρίκους αγκυροβολίας και µέσω αυτών στις γραµµές αγκύρωσης και τελικά στις άγκυρες. Το µεταλλικό πλαίσιο µετά την κατασκευή του γαλβανίζεται εν θερµώ ως ολόσωµη κατασκευή, έτσι ώστε να προστατεύεται από την επίδραση του θαλασσίου περιβάλλοντος. 1.3 Σύστηµα άντωσης Το σύστηµα άντωσης αποτελείται από διακριτούς πλωτήρες των οποίων ο αριθµός ποικίλει αναλόγως των απαιτήσεων κάθε εφαρµογής. Ο κάθε πλωτήρας κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο ή εναλλακτικά από σκυρόδεµα και γεµίζεται µε διογκωµένη πολυστερίνη έτσι ώστε να µην βυθίζεται ακόµα και σε περίπτωση ρήξης των τοιχωµάτων του. Ο κάθε πλωτήρας προσαρµόζεται στο σκελετό της προβλήτας ανεξάρτητα από κάθε άλλο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή του ακόµα και όταν η προβλήτα είναι εντός του νερού. Στη περίπτωση των πλωτήρων από πολυαιθυλένιο, η προσαρµογή γίνεται µέσω ειδικών ανεξάρτητων µεταλλικών υποπλαισίων που βιδώνονται στο πλαίσιο της προβλήτας. Στη περίπτωση των πλωτήρων από σκυρόδεµα, η προσαρµογή του κάθε πλωτήρα στη προβλήτα γίνεται µέσω ντιζών, οι οποίες είναι ενσωµατωµένες στον πλωτήρα και βιδώνονται σε ειδικές µεταλλικές βάσεις που είναι προσαρµοσµένες στον σκελετό της προβλήτας. 1.4 Σύνδεσµοι Οι σύνδεσµοι, µέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση των µοναδιαίων προβλητών µεταξύ τους, είναι τύπου κουζινέτου µε ισχυρά µεταλλικά στοιχεία, που προσδίδουν µεγάλη αντοχή στη παραλαβή A

4 δυνάµεων και ροπών στο οριζόντιο επίπεδο, ενώ επιτρέπουν την κίνηση του κάθε τµήµατος στο κατακόρυφο επίπεδο χωρίς τη µετάδοση ροπών στο άλλο τµήµα. Οι σύνδεσµοι διαθέτουν χαλύβδινους πείρους µε επιφάνεια τριβής από ειδικό πλαστικό για την αποφυγή τριβής µεταξύ µεταλλικών µερών και την επίτευξη ελαστικότητας που ελαχιστοποιεί τη µεταφορά µικρών εναλλασσόµενων φορτίσεων στη προβλήτα που δηµιουργούν κόπωση των υλικών. Οι σύνδεσµοι και οι αντίστοιχοι πείροι µετά την κατασκευή γαλβανίζονται εν θερµώ για να εξασφαλισθεί η προστασία τους έναντι της διάβρωσης. 1.5 Σύστηµα αγκύρωσης Η κάθε µοναδιαία προβλήτα είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα πρόσδεσης των γραµµών αγκυροβολίας, διαστασιολογηµένο για την ασφαλή παραλαβή των φορτίων που θα υπολογισθούν από την αντίστοιχη µελέτη αγκύρωσης. Το σύστηµα πρόσδεσης αποτελείται από 4 σηµεία (κρίκους) πρόσδεσης στις 4 γωνίες της κάθε µοναδιαίας προβλήτας, στα οποία προσδένονται τα ναυτικά κλειδιά των γραµµών αγκύρωσης. Στην περιοχή των σηµείων πρόσδεσης έχει προβλεφθεί κατάλληλη τοπική ενίσχυση του µεταλλικού σκελετού της προβλήτας για την ασφαλή παραλαβή και µετάδοση των φορτίων και την αποφυγή αστοχιών των υλικών. 1.6 Κατάστρωµα Το κατάστρωµα της προβλήτας κατασκευάζεται από ξύλινες σανίδες διαφόρων τύπων (Μπαγκιράι, Αζοµπέ, Ιρόκο κλπ.). Το πάχος της κάθε σανίδας είναι 20-30mm και το πλάτος της περίπου mm αναλόγως του είδους της χρησιµοποιούµενης ξυλείας. Οι σανίδες φέρουν στην άνω επιφάνειά τους αντιολισθητικές αύλακες και τοποθετούνται έτσι ώστε η µεταξύ τους απόσταση να είναι περίπου 5-10mm. Κάτω από το δάπεδο της προβλήτας δηµιουργείται χώρος για τη διέλευση καλωδίων και σωληνώσεων της ηλεκτροϋδραυλικής εγκατάστασης. Το κατάστρωµα είναι αφαιρετό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επισκεψιµότητα του χώρου αυτού. 1.7 Εξοπλισµός Ο βασικός εξοπλισµός της προβλήτας περιλαµβάνει τα εξής: Προσκρουστήρας. Μπορούν να δοθούν πολλές εναλλακτικές λύσεις και διάφορες µορφές προσκρουστήρα ανάλογα µε τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Οι δύο συνηθέστεροι τύποι προσκρουστήρα είναι: Από συνεχή ξύλινη δοκό από ξυλεία µε διακεκοµµένη ελαστική στήριξη. Το σύστηµα µπορεί να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης χωρίς να καταπονεί τα σκάφη, µπορεί και να θραύεται σε απρόσµενες προσκρούσεις από αδέξιους χειρισµούς ή άλλες αιτίες, πάλι προς όφελος του σκάφους, ενώ αντικαθίσταται εύκολα και µε χαµηλό κόστος. Από ελαστικό υψηλής ικανότητας απορρόφησης ενέργειας, το οποίο στερώνεται µε βίδες πάνω στο µεταλλικό πλαίσιο της προβλήτας. έστρες σκαφών. Οι δέστρες µπορούν να κατασκευασθούν για διάφορα φορτία λειτουργίας ανάλογα µε το µέγεθος των σκαφών που προορίζονται να προσδένονται. Στον προαιρετικό εξοπλισµό περιλαµβάνονται µονάδες τροφοδοσίας σκαφών µε ηλεκτρικό ρεύµα και νερό, φωτιστικά σώµατα, πυροσβεστικές φωλεές κλπ. A

5 1.8 Υποδοµή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων Οι προβλήτες είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες έτσι ώστε να είναι σε θέση να δεχθούν ηλεκτρική, υδραυλική και πυροσβεστική εγκατάσταση. Συγκεκριµένα έχει να προβλεφθεί δίοδος στον µεταλλικό σκελετό των προβλητών καθώς και επαρκής χώρος κάτω από το κατάστρωµα αριστερά και δεξιά της προβλήτας για τη διέλευση των καλωδίων και σωληνώσεων. Οι διελεύσεις είναι επισκέψιµες, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί όλο το κατάστρωµα της πλωτής προβλήτας, εξασφαλίζοντας ότι οι εργασίες συντήρησης ή επιθεώρησης µπορούν να εκτελεστούν χωρίς να αποκλείεται η πρόσβαση στη προβλήτα. 1.9 Κοχλιωτές συνδέσεις Στις κοχλιωτές συνδέσεις διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 8mm χρησιµοποιούνται χαλύβδινοι κοχλίες αντοχής τουλάχιστον 8.8 και περικόχλια αντοχής τουλάχιστον 8. Τα εξαρτήµατα των κοχλιωτών συνδέσεων (κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες, κλπ.) διαµέτρου ίσης ή µεγαλύτερης των 8mm είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, ενώ τα µικρότερης διαµέτρου είναι ανοξείδωτα Αντιδιαβρωτική προστασία Για την αποτελεσµατική προστασία της µεταλλικής κατασκευής από το διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον όλα τα χαλύβδινα τµήµατα γαλβανίζονται εν θερµώ σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ή αντίστοιχο. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται ότι η κάθε µοναδιαία προβλήτα γαλβανίζεται εν θερµώ ως ολόσωµη κατασκευή µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της. Αυτό σηµαίνει ότι µετά το γαλβάνισµα δεν γίνεται οποιαδήποτε εργασία (πχ. συγκόλληση) η οποία θα µπορούσε να καταστρέψει τη γαλβανισµένη επιφάνεια Χαρακτηριστικά ευστάθειας Τα χαρακτηριστικά πλεύσης του κάθε µοναδιαίου τµήµατος προβλήτας τύπου «Θόη» σε ελεύθερη πλεύση παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα, όπου Τ είναι το βύθισµα, F B είναι το ύψος εξάλων (η απόσταση της άνω ακµής του καταστρώµατος της προβλήτας από την επιφάνεια του νερού), φ η γωνία εγκάρσιας κλίσης και θ η γωνία διαγωγής. Κατάσταση φόρτωσης Τ [m] F B, min [m] φ [ o ] θ [ o ] 1) Άφορτη προβλήτα 0,367 0, ) Οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο 150 kg/m 2 σε όλο το κατάστρωµα 3) Οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο 150 kg/m 2 στο µισό του πλάτους του καταστρώµατος µε σηµείο εφαρµογής στο επίπεδο του καταστρώµατος 4) Οµοιόµορφα κατανεµηµένο φορτίο 150 kg/m 2 στο µισό του µήκους του καταστρώµατος µε σηµείο εφαρµογής στο επίπεδο του καταστρώµατος 0,559 0, ,463 0,242 9,72 0 0,463 0, ,43 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά µοναδιαίου τµήµατος (12x2,5 µε 7 πλωτήρες σκυροδέµατος) σ ελεύθερη πλεύση A

6 Σε καµία από τις παραπάνω καταστάσεις φόρτωσης δεν παρατηρείται ανάδυση του πυθµένα ή βύθιση της άνω ακµής των πλωτήρων Πιστοποιητικά Η προβλήτα συνοδεύεται από: Βεβαίωση περί ασφαλούς ευστάθειας και πλευστότητας από τον Ελληνικό Νηογνώµονα Εγχειρίδιο γενικών χαρακτηριστικών και υπολογισµών ευστάθειας. Σχέδιο γενικής διάταξης. Πιστοποιητικό αγκυροβολίας από τον Ελληνικό Νηογνώµονα (εκδίδεται µετά από την εγκατάσταση και µετά από επιτόπια επιθεώρηση από τον Ε.Ν.). Πιστοποιητικό περί καταλληλότητας των υλικών κατασκευής, από το Γενικό Χηµείο του Κράτους (εκδίδεται µετά από την εγκατάσταση και µετά από επιτόπια επιθεώρηση από το Γ.Χ.Κ.). A

7 2 ΓΈΦΥΡΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ 2.1 Γενικά Η γέφυρα πρόσβασης (ράµπα) χρησιµοποιείται για την πρόσβαση στη πλωτή προβλήτα και αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό, το κατάστρωµα, το προστατευτικό κιγκλίδωµα, και το σύστηµα έδρασης στο κρηπίδωµα. Οι τυποποιηµένες ονοµαστικές διαστάσεις της γέφυρας είναι 3,5m x 1,5m (µήκος x πλάτος). Άλλες διαστάσεις είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν αναλόγως των απαιτήσεων του εκάστοτε έργου. 2.2 Μεταλλικό πλαίσιο Το µεταλλικό πλαίσιο των γεφυρών πρόσβασης είναι συγκολλητό και κατασκευάζεται της ιδίας ποιότητας µε τον χάλυβα που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της πλωτής προβλήτας. Επίσης οι προδιαγραφές συγκόλλησης είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιούνται για τη προβλήτα. Ειδικές ενισχύσεις στον µεταλλικό σκελετό προβλέπονται για την παραλαβή και διανοµή των φορτίσεων που αναπτύσσονται στον σύνδεσµο µεταξύ της γέφυρας και του κρηπιδώµατος. Το µεταλλικό πλαίσιο γαλβανίζεται εν θερµώ µετά την κατασκευή του ως ολόσωµη κατασκευή µε τις ίδιες προδιαγραφές των προβλητών. 2.3 Κατάστρωµα Το κατάστρωµα της προβλήτας αποτελείται από σανίδες και κατασκευάζεται από ξυλεία ίδια µε αυτή της πλωτής προβλήτας. Οι σανίδες του καταστρώµατος είναι αφαιρετές, έτσι ώστε ο κάτω από αυτές χώρος να είναι εύκολα προσβάσιµος. 2.4 Σύστηµα έδρασης Το σύστηµα µέσω του οποίου γίνεται η έδραση της γέφυρας πρόσβασης στο κρηπίδωµα είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να έχει µεγάλη αντοχή στη παραλαβή δυνάµεων και ροπών στο οριζόντιο επίπεδο και να επιτρέπει τη περιστροφή στο κάθετο επίπεδο. Οι σύνδεσµοι διαθέτουν χαλύβδινους πείρους µε επιφάνεια τριβής από ειδικό πλαστικό για την αποφυγή τριβής µεταξύ µεταλλικών µερών και την επίτευξη ελαστικότητας που ελαχιστοποιεί τη µεταφορά µικρών εναλλασσόµενων φορτίσεων στη προβλήτα που δηµιουργούν κόπωση των υλικών. Οι σύνδεσµοι και οι αντίστοιχοι πείροι µετά την κατασκευή γαλβανίζονται εν θερµώ για να εξασφαλισθεί η προστασία τους έναντι της διάβρωσης. Το άκρο της γέφυρας που εδράζεται στο κατάστρωµα της προβλήτας είναι εξοπλισµένο µε πλαστικούς τροχούς. 2.5 Προστατευτικό κιγκλίδωµα Κατά µήκος της γέφυρας προβλέπεται η εγκατάσταση προστατευτικού κιγκλιδώµατος, τα µεταλλικά µέρη του οποίου είναι χαλύβδινα και γαλβανισµένα εν θερµώ. 2.6 Κοχλιωτές συνδέσεις Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη παράγραφο των πλωτών προβλητών. 2.7 Αντιδιαβρωτική προστασία Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη παράγραφο των πλωτών προβλητών. A

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 27/2013 (Τροποποίηση της υπ αριθμ. 17/2013 μελέτης ΤΥΔΕ) ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Χρήση: 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ Έργο: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΧΑΡΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ: 150.000,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή: Πράσινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 234.333,45 με Φ.Π.Α. ΠΕΡΑΙΑ 19/08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΓΕΝΙΚΗ KAI ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800

ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. μελέτης: 28 /2013 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ: 60.000 ΦΠΑ 23%: 13.800

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ περιεχόμενα ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΒΕΝΖΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ANTΛΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα