Φορολογικός Πλοηγός Φυσικών Προσώπων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικός Πλοηγός Φυσικών Προσώπων"

Transcript

1 Φορολογικός Πλοηγός Φυσικών Προσώπων Μάιος 2014 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1

2 Η παρούσα έκδοση εκθέτει τα φορολογικά δεδομένα όπως ισχύουν τον Μάιο 2014, είναι προς γενική πληροφόρηση και μόνο, και δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει τη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών από έμπειρους επαγγελματίες. Σε καμία περίπτωση η Grant Thornton δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε αναγνώστη για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή μη, άμεση ή έμμεση που ενδέχεται να προκληθεί ή προκλήθηκε από τη χρήση της μελέτης αυτής. 2 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

3 Απόπλους Η φορολογία στην Ελλάδα με τις συνεχείς τροποποιήσεις, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που υφίσταται αποτελεί για τον φορολογούμενο ριψοκίνδυνο ταξίδι σε αχαρτογράφητα ύδατα, το οποίο, δίχως την αρωγή των κατάλληλων βοηθημάτων και σχετικών οδηγιών προς ναυτιλλόμενους δύναται να αποδειχτεί καταστροφικό. Για το λόγο αυτό ονομάσαμε το ανά χείρας εγχειρίδιο φορολογικό πλοηγό, ο οποίος όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της λήψης εξειδικευμένων συμβουλών από έμπειρους επαγγελματίες. Επιδιώκει όμως να περιγράψει συνοπτικά τα καίρια σημεία της φορολογικής νομοθεσίας που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα, όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014, προκαλώντας ίσως το ερέθισμα για βαθύτερη έρευνα και περαιτέρω ανάλυση. Πραγματεύεται, λοιπόν, ο φορολογικός πλοηγός φυσικών προσώπων τις πρόσφατες αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορολογία εισοδήματος με την κατάργηση του παλαιού κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ν. 2238/1994) και την αντικατάστασή του από ένα καινούριο νομοθέτημα, (ν.4172/2013) το οποίο διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων, διακρίνει τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων σε τέσσερις κατηγορίες που φορολογούνται διακριτώς και όχι αθροιστικώς, εμμένει ωστόσο στη φορολόγηση δυνάμει των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και διαβίωσης, τα γνωστά τοις πάσι τεκμήρια (αν και φημολογείται η κατάργησή τους και αντικατάστασή τους από το περιουσιολόγιο). Αναφέρεται επίσης στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης, ενώ δεν θα ήταν δυνατόν ένας πλοηγός να μην περιέχει το επιβαλλόμενο σε πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη τέλος παραμονής και πλόων. Περιλαμβάνει επιπλέον στις σελίδες του τις κυριότερες ρυθμίσεις της φορολογίας κληρονομιών, Ζεφύρου 56 δωρεών και γονικών παροχών, συνεχίζει με τους , Π. Φάληρο κανόνες της ελεγκτικής διαδικασίας ελέγχου κάνοντας F 210 ειδική 72 μνεία 12222στις αμερικανικού τύπου έμ- Τ μεσες Ε τεχνικές ελέγχου και ολοκληρώνεται με τις διατάξεις περί παραγραφής αποτελούσες οι τελευταίες οιονεί ασφαλές λιμάνι στον ωκεανό των κανόνων, ρυθμίσεων και διατάξεων της φορολογίας φυσικών προσώπων. Grant Thornton Tax & Outsourcing Grant Thornton Greece Grant Thornton Greece

4 Περιεχόμενα Φορολογία εισοδημάτων Υποκείμενοι και έκταση φορολογικής υποχρέωσης Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος... 4 Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος... 4 Πώς φορολογούνται Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής... 5 Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής... 5 Πώς φορολογούνται... 5 Κατηγορίες εισοδημάτων φυσικών προσώπων... 6 Φορολογική μεταχείριση επιμέρους εισοδημάτων Απόδοση επενδυτικών δραστηριοτήτων (Κεφάλαιο)... 7 Τόκοι... 7 Μερίσματα... 9 Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ.) Κέρδη από ΟΣΕΚΑ Λοιπά επενδυτικά οχήματα Ασφαλιστικά προϊόντα Κεφαλαιακά κέρδη επενδυτικών δραστηριοτήτων (Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Μισθοί, συντάξεις Αποζημιώσεις απόλυσης Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Η περίπτωση των Ελεγχομένων Αλλοδαπών Εταιρειών (CFC) Ακίνητη περιουσία Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια) Δαπάνες διαβίωσης Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («Πόθεν έσχες») Εξαίρεση από τον υπολογισμό ελάχιστης φορολογίας... 24

5 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης & τέλος επιτηδεύματος Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Τέλος Επιτηδεύματος Φόρος πολυτελούς διαβίωσης & τέλος παραμονής και πλόων Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Αντικείμενο φόρου Φορολογικοί συντελεστές Έλεγχος φυσικών προσώπων Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Πεδίο εφαρμογής Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης Παράβλεψη τεχνητών διευθετήσεων (anti-abuse) Παραγραφή Παραρτήματα I. Πίνακας φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις II. Τεχνικές ελέγχου με τη χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.. 37 III. Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2003/48/ΕΕ IV. Κράτη μη συνεργάσιμα για το V. Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το VI. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας VII. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές VIII. Ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος και υπεραξίας στις χώρες της Ευρωζώνης IΧ. Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στις χώρες της Ευρωζώνης... 47

6 Φορολογία Εισοδημάτων Υποκείμενοι και έκταση φορολογικής υποχρέωσης 1. Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος Το φυσικό πρόσωπο το οποίο είτε κατοικεί μονίμως ή κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, είτε διαμένει συνήθως στην Ελλάδα, είτε έχει στην Ελλάδα το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, με την έννοια των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών δεσμών. Το προξενικό και διπλωματικό προσωπικό και κάθε άλλος δημόσιος λειτουργός συναφούς καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή. Το φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για συνεχές διάστημα - συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως συντόμων διαλειμμάτων - άνω των 183 ημερών. Το διάστημα αυτό επεκτείνεται στις 365 ημέρες εάν ο αποκλειστικός σκοπός παραμονής στην Ελλάδα είναι τουριστικός, ιατρικός, θεραπευτικός ή εν γένει ιδιωτικός. Πώς φορολογούνται Οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, το οποίο περιλαμβάνει τόσο αυτό που προκύπτει από Ελληνικές πηγές, όσο και αυτό που αποκτάται στο εξωτερικό. Σε περίπτωση φορολόγησης του αλλοδαπού εισοδήματος στο κράτος της πηγής, η προκύπτουσα φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που κατεβλήθη στην αλλοδαπή και μέχρι το ποσό του αναλογούντος στο εισόδημα αυτό Ελληνικού φόρου. Στην ετήσια φορολογική δήλωση, η οποία θα υποβληθεί το 2015 για τα εισοδήματα του 2014, αναγράφονται υποχρεωτικά όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα του φυσικού προσώπου, είτε έχουν ήδη φορολογηθεί αυτοτελώς, είτε απαλλάσσονται του φόρου. Κατ εξαίρεση, οι αλλοδαποί υπάλληλοι των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του α.ν. 89/1967 φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από Ελληνικές πηγές. 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

7 2. Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής Ποιοι θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής Τα φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. Πώς φορολογούνται Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από Ελληνικές πηγές. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με τον τρόπο που προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία, εκτός αν η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας («ΣΑΔΦ») με το κράτος κατοικίας του φυσικού προσώπου, η οποία προβλέπει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσκομίζεται από το φυσικό πρόσωπο η προβλεπόμενη Αίτηση για την εφαρμογή της οικείας ΣΑΔΦ, η οποία ενσωματώνει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της 1. 1 Στο Παράρτημα VΙ παρατίθεται ο κατάλογος των κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, καθώς και οι προβλεπόμενοι συντελεστές παρακράτησης φόρου επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων που αποκτούν κάτοικοι αλλοδαπής εξ Ελληνικών πηγών. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 5

8 Kατηγορίες εισοδημάτων φυσικών προσώπων Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες 2, καθεμία των οποίων υπόκειται σε διακριτό και αυτοτελή τρόπο φορολόγησης, δίχως να παρέχεται η δυνατότητα συνάθροισης των επιμέρους εισοδημάτων. Μισθωτή εργασία Μισθοί, συντάξεις Παροχές σε είδος Αμοιβές μελών Δ.Σ. Αποζημιώσεις απόλυσης Απόδοση επενδυτικών δραστηριοτήτων (Κεφάλαιο) Τόκοι Μερίσματα, διανεμόμενα κέρδη Ασφαλιστικά προϊόντα Κεφαλαιακά κέρδη επενδυτικών δραστηριοτήτων (Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) Μετοχές, μερίδια Ομόλογα Παράγωγα Ακίνητη περιουσία Απόκτηση ακινήτων Κατοχή ακινήτων Μεταβίβαση ακινήτων Επιχειρηματική δραστηριότητα Επιχειρηματικές συναλλαγές Ατομικές επιχειρήσεις Προσαύξηση περιουσίας Δικαιώματα 2 Δεν ακολουθείται, για τους σκοπούς του Πλοηγού, η κατηγοριοποίηση των εισοδημάτων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 6 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

9 Φορολογική μεταχείριση επιμέρους εισοδημάτων 1. Απόδοση επενδυτικών δραστηριοτήτων (Κεφάλαιο) Τόκοι Οι τόκοι που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν από απαιτήσεις κάθε είδους Ελληνικής ή αλλοδαπής πηγής υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% και εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. Στην κατηγορία αυτήν εμπίπτουν: οι τόκοι κάθε μορφής κατάθεσης, εσωτερικού και εξωτερικού, ανεξαρτήτως νομίσματος οι τόκοι κάθε είδους δανειακής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των τόκων εταιρικών ομολογιακών δανείων που εκδίδουν Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οι τόκοι που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Ι.Β.) τα πρόσθετα ωφελήματα (premiums) καθώς και οι συμφωνίες επαναγοράς (repos / reverse repos) και ανταμοιβές που απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. Η απαλλαγή που προβλεπόταν για τους κατοίκους αλλοδαπής από την παρακράτηση φόρου επί τόκων από Ελληνικά εταιρικά ομόλογα έχει καταργηθεί Απαλλάσσονται εξ ολοκλήρου από το φόρο, μη διενεργουμένης παρακράτησης, οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οι τόκοι ομολόγων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ εφαρμογή συμμετοχής στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 7

10 Στους τόκους 3 από κάθε μορφής αποταμιευτικούς λογαριασμούς σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Αυστρίας ή του Λουξεμβούργου (Οδηγία 2003/48/ ΕΕ) γίνεται παρακράτηση φόρου 35%, με το 75% αυτού να αποδίδεται στην Ελλάδα. Από το Λουξεμβούργο εντάσσεται και αυτό στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της Οδηγίας και δεν θα διενεργεί πλέον παρακράτηση φόρου 35%. Συμφωνίες με όρους αντίστοιχους με αυτές της Οδηγίας 2003/48/ΕΕ για τα υπό μορφής τόκων εισοδήματα από αποταμιεύσεις έχουν υπογραφεί μεταξύ της Ε.Ε και της Ελβετίας, του Μονακό, του Λιχτενστάιν, της Ανδόρας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. 3 Στο Παράρτημα ΙΙI απαριθμούνται τα κράτη τα οποία εφαρμόζουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της Οδηγίας 2003/48/ΕΕ. Σημειώνεται ότι ακόμα και στα κράτη με τα οποία δεν ισχύει η αυτόματη ανταλλαγή, υφίσταται η δυνατότητα εξουσιοδότησης από τον Έλληνα φορολογούμενο για την παροχή των πληροφοριών και συνεπαγόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%. 8 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

11 Μερίσματα Τα μερίσματα που εισπράττουν τα φυσικά πρόσωπα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% και εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν κάθε μορφής κέρδη διανεμόμενα από Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τοις μετρητοίς ή σε είδος, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος της εκκαθάρισης επιχείρησης κατά το μέρος που υπερβαίνει το κεφάλαιο που είχαν καταβάλει τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα. Απαλλαγή από τον φόρο παρέχεται μόνο για τα κέρδη που διανέμονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες πλοίων υπό Ελληνική ή ξένη σημαία, υπό την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση ότι η διαχείριση των πλοίων γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα βάσει του ν. 27/1975. Σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% υπόκεινται και κάθε είδους αμοιβές που διανέμονται από τα κέρδη των εταιρειών, π.χ. στα μέλη Δ.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 9

12 Ελληνικά Πιστοποιητικά (ΕΛ.ΠΙΣ.) Το εισόδημα με την μορφή τόκων και μερισμάτων που αποκτούν δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ., κάτοικοι Ελλάδος, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 25%. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η σχετική φορολογική υποχρέωση. Παρέχεται, αντίθετα, πλήρης φορολογική απαλλαγή για τα αντίστοιχα εισοδήματα που αποκτούν οι δικαιούχοι ΕΛ.ΠΙΣ. κάτοικοι αλλοδαπής. Κέρδη από ΟΣΕΚΑ Τα κέρδη με την μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων που εισπράττουν οι μεριδούχοι φυσικά πρόσωπα από την συμμετοχή τους σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση. Για να ισχύσει η απαλλαγή, θα πρέπει ο ΟΣΕΚΑ αφ ενός να έχει τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου ή ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου («SICAV»), αφ ετέρου να έχει λάβει άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα ή άλλο κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ. 4 Κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων που προέρχονται από άλλες μορφές ΟΣΕΚΑ ή από ΟΣΕΚΑ τρίτων χωρών υπόκεινται σε φορολογία με συντελεστή 10%, ως διανεμόμενα κέρδη, και εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης. 4 Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. 10 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

13 Λοιπά επενδυτικά οχήματα Παρέχεται πλήρης απαλλαγή από κάθε φορολογική επιβάρυνση για τα μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη συμμετοχή τους σε: Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ). Δεν απαλλάσσονται, αντίθετα, τα κέρδη λόγω συμμετοχής σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ). Τα κέρδη αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στο όνομα των μεριδιούχων φυσικών προσώπων ανάλογα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το ΑΚΕΣ (π.χ. μετοχές, ομόλογα) και από το οποίο πηγάζει το εισόδημα. Ασφαλιστικά προϊόντα Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Είδος παροχής Περιοδικά καταβαλλόμενη Εφ άπαξ Εφ άπαξ - υπερβάλλον ποσό Συντελεστής Συντελεστής σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς 15% 22,5% 10% 15% 20% 30% Πρόωρη εξαγορά δεν στοιχειοθετείται εάν ο δικαιούχος έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, ή εάν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ή όταν η καταβολή γίνεται χωρίς τη βούλησή του (π.χ. απόλυση, πτώχευση εργοδότη). ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11

14 2. Κεφαλαιακά κέρδη επενδυτικών δραστηριοτήτων (Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου) Η υπεραξία που προκύπτει σε περίπτωση εκποίησης επενδυτικών προϊόντων με όρους ωφέλιμους για τον επενδυτή, υπόκειται σε φόρο όπως συγκεντρωτικά απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Για τον υπολογισμό της, αφαιρείται η αξία κτήσης του προϊόντος από την τιμή μεταβίβασης αυτού. Υπεραξία μεταβίβασης Ολόκληρης επιχείρησης Μετοχών εισηγμένων και μη, συμμετοχών Εταιρικών ομολόγων Κρατικών ομολόγων & εντόκων γραμματίων Παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων Ανταλλαγή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του Ελληνικού χρέους ΕΛ.ΠΙΣ. Μεριδίων ΟΣΕΚΑ (αμοιβαία κεφάλαια, ΑΕΕΜΚ, εντός Ε.Ο.Χ.) Μεριδίων λοιπών ΟΣΕΚΑ Μετοχών ΑΕΕΑΠ Μετοχών ΑΕΕΧ Μετοχών ΕΚΕΣ Μεριδίων ΑΚΕΣ Φορολογικός Συντελεστής 15% Απαλλαγή Απαλλαγή Απαλλαγή 15% Αναλόγως με τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό του ΑΚΕΣ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

15 Εάν το αλγεβρικό άθροισμα από τις μεταβιβάσεις των ανωτέρω τίτλων, με την εξαίρεση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που λαμβάνουν χώρα εντός του φορολογικού έτους 2014 ισούται με ζημία, αυτή θα μεταφερθεί προς συμψηφισμό με αντίστοιχα κέρδη για τα επόμενα πέντε έτη. Ζημίες από παράγωγα δεν συναθροίζονται αλλά συμψηφίζονται μόνο με κέρδη από παράγωγα, και μεταφέρονται προς συμψηφισμό επίσης σε διάστημα πενταετίας. Εάν λαμβάνουν χώρα πλέον των τριών μεταβιβάσεων εντός ενός εξαμήνου, η προκύπτουσα υπεραξία φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή έως και 33%. Οι μεταβιβάσεις εισηγμένων τίτλων, κρατικών ομολόγων και ομολόγων εισηγμένων εταιρειών υπάγονται στη φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα εφ όσον διενεργούνται κατ επάγγελμα. Η μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών υπόκειται σε φόρο υπεραξίας μόνο όταν αυτές έχουν αποκτηθεί μετά την 1/1/2009 και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5%. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών με συντελεστή 0,2% επί της αξίας πώλησης των εισηγμένων μετοχών. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 13

16 3. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Μισθοί, συντάξεις Στην κατηγορία εμπίπτει κάθε μορφής εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που αποκτάται στο πλαίσιο «εργασιακής σχέσης», και φορολογείται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κλιμάκιο εισοδήματος ( ) Φορολογικός συντελεστής Μέχρι % % Υπερβάλλον 42% Εργασιακή σχέση υφίσταται και όταν παρέχονται υπηρεσίες: 1) από διευθυντές ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 2) από φυσικό πρόσωπο που δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση διαφορετική από την κατοικία του, βάσει εγγράφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εφ όσον οι λήπτες των υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τους τρεις, ή 75% τουλάχιστον του ακαθάριστου εισοδήματος προέρχεται από έναν μόνο εξ αυτών 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

17 Όλες οι παροχές σε είδος περιλαμβάνονται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, εφ όσον η αγοραία αξία τους υπερβαίνει αθροιστικώς και ετησίως τα 300. Παρακάτω απεικονίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας συγκεκριμένων παροχών: Παροχή σε είδος σε εργαζόμενο, εταίρο ή μέτοχο Χρήση ΙΧ Παραχώρηση κατοικίας Stock Options Δάνεια και προκαταβολή μισθού άνω των 3 μηνών Αγοραία αξία (φορολογητέα) 30% της εγγεγραμμένης στα βιβλία δαπάνης (απόσβεση, τέλη κυκλοφορίας, επισκευές, συντηρήσεις, χρηματοδοτικό κόστος) Μίσθωμα, ή 3% αντικειμενικής αξίας σε περίπτωση ιδιόκτητου ακινήτου Διαφορά μεταξύ χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής κατά τον χρόνο άσκησης ή μεταβίβασης του δικαιώματος και τιμής διάθεσης αυτού. Εάν υφίσταται έγγραφη συμφωνία, η διαφορά μεταξύ των τόκων βάσει του μέσου επιτοκίου αγοράς κατά τον ημερολογιακό μήνα που κατεβλήθη η παροχή, και των τόκων που τυχόν όντως κατεβλήθησαν. Εάν δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 15

18 Η φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει κατά τα ανωτέρω μειώνεται κατά όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις , ενώ για μεγαλύτερα εισοδήματα το ποσό της μείωσης ελαττώνεται κατά 100 ανά εισοδήματος, με αποτέλεσμα να μηδενίζεται για εισοδήματα άνω των Η εξασφάλιση της μείωσης συναρτάται με την συλλογή και προσκόμιση αποδείξεων δαπανών, ποσού ίσου με το 10% του φορολογητέου εισοδήματος και με όριο τις Αποζημιώσεις απόλυσης Κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται εφ άπαξ στον δικαιούχο λόγω της εξ οιασδήποτε αιτίας διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης συμβατικής σχέσης που τον συνδέει με τον καταβάλλοντα, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Κλιμάκιο αποζημίωσης ( ) Μέχρι Φορολογικός συντελεστής Αφορολόγητο % % Υπερβάλλον 30% 5 Στο Παράρτημα I παρατίθεται πίνακας υπολογισμού του φόρου ανά ενδεικτικό κλιμάκιο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 16 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

19 4. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα Το περιεχόμενο και ο τρόπος φορολόγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος φυσικών προσώπων απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εισόδημα από: Επιχειρηματικές συναλλαγές Ατομικές επιχειρήσεις Πώληση στοιχείων ενεργητικού Προϊόν εκκαθάρισης Προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη / παράνομη / αδικαιολόγητη πηγή ή αιτία Φορολογικός συντελεστής Μέχρι % Υπερβάλλον 33% 33% Επιχειρηματική συναλλαγή: Κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη ή συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Συστηματική διενέργεια πράξεων: Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός εξαμήνου ή διετίας εάν πρόκειται για συναλλαγές επί ακινήτων. Εξαίρεση: Συναλλαγές επί εισηγμένων τίτλων, ομολόγων εισηγμένων εταιρειών και κρατικών ομολόγων που δεν διενεργούνται κατ επάγγελμα. Συναλλαγές επί εισηγμένων τίτλων, ομολόγων εισηγμένων εταιρειών και κρατικών ομολόγων θεωρούνται ότι διενεργούνται κατ επάγγελμα και υπάγονται, επομένως, στη φορολογία εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν, σωρευτικά: ο φορολογούμενος πραγματοποιεί κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 συναλλαγές συνολικής αξίας ανά τρίμηνο στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, και η αξία χαρτοφυλακίου (καταθέσεις μετρητών συν τίτλοι) υπερβαίνει τις σε μία τουλάχιστον χρονική στιγμή στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων τριμήνων. Ο αριθμός και η αξία των συναλλαγών και η αξία του χαρτοφυλακίου προκύπτουν από τα δικαιολογητικά έγγραφα που εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 17

20 Το φορολογητέο εισόδημα προκύπτει έπειτα από την αφαίρεση των εκπιπτομένων επιχειρηματικών δαπανών, φορολογικών αποσβέσεων και προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι επιχειρηματικές, και επομένως παραγωγικές, δαπάνες αναγνωρίζονται προς έκπτωση στο σύνολό τους, εξαιρουμένων των παρακάτω: Δαπάνες καταβαλλόμενες σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, εκτός εάν συνιστούν αποδεδειγμένα συνήθεις και πραγματικές συναλλαγές που δεν αποσκοπούν στην φοροδιαφυγή Δαπάνες άνω των 500 που δεν εξοφλούνται με τραπεζικό μέσο πληρωμής Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις Παροχές ή λήψεις αμοιβών που συνιστούν ποινικό αδίκημα Φόρος εισοδήματος, τέλος επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές επί επιχειρηματικών κερδών Μη εκπεστέος ΦΠΑ εισροών που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες Δαπάνες ψυχαγωγίας Τόκοι δανείων προς τρίτους, τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης, δαπάνες οργάνωσης ημερίδων και εορταστικών εκδηλώσεων εκπίπτουν μόνο μερικώς και υπό προϋποθέσεις. Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα διενεργείται μόνο στις περιπτώσεις που απαριθμούνται κατωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, πλην αυτής των δικαιωμάτων (royalties), ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι της τελικής φορολογικής υποχρέωσης. Εισόδημα υπαγόμενο σε παρακράτηση φόρου Αµοιβές για τεχνικά έργα Αµοιβές για παροχή υπηρεσιών διοίκησης Αµοιβές για συµβουλευτικές ή παρόµοιες υπηρεσίες Πώληση αγαθών σε φορείς γενικής κυβέρνησης Παροχή υπηρεσιών σε φορείς γενικής κυβέρνησης Συντελεστής παρακράτησης 20%, για αμοιβές που υπερβαίνουν τα 300 4% (1% στα υγρά καύσιμα και προϊόντα καπνοβιομηχανίας) 8% Δικαιώματα (royalties) 20% Στα δικαιώματα (royalties), η διενεργούμενη παρακράτηση φόρου εξαντλεί την σχετική φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου. Ο όρος καταλαμβάνει, συνοπτικά, τις αμοιβές για την παραχώρηση της χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, λογισμικού, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, καθώς και για την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. 18 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

21 Η περίπτωση των Ελεγχομένων Αλλοδαπών Εταιρειών (CFC) Φόρος με τους συντελεστές του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα (έως και 33%) μπορεί να επιβληθεί και επί τυχόν κερδών που διαθέτει και δεν έχει διανείμει αλλοδαπή εταιρεία, στην οποία συμμετέχει κατά πλειοψηφία φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Ο φόρος θα επιβληθεί στην περίπτωση αυτή στο όνομα του φυσικού προσώπου, κατ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην αλλοδαπή εταιρεία, εφ όσον, επιπλέον: Η αλλοδαπή εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε μη συνεργάσιμο κράτος ή υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς 6, και δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά, και Άνω του 30% του εισοδήματος της αλλοδαπής εταιρείας προέρχεται από κατηγορίες εισοδημάτων κατά πλειοψηφία συνιστάμενες σε συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, κεφαλαιακά κέρδη, εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή από ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες), και Σε περίπτωση όπου η αλλοδαπή εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος του Ε.Ο.Χ., η εγκατάσταση ή η οικονομική δραστηριότητά της συνιστά επίπλαστη κατάσταση που δημιουργήθηκε επί της ουσίας με σκοπό την φοροαποφυγή. 6 Στα Παράρτηματα ΙV και V παρατίθενται κατάλογοι, όπως ισχύουν για το 2014, με τα μη συνεργάσιμα κράτη και τα κράτη που διαθέτουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς αντιστοίχως. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 19

22 5. Ακίνητη περιουσία Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται συνολικά η φορολογική μεταχείριση της ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων τόσο του φόρου επί των εισοδημάτων που προκύπτουν εξ αυτής (μισθώματα, υπεραξία πώλησης) όσο και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων κατά την απόκτηση (φόρος μεταβίβασης, Φ.Π.Α.) και την κατοχή (ΕΝ.Φ.Ι.Α., ειδικός φόρος) ακινήτων. Απόκτηση Φόρος Μεταβίβασης Φ.Π.Α. 3% επί της συμφωνηθείσας ή αντικειμενικής αξίας 3% τέλος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων επί του οφειλομένου Φ.Μ.Α. 23% Πώληση ημιτελών ή νεόδμητων οικοδομών, εντός τετραετίας από την αποπεράτωση αυτών. Ισχύει για αποπερατώσεις από 1/1/2011. Φόρος μισθωμάτων g 11% Υπερβάλλον g 33% Κύριος φόρος Συμπληρωματικός φόρος Κατοχή Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2 13 /τ.μ. για σπίτια /στρ. για οικόπεδα 1 / στρ. για αγροτεμάχια Υπολογίζεται ως γινόμενο επιμέρους καθορισμένων συντελεστών. Επιβάλλεται στην συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτων, με 0,1%-1% για τα φυσικά πρόσωπα ( αφορολόγητο) 0,5% για τα νομικά πρόσωπα Ειδικός φόρος επί ακινήτων 15% Απαλλαγές για εισηγμένες εταιρείες, εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα εντός ή εκτός Ε.Ε. (συνεργάσιμα κράτη) που δηλώνουν στις Φορολογικές Αρχές τους μετόχους τους μέχρι φυσικού προσώπου (ΑΦΜ) Πώληση Φόρος υπεραξίας 15% (στον συμβολαιογράφο) αφορολόγητο (διακράτηση ακινήτου για 5 έτη) Έως 33% αν 3 πωλήσεις εντός διετίας 20 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

23 Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου λαμβάνεται αποπληθωρισμένη βάσει συντελεστών απομείωσης, και ισούται με τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή πώλησης ή την αξία του ανταλλάγματος, και της τιμής κτήσης, η οποία μπορεί να είναι: Το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο Η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους, όπως ο δείκτης αυτός ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που από την πώληση προκύπτει ζημία, αυτή δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό αλλά η υπεραξία θεωρείται μηδενική. Φόρος υπεραξίας επιβάλλεται στα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί από 1/1/1995 και μετά ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 21

24 Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια) Η οριστική φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου θα εξαρτηθεί, τελικά, από τη σύγκριση μεταξύ του συνολικού εισοδήματός του, συναθροιζομένων όλων των προαναφερθεισών κατηγοριών, και του τεκμαρτού εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει βάσει του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, λαμβάνονται υπ όψιν αφ ενός οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του φυσικού προσώπου, αφ ετέρου οι δαπάνες που πραγματοποίησε για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Η θετική διαφορά ανάμεσα στο τεκμαρτό και το συνολικό εισόδημα θα φορολογηθεί είτε ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις εάν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των εισοδημάτων του φυσικού προσώπου προκύπτει από την κατηγορία αυτήν, εκτός εάν ο φορολογούμενος τεκμηριώσει την οικονομική ευχέρεια που του επέτρεψε να προβεί στις επιπλέον δαπάνες. Το φυσικό πρόσωπο δύναται να επικαλεστεί ποσά αναγραφόμενα στη δήλωση που: Απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται καθ ειδικόν τρόπο Δεν αποτελούν εισόδημα Προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή συναλλάγματος, δάνεια, δωρεές ή γονικές παροχές Συνίστανται σε φορολογηθέν ή νομίμως απαλλαχθέν κεφάλαιο παρελθόντων ετών. 22 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

25 1. Δαπάνες διαβίωσης Ο προσδιορισμός των δαπανών διαβίωσης ερείδεται στην κατοχή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και τα αναμενόμενα έξοδα συντήρησης αυτών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία δεν είναι άλλα από την κύρια και ενδεχομένως δευτερεύουσα (-ες) κατοικία (-ες), τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα σκάφη αναψυχής, τα αεροσκάφη και τις πισίνες, ενώ λαμβάνονται υπ όψιν και οι δαπάνες που καταβάλλονται ετησίως για οικιακό προσωπικό και ιδιωτικά σχολεία. Η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε κάθε περίπτωση, εφ όσον δηλώνεται εισόδημα, σε για άγαμο φορολογούμενο και για συζύγους. Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης, όπως υπολογίζεται και προκύπτει σε ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις: Περιουσιακό στοιχείο Ιδιοκατοικούμενη, μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία Ε.Ι.Χ., Jeep Βάση υπολογισμού Τετραγωνικά μέτρα Προσαύξηση δαπάνης ανάλογα με την τιμή ζώνης ή εάν πρόκειται για μονοκατοικία Κυβικά εκατοστά Μείωση δαπάνης λόγω παλαιότητας. Παράδειγμα προκύπτουσας δαπάνης 300 τ.μ. g > 300 τ.μ. g πλέον 400 / τ.μ. Μείωση της δαπάνης κατά 50% στην περίπτωση των βοηθητικών χώρων ή δευτερεύουσας κατοικίας κ.εκ. g > κ.εκ. g πλέον / 100 κ.εκ. Η αντικειμενική δαπάνη εταιρικών Ι.Χ. επιμερίζεται στους εταίρους / διευθυντές / εκπροσώπους των επιχειρήσεων Σκάφη αναψυχής (μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα ή μικτά με χώρο ενδιαίτησης, μηχανοκίνητα ανοικτού τύπου) Ολικό μήκος Μείωση δαπάνης λόγω παλαιότητας ή/και για συγκεκριμένους τύπους σκαφών (ιστιοφόρα, κατασκευασμένα από ξύλο) Με χώρο ενδιαίτησης Ανοικτού τύπου 10 μ. g μ. g μ. g > 22 μ. g πλέον / μ. 8 μ. g > 8 μ. g πλέον / μ. Πισίνες (εξωτερικές και εσωτερικές) Τετραγωνικά μέτρα 60 τ.μ. g > 60 τ.μ. g πλέον 320 / τ.μ. Η δαπάνη διπλασιάζεται για τις εσωτερικές πισίνες. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 23

26 2. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων («Πόθεν έσχες») Κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος, λαμβάνονται επιπλέον υπ όψιν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται: Για την απόκτηση: Οχημάτων, σκαφών αναψυχής και αεροσκαφών Κινητών πραγμάτων αξίας άνω των Επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων, ομολόγων, λοιπών χρεογράφων Ακινήτων Για την ανέγερση οικοδομών και την κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης Για την χορήγηση δανείων ή χρηματικών ποσών άνω των 300 ως δωρεά, γονική παροχή ή χορηγία Για την απόσβεση δανείων ή πιστώσεων 3. Εξαίρεση από τον υπολογισμό ελάχιστης φορολογίας Ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογικής υποχρέωσης δεν εφαρμόζεται: Στους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, εφ όσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα Στους αλλοδαπούς διπλωματικούς ή προξενικούς εκπροσώπους, ή εργαζομένους σε πρεσβείες, προξενεία ή διπλωματικές αποστολές, κατόχους διπλωματικών διαβατηρίων Στους εργαζομένους σε θεσμικό όργανο της Ε.Ε. ή Διεθνούς Οργανισμού. Πόθεν έσχες: Επαναφορά για την απόκτηση μετοχών και μεριδίων μέσω αύξησης κεφαλαίου επιχείρησης ή αγοράς 24 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

27 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης & τέλος επιτηδεύματος 1. Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Και επί των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2014 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει το σύνολο του ετήσιου καθαρού ατομικού εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, φορολογουμένου ή απαλλασσομένου, εφ όσον υπερβαίνει τις Κλιμάκιο εισοδήματος ( ) Συντελεστής επί ολόκληρου του ποσού Μέχρι % % % % Υπερβάλλον 4% Από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης εξαιρούνται: Οι εφ άπαξ καταβαλλόμενες παροχές από ασφαλιστικούς οργανισμούς Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας Τα αναγραφόμενα ποσά στους κωδ της φορολογικής δήλωσης, καθότι δεν αποτελούν εισόδημα. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεσή της να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που θα απέμενε μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, εάν αυτή είχε υπολογιστεί με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 25

28 2. Τέλος Επιτηδεύματος Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι υπόχρεα στην τήρηση βιβλίων, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, υποχρεούνται, επιπλέον, στην ετήσια καταβολή τέλους επιτηδεύματος το οποίο ανέρχεται σε 650. Από την καταβολή του τέλους εξαιρούνται οι νέοι επιχειρηματίες, εφ όσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι επιχειρηματίες άνω των 62 ετών. Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στο έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος, ενώ χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε ημερών λογίζεται ως μήνας. 26 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

29 Φόρος πολυτελούς διαβίωσης & τέλος παραμονής & πλόων Επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που αναλογεί στην κατοχή ή κυριότητα Ε.Ι.Χ. άνω των κ.εκ., αεροσκαφών και δεξαμενών κολύμβησης, υπολογίζεται και επιβάλλεται, επιπλέον, φόρος πολυτελούς διαβίωσης. Οι ακόλουθοι πίνακες απεικονίζουν τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει σε ενδεικτικές περιπτώσεις κατοχής Ε.Ι.Χ. και δεξαμενών κολύμβησης: Κυβισμός Ι.Χ. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη ΙΧ έως 5 ετών ΙΧ 5 10 ετών Φόρος ( ) ΙΧ έως 5 ετών ΙΧ 5 10 ετών Τ.μ. πισίνας Δαπάνη Φόρος (10%) Στις εσωτερικές πισίνες ο φόρος διπλασιάζεται ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 27

30 Στα πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη, ανεξαρτήτως σημαίας και ολικού μήκους τουλάχιστον 7 μέτρων, που πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στην Ελλάδα, επιβάλλεται από 1/1/2014 τέλος παραμονής και πλόων. Το τέλος υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα μέτρα του σκάφους, όπως συνοπτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα φυσικά πρόσωπα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των τεκμηρίων Ολικό μήκος (μέτρα) Επιβαλλόμενο τέλος ( ) Άνω των / μέτρο ετησίως ή 10/ μέτρο / μήνα, από το πρώτο μέτρο Η επιβάρυνση μειώνεται κατά 50% για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και κατά 30% για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των 12 μ. που ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια. 28 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

31 Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών Αντικείμενο φόρου Φόρος Κληρονομιών Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην Ελλάδα Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και ανήκει είτε σε Έλληνα υπήκοο, είτε σε αλλοδαπό υπήκοο κάτοικο Ελλάδος. Φόρος Δωρεάς & Γονικών Παροχών Κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στην Ελλάδα Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και είτε ανήκει σε Έλληνα υπήκοο, είτε δωρίζεται σε Έλληνα ή αλλοδαπό υπήκοο με κατοικία στην Ελλάδα Κυριότερες απαλλαγές από το φόρο κληρονομιών: Η χρηματική κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ανοικτό, προθεσμιακό ή ταμιευτηρίου, στον οποίον έχει τεθεί ο πρόσθετος όρος ότι με τον θάνατο οποιουδήποτε δικαιούχου, η κατάθεση και ο λογαριασμός περιέρχονται αυτοδίκαια στους λοιπούς επιζώντες, υπό την προϋπόθεση ότι χρηματικά ποσά έχουν εισφερθεί από όλους τους συνδικαιούχους. Η κινητή περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή και ανήκει σε Έλληνα υπήκοο, εγκατεστημένο στην αλλοδαπή για 10 τουλάχιστον συναπτά έτη. Η κτήση πλοίων ή συμμετοχών σε εταιρείες με πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των κόρων. Ειδική απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιών ισχύει για ποσό μέχρι ανά δικαιούχο, εφ όσον δικαιούχοι είναι σύζυγος και ανήλικα τέκνα. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 29

32 Φορολογικοί συντελεστές Κατηγορία Συγγένειας Κλιμάκιο Φόρος Α Κατηγορία (σύζυγος, συμβιών βάσει συμφώνου, τέκνα, εγγόνια, γονείς) Β Κατηγορία (αδέλφια, αδέλφια γονέων, γιαγιά, παππούς, δισέγγονα, τέκνα προηγούμενου γάμου, πεθεροί - ές) Γ Κατηγορία (λοιποί συγγενείς, εξωτικοί) Αφορολόγητο Μέχρι Υπερβάλλον 10% Αφορολόγητο Μέχρι Υπερβάλλον 20% Αφορολόγητο Μέχρι Υπερβάλλον 40% Δεν παρέχεται αφορολόγητο όριο για τη δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών. Οι φορολογικοί συντελεστές διαμορφώνονται ως εξής: Α Κατηγορία 10% Β Κατηγορία 20% Γ Κατηγορία 40% 30 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

33 Έλεγχος φυσικών προσώπων Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Για την επαλήθευση και ενδεχομένως τον διορθωτικό προσδιορισμό της δηλωθείσας φορολογητέας ύλης, εφαρμόζεται πλέον στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων συγκεκριμένη μεθοδολογία εμμέσων τεχνικών, η οποία αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, πληροφορίες και δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής, παντός είδους περιουσιακά στοιχεία και πραγματοποιηθείσες δαπάνες κάθε φύσης, που αφορούν τόσο στον ίδιο τον φορολογούμενο, όσο και στον/στην σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη. 1. Πεδίο εφαρμογής Στην συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου μπορεί να υπαχθεί κάθε ανέλεγκτη υπόθεση φορολογίας εισοδήματος, εφ όσον συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Φορολογικά έτη Μέχρι 31/12/2013, εφ όσον δεν έχει γίνει έναρξη ελέγχου κατά την ημερομηνία αυτή Από 1/1/2014 Προϋποθέσεις Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός Τα δηλωθέντα εισοδήματα, ατομικά και οικογενειακά, δεν καλύπτουν τις δαπάνες Ο φορολογούμενος είναι μέλος ζημιογόνου εταιρείας Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία Υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή αδήλωτα εισοδήματα και δαπάνες Το δηλωθέν εισόδημα δεν καλύπτει τις προσωπικές δαπάνες διαβίωσης ή ενδεχόμενη προσαύξηση περιουσίας Σε περίπτωση άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας: Δεν τηρούνται προσηκόντως τα λογιστικά πρότυπα Δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα για την έκδοση φορολογικών στοιχείων και δικαιολογητικώ Δεν προσκομίζονται στην Φορολογική Διοίκηση τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία μετά από πρόσκληση ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 31

34 2. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης Για την διενέργεια του ελέγχου, επιλέγεται η τεχνική που κρίνεται προσφορότερη για το δημόσιο συμφέρον μεταξύ των ακολούθων 7 : Ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου (source & application of funds method) Καθαρή θέση του φορολογουμένου (net worth method) Ύψος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (bank deposits & expenditure method). Επί του πρακτέου, ο φορολογούμενος υποχρεούται, επί ποινή επιβολής προστίμου που μπορεί να ανέλθει έως και , να συμπληρώσει τα έντυπα που θα του αποστείλει η Ελέγκτρια Αρχή, συνοδευόμενα από Επιστολή περιέχουσα την προθεσμία συμπλήρωσης αυτών: Εφ όσον από τον έλεγχο προκύψει φορολογητέα ύλη που δεν έχει δηλωθεί, αυτή αποδίδεται προς φορολόγηση στο έτος που αφορά και κατανέμεται στις πηγές εισοδήματος όπου τεκμηριωμένα ανάγεται. Εφ όσον κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, εφαρμόζεται ο συντελεστής για προσαύξηση περιουσίας από αδικαιολόγητη πηγή, όπως ίσχυε κατά το οικείο φορολογικό έτος, ενώ επιβάλλεται αντίστοιχα και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Έντυπο Διαθέσιμων Περιουσιακών Στοιχείων Ερωτηματολόγιο τρόπου διαβίωσης - μεταβολών - υποχρεώσεων. 7 Αναλυτικότερη παρουσίαση των εμμέσων τεχνικών ελέγχου παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. 32 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

35 Παράβλεψη τεχνητών διευθετήσεων ( anti-abuse ) Στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων, η Φορολογική Αρχή έχει τη δυνατότητα, επιπλέον, να αγνοεί τεχνητές διευθετήσεις και πρακτικές οι οποίες κατ αυτήν αποσκοπούν σε αποφυγή της φορολόγησης. Ο φόρος στην περίπτωση αυτή θα επιβληθεί βάσει της πραγματικής οικονομικής υπόστασης την οποία θα θεωρηθεί ότι υποκρύπτει η τεχνητώς διαμορφωθείσα κατάσταση, βασικό χαρακτηριστικό της οποίας είναι σε κάθε περίπτωση η έλλειψη εμπορικής ουσίας. Μία διευθέτηση μπορεί να θεωρηθεί τεχνητή όταν, μεταξύ άλλων, ο νομικός χαρακτηρισμός των επιμέρους σταδίων της είναι ασύμβατος με τη νομική της φύση στο σύνολό της, όταν δεν συνάδει με συνήθεις επιχειρηματικές συμπεριφορές ή όταν το φορολογικό πλεονέκτημα που αποκομίζεται δεν αντανακλάται στους ανειλημμένους επιχειρηματικούς κινδύνους. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 33

36 Παραγραφή Το δικαίωμα των Φορολογικών Αρχών να διενεργήσουν έλεγχο επί των δηλωθέντων εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2014 παραγράφεται κατ αρχήν στις 31/12/2020. Εξαιρετικά, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης, μη καταβολής φόρου ποσού άνω των ή σε λοιπές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί έως και την 31/12/2035. Τα φορολογικά έτη που έληξαν έως και την 31/12/2007 έχουν ήδη παραγραφεί, εκτός εάν μέχρι το τέλος του 2013 είχε ήδη εκδοθεί εντολή ελέγχου ή ζητηθεί η αποστολή πληροφοριών από την αλλοδαπή 34 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

37 Παραρτήματα ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 35

38 I. Πίνακας φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Ετήσιο εισόδημα Φόρος Έκπτωση φόρου Καθαρός φόρος % (2.100) 0 0% (2.100) 100 1% (2.100) % (2.100) % (1.700) % (1.200) % (700) % (200) % % % % % % % % % % 36 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

39 II. Τεχνικές ελέγχου με τη χρήση μεθόδων εμμέσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης 8 Μέθοδος ανάλυσης ρευστότητας (Source and application of funds method) Η διαφορά ανάμεσα στις δύο στήλες θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη Πηγές Κεφαλαίων / Εσόδων Κάθε μορφής εισπραχθέντα έσοδα από πραγματοποιηθείσες και νόμιμες συναλλαγές Αυξήσεις περιουσιακών στοιχείων Μειώσεις υποχρεώσεων Αναλώσεις Κεφαλαίων / Εσόδων Αγορές και δαπάνες Μειώσεις περιουσιακών στοιχείων Αυξήσεις υποχρεώσεων Μέθοδος καθαρής θέσης (Net worth method) Η διαφορά ανάμεσα στην καθαρή θέση έναρξης και καθαρής θέσης λήξης, αναπροσαρμοσμένη με τις περιπτώσεις απόκτησης άνευ ανταλλάγματος περιουσιακών στοιχείων και εκποίησης αυτών, και με τις δαπάνες κάθε είδους, θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Ενεργητικό έναρξης & λήξης Περιουσιακά στοιχεία Διαθέσιμα κεφάλαια Καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Απαιτήσεις Εισοδήματα από λοιπές πηγές Παθητικό έναρξης & λήξης Υποχρεώσεις Δαπάνες Μέθοδος τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά (Bank deposits and cash expenditure method) Η διαφορά ανάμεσα στις δύο στήλες θεωρείται μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη Συνολικές καθαρές καταθέσεις και διαθέσιμα σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, Σύνολο καταβολών σε μετρητά για αγορές και δαπάνες Μη υποκείμενα σε φορολογία κατατεθειμένα έσοδα όπως εκταμιεύσεις δανείων, συμψηφιστικές κινήσεις κλπ. Μη υποκείμενα σε φορολογία έσοδα που δεν κατατέθηκαν σε λογαριασμούς 8 Τα στοιχεία που λαμβάνονται υπ όψιν στο πλαίσιο κάθε τεχνικής ελέγχου συμπεριλαμβάνουν τα αντίστοιχα ατομικά, οικογενειακά και επαγγελματικά. ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 37

40 III. Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/48/εε Από Αυστρία Βέλγιο Γαλλία (συμπ. υπερποντίων κτήσεων) Γερμανία Δανία (εκτός Γροιλανδίας & νήσων Φαρόε) Εσθονία Ηνωμένο Βασίλειο (συμπ. Γιβραλτάρ) Ιρλανδία Ισπανία (συμπ. Καναρίων Νήσων) Ιταλία Κάτω Χώρες (συμπ. Μπονέρ, Αγ. Ευστάθιος, Σάμπα) Κύπρος Λετονία Λιθουανία Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ελλάδα Λουξεμβούργο Όχι (μέχρι 31/12/2014) Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία (συμπ. Μαδέιρας & Αζόρων) Σλοβακία Όχι 38 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

41 Από Σλοβενία Σουηδία Τσεχία Φινλανδία Άγιος Μαρίνος Ανδόρα Ελβετία Λιχτενστάιν Μονακό Ανγκουίλλα Αρούμπα Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Γκέρνσεϋ Μονσερράτ Νήσοι Κέυμαν Νήσος του Μαν Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ελλάδα Τζέρσεϋ Όχι (μέχρι 31/12/2014) Νήσοι Τερκς και Κάικος Κουρασάο Άγιος Μαρτίνος Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 39

42 IV. Κράτη μη συνεργάσιμα για το 2014 ΠΓΔΜ Σιγκαπούρη Χονγκ-Κονγκ Μονακό Λίβανος Λιβερία Παναμάς Νήσοι Μάρσαλλ Λιχτενστάιν Μπαχάμες Μπαχρέιν Τζέρσεϋ Μαλαισία Μαυρίκιος Ολλανδικές Αντίλλες Φιλιππίνες Σεϋχέλλες Μη συνεργάσιμα κράτη Ουρουγουάη Ανδόρα Αντίγκουα & Μπαρμπούντα Μπαρμπάντος Μπρουνέι Νήσοι Κουκ Ντομίνικα Γρενάδα Γουατεμάλα Ναούρου Νιούε Αγία Λουκία Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Σαμόα Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ Βανουάτου 40 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

43 V. Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2014 Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς Κύπρος Γιβραλτάρ Βουλγαρία Γκέρνσεϋ Ιρλανδία Μακάο Αλβανία Μονσερράτ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μπαχάμες Κατάρ Μπαχρέιν Σαουδική Αραβία Μπελίζ Μονακό Ναούρου Λιχτενστάιν Νήσοι Κέυμαν ΠΓΔΜ Νήσοι Μάρσαλ Βοσνία - Ερζεγοβίνη Νήσος του Μαν Μαυροβούνιο Νήσοι Τερκς και Κάικος Άγιος Μαρίνος Ομάν Ανδόρα Παραγουάη Βανουάτου Σεϋχέλλες Βερμούδες Τζέρσεϋ Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 41

44 VΙ. Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας Ο παρακάτω πίνακας απαριθμεί τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, καθώς και τους αντιστοίχους συντελεστές παρακράτησης φόρου που εφαρμόζονται όταν φορολογικός κάτοικος των κρατών αυτών εισπράττει μερίσματα, τόκους ή δικαιώματα εξ Ελληνικών πηγών. Κράτος Μερίσματα (%) Τόκοι (%) Δικαιώματα (%) Άγιος Μαρίνος Αζερμπαϊτζάν Αίγυπτος Αλβανία Αρμενία Αυστρία Βέλγιο Βοσνία - Ερζεγοβίνη Βουλγαρία Γαλλία Γερμανία Γεωργία Δανία Ελβετία Εσθονία /10 Η.Α.Ε Ηνωμένο Βασίλειο Η.Π.Α Ινδία Ιρλανδία Ισλανδία ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

45 Κράτος Μερίσματα (%) Τόκοι (%) Δικαιώματα (%) Ισπανία Ισραήλ Ιταλία Καναδάς Κατάρ Κάτω Χώρες /7 Κίνα Κουβέιτ Κροατία Κύπρος /5 7 Λετονία /10 Λιθουανία /10 Λουξεμβούργο /7 Μάλτα Μαρόκο Μεξικό Μολδαβία Νορβηγία Νότιος Αφρική /7 Νότιος Κορέα Ουγγαρία Ουζμπεκιστάν Ουκρανία Πολωνία Πορτογαλία ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 43

46 Κράτος Μερίσματα (%) Τόκοι (%) Δικαιώματα (%) Ρουμανία /7 Ρωσία Σαουδική Αραβία Σερβία Σλοβακία Σλοβενία Σουηδία Τουρκία Τσεχία Τυνησία Φινλανδία /25 1 Η Σύμβαση δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ. 2 Στην περίπτωση αυτήν θα εφαρμοσθεί ο χαμηλότερος συντελεστής που προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία (10%). 3 Η Σύμβαση δεν προβλέπει κάποιον συντελεστή. Εφαρμόζεται, επομένως, ο συντελεστής που προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία. 4 Ο συντελεστής αυτός εφαρμόζεται στις πληρωμές δικαιωμάτων για την χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού. 5 Ο μηδενικός συντελεστής δεν εφαρμόζεται στα δικαιώματα που καταβάλλονται επί κινηματογραφικών ταινιών σε κατοίκους των Η.Π.Α. 6 Ο χαμηλότερος συντελεστής εφαρμόζεται στα δικαιώματα επί λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών ταινιών. 7 Ο συντελεστής 5% εφαρμόζεται στα δικαιώματα επί κινηματογραφικών ταινιών. 44 ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

47 VΙI. Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές Συντελεστές 10% Βουλγαρία Κράτη 11-20% Τσεχία, Λιθουανία, Ρουμανία, Ουγγαρία 21%-30% Εσθονία, Λεττονία, Σλοβακία 31% - 40% Κύπρος, Μάλτα, Φινλανδία, Κροατία, Πολωνία 41%- 50% Άνω του 51% Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Ισπανία Flat Tax (Σταθεροί φορολογικοί συντελεστές) Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λεττονία, Ρουμανία, Εσθονία ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 45

48 VIIΙ. Ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος και υπεραξίας στις χώρες της Ευρωζώνης Κράτος Μεγαλύτερο των ( ) Εισόδημα Ανώτατος συντελεστής Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου Αυστρία % Ομοίως (25% για μετοχές και ακίνητα) Βέλγιο % Ομοίως (απαλλαγές υπό προϋποθέσεις) Γαλλία % Ομοίως (19% για ακίνητα) Γερμανία % Ομοίως Ελλάδα % 15% Εσθονία Flat tax 21% Ομοίως Ιρλανδία % 33% Ισπανία %-54% 27% για ποσά άνω των Ιταλία % Ομοίως Κύπρος % Aπαλλαγή (20% για ακίνητα) Λεττονία Flat tax 24% 15% Λουξεμβούργο % Ομοίως για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις Μάλτα % Ομοίως Ολλανδία % 25% για ποσά άνω των , απαλλαγές υπό προϋποθέσεις Πορτογαλία % 28% για μετοχές Σλοβακία % Ομοίως Σλοβενία % 25% Φιλανδία % 32% για ποσά άνω των ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

49 IΧ. Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων στις χώρες της Ευρωζώνης Κράτος Συντελεστής Ανώτατο όριο Αυστρία 18% Βέλγιο 13.1% Δεν προβλέπεται Γαλλία 15% -23% Προβλέπεται για επιμέρους εισφορές Γερμανία 17.2% (ΜΟ) ετησίως Ελλάδα 16.33% ετησίως Εσθονία 2% Δεν προβλέπεται Ιρλανδία 4% Δεν προβλέπεται Ισπανία 6.4% Ιταλία 10% (ΜΟ) Κύπρος 7.8% ετησίως Λεττονία 11% Δεν προβλέπεται Λουξεμβούργο 11.05% ετησίως Μάλτα 10% ετησίως Ολλανδία 30.65% ετησίως Πορτογαλία 11% Δεν προβλέπεται Σλοβακία 13.4% ετησίως Σλοβενία 22.1% Δεν προβλέπεται Φιλανδία 7.8% Δεν προβλέπεται Πηγή: ΦΟΡΟΛΟΓΙKΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 47

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες

Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ανατροπές το 2017 Εφορία: Τεκμήρια διαβίωσης - φωτιά για εκατομμύρια Έλληνες Δυσβάστακτο θα είναι το καθεστώς τεκμαρτής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013)

Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παροχές σε είδος με βάση το νέο ΚΦΕ (N. 4172/2013) 7 Απριλίου 2014 Γεωργία Σταματέλου Γενική Διευθύντρια Προεπισκόπηση Θεμάτων Περιεχόμενα Υποκείμενα του φόρου Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 (Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου Άρθρο 28 Ν.4172/2013) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα. Φορολογικά Οικονομικά. που πρόκειται

Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα. Φορολογικά Οικονομικά. που πρόκειται Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου 247 18 Νοεμβρίου 2015 Ιουλιανού 42-46, 10 434, Αθήνα Τηλ.: 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές. 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. COSMOTE Μισθωμένες Διεθνείς Γραμμές 1. Εκμίσθωση COSMOTE Μισθωμένων Διεθνών Γραμμών. 1.1 Τέλη είσπραξης μισθωμένων διεθνών αναλογικών γραμμών (μερίδιο ΟΤΕ). ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Τηλεφωνική Μισθωμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου

Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Επισκόπηση του Ελληνικού φορολογικού τοπίου Αθήνα, Μάιος 2015 www.zeya.com Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Φορολογική Μεταχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 1. Μερίσματα και άλλες διανομές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Tax Newsletter Τροποποίηση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 2238/1994, οι οποίες συνοψίζονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών

Φορολόγηση-νομική μορφή-χαρακτηριστικά κυπριακών εταιρειών ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Γενικά Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥTIKO KENTΡΟ Η γεωγραφική θέση της Κύπρου σε συνδυασμό τόσο με τις υποδομές που έχει αναπτύξει, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Φορολογία Φυσικών Προσώπων Φορολογία Φυσικών Προσώπων Μέρος του Συνοπτικού Οδηγού Φορολογίας 2016 01 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ 1.1 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ποιοι έxουν υποxρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος και ποια η προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΚΟΛΙΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082

Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 1022502/869/ΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1082 Ταχ. δ/νση: Καραγ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 4/4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέµατα: 1) Παρακράτηση Φόρου Εργοληπτών 3%

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες»

Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες» 2014 Η Ιθάκη της φορολογικής Οδύσσειας; Καινοτομίες, καινοφάνειες και «καινοδοξίες» Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Ρωξάνη Παπανικολάου 2 Καινοτόμες και καινοφανείς ρυθμίσεις Φορολογική κατοικία &

Διαβάστε περισσότερα

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας

(α) Δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της οντότητας Εκπιπτόμενες και μη, δαπάνες επιχειρήσεων. Η φορολογική περίοδος 2015, ουσιαστικά, έχει παρέλθει και οι συνάδελφοι λογιστές έχουμε αρχίσει να διερευνούμε τις διατάξεις του ΚΦΕ και των λιγοστών ερμηνευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 10.06.2011 Τσακάλωφ 5, 106 76 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com Φορολογία μερισμάτων και κερδών που διανέμουν οι εταιρείες Με την υπ αριθμ. 1129/06.06.2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα

Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Άρθρο: Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις Φορολογητέο εισόδημα, Μειώσεις απο φόρο για το Φορολογικό έτος 2016 Παραδείγματα Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291 292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014

Αριθµ. ΠΟΛ.1050/ Αρ. Φύλλου Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Αριθµ. ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Αρ. Φύλλου 474 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΟΛ 1050/2014 Καθορισµός του περιεχοµένου και του τρόπου εφαρµογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4.ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1: ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κωδικοί 291-292 Μερίσματα (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης. Δηλώνονται τα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων»

Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» Θέμα: «Εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Οικονομικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 του Ν.2238/1994,

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 Οικονομολόγος Λογιστής Οικονομικός Σύμβουλος Ο.Τ.Α.- Ν.ΠΔ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φορέων Γενικής Κυβέρνησης Αλλαγές με τον Ν.4172/2013 7 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση Φυσικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα 1. Χρήσιμες Πληροφορίες 11 1.1. Κυριότερες αλλαγές στο έντυπο Ε1 οικ. έτους 11 1.2. Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν Δήλωση 13 1.3. Yποβολή Δήλωσης - Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων, ανήλικων τέκνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών

Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Ανακοίνωση για την εγγραφή αλλοδαπών αλλογενών Για την εγγραφή στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

α). όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή

α). όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή LEGAL INSIGHT ΈΜΜΕΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Κυριακή Παππά Στο παρόν σημείωμα παρουσιάζονται συνοπτικά οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία αποτελεσματικής φορολογικής Διοίκησης Αύξηση φορολογικής συμμόρφωσης Καταπολέμηση της φορδιαφυγής Αναδιοργάνωση Βήματα Κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπόλοιποι των μνημονίων

Οι υπόλοιποι των μνημονίων Το θέμα του αφορολογήτου βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Το ΔΝΤ πιέζει για μείωσή του, οι ευρωπαίοι εταίροι δεν φέρνουν αντίρρηση, η ελληνική κυβέρνηση «δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο. ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ σε τετρ. χλμ. Α. Ε. Π. ΠΛΗΘΥ- ΣΜΟΣ ΚΡΑΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΠΥΚΝ ΙΔΡΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΗ σε $ κατά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες Καραϊβική Κοινοβ. Δημοκρατία 1979 1979 389 104217 268 0,645 6.016 2010 Άγιος Μαρίνος Ευρώπη Κοινοβ. Δημοκρατία 301 301 61,2 30.324 495 1,662 41.900 2007 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα