Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά"

Transcript

1 A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης ανάγκης EN : Κεντρικά συστήµατα µπαταρίας ΕΝ : Φωτισµός εκτακτης ανάγκης Το σύστηµα υπό κανονικές συνθήκες τροφοδοτεί τα φωτιστικά µε τάση δικτύου 220VAC. Σε περίπτωση απώλειας τάσης, το κεντρικό σύστηµα θα τροφοδοτεί τα φωτιστικά µε τάση 220VDC από την συστοιχία µπαταριών. Τα Φωτιστικά Εκτακτης Ανάγκης, θα τροφοδοτούνται και θα ελέγχονται από διευθυνσιοδοτούµενο Κεντρικό Συστηµα Μπαταρίας. Ο έλεγχος και προγραµµατισµός στα φωτιστικά θα γίνεται µέσω του καλωδίου τροφοδοσίας των φωτιστικών. ( εν θα απαιτείται άλλο καλώδιο data). Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι: 1. H εναλλαγή από AC σε DC θα γίνεται ηλεκτρονικά και ανεξάρτητα για κάθε κύκλωµα. Αυτό θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόµα και σε περίπτωση βλάβης λειτουργίας του µικροεπεξεργαστή (control module) του συγκεκριµένου πίνακα τροφοδοσίας. 2. Το κάθε τελικό κύκλωµα φωτισµού ασφαλίζεται ξεχωριστά για λειτουργία σε τάση δικτύου AC (1 ασφάλεια), και ξεχωριστά σε τάση µπαταρίας DC (2 ασφάλειες). 3. Ελεγχος έντασης σε κάθε κύκλωµα, µε ένδειξη υπερφόρτισης, πάνω από το επιτρεπτό όριο. 4. Προγραµµατισµό λειτουργίας ανά κύκλωµα. (Συνεχούς λειτουργίας, Μη συνεχούς λειτουργίας ή Mέσω εντολής ή διακόπτη). 5. Ο προγραµµατισµός λειτουργίας αποθηκεύεται αυτόµατα στην µνήµη κάθε πίνακα 6. Σε κάθε κύκλωµα θα µπορούν να ελέγχονται µέχρι και 12 διευθύνσεις. 7. Η παρακολούθηση και προγραµµατισµός θα είναι δυνατόν να γίνεται σε κάθε πίνακα ή σε Η/Υ µε την εγκατάσταση προγράµµατος. Η επικοινωνία θα βασίζεται σε πρωτόκολλο LON Works Standard. υνατότης επικοινωνίας σε δίκτυο µέσω Ethernet ή Fiberoptic. 8. υνατότης πλήρους επικοινωνίας του µε το σύστηµα BMS του έργου. 9. Τροφοδοσία φωτιστικών πυράκτωσης ή φθορισµού (µε ηλεκτρονικó ballast). 10. Αυτόµατο προγραµµατιζόµενο καθηµερινό έλεγχο όλων των µερών του συστήµατος (Μπαταρίες, φορτιστή, καλωδιώσεων, κυκλωµάτων και όλων των φωτιστικών), µε ενδείξεις για τυχόν βλάβες για κάθε επι µέρους λαµπτήρα. 11. Ετήσιο προγραµµατιζόµενο έλεγχο διάρκειας µπαταριών. 12. Οι µπαταρίες θα είναι Μολύβδου κλειστού τύπου, δεν θα απαιτούν συντήρηση και η διάρκεια τους θα είναι 10 χρόνια (σε θερµοκρασία 20 ο C). 13. Boosters : Θα χρησιµοποιηθούνται charging boosters, για φόρτιση των µπαταριών µετά από χρήση, σε 12 ώρες στα 80% της χωριτικότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ Φωτιστικά ασφαλείας Τα φωτιστικά ασφαλείας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΕΛΟΤ EN Τα φωτιστικά φθορισµού θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ηλεκτρονικό ballast κατά ΕΝ 60929, ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ 60924, συµβατό µε το Κεντρικό Σύστηµα Μπαταρίας, και να πληρεί τις πιο κάτω λειτουργικές απαιτήσεις: - Κατάλληλα για τάση λειτουργίας VAC και VDC. - Χρόνος µεταγωγής από AC σε DC και αντιστρόφως : ms.

2 Τα φωτιστικά ασφαλείας θα είναι διευθυνσιοδοτούµενα. Η επιλογή και θέση των φωτιστικών έκτακτης ανάγκης θα γίνει στην µελέτη φωτισµού του κάθε χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη ένταση και οµοιοµορφία φωτισµού, σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Τα φωτιστικά ένδειξης οδών διαφυγής θα τοποθετούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των πιο πάνω Προτύπων, ώστε οι οδοί διαφυγής προς τις εξόδους αφ ενός να είναι ορατοί από όποιοδήποτε σηµείο του κτιρίου και αφ ετέρου να φωτίζονται επαρκώς. Ανάλογα µε την διαµόρφωση καθώς και την χρήση των διαφόρων χώρων, τα φωτιστικά θα διακρίνονται σε «Συνεχούς λειτουργίας» (Maintained) και «Μη συνεχούς λειτουργίας» (Νοn maintained), ή µέσω διακόπτη (Switched Maintained). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Ο φωτισµός έκτακτης ανάγκης θα τροφοδοτείται από ένα κεντρικό διευθυνσιοδοτούµενο σύστηµα µπαταρίας. Τα βασικά µέρη του συστήµατος είναι: α. Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου - Φορτιστής β. Συστοιχία µπαταριών κλειστού τύπου. γ. Τοπικοί υποπίνακες δ. Μονάδα Παρακολούθησης Προγραµµατισµού (CGP) Η επικοινωνία του κεντρικού πίνακα µε τους επι τόπου υποσταθµούς για µεταφορά εντολών, πληροφοριών και τον εν γένει πλήρη έλεγχο από ένα κεντρικό σηµείο ολοκλήρου του συστήµατος, θα επιτυγχάνεται µε την διασύνδεση τους µε ένα καλώδιο 3x1,5 mm2 NYM. Η επικοινωνία µεταξύ των πινάκων τροφοδοσίας και των επι µέρους φωτιστικών, θα επιτυγχάνεται µε το υπάρχον καλώδιο τροφοδοσίας των φωτιστικών. ( εν θα απαιτείται επι πλέον καλώδιο DATA) 2. Περιγραφή συστήµατος Oι πίνακες του συστήµατος (modular type), θα αποτελούνται απο τα εξής βασικά στοιχεία: 2.1 Κεντρική Μονάδα Ελέγχου - Προγραµµατιστής Ελεγκτής (Control Module) - Τροφοδοτικό Πίνακα (DC/DC Inverter) - Φορτιστής (Charging Module) - Αναχωρήσεις κυκλωµάτων - Αυτόµατη εναλλαγή (Change over module) - Συστοιχία µπαταριών 220VDC µολύβδου κλειστού τύπου. 2.2 Υποπινάκες - Προγραµµατιστής Ελεγκτής - Τροφοδοτικό Πίνακα - Αναχωρήσεις κυκλωµάτων - Αυτόµατη εναλλαγή Θα χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέρη modular design, εύκολα αφαιρούµενα για συντήρηση και έλεγχο (Plug-in type). Η όλη διαρύθµηση των πινάκων θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις ασφαλείας αποφυγής ατυχηµάτων, σύµφωνα µε το DIN VDE 0100.

3 3. Προγραµµατιστής (Controller ) Θα αποτελείται από τα εξής µέρη: - Μικροεπεξεργαστής ελέγχου λειτουργίας. Με ψηφιακή οθόνη (Display) 4 γραµµών x 80 χαρακτήρων, για ενδείξεις επιλογές. Θα υπάρχει ενσωµατωµένη µνήµη όπου θα αποθηκεύονται οι διενεργούµενοι έλεγχοι και τυχόν βλάβες, σύµφωνα µε το VDE 0108/ (για περίοδο 2 ετών) - Ενδείξεις LED για: 1. Λειτουργία. (Operation) 2. Απώλεια τάσης δικτύου. (Mains failure) 3. Λειτουργία στο δίκτυο µπαταρίας. (Battery operation) 4. Βλάβη. (Sum Failure) - Ξηρές επαφές ενδείξεων για BMS: 1. Κανονική λειτουργία 2. Λειτουργία σε µπαταρία. 3. Βλάβη. - Πρόβλεψη για σύνδεση εκτυπωτή. - υνατότητες προγραµµατιµού: 1. Προγραµµατισµός ανά κύκλωµα. (Maintained / Non Maintained / Switched Maintained). 2. Ρύθµιση επαναφοράς από δίκτυο µπαταρίας DC σε δίκτυο AC από 1-15 λεπτά. 3. Ακουστικό σήµα για απώλεια τάσης. 4. Καθηµερινός έλεγχος συστήµατος.(function Test) 5. Καθορισµός ηµεροµηνίας ελέγχου µπαταρίας σε πλήρη φόρτηση. (Duration Test) - Ενδείξεις βλαβών: Mετά από κάθε έλεγχο θα εµφανίζονται οι όποιες βλάβες υπάρχουν σε όλα τα τµήµατα του συστήµατος. Π.χ. - Φωτιστικά (Λαµπτήρες, Ballast κλπ) - Επιβεβαίωση επικοινωνίας µε όλα τα τµήµατα. - Φορτιστής Μπαταρία. - Μνήµη για αποθήκευση των τελευταίων 80 ενδείξεων. 4. Φορτιστής (Charging Module) Σχεδιασµένο για φόρτιση µπαταριών µολύβδου. Ρεύµα φόρτισης:2,5α. Η φόρτιση της µπαταρίας (τουλάχιστον στο 80%), γίνεται µέσα σε 12 ώρες. - Ενδείξεις LED για: 1. Καλή λειτουργία. 2. Φόρτιση µπαταρίας (Residual capacity >10%, >50%, 100%) 3. Χαµηλή στάθµη µπαταρίας. 4. Μόνωση απώλειες προς γείωση. (Earth leakage) - Ξηρές επαφές ενδείξεων για BMS:

4 1. Βλάβη. 2. Απώλειες (Earth leakage) 5. Moνάδες τροφοδοσίας / εναλλαγής (Circuit / change over module) Tροφοδοτούν κυκλώµατα φωτισµού (Max. 12 διευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά ανά κύκλωµα), εναλλάσσοντας την τροφοδοσία από AC σε DC, και αντιστρόφως. - 1x6A Τροφοδοτεί 1 κύκλωµα των 12 φωτιστικών µε µέγιστο φορτίο 6Α. Υπάρχει προστασία 3 ασφαλειών των 10Α, ανά κύκλωµα. - 2x3A Τροφοδοτεί 2 κυκλώµατα των 12 φωτιστικών µε µέγιστο φορτίο 3Α. Υπάρχει προστασία 3 ασφαλειών των 5Α, ανά κύκλωµα. - 4x1A Τροφοδοτεί 4 κυκλώµατα των 12 φωτιστικών µε µέγιστο φορτίο 1Α. Υπάρχει προστασία 2 ασφαλειών των 1,6Α, ανά κύκλωµα. 6. Προγραµµατισµός Παρακολούθηση (Option) To σύστηµα, θα µπορεί να προγραµµατισθεί και να πρακολουθείται πλήρως και ανά σηµείο, µέσω προγράµµατος κατάλληλο για περιβάλλον windows 2000 ή windows XP professional. Το πρόγραµµα θα είναι απλό και φιλικό για τον Χρήστη, και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: - Πλήρης αναγνώριση, επικοινωνία και προγραµµατισµός κάθε επι µέρους φωτιστικού, σε ένα κανάλι επικοινωνίας. - Περιγραφή κάθε σηµείου µέχρι 20 χαρακτήρες. - Μόνιµη ένδειξη των τεσσάρων τελευταίων γεγονότων. - Μόνιµη παρακολούθηση του φορτιστή και µπαταριών. Ενδειξη τάσης και έντασης φόρτισης ή αποφόρτισης. Το πρόγραµµα παρακολούθησης θα είναι βασισµένο σε πρωτόκολλο LON Works Standard και θα δύναται να συνδεθεί µε το σύστηµα BMS του έργου. Για τον έλεγχο και παρακολούθηση του συστήµατος φωτισµού ανάγκης απαιτούνται: - Υφιστάµενος Η/Υ (Windows 2000, 256MB RAM, 32MB DDR, USB Drive). - Interface - Πρόγραµµα CG-Vision Οι δυνατότητες επικοινωνίας στον Η/Υ επισυνάπτονται στο Παράρτηµα 1. Ενδ. Τύπος συστήµατος : ZB-96 της CEAG.

5 Παράρτηµα 1: Επικοινωνία µεταξύ συστήµατος ΖΒ-96 και BMS υνατότητες ελέγχου / ενδείξεων µέσω επικοινωνίας LON Works Standard. Α. Εντολές ελέγχου από Η/Υ σε κάθε υποπίνακα ξεχωριστά 1. Απενεργοποίηση µονάδας (Block device) 2. Ενεργοποίηση µονάδας (Release device) 3. Ελεγχος λειτουργίας µονάδας (Start Functiontest) 4. Ελεγχος διάρκειας µπαταρίας (Start Battery Duration test) 5. Τερµατισµός ελέγχου διάρκειας µπαταρίας (Stop duration test) 6. Reset ένδειξης βαθείας αποφόρτισης (Quit deep discharge protection) 7. Manual reset. B. Ενδείξεις σε Η/Υ από κάθε υποπίνακα ξεχωριστά 1. ιεύθυνση µονάδας (Device address) 2. Απενεργοποιηµένη µονάδα (Blocked device) 3. Βαθεία αποφόρτιση (Deep discharge protection) 4. Υψηλή τάση µπαταρίας (Battery voltage too high) 5. Χαµηλή τάση µπαταρίας (Battery voltage too low) 6. Βλάβη φορτιστή (Charger failure) 7. Βλάβη ενισχυτή φόρτισης (Charging Booster failure) 8. Βλάβη στο δίκτυο LONbus - εσωτερική συσκευή. (internal device) 9. Βλάβη στο δίκτυο LONbus - εξωτερική συσκευή. (external device) 10. Λειτουργία στην µπαταρία. 11. Ελεγχος συστήµατος σε εξέλιξη. (Function test in progress) 12. Ελεγχος µπαταριών σε εξέλιξη. (Duration test in progress) 13. Χρόνος (διάρκεια) ελέγχου µπαταριών. 14. Manual reset. 15. ιακοπή τάσης δικτύου στον υποπίνακα τροφοδοσίας φωτιστικών ασφαλείας. 16. ιακοπή τάσης δικτύου σε πίνακα γενικού φωτισµού άλλης ελεγχόµενης περιοχής. 17. Ρεύµα µπαταρίας. (Φόρτισης ή αποφόρτισης) 18. Τάση συστοιχίας µπαταριών. 19. Θερµοκρασία χώρου µπαταριών. 20. Μπαταρίες σε φόρτιση. (Battery charging) 21. Βλάβη σε κύκλωµα φωτισµού. (Circuit failure) 22. Βλάβη σε φωτιστικό. (Luminaire failure) 23. Χρόνος καθυστέρησης επαναφοράς τάσης δικτύου. (Delay on mains return)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Το σύστημα φωτισμού εκτακτης ανάγκης θα ειναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα:

Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 1. Πρόλογος Κάθε µελέτη φωτισµού ασφαλείας πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα: 1. ΕΝ 1838 : 1999 : Εφαρµογές Φωτισµού

Διαβάστε περισσότερα

: DISCOVERY APOLLO 3.

: DISCOVERY APOLLO 3. ΙΕΥΘΥΝΣΙΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1. Γενικά ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το σύστηµα πυρανίχνευσης θα είναι διευθυνσιοδοτούµενο (σηµειακής αναγνώρισης) και θα περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ www.olympia-electronics.gr ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Σύστημα πυρανίχνευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδικασίας απόδοσης ενεργειακής ταυτότητας στα κτίρια είναι τα συστήµατα µέτρησης και καταγραφής της ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66

A & D ET PM SAE. Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 Νέες συσκευές instabusειβ/knx για εντοιχισµένη εγκατάσταση 1/66 H νέα τεχνική στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων µε το σύστηµα της Siemens Συνοπτική τεχνική περιγραφή του συστήµατος H κατασκευή έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2,3,4,6 & 10 ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ FIRE SYS ΣΕΤ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ BS-619 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 16-64 ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (P.L.C.) Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Αποχετευτικά δίκτυα του οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (N0900b)» 4.640.000 ευρώ Απρίλιος 2012 K:\N0900b\cons\tefhi\MAPS.doc N0900b/5154 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) Τα βήµατα για να γίνει µια ανάπτυξη ενός συστήµατος κεντρικού ελέγχου είναι τα παρακάτω : Περιγραφή λειτουργίας της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-05-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 23 Ηλεκτροστάσια -Υποσταθµοί Υποβιβασµού Μέσης Τάσης 05 Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Τεύχος 9 «Τεχνικό Μέρος Έργου» Διεύθυνση Πληροφορικής Tηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορορς Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» Μάιος 2013. K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc. Ν0600a/5222 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Κύθνου» (Ν0600a)» 1.612.400,00 (µε ΦΠΑ) Μάιος 2013 K:\N0600a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600a/5222 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: «Μονάδα Αφαλάτωσης στο Μέριχα Kύθνου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BUS SCS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 1.1. Παρεχόµενες λύσεις 4 1.2. Σχεδιασµός του συστήµατος 6 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ BUS (SCS) 6 2.1. Γενικά 6 2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 7 2.3. Ταυτοποίηση µηχανισµών και ρελέ ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Μάιος 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΜΟ-1105-ΜΗΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0,2S & 0,5S Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4. Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4. Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Α ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 4 Α.1 Αντικείµενο του Έργου 4 Α.2 Υφιστάµενο Σύστηµα BMS 4 Α.3 Γενικά Χαρακτηριστικά Νέου Συστήµατος BMS 4 Α.3.1 υνατότητες Νέου Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152

Πίνακες Συμμόρφωσης. Σελίδα 1 από 152 Πίνακες Συμμόρφωσης 1 Γενικά... 2 2 Σύστημα Απομακρυσμένου Έλεγχου (BMS)... 6 3 Πυρανίχνευση & Πυρόσβεση... 31 4 Σύστημα CCTV... 47 5 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης... 52 6 Σύστημα Ανίχνευσης Κίνησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 1 από 22 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΡΑ ΙΟΦΩΝΟΥ Ιστός κεραιών Ο ιστός των κεραιών τηλεόρασης και ραδιοφωνίας θα είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ολικού µήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (PLC) Ο κατασκευαστής του PLC θα διαθέτει για όλα τα μέρη που συνθέτουν το PLC ήτοι τροφοδοτικό, κεντρική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδιο λειτουργίας Smart-UPS Σειρά X UPS 750 VA 1000 VA 1500 VA 120 V 230 V Επισκόπηση Πληροφορίες για το UPS Το Smart-UPS Σειρά X της APC - Schneider Electric είναι ένα υψηλών επιδόσεων σύστηµα αδιάλειπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι

Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι Ζήστε έξυπνα, απολαύστε τη ζωή στο σπίτι A Brand of Group η έξυπνη λύση που κάνει τη ζωή ευκολότερη Οικιακός Αυτοµατισµός σηµαίνει τεχνολογία που ανταποδίδει: το «Έξυπνο Σπίτι» είναι ένας κόσµος από πρωτοποριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια και εγκατάσταση ενός Τοπικού Σταθµού Ελέγχου Αντλιοστασίου Λυµάτων Ανάληψης της ΕΥΑΘ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 5.3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ- ΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙ- ΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Ανάπτυξη Αυτοµατισµού Συστήµατος Άρδευσης Πρασίνου της ΤΡΑΜ Α.Ε. ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα