ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Σήμερα την 25 η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 2638/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Πανταζής Σαράντης 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Σκαμάγκης Αθανάσιος 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Κατσανέρη Δέσποινα 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 6. Ψυχούδης Βασίλειος 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 8. Λυριστής Παράσχος 9. Κουκούμης Ευστράτιος 10. Αγάπιος Κωνσταντίνος 11. Μπανάβου Μάλαμα 12. Κουκουλήθρας Στυλιανός 13. Κωνσταντάρας Σωτήριος 14. Πινάκος Δημήτριος 15. Σακαρίκος Γεώργιος 16. Μαρινάκης Δημήτριος 17. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 18. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 19. Μοσχάκης Νικόλαος 20. Σαρδιανός Αθανάσιος 21. Κριαρής Αγοραστός 22. Χατζόγλου Σπυρίδων 23. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες είναι επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Βαγιανός Καλλιγερής 2. Τοπική Κοινότητα Βάρους κ. Βασίλειος Κριθαρέλλης 3. Τοπική Κοινότητα Κορνού κ. Μαριάνθη Σουσαλή Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τριών (23) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 28 ο θέµα της ημερήσιας διάταξης, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από εισήγηση του Προϊσταμένου Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου κ. Σταματέρη Εμμανουήλ, η οποία αναφέρει: «ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. Α.-Με την αριθμ. 13/2013 απόφαση του το Δ.Σ αποδέχθηκε την διαφορά του χρηματικού υπολοίπου των τακτικών εσόδων ,63 που δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 και διέθεσε πίστωση ,80 /τακτικά για την δημιουργία νέου Κ.Α 85 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικ.έτη» Το υπόλοιπο ποσό των τακτικών εσόδων ,83 /ΥΠΕΣ ( ,80 ) αποφασίστηκε να παραμείνει στο αποθεματικό κεφάλαιο και να διατεθεί με άλλη απόφαση του Δ.Σ Προτείνεται από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθεί πίστωση συνολικού ποσού ,00 /τακτικά/υπεσ για να δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι ΚΑ και να ενισχυθούν ΚΑ που είναι σε ανεπάρκεια,σύμφωνα με εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και των αρμοδίων Αντιδημάρχων 1.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος για την οριοθέτηση των υπ αριθ. 2067, 2070, 2095 αγροτεμαχίων της διανομής έτους 1929, της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Λήμνου», με συνολικό ποσό 1.000,00 με το Φ.Π.Α. 2.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο«σύνταξη Υδραυλικής Μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Δ. Θάνους» με συνολικό ποσό ,00 με το Φ.Π.Α 3.-Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο«σύνταξη Η/Μ Μελέτης για την εκτέλεση του έργου : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Δ. Θάνους» με συνολικό ποσό 3.690,00 με το Φ.Π.Α. 4.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι» με συνολικό ποσό 5.220,00 με το Φ.Π.Α 5.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Εργασία καταγραφής-αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων» με ποσό 4.000,00 με ΦΠΑ 6.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χωροταξικού-πολεοδομικού σχεδιασμού και διαδικασιών κύρωσης δικτύων κοινοχρήστων χώρων» με ποσό , Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Σίτιση Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε λαθρομετανάστες» με ποσό 5.000,00.Η δημιουργία του παραπάνω Κ.Α είναι απαραίτητη γιατί το τελευταίο χρόνο αποβιβάζονται από τα παράλια της Τουρκίας και στο Νησί μας αρκετοί λαθρομετανάστες μεταξύ των οποίων νεογέννητα παιδιά και έγκυες γυναίκες που έχουν ανάγκη άμεσης σίτισης και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Στη Λήμνο δεν υπάρχει σταθμός υποδοχής λαθρομεταναστών, αλλά ούτε κάποια άλλη δημόσια Αρχή αναλαμβάνει να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες που έχουν μέχρι να μεταφερθούν σε σταθμούς υποδοχής. Ανθρωπιστικοί λόγοι υποχρεώνουν το Δήμο να τους προσφέρει την απολύτως αναγκαία σίτιση και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης. Προτείνεται το Δ.Σ να διαθέσει σε βάρος του παραπάνω Κ.Α πίστωση 5.000,00 για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. 8.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας» με ποσό 5.000, Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Τοποθέτησης δύο επιτοίχιων Φ.Σ για την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Πλατύ Δήμου Λήμνου με ποσό 790,00,σύμφωνα με σχετικό έγγραφο 50059/14/1/2013 της ΔΕΗ.

3 10.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» με ποσό 5.000,00.Να ψηφίζει και να διαθέσει την παραπάνω πίστωση για να μεταβιβαστεί στην Σχολική Επιτροπή Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δήμου Λήμνου για υλοποίηση και ενημέρωση για την ανάπτυξη μαζικών σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων» με ποσό 4.000,00.Να ψηφίζει και να διαθέσει την παραπάνω πίστωση για να μεταβιβαστεί στο Ν.Π.Δ.Δ Ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» με ποσό 6.000, Ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» με ποσό , Ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου» με ποσό 5.000, Ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφορών Αντιδημάρχων» με ποσό ,00.Οι παραπάνω εισφορές,εν αναμονή σχετικών διευκρινιστικών εγκυκλίων για τα έξοδα παράστασης των Αντιδημάρχων και λοιπών αιρετών για να μπορέσουν να προβλεφθούν στο σωστό ύψος, η αρμόδια υπηρεσία τελικά παρέλειψε να τις εγγράψει στους Κ.Α των εξόδων. Β.- Με την αριθμ.378/ απόφαση του Δ.Σ δημιουργήθηκαν στο σκέλος τον εξόδων του προϋπολογισμού 2012 νέοι Κ.Α και αναλήφθηκαν υποχρεώσεις οι δαπάνες των οποίων δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 γιατί ψηφίσθηκε ενωρίτερα στις Ειδικότερα: α) - Με το αριθμ. πρωτ. ΔΠΟ/Φ.321.3/9043/ έγγραφο του Υπουργείου Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής-Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης 6.000,00 ως επιχορήγηση στο Δήμο Λήμνου, προκειμένου Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού-Αθλητισμού να οργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ αποδέχθηκε την επιχορήγηση την ενέγραψε στο νέο ΚΑ στο σκέλος των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ και Περιφερειών για οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ευρύτερης εμβέλειας για την περιοχή του Αιγαίου»/ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ,με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου και από το αποθεματικό κεφάλαιο την μετέφερε για την ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ: Οργανισμού Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού-Αθλητισμού για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων». β)-. Το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων μας γνώρισε ότι από το κληροδότημα Γ.Πετρίδη ο Δήμος μας μπορεί να εισπράξει τόκους: ποσού 2.284,56 που αφορούν το Α Εξάμηνο του έτους 2010, ποσού: 2.363,16 που αφορούν το Β Εξάμηνο του έτους 2010 και ποσού 2.285,14 που αφορούν το Α Εξάμηνο του έτους Με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ αποδέχθηκε την το συνολικού ποσού 6.932,86 /ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ και το ενέγραψε ως έσοδο στον Κ.Α με τίτλο «Έσοδα από κληροδότημα Γ. Πετρίδη» με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου και από το αποθεματικό κεφάλαιο το μετέφερε στον Κ.Α των εξόδων για να διατεθεί σύμφωνα με την διαθήκη του δωρητή ( δωρεά ακινήτων στην πρώην κοινότητα Νέας Κούταλης),την σχετική απόφαση της πρώην κοινότητας Νέας Κούταλης και την αριθμ.23/2012 απόφαση του Τ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης όπως παρακάτω: 1. Α Εξάμηνο 2010 ποσό 2284,56 α. Ποσό 1500 να διατεθεί για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου *ΝΟΣΤΟΣ*. β.ποσό 784,56 για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου *ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 2.Β Εξάμηνο 2010 ποσό 2.363,16

4 α.ποσό 1.500,00 για λειτουργικές δαπάνες του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κούταλης. β.ποσό 863,16 για προμήθεια πάγκων και μικρών κάδων απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν στην παραλία και στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. 3.Α Εξάμηνο 2011 ποσό 2.285,14 Για συντήρηση και μερική αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την κατάσταση του ταμειακού υπολοίπου στις 31/12/2012 στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα συμπεριλαμβάνονται και οι δύο παραπάνω χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού ,86. Προτείνεται η διαφορά του χρηματικού υπολοίπου των Εκτάκτων Ανειδίκευτων Εσόδων που αφορά τις δύο χρηματοδοτήσεις που δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 να γίνει αποδοχή και να εγγραφεί στον Κ.Α «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΑ) για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες επενδύσεις» ποσό ,86 με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου. Από το αποθεματικό να μεταφερθεί πίστωση: α) 6.000,00 /Έκτακτα Ανειδίκευτα για την ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ: Οργανισμού Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού-Αθλητισμού για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» και β) 6.932,86 /ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ στον Κ.Α των εξόδων με τίτλο «Απόδοση εσόδων από κληροδότημα Γ. Πετρίδη» για να διατεθεί σύμφωνα με την διαθήκη του δωρητή ( δωρεά ακινήτων στην πρώην κοινότητα Νέας Κούταλης),την σχετική απόφαση της πρώην Κοινότητας Νέας Κούταλης και την αριθμ.23/2012 απόφαση του Τ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης όπως παρακάτω: 2. Α Εξάμηνο 2010 ποσό 2284,56 α. Ποσό 1500 να διατεθεί για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου *ΝΟΣΤΟΣ*. β.ποσό 784,56 για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου *ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ* 2.Β Εξάμηνο 2010 ποσό 2.363,16 α.ποσό 1.500,00 για λειτουργικές δαπάνες του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κούταλης. β.ποσό 863,16 για προμήθεια πάγκων και μικρών κάδων απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν στην παραλία και στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. 3.Α Εξάμηνο 2011 ποσό 2.285,14 Για συντήρηση και μερική αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. Προτείνεται το Δ.Σ να διαθέσει σε βάρος των παραπάνω Κ.Α πίστωση 6.000,00 και 6.932,86 για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. Γ) Επίσης με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ δημιουργήθηκαν στο σκέλος τον εξόδων του προϋπολογισμού 2012 νέοι Κ.Α και αναλήφθηκαν υποχρεώσεις από τακτικά έσοδα οι δαπάνες των οποίων δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013.Ειδικότερα: 1. Δημιουργήθηκε νέος Κ.Α με τίτλο «Εργολαβία Καθαριότητας Οδών Πλατειών και Πεζοδρομίων των Δ.Ε του Δήμου Λήμνου» με ποσό Τακτικά 2. Δημιουργήθηκε νέος ΚΑ /Τακτικά με τίτλο: Σύνταξη δασικής μελέτης για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι με πίστωση 5.000, Δημιουργήθηκε νέος ΚΑ /Τακτικά με τίτλο: «Εργασία κλαδέματος καλλωπισμού αλσυλλίων και δένδρων κατά μήκος των δημοτικών δρόμων» με πίστωση ,00.

5 Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται να μεταφερθεί από το αποθεματικό πίστωση ,00 /Τακτικά για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α: 1.Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Εργολαβία Καθαριότητας Οδών Πλατειών και Πεζοδρομίων των Δ.Ε του Δήμου Λήμνου» με ποσό Δημιουργία νέου ΚΑ /Τακτικά με τίτλο: Σύνταξη δασικής μελέτης για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι με πίστωση 5.000, Δημιουργία νέου ΚΑ /Τακτικά με τίτλο: «Εργασία κλαδέματος καλλωπισμού αλσυλλίων και δένδρων κατά μήκος των δημοτικών δρόμων» με πίστωση ,00. Δ.)- Από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθεί πίστωση ποσού 173,00 για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α 1.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού- Τοποθέτηση 2 ΦΣ υδραργύρου στην περιοχή Αμυγδαλιές Μύρινας» με ποσό 123, Δημιουργία νέου ΚΑ με ονομασία «Ανανέωση ονόματος χώρου στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου (Domain Name)» με ποσό 50,00 που αφορά τη συνδρομή δύο χρόνων Ε)- Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την κατάσταση του ταμειακού υπολοίπου στις 31/12/2012 στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα συμπεριλαμβάνονται και δύο χρηματοδοτήσεις ,76 και ,35 για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων,οι οποίες εκταμιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους Προτείνεται η διαφορά του χρηματικού υπολοίπου των Εκτάκτων Ανειδίκευτων Εσόδων που αφορά τις δύο χρηματοδοτήσεις ,76 και ,35 για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από το ΥΠΕΣ, που δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 να γίνει αποδοχή και να εγγραφεί στον Κ.Α «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΑ) για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες επενδύσεις» ποσό ,11 με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου. Από το αποθεματικό να μεταφερθεί πίστωση:α) ,35 /Έκτακτα Ανειδίκευτα/ΥΠΕΣ στον Κ.Α με τίτλο «Μεταβίβαση πίστωση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή». Ειδικότερα η πίστωση θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και β) ,76 στον Κ.Α με τίτλο «Μεταβίβαση πίστωση στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή».Ειδικότερα η πίστωση θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Να ψηφίζει και να διαθέσει τις παραπάνω πιστώσεις για να μεταβιβαστούν στις Σχολικές Επιτροπές. ΣΤ) - Ψήφιση σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» πίστωση 2.500,00. Ειδικότερα η πίστωση θα διατεθεί για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις Δ.Ε. στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25 ης Μαρτίου. Ζ)- Ψήφιση σε βάρος του ΚΑ με ονομασία «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 500,00 για την κάλυψη των εξόδων-προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις Κυπριακές αρχές (Δήμαρχο κλπ) που θα φιλοξενήσουν το Δήμαρχο κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Η) - Να τροποποιήσει το Ε.Π Δ και το Τεχνικό πρόγραμμα και να εντάξει σ αυτά το παραπάνω έργα- εργασίες».

6 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη του 1) Τις αριθμ.378/2012 και 13/2013 αποφάσεις του 2) Την διαμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου την 31 η Δεκεμβρίου ) Την αριθμ.367/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός του οικ. έτους 2013 του Δήμου Λήμνο 4) Την αριθμ.2270/178/ απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Α με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου 5) Τις διατάξεις του αρθρ.8 του Β.Δ 17/5-15/6/1959 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Αριθμός απόφασης 72/ Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 20123, όπως παρακάτω: Α. Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση συνολικού ποσού ,00 /τακτικά/ ΥΠΕΣ για να δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι ΚΑ και να ενισχυθούν ΚΑ που είναι σε ανεπάρκεια,σύμφωνα με εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου και των αρμοδίων Αντιδημάρχων : 1.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος για την οριοθέτηση των υπ αριθ. 2067, 2070, 2095 αγροτεμαχίων της διανομής έτους 1929, της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Λήμνου», με συνολικό ποσό 1.000,00 με το Φ.Π.Α. 2.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Υδραυλικής Μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Δ. Θάνους» με συνολικό ποσό ,00 με το Φ.Π.Α. 3.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Η/Μ Μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Τ.Δ. Θάνους» με συνολικό ποσό 3.690,00 με το Φ.Π.Α. 4.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι» με συνολικό ποσό 5.220,00 με το Φ.Π.Α 5.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Εργασία καταγραφής - αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων» με ποσό 4.000,00 με Φ.Π.Α. 6.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού και διαδικασιών κύρωσης δικτύων κοινοχρήστων χώρων» με ποσό , Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Σίτιση Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σε λαθρομετανάστες» με ποσό 5.000,00.Η δημιουργία του παραπάνω Κ.Α είναι απαραίτητη γιατί το τελευταίο χρόνο αποβιβάζονται από τα παράλια της Τουρκίας και στο Νησί μας αρκετοί λαθρομετανάστες μεταξύ των οποίων νεογέννητα παιδιά και έγκυες γυναίκες που έχουν ανάγκη άμεσης σίτισης και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Στη Λήμνο δεν υπάρχει σταθμός υποδοχής λαθρομεταναστών, αλλά ούτε κάποια άλλη δημόσια Αρχή αναλαμβάνει να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες που έχουν μέχρι να μεταφερθούν σε σταθμούς υποδοχής.

7 Ανθρωπιστικοί λόγοι υποχρεώνουν το Δήμο να τους προσφέρει την απολύτως αναγκαία σίτιση και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης. Διαθέτει σε βάρος του παραπάνω Κ.Α πίστωση 5.000,00 για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών. 8.- Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων Υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας» με ποσό 5.000, Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Τοποθέτηση δύο επιτοίχιων Φ.Σ για την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή Πλατύ Δήμου Λήμνου» με ποσό 790,00, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο 50059/14/1/2013 της ΔΕΗ Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων» με ποσό 5.000,00. Ψηφίζει και διαθέτει την παραπάνω πίστωση για να μεταβιβαστεί στην Σχολική Επιτροπή Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου για υλοποίηση και ενημέρωση για την ανάπτυξη μαζικών σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων» με ποσό 4.000,00 Ψηφίζει και διαθέτει την παραπάνω πίστωση για να μεταβιβαστεί στο Ν.Π.Δ.Δ Ενισχύει τον Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» με ποσό 6.000, Ενισχύει τον Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης» με ποσό , Ενισχύει τον Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης του Δημάρχου» με ποσό 5.000, Ενισχύει τον Κ.Α με τίτλο «Απόδοση εισφορών Αντιδημάρχων» με ποσό ,00. Β. Με την αριθμ.378/ απόφαση του Δ.Σ δημιουργήθηκαν στο σκέλος τον εξόδων του προϋπολογισμού 2012 νέοι Κ.Α και αναλήφθηκαν υποχρεώσεις οι δαπάνες των οποίων δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 γιατί ψηφίσθηκε ενωρίτερα στις Ειδικότερα: α) - Με το αριθμ. πρωτ. ΔΠΟ/Φ.321.3/9043/ έγγραφο του Υπουργείου Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής-Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης 6.000,00. ως επιχορήγηση στο Δήμο Λήμνου, προκειμένου Ο Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού - Αθλητισμού να οργανώσει πολιτιστικές εκδηλώσεις. Με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ αποδέχθηκε την επιχορήγηση την ενέγραψε στο νέο ΚΑ στο σκέλος των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ και Περιφερειών για οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων ευρύτερης εμβέλειας για την περιοχή του Αιγαίου» / ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ, με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου και από το αποθεματικό κεφάλαιο την μετέφερε για την ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμού Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων». β) - Το Ταμείο παρακαταθηκών και δανείων μας γνώρισε ότι από το κληροδότημα Γ.Πετρίδη ο Δήμος μας μπορεί να εισπράξει τόκους: ποσού 2.284,56. που αφορούν το Α Εξάμηνο του έτους 2010, ποσού: 2.363,16. που αφορούν το Β Εξάμηνο του έτους 2010 και ποσού 2.285,14. που αφορούν το Α Εξάμηνο του έτους Με την παραπάνω απόφαση το Δ.Σ αποδέχθηκε το συνολικό πόσο των 6.932,86 / ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ και το ενέγραψε ως έσοδο στον Κ.Α με τίτλο «Έσοδα από

8 κληροδότημα Γ. Πετρίδη» με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου και από το αποθεματικό κεφάλαιο το μετέφερε στον Κ.Α των εξόδων για να διατεθεί σύμφωνα με την διαθήκη του δωρητή (δωρεά ακινήτων στην πρώην κοινότητα Νέας Κούταλης), την σχετική απόφαση της πρώην κοινότητας Νέας Κούταλης και την αριθμ.23/2012 απόφαση του Τ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης όπως παρακάτω: 1. Α Εξάμηνο 2010 ποσό 2.284,56 α.ποσό 1.500,00. να διατεθεί για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΝΟΣΤΟΣ». β.ποσό 784,56. για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» 2. Β Εξάμηνο 2010 ποσό 2.363,16. α.ποσό 1.500,00. για λειτουργικές δαπάνες του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κούταλης. β.ποσό 863,16. για προμήθεια πάγκων και μικρών κάδων απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν στην παραλία και στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. 3. Α Εξάμηνο 2011 ποσό 2.285,14 για συντήρηση και μερική αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την κατάσταση του ταμειακού υπολοίπου στις 31/12/2012 στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα συμπεριλαμβάνονται και οι δύο παραπάνω χρηματοδοτήσεις συνολικού ποσού ,86. Την διαφορά του χρηματικού υπολοίπου των Εκτάκτων Ανειδίκευτων Εσόδων που αφορά τις δύο χρηματοδοτήσεις που δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 αποδέχεται και την εγγράφει στον Κ.Α «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΑ) για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες επενδύσεις», ποσό ,86. με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου. Από το αποθεματικό μεταφέρει πίστωση: α) 6.000,00. / Έκτακτα Ανειδίκευτα για την ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Οργανισμού Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων» και β) 6.932,86. / ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ στον Κ.Α των εξόδων με τίτλο «Απόδοση εσόδων από κληροδότημα Γ. Πετρίδη» για να διατεθεί σύμφωνα με την διαθήκη του δωρητή ( δωρεά ακινήτων στην πρώην κοινότητα Νέας Κούταλης),την σχετική απόφαση της πρώην Κοινότητας Νέας Κούταλης και την αριθμ. 23/2012 απόφαση του Τ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Νέας Κούταλης, όπως παρακάτω: 1. Α Εξάμηνο 2010 ποσό 2.284,56. α. Ποσό 1.500,00. να διατεθεί για οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΝΟΣΤΟΣ». β.ποσό 784,56. για οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Ομίλου «ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ» 2. Β Εξάμηνο 2010 ποσό 2.363,16. α.ποσό 1.500,00. για λειτουργικές δαπάνες του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κούταλης. β.ποσό 863,16. για προμήθεια πάγκων και μικρών κάδων απορριμμάτων που θα τοποθετηθούν στην παραλία και στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. 3. Α Εξάμηνο 2011 ποσό 2.285,14 για συντήρηση και μερική αντικατάσταση των οργάνων της παιδικής χαράς στην πλατεία της τοπικής Κοινότητας. Διαθέτει σε βάρος των παραπάνω Κ.Α πίστωση 6.000,00. και 6.932,86. για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών.

9 Γ) Επίσης με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. δημιουργήθηκαν στο σκέλος τον εξόδων του προϋπολογισμού 2012 νέοι Κ.Α και αναλήφθηκαν υποχρεώσεις από τακτικά έσοδα οι δαπάνες των οποίων δεν προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό οικ. έτους Ειδικότερα: 1. Δημιουργήθηκε νέος Κ.Α με τίτλο «Εργολαβία Καθαριότητας Οδών Πλατειών και Πεζοδρομίων των Δ.Ε του Δήμου Λήμνου» με ποσό Τακτικά 2. Δημιουργήθηκε νέος ΚΑ / Τακτικά με τίτλο «Σύνταξη δασικής μελέτης για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι» με πίστωση 5.000, Δημιουργήθηκε νέος ΚΑ / Τακτικά με τίτλο «Εργασία κλαδέματος καλλωπισμού αλσυλλίων και δένδρων κατά μήκος των δημοτικών δρόμων» με πίστωση ,00. Ύστερα από τα παραπάνω μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση ,00. / Τακτικά για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α: 1.Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Εργολαβία Καθαριότητας Οδών Πλατειών και Πεζοδρομίων των Δ.Ε του Δήμου Λήμνου» με ποσό Δημιουργεί νέο ΚΑ / Τακτικά με τίτλο «Σύνταξη δασικής μελέτης για το αλσύλλιο Κέρους και για το δασάκι στο Μεγάλο Φαναράκι» με πίστωση 5.000, Δημιουργεί νέο ΚΑ / Τακτικά με τίτλο «Εργασία κλαδέματος καλλωπισμού αλσυλλίων και δένδρων κατά μήκος των δημοτικών δρόμων» με πίστωση ,00. Δ) Από το αποθεματικό κεφάλαιο μεταφέρει πίστωση ποσού 173,00. για την δημιουργία των παρακάτω νέων Κ.Α 1. Δημιουργεί νέο Κ.Α με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού - Τοποθέτηση 2 ΦΣ υδραργύρου στην περιοχή Αμυγδαλιές Μύρινας» με ποσό 123, Δημιουργεί νέο ΚΑ με ονομασία «Ανανέωση ονόματος χώρου στη διαδικτυακή σελίδα του Δήμου (Domain Name)» με ποσό 50,00. που αφορά τη συνδρομή δύο χρόνων Ε) Η Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την κατάσταση του ταμειακού υπολοίπου στις 31/12/2012 στο χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Έκτακτα Ανειδίκευτα Έσοδα συμπεριλαμβάνονται και δύο χρηματοδοτήσεις ,76 και ,35 για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων,οι οποίες εκταμιεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2012 μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους Την διαφορά του χρηματικού υπολοίπου των Εκτάκτων Ανειδίκευτων Εσόδων που αφορά τις δύο χρηματοδοτήσεις ,76. και ,35. για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από το ΥΠΕΣ, που δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 αποδέχεται και την εγγράφει στον Κ.Α «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (ΑΝΕΙΔΕΚΕΥΤΑ) για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για Δημόσιες επενδύσεις» ποσό ,11. με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου. Από το αποθεματικό μεταφέρει πίστωση : α) ,35. / Έκτακτα Ανειδίκευτα / ΥΠΕΣ στον Κ.Α με τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή». Η πίστωση να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και β) ,76. στον Κ.Α με τίτλο «Μεταβίβαση πίστωσης στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή». Η πίστωση να διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

10 Ψηφίζει και διαθέτει τις παραπάνω πιστώσεις για να μεταβιβαστούν στις Σχολικές Επιτροπές. ΣΤ) Ψηφίζει σε βάρος του Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών» πίστωση 2.500,00. Η πίστωση να διατεθεί για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις Δ.Ε. στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25 ης Μαρτίου. Ζ) Ψηφίζει σε βάρος του ΚΑ με ονομασία «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 500,00 για την κάλυψη των εξόδων - προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τις Κυπριακές αρχές (Δήμαρχο κ.λ.π.) που θα φιλοξενήσουν το Δήμαρχο κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο. 2. Τροποποιεί το Ε.Π Δ και το Τεχνικό πρόγραμμα και εντάσσει σ αυτά τα παραπάνω έργα - εργασίες. Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνής και Μαρινάκη Δημητρίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2013. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα 26/02/2013 Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Κυριαζής Παλαιολόγος Ψυχούδης Βασίλειος Βουλγαράκης Δημήτριος Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Αγάπιος Κωνσταντίνος Μπανάβου Μάλαμα Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Πινάκος Δημήτριος Σακαρίκος Γεώργιος Μαρινάκης Δημήτριος Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Κριαρής Αγοραστός Χατζόγλου Σπυρίδων Μπουλώτης Δημήτριος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 22 ης Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 411/2014 Θέμα 25 ο : Διαγραφή οφειλών (Μέρος Β ) βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης διαφόρων θεµάτων» Αριθµ. Απόφαση: 94 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αποφασίζει Οµόφωνα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10/20-4-2011 Συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Σαµοθράκης. Στη Σαµοθράκη σήµερα 20-4-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 µ.µ. το Δηµοτικό Συµβούλιο Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 4 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 4/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα