Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου 2014."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 08/2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Μαΐου Αριθμός Απόφασης 189/2014 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2 ου ΑΠΕ, 2 ου ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας» Σήμερα την 30 η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του τέως Επαρχιακού Συμβουλίου Λήμνου, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, ύστερα από την 8660/ πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν: Παρόντες Απόντες 1. Αδαμίδης Κωνσταντίνος 1. Τούφου - Σαράντη Μαγδαληνή 2. Τσανταρλιώτης Παναγιώτης 2. Μαυροθαλασσίτης Παναγιώτης 3. Πλαφαδέλλης Ευάγγελος 3. Κριαρής Αγοραστός 4. Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα 4. Σκαμάγκης Αθανάσιος 5. Κυριαζής Παλαιολόγος 6. Ψυχούδης Βασίλειος 7. Βουλγαράκης Δημήτριος 8. Λυριστής Παράσχος 9. Κουκούμης Ευστράτιος 10. Τριβόλας Τριαντάφυλλος 11. Αγάπιος Κωνσταντίνος 12. Μπανάβου Μάλαμα 13. Κουκουλήθρας Στυλιανός 14. Κωνσταντάρας Σωτήριος 15. Πινάκος Δημήτριος 16. Σακαρίκος Γεώργιος 17. Μαρινάκης Δημήτριος 18. Μοσχάκης Νικόλαος 19. Σαρδιανός Αθανάσιος 20. Χατζόγλου Σπυρίδων 21. Πανταζής Σαράντης 22. Κατσανέρη Δέσποινα 23. Μπουλώτης Δημήτριος Ο Δήμαρχος κ.χατζηδιαμαντής Αντώνης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Παρόντες ήταν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων: 1. Τοπική Κοινότητα Βάρους κ. Κριθαρέλλης Βασίλειος 2. Δημοτική Κοινότητα Μύρινας κ. Καλλιγερής Βαγιανός ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΛΘ-ΡΔΝ Χρέη πρακτικογράφου εκτέλεσε η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κ. Κοντού Χριστίνα. Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι τριών (23) εκ των είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

2 Η δημοτική σύμβουλος κ. Κωνστάντιου Δέσποινα προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 02 ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέµα, προς τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου, έθεσε υπόψη τους την εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λήμνου κ. Βουλγαροπούλου Όλγας, που έχει επιδοθεί στους δημοτικούς συμβούλους και η οποία αναφέρει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Μύρινα, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1372 ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΛΘ-ΡΔΝ Πληροφορίες: Δανιήλ Κλεοπάτρα Ταχ. Δ/νση: Μύρινα Λήμνου Τ.κ: Τηλ: Fax: Ε-mail: Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου Κοιν.: KANTIA TEXNIKH A.E. Ιτάνου 30, Ηράκλειο Κρήτης Τ.κ Θέμα: Διαβίβαση 2 ου ΠΚΤΜΝΕ & 2 ου ΑΠΕ Χορήγηση παράτασης Έργο: «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας», Σας διαβιβάζουμε τα παρακάτω συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παράγραφος 4 του Ν.3669/08. Η απόφαση έγκρισης τους από το Δ.Σ. Λήμνου, είναι εξαιρετικά επείγουσα διότι το έργο είναι σε εξέλιξη και πρέπει να εκτελεστούν οι νέες εργασίες που προβλέπονται στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, ώστε να παραδοθεί άμεσα σε κοινή χρήση. Συνημμένα: Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας. 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. 2 ο ΠΚΤΜΝΕ. Η από αίτηση χορήγησης παράτασης του αναδόχου. Η αρ.πρωτ.:οικ 2343/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την χορήγηση παράτασης. Η αρ.πρωτ.:οικ 2643/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. Ακριβές αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λήμνου Όλγα Βουλγαροπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Δ.:Φάκελος έργου

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάδοχος: ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ.Τ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνοδεύει τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) 1. Με την αρ.οικ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ» με κωδικό MIS , στον άξονα προτεραιότητας 08-Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Η μελέτη (με αρ.μελέτης:01/2011) δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένων των απολογιστικών εργασιών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., συντάχθηκε από την Κλεοπάτρα Δανιήλ πολιτικό μηχανικό, την Ελευθερία Πολυτάκη αρχιτέκτων μηχανικό και τον Κων/νο Γιαννουλάκη μηχανολόγο μηχανικό, υπάλληλοι του Δήμου Λήμνου και θεωρήθηκε στις από τον Βασίλειο Χατζηδημητρίου, προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Λήμνου. 3. Με την αριθμ.:150/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, καθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου. 4. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου, διενεργήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012 με ανοικτή δημοπρασία και προέκυψε μειοδότης η εργοληπτική εταιρία ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 42,14%. 5. Με την αριθμ.:12/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας. 6. Με το αρ.πρωτ.: συμφωνητικό, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου ποσού ,13 (εκ των οποίων για εργολαβικές εργασίες: ,37, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%: ,73, για απρόβλεπτες εργασίες 15%: ,97, για απολογιστικές εργασίες: 9.357,19, για αναθεώρηση εργασιών: 3.824,75 και για ΦΠΑ 16%: ,12 ). 7. Η επίβλεψη του έργου ασκείται σήμερα από την Κλεοπάτρα Δανιήλ, πολιτικό μηχανικό του Δήμου Λήμνου και τον Μιχάλη Καλδή, μηχανολόγο μηχανικό του Δήμου Λέσβου. 8. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν πεντακόσιες εβδομήντα (570) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή μέχρι στις Με την αριθμ.:310/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα τρεις (63) ημέρες, δηλαδή μέχρι την Ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ. 291/2013 Απόφαση του Δ.Σ. Λήμνου. 11. Με την αριθμ.:42/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου, χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την Για την σύνταξη των νέων τιμών, θα γίνεται αναγωγή στο τρίμηνο δημοπράτησης, δηλαδή Δ Συντελεστές σ1=α/β=1 (Ομάδες ΣΤ, Ζ), σ2=α/β=1,07298 (Ομάδα Δ).

4 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Το έργο αφορά στην επέκταση του σχολείου με την κατασκευή διώροφης προσθήκης με υπόγειο στο υφιστάμενο διώροφο κτίριο 3. Στο νέο κτίριο, στον όροφο, διαμορφώνονται πέντε αίθουσες διδασκαλίας και τουαλέτες. Στο ισόγειο διαμορφώνονται πέντε αίθουσες διδασκαλίας και κυλικείο. Στο υπόγειο διαμορφώνονται όλοι οι βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, γενικό αρχείο κλπ). Στα υφιστάμενα κτίρια γίνεται διαρρύθμιση ως εξής: Στο κτίριο 3 στο ισόγειο δημιουργούνται γραφεία δασκάλων, ιατρείο, γραφείο συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, τουαλέτες προσωπικού, τουαλέτες μαθητών, WC ΑΜΕΑ. Στο κτίριο 2 δημιουργείται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Κατασκευάζεται σκηνή καθώς και παρασκήνια. Μεταξύ των κτιρίων 2 και 3 δημιουργείται κλειστός διάδρομος (από μέταλλο και γυαλί). Στο κτίριο 1, δημιουργείται χώρος βιβλιοθήκης, τραπεζαρία με κουζίνα καθώς και τουαλέτες. Γ. ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1 ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο 2 ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε κατ εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, για τις αυξομειώσεις ποσοτήτων και την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών, και η ανάγκη σύνταξής του προέκυψε για τους εξής λόγους: 1. Για την προσαρμογή των ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών προκειμένου να διορθωθούν προφανείς παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, όπως αυτά προέκυψαν από αναλυτικές επιμετρήσεις και προμετρήσεις βασισμένες στα σχέδια του έργου. 2. Για να συμπεριληφθούν στο έργο πρόσθετες, απρόβλεπτες στην πλειοψηφία τους εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες από κατασκευαστικής πλευράς και οι οποίες δεν μπορούν να διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 1 ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. Δ. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ Στην παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/2008 ορίζεται ότι «Με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης, ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου» Με βάση αυτή τη λογική, συντάχθηκαν και οι νέες τιμές που περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρωτόκολλο, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω μαζί με την ανάγκη σύνταξής τους: 2ΠΝΤ/01. Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες, για την προσθήκη γωνιοκράνων σε όλες τις ακμές των τοιχοδομών ή δοκών που κατασκευάστηκαν από γυψοσανίδα. Eργασία που είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή των γυψοσανίδων.

5 2ΠΝΤ/02. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς ανω των 30 cm, για την προμήθεια και τοποθέτηση πλακών τσιμέντου στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Εργασία που περιλαμβάνεται στα σχέδια της μελέτης αλλά δεν είχαν περιληφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης 2ΠΝΤ/03. Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο απλές, για την προμήθεια φύλλων μολύβδου και την κατασκευή ταρατσομόλυβων στις απορροές των ομβρίων του δώματος του Κτιρίου 4. Εργασίες που έπρεπε να εκτελεστούν για την άρτια λειτουργία του έργου αλλά δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική μελέτη. 2ΠΝΤ/04. WC ΑΜΕΑ Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του, για την προμήθεια και τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής που απαιτούνται για την κατασκευή ενός πλήρους WC ΑΜΕΑ. Εργασίες που περιλαμβάνονται στα σχέδια της μελέτης αλλά δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική μελέτη. 2ΠΝΤ/05. Πρόσθετη τιμή για inverter κυκλοφορητή, καθώς σύμφωνα με τη γενική οδηγία της Ε.Ε. από το 2013 και εντεύθεν είναι υποχρεωτική η χρήση τους και συνεπώς είναι απαιτητή η αλλαγή του συμβατικού που περιλαμβάνεται στη μελέτη. 2ΠΝΤ/06. Αντικεραυνικά πινάκων, για την πλήρη αντικεραυνική προστασία του συνόλου των πινάκων και του εξοπλισμού του έργου είναι απαιτητή εκ των κανονισμών η προμήθεια και τοποθέτηση αντικεραυνικών σε όλους τους πίνακες. 2ΠΝΤ/07. Σύστημα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης, για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου ελεγκτή (με αυτόματη τρίοδη βάνα) και αισθητηρίων για την εκμετάλλευση της θερμοκρασίας του νερού επιστροφής στο κύκλωμα της θέρμανσης. Κρίθηκε απαιτητή η χρήση του, για συμμόρφωση με τις οδηγίες του Κ.Ε.Ν.Α.Κ.. 2ΠΝΤ/08. Αντλία θερμότητας, για την προμήθεια και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας στο Κτίριο 1 που σε συνδυασμό με την τοποθέτηση F.C.U. στο χώρο θα επιτυγχάνεται καλύτερη και οικονομικότερη θέρμανση αλλά και ψύξη του χώρου. Κρίθηκε απαραίτητη για να επιτευχθεί ανεξάρτητη λειτουργία του χώρου, μιας και έχει διαφορετική χρήση από τους άλλους χώρους ενώ απαιτεί και λειτουργία ψύξης η οποία δεν είναι δυνατή βάσει του προδιαγραφόμενου συστήματος. Επίσης με τη συγκεκριμένη αλλαγή επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Κ.Ε.Ν.Α.Κ.. 2ΠΝΤ/09. Ντουλάπα μηχανοστασίου ανελκυστήρα & άνοιγμα θύρας, για την προμήθεια και τοποθέτηση ντουλάπας μηχανοστασίου στο χώρο του λεβητοστασίου καθώς η κατασκευή του μηχανοστασίου στη θέση που προβλεπόταν από τη μελέτη ήταν αδύνατη (πολύ απομακρυσμένο μηχανοστάσιο από το θάλαμο). Επίσης, η νέα τιμή αφορά και την τροποποίηση στα ανοίγματα θυρών του θαλάμου καθώς στο ισόγειο και στον όροφο μιας και οι πόρτες ανοίγουν από την ίδια πλευρά ενώ στο υπόγειο όχι. 2ΠΝΤ/10. Δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος από πολυαιθυλένιο 1 m3, για την προμήθεια και τοποθέτηση δεξαμενών του 1m3 αντί για αυτές που προβλέπονταν από τη μελέτη καθώς δεν ήταν δυνατή η τοποθέτησή τους λόγω στενότητας των ανοιγμάτων. 2ΠΝΤ/11. Λέβητας νερού kcal/h, για την προμήθεια και τοποθέτηση λέβητα kcal/h σε αντικατάσταση του λέβητα της μελέτης. Η αντικατάσταση είναι επιβεβλημένη καθώς υπάρχει μείωση της απαιτούμενης θερμικής ισχύος της εγκατάστασης δεδομένου ότι : α) το Κτίριο 2, από την μελέτη διαθέτει σύστημα κλιματισμού και συνεπώς υπάρχει επικάλυψη των δύο συστημάτων και β) στο Κτίριο 1 κατασκευάζεται αυτόνομο σύστημα ψύξης θέρμανσης με αντλία θερμότητας. Συνεπώς ο χρησιμοποιούμενος λέβητας θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες μόνο του κυρίως κτιρίου. 2ΠΝΤ/12. Καυστήρας 6-10kg, λόγω αντικατάστασης του λέβητα. 2ΠΝΤ/13. Βαλβίδα ρυθμίσεως θερμικού κυκλώματος, τύπου STK, για την προμήθεια και τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών σε όλα τα σώματα.. Κρίθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση τους για να επιτευχθεί αυτονομία λειτουργίας των χώρων, λόγω και διαφορετικής χρήσης τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η

6 οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος, ενώ με τη συγκεκριμένη αλλαγή επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Κ.Ε.Ν.Α.Κ.. 2ΠΝΤ/14. Σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων, για προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εξοικονόμησης που εκμεταλλεύεται τη θερμοκρασία των καυσαερίων απόρριψης για την προθέρμανση του νερού θέρμανσης. Με τη συγκεκριμένη αλλαγή επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με τις οδηγίες του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. καθώς επιτυγχάνεται σημαντικότατη βελτίωση του βαθμού απόδοσης του λέβητα. 2ΠΝΤ/15. Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά, συνδεομένη με φλάντζα διαμέτρου Φ 100 mm, για την προμήθεια και τοποθέτηση βαλβίδας αντεπιστροφής στην έξοδο του πυροσβεστικού συγκροτήματος. Απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης και δεν είχε περιληφθεί στην αρχική μελέτη. 2ΠΝΤ/16. Μειωτής πιέσεως ρευστού φλαντζωτός ονομ. διαμέτρου 65 mm, για την προμήθεια και τοποθέτηση μειωτών πίεσης στους κλάδους της πυρόσβεσης που οδηγούν στα sprinkler. Απαιτείται για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος πυρόσβεσης καθώς τα sprinkler λειτουργούν με διαφορετική πίεση νερού από αυτή που βγάζει στην έξοδο το πυροσβεστικό συγκρότημα και δεν είχε περιληφθεί στην αρχική μελέτη. Το σύνολο των παραπάνω αυξήσεων συμβατικών ποσοτήτων καθώς και των νέων εργασιών καλύφθηκε από μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων. Βάσει αυτών, το συμβατικό αντικείμενο του έργου παραμένει σταθερό. Αναλυτικά η οικονομική διαμόρφωση της συνολικής δαπάνης του έργου έχει ως εξής: ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΧΙΚΗ 1 ΟΥ Α.Π.Ε. 2 ΟΥ Α.Π.Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε , , , ,45 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ 0,03 0,03 0,03-0,03 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ , , , ,42 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , , ,07 0, , , ,19 0,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.824, , ,75 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α , , ,01 0,00 Φ.Π.Α , , ,12 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , , ,13 0,00 Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: Α) Την από αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου του παραπάνω έργου. Β) Την αρ.πρωτ.:οικ 2343/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την χορήγηση παράτασης. Γ) Την αρ.πρωτ.:οικ 2643/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. Δ) Την από (3 ο πρακτικό, 8 ο θέμα) συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία αποφασίστηκε θετικά η χρήση των επί έλασσον δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57, Ν.3669/08.

7 Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Λήμνου, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 1. Εγκρίνει τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που το συνοδεύει. 2. Γνωμοδοτήσει θετικά για την προέγκριση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 19 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με άρθρο 48, παράγραφος 10 του Ν. 3669/2008. Μύρινα, Οι επιβλέποντες μηχανικοί Θεωρήθηκε Καλδής Μιχάλης Μηχανολόγος Μηχανικός Η προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.Λ. Δήμου Λέσβου Δήμου Λήμνου Δανιήλ Κλεοπάτρα Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Λήμνου» Ο Πρόεδρος στην συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη του 1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ Το 2 ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και τον 2 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας» 3. Την από αίτηση παράτασης περαίωσης εργασιών του αναδόχου του παραπάνω έργου. 4. Την αρ.πρωτ.: ΟΙΚ 2343/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την χορήγηση παράτασης. 5. Την αρ.πρωτ.: ΟΙΚ 2643/ Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Β.Α., για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. 6. Την από (3ο πρακτικό, 8ο θέμα) συνεδρίαση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία αποφασίστηκε θετικά η χρήση των επί έλασσον δαπανών για την εκτέλεση άλλων εργασιών του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 57, Ν.3669/08 7. Την ανωτέρω εισήγηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα Αριθμός απόφασης 189/ Την έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. και του 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επέκταση και Διαρρύθμιση του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας», όπως αναλυτικά φαίνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 2. Γνωμοδοτεί θετικά για την προέγκριση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως τις 19 Ιουλίου 2014, σύμφωνα με άρθρο 48, παράγραφος 10 του Ν. 3669/2008. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2014.

8 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΩΛΘ-ΡΔΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αδαμίδης Κωνσταντίνος Ακριβές απόσπασμα Μύρινα Ο Πρόεδρος Αδαμίδης Κωνσταντίνος ΤΑ ΜΕΛΗ Τσανταρλιώτης Παναγιώτης Πλαφαδέλλης Ευάγγελος Κωνστάντιου Βογδάνου Δέσποινα Κυριαζής Παλαιολόγος Ψυχούδης Βασίλειος Βουλγαράκης Δημήτριος Λυριστής Παράσχος Κουκούμης Ευστράτιος Τριβόλας Τριαντάφυλλος Αγάπιος Κωνσταντίνος Μπανάβου Μάλαμα Κουκουλήθρας Στυλιανός Κωνσταντάρας Σωτήριος Πινάκος Δημήτριος Σακαρίκος Γεώργιος Μαρινάκης Δημήτριος Μοσχάκης Νικόλαος Σαρδιανός Αθανάσιος Χατζόγλου Σπυρίδων Πανταζής Σαράντης Κατσανέρη Δέσποινα Μπουλώτης Δημήτριος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 06/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18 ης Μαΐου 2012. Αριθμός Απόφασης 145/2012 Θέμα 2 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 223/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση 1 ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 182/2013 Θέμα 27 ο : Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουλίου 2013 Αριθμός Απόφασης 254/2013 Θέμα 5 ο : Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 183/2013 Θέμα 28 ο : Έγκριση δαπάνης για τουριστική προβολή του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 08/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Απριλίου 2013. Αριθμός Απόφασης 122/2013 Θέμα 4 ο : Μείωση τέλους εκκένωσης βόθρων (Τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΧΩΩΛΘ-0ΦΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 156/2013 Θέμα 1 ο : Αποδοχή πίστωσης 70.600,00 για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β41ΩΩΛΘ-96Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 186/2012 Θέμα 7 ο : Έγκριση άρθρων πρόσθετης αποζημίωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 20/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Νοεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 391/2013 Θέμα 23 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 282/2012 Θέμα 04 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 184/2012 Θέμα 05 : Έλεγχος δηλώσεων υπόχρεων τελών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩΛΘ-ΤΤΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Νοεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 331/2012 Θέμα 5 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 26 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΘ-Ψ4Δ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 72/2013 Θέμα 28 ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013.

ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΩΛΘ-4Δ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 06/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 15 ης Μαρτίου 2013. Αριθμός Απόφασης 91/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 04/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 24 ης Φεβρουαρίου 2015 Αριθμός Απόφασης 59/2015 Θέμα 15 ο : Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος. Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 51516/

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αχαρνές,27/08/2014. Τη Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Προς: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 136 73 Αχαρνές Συντάκτης: Κων/νος Φωτιάδης Τηλ.: (+30) 210 2415368 Fax: (+30) 210 2415369 Προς: Αχαρνές,27/08/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013.

Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικό 9/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 24 ης Σεπτεμβρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα την 24 η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα