OMA TraxOil Ηλεκτρονικό Σύστημα Ρύθμισης Στάθμης Λαδιού Τεχνικές προδιαγραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OMA TraxOil Ηλεκτρονικό Σύστημα Ρύθμισης Στάθμης Λαδιού Τεχνικές προδιαγραφές"

Transcript

1 Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης στάθμης λαδιού με δυνατότητα συναγερμού και διακοπής του συμπιεστή Πλεονεκτήματα Αυτόνομη μονάδα με αισθητήριο στάθμης λαδιού και μαγνητική βαλβίδα για τη ρύθμιση της παροχής λαδιού. Αισθητήριο Hall για την ακριβή μέτρηση στάθμης λαδιού Ενδείξεις συναγερμού και κατάστασης λειτουργίας με χρήση λυχνιών LEDS Επαφή SPDT για διακοπή συμπιεστή και ενεργοποίηση συναγερμού Προσφέρεται με στάνταρ πηνίο ASC της ALCO Παροχή 24 VAC, 50/60 Hz, 15 W Eύκολη εγκατάσταση με αντικατάσταση του δείκτη λαδιού Δυνατή οπτική επιθεώρηση στάθμης λαδιού 7/16-20 UNF αρσενικός σύνδεσμος παροχής λαδιού με ενσωματωμένο φίλτρο Με το ανάλογο εξάρτημα, προσαρμόζεται σε διάφορους τύπους συμπιεστών, συμβατικών και scroll Μειωτής πίεσης για τα συστήματα ρύθμισης λαδιού υψηλής πίεσης παρέχεται με κάθε μονάδα Το ηλεκτρικό σήμα παράγεται από τον πλωτήρα που λειτουργεί λόγω βαρύτητας το σύστημα δεν είναι ευαίσθητο στο άφρισμα του ψυκτικού λαδιού Εσωτερικός μαγνήτης κατακράτησης ρινισμάτων για αξιόπιστη λειτουργία Συστήνεται από τους κορυφαίους κατασκευαστές συμπιεστών OMA TraxOil Παρουσίαση Η διατήρηση της κανονικής στάθμης λαδιού είναι υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση υψηλής διάρκειας ζωής του συμπιεστή. Ειδικά όταν τοποθετούμε συμπιεστές σε παράλληλη διάταξη σε εφαρμογές με ομαδοποιημένα συγκροτήματα, η διατήρηση επαρκούς ποσότητας λαδιού στο στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή καθίσταται δύσκολη. Ένας απλός τρόπος να εξισορροπηθεί η στάθμη λαδιού σε διατάξεις παράλληλων συμπιεστών είναι η χρήση γραμμών εξισορρόπησης. Τα συστήματα αυτά αναφέρονται ως παθητικά συστήματα. Εντούτοις, τα παθητικά συστήματα απαιτούν ξεχωριστή μελέτη για κάθε εφαρμογή και λειτουργούν ικανοποιητικά μόνο κάτω από σταθερές πάνω κάτω συνθήκες λειτουργίας. Ειδικά σε εφαρμογές ψύξης με μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας και κύκλους απόψυξης, η ενεργητική ρύθμιση της στάθμης λαδιού είναι υποχρεωτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του συμπιεστή. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των ενεργητικών συστημάτων είναι το ότι, εκτός από την εξισορρόπηση της στάθμης λαδιού, καταγράφουν και τη στάθμη του και παρέχουν δυνατότητες συναγερμού. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους συμπιεστές οι οποίοι δεν έχουν

2 αντλία λαδιού και κατά συνέπεια δε μπορούν να συνδεθούν με πρεσσοστάτη λαδιού. Ο ρυθμιστής OMA TraxOil είναι ένα αυτόνομο σύστημα που παρέχει και τις δύο λειτουργίες, καταγραφή και εξισορρόπηση στάθμης λαδιού για τα ενεργητικά συστήματα ρύθμισης στάθμης. Περιγραφή συστήματος Ο ρυθμιστής OMA TraxOil χρησιμοποιεί αισθητήριο Hall για τη μέτρηση της στάθμης λαδιού και τα ηλεκτρονικά του συστήματα ελέγχουν μία ενσωματωμένη μαγνητική βαλβίδα, η οποία παρέχει την υπολειπόμενη ποσότητα λαδιού στον στροφαλοθαλαμο του συμπιεστή. Εάν η σωστή στάθμη λαδιού δεν εμφανίζεται μέσα σε ένα προκαθορισμένο διάστημα, το TraxOil δίνει ένα προειδοποιητικό σήμα και ο ρελές συναγερμού ενεργοποιείται. Αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διακοπή του συμπιεστή. Ο πλωτήρας του συστήματος διαθέτει ένα μαγνήτη και μεταβάλλει τη θέση του ανάλογα με τη στάθμη του λαδιού. Μέσω της διακύμανσης του μαγνητικού πεδίου, η θέση του πλωτήρα ελέγχεται από το αισθητήριο Hall. Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά συστήματα αναλαμβάνουν τις απαραίτητες χρονικές ρυθμίσεις για τη χρήση συναγερμού και τον έλεγχο της μαγνητικής βαλβίδας όπως περιγράφτηκε παραπάνω. καθώς αποτρέπουν την υπερβολική λειτουργία της μαγνητικής και ενοχλητικές διακοπές. To λάδι τροφοδοτείται στη μονάδα ελέγχου μέσω ενός 7/16-20 UNF αρσενικού συνδέσμου. Ο σύνδεσμος αυτός φέρει ένα φίλτρο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί όταν γίνεται καθαρισμός. Προαιρετικά, το εξάρτημα λαδιού, μπορεί να φέρει ένα περιοριστικό στόμιο για χρήση σε συστήματα ρύθμισης στάθμης λαδιού υψηλής πίεσης. Το στόμιο αυτό παρέχεται με κάθε μονάδα OMA TraxOil. Εφαρμογές Ο ρυθμιστής OMA ΤraxOil μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ρύθμισης λαδιού χαμηλής και υψηλής πίεσης. Ο συμβατικός ρυθμιστής είναι σχεδιασμένος για συστήματα χαμηλής πίεσης. Τα συμβατικά συστήματα ρύθμισης στάθμης λαδιού χρησιμοποιούν μία φιάλη λαδιού χαμηλής πίεσης. Το λάδι διατηρείται σε μία πίεση η οποία μόλις που ξεπερνά την πίεση αναρρόφησης με τη χρήση διαφορικής πρεσσοστατικής ανεπίστροφης βαλβίδας. Μία τυπική διάταξη παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα: Differentialpressure valve Oil reservoir Το σημείο ρύθμισης έχει καθοριστεί στο 1/3 του συνολικού ύψους του δείκτη λαδιού. Αν η στάθμη μειωθεί κάτω από το σημείο ρύθμισης για ένα διάστημα περίπου 10 sec, τα ηλεκτρονικά του συστήματος προκαλούν το άνοιγμα της μαγνητικής βαλβίδας έτσι ώστε ο συμπιεστής να μπορεί να τροφοδοτηθεί με λάδι. Η πορτοκαλί λυχνία LED ανάβει ως ένδειξη ότι η διαδικασία τροφοδοσίας με λάδι έχει ξεκινήσει. Όταν η στάθμη λαδιού φτάσει στο σημείο ρύθμισης, η μαγνητική βαλβίδα θα παραμείνει ανοικτή για επιπλέον 10 sec. Στη λήξη αυτής της περιόδου των 10 sec, η μαγνητική βαλβίδα θα κλείσει και η πορτοκαλί λυχνία LED θα σβήσει και πάλι. to condenser Oil seperator Filter Drier independent suction Common Discharge Common Suction header Suction ALCO OMA TraxOil Αν το σύστημα αποτύχει να φτάσει στη φυσιολογική στάθμη εντός 120 sec, το OMA TraxOil μεταφράζει το γεγονός αυτό ως βλάβη του συστήματος παροχής λαδιού. Συνεπώς, ο ρελές συναγερμού ανοίγει και η κόκκινη λυχνία LED ανάβει. Ανάλογα με την εξωτερική συνδεσμολογία, ο συμπιεστής μπορεί να διακόψει αυτόματα. Οι προαναφερθείσες χρονικές λειτουργίες είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του συστήματος OMA TraxOil, Συμβατικό σύστημα διαχείρισης στάθμης λαδιού χαμηλής πίεσης Ο ελαιοδιαχωριστής συνδέεται μετά τη γραμμή κατάθλιψης. Μετά το διαχωρισμό, το ψυκτικό οδηγείται στο συμπυκνωτή, ενώ το λάδι κατευθύνεται στη φιάλη λαδιού. Η πίεση εντός της φιάλης ελέγχεται από διαφορική ανεπίστροφη πρεσσοστατική βαλβίδα. Όταν η ενσωματωμένη μαγνητική βαλβίδα του OMA TraxOil

3 ανοίγει, τότε το λάδι ρέει προς το στροφαλοθάλαμο του συμπιεστή. Ας σημειωθεί ότι το OMA TraxOil περιέχει ενσωματωμένο φίλτρο. Εντούτοις, ένα επιπρόσθετο φίλτρο λαδιού στην κοινή γραμμή παροχής λαδιού συστήνεται για αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Η απαιτούμενη διαφορά πίεσης για επαρκή ροή λαδιού από τη φιάλη λαδιού στο συμπιεστή είναι προκαθορισμένη από το σύστημα. Για τις περισσότερες εφαρμογές, μία τιμή της τάξης των 3.5 bar δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ενώ διαφορά πίεσης 1,4 bar μπορεί να θεωρηθεί ως η μικρότερη δυνατή απαιτούμενη τιμή. Μία κατάλληλη διαφορική βαλβίδα πίεσης 3,5 bar διατίθεται από την ALCO (βλ. προαιρετικά εξαρτήματα). Από πλευράς εφαρμογής, τα συστήματα υψηλής πίεσης είναι πιο κρίσιμα σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα χαμηλής πίεσης. Ο ρυθμιστής OMA TraxOil είναι σχεδιασμένος για χρήση με συστήματα υψηλής πίεσης. Τα περισσότερα συστήματα υψηλής πίεσης θα λειτουργήσουν ικανοποιητικά με τη στάνταρ έκδοση του OMA TraxOil. Εάν όμως η στάθμη λαδιού είναι πολύ υψηλή ή το άφρισμα του λαδιού προκαλεί προβλήματα, τότε ένας μειωτής υψηλής πίεσης μπορεί να τοποθετηθεί στην είσοδο της παροχής του λαδιού. Τα συστήματα υψηλής πίεσης αποθηκεύουν το λάδι στην γραμμή κατάθλιψης του συμπιεστή. Το πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι δε χρειάζονται ξεχωριστή φιάλη αλλά χρησιμοποιούν μία μικτή διάταξη ελαιοδιαχωριστή/φιάλης. Αυτό φυσιολογικά οδηγεί σε ελάττωση του κόστους σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα. Σύστημα διαχείρισης στάθμης λαδιού υψηλής πίεσης

4 Πίνακας Επιλογής Ολοκληρωμένος ρυθμιστής Ο ρυθμιστής παραδίδεται ολοκληρωμένος, αποτελούμενος από τη μονάδα βάσης OMA, τον αντάπτορα προσαρμογής, τη σύνδεση έγχυσης λαδιού, μονωτικά και ένα προαιρετικό μειωτή πίεσης. Η μονάδα βάσης φέρει πηνίο ALCO ASC προσυνδεδεμένο από το εργοστάσιο. Ανάλογα με τον τύπο του συμπιεστή, διαφορετικοί αντάπτορες προσφέρονται με το ρυθμιστή. OMA-CUA Σύστημα στάθμης λαδιού με αντάπτορα φλάντζας 3-/4 τρύπες Bock HA, HG, Σειρά Ο Carrier 06E Copeland D2, D3, D4, D6, D9, 4CC, 6CC Dorin K2, K3, K4, K5, K6, K7 Frascold Prestcold P2, P3, P4, P6, PR, P04, P06 OMA-CBA Σύστημα στάθμης λαδιού με αντάπτορα φλάντζας 3-/4 τρύπες Bitzer 2EL, 2DL, 2CL, 2U, 2Q, 2N, 4Z, 4V, 4T, 4P, 4N, 4J, 4H, 4G, 6J, 6H, 6G, 6F OMA-CBB Σύστημα στάθμης λαδιού με βιδωτό αντάπτορα 11/8-18 UNEF Bitzer 2HC, 2GC, 2FC, 4DC, 4EC, 4FC Bock HG_-22, HG_-34, HA_-22, HA_ -34 Dorin K1, OVT, 1HVS, 2GVS, 3LVS L Unite Hermetique TAH, TAG Maneurop LT, MT, SM, SZ OMA-CCA Σύστημα στάθμης λαδιού με βιδωτό αντάπτορα 3/4-14 NPTF Bitzer ZL, ZM Copeland ZB, ZF, ZS OMA-CCB Σύστημα στάθμης λαδιού με βιδωτό αντάπτορα 11/8-12 UNF Copeland DK, DL Copeland ZR, ZZ OMA-CCC Σύστημα στάθμης λαδιού με αντάπτορα φλάντζας (3 τρύπες) Copeland D8, 8CC Prestcold P8, P08 OMA-CRA Σύστημα στάθμης λαδιού με 15/16-20 UNEF Bristol Μοντέλα με 15/16-20 UNEF βιδωτό αντάπτορα Διατίθενται επίσης και άλλοι τύποι αντάπτορα μετά από παραγγελία. Ανταλλακτικά OMA-AUA αντάπτορας φλάντζας 3-/4 τρύπες όπως χρησιμοποιείται με τα μοντέλα OMA-CUA (805006) και (805006) και ΟΜΑ -CBA ( ) OMA-ABB βιδωτός αντάπτορας 11/8-18 UNEF όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CBB ( ) OMA-ACA βιδωτός αντάπτορας 3/4-14 NPTF όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CCA ( ) OMA-ACB βιδωτός αντάπτορας 11/8-12 UNF όπως χρησιμοποιείται με τοoma CCB ( ) OMA-ACC αντάπτορας φλάντζας (3 τρύπες) όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CCC ( ) OMA-AMA βιδωτός αντάπτορας 11/8-18 UNEF όπως χρησιμοποιείται με το OMA CMA ( ) OMA-ARA βιδωτός αντάπτορας 15/16-20 UNEF όπως χρησιμοποιείται με τοoma CRA ( ) ASC 24Vac Πηνίο 24 VAC, 50/60 Hz, 10 W

5 Βοηθητικά εξαρτήματα ECT Μετασχηματιστής 230 VAC / 24VAC, 20 VA ODP-33A Ανεπίστροφη βαλβίδα διαφορικής πίεσης 3.5 bar Διάγραμμα Σύνδεση ρελέ συναγερμού Σύνδεση παροχής 24 V AC Σύνδεση πηνίου μαγνητικής Μονάδα βάσης Αντάπτορας Πράσινο Kίτρινο Kόκκινο LED LED LED Παροχή λαδιού με φίλτρο (προαιρετικός μειωτής πίεσης) Δείκτης Πηνίο Επεξήγηση των LEDS Πράσινο (Ισχύς): H μονάδα δουλεύει Πορτοκαλί (Πλήρωση): H στάθμη λαδιού είναι χαμηλή για περισσότερο από 10 sec, η μαγνητική ανοίγει για <120 sec Κόκκινο (Συναγερμός): Η μονάδα απέτυχε να επαναφέρει τη στάθμη εντός 120 sec Tεχνικά Χαρακτηριστικά Παροχή 24 VAC, 50/60 Hz / 0.6 A Σημείο ρύθμισης Mέγιστη πίεση λειτουργίας Mέγιστη διαφορά πίεσης Θερμοκρασία μέσου -20 to 80 C Θερμοκρασία περιβάλλοντος Περίπου το 1/3 του ύψους του δείκτη λαδιού (για εντοπισμό χαμηλής στάθμης) 27 bar (400 psi) Χρονοκαθυστέρηση για σήμα χαμηλής στάθμης περίπου 10 s 20 bar (300 psi) Χρονοκαθυστέρηση για άφιξη στο σημείο περίπου 10 s ρύθμισης Χρονοκαθυστέρηση για διακοπή συμπιεστή ή περίπου 120 s συναγερμό C Υλικό περιβλήματος Αλουμίνιο

6 Συμβατότητα υλικών Τοποθέτηση μονάδας βάσης Οριζόντια CFC, HCFC, HFC, ορυκτά, πολυεστερικά και αλκυβενζολικά ψυκτέλαια (δε διατίθεται για χρήση με καυστικές, δηλητηριώδεις, εύφλεκτες ουσίες ή αμμωνία) Πηνίο Βάρος Ρελές συναγερμού ALCO ASC 24 VΑC, 50/60 Hz g (ανάλογα με τον αντάπτορα) Μέγιστο 1 A, Μέγιστο 24 VΑC Ξηρά σύνδεση SPDT Διαστάσεις σε mm (όχι σε κλίμακα) Μονάδα βάσης Προσοχή: Η μονάδα βάσης πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια για σωστή λειτουργία LIFT

7 Διαστάσεις αντάπτορας Αντάπτορας OMA-AUA αντάπτορας φλάντζας 3-/4 τρύπες όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CUA ( ) 3 τρύπες 6.7 mm, PCD τρύπες 6.7 mm, PCD 50 mm Μονωτικό 33.0 mm x 2.62 mm Ø60 Πλάγια όψη 42 3 τρύπες διαμέτρου6,7 mm holes σε 47,62mm P.C.D Πρόσοψη 45 4 τρύπες διαμέτρου 6,7 mm σε 50mm P.C.D OMA-ACA βιδωτός αντάπτορας 3/4-14 NPTF όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CCA ( ) Σπείρωμα ¾ -14 NPTF αρσενικό Παρέμβυσμα από τεφλόν Επιπρόσθετος δακτύλιος για τη σύνδεση αντάπτορα-μονάδας βάσης (περιλαμβάνεται) Ø OMA ACB βιδωτός αντάπτορας 11/8-12 UNF όπως χρησιμοποιείται με το OMA-CCB ( ) Σπείρωμα 11/8-12 UNF Μονωτικό mm x 2.62 mm Επιπρόσθετος δακτύλιος φλάντζας για τη σύνδεση αντάπτορα-μονάδας βάσης (περιλαμβάνεται) Ø

8 Ηλεκτρική συνδεσμολογία Συναγερμός Κοινή επαφή Συμπιεστής Μετασχηματιστής 24 V AC / 15 W Πηνίο 24 V AC (προεγκατεστημένο) COM 24 V AC ON Oil Level Control System ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Η ALCO CONTROLS δε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία αναφέρεται στο φυλλάδιο αυτό. Τα προϊόντα, οι προδιαγραφές και τα πάσης φύσεως δεδομένα που περιέχονται στο φυλλάδιο αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που παρατίθενται εδώ βασίζονται σε τεχνικά δεδομένα και ελέγχους τους οποίους η ALCO CONTROLS θεωρεί αξιόπιστους και συμβατούς με την ισχύουσα επιστημονική γνώση. Απευθύνεται για χρήση αποκλειστικά σε άτομα με το απαραίτητο τεχνικό υπόβαθρο και ικανότητες. Καθώς οι συνθήκες λειτουργίας βρίσκονται εκτός του ελέγχου της εταιρείας, η ίδια δε θα θεωρηθεί υπόλογη για παραγόμενα αποτελέσματα ή ζημίες οφειλόμενες σε λανθασμένη εφαρμογή. ALCO CONTROLS Emerson Electric GmbH & Co Postfach 1251 Heerstraße 111 D Waiblingen Germany Phone Fax Benelux Denmark & Finland Eastern Europe France Germany Italy Middle East & Africa Poland Russia & Cis Spain & Portugal Sweden & Norway UK & Ireland Phone: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) Fax: +31 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

9

ÐÁÃÏËÅÊÁÍÅÓ ÐËÁÔÁÊÉÁ. ìå ôñé ïåéäýò. ìå Üêñá. ìå ôñé ïåéäýò. ìå Üêñá

ÐÁÃÏËÅÊÁÍÅÓ ÐËÁÔÁÊÉÁ. ìå ôñé ïåéäýò. ìå Üêñá. ìå ôñé ïåéäýò. ìå Üêñá SOL49-64.qxd 18/5/2005 2:43 Page 49 E Î Á Ô Ì É Ó Ô Å Ó ÐÁÃÏËÅÊÁÍÅÓ Απο αλουµίνιο ποιότητος, ιταλικής προέλευσης, διαµορφωµένες ή µή στις δοτές διαστάσεις ανάλογα µε τήν παραγγελία σας... ìå ôñé ïåéäýò

Διαβάστε περισσότερα

Ηµίκλειστοι Συµπιεστές Stream. Μάϊος 2012

Ηµίκλειστοι Συµπιεστές Stream. Μάϊος 2012 Ηµίκλειστοι Συµπιεστές Stream Μάϊος 2012 Μικρή Ιστορική Αναφορά Σηµαντικοί Σταθµοί 1940: Πρώτος Κλειστού Τύπου Συμπιεστής 1957: Πρώτος Ημίκλειστος Συμπιεστής Copeland 1983: Ένα Εκατομμύριο Ημίκλειστοι

Διαβάστε περισσότερα

Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές

Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές Πρωτοποριακές Τεχνολογίες και Παγκόσμια Εμπειρία Για πάνω από 80 χρόνια παρουσιάζουμε στην αγορά πρωτοπόρες τεχνολογίες, από τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές

Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές Stream Η Κορυφαία Τεχνολογία σε Ημίκλειστους Εμβολοφόρους Συμπιεστές Πρωτοποριακές Τεχνολογίες και Παγκόσμια Εμπειρία Για πάνω από 80 χρόνια παρουσιάζουμε στην αγορά πρωτοπόρες τεχνολογίες, από τον πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοεκτονωτικές Βαλβίδες Σειράς ΤΙ

Θερµοεκτονωτικές Βαλβίδες Σειράς ΤΙ H σειρά θερµοεκτονωτικών βαλβίδων TI(S)(E) της ALCO µε ανταλλάξιµα στόµια (orifice) χρησιµοποιείται σε εφαρµογές ψύξης όπως θαλάµους προϊόντων σε σουπερµάρκετ, ψύκτες, καταψύκτες, µηχανές παραγωγής παγωτού,

Διαβάστε περισσότερα

EC3-332 Ρυθµιστής Ψυκτικού Θαλάµου και ECD-001 Μονάδα Οθόνης Οδηγίες Χρήσης

EC3-332 Ρυθµιστής Ψυκτικού Θαλάµου και ECD-001 Μονάδα Οθόνης Οδηγίες Χρήσης Σηµείωση: Το παρόν φυλλάδιο περιέχει σύντοµες πληροφορίες για εξειδικευµένους χρήστες. Χρησιµοποιήστε την τελευταία στήλη στον κατάλογο των παραµέτρων για την καταγραφή των δικών σας τιµών. Περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Copeland EazyCoolTM A pplicationguidelines

Copeland EazyCoolTM A pplicationguidelines Copeland EazyCool TM Application Guidelines Οδηγίες Εγκατάστασης: Ρυθμιστής EC2-5X1 για μηχανήματα EazyCool TM της Copeland 1 Οδηγίες Ασφάλειας... 3 1.1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 1.2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για. Συμπιεστές Copeland Scroll

Οδηγίες Χρήσης για. Συμπιεστές Copeland Scroll Οδηγίες Χρήσης για Συμπιεστές Copeland Scroll Οδηγίες Ασφαλείας για Συμπιεστές Copeland Διαβάστε αυτές τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά πριν την εγκατάσταση. Μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Enersave / Enersave Plus

Enersave / Enersave Plus Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave / Enersave Plus ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.2 10/2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 3 3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALPHA2/ALPHA3 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series

DC Inverter Multi VRF. TTY IV series DC Inverter Multi VRF TTY IV series Νοέμβριος 2011 TTY DC Inverter Multi VRF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ MULTI VRF ΤΤΥ iv... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

i-ki MTD i-kir MTD 0011m 0061m ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ EL i-ki MTD αντλία θερμότητας αέρα/νερού μόνο για θέρμανση με συμπιεστές DC inverter, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ανεμιστήρες αξονικής ροής και υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa

Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa Οδηγίες λειτουργίας Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρική αντλία gamma/ X, GMXa EL Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης στο σύνολό τους. Μην πετάτε τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση ζημιών από λάθη εγκατάστασης ή χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - Λειτουργίας και Σέρβις Αντλία θερμότητας Logatherm WPS Για τεχνικούς εγκαταστάσεων θέρμανσης WPS 9 Rm WPS Rm WPS 6 R WPS R WPS 3 R WPS 33 R Παρακαλούμε διαβάστε όλο το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη

Κατάλογος. Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ. Θέρμανση. Κλιματισμός. Εφαρμοσμένα συστήματα. Ψύξη Κατάλογος Για όλες τις εποχές ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΕΣΗΣ Θέρμανση Κλιματισμός Εφαρμοσμένα συστήματα Ψύξη ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Με την ειδική τεχνολογία inverter της Daikin και την καινοτόμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Stratos GIGA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo Wilo-Stratos GIG GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 115 047-Ed.01 / 2011-06 Wilo Σχ. 1: Μονάδα IF Σχ. 2: L1 L2 L3 PE 10V/20m DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H UX In2 Ext.off

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές πεδίου της σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Συνεχής ανάλυση αερίων Συσκευές πεδίου σειράς 6 Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας 1 Εισαγωγή 1.1 Σκοπός της παρούσας τεκμηρίωσης Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων χαρακτηριστικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ψύκτης υγρών MH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης υγρών MH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ gr_z0876176 Αναθ. A ΕΚΔΟΣΗ 03/2015 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης GR Οδηγίες Χρήσεως Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy MHIE-2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit

Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit Pellet Compact Pellet Compact Bio Unit Pellet Save Bio Unit ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 2.0 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ÏÏ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 1.1 Οδηγίες εγκατάστασης Μόνο ένας αρμόδιος επαγγελματίας τεχνικός θερμοϋδραυλικών συστημάτων θα πρέπει να εγκαθιστά συσκευές αερίων της Immergas. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CFN2M - CFN4M - CFN6M ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8:30 ΕΩΣ 23:00 μμ, τηλ. 6948 278 268 Μετά τις 16:30 καλώντας στο 210 940 4000 και πατώντας το 3. 365 ημέρες το χρόνο στην διάθεσή σας,

Διαβάστε περισσότερα

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα