Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού"

Transcript

1 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα Mainburg Τηλ /74-0 Φαξ 08751/ Ηλεκτρονική τοποθεσία: Κωδ. είδους: _xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις. GR

2 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας...3 Πρότυπα / Κανονισμοί...4 Διευκρίνιση ορολογίας...5 Συντομογραφίες / Περιγραφή συσκευής...6 Συναρμολόγηση...7 Ηλεκτρική σύνδεση Διακόπτης DIP ρύθμισης Κατάλογος παραμέτρων Περιγραφή παραμέτρων 01 Διαφορά ενεργοποίησης Διαφορά απενεργοποίησης Λειτουργία προστασίας συλλέκτη Κρίσιμη θερμοκρασία συλλέκτη Μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη Μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα Αντιστοίχιση θερμοσίφωνα Καταγραφή ποσότητας θερμότητας Παροχή Επιλογή υγρού Τροφοδοσία διαύλου Δοκιμή ρελέ...16 Πρόσθετες λειτουργίες...16 Φραγή πλήρωσης θερμοσίφωνα "Ηλιακή διακοπή λέβητα"...16 Φραγή λειτουργίας προστασίας από Legionella...17 Προστασία κατάστασης αντλίας...17 Φόρτωση τυπικών τιμών (επαναφορά)...17 Μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα και συλλέκτη επί 24 ώρες...17 Ώρες λειτουργίας...17 Επαναφορά τιμών...17 Κωδικοί σφάλματος / Αλλαγή ασφάλειας...18 Αντιστάσεις αισθητήρων...19 Τεχνικά χαρακτηριστικά _xxxx

3 Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας Προσοχή Σε αυτή την περιγραφή χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα. Αυτές οι σημαντικές οδηγίες αφορούν στην ατομική προστασία και στην ασφαλή λειτουργία από τεχνικής πλευράς. Η ένδειξη "Υπόδειξη ασφαλείας" σημαίνει οδηγία που πρέπει να τηρηθεί επακριβώς, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή ζημιάς της συσκευής. Κίνδυνος λόγω ηλεκτρικής τάσης σε τμήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα! Προσοχή: Προτού αφαιρέσετε το περίβλημα, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας. Μην αγγίζετε σε καμία περίπτωση ηλεκτρικά εξαρτήματα και ηλεκτρικές επαφές, όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με επακόλουθη βλάβη της υγείας ή και θάνατο. Στις επαφές σύνδεσης υπάρχει ηλεκτρική τάση, ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος. Η ένδειξη "Υπόδειξη" σημαίνει τεχνική οδηγία που πρέπει να τηρήσετε προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές και δυσλειτουργίες στη συσκευή _xxxx 3

4 Πρότυπα / Κανονισμοί Πρότυπα / Οδηγίες Η συσκευή και ο πρόσθετος εξοπλισμός ρύθμισης συμμορφώνονται με τις παρακάτω προδιαγραφές: Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΚ /95/EΚ Οδηγία χαμηλής τάσης 2004/108/EΚ Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας Πρότυπα ΕΝ - EN EN EN Εγκατάσταση / Έναρξη λειτουργίας - Η εγκατάσταση και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος ρύθμισης θέρμανσης και των συνδεδεμένων πρόσθετων εξαρτημάτων πρέπει σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN να εκτελείται αποκλειστικά από ειδικούς ηλεκτρολόγους. - Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί των κατά τόπους εταιρειών ηλεκτρισμού και οι κανόνες της γερμανικής ένωσης VDE. - DIN VDE 0100 Προδιαγραφές για την κατασκευή εγκαταστάσεων υψηλής τάσης μέχρι τα 1000V - DIN VDE Λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Για την Αυστρία ισχύουν επίσης οι κανονισμοί ÖVE και οι τοπικοί οικοδομικοί κανονισμοί. Προειδοποιήσεις Συντήρηση / Επισκευή Προσοχή - Η αφαίρεση, η παράκαμψη και η κατάργηση των μηχανισμών ασφαλείας και επίβλεψης απαγορεύεται! - Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί μόνον εφόσον βρίσκεται σε τεχνικώς άριστη κατάσταση. Οι βλάβες και τα προβλήματα που επηρεάζουν την ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. - Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού χρήσης πάνω από τους 60 C πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη ανάμιξη ψυχρού νερού (κίνδυνος εγκαύματος). - Η ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα. - Τυχόν προβλήματα ή βλάβες πρέπει να επιδιορθώνονται μόνο από ειδικούς. - Τα ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά Wolf. - Οι προδιαγεγραμμένες τιμές των ηλεκτρικών ασφαλειών πρέπει να τηρούνται (βλ. τεχνικά στοιχεία). Εάν πραγματοποιηθούν τεχνικές τροποποιήσεις στα συστήματα ρύθμισης Wolf, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές που τυχόν θα προκύψουν εξαιτίας αυτών _xxxx

5 Διευκρίνιση ορολογίας Διευκρίνιση ορολογίας Θερμοκρασία συλλέκτη Η θερμοκρασία συλλέκτη είναι η θερμοκρασία του υγρού, η οποία αναπτύσσεται στον συλλέκτη χάρη στην ηλιακή ακτινοβολία. Η θερμοκρασία συλλέκτη μετριέται στην έξοδο εισαγωγής του συλλέκτη ή του πεδίου συλλέκτη. Θερμοκρασία θερμοσίφωνα Η θερμοκρασία θερμοσίφωνα είναι η θερμοκρασία που μετριέται στο κάτω τμήμα του θερμοσίφωνα, στο ύψος του ηλιακού ανταλλάκτη θερμότητας. Παροχή Η παροχή είναι η ποσότητα του υγρού που αντλείται στο ηλιακό κύκλωμα από την αντλία ηλιακού κυκλώματος. Η παροχή δίνεται σε l/min. Απόδοση Απόδοση ονομάζεται η ποσότητα θερμότητας που παράγεται από την ηλιακή εγκατάσταση. Υπολογίζεται με βάση την παροχή και τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη και επιστροφής. Πρόκειται για μια τιμή που προκύπτει από άθροιση της απόδοσης επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (ημέρα) ή επί ολόκληρο τον χρόνο λειτουργίας. Η απόδοση δίνεται σε Wh, kwh ή MWh. Θερμική ισχύς Η θερμική ισχύς υποδηλώνει την ποσότητα της θερμότητας που παράγεται μέσα σε ορισμένο χρόνο. Η τιμή αυτή είναι στιγμιαία τιμή. Δίνεται σε kw. Ηλιακός θερμοσίφωνας Ηλιακός θερμοσίφωνας ονομάζεται ο θερμοσίφωνας που πληρώνεται με ζεστό νερό μέσω ηλιακής εγκατάστασης. Ηλιακή πλήρωση Θέρμανση του θερμοσίφωνα μέσω της αντλίας ηλιακού κυκλώματος. Αντλία ηλιακού κυκλώματος Η αντλία που προωθεί το υγρό στο κύκλωμα του ηλιακού θερμοσίφωνα _xxxx 5

6 Συντομογραφίες / Περιγραφή συσκευής Συντομογραφίες SKP - Αντλία ηλιακού κυκλώματος SFK - Αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη SFS - Αισθητήρας ηλιακού θερμοσίφωνα RLF - Αισθητήρας επιστροφής DFG - Μετρητής ροής Περιγραφή συσκευής Η ηλιακή μονάδα (SM1) περιλαμβάνει το σύστημα ρύθμισης μιας ηλιακής εγκατάστασης μονού κυκλώματος με χρήση συστήματος ρύθμισης διαφοράς θερμοκρασίας. Στην περίπτωση αυτή συγκρίνονται οι θερμοκρασίες θερμοσίφωνα και συλλέκτη και η αντλία του ηλιακού κυκλώματος ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, ανάλογα με τη διαφορά θερμοκρασίας. Η ποσότητα θερμότητας προσδιορίζεται είτε μέσω υπολογισμού απόδοσης βάσει της μετρούμενης ροής με το σετ μέτρησης ποσότητας θερμότητας (προαιρετικός εξοπλισμός) είτε μέσω υπολογισμού απόδοσης βάσει της ρυθμισμένης ροής (απαιτείται αισθητήρας επιστροφής). Με τη μονάδα χειρισμού ΒΜ, τη μονάδα ΒΜ-Solar ή τη μονάδα υποδοχής σύνδεσης ISNM1 και το λογισμικό Comfort-Soft μπορούν να τροποποιηθούν οι παράμετροι και να προβληθούν οι διάφορες τιμές και τυχόν κωδικοί σφάλματος. Η μονάδα SM1 περιλαμβάνει μια υποδοχή σύνδεσης ebus ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί στο σύστημα ρύθμισης Wolf. Αντλία ηλιακού κυκλώματος ebus Δυσλειτουργία _xxxx

7 Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση ηλιακής μονάδας - Αφαιρέστε την ηλιακή μονάδα από τη συσκευασία. - Βιδώστε την ηλιακή μονάδα σε χωνευτή πρίζα Ø 55 mm ή στερεώστε την απευθείας στον τοίχο. - Καλωδιώστε την ηλιακή μονάδα SM1 σύμφωνα με το σχέδιο εγκατάστασης. Υπόδειξη: Κατά την εγκατάσταση, μη δρομολογείτε τα καλώδια των αισθητήρων θερμοσίφωνα, συλλέκτη και επιστροφής και του μετρητή ροής μαζί με τα καλώδια ρεύματος. Οπές στερέωσης A1 A2 A3 Η μονάδα χειρισμού BM ή BM-Solar μπορεί να στερεωθεί κουμπωτά στην ηλιακή μονάδα. Εναλλακτικά, η μονάδα χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο, με χρήση μιας επιτοίχιας βάσης. Για τη σύνδεση της ηλιακής μονάδας σε ένα σύστημα ρύθμισης Wolf, στο οποίο υπάρχει ήδη μονάδα χειρισμού ΒΜ, δεν απαιτείται χωριστή μονάδα χειρισμού. Περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης της μονάδας χειρισμού ΒΜ ή BM-Solar _xxxx 7

8 Ηλεκτρική σύνδεση Μετρητής ροής Ο μετρητής ροής είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό απόδοσης βάσει μετρούμενης ροής. Πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες με την ένδειξη DFG. Ο μετρητής ροής περιλαμβάνεται στο σετ μέτρησης ποσότητας θερμότητας (προαιρετικός εξοπλισμός). Αισθητήρας επιστροφής Ο αισθητήρας επιστροφής είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό της απόδοσης. Κατά τον υπολογισμό της απόδοσης βάσει της μετρούμενης ροής, ο αισθητήρας επιστροφής περιλαμβάνεται στο σετ μέτρησης ποσότητας θερμότητας. Κατά τον υπολογισμό της απόδοσης με βάση τη ρυθμισμένη ροή, ο αισθητήρας παρέχεται χωριστά. Ο αισθητήρας επιστροφής πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες με την ένδειξη RLF. Συνιστώμενα καλώδια και διατομές καλωδίων: H005VV 3x1,0 mm² H05VV 3x0,75 mm² H05VV 2x0,5 mm² H05VV 2x0,5 mm² H05VV 2x0,75 mm² Καλώδιο παροχής ρεύματος Αντλία ηλιακού κυκλώματος Καλώδιο διαύλου Καλώδια αισθητήρων μήκους 15 m το πολύ Καλώδια αισθητήρων μήκους 50 m το πολύ Κατά τις εργασίες σέρβις, ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να τεθεί εκτός τάσης, καθώς διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! _xxxx

9 Ηλεκτρική σύνδεση L1 N 230 V~ 50Hz Netz N SKP L1 1 2 SFS 1 2 SFK 1 2 RLF 1 2 DFG + - ebus 10 A L1 N PE Δίκτυο 230V AC 3 3 Αντλία ηλιακού κυκλώματος SKP J 2 Ηλιακός αισθητήρας Θερμοσίφωνας SFS J 2 Ηλιακός αισθητήρας Συλλέκτης SFK J Αισθητήρας επιστροφής RLF Μετρητής ροής DFG ebus SFK Συλλέκτης DFG Θερμοσίφωνας RLF SKP SFS _xxxx 9

10 Διακόπτης DIP ρύθμισης Διακόπτης DIP ρύθμισης Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηλιακής μονάδας Εργοστασιακή ρύθμιση: ON DIP ON Dip 1-4 OFF Στο περίβλημα της ηλιακής μονάδας υπάρχει ένας τετραπολικός διακόπτης DIP. Για να τον προσπελάσετε, αφαιρέστε το κάλυμμα ή τη μονάδα χειρισμού. Με τον διακόπτη DIP 1 ενεργοποιείται (ON) και απενεργοποιείται (OFF) η μονάδα. Εάν η μονάδα απενεργοποιηθεί, η προστασία κατάστασης αντλίας παραμένει ενεργή. Οι διακόπτες DIP 2 και 3 δεν έχουν καμία λειτουργία. Ο διακόπτης DIP 4 πρέπει να βρίσκεται στη θέση "ON". Πιθανοί συνδυασμοί Η ηλιακή μονάδα SM1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διάφορων συνδυασμών. a) SM1 εντός συστήματος ρύθμισης Wolf Η ηλιακή μονάδα SM1 μπορεί να συνδεθεί σε ένα σύστημα ρύθμισης της Wolf. Ο χειρισμός της ηλιακής μονάδας πραγματοποιείται μέσω της μονάδας χειρισμού ΒΜ, με τη διεύθυνση 0. Επιπλέον, είναι δυνατόν να συνδεθεί μια μονάδα χειρισμού ΒΜ-Solar στο σύστημα ρύθμισης SM1. Ο χειρισμός μπορεί τότε να γίνει μέσω της μονάδας ΒΜ με τη διεύθυνση 0 ή μέσω Θερμαντήρας Wolf BM SM1 BM-Solar προαιρετικό Άλλες συσκευές ebus Wolf της μονάδας BM-Solar. Εάν στον ηλιακό θερμοσίφωνα έχει συνδεθεί μια άλλη μονάδα ΒΜ, τότε ο χειρισμός μπορεί να γίνει και μέσω αυτής της μονάδας (βλ. επίσης περιγραφή παραμέτρου SOL07 / P07). Υπόδειξη: Σε ένα σύστημα ρύθμισης Wolf μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα SM _xxxx

11 Διακόπτης DIP ρύθμισης b) SM1 (αυτόνομη) με μονάδα χειρισμού BM-Solar Ο χειρισμός της μονάδας γίνεται μέσω της μονάδας χειρισμού SM1 BM-Solar BM-Solar. Η μονάδα BM-Solar μπορεί να κουμπωθεί στην ηλιακή μονάδα SM1 ή να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο μαζί με επιτοίχια βάση (προαιρετικός εξοπλισμός). c) SM1 (αυτόνομη) χωρίς μονάδα χειρισμού Η ηλιακή μονάδα χρησιμοποιείται χωρίς μονάδα χειρισμού. Με τον τρόπο αυτόν, ο χειρισμός και η ανάγνωση τιμών είναι δυνατά μόνο με το σύστημα συντήρησης εξ αποστάσεως WRS. Η λειτουργία της αντλίας ηλιακού κυκλώματος και τυχόν βλάβη της μπορούν να διαπιστωθούν μέσω των λυχνιών LED στην πρόσοψη του περιβλήματος _xxxx 11

12 Κατάλογος παραμέτρων Ονομασία Όλες οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της μονάδας χειρισμού BM ή BM Solar. Στη μονάδα ΒΜ, η πρόσβαση γίνεται από το 2ο επίπεδο χειρισμού, στο επίπεδο μενού προχωρημένων ρυθμίσεων ("ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟ") (βλ. οδηγίες χρήσης BM). Στη μονάδα BM-Solar, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο επίπεδο παραμέτρων μέσω του περιστροφικού κουμπιού (βλ. οδηγίες χρήσης BM-Solar). Περιοχή ρύθμισης Παράμετρος BM Παράμετρος BM-Solar Εργοστασιακή ρύθμιση SOL01 P01 Διαφορά ενεργοποίησης 8 K - 30 K 10 K SOL02 P02 Διαφορά απενεργοποίησης 3 K - 20 K 5 K SOL03 P03 Λειτουργία προστασίας 0 (ανενεργή) - 0 συλλέκτη 1 (ενεργή) Sol04 P04 Κρίσιμη θερμοκρασία συλλέκτη 90 C C 110 C sol05 P05 Μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη 100 C C 130 C sol06 P06 Μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα 15 C - 90 C 60 C sol07 P07 Αντιστοίχιση θερμοσίφωνα sol08 P08 Καταγραφή ποσότητας θερμότητας sol09 P09 Παροχή 0-99,5 l/παλμό 1 l/παλμό l/min sol10 P10 Επιλογή υγρού sol11 P11 Τροφοδοσία διαύλου sol50 P50 Δοκιμή ρελέ Μεμονωμένη ρύθμιση SOL01 / P01 Διαφορά ενεργοποίησης SOL02 / P02 Διαφορά απενεργοποίησης SOL03 / P03 Λειτουργία προστασίας συλλέκτη 12 Η μονάδα SM1 μετρά τη θερμοκρασία στον συλλέκτη και στο κάτω τμήμα του θερμοσίφωνα, στο ύψος του ανταλλάκτη θερμότητας. Η αντλία ηλιακού κυκλώματος ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του συλλέκτη υπερβεί τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα κατά μια τιμή ίση με τη διαφορά ενεργοποίησης. θερμοκρασία συλλέκτη >= θερμοκρασία θερμοσίφωνα + διαφορά ενεργοποίησης -> αντλία σε λειτουργία Για να αποφευχθεί η μη αξιόπιστη λειτουργία, η διαφορά ενεργοποίησης διατηρείται πάντοτε σε μια τιμή τουλάχιστον 5Κ μεγαλύτερη από τη διαφορά απενεργοποίησης (διαφορά ενεργοποίησης >= διαφορά απενεργοποίησης + 5Κ), ακόμα και εάν έχει δοθεί μικρότερη τιμή. Εάν η θερμοκρασία του συλλέκτη μειωθεί κάτω από το άθροισμα της θερμοκρασίας θερμοσίφωνα και της διαφοράς απενεργοποίησης, η αντλία του ηλιακού κυκλώματος σταματά. θερμοκρασία συλλέκτη < θερμοκρασία θερμοσίφωνα + διαφορά απενεργοποίησης -> αντλία εκτός λειτουργίας Εάν η παράμετρος 3 ρυθμιστεί στο 1, η λειτουργία προστασίας συλλέκτη και η ψύξη επιστροφής ενεργοποιούνται _xxxx

13 Κατάλογος παραμέτρων SOL04 / P04 Κρίσιμη θερμοκρασία συλλέκτη Λειτουργία προστασίας συλλέκτη: Η αντλία ηλιακού κυκλώματος ενεργοποιείται μόλις η θερμοκρασία του συλλέκτη υπερβεί την κρίσιμη θερμοκρασία συλλέκτη. Η αντλία σταματά πάλι όταν η θερμοκρασία συλλέκτη = κρίσιμη θερμοκρασία συλλέκτη - 20K ή η θερμοκρασία θερμοσίφωνα > 95 C. Προσοχή: Με τη λειτουργία προστασίας συλλέκτη η θερμοκρασία του ηλιακού θερμοσίφωνα αυξάνεται πάνω από τη ρυθμισμένη μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα (95 C). Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία προστασίας συλλέκτη, πρέπει να εξασφαλιστεί κατάλληλη ανάμιξη ψυχρού νερού στο νερό χρήσης (κίνδυνος εγκαύματος). Ψύξη επιστροφής: Η λειτουργία προστασίας συλλέκτη αυξάνει τη θερμοκρασία του θερμοσίφωνα. Για να μειωθεί και πάλι η θερμοκρασία αυτή, μετά τη μείωση της θερμοκρασίας του συλλέκτη ενεργοποιείται η αντλία ηλιακού κυκλώματος όταν θερμοκρασία συλλέκτη < θερμοκρασία θερμοσίφωνα 15 K SOL05 / P05 Μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη SOL06 / P06 Μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα SOL07 / P07 Αντιστοίχιση θερμοσίφωνα Για την προστασία της εγκατάστασης, η αντλία ηλιακού κυκλώματος σταματά σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης θερμοκρασίας συλλέκτη. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία προστασίας συλλέκτη διακόπτεται. Όταν η θερμοκρασία του συλλέκτη μειωθεί κατά 10Κ κάτω από τη μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη, η αντλία αρχίζει και πάλι να λειτουργεί (η λειτουργία προστασίας συλλέκτη ενεργοποιείται και πάλι). Το νερό του θερμοσίφωνα θερμαίνεται μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα. Η πλήρωση του θερμοσίφωνα τερματίζεται όταν θερμοκρασία θερμοσίφωνα > μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα Η παράμετρος αυτή έχει σημασία μόνον όταν χρησιμοποιείται η ηλιακή μονάδα σε ένα σύστημα ρύθμισης Wolf. Υπόδειξη: Στις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μόνον έναν θερμοσίφωνα, συνδεδεμένο στον θερμαντήρα, η εργοστασιακή ρύθμιση δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και 8 θερμοσίφωνες και πολλές μονάδες χειρισμού ΒΜ. Σε συνδυασμό με την ηλιακή μονάδα SM1, ένας από τους θερμοσίφωνες χρησιμοποιείται ως ηλιακός θερμοσίφωνας. Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι λειτουργίες φραγής πλήρωσης θερμοσίφωνα ή φραγής λειτουργίας προστασίας από τη Legionella (βλ. περιγραφή πρόσθετων λειτουργιών), θα πρέπει να αντιστοιχιστεί μια μονάδα χειρισμού ΒΜ στον ηλιακό θερμοσίφωνα. Η αντιστοίχιση αυτή καθορίζεται μέσω της παραμέτρου 07: _xxxx 13

14 Κατάλογος παραμέτρων SOL07 / P07 = 0: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 0 SOL07 / P07 = 1: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 1 SOL07 / P07 = 2: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 2 SOL07 / P07 = 3: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 3 SOL07 / P07 = 4: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 4 SOL07 / P07 = 5: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 5 SOL07 / P07 = 6: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 6 SOL07 / P07 = 7: Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αντιστοιχίζεται στη μονάδα BM 7 SOL07 / P07 = 8: Καμία αντιστοίχιση Η ρύθμιση διεύθυνσης στη μονάδα ΒΜ πραγματοποιείται μέσω διακοπτών DIP (βλ. οδηγίες χρήσης ΒΜ). Παράδειγμα αντιστοίχισης θερμοσίφωνα: ON ON ON OFF BM1 OFF BM2 OFF προαιρετικό BM-Solar BM0 MM1 MM2 SM1 Θερμαντήρας Wolf Θερμοσίφωνας 1 στην BM0 Θερμοσίφωνας 2 στην ΒΜ2 Υπόδειξη: MM = Μονάδα ανάμιξης Στο παράδειγμα αυτό, ο ηλιακός θερμοσίφωνας έχει αντιστοιχιστεί στη μονάδα χειρισμού με τη διεύθυνση 2 (ΒΜ2). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ρυθμιστούν τα εξής: SOL07 / P07 = _xxxx

15 Κατάλογος παραμέτρων Η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ΒΜ με τη διεύθυνση 0 (ΒΜ0) ή μέσω της BM-Solar. Ο χειρισμός της ηλιακής μονάδας μπορεί τότε να γίνει και από την αντιστοιχισμένη μονάδα χειρισμού. SOL08 / P08 Καταγραφή ποσότητας θερμότητας Η παράμετρος 08 χρησιμοποιείται για να επιλεγεί ο υπολογισμός απόδοσης βάσει μετρούμενης ή βάσει ρυθμισμένης τιμής ροής: SOL08 / P08 = 0: SOL08 / P08 = 1: SOL08 / P08 = 2: Απενεργοποιημένη καταγραφή ποσότητας θερμότητας Υπολογισμός απόδοσης βάσει μετρούμενης τιμής ροής Υπολογισμός απόδοσης βάσει ρυθμισμένης τιμής ροής Υπολογισμός απόδοσης βάσει μετρούμενης τιμής ροής: Ο υπολογισμός απόδοσης βάσει μετρούμενης ροής πραγματοποιείται μέσω του αισθητήρα συλλέκτη, του μετρητή ροής και του αισθητήρα επιστροφής. Έτσι, η απόδοση και η θερμική ισχύς υπολογίζονται πάντοτε με βάση την πραγματική μετρούμενη ροή. Απαιτείται το σετ μέτρησης ποσότητας θερμότητας (κωδ. είδους ). Υπολογισμός απόδοσης βάσει ρυθμισμένης τιμής ροής: Κατά τον υπολογισμό απόδοσης βάσει ρυθμισμένης τιμής, η ροή πρέπει να υπολογιστεί και να δοθεί μία φορά. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός γίνεται βάσει αυτής της τιμής και των στοιχείων από τον αισθητήρα συλλέκτη και τον αισθητήρα επιστροφής (κωδ. είδους ). Ο αισθητήρας επιστροφής πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο συγκρότημα αντλίας/βαλβίδας. Σε περίπτωση αλλαγής της ροής, δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός της απόδοσης. SOL09 / P09 Παροχή Για τον υπολογισμό της απόδοσης θα πρέπει να δοθεί εδώ η υπολογιζόμενη τιμή ροής ή ο συντελεστής παλμών του μετρητή ροής που χρησιμοποιείται. Η καταχώριση εξαρτάται από τη ρύθμιση της παραμέτρου 08: SOL08 / P08 = 1: Θα πρέπει να δοθεί ο συντελεστής παλμών του μετρητή ροής που χρησιμοποιείται, σε l/παλμό (παροχή ανά παλμό). Η εργαστηριακή ρύθμιση είναι η τιμή που χρειάζεται όταν χρησιμοποιείται το σετ μέτρησης ποσότητας θερμότητας, δηλαδή 1 l/παλμό. SOL08 / P08 = 2: Πρέπει να δοθεί η υπολογιζόμενη παροχή σε l/min _xxxx 15

16 Περιγραφή παραμέτρων/ Πρόσθετες λειτουργίες SOL10 / P10 Επιλογή υγρού Εδώ πρέπει να καθοριστεί εάν ως υγρό χρησιμοποιείται νερό ή το ειδικό υγρό μεταφοράς θερμότητας της Wolf. SOL10 / P10 = 0: SOL10 / P10 = 1: υγρό = νερό υγρό = ειδικό υγρό μεταφοράς θερμότητας της Wolf SOL11 / P11 Τροφοδοσία διαύλου Η ηλιακή μονάδα SM1 διαθέτει ενσωματωμένη τροφοδοσία διαύλου για να μπορεί να τροφοδοτεί άλλες συσκευές διαύλου, όπως π.χ. μια μονάδα χειρισμού. Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί: SOL11 / P11 = 0: SOL11 / P11 = 1: SOL11 / P11 = 2: απενεργοποιημένη τροφοδοσία διαύλου τροφοδοσία διαύλου διαρκώς ενεργοποιημένη η τροφοδοσία διαύλου ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτομάτως SOL50 / P50 Δοκιμή ρελέ Όταν ενεργοποιείται η παράμετρος αυτή, ενεργοποιείται άμεσα το ρελέ εξόδου (αντλία ηλιακού κυκλώματος) για σκοπούς δοκιμής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θερμοκρασία συλλέκτη να είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη (Ρ05) (θερμοκρασία συλλέκτη < μέγιστη θερμοκρασία συλλέκτη). Πρόσθετες λειτουργίες Φραγή πλήρωσης θερμοσίφωνα "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Η λειτουργία αυτή έχει σημασία μόνον όταν η ηλιακή μονάδα χρησιμοποιείται μαζί με ένα σύστημα ρύθμισης Wolf. Εάν μέσα στις 24 ώρες πριν από τις 14:00 είχε τερματιστεί με επιτυχία μια πλήρωση θερμοσίφωνα από τον ηλιακό συλλέκτη (θερμοκρασία θερμοσίφωνα μετρηθείσα στην SM1 > ρυθμισμένη θερμοκρασία θερμοσίφωνα), η ρυθμισμένη θερμοκρασία θερμοσίφωνα της αντίστοιχης μονάδας ΒΜ ρυθμίζεται αμέσως στην ελάχιστη θερμοκρασία ζεστού νερού. Εάν μέσα σε 24 ώρες δεν έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η πλήρωση θερμοσίφωνα από τον ηλιακό συλλέκτη, ο θερμοσίφωνας θερμαίνεται από τον θερμαντήρα στη ρυθμισμένη θερμοκρασία θερμοσίφωνα. Η επιτυχής πλήρωση θερμοσίφωνα από τον ηλιακό συλλέκτη μπορεί να διαπιστωθεί από την αντίστοιχη μονάδα ΒΜ ή ΒΜ-Solar _xxxx

17 Πρόσθετες λειτουργίες Φραγή λειτουργίας προστασίας από Legionella Η λειτουργία αυτή έχει σημασία μόνον όταν η ηλιακή μονάδα χρησιμοποιείται μαζί με ένα σύστημα ρύθμισης Wolf. Εάν η θερμοκρασία θερμοσίφωνα (SFS) που υπολογίζεται μέσω του αισθητήρα ηλιακού θερμοσίφωνα του ηλιακού θερμοσίφωνα διατηρείται λόγω της ηλιακής θερμότητας για μία ώρα σε θερμοκρασία πάνω από τους 65 C, τότε η λειτουργία προστασίας από τη Legionella φράσσεται από τον θερμαντήρα. Η φραγή της λειτουργίας προστασίας από τη Legionella στον θερμαντήρα υποδεικνύεται στην αντίστοιχη μονάδα ΒΜ. Για να εξασφαλιστεί η εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, η μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα (SOL06 / P06) πρέπει να ρυθμιστεί πάνω από τους 65 C: SOL06 / P06 > 65 C! Στον θερμαντήρα μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία προστασίας από τη Legionella μέσω της αντίστοιχης μονάδας χειρισμού ΒΜ. Εκεί επιλέγεται καθημερινή ή εβδομαδιαία ενεργοποίηση. Καθημερινή λειτουργία προστασίας από τη Legionella Η λειτουργία προστασίας από τη Legionella στον θερμαντήρα φράσσεται όταν μέχρι τις 18:00 η θερμοκρασία θερμοσίφωνα που υπολογίζεται από τον αισθητήρα ηλιακού θερμοσίφωνα (SFS) διατηρείται πάνω από τους 65 C επί μία ώρα τουλάχιστον. Εβδομαδιαία λειτουργία προστασίας από τη Legionella Η λειτουργία προστασίας από τη Legionella στον θερμαντήρα φράσσεται όταν, κατά την ημέρα της εκτέλεσης ή κατά την προηγούμενη ημέρα, μέχρι τις 18:00 η θερμοκρασία θερμοσίφωνα που υπολογίζεται από τον αισθητήρα ηλιακού θερμοσίφωνα (SFS) διατηρείται πάνω από τους 65 C επί μία ώρα τουλάχιστον. Προστασία κατάστασης αντλίας Φόρτωση τυπικών τιμών (επαναφορά) Μέγιστη θερμοκρασία θερμοσίφωνα και συλλέκτη επί 24 ώρες Ώρες λειτουργίας Για να αποφευχθεί το κόλλημα της αντλίας ηλιακού κυκλώματος λόγω παρατεταμένης ακινησίας, η αντλία ενεργοποιείται καθημερινά στις 12:00 επί 5 δευτερόλεπτα περίπου, εάν έχει παραμείνει ακίνητη επί 24 ώρες. Η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται εάν έχει εντοπιστεί υπέρβαση της μέγιστης θερμοκρασίας συλλέκτη (SOL05 / P05). Για να επαναφορτωθούν οι τυπικές τιμές, γυρίστε τον διακόπτη DIP 4 στο "off" και κατόπιν ξανά στο "on". Με τον τρόπο αυτόν μηδενίζονται και οι τιμές για τις ώρες λειτουργίας και την απόδοση. Υπολογίζεται βάσει της μεγαλύτερης θερμοκρασίας θερμοσίφωνα και συλλέκτη που μετρήθηκε σε διάστημα μίας ημέρας (0:00 έως 24:00). Οι τιμές αυτές αποθηκεύονται καθημερινά στις 24:00 και μπορούν να διαβαστούν μέσω της μονάδας ΒΜ ή ΒΜ-Solar. Οι ώρες λειτουργίας της αντλίας ηλιακού κυκλώματος υπολογίζονται και αποθηκεύονται. Μπορούν να προβληθούν στη μονάδα ΒΜ ή BM-Solar. Επαναφορά τιμών Οι τιμές για τις ώρες λειτουργίας και για την ημερήσια και τη συνολική απόδοση μπορούν να μηδενιστούν στη μονάδα ΒΜ ή BM-Solar με το πάτημα του περιστροφικού κουμπιού επί 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον _xxxx 17

18 Κωδικοί σφάλματος / Αλλαγή ασφάλειας Κωδικοί σφάλματος: Εάν εντοπιστεί βλάβη στη μονάδα SM1, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει και ο κωδικός σφάλματος της ηλιακής μονάδας εμφανίζεται στην αντίστοιχη μονάδα ΒΜ ή BM-Solar. Εάν η μονάδα SM1 χρησιμοποιείται με σύστημα ρύθμισης Wolf, ο κωδικός σφάλματος εμφανίζεται επίσης στην κεντρική μονάδα χειρισμού ΒΜ με τη διεύθυνση 0. Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος ενδέχεται να εμφανιστούν στη μονάδα SM1: Κωδικός Δυσλειτουργία Αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος FC64 Βλάβη γεννήτριας Βλάβη γεννήτριας παλμών Ελέγξτε τη γεννήτρια παλμών και το καλώδιο παλμών ή καλωδίου και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται FC71 Βλάβη αισθητήρα ηλιακού θερμοσίφωνα Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται FC72 Βλάβη αισθητήρα επιστροφής Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται FC79 Βλάβη αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη Βλάβη αισθητήρα ή καλωδίου Ελέγξτε τον αισθητήρα και το καλώδιο και αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται FC81 Σφάλμα EEPROM Οι τιμές κάποιων παραμέτρων Επαναφέρετε τις τυπικές τιμές, διακό βρίσκονται εκτός της πτοντας για λίγο την παροχή τάσης, και επιτρεπόμενης περιοχής ελέγξτε τις τιμές Αλλαγή ασφάλειας: Εάν η μονάδα SM1 δεν λειτουργεί καθόλου και δεν παρουσιάζει καμία ένδειξη μέσω των λυχνιών LED, παρότι τροφοδοτείται με τάση δικτύου, ελέγξτε την ασφάλεια της συσκευής και αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται. Υπόδειξη: Εάν η μονάδα SM1 λειτουργεί σε ένα σύστημα ρύθμισης Wolf, η οθόνη της συνδεδεμένης μονάδας χειρισμού BM ή BM-Solar θα συνεχίσει να λειτουργεί, καθώς αυτή τροφοδοτείται μέσω της σύνδεσης e-bus με τα άλλα στοιχεία του συστήματος ρύθμισης. Προτού ανοίξετε το περίβλημα, η ηλιακή μονάδα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την τάση δικτύου! Διαδικασία για την Αλλαγή ασφάλειας: Αποσύνδεση από την τάση δικτύου Αφαίρεση του καλύμματος του χώρου ακροδεκτών, με λύσιμο των δύο βιδών Αφαίρεση του επάνω τμήματος του περιβλήματος με ένα κατσαβίδι Η ασφάλεια βρίσκεται αριστερά, πάνω στην πλακέτα κάτω από τον μετασχηματιστή (ασφάλεια ακριβείας 5x20/6,3 A/M) _xxxx

19 Αντιστάσεις αισθητήρων NTC Αντιστάσεις αισθητήρων Αισθητήρας ηλιακού θερμοσίφωνα (SFS) Αισθητήρας επιστροφής (RLF) Θερμ. C Αντίσταση Ω Θερμ. C Αντίσταση Ω Θερμ. C Αντίσταση Ω Θερμ. C Αντίσταση Ω PT1000 Αντιστάσεις αισθητήρων Θερμ. C Αντίσταση Ω Θερμ. C Αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη (SFK) Αντίσταση Ω Θερμ. C Αντίσταση Ω Θερμ. C Αντίσταση Ω _xxxx 19

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση τροφοδοσίας VAC (+10/-15 %) / 50 Hz Κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρονικών μερών...< 5 VA Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας μοτέρ αναμίκτη...30 VA Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με την έξοδο της αντλίας VA Τύπος προστασίας κατά EN IP 30 Κατηγορία προστασίας...i I Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία...0 έως 50 C Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση έως +60 C Αποθήκευση δεδομένων...eeprom μόνιμη Ασφάλεια...Ασφάλεια ακριβείας 5x20/6,3A/M Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα Mainburg Τηλ /74-0 Φαξ 08751/ Ηλεκτρονική τοποθεσία: _xxxx

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R3 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061839_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R2 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3061820_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα χειρισμού ανάμιξης MM Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3061884_xx10 GR Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf

Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακες ρυθμίσεων WRS της Wolf Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R1 σελίδα 2 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R2 σελίδα 3 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R3 σελίδα 5 Πίνακας ρυθμίσεων λέβητα R21 για διβάθμια ή διαφορική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης

Μονάδα χειρισμού BM. Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Για τον χρήστη Οδηγίες χρήσης Μονάδα χειρισμού BM WOLF GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062697_xxxx Υπόκειται σε τροποποιήσεις GR Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού /2001 GR Για τον τεχνικό

Οδηγίες συντήρησης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού /2001 GR Για τον τεχνικό 6304 5403 04/2001 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Παρακαλούμε να διαβαστεί με προσοχή πριν από την έναρξη της λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης:

Ο ελεγκτής VARIO Air ελέγχει τα παρακάτω συστήματα του λέβητα και της εγκατάστασης: VARIO air Ψηφιακός Ελεγκτής Αερόθερμων Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO Air προορίζεται να ελέγχει αερόθερμα τζάκια και να τροφοδοτεί με αποτελεσματικό, ασφαλή και ήσυχο τρόπο το θερμό αέρα της θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

ΖΝΧ IC2 Ψηφιακός ελεγκτής ανακυκλοφορίας & παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Εγχειρίδιο Χρήστη- Εγκατάσταση και Λειτουργία Χαρακτηριστικά Ψηφιακός ελεγκτής συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε boiler με λειτουργίες : Έλεγχο θερμοκρασίας του boiler και του κυκλοφορητή λέβητα/boiler

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KB-2250 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ KB 2250 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος

Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Εγχειρίδιο χρήσης (V01_V-CBV_2014) Ψηφιακή Αντιστάθμιση Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος Σελ. 2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ. 3 & 4 Χειρισμός - Συμβολισμοί στην Οθόνη Σελ. 5,6 &

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25

Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Ρυθμιστής Φωτοβολταϊκού PV Control C13/C25 Περιεχόμενα: Γενική περιγραφή Συναρμολόγηση.. Λειτουργία Ρυθμίσεις.. Φόρτιση. Φόρτιση ρυθμιζόμενη από την θερμοκρασία Ενδείξεις και χειρισμός Μενού «πληροφορίες»..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια και συμμόρφωση Ασφάλεια και συμμόρφωση Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας Στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus.

Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Eikon Arké Idea Plana 20493 19493 16943 14493 Εγχειρίδιο για τη διαμόρφωση των συστημάτων ραδιοσυχνοτήτων, όταν χρησιμοποιούνται με το σύστημα συναγερμού παραβίασης μέσω bus. Οδηγίες Το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16

Montageanleitung Solarspeicher SEM-2 Seite 2-8. Assembly Instructions Solar tank SEM-2 Page 10-16 D GB IT ES FR BE NL BE DK PL HU SK CZ Montageanleitung Solarspeicher Seite 2-8 Assembly Instructions Solar tank Page 10-16 Istruzioni di montaggio Bollitore solare Pagina 18-24 Instrucciones de montaje

Διαβάστε περισσότερα

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040

Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Schüco ρυθμιστής ITE 2020 και ITE 2040 Έξυπνη ρύθμιση ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα