Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο"

Transcript

1 Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Νομικού Ποθητή 1, Γκινούδη Αθηνά 2 1 Καθηγήτρια Γεωγραφίας, 1 ου Γυμνάσιο Γιαννιτσών 2 Καθηγήτρια Φυσικής, Γυμνάσιο Γαζίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά τη διδασκαλία της Γεωγραφίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, τη χρήση πολυμεσικού υλικού και βιωματικές δράσεις επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ενώ το μάθημα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους τρόπους μάθησης όλων των μαθητών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η παιδαγωγική αξιοποίηση α) του λογισμικού Google Earth, β) των εκπαιδευτικών βίντεο της σειράς «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο και του εκπαιδευτικού λογισμικού «Γεωγραφία Γεωλογία». Γίνεται αναφορά στα φύλλα εργασίας, τα οποία συντάχθηκαν με βάση την εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση που προσεγγίζει ολιστικά τα θέματα, στηρίζεται σε μαθητοκεντρικά πρότυπα και προωθεί τις αρχές της συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, για κάθε ενότητα του μαθήματος προτείνονται βιωματικές δράσεις και πειράματα που καταδεικνύουν τη σύνδεση της Γεωγραφίας με τα υπόλοιπα μαθήματα των φυσικών επιστημών, καθώς και με ποικίλα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωγραφία, εκπαιδευτικά βίντεο, οικοδόμηση της γνώσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας στηρίζεται στη διεπιστημονική, διαθεματική προσέγγιση, βρίσκεται στα όρια των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών και λαμβάνει υπόψη της τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις φυσικών παραγόντων και κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών διεργασιών. Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, συνδέεται άμεσα με τις περιβαλλοντικές επιστήμες και η διδακτέα ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, περιλαμβάνει πολλά θέματα που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές για την προστασίας περιβάλλοντος και να συμβάλλουν σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης (Martin, 2006). Επιπλέον, η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας μπορεί να υποστηριχθεί από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαλείων και προσεγγίσεων, όπως εργασίες πεδίου, καταγραφές, ομαδοκεντρικές εργασίες, έρευνες, χρήση νέων τεχνολογιών κ.λ.π. (Lambert & Balderstone, 2010). Η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων στην πράξη θεωρείται [208]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μεθοδολογικά ως η ιδανικότερη διδακτική πρακτική για το μάθημα της Γεωγραφίας με τα πλέον θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Κατσίκης, 1999). Σήμερα οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πληθώρα εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδακτική της Γεωγραφίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές και να μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι του μαθήματος (Butt, 2011). Τέτοια εργαλεία είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και βίντεο, η χρήση των εργαλείων του Web2.0, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, οι ψηφιακοί χάρτες, οι δορυφορικές εικόνες, τα συστήματα πλοήγησης GPS και η πλοήγηση στο διαδίκτυο (Fox, 2005). Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την οργάνωση του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου σε διαθεματική βάση με παιδαγωγική αξιοποίηση α) του λογισμικού Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου, β) ψηφιακών εκπαιδευτικών βίντεο, γ) του λογισμικού Google Earth και δ) διαδικτυακής αναζήτησης. Παράλληλα, παραθέτουμε μία σειρά πειραμάτων και βιωματικών δράσεων που ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος και που καταδεικνύουν επίσης τη διασύνδεση της γεωγραφίας με τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία των φυσικών επιστημών. Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» που έχει επιλεγεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει εμπλουτίσει τις κατά τόπους σχολικές βιβλιοθήκες όλης της χώρας. Έχουν ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας στοιχεία και φαινόμενα μεγάλων ενοτήτων του περιβάλλοντος, τα οποία βρίσκονται μέσα στα βιβλία και τις διδακτικές ενότητες των μαθημάτων Γεωλογία Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου καλύπτοντας τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Για τις ανάγκες των τάξεων με υπολογιστή και βιντεοπροβολέα τα βίντεο αυτά έχουν μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή. Από την άλλη το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» που επίσης έχει επιλεγεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή σε αίθουσα εργαστηρίου φυσικών επιστημών ή σε ειδική αίθουσα προβολών με τη χρήση ενός κεντρικού Η/Υ με βίντεοπροβολέα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και καλούνται να εργαστούν σε φύλλα εργασίας και να πραγματοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Η διδακτική αυτή παρέμβαση που καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου προέκυψε από τη συνεργασία εκπαιδευτικών δύο απομακρυσμένων Σχολείων της χώρας (Ηράκλειο και Πέλλα) και εφαρμόστηκε στα δύο Σχολεία αντίστοιχα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάπτυξη της διδακτικής αυτής παρέμβασης, αλλά περιελάμβανε μία σειρά δράσεων στις οποίες ενεπλάκησαν τόσο εκπαιδευτικοί, όσο και μαθητές των δύο Σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργασία μαθητών από απόσταση μέσω wiki, με θέματα α) την κλιματική αλλαγή (Γκινούδη κ.α., 2011) και β) τη βελτίωση της σχολικής ζωής. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην οργάνωση των επί μέρους ενοτήτων της διδακτέας ύλης της Γεωγραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού και των πειραμάτων με βάση α) τους διδακτικούς στόχους, β) τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα στη διαθεματική προσέγγιση, γ) τα φύλλα εργασίας που διανέμονται στους μαθητές και δ) την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση που εφαρμόστηκε. Ακολουθεί μία συζήτηση για τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. [209]

3 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ Στην πρώτη δραστηριότητα της ενότητας αυτής, η οποία ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους των δύο πρώτων υποενοτήτων, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με φύλλο εργασίας στο οποίο συμπληρώνουν αρχικά το πρώτο μέρος επικαλούμενοι τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους αναφορικά με το προς μελέτη θέμα. Στη συνέχεια εκτελούν τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται με το λογισμικό Google Earth και καλούνται να συμπληρώσουν το δεύτερο μέρος του φύλλου εργασίας. Εκεί τους ζητείται: να εντοπίσουν τις ηπείρους τους ωκεανούς, τις περιοχές των πόλων, τις μεγάλες οροσειρές, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π. να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την κλίμακα. να εντοπίσουν την Ελλάδα, την πόλη τους και το Σχολείο τους. να εντοπίζουν τον ισημερινό και τον πρώτο μεσημβρινό. να βρουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου τους και άλλων τόπων. να κάνουν προβλέψεις για τη διαφορά ώρας ανάμεσα σε δύο τόπους. Στη συνέχεια συζητούν τα συμπεράσματά τους στην τάξη και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Στη δεύτερη δραστηριότητα, η οποία ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους των δύο επόμενων υποενοτήτων, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν διάφορους ψηφιακούς θεματικούς χάρτες που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός, όπως για παράδειγμα τους χάρτες βλάστησης, σεισμών, μετεωρολογικούς χάρτες κ.λ.π. Εδώ καλούνται οι μαθητές: να καταγράψουν κάποιους θεματικούς χάρτες. να μελετήσουν το υπόμνημα και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα που αναφέρονται σε αυτό. να κάνουν υποθέσεις για τη χρησιμότητα αυτών των χαρτών σε διάφορα επαγγέλματα και υπηρεσίες. να επιλέγουν το είδος του χάρτη που θα αναζητήσουν για να συλλέξουν διάφορες πληροφορίες. να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση χαρτών. Στους χάρτες είναι σημαντικό οι μαθητές να καταλάβουν την αναπαράσταση δεδομένων από μία μορφή σε μία άλλη. Στην κατεύθυνση αυτή και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες είναι χρήσιμο να συγκρίνουν οι μαθητές τον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής με την αντίστοιχη δορυφορική εικόνα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που δίνουν οι δύο αναπαραστάσεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές σελίδες στις οποίες διατίθενται τοπογραφικοί χάρτες για όλο τον πλανήτη, όπως για παράδειγμα στο Βιωματική Δραστηριότητα: Χρήση GPS Είναι σημαντικό για τους μαθητές να μπορούν να προσανατολιστούν στο χώρο και να εξοικειωθούν με τη χρήση των γεωγραφικών συντεταγμένων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, πραγματοποιείται στην ύπαιθρο ή στην αυλή του Σχολείου και οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες με GPS καλούνται: Α) να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκονται με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες όπως αυτές τις διαβάζουν στο GPS (απόλυτη θέση). Β) να προσδιορίσουν την απόλυτη θέση 3 χαρακτηριστικών σημείων του υπαίθριου χώρου. [210]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ) να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται και με βάση αυτές να βρουν τον «θησαυρό», σε ομαδικό παιχνίδι για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις φυσικοχημικές ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και η κίνηση του αέρα (δημιουργία ανέμων) από τη Φυσική Χημεία και στους οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί και αναπτύσσονται στους διάφορους κλιματικούς τύπους από τη Βιολογία. Ακόμα εμπλέκονται και η Λογοτεχνία, η Ιστορία και τα Θρησκευτικά καθώς γίνονται αναφορές σε μύθους, δοξασίες, αντιλήψεις λαών και εθνών παρελθόντων ετών αλλά και σύγχρονων εποχών για την ύπαρξη, δημιουργία και εξέλιξη των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με την ατμόσφαιρα. Οι μαθητές στο Δημοτικό έχουν διδαχθεί τις ενότητες αυτές, αλλά τώρα καλούνται να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλληλεξαρτήσεις, όπως πως δημιουργούνται οι άνεμοι, από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το κλίμα ενός τόπου, και πως οι βασικοί κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων κάθε περιοχής στον πλανήτη. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση που έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα πραγματοποιείται και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΚΑΙΡΟΣ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», το οποίο έχει χωριστεί από τους καθηγητές σε τρεις δραστηριότητες. Στην αρχή οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου εργασίας, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Ανακαλούν οι μαθητές τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που αποκόμισαν στα προηγούμενα μαθήματα, έτσι ώστε μετά την παρουσίαση να είναι σε θέση οι ίδιοι να άρουν τις παρανοήσεις και να διορθώσουν τα λανθασμένα συμπεράσματα. Μέσα από την παρουσίαση κάθε ενότητας, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, μπορεί ο μαθητής να προσεγγίσει όρους, έννοιες και στοιχεία που περιγράφουν φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχει διδαχθεί. Ο συνδυασμός της αναφοράς των πληροφοριών αυτών, με την παρουσίαση και την σύνδεσή τους με εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες και πραγματικές αναφορές γεγονότων, προκαλούν ενδιαφέρον στο μαθητή και τον βοηθούν να διασαφηνίσει, ξεκαθαρίσει και τέλος εμπεδώσει το πλήθος των πληροφοριών που παρακολουθεί. Η δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων κάθε δραστηριότητας συμπληρώνεται μετά την παρακολούθηση της προβολής. Ανακεφαλαιώνοντας, στο ψηφιακό αυτό υλικό που είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες οι μαθητές ανά ομάδες δουλεύουν αρχικά τις προβλέψεις, παρακολουθούν τμήμα του βίντεο, απαντούν σε ομάδα ερωτήσεων που συνδέονται με το υλικό που παρακολούθησαν και ξανά το ίδιο επαναλαμβάνετε για κάθε τμήμα του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: Με την 1η ενότητα: Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη διαφορά μεταξύ των εννοιών καιρός και κλίμα. Με την 2η ενότητα: Να αντιληφθούν οι μαθητές ποιά είναι τα καιρικά φαινόμενα και ότι όλα τα καιρικά φαινόμενα και η εξέλιξή τους πραγματοποιούνται στο πρώτο τμήμα της ατμόσφαιρας που καλείται τροπόσφαιρα, και συνδέονται με τον ήλιο. Με την 3η ενότητα: Να παρατηρήσουν μέσω της εικόνας τους διάφορους κλιματικούς τύπους (πού επικρατούν, ποιές είναι οι συνθήκες που τους ορίζουν) και [211]

5 να μπορέσουν να δουν την επίδραση που έχει το κλίμα στην ζωή των ανθρώπων και των υπόλοιπων ζωντανών οργανισμών. Τέλος οι μαθητές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας στην τάξη, ανά ομάδες, εκφράζουν τις απόψεις τους για τα φαινόμενα, εντοπίζουν ασάφειες και παρανοήσεις και συζητούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον καθηγητή για θέματα που αναπτύχθηκαν και θέλουν επιπλέον διευκρίνιση. Πείραμα: Δημιουργία Σύννεφου στο Εργαστήριο Ένα ευχάριστο πείραμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη στα πλαίσια διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η δημιουργία σύννεφου. Οι μαθητές έμαθαν ότι το σύννεφο δημιουργείται όταν οι υδρατμοί ψύχονται και σχηματίζουν μικρά, αόρατα σταγονίδια νερού. Σε ένα διαφανές δοχείο ρίχνουμε μερικά εκατοστά ζεστό νερό και το ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, έτσι ώστε μία ποσότητα του να εξατμιστεί. Πλησιάζουμε μέσα ένα αναμμένο σπίρτο, έτσι ώστε μέσα στο δοχείο να αιωρούνται σωματίδια καπνού. Όταν ο καπνός εξαφανιστεί, τοποθετούμε στο πάνω μέρος του δοχείου ένα δίσκο με παγάκια. Σε λίγο θα δούμε μέσα στο δοχείο να σχηματίζεται το σύννεφο. Το πείραμα εκτελείται από τον καθηγητή και στο σχετικό φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν τα διάφορα στάδια και να παραλληλίσουν τη διαδικασία στο εργαστήριο με τη δημιουργία σύννεφων στην ατμόσφαιρα. ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Στην ενότητα αυτή γίνονται αναφορές α) από τη Φυσική στις φυσικοχημικές ιδιότητες του γλυκού νερού, στη δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού των ποταμών και τη χρήση αυτής (υδροηλεκτρική ενέργεια φράγματα) και β) από τη Βιολογία στους οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί και αναπτύσσονται στα διάφορα περιβάλλοντα των ποταμών και των λιμνών. Ακόμα εμπλέκονται η Ιστορία, τα Θρησκευτικά και η Λογοτεχνία, καθώς γίνονται αναφορές σε μύθους, παραδόσεις, δοξασίες, αλλά και διαμάχες μεταξύ κρατών με αντικείμενο την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Η ενότητα απαιτεί από τους μαθητές να συνδέσουν μαθηματικούς όρους και έννοιες με αντίστοιχους όρους και έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ορίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες ενός ποταμού στα διάφορα τμήματα του (περιοχή των πηγών, κυρίως ροής και εκβολών), όπως τη ταχύτητα ροής του νερού, τη φέρουσα ικανότητα του νερού και την τάση απόθεσης μεταβαλλόμενων κοκκομετρικά υλικών, ανά επίπεδο ροής νερού ως προς τη θάλασσα. Τέλος οι γεωμετρικοί όροι μήκος, λεκάνη απορροής και μέση παροχή είναι δυσνόητοι για αρκετούς μαθητές. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται α) με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου αξιοποιείται παιδαγωγικά η προσομοίωση της πτήσης πάνω από τον ποταμό Αχελώο και β) με ψηφιακές εικόνες και σκαριφήματα όπου απεικονίζονται τα μέρη ενός ποταμού και τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και σχετικών φύλλων εργασίας. Μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», το οποίο έχει χωριστεί από τους καθηγητές σε τρεις δραστηριότητες. Στην αρχή οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου εργασίας, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Τους ζητείται α) να αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο το ποτάμι συλλέγει τα νερά του, καθώς και για τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα στα πρώτα τμήματα όπου και δημιουργείται [212]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (περιοχή πηγών), β) να περιγράψουν τους υπόλοιπους χώρους ροής του ποταμού (κυρίως ροής και εκβολές) και να ορίσουν τα χαρακτηριστικά τους, γ) να αναφέρουν, να εκφράσουν και να ορίσουν τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον που ονομάζεται λίμνη και δ) να αναφέρουν παραδείγματα που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του γλυκού νερού για τον άνθρωπο. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο βίντεο παρουσιάζονται εκτός από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε φυσικού περιβάλλοντος, από τα προαναφερόμενα, και η σύνδεση τους με ποικίλους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπο). Η δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων κάθε δραστηριότητας συμπληρώνεται μετά από την παρακολούθηση της προβολής του βίντεο. Ανακεφαλαιώνοντας, το ψηφιακό αυτό υλικό είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες όπου οι μαθητές ανά ομάδες δουλεύουν αρχικά τις προβλέψεις, παρακολουθούν τμήμα του βίντεο, απαντούν σε ομάδα ερωτήσεων που συνδέονται με το υλικό που παρακολούθησαν και ξανά το ίδιο επαναλαμβάνετε για κάθε τμήμα ή ενότητα του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: Με την 1η ενότητα: να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα τρία κύρια μέρη ενός ποταμού (περιοχή των πηγών, κυρίως ροή, εκβολές) και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει η ροή του νερού (ταχύτητα ροής, διαβρωτική και αποθετική ικανότητα κ.α.), στα διάφορα τμήματα του ποταμού. Με την 2η ενότητα: Να προσδιορίσουν τις διαφορές των ποταμών και των λιμνών, άλλα και να αντιληφθούν τη σχέση των δύο αυτών περιβαλλόντων (αλληλεξάρτησης ή και αλληλοσύνδεσης-παλιομάνες ή ανεξάρτητες σχέσεις). Με την 3η ενότητα: Να αντιληφθούν την επίδραση που έχει το γλυκό νερό του πλανήτη (ποτάμια - λίμνες) στη ζωή των ανθρώπων (ανάπτυξη πολιτισμών, αγροτικών δραστηριοτήτων, αστικών και βιομηχανικών εφαρμογών) αλλά και τη ζωή των υπόλοιπων ζωντανών οργανισμών. Τέλος οι μαθητές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας στην τάξη, ανά ομάδες, εκφράζουν τις απόψεις τους για τα φαινόμενα, εντοπίζουν ασάφειες και παρανοήσεις και συζητούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον καθηγητή για θέματα που αναπτύχθηκαν και θέλουν επιπλέον διευκρίνιση. Πείραμα: Προσομοίωση της κατανομής νερού στον πλανήτη Στο μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές διδάσκονται πως κατανέμεται το νερό στον πλανήτη (αλμυρό, παγόβουνα, υπόγειο, λίμνες, ποτάμια) και την αναλογία αυτών των μορφών ως προς το σύνολο του νερού στη Γη. Με το πείραμα αυτό καλούνται τώρα, εργαζόμενοι σε ομάδες μέσα στο εργαστήριο φυσικών επιστημών, να προσομοιώσουν την κατανομή αυτή με τον εξής τρόπο: Υποθέτουμε ότι το συνολικό νερό στον πλανήτη είναι δέκα λίτρα (10L). Το νερό αυτό το παρουσιάζουμε σε ένα κουβά. Γνωρίζοντας τις αναλογίες που οι μορφές αυτές παρουσιάζονται στη Γη, βρίσκουν με την μέθοδο των αναλόγων ποσών, την ποσότητα για κάθε μία από τις παραπάνω μορφές, που αντιστοιχεί στο νερό του κουβά (πχ. αλμυρό νερό 9739 ml, παγόβουνα 201 ml κ.α. ). Χρησιμοποιούν ογκομετρικό κύλινδρο για να απομονώσουν από τον κουβά, αρχικά το σύνολο του γλυκού νερού που υπάρχει στον πλανήτη και παρατηρούν, στην πράξη πλέον, την αναλογία γλυκού και αλμυρού νερού της Γης. Στην συνέχεια από το γλυκό νερό απομονώνουν τη ποσότητα νερού που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες του (το βιβλίο τους την εκφράζει ως 0,02% επί του συνολικού νερού), ενώ τέλος από αυτή τη τελευταία [213]

7 ποσότητα απομονώνουν το νερό των ποταμών και των λιμνών που ο άνθρωπος θεωρητικά μπορεί να παίρνει άμεσα. Στη συνέχεια οι ομάδες συγκρίνουν τα αποτελέσματα που βρήκαν και τα σχολιάζουν. Με αυτό τον τρόπο α) αντιλαμβάνονται με βιωματικό τρόπο τα μεγέθη και τη σημασία τους, β) προβληματίζονται για την αξία του γλυκού νερού στον πλανήτη και την προστασία του και γ) χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση που έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα πραγματοποιείται και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΣΕΙΣΜΟΙ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», στο οποίο οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες με φύλλο εργασίας, χωρισμένο σε τρεις δραστηριότητες. Το βίντεο είναι χωρισμένο από τον καθηγητή σε τρεις ενότητες, όπου στην αρχή κάθε προβολής οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Τους ζητείται να αναφέρουν και να εκφράσουν τις αντιλήψεις που έχουν σχηματίσει και τις γνώσεις που αποκόμισαν ως τώρα, για τη δράση και το σχηματισμό των ηφαιστείων, την σύνδεση των ηφαιστείων με τη δημιουργία και την εκδήλωση των σεισμών, τη δράση των ενδογενών δυνάμεων και τη διαμόρφωση του αναγλύφου της γης με βάση τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, τα οφέλη που συνοδεύουν τη δράση των ηφαιστείων καθώς και τα καταστροφικά αποτελέσματα μεγάλων σεισμών των πρόσφατων χρόνων της ιστορίας της Γης. Μέσα από την παρουσίαση κάθε ενότητας του βίντεο, οι μαθητές απαντούν στις υπόλοιπες ερωτήσεις και στο τέλος τα αποτελέσματα συζητούνται στην τάξη. Οι δραστηριότητες σκοπό έχουν οι μαθητές να συγκρίνουν, να εντοπίσουν και να διασαφηνίσουν γνώσεις και απόψεις για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα της λιθόσφαιρας και να τους βοηθήσουν να εκφράσουν με απλό τρόπο όρους, έννοιες και πληροφορίες που είναι βασικές για το αναπτυσσόμενο θέμα. Στο video γίνεται αναφορά λεκτική, με εικόνες και πολλαπλές αναπαραστάσεις στα φαινόμενα της λιθόσφαιρας που έγιναν στο παρελθόν και εξακολουθούν να γίνονται και τώρα σε μεγακλίμακα. Καθώς η δυσκολία να αντιληφθούμε αυτά τα φαινόμενα με τις αισθήσεις μας είναι πολύ μεγάλη, γίνεται εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα τους που είναι ορατά στο εγγύς περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: 1 ος στόχος: Να αναγνωρίσουν οι μαθητές βασικά χαρακτηριστικά των ηφαιστείων. 2 ος στόχος: Να παρατηρήσουν την κοινή γενεσιουργό αιτία των ηφαιστείων και των σεισμών. 3 ος στόχος: Να προσεγγίσουν όσο μπορούν εννοιολογικά τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών και να συνδέσουν τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων, (ηφαίστεια και σεισμοί, ρήγματα και η δράση αυτών, μορφές και δομές του υποθαλάσσιου πυθμένα). 4 ος στόχος: Να γνωρίσουν τα οφέλη που απορρέουν από τη δράση των ηφαιστείων. [214]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ος στόχος: Να παρατηρήσουν παραδείγματα μεγάλων σεισμών που συνέβησαν στο παρελθόν, να δουν κάποιες από τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών. Βιωματικές Δράσεις: Αντισεισμική προστασία Στην ενότητα της Λιθόσφαιρας οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Μετά από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για καταστροφικούς σεισμούς που συνέβησαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και περιήγηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας με έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό της, οι μαθητές προτείνουν και πραγματοποιούν δραστηριότητες για την αντισεισμική προστασία στο Σχολείο και συμμετέχουν σε ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη εργασία αυτή παρουσιάστηκε μία οργάνωση της διδασκαλίας της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου, με ενσωμάτωση των ΤΠΕ, που εφαρμόστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια σε δύο Σχολεία της χώρας με συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα. Ο σχεδιασμός έγινε με κριτήρια: α) οι δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και β) να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γεωγραφίας αντικατέστησε πλέον το παλιό, συμβατικό μάθημα που χρειαζόταν απομνημόνευση και δυσκόλευε τους περισσότερους μαθητές σε ένα ευχάριστο μάθημα που προσεγγίζει ολιστικά τη μελέτη των σχέσεων ανθρώπου περιβάλλοντος. Η γεωγραφία σήμερα δίνει στους μαθητές μία διαθεματική, στέρεη βάση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια σειρά από κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα (Smith, 1997). Στα βίντεο που παρουσιάστηκαν, ο συνδυασμός της αναφοράς των πληροφοριών που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές μέσα στην τάξη με την παρουσίαση και την σύνδεσή τους με εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες και πραγματικές αναφορές γεγονότων, προκαλούν ενδιαφέρον και βοηθούν στη διασαφήνιση των πληροφοριών που παρακολούθησαν. Επιπρόσθετα, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα φυσικά φαινόμενα και η σύνδεσή τους με την θεωρία, που έχει ήδη διδαχθεί, βοηθούν τον μαθητή να προσεγγίσει με εποικοδομητικό τρόπο την γνώση. Τα γνωστικά αντικείμενα των βιντεοπροβολών είναι δομημένα σε ενότητες, οι οποίες εναλλάσσονται με αναφορές σε μύθους, δοξασίες, αντιλήψεις (θρησκευτικές και κοινωνικές) λαών και εθνών παρελθόντων ετών αλλά και σύγχρονων εποχών, ξεκουράζοντας τον μαθητή από την συνεχόμενη πληροφόρηση και ανάλυση των φαινομένων. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε φυσικό φαινόμενο συνδέεται με τα ποικίλα φυσικά περιβάλλοντα όπου διαδραματίζεται και παρουσιάζονται με λεπτομέρειες οι επιδράσεις του σε διάφορους οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπο), ενώ η προσέγγιση της γνώσης αποκτά με αυτό τον τρόπο διαθεματικό χαρακτήρα καθώς εμπλέκονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως ιστορία, θρησκευτικά, βιολογία, λογοτεχνία. Οι μαθητές μας σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων αλλά και των γονέων τους νιώθουν ικανοποιημένοι από το μάθημα, καταλαβαίνουν τα επιμέρους θέματα και εργάζονται στις δραστηριότητες που τους ανατίθενται με μεγάλο ενθουσιασμό. Επίσης βρίσκουν ενδιαφέρονται τα πειράματα με τα οποία αυξάνεται η αυτενέργειά τους και απολαμβάνουν τις βιωματικές δράσεις στις οποίες συνδυάζεται η εκπαίδευση με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και την άθληση. Κάποιοι μάλιστα μαθητές έχουν βρει [215]

9 ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ενασχόλησή τους με τους διαδραστικούς χάρτες, το GPS και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο πάνω σε επιμέρους εξειδικευμένα θέματα. Επίσης, και στα δύο Σχολεία που εφαρμόστηκε η διδακτική παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι με τη χρήση των διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γεωγραφίας ο εκπαιδευτικός έχει απεριόριστες δυνατότητες για ανεύρεση και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Η οργάνωση όμως του μαθήματος από τους καθηγητές, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι του μαθήματος χωρίς υπεραπλουστεύσεις και συγχρόνως να μπορεί να γίνει και εξατομικευμένη μάθηση έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να παρακινούνται και να συμμετέχουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Επιπλέον, η πίεση που υπάρχει για κάλυψη της διδακτέας ύλης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που επιβάλλει προσεκτική επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον ψηφιακού υλικού και των συμπληρωματικών δράσεων. Η οργάνωση του μαθήματος για τη Γεωγραφία της Α Γυμνασίου, όπως την παρουσιάσαμε στην εργασία αυτή και την εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια, είναι μία ρεαλιστική πρόταση που καλύπτει το σύνολο της ύλης και μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να υλοποιηθεί μέσα στο διδακτικό έτος χωρίς να επιφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας στους μαθητές, ούτε να προκαλέσει άγχος για αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα για τους εκπαιδευτικούς. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Γκινούδη Α. Θεοδωρίδου Β. & Νομικού Π. (2011), Wiki για την κλιματική αλλαγή. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 6-8 Μαΐου. Κατσίκης, Α. (1999), Διδακτική της Γεωγραφίας. Επιστημολογική θεώρηση Γεωγραφική γνωστική τεκμηρίωση, εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα. Butt, G. (2011), Geography, Education and the Future. London. Continuum. Fox, S.P. (2005), Images in Geography Great Expevtations. Geography 90(1), Lambert, D. & Balderstone D. (2010), Learning to teach Geography in the Secondary School -Chapter 8, Teaching and learning Geography using ICT, London. Routledge. Martin, F. (2006), Everyday Geography, Primary Geographer, Autumn 2006, pp. 4-7 Smith, D. M. (1997) Geography and ethics: a moral turn?, Progress in Human Geography 21, [216]

Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο

Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Γκινούδη Αθηνά 1, Νομικού Ποθητή 2 aginoudi@sch.gr, nomipothiti@gmail.com 1 Καθηγήτρια Φυσικής, Γυμνάσιο Γαζίου 2 Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 2η Ανάπτυξη σεναρίου σχεδίου μαθήματος με χρήση εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η κατανομή των ηπείρων και των θαλασσών Ωκεανοί και θάλασσες ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Ιούνιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη

Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη Ένταξη και αξιοποίηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων της Γεωγραφίας στη διδακτική πράξη Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και η αξιοποίησή του στο πλαίσιο καλών πρακτικών Εισηγητής: Δρ. Ζαχαρίας Μανουσαρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού

Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Λογισμικό: Γεωγραφία Στ Δημοτικού, Μαθαίνω για τη Γη! Έκδοση 1.0+ Κατηγορία αναπηρίας: Κινητικά Μάθημα: Γεωγραφία Τάξεις: Στ τάξη Δημοτικού Παρουσίαση Λογισμικού: Ζωή Κρόκου Προμηθευτής: SIEM ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί

Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών - Οι ζωικοί ιστοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης

Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α. Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης Α Τάξη Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες διδαχθεί η Α.. από το Τετράδιο Εργασιών. Η αυτή δεν σχετίζεται με το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΠΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Δ/ΒΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Το διδακτικό υλικό είναι χωρισμένο σε πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου

Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Γεωλογία- Γεωγραφία Α Τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου Διδακτέα ύλη Διαχείριση Διδακτέας ύλης ΜΑΘ. Α.. Γεωγραφικές συντεταγμένες Δεν θα διδαχθεί η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία. http://geogr.eduportal.gr

Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία. http://geogr.eduportal.gr Ο Δικτυακός Τόπος e- γεωγραφία http://geogr.eduportal.gr Ομάδα Β Αντωνόπουλος Εμμανουήλ - Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Μαγλογιάννης Βασίλειος Παρασύρης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί

Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί Λιθοσφαιρικές πλάκες και σεισμοί Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 167 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ DESCARTES Καστανιώτης Δημήτρης Μαθηματικός-επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου. Οδηγός Εκπαιδευτικού Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΑΘΗΝΑ 2011 Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Γυμνασίου Οδηγός Εκπαιδευτικού ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: Λάγιος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70 Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι εσωτερικές δυνάμεις της Γης Δημιουργός: 1.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία 2.Τάξη στην οποία απευθύνεται: Στ Δημοτικού 3.Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ενδεικτικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΔΙΑΚΤΕΑ ΥΛΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ενδεικτικός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η : ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β Τάξη Ημερησίου Γυμνασίου Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία: Γεωλογία Γεωγραφία, Β Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Άρης Ασλανίδης, Γιώργος Ζαφειρακίδης, Δημήτρης Καλαϊτζίδης, Έκδοση 05, Αντίτυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης

Η αναπνοή στα φυτά. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία. Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης Η αναπνοή στα φυτά Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία Δημιουργός: Ευάγγελος Σταματέρης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1

Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου. Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση. Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Χαρίκλεια-Παναγιώτα Βαϊοπούλου Υπότροφος του Ιδρύματος Αλ. Ωνάση Στεφανία Γιώτα Μαρία Λαμπαδάρη Κωνσταντίνα Τσομπάνη 1 Διάρκεια: 15 διδακτικές ώρες (5 τρίωρα) Μέθοδος: Εποικοδομητικό πρόγραμμα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογικός χρόνος και γεωλογική ιστορία της Γης

Γεωλογικός χρόνος και γεωλογική ιστορία της Γης Γεωλογικός χρόνος και γεωλογική ιστορία της Γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Παγώνη Ηλέκτρα Τίτλος «Οργάνωση μιας διδακτικής προσέγγισης με ΤΠΕ για τους άθλους του Ηρακλή στην Ιστορία της Γ τάξης του Δημοτικού» Γνωστική περιοχή Ιστορία Μυθολογία Γ τάξης Γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α

ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α ΙΙ. Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Α Τάξη Ημερησίου και Εσπερινού* Γυμνασίου Θα χρησιμοποιηθούν τα βιβλία: Γεωλογία Γεωγραφία, Α Γυμνασίου, (βιβλίο μαθητή), Κοσμάς Παυλόπουλος Αποστολία Γαλάνη, Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΕ ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Για παράδειγμα ο διαδραστικός πίνακας. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Γενικά: Αρχικά για γραφιακή χρήση Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα