Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο"

Transcript

1 Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο Νομικού Ποθητή 1, Γκινούδη Αθηνά 2 1 Καθηγήτρια Γεωγραφίας, 1 ου Γυμνάσιο Γιαννιτσών 2 Καθηγήτρια Φυσικής, Γυμνάσιο Γαζίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει αλλάξει ριζικά τη διδασκαλία της Γεωγραφίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο, τη χρήση πολυμεσικού υλικού και βιωματικές δράσεις επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, ενώ το μάθημα γίνεται ιδιαίτερα ελκυστικό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους τρόπους μάθησης όλων των μαθητών. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η παιδαγωγική αξιοποίηση α) του λογισμικού Google Earth, β) των εκπαιδευτικών βίντεο της σειράς «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο και του εκπαιδευτικού λογισμικού «Γεωγραφία Γεωλογία». Γίνεται αναφορά στα φύλλα εργασίας, τα οποία συντάχθηκαν με βάση την εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση που προσεγγίζει ολιστικά τα θέματα, στηρίζεται σε μαθητοκεντρικά πρότυπα και προωθεί τις αρχές της συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, για κάθε ενότητα του μαθήματος προτείνονται βιωματικές δράσεις και πειράματα που καταδεικνύουν τη σύνδεση της Γεωγραφίας με τα υπόλοιπα μαθήματα των φυσικών επιστημών, καθώς και με ποικίλα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωγραφία, εκπαιδευτικά βίντεο, οικοδόμηση της γνώσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη επιστήμη της Γεωγραφίας στηρίζεται στη διεπιστημονική, διαθεματική προσέγγιση, βρίσκεται στα όρια των Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών και λαμβάνει υπόψη της τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις φυσικών παραγόντων και κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών διεργασιών. Το μάθημα της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, συνδέεται άμεσα με τις περιβαλλοντικές επιστήμες και η διδακτέα ύλη, όπως αυτή περιγράφεται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, περιλαμβάνει πολλά θέματα που μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές για την προστασίας περιβάλλοντος και να συμβάλλουν σε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφορικής ανάπτυξης (Martin, 2006). Επιπλέον, η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας μπορεί να υποστηριχθεί από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών εργαλείων και προσεγγίσεων, όπως εργασίες πεδίου, καταγραφές, ομαδοκεντρικές εργασίες, έρευνες, χρήση νέων τεχνολογιών κ.λ.π. (Lambert & Balderstone, 2010). Η εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων στην πράξη θεωρείται [208]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ μεθοδολογικά ως η ιδανικότερη διδακτική πρακτική για το μάθημα της Γεωγραφίας με τα πλέον θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Κατσίκης, 1999). Σήμερα οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πληθώρα εργαλείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδακτική της Γεωγραφίας, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές και να μπορούν να επιτευχθούν ευκολότερα οι στόχοι του μαθήματος (Butt, 2011). Τέτοια εργαλεία είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά και βίντεο, η χρήση των εργαλείων του Web2.0, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, οι ψηφιακοί χάρτες, οι δορυφορικές εικόνες, τα συστήματα πλοήγησης GPS και η πλοήγηση στο διαδίκτυο (Fox, 2005). Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε την οργάνωση του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου σε διαθεματική βάση με παιδαγωγική αξιοποίηση α) του λογισμικού Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου, β) ψηφιακών εκπαιδευτικών βίντεο, γ) του λογισμικού Google Earth και δ) διαδικτυακής αναζήτησης. Παράλληλα, παραθέτουμε μία σειρά πειραμάτων και βιωματικών δράσεων που ανταποκρίνονται στους εκπαιδευτικούς στόχους του μαθήματος και που καταδεικνύουν επίσης τη διασύνδεση της γεωγραφίας με τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία των φυσικών επιστημών. Τα εκπαιδευτικά βίντεο είναι από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ» που έχει επιλεγεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει εμπλουτίσει τις κατά τόπους σχολικές βιβλιοθήκες όλης της χώρας. Έχουν ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα παρουσιάζοντας στοιχεία και φαινόμενα μεγάλων ενοτήτων του περιβάλλοντος, τα οποία βρίσκονται μέσα στα βιβλία και τις διδακτικές ενότητες των μαθημάτων Γεωλογία Γεωγραφία Α & Β Γυμνασίου καλύπτοντας τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Για τις ανάγκες των τάξεων με υπολογιστή και βιντεοπροβολέα τα βίντεο αυτά έχουν μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή. Από την άλλη το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το «ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α & Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» που επίσης έχει επιλεγεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα ή σε αίθουσα εργαστηρίου φυσικών επιστημών ή σε ειδική αίθουσα προβολών με τη χρήση ενός κεντρικού Η/Υ με βίντεοπροβολέα. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και καλούνται να εργαστούν σε φύλλα εργασίας και να πραγματοποιήσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Η διδακτική αυτή παρέμβαση που καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου προέκυψε από τη συνεργασία εκπαιδευτικών δύο απομακρυσμένων Σχολείων της χώρας (Ηράκλειο και Πέλλα) και εφαρμόστηκε στα δύο Σχολεία αντίστοιχα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η συνεργασία αυτή δεν περιορίστηκε μόνο στην ανάπτυξη της διδακτικής αυτής παρέμβασης, αλλά περιελάμβανε μία σειρά δράσεων στις οποίες ενεπλάκησαν τόσο εκπαιδευτικοί, όσο και μαθητές των δύο Σχολείων. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργασία μαθητών από απόσταση μέσω wiki, με θέματα α) την κλιματική αλλαγή (Γκινούδη κ.α., 2011) και β) τη βελτίωση της σχολικής ζωής. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στην οργάνωση των επί μέρους ενοτήτων της διδακτέας ύλης της Γεωγραφίας με έμφαση στην αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού και των πειραμάτων με βάση α) τους διδακτικούς στόχους, β) τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα στη διαθεματική προσέγγιση, γ) τα φύλλα εργασίας που διανέμονται στους μαθητές και δ) την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση που εφαρμόστηκε. Ακολουθεί μία συζήτηση για τα αποτελέσματα που προέκυψαν και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. [209]

3 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΤΕΣ Στην πρώτη δραστηριότητα της ενότητας αυτής, η οποία ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους των δύο πρώτων υποενοτήτων, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με φύλλο εργασίας στο οποίο συμπληρώνουν αρχικά το πρώτο μέρος επικαλούμενοι τις προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες τους αναφορικά με το προς μελέτη θέμα. Στη συνέχεια εκτελούν τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται με το λογισμικό Google Earth και καλούνται να συμπληρώσουν το δεύτερο μέρος του φύλλου εργασίας. Εκεί τους ζητείται: να εντοπίσουν τις ηπείρους τους ωκεανούς, τις περιοχές των πόλων, τις μεγάλες οροσειρές, λίμνες, ποτάμια κ.λ.π. να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με την κλίμακα. να εντοπίσουν την Ελλάδα, την πόλη τους και το Σχολείο τους. να εντοπίζουν τον ισημερινό και τον πρώτο μεσημβρινό. να βρουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του τόπου τους και άλλων τόπων. να κάνουν προβλέψεις για τη διαφορά ώρας ανάμεσα σε δύο τόπους. Στη συνέχεια συζητούν τα συμπεράσματά τους στην τάξη και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Στη δεύτερη δραστηριότητα, η οποία ανταποκρίνεται στους διδακτικούς στόχους των δύο επόμενων υποενοτήτων, οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν διάφορους ψηφιακούς θεματικούς χάρτες που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός, όπως για παράδειγμα τους χάρτες βλάστησης, σεισμών, μετεωρολογικούς χάρτες κ.λ.π. Εδώ καλούνται οι μαθητές: να καταγράψουν κάποιους θεματικούς χάρτες. να μελετήσουν το υπόμνημα και να αναγνωρίσουν τα σύμβολα που αναφέρονται σε αυτό. να κάνουν υποθέσεις για τη χρησιμότητα αυτών των χαρτών σε διάφορα επαγγέλματα και υπηρεσίες. να επιλέγουν το είδος του χάρτη που θα αναζητήσουν για να συλλέξουν διάφορες πληροφορίες. να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση χαρτών. Στους χάρτες είναι σημαντικό οι μαθητές να καταλάβουν την αναπαράσταση δεδομένων από μία μορφή σε μία άλλη. Στην κατεύθυνση αυτή και συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δραστηριότητες είναι χρήσιμο να συγκρίνουν οι μαθητές τον τοπογραφικό χάρτη της περιοχής με την αντίστοιχη δορυφορική εικόνα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που δίνουν οι δύο αναπαραστάσεις. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές σελίδες στις οποίες διατίθενται τοπογραφικοί χάρτες για όλο τον πλανήτη, όπως για παράδειγμα στο Βιωματική Δραστηριότητα: Χρήση GPS Είναι σημαντικό για τους μαθητές να μπορούν να προσανατολιστούν στο χώρο και να εξοικειωθούν με τη χρήση των γεωγραφικών συντεταγμένων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, πραγματοποιείται στην ύπαιθρο ή στην αυλή του Σχολείου και οι μαθητές, εργαζόμενοι σε ομάδες με GPS καλούνται: Α) να προσδιορίσουν τη θέση που βρίσκονται με βάση τις γεωγραφικές συντεταγμένες όπως αυτές τις διαβάζουν στο GPS (απόλυτη θέση). Β) να προσδιορίσουν την απόλυτη θέση 3 χαρακτηριστικών σημείων του υπαίθριου χώρου. [210]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ) να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνονται και με βάση αυτές να βρουν τον «θησαυρό», σε ομαδικό παιχνίδι για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις φυσικοχημικές ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και η κίνηση του αέρα (δημιουργία ανέμων) από τη Φυσική Χημεία και στους οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί και αναπτύσσονται στους διάφορους κλιματικούς τύπους από τη Βιολογία. Ακόμα εμπλέκονται και η Λογοτεχνία, η Ιστορία και τα Θρησκευτικά καθώς γίνονται αναφορές σε μύθους, δοξασίες, αντιλήψεις λαών και εθνών παρελθόντων ετών αλλά και σύγχρονων εποχών για την ύπαρξη, δημιουργία και εξέλιξη των φυσικών φαινομένων που συνδέονται με την ατμόσφαιρα. Οι μαθητές στο Δημοτικό έχουν διδαχθεί τις ενότητες αυτές, αλλά τώρα καλούνται να ερμηνεύσουν φαινόμενα και αλληλεξαρτήσεις, όπως πως δημιουργούνται οι άνεμοι, από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το κλίμα ενός τόπου, και πως οι βασικοί κλιματικοί παράγοντες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων κάθε περιοχής στον πλανήτη. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση που έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα πραγματοποιείται και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΚΑΙΡΟΣ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», το οποίο έχει χωριστεί από τους καθηγητές σε τρεις δραστηριότητες. Στην αρχή οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου εργασίας, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Ανακαλούν οι μαθητές τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που αποκόμισαν στα προηγούμενα μαθήματα, έτσι ώστε μετά την παρουσίαση να είναι σε θέση οι ίδιοι να άρουν τις παρανοήσεις και να διορθώσουν τα λανθασμένα συμπεράσματα. Μέσα από την παρουσίαση κάθε ενότητας, διάρκειας περίπου 30 λεπτών, μπορεί ο μαθητής να προσεγγίσει όρους, έννοιες και στοιχεία που περιγράφουν φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχει διδαχθεί. Ο συνδυασμός της αναφοράς των πληροφοριών αυτών, με την παρουσίαση και την σύνδεσή τους με εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες και πραγματικές αναφορές γεγονότων, προκαλούν ενδιαφέρον στο μαθητή και τον βοηθούν να διασαφηνίσει, ξεκαθαρίσει και τέλος εμπεδώσει το πλήθος των πληροφοριών που παρακολουθεί. Η δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων κάθε δραστηριότητας συμπληρώνεται μετά την παρακολούθηση της προβολής. Ανακεφαλαιώνοντας, στο ψηφιακό αυτό υλικό που είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες οι μαθητές ανά ομάδες δουλεύουν αρχικά τις προβλέψεις, παρακολουθούν τμήμα του βίντεο, απαντούν σε ομάδα ερωτήσεων που συνδέονται με το υλικό που παρακολούθησαν και ξανά το ίδιο επαναλαμβάνετε για κάθε τμήμα του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: Με την 1η ενότητα: Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη διαφορά μεταξύ των εννοιών καιρός και κλίμα. Με την 2η ενότητα: Να αντιληφθούν οι μαθητές ποιά είναι τα καιρικά φαινόμενα και ότι όλα τα καιρικά φαινόμενα και η εξέλιξή τους πραγματοποιούνται στο πρώτο τμήμα της ατμόσφαιρας που καλείται τροπόσφαιρα, και συνδέονται με τον ήλιο. Με την 3η ενότητα: Να παρατηρήσουν μέσω της εικόνας τους διάφορους κλιματικούς τύπους (πού επικρατούν, ποιές είναι οι συνθήκες που τους ορίζουν) και [211]

5 να μπορέσουν να δουν την επίδραση που έχει το κλίμα στην ζωή των ανθρώπων και των υπόλοιπων ζωντανών οργανισμών. Τέλος οι μαθητές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας στην τάξη, ανά ομάδες, εκφράζουν τις απόψεις τους για τα φαινόμενα, εντοπίζουν ασάφειες και παρανοήσεις και συζητούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον καθηγητή για θέματα που αναπτύχθηκαν και θέλουν επιπλέον διευκρίνιση. Πείραμα: Δημιουργία Σύννεφου στο Εργαστήριο Ένα ευχάριστο πείραμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη στα πλαίσια διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η δημιουργία σύννεφου. Οι μαθητές έμαθαν ότι το σύννεφο δημιουργείται όταν οι υδρατμοί ψύχονται και σχηματίζουν μικρά, αόρατα σταγονίδια νερού. Σε ένα διαφανές δοχείο ρίχνουμε μερικά εκατοστά ζεστό νερό και το ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, έτσι ώστε μία ποσότητα του να εξατμιστεί. Πλησιάζουμε μέσα ένα αναμμένο σπίρτο, έτσι ώστε μέσα στο δοχείο να αιωρούνται σωματίδια καπνού. Όταν ο καπνός εξαφανιστεί, τοποθετούμε στο πάνω μέρος του δοχείου ένα δίσκο με παγάκια. Σε λίγο θα δούμε μέσα στο δοχείο να σχηματίζεται το σύννεφο. Το πείραμα εκτελείται από τον καθηγητή και στο σχετικό φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να εξηγήσουν τα διάφορα στάδια και να παραλληλίσουν τη διαδικασία στο εργαστήριο με τη δημιουργία σύννεφων στην ατμόσφαιρα. ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑ Στην ενότητα αυτή γίνονται αναφορές α) από τη Φυσική στις φυσικοχημικές ιδιότητες του γλυκού νερού, στη δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού των ποταμών και τη χρήση αυτής (υδροηλεκτρική ενέργεια φράγματα) και β) από τη Βιολογία στους οργανισμούς που έχουν προσαρμοστεί και αναπτύσσονται στα διάφορα περιβάλλοντα των ποταμών και των λιμνών. Ακόμα εμπλέκονται η Ιστορία, τα Θρησκευτικά και η Λογοτεχνία, καθώς γίνονται αναφορές σε μύθους, παραδόσεις, δοξασίες, αλλά και διαμάχες μεταξύ κρατών με αντικείμενο την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων. Η ενότητα απαιτεί από τους μαθητές να συνδέσουν μαθηματικούς όρους και έννοιες με αντίστοιχους όρους και έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα να ορίσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και ιδιότητες ενός ποταμού στα διάφορα τμήματα του (περιοχή των πηγών, κυρίως ροής και εκβολών), όπως τη ταχύτητα ροής του νερού, τη φέρουσα ικανότητα του νερού και την τάση απόθεσης μεταβαλλόμενων κοκκομετρικά υλικών, ανά επίπεδο ροής νερού ως προς τη θάλασσα. Τέλος οι γεωμετρικοί όροι μήκος, λεκάνη απορροής και μέση παροχή είναι δυσνόητοι για αρκετούς μαθητές. Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται α) με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου αξιοποιείται παιδαγωγικά η προσομοίωση της πτήσης πάνω από τον ποταμό Αχελώο και β) με ψηφιακές εικόνες και σκαριφήματα όπου απεικονίζονται τα μέρη ενός ποταμού και τη χρήση του διαδραστικού πίνακα και σχετικών φύλλων εργασίας. Μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΛΙΜΝΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», το οποίο έχει χωριστεί από τους καθηγητές σε τρεις δραστηριότητες. Στην αρχή οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου εργασίας, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Τους ζητείται α) να αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο το ποτάμι συλλέγει τα νερά του, καθώς και για τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα στα πρώτα τμήματα όπου και δημιουργείται [212]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (περιοχή πηγών), β) να περιγράψουν τους υπόλοιπους χώρους ροής του ποταμού (κυρίως ροής και εκβολές) και να ορίσουν τα χαρακτηριστικά τους, γ) να αναφέρουν, να εκφράσουν και να ορίσουν τα φυσικά φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον που ονομάζεται λίμνη και δ) να αναφέρουν παραδείγματα που καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του γλυκού νερού για τον άνθρωπο. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο βίντεο παρουσιάζονται εκτός από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε φυσικού περιβάλλοντος, από τα προαναφερόμενα, και η σύνδεση τους με ποικίλους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπο). Η δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων κάθε δραστηριότητας συμπληρώνεται μετά από την παρακολούθηση της προβολής του βίντεο. Ανακεφαλαιώνοντας, το ψηφιακό αυτό υλικό είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες όπου οι μαθητές ανά ομάδες δουλεύουν αρχικά τις προβλέψεις, παρακολουθούν τμήμα του βίντεο, απαντούν σε ομάδα ερωτήσεων που συνδέονται με το υλικό που παρακολούθησαν και ξανά το ίδιο επαναλαμβάνετε για κάθε τμήμα ή ενότητα του βίντεο. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: Με την 1η ενότητα: να αναγνωρίσουν οι μαθητές τα τρία κύρια μέρη ενός ποταμού (περιοχή των πηγών, κυρίως ροή, εκβολές) και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχει η ροή του νερού (ταχύτητα ροής, διαβρωτική και αποθετική ικανότητα κ.α.), στα διάφορα τμήματα του ποταμού. Με την 2η ενότητα: Να προσδιορίσουν τις διαφορές των ποταμών και των λιμνών, άλλα και να αντιληφθούν τη σχέση των δύο αυτών περιβαλλόντων (αλληλεξάρτησης ή και αλληλοσύνδεσης-παλιομάνες ή ανεξάρτητες σχέσεις). Με την 3η ενότητα: Να αντιληφθούν την επίδραση που έχει το γλυκό νερό του πλανήτη (ποτάμια - λίμνες) στη ζωή των ανθρώπων (ανάπτυξη πολιτισμών, αγροτικών δραστηριοτήτων, αστικών και βιομηχανικών εφαρμογών) αλλά και τη ζωή των υπόλοιπων ζωντανών οργανισμών. Τέλος οι μαθητές, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των φύλλων εργασίας στην τάξη, ανά ομάδες, εκφράζουν τις απόψεις τους για τα φαινόμενα, εντοπίζουν ασάφειες και παρανοήσεις και συζητούν τόσο μεταξύ τους όσο και με τον καθηγητή για θέματα που αναπτύχθηκαν και θέλουν επιπλέον διευκρίνιση. Πείραμα: Προσομοίωση της κατανομής νερού στον πλανήτη Στο μάθημα της Γεωγραφίας, οι μαθητές διδάσκονται πως κατανέμεται το νερό στον πλανήτη (αλμυρό, παγόβουνα, υπόγειο, λίμνες, ποτάμια) και την αναλογία αυτών των μορφών ως προς το σύνολο του νερού στη Γη. Με το πείραμα αυτό καλούνται τώρα, εργαζόμενοι σε ομάδες μέσα στο εργαστήριο φυσικών επιστημών, να προσομοιώσουν την κατανομή αυτή με τον εξής τρόπο: Υποθέτουμε ότι το συνολικό νερό στον πλανήτη είναι δέκα λίτρα (10L). Το νερό αυτό το παρουσιάζουμε σε ένα κουβά. Γνωρίζοντας τις αναλογίες που οι μορφές αυτές παρουσιάζονται στη Γη, βρίσκουν με την μέθοδο των αναλόγων ποσών, την ποσότητα για κάθε μία από τις παραπάνω μορφές, που αντιστοιχεί στο νερό του κουβά (πχ. αλμυρό νερό 9739 ml, παγόβουνα 201 ml κ.α. ). Χρησιμοποιούν ογκομετρικό κύλινδρο για να απομονώσουν από τον κουβά, αρχικά το σύνολο του γλυκού νερού που υπάρχει στον πλανήτη και παρατηρούν, στην πράξη πλέον, την αναλογία γλυκού και αλμυρού νερού της Γης. Στην συνέχεια από το γλυκό νερό απομονώνουν τη ποσότητα νερού που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες του (το βιβλίο τους την εκφράζει ως 0,02% επί του συνολικού νερού), ενώ τέλος από αυτή τη τελευταία [213]

7 ποσότητα απομονώνουν το νερό των ποταμών και των λιμνών που ο άνθρωπος θεωρητικά μπορεί να παίρνει άμεσα. Στη συνέχεια οι ομάδες συγκρίνουν τα αποτελέσματα που βρήκαν και τα σχολιάζουν. Με αυτό τον τρόπο α) αντιλαμβάνονται με βιωματικό τρόπο τα μεγέθη και τη σημασία τους, β) προβληματίζονται για την αξία του γλυκού νερού στον πλανήτη και την προστασία του και γ) χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για αναπαράσταση γεωγραφικών δεδομένων. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τις οδηγίες χρήσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ενώ μετά τη διδασκαλία των αντιστοίχων ενοτήτων στην τάξη η παρέμβαση που έχει ανακεφαλαιωτικό χαρακτήρα πραγματοποιείται και στηρίζεται στην προβολή του βίντεο «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ - ΣΕΙΣΜΟΙ» από τη σειρά «ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ», στο οποίο οι μαθητές εργάζονται ανά ομάδες με φύλλο εργασίας, χωρισμένο σε τρεις δραστηριότητες. Το βίντεο είναι χωρισμένο από τον καθηγητή σε τρεις ενότητες, όπου στην αρχή κάθε προβολής οι μαθητές διαβάζουν τις ερωτήσεις κάθε δραστηριότητας του φύλλου, συζητούν ανά ομάδα και συμπληρώνουν τις «προβλέψεις». Τους ζητείται να αναφέρουν και να εκφράσουν τις αντιλήψεις που έχουν σχηματίσει και τις γνώσεις που αποκόμισαν ως τώρα, για τη δράση και το σχηματισμό των ηφαιστείων, την σύνδεση των ηφαιστείων με τη δημιουργία και την εκδήλωση των σεισμών, τη δράση των ενδογενών δυνάμεων και τη διαμόρφωση του αναγλύφου της γης με βάση τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, τα οφέλη που συνοδεύουν τη δράση των ηφαιστείων καθώς και τα καταστροφικά αποτελέσματα μεγάλων σεισμών των πρόσφατων χρόνων της ιστορίας της Γης. Μέσα από την παρουσίαση κάθε ενότητας του βίντεο, οι μαθητές απαντούν στις υπόλοιπες ερωτήσεις και στο τέλος τα αποτελέσματα συζητούνται στην τάξη. Οι δραστηριότητες σκοπό έχουν οι μαθητές να συγκρίνουν, να εντοπίσουν και να διασαφηνίσουν γνώσεις και απόψεις για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα της λιθόσφαιρας και να τους βοηθήσουν να εκφράσουν με απλό τρόπο όρους, έννοιες και πληροφορίες που είναι βασικές για το αναπτυσσόμενο θέμα. Στο video γίνεται αναφορά λεκτική, με εικόνες και πολλαπλές αναπαραστάσεις στα φαινόμενα της λιθόσφαιρας που έγιναν στο παρελθόν και εξακολουθούν να γίνονται και τώρα σε μεγακλίμακα. Καθώς η δυσκολία να αντιληφθούμε αυτά τα φαινόμενα με τις αισθήσεις μας είναι πολύ μεγάλη, γίνεται εκτενής αναφορά στα αποτελέσματα τους που είναι ορατά στο εγγύς περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι του μαθήματος: 1 ος στόχος: Να αναγνωρίσουν οι μαθητές βασικά χαρακτηριστικά των ηφαιστείων. 2 ος στόχος: Να παρατηρήσουν την κοινή γενεσιουργό αιτία των ηφαιστείων και των σεισμών. 3 ος στόχος: Να προσεγγίσουν όσο μπορούν εννοιολογικά τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών και να συνδέσουν τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών με την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων, (ηφαίστεια και σεισμοί, ρήγματα και η δράση αυτών, μορφές και δομές του υποθαλάσσιου πυθμένα). 4 ος στόχος: Να γνωρίσουν τα οφέλη που απορρέουν από τη δράση των ηφαιστείων. [214]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ος στόχος: Να παρατηρήσουν παραδείγματα μεγάλων σεισμών που συνέβησαν στο παρελθόν, να δουν κάποιες από τις καταστροφικές συνέπειες των σεισμών. Βιωματικές Δράσεις: Αντισεισμική προστασία Στην ενότητα της Λιθόσφαιρας οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σεισμού. Μετά από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για καταστροφικούς σεισμούς που συνέβησαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και περιήγηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας με έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό της, οι μαθητές προτείνουν και πραγματοποιούν δραστηριότητες για την αντισεισμική προστασία στο Σχολείο και συμμετέχουν σε ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στη εργασία αυτή παρουσιάστηκε μία οργάνωση της διδασκαλίας της Γεωγραφίας της Α Γυμνασίου, με ενσωμάτωση των ΤΠΕ, που εφαρμόστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια σε δύο Σχολεία της χώρας με συνεργασία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα. Ο σχεδιασμός έγινε με κριτήρια: α) οι δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και β) να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Γεωγραφίας αντικατέστησε πλέον το παλιό, συμβατικό μάθημα που χρειαζόταν απομνημόνευση και δυσκόλευε τους περισσότερους μαθητές σε ένα ευχάριστο μάθημα που προσεγγίζει ολιστικά τη μελέτη των σχέσεων ανθρώπου περιβάλλοντος. Η γεωγραφία σήμερα δίνει στους μαθητές μία διαθεματική, στέρεη βάση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια σειρά από κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα (Smith, 1997). Στα βίντεο που παρουσιάστηκαν, ο συνδυασμός της αναφοράς των πληροφοριών που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές μέσα στην τάξη με την παρουσίαση και την σύνδεσή τους με εικόνες, φωτογραφίες, χάρτες και πραγματικές αναφορές γεγονότων, προκαλούν ενδιαφέρον και βοηθούν στη διασαφήνιση των πληροφοριών που παρακολούθησαν. Επιπρόσθετα, ο τρόπος που παρουσιάζονται τα φυσικά φαινόμενα και η σύνδεσή τους με την θεωρία, που έχει ήδη διδαχθεί, βοηθούν τον μαθητή να προσεγγίσει με εποικοδομητικό τρόπο την γνώση. Τα γνωστικά αντικείμενα των βιντεοπροβολών είναι δομημένα σε ενότητες, οι οποίες εναλλάσσονται με αναφορές σε μύθους, δοξασίες, αντιλήψεις (θρησκευτικές και κοινωνικές) λαών και εθνών παρελθόντων ετών αλλά και σύγχρονων εποχών, ξεκουράζοντας τον μαθητή από την συνεχόμενη πληροφόρηση και ανάλυση των φαινομένων. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε φυσικό φαινόμενο συνδέεται με τα ποικίλα φυσικά περιβάλλοντα όπου διαδραματίζεται και παρουσιάζονται με λεπτομέρειες οι επιδράσεις του σε διάφορους οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπο), ενώ η προσέγγιση της γνώσης αποκτά με αυτό τον τρόπο διαθεματικό χαρακτήρα καθώς εμπλέκονται διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως ιστορία, θρησκευτικά, βιολογία, λογοτεχνία. Οι μαθητές μας σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων αλλά και των γονέων τους νιώθουν ικανοποιημένοι από το μάθημα, καταλαβαίνουν τα επιμέρους θέματα και εργάζονται στις δραστηριότητες που τους ανατίθενται με μεγάλο ενθουσιασμό. Επίσης βρίσκουν ενδιαφέρονται τα πειράματα με τα οποία αυξάνεται η αυτενέργειά τους και απολαμβάνουν τις βιωματικές δράσεις στις οποίες συνδυάζεται η εκπαίδευση με το παιχνίδι, την ψυχαγωγία και την άθληση. Κάποιοι μάλιστα μαθητές έχουν βρει [215]

9 ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ενασχόλησή τους με τους διαδραστικούς χάρτες, το GPS και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο πάνω σε επιμέρους εξειδικευμένα θέματα. Επίσης, και στα δύο Σχολεία που εφαρμόστηκε η διδακτική παρέμβαση παρατηρήθηκε ότι με τη χρήση των διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών, όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία της Γεωγραφίας ο εκπαιδευτικός έχει απεριόριστες δυνατότητες για ανεύρεση και χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Η οργάνωση όμως του μαθήματος από τους καθηγητές, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι βασικοί στόχοι του μαθήματος χωρίς υπεραπλουστεύσεις και συγχρόνως να μπορεί να γίνει και εξατομικευμένη μάθηση έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να παρακινούνται και να συμμετέχουν ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητές τους είναι ένα πολύ δύσκολο καθήκον. Επιπλέον, η πίεση που υπάρχει για κάλυψη της διδακτέας ύλης είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας που επιβάλλει προσεκτική επιλογή και παιδαγωγική αξιοποίηση του επιπλέον ψηφιακού υλικού και των συμπληρωματικών δράσεων. Η οργάνωση του μαθήματος για τη Γεωγραφία της Α Γυμνασίου, όπως την παρουσιάσαμε στην εργασία αυτή και την εφαρμόσαμε τα τελευταία χρόνια, είναι μία ρεαλιστική πρόταση που καλύπτει το σύνολο της ύλης και μπορεί να προγραμματιστεί έτσι ώστε να υλοποιηθεί μέσα στο διδακτικό έτος χωρίς να επιφέρει πρόσθετο φόρτο εργασίας στους μαθητές, ούτε να προκαλέσει άγχος για αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα για τους εκπαιδευτικούς. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Γκινούδη Α. Θεοδωρίδου Β. & Νομικού Π. (2011), Wiki για την κλιματική αλλαγή. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνέδριου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 6-8 Μαΐου. Κατσίκης, Α. (1999), Διδακτική της Γεωγραφίας. Επιστημολογική θεώρηση Γεωγραφική γνωστική τεκμηρίωση, εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα. Butt, G. (2011), Geography, Education and the Future. London. Continuum. Fox, S.P. (2005), Images in Geography Great Expevtations. Geography 90(1), Lambert, D. & Balderstone D. (2010), Learning to teach Geography in the Secondary School -Chapter 8, Teaching and learning Geography using ICT, London. Routledge. Martin, F. (2006), Everyday Geography, Primary Geographer, Autumn 2006, pp. 4-7 Smith, D. M. (1997) Geography and ethics: a moral turn?, Progress in Human Geography 21, [216]

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα:

Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Εξορθολογισμός στα θετικά μαθήματα: Λιγότερη ύλη, περισσότερη γνώση. ΣΥΝΟΨΗ Πολλά μαθήματα, και ιδιαίτερα τα θετικά, τα οποία από πολλούς μαθητές θεωρούνται και ιδιαιτέρως δύσκολα, είναι υπερφορτωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius

Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Διδακτική Προσέγγιση για τη τοπολογία τοπικού δικτύου και υπηρεσιών σε Client Server περιβάλλον, με το πρόγραμμα Filius Ζευγίτης Θεόδωρος 1, Καλτσίδης Χρήστος 2, Μακράκη Καλλιόπη 3 tzevgit@gmail.com, ckaltsidis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στην τάξη. Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας

Μέσα στην τάξη. Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας Είμαι το νερό, το πολυτιμότερο αγαθό του πλανήτη μας Μαρία Χατζηγεωργίου και Γιάννης Πολίτης Ο χαρακτηρισμός του πλανήτη μας ως υδάτινου δεν είναι τυχαίος. Το 71% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» Εργαστηριακή εισήγηση «Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με διαδραστικούς χάρτες για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας» Βαρσάμη Ευαγγελία 1 Δασκάλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

«Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι»

«Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το κυνήγι του χαμένου Θησαυρού: ένα Διαθεματικό, Διαδικτυακό παιχνίδι» Νικόλαος Γιαγκούλης 1, Αναγνώστης Γενιτζές 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής, Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

«Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Μια διδακτική προσέγγιση της γραμμικής συνάρτησης μέσω επίλυσης προβλήματος συνεργατικά και με τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Function Probe»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος

Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ψηφιακό Σχολείο: Έργο της Ομάδας εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών βιβλίων Γεωγραφίας και Μελέτης Περιβάλλοντος Σαλονικίδης Ιωάννης 1, Αθανασιάδης Κοσμάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ 244 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Αγάθη Καραμπούλα Βιολόγος, καθηγήτρια 2ου Γυμνασίου Σύρου. Γιώργος Μακρυωνίτης Χημικός, υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου: ένα διαδικτυακό και διαθεματικό λογισμικό δραστηριοτήτων

Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου: ένα διαδικτυακό και διαθεματικό λογισμικό δραστηριοτήτων Γεωλογία Γεωγραφία Γυμνασίου: ένα διαδικτυακό και διαθεματικό λογισμικό δραστηριοτήτων Γ. Κωτσάνης 1, Β. Καραστάθης 2, Ν. Δαπόντες 4, Ν. Καλογερόπουλος 4, Σ. Τσοβόλας 4, Β. Οικονόμου 1, Γ. Τάταρης 3 1

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε.

«Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. «Εισαγωγή στον Τριγωνομετρικό Κύκλο» Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Μπολοτάκης Γιώργος Μαθηματικός, Επιμορφωτής Β επιπέδου, Διευθυντής Γυμνασίου Αγ. Αθανασίου Δράμας, Τραπεζούντος 7, Άγιος Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου

Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Βιολογία επιλογής Β τάξης Γενικού Λυκείου Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης, της Β τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η παραγωγή της επιχείρησης και το κόστος ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δημήτριος Βουδούρης, Οικονομολόγος ΣΧΟΛΕΙΟ Γυμνάσιο Γουμέρου Πύργος, 22/03/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα