Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου"

Transcript

1 Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Στέφανος Καρασαββίδης Χανιά, Φεβρουάριος 2004 Στέφανος Καρασαββίδης 1

2 Εισαγωγή Ραγδαία ανάπτυξη ιστοχώρων Εταιρείες, οργανισμοί, δημόσιες υπηρεσίες προσφέρουν Υπηρεσίες Πληροφόρηση Ηλεκτρονικό Εμπόριο Υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες Κατάρρευση Νέας Οικονομίας Πώς θα βελτιώσουμε τους ιστοχώρους; Στέφανος Καρασαββίδης 2

3 Εισαγωγή Usability Η εφαρμογή έρχεται πιο κοντά στο χρήστη Πως συμπεριφέρονται οι χρήστες; Ποιοί είναι οι χρήστες; Ιστοχώροι στο Διαδίκτυο Βάση HTTP πρωτόκολλο HTTP εξυπηρετητές Μεταδίδονται στοιχεία για κάθε πρόσβαση Η ανάλυση των στοιχείων χρήσης προσφέρει γνώση για τους χρήστες Στέφανος Καρασαββίδης 3

4 Εισαγωγή Web Usage Analysis / Mining Ανάλυση Επισκεψιμότητας Καταγραφή προσβάσεων σε εξυπηρετητές HTTP Συμπεράσματα για το πως χρησιμοποιείται ένας ιστοχώρος Απευθύνεται σε αυτούς που λειτουργούν ιστοχώρους Είναι μια πολύπλοκη τεχνολογία Είναι ακριβή τεχνολογία Στέφανος Καρασαββίδης 4

5 Αναγκαιότητα Η ανάλυση επισκεψιμότητας είναι μία δυσπρόσιτη τεχνολογία, ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις - οργανισμούς πολύ μεγάλο κόστος η χρησιμότητα δεν είναι εμφανής Ανάγκες σύγχρονων ιστοχώρων δυναμικές σελίδες πολυγλωσσικότητα Στέφανος Καρασαββίδης 5

6 Σκοπός Περιορισμός της πολυπλοκότητας επικεντρώνοντας σε συγκεκριμένη κατηγορία ιστοχώρων Ανάπτυξη συγκεκριμένου συστήματος καταγραφής δεδομένων χρήσης για την κατηγορία αυτή Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθοδολογίας ανάλυσης δεδομένων χρήσης Κατηγορία ιστοχώρων τουριστικού προορισμού Εφαρμογή σε πραγματικό ιστοχώρο για να καταδειχθούν τα πλεονεκτήματα για όλους τους ιστοχώρους της κατηγορίας Σύγκριση με παραδοσιακές μεθόδους μελέτης usability Στέφανος Καρασαββίδης 6

7 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 7

8 Usability... ο βαθμός στον οπ οίο ένα π ροϊόν μπ ορεί να χρησιμοπ οιηθεί απ ό καθορισμένους χρήστες για να επ ιτύχει καθορισμένους στόχους με αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση σε ένα καθορισμένο π λαίσιο χρήσης. ISO (Guidance on Usability) Είναι μία μετρήσιμη παράμετρος αριθμός σφαλμάτων χρόνος εκμάθησης χρόνος π υπ οκειμενική κρίση Μέθοδοι αξιολόγησης εράτωσης εργασιών Ευριστική αξιολόγηση Πειράματα χρηστών Καταγραφή π ραγματικής χρήσης Στέφανος Καρασαββίδης 8

9 Usability στο Web Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι για την αξιολόγηση σε εφαρμογές ιστοχώρου; Αβεβαιότητα για τους χρήστες Δυναμικότητα ιστοχώρων προσωποποίηση μεταβολές γίνονται εύκολα γίνονται συχνές μεταβολές γίνεται άμεση διανομή στους χρήστες Αξιολόγηση Usability είναι ακριβή εξοπλισμός ειδικοί Αξιολόγηση Usability είναι χρονοβόρα εύρεση χρηστών διεξαγωγή πειραμάτων Στέφανος Καρασαββίδης 9

10 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 10

11 Web Usage Analysis/Mining Βασική ιδέα οι εφαρμογές ιστοχώρου βασίζονται σε εξυπηρετητές HTTP οι επιλογές των χρηστών μεταφράζονται σε αιτήσεις στους εξυπηρετητές HTTP με την επεξεργασία και ανάλυση των αιτήσεων εξάγεται γνώση για τη συμπεριφορά των χρηστών (και όχι μόνο...) Εμπλέκονται διαχειριστές ιστοχώρου ειδικοί στο θεματικό τομέα του ιστοχώρου ειδικοί ανάλυσης Στέφανος Καρασαββίδης 11

12 Web Usage Analysis Η ανάλυση επισκεψιμότητας είναι ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο Μεγάλο εμπορικό/ βιομηχανικό ενδιαφέρον περιορισμένες δημοσιεύσεις Στάδια Ανάλυσης Συλλογή δεδομένων Προεπεξεργασία Ανακάλυψη γνώσης Ανάλυση - Αξιολόγηση Στέφανος Καρασαββίδης 12

13 Συλλογή Δεδομένων Web Usage Analysis Log Αρχεία εξυπηρετητών (CLF) host pc100.tuc.gr RFC user frank date-time [10/Oct/2000:13:55: ] request "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" status 200 size 2326 referrer "http://www.example.com/start.html" user-agent "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)" Ενσωμάτωση ειδικών αιτήσεων στη σελίδα Παρακολούθηση τοπικού δικτύου Ενσωμάτωση ειδικών προγραμμάτων (plugins) στους εξυπηρετητές Ειδικές εφαρμογές στο χρήστη Στέφανος Καρασαββίδης 13

14 Προεπεξεργασία Γίνεται σύνθεση Web Usage Analysis σελιδοπροβολών: εμφάνιση περιεχομένου (σελίδων) στο παράθυρο της εφαρμογής πλοήγησης επισκέψεων: συνεχόμενες σελιδοπροβολές από τον ίδιο χρήστη χωρίς μεγάλα χρονικά κενά User Χρήστης Visit Επίσκεψη Page View Σελιδοπ ροβολή Hit Αίτηση Αύξηση αβεβαιότητας Μείωση όγκου δεδομένων Αύξηση αξίας πληροφορίας Στέφανος Καρασαββίδης 14

15 Web Usage Analysis Προεπεξεργασία Αφαίρεση όσων αιτήσεων δεν ενδιαφέρουν εικόνες bots & crawlers Σημασιολογία σελιδοπροβολών Ανακατασκευή μονοπατιών Τρίτες πηγές δεδομένων πηγές δεδομένων ιστοχώρου δημογραφικά δεδομένα Επεισόδια συναλλαγές ομαδοποίηση σελιδοπροβολών Στέφανος Καρασαββίδης 15

16 Ανακάλυψη Γνώσης Web Usage Analysis Κανόνες συσχετισμού (association rules) γεγονός A, γεγονός B support confidence Σειριακά σχήματα (sequential patterns) μονοπάτια επισκέψεων Clustering Classification Στέφανος Καρασαββίδης 16

17 Web Usage Analysis Ανάλυση - Αξιολόγηση Δίνονται διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το είδος του ιστοχώρου διάρκεια επίσκεψης συχνότητα επίσκεψης Στόχοι του ιστοχώρου πότε ένας ιστοχώρος θεωρείται επιτυχημένος; αύξηση της χρονικής διάρκειας παραμονής αύξηση αριθμού σελιδοπροβολών οι επισκέπτες προχωρούν σε συγκεκριμένες ενέργειες Στέφανος Καρασαββίδης 17

18 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 18

19 Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Προσφέρουν υπηρεσίες προς τους δυνητικούς επισκέπτες μιας περιοχής Προσφέρουν ένα σχετικά φθηνό μέσο προβολής μιας περιοχής Προσφέρουν στις επιχειρήσεις τουρισμού τη δυνατότητα άμεσης συναλλαγής με τους επισκέπτες ειδικά για ΜΜΕ Οι επισκέπτες είτε προχωρούν σε συναλλαγές μέσω του ιστοχώρου, είτε τον χρησιμοποιούν ως βοήθημα πριν την κράτηση από παραδοσιακά τουριστικά γραφεία Στέφανος Καρασαββίδης 19

20 Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Συνήθεις υπηρεσίες που προσφέρονται γενική πληροφόρηση για την περιοχή ιεραρχίες περιοχών ενδιαφέροντος ψηφιακοί χάρτες ενημερωμένες πληροφορίες καιρός συναλλαγματικές ιστοτιμίες αναζήτηση υπηρεσιών τουρισμού διαμονή, μεταφορές, εκδρομές, εκδηλώσεις κρατήσεις Στέφανος Καρασαββίδης 20

21 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 21

22 Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Βασικοί στόχοι Απάληψη του σταδίου προεπεξεργασίας Δυναμικοί ιστοχώροι δημιουργούν πολύ μεγάλο αριθμό διακριτών URL Διαφορετικά URL εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο Οι εφαρμογές μπορεί να έχουν κατάσταση (πάνω από το stateless HTTP) Καταγραφή της σημασιολογίας των αιτήσεων Τα URL των αιτήσεων δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό των σελίδων Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας στο περιεχόμενο Εκμετάλλευση των πηγών δεδομένων της εκάστοτε εφαρμογής ιεραρχία περιοχών ενδιαφέροντος κατηγορίες επιχειρήσεων Απλότητα στην περιγραφή των σελιδοπροβολών Άμεσες ερωτήσεις Στέφανος Καρασαββίδης 22

23 Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Update Service Αρχιτεκτονική 1 2 Web Application 1 Client 1 2 Page View Structure Public Interface Client Decomposition Client Preferred Language Client Client Country Ip Session Cookie Visitor Cookie Referrer Decomposition Referring Site External Search Strings 1 2 Client Page View Structure Intermediate Notify Client Domain Client Country Triggers Query Inteface Session Composition Page impression Page Actions Custom Page Actions Web Application 2 Notify Update Real Time Queries Analysis Server Initialize on Start Application Data SQL Data Store Application Data Application Data Analysis Single Location Functional Unit Information Flow Component Application Specific Στέφανος Καρασαββίδης 23

24 Σύστημα Καταγραφής Χρήσης ER Μοντέλο User Agents M Countries M Domains M Page Impressions M 1 Session M 1 User M M M N M Referrer Site Search Phrase M Pages M 1 Applications 1 Actions M External Datasources Στέφανος Καρασαββίδης 24

25 Σύστημα Καταγραφής Χρήσης ER Μοντέλο session_id creation_time exit_time pageimpression_id prefered_language browser_id page_id session_id time language sequence Page Impressions M 1 N Session external phrase refering_site_id domain_id application_id geoip_country_id ip_country_id exit_page_id M Actions entity_id action_id description entry_page_id παράδειγμα: παρουσίαση περιοχής όνομα σελίδας (template): area στιγμιότυπο (pageimpression_id): 10 Ενέργειες: action entity_id present area 385 area events 385 area events 290 promotion link 874 promotion link 685 click promotion link 874 Στέφανος Καρασαββίδης 25

26 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 26

27 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Βασίζεται σε Δομημένη βάση δεδομένων με πληροφορία για τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστοχώρους Σύνδεση με τις πηγές δεδομένων του ιστοχώρου Η ανάλυση και αξιολόγηση έχει άμεση σχέση με τους στόχους του κάθε ιστοχώρου Παράδειγμα: δημόσιος οργανισμός εύκολη πληροφόρηση για θέματα τουρισμού ισομερή προώθηση για όλες τις περιοχές γνώση για τάσεις/ προτιμήσεις επισκεπτών Παράδειγμα: επιχείρηση πώληση προϊόντος αύξηση αριθμού σελιδοπροβολών Στέφανος Καρασαββίδης 27

28 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Βασικά Μεγέθη Παράμετροι επίσκεψης Χώρα προέλευσης Χρονική στιγμή/ εποχή επίσκεψης Ιστοχώρος προέλευσης Φράσεις αναζήτησης από εξωτερική μηχανή αναζήτησης Χρόνος παραμονής στον ιστοχώρο Αριθμός σελιδοπροβολών Σελιδοπροβολή εισόδου Σελιδοπροβολή εξόδου Όνομα περιοχής χρήστη Εφαρμογή πλοήγησης Προτίμηση γλώσσας Παράμετροι εντός ιστοχώρου περιεχόμενο σελιδοπροβολών σύνδεση με πηγές δεδομένων ιστοχώρου Στέφανος Καρασαββίδης 28

29 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Βασικά Μεγέθη Τι μετράμε αριθμός επισκέψεων αριθμός σελιδοπροβολών απόλυτα μεγέθη σχετικά μεγέθη σε συνάρτηση των παραμέτρων επίσκεψης του περιεχομένου βασικό εργαλείο: SQL Στέφανος Καρασαββίδης 29

30 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Στόχοι Ανάλυσης Επίγνωση για τη χρήση του ιστοχώρου Προσωποποίηση του ιστοχώρου (personalization) Προβλήματα Usability Αξιολόγηση απόδοσης σεναρίων χρήσης ιστοχώρου Στέφανος Καρασαββίδης 30

31 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι επίγνωσης για τη χρήση ανάλυση χωρών προέλευσης κατανομή από πραγματικούς ταξιδιώτες δεικτοδότηση μηχανών αναζήτησης υποστηριζόμενες γλώσσες ιστοχώρου αξιολόγηση αριθμού επισκέψεων ως μέτρο του ενδιαφέροντος των χρηστών μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου τουριστική περίοδος Στέφανος Καρασαββίδης 31

32 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι επίγνωσης για τη χρήση μελέτη των μεταβολών στη διάρκεια του χρόνου ανά χώρα προέλευσης ανάλυση URL προελεύσεων φράσεις αναζήτησης σχετικότητα συνδέσμων από απλούς ιστοχώρους κάλυψη του ιστοχώρου για ενδιαφέροντα με βάση φράσεις αναζήτησης από μηχανές αναζήτησης προσθήκη πληροφορίας βελτίωση δεικτοδότησης διαφορές ανά μηχανή αναζήτησης μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου Στέφανος Καρασαββίδης 32

33 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι επίγνωσης για τη χρήση Αριθμός σελιδοπροβολών ως μέτρο ενδιαφέροντος για τον ιστοχώρο λίγες σελιδοπροβολές Εφαρμογή πλοήγησης τεχνικές δυνατότητες υπολογιστικών συστημάτων των χρηστών ενδιαφέρουν τα ποσοστά επισκέψεων και όχι των σελιδοπροβολών Στέφανος Καρασαββίδης 33

34 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι επίγνωσης για τη χρήση Ανάλυση του ενδιαφέροντος για τα θέματα που καλύπτει ο ιστοχώρος μεταβολές στο χρόνο διαφορές ανά χώρα προέλευσης διαφορές ανά γλώσσα εμφάνισης Διαφοροποιήσεις στην ίδια κατηγορία περιεχομένου περιοχές ενδιαφέροντος χώρα προέλευσης είδος επιχειρήσεων μεταβολές στο χρόνο Στέφανος Καρασαββίδης 34

35 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι Προσωποποίησης Clustering με βάση χαρακτηριστικά επίσκεψης Classification νέων επισκέψεων Παράδειγμα: παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση στην προτίμηση περιοχών για επισκέπτες συγκεκριμένης χώρας σε νέες επισκέψεις από τη χώρα προβάλλεται περισσότερο η περιοχή σε νέες επισκέψεις από τη χώρα προβάλλονται περισσότερο άλλες περιοχές Στέφανος Καρασαββίδης 35

36 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Μέθοδοι Προσωποποίησης Εντοπισμός απότομων αλλαγών μεταβολές από συγκεκριμένη προέλευση μεταβολές για συγκεκριμένη φράση αναζήτησης Συνεχής παρακολούθηση αριθμού επισκέψεων και ανάδραση σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών νέα προέλευση με σημαντικό ποσοστό επισκέψεων μεγάλη σχετική αλλαγή από υπάρχουσα προέλευση Στέφανος Καρασαββίδης 36

37 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Usability Σύγκριση εναλλακτικών Σύγκριση εναλλακτικών μορφών του interface Μέτρο αξιολόγησης: τα ποσοστά των χρηστών που χρησιμοποιούν εναλλακτικές επιλογές πολλαπλές τοποθεσίες ίδιων συνδέσμων διαφορετική μορφή (χρώμα, μέγεθος) επιλογών Στέφανος Καρασαββίδης 37

38 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Σενάρια χρήσης Μελέτη του τρόπου χρήσης ενός ιστοχώρου ανάγεται σε μελέτη της ακολουθίας σελιδοπροβολών - μονοπάτια Παράδειγμα αναζήτησης διαμονής: αρχική σελίδα --> φόρμα αναζήτησης --> αποτελέσματα αναζήτησης --> παρουσίαση διαμονής Προβλεπόμενος έναντι πραγματικός τρόπος χρήσης Θέλουμε να αξιολογήσουμε την απόδοση των προβλεπόμενων σεναρίων να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά μη προβλεπόμενων σεναρίων Στέφανος Καρασαββίδης 38

39 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Σενάρια χρήσης Βασικά προβλήματα δε γνωρίζουμε το σκοπό του κάθε επισκέπτη πως θα υποβάλουμε ερωτήσεις ακολουθιών Ο σκοπός της επίσκεψης καθορίζεται από φράσεις αναζήτησης από τις προελεύσεις πλαίσιο τοποθέτησης των συνδέσμων από προελεύσεις αρχικά βήματα μονοπατιού αποτελούν τις αρχικές συνθήκες Παράδειγμα: Οι επισκέπτες που εισέρχονται με φράση hotels in crete ανήκουν στο σενάριο Αναζήτηση Διαμονής Στέφανος Καρασαββίδης 39

40 Μεθοδολογία Ανάλυσης Ιστοχώρων Τουρισμού Σενάρια χρήσης: ερωτήσεις ακολουθιών απλές ακολουθίες: p 1 p 2... p n wildcards : a b* c Περιορισμοί στα χαρακτηριστικά επίσκεψης (προέλευση, φράσεις κλπ.) Περιορισμοί στο κάθε στιγμιότυπο σελιδοπροβολής (όνομα σελίδας, ενέργειες σελίδες, σύνδεση με τρίτες πηγές) Περιορισμοί στις σελίδες των wildcard αρχική σελίδα --> (φόρμα αναζήτησης --> αποτελέσματα αναζήτησης)* --> παρουσίαση διαμονής Στέφανος Καρασαββίδης 40

41 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 41

42 Ανάλυση Παραδοσιακές Μέθοδοι Ευριστική Ανάλυση (3) Πειράματα χρηστών 7 χρήστες 10 εργασίες μαγνητοσκόπηση οθόνης υπολογιστή ηχογράφηση συνομιλίας Αξιολογούνται η ολοκλήρωση εγκατάλειψη εργασίας κατά πόσο ακολουθήθηκε το βέλτιστο μονοπάτι κατά πόσο εκτελέστηκε στο βέλτιστο χρόνο Στέφανος Καρασαββίδης 42

43 Ανάλυση Παραδοσιακές Μέθοδοι Απ οτελέσματα π ειραμάτων χρηστών Εργασία % επιτυχούς ολοκλήρωσης % επιτυχούς ολοκλήρωσης εντός χρονικού ορίου % επιτυχούς ολοκλήρωσης με βέλτιστο μονοπάτι Ε Εύρεση διαμονής με τίτλο % 85.70% 85.70% Εύρεση πληροφορίας δωματίων ξενοδοχείου % 85.70% 71.40% Εύρεση στοιχείων επικοινωνίας ξενοδοχείου % % % Εύρεση χάρτη ξενοδοχείου 85.70% 0.00% 0.00% Εύρεση ξενοδοχείων % 71.40% 85.70% Εύρεση ξενοδοχείου σε περιοχή % 57.10% % Πληροφορία για περιοχή ξενοδοχείου % % 71.40% Σχετικές Επιχειρήσεις % 85.70% % Φυλλάδιο % 28.60% 28.60% Στέφανος Καρασαββίδης 43

44 Ανάλυση Παραδοσιακές Μέθοδοι Συγκεντρωτικά προβλήματα usability Λειτουργία Ευριστική Πειράματα Επιλογή περιοχής αναζήτησης Εύρεση αναλυτικού χάρτη περιοχής Εμφάνιση εικονιδίων προσθαφαίρεσης φυλλαδίου Εμφάνιση κριτηρίων αναζήτησης στα αποτελέσματα Περισσότερη πληροφορία στα αντικείμενα του φυλλαδίου Στέφανος Καρασαββίδης 44

45 Δομή Παρουσίασης Σχετική Έρευνα Usability Web Usage Analysis Ιστοχώροι Τουριστικού Προορισμού Σύστημα Καταγραφής Χρήσης Ιστοχώρων Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Ιστοχώρου Τουρισμού Usability με παραδοσιακές μεθόδους Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων Χρήσης Συμπεράσματα Συνεισφορά Μελλοντικές Επεκτάσεις Στέφανος Καρασαββίδης 45

46 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Καταγραφή από αρχές μήνες επισκέψεις Αξιόπιστη καταγραφή από Μάιο επισκέψεις Καταγραφή με βάση το τελικό μοντέλο από Απρίλιο επισκέψεις Στέφανος Καρασαββίδης 46

47 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σελίδες Ιστοχώρου Τουρισμού contact contribute link Απλές Σελίδες Σελίδα με πληροφορίες επικοινωνίας με τους συντελεστές Σελίδα με πληροφορίες για καταχώριση επιχείρησης Σελίδα με παραδείγματα εισαγωγής συνδέσμου από τρίτους ιστοχώρους ar si im Σύνθετες Σελίδες Παρουσίαση περιοχής ενδιαφέροντος Παρουσίαση αξιοθέατου Παρουσίαση φωτογραφίας/ φωτογραφιών terms Όροι και προϋποθέσεις sm Παρουσίαση επιχείρησης about Ιστορικό του ιστοχώρου ev Παρουσίαση εκδήλωσης addinfo Προσθήκη περιεχομένου πέραν της καταχώρισης επιχειρήσεων index Αρχική σελίδα ιστοχώρου ha Παρουσίαση λιμανιού is Παρουσίαση ενότητας ηλεκτρονικού οδηγού guide Περιεχόμενα ηλεκτρονικού οδηγού gc Παρουσίαση ενότητας γλωσσαρίου hotels Φόρμα αναζήτησης διαμονής map Παρουσίαση χάρτη sights Φόρμα αναζήτησης περιοχών και αξιοθέατων sendmail Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε επιχείριση travelagents Φόρμα αναζήτησης γραφείων τουρισμού areas_on_map Παρουσίαση σημείου περιοχής σε χάρτη rentcar Φόρμα αναζήτησης ενοικίασης οχημάτων searchresults Αποτελέσματα αναζήτησης harbours Ενεργός χάρτης λιμανιών areaselecttool Επιλογή περιοχής μέσω χάρτη/ μέσω φυλλαδίου/ μέσω ονόματος brochure Ηλεκτρονικό φυλλάδιο Στέφανος Καρασαββίδης 47

48 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Ενδεικτικές ενέργειες σελίδων Παρουσίαση Επιχείρησης Παρουσίαση φωτογραφίας Όνομα σελίδας: sm Όνομα σελίδας: im (View SME, SME Id) {(View Image, Image Id) (Add Brochure, SME Id) (Add Brochure, Image Id)} Παρουσίαση Περιοχής (View Images, Area Id) Όνομα σελίδας: ar (View Images, Site Id) (View Area, Area Id) (Add Brochure, Area Id) Στέφανος Καρασαββίδης 48

49 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Αριθμός επισκέψεων Στέφανος Καρασαββίδης 49

50 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Μέσος όρος αριθμού σελιδοπ ροβολών ανά επίσκεψη 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1999/ / /7 2000/ / / / /3 2002/ / /12 Στέφανος Καρασαββίδης 50

51 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Κατανομή σελιδοπροβολών 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 1 5 με 10 Πάνω από 30 2 με 4 11 με 30 20,00% 10,00% 0,00% 1999/ / / /7 2001/ / /3 2001/ / / /12 Στέφανος Καρασαββίδης 51

52 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Προελεύσεις Other 15,56% Google 33,86% Google Images aolsearch.aol.co.uk kreta.pagina.nl 1,10% altavista 1,33% eot 1,58% index.nana.co.il 1,86% 2,02% 3,00% msn 4,29% in.gr 6,39% direct request 19,86% Yahoo 7,03% Στέφανος Καρασαββίδης 52

53 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: π ροελεύσεις στη διάρκεια του χρόνου 100,00% 97,50% 95,00% 92,50% 90,00% 87,50% 85,00% 82,50% 80,00% 77,50% 75,00% 72,50% 70,00% 67,50% 65,00% 62,50% 60,00% 57,50% 55,00% 52,50% 50,00% 47,50% 45,00% 42,50% 40,00% 37,50% 35,00% 32,50% 30,00% 27,50% 25,00% 22,50% 20,00% 17,50% 15,00% 12,50% 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% Yahoo search.pathfinder.gr search.excite.com msn in.gr Google eot de-di.de altavista 1999/ / / /5 2001/ / / / /5 1999/ / / / / / / / / / / /6 2001/ / / / / / / /7 Στέφανος Καρασαββίδης 53

54 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Χώρες προέλευσης GB 15,88% GR 19,20% US 10,83% DE 8,55% other 13,74% NO 4,44% PL 1,74% DK 1,82% NL 4,41% SE 2,15% IL 3,69% IT 4,25% AT 2,94% BE 2,94% FR 3,41% GR GB US DE NO NL IT IL FR BE AT SE DK PL other Στέφανος Καρασαββίδης 54

55 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Χώρες προέλευσης % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% Other US NO NL IT IL GR GB FR DE 10.00% 0.00% 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003 7/2003 8/2003 9/ / / /2003 Στέφανος Καρασαββίδης 55

56 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: ενδιαφέρον επισκεπτών 19.50% 1.88% 2.19% 2.98% sm searchresults ar index im is si maps3 maps2 hotels link contact addinfo about contribute terms 13.74% 3.47% 4.86% 6.29% maps1 guide areaselecttool show_all_related sights gc ha rentcar areas_on_map citymap 9.95% 9.18% 7.49% 7.17% harbours ev brochure travelagents sendmail advertise dm Στέφανος Καρασαββίδης 56

57 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Περιοχές ενδιαφέροντος ανά γλώσσα εμφάνισης Ποσοστά Επισκεψιμότητας Περιοχών ανά Γλώσσα Προβολής 5.75% 5.50% 5.25% 5.00% 4.75% 4.50% 4.25% 4.00% 3.75% 3.50% 3.25% 3.00% 2.75% 2.50% 2.25% 2.00% 1.75% 1.50% 1.25% 1.00% 0.75% 0.50% 0.25% 0.00% de el en Vai Sougia Sitia Rethimnon Preveli Paralia Platanias - Kydonia Plakias Paleohora Matala Malia Maleme Makrigialos Hersonissos Kolimbari Knossos Iraklion Ierapetra Hora Sfakion Hersonisos Georgioupoli Gavdos Frangokastello Falasarna Elounda Elafonisi Chania Bali Agios Nikolaos Agia Pelagia Agia Marina Agia Galini Στέφανος Καρασαββίδης 57

58 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Επ ίγνωση για τη χρήση: Περιοχές ανά χώρα προέλευσης 11.00% 10.00% 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% DE FR GB GR IL IT NL NO US 0.00% Agia Marina Agia Pelagia Agios Nikolaos Chania Elounda Georgioupoli Hersonisos Iraklion Knossos Makrigialos Malia Rethimnon Στέφανος Καρασαββίδης 58

59 Προσωποποίηση Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των επισκεπτών εμφάνιση σε προνομιακή θέση δημοφιλών περιοχών εμφάνιση εναλλακτικών περιοχών Ανάλογα με τη χρονική περίοδο προβολή διαφορετικών υπηρεσιών ιστοχώρου Απότομες αλλαγές Για τις διευθύνσεις προέλευσης με συνθήκες η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα να είναι μεγαλύτερη από 100% το ποσοστό των συνολικών επισκέψεων από τη συγκεκριμένη διεύθυνση προέλευσης να είναι μεγαλύτερο του 1% 304 περιπτώσεις οι 50 είναι από τους ίδιους ιστοχώρους Στέφανος Καρασαββίδης 59

60 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Προσωποποίηση Απότομες αλλαγές Visits Στέφανος Καρασαββίδης 60

61 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Προσωποποίηση Απότομες αλλαγές Επισκέψεις από abcnews.go.com 2000/ / / / / / /5 2001/ / / / / / / /20 Στέφανος Καρασαββίδης 61

62 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Προσωποποίηση εμφάνιση τον Ιανουάριο 2002 αναφέρεται σε συνέδριο για τον Ιούνιο Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάϊος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Στέφανος Καρασαββίδης 62

63 Usability Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Τοποθεσίες συνδέσμων Διαφορές στην εμφάνιση εικονιδίων Στέφανος Καρασαββίδης 63

64 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Usability Τοποθεσίες συνδέσμων Περιοχή Ποσοστό μεταβάσεων της έκδοσης με συνδέσμους στο κάτω μέρος Ποσοστό μεταβάσεων της έκδοσης με επιπλέον συνδέσμους Μάλια 11.06% 14.57% Ελούντα 13.08% 11.90% Ρέθυμνο 11.34% 13.10% Χανιά 12.96% 20.59% Γεωργιούπολη 8.16% 15.15% Στέφανος Καρασαββίδης 64

65 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σενάρια Χρήσης Μελέτη του σεναρίου χρήσης Αναζήτηση Διαμονής κριτήριο έναρξης σεναρίου Αρχική Σελίδα -> Φόρμα Αναζήτησης Διαμονής κριτήριο λήξης παρουσίαση διαμονής Ενδιάμεσες σελίδες επιλογή περιοχής, αποτελέσματα Βέλτιστο μονοπάτι μήκος 4 με 6 Στοιχεία από την εβδομάδα 1 Ιουλίου 2003 έως και 7 Ιουλίου 2003 αριθμός επισκέψεων: support κριτηρίου έναρξης: 1417 support με βάση τις επισκέψεις: 1158 Στέφανος Καρασαββίδης 65

66 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σενάρια Χρήσης: μήκος μονοπατιών Μήκος Μονοπατιού Ποσοστό % % % % % 11, 13, % Αλλά μόνο το 4,72% ολοκληρώνουν επ ιτυχώς!! Στέφανος Καρασαββίδης 66

67 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σενάρια Χρήσης: εναλλακτική ολοκλήρωση 50% των περιπτώσεων που αρχικά αποτυγχάνουν, βλέπουν αργότερα στην ίδια επίσκεψη σελίδες παρουσίασης διαμονής ολοκλήρωση 4,71% ενεργός χάρτης ολοκλήρωση 88,9% αρχική σελίδα αναζήτηση τίτλου κριτήρια έναρξης αποτυχία 50% περιοχή ενδιαφέροντος ολοκλήρωση 3,8% ολοκλήρωση 5,3% εγκατάλειψη 21,3% ολοκλήρωση 2% Στέφανος Καρασαββίδης 67

68 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σενάρια Χρήσης: εναλλακτική ολοκλήρωση Γιατί εγκαταλείπουν το σενάριο; πριν την εγκατάλειψη υπάρχει ισοκατανομή στις σελίδες φόρμα αναζήτησης, επιλογή περιοχής, αποτελέσματα στο 80% των περιπτώσεων, στα αποτελέσματα αναζήτησης υπάρχουν περισσότερα από 300 αποτελέσματα Ενώ γίνεται προσπάθεια περιορισμού των αποτελεσμάτων μέσω της επιλογής περιοχής, αυτό δεν επιτυγχάνεται Στέφανος Καρασαββίδης 68

69 Ανάλυση Δεδομένα Χρήσης Σενάρια Χρήσης: εγκατάλειψη ιστοχώρου Γιατί εγκαταλείπουν τον ιστοχώρο; τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι είτε πάρα πολλά, είτε δεν υπάρχει αποτέλεσμα Συμπεράσματα για το σενάριο χρήσης η επιλογή περιοχής παρουσιάζει πρόβλημα usability η φόρμα αναζήτησης παρουσιάζει πρόβλημα usability ή ο μηχανισμός αναζήτησης είναι ανεπαρκής Στέφανος Καρασαββίδης 69

70 Συμπεράσματα Μελέτη με τη μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης usability - προσωποποίηση σύγκριση εναλλακτικών δυναμικές προσαρμογές μετά από απότομες αλλαγές με βάση χώρες προέλευσης μελέτη σεναρίου χρήσης αγορά τουρισμού προώθηση συγκεκριμένων περιοχών μαζικού τουρισμού στις χώρες προέλευσης άσκηση πολιτικής περιοδικότητα φαινομένου Στέφανος Καρασαββίδης 70

71 Συμπεράσματα Μελέτη με τη μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων χρήσης (συνέχεια) γενίκευση σε ιστοχώρους τουρισμού περιοχή ενδιαφέροντος υπηρεσίες τουρισμού αναζήτηση ίδιες έννοιες σε όλους τους ιστοχώρους επίσκεψη προελεύσεις κλπ. Στέφανος Καρασαββίδης 71

72 Συμπεράσματα Έγινε χρήση ευρέως διαδεδομένης τεχνολογίας σχεσιακή βάση δεδομένων SQL Κάλυψη πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα μπορεί να προσφερθεί ως υπηρεσία από τρίτους οργανισμούς Καμία χρήση προσωπικών δεδομένων επισκεπτών υπάρχουν ηθικά διλήμματα υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι νομικοί περιορισμοί Στέφανος Καρασαββίδης 72

73 Συμπεράσματα Λειτουργία Ευριστική Πειράματα Δεδομένα Χρήσης Επιλογή περιοχής αναζήτησης Εύρεση αναλυτικού χάρτη περιοχής Εμφάνιση εικονιδίων προσθαφαίρεσης φυλλαδίου Εμφάνιση κριτηρίων αναζήτησης στα αποτελέσματα Περισσότερη πληροφορία στα αντικείμενα του φυλλαδίου Λειτουργίες αναζήτησης Σύγκριση εναλλακτικών Ευριστική ανάλυση σε συνδυασμό με συνεχόμενη ανάλυση από τα δεδομένα χρήσης καλύπτει μεγάλο μέρος μελέτης usability προσθέτει πολύ περισσότερες πληροφορίες πέραν του usability Στέφανος Καρασαββίδης 73

74 Συνεισφορά Για συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογών προτείνεται ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων χρήσης μία μεθοδολογία για την ανάλυση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων Σύστημα καταγραφής δεδομένων χρήσης απαλοιφή σταδίου προεπεξεργασίας δεδομένων αντιμετωπίζεται η πολυπλοκότητα σύγχρονων δυναμικών ιστοχώρων πολυγλωσσικότητα templates σελίδων - περιεχόμενο απλή περιγραφή περιεχομένου των σελιδοπροβολών Στέφανος Καρασαββίδης 74

75 Συνεισφορά Μεθοδολογία Ανάλυσης για ιστοχώρους τουρισμού Προσωποποίηση Usability Σενάρια Χρήσης Γνώση για τις επισκέψεις και τον επισκέπτη Η ανάλυση από τα δεδομένα χρήσης μπορεί να αντικαταστήσει μερικώς παραδοσιακές μελέτες usability Στέφανος Καρασαββίδης 75

76 Μελλοντικές Επεκτάσεις Επιβεβαίωση σε άλλους ιστοχώρους τουρισμού Εφαρμογή σε ιστοχώρους άλλης κατηγορίας Εύχρηστο Interface ερωτήσεων Τυποποιημένο API ερωτήσεων Στέφανος Καρασαββίδης 76

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου

Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Προς μια Μεθοδολογία Καταγραφής και Ανάλυσης Επισκεψιμότητας Ιστοχώρων σε Εφαρμογές Διαδικτύου Μια διατριβή που παρουσιάστηκε στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO Βαμβακάς Χρήστος Τασούλης Κωνσταντίνος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ SEO INTERNET MARKETING Βασικότεροι τύποι: Social

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «SOLID SOFT WEB BOOKING SYSTEM»

οδηγός χρήσης της πλατφόρμας «SOLID SOFT WEB BOOKING SYSTEM» SOLID SOFT INTERNATIONAL S.A. Λ. Ηρακλείου 424, Ν.Ηράκλειο, 141 22 Τηλέφωνο: +30211 2114260 Fax: +30210 2825454 http: www.solidsoft.gr, www.solidit.gr email:info@solidsoft.gr Σύντομος οδηγός χρήσης της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google

Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google Σημειώσεις για τις Ιστοσελίδες του Google 1 Βήμα 1 ο Μπαίνουμε στην σελίδα της Google για τις ιστοσελίδες (http://sites.google.com). 2 Εναλλακτικά, μπαίνουμε στο http://www.google.com, επιλέγουμε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved.

interactivecommunication Search Marketing White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. interactivecommunication White Paper Φεβρουάριος 2007 2007, Cybertechnics Ltd. All rights reserved. ToSearchenginemarketing, ή SEM, αποτελείται απόμια σειρά marketing μεθόδων για την αύξηση τηςεμφάνισηςτου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαδικτυακής Δημοσίευσης Χαρτογραφικών Δεδομένων Developing

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBMARKETING ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ημερομηνία.. E-mail. Όνομα υπευθύνου Εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ... ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE Κατοχύρωση Domain Name (.gr) Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη

Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Τεχνικές ταξινόµησης αποτελεσµάτων µηχανών αναζήτησης µε βάση την ιστορία του χρήστη Όνοµα: Νικολαΐδης Αντώνιος Επιβλέπων: Τ. Σελλής Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Συνεπιβλέποντες: Θ. αλαµάγκας, Γ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΣΕΛ. 3 // ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΤI EINAI; To GREEKGUIDE.COM είναι ένα ισχυρό τουριστικό brand που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα του: Website Ταξιδιωτικά mobile apps για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Λιόλιου Γεωργία. ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα Λιόλιου Γεωργία ΕπιβλέπουσαΚαθηγήτρια: ΣατρατζέµηΜάγια, καθηγήτρια, τµ. ΕφαρµοσµένηςΠληροφορικής, ΠΑΜΑΚ Εισαγωγή Γενικά στοιχεία εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων Τουρισμός & Εμπόριο στην Παλαιόχωρα Εμπορικό & Βιομηχανικό Πυλώνες Έρευνας 1 ος Πυλώνας Δημογραφικά χαρακτηριστικά επισκεπτών 2 ος Πυλώνας Ταξιδιωτικό προφίλ επισκέπτη 3 ος Πυλώνας Οικονομική δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών

Φορολογική Βιβλιοθήκη. Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Φορολογική Βιβλιοθήκη Θανάσης Φώτης Προγραμματιστής Εφαρμογών Το έργο Η φορολογική βιβλιοθήκη πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τον επαγγελματία λογιστή και όχι μόνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης

Connecto. Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης. Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Connecto Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Άγγελος Σφακιανάκης Επιφάνεια Άμεσης Σύνδεσης Περιγραφή Συστήματος Προβλήματα μικρή αυτονομία μπαταρίας χρεώσεις δεδομένων πολλαπλοί λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr

Ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr media kit 1 2 3 Η δίγλωσση ιστοσελίδα www.lefkadaslowguide.gr/en διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία από τον Αύγουστο του 2010 κατάφερε να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του google search με λέξη κλειδί τη

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub

Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Κεφάλαιο 5. Δημιουργία φορμών για τη βάση δεδομένων DVDclub Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη δημιουργία φορμών, προκειμένου να εισάγουμε δεδομένα και να εμφανίζουμε στοιχεία από τους πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0

SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Version 2.0 SITEBUILDER ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ (WEBSITE) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 2.0 Περιεχόμενα 1. Οδηγίες πρόσβασης... 3 2. Οδηγίες Σχεδιασμού Website... 4 2.1. Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. https://findhome.teicrete.gr ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ https://findhome.teicrete.gr Εισαγωγή Πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών ενοικίασης καταλυμάτων σε όλο το νησί που απευθύνονται υποχρεωτικά και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η έκδοση 5.40 δεν απαιτεί Convert μετά την εγκατάσταση. Μελίσσια, 17 Ιουνίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.40 Προκειμένου να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας με την έκδοση 5.40 της εφαρμογής WinEra Essential παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν. Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

IDEAGENESIS PHALANX ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

IDEAGENESIS PHALANX ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗ: ΤΙΤΛΟΣ: ΘΕΜΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Iστοπαρουσίαση Οικονομική Προσφορά Κορομηλά 23 & Κίμωνος Βόγα 173, 546 44 Ανθέων Θεσσαλονίκη, t/f: 2310-813.835, e: inf@ideagenesis.gr, w: www.ideagenesis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Τουρισμός Joomla Content management System»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Τουρισμός Joomla Content management System» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «Τουρισμός Joomla Content management System» Προτεινόμενες εργασίες / projects Χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla V3 (www.joomla.org) και επεκτάσεις που θα δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Προσαρμοζόμενα μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Η Προσαρμογή και η Εξατομίκευση Συστημάτων Ορισμός του Προβλήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό (Γ εξάμηνο) Ακαδ. Έτος 2014-15 e-tourism και internet: Β. Φερεντίνος από το web 2.0 στο web3.0 και m-commerce ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομίκευση (Personalization) Τεχνολογίες & Υπηρεσίες (ΙΙ)

Εξατομίκευση (Personalization) Τεχνολογίες & Υπηρεσίες (ΙΙ) Εξατομίκευση (Personalization) Τεχνολογίες & Υπηρεσίες (ΙΙ) Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Δομή Μαθήματος Τι

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Naftemporiki Digital Network Presentation

Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Presentation Naftemporiki Digital Network Η πρώτη εμφάνιση της Ναυτεμπορικής στο διαδίκτυο έγινε το 1996, με ένα από τα πλέον δημοφιλέστερα site του ελληνικού web Νaftemporiki.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET WEB SOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB SITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ESHOP Ηµεροµηνία:... E-mail Εταιρία:... Tηλ.. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ WEBSITE ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαφημιστικής Προβολής

Οδηγός Διαφημιστικής Προβολής Οδηγός διαφήμισης στο travelplorer.gr 1 www.travelplorer.gr η πρώτη on-line κοινότητα Ελλήνων ταξιδιωτών Οδηγός Διαφημιστικής Προβολής Ασχολείστε επαγγελματικά με τον τουρισμό και τα ταξίδια και αναζητείτε

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding.

Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Διερευνώντας τον ρόλο των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας στο city branding. Ονοματεπώνυμο: ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α. Δεκέμβριος 2014 BRAND ΚΑΙ BRANDING Kotler and Armstrong

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ(760) Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Company LOGO. Nazaret Kazarian. www.company.com 1

Company LOGO. Nazaret Kazarian. www.company.com 1 Nazaret Kazarian www.company.com 1 Agenda Επισκόπηση του Spring Web Flow Συμβολή στο framework Case study: Intracom IT Services Projects www.company.com 2 Background 2004-2005: Ervacon Web Flow Οκτ 2006:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών

Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Σύστημα Διαχείρισης, Ελέγχου και Παρακολούθησης Ασθενοφόρων και Περιστατικών Η LINK Technologies Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 με στόχο να καταστεί πυρήνας καινοτομικών λύσεων Τηλεματικής αναβαθμίζοντας καθημερινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης

ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Μηχανές αναζήτησης ΕΠΛ 002: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανές αναζήτησης Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε για ποιον λόγο μας είναι απαραίτητες οι μηχανές αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Να περιγράψουμε κάποιους από τους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site

Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Στρατηγικό Σχέδιο Για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης (ΣΣΒΑΘ) 1 η Ενδιάµεση Έκθεση 3. ηµιουργία και Λειτουργία Web site Θεσσαλονίκη 6/12/2001 Βασίλης Φούρκας, ΕΜΧΑ Η δηµιουργία και λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν

Όχι. e-marketing & e-advertising. ωφέλειες. Παραδοσιακό Μάρκετινγκ. Νέες Τεχνολογίες. e-marketing. αγοράζουν & e-advertising Προώθηση και επικοινωνία στον τουρισµό, µε την χρήση νέων τεχνολογιών ρ.. Ευάγγελος Χρήστου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Αγοράζουν οι καταναλωτές τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες; ΠάνταΌχι! αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.

Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό Διάλεξη #7 η : Επιλογές εμφάνισης άρθρων. Modules. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Καθολικές επιλογές εμφάνισης άρθρων Global article options

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙ.ΑΠ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Διαχείριση Εργασιών ΔΙ.Α.Π. αποτελεί μία επέκταση της υφιστάμενης Εφαρμογής Διαχείρισης Έργων & Πληρωμών. Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα

Συγκεντρωτικό Παράρτημα Αρχική σελίδα -> Βρείτε το. Δεν λειτουργούν τα links Αποπροσανατολισμός, δυσλειτουργία δικτυακού τόπου Να διορθωθούν τα links Έγινε έλεγχος και διόρθωση όλων των συνδέσμων Ενότητα βιβλιοθήκη: η διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΤΟ INTERNET Το Μοντέλο της Συμπεριφοράς των Καταναλωτών στο Η.Ε. Τύποι Καταναλωτών ανεξάρτητοι και μεμονωμένοι καταναλωτές, στους οποίους στοχεύουν τα ΜΜΕ οργανισμοί-αγοραστές αγοραστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητρίου Σωτήρης 6417 Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού Τεχνολογίες Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση Προοπτικές Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Hotel Questionnaire) Εγχειρίδιο χρήσης (Demo Manual) «WeKnow» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών Σελίδα 1 από 19

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES)

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ (COOKIES) ΣΕΡΕΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ Α.Μ 1999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κος ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΩΡΟ -ΕΚΠΛΗΞΗ COOKIES ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων.

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Στην αρχή βλέπουμε τα βασικά στατιστικά, πόσα από το συνολικά έχουμε καταναλώσει. Για πιο αναλυτικά πατάμε view web statistics Στην καινούρια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Π.ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ Κ.ΛΙΟΔΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» δ.τ. «INFOΔΗΜ» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριµένο έντυπο έχει δηµιουργηθεί για την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στοιχεία παρουσίασης. Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλοποίηση λογισμικού μέρους συστήματος Συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός Πληροφοριακού Συστήματος Καταγραφής μετρήσεων κοινής ωφελείας Υποβοηθούμενο από οπτική αναγνώριση μέσω Κινητού τηλεφώνου Μπούντας Δημήτρης Επιβλέπων Καθηγητής : Δασυγένης

Διαβάστε περισσότερα