Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις"

Transcript

1 2015 Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Παύλος Τσότσος Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού- Τουρισμού Δρ Δημήτρης Μυλωνάς Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας MSc Θανάσης Παπαδημητρίου Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Οκτώβριος 2015

2 Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ...3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Α.1. Η πολιτιστική δηµιουργία και έκφραση...3 Α.2. Μέτρα και κατηγορίες δράσεων...4 Α.3. Εργαλεία και µηχανισµοί...7 Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ...8 Γ. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ...10 Γ.1. Εισαγωγή...10 Γ.2. Θεµατολόγιο εκδηλώσεων...11 Γ.3. Στόχοι...12 Γ.4. Συνδιοργανωτές...12 Γ.5. Ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων...13 Γ.6. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων...13 Γ.7. Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων...14 Γ.8. Ένταση της ενίσχυσης...14 Γ.9. Όροι και προϋποθέσεις...15 Γ.10. Πληρωµή συµµετοχών...15 Γ.11. Ηµεροµηνία λήξης...17 Γ.12. ιαδικασία έγκρισης και υλοποίησης προγράµµατος...17 ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 2 / 18

3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1. Η πολιτιστική δημιουργία και έκφραση Ο πολιτισµός θα πρέπει να θεωρείται ως το σύνολο διακριτών πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή µιας κοινωνικής οµάδας, και ότι περιλαµβάνει, εκτός από τις τέχνες και τα γράµµατα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συµβίωσης, τα συστήµατα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω. 1 Ο πολιτισµός προσλαµβάνει διάφορες µορφές στο χρόνο και το χώρο. Αυτή η πολυµορφία είναι ενσωµατωµένη στη µοναδικότητα και τον πλουραλισµό της ταυτότητας των οµάδων και των κοινωνιών που αποτελούν την ανθρωπότητα. Ως πηγή ανταλλαγών, καινοτοµίας και δηµιουργικότητας, η πολιτιστική πολυµορφία είναι τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότητα, όσο απαραίτητη είναι η βιοποικιλότητα για τη φύση. Υπό αυτή την έννοια, συνιστά κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας και πρέπει να αναγνωρίζεται και να βεβαιώνεται προς όφελος της σηµερινής αλλά και των µελλοντικών γενεών. Στις όλο και πιο πολύµορφες κοινωνίες µας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αρµονική αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπων και οµάδων µε πολλαπλές, ποικίλες και δυναµικές πολιτιστικές ταυτότητες, καθώς και η προθυµία τους να συµβιώσουν. Οι πολιτικές πού ευνοούν την ένταξη και τη συµµετοχή όλων των πολιτών αποτελούν εγγυήσεις για την κοινωνική συνοχή, τη ζωτικότητα της κοινωνίας των πολιτών και την ειρήνη. Βάσει αυτού του ορισµού, ο πολιτιστικός πλουραλισµός συνιστά την πολιτική απάντηση στο γεγονός της πολιτιστικής πολυµορφίας. Άρρηκτα συνδεδεµένος µε το δηµοκρατικό πλαίσιο, ο πολιτιστικός πλουραλισµός συµβάλλει στις πολιτιστικές ανταλλαγές και στην άνθηση της δηµιουργικής ικανότητας που στηρίζει τη δηµόσια ζωή. Η πολιτιστική πολυµορφία διευρύνει το φάσµα των επιλογών που είναι διαθέσιµες σε όλους. Αποτελεί µία από τις πηγές της ανάπτυξης, η οποία γίνεται αντιληπτή όχι απλώς υπό τους όρους της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και ως µέσο επίτευξης 1 Ο ορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τα συµπεράσµατα της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική (MONDIACULT, Πόλη Μεξικού, 1982), της Παγκόσµιας Επιτροπής για τον Πολιτισµό και την Ανάπτυξη (Η ηµιουργική µας Πολυµορφία, 1995), και της ιακυβερνητικής ιάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική υπέρ της Ανάπτυξης (Στοκχόλµη, 1998). ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 3 / 18

4 µιας πιο ικανοποιητικής διανοητικής, συναισθηµατικής, ηθικής και πνευµατικής ύπαρξης. 2 Α.2. Μέτρα και κατηγορίες δράσεων Η κρατική παρέµβαση στο πεδίο του πολιτισµού ορίζεται, αφενός, από το θεσµικό ρόλο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για την ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας, την εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των πολιτών στην πολιτιστική ζωή και την αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδοµών και δράσεων προς το κοινό όφελος και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία µπορεί να παρεµβαίνει τοπικά και να χρηµατοδοτεί πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, αφετέρου από την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της πολιτιστικής αυτοτέλειας, δηµιουργίας και έκφρασης. Η επίτευξη των στόχων της κρατικής πολιτικής βασίζεται: στη δηµόσια χρηµατοδότηση πολιτιστικών φορέων, έργων και δράσεων και στη διαµόρφωση όρων ρύθµισης της λειτουργίας του τοµέα πολιτισµού µέσω νοµοθετικού έργου (Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων), διοικητικών πράξεων και µη χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων ή πρωτοβουλιών. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση της κρατικής και περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής είναι απαραίτητο να υπάρξει, αρχικά, ένα κεντρικός και, αντίστοιχα, ένας περιφερειακός πολιτιστικός σχεδιασµός και, έπειτα, να προβλέπεται η δυνατότητα παρέµβασης µε ευρύτερο από σήµερα εύρος µέτρων που θα κατατείνουν στην ενίσχυση επιθυµητών κατηγοριών δράσεων, οργανωµένων σε συνεκτικότερο πλαίσιο προγραµµατισµού και ελέγχου, όπως και η εξασφάλιση συνοχής στη χάραξη και υλοποίηση µέτρων σχετικών που υπάγονται σήµερα στην ευθύνη άλλων Υπουργείων και ηµόσιων φορέων. Τα µέτρα-κατηγορίες δράσεων, τα οποία είναι χρήσιµο να προβλέπονται µέσω της ένταξής τους σε ενιαίο κανονισµό που θα τις κατηγοριοποιεί, θα ορίζει κριτήρια επιλεξιµότητας και διαδικασίες υλοποίησης, ενίσχυσης, παρακολούθησης ή/και εποπτείας, συνδέονται µε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και διαστάσεων της κεντρικής κυβερνητικής πολιτιστικής πολιτικής, την οποία οφείλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής, να εξειδικεύει. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας είναι σκόπιµο να έχει τη δυνατότητα να εντάξει στις δράσεις που χειρίζεται, είτε µέσω διοικητικής πράξης είτε µέσω χρηµατοδότησης, κατηγορίες πράξεων όπως: Μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της οικονοµίας του πολιτισµού, όπως συµπαραγωγές στο πεδίο των παραστατικών τεχνών (θέατρο, µουσική κ.λπ.), συµµετοχή για συγγραφή έργων περιφερειακής και τοπικής σηµασίας (ιστορία, λογοτεχνία κ.λπ.), αγορά από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς έργων των εικαστικών τεχνών για χρήση τους σε δηµόσια κτίρια. Μέτρα ενίσχυσης της δυνατότητας χρηµατοδότησης της πολιτιστικής δηµιουργίας και της σύνδεσής της µε τις πολιτιστικές βιοµηχανίες και την αγορά των τεχνών, όπως δράσεις διερεύνησης της διεθνούς αγοράς 2 Οικουµενική διακήρυξη της UNESCO για την πολιτιστική πολυµορφία. Υιοθετήθηκε κατά την 31η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, Παρίσι, 2 Νοεµβρίου ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 4 / 18

5 (market scouting), διευκόλυνσης της επικοινωνίας µε τις πολιτιστικές βιοµηχανίες, το κύκλωµα της διακίνησης των πολιτιστικών προϊόντων, τα ΜΜΕ και τους κριτικούς και ενίσχυσης των σχέσεων µε τον κόσµο της συλλεκτικής, π.χ. µέσω της θετικής αντιµετώπισης της δηµιουργίας και κατοχής συλλογών τέχνης υπό τον όρο της δηµόσιας και ανοικτής πρόσβασης του κοινού σ αυτές, ή της δωρεάς µέρους ή και του συνόλου τους στο Ελληνικό ηµόσιο. Μέτρα ενίσχυσης, ειδικότερα, του θεσµού της πολιτιστικής χορηγίας, µε τη συµµετοχή ιδιωτών σε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (Σ ΙΤ). Μέτρα υποστήριξης της κινητικότητας καλλιτεχνών, δηµιουργών και επαγγελµατιών του πολιτισµού εν γένει, τόσο εξερχόµενων (δηλ. Ελλήνων πολιτών προκειµένου να µεταβούν στο εξωτερικό, π.χ. για συµµετοχή σε µια διεθνή πολιτιστική εκδήλωση µουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής, λαϊκού πολιτισµού κ.λπ.) όσο και εισερχόµενων (δηλ. ξένων προκειµένου να έλθουν στην Ελλάδα, π.χ. ενός σηµαντικού καλλιτέχνη που θα ενισχύσει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή θα στηρίξει τοπικούς καλλιτέχνες µε την εµπειρία του). Μέτρα ενίσχυσης της συµµετοχής ή/και υλοποίησης πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας (ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις: φεστιβάλ, εκθέσεις τέχνης, κοκ.), όπως η συνεισφορά στην κάλυψη των εξόδων συµµετοχής καλλιτεχνών και άλλων επαγγελµατιών του πολιτισµού, η επιχορήγηση του κόστους µεταφοράς και ασφάλισης έργων, η διαµεσολάβηση για την αποτελεσµατικότερη προβολή επιλεγµένων έργων και παραστάσεων προς πυλωρούς και διαµορφωτές γνώµης στο διεθνές πεδίο, η απευθείας ανάληψη και υλοποίηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας δηµιουργών και φορέων. Μέτρα ενδυνάµωσης του πολιτιστικού τοµέα και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού του, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της κρατικής µέριµνας, της δηµιουργίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας σχετικά µε τον πολιτιστικό τοµέα, η επιβράβευση της δυνατότητας προσέλκυσης και καλής διαχείρισης πόρων από τους πολιτιστικούς φορείς, η ενίσχυση και αναγνώριση της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξειδίκευσης στα πεδία της πολιτιστικής δηµιουργίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, η προεπιλογή-συνηγορία της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και χορήγηση υποτροφιών ή επιχορηγήσεων µε µερική ή και εξ ολοκλήρου κάλυψη δαπανών για συµµετοχή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα, σεµινάρια, συναντήσεις καλλιτεχνών, συµµετοχή σε πειραµατικές παραγωγές και άλλες µορφές καλλιτεχνικής συνεργασίας, και εργαστήρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέτρα αριστείας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στο πεδίο της πολιτιστικής δηµιουργίας και διαχείρισης, όπως βραβεία µε χρηµατικό ή ηθικό έπαθλο, άλλες τιµητικές διακρίσεις, χορηγίες, επιλογή για συµµετοχή σε εθνικές διοργανώσεις ή εκπροσωπήσεις στο διεθνή χώρο, τιµητικές παρουσιάσεις του έργου ή των δράσεων δηµιουργών, πολιτιστικών φορέων και επαγγελµατιών του πολιτισµού. Μέτρα προαγωγής της ισότιµης και χωρίς εµπόδια συµµετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή, όπως µέσω της επιδότησης της παρακολούθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και της επίσκεψης σε µουσεία και εκθέσεις εικαστικών τεχνών, ιδίως από αποκλεισµένες (τόσο οικονοµικά όσο και ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 5 / 18

6 κοινωνικο-πολιτισµικά) οµάδες (όπως, µεταξύ άλλων, οι νέοι, οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι κάτοικοι παραµεθόριων και αποµονωµένων περιοχών, οι φυλακισµένοι, οι οικονοµικοί µετανάστες, οι άνεργοι, κοκ.), της ευρύτερης πρόσβασης στο πολιτιστικό αγαθό µέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των οπτικοακουστικών και έντυπων ΜΜΕ, της στήριξης δράσεων επιµόρφωσης και άτυπης εκπαίδευσης του κοινού στις τέχνες και τα γράµµατα, της ενίσχυσης της ερασιτεχνικής ενασχόλησης µε τις τέχνες και του εθελοντισµού στο πολιτιστικό πεδίο εν γένει. Μέτρα ενίσχυσης της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας µέσω της ενίσχυσης της πολιτιστικής δηµιουργίας και της επικοινωνίας πολιτιστικών παραδόσεων που εκφράζονται από συγκεκριµένες πολιτισµικές οµάδες, αξιόλογα καλλιτεχνικά ρεύµατα και νεανικές υποκουλτούρες, της καλλιέργειας «πολιτικών της αναγνώρισης», της πολιτιστικής αλληλογνωριµίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Μέτρα ενίσχυσης προγραµµάτων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τους ήµους καθώς και µέτρα ενδυνάµωσης και συντονισµού δράσεων των πολιτιστικών φορέων της. Μέτρα ενίσχυσης και κοινής οργάνωσης µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. Μέτρα σύσφιξης σχέσεων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς τους αποδήµους της περιφέρειας. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το φυσικό αποτέλεσµα και οι επιπτώσεις, οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ή ωφελούµενοι από τα µέτρα-κατηγορίες δράσεων που θα έχει την ευχέρεια να ενεργοποιεί η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν τόσο νοµικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα, προτείνεται να συµπεριληφθούν: οι εποπτευόµενοι από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας οργανισµοί πολιτιστικοί φορείς του τρίτου τοµέα πολιτιστικοί φορείς της γενικής κυβέρνησης που ανήκουν στην, ή εποπτεύονται από την, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση καλλιτέχνες, συγγραφείς και εν γένει δηµιουργοί σε όλο το φάσµα της πολιτιστικής δηµιουργίας πολιτιστικοί διαχειριστές, µέλη του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού του πολιτιστικού πεδίου, και ευρύτερα επαγγελµατίες του πολιτισµού σωµατεία, σύλλογοι και ενώσεις φυσικών προσώπων που ενεργοποιούνται εθελοντικά ή ερασιτεχνικά στο πεδίο της πολιτιστικής δηµιουργίας, της διάσωσης και επικοινωνίας των πολιτισµικών παραδόσεων, της πολιτιστικής επικοινωνίας και διαχείρισης, ή/και της ενεργού συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή. Στους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης έργων που εξειδικεύουν µέτρα ή κατηγορίες δράσεων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν είναι χρήσιµο, πλην των παραπάνω, να µπορούν επίσης να συµπεριλαµβάνονται: κοινωφελή ιδρύµατα και άλλοι χρηµατοδοτικοί / µη δηµιουργικοί φορείς του µη κερδοσκοπικού τοµέα που ενεργοποιούνται στο πεδίο του πολιτισµού επιχειρήσεις στο πεδίο των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 6 / 18

7 Α.3. Εργαλεία και μηχανισμοί Για την εφαρµογή µιας πολιτικής η οποία θα βασίζεται στη συστηµατική, χρηστή, συνεκτική και αποτελεσµατική αξιοποίηση µέτρων και κατηγοριών δράσεων, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, απαιτείται η εισαγωγή ενός συνόλου εργαλείων, τα οποία θα καλύπτουν τον πλήρη «κύκλο ζωής» της διαχείρισης των δράσεων, από το στρατηγικό σχεδιασµό έως τον έλεγχο, διασφαλίζοντας τη λειτουργία της δράσης - ανάδρασης που θα επιτρέπει την βελτίωση των παρεµβάσεων της περιφερειακής διοίκησης, µε βάση την τεκµηριωµένη ανάλυση των δεδοµένων του πεδίου. Σ αυτά περιλαµβάνονται: 1. Εργαλεία έρευνας και τεκµηρίωσης, όπως έρευνες, είτε πραγµατοποιούµενες από την ίδια τη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, είτε σε συνεργασία µε ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, βάσεις δεδοµένων, στατιστικές έρευνες, διατοµεακές µελέτες, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. 2. Εργαλεία σχεδιασµού, προγραµµατισµού, αξιολόγησης και ελέγχου, όπως στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, διαδικασίες διαχείρισης, σχεδιασµού και παρακολούθησης έργων, διαδικασίες και εκθέσεις προγραµµατισµού και απολογισµού, διαδικασίες διαβούλευσης και παρακολούθησης των πολιτιστικών φορέων όπως µόνιµες επιτροπές, περιοδικές αναφορές και συναντήσεις, δείκτες επίδοσης, πρακτικές ελέγχου ποιότητας, διαδικασίες και πρότυπα πιστοποίησης, και τυποποιηµένες µέθοδοι ελέγχου ποιότητας. 3. Εργαλεία οικονοµικής διαχείρισης, όπως η συγκρότηση αναλυτικού και σύγχρονου ορθολογικού συστήµατος ταξινόµησης-κωδικοποίησης δαπανών, ειδών και λειτουργιών, η υιοθέτηση πλήρους ψηφιακού λογιστικού συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, η διαµόρφωση πραγµατικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (βασιζόµενου, δηλαδή, σε αιτιολογηµένες και ρεαλιστικές προβλέψεις διαθέσιµων πόρων, δαπανών και χρηµατορροών), ο καθορισµός συγκεκριµένων ΚΑΕ για τη διαχείριση των κονδυλίων της Περιφέρειας, η αξιοποίηση συστηµάτων οικονοµικής ανάλυσης, προγραµµατισµού και πρόβλεψης που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή και την απόδοση πόρων. 4. Εργαλεία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η διαρκής επιµόρφωση των στελεχών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µέσω ταχύρρυθµων κύκλων κατάρτισης, διαδικασιών και εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης, και µικτών µεθόδων µε συνδυασµό των παραπάνω), η αξιοποίηση της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, του Πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουν και εξειδικευµένες σπουδές σχετικές µε τη διαχείριση του πολιτιστικού πεδίου, η ενίσχυση των ανθρωποδικτύων, η θέσπιση θεσµών επιβράβευσης για την ενδυνάµωση των ικανότερων και την κινητοποίηση των υπολοίπων στελεχών, η αξιοποίηση µετατάξεων και αποσπάσεων για την ταχύρρυθµη εισαγωγή τεχνογνωσίας. Η επίτευξη του στόχου της ριζικής ανανέωσης και µεγιστοποίησης του αποτελέσµατος των αλλαγών στη διάρθρωση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας πάνω στις δυνατότητές της να σχεδιάζει, να διευθύνει, να οργανώνει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί επαρκώς τα αποτελέσµατα της κρατικής παρέµβασης στο πολιτιστικό πεδίο διευκολύνεται σηµαντικά από την υιοθέτηση, και σύνδεση µε την εισαγωγή των παραπάνω εργαλείων, ενός ενιαίου µηχανισµού για τον προγραµµατισµό, την αρχική, διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση, την ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 7 / 18

8 παρακολούθηση, την υποστήριξη και τον έλεγχο των συγκεκριµένων δράσεων οι οποίες ενισχύονται από κρατικούς πόρους. Ο µηχανισµός αυτός βασίζεται στις εξής αρχές και διαδικασίες: 1. Θέσπιση ενός ενιαίου, πενταετούς σχεδίου δράσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στο πεδίο του πολιτισµού, το οποίο θα συγκεράζει ρητά διατυπωµένους στόχους πολιτικής και θα τους συνδέει µε συγκεκριµένες ιεραρχήσεις, κατηγορίες δράσεων-παρεµβάσεων και κριτήρια αποδοχής και επίδοσης. 2. Τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης σε ετήσιο συµπλήρωµα προγραµµατισµού, µε εξειδίκευση των στόχων του και των µέτρων που περιλαµβάνει σε συγκεκριµένη δοµή ενεργειών χρηµατοδότησης (χρηµατοδοτικό πρόγραµµα) µε καθορισµό των κονδυλίων, κατηγοριών δράσεων και δυνητικών δικαιούχων για κάθε µέτρο, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των κατηγοριών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 3. ηµόσια προκήρυξη συγκεκριµένων διαδικασιών και ενεργειών χρηµατοδότησης, µε βάση απλή και ουσιαστική διαδικασία κατάθεσης προτάσεων αντίστοιχη των δυνατοτήτων των δυνητικών δικαιούχων (καλλιτεχνών, φορέων κοκ.), σαφή και λειτουργικά τεύχη διακήρυξης και αξιολόγηση των προτάσεων από µητρώο ανεξάρτητων αξιολογητών, προερχόµενων από το πεδίο της πολιτιστικής πράξης και έρευνας. 4. Πρόβλεψη για τη δυνατότητα συµπερίληψης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα πρώτον, έργων, τα οποία θα εντάσσονται µετά από κατάθεση ανταγωνιστικών προτάσεων µετά από προσκλήσεις ή προκηρύξεις σε συγκεκριµένη προθεσµία, δεύτερον, έργων, τα οποία θα εντάσσονται µετά από επιτυχή κρίση αµέσως µετά την κατάθεση κάθε πρότασης (µε τη διαδικασία de minimis) και, τρίτον, υποστηρικτικών έργων για την βέλτιστη διαχείριση, επίλυση προβληµάτων, ενηµέρωση και ενδυνάµωση των εµπλεκοµένων φορέων και προσώπων. 5. Αποτελεσµατική παρακολούθηση και έλεγχος των έργων µέσω της θέσπισης ρητών και χρήσιµων λειτουργιών παρακολούθησης και ελέγχου, της σύνταξης, υπογραφής και τήρησης προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και των ενισχυόµενων φορέων για το φυσικό αντικείµενο των έργων, διαδικασιών τεκµηρίωσης, επιµόρφωσης των δικαιούχων και βελτίωσης του αποτελέσµατος, ολοκληρωµένης και ρητής διαδικασίας για τον οικονοµικό έλεγχο και την ποιοτική αξιολόγηση κάθε έργου. Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών και αξιόλογων πολιτιστικών πόρων όλων των ειδών και εποχών που µπορεί να κατηγοριοποιηθεί κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, µε χρονολογικά κριτήρια: Χώροι και µνηµεία της αρχαιότητας. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία (πόλεις, ιερά, ταφικά µνηµεία) από τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους µέχρι και τη ρωµαϊκή εποχή. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η αρχαία πόλη της Αιανής και ο λιµναίος οικισµός του ισπηλιού. Άλλοι γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι είναι ο αρχ. χώρος στο Καστρί Πολυνερίου, η ιοικλητιανούπολη στο Άργος ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 8 / 18

9 Ορεστικό, το Απολιθωµένο άσος Νόστιµου Καστοριάς, ο νεολιθικός οικισµός Αυγής Καστοριάς, ο αρχ. χώρος Λογκά Ελάτης, η ελληνιστική πόλη Πετρών, ο Προϊστορικός οικισµός Αγίου Παντελεήµονα Φλώρινας, η ελληνιστική πόλη Φλώρινας και ο Προϊστορικός οικισµός Αρµενοχωρίου. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και µνηµεία της Παλαιοχριστιανικής εποχής (παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Παρασκευής Κοζάνης µε ψηφιδωτό δάπεδο, ψηφιδωτό δάπεδο στο Κάστρο της Καισαριάς Κοζάνης). Από τα πολυάριθµα βυζαντινά µνηµεία ξεχωρίζουν η περίφηµη Μονή ΙΜ Οσίου Νικάνορα Ζάβορδας, τα βυζαντινά µνηµεία Καστοριάς, τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία Αιανής, Βελβεντού, Πρεσπών και Γρεβενών και η Καστροπολιτεία Σερβίων. Μνηµεία της εποχής της Οθωµανικής κυριαρχίας. Πρόκειται για µια µεγάλη σε εύρος χρονολογική εποχή, από την οποία διατηρούνται κατά βάση µνηµεία υποδοµών (κατά κύριο λόγο πέτρινα γεφύρια, τα οποία συνέδεαν οδικούς άξονες και βοηθούσαν και µεταφορά ανθρώπων και προϊόντων). Πέτρινα γεφύρια, κάποια από αυτά ιδιαίτερα εντυπωσιακά, βρίσκονται στους νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης. Παραδοσιακοί οικισµοί κτίρια παραδοσιακής δυτικοµακεδονικής αρχιτεκτονικής - νεοκλασικά κτήρια. Η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) παραδοσιακούς οικισµούς που απαντώνται σε όλους τους νοµούς (ενδεικτικά αναφέρονται Κοζάνη: Σιάτιστα και Πεντάλοφος, Φλώρινα: Νυµφαίο, Καστοριά: ιστορικό κέντρο Καστοριάς, χωριά Κορεστιών και Νεστόριο, Γρεβενά: Σµίξη), µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική, β) κτίρια (κατά κύριο λόγο ιδιωτικά) παραδοσιακής δυτικοµακεδονικής αρχιτεκτονικής που δεσπόζουν ιδιαίτερα στην πόλη της Καστοριάς και στη Σιάτιστα, αποδεικνύοντας έµπρακτα τον πλούτο των κατοίκων των 17ου 19ου αι., και γ) κτίρια (δηµόσια και ιδιωτικά) του νεοκλασικού ρυθµού (ιδιαίτερα πόλη της Φλώρινας). Κτίρια, τόποι και µουσεία βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Υλικά κατάλοιπα της βιοµηχανικής ή και προβιοµηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (ανενεργά βιοτεχνικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα, ορυχεία, βυρσοδεψεία κ.ά.). Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ορυχεία και τα εργοστάσια της ΕΗ (νοµοί Κοζάνης και Φλώρινας) καθώς και το ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια και ανεκµετάλλευτο βιοµηχανικό συγκρότηµα της ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαΐδα. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη κατηγορία µνηµείων, η οποία µπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη δηµιουργία µια σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής και ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας. Θρησκευτικά προσκυνήµατα. Συµπεριλαµβάνονται δεκάδες εκκλησίες και µονές, ορισµένες από τις οποίες έχουν αποκτήσει υπερτοπικό ή και πανελλήνιο χαρακτήρα. Μουσεία Συλλογές. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δηµόσια, δηµοτικά και ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, τέχνης, εκκλησιαστικά, βιοµηχανικά κ.ά.). Από τα Μουσεία τα µεγαλύτερα είναι αρχαιολογικά-βυζαντινά, τα περισσότερα ωστόσο είναι µεγάλες και µικρές λαογραφικές συλλογές, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τη νεότερη ιστορία και καθηµερινότητα των κατοίκων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και το Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης στο Γράµµο τόσο για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, µε τις µάχες που έλαβαν χώρα εκεί κατά τη διάρκεια του Εµφύλιου Πολέµου, όσο και την εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα. Εκδηλώσεις Φεστιβάλ. Ανάµεσα στα πάρα πολλές λαογραφικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, διασυνδεδεµένες κατά κύριο λόγο µε τοπικά προϊόντα και τον ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 9 / 18

10 αθλητισµό, και τα δεκάδες τοπικά φεστιβάλ εντοπίζονται ορισµένα τα οποία τόσο από την άποψη της διοργάνωσης, όσο και από την άποψη του περιεχοµένου και των τοµέων καλλιτεχνικής δηµιουργίας που αναπτύσσουν καθώς και της προβολής τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να χαρακτηριστούν ως υπερτοπικής (π.χ. καστονογιορτές), πανελλήνιας (π.χ. Αποκριές και Γιορτές της Γης στη Βλάστη Κοζάνης) και διεθνούς εµβέλειας (π.χ. River Party στο Νεστόριο Καστοριάς και Πρέσπεια) και καινοτόµου χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται το River Party στο Νεστόριο, τα Πρέσπεια, οι Γιορτές της Γης στη Βλάστη Κοζάνης οι Αποκριές - Μπουµπουσάρια Ραγκουτσάρια, οι Μοµώγεροι. Γεωλογικά φαινόµενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το γεωπάρκο «Μπουχάρια-Νοχτάρια» στο νοµό Κοζάνης, το όρος Μπούρινος στο νοµό Κοζάνης, η Βάλια Κάλντα και το γεωπάρκο Τηθύος στο νοµό Γρεβενών, το απολιθωµένο δάσος στο Νόστιµο Καστοριάς, το Βίτσι και ο Γράµµος. Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ.1. Εισαγωγή Οι πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ως ένα «ιδιαίτερο προϊόν» συνδιαµορφώνουν και προβάλλουν την εικόνα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µε βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά της, προσδίδοντας υψηλό βαθµό ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας στο τοπικό τουριστικό προϊόν. Συνδράµουν θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας, προσφέρουν δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής και ενισχύουν την εικόνα της γνήσιας δυτικοµακεδονικής φιλοξενίας. Αποτελούν άµεσο και έµµεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθµών ξένων επισκεπτών (ηµεδαπών και αλλοδαπών), ενισχύουν την εξωστρέφεια της Περιφέρειας και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και επικοινωνίας µεταξύ ντόπιων και επισκεπτών. Μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών της για προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας, για προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας και αναψυχής στους επισκέπτες του τόπου µας και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας εξαγγέλλει τη λειτουργία «Σχεδίου Συµµετοχής της Π Μ σε Πολιτιστικές / Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις», το οποίο βασίζεται: 1. στον κανονισµό (EK) αριθ.1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), 3 3 «Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας» σηµαίνει χαµηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ αντιστοιχία στο εσωτερικό της χώρας ή της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει πολιτική για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να διατηρηθεί ο ελεύθερος και θεµιτός ανταγωνισµός µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρατική ενίσχυση είναι η παρέµβαση µιας δηµόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), µέσω των δηµόσιων πόρων, µε σκοπό την υποστήριξη ορισµένων ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 10 / 18

11 2. την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα του πολιτισµού, 4 3. στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» άρ. 186 Τοµέας Η, 4. στο Π 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας», 5. στο κείµενο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού "Πρόταση για µια νέα πολιτιστική πολιτική, Μάρτιος 2012", 5 6. στη νοµοθεσία που διέπει τις ηµόσιες Επενδύσεις. 6 Γ.2. Θεματολόγιο εκδηλώσεων Ο Πολιτισµός ως ανθρώπινη έκφραση και δηµιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσµα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι κάθε δηµιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισµού, µέσω του χορού, του θεάτρου, της µουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική - σχέδιο, γλυπτική, διακόσµηση, αρχιτεκτονική, κινηµατογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραµική κ.λπ.). Ενδεικτικά, απαριθµούνται ως στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισµού µε την ευρεία έννοια, τα οποία διαµορφώνουν τον χαρακτήρα των κοινωνιών, την φυσιογνωµία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, τα εξής: γλώσσα, γράµµατα και τέχνες, τρόπος ζωής, βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου, σύστηµα αξιών, παραδόσεις και δόγµατα, πολιτιστική κληρονοµιά, λογοτεχνία, πνευµατικά καλλιτεχνικά ρεύµατα, ήθη και έθιµα, τεχνολογία, κοινωνική και οικονοµική οργάνωση. επιχειρήσεων ή παραγωγών. Συνεπώς, η επιχείρηση που δέχεται µια τέτοιου είδους ενίσχυση πλεονεκτεί απέναντι στους ανταγωνιστές της. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχει εισαχθεί και ισχύει ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). Ο κανονισµός de minimis εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι µε µορφή ποσού και λόγω του χαµηλού ύψους του θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τον ανταγωνισµό (ήσσονος σηµασίας) άρα δεν έχει πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης από την Ε.Ε. Έτσι ο εν λόγω Κανονισµός ορίζει ότι µια επιχείρηση δεν δύναται να λάβει ενισχύσεις de minimis που να ξεπερνούν το ποσό των ευρώ ( Ευρώ για τον τοµέα των οδικών µεταφορών) ανά τριετία. Για παράδειγµα, εάν η ενίσχυση µιας επιχείρησης εγκρίνεται το 2011, η τριετία αφορά τα έτη 2009, 2010 και Εποµένως, προκειµένου µια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση σε ένα πρόγραµµα ενίσχυσης µε καθεστώς de minimis δεν πρέπει να έχει λάβει, ή εφόσον εγκριθεί, δεν θα πρέπει να έχει λάβει ενισχύσεις de minimis κατά την τελευταία τριετία που να ξεπερνούν συνολικά το ποσό των ευρώ. 4 Πρβλ. 5 Πρβλ. 6 Πρβλ. ειδικότερα: - την Χ 8735/74 (ΦΕΚ 1013/Β/8-1074) κοινή απόφαση Υπουργών Συντονισµού- Προγραµµατισµού και Οικονοµικών «Περί καθορισµού δικαιολογητικών πληρωµής δια την υπό µορφήν επιχορηγήσεως διάθεσιν πιστώσεων εκ του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων εις Νοµικά Πρόσωπα ιδιωτικού ικαίου», η οποία τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 2/39549/0026/2015 (ΦΕΚ 1138 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, - την αριθµ /377/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού δικαιολογητικών Κρατικής Επιχορήγησης σε Ν. Π.Ι.., - το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α 1995) "Νόµος περί δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών, λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις". ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 11 / 18

12 Το θεµατολόγιο των εκδηλώσεων που µπορούν να επιχορηγηθούν από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας καλύπτει ένα ευρύ φάσµα, το οποίο αναλύεται σύµφωνα µε τη σηµασία της εκδήλωσης σε: τοπικές υπερτοπικές περιφερειακές πανελλήνιας εµβέλειας διεθνούς εµβέλειας και σύµφωνα µε τη κατηγοριοποίησή τους σε: συντήρηση, ανάδειξη και προβολή αρχαιολογικών βυζαντινών µεταβυζαντινών χώρων και µνηµείων (σε συνεργασία µε τις Εφορείες Αρχαιοτήτων), παραστατικές και εικαστικές τέχνες (όπως µεταξύ άλλων χορός, όπερα, µπαλέτο, θέατρο, µουσική, λογοτεχνία, φωτογραφία, εκθέσεις κ.ά.), ιστορία λαογραφία (µεταξύ άλλων συνέδρια, ηµερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.), αναβίωση ή διατήρηση και προβολή ιδιαίτερα σηµαντικών εθίµων, προβολή της τοπικής αγροδιατροφής και των «τυπικών» τοπικών ποιοτικών προϊόντων στο πλαίσιο διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων ή τουριστικών δραστηριοτήτων, αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε µυθολογικά-ιστορικά γεγονότα ή υλοποιούνται προς τιµή κάποιας σηµαντικής προσωπικότητας. Γ.3. Στόχοι Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας το καθοριστικό ρόλο που οφείλει να παίξει στην προαγωγή του πολιτισµού της περιοχής και στην παραγωγή πολιτιστικών πολιτικών, που θα διατηρήσουν ζωντανή την πολιτισµική κληρονοµιά και παράδοση, θέτει ως στόχους: την ενθάρρυνση πραγµατοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και καθιέρωσης ποιοτικών θεσµών και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εµβέλειας, τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών, τη γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, την προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, τη θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής στρατηγικής µε ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος για επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισµού, τη µεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών οφελών. Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτής της Περιφέρειας µπορεί να παίξουν τόσο οι Εφορείες Αρχαιοτήτων όσο και το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας). Γ.4. Συνδιοργανωτές ικαιούχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος ορίζονται οι παρακάτω: 1. Τοπικές Αρχές (Περιφερειακές ενότητες και ήµοι, εφορείες Αρχαιοτήτων, Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας) ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 12 / 18

13 2. Εταιρείες Πολιτισµού, Τουρισµού κλπ., που ανήκουν είτε στους ήµους είτε στην Περιφέρεια ή/και Περιφερειακές Ενότητες (βλ. π.χ. ΕΠΤΑΚ) 3. Σηµαντικά ξένα Πολιτιστικά Κέντρα 4. Σωµατεία, Σύνδεσµοι, Όµιλοι µη κερδοσκοπικής φύσεως µε αξιόλογη και διαρκή δραστηριότητα 5. ιακεκριµένα πολιτιστικά Ιδρύµατα µη κερδοσκοπικής φύσεως 6. ιακεκριµένοι ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς (εταιρείες καλλιτεχνικών παραγωγών, ιδιώτες/άτοµα καλλιτεχνικών παραγωγών και καλλιτέχνες). Σηµείωση 1: Στον ετήσιο προϋπολογισµό της Περιφέρειας υπάρχει ενδεχόµενο περίληψης άλλης πρόνοιας πιστώσεων για επιχορήγηση Θεµατικών Επαρχιακών Θεσµών Εκδηλώσεων που θα προωθηθούν από τις Τοπικές Αρχές ή/και από Εταιρείες Πολιτισµού, Τουρισµού κλπ., που ανήκουν είτε στους ήµους είτε στην Περιφέρεια ή/και Περιφερειακές Ενότητες (βλ. π.χ. ΕΠΤΑΚ). Σε αυτή την περίπτωση, για σκοπούς αποφυγής επικάλυψης, εξασφάλιση επιχορήγησης εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου αποκλείει την συγκεκριµένη εκδήλωση από διεκδίκηση επιχορήγησης από την πιο πάνω άλλη πρόνοια πιστώσεων, και αντίστροφα. Σηµείωση 2 & 3: Το παρόν σχέδιο παρέχει στους πιο πάνω δικαιούχους την δυνατότητα διεκδίκησης επιχορήγησης και για σκοπούς πολιτιστικής/καλλιτεχνικής εκδήλωσης που δεν θεωρείται ότι δε δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού έναντι των επιχειρήσεων της τοπικής οικονοµίας και δε νοθεύει τον ανταγωνισµό, ούτε επηρεάζει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε και ως εκ τούτου δε συνιστά δηµόσια ενίσχυση. Από το παρόν σχέδιο αποκλείονται οι ιδιωτικές εµπορικές επιχειρήσεις κάθε είδους. Γ.5. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων Ως τελική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεµβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που παραµένουν αδιάθετες πιστώσεις µετά την αξιολόγηση των εµπρόθεσµα υποβληθέντων αιτήσεων, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις χωρίς άλλη δηµοσίευση, µέχρι την δέσµευση όλων των διαθέσιµων πιστώσεων. Αποδοχή αίτησης για αξιολόγηση σε καµιά περίπτωση δεν δεσµεύει την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας για συµµετοχή στην εν λόγω εκδήλωση. Γ.6. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων καθορίζονται ως εξής: 1. Η δυνατότητα της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης να αναδείξει και προβάλει την παράδοση, την πολιτιστική κληρονοµιά, να προωθήσει τις τέχνες και να προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του αιτούντος φορέα (έτη συνεχούς δραστηριότητας - αριθµός µελών επίπεδο δραστηριότητας). 2. Η συµβολή της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 3. Η δυνατότητα της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης να προσελκύσει και ψυχαγωγήσει τους υφιστάµενους επισκέπτες στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 4. Η εµβέλεια και απήχηση της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 13 / 18

14 δυνατότητα αυτής της εκδήλωσης να δηµιουργήσει τουριστική ζήτηση σε οµάδες-στόχους εξειδικευµένου ενδιαφέροντος από την Ελλάδα & το εξωτερικό. 5. Η θεµατολογία, το περιεχόµενο και η πρωτοτυπία της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η συµπληρωµατικότητά της σε σχέση µε τις υφιστάµενες δράσεις τουριστικής προβολής (φυσικός χώρος πραγµατοποίησης, ενέργειες προβολής της εκδήλωσης στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό). 6. Η αρτιότητα προγραµµατισµού της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η δυνατότητα της να συµβάλει θετικά στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άµβλυνση της εποχικότητας. 7. Η δεινότητα των αιτούντων οργανωτών και η προηγούµενη εµπειρία τους στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων (σχέδιο δράσης, σκοποί, στόχοι, στρατηγική προσέγγιση διοργάνωσης / εκτέλεσης, αναµενόµενα / προηγούµενα έσοδα έξοδα, εφόσον υπάρχουν, αξιολόγηση αποτελεσµάτων από πλευράς προσέλευσης επισκεπτών). Προτεραιότητα θα αποδίδεται στις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οργανώνουν τοπικές αρχές ή/και φορείς και αποτελούν επιτυχηµένους θεσµούς, στις αναβιώσεις λαϊκών πολιτιστικών δρωµένων που αποτελούν θεσµό και επαναλαµβάνονται αδιάλειπτα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε υπερτοπικές εκδηλώσεις, στη σύµπραξη περισσότερων του ενός φορέων. Προτεραιότητα θα δίνεται παράλληλα σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε ελεύθερη είσοδο και µηδενικές χρεώσεις παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων στο κοινό. Τέλος, για να αξιολογηθεί µια υποβληθείσα πρόταση οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τα 1,2, 5, 6 και 7 κριτήρια. Γ.7. Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων Η Επιτροπή Αξιολόγησης των κατατεθειµένων προτάσεων θα αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της /νσης ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, ενώ πρόεδρός της θα ορίζεται ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας- Πολιτισµού-Τουρισµού, ο οποίος θα αποφαίνεται για την τελική έγκριση της πρότασης ή µη, έπειτα από τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο κεφ. Γ.6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει ισχύ ανάλογη µε την ισχύ του συγκεκριµένου προγράµµατος και θα ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού- Τουρισµού. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να συµµετέχουν και υπάλληλοι άλλων ιευθύνσεων, ιδιαίτερα των ιευθύνσεων Οικονοµικού και Αγροτικής Οικονοµίας (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες), ανάλογα µε τη θεµατολογία της κατατιθέµενης πρότασης (π.χ. είναι δυνατό να ζητηθεί η συµµετοχή ενός υπαλλήλου από τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της έδρας, εφόσον πρόκειται για πρόταση που συνδέει τον πολιτισµό µε την ανάδειξη κάποιου αγροτικού προϊόντος: γιορτή κάστανου). Γ.8. Ένταση της ενίσχυσης Το ύψος της συµµετοχής καθορίζεται ανάλογα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις και τα πιο πάνω κριτήρια ως εξής: ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 14 / 18

15 για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης µέχρι Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 30 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 25 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 20 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 15 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 10 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ. Γ.9. Όροι και προϋποθέσεις Για σκοπούς υποβολής αίτησης, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται κατάλληλα συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο αίτησης της /νσης ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού, Τµήµα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π Μ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ». Αντίγραφα της αίτησης µπορούν να εξασφαλιστούν µέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τονίζεται ότι η συµπλήρωση όλων των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο αίτησης θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς εξέτασης/αξιολόγησης αίτησης. Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας θα πρέπει να προβάλλεται ως συνδιοργανωτής σε όλες τις δραστηριότητες προβολής της εκδήλωσης, µε τρόπο που θα τυγχάνει της έγκρισης της αρµόδιας ιεύθυνσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Ο οργανωτής έχει την υποχρέωση να αποστείλει έγκαιρα προς τα γραφεία της αρµόδιας ιεύθυνσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας έντυπο ή/και άλλο συνοδευτικό υλικό προβολής της επιχορηγηµένης εκδήλωσης, που θα ζητηθεί κατά περίπτωση, για σκοπούς κατάλληλης προβολής από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας σε εσωτερικό και εξωτερικό. Γ.10. Πληρωμή συμμετοχών Για να καταστεί δυνατή η πληρωµή συµµετοχής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στην αρµόδια ιεύθυνση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: (1) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης µέχρι Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών συµµετοχών που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 15 / 18

16 κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Την προσκόµιση δελτίων αποστολής και µετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης των εξοφλητικών τιµολογίων αγοράς των επιλέξιµων προϊόντων/υπηρεσιών (τα τιµολόγια θα εκδίδονται στο όνοµα της Περιφέρειας). Υλικό προβολής της επιχορηγηµένης εκδήλωσης, όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. (2) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Προσκόµιση ελεγµένων και επιβεβαιωµένων λογαριασµών από εγκεκριµένο ελεγκτικό Γραφείο, σε σχέση µε την ανάλυση εξόδων και εσόδων της εκδήλωσης. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από ήµους ή/και ηµοτικές Κοινότητες προσκόµιση κατάστασης εσόδων/εξόδων εκδήλωσης πιστοποιηµένης από τον Προϊστάµενο /νσης Οικονοµικού του ήµου ή τον ήµαρχο/πρόεδρο ηµοτικής Κοινότητας. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Έκθεση αξιολόγησης της εκδήλωσης, µε αναφορά σε αριθµό προσέλευσης Ελλήνων και ξένων. Υλικό προβολής της εκδήλωσης, όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση, µε δικαίωµα αξιοποίησης από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, για σκοπούς προβολής σε έντυπα ή άλλα µέσα έντυπης προβολής. (3) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Έκθεση αξιολόγησης της εκδήλωσης µε αναφορά σε αριθµό προσέλευσης Ελλήνων και ξένων. Υλικό προβολής της εκδήλωσης όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση, µε δικαίωµα αξιοποίησης από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, για σκοπούς προβολής σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή άλλα µέσα προβολής. Προσκόµιση ελεγµένων και επιβεβαιωµένων λογαριασµών από εγκεκριµένο ελεγκτικό Γραφείο, σε σχέση µε την ανάλυση εξόδων και εσόδων της εκδήλωσης. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από ήµους ή/και ηµοτικές Κοινότητες προσκόµιση κατάστασης εσόδων/εξόδων εκδήλωσης πιστοποιηµένης από τον Προϊστάµενο ιεύθυνσης Οικονοµικού του ήµου ή τον ήµαρχο/πρόεδρο ηµοτικής Κοινότητας. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 16 / 18

17 ιευκρινίζεται ότι για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις: 1. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγµατικής ολικής δαπάνης είναι κατώτερο του ύψους της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα υπολογισθεί µε βάση την πραγµατική ολική δαπάνη. 2. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγµατικής ολικής δαπάνης είναι ανώτερο του ύψους της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα υπολογισθεί µε βάση την ολική δαπάνη της αρχικής αίτησης. Γ.11. Ημερομηνία λήξης Ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου ορίζεται η και έχει ισχύ µέχρι και τον Απρίλιο 2019 εκτός, αν αποφασισθεί να τερµατιστεί νωρίτερα µε σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή θα έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις. Γ.12. Διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης προγράμματος Το «Σχέδιο Συµµετοχής Π Μ σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις» συντάσσεται ανά πενταετία από την αρµόδια ιεύθυνση ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και έχει ισχύ σε όλη την Περιφέρεια. Έπειτα από τη ολοκλήρωση της σύνταξης, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων µαζί µε την αιτιολογική έκθεση, υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, µε στόχο τη διαβούλευση, µέσα σε χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται κάθε φορά από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την ενσωµάτωση τυχόν παρατηρήσεων, το σχέδιο κατατίθεται από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη προς έγκριση τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή όσο και στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο σχέδιο αποστέλλεται: στο Υπουργείο Πολιτισµού για ενηµέρωσή του, στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στην /νση Οικονοµικού (έδρα) για τη δηµιουργία κωδικού µε την επωνυµία «Πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις» και την έγκριση συγκεκριµένου ποσού στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, στις Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων για ενηµέρωσή τους και, παράλληλα, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ενώ αποστέλλεται στον τοπικό τύπο περίληψη της προκήρυξης. Η διαχείριση των κατατεθέντων προτάσεων, καθώς πολλές από τις εκδηλώσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα και αφορούν σε κάποια από τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες, θα γίνεται από τον Περιφερειάρχη και τους αρµόδιους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες σε συνεργασία µε το γραφείο του θεµατικού ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 17 / 18

18 Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού. Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συµµετέχει και εκπρόσωπος του αντίστοιχου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη. Η τελική απόφαση για χρηµατοδότηση προτάσεων τοπικού χαρακτήρα θα λαµβάνεται από τον εκάστοτε χωρικό και θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη. Η αξιολόγηση προτάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα (π.χ. εµβέλεια εκδήλωσης σε δύο Περιφερειακές Ενότητες) θα γίνεται µε τον εµπλοκή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών των συγκεκριµένων δύο Περιφερειακών Ενοτήτων και του αρµόδιου θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη, έπειτα από την αξιολόγηση της πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι φάκελος των προτάσεων τοπικού χαρακτήρα θα κατατίθεται στα γραφεία των αντίστοιχων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, τα οποία οφείλουν να προωθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία στεγάζεται στην έδρα της Περιφέρειας. Προτάσεις περιφερειακού χαρακτήρα και εθνικής εµβέλειας θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ η τελική απόφαση θα λαµβάνεται από τον αρµόδιο θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού σε συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. Το κόστος της συµµετοχής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας θα καλύπτεται ανά περίπτωση: α) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, από τον προϋπολογισµό της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας στην αρµοδιότητα της οποίας δραστηριοποιείται ο φορέας κατάθεσης της πρότασης, β) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, από τον προϋπολογισµό εκείνων των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αρµοδιότητα των οποίων δραστηριοποιείται / δραστηριοποιούνται ο φορέας / οι φορείς κατάθεσης της πρότασης και γ) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις περιφερειακού χαρακτήρα ή εθνικής εµβέλειας, από τον προϋπολογισµό της έδρας. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας αποφασίσει τη συνδροµή των Περιφερειακών Ενοτήτων, οφείλουν να συµβάλουν στο κόστος της εκδήλωσης. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 18 / 18

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ (38 άτομα) (8 ΠΕ & 30 ΔΕ) 1. ΣΠΟΥΔΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ 22 μόρια 1.1 Τίτλοι Ωδείων (μέγιστο 7 μόρια) Πτυχίο 1 μόριο Πτυχίο με Άριστα 2 μόρια Δίπλωμα 4 μόρια Δίπλωμα με Άριστα 6 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TRADUCTION OFFICIELLE OFFICIAL TRANSLATION. No.Φ09222/5772 No.Φ09222/5772 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ Υιοθετήθηκε κατά την 31 η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO ΠΑΡΙΣΙ, 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ο πολιτιστικός πλούτος του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ FORUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαίδευση Επιµόρφωση Ενηλίκων και Τουρισµός Κωνσταντίνος Τσαµαδιάς Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης "Σχολές Γονέων -ΑΠ8" με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 6η Τροποποίηση της Πράξης Σχολές Γονέων -ΑΠ8 με κωδικό MIS 216957 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισηγητές: Αμαλία Μακρή -Φώτης Τσίπης Περιφερειακοί Σύμβουλοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2014: ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 150 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15-21 ΗΣ ΜΑΙΟΥ ΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ -ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Κοραή 4, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 5271400 Fax : 52 71420 e-mail: eysekt@mou.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ»

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΟΙΝΟΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΟΣ «ΤΟ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙ» Βιογραφικό του Συλλόγου Ο Λαογραφικός & Πολιτιστικό Σύλλογος Άνω Οινόης «Το Κρασοχώρι» ιδρύθηκε το 1991 και τα µέλη του κατοικούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ - ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΑ Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες προκηρύσσουν το Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ7ΛΚ-Ι75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα