Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις"

Transcript

1 2015 Σχέδιο Συμμετοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Πολιτιστικές/ Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις Παύλος Τσότσος Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας-Πολιτισμού- Τουρισμού Δρ Δημήτρης Μυλωνάς Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας MSc Θανάσης Παπαδημητρίου Στέλεχος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Οκτώβριος 2015

2 Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ...3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Α.1. Η πολιτιστική δηµιουργία και έκφραση...3 Α.2. Μέτρα και κατηγορίες δράσεων...4 Α.3. Εργαλεία και µηχανισµοί...7 Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ...8 Γ. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ...10 Γ.1. Εισαγωγή...10 Γ.2. Θεµατολόγιο εκδηλώσεων...11 Γ.3. Στόχοι...12 Γ.4. Συνδιοργανωτές...12 Γ.5. Ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων...13 Γ.6. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων...13 Γ.7. Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων...14 Γ.8. Ένταση της ενίσχυσης...14 Γ.9. Όροι και προϋποθέσεις...15 Γ.10. Πληρωµή συµµετοχών...15 Γ.11. Ηµεροµηνία λήξης...17 Γ.12. ιαδικασία έγκρισης και υλοποίησης προγράµµατος...17 ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 2 / 18

3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.1. Η πολιτιστική δημιουργία και έκφραση Ο πολιτισµός θα πρέπει να θεωρείται ως το σύνολο διακριτών πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας ή µιας κοινωνικής οµάδας, και ότι περιλαµβάνει, εκτός από τις τέχνες και τα γράµµατα, τον τρόπο ζωής, τους τρόπους συµβίωσης, τα συστήµατα αξιών, τις παραδόσεις και τα πιστεύω. 1 Ο πολιτισµός προσλαµβάνει διάφορες µορφές στο χρόνο και το χώρο. Αυτή η πολυµορφία είναι ενσωµατωµένη στη µοναδικότητα και τον πλουραλισµό της ταυτότητας των οµάδων και των κοινωνιών που αποτελούν την ανθρωπότητα. Ως πηγή ανταλλαγών, καινοτοµίας και δηµιουργικότητας, η πολιτιστική πολυµορφία είναι τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότητα, όσο απαραίτητη είναι η βιοποικιλότητα για τη φύση. Υπό αυτή την έννοια, συνιστά κοινή κληρονοµιά της ανθρωπότητας και πρέπει να αναγνωρίζεται και να βεβαιώνεται προς όφελος της σηµερινής αλλά και των µελλοντικών γενεών. Στις όλο και πιο πολύµορφες κοινωνίες µας, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αρµονική αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπων και οµάδων µε πολλαπλές, ποικίλες και δυναµικές πολιτιστικές ταυτότητες, καθώς και η προθυµία τους να συµβιώσουν. Οι πολιτικές πού ευνοούν την ένταξη και τη συµµετοχή όλων των πολιτών αποτελούν εγγυήσεις για την κοινωνική συνοχή, τη ζωτικότητα της κοινωνίας των πολιτών και την ειρήνη. Βάσει αυτού του ορισµού, ο πολιτιστικός πλουραλισµός συνιστά την πολιτική απάντηση στο γεγονός της πολιτιστικής πολυµορφίας. Άρρηκτα συνδεδεµένος µε το δηµοκρατικό πλαίσιο, ο πολιτιστικός πλουραλισµός συµβάλλει στις πολιτιστικές ανταλλαγές και στην άνθηση της δηµιουργικής ικανότητας που στηρίζει τη δηµόσια ζωή. Η πολιτιστική πολυµορφία διευρύνει το φάσµα των επιλογών που είναι διαθέσιµες σε όλους. Αποτελεί µία από τις πηγές της ανάπτυξης, η οποία γίνεται αντιληπτή όχι απλώς υπό τους όρους της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και ως µέσο επίτευξης 1 Ο ορισµός αυτός είναι σύµφωνος µε τα συµπεράσµατα της Παγκόσµιας ιάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική (MONDIACULT, Πόλη Μεξικού, 1982), της Παγκόσµιας Επιτροπής για τον Πολιτισµό και την Ανάπτυξη (Η ηµιουργική µας Πολυµορφία, 1995), και της ιακυβερνητικής ιάσκεψης για την Πολιτιστική Πολιτική υπέρ της Ανάπτυξης (Στοκχόλµη, 1998). ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 3 / 18

4 µιας πιο ικανοποιητικής διανοητικής, συναισθηµατικής, ηθικής και πνευµατικής ύπαρξης. 2 Α.2. Μέτρα και κατηγορίες δράσεων Η κρατική παρέµβαση στο πεδίο του πολιτισµού ορίζεται, αφενός, από το θεσµικό ρόλο του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων για την ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας, την εξασφάλιση της συµµετοχής όλων των πολιτών στην πολιτιστική ζωή και την αξιοποίηση των πολιτιστικών υποδοµών και δράσεων προς το κοινό όφελος και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία µπορεί να παρεµβαίνει τοπικά και να χρηµατοδοτεί πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις, αφετέρου από την ανάγκη προστασίας και ανάπτυξης της πολιτιστικής αυτοτέλειας, δηµιουργίας και έκφρασης. Η επίτευξη των στόχων της κρατικής πολιτικής βασίζεται: στη δηµόσια χρηµατοδότηση πολιτιστικών φορέων, έργων και δράσεων και στη διαµόρφωση όρων ρύθµισης της λειτουργίας του τοµέα πολιτισµού µέσω νοµοθετικού έργου (Υπουργείο Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων), διοικητικών πράξεων και µη χρηµατοδοτικών παρεµβάσεων ή πρωτοβουλιών. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση της κρατικής και περιφερειακής πολιτιστικής πολιτικής είναι απαραίτητο να υπάρξει, αρχικά, ένα κεντρικός και, αντίστοιχα, ένας περιφερειακός πολιτιστικός σχεδιασµός και, έπειτα, να προβλέπεται η δυνατότητα παρέµβασης µε ευρύτερο από σήµερα εύρος µέτρων που θα κατατείνουν στην ενίσχυση επιθυµητών κατηγοριών δράσεων, οργανωµένων σε συνεκτικότερο πλαίσιο προγραµµατισµού και ελέγχου, όπως και η εξασφάλιση συνοχής στη χάραξη και υλοποίηση µέτρων σχετικών που υπάγονται σήµερα στην ευθύνη άλλων Υπουργείων και ηµόσιων φορέων. Τα µέτρα-κατηγορίες δράσεων, τα οποία είναι χρήσιµο να προβλέπονται µέσω της ένταξής τους σε ενιαίο κανονισµό που θα τις κατηγοριοποιεί, θα ορίζει κριτήρια επιλεξιµότητας και διαδικασίες υλοποίησης, ενίσχυσης, παρακολούθησης ή/και εποπτείας, συνδέονται µε την υλοποίηση των προτεραιοτήτων και διαστάσεων της κεντρικής κυβερνητικής πολιτιστικής πολιτικής, την οποία οφείλει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής, να εξειδικεύει. Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας είναι σκόπιµο να έχει τη δυνατότητα να εντάξει στις δράσεις που χειρίζεται, είτε µέσω διοικητικής πράξης είτε µέσω χρηµατοδότησης, κατηγορίες πράξεων όπως: Μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της οικονοµίας του πολιτισµού, όπως συµπαραγωγές στο πεδίο των παραστατικών τεχνών (θέατρο, µουσική κ.λπ.), συµµετοχή για συγγραφή έργων περιφερειακής και τοπικής σηµασίας (ιστορία, λογοτεχνία κ.λπ.), αγορά από δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς έργων των εικαστικών τεχνών για χρήση τους σε δηµόσια κτίρια. Μέτρα ενίσχυσης της δυνατότητας χρηµατοδότησης της πολιτιστικής δηµιουργίας και της σύνδεσής της µε τις πολιτιστικές βιοµηχανίες και την αγορά των τεχνών, όπως δράσεις διερεύνησης της διεθνούς αγοράς 2 Οικουµενική διακήρυξη της UNESCO για την πολιτιστική πολυµορφία. Υιοθετήθηκε κατά την 31η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης της UNESCO, Παρίσι, 2 Νοεµβρίου ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 4 / 18

5 (market scouting), διευκόλυνσης της επικοινωνίας µε τις πολιτιστικές βιοµηχανίες, το κύκλωµα της διακίνησης των πολιτιστικών προϊόντων, τα ΜΜΕ και τους κριτικούς και ενίσχυσης των σχέσεων µε τον κόσµο της συλλεκτικής, π.χ. µέσω της θετικής αντιµετώπισης της δηµιουργίας και κατοχής συλλογών τέχνης υπό τον όρο της δηµόσιας και ανοικτής πρόσβασης του κοινού σ αυτές, ή της δωρεάς µέρους ή και του συνόλου τους στο Ελληνικό ηµόσιο. Μέτρα ενίσχυσης, ειδικότερα, του θεσµού της πολιτιστικής χορηγίας, µε τη συµµετοχή ιδιωτών σε δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (Σ ΙΤ). Μέτρα υποστήριξης της κινητικότητας καλλιτεχνών, δηµιουργών και επαγγελµατιών του πολιτισµού εν γένει, τόσο εξερχόµενων (δηλ. Ελλήνων πολιτών προκειµένου να µεταβούν στο εξωτερικό, π.χ. για συµµετοχή σε µια διεθνή πολιτιστική εκδήλωση µουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής, λαϊκού πολιτισµού κ.λπ.) όσο και εισερχόµενων (δηλ. ξένων προκειµένου να έλθουν στην Ελλάδα, π.χ. ενός σηµαντικού καλλιτέχνη που θα ενισχύσει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ή θα στηρίξει τοπικούς καλλιτέχνες µε την εµπειρία του). Μέτρα ενίσχυσης της συµµετοχής ή/και υλοποίησης πολιτιστικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σηµασίας (ελληνικές και διεθνείς διοργανώσεις: φεστιβάλ, εκθέσεις τέχνης, κοκ.), όπως η συνεισφορά στην κάλυψη των εξόδων συµµετοχής καλλιτεχνών και άλλων επαγγελµατιών του πολιτισµού, η επιχορήγηση του κόστους µεταφοράς και ασφάλισης έργων, η διαµεσολάβηση για την αποτελεσµατικότερη προβολή επιλεγµένων έργων και παραστάσεων προς πυλωρούς και διαµορφωτές γνώµης στο διεθνές πεδίο, η απευθείας ανάληψη και υλοποίηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της διεθνούς πολιτιστικής παρουσίας δηµιουργών και φορέων. Μέτρα ενδυνάµωσης του πολιτιστικού τοµέα και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού του, όπως η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των φορέων της κρατικής µέριµνας, της δηµιουργίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας σχετικά µε τον πολιτιστικό τοµέα, η επιβράβευση της δυνατότητας προσέλκυσης και καλής διαχείρισης πόρων από τους πολιτιστικούς φορείς, η ενίσχυση και αναγνώριση της εκπαίδευσης και επαγγελµατικής εξειδίκευσης στα πεδία της πολιτιστικής δηµιουργίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, η προεπιλογή-συνηγορία της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και χορήγηση υποτροφιών ή επιχορηγήσεων µε µερική ή και εξ ολοκλήρου κάλυψη δαπανών για συµµετοχή σε µεταπτυχιακά προγράµµατα, σεµινάρια, συναντήσεις καλλιτεχνών, συµµετοχή σε πειραµατικές παραγωγές και άλλες µορφές καλλιτεχνικής συνεργασίας, και εργαστήρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέτρα αριστείας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραµµάτων και των τεχνών, µε παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς στο πεδίο της πολιτιστικής δηµιουργίας και διαχείρισης, όπως βραβεία µε χρηµατικό ή ηθικό έπαθλο, άλλες τιµητικές διακρίσεις, χορηγίες, επιλογή για συµµετοχή σε εθνικές διοργανώσεις ή εκπροσωπήσεις στο διεθνή χώρο, τιµητικές παρουσιάσεις του έργου ή των δράσεων δηµιουργών, πολιτιστικών φορέων και επαγγελµατιών του πολιτισµού. Μέτρα προαγωγής της ισότιµης και χωρίς εµπόδια συµµετοχής του κοινού στην πολιτιστική ζωή, όπως µέσω της επιδότησης της παρακολούθησης πολιτιστικών εκδηλώσεων και της επίσκεψης σε µουσεία και εκθέσεις εικαστικών τεχνών, ιδίως από αποκλεισµένες (τόσο οικονοµικά όσο και ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 5 / 18

6 κοινωνικο-πολιτισµικά) οµάδες (όπως, µεταξύ άλλων, οι νέοι, οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, οι κάτοικοι παραµεθόριων και αποµονωµένων περιοχών, οι φυλακισµένοι, οι οικονοµικοί µετανάστες, οι άνεργοι, κοκ.), της ευρύτερης πρόσβασης στο πολιτιστικό αγαθό µέσω της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας και των οπτικοακουστικών και έντυπων ΜΜΕ, της στήριξης δράσεων επιµόρφωσης και άτυπης εκπαίδευσης του κοινού στις τέχνες και τα γράµµατα, της ενίσχυσης της ερασιτεχνικής ενασχόλησης µε τις τέχνες και του εθελοντισµού στο πολιτιστικό πεδίο εν γένει. Μέτρα ενίσχυσης της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας µέσω της ενίσχυσης της πολιτιστικής δηµιουργίας και της επικοινωνίας πολιτιστικών παραδόσεων που εκφράζονται από συγκεκριµένες πολιτισµικές οµάδες, αξιόλογα καλλιτεχνικά ρεύµατα και νεανικές υποκουλτούρες, της καλλιέργειας «πολιτικών της αναγνώρισης», της πολιτιστικής αλληλογνωριµίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου. Μέτρα ενίσχυσης προγραµµάτων πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε τους ήµους καθώς και µέτρα ενδυνάµωσης και συντονισµού δράσεων των πολιτιστικών φορέων της. Μέτρα ενίσχυσης και κοινής οργάνωσης µε τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων µε σκοπό τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη διάδοσή της στους νέους. Μέτρα σύσφιξης σχέσεων της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας µε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες Οργανώσεις Αποδήµων, που εκπροσωπούν πανελλαδικά ή διεθνώς τους αποδήµους της περιφέρειας. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί το φυσικό αποτέλεσµα και οι επιπτώσεις, οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι ή ωφελούµενοι από τα µέτρα-κατηγορίες δράσεων που θα έχει την ευχέρεια να ενεργοποιεί η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν τόσο νοµικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα, προτείνεται να συµπεριληφθούν: οι εποπτευόµενοι από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας οργανισµοί πολιτιστικοί φορείς του τρίτου τοµέα πολιτιστικοί φορείς της γενικής κυβέρνησης που ανήκουν στην, ή εποπτεύονται από την, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση καλλιτέχνες, συγγραφείς και εν γένει δηµιουργοί σε όλο το φάσµα της πολιτιστικής δηµιουργίας πολιτιστικοί διαχειριστές, µέλη του τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού του πολιτιστικού πεδίου, και ευρύτερα επαγγελµατίες του πολιτισµού σωµατεία, σύλλογοι και ενώσεις φυσικών προσώπων που ενεργοποιούνται εθελοντικά ή ερασιτεχνικά στο πεδίο της πολιτιστικής δηµιουργίας, της διάσωσης και επικοινωνίας των πολιτισµικών παραδόσεων, της πολιτιστικής επικοινωνίας και διαχείρισης, ή/και της ενεργού συµµετοχής στην πολιτιστική ζωή. Στους φορείς υλοποίησης και διαχείρισης έργων που εξειδικεύουν µέτρα ή κατηγορίες δράσεων όπως αυτές που προαναφέρθηκαν είναι χρήσιµο, πλην των παραπάνω, να µπορούν επίσης να συµπεριλαµβάνονται: κοινωφελή ιδρύµατα και άλλοι χρηµατοδοτικοί / µη δηµιουργικοί φορείς του µη κερδοσκοπικού τοµέα που ενεργοποιούνται στο πεδίο του πολιτισµού επιχειρήσεις στο πεδίο των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 6 / 18

7 Α.3. Εργαλεία και μηχανισμοί Για την εφαρµογή µιας πολιτικής η οποία θα βασίζεται στη συστηµατική, χρηστή, συνεκτική και αποτελεσµατική αξιοποίηση µέτρων και κατηγοριών δράσεων, όπως αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, απαιτείται η εισαγωγή ενός συνόλου εργαλείων, τα οποία θα καλύπτουν τον πλήρη «κύκλο ζωής» της διαχείρισης των δράσεων, από το στρατηγικό σχεδιασµό έως τον έλεγχο, διασφαλίζοντας τη λειτουργία της δράσης - ανάδρασης που θα επιτρέπει την βελτίωση των παρεµβάσεων της περιφερειακής διοίκησης, µε βάση την τεκµηριωµένη ανάλυση των δεδοµένων του πεδίου. Σ αυτά περιλαµβάνονται: 1. Εργαλεία έρευνας και τεκµηρίωσης, όπως έρευνες, είτε πραγµατοποιούµενες από την ίδια τη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, είτε σε συνεργασία µε ερευνητικούς και πολιτιστικούς φορείς, βάσεις δεδοµένων, στατιστικές έρευνες, διατοµεακές µελέτες, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις. 2. Εργαλεία σχεδιασµού, προγραµµατισµού, αξιολόγησης και ελέγχου, όπως στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, διαδικασίες διαχείρισης, σχεδιασµού και παρακολούθησης έργων, διαδικασίες και εκθέσεις προγραµµατισµού και απολογισµού, διαδικασίες διαβούλευσης και παρακολούθησης των πολιτιστικών φορέων όπως µόνιµες επιτροπές, περιοδικές αναφορές και συναντήσεις, δείκτες επίδοσης, πρακτικές ελέγχου ποιότητας, διαδικασίες και πρότυπα πιστοποίησης, και τυποποιηµένες µέθοδοι ελέγχου ποιότητας. 3. Εργαλεία οικονοµικής διαχείρισης, όπως η συγκρότηση αναλυτικού και σύγχρονου ορθολογικού συστήµατος ταξινόµησης-κωδικοποίησης δαπανών, ειδών και λειτουργιών, η υιοθέτηση πλήρους ψηφιακού λογιστικού συστήµατος οικονοµικής διαχείρισης και ελέγχου, η διαµόρφωση πραγµατικού προϋπολογισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας (βασιζόµενου, δηλαδή, σε αιτιολογηµένες και ρεαλιστικές προβλέψεις διαθέσιµων πόρων, δαπανών και χρηµατορροών), ο καθορισµός συγκεκριµένων ΚΑΕ για τη διαχείριση των κονδυλίων της Περιφέρειας, η αξιοποίηση συστηµάτων οικονοµικής ανάλυσης, προγραµµατισµού και πρόβλεψης που θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή και την απόδοση πόρων. 4. Εργαλεία ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η διαρκής επιµόρφωση των στελεχών της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µέσω ταχύρρυθµων κύκλων κατάρτισης, διαδικασιών και εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης, και µικτών µεθόδων µε συνδυασµό των παραπάνω), η αξιοποίηση της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης, του Πανεπιστηµίου και του ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας και άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουν και εξειδικευµένες σπουδές σχετικές µε τη διαχείριση του πολιτιστικού πεδίου, η ενίσχυση των ανθρωποδικτύων, η θέσπιση θεσµών επιβράβευσης για την ενδυνάµωση των ικανότερων και την κινητοποίηση των υπολοίπων στελεχών, η αξιοποίηση µετατάξεων και αποσπάσεων για την ταχύρρυθµη εισαγωγή τεχνογνωσίας. Η επίτευξη του στόχου της ριζικής ανανέωσης και µεγιστοποίησης του αποτελέσµατος των αλλαγών στη διάρθρωση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας πάνω στις δυνατότητές της να σχεδιάζει, να διευθύνει, να οργανώνει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί επαρκώς τα αποτελέσµατα της κρατικής παρέµβασης στο πολιτιστικό πεδίο διευκολύνεται σηµαντικά από την υιοθέτηση, και σύνδεση µε την εισαγωγή των παραπάνω εργαλείων, ενός ενιαίου µηχανισµού για τον προγραµµατισµό, την αρχική, διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση, την ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 7 / 18

8 παρακολούθηση, την υποστήριξη και τον έλεγχο των συγκεκριµένων δράσεων οι οποίες ενισχύονται από κρατικούς πόρους. Ο µηχανισµός αυτός βασίζεται στις εξής αρχές και διαδικασίες: 1. Θέσπιση ενός ενιαίου, πενταετούς σχεδίου δράσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στο πεδίο του πολιτισµού, το οποίο θα συγκεράζει ρητά διατυπωµένους στόχους πολιτικής και θα τους συνδέει µε συγκεκριµένες ιεραρχήσεις, κατηγορίες δράσεων-παρεµβάσεων και κριτήρια αποδοχής και επίδοσης. 2. Τακτική επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης σε ετήσιο συµπλήρωµα προγραµµατισµού, µε εξειδίκευση των στόχων του και των µέτρων που περιλαµβάνει σε συγκεκριµένη δοµή ενεργειών χρηµατοδότησης (χρηµατοδοτικό πρόγραµµα) µε καθορισµό των κονδυλίων, κατηγοριών δράσεων και δυνητικών δικαιούχων για κάθε µέτρο, έτσι ώστε να καλύπτεται το σύνολο των κατηγοριών δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τη Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 3. ηµόσια προκήρυξη συγκεκριµένων διαδικασιών και ενεργειών χρηµατοδότησης, µε βάση απλή και ουσιαστική διαδικασία κατάθεσης προτάσεων αντίστοιχη των δυνατοτήτων των δυνητικών δικαιούχων (καλλιτεχνών, φορέων κοκ.), σαφή και λειτουργικά τεύχη διακήρυξης και αξιολόγηση των προτάσεων από µητρώο ανεξάρτητων αξιολογητών, προερχόµενων από το πεδίο της πολιτιστικής πράξης και έρευνας. 4. Πρόβλεψη για τη δυνατότητα συµπερίληψης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα πρώτον, έργων, τα οποία θα εντάσσονται µετά από κατάθεση ανταγωνιστικών προτάσεων µετά από προσκλήσεις ή προκηρύξεις σε συγκεκριµένη προθεσµία, δεύτερον, έργων, τα οποία θα εντάσσονται µετά από επιτυχή κρίση αµέσως µετά την κατάθεση κάθε πρότασης (µε τη διαδικασία de minimis) και, τρίτον, υποστηρικτικών έργων για την βέλτιστη διαχείριση, επίλυση προβληµάτων, ενηµέρωση και ενδυνάµωση των εµπλεκοµένων φορέων και προσώπων. 5. Αποτελεσµατική παρακολούθηση και έλεγχος των έργων µέσω της θέσπισης ρητών και χρήσιµων λειτουργιών παρακολούθησης και ελέγχου, της σύνταξης, υπογραφής και τήρησης προγραµµατικών συµφωνιών µεταξύ της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και των ενισχυόµενων φορέων για το φυσικό αντικείµενο των έργων, διαδικασιών τεκµηρίωσης, επιµόρφωσης των δικαιούχων και βελτίωσης του αποτελέσµατος, ολοκληρωµένης και ρητής διαδικασίας για τον οικονοµικό έλεγχο και την ποιοτική αξιολόγηση κάθε έργου. Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών και αξιόλογων πολιτιστικών πόρων όλων των ειδών και εποχών που µπορεί να κατηγοριοποιηθεί κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, µε χρονολογικά κριτήρια: Χώροι και µνηµεία της αρχαιότητας. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία (πόλεις, ιερά, ταφικά µνηµεία) από τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους µέχρι και τη ρωµαϊκή εποχή. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η αρχαία πόλη της Αιανής και ο λιµναίος οικισµός του ισπηλιού. Άλλοι γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι είναι ο αρχ. χώρος στο Καστρί Πολυνερίου, η ιοικλητιανούπολη στο Άργος ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 8 / 18

9 Ορεστικό, το Απολιθωµένο άσος Νόστιµου Καστοριάς, ο νεολιθικός οικισµός Αυγής Καστοριάς, ο αρχ. χώρος Λογκά Ελάτης, η ελληνιστική πόλη Πετρών, ο Προϊστορικός οικισµός Αγίου Παντελεήµονα Φλώρινας, η ελληνιστική πόλη Φλώρινας και ο Προϊστορικός οικισµός Αρµενοχωρίου. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και µνηµεία της Παλαιοχριστιανικής εποχής (παλαιοχριστιανική Βασιλική Αγίας Παρασκευής Κοζάνης µε ψηφιδωτό δάπεδο, ψηφιδωτό δάπεδο στο Κάστρο της Καισαριάς Κοζάνης). Από τα πολυάριθµα βυζαντινά µνηµεία ξεχωρίζουν η περίφηµη Μονή ΙΜ Οσίου Νικάνορα Ζάβορδας, τα βυζαντινά µνηµεία Καστοριάς, τα βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία Αιανής, Βελβεντού, Πρεσπών και Γρεβενών και η Καστροπολιτεία Σερβίων. Μνηµεία της εποχής της Οθωµανικής κυριαρχίας. Πρόκειται για µια µεγάλη σε εύρος χρονολογική εποχή, από την οποία διατηρούνται κατά βάση µνηµεία υποδοµών (κατά κύριο λόγο πέτρινα γεφύρια, τα οποία συνέδεαν οδικούς άξονες και βοηθούσαν και µεταφορά ανθρώπων και προϊόντων). Πέτρινα γεφύρια, κάποια από αυτά ιδιαίτερα εντυπωσιακά, βρίσκονται στους νοµούς Γρεβενών, Καστοριάς και Κοζάνης. Παραδοσιακοί οικισµοί κτίρια παραδοσιακής δυτικοµακεδονικής αρχιτεκτονικής - νεοκλασικά κτήρια. Η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνει τρεις υποκατηγορίες: α) παραδοσιακούς οικισµούς που απαντώνται σε όλους τους νοµούς (ενδεικτικά αναφέρονται Κοζάνη: Σιάτιστα και Πεντάλοφος, Φλώρινα: Νυµφαίο, Καστοριά: ιστορικό κέντρο Καστοριάς, χωριά Κορεστιών και Νεστόριο, Γρεβενά: Σµίξη), µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική, β) κτίρια (κατά κύριο λόγο ιδιωτικά) παραδοσιακής δυτικοµακεδονικής αρχιτεκτονικής που δεσπόζουν ιδιαίτερα στην πόλη της Καστοριάς και στη Σιάτιστα, αποδεικνύοντας έµπρακτα τον πλούτο των κατοίκων των 17ου 19ου αι., και γ) κτίρια (δηµόσια και ιδιωτικά) του νεοκλασικού ρυθµού (ιδιαίτερα πόλη της Φλώρινας). Κτίρια, τόποι και µουσεία βιοµηχανικής κληρονοµιάς. Υλικά κατάλοιπα της βιοµηχανικής ή και προβιοµηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης (ανενεργά βιοτεχνικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα, ορυχεία, βυρσοδεψεία κ.ά.). Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ορυχεία και τα εργοστάσια της ΕΗ (νοµοί Κοζάνης και Φλώρινας) καθώς και το ανενεργό εδώ και πολλά χρόνια και ανεκµετάλλευτο βιοµηχανικό συγκρότηµα της ΑΕΒΑΛ στην Πτολεµαΐδα. Πρόκειται για µια ιδιαίτερη κατηγορία µνηµείων, η οποία µπορεί να παίξει ιδιαίτερο ρόλο στη δηµιουργία µια σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής και ανάπτυξη όλης της Περιφέρειας. Θρησκευτικά προσκυνήµατα. Συµπεριλαµβάνονται δεκάδες εκκλησίες και µονές, ορισµένες από τις οποίες έχουν αποκτήσει υπερτοπικό ή και πανελλήνιο χαρακτήρα. Μουσεία Συλλογές. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δηµόσια, δηµοτικά και ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές (αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, τέχνης, εκκλησιαστικά, βιοµηχανικά κ.ά.). Από τα Μουσεία τα µεγαλύτερα είναι αρχαιολογικά-βυζαντινά, τα περισσότερα ωστόσο είναι µεγάλες και µικρές λαογραφικές συλλογές, οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν τη νεότερη ιστορία και καθηµερινότητα των κατοίκων της Περιφέρειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά και το Πάρκο Εθνικής Συµφιλίωσης στο Γράµµο τόσο για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, µε τις µάχες που έλαβαν χώρα εκεί κατά τη διάρκεια του Εµφύλιου Πολέµου, όσο και την εντυπωσιακή χλωρίδα και πανίδα. Εκδηλώσεις Φεστιβάλ. Ανάµεσα στα πάρα πολλές λαογραφικού χαρακτήρα εκδηλώσεις, διασυνδεδεµένες κατά κύριο λόγο µε τοπικά προϊόντα και τον ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 9 / 18

10 αθλητισµό, και τα δεκάδες τοπικά φεστιβάλ εντοπίζονται ορισµένα τα οποία τόσο από την άποψη της διοργάνωσης, όσο και από την άποψη του περιεχοµένου και των τοµέων καλλιτεχνικής δηµιουργίας που αναπτύσσουν καθώς και της προβολής τους στα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να χαρακτηριστούν ως υπερτοπικής (π.χ. καστονογιορτές), πανελλήνιας (π.χ. Αποκριές και Γιορτές της Γης στη Βλάστη Κοζάνης) και διεθνούς εµβέλειας (π.χ. River Party στο Νεστόριο Καστοριάς και Πρέσπεια) και καινοτόµου χαρακτήρα. Ενδεικτικά αναφέρονται το River Party στο Νεστόριο, τα Πρέσπεια, οι Γιορτές της Γης στη Βλάστη Κοζάνης οι Αποκριές - Μπουµπουσάρια Ραγκουτσάρια, οι Μοµώγεροι. Γεωλογικά φαινόµενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν το γεωπάρκο «Μπουχάρια-Νοχτάρια» στο νοµό Κοζάνης, το όρος Μπούρινος στο νοµό Κοζάνης, η Βάλια Κάλντα και το γεωπάρκο Τηθύος στο νοµό Γρεβενών, το απολιθωµένο δάσος στο Νόστιµο Καστοριάς, το Βίτσι και ο Γράµµος. Γ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Γ.1. Εισαγωγή Οι πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις ως ένα «ιδιαίτερο προϊόν» συνδιαµορφώνουν και προβάλλουν την εικόνα της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, µε βάση τα ιδιαίτερα ποιοτικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά της, προσδίδοντας υψηλό βαθµό ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας στο τοπικό τουριστικό προϊόν. Συνδράµουν θετικά στην ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας, προσφέρουν δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής και ενισχύουν την εικόνα της γνήσιας δυτικοµακεδονικής φιλοξενίας. Αποτελούν άµεσο και έµµεσο τρόπο προσέλκυσης πρόσθετων αριθµών ξένων επισκεπτών (ηµεδαπών και αλλοδαπών), ενισχύουν την εξωστρέφεια της Περιφέρειας και παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και επικοινωνίας µεταξύ ντόπιων και επισκεπτών. Μέσα στο πλαίσιο των ενεργειών της για προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας, για προσφορά ποιοτικής ψυχαγωγίας και αναψυχής στους επισκέπτες του τόπου µας και εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας εξαγγέλλει τη λειτουργία «Σχεδίου Συµµετοχής της Π Μ σε Πολιτιστικές / Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις», το οποίο βασίζεται: 1. στον κανονισµό (EK) αριθ.1998/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006 για την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis), 3 3 «Ενισχύσεις Ήσσονος Σηµασίας» σηµαίνει χαµηλού ύψους ενισχύσεις που θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών ή/και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ αντιστοιχία στο εσωτερικό της χώρας ή της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρµόζει πολιτική για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να διατηρηθεί ο ελεύθερος και θεµιτός ανταγωνισµός µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κρατική ενίσχυση είναι η παρέµβαση µιας δηµόσιας αρχής (σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό), µέσω των δηµόσιων πόρων, µε σκοπό την υποστήριξη ορισµένων ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 10 / 18

11 2. την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα του πολιτισµού, 4 3. στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» άρ. 186 Τοµέας Η, 4. στο Π 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α ) «Οργανισµός της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας», 5. στο κείµενο του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού "Πρόταση για µια νέα πολιτιστική πολιτική, Μάρτιος 2012", 5 6. στη νοµοθεσία που διέπει τις ηµόσιες Επενδύσεις. 6 Γ.2. Θεματολόγιο εκδηλώσεων Ο Πολιτισµός ως ανθρώπινη έκφραση και δηµιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσµα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι κάθε δηµιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείµενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισµού, µέσω του χορού, του θεάτρου, της µουσικής και εν γένει των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική - σχέδιο, γλυπτική, διακόσµηση, αρχιτεκτονική, κινηµατογράφος, φωτογραφία, γραφιστική, κεραµική κ.λπ.). Ενδεικτικά, απαριθµούνται ως στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισµού µε την ευρεία έννοια, τα οποία διαµορφώνουν τον χαρακτήρα των κοινωνιών, την φυσιογνωµία και την εξέλιξη της σύγχρονης εποχής, τα εξής: γλώσσα, γράµµατα και τέχνες, τρόπος ζωής, βασικά δικαιώµατα του ανθρώπου, σύστηµα αξιών, παραδόσεις και δόγµατα, πολιτιστική κληρονοµιά, λογοτεχνία, πνευµατικά καλλιτεχνικά ρεύµατα, ήθη και έθιµα, τεχνολογία, κοινωνική και οικονοµική οργάνωση. επιχειρήσεων ή παραγωγών. Συνεπώς, η επιχείρηση που δέχεται µια τέτοιου είδους ενίσχυση πλεονεκτεί απέναντι στους ανταγωνιστές της. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχει εισαχθεί και ισχύει ο κανόνας de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας). Ο κανονισµός de minimis εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που το ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι µε µορφή ποσού και λόγω του χαµηλού ύψους του θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τον ανταγωνισµό (ήσσονος σηµασίας) άρα δεν έχει πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης από την Ε.Ε. Έτσι ο εν λόγω Κανονισµός ορίζει ότι µια επιχείρηση δεν δύναται να λάβει ενισχύσεις de minimis που να ξεπερνούν το ποσό των ευρώ ( Ευρώ για τον τοµέα των οδικών µεταφορών) ανά τριετία. Για παράδειγµα, εάν η ενίσχυση µιας επιχείρησης εγκρίνεται το 2011, η τριετία αφορά τα έτη 2009, 2010 και Εποµένως, προκειµένου µια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση σε ένα πρόγραµµα ενίσχυσης µε καθεστώς de minimis δεν πρέπει να έχει λάβει, ή εφόσον εγκριθεί, δεν θα πρέπει να έχει λάβει ενισχύσεις de minimis κατά την τελευταία τριετία που να ξεπερνούν συνολικά το ποσό των ευρώ. 4 Πρβλ. 5 Πρβλ. 6 Πρβλ. ειδικότερα: - την Χ 8735/74 (ΦΕΚ 1013/Β/8-1074) κοινή απόφαση Υπουργών Συντονισµού- Προγραµµατισµού και Οικονοµικών «Περί καθορισµού δικαιολογητικών πληρωµής δια την υπό µορφήν επιχορηγήσεως διάθεσιν πιστώσεων εκ του προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων εις Νοµικά Πρόσωπα ιδιωτικού ικαίου», η οποία τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 2/39549/0026/2015 (ΦΕΚ 1138 Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, - την αριθµ /377/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού δικαιολογητικών Κρατικής Επιχορήγησης σε Ν. Π.Ι.., - το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α 1995) "Νόµος περί δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών, λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις". ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 11 / 18

12 Το θεµατολόγιο των εκδηλώσεων που µπορούν να επιχορηγηθούν από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας καλύπτει ένα ευρύ φάσµα, το οποίο αναλύεται σύµφωνα µε τη σηµασία της εκδήλωσης σε: τοπικές υπερτοπικές περιφερειακές πανελλήνιας εµβέλειας διεθνούς εµβέλειας και σύµφωνα µε τη κατηγοριοποίησή τους σε: συντήρηση, ανάδειξη και προβολή αρχαιολογικών βυζαντινών µεταβυζαντινών χώρων και µνηµείων (σε συνεργασία µε τις Εφορείες Αρχαιοτήτων), παραστατικές και εικαστικές τέχνες (όπως µεταξύ άλλων χορός, όπερα, µπαλέτο, θέατρο, µουσική, λογοτεχνία, φωτογραφία, εκθέσεις κ.ά.), ιστορία λαογραφία (µεταξύ άλλων συνέδρια, ηµερίδες, παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.), αναβίωση ή διατήρηση και προβολή ιδιαίτερα σηµαντικών εθίµων, προβολή της τοπικής αγροδιατροφής και των «τυπικών» τοπικών ποιοτικών προϊόντων στο πλαίσιο διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων ή τουριστικών δραστηριοτήτων, αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε µυθολογικά-ιστορικά γεγονότα ή υλοποιούνται προς τιµή κάποιας σηµαντικής προσωπικότητας. Γ.3. Στόχοι Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας το καθοριστικό ρόλο που οφείλει να παίξει στην προαγωγή του πολιτισµού της περιοχής και στην παραγωγή πολιτιστικών πολιτικών, που θα διατηρήσουν ζωντανή την πολιτισµική κληρονοµιά και παράδοση, θέτει ως στόχους: την ενθάρρυνση πραγµατοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και καθιέρωσης ποιοτικών θεσµών και εκδηλώσεων τοπικής και υπερτοπικής εµβέλειας, τη διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών, τη γεωγραφική κάλυψη ολόκληρης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, την προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της παραµονής τους στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, τη θετική συνεισφορά στους στόχους της τουριστικής στρατηγικής µε ποιοτική ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος για επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισµού, τη µεγιστοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονοµικών οφελών. Σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτής της Περιφέρειας µπορεί να παίξουν τόσο οι Εφορείες Αρχαιοτήτων όσο και το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας (ιδιαίτερα η Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας). Γ.4. Συνδιοργανωτές ικαιούχοι του συγκεκριµένου προγράµµατος ορίζονται οι παρακάτω: 1. Τοπικές Αρχές (Περιφερειακές ενότητες και ήµοι, εφορείες Αρχαιοτήτων, Σχολή Καλών Τεχνών Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας) ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 12 / 18

13 2. Εταιρείες Πολιτισµού, Τουρισµού κλπ., που ανήκουν είτε στους ήµους είτε στην Περιφέρεια ή/και Περιφερειακές Ενότητες (βλ. π.χ. ΕΠΤΑΚ) 3. Σηµαντικά ξένα Πολιτιστικά Κέντρα 4. Σωµατεία, Σύνδεσµοι, Όµιλοι µη κερδοσκοπικής φύσεως µε αξιόλογη και διαρκή δραστηριότητα 5. ιακεκριµένα πολιτιστικά Ιδρύµατα µη κερδοσκοπικής φύσεως 6. ιακεκριµένοι ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς (εταιρείες καλλιτεχνικών παραγωγών, ιδιώτες/άτοµα καλλιτεχνικών παραγωγών και καλλιτέχνες). Σηµείωση 1: Στον ετήσιο προϋπολογισµό της Περιφέρειας υπάρχει ενδεχόµενο περίληψης άλλης πρόνοιας πιστώσεων για επιχορήγηση Θεµατικών Επαρχιακών Θεσµών Εκδηλώσεων που θα προωθηθούν από τις Τοπικές Αρχές ή/και από Εταιρείες Πολιτισµού, Τουρισµού κλπ., που ανήκουν είτε στους ήµους είτε στην Περιφέρεια ή/και Περιφερειακές Ενότητες (βλ. π.χ. ΕΠΤΑΚ). Σε αυτή την περίπτωση, για σκοπούς αποφυγής επικάλυψης, εξασφάλιση επιχορήγησης εκδήλωσης στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου αποκλείει την συγκεκριµένη εκδήλωση από διεκδίκηση επιχορήγησης από την πιο πάνω άλλη πρόνοια πιστώσεων, και αντίστροφα. Σηµείωση 2 & 3: Το παρόν σχέδιο παρέχει στους πιο πάνω δικαιούχους την δυνατότητα διεκδίκησης επιχορήγησης και για σκοπούς πολιτιστικής/καλλιτεχνικής εκδήλωσης που δεν θεωρείται ότι δε δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού έναντι των επιχειρήσεων της τοπικής οικονοµίας και δε νοθεύει τον ανταγωνισµό, ούτε επηρεάζει τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών της Ε.Ε και ως εκ τούτου δε συνιστά δηµόσια ενίσχυση. Από το παρόν σχέδιο αποκλείονται οι ιδιωτικές εµπορικές επιχειρήσεις κάθε είδους. Γ.5. Ημερομηνία υποβολής προτάσεων Ως τελική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεµβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που παραµένουν αδιάθετες πιστώσεις µετά την αξιολόγηση των εµπρόθεσµα υποβληθέντων αιτήσεων, η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας θα συνεχίσει να δέχεται και αξιολογεί αιτήσεις χωρίς άλλη δηµοσίευση, µέχρι την δέσµευση όλων των διαθέσιµων πιστώσεων. Αποδοχή αίτησης για αξιολόγηση σε καµιά περίπτωση δεν δεσµεύει την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας για συµµετοχή στην εν λόγω εκδήλωση. Γ.6. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων καθορίζονται ως εξής: 1. Η δυνατότητα της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης να αναδείξει και προβάλει την παράδοση, την πολιτιστική κληρονοµιά, να προωθήσει τις τέχνες και να προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής. Λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του αιτούντος φορέα (έτη συνεχούς δραστηριότητας - αριθµός µελών επίπεδο δραστηριότητας). 2. Η συµβολή της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας. 3. Η δυνατότητα της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης να προσελκύσει και ψυχαγωγήσει τους υφιστάµενους επισκέπτες στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας. 4. Η εµβέλεια και απήχηση της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 13 / 18

14 δυνατότητα αυτής της εκδήλωσης να δηµιουργήσει τουριστική ζήτηση σε οµάδες-στόχους εξειδικευµένου ενδιαφέροντος από την Ελλάδα & το εξωτερικό. 5. Η θεµατολογία, το περιεχόµενο και η πρωτοτυπία της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η συµπληρωµατικότητά της σε σχέση µε τις υφιστάµενες δράσεις τουριστικής προβολής (φυσικός χώρος πραγµατοποίησης, ενέργειες προβολής της εκδήλωσης στην Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό). 6. Η αρτιότητα προγραµµατισµού της πολιτιστικής / καλλιτεχνικής εκδήλωσης και η δυνατότητα της να συµβάλει θετικά στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και την άµβλυνση της εποχικότητας. 7. Η δεινότητα των αιτούντων οργανωτών και η προηγούµενη εµπειρία τους στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων (σχέδιο δράσης, σκοποί, στόχοι, στρατηγική προσέγγιση διοργάνωσης / εκτέλεσης, αναµενόµενα / προηγούµενα έσοδα έξοδα, εφόσον υπάρχουν, αξιολόγηση αποτελεσµάτων από πλευράς προσέλευσης επισκεπτών). Προτεραιότητα θα αποδίδεται στις πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που οργανώνουν τοπικές αρχές ή/και φορείς και αποτελούν επιτυχηµένους θεσµούς, στις αναβιώσεις λαϊκών πολιτιστικών δρωµένων που αποτελούν θεσµό και επαναλαµβάνονται αδιάλειπτα για τουλάχιστον 10 χρόνια, σε υπερτοπικές εκδηλώσεις, στη σύµπραξη περισσότερων του ενός φορέων. Προτεραιότητα θα δίνεται παράλληλα σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις µε ελεύθερη είσοδο και µηδενικές χρεώσεις παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων στο κοινό. Τέλος, για να αξιολογηθεί µια υποβληθείσα πρόταση οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον τα 1,2, 5, 6 και 7 κριτήρια. Γ.7. Επιτροπή αξιολόγησης προτάσεων Η Επιτροπή Αξιολόγησης των κατατεθειµένων προτάσεων θα αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της /νσης ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού, ενώ πρόεδρός της θα ορίζεται ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας- Πολιτισµού-Τουρισµού, ο οποίος θα αποφαίνεται για την τελική έγκριση της πρότασης ή µη, έπειτα από τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στο κεφ. Γ.6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα έχει ισχύ ανάλογη µε την ισχύ του συγκεκριµένου προγράµµατος και θα ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού- Τουρισµού. Στην Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να συµµετέχουν και υπάλληλοι άλλων ιευθύνσεων, ιδιαίτερα των ιευθύνσεων Οικονοµικού και Αγροτικής Οικονοµίας (έδρα και Περιφερειακές Ενότητες), ανάλογα µε τη θεµατολογία της κατατιθέµενης πρότασης (π.χ. είναι δυνατό να ζητηθεί η συµµετοχή ενός υπαλλήλου από τη ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της έδρας, εφόσον πρόκειται για πρόταση που συνδέει τον πολιτισµό µε την ανάδειξη κάποιου αγροτικού προϊόντος: γιορτή κάστανου). Γ.8. Ένταση της ενίσχυσης Το ύψος της συµµετοχής καθορίζεται ανάλογα µε τις διαθέσιµες πιστώσεις και τα πιο πάνω κριτήρια ως εξής: ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 14 / 18

15 για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης µέχρι Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 30 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 25 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 20 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ, για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 15 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των Ευρώ: χορηγία σε ποσοστό µέχρι 10 % της ολικής δαπάνης, µε ανώτατο ύψος χορηγίας Ευρώ. Γ.9. Όροι και προϋποθέσεις Για σκοπούς υποβολής αίτησης, θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλεται κατάλληλα συµπληρωµένο το σχετικό έντυπο αίτησης της /νσης ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού, Τµήµα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Π Μ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ / ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ». Αντίγραφα της αίτησης µπορούν να εξασφαλιστούν µέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Τονίζεται ότι η συµπλήρωση όλων των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο αίτησης θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς εξέτασης/αξιολόγησης αίτησης. Η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας θα πρέπει να προβάλλεται ως συνδιοργανωτής σε όλες τις δραστηριότητες προβολής της εκδήλωσης, µε τρόπο που θα τυγχάνει της έγκρισης της αρµόδιας ιεύθυνσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Ο οργανωτής έχει την υποχρέωση να αποστείλει έγκαιρα προς τα γραφεία της αρµόδιας ιεύθυνσης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας έντυπο ή/και άλλο συνοδευτικό υλικό προβολής της επιχορηγηµένης εκδήλωσης, που θα ζητηθεί κατά περίπτωση, για σκοπούς κατάλληλης προβολής από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας σε εσωτερικό και εξωτερικό. Γ.10. Πληρωμή συμμετοχών Για να καταστεί δυνατή η πληρωµή συµµετοχής θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλλονται στην αρµόδια ιεύθυνση της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας: (1) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης µέχρι Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών συµµετοχών που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 15 / 18

16 κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Την προσκόµιση δελτίων αποστολής και µετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης των εξοφλητικών τιµολογίων αγοράς των επιλέξιµων προϊόντων/υπηρεσιών (τα τιµολόγια θα εκδίδονται στο όνοµα της Περιφέρειας). Υλικό προβολής της επιχορηγηµένης εκδήλωσης, όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. (2) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Προσκόµιση ελεγµένων και επιβεβαιωµένων λογαριασµών από εγκεκριµένο ελεγκτικό Γραφείο, σε σχέση µε την ανάλυση εξόδων και εσόδων της εκδήλωσης. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από ήµους ή/και ηµοτικές Κοινότητες προσκόµιση κατάστασης εσόδων/εξόδων εκδήλωσης πιστοποιηµένης από τον Προϊστάµενο /νσης Οικονοµικού του ήµου ή τον ήµαρχο/πρόεδρο ηµοτικής Κοινότητας. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Έκθεση αξιολόγησης της εκδήλωσης, µε αναφορά σε αριθµό προσέλευσης Ελλήνων και ξένων. Υλικό προβολής της εκδήλωσης, όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση, µε δικαίωµα αξιοποίησης από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, για σκοπούς προβολής σε έντυπα ή άλλα µέσα έντυπης προβολής. (3) για πολιτιστική / καλλιτεχνική εκδήλωση ολικής δαπάνης άνω των Ευρώ: Επιστολή του οργανωτή / δικαιούχου στην οποία να βεβαιώνεται µε αναφορά (υπεύθυνη δήλωση) το ύψος της συνολικής δαπάνης της επιχορηγούµενης εκδήλωσης, καθώς και των λοιπών επιχορηγήσεων που τυχών εξασφαλίζονται από άλλους δηµόσιους φορείς. Έγκυρο καταστατικό του / των διοργανωτή / διοργανωτών και πρακτικό κατανοµής αξιωµάτων του ισχύοντος Σ. Έκθεση αξιολόγησης της εκδήλωσης µε αναφορά σε αριθµό προσέλευσης Ελλήνων και ξένων. Υλικό προβολής της εκδήλωσης όπου αναφέρεται η Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας ως χορηγός. Φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό από την εκδήλωση, µε δικαίωµα αξιοποίησης από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας, για σκοπούς προβολής σε έντυπα, οπτικοακουστικά ή άλλα µέσα προβολής. Προσκόµιση ελεγµένων και επιβεβαιωµένων λογαριασµών από εγκεκριµένο ελεγκτικό Γραφείο, σε σχέση µε την ανάλυση εξόδων και εσόδων της εκδήλωσης. Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων που διοργανώνονται από ήµους ή/και ηµοτικές Κοινότητες προσκόµιση κατάστασης εσόδων/εξόδων εκδήλωσης πιστοποιηµένης από τον Προϊστάµενο ιεύθυνσης Οικονοµικού του ήµου ή τον ήµαρχο/πρόεδρο ηµοτικής Κοινότητας. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 16 / 18

17 ιευκρινίζεται ότι για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις: 1. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγµατικής ολικής δαπάνης είναι κατώτερο του ύψους της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα υπολογισθεί µε βάση την πραγµατική ολική δαπάνη. 2. Σε περίπτωση που το ύψος της πραγµατικής ολικής δαπάνης είναι ανώτερο του ύψους της ολικής δαπάνης της αρχικής αίτησης για επιχορήγηση, η επιχορήγηση θα υπολογισθεί µε βάση την ολική δαπάνη της αρχικής αίτησης. Γ.11. Ημερομηνία λήξης Ηµεροµηνία έναρξης του σχεδίου ορίζεται η και έχει ισχύ µέχρι και τον Απρίλιο 2019 εκτός, αν αποφασισθεί να τερµατιστεί νωρίτερα µε σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή θα έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις. Γ.12. Διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης προγράμματος Το «Σχέδιο Συµµετοχής Π Μ σε πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις» συντάσσεται ανά πενταετία από την αρµόδια ιεύθυνση ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας και έχει ισχύ σε όλη την Περιφέρεια. Έπειτα από τη ολοκλήρωση της σύνταξης, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων µαζί µε την αιτιολογική έκθεση, υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη, µε στόχο τη διαβούλευση, µέσα σε χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται κάθε φορά από την Αντιπεριφέρεια Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης και την ενσωµάτωση τυχόν παρατηρήσεων, το σχέδιο κατατίθεται από τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη προς έγκριση τόσο στην Εκτελεστική Επιτροπή όσο και στο Περιφερειακό Συµβούλιο. Το εγκεκριµένο από το Περιφερειακό Συµβούλιο σχέδιο αποστέλλεται: στο Υπουργείο Πολιτισµού για ενηµέρωσή του, στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας στην /νση Οικονοµικού (έδρα) για τη δηµιουργία κωδικού µε την επωνυµία «Πολιτιστικές / καλλιτεχνικές εκδηλώσεις» και την έγκριση συγκεκριµένου ποσού στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας, στις Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων για ενηµέρωσή τους και, παράλληλα, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, ενώ αποστέλλεται στον τοπικό τύπο περίληψη της προκήρυξης. Η διαχείριση των κατατεθέντων προτάσεων, καθώς πολλές από τις εκδηλώσεις έχουν τοπικό χαρακτήρα και αφορούν σε κάποια από τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες, θα γίνεται από τον Περιφερειάρχη και τους αρµόδιους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες σε συνεργασία µε το γραφείο του θεµατικού ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 17 / 18

18 Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού. Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των προτάσεων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συµµετέχει και εκπρόσωπος του αντίστοιχου χωρικού Αντιπεριφερειάρχη. Η τελική απόφαση για χρηµατοδότηση προτάσεων τοπικού χαρακτήρα θα λαµβάνεται από τον εκάστοτε χωρικό και θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη. Η αξιολόγηση προτάσεων υπερτοπικού χαρακτήρα (π.χ. εµβέλεια εκδήλωσης σε δύο Περιφερειακές Ενότητες) θα γίνεται µε τον εµπλοκή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών των συγκεκριµένων δύο Περιφερειακών Ενοτήτων και του αρµόδιου θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη, έπειτα από την αξιολόγηση της πρότασης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι φάκελος των προτάσεων τοπικού χαρακτήρα θα κατατίθεται στα γραφεία των αντίστοιχων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, τα οποία οφείλουν να προωθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία στεγάζεται στην έδρα της Περιφέρειας. Προτάσεις περιφερειακού χαρακτήρα και εθνικής εµβέλειας θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ η τελική απόφαση θα λαµβάνεται από τον αρµόδιο θεµατικό Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισµού-Τουρισµού σε συνεργασία µε τον Περιφερειάρχη υτικής Μακεδονίας. Το κόστος της συµµετοχής της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας θα καλύπτεται ανά περίπτωση: α) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, από τον προϋπολογισµό της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας στην αρµοδιότητα της οποίας δραστηριοποιείται ο φορέας κατάθεσης της πρότασης, β) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, από τον προϋπολογισµό εκείνων των Περιφερειακών Ενοτήτων στην αρµοδιότητα των οποίων δραστηριοποιείται / δραστηριοποιούνται ο φορέας / οι φορείς κατάθεσης της πρότασης και γ) εφόσον πρόκειται για εκδηλώσεις περιφερειακού χαρακτήρα ή εθνικής εµβέλειας, από τον προϋπολογισµό της έδρας. Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης υτικής Μακεδονίας αποφασίσει τη συνδροµή των Περιφερειακών Ενοτήτων, οφείλουν να συµβάλουν στο κόστος της εκδήλωσης. ΣχέδιοΕπιχΠολιτΕκδ_2015 Π Μ - ΒΜΑΕΤ 18 / 18

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία Τηλ: 22691247, Φαξ: 22691313 Αίτηση για επιχορήγηση εκδήλωσης στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων που διοργανώνονται

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013» Παρουσίαση: ΕιρήνηΚοµνηνού, ιεύθυνσηευρωπαϊκήςένωσης, ΥΠΠΟΤ, Πολιτιστικό Σηµείο Επαφής της Ελλάδας «Πολιτισµός & Νεολαία: Χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ: 3028/2002 ΦΕΚ: Α 153/28.06.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Στην προστασία που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον πολιτισμό Ο διαμορφούμενος χαρακτήρας της πολιτιστικής πολιτικής Πολιτισμοκεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού»

Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό « Έτος Πολιτισμού» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Στρατηγική της Π.Ν.Α για τον Τουρισμό «2014 - Έτος Πολιτισμού» Ελευθερία ΦΤΑΚΛΑΚΗ Αντιπεριφερειάρχης Ν.Αιγαίου Τρία Κομβικά σημεία προβληματισμού για την δημιουργία ενός δημιουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική

πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική πρόταση για μια νέα πολιτιστική πολιτική Ενίσχυση, ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας προς όφελος της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΙΑΖΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοέμβριος 2014 1 Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για την δημιουργία, αναβάθμιση και συντήρηση αθλητικών υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση

Πρωτοβουλίες Νέων. Γενική Αίτηση Πρωτοβουλίες Νέων Γενική Αίτηση Δεκέμβριος 2014 Μία αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να συνάδει με όλες τις πρόνοιες του Οδηγού του Προγράμματος «Πρωτοβουλίες Νέων». Επιπρόσθετα, ΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΙΔΟΥ, ΣΤΟ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενότητα: «Πολιτισμός» «Επιχειρησιακό σχέδιο πολιτισμού 2015-2030» Όραμα: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010)

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου Έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΕΩΝ» ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ www.youthboard.org.cy (A/A 42, ημερ. 16/12/2010) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Μία Αίτηση για να μπορεί να εξεταστεί πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών»

«Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή. δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» «Πολιτιστική Πολιτική των ΟΤΑ και ηµοτικές Βιβλιοθήκες: Μια αναπτυξιακή δυναµική και οι προοπτικές των ηµοτικών Βιβλιοθηκών» Παπάζογλου Έµµη, Σύµβουλος ΚΕ ΚΕ Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩN ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα 4 Ιουνίου 2008, το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 27, 2007 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ TRANSIT 2016 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 Καλάβρυτα 28/11/2015 Δρ Γιώργος Γκανέτσος ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δηµιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο

Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Σχέδιο επιχορήγησης για διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Κύπρο Α. ΓΕΝΙΚΑ Η διοργάνωση αξιόλογων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Προδημοσίευση που αφορά την προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 9. ΑΠΟΦΑΣΗ 92/421/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13 ης Ιουλίου 1992 σχετικά με σχέδιο κοινοτικών δράσεων υπέρ του τουρισμού (EE L. 231/26) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τι είναι η Αγροδιατροφική Σύμπραξη; Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ) με σκοπό την ανάδειξη,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο κανονισμός για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ Ειδική δήλωση περί απορρήτου: Οι απαντήσεις καθώς και τα στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντος στη διαβούλευση θα δημοσιευθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG III A

INTERREG III A INTERREG III A 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III A 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα Πολιτισμός Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων: EACEA 45/2016: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας Εφαρμογή του σχεδίου του υποπρογράμματος Πολιτισμός:

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα