ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ"

Transcript

1 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Ζωσιμά, Λ.Α. Τσακανίκα, Μ. Όξενκιουν-Πετροπούλου Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και άλλων τοξικών στοιχείων στα σωματίδια ΡΜ 10 μετά την καύση διαφόρων ειδών βιομάζας σε διαφορετικές συνθήκες. Μελετήθηκαν ορισμένα εξ αυτών όπως το αρσενικό, ο υδράργυρος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το κάδμιο, το νικέλιο και ο μόλυβδος, τα οποία είναι ιδιαίτερα τοξικά και άρα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία, ακόμα και σε συγκεντρώσεις ιχνών, λόγω της μακροπρόθεσμης έκθεσης του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί ανώτερα αποδεκτά όρια στην ατμόσφαιρα. Τα είδη της βιομάζας που εξετάστηκαν μίγμα από πεύκο-οξιά-δρυ, ελιά, μίγμα από ελάτη-πεύκο-δρυ, πυρηνόξυλο πυρηνελαιουργείου, 100% ελάτη, 100% οξιά, μπρικέτα και ξύλο βρίσκονται στο εμπόριο στην Ελλάδα και χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια για την οικιακή θέρμανση. Ένα σύστημα εργαστηριακής κλίμακας αναπτύχθηκε για την προσομοίωση της διαδικασίας καύσης σε σωληνωτό φούρνο με διαφορετικές ροές οξυγόνου προκειμένου να αξιολογηθεί η αντίστοιχη συγκέντρωση των μετάλλων στα εκπεμπόμενα κατά την καύση PM 10 σωματίδια. Στη συνέχεια ακολούθησαν καύσεις σε σόμπες πέλλετ καθώς επίσης και σε τζάκι. Η θερμοκρασία για τη σωστή καύση των διαφόρων ειδών βιομάζας προέκυψε από θερμοσταθμικές μετρήσεις (TG). Συνολικά προσδιορίστηκαν ποσοτικά οι συγκεντρώσεις των μετάλλων Fe, Mg, Zn, Al, Ba, Cu, Cd με τη χρήση της φασματομετρίας εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES) και των Cr, Mn, Co, Ni, As, Hg, Pb με τη χρήση της φασματομετρίας μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS). Τέλος έγινε σύγκριση των προσδιορισθέντων συγκεντρώσεών τους στα διάφορα είδη βιομάζας που εξετάστηκαν, στις διάφορες συνθήκες καύσης. Συμπεραίνεται ότι ένα καύσιμο με τις αποδεκτές προδιαγραφές ποιότητας και τις σωστές συνθήκες καύσης οδηγεί σε μικρότερες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων PM 10 από ό,τι άλλα καύσιμα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι με την χρήση σύγχρονων συσκευών καύσης (σόμπες πέλλετ) εκπέμπονται μικρότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων που μελετήθηκαν πάνω στα PM 10, απ ότι στις παραδοσιακές συσκευές (τζάκι) όπου παρατηρούνται συνθήκες ατελούς καύσης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις σε παγκόσμια ενέργεια αυξάνονται ραγδαία προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων [1]. Σήμερα, το ατμοσφαιρικό CO 2 και άλλα αέρια του θερμοκηπίου που οφείλονται στην καύση των ορυκτών καυσίμων, προκαλούν περιβαλλοντικές ανησυχίες και την ανάγκη να βρεθούν άλλες καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως είναι η βιομάζα. Η βιομάζα θεωρείται ως CO 2 ουδέτερο καύσιμο, με κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη [2]. Υπάρχουν πολλά είδη βιομάζας στην αγορά, όπως: πελέττες, μπρικέτες, βιοαέριο, ξύλο, κάρβουνο, έλαια πυρόλυσης, κ.λ.π. Τα πέλλετ γίνονται όλο και πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνουν τις αυτόματες λειτουργίες και την αποτελεσματικότητα των συσκευών με τα χαρακτηριστικά τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να στραφούμε προς τα εναλλακτικά καύσιμα βιομάζας με την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προδιαγραφές που θέσπισε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN [3]. Παρ όλα αυτά έχει αποδειχθεί ό,τι η βιομάζα και συγκεκριμένα τα πέλλετ είναι υπεύθυνα για μια σειρά ατμοσφαιρικών ρύπων που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα, όπως είναι: το υψηλό επίπεδο των αιωρούμενων σωματιδίων (PM), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) όπως οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), ο στοιχειακός άνθρακας (ΕC) και ο οργανικός άνθρακας (ΟC), αλλά και οι εκπομπές βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων που είναι προσροφημένα στα αιωρούμενα σωματίδια.

2 Τα συσσωματώματα ξύλου (πέλλετ) είναι σε ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και είναι κατασκευασμένα από συμπιεσμένο πριονίδι ή ροκανίδια ξύλου, που προέρχονται κυρίως από τα πριονιστήρια και τη βιομηχανία ξύλου. Η περιεκτικότητά τους σε νερό είναι τυπικά μόνο 8% περίπου, η οποία είναι μικρότερη από το ήμισυ των παραδοσιακών καυσόξυλων. Το σχήμα τους είναι κυλινδρικό με διάμετρο 6-8 mm [4]. Παρά την ευρεία εφαρμογή της βιομάζας ξύλου, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ορισμένων συγκεντρώσεων ρύπων στον αέρα από την καύση του. Είναι γνωστό ότι η καύση βιομάζας και οι εκπομπές που προέρχονται από αυτή, επηρεάζονται από την τεχνολογία καύσης, τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται και από το τρόπο χρήσης τους. Η φύση των καυσίμων και οι συνθήκες καύσης έχουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των εκπεμπόμενων σωματιδίων και των εκπομπών τους. Τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός μελετών με στόχο να κατανοηθεί ο μηχανισμός παραγωγής αιωρούμενων σωματιδίων κατά την καύση. Σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες έχει αποδειχθεί πως ο τύπος των καυσίμων και οι συνθήκες λειτουργίας του καυστήρα επηρεάζουν άμεσα τις εκπομπές PM 10 [5]. Παρόλ αυτά δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα μελέτες για τη διαπίστωση της συσχέτισής τους με τις διάφορες εκπομπές π.χ. τοξικών στοιχείων. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ Για τη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και των εκπομπών τους σε βαρέα μέταλλα αξιολογήθηκαν έξι είδη πέλλετ προερχόμενα από το εμπόριο: μίγμα από πεύκο-οξιά-δρυ, ελιά, μίγμα από ελάτη-πεύκο-δρυ, πυρηνόξυλο πυρηνελαιουργείου, 100% ελάτη, 100% οξιά και δύο άλλα είδη βιομάζας η μπρικέτα και το ξύλο δρυός. Οι εργαστηριακές καύσεις έλαβαν χώρα σε έναν σωληνωτό φούρνο του οποίου οι συνθήκες ορίστηκαν με βάση την θερμοσταθμική ανάλυση (TG). Τα αέρια που εξέρχονταν από τον φούρνο ψύχονταν με τη βοήθεια ενός ψυκτήρα και οδηγούνταν σε ένα δειγματολήπτη δύο σταδίων (6186 FRM Thermo Electron) που διαχωρίζει τα σωματίδια σε κλάσματα χονδρόκοκκων ( μm, PM2.5-10) και λεπτόκοκκων (< 2.5 μm, PM2.5) σωματιδίων. Στην παρούσα εργασία ο δειγματολήπτης χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή: ΡΜ10 (<10 μm) σωματιδίων σε φίλτρα χαλαζία (Whatman QMA PM10 quartz fiber filters διαμέτρου 4,7 cm) που συγκρατούν όλα τα σωματίδια από <10 μm έως 0,31 μm, με απόδοση 99,95%. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα φίλτρα του δειγματολήπτη θα απορροφούσαν τα αέρια που εκπέμπονταν από την εξάτμιση, μία μηχανική αντλία κενού παροχής 5,4 m 3 /h συνδέθηκε με τον δειγματολήπτη της οποίας προηγήθηκαν δύο παγίδες για συγκράτηση της υγρασίας [6]. Δύο διαφορετικές ροές οξυγόνου χρησιμοποιήθηκαν στην έξοδο των απαερίων (20% και 13% Ο 2 ) προσομοιάζοντας έτσι τις συνθήκες καύσης σε μία πραγματική σόμπα πέλλετ και σε ένα παραδοσιακό τζάκι. Ακολούθησαν καύσεις σε δύο σόμπες πέλλετ των 10 και 8,5 kw καθώς επίσης και σε ένα παραδοσιακό τζάκι. Προκειμένου να μετρηθούν και να οριστούν οι επιθυμητές ροές οξυγόνου στις εργαστηριακές καύσεις, στις σόμπες πέλλετ αλλά και στο τζάκι, χρησιμοποιήθηκε ένας αναλυτής μέτρησης εκπομπής οξυγόνου (MRU όργανα, Inc, USA) με εύρος διακύμανσης 0-21% Ο 2.

3 (α) (β) (γ) Σχήμα 1. Διατάξεις καύσης βιομάζας και δειγματοληψίας των εκπεμπόμενων αιωρούμενων σωματιδίων σε εργαστηριακή κλίμακα (α), τζάκι (β) και σόμπα πέλλετ (γ). Μετά τη δειγματοληψία κάθε φίλτρο τοποθετήθηκε σε πλαστικές θήκες που κλείνουν αεροστεγώς και στις οποίες αναγράφηκε το είδος βιομάζας και η ημερομηνία δειγματοληψίας. Όλα τα φίλτρα ζυγίστηκαν πριν και μετά τη δειγματοληψία, σημειώθηκε η διαφορά βάρους τους και φυλάχθηκαν σε ψύξη στους C. Για τη ζύγισή τους χρησιμοποιήθηκε ζυγός πέντε δεκαδικών ψηφίων (METTLER TOLEDO, μοντέλο XS205). Για την κατεργασία και ανάλυση των φίλτρων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής όργανα και συσκευές: λουτρό υπερήχων (Ultrasonik) της εταιρείας NEY, συσκευή διήθησης της εταιρείας Millipore, σύστημα παραγωγής υπερκαθαρού νερού με αγωγιμότητα 18,2 MΩ cm -1 μοντέλο Easypure II της εταιρείας Barnstead, φασματόμετρο οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα-inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy - ICP-OES (Optima 7000 DV της εταιρείας Perkin Elmer) και φασματόμετρο μάζας με πηγή επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος- Inductively coupled plasma - mass spectrometer -ICP-MS (7700 series της εταιρείας Agilent Technologies). ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των μετάλλων έγινε εκχύλιση των φίλτρων με δισαπεστεγμένο νερό για τα στοιχεία Ca,Na και K και με αραιά οξέα HCl/HNO 3 (10 ml suprapur Hydrochloric Acid 30%, Merck/ 16.9 ml suprapur Nitric Acid 65%, Merck σε 100 ml υπερκάθαρο νερό) για τα υπόλοιπα στοιχεία.στη συνέχεια

4 προσδιορίσθηκαν τα στοιχεία Ca,Na και K με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS), τα στοιχεία Fe, Mg, Zn, Al, Ba, Cu, Cd με φασματομετρία οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES) και τα στοιχεία Cr, Mn, Co, Ni, As, Hg, Pb με φασματομετρία μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS), λόγω των χαμηλότερων ορίων ανίχνευσης του οργάνου αυτού. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Πραγματοποιήθηκαν καύσεις σε οχτώ είδη βιομάζας σε πέντε διαφορετικές συνθήκες καύσης (εργ. συνθήκες με ποσοστό οξυγόνου 20% και 13% στα απαέρια, σόμπες πέλλετ των 10 kw και 8,5 kw και τζάκι). Από τις καύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της διαφοράς βάρους των φίλτρων πριν και μετά τη δειγματοληψία υπολογίστηκε η συνολική μάζα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων PM 10 που κατακρατήθηκαν στο φίλτρο (επιβάρυνση). Στο σχήμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσος όρος των οκτώ είδη βιομάζας στις διαφορετικές συνθήκες καύσης. Παρατηρήθηκε ότι στις εργαστηριακές συνθήκες εκπομπών PM 10 (ποσοστό οξυγόνου 20% στα απαέρια), οι εκπομπές PM 10 ήταν 152 mg/m 3 λίγο πιο πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ (150 mg/m 3 ). Οι καύσεις στο τζάκι ήταν παρόμοιες. Αντίθετα, στις εργαστηριακές συνθήκες (ποσοστό οξυγόνου 13% στα απαέρια) καθώς επίσης και στις δύο σόμπες πέλλετ οι εκπομπές PM 10 ήταν αρκετά κάτω από τα όρια, γεγονός που υποδηλώνει τις καλύτερες συνθήκες καύσης που πραγματοποιήθηκαν. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα εκπομπών για τα διάφορα είδη βιομάζας οι χαμηλότερες εκπομπές σωματιδίων PM 10 προήλθαν από την καύση των πέλλετ ελιάς, πυρηνόξυλου, πέλλετ 100% οξιά και ξύλου ακόμα και σε συνθήκες ατελούς καύσης όπως είναι οι εργαστηριακές καύσεις με ποσοστό οξυγόνου 20% στα απαέρια. Εργ. Συνθήκες_20% Ο 2 Mass (mg/m 3 ) 200,00 180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 152,61 93,28 PM10 60,42 47, Mass (mg/m 3 ) (α) (β) Σχήμα 2. Μάζα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στα φίλτρα μετά την καύση σε mg/m 3 (επιβάρυνση) για τα 8 είδη βιομάζας σε 5 διαφορετικές συνθήκες καύσης (α) και μάζα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων μετά την καύση σε mg/m 3 για τα 8 είδη βιομάζας σε εργαστηριακές συνθήκες καύσης με ποσοστό 20% Ο 2 στα απαέρια (β) Στους πίνακες 1, 2 και 3 που ακολουθούν παρουσιάζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων στα 8 είδη βιομάζας για τις 5 διαφορετικές συνθήκες καύσης για τα υδατοδιαλυτά στοιχεία Ca, Na, K (πίνακας 1), τα βαρέα μέταλλα Fe, Mg, Zn, Al, Ba, Cu, Cd (πίνακας 2) και τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία Cr, Mn, Co, Ni, As, Hg, Pb (πίνακας 3).

5 Πίνακας 1. Μέσος όρος συγκεντρώσεων Ca, Na, K με τη χρήση AAS σε μg/m 3 Ca Na K Εργ. Συνθήκες_20% Ο 2 265,77 149,74 56,44 Εργ. Συνθήκες_13% Ο 2 626,53 698, ,45 Σόμπα πέλλετ 10 kw 403,58 386,70 953,36 Σόμπα πέλλετ 8,5 kw 339,93 328,47 828,33 Τζάκι 812, , ,13 Πίνακας 2. Μέσος όρος συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (Fe, Mg, Zn, Al, Ba, Cu, Cd) με τη χρήση ICP-OES σε μg/m 3 Fe Mg Zn Al Ba Cu Cd Εργ. Συνθήκες_20% Ο 2 5,64 63,75 51,92 6,72 5,22 5,80 1,03 Εργ. Συνθήκες_13% Ο 2 43,10 120,20 95,54 15,12 3,57 3,41 0,96 Σόμπα πέλλετ 10 kw 54,53 82,23 80,37 13,43 4,52 5,30 0,06 Σόμπα πέλλετ 8,5 kw 57,66 71,67 77,82 21,22 6,10 5,43 0,06 Τζάκι 45,58 226,85 146,08 17,78 4,18 10,03 0,18 Πίνακας 3. Μέσος όρος συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων Cr, Mn, Co, Ni, As, Hg, Pb με τη χρήση ICP-MS σε μg/m 3 και % συνολική συγκέντρωση των στοιχείων στα εκπεμπόμενα αιωρούμενα σωματίδια PM 10 Cr Mn Co Ni As Hg Pb TE(%)* Εργ. Συνθήκες_20% Ο 2 1,79 0,53 0,28 1,41 1,81 4,55 4,96 0,41 Εργ. Συνθήκες_13% Ο 2 2,81 0,64 0,30 0,86 1,43 4,44 6,84 2,86 Σόμπα πέλλετ 10 kw 2,45 0,55 0,18 0,40 0,24 1,19 2,94 3,30 Σόμπα πέλλετ 8,5 kw 2,63 0,45 0,48 1,77 0,18 1,03 5,55 3,66 Τζάκι 10,87 1,48 0,09 3,89 0,97 22,21 9,94 3,03 *Total Elements: % συνολική συγκέντρωση των στοιχείων των πινάκων 1, 2, 3 στα εκπεμπόμενα αιωρούμενα σωματίδια PM μg/m Fe Mg Zn Al Ba Cu Cd 15 μg/m Cr Mn Co Ni As Hg Pb Σχήμα 3. Μέσος όρος συγκεντρώσεων μετάλλων (Fe, Mg, Zn, Al, Ba, Cu, Cd) και (Cr, Mn, Co, Ni, As, Hg, Pb) σε μg/m 3 Βαρέα μέταλλα, τα οποία είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον όπως As και Hg βρέθηκαν σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στις εργαστηριακές συνθήκες με 20% Ο 2 στα απαέρια καθώς επίσης και στο τζάκι. Σχετικά με το σύνολο των μετάλλων, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εμφανίζονται στις συνθήκες καύσης σε τζάκι και οι χαμηλότερες στις σόμπες πέλλετ. Επιπλέον όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3, το σύνολο των στοιχείων που μετρήθηκαν ως προς τα εκπεμπόμενα ανά συνθήκη καύσης σωματίδια PM 10 βρίσκεται κοντά στις αναμενόμενες τιμές σύμφωνα με τη βιβλιογραφία [5]. Μόνο στην περίπτωση της ατελούς καύσης σε εργαστηριακές συνθήκες με 20% Ο 2 διαπιστώθηκε μικρό ποσοστό των μετάλλων, που μελετήθηκαν στα ΡΜ 10 σωματίδια, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες πραγματικές συνθήκες καύσης. Όσον αφορά τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκπομπών βαρέων μετάλλων από καύση βιομάζας σε εστίες καύσης αυτά δεν έχουν θεσπιστεί ακόμα, γεγονός που καθιστά τέτοιου είδους μελέτες αναγκαίες ως πηγή πληροφοριών και αναλύσεων.

6 As 1,40 1,20 1,00 μg/m 3 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 100% Ελάτη Σχήμα 4. Μέσος όρος συγκέντρωσης του αρσενικού (As) για το πέλλετ 100% Ελάτη σε 5 διαφορετικές συνθήκες καύσης σε μg/m 3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και τοξικών στοιχείων σε αιωρούμενα σωματίδια PM 10 που εκπέμπονται από διάφορα είδη βιομάζας σε διαφορετικές συνθήκες καύσης τους. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η ποιότητα των καυσίμων από ξύλο, η οποία εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες και τη χημική σύνθεσή τους, έχει άμεση επίδραση στη διαμόρφωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων. Υψηλής ποιότητας καύσιμα είναι εκείνα χωρίς προσμίξεις όπως συντηρητικά, κόλλα, χρώμα, αλάτι και άμμο, και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Εκτός από τον τύπο του καυσίμου, άλλες παράμετροι που επηρεάζουν άμεσα τις εκπομπές PM 10 είναι η ποσότητα του καυσίμου και κυρίως το ποσοστό οξυγόνου στα απαέρια. Οι σόμπες πέλλετ είχαν τις χαμηλότερες εκπομπές PM 10 σε αντίθεση με παλιές συσκευές τεχνολογίας, όπως το παραδοσιακό τζάκι, όπου οι εκπομπές ήταν οι υψηλότερες. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι ανάμεσα στις παραδοσιακές και σύγχρονες συσκευές τεχνολογίας, υπάρχουν διαφορές ως προς τη συγκέντρωση των τοξικών στοιχείων με αποτέλεσμα σωματίδια προερχόμενα από ατελείς συνθήκες καύσης (τζάκι) να είναι πιο τοξικά από τα σωματίδια που παράγονται υπό συνθήκες πλήρους καύσης (σόμπες πέλλετ). Γενικότερα, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να υπάρχει σωστή ενημέρωση όσον αφορά την ποιότητα της βιομάζας ως καύσιμη ύλη καθώς επίσης και την ορθή επιλογή της συσκευής καύσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Tafur-Marinos J.A., Ginepr M., Pastero L., Torazzo A., Paschetta E., Fabbri D., Zelano V., Fuel. 119:157 (2014). [2] Poddar S., Kamruzzaman M., Sujan S.M.A., Hossain M., Jamal M.S., Gafur M.A., Khanam M., Fuel. 131:43 (2014). [3] Garcia-Maraver A., Zamorano M., Fernandes U., Rabacal M., Costa M., Fuel. 119:141 (2014). [4] Olsson M., Kjallstrand J., Petersson G., J. Anal. Appl. Pyrolysis. 67:135 (2003). [5] Schmidl C., Luisser M., Padouvas E., Lasselsberger L., Rzaca M., Cruz C. R.S., Handler M., Peng G., Bauer H., Puxbaum H., Atmos. Environ. 45:7443 (2011). [6] Zosima A. and Ochsenkühn-Petropoulou M., Fresen. Environ. Bull. 24:146 (2015).

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Ζωσιμά, Μ. Όξενκιουν- Πετροπούλου Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

«Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» «Χαρτογράφηση Περιεκτικότητας Βαρέων Μετάλλων στα Προϊόντα της Εταιρείας Ιωάννης Κάντζος & ΣΙΑ Ο.Ε.» Αρ. Κουπονιού:76236336 04 000013 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μ.Π.Σ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΑΥΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ " ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε.Μ. : 3394 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Ε.Μ. : 3394 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Αθήνα ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ Α. Μπιμπίλας 1, Κ. Μπαλτά-Μπρούμα 2, Θ. Λυμπεροπούλου 2, Β. Ωραιοπούλου 1 1 Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION

Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ THE USE OF FOREST BIOMASS IN ENERGY PRODUCTION Η ΧΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καμπερίδου Βασιλική, Μπαρμπούτης Ιωάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία «Συγκεντρώσεις βαρέων και τοξικών μετάλλων, με έμφαση στον υδράργυρο, σε δείγματα από την περιοχή των Χανίων. Διερεύνηση ανθρωπογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μέτρηση ανακλασιμότητας φίλτρων αιωρουμένων σωματιδίων (PM 10 /PM 2,5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ.Π.Μ.Σ. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μέτρηση ανακλασιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση.

Βάσει του ορισμού, η βιομάζα αποτελεί ουσιαστικά κάθε ύλη που έμμεσα ή άμεσα έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. BioMaxEff 1. Βιομάζα BioMaxEff Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/29/ΕΚ ορίζει τη βιομάζα ως «το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Κεφάλαιο 01-01 σελ. 1 01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία εφαρμογών όπως η θέρμανση, η μαγειρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Νικόλαος Αχ. Φιλιππόπουλος - Εξοπλισμός Ενεργειακής Αξιοποίησης Βιομάζας 1 ο χλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της Μεγαλόπολης

Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της Μεγαλόπολης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας Κοκκομετρική και γ-φασματοσκοπική ανάλυση δειγμάτων χώματος από την περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ «SEA DIAMOND» ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΘΗΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών»

«Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ατομική Θέρμανση Κατοικιών» Μέλη Ομάδας Εργασίας: Αμανατίδης Άνθιμος Γραμματικόπουλος Αθανάσιος Μπεζεργιάννη Στέλλα Τσιπούρας Αντώνιος Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Cd ΚΑΙ Pb ΣΤΟ ΜΕΛΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα