ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management"

Transcript

1 ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development

2 Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο να προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες στο τοµέα της διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων. Αποτελεί την πρώτη βιοµηχανία αυτού του είδους στην Ελλάδα, µια επένδυση ύψους

3 Το Ιστορικό µας (συν) Η µητρική µας εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε στον τοµέα του περιβάλλοντος. Από το 1977 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα επιπέδου για την προστασία του θαλασσίου και χερσαίου περιβάλλοντος. ραστηριοποιείται στη συλλογή και µεταφορά βιοµηχανικών αποβλήτων από το 1989.

4 Οι Εγκαταστάσεις µας Εγκαταστάθηκε στη θέση χαλυβουργικής µονάδας, η οποία λειτουργούσε µε τα παλιά πρότυπα υποβαθµίζοντας το περιβάλλον. Αποσυναρµολογήσαµε τις εγκαταστάσεις, παίρνοντας ειδικά µέτρα τροποποίησης του υδροφόρου ορίζοντα. Πριν αναπτυχθεί η νέα δραστηριότητα αναλύθηκε το έδαφος για το υφιστάµενο επίπεδο ρύπανσης. Ακολούθησε εξυγίανση του εδάφους ενώ παράλληλα πάρθηκαν ειδικά µέτρα

5 Οι Εγκαταστάσεις µας (συν) Η POLYECO A.E. βρίσκεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 35 στρεµµάτων δίπλα στα Ελληνικά Πετρέλαια Ασπροπύργου, είναι πλήρως αδειοδοτηµένη και καθ όλα έτοιµη να εξυπηρετήσει τις βιοµηχανίες - πελάτες και να συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος µειώνοντας σηµαντικά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

6 Επεξεργασία Υδαρών Οργανικών Λασπών Απόβλητα προς αξιοποίηση Λάσπες ιυλιστηρίων. Λάσπες Χηµικής Βιοµηχανίας. Απόβλητα προερχόµενα από αντιµετώπιση επίγειων ή θαλασσίων ρυπάνσεων. Πετρελαιοειδή κατάλοιπα Ναυτιλιακής δραστηριότητας.

7 Επεξεργασία Υδαρών Οργανικών Λασπών (συν) Ηκαινοτόµος παραγωγική διαδικασία στον τοµέα αυτό περιλαµβάνει: Τη µεταφορά των προς αξιοποίηση αποβλήτων, ταξινόµηση και αποθήκευσή τους σύµφωνα µε τους πλέον αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Την επεξεργασία των αποβλήτων µε σύγχρονα µηχανήµατα. Την µεταφορά στον τελικό αποδέκτη των τελικών προϊόντων σύµφωνα µε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες ασφαλείας για αξιοποίηση της θερµογόνου δυνάµεώς τους.

8 Επεξεργασία Υγρών Οργανικών Αποβλήτων Η POLYECO Α.Ε., παραλαµβάνει υγρά βιοµηχανικά απόβλητα και τα µετατρέπει σε εναλλακτικό καύσιµο για βιοµηχανική χρήση. Απόβλητα προς Αξιοποίηση: Σαπουνέλαια Γαλακτώµατα κοπής µετάλλων. Οργανικά υγρά. Οργανικοί διαλύτες. Ορισµένες κατηγορίες εργαστηριακών αποβλήτων. Μίγµατα νερού λαδιού. Υπολείµµατα καυσίµων και λιπαντικών.

9 Επεξεργασία Υγρών Οργανικών Αποβλήτων (συν) Τα απόβλητα παραλαµβάνονται µε βυτιοφόρα οχήµατα ή εντός κατάλληλων συσκευασιών. Ακολούθως, αποθηκεύονται εντός ειδικών δεξαµενών και εισέρχονται στη γραµµή παραγωγής όπου µε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία αποµονώνεται η οργανική τους φάση. Το τελικό προϊόν συσκευάζεται κατάλληλα και µεταφέρεται σε εγκεκριµένο αποδέκτη ως καύσιµη ύλη.

10 Επεξεργασία Υλικών Συσκευασίας α υλικά συσκευασίας και τα ακατάλληλα τελικά προϊόντα, τα οποία έχουν υψηλή ερµιδική αξία µπορούν να µετατραπούν σε στερεό εναλλακτικό καύσιµο. Με τη βοήθεια αυτοκινούµενης αρπάγης τροφοδοτείται ένας προκαταρτικός τεµαχιστής (shredder) ο οποίος οµογενοποιεί και προκαλεί µείωση του όγκου των υλικών της τάξης των 5 cm.

11 Επεξεργασία Υλικών Συσκευασίας (συν) Mε τη βοήθεια µεταφορικών ταινιών, τα υλικά εισέρχονται εντός ενός κοκκοποιητή (granulator), όπου τα τεµαχίδια αποκτούν τις επιθυµητές διαστάσεις βάσει των απαιτούµενων προδιαγραφών. Τέλος, τα υλικά προωθούνται στην γραµµή παραγωγής εναλλακτικού καυσίµου, προκειµένου να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και να προωθηθούν στον τελικό

12 Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης Σταθµός Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων Στις εγκαταστάσεις της POLYECO A.E. λειτουργεί ο Α ΕΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΣ σταθµός προσωρινής αποθήκευσης και µεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα.

13 Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης Σταθµός Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων(συν) Ο σταθµός αυτός δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αποθηκεύονται κατάλληλα συσκευασµένα, διάφορα είδη επικινδύνων αποβλήτων (εύφλεκτα, τοξικά, διαβρωτικά κ.λ.π), προκειµένου να αποµακρύνονται ΑΜΕΣΑ από τις εγκαταστάσεις του παραγωγού έως ότου αποσταλούν σε εγκεκριµένες εγκαταστάσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14 Εγκατάσταση Προσωρινής Αποθήκευσης Σταθµός Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων(συν) Ο σταθµός διαθέτει αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης για περίπτωση έκτακτης ανάγκης και υπογείως έχει τοποθετηθεί ειδική γεωµεµβράνη ώστε να αποκλείεται η πιθανή διαρροή υλικών στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα.

15 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων Οι εξειδικευµένες διαδικασίες αξιοποίησης αποβλήτων που ακολουθούνται στην Polyeco, απαιτούν συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους. Οι τελευταίοι πραγµατοποιούνται από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει πλήθος αναλύσεων που οδηγούν στο χαρακτηρισµό ενός αποβλήτου

16 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (συν) Ενδεικτικά αναφέρονται οι αναλύσεις σε µέταλλα (π.χ. Αs, Cd, Cu, Co, Cr, Se, Tl, Fe, Ni, Zn, Pb, Αl, Ca, Hg, Mn, Mg κ.ά.) ανιόντα (F, Cl, Br, PO 4, SO 4, NO 3, NO 2 ) πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs) πετρελαιοειδή θερµογόνο δύναµη ολικό οργανικό άνθρακα BOD, COD, TS, TSS, TDS κ.ά. οργανικό και αµµωνιακό άζωτο, λίπη και έλαια µικροβιολογικές αναλύσεις Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι σύµφωνες µε διεθνή πρότυπα (ΑSTM, EPA, ISO)

17 Όλες οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται µε εξαιρετικά ευαίσθητα µηχανήµατα, τελευταίας τεχνολογίας, όπως φασµατοφωτόµετρο εκποµπής πλάσµατος (ICP - AES) 2 αέριους χρωµατογράφους (GC ECD, GC FID) ατοµική απορρόφηση ψυχρού ατµού (CV AAS) ειδική για την ανάλυση υδραργύρου ιοντική χρωµατογραφία θερµιδόµετρο αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα αυτόµατες συσκευές Kjedhahl και Soxhlet συσκευές προσδιορισµού σηµείου ανάφλεξης καθώς και πλήθος άλλων οργάνων, όπως οξυγονόµετρο, ph µετρο, αγωγιµόµετρο, ανιχνευτή ραδιενέργειας κ.ά. polyeco Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (συν)

18 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (συν) Τα µηχανήµατα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα και σε συνδυασµό µε αυτόµατους δειγµατολήπτες, γεγονός που εξασφαλίζει αυξηµένη παραγωγικότητα. Η κινητήρια δύναµη του εργαστηρίου είναι το έµψυχο δυναµικό του, που αποτελείται από έµπειρα στελέχη, η εκπαίδευση των οποίων σε νέα τεχνολογίες και νέες δοκιµές, ανανεώνεται συνεχώς

19 Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (συν) Όλες οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στο εργαστήριο, διέπονται από πολιτική ποιότητας, η οποία εξασφαλίζει την άµεση ανταπόκριση σε αιτήµατα αναλύσεων, την τεκµηριωµένη εφαρµογή των µεθόδων, την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνεται απ τη χορήγηση διαπίστευσης από τον ΕΣΥ για την εφαρµογή δοκιµών κατά ISO : Το πεδίο διαπίστευσης περιλαµβάνει τις µεθόδους προσδιορισµού περιεχόµενου νερού προσδιορισµού µετάλλων προσδιορισµού πολυχλωριωµένων διφαινυλίων προσδιορισµού θερµογόνου δύναµης προσδιορισµού ανιόντων

20 ΚΑΛΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε... 2 2.1. ΙΣΤΟΡΙΑ...2 2.2. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...3 2.2.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Δήλωση

Περιβαλλοντική Δήλωση Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 Περιβαλλοντική Δήλωση 2009 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 761/2001 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 96/61/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (IPPC)» ΦΑΡΜΑΚΗ ΡΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΚ ΟΣΗ:1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:01/07/2011 Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 50 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν

Πρόσθετη Πληροφόρηση. Κοινωνικό Προϊόν 3. Πρόσθετη Πληροφόρηση Κοινωνικό Προϊόν Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει προσδιορίσει ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικοί μέτοχοι ή stakeholders) με τα οποία συνδιαλέγεται, επικοινωνεί ή συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272

ΑΔΑ: ΒΙΨ00-ΕΘΛ. Σχετ.: 105499, 165191, 166382, 166531, 168331, 168535, 168719, 169303, 169390, 169415, 169801, 189152, 211272 1 Υπαγωγή στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS)

BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) BASF ΗELLAS S.A. Sindos Plant Εγκατάσταση Σίνδου ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) Επιθεωρημένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Reg.No: EL-000088 Έκδοση 4 η : Φεβρουάριος 2012 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 με όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου με ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Δραστηριοποιήθηκε αρχικά στους τομείς του έτοιμου σκυροδέματος,

Διαβάστε περισσότερα

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 56 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΒΙΤΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 761/2001 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα ανάλογα µε την προέλευσή τους µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: Aστικά απόβλητα. Χαρακτηρίζονται από πολύ µεγάλο όγκο και προέρχονται από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΩΤΡΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 11535/1993 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σελ: 1 Από: 30 ION A.E., ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝ Α.Ε. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 761/2001 και 196/2006 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΡΑΒΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΡΑΒΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ/ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 11 1 ο Κεφάλαιο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1.1 Εισαγωγή Ο χηµικός είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή, άµεσα ή έµµεσα, µε όλο το φάσµα των υλικών που ο άνθρωπος χρησιµοποιεί σε µια σύγχρονη κοινωνία. Τα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα