ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Φυτοπροστατευτικά Σκευάσματα για Περονόσπορο Πατάτας εγκεκριμένα για 2014"

Transcript

1 Επαφής Μανέμπ* MANZATE 80 WP 14 Μανκοζέμπ + Φαμοξαντόν EQUATION CONTACT WG 7 Μετιράμ AVISO MONO WG 14 POLYRAM WG 14 Προπινέμπ* ANTRACOL 65 WP 14 ANTRACOL 70 WG 14 ANTRACOL 70 WP 14 Φλουαζινάμ AZZURO 50 SC 7 BANJO 50 SC 7 GAT OHARA 50 SC 7 NANDO 500 SC 7 OHAYO 50 SC 7 ZIGNAL 50 SC 7 Φολπέτ* FOLPET MAKHTESHIM 50 SC 21 FOLPET-MAKHTESHIM 80 WG 21 Χαλκός (Βορδιγάλειος) BLUERAM 20 WP 21 BORD 20 WG 21 BORD 20 WP 21 BORDELESA 20 SC 21 BORDELESA 20 WP 21 BORDELESA ULTRA 20 WG 21 BORDO 20 WG 21 BORDO 20 WP 21 BORDO MIX 25 WG 21 BORDO MIX 25 WP 21 BORDOPHYT 20 WP 21 BOUILLIE 20 WP 21 CALDO BORDELES VALLES 20 WG 21 CALDO BORDELES VALLES 20 WP 21 COPPERGAN 20 WP 21 COPPERPLUS 20 WG 21 COPPERPLUS 20 WP 21 CUPROFIX DISPERSS 20 WG 21 ECORAM 20 WP 21 P.B. MANICA 20 WP 21 POLTIGLIA CAFFARO 20 WG 21 POLTIGLIA CAFFARO 20 WP 21 SEGEZAN 20 WP 21 ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ CEREXAGRI 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP 21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ-ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ 20 WP21 ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20 WP 21

2 Επαφής Χαλκός (Βορδιγάλειος) + Μανέμπ CUPERTINE M 21/8 WP 21 CUPROFIX M WP 21 Χαλκός (Θειοχαλκίνη) ΑΜΠΕΛΟΧΑΛΚΙΝΗ 4/40 DP 21 ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP 21 ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 40/4 DP 21 ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ ΣΕΓΕ 2.8/40 DP 21 ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-XHM 40/4 DP 21 ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ-ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 4/40, DP 21 ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΥΧΟ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 2,8/40 DP 21 Χαλκός (όξ. Θεϊι. (τριβασικός)) CUPROFIX ULTRA 40 WG 21 CUPROXAT 19 SC 21 TRI-MASTER 19 SC 21 Χαλκός (Οξυχλωριούχος) CHECK 50 WG 7 CHECK 50 WP 21 COUPRADIN 50 WP 21 COUPRADIN 52 SC 21 COUPRADIN 70 SC 21 COURE FLOW 52 SC 21 COURE VALLES 50 WG 21 COURE VALLES 50 WP 21 CULIN 50 WP 21 CUPRAFOR 50 WP 21 CUPRAVIT OB 50 WP 21 CUPRIN 50 WP 21 CUPROSSINA 50 WP 7 CUPROSTAR 50 WP 21 CURENOX 50 WG 21 NUCOP 50 WG 21 OXIBLUE 50 WP 21 OXYPLUS 50 WP 7 OXYRAM 50 WP 21 RAMSIDE 50 WP 7 ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 35 WP 21 ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP 21 ΚΟΠΕΡΙΛ 35 WP 21 ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WG 21 ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WP 21 ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP 21 ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP 21 ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP 21 ΠΡΟΧΑΛΚ 50 WP 7 ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP 21 ΟΞΥΧΛ. ΧΑΛΚΟΣ - AQQUOS 50 WP 7 ΟΞΥΧΛ. ΧΑΛΚΟΣ IQV ITALIA 50 WP 7 ΟΞΥΧΛ. ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50 WP 21 ΟΞΥΧΛ. ΧΑΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP 21 ΟΞΥΧΛ. ΧΑΛΚΟΣ-ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 35 WP 21 2 από 5

3 Επαφής Χαλκός (Υδροξείδιο) BLUE SHIELD 50 WG 7 BLUE SHIELD 50 WP 7 CHAMP 36,3 SC 7 CHAMP 37,5 WG 21 COPPAN 25 WG 21 COPPERBLAU-N 50 WP 7 COPPERCIDE 50 WP 7 CORONA 30 WG 7 CORONA 36 SC 21 CUPRICO 50 WP 21 CURACOP 50 WP 21 CURACOP XT 25 SC 21 CURACOP XT 25 WG 21 CURACOP XT 50 WG 21 FANCY 50 WG 7 FANCY 50 WP 7 FULCOPP 50 WP 7 FUNGURAN-OH 30 SC 21 FUNGURAN-OH 50 WP 7 HELIOCUIVRE 40 SC 21 HIDROCOB 50 WP 21 HYDROMICRON 50 WP 7 HYDRORAM 50 WP 7 HYDROX 19 SL 21 JADE 30 WG 21 JADE 40 WG 21 KOCIDE WG 21 KOCIDE 40 WG 21 KOCIDE OPTI 30 WG 7 OXYDROL 40 WG 21 OXYDROL 50 WP 7 PANCOP 50 WP 7 XYDROCOURE 36 SC 21 XYDROCOURE 40 WG 7 XYDROCOURE 50 WP 7 YPER 50 WP 7 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP 21 ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP 7 Μανκοζέμπ * AGRIZEB 80 WP 7 CAIMAN 80 WP 7 CEKUPOLICAR MZ CEQUISA 80 WP 7 DITHANE 75 WG 7 DITHANE M WP 7 DITHANE M-45 Blue 72 WP 7 GOLDFIX 80 WP 7 MAGIC 72 WP 7 MAGIC 80 WP 7 3 από 5

4 Επαφής Μανκοζέμπ * MANCOPLUS 80 WP 7 MANCORON 72 WP 7 MANCORON 80 WP 7 MANCOTHANE 75 WG 7 MANCOTHANE 80 WP 7 MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP 7 MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP 7 MANCOZEB ΒΙΟΡΥΛ 80 WP 7 MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP 7 MANFIL 75 WG 7 MANFIL 80 WP 7 MANZEB 80 WP 7 MICENE 80 WP 7 MUCARB 80 WP 7 NEMISPOR 80 WP 7 TRIMANOC 72 WP 7 TRIMANOC 75 WG 7 TRIMANOC 80 WP 7 VERTICAL 80 WP 7 VONDOZEB 72 WP 7 VONDOZEB 80 WP 7 ZEBRAC 80 WP 7 ΜΑΖΟΛΑΝ 80 WP 7 Μανκοζεμπ + Χαλκός (Οξυχλ) * KRAMON 32/11,4 WG 21 MANCO 32/11,4 WP 21 ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11,4 WP 21 Χαλκός (Οξυχλ) + Μανκοζεμπ * MICERAM 32/11,4 WP 21 Ζοξαμιντ + Μανκοζεμπ ELECTIS-750WG 7 Χαλκός (Οξυχλ) + Φολπέτ (έως 05/14)2 COURE F 30/15 WG 21 Μετιραμ + Αμετοκτραντιν ENERVIN TOP 12/44 WG (τώρα ORVEGO) 7 Διελασματική Μαντιπροπαμίντ REVUS 25 SC 3 Μπενθιαβαλικαρμπ + Μανκοζέμπ VALBON 7 Συμοξανίλ + Μανκοζέμπ ALKAZAR 4/40 WG 21 ALPER PLUS 4,5/68 WG 21 CIKEYMAN 4/40 WP 21 CURZATE M 4,5/68 WP 21 CURZATE M 4/40 WG 21 MOXIMATE 505 WP 21 RECOVER MZ 4/40 WP 21 REVIVAL 4/40 WP 21 SIROCCO M 4/40 WP 21 VIRONEX 4/40 WP 21 VITENE Combi 4/40 WP 21 ZETANIL COMBI 4/40 WP 21 ΧΕΛΛΑΣΥΜ 4/40 WP 21 Συμοξανίλ + Φαμοχαντόν EQUATION PRO 22,5/30 WG 14 Συμοξανίλ + Χαλκός (Οξυχλ) BAIA Cu 4,2/39,75 WP 21 4 από 5

5 Διελασματική Συμοξανίλ + Χαλκός (Οξυχλ) CUPERATE 4,2/39,75 WG 21 CURZATE R 4,2/39,75 WG (νέο ον SIROCCO) 21 MYTHOS 4,2/39,75 WP 21 RECOVER Cu 4,2/39,75 WP 21 VIRONEX COURE 4,2/39,75 WP 21 VITENE Cu 4,2/39,75 WP 21 ZETANIL Cu 4,2/39,75 WP 21 SIROCCO R 4,2/39,75 WP ( π. CURZATE) 21 Συμοξανίλ + Χαλκός (Υδροξείδιο) CURZATE /25 WG 21 Συμοξανίλ+ Μανκοζέμπ MOXIMATE 4/40 WP 21 Συμοξανίλ + Μανέμπ * ALPER 4/64 WP 21 CYMONEB 4/64 WP 21 Συμοξανίλ + Χαλκός (Βορδ) + Μανέμπ * CUPERTINE SUPER WP 21 Συμοξανιλ + Χλωροθαλονίλ * CYMONIL SC 30 Διασυστηματική Ιπροβαλικάρμπ + Χαλκός (Οξυχλ) MELODY COMPACT WP 7 Μεταλαξύλ + Μανκοζέμπ ARMETIL ΜΖ 7,5/56 WP 28 METMAN MZ 7,5/56 WP 28 MEVAXIL 7,5/56 WP 28 Μεταλαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ) ARMETIL COURE 8/40 WP 28 MEVAXIL COURE 8/40 WP 28 RIMEXYL 8/40 WP 28 Μεταλαξύλ-μ + Χαλκός (Οξυχλ) Ridomil Gold Plus 42,5 WP 21 Μπεναλαξύλ + Μανκοζέμπ GALBEN M 8-65 WP 7 Μπεναλαξύλ + Χαλκός (Οξυχλ) TAIREL C 4-33 WP 28 Μπεναλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ FANTIC M 4-65 WP 14 Ντιμεθομόρφ + Μανκοζέμπ ACROBAT 7,5/66,7 WG 14 Ντιμεθομόρφ + Χαλκός (Οξυχλ) FORUM 6/40 WP 21 Ντιμεθομορφ+ Αμετοκτραντιν ORVEGO 30/22.5 SC (πρ. ENERVIN) 7 Προπαμοκάρμπ PREVICUR Ν 72,2 SL 15 PROMESS 72,2 SL 15 Προπαμοκάρμπ + Φλουοπικολιντ VOLARE 687,5 SC 7 Φοσετύλ-Αλ ALIETTE 80 WG 3 Φοσετύλ-Αλ + Μανκοζέμπ ALFIL DUPLO WP 21 ALIAL DOBLE 21 FOSBEL PLUS WP 21 KATANGA MAN 21 Μεταλαξύλ-μ + Φλουαζινάμ EPOK 600 EC 14 Μεταλαξύλ-μ + Μανκοζέμπ Ridomil Gold MZ 68 WG 28 Μεταλαξύλ-μ + Χλωροθαλονίλ FOLIO GOLD 3,6/50 SC 14 Ιπροβαλικάρμπ + Προπινεμπ * MELODY DUO WP 14 Ντιμεθομόρφ + Πυρακλοστρομπίν CABRIO DUO 4/7,2 EC 3 COACH PLUS 3 5 από 5