Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα (Σκευάσματα) για το Αμπέλι έτους 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα (Σκευάσματα) για το Αμπέλι έτους 2014"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Τηλ.: , Fax: , Πληροφορίες: Πέττας Ν. Πάτρα, 17 Μαρτίου 2014 ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα - Βακτηριοκτόνα (Σκευάσματα) για το Αμπέλι έτους 2014 Ampelomyces quisqualis (Επι & Οιν) Ampelomyces quisqualis AQ 10 WG Aureobasidium pulluans Aureobasidium pulluans BOTECTOR Bacillus subtilis Bacillus subtilis SERENADE MA ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ azoxystrobin QUADRIS 25 SC QUADRIS MA 9.35/50 SC ΘΕΙΑΦΙ sulphur AZUFRIL 98,5 DP AZUPEC 80 WG AZUPEC 80 WP BIOSULF 96 DP COSAVET 80 WG ECOSULF 80 WG FLOSUL 72 SC FLUIDOSOUFRE 99 DP FRAME 80 WG GIALLO PRIMOSOLE 93 DP GOLDSULF 80 WP HELIOSOUFRE 70 SC KUMULUS S 80 WG LAINZUFRE 80 WG MICROTHIOL SPECIAL 80 WP ORCA 80 WG ORCA 80 WP PENNTHIOL 80 WG POL-SULPHUR 80 WG POL-SULPHUR 80 WP SEGETHION 80 WG SILVANUS 80 WG 1 / 13

2 SOFREVAL 80 WG SULFE 80 WP SULFE GOLD 80 WG SULFOMAT 80 WG SULFOMAT 96 DP SULFUR AFEPASA 80 WG SULFUR AFEPASA 96 DP SULFYL 80 WP SULPHUR AFEPASA 650 SC SULPHUR AFEPASA 72 SC SULPHUR AFEPASA 80 WP SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 80 WP SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 96 DP THIOQUIM 80 WG THIOSPERSE 80 WG THIOVIT 80 WG WETTASUL 96 DP ZAN 72 SC ZAN 80 WG ZAN 80 WP ZAN 96 DP ZAPPY 96 DP ZOLVIS 80 WG ZOLVIS 96 DP ΘΕΙΟ SULPHUR HELLAS 96 DP ΘΕΙΟ United Phosphorus Ltd 98 DP ΘΕΙΟ-ELFE 96 DP ΘΕΙΟ-HEADLAND 72 SC ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 WG ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ (Οιν) thiophanate-methyl ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50 SC ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG ΘΕΙΡΑΜ (Οιν) thiram GRANUFLO 80 WG THIRAPHO 80 WG ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ (Επι & Οιν) iprodione ARVAK WG CAMPATCH 50 SC DRIZA WG KARBEL 50 WG NICOVELL 50 SC REBUT 50 WG ROVRAL 75 WG ROVRAL AQUAFLO 50 SC SABUESO 50 WG 2 / 13

3 ΚΑΛΙΟ ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ (Επι & Οιν) potassium hydrogen carbonate ARMICARB 85 SP ΚΑΠΤΑΝ απαγορευση captan απαγόρευση CAPTAN-GREENFARM 83 WP MERCURY 83 WP ΚΑΠΤΑΝ Ευθυμιάδη 83 WP ΚΙΝΟΞΙΦΕΝ (Επι & Οιν) quinoxyfen HELIOS 250 SC ΚΡΕΣΟΞΙΜ ΜΕΘΥΛ kresoxim-methyl APLARIS 50 WG FERANTO 50 WG FERANTO TOP STROBY 50 WG ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ (πολυσακχαρίτης) laminarin VACCIPLANT ΜΑΝΕΜΠ maneb CUPROFI M WP MANZATE 80 WP TRIMANGOL 75 WG TRIMANGOL 80 WP ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ (Επι & Οιν) mancozeb AGRIZEB 80 WP CAIMAN 80 WP CEKUPOLICAR MZ CEQUISA 80 WP DITHANE 75 WG DITHANE M WP DITHANE M-45 Blue 72 WP GOLDFI 80 WP KATANGA MAN KRAMON 32/11,4 WG MAGIC 72 WP MAGIC 80 WP MANCOPLUS 80 WP MANCORON 72 WP MANCORON 80 WP MANCOTHANE 75 WG MANCOTHANE 80 WP MANCOZEB AGROTECHNICA 80 WP MANCOZEB ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ 80 WP MANCOZEB ΒΙΟΡΥΛ 80 WP MANCOZEB ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 72 WP 3 / 13

4 MANFIL 75 WG MANFIL 80 WP MANZEB 80 WP MICENE 80 WP MUCARB 80 WP NEMISPOR 80 WP TRIMANOC 72 WP TRIMANOC 75 WG TRIMANOC 80 WP VERTICAL 80 WP VONDOZEB 72 WP VONDOZEB 80 WP ZEBRAC 80 WP ΜΑΖΟΛΑΝ 80 WP ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ mandipropamid REVUS 25 SC ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ (Επι & Οιν) mepanipyrim FRUPICA 50 WP ΜΕΠΤΥΛΝΤΙΝΟΚΑΠ (Επι & Οιν) meptyldinocap KARATHANE STAR 35 EC POLKA 350 EC SLASH 35 EC ΜΕΤΙΡΑΜ ΣΥΜΠΛΟΚΟ (Επι & Οιν) metiram AVISO MONO WG POLYRAM WG ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ metrafenone ATTENZO STAR 50 SC VIVANDO 50 SC ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ boscalid CANTUS 50 WG FILAN STAR 50 WG ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΪΤ bupirimate NIMROD 25 EC ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ myclobutanil FUNGIBEN 12,5 EC KEYNILBU 12,5 EC MYCLOBUTANIL DAS 4,5 EW MYCLOBUTANIL SHARDA POLSKA 12,5 EC MYCLOFIL 12,5 EC MYCLOFIL 24 EC 4 / 13

5 SYSTHANE 12 EC SYSTHANE 20 EW SYSTHANE 24 EC SYSTHANE 4,5 EW SYSTHANE 6 SC SYSTHANE ECOZOME 45 EW THIOCUR 20 SC ZURAN 4,5 EW ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ dithianon DELAN 50 SC DELAN 70 WG DITHIANON - BASF 70 WG ΝΤΙΜΕΤΟΜΟΡΦ dimethomorph DIMENTO 500 SC ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ penconazole CONFER 10 EC DOURO 10 EC TOPAS 100 EC TOPAS 20 EW ΠΡΟΚΟΥΙΝΑΖΙΝΤ proquinazid TALENDO 20 EC ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ (Επι & Οιν) propineb ANTRACOL 65 WP ANTRACOL 70 WG ANTRACOL 70 WP ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΛ pyrimethanil PYRUS 400 SC SCALA 40 SC ΣΑΙΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ cyproconazole ATEMI 10 WG CADDY 10 WG LANDED 10 WG ΣΙΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ cyflufenamid CIDELY 50 EW CYFLAMID 5 EW ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ (Επι & Οιν) spiroxamine PROSPER 500 EC SPIRO ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ 5 / 13

6 tebuconazole ALTIS 25 EW BOUNTY 43 SC BUZZ 25 EW CRONOS 25 EW FEZAN 25 EW FOLICUR 25 WG HADRON 25 EW MYSTIC 25 EC ODIN 25 EW PASSWORD 25 EW TEBUCONAZOLE SHARDA 25 EW TEBUCONAZOLE SHARDA 25 WG TEBUCONAZOLE SHARDA BALKAN 25 EW TEBUCONAZOLE SHARDA POLSKA 25 EW TEBUCONAZOLE SHARDA ΕΛΛΑΣ 25 EW TEBUCUR 25 EW TEBUENO 20 EW TEBU-MA 20 EW TEBUSIP 25 EW ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ tetraconazole DOMARK 10 EC ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ triadimenol BAYFIDAN 250 EC BAYFIDAN 312 SC BAYFIDAN 5 WG SHAVIT 25 EC ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ trifloxystrobin CONSIST 50 WG FLINT 50 WG TWIST 50 WG ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ (Οιν) fenhexamid Teldor 50 WG ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ fenbuconazole INDAR 5 EW ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ (Επι & Οιν) fluazinam BANJO 50 SC NANDO 500 SC OHAYO 50 SC ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΛ (Επι & Οιν) fludioxonil GEOE 50 WG 6 / 13

7 ΦΟΛΠΕΤ folpet FOLPET-MAKHTESHIM 80 WG QUADRIS MA 9.35/50 SC ΦΟΣΕΤΥΛ - ΑΛ (Οιν) fosetyl aluminium ALFIL 80 WP ALIAL 80 WG ALIETTE 80 WG FOSALUM 80 WP FOSBEL 80 WG FOSBEL 80 WP KATANGA 80 WP KATANGA MAN POMBAL 80 WP ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΔ. ΠΟΛΤΟΣ) (Επι & Οιν) Cu, calcium copper sulfate, σε Cu BLUERAM 20 WP BORD 20 WG BORD 20 WP BORDELESA 20 SC BORDELESA 20 WP BORDELESA ULTRA 20 WG BORDO 20 WG BORDO 20 WP BORDO MI 20 SC BORDO MI 25 WG BORDO MI 25 WP BORDOPHYT 20 WP BOUILLIE 20 WP CALDO BORDELES VALLES 20 WG CALDO BORDELES VALLES 20 WP COPPERGAN 20 WP COPPERPLUS 20 WG COPPERPLUS 20 WP CUPROFI DISPERSS 20 WG CUPROFI M WP ECORAM 20 WP MANIFLOW 12,4 SC P.B. MANICA 20 WP POLTIGLIA CAFFARO 20 WG POLTIGLIA CAFFARO 20 WP SEGEZAN 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ CEREAGRI 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP 7 / 13

8 ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ 20 WP ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20 WP ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ) Cu, copper oxychloride, σε Cu CHECK 50 WG CHECK 50 WP COUPRADIN 50 WP COUPRADIN 52 SC COUPRADIN 70 SC COUPRADIN P 35 SC COUPRADIN P 35 WG COUPRADIN P 50 WG COURE FLOW 38 SC COURE FLOW 52 SC COURE FLOW 70 SC COURE VALLES 50 WG COURE VALLES 50 WP CULIN 50 WP CUPRAFOR 50 WP CUPRAVIT OB 50 WP CUPRIN 50 WP CUPROSSINA 50 WP CUPROSTAR 50 WP CURENO 50 WG KRAMON 32/11,4 WG NEORAM 37,5 WG NUCOP 50 WG OIBLUE 50 WP OYPLUS 50 WP OYRAM 50 WP PASTA CAFFARO 38,25 SC RAMSIDE 50 WP VITARAM 30 SC ZETARAM 30 SC ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 35 WP ΓΕΩΧΑΛΚΟΣ 50 WP ΚΟΠΕΡΙΛ 35 WP ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WG ΚΟΠΕΡΙΛ 50 WP ΚΟΥΠΡΑΧΛΩΡ 50 WP ΚΟΥΠΡΟΛ 50 WP ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ - AQQUOS 50 WP ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ IQV ITALIA 50 WP ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 50 WP ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP 8 / 13

9 ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ-ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 35 WP ΠΡΟΧΑΛΚ 50 WP ΧΑΛΚΟΡΑΛ 50 WP ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ) Cu, tribasic copper sulfate, σε Cu CUPROFI ULTRA 40 WG CUPROAT 19 SC TRI-MASTER 19 SC ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ) Cu, copper hydroxide, σε Cu BLUE SHIELD 50 WG BLUE SHIELD 50 WP CHAMP 36,3 SC CHAMP 37,5 WG CHAMPION 50 WP COPPAN 25 WG COPPERBLAU-N 50 WP COPPERCIDE 50 WP COPPERHY 50 WP CORONA 30 WG CORONA 36 SC CUPRAVIT 35 WP CUPRICO 50 WP CURACOP 40 WG CURACOP 50 WP CURACOP T 25 SC CURACOP T 25 WG CURACOP T 50 WG CURSIVO 20 SC CURSIVO 20 WG FANCY 50 WG FANCY 50 WP FULCOPP 50 WP FUNGURAN-OH 30 SC FUNGURAN-OH 50 WP HELIOCUIVRE 40 SC HIDROCOB 50 WP HidroStar 40 WG HYDRO BLUE 20 WG HYDROMICRON 50 WP HYDRORAM 50 WP HYDRO 19 SL JADE 30 WG JADE 40 WG KOCIDE WG KOCIDE 40 WG KOCIDE OPTI 30 WG MACC Super 36 SC 9 / 13

10 OIDRATO CAFFARO 27 SC OYDROL 40 WG OYDROL 50 WP PANCOP 50 WP VITRA 40 WG IDROCOPP 40 WG YDROCOURE 36 SC YDROCOURE 40 WG YDROCOURE 50 WP YPER 50 WP ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ + ΜΕΤΙΡΑΜ (Επι & Οιν) ametoctradin + metiram ENERVIN TOP 12/44 WG ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ zoxamide + mancozeb ELECTIS 750 WG ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ ΘΕΙΙΚ ΤΡΙΒ zoxamide + tribasic copper sulfate AMALINE FLOW ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ iprovalicarb + copper oxychloride MELODY COMPACT WP ΚΡΕΣΟΞΙΜ-ΜΕΘΥΛ + ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ kresoxim-methyl + boscali COLLIS 20/10 SC ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ (Επι & Οιν) mandipropamid + mancozeb PERGADO MZ 5/60 WG ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ mandipropamid + copper oxychloride PERGADO C ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ metalaxyl + mancozeb ARMETIL ΜΖ 7,5/56 WP MATSIL MZ 7,5/56 WP METMAN MZ 7,5/56 WP MEVAIL 7,5/56 WP ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΦΟΛΠΕΤ metalaxyl + folpet ARMETIL COMBI 10/40 WP ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ metalaxyl + copper oxychloride, σε Cu ARMETIL COURE 8/40 WP MEVAIL COURE 8/40 WP RIMEYL 8/40 WP ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΦΟΛΠΕΤ(Οιν) 10 / 13

11 metalaxyl-m + folpet Acylon Gold Combi 45 WG ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ metalaxyl-m + mancozeb Ridomil Gold MZ 68 WG ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ metalaxyl-m + copper oxychloride, σε Cu Ridomil Gold Plus 42,5 WP ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ benalaxyl + copper oxychloride, σε Cu TAIREL C 4-33 WP ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ-Μ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ benalaxyl + mancozeb GALBEN M 8-65 WP benalaxyl-m + mancozeb FANTIC M 4-65 WP ΜΠΕΝΘΕΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ + ΦΟΛΠΕΤ (Οιν) benthiavalicarb-isopropyl + folpet VINCARE WG ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ (Επι & Οιν) benthiavalicarb-isopropyl + mancozeb VALBON ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ dimethomorph + mancozeb ACROBAT 7,5/66,7 WG ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ dimethomorph + dithianon FORUM GOLD 15/35 WG ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ dimethomorph + pyraclostrobin CABRIO TEAM 6.7/12 WG SIMVIA 6.7/12 WG ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΦΟΛΠΕΤ dimethomorph + folpet FORUM Star 11,3/60 WG ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ dimethomorph + copper oxychloride, σε Cu FORUM 6/40 WP ΝΤΙΦΕΚΟΝΑΖΟΛ + ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ (Επι & Οιν) difenoconazole + cyflufenamid DYNALI 60/30 DC ΣΙΜΟΞΑΝΙΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ cymoxanil + mancozeb ZETANIL COMBI 4/40 WP ΣΙΜΟΞΑΝΙΛ + ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛ) cymoxanil + Cu, copper oxychloride, σε Cu ZETANIL Cu 4,2/39,75 WP ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΛ + ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΛ 11 / 13

12 cyprodinil + fludioxonil SWITCH 25/37.5 WG για ερασιτεχνική χρήση ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ cymoxanil + mancozeb CIKEYMAN 4/40 WP CURZATE M 4/40 WG MOIMATE 505 WP MYTHOS M 4/40 WP RECOVER MZ 4/40 WP SIROCCO M 4/40 WP VITENE Combi 4/40 WP ΧΕΛΛΑΣΥΜ 4/40 WP ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ cymoxanil + famoxadone EQUATION PRO 22,5/30 WG ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ cymoxanil + Cu, calcium copper sulfate + maneb CUPERTINE SUPER WP ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ cymoxanil + copper oxychloride BAIA Cu 4,2/39,75 WP CUPERATE 4,2/39,75 WG CURZATE R 4,2/39,75 WG MYTHOS 4,2/39,75 WP RECOVER Cu 4,2/39,75 WP SIROCCO R 4,2/39,75 WP VIRONE COURE 4,2/39,75 WP VITENE Cu 4,2/39,75 WP ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ + ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞ cymoxanil + copper hydroxide, σε Cu CURZATE /25 WG ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ tebuconazole + trifloxystrobin NATIVO 75 WG ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ + ΦΛΟΥΟΠΥΡΑΜ (Οιν) tebuconazole + fluopyram LUNA EPERIENCE SC ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ + ΦΟΛΠΕΤ (Επι & Οιν) triadimenol + folpet ANTRACOL COMBI 65/2 WP SHAVIT-F 70/1,5 WP SHAVIT-F 70/2 WG ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ (Επι & Οιν) famoxadone + mancozeb EQUATION CONTACT WG ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ + ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ fluopicolide + propineb PASADOBLE 70 WG 12 / 13

13 ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ fosetyl aluminium + mancozeb ALFIL DUPLO WP ALIAL DOBLE FOSBEL PLUS WP ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ fosetyl aluminium + fenamidone MILDE WG ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ (Επι & Οιν) fosetyl aluminium + fluopicolide PROFILER 71,11 WG ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΦΟΛΠΕΤ fosetyl aluminium + folpet MIKAL 50/25 WG ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ (Επι & Οιν) fosetyl aluminium + copper oxychloride ALIETTE-BORDEAU 25/25 WP ΧΑΛΚΟΣ + ΜΑΝΕΜΠ (Επι + Οιν) Cu, calcium copper sulfate + maneb CUPERTINE M 21/8 WP ΧΑΛΚΟΜΑΚ 17/17 WP ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ + ΘΕΙΟ Cu, copper oxychloride + sulphur ΑΜΠΕΛΟΧΑΛΚΙΝΗ 4/40 DP ΘΕΙΟΧΑΛΚΙΝΗ 1 DP ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ 40/4 DP ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ ΣΕΓΕ 2.8/40 DP ΘΕΙΟ-ΧΑΛΚΟΣ ΦΑΡΜΑ-HM 40/4 DP ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΣ-ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 4/40, DP ΘΕΙΟΧΑΛΚΟΥΧΟ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 2,8/40 DP ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ Cu, copper oxychloride + mancozeb MANCO 32/11,4 WP MICERAM 32/11,4 WP ΧΕΛΛΑΖΑΝ-ΜΑ 32/11,4 WP ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ + ΦΟΛΠΕΤ (Επι & Οιν) Cu, copper oxychloride + folpet COURE F 30/15 WG 13 / 13

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικός Κατάλογος

Περιγραφικός Κατάλογος Περιγραφικός Κατάλογος COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αιγιαλείας 54, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 211 1769, FAX 211 1769 150 www.compo-expert.gr compohellas@compo.com SCAN TO FIND OUR WEBSITE Compo Expert Hellas Application

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΘ-Ρ7Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 12 / 2013 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.118894 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΉΜΑ EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΊΑΣ ΝΟΣΗΜΆΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.4.2014 L 106/7 ΚΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 354/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης πριλίου 2014 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα / 3 / 2015 Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 18:00 Υποδοχή συνέδρων Εγγραφές Ανάρτηση εικονογραφημένων εργασιών (posters) 20:00 Εκδήλωση υποδοχής συνέδρων στο ξενοδοχείο Porto Palace ΤΡΙΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 08:30

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.:

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Κοιν.: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 93203 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 3451/37816 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαθέσιμα χρώματα Available Colours Golden Oak Νussbaum Sapeli (Mahagoni) t r a d i t i o n a l PVC 9160 ΑBS 8160 Glass with rail PVC 9161 ΑBS 8161 t r a d i t i o n a l PVC & ABS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011

nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ nkoto@tee.gr ISO 23500:2011 ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες

Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ολοκληρωµένη διαχείρηση των µυκητολογικών ασθενειών της τοµάτας σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός διαδικασίας για την Προστασία των υφιστάμενων ονομασιών οίνων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληροφορίες: Σ. Ρηγάκης, Δ. Δέδε Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔΧΒ-Μ5Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 11-3 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 2758/30637 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθνα, 31-1 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 92365 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα