Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα"

Transcript

1 Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 1 BRAI 10 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 10% Pyriproxyfen 2 CYREN 48 EC 48% Chlorpyriphos 3 CYREN GR % Chlorpyriphos 4 6 DILIGER 48 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς DIMETHOATE CHEMINOVA BULGARIA FESTOR 10 EC 7 FUMITOXIN TB 8 LAMBDASTAR 2, WG 48% Chlorpyriphos 40% Dimethoate 10% Alpha- Cypermethrin % Aluminium Phosphide 2,% Lambda- Cyhalothrin 9 PERFEKTHION 40 EC 40% Dimethoate 10 POLECI 2, EC 2,% Deltamethrin Π.Φ. 20ml Χ 24 Π.Φ. 1L Χ 12 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 1L Χ 10 Π.Φ. L Χ 4 ΣΑΚΟΣ 10Κg Χ 2 ΣΑΚΟΣ 2Κg Χ 1 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. L Χ 4 Π.Φ. 1L Χ 10 Π.Φ. L Χ 4 Π.Φ. 40ml Χ 48 Π.Φ. 200ml Χ 24 Π.Φ. 400ml Χ 10 A.Φ. 100gr Χ 14 ΣAK. 200gr X 0 ΣAK. 20gr X 0 ΣAK. 400gr X 3 ΣAK. 00gr X 30 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 10 Π.Φ. 10ml Χ 80 Π.Φ. 0ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. L Χ 4 1

2 EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (...ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 11 SHARIMIDA 20 SL 12 YPSITOXIN 6 GE 20% Imidacloprid 6% Aluminium Phosphide Π.Φ. 10ml Χ 80 Π.Φ. 0ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 12 A.Φ. 960gr Χ 12 AΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ 1 2 DIABLO 10 WP Αποκλειστικοί Συνδιανομείς FATAL 1,8 EW Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 10% Hexythiazox 1,8% Abamectin ΣΑΚ. 80gr X 30 ΣΑΚ. 400gr X 20 Π.Φ. 100ml Χ 2 Π.Φ. 20ml Χ 20 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L X 12 ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΤΟΚΤΟΝΑ 1 METALDEHYDE SHARDA HELLAS GB % Metaldehyde ΣΑΚ. 200gr X 4 ΣΑΚ. 00gr X 18 ΣΑΚ. 1Kg X 20 ΣΑΚΟΣ Kg X 4 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 2

3 ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1* 2* NITROPOL 97,6 EC NITROPOL-O 97,6% Paraffinic Oil 60,4% Paraffinic Oil Π.Φ. 100cc Χ 32 Π.Φ. 200cc Χ 28 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. L Χ 4 Π.Φ. 10L Χ 1 Π.Φ. 20L Χ 1 Π.Φ. 20cc Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 Π.Φ. L Χ 4 Π.Φ. 10L Χ 1 Π.Φ. 20L Χ 1 ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1 POLYCHLOR SL % Mepiquat Chloride ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Φ. 1L X 10 Π.Φ. 3L X 4 1 PERMETHRIN 2EC ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ 2 DELTASECT WP 2% Permethrin 2,% Deltamethrin Ψεκάσιμο Π.Φ. 100ml X 32 Π.Φ. 00ml X 28 Π.Φ. L X 4 Χ.Σ. 0gr X 30 Χ.Σ. 100gr X 30 Χ.Σ. 200gr X 30 Χ.Σ. 00gr X 20 Χ.Σ. 1Kg X 20 3 RESULT 6SC 6% Alpha-Cypermethrin Π.Φ. 0ml Χ 80 4 RATAK 0,00RB Ετοιμόχρηστο δόλωμα Αποκλειστικοί Συνδιανομείς RATAK Gold Ετοιμόχρηστο δόλωμα με κόκκους σιτηρών Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 0,00% Difenacoum 0,00% Difenacoum ΧΤ 10gr Χ 40 XT 400gr X 6 ΚΑΔΟΣ Kg X 1 XT 00gram X 12 ΚΑΔΟΣ 3Κg Χ 1 3

4 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ 1 AHANA 72.2SL 72,2% Propamocarb- HCl Π.Φ. 20ml Χ 20 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 1L X 12 Π.Φ. L X 4 2 ALFIL 80 WP 80% Fosetyl-Αl ΚΥΤ. 100gr X 48 ΚΥΤ. 00gr X 24 ΚΥΤ. 1Kg X 12 ΣΑΚΟΣ 2,Kg X 8 3 ALFIL DUPLO 3% Fosetyl-Αl + 3% Mancozeb ΚΥΤ. 100gr X 0 ΚΥΤ. 00gr X 40 ΚΥΤ. 1Kg X 12 ΣΑΚΟΣ 2,Kg X 8 4 ΑVISO MONO WG 70% Metiram Χ.Σ. 800gr X 20 Χ.Σ. 2Kg X 8 AXELTIS 0 WG 0% Kresoxim-Methyl Χ.Σ. 100gr X * 8* BAIA Cu ΕVO 4/2 WG Υπό έγκριση BIOSULF 96 DP COPPERBLAU-N 0WP Προϊόν αναφοράς στην αξιολόγηση του step II (AnnexIII) 4% Cymoxanil + 2% Cu oxychloride 96% Θείο 0% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή υδροξειδίου του χαλκού ΣΑΚΟΣ 1Kg Χ 2 ΣΑΚΟΣ 2Kg Χ 12 ΣΑΚΟΣ Kg Χ ΣΑΚΟΣ 2Kg Χ 1 Α.Σ. 100gr X 0 Α.Σ. 200gr X 40 Α.Σ. 00gr X 20 Α.Σ. 1Kg Χ 12 Α.Σ. 1,7Kg Χ 6 Α.Σ. 2Kg Χ 6 Α.Σ. 2,Kg Χ 6 ΣΑΚΟΣ Kg Χ 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 9 DIZIRAM 76 WG 76% Ziram ΣΑΚΟΣ 4kg X 4 4

5 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ (...ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 10 11* ECORAM 20 WP Προϊόν αναφοράς στην αξιολόγηση του step II (AnnexIII) ECOSULF 80 WG ΕΜΖΕΒ 7 WG Υπό έγκριση ΕΜΖΕΒ 80 WP Υπό έγκριση FOLLOW 80 WG 20% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού 80% Βρέξιμο Θείο 7% Mancozeb 80% Mancozeb 80% Folpet 1 GEOCAPTAN 83 WP 83% Captan 16 GOLDFIX 80 WP 80% Mancozeb 17* GOLDSULF 80 WP 18 MANIFLOW 12,4 SC 19 ΜΟΧΙΜΑΤΕ 0 WP 80% Βρέξιμο Θείο 12,4% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδιγάλειου πολτού 4% Cymoxanil+ 46,% Mancozeb Α.Σ. 100gr X 0 Α.Σ. 200gr X 0 Α.Σ. 00gr X 20 ΣΑΚΟΣ 1Kg X 1 ΣΑΚΟΣ Kg X 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 20Kg Χ 1 Π.Σ. 100gr X 20 Π.Σ. 200gr X 20 Π.Σ. 00gr X 20 ΚΥΤ. 1Kg Χ 10 ΚΥΤ. 2Kg Χ 10 ΣΑΚΟΣ 12Κg X 1 Χ.Σ. 00gr X 1 Χ.Σ 1Kg X Χ.Σ. Kg X 4 Χ.Σ. 2Kg X 1 Χ.Σ. 00gr X 1 Χ.Σ 1Kg X 1 Χ.Σ. 2,Kg X 6 Χ.Σ. Kg X 4 Χ.Σ. 2Kg X 1 Π.Σ. 00gr X 20 Π.Σ. 70gr X 1 Π.Σ. 1Kg Χ 1 ΚΥΤ. 70gr X 18 ΚΥΤ. 100g X 8 Χ.Σ. 00gr X 1 Χ.Σ 1Kg X 1 Χ.Σ. 2,Kg X 6 Χ.Σ. Kg X 4 Χ.Σ. 2Kg X 1 ΚΥΤ. 1Κg X 10 ΚΥΤ. 2Κg X 0 Π.Φ. 1L X 10 Π.Φ. L X 2 Π.Φ. 10L X 1 ΚΥΤ. 00gr X 20 ΣΑΚΟΣ 120gr X 16 ΣΑΚΟΣ 2,Kg Χ 6

6 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ (...ΣΥΝΕΧΕΙΑ) MYCLOBUTANIL SHARDA HELLAS 24 EC NICOVELL 0 SC 24% Myclobutanil 0% Iprodione Π.Φ. 20ml Χ 32 Π.Φ. 0ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 200ml Χ 28 Π.Φ. 400ml Χ 20 Π.Φ. 200ml Χ 20 Π.Φ. 1L X 12 22* 23 RAMSIDE 0 WP Προϊόν αναφοράς στην αξιολόγηση του step II (AnnexIII) SCAB 80 WG 0% Μεταλλικός χαλκός σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού 80% Captan Α.Σ. 100gr X 0 Α.Σ. 200gr X 0 Α.Σ. 00gr X 20 ΣΑΚΟΣ 1Kg X 1 ΣΑΚΟΣ Κg X 4 ΣΑΚΟΣ 10Kg Χ 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg Χ 1 ΚΥΤ. 70gr X 18 ΚΥΤ. 100g X 8 24 SHIP 10WDG 10% Cyproconazole ΚΥΤ. 10gr X TEBUCONAZOLE SHARDA ΕΛΛΑΣ 2EW TEBUCONAZOLE SHARDA 2 WG 2% Tebuconazole 2% Tebuconazole Π.Φ. 0ml Χ 32 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Φ. 800ml Χ 20 Π.Φ. 1L Χ 20 ΣΑΚΟΣ 00gr X 20 ΣΑΚΟΣ 70gr X 20 ΣΑΚΟΣ 1Kg X 1 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ 1 ANSWER 36 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 36% Diclofop-Methyl 2 CARTA 24EC 24% Oxyfluorfen Π.Δ. 3L X 8 Π.Φ. 20ml Χ 24 Π.Φ. 00ml Χ 24 Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. L X 4 6

7 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ(...ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 3 DIQUA SL 20% Diquat ELEGANT EC FILWIN 12, EC GLYGOLD 36 SL MENTOR GOLD % Quizalofop-P-Ethyl 12,% Fluazifop- P-Butyl 36% Glyphosate 26.% Dimethenamid-p + 30% Terbuthylazine Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. L X 4 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. 3L X 8 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. L X 4 Π.Φ. 100ml Χ 32 Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. 20L X 1 Π.Δ. 3L X 4 8 NICOSH 4 OD 4% Nicosulfuron 9 STUN 33EC 33% Pendimethalin 10 TRIBE 7 WG 7% Tribenuron-Methyl 11 VINATOR 4 SC 4,% Pendimethalin Π.Φ. 20ml Χ 28 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. L X 4 Π.Φ. 00ml Χ 20 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. 20L X 1 BAZO 10gr X 32 BAZO 20gr X 32 BAZO 40gr X 32 BAZO 7gr X 32 BAZO 100gr X 32 BAZO 10gr X 32 Π.Δ. L X 4 7

8 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΕΤΕ! 1* 2* DACUS BAIT 100 Βιολογικό Προϊόν POWER-PRO Βιολογικό Προϊόν με 3 Δράσεις EΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΑΚΟ ΕΛΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΧΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. 3L X 8 NitroFarm SA

9 Προϊόντα Θρέψης ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΔΑΦΟΥΣ-- (ΜΕ ΦΠΑ 23%) 1* ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΔΕΚΑΫΔΡΙΚΟ ΒΟΡΑΚΑΣ Na 2 B 4 O 7.10H 2 O ΒΟΡΙΟ 11,% Δεκαϋδρικό- Κρυσταλλικό ΣΑΚΟΣ 2 Kg 2* ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟ ΒΟΡΑΚΑΣ Na 2 B 4 O 7.H 2 O ΒΟΡΙΟ 1% Πενταϋδρικό-Κρυσταλλικό ΣΑΚΟΣ 2 Kg 3* ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΠΕΝΤΑΫΔΡΙΚΟ ΒΟΡΑΚΑΣ Na 2 B 4 O 7.H 2 O ΒΟΡΙΟ 1% Πενταϋδρικό- Κοκκώδες ΣΑΚΟΣ 2 Kg 4* ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ MnSO 4. H 2 O 32% Κρυσταλλικό ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 6 ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ 7* 8* 9* 10* ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΠΤΑΫΔΡΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΟΣ ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΟΝΟΫΔΡΙΚΟΣ MgSO 4. 7H 2 O 1% Επταϋδρικό- Κρυσταλλικό ΜgSO 4. H 2 O 2% Κιζερίτης - Κοκκώδες FeSO 4. 7 H 2 O 19% Κρυσταλλικός FeSO 4.H 2 O30% Σκόνη FeSO 4.H 2 O30%Μικρόκοκκοι FeSO 4.H 2 O30% Κοκκώδες ΣΑΚΟΣ 0 Kg ΣΑΚΟΣ 0 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg 11* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ CuSO 4 H 2 O 2% Σκόνη ΣΑΚΟΣ 2 Kg 12* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ CuSO 4 H 2 O 2% Πέτρα ΣΑΚΟΣ 2 Kg 13* ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ CuSO 4 H 2 O 2% Ρυζάκι ΣΑΚΟΣ 2 Kg 14 ΘΕΙΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΑΝΙΜΑL FEED GRADE 1* ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 16* ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 17 ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΙΜΑL FEED GRADE CuSO 4 H 2 O 2% Σκόνη ZnSO4 7H 2 O 22,% Κρυσταλλικός για ψεκασμό ZnSO 4 H 2 O33% Κοκκώδες από εδάφους ZnSO 4. H 2 O 33% Κοκκώδες/Σκόνη ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg 18 ΟΞΕΙΔ.ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ MgO ΣΑΚΟΣ 2 Kg 19 ΟΞΕΙΔ.ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ MnO ΣΑΚΟΣ 2 Kg 9

10 ΒΑΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 2 ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ, CaΟ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 3 ΝΙΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΑΚΟΣ 2 Kg 4 ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΣΑΚΟΣ 40 ή 0 Kg ΘΕΙΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΚΟΚKΩΔΗΣ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 6 ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΟΣ ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΜgO ΣΑΚΟΣ 40 Kg 7 ΤΡΙΠΛΟ ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΣΑΚΟΣ 40 Kg 8 ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙ KOKΚΩΔΕΣ ΣΑΚΟΣ 2 Kg 9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΑΣΙΚΟ KOKΚΩΔΕΣ ΣΑΚΟΣ 40 Kg ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 1* ALGA Εκχύλισμα Φυκιών Sorgassum Laminaria Ascophyllum Nodosum Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. 20L X 1 10

11 ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΥΓΡΑ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ) A/A ΟΝΟΜA ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1* 2* NITROBOR AMINO16 3 NITRAMIN 4 ΝΙTRAZON SPECIAL K-S ΒΟΡΙΟ 10% Β/O ΥΓΡΟ ΒΟΡΙΟ L-ΑΜΙΝΟΞΕΑ φυτικής προέλευσης ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ OYPIKO AZΩTO S 1.% B/B K2O 23.4% B/B Θειοθειικό κάλι 6 NITROZINC 6.% Zn 7 KELIRON FE 6.% Fe 8* ΑΣΒΕΣΤΙΟ(CaO)- ΘΕΙΟ(SO4) 10% Aσβέστιο(CaO) 20% Θείο(S) Π.Δ. L X 4 Π.Δ 20L X 1 Π.Φ. 1L X 12 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. L X 4 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. L X 4 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. 200L X 1 Π.Δ. L X 4 Π.Δ 20L X 1 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. L X 4 Π.Δ. 10L X 1 Π.Δ. 20L X 1 9 MAGNESIO LIQUIDO EDTA Mg % ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΕΔΑΦΟΥΣ) Fe 1,87%, Mg 6%, Zn 1,4% 1 KELIRON COMPLEX ΚΥΤ. 00gr X 20 Mn 1,2%, B 1%, Cu 0,8% ΝΙΤROFER ΣΑΚΟΣ 1Kg X 20 2* Fe EDDHA 6% O-O 0% ΣΑΚΟΣ Kg X 4 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 11

12 ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ (ΥΔΑΤ. ΣΚΟΝΗ P.S.) Mg Μg ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΚΚΩΔΗ Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία Ιχνοστοιχεία ΚΟΝ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg ΚΟΝ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg Π.Σ. 2 Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 9,Kg ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg KON. 2Kg Χ 12 ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg Mg+Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ Kg Μg+Ιχνοστοιχεία KON. 2Kg Χ 12 Π.Δ. 2 Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg Ιχνοστοιχεία ΠΛ.ΣΑΚΟΣ 2Kg 1 HYDROCOMPLEX (YARA) Τ.Ε. ΣΑΚΟΣ 2 Kg 2 PATENTKALI 3 Nutram Extra Granular (μπλέ) Θειϊκό Κάλι- περιέχει 30% K2O 10% MgO 42% SO ΜgO+ Ιχνοστοιχεία ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΑΚΟΣ 2 Kg 4 Nutram Granular (μπλέ) ΜgO +Τ.Ε. ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ (ΣΚΟΝΕΣ ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΕΣ) 1 MAGNESIO 10 EDTA EDTA Mg 10% Π.Δ. 1Kg X 20 12

13 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 ΑΓΡΟΣΥΝ Οργανική ουσία 70-80% Υγρασία 13-16% ΡΗ 7 Άζωτο (Ν) 3-% 2* NITROΒΙΟ Φώσφορος (Ρ20) 3-% Κάλιο (Κ20) 3-4% Ασβέστιο (CaC03) 3-4% Μαγνήσιο (Μg) 0,9% Σίδηρος (Fe) 0.% Μαγγάνιο (Mn) 0.07% Ψευδάργυρος (Ζn) 0,0% Βόριο (Βo) 0,009% Χαλκός (Cu) 0.006% ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 3 VERTE GUANO Οργανικό λίπασμα νέου τύπου ως προς το ασβέστιο υψηλής βιολογικής αξίας και για βιολογικές καλλιέργειες (πιστοποιημένο) ΠΡΟΪΟΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ N 1,38 % P 1,7 % K 0,21 % Ca 4,038 % + Ιχνοστοιχεία Π.Δ. 2L Χ 1 4* ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΥΚΤΟ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ 0-0,004mm (ψεκάσιμο) 0-0,42mm 1,6-3mm 3-mm 0-0,007mm (ψεκάσιμο) 0,2-1,18mm 0,6-4,7mm ΣΑΚΟΣ 20Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 ΣΑΚΟΣ 2Kg X 1 13

14 ΣΠΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 1 BOLERO (ΙΤΑΛΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ MAΛΑΚΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 30 Kg 2 3 SECURO (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) TRITICALE R1+R2 ΣΑΚΟΣ 0 Kg TRAPEZIO (ΙΤΑΛΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 30 Kg 4 JOKER (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ MAΛΑΚΟΣ R1 ΣΑΚΟΣ 2 Kg ARTIST (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ MAΛΑΚΟΣ R1 ΣΑΚΟΣ 0 Kg 6 NESTORE (ΙΤΑΛΙΑΣ) ΣΙΤΟΣ MAΛΑΚΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 30 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΜΑΛΑΚΟΥ ΣΙΤΟΥ 1 BOLERO (ΕΛΛΗΝΙΚΟ) ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ R2 ΣΑΚΟΣ 0 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ 1 GRECALE ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 0 Kg 2 LEVANTE ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1 + R2 ΣΑΚΟΣ 0 Kg 3 SIMETO ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ R1+R2 ΣΑΚΟΣ 0 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ 1 HIGHLIGHT (ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) R1 ΣΑΚΟΣ 0 Kg ΠΑΤΑΤΑ 1 SPUNTA ELITE ΠΑΤΑΤΑ E 3- ΣΑΚΟΣ 2 Kg 2 SPUNTA ELITE ΠΑΤΑΤΑ E 28-3 ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΣΠΟΡΟΙ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 1 ΑΝΝΑ-PR ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΑΚΟΣ 2 Kg 2 OLIVA ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΑΚΟΣ 2 Kg 3 VALENTINO ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΣΑΚΟΣ 2 Kg ΜΗΔΙΚΗ 1 ΜΗΔΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΚΟΣ 20 Kg 2 POMPOSA ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΚΟΣ 10/20 Kg 14

15 NitroFarm SA ΜΟΡΦΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ DP σκόνη επίπασης SC συμπυκνωμένο εναιώρημα EC υγρό γαλακτωματοποιήσιμο TB δισκία GB κοκκώδες δόλωμα WG βρέξιμοι κόκκοι SL υδατικό διάλυμα WP βρέξιμη σκόνη EW Εναιώρημα, λάδι σε νερό OD Ελαιώδες εναιώρημα NitroFarm SA ΜΟΡΦΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Α.Σ. αλουμινένια σακούλα Π.Σ. πλαστικός σάκος Α.Φ. αλουμινένια φιάλη Π.Φ. πλαστική φιάλη ΚΟΝ κονσέρβα ΦΑΚ φάκελος ΚΥΤ κυτίο Χ.Σ. χάρτινος σάκος Π.Δ. πλαστικό δοχείο 1

16 NitroFarm SA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αριθ. Λογαριασμού Αριθ. Λογαριασμού ALPHA BANK IBAN ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN GR GR Αριθ. Λογαριασμού EUROBANK IBAN GR ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Λογαριασμού IBAN GR ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθ. Λογαριασμού 207/ IBAN GR

17 NitroFarm SA Ο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΠΕΝ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ (*) ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡ. 889/2008 ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% & ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 13:00 ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦOΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ 10ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ OΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Η ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Η ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ISO EN 9001:2008 ΚΑΙ ISO EN 14001:2004 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΦΑΡΜ ΑΕ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Θ. ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Β.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ KWS ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ O.Π.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Β.Ε. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Θ. 17

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ 1 ALUMINIUM PHOSHIDE NITROCHEM 56 Tablets 56% Aluminium phosphide KON. 960gr X 20 A.Φ. 1500gr X 14 2* BACTOGRIN Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE 3a3b

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1 ALTOX 56% Aluminium phosphide KON. 960gr X 20 A.Φ. 1500gr X 14 2* 3* 4* BACTOGRIN BIOFIX 1,86 EC BIOFIX 5 SC Υπό έγκριση Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE

Διαβάστε περισσότερα

A/A ONOMA ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

A/A ONOMA ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 202 ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ FREE PHONE 800 820 820 & 230 553354-7 230 54440 230 53422 FAX : 230 545235, 230 530798 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΦΡΑΓΚΩΝ 3, ΓΡΑΦΕΙΑ 709-70 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PESTICIDE PRODUCTS A/A NAME SYNTHESIS PACKING. 56% Aluminium phosphide. Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE 3a3b 0.

PESTICIDE PRODUCTS A/A NAME SYNTHESIS PACKING. 56% Aluminium phosphide. Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE 3a3b 0. INSECTICIDES PESTICIDE PRODUCTS 1 ALUMINIUM PHOSHIDE NITROCHEM 56 Tablets 56% Aluminium phosphide. 960gr X 20. 1500gr X 14 2* Bacillus thuringiensis Bacillus thuringiensis var. Κurstaki SEROTYPE 3a3b 0.2%

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ APHICAR 00 EC 2 BRAI 0 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 0% Cypermethrin 0% Pyriproxyfen 3 CYREN 48 EC 48% Chlorpyriphos 4 CYREN 5 GR 5% Chlorpyriphos 5 DELSTAR 6 Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι Α & Θ Ρ Ε Ψ Η

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι Α & Θ Ρ Ε Ψ Η Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ Φ Υ Τ Ο Π Ρ Ο Σ ΤΑ Σ Ι Α & Θ Ρ Ε Ψ Η Μάρτιος 2013 SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ Μάρτιος 2013 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ACARAMIK 1,8EC Φιάλη 250 κ.εκ 24 17,37 (abamectin 1,8% β/ο) Φιάλη

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα EΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ABBYSS EC * Προϊόν υπό έγκριση από ΥΠΑΑΤ 2 ALVERDE 24 SC 0% Pyriproxyfen 24% Metaflumizone Π.Φ. 200ml X 24 Π.Φ. L X 0 3 APHICAR 00 EC** 4 BRAI 0 EC** Αποκλειστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Υδατοδιαλυτά λιπάσματα Υδατοδιαλυτά λιπάσματα Ultrasol Πρώτες Ύλες Ultrasol Πρώτες ύλες K Plus 13,7-0-46,3 Νιτρικό Κάλιο Νιτρικό Άζωτο (ΝΟ3-N) 13,7% Oξείδιο του Καλίου (Κ2Ο) 46,3% Κάλιο (Κ) 38,4% Διαλυτότητα (g/l σε 20ºC) 316

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τα προϊόντα θα βρείτε στην ιστοσελίδα Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Πληροφορίες για τα προϊόντα θα βρείτε στην ιστοσελίδα   Συνεργαζόμενες Τράπεζες: Catalog 2018 Το τμήμα AlimentAgro ιδρύθηκε το 2015 ως τμήμα εξειδικευμένης θρέψης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ Η θρέψη των φυτών απαιτεί σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα. Η AlimentAgro χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

AFOI LEFA. AlimentAgro. plant nutrition technology

AFOI LEFA. AlimentAgro. plant nutrition technology AFOI LEFA OE AlimentAgro plant nutrition technology Catalog 2019 Το τμήμα AlimentAgro ιδρύθηκε το 2015 ως τμήμα εξειδικευμένης θρέψης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ Η θρέψη των φυτών απαιτεί σύγχρονα, καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα για το Περιβάλλον Oλοκληρωμένες λύσεις για τον Αγρότη και τον Κτηνοτρόφο

Φροντίδα για το Περιβάλλον Oλοκληρωμένες λύσεις για τον Αγρότη και τον Κτηνοτρόφο 2016 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Φροντίδα για το Περιβάλλον Oλοκληρωμένες λύσεις για τον Αγρότη και τον Κτηνοτρόφο Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή καλύπτοντας όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Tέσσερις δεκαετίες εμπιστοσύνης και επιδόσεων

Tέσσερις δεκαετίες εμπιστοσύνης και επιδόσεων NιτροΦάρμ ΑΕ Tέσσερις δεκαετίες εμπιστοσύνης και επιδόσεων Ιστορικό Η NιτροΦάρμ ιδρύθηκε το 1976 από τον κ. Παναγιώτη Κυργίδη (Γεωπόνος Α.Π.Θ.) Βέλτιστος συνδυασμός προϊόντων Σήμερα, χρησιμοποιώντας την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΙΜΗ / ΤΕΜ. CAPTARIN 76 WG Captan 76% SHIP 10% WG Cyproconazole 10% CIDELY 5 EW Cyflufenamid 5% SIGNUM 26,7/6,7 WG Boscalid 26,7%+pyraclostrobin 6,7% STROBY 50 WG Kresoxim Methyl 50%

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί Παράγοντες

Αυξητικοί Παράγοντες Αυξητικοί Παράγοντες 55-9001-4006-00 55-9001-4006-00 : : 55-9001-4007 55-9001-4008 55-9001-4009 VIGOR L RAPIDO (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης) 1L VIGOR L RAPIDO (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης) 5L VIGOR L RAPIDO

Διαβάστε περισσότερα

Η προσθήκη των θρεπτικών στοιχείων στο διάλυµα, επιβάλει την εφαρµογή απλών υδατοδιαλυτών λιπασµάτων και οξέων, ενώ για την κάλυψη των αναγκών σε

Η προσθήκη των θρεπτικών στοιχείων στο διάλυµα, επιβάλει την εφαρµογή απλών υδατοδιαλυτών λιπασµάτων και οξέων, ενώ για την κάλυψη των αναγκών σε ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Χρησιµοποιούµενα λιπάσµατα Η προσθήκη των θρεπτικών στοιχείων στο διάλυµα, επιβάλει την εφαρµογή απλών υδατοδιαλυτών λιπασµάτων και οξέων, ενώ για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων

Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος. Υπολογισμός μακροστοιχείων Σύνθεση θρεπτικού διαλύματος Υπολογισμός μακροστοιχείων Βασική σύνθεση μακροστοιχείων για διάφορες καλλιέργειες Είδος ΝΟ 3 Η 2 PO 4 SO 4 NH 4 K + Ca ++ Mg ++ EC mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l

Διαβάστε περισσότερα

Υυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Υυτοπροστατευτικά Προϊόντα Υυτοπροστατευτικά Προϊόντα EΝΣΟΜΟΚΣΟΝΑ APHICAR 00 EC 2 BRAI 0 EC Αποκλειστικοί Συνδιανομείς 0% Cypermethrin 0% Pyriproxyfen 3 CYREN 48 EC 48% Chlorpyriphos 4 CYREN 5 GR 5% Chlorpyriphos 5 DELSTAR 6 Προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Θρεπτικά Διαλύματα Για Διδάσκοντες: Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη με το όνομα της

Η θρέψη με το όνομα της Η θρέψη με το όνομα της Εισαγωγή Σύγκριση Nutri-Leaf με άλλα Υδατοδιαλυτά Λιπάσματα Για πάνω από 60 χρόνια η εταιρεία Miller (Η.Π.Α) πρωτοπορεί στην παραγωγή υδατοδιαλυτών λιπασμάτων με τη σειρά Nutri-Leaf.

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητικοί Παράγοντες

Αυξητικοί Παράγοντες Αυξητικοί Παράγοντες 55-91-46-55-91-46- : 55-91-47 55-91-48 55-91-49 VIGOR L RAPIDO (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης) 1L VIGOR L RAPIDO (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης) 5L VIGOR L RAPIDO (Αμινοξέα φυτικής προέλευσης)

Διαβάστε περισσότερα

H ολοκληρωμένη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων από την SQM

H ολοκληρωμένη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων από την SQM H ολοκληρωμένη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων από την SQM ΣΥΜΒΑΤΟ- ΤΗΤΕΣ ΛΙΠΑ- ΣΜΑΤΩΝ Nιτρικό Κάλιο Ουρία Νιτρική Αμμωνία Θειϊκή Αμμωνία Θειϊκό Κάλιο Νιτρικό Μαγνήσιο Θειϊκό Μαγνήσιο Νιτρικό Ασβέστιο Φωσφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Εργαστήριο. Ενότητα 10 η : Θρεπτικά Διαλύματα Για Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Εργαστήριο. Ενότητα 10 η : Θρεπτικά Διαλύματα Για Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Εργαστήριο Τμήμα: Διδάσκοντες: Ενότητα 10 η : Θρεπτικά Διαλύματα Για Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Υγρά Λιπάσματα ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ Sun Protect Νέας τεχνολογίας λίπασμα βασισμένο στο βόριο. Προάγει την ανθεκτικότητα των φυτικών ιστών σε συνθήκες καύσωνα και αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. για να μοιραστούμε την πολυετή γνώση και εμπειρία με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα της καλλιέργειάς σας.

Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. για να μοιραστούμε την πολυετή γνώση και εμπειρία με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα της καλλιέργειάς σας. 2018 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. από το 1993 παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στην πρωτογενή παραγωγή καλύπτοντας όλες τις καλλιεργητικές ανάγκες από την σπορά μέχρι τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Σίνδος, 12/06/2017 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 603 Υπηρεσιών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 18197 Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ»

Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Tίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΧΩΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση

υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση υδρολίπανση Oλοκληρωμένες λύσεις θρέψης στην υδρολίπανση Καλλιεργήστε την υπεροχή σας στην υδρολίπανση 40 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ Εδώ και 40 χρόνια, η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ συμβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα από την φύση

Προϊόντα από την φύση Βιολογική Γεωργία Προϊόντα από την φύση Προϊόντα από την Φύση H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Λίπανση σε Συστήματα Βιολογικής Γεωργίας Η Βιολογική Γεωργία στοχεύει, στην όσο είναι δυνατό ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα από την φύση

Προϊόντα από την φύση Βιολογική Γεωργία Προϊόντα από την φύση Προϊόντα από την Φύση H Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Λίπανση σε Συστήματα Βιολογικής Γεωργίας Τα Λιπάσματα του Καλίου και του Μαγνησίου από την K+S KALI GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών

Θρεπτικά συστατικά. Κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Από: Κατερινόπουλο, Α. & Σταματάκη, Μ. 1995. Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία Πετρολογία. Τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα και οι Χρήσεις τους. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολίπανση λαχανικών

Υδρολίπανση λαχανικών Υδρολίπανση λαχανικών Σκοπιμότητα υδρολίπανσης Αφορά την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά σε δόσεις μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο καλλιέργειας. Αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2954 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βύρωνας,08/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 2954 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Προμήθεια «Φυτοπαθολογικού Υλικού» με ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά

Διαφυλλική εφαρμογή. για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Διαφυλλική εφαρμογή για σιτηρά. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Μαγνήσιο & θείο Δύο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία 2 Έλλειψη μαγνησίου στο σιτάρι Έλλειψη Θείου στο σιτάρι. Μαγνήσιο: Είναι βασικό συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη

Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη Η ΕΒΥΠ ΕΕ είναι μια καινοτόμος Ελληνική εταιρεία, θυγατρική της ΕΒΙΕ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή υδρολυμένων πρωτεϊνών και

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη

Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη 2015 Καινοτόμα ελληνικά προϊόντα για αειφόρο γεωργική ανάπτυξη Η ΕΒΥΠ ΕΕ - Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης, μέλος του ομίλου εταιρειών ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, είναι μια καινοτόμος εταιρεία, η οποία κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ WSF straights Nitrophoska special 12-12-17 (+2MgO+8S+TE) 12% Ν Ολικό Άζωτο 7% NH 4 -N Αμμωνιακό Άζωτο 5% ΝΟ 3 -Ν Νιτρικό Άζωτο 12% P 2 O 5 Πεντοξείδιο του Φωσφόρου διαλυτό 7,8% P

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Α Σ Π Αγίου Αθανασίου ράµας Καλλιέργεια της Ροδιάς H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Νικόλας Κ. Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Φεβρουάριος 2013 Είναι ανατολή ή ηλιοβασίλεµα? Σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23%

A/A 5 LAMDA - CYALOTHRIN 10 ΚΙΛΑ 2 TOLKLOFOS METHYL 3 ΚΙΛΑ. 3 2,4D 70g/L MCPA 70g/L Mecoprop-P 42g/L Dicamba 20g/L 23% ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 26416/17-11-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προκειµένου ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,24/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8204 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας,24/03/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 8204 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους Βύρωνας,24/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 8204 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στην Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού με ενδεικτική προϋπολογισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24

ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός. Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.998,24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 90 /15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Α: Κ.Α:

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κ.Α: Κ.Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ Α Σ NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ Nitrophoska special 12-12-17 (+2MgO+8S+TE) 12% Ν Ολικό Άζωτο 7% NH 4 -N Αμμωνιακό Άζωτο 5% ΝΟ 3 -Ν Νιτρικό Άζωτο 12% P 2 O 5 Πεντοξείδιο του Φωσφόρου διαλυτό 7,8% P 2 O 5 υδατοδιαλυτό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΏΝ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά

Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΏΝ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ. Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά Η ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ Η ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΏΝ ΕΛΈΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ Διαφυλλική λίπανση για τα σιτηρά 1 2 Μαγνήσιο & θείο Δύο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία μαγνήσιο Mg Μαγνήσιο: Είναι βασικό συστατικό της χλωροφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ

ΑΜΠΕΛΙ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληροφορίες : Μαρία Ηλιάδου Τηλ.: 2510600421 ΑΜΠΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Κίνηση στα αγγεία του ξύλου Κίνηση μέσω του φλοιού Τρόποι μετακίνησης των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό της ρίζας: Κίνηση με διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ατόμων: 23 11 Na, 40 20 Ca, 33 16 S, 127 53 I, 108

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ Αγγούρι Κολοκυνθοειδή 11 Αγκινάρα Λοιπές Καλλιέργειες 17 Ακτινίδια Λοιπές Καλλιέργειες 17 Αμυγδαλιά Ελιά- Ακρόδρυα 8 Άνιθος Φυλλώδη- Αρωματικά 13 Αντίδι Φυλλώδη- Αρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα

Τρόπος Δράσης. Ιδιότητες. Κυριότερα Πλεονεκτήματα Η αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και η υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων εξαρτάται από την αρμονική και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των φυτών θρέψη. Για την εξασφάλιση της ιδανικής θρεπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 28-2-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 307/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 28-2-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 307/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 28-2-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα.

Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Φαινόμενο θρέψης πολύπλοκο και

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Soil Fertility & Plant Nutrition

Soil Fertility & Plant Nutrition Soil Fertility & Plant Nutrition E. Katsalirou Spring 2015 Γονιμότητα Εδάφους & Θρέψη Φυτών Πηγές& Πρόσληψη Θρεπτικών Στοιχείων Φωτοσύνθεση Φως 6 CO 2 +12 H 2 O C 6 H 12 O 6 +6O 2 +6H 2 O Χλωροφύλλη Ο

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός δοχείου #1# control (-)

αριθμός δοχείου #1# control (-) Μόνο απιονισμένο νερό #1# control (-) Μακροστοχεία: Ν, P, K, Ca, S, Εάν κάποια έλλειψη μετά 1 μήνα έχει σημαντικές επιπτώσεις προσθέτουμε σε δόσεις την έλλειψη έως ότου ανάπτυξη ΟΚ #2# control (+) Μακροστοχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/408 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2015 για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειομετρικοί Υπολογισμοί

Στοιχειομετρικοί Υπολογισμοί Σελίδα: 1 Χημεία Α Λυκείου - Κεφάλαιο 4 Όνομα & Επώνυμο : Τάξη: Α Ημερομηνία: Στοιχειομετρικοί Υπολογισμοί Σελίδα: 2 Η έννοια του mol!!!!!!!!!! Σελίδα: 3 Σελίδα: 4 Ατομικά Βάρη Σελίδα: 5 Άσκηση 4.1 Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-2-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣIΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 1803/17889 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΤΑΞΗ: Α Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε;

Πόσο λίπασμα θα ρίξουμε; Θρέψη φυτού Θρέψη αζώτου: τον Χειμώνα όχι πρόσληψη Ν, Άνοιξη έως και άνθιση έδαφος ψυχρό και απαιτήσεις μηδαμινές άρα ελάχιστη πρόσληψη Ν, με εκβλάστηση μεγάλες απαιτήσεις από αποθηκευμένο Ν και από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Μαΐου 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO:...

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Μαΐου 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜO:... ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 Βαθμός:... Ολογράφως:... Υπογραφή:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 Μαΐου 2013 ΤΑΞΗ: A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά σας με αξιοπιστία! ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Κοντά σας με αξιοπιστία! ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Κοντά σας με αξιοπιστία! ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Κοντά σας με αξιοπιστία! 0 Περιεχόμενα καταλόγου Υγρά λιπάσματα..σελ.2-8 Στερεά λιπάσματα.σελ.9 Φυσικά Οργανικά Προϊόντα.σελ. 9 * Όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗ 4 Η ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Κύριος σκοπός: Εξοικείωση των σπουδαστών με έννοιες και υπολογισμούς σχετικά με τα λιπάσματα που εφαρμόζονται τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική γεωργία.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 32/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898295 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-3-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ: 2958/41888 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΘΡΕΨΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Για την ανάπτυξη και καρποφορία των καρποφόρων δένδρων πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες αυτών σε θρεπτικά στοιχεία. Τα θρεπτικά στοιχεία προσλαμβάνονται από το έδαφος και από το

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων Γραφή ανόργανων χημικών ενώσεων Οξέα, βάσεις, άλατα

Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων Γραφή ανόργανων χημικών ενώσεων Οξέα, βάσεις, άλατα Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων Γραφή ανόργανων χημικών ενώσεων Οξέα, βάσεις, άλατα Βοηθητικές Σημειώσεις Αγγελική Απ. Γαλάνη, Χημικός Ph.D. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, (Ε.ΔΙ.Π.) Χημείας Γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Φυσιολογία Φυτών 3 ου Εξαμήνου Δ. Μπουράνης, Σ. Χωριανοπούλου 1 Η μελέτη της πρόσληψης και αξιοποίησης των ανόργανων θρεπτικών από τα φυτά H αξιοποίηση περιλαμβάνει τη: διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS-291(16-3-3)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS-291(16-3-3) Χημική & Γεωργική Βιομηχανία Επιστημονική Έρευνα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FS-291(16-3-3) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7

29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 29.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 282/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1020/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκλιματικό Σύστημα και Άμπελος

Εδαφοκλιματικό Σύστημα και Άμπελος Εδαφοκλιματικό Σύστημα και Άμπελος Δολαπτσόγλου Χριστίνα ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑ 2019 Chr. Dolaptsoglou Γονιμότητα Εδάφους Γονιµότητα εδάφους ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φσηοπροζηαηεσηικά Προϊόνηα ποσ αποζύρθηκαν από ηην Κύπρο καηά ηο 2012

Φσηοπροζηαηεσηικά Προϊόνηα ποσ αποζύρθηκαν από ηην Κύπρο καηά ηο 2012 Φσηοπροζηαηεσηικά Προϊόνηα ποσ αποζύρθηκαν από ηην Κύπρο καηά ηο 2012 Δραζηική Οσζία Εγγσημένη Σύνθεζη Εμπορικό Όνομα paclobutrazol 250g/L Cultar EC Μορθή Κάηοτος Άδειας Δράζη Αρ. Άδειας Παραζκεσαζηής

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Soil Fertility & Plant Nutrition

Soil Fertility & Plant Nutrition Soil Fertility & Plant Nutrition E. Katsalirou Spring 2015 Γονιμότητα Εδάφους & Θρέψη Φυτών Εισαγωγή Στόχοι Πως βασικές εδαφικές ιδιότητες& λειτουργίες επηρεάζουν την διαθεσιμότητα των απαραίτητων θρεπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων.

Έλλειψη διοξειδίου του άνθρακα co2 και ελλείψεις θρεπτικών micro macro στοιχείων. Άρθρο του Νίκου Παπανικόλα (nicpapa) Είναι δύσκολη η διάγνωση των ελλείψεων, μιας και παίζουν παρά πολλοί παράγοντες ρόλο σε ένα ενυδρείο. Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε φυτά σε ένα ενυδρείο, θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5/6/2012 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο...

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο... Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Οξέα Βάσεις Αλατα, και Χημικές αντιδράσεις. Θέμα 1 ο.... Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις, 1.1. Από τις ενώσεις: HCl, H 2 O, NH 3, H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ. ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ - Ρ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΦΕ 2 ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 2005 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1

ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ. Κατάλογος 2012. σελ. 1 ΒΙΟΣΠΟΡΟΣ Κατάλογος 2012 ΔΡ. ΧΑΡΑΛΝΤ Χ. ΛΕΤΙΖΙ (ΓΕΩΠΟΝΟΣ) σελ. 1 Eutrofit και Orgazot S... και τα φυτά δυναμώνουν! Σειρά βιολογικών οργανικών αζωτούχων λιπασμάτων: χαμηλή δόση και μεγάλη απόδοση Eutrofit

Διαβάστε περισσότερα