ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33963 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 Νίκαια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ.: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ποταμού (έναντι 22) & Ατταλείας Τ.Κ : Nίκαια Τηλ.: , , Φαξ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη για το έτος Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του παραπάνω είδους είναι εξήντα χιλιάδες, εκατόν σαράντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (60.140,85 ),συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τους Κ.Α , , & του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους Η σύμβαση θα συναφθεί βάσει των προσφερόμενων ειδών, και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του 2015, μέχρι εξάντλησης και μη υπέρβασης του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού ήτοι ύψους ποσού ,85. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΣΟΥ ΔΕ Δ/ΚΩΝ Ε. ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος Τα προμηθευόμενα επίσωτρα ελαστικά θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Η πρώτη ύλη κατασκευής τους θα πρέπει να είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού, γενικής ή ειδικής χρήσης, μικτού πέλματος εμπρόσθιου ή οπίσθιου τύπου, ανάλογα με την περίπτωση. Θα πρέπει να είναι καινούργια, πρώτης διαλογής, άριστης ποιότητας και δε θα πρέπει να φέρουν οποιαδήποτε ανακατασκευή, αναμόρφωση, αναγόμωση ή κατασκευαστική επεξεργασία καθώς και να στερούνται οποιουδήποτε εργοστασιακού ελαττώματος. Ο σκελετός κατασκευής τους (carcass) θα πρέπει να αποτελείται από δέσμη λινών (από νάϋλον ή άλλη συνθετική ίνα ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες υποστήριξης-ενίσχυσης (breaker belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Θα πρέπει να προσδιορίζεται η κατασκευαστική σύσταση της πρώτης ύλης (λινών) καθώς και ο αριθμός τους και η ποιότητα τους (naylon, rayon, κ.λ.π.), με σχετικούς πίνακες αναφοράς. Να μην είναι χειμερινού τύπου καθώς και κατασκευαστικής γόμας πέλματος αμιγώς από ύλη νάϋλον. Η κατασκευαστική τους δομή θα πρέπει να είναι «ακτινωτής» πλέξης (radial), χωρίς αεροθάλαμο (tubeless),ο τύπος των οποίων θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας. Να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία χρήσης μέχρι του ορίου φθοράς τους ή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, όποιο εξ αυτών επέλθει πρώτο. Να έχουν ασφαλή συμπεριφορά και λειτουργικότητα χρήσης σε όλες τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας καθώς και σε οποιεσδήποτε συνθήκες ή καταστάσεις των οδοστρωμάτων των οδικών αξόνων και των εθνικών οδικών δικτύων. Αυξημένη αντοχή σε κρουστικές καταπονήσεις τόσο σε ακτινική (λακκούβες) όσο και σε αξονική διεύθυνση (κράσπεδα) καθώς και υψηλή αντοχή σε συνθήκες πλήρους φόρτωσης και μέγιστης χιλιομετρικής ταχύτητας ανάλογης της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας του οχήματος ή μηχανήματος. Κατασκευαστική τεχνολογία η οποία να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση κατά την κίνηση ή την επιβράδυνση του οχήματος, τη μέγιστη δυνατή ελάττωση του φαινόμενου της υδρολίσθησης κατά την κίνηση σε βρεγμένο οδόστρωμα καθώς και όσο το δυνατόν χαμηλότερη στάθμη θορύβου και αντίσταση κύλισης σε ανάλογη ταχύτητα κίνησηs. Να αναγράφεται ρητά στις προσφορές των συμμετεχόντων ο τύπος και το είδος του επίσωτρου ελαστικού, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα παραγωγής, οι διαστάσεις, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο φόρτωσης, ο συντελεστής στάθμης θορύβου, ο συντελεστής ταχύτητας κύλισης, ο δείκτης οικονομίας ανάλογου χρήσης και το ενδεικτικό βάρος κάθε τεμαχίου. Η ημερομηνία παραγωγής τους θα πρέπει να είναι μέσα στο έτος 2015, η οποία θα αναγράφεται ανάγλυφα (εβδομάδα και έτος) στο εξωτερικό πλευρικό μέρος (προφίλ) του ελαστικού, ασχέτως της ημερομηνίας παραλαβής τους από την υπηρεσία.

3 Θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστοποίησης «Ε» σύμφωνα με τον κανονισμό ΕCE R 54 καθώς και να είναι εγκεκριμένα ως προς την τοποθέτηση, την ανοχή καταπόνησης και τη λειτουργικότητα χρήσης, από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις Κοινοτικής Οδηγίας 92/23/ «Περί εγκατάστασης και τοποθέτησης επίσωτρων ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων αυτών». Επίσης θα πρέπει συνοδεύονται από εγγύηση για καλή και ομαλή χρήση για τουλάχιστον ένα (1) έτος η οποία θα καλύπτει περιπτώσεις λειτουργικού ελαττώματος ή κατασκευαστικής αστοχίας υλικού. Η κατασκευή τους θα πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές ΕTRTO, την οδηγία 92/93 της ΕΟΚ του συμβουλίου της 31/3/1992 και θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοινοτική Οδηγία 89/459/ «Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών κατηγοριών οχημάτων-μηχανημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων αυτών», ενώ όσον αφορά τον καθορισμό του ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών των οχημάτων που υπάγονται στις κατηγορίες οχημάτων Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3 και Ο4 ισχύει η υπ αριθμόν 32496/1558/2003 απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β 847/ ). Ανοχή σε μεταβολές θερμότητας οδοστρώματος και περιβάλλοντος σε κατάσταση χρήσης δίχως να παρουσιάζονται φαινόμενα τοπικής αποκόλλησης, θλίψης ή υπερθέρμανσης της γόμας σε εύρος θερμοκρασιών από 65 0 F έως F (βαθμούς φαρενάϊτ) ή C έως C (βαθμούς κελσίου) τουλάχιστον καθώς αντίστοιχα και σε συνθήκες αποθήκευσης χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές, θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους συστατικά ή υλικά τους. Ελαστικά χωρίς διακριτικές σημάνσεις δε θα γίνονται δεκτά. Θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις όσον αφορά τους κανόνες ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης, ενώ όταν εξετάζονται ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, θα πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνειά τους. Να αναγράφονται υποχρεωτικά εμφανώς ανάγλυφα στο πλευρικό εξωτερικό τοίχωμα του ελαστικού τα απαραίτητα χαρακτηριστικά τους (τεχνικά στοιχεία, χώρα προέλευσης, ημερομηνία παραγωγής, επωνυμία του οίκου κατασκευής, δείκτες μέγιστης χιλιομετρικής ταχύτητας και δείκτης μέγιστης φόρτωσης για διπλά ή μονά ελαστικά (εάν πρόκειται για οχήματα μεγάλου όγκου),ο οποίος σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι μικρότερος από το μέγιστο βάρος έμφορτου οχήματος που προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος του κατασκευαστή και πάντα σε πλήρη συσχέτιση με τον αριθμό και την αναλογία φόρτωσης των αντίστοιχων αξόνων. Θα πρέπει να ακολουθούν την τυποποίηση πιστοποίηση κατά DIN, ISO ή οποιαδήποτε άλλη αποδεκτή προτυποποίηση υφίσταται στον τομέα της κατασκευής ελαστικών διεθνώς. Η τοποθέτηση τους θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί αρχικά σε οχήματα και μηχανήματα Ευρωπαϊκής, Αμερικάνικης, Κορεάτικης ή Ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα με τις ανάλογες και απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, ανοχής, ασφάλειας και απόκρισης στις ιδιότητες λειτουργικότητας τους, σε αναγνωρισμένους και διεθνώς κατοχυρωμένους οίκους κατασκευής που πληρούν εξ ολοκλήρου τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και διασφάλισης των όρων κατασκευής.

4 Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν τον τιμοκατάλογο της εταιρείας τους με τα ελαστικά τα οποία προσφέρουν στο διαγωνισμό. Θα αναφέρεται ο αριθμός (PART NUMBER), το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των προτεινόμενων ελαστικών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο - prospectus του κατασκευαστή του ελαστικού ή του επίσημου αντιπρόσωπου του στη χώρα (όχι σε φωτοαντίγραφο). Τα κατατιθέμενα προσπέκτους (prospectus), η παρουσία των οποίων είναι υποχρεωτική στις τεχνικές προσφορές για τα προσφερόμενα είδη, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του ελαστικού και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Στην περίπτωση αυτή, η επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με την προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπη και επικυρωμένη από το Επιμελητήριο της πόλης όπου ανήκει η εταιρία. Επίσης πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του υπογράφοντος καθώς να υπάρχει και η δυνατότητα επικοινωνίας με τον υπογράφοντα για επαλήθευση, να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και να είναι θεωρημένη από Ελληνική Προξενική Αρχή. Επιστολές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των προτεινόμενων ελαστικών. Όσον αφορά τα ελαστικά αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες.

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ελαστικών των υπηρεσιακών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Τ/ΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙ - ΚΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΔΙΚΥΚΛΟ 2,75 17 οπίσθιο 1 35,00 35,00 2. ΔΙΚΥΚΛΟ 3, ,00 25,00 3. ΔΙΚΥΚΛΟ εμπρόσθιο 1 50,00 50,00 4. ΔΙΚΥΚΛΟ οπίσθιο 1 60,00 60,00 5. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 240,00 6. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 260,00 7. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 140,00 8. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 140,00 9. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 280, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 120, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 140, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 140, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 240, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 360, ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ,00 100, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 120, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 140, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ή ,00 90, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 360, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 200, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 220, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ,00 375, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ,00 500, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ , ,00 130, ΦΟΡΤΗΓΟ 10 R 22,5εμπρόσθια 4 300, , ΦΟΡΤΗΓΟ 10 R 22,5 oπίσθια 2 330,00 660, ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ 12, εμπρόσθια 9 500, , ΦΟΡΤΩΤΗΣ-ΕΣΚΑΦΕΑΣ 16, oπίσθιο 1 750,00 750, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , , , ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , , , ΦΟΡΤΗΓΟ ,5εμπρόσθια 2 350,00 700, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 22,5 εμπρόσθια 2 500, ,00

6 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ-ΜΗΧ/ΤΟΣ ΤΥΠΟΣ-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Τ/ΧΙΑ ΕΛΑΣΤΙ - ΚΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 33. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 13 22,5 οπίσθια 4 500, , ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,5 εμπρόσθια 2 480,00 960, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ,5 οπίσθια 4 480, , ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ- ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ- ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ ΚUBOTA B 3030 HDB SE F) ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ ΚUBOTA B 3030 HDB SE F) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA B 2400 D ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA B 2400 D ,5 εμπρόσθια , , ,5 οπίσθια , , D 12 εμπρόσθια οπίσθια 2 250,00 500, ,00 800, ,5 12 εμπρόσθια 2 100,00 200, D-15 oπίσθια 2 170,00 340,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23 % ,85 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ,85 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 23%. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από την έρευνα αγοράς που έγινε μέσω διαδικτύου, έχει επιλεχθεί η μέση ενδεικτική τιμή καθώς οι τύποι και τα χαρακτηριστικά των ελαστικών ποικίλλουν. Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕ Δ/ΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤ./ΜΗΧ/ΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 ΚΑ: 20.6671-0002

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 180.000,00 ΚΑ: 20.6671-0002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑ: 20.6671-0002 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 64 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & µηχανηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 4 ΚΗΗ 2044 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 5 ΚΗΗ 2045 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 6 ΚΗΗ 2046 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 7 ΚΗΗ 2047 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Ωραιόκαστρο, 28-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια κάδων Ωραιοκάστρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑ: 306671 CPV: 34350000-5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.430,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.018,90

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α Α: ΒΙΡΜΩΚΑ-1ΑΓ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος :Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο :2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΙ-Κ27. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2013 Αθήνα 17 Ιουλίου 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Φλώρινα, 21-08-2014 Υ. Δ. Τ. Π. Π. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. Α. Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23850-44208, POL: 3710132, 2385022201

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 18519/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 14PROC002191848 2014-07-24 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002838008 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-10 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ελαστικών για τα µεταφορικά µέσα του ήµου

Προµήθεια ελαστικών για τα µεταφορικά µέσα του ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια ελαστικών για τα µεταφορικά µέσα του ήµου Προϋπολογισµός: 94.218,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελίσσια, 3/10/2013 Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι χωρητικότητας 1300lt» Προϋπολογισμού 326.815,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Καθαριότητας Πληροφορίες: Γεώργιος Τανούσης Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 59200 Τηλ.: 2332350368 Fax : 2332024260 Email: tanousis@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18 Μαρτίου 2015 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Τ Η Σ Η Σ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα