Eθνική Nοµοθεσία 14.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eθνική Nοµοθεσία 14."

Transcript

1 Eθνική Nοµοθεσία 14. Προεδρικό ιάταγµα 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και οι τροποποιήσεις του. 283

2 Προεδρικό ιάταγµα 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και οι τροποποιήσεις του Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 4 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α Τέθηκε σε ισχύ: Ηµ.Υπογραφής: Τίτλος: Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. Προοίµιο: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1960/91 (ΦΕΚ 123/Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ /Α/ ) και στη συνέχεια µε το άρθρο 37 παρ. 8 και 9 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/ ). 2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της ιαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που εγκρίθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/τ.Α/ ). 3. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α). 4. τα π.δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α) "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992" και 370/95 (ΦΕΚ) 285

3 "Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/36/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992", όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε τα π.δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α) και 105/2000 (ΦΕΚ Α) σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 97/52/ΕΚ και ισχύουν. 5. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 6. την µε αριθµό 679/ γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, αποφασίζουµε: Θέµατα: Εθνική Οικονοµία, Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας και στήριξης, ιαχείριση πόρων Σχόλια: Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, θεµάτων µισθολογίου και άλλων διατάξεων (Α 110/ ),ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών µπορεί να αναθέτει υπηρεσίες σύµφωνα µε το πδ 346/1998 (ΦΕΚ 230 Α') και µε το παρόν πδ για την υποστήριξη ή και εκτέλεση των διαδικασιών της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο 1 Τίτλος Αρθρου: Πεδίο εφαρµογής 1. Με το παρόν διάταγµα προσδιορίζονται οι κατηγορίες ενεργειών και δαπανών, ο τρόπος ορισµού των διαχειριστών των δαπανών, οι διαδικασίες προκήρυξης, οι διαδικασίες ανάθεσης και πληρωµής, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης, και ιδίως της προµήθειας αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή εκείνων που παρέχονται στο πλαίσιο επιτροπών ή οµάδων εργασίας, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επίσης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την ανάθεση σε ενδιάµεσους φορείς της εφαρµογής µέτρων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας. 2. Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή 286

4 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) και τον έλεγχο του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραµµάτων, των κοινοτικών πρωτοβουλιών, του Ταµείου Συνοχής και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτά και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους µέσω του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 3. Αρµόδιες για την εκτέλεση του ετήσιου προγράµµατος ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης είναι οι διαχειριστικές αρχές του Κ.Π.Σ., των επιχειρησιακών προγραµµάτων και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, η Αρχή Πληρωµής, η Επιτροπή ηµοσιονοµικού Ελέγχου και η αρµόδια για το Ταµείο Συνοχής υπηρεσία. 4. Οι υπηρεσίες της παρ. 3 του παρόντος άρθρου µπορούν είτε να αναθέτουν οι ίδιες ενέργειες τεχνικής βοήθειας- στήριξης είτε να µεταβιβάζουν την αρµοδιότητα ανάθεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειαςστήριξης, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, σε άλλη δηµόσια υπηρεσία ή φορέα του δηµόσιου τοµέα, όπως κάθε φορά ορίζεται. Οι ενέργειες αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράµµατος που καταρτίζεται και εκτελείται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251 Α). 5. Σε περίπτωση που η ενέργεια τεχνικής βοήθειας-στήριξης αποτελεί πράξη που συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2860/2000, η αρµοδιότητα της εκτέλεσης της πράξης µπορεί να εκχωρηθεί στον τελικό δικαιούχο, όπως ορίζεται µε την απόφαση ένταξης της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2860/2000. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση ένταξης λογίζεται και ως απόφαση εκχώρησης της αρµοδιότητας εκτέλεσης της ενέργειας. Αρθρο 2 Τίτλος Αρθρου: Κατηγορίες ενεργειών και δαπανών απάνες που καλύπτονται από το παρόν είναι όσες αφορούν τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας-στήριξης, οι οποίες περιέχονται στο παράρτηµα. 287

5 Αρθρο 3 Τίτλος Αρθρου: ιαδικασίες ανάθεσης προµηθειών αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήµατος 1. Με αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης υπηρεσίας επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήµατος µε προϋπολογιζόµενη αξία µέχρι του διπλάσιου ποσού, εκτός ΦΠΑ, από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 εδάφιο α'του Ν. 2362/ Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για τις κατηγορίες Α, Β, Γ του παραρτήµατος: α) µε προϋπολογιζόµενη αξία µέχρι του διπλάσιου ποσού, εκτός Φ.Π.Α., από αυτό που κάθε φορά ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ. 1 εδάφιο β' του Ν. 2362/1995. β) Όταν για λόγους τεχνικούς ή σχετικούς µε την προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων µπορούν να διενεργηθούν µόνο από συγκεκριµένο φορέα. γ) Όταν, και στον βαθµό που είναι απολύτως αναγκαίο, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων που δεν απορρέουν από ευθύνη της υπηρεσίας, προκύπτει επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που δεν συµβιβάζεται µε τις προθεσµίες των άρθρων του π.δ. 370/95 ή των άρθρων του π.δ. 346/98, όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 5 & 6 του π.δ. 18/2000. δ) Όταν δεν έχει υποβληθεί καµία κανονική ή παραδεκτή προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον στις διαπραγµατεύσεις γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που κατά την προηγούµενη διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύµφωνες µε τις τυπικές της προϋποθέσεις. ε) Όταν δεν έχει υποβληθεί καµία ή καµία συµφέρουσα προσφορά σε ήδη προκηρυχθείσα διαδικασία, εφόσον οι όροι της αρχικής προκήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. στ) Όταν πρόκειται για συµπληρωµατική προµήθεια ή υπηρεσία που δεν περιλαµβάνεται στο αρχικό προβλεπόµενο σχέδιο ή στην αρχική σύµβαση και που κατέστη αναγκαία λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: αα. πρόκειται να εκτελεσθεί από τον ανάδοχο της προµήθειας ή των υπηρεσιών αυτών, ββ. δεν µπορεί, από τεχνική ή οικονοµική άποψη, να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της 288

6 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) αρχικής σύµβασης χωρίς να δηµιουργηθούν µείζονα προβλήµατα σε αυτήν ή, αν και µπορεί να διαχωρισθεί από την εκτέλεση της αρχικής σύµβασης, είναι απολύτως αναγκαία για την ολοκλήρωσή της και γγ. η προϋπολογιζόµενη συνολική αξία της δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντικειµένου της αρχικής σύµβασης. 3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης υπηρεσία, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας ή επιτροπής, η οποία συνιστάται σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 2 παρ. 3 και 4 παρ. 8 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α' 251), επιτρέπεται η µε απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγµατεύσεων, σύναψη σύµβασης προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του άρθρου 2 του παρόντος µε προϋπολογιζόµενη αξία, εκτός ΦΠΑ, µέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Οι ανωτέρω επιλέγουν µεταξύ τριών (3) τουλάχιστον προσφορών που λαµβάνονται από κατάλληλους φορείς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 4. Οι απευθείας αναθέσεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου επιτρέπονται µόνον στο µέτρο που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των π.δ./των 370/1995 και 346/1998 ή δεν παραβιάζουν τις διατάξεις τους. 5. Σε κάθε περίπτωση πλην των ανωτέρω, η ανάθεση της προµήθειας αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών γίνεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των π. δ./των 370/1995 και 346/1998 αντίστοιχα, όπως ισχύουν. 6. Σε περίπτωση που η αρµοδιότητα ανάθεσης της εκτέλεσης ενέργειας τεχνικής βοήθειας-στήριξης µεταβιβάζεται σε υπηρεσία ή φορέα άλλο από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 3 του παρόντος, η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών διενεργείται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς της άλλης υπηρεσίας ή φορέα. Όταν φορέας ανάθεσης είναι ειδική υπηρεσία του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α' 251) ή υπηρεσία υπουργείου ή περιφέρειας, αυτή προβαίνει στην προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τους ορισµούς του παρόντος. 289

7 Αρθρο 4 Τίτλος Αρθρου: ιαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την κατηγορία του παραρτήµατος Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή του καθ'ύλην αρµόδιου Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας στους οποίους υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσία, συγκροτούνται επιτροπές ή οµάδες εργασίας από εµπειρογνώµονες του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παρ. 3 και 4 παρ. 3 του Ν. 2860/2000. (ΦΕΚΑ' 251) Αρθρο 5 Τίτλος Αρθρου: Κατάρτιση της σύµβασης 1. Μεταξύ του Κράτους, το οποίο εκπροσωπεί ο αρµόδιος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 Υπουργός, Ειδικός ή Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου ή Περιφέρειας, και του επιλεγέντος σύµφωνα µε τις διαδικασίες του ίδιου άρθρου καταρτίζεται σύµβαση εγγράφως σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ανάθεσης, εφόσον η προϋπολογιζόµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 2. Η σύµβαση περιλαµβάνει τουλάχιστον τον τόπο και τον χρόνο υπογραφής της, τα συµβαλλόµενα µέρη, σαφή περιγραφή της ανατεθείσας προµήθειας ή των ανατεθεισών υπηρεσιών καθώς και τους τυχόν όρους εκτέλεσής τους, την αµοιβή, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προβλεπόµενες εγγυήσεις (εγγύηση κατά την προκαταβολή, εγγύηση καλής εκτέλεσης, κοκ.), τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής τους, τον τρόπο πληρωµής, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής, τους όρους της τυχόν αναθεώρησης τιµών, τις ενδεχόµενες ποινικές ρήτρες. Στις περιπτώσεις που στην σύµβαση προβλέπεται προκαταβολή, αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προϋπολογισµού της σύµβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 290

8 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) Αρθρο 6 Τίτλος Αρθρου: ιαχειριστές Με απόφαση του Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας, στον οποίο υπάγεται η αρµόδια για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης υπηρεσία, ορίζονται οι διαχειριστές των δαπανών των ενεργειών αυτών. Αρθρο 7 Τίτλος Αρθρου: ιαδικασία πληρωµής δαπανών 1. Η πληρωµή για οποιαδήποτε δαπάνη που γίνεται µε βάση το ετήσιο πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας - στήριξης βαρύνει τον αντίστοιχο κωδικό αριθµό έργου της Συλλογικής Απόφασης Έργου του Υπουργείου ή της Περιφέρειας, στην οποία είναι ενταγµένη η ενέργεια τεχνικής βοήθειας-στήριξης, και µέχρι του ύψους των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται η πληρωµή. 2. Κάθε πληρωµή εκτός εκείνων που ρυθµίζονται από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου διενεργείται µε επιταγές που εκδίδονται από τον διαχειριστή σε διαταγή του δικαιούχου επί της Τράπεζας της Ελλάδας µε βάση τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 του παρόντος. Ταυτόχρονα τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου {Υ..Ε.), η οποία πραγµατοποιεί τον έλεγχο νοµιµότητας και κανονικότητας και εκκαθαρίζει τη δαπάνη συντάσσοντας σχετική πράξη. Με βάση τα εκκαθαρισθέντα δικαιολογητικά κάθε επιταγής µε το αντίγραφό της και το αργότερο µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του εποµένου οικονοµικού έτους, η Υ..Ε. εκδίδει το συµψηφιστικό χρηµατικό ένταλµα για την εµφάνιση της δαπάνης στη δηµόσια ληψοδοσία και τα διαβιβάζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µετά δε τη θεώρηση και υπογραφή τους τα αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για να εξοφληθούν. Αν 291

9 κάποιο ένταλµα δεν θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην Υ..Ε., που µεριµνά προκειµένου η αρµόδια υπηρεσία να εκδώσει απόφαση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του διαχειριστή µε ηµεροµηνία απόδοσης την 30η Ιουνίου του εποµένου έτους από τη διενέργεια της δαπάνης προκειµένου να εκδοθεί το συµψηφιστικό ένταλµα. Η απόδοση του συµψηφιστικού εντάλµατος γίνεται από την Υ..Ε., η οποία αποστέλλει τα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Ένταλµα προπληρωµής µε τη διαδικασία αυτή εκδίδεται και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση νοµίµων δικαιολογητικών. 3. Για τις τρέχουσες δαπάνες, ορίζεται µε απόφαση του προϊσταµένου των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος, ένας διαχειριστής, ο οποίος µπορεί να αναλαµβάνει προκαταβολές µε την έκδοση επιταγών στο όνοµά του από τον λογαριασµό του έργου. Το συνολικό ποσό που αναλαµβάνει δεν µπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογιζόµενη αξία, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Ανάληψη νέας προκαταβολής δεν µπορεί να γίνει πριν υποβληθούν στην Υ.. Ε. τα δικαιολογητικά των δαπανών για την τακτοποίηση της προηγουµένης προκαταβολής, για την δε κατά τα λοιπά τακτοποίηση ακολουθείται η διαδικασία της παρ Για τις δαπάνες των εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού ή φιλοξενουµένων ή για τις δαπάνες των αµοιβών µελών επιτροπών ή οµάδων εργασίας, ο διαχειριστής µπορεί να αναλαµβάνει µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσίας προκαταβολικά το αναγκαίο ποσό µε την έκδοση επιταγών στο όνοµά του και για ποσό που προσδιορίζεται µε την απόφαση προσδιορισµού της δαπάνης. Προκειµένου για δαπάνες µετακινήσεων ο διαχειριστής προκαταβάλλει στον µετακινούµενο το σύνολο του κόστους των εισιτηρίων και το ογδόντα τοις εκατό (80%) του υπολοίπου του κόστους της µετακίνησης, όπως αυτό προσδιορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ251 Α). 5. Οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία κρατήσεις αποδίδονται από τον διαχειριστή. Τα γραµµάτια είσπραξης επισυνάπτονται από τον υπόλογο στα δικαιολογητικά που αποστέλλονται στις οικείες Υπηρεσίες ηµοσιονοµικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών. 292

10 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) Αρθρο 8 Τίτλος Αρθρου: ικαιολογητικά πληρωµής δαπανών Για την πληρωµή από τους διαχειριστές των δαπανών των ενεργειών που καλύπτονται από πιστώσεις της τεχνικής βοήθειας -στήριξης απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 1. Για την τακτοποίηση προκαταβολών για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών της παραγράφου 3 του άρθρου 7: α) τιµολόγιο του προµηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται, ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη "εξωφλήθη" ή, προκειµένου για δαπάνες κάτω των 40 ευρώ, θεωρηµένη απόδειξη ταµειακής µηχανής, εάν ο προµηθευτής οφείλει να εκδίδει τέτοια απόδειξη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. β) κατάσταση εξοφληθέντων τιµολογίων και αποδείξεων θεωρηµένη από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης υπηρεσίας. 2. Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόµενης αξίας µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α: α) απόφαση του αρµοδίου οργάνου µε την οποία ανατίθεται η προµήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, β) σύµβαση προκειµένου για δαπάνη προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ εκτός Φ.Π.Α., γ) τιµολόγιο του προµηθευτή και δελτίο αποστολής, όπου απαιτείται, ή τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών µε την ένδειξη "εξωφλήθη" ή, αν δεν εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ., εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαµβάνων, δ) πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού ή των υπηρεσιών για δαπάνη προϋπολογιζόµενης αξίας, εκτός Φ.Π.Α., άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ε) εγγυητική επιστολή προκαταβολής, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση. 3. Για την κάλυψη δαπανών προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, εκτός Φ.Π.Α., πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προηγούµενη κατηγορία: α) πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας προκειµένου για νοµικά πρόσωπα. γ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση. 293

11 4. Για την κάλυψη µετακινήσεων α) η απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η µετακίνηση β) ηµερολόγιο κίνησης στο οποίο αναφέρονται η ηµέρα αναχώρησης και επιστροφής, τα χρησιµοποιηθέντα µέσα, η απόσταση που διανύθηκε µε Ι.X. και ο τόπος διανυκτερεύσεως, υπογεγραµµένο από τον µετακινηθέντα. γ) τα εισιτήρια των χρησιµοποιηθέντων µέσων µεταφοράς, τα οποία συνοδεύονται από την κάρτα επιβίβασης αν το µέσο είναι αεροπορικό ή υπεύθυνη δήλωση για τη χρήση αυτοκινήτου Ι.Χ. δ) το τιµολόγιο ξενοδοχείου ή συναφές παραστατικό προβλεπόµενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ε) προκειµένου για µετακινήσεις φιλοξενουµένων προσώπων, τα εισιτήρια των χρησιµοποιηθέντων µέσων µεταφοράς, στα οποία επισυνάπτεται η απόφαση µετακίνησης. 5. Για την κάλυψη αµοιβών µελών επιτροπών ή οµάδων εργασίας. α) η απόφαση µε την οποία συγκροτείται η επιτροπή ή η οµάδα εργασίας ή η οµάδα διοίκησης έργου, β) η απόφαση µε την οποία καθορίζεται η αµοιβή των µελών της επιτροπής ή της οµάδας εργασίας, γ) απόδειξη παροχής υπηρεσιών του λαµβάνοντος την αµοιβή µε την ένδειξη "εξωφλήθη" ή, αν δεν εκδίδει στοιχεία του Κ.Β.Σ., εξοφλητική απόδειξη που εκδίδει ο διαχειριστής και υπογράφει ο λαµβάνων. Αρθρο 9 Τίτλος Αρθρου: Εγγυήσεις Κατά την υπογραφή της σύµβασης για προϋπολογιζόµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ο ανάδοχος προσκοµίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ύψους της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την παραλαβή του συνόλου των αγαθών ή υπηρεσιών που περιγράφονται στη σύµβαση. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται µετά την παραλαβή ισόποσης αξίας αγαθών ή υπηρεσιών, ή αποσβήνεται σταδιακά µε τις τµηµατικές πληρωµές, εφ' όσον τούτο ορίζεται στη σύµβαση. 294

12 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) Αρθρο 10 Τίτλος Αρθρου: Ανάθεση σε ενδιάµεσο φορέα 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας, µετά από πρόταση του αρµόδιου Ειδικού ή Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου ή Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, µπορεί να ανατίθεται σε ενδιάµεσους φορείς που είναι νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 68 του Ν. 1892/1990 ή θυγατρικές τους εταιρείες, η εκτέλεση κατηγοριών ενεργειών τεχνικής βοήθειαςστήριξης, ιδίως αυτών που συνδέονται µε µετακινήσεις και αµοιβές στο πλαίσιο επιτροπών και οµάδων εργασίας, και η διαχείριση των αντιστοίχων πόρων. Η ανάθεση γίνεται µετά από διαπραγµάτευση και γνώµη της επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος. 2. Ο ενδιάµεσος φορέας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να έχει διοικητική και χρηµατοδοτική ικανότητα ώστε να δύναται να φέρει σε πέρας το έργο που του ανατίθεται β) Να διαθέτει εµπειρία στον τοµέα που αφορά το αντικείµενο της ανάθεσης. 3. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας συνιστάται πενταµελής (5µελής) επιτροπή από ένα σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο και µέλη υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας. 4. Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και του ενδιάµεσου φορέα καταρτίζεται σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ανάθεσης και τα οριζόµενα στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991, όπως ισχύει. 5. Με την απόφαση ανάθεσης από τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας µπορεί να χορηγείται προκαταβολή στον ενδιάµεσο φορέα. Η προκαταβολή και οι δαπάνες του ενδιάµεσου φορέα καταβάλλονται σε αυτόν σύµφωνα µε τον τρόπο και τους όρους που ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1960/ Ο ενδιάµεσος φορέας εκτελεί τις κατηγορίες ενεργειών που περιλαµβάνονται στην σύµβαση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο Μετά το τέλος κάθε έτους διενεργείται εκκαθάριση µε βάση έκθεση διαχείρισης που ο ενδιάµεσος φορέας υποβάλλει στο αρµόδιο Υπουργείο ή Περιφέρεια και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. 295

13 Τα δικαιολογητικά δαπανών τηρούνται από τον ενδιάµεσο φορέα στην έδρα του και τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων όταν ζητηθούν. 8. Ο ενδιάµεσος φορέας υποχρεούται κατά την λήξη της σύµβασης να παραδώσει στο ηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα µη αναλώσιµα αγαθά που προµηθεύτηκε. κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σύµβασης. Αρθρο 11 Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος ιατάγµατος το κατωτέρω παράρτηµα το κείµενο του οποίου έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ-ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α. Προµήθειες 1. Εξοπλισµός γραφείων. 2. Εξοπλισµός µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, µηχανές γραφείου, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, µηχανήµατα τηλεοµοιοτυπίας και φορητές µηχανές εξοπλισµού γραφείου. 3. Λογισµικό. 4. Εργαστηριακός εξοπλισµός. 5. Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα. Β. Παροχή υπηρεσιών 1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού και λογισµικού. 2. Εκπόνηση µελετών. 3. Υπηρεσίες συµβούλων. 4. Υπηρεσίες δηµοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης. 5. Υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου. 6. ιενέργεια ερευνών. 296

14 ΠPOE PIKO IATAΓMA 4/02 (ΦΕΚ3/2 Α / ) Γ. Προµήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 1. Οργάνωση εκδηλώσεων (κάθε είδους προµήθειες ήικαι υπηρεσίες που συνδέονται µε τις εκδηλώσεις συµπεριλαµβανοµένων των βραχυχρόνιων µισθώσεων αιθουσών, παροχής γευµάτων κόκ.). 2. Μίσθωση εξοπλισµού και µεταφορικών µέσων. 3. Επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου καθώς και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τις υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος. 4. Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης καθώς και των κοινοχρήστων χώρων µε την προϋπόθεση ότι οι χώροι των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος ευρίσκονται εκτός της έδρας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται. 5. Σύνδεση και λειτουργία του διαδικτύου καθώς και σύνδεση µε τράπεζες πληροφοριών. 6. Προµήθεια αναλώσιµων υλικών και κυρίως υλικών γραφείου, γραφικής ύλης, αναλώσιµων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, καθώς και µηχανών βιβλιοδεσίας. Επίσης προµήθεια εξοπλισµού εστίασης. 7. Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τις συνεδριάσεις και λοιπές συσκέψεις των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος καθώς και των Επιτροπών Παρακολούθησης του Κ.Π.Σ. και των Ε.Π., και ιδίως µετάφραση και διερµηνεία, φωτοαντιγράφηση εγγράφων, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση συναντήσεων, βραχυχρόνιες µισθώσεις για τις αίθουσες των συνεδριάσεων και γεύµατα. 8. Υπηρεσίες για δηµόσιες σχέσεις των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος που επιβάλλονται από τους κανόνες εθιµοτυπίας, διοίκησης και οργάνωσης και αφορούν ιδίως την φιλοξενία επισκεπτών ή την µετακίνηση, διαµονή και φιλοξενία προσκεκληµένων. Επίσης προµήθεια αναλώσιµων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκληµένων. Ηµερήσια αποζηµίωση για προσκεκληµένους - φιλοξενούµενους. 9. Έξοδα δηµοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (π.χ. προσκλήσεις, προκηρύξεις διαγωνισµών ή διακηρύξεις), φωτοαντίγραφα, έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων, έκδοση ηλεκτρονικών και έντυπων µέσων, ταχυδροµικά έξοδα, ταχυµεταφορές για τις υπηρεσίες του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος. 10. Εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος και συµµετοχή σε ηµερίδες, συνέδρια και fora. 11. Εκπαίδευση των φορέων υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος σχετικά µε τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. 12. Εκτός έδρας αποζηµίωση και έξοδα µετακίνησης του προσωπικού σύµφωνα µε την κ.υ.α σε εφαρµογή του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 2860/ Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια επιτροπών ή οµάδων εργασίας 1. Αµοιβή οµάδων ή επιτροπών εργασίας που συγκροτούνται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 4 παρ. 3 του Ν. 2860/ Αµοιβή οµάδων ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 9 παρ. 2 και 17 παρ. 6 και 7 του Ν.2860/

15 Αρθρο 12 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος 298

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Ε. Λιατσοπούλου. Τηλ.: 210-33.32.546, 210-33.38.949 FAX: 210-33.32.731 210-33.38.958 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,16 Σεπτεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.60630 /ΕΥΣ 5671 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 4. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 127 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝ07ΛΕ-9ΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:7921

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: ΘΗΒΩΝ 46-48 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 20250/28-5-2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΠΠΙ ΟΛΥΜΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ. 9939/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 Ορισμοί... 4 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ηλεκτρονικού Ανοικτού ηµόσιου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την Προµήθεια Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού ΠΑΑ 2007-2013 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ΕΥΕ ΠΑΑ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα