Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα διασύνδεσης και. διαδικασία εισόδου-εξόδου"

Transcript

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 6 Σύστημα διασύνδεσης και διαδικασία εισόδου-εξόδου

2 Τι είναι αρτηρία (Bus) ; Ένα σύνολο γραμμών διασύνδεσης Πρωτόκολλο (protocol)

3 Περιγραφή Πρωτοκόλλου χρονικό διάγραμμα Μονάδα 1 απαίτηση δεδομένα Μονάδα απαίτηση δεδομένα 2 4 χρόνος

4 Ταξινόμηση αρτηριών Αφέντης ή κύρια μονάδα (master) Υπηρέτης ή δούλος (slave)

5 Ανάλογα: Ταξινόμηση αρτηριών του πλήθους των δυαδικών ψηφίων δεδομένων που μεταφέρονται παράλληλα (σειριακές και παράλληλες αρτηρίες) αν χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων μονάδων (αποκλειστικής χρήσης ή κοινής χρήσης) την τεχνική συγχρονισμού (σύγχρονες και ασύγχρονες) την τεχνική σηματοδότησης τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων και τη διαιτησία

6 Παράλληλες και Σειριακές Αρτηρίες Παράλληλες Αρτηρίες Γραμμές ελέγχου» έλεγχος επικοινωνίας (δηλ. υλοποίηση πρωτοκόλλου) Γραμμές διευθύνσεων Γραμμές δεδομένων» Δεδομένα» Εντολές

7 Παράλληλες Aρτηρίες Πολυπλεξία στο χρόνο (time multiplexing) Ομαδική μεταφορά λέξεων (burst mode)

8 Παράλληλες Αρτηρίες Πλεονέκτημα: Υψηλός ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (bandwidth) όταν το μήκος της αρτηρίας είναι μικρό Μειονεκτήματα: Μεγάλο μήκος μεγάλη χωρητικότητα περισσότερο χρόνο για φόρτιση και εκφόρτιση των γραμμών Μικρές διαφοροποιήσεις στα μήκη ή/και τις χωρητικότητες των παράλληλων γραμμών έλλειψη ευθυγράμμισης στη λήψη των δυαδικών ψηφίων μιας λέξης (skew) Cross-talk Μεγάλο κόστος υλοποίησης

9 Πλεονεκτήματα: Σειριακές Αρτηρίες Μεγαλύτερο ρυθμό μεταφοράς δεδομένων από τις παράλληλες για μεγάλες αποστάσεις Μικρότερο κόστος υλοποίησης λόγω χρησιμοποίησης λιγότερων γραμμών Μειονέκτημα: τα κυκλώματα διασύνδεσης και το πρωτόκολλο επικοινωνίας είναι πιο πολύπλοκο

10 Παράλληλες και Σειριακές Αρτηρίες Όνομα αρτηρίας Χαρακτηριστικά PCI SCSI Firewire USB είδος παράλληλη παράλληλη σειριακή σειριακή χρήση συστήματος εισ/εξ εισ/εξ εισ/εξ Εύρος σε δυαδικά ψηφία δεδομένων Μέγιστος ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (ΜΒ/sec) Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων μονάδων Μέγιστο μήκος (μέτρα) (Firewire 400) 100(Firewire 800) 0, ,5* (-72) 5* (- 30)

11 Διασύνδεση δύο ή περισσότερων μονάδων; Αρτηρίες αποκλειστικής χρήσης (dedicated buses ή point to point) Αρτηρίες κοινής χρήσης (shared buses)

12 Αρτηρίες αποκλειστικής χρήσης Πλεονεκτήματα: Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω χρησιμοποίησης της αρτηρίας από άλλες μονάδες Αναισθησία σε τοπικές βλάβες Μειονεκτήματα: Μεγάλο κόστος

13 Αρτηρία Κοινής Χρήσης επεξεργαστής αρτηρία συστήματος μνήμη... μονάδες εισόδου/εξόδου Όλες οι μονάδες του συστήματος συνδέονται μεταξύ τους μέσω της αρτηρίας κοινής χρήσης

14 Αρτηρία Κοινής Χρήσης Πλεονεκτήματα: Μικρό κόστος υλοποίησης Ευκολία σύνδεσης νέων μονάδων στο σύστημα Μειονεκτήματα: Καθυστερήσεις στην επικοινωνία Ευαισθησία στις βλάβες

15 Συστήματα με περισσότερες από μία αρτηρίες κοινής χρήσης επεξεργαστής αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης μνήμη ΠΑ... ΠΑ αρτηρία εισόδου/εξόδου μονάδες εισόδου/εξόδου ΠΑ: προσαρμοστής αρτηρίας

16 ... Συστήματα με περισσότερες από μία αρτηρίες κοινής χρήσης επεξεργαστής αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης μνήμη ΠΑ1 αρτηρία εισόδου/εξόδου ΠΑ2 αρτηρία συστήματος... μονάδες εισόδου/εξόδου ΠΑ2... μονάδες εισόδου/εξόδου ΠΑ1, ΠΑ2: προσαρμοστές αρτηρίας

17 Είδη Αρτηριών Αρτηρίες επεξεργαστή- μνήμης Μικρού μήκους Υψηλής ταχύτητας Ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή και της μνήμης με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ρυθμού μεταφοράς πληροφορίας μεταξύ τους Αρτηρίες εισόδου-εξόδου Μεγαλύτερου μήκους Μπορούν να συνδεθούν πολλά είδη μονάδων εισόδου-εξόδου με διαφορετικούς ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων Αρτηρίες συστήματος

18 ... Προσαρμοστές αρτηριών επεξεργαστής αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης μνήμη ΠΑ1 αρτηρία εισόδου/εξόδου ΠΑ2 αρτηρία συστήματος... μονάδες εισόδου/εξόδου ΠΑ2... μονάδες εισόδου/εξόδου ΠΑ1, ΠΑ2: προσαρμοστές αρτηρίας

19 Χρησιμοποίηση τριών ειδών αρτηριών Προσφέρει το πλεονέκτημα: Ότι η αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης μπορεί να σχεδιαστεί να είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι η αρτηρία συστήματος ή η αρτηρία εισόδου/εξόδου και Νέες μονάδες ή αρτηρίες εισόδου/εξόδου μπορούν να συνδεθούν στην αρτηρία συστήματος, χωρίς να επηρεαστεί η ταχύτητα της αρτηρίας επεξεργαστή-μνήμης

20 Παραδείγματα αρτηριών Αρτηρίες συστήματος:» Peripheral Component Interconnect, PCI (αναπτύχθηκε από την Intel χρησιμοποιείται σε συστήματα IBM και Apple) Αρτηρίες εισόδου/εξόδου:» Industry Standard Architecture, ISA» Extended ISA, EISA» Micro-Channel,» EIDE» SCSI

21 ... Παράδειγμα Ι κρυφή μνήμη 2 ΠΑ(PCI) αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης κύρια μνήμη αρτηρία PCI ΠΑ(ISA) ethernet graphics... ΠΑ(SCSI) αρτηρία SCSI fax/modem αρτηρία ISA floppy controller... μονάδες σκληρών δίσκων

22 Χρήση διάφορων αρτηριών σ ένα υπολογιστικό σύστημα Σ ένα υπολογιστικό σύστημα χρησιμοποιούνται διάφορες αρτηρίες για διάφορους πρακτικούς λόγους όπως: το κόστος η καταλληλότητα για κάποια εφαρμογή αλλά και η συμβατότητα

23 Σύστημα χαμηλών απαιτήσεων βασισμένο στον επεξεργαστή PowerPC 601 PowerPC 601 κύρια μνήμη αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης ΠΑ(I/O) αρτηρία εισόδου/εξόδου ελεγκτής floppy disk ελεγκτής σκληρού δίσκου κάρτα video flop p y disks σκληροί δίσκοι οθόνη

24 Σύστημα υψηλών απαιτήσεων βασισμένο στον επεξεργαστή PowerPC 601 PowerPC 601 κύρια μνήμη κρυφή μνήμη 2 αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης προσαρμοστής αρτηρίας συστήματος αρτηρίας συστήματος (local bus) κύκλωμα διασύνδεσης LAN ΠΑ(SCSI) ΠΑ(I/O) κάρτα video ελεγκτές σκληρών δίσκων CD ROMs οθόνη μνήμη προσωρινής αποθήκευσης αρτηρίας εισόδου/εξόδου ελεγκτής flop p y disk ελεγκτής αργού περιφερειακού... floppy disks

25 Ελεγκτές εισόδου/εξόδου Σκοπός: α. Να αποδεσμεύσουν την ΚΜΕ και την κύρια μνήμη από τις λεπτομέρειες λειτουργίας της συσκευής εισόδου/εξόδου β. Να αποδεσμεύσουν την αρτηρία από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις διασύνδεσης της συσκευής εισόδου/εξόδου. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αλλαγή της τεχνολογίας της συσκευής εισόδου/εξόδου γ. Η διαχείριση της διαφοράς της ταχύτητας μεταξύ ΚΜΕ και κύριας μνήμης από την μια πλευρά και της μονάδας εισόδου/εξόδου από την άλλη με τη διάθεση κατάλληλου χώρου ενδιάμεσης αποθήκευσης πληροφορίας (buffering) δ. Μετατροπή της μορφής ή της κωδικοποίησης των δεδομένων για συμμόρφωση με το πρωτόκολλο της αρτηρίας στην οποία συνδέονται.

26 Ελεγκτής συσκευής εισόδου/εξόδου γραμμές ελέγχου γραμμές διευθύνσεων γραμμές δεδομένων αρτηρία διεύθυνση διάταξης εισόδου/εξόδου συγκριτής καταχωρητής (-ές) δεδομένων καταχωρητής κατάστασης καταχωρητής (-ές) ελέγχου λογική ελέγχου Ελεγκτής συσκευής εισόδου/εξόδου συσκευή εισόδου/εξόδου

27 Καθορισμός διεύθυνσης συσκευής εισόδου/εξόδου Η διεύθυνση είναι δυνατόν να είναι: α. Αποθηκευμένη σε ένα καταχωρητή μόνο ανάγνωσης οπότε η συσκευή εισόδου/εξόδου δε μπορεί να αλλάξει διεύθυνση β. Να τίθεται με το χέρι, θέτοντας στην κατάλληλη θέση μια σειρά από διακόπτες δύο θέσεων γ. Να καθορίζεται κατά τη διαδικασία της εγκατάστασης της συσκευής εισόδου/εξόδου γράφοντας σε έναν καταχωρητή

28 Σύγχρονη αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης Φ T 1 T 2 T 3 T 4 Α_ΔΙ Α_ΔΕ Ε_Μ ΔΔ χρόνος αυτή τη χρονική περίοδο στην αρτηρία διευθύνσεων βρίσκεται η διεύθυνση αυτή τη χρονική περίοδο στην αρτηρία δεδομένων βρισκονται τα σωστά δεδομένα Φ: χρονικό σήμα Α_ΔΙ: περιεχόμενα της αρτηρίας διευθύνσεων Α_ΔΕ: περιεχόμενα της αρτηρίας δεδομένων Ε_Μ: σήμα επιλογής μνήμης ΔΔ: σήμα ανάνωσης/εγγραφής

29 Σύγχρονες Αρτηρίες Πλεονεκτήματα: Μεγάλη ταχύτητα υπό όρους Μικρό κόστος υλοποίησης του πρωτόκολλου Μειονεκτήματα: Όλες οι μονάδες που είναι συνδεδεμένες στην αρτηρία πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο σήμα χρονισμού Εάν είναι γρήγορες δεν μπορούν να έχουν μεγάλο μήκος Για να είναι γρήγορες το πλήθος των μονάδων που συνδέεται σ αυτές πρέπει να είναι μικρό

30 Ασύγχρονη αρτηρία επεξεργαστή-μνήμης αυτή τη χρονική περίοδο στην αρτηρία διευθύνσεων βρίσκεται η διεύθυνση της θέσης μνήμης που πρέπει να διαβαστεί Α_ΔΙ Ε_Μ ΔΔ απαίτηση Α_ΔΕ αναγνώριση χρόνος Α_ΔΙ: περιεχόμενα της αρτηρίας διευθύνσεων Α_ΔΕ: περιεχόμενα της αρτηρίας δεδομένων Ε_Μ: σήμα επιλογής μνήμης ΔΔ: σήμα ανάνωσης/εγγραφής αυτή τη χρονική περίοδο στην αρτηρία δεδομένων βρισκονται τα σωστά δεδομένα

31 Σύγχρονες αρτηρίες με δυνατότητα εισαγωγής κύκλων καθυστέρησης

32 Διαιτησία Η αρτηρία χρησιμοποιείται ήδη Την ίδια χρονική στιγμή απαιτούν την αρτηρία περισσότερες από μια μονάδες

33 Διαιτησία με χρήση αλυσίδας προτεραιότητας (Daisy chain arbitration) Διάθεση Αρτηρίας Μ 0 Μ 1... Μ κ Απαίτηση Αρτηρίας ΑΑ 0 ΑΑ 1 ΑΑ κ ελεγκτής αρτηρίας Απασχολημένη Αρτηρία υπόλοιπες γραμμές αρτηρίας

34 Διαιτησία με χρήση αλυσίδας προτεραιότητας Πλεονεκτήματα: απλότητα υλοποίησης Μειονεκτήματα: έλλειψη δικαιοσύνης η προτεραιότητα των μονάδων που είναι στην αρτηρία δεν μπορεί να αλλάξει κάτω από τον έλεγχο κάποιου προγράμματος

35 ... Κεντρική παράλληλη διαιτησία Μ 0 Μ 1... Μ κ ΑΑ 0 ΔΑ 0 ΑΑ 1 ΔΑ 1 ελεγκτής αρτηρίας ΑΑ κ ΔΑ κ Απασχολημένη Αρτηρία υπόλοιπες γραμμές αρτηρίας

36 Κεντρική παράλληλη διαιτησία Σχήμα προτεραιότητας Σταθερή προτεραιότητα (υλοποίηση ελεγκτή με κωδικοποιητή προτεραιότητας) Πλεονεκτήματα: απλότητα υλοποίησης Μειονεκτήματα: έλλειψη δικαιοσύνης προγραμματιζόμενος ελεγκτής σχήμα εναλλασσόμενης προτεραιότητας (rotating priority)

37 Κατανεμημένη διαιτησία (distributed arbitration) α. Kατανεμημένη διαιτησία με αυτό-επιλογή (distributed arbitration with self-selection) και β. Kατανεμημένη διαιτησία με ανίχνευση σύγκρουσης (distributed arbitration with collision detection)

38 Επιλογή σχήματος διαιτησία Η επιλογή ενός συγκεκριμένου σχήματος διαιτησίας εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως: ο αριθμός των μονάδων που συνδέονται στην αρτηρία το μήκος της αρτηρίας η απαιτούμενη ταχύτητα του σχήματος διαιτησίας και ο απαιτούμενος βαθμός δικαιοσύνης

39 Τεχνικές σηματοδότησης (signaling) Σηματοδότηση (signaling): H μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μεταφέρουμε ψηφιακή πληροφορία από μία θέση σε κάποια άλλη κωδικοποιώντας τις λογικές τιμές 0 και 1 με φυσικά μεγέθη όπως είναι το δυναμικό (π.χ. δυναμικό V και 0 volts για την αναπαράσταση των λογικών 1 και 0) ή το ρεύμα (π.χ. θετικά και αρνητικά ρεύματα 2,5 ma για την αναπαράσταση των λογικών 1 και 0). πχ. διαφορική σηματοδότηση

40 Μέτρα απόδοσης: Ταχύτητα αρτηρίας καθυστέρηση (latency) f(μήκος αρτηρίας, πλήθος των μονάδων που είναι συνδεμένες με την αρτηρία) ρυθμός μεταφοράς Ρυθμός μεταφοράς = f(εύρος της αρτηρίας δεδομένων, ύπαρξη διακριτών γραμμών δεδομένων και διευθύνσεων, μεταφορά συνόλου από λέξεις)

41 Διαδικασία εισόδου-εξόδου Η επικοινωνία της ΚΜΕ με τις μονάδες εισ/εξ αφορά: τη διακίνηση πληροφορίας ελέγχου και τη διακίνηση δεδομένων από και προς τις μονάδες εισ/εξ

42 Διαδικασία εισόδου-εξόδου Η διακίνηση πληροφορίας ελέγχου αφορά: την αποστολή εντολών από την ΚΜΕ στις μονάδες εισ/εξ τη μεταφορά πληροφορίας στη ΚΜΕ σχετικά με την κατάσταση κάποιας μονάδας εισ/εξ ή της απαίτησής της για εξυπηρέτηση

43 Aποστολή εντολών από την ΚΜΕ στις μονάδες εισ/εξ διακριτές εντολές εισόδου εξόδου κοινές εντολές αναφοράς στη μνήμη

44 Διακριτοί χώροι διευθύνσεων μνήμης και εισόδου/εξόδου σήμα ανάγνωσης μνήμης Διευθύνσεις Δεδομένα σήμα ανάγνωσης καταχωρητή εισόδου/εξόδου σήμα εγγραφής καταχωρητή εισόδου/εξόδου σήμα εγγραφής μνήμης Κύρια μνήμη ΚΜΕ Κ1 Α... Κ2 Β Α, Β: μονάδες εισόδου/εξόδου Κ1, Κ2: ένας ή περισσότεροι καταχωρητές ανάλογα της συγκεκριμένης μονάδας εισόδου/εξόδου. πχ. Intel 80x86

45 Ενιαίος χώρος διευθύνσεων μνήμης και εισόδου/εξόδου Δεδομένα Διευθύνσεις ανάγνωση εγγραφή ΚΜΕ Κύρια μνήμη Κ1 Α... Κ2 Β Α, Β:μονάδες εισόδου/εξόδου Κ1, Κ2: ένας ή περισσότεροι καταχωρητές ανάλογα της συγκεκριμένης μονάδας εισόδου/εξόδου. πχ. Motorola 680x0

46 Διαδικασία εισόδου-εξόδου Διακίνηση πληροφορίας από κάποια συσκευή εισ/εξ προς την ΚΜΕ σχετικά με την κατάστασή της ή απαίτηση εξυπηρέτησής της: ο χρονοπρογραμματισμένος έλεγχος της μονάδας εισόδου/εξόδου (polling) και η χρήση σημάτων διακοπής (interrupts)

47 Σήματα διακοπής Η ΚΜΕ μπορεί να αγνοήσει ένα σήμα διακοπής; Όταν πολλές μονάδες εισ/εξ μπορούν να στείλουν σήμα διακοπής τότε πως η ΚΜΕ αναγνωρίζει ποιος το έστειλε; Ποια θα εξυπηρετηθεί πρώτη; Εμφωλευμένα σήματα διακοπής;

48 Σήματα διακοπής Απενεργοποιούμενα (maskable) σήματα διακοπής Μη απενεργοποιούμενα σήματα διακοπής (non maskable)

49 Αναγνώριση μονάδας Μια γραμμή σήματος διακοπής Ανάγνωση του καταχωρητή κατάστασης Χρήση αλυσίδας προτεραιότητας Πολλές γραμμές σημάτων διακοπής

50 Δομή του κωδικοποιητή προτεραιότητας στην περίπτωση που η γραμμή ΓΔ0 αντιστοιχεί σε μη απενεργοποιούμενο σήμα διακοπής, ενώ οι γραμμές διακοπής ΓΔ1, ΓΔ2 και ΓΔ3 αντιστοιχούν σε σήματα διακοπής με δυνατότητα απενεργοποίησης ΣΔ 1 ΣΔ 2 ΣΔ 3... ΓΔ 3 ΓΔ 2 ΓΔ 1 κωδικοποιητής προτεραιότητας αριθμός της ομάδας με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα που ενεργοποίησε τη γραμμή διακοπής ΓΔ 0 σήμα διακοπής ΣΔ i = 0 συνεπάγεται ότι τα σήματα διακοπής μέσω της γραμμής ΓΔ i είναι απενεργοποιημένα

51 Εμφωλευμένα σήματα διακοπής;

52 Προγραμματισμένη διαδικασία εισόδου/εξόδου επιλογή μονάδας εισόδου/εξόδου διάβασε την κατάσταση της μονάδας εισόδου/ εξόδου όχι είναι έτοιμα τα δεδομένα ; ναι διάβασε τα δεδομένα από τον ελεγκτή της διάταξης εισόδου/εξόδου

53 Απλό σύστημα με δυνατότητα άμεσης προσπέλασης μνήμης γραμμές δεδομένων κύρια μνήμη αρτηρία συστήματος γραμμές διευθύνσεων γραμμές ελέγχου ΚΔιευθ αρχείο καταχωρητών ΜΔ ΚΔιευθ ΚΔεδ ΚΜΕ μονάδα ελέγχου απαίτηση ΑΠΜ αναγνώριση ΑΠΜ μονάδα ελέγχου ελεγκτής ΑΠΜ μονάδες εισόδου/εξόδου

54 Σημεία εξυπηρέτησης σήματος διακοπής και άμεσης προσπέλασης μνήμης χρόνος κύκλου ΚΜΕ κύκλος εντολής προσκόμιση εντολής αποκωδικοποίηση εντολής προσκόμιση τελούμενων εκτέλεση εντολής αποθήκευση αποτελεσμάτων σημεία εξυπηρέτησης σήματος διακοπής άμεσης προσπέλασης μνήμης σημείο εξυπηρέτησης σήματος διακοπής

55 Μεταφορά πληροφορίας από συσκευή εισ/εξ στην κύρια μνήμη Μεταφορά πληροφορίας από συσκευή εισόδου/εξόδου στην κύρια μνήμη στην περίπτωση προγραμματισμένης διαδικασίας εισόδου/εξόδου με ή χωρίς χρήση σημάτων διακοπής Κύρια Μνήμη Μεταφορά πληροφορίας από συσκευή εισόδου/εξόδου στην κύρια μνήμη στην περίπτωση Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης, ΑΠΜ ΚΜΕ Συσκευή εισόδου/εξόδου Σύστημα διασύνδεσης

56 Ρόλος του λειτουργικού συστήματος στη διαδικασία εισόδου/εξόδου Προστασία Προσφορά ρουτινών χειρισμού των μονάδων εισόδου/εξόδου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 12: Δίαυλοι. Ταξινόμηση. Απόδοση διαύλων. ISA, PCI, PCI-express Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ( ιάδροµοι ή ίαυλοι)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ( ιάδροµοι ή ίαυλοι) Kεφάλαιο 3 Συστήµατα ιασύνδεσης Μονάδων 55 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ( ιάδροµοι ή ίαυλοι) 3.1 Βασικές Αρχές...56 3.2 Ιεραρχία ιαύλων...57 3.3 οµή ιαύλου...60 3.4 ιαιτησία ιαύλου...64 3.5 Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Επανάληψης

Ερωτήσεις Επανάληψης Ερωτήσεις Επανάληψης 1. Μητρική Πλακέτα : a. Μια µητρική πλακέτα είναι; Μια µητρική πλακέτα είναι η κύρια πλακέτα τυπωµένου κυκλώµατος που βρίσκετε σε υπολογιστές και άλλα επεκτάσιµα συστήµατα. Κατέχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 55 Βιβλιογραφία... 161 7 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Αλγόριθμοι και Δομές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6 Κεφάλαιο 6 Ο Προσωπικός Υπολογιστής Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τον πιο διαδεδοµένο υπολογιστή, τον Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι Βασικά δομικά στοιχεία ενός Η/Υ Σιώζιος Κων/νος Πληροφορική Ι 1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Γνώσεις αλληλεπίδρασης υλικού λογισμικού Ο ρόλος των οδηγών συσκευών Τα μέρη της κύριας μονάδας και των περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (2 η Έκδοση) Παναγιώτης Ε. Φουληράς Διδάκτωρ Πληροφορικής Παν/μίου Λονδίνου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1996 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62

Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Μέρος 1 ο : Ομάδα Α: Γενικές Γνώσεις... 11 Μέρος 2 ο : Ομάδα Β: Ειδικές Γνώσεις... 62 5 Ομάδα Γενικές Γνώσεις Εισαγωγή στην Πληροφορική Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Περιεχόμενα

Αναλυτικά Περιεχόμενα Αναλυτικά Περιεχόμενα Αντί προλόγου... 15 Συντομογραφίες... 33 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 35 1.1 Εισαγωγή...39 1.2 Επίπεδα ιεραρχίας του υλικού...40 1.3 Βασικά συστατικά ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος...42

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Βασιλάκης Β., Θηβαίος Γ., Μίχας Γ., Μόρμορης Ε., Ξιξής Α. Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με

Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Προγράμματα Σπουδών Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΑΕΔ) του Τομέα Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Δικτύων ΤΜΗΜΑ Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής Με Πολυμέσα (Multimedia) Ο υπολογιστής πολυμέσων (multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Ασκήσεις ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ασκήσεις Κωνσταντίνα Καραγιάννη Αύγουστος 2008 Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών Πίνακας περιεχοµένων Άσκηση 1: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΨHΦIAKA ΣYΣTHMATA Τόµος B' Aρχιτεκτονική Yπολογιστών I

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ H.323 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΤΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ.4 2. Αρχιτεκτονική του προτύπου Η.323 2.1

Διαβάστε περισσότερα

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή

5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Κεφάλαιο 5: Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή 116 5. Παράλληλα Συστήματα: Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει όλο και αυξανόμενη ζήτηση για αύξηση της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων. Ταυτόχρονα υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet

Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Ι.Ε.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ παράρτημα του Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet Internet Σημειώσεις στο μάθημα Α εξαμήνου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υλικό Υπολογιστών (Hardware) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστημα 1.2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) 1.3 Μνήμη 1.4 Τεχνολογικές εξελίξεις στο Υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας Δομή Υπολογιστών - Υλικό Στο Προηγούμενο Μάθημα Συστήματα Αρίθμησης Bits, Bytes & Moνάδες Χωρητικότητας Υλικό Μέρος Η/Υ Χαρακτηριστικά Η/Υ Τύποι Η/Υ Αλγόριθμοι Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα