VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC. Οδηγίες χρήσης"

Transcript

1 CE-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 Κατασκευαστής: Vycor Medical Inc Congress Avenue Suite 140 Boca Raton, FL Τηλ: Αντιπρόσωπος για την Ευρώπη: MediMark Europe Sarl. 11 rue Emile Zola. BP Grenoble Cedex 2.France Τηλ: +33 (0) Φαξ: +33 (0) e- mail: europe.com Ιατροτεχνολογικό προϊόν: Μοντέλο ΤC 12 mm/8 mm/3 cm Μοντέλο ΤC 12 mm/8 mm/5 cm Μοντέλο ΤC 12 mm/8 mm/7 cm Μοντέλο ΤC 17 mm/11 mm/3 cm Μοντέλο ΤC 17 mm/11 mm/5 cm Μοντέλο ΤC 17 mm/11 mm/7 cm Μοντέλο ΤC 21 mm/15 mm/3 cm Μοντέλο ΤC 21 mm/15 mm/5 cm Μοντέλο ΤC 21 mm/15 mm/7 cm Μοντέλο ΤC 28 mm/20 mm/3 cm Μοντέλο ΤC 28 mm/20 mm/5 cm Μοντέλο ΤC 28 mm/20 mm/7 cm Μοντέλο ΕC 34 mm/14 mm/5 cm Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος TC Αρ. εξαρτήµατος EC Το ιατροτεχνολογικό προϊόν που αναφέρεται ανωτέρω πληροί τις ουσιαστικές απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, παράρτηµα V, άρθρο 3 της ΕΕ περί Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Έχει εκτελεστεί από τον κατασκευαστή µια διαδικασία αξιολόγησης συµµόρφωσης όπως περιγράφεται στην οδηγία. VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) Μοντέλα ΤC και EC Οδηγίες χρήσης Πληροφορίες σχετικά µε τον κατασκευαστή και παραγγελίες: Vycor Medical Inc Congress Avenue Suite 140 Boca Raton, FL USA Τηλ: Αναθ. H

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM Ελέγξτε τη συσκευή σύνδεσης πριν από τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι ο µηχανισµός ελατηρίου και ο µηχανισµός κλείστρου λειτουργούν σωστά. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί διαχωρισµός του καναλιού εργασίας από τον εισαγωγέα και βλάβη σε εγκεφαλικό ιστό στο οδηγό άκρο του προωθούµενου καναλιού εργασίας. Μην προωθείτε τη θύρα εργασίας εάν δεν έχετε επανατοποθετήσει προηγουµένως τον εισαγωγέα. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον ιστό στο προωθούµενου οδηγό άκρο. Μην προωθείτε το συναρµολογηµένο σύστηµα πρόσβασης παρά µόνον εάν η διάταξη κλείστρου λειτουργεί σωστά. Μην το χρησιµοποιείτε εάν υπάρχουν ραγίσµατα ή ελαττώµατα στα οδηγά άκρα ή κατά µήκος του καναλιού εργασίας. Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για µία µόνο χρήση. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή της συσκευής ενδέχεται να µην αντέχουν σε επαναλαµβανόµενη επεξεργασία. Ενδέχεται να προκύψουν πιθανοί κίνδυνοι λοίµωξης /διασταυρωτικής µόλυνσης ή και αδυναµία επίτευξης της αναµενόµενης απόδοσης λόγω της επαναχρησιµοποίησης. Μην επαναποστειρώνετε ούτε να επαναχρησιµοποιείτε τη συσκευή. Μη σφίγγετε υπερβολικά τη συσκευή σταθεροποίησης στο τµήµα σύνδεσης του VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS). Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα το σπάσιµο της λαβής σύνδεσης. Μη σπρώχνετε τη συσκευή σε στενό κανάλι πρόσβασης οστού/βλεννογόνου, διότι οι παρακείµενοι ιστοί ενδέχεται να προκαλέσουν τη θραύση του υλικού. Μη χρησιµοποιείτε εάν ο φραγµός αποστείρωσης του προϊόντος ή η συσκευασία του έχουν υποστεί ζηµιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οµοσπονδιακή Νοµοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από εξειδικευµένο χειρουργό σε περιβάλλον νοσοκοµείου ΣΥΜΒΟΛΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΗΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΓΑΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ CE ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 0473 ΜΟΝΤΕΛΟ EC: ΜΟΝΤΕΛΟ TC: ΑΡ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΘΥΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΘΥΡΑ Περιγραφή: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως

3 σύστηµα αυτοσυγκρατούµενου διαστολέα για εγκεφαλικό ιστό. Αποτελείται από έναν εισαγωγέα και µία θύρα καναλιού εργασίας που ασφαλίζονται µε ένα ελατηριωτό κλείστρο. Κάθε συσκευή επιτρέπει την ήπια διαστολή του ιστού, την απεικόνιση του σηµείου της χειρουργικής επέµβασης και τον οµαλό χειρισµό των εργαλείων που εισάγονται. Το εύρος µεγεθών των συσκευών (πλάτος και µήκος) παρέχει διάφορα µεγέθη καναλιών εργασίας. ΛΑΒΙΔΑ LEYLA ΜΟΝΤΕΛΟ ΤC ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗ ΛΑΒΙΔΑ LEYLA Αντενδείξεις: Δεν υπάρχουν αντενδείξεις, εκτός εάν η συσκευή τροποποιηθεί ή χρησιµοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από αυτούς που καθορίζονται ή από αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Σκοπός για τον οποίο προορίζεται: ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ TC ΚΑΙ EC ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ως συστήµατα αυτοσυγκρατούµενου διαστολέα για εγκεφαλικό ιστό και για την παροχή πρόσβασης ώστε να είναι δυνατή η θέαση του χειρουργικού πεδίου κατά τη διάρκεια επεµβάσεων στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική στήλη. Το συναρµολογηµένο ΣΥΣΤΗΜΑ VYCOR VIEWSITE BRAIN ACCESS SYSTEM (VBAS) αποτελείται από έναν εισαγωγέα και µία θύρα καναλιού εργασίας που συγκρατούνται ενωµένα µε ένα µάνταλο που ελέγχεται από ελατήριο. Και οι δύο συσκευές TC και EC του Vycor ViewSite Brain Access System (VBAS) έχουν όµοιες γλωττίδες που µπορούν να συνδεθούν σε λαβίδες ή συσκευές σταθεροποίησης. Δείτε την Εικόνα. Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να µεγιστοποιούν τη σταθερότητα και την ενσωµάτωση µε βραχίονες τυπικής σταθεροποίησης. Συνιστάται να επιβεβαιώνετε τη συµβατότητα ασφαλούς εφαρµογής µε το σύστηµα σταθεροποίησης που έχετε πριν από τη χρήση. Διατίθενται µη στείρα δείγµατα δοκιµής εφαρµογής από τον αντιπρόσωπο της Vycor. Προεγχειρητικός προγραµµατισµός: Είναι καλύτερο να σχεδιάσετε την τοποθέτηση της κρανιοτοµίας και τη διαδροµή διέλευσης της συσκευής προεγχειρητικά. Σχεδιάστε µία διαδροµή διέλευσης που να αποτελεί «ευθεία γραµµή» προς την περιοχή στόχο. Η κάθε συσκευή επιτρέπει την ήπια διαστολή ιστού, τη θέαση της περιοχής της χειρουργικής επέµβασης και τον οµαλό χειρισµό των εισαγόµενων εργαλείων. Το εύρος µεγεθών των συσκευών παρέχει διάφορα µεγέθη καναλιών εργασίας. Ο προεγχειρητικός προγραµµατισµός πρέπει να λάβει υπόψη τόσο την πρόσβαση στην περιοχή της χειρουργικής επέµβασης όσο και τις απαιτήσεις πρόσβασης εργαλείων προς καθορισµό του σωστού µεγέθους της συσκευής. Η διάµετρος της κρανιοτοµίας πρέπει να είναι 1-2 cm µεγαλύτερη από τη διάµετρο της συσκευής για να επιτρέπει τη γωνίωση της συσκευής, όπως χρειάζεται κατά τη διάρκεια της επέµβασης. Όταν χρησιµοποιείται το Μοντέλο TC: Προς εξάλειψη της πιθανότητας µετατόπισης του εγκεφάλου κατά την τοποθέτηση, η γραµµή σχεδιασµού πρέπει να τεθεί στις 90 ως προς την εφαπτοµένη του επιπέδου της κεντραρισµένης επιφάνειας της περιοχής της χειρουργικής επέµβασης. Ο προεγχειρητικός σχεδιασµός εγχείρησης υπό την καθοδήγηση απεικόνισης πρέπει να προσδιορίσει µια φλοιώδη αύλακα όποτε είναι δυνατόν, για να επιτρέπεται η ελάχιστη

4 διαταραχή του εγκεφάλου. Σχεδιάζοντας έναν τρόπο λειτουργίας 3-D εγχείρησης υπό την καθοδήγηση απεικόνισης, πρέπει να επιλεχθεί η πιο βαθιά «ευθεία» αύλακα που επιτρέπει τη µικρότερη διάσχιση του εγκεφαλικού ιστού. Η φλοιοτοµή πρέπει να είναι ελαφρώς µεγαλύτερη από το άνοιγµα στην οπή της συσκευής. Μετά τη διάνοιξη της σκληρής µήνιγγας, και την τοµή της αραχνοειδούς µήνιγγας, τοποθετήστε τη συσκευή µε τον άξονά της κατά µήκος της προσπέλασης «ευθείας γραµµής» που λήφθηκε κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασµό. Το µοντέλο TC έχει ένα ελλειπτικό άνοιγµα ώστε να διατηρείται διόφθαλµη όραση. Συνεπώς, προσανατολίστε το κανάλι εργασίας και τον εισαγωγέα έτσι ώστε η ελλειπτική διάµετρος να είναι παράλληλη στη διακορική γραµµή του χρήστη και του διόφθαλµου µικροσκοπίου. Η συσκευή πρέπει να εκπλένεται σχολαστικά με στείρο φυσιολογικό ορό και να παραμένει υγρή πριν από την εισαγωγή. Προτού εισάγετε τη συσκευή, κόψτε τη φλοιώδη επιφάνεια και κάνετε αναρρόφηση των 2 mm της εκτεθειµένης έλλειψης εγκεφαλικού ιστού. Ο εισαγωγέας είναι διάτρητος στο άκρο για να επιτρέπει τη διατοµή κατά την εισαγωγή. Προωθήστε τη συναρµολογηµένη συσκευή διαµέσου του ιστού προς το στόχο σε διαστήµατα (περίπου 1 cm) και επαναλαµβάνετε την αναρρόφηση όπως χρειάζεται. Αφότου τοποθετηθεί το σύστηµα πρόσβασης στον ιστό-στόχο, ασφαλίστε το βραχίονα σταθεροποίησης σε ουδέτερη θέση. Το υλικό από πολυανθρακικό της συσκευής φαίνεται καθαρά µε το µάτι. Επιθεωρήστε οπτικά τον παρακείµενο ιστό για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν τραβιέται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αλλά βρίσκεται σε «ουδέτερη» θέση. Τα παρακείµενα αρτηριόλια/οι φλέβες εντός του εγκεφάλου πρέπει να έχουν κόκκινο χρώµα και όχι λευκωπό. Αφαιρέστε τον εισαγωγέα και ξεκινήστε την εργασία. Εάν χρειάζεται περαιτέρω προώθηση του καναλιού εργασίας, επανατοποθετήστε τον εισαγωγέα και προωθήστε κατόπιν τη συσκευή σε νέο στόχο. Επιθεωρήστε τον παρακείµενο ιστό εγκεφάλου τακτικά αφότου έχει τοποθετηθεί το κανάλι εργασίας για να δείτε εάν έχει συµβεί ακούσια εστιακή απόσυρση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα βρίσκεται σε «ουδέτερη» θέση ώστε οι πιέσεις απόσυρσης να εξισώνονται µε περιφερικό τρόπο. Κατά τη χρήση, ο παρακείµενος εγκέφαλος µπορεί να παρακολουθείται οπτικά, διαµέσου του διαφανούς πλαστικού στο κανάλι εργασίας. Αφότου ολοκληρωθεί η εργασία, αποσυνδέστε το βραχίονα σταθεροποίησης, αφαιρέστε αργά το κανάλι εργασίας και επιθεωρήστε τον παρακείµενο εγκέφαλο για τυχόν φλεβική αιµορραγία, κτλ. Απορρίψτε τη συσκευή σύµφωνα µε τις πολιτικές του ιδρύµατός σας. Όταν χρησιµοποιείται το Μοντέλο EC: Μετά τη διάνοιξη της σκληρής µήνιγγας, και την τοµή της αραχνοειδούς µήνιγγας, τοποθετήστε τη συσκευή µε τον άξονά της κατά µήκος της προσπέλασης «ευθείας γραµµής» που λήφθηκε κατά τον προεγχειρητικό σχεδιασµό. Το µοντέλο EC έχει ένα ηµι-ελλειπτικό άνοιγµα για να µεγιστοποιείται η διόφθαλµη όραση. Συνεπώς, προσανατολίστε το κανάλι εργασίας και τον εισαγωγέα έτσι ώστε η ελλειπτική διάµετρος να είναι παράλληλη στη διακορική γραµµή του χρήστη και του διόφθαλµου µικροσκοπίου. Η συσκευή πρέπει να εκπλένεται σχολαστικά με στείρο φυσιολογικό ορό και να παραμένει υγρή πριν από την εισαγωγή. Προωθήστε τη συναρµολογηµένη συσκευή διαµέσου του ιστού προς το στόχο σε διαστήµατα (περίπου 1 cm) και επιθεωρήστε τον υπερκείµενο φλοιώδη ιστό και τις παρακείµενες φλεβικές δοµές. Αφότου τοποθετηθεί το σύστηµα πρόσβασης στον ιστό-στόχο,

5 ασφαλίστε το βραχίονα σταθεροποίησης σε ουδέτερη θέση. Tο υλικό από πολυανθρακικό της συσκευής είναι οπτικά διαυγές. Επιθεωρήστε οπτικά τον υπερκείµενο φλοιώδη ιστό για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί λεύκανση του φλοιού. Τα παρακείµενα αρτηριόλια/οι φλέβες εντός του εγκεφάλου πρέπει να έχουν κόκκινο χρώµα. Αφαιρέστε τον εισαγωγέα και ξεκινήστε την εργασία. Εάν χρειάζεται περαιτέρω προώθηση του καναλιού εργασίας, επανατοποθετήστε τον εισαγωγέα και προωθήστε κατόπιν τη συσκευή σε νέο στόχο. Επιθεωρήστε τον παρακείµενο εγκεφαλικό ιστό τακτικά αφότου έχει τοποθετηθεί το κανάλι εργασίας για να δείτε εάν έχει συµβεί ακούσια εστιακή απόσυρση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Κατά τη χρήση, ο παρακείµενος εγκέφαλος µπορεί να παρακολουθείται οπτικά διαµέσου του διαφανούς πλαστικού στο κανάλι εργασίας. Αφότου ολοκληρωθεί η εργασία, αποσυνδέστε το βραχίονα σταθεροποίησης, αφαιρέστε αργά το κανάλι εργασίας και επιθεωρήστε τον παρακείµενο εγκέφαλο για τυχόν φλεβική αιµορραγία, κτλ. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τη συσκευή µε τον κατάλληλο τρόπο. Η συσκευή προορίζεται για µία µόνο χρήση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ SIDEKICK EZ FRAME 149369-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ SIDEKICK EZ FRAME 149369-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ SIDEKICK EZ FRAME 149369-0 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Οδηγίες χειρισμού για Χρήση Για χρήση με ablades

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Οδηγίες χειρισμού για Χρήση Για χρήση με ablades KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Οδηγίες χειρισμού για Χρήση Για χρήση με ablades Αρ. 1 Σύστημα Οθόνης Αρ. 6 Ενδεικτική λυχνία μπαταριών Αρ. 2 Προσαρμογέας βίντεο Αρ. 7 Θύρα εξόδου βίντεο Σχ. 1 Αρ. 3 Λάμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ORTHOLOC 145245-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΟΣΤΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ORTHOLOC 145245-1. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΟΣΤΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ ORTHOLOC 145245-1 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web της εταιρείας μας www.wmt.com. Στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013.

Κολονοσκόπιο Fuse 1C. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας. Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Εγχειρίδιο επανεπεξεργασίας Κολονοσκόπιο Fuse 1C Αριθμός εξαρτήματος FSE-056-EL-2.00 Έκδοση Αύγουστος 2013. Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πλήρεις οδηγίες επανεπεξεργασίας για το σύστημα Κολονοσκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ BIOFOAM 145782-0

ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ BIOFOAM 145782-0 EL ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ BIOFOAM 145782-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΙΚΉ ΣΦΉΝΑ BIOFOAM

ΟΣΤΙΚΉ ΣΦΉΝΑ BIOFOAM EL ΟΣΤΙΚΉ ΣΦΉΝΑ BIOFOAM 150837-1 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Ελληνικά (el) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 135989-8 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com.

Διαβάστε περισσότερα

3 Bair Hugger. Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505

3 Bair Hugger. Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177. Total Temperature Management System. Temperature Management Unit Model 505 3 Bair Hugger Temperature Management Unit Model 505 Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά 177 Total Temperature Management System Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή 181 Περιγραφή του Συστήματος συνολικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 129592-11

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 129592-11 ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 129592-11 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά (el) Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ANCHORLOK 115314-6. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ANCHORLOK 115314-6. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΛΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ANCHORLOK 115314-6 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης

Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης Generator G11 (GEN11) Εγχειρίδιο χρήσης Αυτή η σελίδα αφέθηκε σκόπιμα κενή. Πίνακας περιεχομένων Επισκόπηση 5 Τυπικές επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο 5 Κεφάλαιο 1 - Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2

ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2 EL ΣΥΣΤΗΜΑ EVOLVE TRIAD 146884-2 Ελληνικά (el) Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.wmt.com. Στη συνέχεια, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PHALINX 151676-1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PHALINX 151676-1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑΣ PHALINX 151676-1 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese

Διαβάστε περισσότερα

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC

SPRINT QUATTRO 6946M DXAC SPRINT QUATTRO 6946M DXAC Κοιλιακό, τετραπολικό ηλεκτρόδιο έκλυσης στεροειδούς οξικής δεξαμεθαζόνης με πτερυγωτό άκρο και πόλους πηνίων απινίδωσης RV/SVC (Δεξιά κοιλία/άνω κοίλη φλέβα) Τεχνικό εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικός προβολέας και καλώδιο οπτικής ίνας Welch Allyn ProXenon. Οδηγίες χρήσης

Χειρουργικός προβολέας και καλώδιο οπτικής ίνας Welch Allyn ProXenon. Οδηγίες χρήσης Χειρουργικός προβολέας και καλώδιο οπτικής ίνας Welch Allyn ProXenon Οδηγίες χρήσης ii Copyright Χειρουργικός προβολέας και καλώδιο οπτικής ίνας Welch Allyn ProXenon Copyright 2008 Welch Allyn Το Welch

Διαβάστε περισσότερα

Barostim neo. 900097-GRE Rev. D

Barostim neo. 900097-GRE Rev. D Barostim neo 900097-GRE Rev. D ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...1-1 Εμφυτεύσιμη γεννήτρια παλμών (IPG)...1-1 Καλώδια καρωτιδικού κόλπου (CSL)...1-2 Προσαρμογέας εμφύτευσης...1-2 Εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές πληροφορίες

Σημαντικές πληροφορίες Version SE_023827 AJ Date December 2014 Σημαντικές πληροφορίες (με οδηγίες καθαρισμού και αποστείρωσης) Σημαντικές πληροφορίες 2 Βασικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση των εμφυτευμάτων και των εργαλείων Synthes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΟΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΏΝ ΑΡΘΡΟΔΕΣΊΑΣ SALVATION 151661-0

ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΟΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΏΝ ΑΡΘΡΟΔΕΣΊΑΣ SALVATION 151661-0 EL ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΟΚΏΝ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΏΝ ΑΡΘΡΟΔΕΣΊΑΣ SALVATION 151661-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειριστή. Πηνίο γόνατος 18ch T/R για συστήματα μαγνητικού τομογράφου GE 3.0T. Αριθμός μοντέλου: 5561409-2 Q7000074

Εγχειρίδιο χειριστή. Πηνίο γόνατος 18ch T/R για συστήματα μαγνητικού τομογράφου GE 3.0T. Αριθμός μοντέλου: 5561409-2 Q7000074 Εγχειρίδιο χειριστή Πηνίο γόνατος 18ch T/R για συστήματα μαγνητικού τομογράφου GE 3.0T Αριθμός μοντέλου: GE QED 5561409-2 Q7000074 Εγγύηση και ευθύνη Η ευθύνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

SPRINT FIDELIS 6930 Κοιλιακό, τριπολικό ηλεκτρόδιο έκλουσης στεροειδούς με πτερυγωτό άκρο και με περιελιγμένους πόλους απινίδωσης δεξιάς κοιλίας (RV)

SPRINT FIDELIS 6930 Κοιλιακό, τριπολικό ηλεκτρόδιο έκλουσης στεροειδούς με πτερυγωτό άκρο και με περιελιγμένους πόλους απινίδωσης δεξιάς κοιλίας (RV) SPRINT FIDELIS 6930 Κοιλιακό, τριπολικό ηλεκτρόδιο έκλουσης στεροειδούς με πτερυγωτό άκρο και με περιελιγμένους πόλους απινίδωσης δεξιάς κοιλίας (RV) Τεχνικό εγχειρίδιο 2004 0123 Τα επόμενα είναι εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού

Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Βαλβίδα κατ' επίκληση χορήγησης αναλγητικού Οδηγίες χρήσης 702-0107.4 Μάιος 2014 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή συμβόλων... 2 2. Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και σημειώσεις... 2 2.1. Προειδοποιήσεις!...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον εξοπλισμό, διαβάστε το περιεχόμενο του προτύπου EN 529 : 2005 και εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις σχετικά με τις συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά

Οδηγίες χρήσης Ελληνικά %SpO 2 0123 Οδηγίες χρήσης Ελληνικά Παλμικό οξύμετρο δακτύλου Onyx Vantage 9590 Ενδείξεις χρήσης Το παλμικό οξύμετρο δακτύλου Nonin Onyx Vantage 9590 είναι μια μικρή, ελαφριά, φορητή συσκευή που ενδείκνυται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ MICROPORT 151251-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ MICROPORT 151251-0. Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: EL Ελληνικά (el) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΑΤΟΣ MICROPORT 151251-0 Σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Για πρόσθετες γλώσσες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση ortho.microport.com Στη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Leica SM2010 R. Μικροτόμος με ολισθητήρα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Leica SM2010 R. Μικροτόμος με ολισθητήρα. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica SM2010 R Μικροτόμος με ολισθητήρα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica SM2010 R, Έ κ δ. 1.4 Αναθ. C 09/2013, Ελληνικά Αρ. παραγγελίας: 14 0508 80106 Αναθ. C Να φυλάσσεται πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM750 Εγχειρίδιο

Leica DM750 Εγχειρίδιο Leica DM750 Εγχειρίδιο Επισκόπηση κεφαλαίων Κανονισμοί ασφαλείας 4 Το Leica DM750 15 Ετοιμαστείτε! 18 Έτοιμοι για λειτουργία! 28 Ξεκινήστε! 42 Φροντίδα του μικροσκοπίου 44 Διαστάσεις 47 Εγχειρίδιο Leica

Διαβάστε περισσότερα