TPλYMftTOΠOΓift ~CT~ ORTHOPeDΙC~ HeLLeNIC~

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPλYMftTOΠOΓift ~CT~ ORTHOPeDΙC~ HeLLeNIC~"

Transcript

1 περιοδικό τnς ελλnνικriς εταιρείας χειρουργικnς ορθοnεδικnς & τραυματολογίας τόμος 36 τεύχος 2 aθriva 1985 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ Κλl TPλYMftTOΠOΓift ~CT~ ORTHOPeDΙC~ HeLLeNIC~

2 ~Ελληνική Χειρουργική ~Ορθοπεδική, και Τραυματολογία Τόμος 36ος Τεύχος 2ον 1985 Περιεχόμενα Σελίς ΓΠαπαχρήστου,ΓΠρίφτης Διαγνωστική και χειρουργική aρθροσκόπηση 87 Β. Κ. Θεοδώρου, Ε. Μηλιώτης, I. Φερούση, Θ. Μ. ΓρίΒας Το σύνδρομο πολλαπλής οργανικής ανεπάρκειας στους υπερήλικες ορθοπεδικούς ασθε- ~~ ~ Γ Σάπκας, Π. Ευσταθίου, Φ. Πανταζ6πουλος Εκτίμηση των τραυματικών βλαβών της σπονδυλικής στήλης δια της οξονικής υπολογιστικής τομογραφίας 101 Π. Συμεωνίδης, Γ. Καπετάνος, Ι. Πουρνάρας, Λ. Παπαδόπουλος, Ι. Χριστοφορίδης, Α. Παζαρλιώτης Το θωρακικό κύρτωμα σε σκολίωση παιδιών και ενηλίκων 108 Εμμ. Κ. Δρετάκης Ιδιοπαθής σκολίωση. (Νεώτερο στοιχεία για την αιτιολογία - παθογένεια της παθήσεως και τη θεραπεία της με τη μέθοδο της ηλεκτρικής διέγερσης) 112 Θ. Β. ΓρίΒας, Ε. Ντούνης, Γ Κυρίτσης, Γ Λυρίτης Μήκη μηρού και κνήμης σε παιδιά ηλικίας 2-12 χρόνων 117 Ν. Δασύτης, Ν. Γεροσταθ6πουλος, Δ. Ευσταθόπουλος, Δ. Μισιτζής Ακρωτηριασμός του οντίχειρος. (Άμεση και κάθυστερημένη αντιμετώπιση) 123 Ν.Δαούτης,Ν.Γεροσταθ6πουλος,Δ.Ευσταθ6πουλος,ΓΜπούχλης Η αποκατάσταση της διατομής περιφερικών νεύρων με μικροχειρουργική τεχνική 128 Σ. Νενόπουλος, Β. ΠαπαΒασιλείου, Θ. Βεντούρης, Γ. Παπαδημητρίου Η τραυματική βλάβη Monteggia στα παιδιά. (Μια ανάλυση 30 περιmώσεων) 130 Χ. Μπαλαφτσάλης Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου στη παιδική ηλικία. (Παρουσίαση περίmωσης) 136 Ι. Στ. Παπαδόπουλος Μπορεί να περιοριστούν τα έξοδα για ακτινογραφίες; 139 Επιλογές από τη Διεθνή Βιβλιογραφία 143 1ο Κοινό Ελληνογιουγκοσλαβικό Ορθοπεδικό Συνέδριο, Απρίλιος 1985 (Πρακτικά) ο Συμπόσιο Σκολιώσεως ccn. Γιαννέστρας», Οκτώβριος Νεκρολογία t Ελευθέριου- Βενιζέλου I. Σουρμελή 175 Πληροφορίες- Ενημέρωση- Σχόλιο 176

3 Acta Orthopaedica Hellenica Volume 36 Number 2 G. Papachrίstou, G. Priftis Diagnostic and operative arthroscopy Contents Β. C. Theodorou, Ε. Miliotis, J. Ferousis, Th. Μ. Grivas Multiple organ failure ίη elderly oήhopaedic patients G. Sapkas, Ρ. Efstathiou, Th. Pantazopoulos Evaluation of the spinal fractures by computerised tomography Ρ. Symeonides, G. Kapetanos, J. Pournaras, L Papadopoulos, J. Christoforides, Α. Pazarliotis The thoracic scoliotic curves ίη children and adults 1985 Page Emm. Κ. Dretakis ldiopathic scoliosis. (Recent knowledge on the aetiology - pathogenesis and the treatment using electrical stimulation) 112 Th. Β. Grivas, Ε. Dounis, C. Kiritsis, G. Lyritis Lengths of femur and tibia of children 2-12 years of age 117 Ν. Daoutis, Ν. Gerostathopoulos, D. Efstathopoulos, D. Misitsis Amputation of the thumb. lmmediate and delayed repair 123 Ν. Daoutis, Ν. Gerostathopou/os, D. Efstathopou/os, G. Bouhlis Peripheral nerves repair by microsurgical technique 128 S. Nenopou/os, V. Papavasiliou, Th. Ventouris, G. Papadimitriou The Monteggia lesion ίη children. (Απ analysis of 30 cases) 130 Η. Α. Balaftsalis Herniated interveήebrallumbar disc ίη children J. St. Papadopoulos Could expenses for radlographs be reduced? Selection (Abstracts) from the internationalliterature 1st Joint Hellenic - Jugoslav Oήhopaedic Congress Scoliosis Symposium «Ν. Gianestras>>, October 1985 Ιη memoriam News- announcements

4 ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗΣ ΟΡθΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΠΑΣ Κ α 6 ά λ α Απριλίου 1985 Συ-νοπτικά Πρακτικά Οι Δ. Παπαγεωργίου, Π. Σμυρνής, Τρ. Καπέτσης (Νοσ. Ατυχημάτων Κ.Α.Τ. Κηφισιάς) παρουσίασαν την εμπειρία τους σε 11 «προοληματικά» κατάγματα του κάτω τριτημορίου του αντιοραχίου, που αντιμετωπίσθηκαν με σταθερή εξωτερική οστεοσύνθεση. Ο μέσος χρόνος εφαρμογής της ήταν 50 ημέρες και απαιτήθηκε διάστημα 2 μηνών περίπου κινησιοθεραπείας για την ανάκτηση ικανοποιητικής λειτουργίας. Σ υ ζ ή τ η σ η: Γιουγκοσλάοος σύνεδρος ρώτησε τον ομιλητή αν ο ασθενής μπορεί να κάνει πρηνισμό και υπτιασμό με την εξωτερική οστεοσύνθεση. Ο ομιλητής κ. Παπαγεωργίου απάντησε ότι οι κινήσεις αυτές είναι κατηργημένες στη διάρκεια της εφαρμογής της. Οι S. Vukadinocic, τ. Somer, G. Maka, Β. Jazwiec (Νονί Sad) αναφέρθηκαν σε 41 ανοικτά, μολυσμένα κατάγματα μακρών οστών που αντιμετωπίσθηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση. Παρά την πώρωση των καταγμάτων η λοίμωξη παρέμεινε σε 22 περιπτώσεις (53,65% ). Έγιναν 4 ακρωτηριασμοί. Σαν αντιοίωση εφαρμόσθηκαν σφαιρίδια Γενταμυκίνης (Septopal) καθώς και παρεντερική κ άι τοπική αντιοίωση ( συνεχής έκπλυση). Στη συζήτηση: Ο Καθ. κ. Πανταζόπουλος διατύπωσε την άποψή του ότι πρόκειται για ιδιαίτερα δύσκολο θέμα και ετόνισε την αξία των σπογγωδών αυτομοσχευμάτων μετά την εξωτερική οστεοσύνθεση. Ο ομιλητής απάντησε ότι τα αυτομοσχεύματα εφαρμόσθηκαν εκεί όπου επετεύχθη η ίαση της λοίμωξης. Οι Α. Βαροαρούσης, Γ. Διακουμόπουλος, Ι. Γκοργκόλης, Ν. Δαοάκης, Ε. Πλατιάς, Δ. Πολυζώης (Νοσ. Ατυχημάτων Κ.Α.τ. Κηφισιάς) ανέλυσαν 8 περιπτώσεις επιπεπλεγμένων συντριπτικών καταγμάτων του αντιοραχίου που θεραπεύθηκαν με εξωτερική οστεοσύνθεση. Πέντε από τις περιπτώσεις αυτές ανέπτυξαν λοίμωξη, μια από τις οποίες εξελίχθηκε σε οστε"ίτιδα. Τρεις περιπτώσεις παρουσίασαν ψευδάρθρωση και θεραπεύτηκαν με εσωτερική οστεοσύνθεση και λαγόνια μοσχεύματα. Τέλος, δύο περιπτώσεις παρουσίασαν πρώϊμη χαλάρωση του Steinmann, που διορθώθηκε. Οι Μ. Milasevic, Ζ. Trolic, R. Fazlagic, Β. Ljubic (Sarajevo), παρουσίασαν την εμπειρία τους στην επιμήκυ ν ση του σκέλους με την μέθοδο l.ίzarov. Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο το οστούν αυξάνει κατά 1 mm την ημέρα και οι λοιποί ιστοί, περιλαμοανομένου και του νευροαγγειακού, ακολουθούν αυτή την αύξηση χωρίς επιπλοκές. Σε όλη την διάρκεια της επιμηκύνσεως, επιτρέπεται στον ασθενή να οαδίζει. Στη μελέτη εξετάσθηκαν 12 περιπτώσεις. Στη συζήτηση ο κ. Φραγκάκης είπε: ήμουνα περίεργος νά ακούσω τη μέθοδο Ilizarov που δεν διαφέρει από τ:ην Anderson, παρά μόνο στο ότι έχει καλύτερη εξωτερική οστεοσύνθεση. Η ερώτησή μου είναι αν στις επιμηκύνσεις της κνήμης, ο ρυθμός καθορίζεται από διαταραχές στο περονιαίο νεύρο και τι γίνεται στο τέλος με τον Αχίλλειο ( ιπποποδία). Ο ομιλητής απάντησε: Ο καθηγητr]ς Ilizarov σε διαλέξεις του ετόνισε ότι η επιτρεπόμενη επιμήκυνση είναι 2 mm την ημέρα, και για την περίπτωση των μεγάλων οραχύνσεων σε 2 φάσεις. Σε μας η μεγαλύτερη οράχυνση ήταν 58 mm και εφαρμόσαμε αύξηση 1 mm την ημέρα και σε 1 φάση χωρίς προολήματα.

5 160 αίτιο σηπτικής αρθρίτιδας είναι <' ιμόφιλος της ινφλουέντζας και από την ηλικία τω κυριαρχεί συνήθως ο σταφυλόκοκκ ' 'τών και άνω Οι J. Δημητρίου, Α. Μοράκης και Α. Γεωργοκώστας (Νοσ." Παίδων Αθηνών <<Αγία Σοφία>>), ανέλυσαν 451 περιπτιίjσεις σηπτικής αρθρίτιδας και οστεομυελίτιδας στα παιδιά που νοσηλεύθηκαν κατά την περίοδο 1961 μέχρι 1974 και άλλες 208 περιπτώσεις που νοσηλεύθηκαν από το 1974 μέχρι Νεογνά και ορέφη κάτω του έτους, σπονδυλοδισκίτιδες κάτι σπάνιες εντοπίσεις δεν περιλήφθηκαν στην εργασία. Από την σύγκριση των δύο ομάδων προέκυψαν τα εξής: 1) Ο αριθμός των περιπτιοσεων ήταν ηλαττωμένος στη δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη ομάδα 35 νέες περιπτιοσεις το χρόνο και στην δεύτερη 26. 2) Στην δεύτερη ομάδα υπήρχαν περισσότερες περιπτώσεις σηπτικής αρθρίτιδας και μάλιστα προσοολής του γόνατος σε σχέση με το ισχίο. 3) Δεν υπήρχαν διαφορές στην ηλικία των ασθενιίjν. 4) Στην δεύτερη ομάδα η εισαγωγή των ασθενcίjν γινόταν ενωρίτερα μετά την έναρξη της νόσου. 5) Σε 61% των ασθενών της πριίηης ομάδας είχε χορηγηθεί τυφλά αντιοίωση προ της εισαγωγής στο Νοσοκομείο. Το ποσοστό αυτό έπεσε στο 30%, στην δεύτερη ομάδα επίσης μικρότερος συγκριτικά αριθμός παιδιών είχε προ της εισαγωγής των πάρει σαλικυλικά και κορτιζόνη. Στην ομάδα Β σε σχέση με την ομάδα Α. 6) Ο αριθμός των παιδιών με μόλυνση από αρνητικά κατά Gram μικρόοια ήταν ηυξημένος στην ομάδα Β ενιο για τα Gram θετικά ο αριθμός ελαττιijθηκε. Οι Θ. Β. Γρίοας, Ε. Ντούνης, Γ Κυρίτσης και Γ. Λυρίτης (Αθήνα), μελέτησαν τη φθορά των υποδημάτων σε συσχέτιση με τη μορφολογία και λειτουργία των κάτω άκρων σε 810 παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών. Ξεχώρησαν πέντε τύπους φθοράς των υποδημάτων. Ο τύπος Ι περιλάμοανε το 74,49% και αντιπροσώπευε το οάδισμα σε εξωτερική στροφή, ο τύπος Π το 11,68% και αντιπροσώπευε την πλατυποδία, ο τύπος ΠΙ με 2,66% το οάδισμα σε εσωτερική στροφή, ο τύπος IV με 3,58% σε ολαισότητα του οπισθίου ποδός και τέλος ο τύπος ν με 7,59% ορέθηκε σε οάδιση ουδέτερης στροφής. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι ο τύπος φθοράς των υποδημάτων δίνει πολλές πληροφορίες για το ανατομικό και λειτουργικό πρότυπο των σκελών των παιδιών. Οι Ι. Καραδήμας, Ε. Χατζόπουλος, Γ. Πετάvη~. Κ. Παϊοανάς και Θ. Μ. ΓρίΟας (ΑΘήνα), μελέτησα\' την συσχέτιση των οστικι6ν ανωμαλιών προς το σύνδρομο της οσφυαλγίας σε 1840 ακτινογραq:ίε; (προσθιοπίσθιες και πλάγιες) 1110 ατόμων χωρίς ενοχλήματα και 730 ατόμων με χαμηλή οσφυαλγία. Οι ανωμαλίες της οσφυ"ίκής μοίρας περιλάμοαναν ιεροποίηση του 5ου οσφυ ίκού σπονδύλου, κλειστί1 δισχιδή ράχη, σκολίωση, σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσθηση, τροπισμό των aρθρικών επιφανειι\η' και στένωση του μεσοσπονδυλίου δίσκου σ, - I 1. Η ηλικία των εξετασθέντων ατόμων κυμαίνονταν από 19 έως 40 ετών. Συνολικά εξετάσθηκαν άνδρες και 362 γυναίκες. Η σχέση ανδρών- γυναικι\η' στα χωρίς συμπτώματα άτομα ήταν 6,1 προς 1, ενιίj στην ομάδα με οσφυαλγία 2,5 προς 1. Βρέθηκε υψηλή συχνότητα των πιο πάνω οστικcijν ανωμαλιών που ήταν 34% στα υγιά άτομα και 55,6% στα άτομα με οσφυαλγία. Οι οστικές ανωμαλίες ήταν λιγότερο συχνές (52, 1%) σε άτομα χωρίς σοοαρά προολήματα που δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και πιο συχνές σε άτομα που χρειάσθηκαν εισαγωγή χωρίς (67,2%) ή με νευρολογικά ευρήματα (77,7%). Πιο συχνή ήταν η δισχιδής ράχη ( 16,8%) ακολουθούσε ιεροποίηση (7,4%), σπονδυλόλυση και σπονδυλολίσθηση 2,6%. Από τη στατιστική ανάλυση των ευρημάτων συνεπέραναν ότι η παρουσία οστικών ανωμαλιών κάνει την εμφάνιση των συμπτωμάτων συχνότερη και τα συμπτώματα οαρύτερα γιατί οι ανωμαλίες αυτές προκαλούν ευαισθησία της οσφυϊκής μοίρας, η οποία κάτω από ένταση (stress), υπόκειται σε διαταραχή της ισορροπίας και της λειτουργίας της με αποτέλεσμα την εμφάνιση οσφυαλγίας. Οι Β. Κ. Θεοδώρου, Α. Φούντα, Λ. Συρμαλιjς, Κ. Παϊοανάς, Θ. Καραχάλιος παρουσίασαν 40 περιπτώσεις ασθενών με κάκωση του καρπού ύποπτη για κάταγμα του σκαφοειδούς που υποολήθηκαν σε σπινθηρογραφικό έλεγχο με TC 99m- ΜΟΡ, έπειτα από συνήθη ακτινογράφηση. 10 ασθενείς είχαν αρνητικές ή μη συμπερασματικές ακτινογραφίες. Σε 8 απ' αυτούς που θεραπεύτηκαν σαν να είχαν κάταγμα, το σπινθηρογράφημα έδειξε αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμάκου. Μεταξύ των υπολοίπων, 2, είχαν αρνητικό σπινθηρογράφημα και η παρακολούθησή τους δεν αποκάλυψε οστική ανωμαλία. Σε 30 ασθενείς με θετικές ακτινογραφίες το σπινθηρογράφημα των οστών του καρπού επαναλήφθηκε στη διάρκεια της θεραπείας μέχρι 8 μήνες μετά την κάκωση με σκοπό να παρατηρηθούν πιθανές μεταοολέςνορμαλοποίησης του σπινθηρογραφήματος. Δεν παρατηρήθηκε στο διάστημα αυτό παρά την ακτινολογικά' διαπιστωμένη πώρωση.

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992

ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn. eππηνικη. ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 περιοδικό τnς ελλnνικnς εταιρείας χειρουργικnς ορθοπεδικnς & τραυματολογίας ISSN 1105-34 29 τόμος 43 τεύχος 4 aθriva 1992 eππηνικη ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΡθΟΠtΟΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡλΥΜλΤΟΠΟΓΙλ ncτn ORTHOPtΊeoιcn HeιιeNιcn

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ

EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ TOMOΣ 19, Τεύχος 3 2006 Ioύλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος EIΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΤΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΓΕΝΕΣΗΣ OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 3 2006 Περιεχόμενα 11 Aντί Eισαγωγής: Iπποκράτης Xατζώκος 12 Φωτογραφία Oρθοπαιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1995 2004 ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 26, 2013 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher I. Bischiniotis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996

ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ. ennhniκh. ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1. ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA. τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 περιοδικό τnς ελλnν ι κnς εταιρείας ιssn 11os- 3429 χειρουργικnς ορθοπεδι κnς & τραυματολογίας τόμος Ll7 τεύχος 2 αθήνα 1996 ennhniκh ΧeΙΡΟΥΡΓΙΚJ1 ΟΡθΟΠeΟΙΚJ1 Κftl ΤΡΑΥΜΑΤΟΠΟΓΙΑ ACTA ORTHOPAeDICA HeLLeNΙCA

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ & ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS)

Α.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ (FRACTURES OF THE PELVIS) ΜΑΘΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ, ΚΟΤΥΛΗΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΤΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΕΠΙΦΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 2ου ΜΕΤΑΤΑΡΣΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΝΗΜΙΑΙΟΥ ΚΥΡΤΩΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΜΔΘ - 2012 Φωτογραφικά Στιγμιότυπα 35

Ημερίδα ΜΔΘ - 2012 Φωτογραφικά Στιγμιότυπα 35 Τόμος 11 Τεύχος 2 Απρίλιος Ιούνιος 2012 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: 6443 Βαθμός 0 Σημείωμα του Εκδότη 3 EΚΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ McKENZIE ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής A Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναπληρωτής Καθηγητής A Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΠΚΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής A Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών Όνομα Γεώργιος Σάπκας του Σταματίου Έτος Γεννήσεως 1947 Τόπος Γεννήσεως Πειραιάς Οικογενειακή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή. τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ ε δ ι εθ ν ή συ μ μ ε τοχ ή τελικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 32ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. πρόεδρος Ι. Μπισχινιώτης α αντιπρόεδρος Γ.

Διαβάστε περισσότερα

34 ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

34 ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ. 16-18 Απριλίου 2015, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 O01 ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑ ΔΑΚΤΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ MANCHESTER Ηλιού Κ. 1, Παρασκευάς Γ. 2, Γκέκας Χ. 3, Βρεττάκος Α. 4, Μπαρμπούτη Α. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα

Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα 1 EEXOT Τόμος 66, (1): 1-6, 2015 Όταν το κάταγμα μηριαίου δημιουργεί οικογενειακό πρόβλημα Νικόλαος Γ. Μαρκέας 1, Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος 2, Ευστάθιος Αθανασάκης 1 1 Β Ορθοπαιδική κλινική Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα. στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΏΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ~ι~γνωσ:rικά προβλήματα στο χρόνιο ιδιοπαθή υποπαραθυροειδισμq Οστεοπόρωση σε ακρωτηριασμούς.....,_ ' των κάτω άκψων Ακτινολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ 7 ου & 8 ου 6μηνου ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΠΟΡΩ! Ορθοπαιδική i CAN! Orthopaedicς ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ Καθηγητής Ορθοπαιδικής Διευθυντης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

45 (ΒΜΡ s) VII. Ακρωτηριασμός 47 Πολυκεντρική μελέτη για τη θεραπεία της

45 (ΒΜΡ s) VII. Ακρωτηριασμός 47 Πολυκεντρική μελέτη για τη θεραπεία της 1 Περιεχόμενα Σελ. Εισαγωγή 2 Επιδημιολογία 3 Αιτιοπαθογένεια 4 Κλινική Εικόνα 8 Ταξινόμηση 11 Πρόγνωση 16 Προεγχειρητικοί Χειρισμοί 17 Χειρουργικές Τεχνικές 17 I. Μη Αγγειούμενα Οστικά Μοσχεύματα 19 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7

Περιεχόμενα 1. Οδηγίες προς συγγραφείς 2. Γράμμα από τον εκδότη 6. Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 1 Οδηγίες προς συγγραφείς 2 Γράμμα από τον εκδότη 6 Η οστεοσύνθεση των ενδοαρθρικών καταγμάτων του κεντρικού βραχιονίου 7 Αποκατάσταση τραυματία 20 Πρώιμα αποτελέσματα ολικής αρθροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος

TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος TOMOΣ 19, Τεύχος 4 2006 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Τόμος 19 Τεύχος 4 2006 Περιεχόμενα Ανασκόπηση Κλινικοεργαστηριακές μελέτες 10 Φωτογραφία ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος 11 Υποτροπή χειρουργηθείσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο Εισηγητή: Κοτρώτσιου Στυλιανή Ονοµατεπώνυµο Εκπαιδευοµένου:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΑΓΚΩΝΑ, ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ, ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 12 Κωνσταντίνος Δίτσιος Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α.1. Κατάγµατα της διάφυσης του βραχιονίου οστού. Εισαγωγή Τα κατάγµατα της διάφυσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία.

1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 181 ΙΙ. ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ 1. Αντιμετώπιση των καταγμάτων της διάφυσης της κνήμης με εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov ως τελική θεραπεία. 1 Ηλίας Σ. Βασιλειάδης, 1 Άγγελος Κασπίρης, 2 Θεόδωρος Β. Γρίβας 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS. TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS TOMOΣ 25, 2012 Συμπληρωματικό τεύχος ORTHOPAEDICS- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Publisher Κ. Natsis ΟΤΕΜaTh President

Διαβάστε περισσότερα