ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ *"

Transcript

1 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ * Εισήγηση στην ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Αθήνα, Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών, 20 Απριλίου 2012 Εισαγωγή Α. Μεσόγειος α) Γεωστρατηγική θέση β) Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες γ) Γεωµορφολογική προσέγγιση - Η ιδιαιτερότητα της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης Β. Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας - Οι Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας των παράκτιων µεσογειακών κρατών Γ. Νότιο Ανατολική Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας α) Η προοπτική οριοθέτησης ΑΟΖ στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου µε βάση την εφαρµογή των κανόνων του δικαίου της θάλασσας όπως αυτοί απορρέουν από τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ β) Οι τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή Συµπέρασµα Εισαγωγή Είναι γεγονός, ότι τα τρία τελευταία χρόνια, µε αφορµή τρεις συµφωνίες ανάµεσα σε ενδιαφερόµενα κράτη στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, ειδικότερα την Αίγυπτο την Κύπρο τον Λίβανο και το Ισραήλ 1, για οριοθέτηση της παρακείµενης ή απέναντι θαλάσσιας περιοχής που προσδιορίζει τα θαλάσσια συνορά τους, έχει ξεσπάσει µια έντονη παραφιλολογία σχετικά µε τη δυνατότητα της Ελλάδας να συµπράξει στην όλη αυτή διακρατική ρύθµιση 2. Ως γνωστόν στην ίδια αυτή περιοχή γειτνιάζουν επίσης η Τουρκία, και η Συρία ως όµορα κράτη αλλά και η Ελλάδα ως απέναντι κρατος µε την Τουρκία, αλλά και µε * Καθηγητής ιεθνούς ικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας ιεθνούς ικαίου και ιεθνών Σχέσεων. 1 Η πρώτη από τις συµφωνίες αυτές υπογράφτηκε το 2003 ανάµεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο. Βλ. πιο συγκεκριµένα: Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 February 2003.Η εν λόγω Συµφωνία προβλέπει επίσης και τη µέθοδο της µέσης γραµµής για την ανάµεσα στα δύο απέναντι κράτη οριοθέτηση της σχετικής ΑΟΖ, Article 1, (a): The delimitation of the exclusive economic zone between the two Parties is effected by the median line of which every point is equidistant from the nearest point on the baseline of the two Parties. Η δεύτερη ανάµεσα σε Λίβανο και Κύπρο υπογράφτηκε το 2007 αλλά δεν επικυρώθηκε µέχρι σήµερα, ενώ η τρίτη ανάµεσα σε Ισραήλ και Κύπρο υπογράφτηκε το 2010 και τέθηκε σε ισχύ από το Βλ. αναλυτικότερα και Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, στο Foreign Affairs, the Hellenic Edition, Μάρτιος 2012, σελ

2 2 την Κύπρο. Έµµεσο ενδιαφέρον έχει και η Λιβύη, ειδικότερα για τις απέναντι µε την Ελλάδα ακτές της στην περιοχή της νότιας Κρήτης, µε σηµείο εκκίνησης των ελληνικών θαλασσίων συνόρων εκέινο της Γαύδου. Και τα επτά αρχικά ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη, θα έπρεπε να είχαν προ πολλού ανοίξει έναν διάλογο µε σκοπό την αποφυγή της παραβίασης των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου που θα µπορούσε να προκύψει από µεµονωµένες ενέργειες, αλλά και αµφισβητήσεις που θα µπορούσαν να προέλθουν ακόµα και από διµερείς συµφωνίες που αγγίζουν όµως τα θαλάσσια σύνορα άλλων όµορων ή απέναντι κρατών. Απώτερος ασφαλώς στόχος θα µπορούσε να αποτελέσει η συνολική ρύθµιση που θα αφορούσε στην οριοθέτηση του συνόλου της υποθαλάσσιας αυτής περιοχής, που µε βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αφορά στην εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον άµεσης εκµετάλλευσης των υποθαλάσσιων φυσικών πόρων (βλ. κυρίως υδρογονάνθρακες αλλά και όχι µόνον, περίπτωση υδριτών κλπ.), σε συνδυασµό µε τη γενικότερη διεθνή οικονοµική κρίση και πρωτίστως τη διαρκή αύξηση των τιµών του πετρελαίου, δηµιούργησε την εκδήλωση τάσεων των ενδιαφερόµενων στην περιοχή κρατών για σαφέστερη οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων τους. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή χρονίζει από πολλού η απόλυτα αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας η οποία εµποδίζει την όποια οµαλή διεξαγωγή ενδεχόµενων συνοµιλιών/διαπραγµατεύσεων ώστε να επιτευχθεί µια γενικότερη συµφωνία. Έτσι, οδηγηθήκαµε σε µια πρώτη συµφωνία ανάµεσα στην Αιγύπτο και την Κύπρο για οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Η ασφαλής προσέγγιση του όλου ζητήµατος έχει όµως σχέση µε τους ισχύοντες για τις περιπτώσεις αυτές κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα εκείνους που απορρέουν από τον κλάδο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ο σηµαντικός αυτός κλάδος χαρκτηρίζεται από τον έντονο, καθόλα ιδιαίτερο, χαρακτήρα που απέκτησε µέσα από τη µεγάλη διαπραγµάτευση όλων των κρατών της διεθνούς κοινότητας, κατά την εννιάχρονη διάρκεια των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας (βλ. UNCLOS III ), χαρακτήρα που αναφέρεται στη διαµόρφωση των κανόνων του σε πλήρη αντιστοιχία µε τις ειδικές περιστάσεις (γεωγραφικές, γεωµορφολογικές κλπ.) που αντιµετωπίζουν όλα τα παράκτια κράτη, ηπειρωτικά και νησιωτικά 3. Α. Μεσόγειος Η θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου αποτελεί τη σηµαντικότερη περιφερειακή θάλασσα του πλανήτη 4. Μαζί µε τις παράκτιες περιοχές ανέρχεται, επίσης, στην πρώτη θέση κατάταξης των πλέον σηµαντικών, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, κλειστών περιφερειακών γεωπολιτικών συστηµάτων, µε την παρουσία πολλών και σηµαντικών κρατών και έναν πληθυσµό που αποτελείται από πολλά έθνη, που εκφράζουν, επίσης, πολλούς και διαφορετικούς πολιτισµούς. Επίσης, αποτελεί το πλέον νευραλγικό, γεωγραφικά, σηµείο ανάπτυξης της παγκόσµιας ναυτιλίας, ενώ ελέγχει, ως τον απόλυτο γεωγραφικό πάντα συνδετικό κρίκο, την επαφή ανάµεσα στη 3 Βλ. τη θεωρία περί «droit situationnelle par excellence». 4 Για το σύστηµα των περιφερειακών θαλασσών βλ. επίσης: Γρ. Ι. Τσάλτας, ιεθνής Συνεργασία και Σύστηµα ιαχείρισης και Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Θαλασσών, στο Γρ. Ι. Τσάλτας, (επιµ.) Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος, εκδ. Ι, Σιδέρη, Αθήνα 2006, σελ

3 3 συντριπτική πλειοψηφία των ανεξάρτητων κρατών µελών του ΟΗΕ, ανάµεσα σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. α) Γεωστρατηγική θέση H πάλαι ποτέ Mare Nostrum έχει αναδειχτεί ανά τους αιώνες σε µια από τις πλέον στρατηγικές περιοχές του Πλανήτη. Προσπαθεί να ενώσει γεωπολιτικά δυο ηπείρους, την Ευρασιατική και την Αφρικανική, µε τη σηµαντικότατη παράλληλα παρεµβολή της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, που περιλαµβάνει τις χώρες παραγωγής και διακίνησης του πετρελαίου, από την περιφέρεια της Κασπίας µέχρι και την ανατολική Αφρική. Η Μεσόγειος αποτελεί θάλασσα µεγάλης εµπορικής διέλευσης αλλά και σηµαντικών στρατηγικών θαλάσσιων περασµάτων. Συνθέτει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό τοπίο µε κράτη που, οι διαφορετικές σε µήκος και σχήµα ακτές, βρέχονται από τα νερά της ανάµεσα σε τρεις κύριες µεγάλες χερσονήσους: τη Βαλκανική από ανατολάς, την Ιβηρική από δυσµάς και στο κέντρο την Ιταλική χερσόνησο. Η στρατηγική της, έτσι, σηµασία απορρέει από τον αποτελεσµατικό έλεγχο που οι παράκτιες χώρες ασκούν στα περάσµατα αυτά, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν τους κρίκους µιας αλυσίδας που ουσιαστικά ενώνει τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές. Τα Στενά των αρδανελίων και του Βοσπόρου 5, αλλά και τα Στενά των Κυθήρων και της Καρπάθου 6, ανατολικά και δυτικά της Κρήτης, αποτελούν απτό παράδειγµα της στρατηγικής αυτής θεώρησης της περιοχής στο ευαίσθητο νότιο-ανατολικό της άκρο. Παράλληλα, η γεω-οικονοµική και πολιτική παράµετρος που συνθέτουν, συµπληρώνοντας έτσι, τη γενικότερη γεωστρατηγική θέση κάθε παράκτιου ηπειρωτικού ή νησιωτικού κράτους της Μεσογείου, εντοπίζει και τα σοβαρά πολλές φορές προβλήµατα, που δηµιουργούνται στον τοµέα γειτνίασής τους µε άλλα κράτη. Η οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα της ήπιας ασφάλειας (soft security) 7 της περιοχής επηρεάζουν εποµένως τη δίκαιη επίλυση των όποιων διακρατικών διαφορών, στο βαθµό µάλιστα εκείνον που θα επέτρεπε στον κάθε καλοπροαίρετο αναλυτή να εντοπίσει ταυτόχρονα εξίσου θετικές και θεµιτές προτάσεις αλλά και σενάρια συνεργασίας που θα ξεπερνούσαν εύκολα τα όποια 5 Η διέλευση από τα εν λόγω στενά ρυθµίζεται µέσω της Σύµβασης του Μοντρέ (1936), η οποία και αναθεώρησε το σχετικό κεφάλαιο της Συνθήκης της Λωζάνης (1922). 6 Τα στενά αυτά είναι γνωστά διεθνώς ως Στενά του Cerigo (Τσιρίγο Κυθήρων) και του Scarpanto (Καρπάθου) για τα οποία ο ΟΗΕ αφιέρωσε ειδική µελέτη τις παραµονές της Πρώτης Συνδιάσκεψης για το ίκαιο της Θάλασσας το 1958 στη Γενεύη, λόγω της σηµαντικής στρατηγικής τους σηµασίας από την πλευρά του ικαίου της Θάλασσας και στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός ειδικού καθεστώτος για τα λεγόµενα διεθνή στενά, ή στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπου για την εποχή (βλ. Συµβατικό πλαίσιο Γενεύης 1958) είχε προταθεί και υιοθετηθεί το καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης (innocent passage). Καθεστώς το οποίο καταργήθηκε, στη συνέχεια, εν µέρει υπέρ του καθεστώτος της διέλευσης σε διαµετακόµιση (transit passage) σύµφωνα µε το νέο δίκαιο της θάλασσας που υιοθετήθηκε το 1982 στο Μοντέγκο Μπαίυ. Για το πλήρες κείµενο της ιστορικής αυτής Σύµβασης βλ. Γιώργος Ασωνίτης (Εισαγωγή Μετάφραση), Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Σχετικά µε τη θεωρία της soft security, βλ. Γρ. Ι. Τσάλτα, ίκαιο της Θάλασσας και νοµικές αντιφάσεις της Άγκυρας: οι περιπτώσεις της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου Πελάγους και της Ν. Α. Μεσογείου, εισήγηση στο πλαίσιο ηµερίδας που οργάνωσε το ΕΠΥΕΘΑ µε το Κυπριακό Κέντρο Μελετών, Κύπρος, 24 Νοεµβρίου Η εισήγηση αυτή αποτέλεσε τη βάση σχετικής συµµετοχής στον επετειακό τόµο των 20 ετών του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, ΚΥΚΕΜ, Λευκωσία, Βλ., επίσης, Gr. Tsaltas, N. Deniozos, The Notion of Soft Security and the Environment in the Development of Greek-Turkish Relations in the Aegean Sea στο Middle East Forum, University of the Aegean, Issue 6, December 2007, σελ

4 4 εµπόδια παρουσιάζονται στον τοµέα της αυστηρής επίδειξης της µονόπλευρης στρατιωτικής ισχύος κατά την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας. β) Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες Τα 20, σήµερα ανεξάρτητα, παράκτια και νησιωτικά, κράτη της Μεσογείου, εκτείνονται από τον Ατλαντικό ωκεανό και µέχρι τα παράλια της Ασίας, στη Μαύρη Θάλασσα 8, αλλά και της Αφρικής, συµπεριλαµβανόµενης επίσης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για µια θαλάσσια περιοχή ανάµεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, συνολικής έκτασης χλµ 2. Γεωγραφικώς, η Μεσόγειος αποτελεί, επίσης, ένα καθόλα ιδιαίτερο θαλάσσιο σύνολο επιµέρους θαλάσσιων περιοχών, οι οποίες και αποτελούν από µόνες τους µικρότερα θαλάσσια υπό-σύνολα, µε κυρίαρχο εκείνο της Μαύρης Θάλασσας, συµπεριλαµβανοµένης και της αβαθούς Αζοφικής Θάλασσας, το οποίο και προεκτείνεται προς την κεντρική Μεσόγειο µέσω των στενών του Βοσπόρου, και των αρδανελίων 9, αλλά και τις περιοχές του Αιγαίου, της Αδριατικής κλπ. Η Μεσόγειος αποτελεί το 0,7% της συνολικής έκτασης των θαλασσών και των ωκεανών που καλύπτουν τη γήινη επιφάνεια, ενώ συµπεριλαµβάνει και περίπου νησιωτικά εδάφη, από τα οποία δύο είναι ανεξάρτητα κράτη (Κύπρος και Μάλτα) 10. Το συνολικό µήκος της κυρίως Μεσογείου, ανέρχεται περίπου στα χλµ., ενώ τα πλατύτερα σηµεία της βρίσκονται ανάµεσα σε Γαλλία και Αλγερία (500 χλµ. περίπου), µε µέγιστο όµως εκείνο ανάµεσα στο Στενό του Οτράντο και τις απέναντι ακτές της Λιβύης, µε άνοιγµα περίπου 600 χλµ. Χάρτης 1 Πολιτικός Χάρτης της Μεσογείου 9 Βλ. Gr. Ι. Tsaltas, L Occident, Le Système de Sécurité Internationale et la Méditerranée Orientale dans la Deuxième Moitie du 20eme Siècle, στο Revue Internationale d Histoire Militaire, Athènes 2001, σελ. 113 και συνέχεια. 10 Τα µεγαλύτερα σε έκταση νησιά της Μεσογείου είναι κατά σειράν: Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρος, Κορσική και Κρήτη, ενώ το πλέον σηµαντικό σύµπλεγµα είναι το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.

5 5 γ) Γεωµορφολογική προσέγγιση Το µέγιστο βάθος της Μεσογείου αγγίζει περίπου τα µέτρα 11 και το µέσο τα µέτρα, ενώ µόνο το 20 % του βυθού της βρίσκεται σε βάθος µικρότερο των 200 µέτρων (Βόρειος Αδριατική, Τυνησιακό πεδίο, κεντρικό Αιγαίο, στενό µεταξύ Σικελίας και Μάλτας και στενό µεταξύ Σαρδηνίας και Κορσικής) 12. Γενικότερα, η µορφολογία του βυθού της Μεσογείου και µε γνώµονα πάντα τις βυθοµετρήσεις, δείχνει ότι αυτός αποτελείται από σχετικά επίπεδες επιφάνειες στην περιοχή της δυτικής υποθαλάσσιας λεκάνης, ενώ, στην ανατολική λεκάνη τις επίπεδες επιφάνειες διαδέχονται κρηµνώδεις. Έτσι, η υποθαλάσσια φυσιογνωµία της Μεσογείου φαίνεται να διακρίνει δύο µεγάλες περιοχές τη δυτική και την ανατολική λεκάνη, οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους από µια µεγάλη υποθαλάσσια οροσειρά η οποία αναπτύσσεται στο στενό της Σικελίας και µέχρι τις απέναντι ακτές της Τυνησίας, σε αρκετά µικρό βάθος που δεν ξεπερνά για την περίπτωση τα 360 µ. 13. Πρόκειται για την περιοχή µε το µικρότερο άνοιγµα της κεντρικής Μεσογείου, της τάξης των 150 χλµ. Χάρτης 2 Γεωµορφολογικός Χάρτης της Μεσογείου 11 Πρόκειται για το φρέαρ των Οινουσσών ανάµεσα σε νότιο Αδριατική και δυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Απεναντίας, οι πλέον επίπεδες και σχετικά αβαθείς περιοχές είναι: εκείνη του Αιγαίου Πελάγους, της Αδριατικής Θάλασσας, των θαλάσσιων περιοχών στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας και της Λιβύης και τέλος της περιοχής στα ανοιχτά αλλά και πλησίον των ακτών της Αιγύπτου (βλ εκβολές-δέλτα του Νείλου). Τα βαθύτερα µέρη της Μεσογείου εντοπίζονται περιµετρικά του ηπειρωτικού και νησιωτικού κορµού της Ελλάδας (σηµείο σύγκρουσης της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας µε εκείνην της Ασίας), αλλά και στην περιοχή ανάµεσα σε Σαρδηνία, Σικελία και ηπειρωτική Ιταλία και τέλος στο εκτεταµένο βαθύ πλάτωµα της δυτικής Μεσογείου. 12 Βλ. σχετικά, Γρ. Ι. Τσάλτα, Η ύση, το ιεθνές Σύστηµα Ασφάλειας και η Ανατολική Μεσόγειος στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα, στο «Η Γεωστρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου και η ύση κατά τον 20ο αιώνα», έκδοση της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας, Αθήνα 2001, σελ Ως δευτερεύουσες υποθαλάσσιες λεκάνες φέρονται εκείνη της περιοχής των Βαλεαρίδων, της Λιγυρικής Θάλασσας, του Κόλπου της Σίντρας, το Αιγαίο Πέλαγος και ασφαλώς η Μαύρη Θάλασσα.

6 6 - Η ιδιαιτερότητα της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης 14 Ένα από τα τρία σηµαντικότερα υποθαλάσσια συστήµατα είναι εκείνο που αναπτύσσεται ανάµεσα στα παράκτια κράτη της λεγόµενης νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης και την Κύπρο. Γεωγραφικώς, η εν λόγω περιοχή αφορά ουσιαστικά επτά από τα είκοσι µεσογειακά κράτη και εν µέρει τη Λιβύη. Κυρίαρχο σε έκταση στην περιοχή αυτή αναφέρεται το κράτος της Αιγύπτου και αµέσως µετά η Τουρκία, ενώ τη µικρότερη επιφάνεια καλύπτει η Κύπρος, και ακολουθούν κατά σειράν ο Λίβανος και το Ισραήλ. Σε επίπεδο βυθού, η ανατολική λεκάνη της Μεσογείου περιέχει όλα τα γνωρίσµατα εκείνα που εντοπίζουν τη δυναµική ενός περιθωρίου σύγκρουσης λιθοσφαιρικών πλακών, όπως υποθαλάσσια ηφαίστεια, σεισµογενείς ζώνες, υποθαλάσσσιες τάφρους, ράχες και υποθαλάσσια όρη. Σε περιοχές που υπόσχονται ότι είναι πλούσιες σε υδρογονάνθρακες, το βάθος της Μεσογείου κυµαίνεται µεταξύ και µέτρα, πράγµα που στο παρελθόν αποθάρρυνε την εξερεύνηση και εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων φυσικών πόρων. Σήµερα µε τη σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα της υποθαλάσσιας τεχνολογίας είναι πλέον εφικτή τόσο η σχετική έρευνα, όσο και η εκµετάλλευση. Μοναδική ίσως εξαίρεση το πετρέλαιο του Βόρειου Αιγαίου Πελάγους, το οποίο, αναφορικά µε την άντλησή του στο απώτερο ουσιαστικά όριο της περιορισµένης ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης της νήσου Θάσου, φαίνεται ότι έρχεται από σχετικά µικρό θαλάσσιο βάθος 15, που βρίσκεται εντούτοις στην άκρη της υποθαλάσσιας χαράδρας που ενώνει τα αρδανέλια µε τις παρυφές του Άθω, το βάθος της οποίας ξεπερνά τα µ. Σε επίπεδο ακτογραµµής, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως θαλάσσια µέτωπα λόγω των πολυπληθών νησιωτικών εδαφών της 16, αναγορεύοντάς την έτσι, για τη Μεσόγειο, στο κράτος µε τη µεγαλύτερη σε µήκος ακτογραµµή. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου η παρουσία της Ελλάδας σε επίπεδο ακτογραµµής καταγράφεται κυρίως λόγω της παρουσίας των νησιών της ωδεκανήσου, µε έµφαση τις ανατολικές ακτές της Ρόδου, αλλά και του γενικότερου συµπλέγµατος Στρογγύλης - Καστελόριζου απέναντι από τα τουρκικά παράλια, καθώς και της Κάσου, Καρπάθου νοτιότερα και κυρίως της Κρήτης. Εντούτοις, στην περιοχή της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης, η Τουρκία, επίσης, διαθέτει ένα σηµαντικό µέτωπο ακτογραµµής της τάξης των χλµ, 17 απέναντι από την νότιο-ανατολική νησιωτική Ελλάδα, την Κύπρο και παρακείµενα µε τη Συρία. Τέλος, η Μεσόγειος περιλαµβάνει επίσης περί τα νησιωτικά εδάφη που ανήκουν στα παράκτια κράτη, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα που είναι 14 Βλ. επίσης, όπ. προηγ. Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, Επίσης, βλ. αναλυτικά για την περίπτωση και Γρ. Ι. Τσάλτας (επιµ.), Η Γεωγραφία στις ιεθνείς Σπουδές, Μια Γεωγραφική Προσέγγιση της Σύγχρονης ιεθνούς Κοινότητας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2011, σελ. 155 και συνέχεια. 15 Το Κοίτασµα πετρελαίου του Πρίνου, βρίσκεται σε υποθαλάσσιο βάθος µέτρων, Το Κοίτασµα πετρελαίου της Νότιας Καβάλας, βρίσκεται σε βάθος µέτρων, Το Κοίτασµα πετρελαίου του Πεδίου «Έψιλον», βρίσκεται σε βάθος µέτρων, 16 Σε παγκόσµιο επίπεδο η Ελλάδα κατέχει τη δέκατη θέση σε επίπεδο µήκους ακτογραµµών. 17 Βλ. επίσης σχετικά στοιχεία για την ιδιαίτερη γεωγραφική παρουσία της Τουρκίας στην νότιοανατολική Μεσόγειο, B. Ozturk and S. H. Baseren, The Exclusive Economic Zone Debates in the Eastern Mediterranean Sea and Fisheries, Journal Black Sea/Mediterranean Environment, vol.14, pp , 2008.

7 7 ανεξάρτητα νησιωτικά κράτη. Πρόκειται, επίσης, για νησιωτικά εδάφη το µέγεθος των οποίων ποικίλει, καθώς και η θέση τους (πλησίον ή µη των ακτών) η οποία περιπλέκει στη συνέχεια τις όποιες οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας, µε βάση το σύστηµα της οριοθέτησης ανάµεσα σε απέναντι ακτές 18. Πίνακας 1 Συνολικό µήκος Ακτογραµµής των Κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 19 Κράτη (αλφαβητική σειρά) Ακτογραµµή Αίγυπτος χλµ.* Ελλάδα χλµ.** Ισραήλ 301 χλµ.*** Κύπρος 648 χλµ. Λίβανος 225 χλµ. Συρία 193 χλµ. Τουρκία χλµ.**** * Στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα. ** χλµ.ηπειρωτική, χλµ.νησιωτική. *** 40 χλµ. από τα οποία αποτελούν την ακτογραµµή της Λωρίδας της Γάζας. **** Συνολικό µήκος στη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Β. Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας Σύµφωνα µε το άρθρο 122 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας του 1982, η Μεσόγειος αποτελεί µια ηµίκλειστη θάλασσα 20. Η κατάταξη της Μεσογείου στην κατηγορία αυτή προτάθηκε ήδη από το 1979,από την Πράξη 111 της συνόδου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης 21. Οι αποστάσεις ανάµεσα στα 20 κράτη που βρέχονται από την κυρίως µεσογειακή λεκάνη 22, και βρίσκονται εποµένως ανάµεσα στην Ευρώπη και την Αφρικανική Ήπειρο, είναι σχετικά περιορισµένες. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση χάραξης των απώτερων ορίων όλων των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας,δηλ. των αιγιαλίτιδων ζωνών, των συνορευουσών ζωνών, των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων καθώς και των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών όλων των κρατών, δεν αποµένει ελεύθερος χώρος για Ζώνη διεθνούς θαλάσσιου βυθού. Για το λόγο αυτό, η αρχή της 18 Για το ρόλο των νησιωτικών εδαφών στις θαλάσσιες οριοθετήσεις βλ. Van Dyke, J. M., Legal Status of Islands with Refernce to Article 121 (3) of the UN Convention on the Law of the Sea, διαθέσιµο στο 19 Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. 20 Το άρθρο 122 της Σύµβασης για το ίκαιο της Θάλασσας ορίζει ως κλειστή ή ηµίκλειστη θάλασσα: έναν κόλπο, λεκάνη ή θάλασσα που περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα κράτη και συνδέεται µε άλλη θάλασσα ή µε ωκεανό µε µια στενή λωρίδα ή που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κατ εξοχήν από τις αιγιαλίτιδες ζώνες και τις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες δύο ή περισσότερων κρατών. Βλ. επίσης, Γρ. Ι. Τσάλτα, Οι Θαλάσσιες Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας στα υτικά Βαλκάνια, οπ. προηγ. σελ., Η Σύνοδος αυτή είχε ως αντικείµενό της τη µελέτη των κινδύνων που δηµιουργεί η αυξηµένη ναυσιπλοΐα. 22 συµπεριλαµβανοµένων και των δύο νησιωτικών κρατών (Κύπρος - Μάλτα) και εξαιρουµένων για την περίπτωση των παράκτιων κρατών της Μαύρης Θάλασσας..

8 8 κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας 23, όπως αυτή απορρέει από τις διατάξεις της Νέας Σύµβασης για το δίκαιο της θάλασσας και αναφέρεται κυρίως στους υποθαλάσσιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του βυθού και του υπεδάφους του, δεν εφαρµόζονται στη Μεσόγειο και για περιοχές, ασφαλώς, έξω από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών Οι Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας των παράκτιων µεσογειακών κρατών Το σύνολο των µεσογειακών κρατών συµπεριλαµβανοµένων και των κρατών της Μαύρης Θάλασσας, έχει ήδη αποδεχτεί τις επιταγές της νέας Σύµβασης για το ίκαιο της Θάλασσας αρχικά περί διευρυµένης αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ν.µ. 25.Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση της Ελλάδας - για το σύνολο των ακτών της, ηπειρωτικών και νησιωτικών, αλλά και της Τουρκίας µόνον, όµως, για την περίπτωση των ακτών της στο Αιγαίο Πέλαγος 26. Συνορεύουσα ζώνη µέχρι τα 24 ν.µ., από τις γραµµές βάσης από όπου µετριέται και το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει µόνον 9 µεσογειακά κράτη, εκ των οποίων µόνο τρία βρίσκονται στην περιοχή της νότιοανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Συρία και Κύπρος). Κράτη (αλφαβητική σειρά) Πίνακας 3 Θαλάσσιες Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας Κρατών της Μεσογείου 27 Ευθείες Γραµµές Βάσης Αιγιαλίτιδα Ζώνη Συνορεύουσα Ζώνη ΑΟΖ Υφαλοκρηπίδα Αίγυπτος ΝΑΙ Αλβανία ΝΑΙ 12 Αλγερία ΝΑΙ Βοσνία και Ερζεγοβίνη* / / / / / Γαλλία ΝΑΙ Ελλάδα ΟΧΙ 6 3 Ισπανία ΝΑΙ Ισραήλ ΟΧΙ 12 Ιταλία ΝΑΙ 12 5 Κροατία ΝΑΙ 12 6 Κύπρος ΝΑΙ Λίβανος ΟΧΙ 12 Λιβύη ΝΑΙ Βλ. αναλυτικότερα την Παγκόσµια ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών (Απόφαση 2749, XXV, 17 εκεµβρίου 1970), σχετικά µε «τους βυθούς των θαλασσών και των ωκεανών έξω από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας», η βασική φιλοσοφία της οποίας υλοποιήθηκε µέσα από τον αναλυτικό ειδικό µηχανισµό που υιοθέτησε η Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ (1982), µε το ειδικό Μέρος ΧΙ. 24 Βλ. σχετικά Γρ. Ι. Τσάλτα, ιεθνές ίκαιο της Θάλασσας, Κοινή Κληρονοµιά της Ανθρωπότητας, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, Βλ. σχετικό άρθρο 3 της Σύµβασης του Η Τουρκία διαθέτει αιγιαλίτιδα ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα και τις µεσογειακές της ακτές της τάξης των 12 ν.µ., το µέγιστο δηλαδή προβλεπόµενο από τη Σύµβαση του 1982 όριο. 27 Πηγή: United Nations Division for Ocean Affairs, Table of claims to maritime jurisdiction (as at 17 July 2011),

9 9 Μάλτα ΝΑΙ Μαρόκο ΝΑΙ Μαυροβούνιο** / / / / / Σλοβενία ΝΑΙ 12 8 Συρία ΝΑΙ Τουρκία ΟΧΙ Τυνησία ΝΑΙ Μέση Γραµµή 1. Συµφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ µεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου (Μάρτιος 2003) 2. εν ισχύει για τη Μεσόγειο Θάλασσα ναυτικά µίλια για Σκοπούς Αεροπλοΐας 4. Μέχρι το ισοβαθές των 50 µέτρων στον Κόλπο του Gabès 5. Ζώνη Προστασίας Περιβάλλοντος (Law 61 of 8 February 2006) πέρα από τα όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης, της οποίας ορίζονται από συµφωνίες µε τα συνορεύοντα κράτη ή µέση γραµµή όπου αυτές δεν υπάρχουν. 6. Νοµοθεσία (Decision on the Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic Sea of 3 October 2003) προβλέπει συγκεκριµένα στοιχεία της ΑΟΖ (αλιεία, προστασία περιβάλλοντος). Το εξωτερικό όριο ορίζεται από γεωγραφικές συντεταγµένες. 7. Ζώνη Αλιείας 62 ναυτικών µιλίων. 8. Νοµοθετική Πράξη Ζώνης Προστασίας Περιβάλλοντος και Υφαλοκρηπίδας (Ecological Protection Zone and Continental Shelf of the Republic of Slovenia Act / 4 October 2005). Η οριοθέτηση της ζώνης προστασίας θα γίνει µέσω συµφωνίας µε τα γειτονικά κράτη. Η Πράξη ορίζει το εξωτερικό όριο των ζωνών ναυτικά µίλια στο Αιγαίο Πέλαγος, 12 Ναυτικά Μίλια στη Μαύρη Θάλασσα 10. Στη Μαύρη Θάλασσα. * Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση του 1982 από τις 12/01/1994, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καµία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας. ** Το Μαυροβούνιο έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση του 1982 από τις 23/10/2006, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καµία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας. Αναφορικά µε την υφαλοκρηπίδα, δύο περιοχές, εκείνη της Αδριατικής Θάλασσας αλλά και της Μαύρης Θάλασσας, φαίνεται να έχουν στο σύνολό τους οριοθετηθεί ανάµεσα στα όµορα ή απέναντι στις περιοχές αυτές κράτη 28. Τέλος, σε σχέση µε την αποκλειστική οικονοµική ζώνη των 200 ν.µ., η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει µοιραστεί απόλυτα ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη, ενώ στην κυρίως µεσογειακή λεκάνη µόνον το Μαρόκο, η Κύπρος και η Συρία την έχουν υιοθετήσει Εκτός από τις διµερείς συµφωνίες στη µεσογειακή περιοχή, έχουµε παράλληλα και δύο οριοθετήσεις της υφαλοκρηπίδας µέσω Αποφάσεων του ιεθνούς ικαστηρίου της Χάγης, εκείνης ανάµεσα σε Τυνησία και Λιβύη (βλ. σχετική Απόφαση 24 Φεβρουαρίου 1982), αλλά και την οριοθέτηση ανάµεσα σε Λιβύη και Μάλτα (βλ. Απόφαση 3 Ιουνίου 1985). 29 Στην Αδριατική Θάλασσα έχει πάρει τη µορφή της ειδικής ζώνης προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος η οποία και αντιστοιχεί ουσιαστικά στην υπερκείµενη της ήδη οριοθετηµένης υφαλοκρηπίδας των ενδιαφεροµένων κρατών, θαλάσσια περιοχή. Ενώ, η Λιβύη κάνει χρήση ζώνης αλιείας της τάξης των 62 ν.µ. (βλ. αναλυτικά τον Πίνακα 3). Οι τρεις χώρες στην ευρύτερη περιοχή (Μαρόκο,Κύπρος και Συρία) που φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ΑΟΖ είναι εκείνες που έχουν προβεί και σε ανακήρυξή της.

10 10 Γ. Νότιο Ανατολική Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας Ο χώρος της Νότιο-Ανατολικής Μεσογειακής λεκάνης αφορά άµεσα, σε επίπεδο γειτνίασης, επτά συνολικά παράκτια κράτη: την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και ασφαλώς στο κέντρο, το µοναδικό νησιωτικό στην περιοχή κράτος, την Κύπρο. Πρόκειται για κράτη µε µικρές αποστάσεις ανάµεσά τους και τουλάχιστον αναφορικά µε τις απέναντι ακτές τους, οι οποίες και προσδιορίζουν αρχικά, συµπληρωµατικά όµως και µε τις όµορες ακτές, τα θαλάσσια σύνορά τους 30. Έτσι, αναφορικά µε τα χωρικά ύδατα των κρατών αυτών και µε εξαίρεση την τουρκική άρνηση στην καθόλα νόµιµη επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.µ., η υιοθέτηση της µέσης γραµµής, ως απόρροια επίσης της βασικής αρχής του διεθνούς δικαίου που αναφέρεται κυρίως στην αµοιβαιότητα, όπου αυτή απαιτείται, έχει υιοθετηθεί χωρίς καµία αντίρρηση 31. Ασφαλώς, το πρόβληµα γίνεται περισσότερο περίπλοκο µε την οριοθέτηση των νέων, διευρυµένων κατά πολύ σε σχέση µε το παρελθόν, ζωνών οικονοµικής εκµετάλλευσης, όπως η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονοµική ζώνη. Το αρχικό, ταυτόσηµο απώτερο όριο των 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσης, από τις οποίες µετριούνται και τα χωρικά ύδατα, και για τις δύο αυτές ζώνες 32, δηµιουργεί, είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα γενικότερο πρόβληµα για τη Μεσόγειο, µε δεδοµένο ότι οι απέναντι αποστάσεις, ανάµεσα σε όλα γενικώς τα παράκτια µεσογειακά κράτη, είναι µικρότερες του διπλάσιου του ορίου αυτού (δηλ. 400 ν.µ.). Η πιθανή λοιπόν υιοθέτηση και µόνον της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης των 200 ν.µ., οµοιόµορφα από όλα τα ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη, θα µπορούσε να µετατρέψει ουσιαστικά τη Μεσόγειο σε χώρο αποκλειστικής, ουσιαστικής κοινοκτηµοσύνης, στον τοµέα ειδικότερα της εκµετάλλευσης των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων φυσικών πόρων 33, ζώντων και µη, ανάµεσα στα παράκτια µεσογειακά, ηπειρωτικά και νησιωτικά κράτη, µε την έννοια της παλαιάς ρήσης περί ουσιαστικής πλέον mare nostrum. α) Η προοπτική οριοθέτησης Α.Ο.Ζ. στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου µε βάση την εφαρµογή των κανόνων του δικαίου της θάλασσας όπως αυτοί απορρέουν από τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ Σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ όλα τα παράκτια κράτη έχουν το δικαίωµα υιοθέτησης αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσεις, από όπου µετριέται και η αιγιαλίτιδα ζώνη τους, τόσο αναφορικά µε τις ηπειρωτικές όσο και τις νησιωτικές τους ακτές 34. Τα δικαιώµατα που το παράκτιο κράτος ασκεί στο χώρο της Α.Ο.Ζ. του είναι κυριαρχικά και αφορούν στην 30 Η Κύπρος είναι το µοναδικό απέναντι, προς όλα τα άλλα, κράτος στην περιοχή της νότιο ανατολικής Μεσογείου. Τα υπόλοιπα κράτη έχουν προβλήµατα γειτνίασης σε επίπεδο κρατών µε όµορες ακτές. 31 Η εν λόγω µέθοδος (µέση γραµµή) που αφορά κυρίως στην οριοθέτηση ανάµεσα σε κράτη µε απέναντι ακτές, καθώς και η µέθοδος της γραµµής της ίσης απόστασης αναφορικά µε τα κράτη µε όµορες ακτές, περιλαµβάνεται και στο άρθρο 15 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίϋ, περί οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης. 32 Το εύρος της υφαλοκρηπίδας είναι δυνατόν να επεκταθεί και πέραν των 200 ν.µ. µέχρι το εξωτερικό άκρο του υφαλοπλαισίου το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 350 ν.µ., σύµφωνα µε το άρθρο 76 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίϋ. 33 Βλ. αναλυτικά επίσης, Γρ. Ι. Τσάλτα, Υποθαλάσσιοι Φυσικοί Πόροι και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Προβλήµατα Οριοθέτησης των Όµορων και Απέναντι Κρατών, στο Ι. Σεϊµένης (επιµέλεια), Η Μεσόγειος στον 21ο αιώνα, εκδ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής, Ρόδος, 2002, σελ Βλ σχετικά και σε συνδυασµό µε το άρθρο 121, παρ.2 περί καθεστώτος των νησιών.

11 11 εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων (ζώντων και µη), τόσο των υπερκείµενων του βυθού υδάτων (βλ. κυρίως αλιεία αλλά και συµπληρωµατικά παραγωγή ενέργειας από ύδατα κλπ.) 35, όσο όµως και του βυθού και του υπεδάφους του, σύµφωνα και µε τις διατάξεις περί υφαλοκρηπίδας που καλύπτονται από το VI Μέρος της Σύµβασης 36. Η πιστή απεικόνιση της θεωρητικής εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων της Σύµβασης στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και λόγω της συγκεκριµένης γεωγραφικής διάταξης των κρατών που την περιβάλουν, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου στο κέντρο, προσδίδουν αναλογικά σε όλα τα κράτη τη δικαιούµενη, σε σχέση µε τις ακτές τους, ΑΟΖ. Η ολοκλήρωση της εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης σε σχέση µε την οριοθέτηση στη συγκεκριµένη περιοχή της διευρυµένης αυτής ζώνης εµπλέκει, επίσης, εν µέρει και τη Λιβύη η οποία, γειτνιάζουσα, ως παρακείµενο κράτος, µε την Αίγυπτο, αλλά και απέναντι κράτος µε την Ελλάδα (Κρήτη), συµβάλει στο ουσιαστικό µοίρασµα της εν λόγω θαλάσσιας περιοχής στο σύνολό της. Παράλληλα, η σηµαντική παρουσία της νησιωτικής στην περιοχή Ελλάδας (Κρήτη και ωδεκάνησα, σύµπλεγµα Καστελόριζου Στρογγύλης κλπ) σε συνδυασµό και µε τις µικρές αποστάσεις των γειτονικών της, κυρίως απέναντι, κρατών (Λιβύη, Αίγυπτος, Κύπρος) αλλά και της γεωγραφικώς µειονεκτούσας στην περιοχή Τουρκίας, προσδίδει σηµαντικά θαλάσσια τµήµατα στο κράτος αυτό, η Α.Ο.Ζ. του οποίου ενώνεται προς νότον µε εκείνην της Λιβύης και της Αιγύπτου και ανατολικά µε την Α.Ο.Ζ. της Κύπρου και της Τουρκίας. Συµπληρωµατικά, η Α.Ο.Ζ. της Κύπρου οριοθετείται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, στο ήµισυ της απόστασης από τις ακτές της ανατολικά µε τα απέναντι κράτη της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στο βόρειο µέρος του νησιωτικού αυτού κράτους, η προς οριοθέτηση θαλάσσια περιοχή µοιράζεται εξ ηµισείας µε την Τουρκία, ενώ, νότια η οριοθέτηση της κυπριακής Α.Ο.Ζ. επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση της µεθόδου της µέσης γραµµής από τις ακτές της Αιγύπτου (βλ. Χάρτη 3 που ακολουθεί). Χάρτης 3 Η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου 35 Τα εν λόγω κυριαρχικά δικαιώµατα του παράκτιου κράτους συµπληρώνονται και από µια απαραίτητη σειρά δικαιωµάτων δικαιοδοσίας σχετικά µε τη θαλάσσια επιστηµονική έρευνα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και την εγκατάσταση απαραίτητων για την εξόρυξη των φυσικών πόρων, τεχνητών νησιών (βλ. άρθρο 56 παρ. β και γ). 36 Βλ. κυρίως άρθρο 77 της Σύµβασης.

12 12 β) Οι τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή εδοµένης της µειονεκτούσας θέσης της Τουρκίας στο χώρο της νότιοανατολικής Μεσογείου, λόγω της άµεσης γειτνίασής της κυρίως µε την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, η πρόταση την οποία φάνηκε ήδη από τις αρχές του 21 ου αιώνα να διαµορφώνει η χώρα αυτή σε σχέση µε την εκµετάλλευση της ευρύτερης θαλάσσιας αυτής περιοχής είναι µαξιµαλιστική, ενώ τοποθετείται απολύτως εκτός κάθε δυνατής εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ. Και τούτο διότι όπως φαίνεται και από το Χάρτη 4 που ακολουθεί, η µοναδικά αποδεκτή λύση για τα τουρκικά συµφέροντα στην περιοχή θα ήταν εκείνη η οποία θα αντιστρατεύονταν το νόµιµο δικαίωµα των ελληνικών νησιών της ωδεκανήσου, αλλά και της Καρπάθου, της Κάσου, και ασφαλώς του Καστελόριζου και της Στρογγύλης, σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονοµική ζώνη, σε συνδυασµό µε την παράλληλη, όσο και ταυτόχρονη, άρνηση αποδοχής από την πλευρά της Τουρκίας του δικαιώµατος επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 ν.µ. Χάρτης 4 Η Τουρκική Πρόταση Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης Από τον ίδιο Χάρτη φαίνεται, επίσης, ότι κάτι παρόµοιο ισχύει, σύµφωνα µε τις τουρκικές επιδιώξεις, και για την Κύπρο, η οποία σε σχέση µε τα δυτικά της παράλια φαίνεται να µην της αναγνωρίζεται από την Τουρκία το δικαίωµα σε Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδα 37, έτσι ώστε η τελευταία να διεκδικεί το µέγιστο στην περιοχή χώρο ανάπτυξης των αντίστοιχων δικών της σχετικών θαλάσσιων ζωνών, οι οποίες προτείνεται να οριοθετηθούν µε µία νοητή µέση γραµµή η οποία θα µπορούσε να χαραχτεί ανάµεσα στα τουρκικά παράλια και την απέναντι Αίγυπτο. 37 ενώ επιεικώς απαράδεκτη κρίνεται η εµφανής τοποθέτηση σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, όπου η πρόταση καθορίζει και τις αντίστοιχες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας του ψευδό-κράτους της βόρειας περιοχής του νησιού.

13 13 Η παραπάνω τουρκική πρόταση δεν αποτελεί αποκλειστικά και µόνον θεωρητική ερµηνεία (καθόλα αυθαίρετη) των διατάξεων της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ, αλλά, από τον Ιούνιο ήδη του 2001, έγινε προσπάθεια µονοµερούς οριοθέτησης της περιοχής (βλ. Χάρτη 5 που ακολουθεί) µέσω της προσφιλούς στην Τουρκία πολιτικής που αφορά στην ανάθεση της εξερεύνησης του υποθαλάσσιου αυτού χώρου σε τουρκικό σεισµογραφικό σκάφος (Piri Reis). Στόχος ασφαλώς, ο εντοπισµός υποθαλάσσιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, κατά παράβαση των διατάξεων της Σύµβασης περί κυριαρχικού δικαιώµατος εξερεύνησης και εκµετάλλευσης που έχουν όλα τα παράκτια κράτη, ηπειρωτικά και νησιωτικά, στις υποθαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται πέρα από τις γραµµές βάσης. Χάρτης 5 Η Περιοχή Ανάθεσης Εξερεύνησης του Ερευνητικού Σκάφους Piri Reis τον Ιούνιο του 2001 Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η µη ανακήρυξη από πλευράς Ελλάδας ΑΟΖ δεν περιορίζει ούτε στο ελάχιστον τα πλήρη κυριαρχικά δικαιώµατά της στον υποθαλάσσιο χώρο (βυθό και υπέδαφος), τα οποία κατοχυρώνονται πλήρως από το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Με δεδοµένο ότι η ΑΟΖ αποτελεί, σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος το επιθυµεί (βλ. περίπτωση ανακήρυξής της), την ενδεχόµενη επέκταση των κυριαρχικών δικαιωµάτων του και στην υπερκείµενη του βυθού κολλώνα νερού, µε στόχο τον πλήρη έλεγχο κυρίως της αλιείας, αλλά και της παραγωγής ενέργειας (βλ. άρθρο 56 της Σύµβασης του 1982), τα κυριαρχικά δικαιώµατα επί της υφαλοκρηπίδας υφίστανται για το παράκτιο κράτος εξ υπαρχής (ab initio) και αυτοδίκαια (ipso facto) ανεξάρτητα από την όποια ρητή διακήρυξη (βλ. άρθρο 77 της Σύµβασης του 1982)38, ενώ, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επεκταθούν και πέραν του ορίου των 200 νµ της ΑΟΖ. Με απλά λόγια όλα τα παράκτια κράτη διαθέτουν υφαλοκρηπίδα τόσο για τα ηπειρωτικά τους εδάφη όσο 38 Βλ. επίσης σχετικά και Μανιάτης, Γ., Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος, Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης, εκδ. Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2012, σελ. 30. Η περίπτωση, µάλιστα, της ρητής διακήρυξης ΑΟΖ δεν υιοθετήθηκε πριν τη σχετική Συµφωνία Κύπρου - Αιγύπτου, αλλά ακολούθησε την εν λόγω συµφωνία στη συνέχεια από την πλευρά της Κύπρου. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του Ισραήλ και του Λιβάνου αναφορικά µε τις σχετικές στην περιοχή συµφωνίες µε την Κύπρο για οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάµεσά τους. Έτσι, από τα ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη µόνον η Κύπρος και η Συρία φέρονται να έχουν προχωρήσει και σε ανακήρυξη ΑΟΖ, ενώ η Αίγυπτος, ο Λίβανος και το Ισραήλ, παρά τις σχετικές συµφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ µε την Κύπρο δεν έχουν ακόµη προβεί σε σχετική ανακήρυξη. Η τελευταία αυτή πρακτική καταδεικνύει ότι η ξασφάλιση συµφωνίας οριοθέτησης ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη προηγείται στην περιπτώση της ΑΟΖ της όποιας ανακήρυξής της.

14 14 και για τα νησιωτικά, ενώ ΑΟΖ διαθέτουν µόνον εκείνα που το επιθυµούν 39. Άλλωστε, όπως σαφέστατα διαπίστωσε το ιεθνές ικαστήριο το 1985 στην υπόθεση οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας Λιβύης - Μάλτας «τα δικαιώµατα στον υποθαλάσσιο χώρο (βυθό και υπέδαφος) της ΑΟΖ ορίζονται σε πλήρη αναφορά µε το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας». Και πιο ξεκάθαρα ακόµη, όπως το ίδιο πάντα ικαστήριο υπογραµµίζει συµπληρωµατικά «αν και είναι δυνατή η ύπαρξη υφαλοκρηπίδας χωρίς ΑΟΖ δεν είναι δυνατό να υπάρξει ΑΟΖ χωρίς αντίστοιχη υφαλοκρηπίδα». Συµπέρασµα Η Μεσόγειος είναι µια δύσκολη γεωγραφικά και γεωµορφολογικά περιφερειακή θάλασσα του Πλανήτη, η οποία αφορά, σε επίπεδο εφαρµογής των κανόνων του δικαίου της θάλασσας, στο σύνολο των διατάξεών του, εκτός εκείνων που αφορούν στο καθεστώς της Κοινής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας. Η στρατηγική θέση της Μεσογείου έχει αναδειχτεί ανά τους αιώνες σε κυρίαρχο στοιχείο ανάπτυξης και επιρροής της διακρατικής συνεργασίας ανάµεσα στα 20 σήµερα παράκτια κράτη, σ ένα θαλάσσιο χώρο που ελέγχει τη γενικότερη επικοινωνία ανάµεσα σε τρείς ηπείρους και δύο ωκεανούς. Η περίπτωση της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε εξόχως ιδιάζουσα, από την πλευρά της οριοθέτησης των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας των ενδιαφερόµενων στην περιοχή κρατών, λόγω της ανακάλυψης σηµαντικών κοιτασµάτων φυσικών πόρων. Η µέχρι σήµερα εκφρασµένη βούληση των παράκτιων και νησιωτικών στην περιοχή κρατών αφορά στην προώθηση µιας διεθνούς περιφερειακής διαβούλευσης µε στόχο την ειρηνική διευθέτηση της όποιας σχετικής διαφοράς. Εντούτοις, είναι σηµαντικό επίσης το στοιχείο σχετικά µε το οποίο δύο κράτη (Τουρκία, Ισραήλ) από τα τέσσερα συνολικά 40, που καταψήφισαν τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ για το ίκαιο της Θάλασσας βρίσκονται στην επίµαχη αυτή περιοχή. Η Τουρκία έχει επιδείξει αναφορικά µε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ήδη από το 1973, µια συµπεριφορά που δεν συνάδει µε τη βασική αρχή της καλής γειτονίας αλλά και του σεβασµού των κανόνων που το διεθνές δίκαιο έχει υιοθετήσει για την περίπτωση. Η διαρκής, επιλεκτική και µόνον εφαρµογή τους (βλ. περίπτωση Μαύρης Θάλασσας), δείχνει µια πάγια θέση σύµφωνα µε την οποία για ότι ταυτίζεται µε τα εθνικά / τουρκικά συµφέροντα γίνεται επίκληση των κανόνων διεθνούς δικαίου προς στήριξή τους, ενώ ότι εναντιώνεται σ αυτά, το διεθνές δίκαιο παραµερίζεται σκοπίµως υπέρ µιας σαφούς προσπάθειας καθόλα αυθαίρετης παράκαµψής του µε ενέργειες οι οποίες τείνουν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα γεγονότα. Σε τελευταία ανάλυση, η προοπτική εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων στην εν λόγω περιοχή της Μεσογείου εξαρτάται απόλυτα από το σαφή καθορισµό των ορίων των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας ανάµεσα κυρίως σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. Η όποια σχετική οριοθέτηση θα πρέπει να στηρίζεται στο σεβασµό των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αλλά και στους βασικούς επίσης κανόνες συµπεριφοράς που υπαγορεύονται από το ευρωπαϊκό πνεύµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου οι δύο χώρες Ελλάδα και Κύπρος ολοκληρώνονται ως πλήρη µέλη και η Τουρκία ως συνδεδεµένο µέλος προσβλέπει στην ξεκάθαρη προοπτική πλήρους ένταξής της. 39 Βλ. αναλυτικότερα και Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, στο Foreign Affairs, the Hellenic Edition, Μάρτιος 2012, σελ Τα άλλα δύο κράτη είναι η Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ.

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15 ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» Θέμα : «Οικονομική διάσταση Α.Λεκάνης Μεσογείου. Διαφαινόμενες Προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Οι Προβληματισμοί του Εκδότου Δ ιανύομε τον τελευταίο μήνα του πρώτου εξαμήνου του επαράτου 2010, το οποίον θα παραμείνει στη νεότερη ιστορία της Ελλάδος ως το έτος προσφυγής στο ΔΝΤ και της ανάγκης επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί

Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Πέµπτη 3 Μαΐου 2012 www.geostrategy.gr Η Άγκυρα ανησυχεί και προκαλεί Χρήστος Μηνάγιας και Βασίλης Γιαννακόπουλος Νέες τουρκικές προκλήσεις Στις 27 Απριλίου 2012, δηλαδή εννέα ηµέρες πριν τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1999 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου) Υπεύθυνη σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης Υπεύθυνη Καθηγήτρια ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Μητρετόδη Νατάσα Ζώρας Θοδωρής Πένκης Γιάννης 1 Η Μεσόγειος θάλασσα βρέχει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική Στην Ευρώπη βρέχει τις εξής χώρες: Ισπανία, Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές)

ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός. (Αναλυτές) ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Hλίας Κονοφάγος και Νίκος Λυγερός (Αναλυτές) Copyright: H. Konofagos & N. Lygeros on line Η θαλάσσια (offshore) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστής: Δρούγγος Άγγελος Επιβλέπων Καθηγητής κ. Σιδέρης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ.

Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι επίσηµοι τουρκικοί χάρτες αµφισβήτησης της ελληνικής Α.Ο.Ζ. 28 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στις 27-4-2012, δηµοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΕΛΛΙΝΥ) Συνέντευξη ΕΣΗΕΑ 6 Μαρτίου 2014 www.elliny.gr Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντής ΔΕΠ,ΔΕΠ-ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Γεωλογία - Γεωγραφία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 ΜΑΘΗΜΑ 1, Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση 1. Με τη βοήθεια του χάρτη στη σελ.12, σημειώστε τις παρακάτω πόλεις στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 21 Μαΐου 2014 www.geostrategy.gr Στις 16-05-2014, η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική ιεύθυνση της ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ THE RECENT STATUS OF ENERGY EXPLORATION IN CYPRUS Τίτος Χριστοφίδης Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Economist Conference

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE

Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE Συνέντευξη του Νίκου Λυγερού στο LEGACY MAGAZINE 1) Κύριε Λυγερέ, παρά την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κύπρος, επικρατεί ακόμα μια νότα αισιοδοξίας λόγω των υδρογονανθράκων... Με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Οι ενεργειακοί πόροι της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική Μεσόγειο» 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητή κυρία Υπουργέ Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;».

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΤΕΚ, Στέλιου Αχνιώτη στην ημερίδα «ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ και Προσδοκίες - ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ;». 25 Ιουνίου 2014 Venue Centre, Columbia Plaza, Λεμεσός Έντιμε Υπουργέ Ενέργειας, Εμπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Για πάνω από τριάντα χρόνια τώρα η Ελλάδα επιµένει µονότονα ότι η µοναδική της

Για πάνω από τριάντα χρόνια τώρα η Ελλάδα επιµένει µονότονα ότι η µοναδική της ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΟΖ Θεόδωρος Κ. Καρυώτης* *Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας. Υπήρξε µέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη ιάσκεψη του ΟΗΕ για το ίκαιο της Θάλασσας και επιµελήθηκε του βιβλίου "Greece and

Διαβάστε περισσότερα

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 www.geostrategy.gr Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική Γεωπολιτικές εξελίξεις, ενεργειακή ασφάλεια και παγκόσµια οικονοµία Οι επιπτώσεις των πρόσφατων εξεγέρσεων Οι πρόσφατες εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Θεόδωρος Κ. Καρυώτης* *Υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη ιάσκεψη του ΟΗΕ για το ίκαιο της Θάλασσας και επιμελήθηκε του βιβλίου "Greece and the Law of the Sea".

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη.

Η ιστορία μάς διδάσκει ότι όποτε η Ελλάδα κλυδωνίζεται, μαζί της κλυδωνίζεται και η Ευρώπη. The Economist 19 th Roundtable with Government of Greece EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? Brainstorming with the new Greek government and world leaders Ξενοδοχείο InterContinental, 14-15/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : H ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα Υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο: Συνεισφέροντας στην Ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ενέργεια στο Επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Συνθήκη για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων:

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων: Πολίτευμα Τι είναι το πολίτευμα; Με τον όρο πολίτευμα (ή πολιτικό σύστημα) εννοείται το σύνολο των θεσμών, σύμφωνα με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος ή μια πολιτεία Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η εστίαση στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της γεωθερμίας, καθώς και

Η εστίαση στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων, Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και της γεωθερμίας, καθώς και ΟΜΙΛΙΑ Συνέδριο Economist Investment Energy Summit Greece, Cyprus, Israel "Re-designing the European energy map" ------------------ Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012 (Ώρα : 13:00 π.μ.) (Divani Apollon Palace &

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες)

ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) ιηπειρωτικοί αγωγοί Φ.Α. στη Ν.Α. Ευρώπη (Προοπτικές αβεβαιότητες) Καθ.. ηµ. Μαυράκης ιευθυντής ΚΕΠΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή (2) 2. Τα θεµελιώδη της γεωπολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ

«Ερευνα. & Παραγωγή. Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ Συνέντευξη Τύπου του ΕΛΛΙΝΥ 5-12-2012 με θέμα: «Ερευνα & Παραγωγή Υ/Α στην Ελλάδα σήμερα» Δρ. Βασίλης Καρκούλιας Γεωλόγος Μηχανικός πρ. Δ/ντήςντής ΔΕΠ, ΔΕΠ-ΕΚΥ ΕΚΥ Α.Ε Πρόεδρος ΕΛΛΙΝΥ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11

Γ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Ομάδα Εργασίας: εωγραφία Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΩ1_Κ07Δ.2.11 - Αναπτυγμένες Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη εωγραφία ΕΛΛΑΔΑ: ΕΩΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ Δ Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ Εµ ειρογνώµων, τ. Πρωτος Υδρογράφος/Χαρτογράφος Κυ ριακής ηµοκρατίας ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ «Ο καθορισµός των αρακτίων και υ εράκτιων θαλασσίων συνόρων της Κύ ρου µε βάση το ιεθνές ίκαιο, τις ιεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος

Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος Γενική Συνέλευση Επιτροπής Νησιών της CRPM Τετάρτη 23 Απριλίου, Rodos Palace, Ρόδος Ελευθερία Φτακλάκη Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο

Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο Η Αξιοποίηση των Κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο Σόλων Κασίνης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος - Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Κύπρου Λτδ. Ο Ρόλος της Κύπρου στον Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου

Οι Προβληματισμοί του Εκδότου ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕ ΜΠΑ Προβληματισμοί ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 118/2001 Ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών με θέμα: Η Ελλάδα και οι Εξελίξεις στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου Συνέχεια εκ του προηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

«Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. «Η ιστορία της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στον Κόλπο της Καβάλας» Ευάγγελος Παππάς Πρόεδρος της ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. Ηµερίδα Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας ΤΕΕ/Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας «Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 3, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 3, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Ενεργειακά Αποθέματα στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3 Α, 10440, Αθήνα Tel./Fax: 210-8228795 E-mail: info@medsos.gr Website: www.medsos.gr Για 5η χρονιά φέτος, παρέχετε επιστημονική υποστήριξη στην εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ αναλαμβάνοντας την επεξεργασία των φύλλων καταγραφής που συμπληρώνουν οι εθελοντές κατά τη διάρκεια των καθαρισμών.

Διαβάστε περισσότερα

Argyrou, Ioannis. Neapolis University. þÿ µ À»¹Â Æ Å

Argyrou, Ioannis. Neapolis University. þÿ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿšåàá¹±º Ÿ - ½µÁ³µ¹±º À±Á Argyrou, Ioannis þÿ Á̳Á±¼¼± ÃÄ ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ Α - Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΜΕΡΟΣ Β - Εξωτερικό περιβάλλον ΜΕΡΟΣ Γ - Όραμα, αποστολή και στρατηγική ΜΕΡΟΣ Α Διαγνωστική ανάλυση SWOT ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (SWOT) ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ Ιστορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Δήλωση. "Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα

Υπεύθυνη Δήλωση. Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Ο.Ζ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» Επιβλέπων : κ. Σκιαδάς Δημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ

ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ 1 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ» ΚΑΙ «ΣΧΕΤΙΚΗ» ΘΕΣΗ Μαθαίνω τα κύρια σημεία Πολλές φορές μάς ενδιαφέρει να ξέρουμε τη θέση ενός ανθρώπου, ενός αντικειμένου, ενός τόπου κτλ. Σχετική θέση ενός σημείου ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ

Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ Η ΟΡΕΙΝΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ ΔΠΜΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΑΣ ΒΑΝΕΣΣΑ ΜΠΟΥΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεσόγειος και οι. αραβικές εξεγέρσεις

Η Μεσόγειος και οι. αραβικές εξεγέρσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ηµερίδα Mare Nostrum II Η Μεσόγειος και οι αραβικές εξεγέρσεις Μία πρωτοβουλία οµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Διπλωματική Εργασία: Χωρικός προσδιορισμός θαλάσσιων ζωνών οικονομικής εκμετάλλευσης της Κύπρου ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι αποστολές της ΚΟΕ 1 οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας Πεσκάρα 2015 5 οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων Σαμόα 2015

Οι αποστολές της ΚΟΕ 1 οι Μεσογειακοί Αγώνες Παραλίας Πεσκάρα 2015 5 οι Κοινοπολιτειακοί Αγώνες Νέων Σαμόα 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, Τ.Θ. 23931, 1687 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ TΗΛΕΦΩΝΟ: 22449880, TΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 22449890 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cypnoc@cytanet.com.cy ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22449692,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής

Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Ενημερωτικό Καταδύσεις Αναψυχής Οι καταδύσεις αποτελούν αναμφισβήτητα, μια από τις ωραιότερες και πλέον ενδιαφέρουσες ψυχαγωγικές δραστηριότητες η οποία προσφέρει ταυτόχρονα άθληση, γνώσεις, υγεία, πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ***************

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ *************** ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ *************** Το Ινστιτούτο ιεθνών Σχέσεων (Ι. Ι.Σ.) του Παντείου Πανεπιστηµίου εγκαινιάζει πρόγραµµα «ια Βίου Μάθησης», µε πέντε κύκλους σεµιναρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ανενεργή δραστηριότητα. 2 Source: IHS Report

Ανενεργή δραστηριότητα. 2 Source: IHS Report ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ν. 4001/2011) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 1 Η ευρύτερη γειτονιά και η σχετική δραστηριότητα Ανενεργή δραστηριότητα 2 Source: IHS Report Ερευνητική δραστηριότητα Σεισμικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΒΛΑΒΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προοίμιο. 45 του 1964. 203 του 1988. Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ζώνη και οι επιπτώσεις της

1. Η ζώνη και οι επιπτώσεις της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη : Διεθνές θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογές μέσα από τη διεθνή πρακτική 1 Του Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Λέκτορα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στον Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμ. Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις.

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις. Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ FLOW ENERGY S.A. 1996 2 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1996-2011 ΌΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα