ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ *"

Transcript

1 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ * Εισήγηση στην ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Αθήνα, Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών, 20 Απριλίου 2012 Εισαγωγή Α. Μεσόγειος α) Γεωστρατηγική θέση β) Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες γ) Γεωµορφολογική προσέγγιση - Η ιδιαιτερότητα της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης Β. Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας - Οι Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας των παράκτιων µεσογειακών κρατών Γ. Νότιο Ανατολική Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας α) Η προοπτική οριοθέτησης ΑΟΖ στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου µε βάση την εφαρµογή των κανόνων του δικαίου της θάλασσας όπως αυτοί απορρέουν από τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ β) Οι τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή Συµπέρασµα Εισαγωγή Είναι γεγονός, ότι τα τρία τελευταία χρόνια, µε αφορµή τρεις συµφωνίες ανάµεσα σε ενδιαφερόµενα κράτη στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου, ειδικότερα την Αίγυπτο την Κύπρο τον Λίβανο και το Ισραήλ 1, για οριοθέτηση της παρακείµενης ή απέναντι θαλάσσιας περιοχής που προσδιορίζει τα θαλάσσια συνορά τους, έχει ξεσπάσει µια έντονη παραφιλολογία σχετικά µε τη δυνατότητα της Ελλάδας να συµπράξει στην όλη αυτή διακρατική ρύθµιση 2. Ως γνωστόν στην ίδια αυτή περιοχή γειτνιάζουν επίσης η Τουρκία, και η Συρία ως όµορα κράτη αλλά και η Ελλάδα ως απέναντι κρατος µε την Τουρκία, αλλά και µε * Καθηγητής ιεθνούς ικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου, Πρόεδρος Τµήµατος ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας ιεθνούς ικαίου και ιεθνών Σχέσεων. 1 Η πρώτη από τις συµφωνίες αυτές υπογράφτηκε το 2003 ανάµεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο. Βλ. πιο συγκεκριµένα: Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 February 2003.Η εν λόγω Συµφωνία προβλέπει επίσης και τη µέθοδο της µέσης γραµµής για την ανάµεσα στα δύο απέναντι κράτη οριοθέτηση της σχετικής ΑΟΖ, Article 1, (a): The delimitation of the exclusive economic zone between the two Parties is effected by the median line of which every point is equidistant from the nearest point on the baseline of the two Parties. Η δεύτερη ανάµεσα σε Λίβανο και Κύπρο υπογράφτηκε το 2007 αλλά δεν επικυρώθηκε µέχρι σήµερα, ενώ η τρίτη ανάµεσα σε Ισραήλ και Κύπρο υπογράφτηκε το 2010 και τέθηκε σε ισχύ από το Βλ. αναλυτικότερα και Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, στο Foreign Affairs, the Hellenic Edition, Μάρτιος 2012, σελ

2 2 την Κύπρο. Έµµεσο ενδιαφέρον έχει και η Λιβύη, ειδικότερα για τις απέναντι µε την Ελλάδα ακτές της στην περιοχή της νότιας Κρήτης, µε σηµείο εκκίνησης των ελληνικών θαλασσίων συνόρων εκέινο της Γαύδου. Και τα επτά αρχικά ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη, θα έπρεπε να είχαν προ πολλού ανοίξει έναν διάλογο µε σκοπό την αποφυγή της παραβίασης των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου που θα µπορούσε να προκύψει από µεµονωµένες ενέργειες, αλλά και αµφισβητήσεις που θα µπορούσαν να προέλθουν ακόµα και από διµερείς συµφωνίες που αγγίζουν όµως τα θαλάσσια σύνορα άλλων όµορων ή απέναντι κρατών. Απώτερος ασφαλώς στόχος θα µπορούσε να αποτελέσει η συνολική ρύθµιση που θα αφορούσε στην οριοθέτηση του συνόλου της υποθαλάσσιας αυτής περιοχής, που µε βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας αφορά στην εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον άµεσης εκµετάλλευσης των υποθαλάσσιων φυσικών πόρων (βλ. κυρίως υδρογονάνθρακες αλλά και όχι µόνον, περίπτωση υδριτών κλπ.), σε συνδυασµό µε τη γενικότερη διεθνή οικονοµική κρίση και πρωτίστως τη διαρκή αύξηση των τιµών του πετρελαίου, δηµιούργησε την εκδήλωση τάσεων των ενδιαφερόµενων στην περιοχή κρατών για σαφέστερη οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων τους. Παράλληλα, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στην ίδια περιοχή χρονίζει από πολλού η απόλυτα αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας η οποία εµποδίζει την όποια οµαλή διεξαγωγή ενδεχόµενων συνοµιλιών/διαπραγµατεύσεων ώστε να επιτευχθεί µια γενικότερη συµφωνία. Έτσι, οδηγηθήκαµε σε µια πρώτη συµφωνία ανάµεσα στην Αιγύπτο και την Κύπρο για οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης. Η ασφαλής προσέγγιση του όλου ζητήµατος έχει όµως σχέση µε τους ισχύοντες για τις περιπτώσεις αυτές κανόνες του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα εκείνους που απορρέουν από τον κλάδο του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Ο σηµαντικός αυτός κλάδος χαρκτηρίζεται από τον έντονο, καθόλα ιδιαίτερο, χαρακτήρα που απέκτησε µέσα από τη µεγάλη διαπραγµάτευση όλων των κρατών της διεθνούς κοινότητας, κατά την εννιάχρονη διάρκεια των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας (βλ. UNCLOS III ), χαρακτήρα που αναφέρεται στη διαµόρφωση των κανόνων του σε πλήρη αντιστοιχία µε τις ειδικές περιστάσεις (γεωγραφικές, γεωµορφολογικές κλπ.) που αντιµετωπίζουν όλα τα παράκτια κράτη, ηπειρωτικά και νησιωτικά 3. Α. Μεσόγειος Η θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου αποτελεί τη σηµαντικότερη περιφερειακή θάλασσα του πλανήτη 4. Μαζί µε τις παράκτιες περιοχές ανέρχεται, επίσης, στην πρώτη θέση κατάταξης των πλέον σηµαντικών, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, κλειστών περιφερειακών γεωπολιτικών συστηµάτων, µε την παρουσία πολλών και σηµαντικών κρατών και έναν πληθυσµό που αποτελείται από πολλά έθνη, που εκφράζουν, επίσης, πολλούς και διαφορετικούς πολιτισµούς. Επίσης, αποτελεί το πλέον νευραλγικό, γεωγραφικά, σηµείο ανάπτυξης της παγκόσµιας ναυτιλίας, ενώ ελέγχει, ως τον απόλυτο γεωγραφικό πάντα συνδετικό κρίκο, την επαφή ανάµεσα στη 3 Βλ. τη θεωρία περί «droit situationnelle par excellence». 4 Για το σύστηµα των περιφερειακών θαλασσών βλ. επίσης: Γρ. Ι. Τσάλτας, ιεθνής Συνεργασία και Σύστηµα ιαχείρισης και Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Θαλασσών, στο Γρ. Ι. Τσάλτας, (επιµ.) Περιβάλλον και Θαλάσσιος Χώρος, εκδ. Ι, Σιδέρη, Αθήνα 2006, σελ

3 3 συντριπτική πλειοψηφία των ανεξάρτητων κρατών µελών του ΟΗΕ, ανάµεσα σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία. α) Γεωστρατηγική θέση H πάλαι ποτέ Mare Nostrum έχει αναδειχτεί ανά τους αιώνες σε µια από τις πλέον στρατηγικές περιοχές του Πλανήτη. Προσπαθεί να ενώσει γεωπολιτικά δυο ηπείρους, την Ευρασιατική και την Αφρικανική, µε τη σηµαντικότατη παράλληλα παρεµβολή της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, που περιλαµβάνει τις χώρες παραγωγής και διακίνησης του πετρελαίου, από την περιφέρεια της Κασπίας µέχρι και την ανατολική Αφρική. Η Μεσόγειος αποτελεί θάλασσα µεγάλης εµπορικής διέλευσης αλλά και σηµαντικών στρατηγικών θαλάσσιων περασµάτων. Συνθέτει ένα ιδιαίτερο γεωπολιτικό τοπίο µε κράτη που, οι διαφορετικές σε µήκος και σχήµα ακτές, βρέχονται από τα νερά της ανάµεσα σε τρεις κύριες µεγάλες χερσονήσους: τη Βαλκανική από ανατολάς, την Ιβηρική από δυσµάς και στο κέντρο την Ιταλική χερσόνησο. Η στρατηγική της, έτσι, σηµασία απορρέει από τον αποτελεσµατικό έλεγχο που οι παράκτιες χώρες ασκούν στα περάσµατα αυτά, τα οποία στο σύνολό τους αποτελούν τους κρίκους µιας αλυσίδας που ουσιαστικά ενώνει τις απέναντι ηπειρωτικές ακτές. Τα Στενά των αρδανελίων και του Βοσπόρου 5, αλλά και τα Στενά των Κυθήρων και της Καρπάθου 6, ανατολικά και δυτικά της Κρήτης, αποτελούν απτό παράδειγµα της στρατηγικής αυτής θεώρησης της περιοχής στο ευαίσθητο νότιο-ανατολικό της άκρο. Παράλληλα, η γεω-οικονοµική και πολιτική παράµετρος που συνθέτουν, συµπληρώνοντας έτσι, τη γενικότερη γεωστρατηγική θέση κάθε παράκτιου ηπειρωτικού ή νησιωτικού κράτους της Μεσογείου, εντοπίζει και τα σοβαρά πολλές φορές προβλήµατα, που δηµιουργούνται στον τοµέα γειτνίασής τους µε άλλα κράτη. Η οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη στον τοµέα της ήπιας ασφάλειας (soft security) 7 της περιοχής επηρεάζουν εποµένως τη δίκαιη επίλυση των όποιων διακρατικών διαφορών, στο βαθµό µάλιστα εκείνον που θα επέτρεπε στον κάθε καλοπροαίρετο αναλυτή να εντοπίσει ταυτόχρονα εξίσου θετικές και θεµιτές προτάσεις αλλά και σενάρια συνεργασίας που θα ξεπερνούσαν εύκολα τα όποια 5 Η διέλευση από τα εν λόγω στενά ρυθµίζεται µέσω της Σύµβασης του Μοντρέ (1936), η οποία και αναθεώρησε το σχετικό κεφάλαιο της Συνθήκης της Λωζάνης (1922). 6 Τα στενά αυτά είναι γνωστά διεθνώς ως Στενά του Cerigo (Τσιρίγο Κυθήρων) και του Scarpanto (Καρπάθου) για τα οποία ο ΟΗΕ αφιέρωσε ειδική µελέτη τις παραµονές της Πρώτης Συνδιάσκεψης για το ίκαιο της Θάλασσας το 1958 στη Γενεύη, λόγω της σηµαντικής στρατηγικής τους σηµασίας από την πλευρά του ικαίου της Θάλασσας και στο πλαίσιο της εφαρµογής ενός ειδικού καθεστώτος για τα λεγόµενα διεθνή στενά, ή στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπου για την εποχή (βλ. Συµβατικό πλαίσιο Γενεύης 1958) είχε προταθεί και υιοθετηθεί το καθεστώς της αβλαβούς διέλευσης (innocent passage). Καθεστώς το οποίο καταργήθηκε, στη συνέχεια, εν µέρει υπέρ του καθεστώτος της διέλευσης σε διαµετακόµιση (transit passage) σύµφωνα µε το νέο δίκαιο της θάλασσας που υιοθετήθηκε το 1982 στο Μοντέγκο Μπαίυ. Για το πλήρες κείµενο της ιστορικής αυτής Σύµβασης βλ. Γιώργος Ασωνίτης (Εισαγωγή Μετάφραση), Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, Σχετικά µε τη θεωρία της soft security, βλ. Γρ. Ι. Τσάλτα, ίκαιο της Θάλασσας και νοµικές αντιφάσεις της Άγκυρας: οι περιπτώσεις της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου Πελάγους και της Ν. Α. Μεσογείου, εισήγηση στο πλαίσιο ηµερίδας που οργάνωσε το ΕΠΥΕΘΑ µε το Κυπριακό Κέντρο Μελετών, Κύπρος, 24 Νοεµβρίου Η εισήγηση αυτή αποτέλεσε τη βάση σχετικής συµµετοχής στον επετειακό τόµο των 20 ετών του Κυπριακού Κέντρου Μελετών, ΚΥΚΕΜ, Λευκωσία, Βλ., επίσης, Gr. Tsaltas, N. Deniozos, The Notion of Soft Security and the Environment in the Development of Greek-Turkish Relations in the Aegean Sea στο Middle East Forum, University of the Aegean, Issue 6, December 2007, σελ

4 4 εµπόδια παρουσιάζονται στον τοµέα της αυστηρής επίδειξης της µονόπλευρης στρατιωτικής ισχύος κατά την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας. β) Γεωγραφικές ιδιαιτερότητες Τα 20, σήµερα ανεξάρτητα, παράκτια και νησιωτικά, κράτη της Μεσογείου, εκτείνονται από τον Ατλαντικό ωκεανό και µέχρι τα παράλια της Ασίας, στη Μαύρη Θάλασσα 8, αλλά και της Αφρικής, συµπεριλαµβανόµενης επίσης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για µια θαλάσσια περιοχή ανάµεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, συνολικής έκτασης χλµ 2. Γεωγραφικώς, η Μεσόγειος αποτελεί, επίσης, ένα καθόλα ιδιαίτερο θαλάσσιο σύνολο επιµέρους θαλάσσιων περιοχών, οι οποίες και αποτελούν από µόνες τους µικρότερα θαλάσσια υπό-σύνολα, µε κυρίαρχο εκείνο της Μαύρης Θάλασσας, συµπεριλαµβανοµένης και της αβαθούς Αζοφικής Θάλασσας, το οποίο και προεκτείνεται προς την κεντρική Μεσόγειο µέσω των στενών του Βοσπόρου, και των αρδανελίων 9, αλλά και τις περιοχές του Αιγαίου, της Αδριατικής κλπ. Η Μεσόγειος αποτελεί το 0,7% της συνολικής έκτασης των θαλασσών και των ωκεανών που καλύπτουν τη γήινη επιφάνεια, ενώ συµπεριλαµβάνει και περίπου νησιωτικά εδάφη, από τα οποία δύο είναι ανεξάρτητα κράτη (Κύπρος και Μάλτα) 10. Το συνολικό µήκος της κυρίως Μεσογείου, ανέρχεται περίπου στα χλµ., ενώ τα πλατύτερα σηµεία της βρίσκονται ανάµεσα σε Γαλλία και Αλγερία (500 χλµ. περίπου), µε µέγιστο όµως εκείνο ανάµεσα στο Στενό του Οτράντο και τις απέναντι ακτές της Λιβύης, µε άνοιγµα περίπου 600 χλµ. Χάρτης 1 Πολιτικός Χάρτης της Μεσογείου 9 Βλ. Gr. Ι. Tsaltas, L Occident, Le Système de Sécurité Internationale et la Méditerranée Orientale dans la Deuxième Moitie du 20eme Siècle, στο Revue Internationale d Histoire Militaire, Athènes 2001, σελ. 113 και συνέχεια. 10 Τα µεγαλύτερα σε έκταση νησιά της Μεσογείου είναι κατά σειράν: Σικελία, Σαρδηνία, Κύπρος, Κορσική και Κρήτη, ενώ το πλέον σηµαντικό σύµπλεγµα είναι το Αρχιπέλαγος του Αιγαίου.

5 5 γ) Γεωµορφολογική προσέγγιση Το µέγιστο βάθος της Μεσογείου αγγίζει περίπου τα µέτρα 11 και το µέσο τα µέτρα, ενώ µόνο το 20 % του βυθού της βρίσκεται σε βάθος µικρότερο των 200 µέτρων (Βόρειος Αδριατική, Τυνησιακό πεδίο, κεντρικό Αιγαίο, στενό µεταξύ Σικελίας και Μάλτας και στενό µεταξύ Σαρδηνίας και Κορσικής) 12. Γενικότερα, η µορφολογία του βυθού της Μεσογείου και µε γνώµονα πάντα τις βυθοµετρήσεις, δείχνει ότι αυτός αποτελείται από σχετικά επίπεδες επιφάνειες στην περιοχή της δυτικής υποθαλάσσιας λεκάνης, ενώ, στην ανατολική λεκάνη τις επίπεδες επιφάνειες διαδέχονται κρηµνώδεις. Έτσι, η υποθαλάσσια φυσιογνωµία της Μεσογείου φαίνεται να διακρίνει δύο µεγάλες περιοχές τη δυτική και την ανατολική λεκάνη, οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους από µια µεγάλη υποθαλάσσια οροσειρά η οποία αναπτύσσεται στο στενό της Σικελίας και µέχρι τις απέναντι ακτές της Τυνησίας, σε αρκετά µικρό βάθος που δεν ξεπερνά για την περίπτωση τα 360 µ. 13. Πρόκειται για την περιοχή µε το µικρότερο άνοιγµα της κεντρικής Μεσογείου, της τάξης των 150 χλµ. Χάρτης 2 Γεωµορφολογικός Χάρτης της Μεσογείου 11 Πρόκειται για το φρέαρ των Οινουσσών ανάµεσα σε νότιο Αδριατική και δυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Απεναντίας, οι πλέον επίπεδες και σχετικά αβαθείς περιοχές είναι: εκείνη του Αιγαίου Πελάγους, της Αδριατικής Θάλασσας, των θαλάσσιων περιοχών στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας και της Λιβύης και τέλος της περιοχής στα ανοιχτά αλλά και πλησίον των ακτών της Αιγύπτου (βλ εκβολές-δέλτα του Νείλου). Τα βαθύτερα µέρη της Μεσογείου εντοπίζονται περιµετρικά του ηπειρωτικού και νησιωτικού κορµού της Ελλάδας (σηµείο σύγκρουσης της Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας µε εκείνην της Ασίας), αλλά και στην περιοχή ανάµεσα σε Σαρδηνία, Σικελία και ηπειρωτική Ιταλία και τέλος στο εκτεταµένο βαθύ πλάτωµα της δυτικής Μεσογείου. 12 Βλ. σχετικά, Γρ. Ι. Τσάλτα, Η ύση, το ιεθνές Σύστηµα Ασφάλειας και η Ανατολική Μεσόγειος στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα, στο «Η Γεωστρατηγική της Ανατολικής Μεσογείου και η ύση κατά τον 20ο αιώνα», έκδοση της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας, Αθήνα 2001, σελ Ως δευτερεύουσες υποθαλάσσιες λεκάνες φέρονται εκείνη της περιοχής των Βαλεαρίδων, της Λιγυρικής Θάλασσας, του Κόλπου της Σίντρας, το Αιγαίο Πέλαγος και ασφαλώς η Μαύρη Θάλασσα.

6 6 - Η ιδιαιτερότητα της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης 14 Ένα από τα τρία σηµαντικότερα υποθαλάσσια συστήµατα είναι εκείνο που αναπτύσσεται ανάµεσα στα παράκτια κράτη της λεγόµενης νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης και την Κύπρο. Γεωγραφικώς, η εν λόγω περιοχή αφορά ουσιαστικά επτά από τα είκοσι µεσογειακά κράτη και εν µέρει τη Λιβύη. Κυρίαρχο σε έκταση στην περιοχή αυτή αναφέρεται το κράτος της Αιγύπτου και αµέσως µετά η Τουρκία, ενώ τη µικρότερη επιφάνεια καλύπτει η Κύπρος, και ακολουθούν κατά σειράν ο Λίβανος και το Ισραήλ. Σε επίπεδο βυθού, η ανατολική λεκάνη της Μεσογείου περιέχει όλα τα γνωρίσµατα εκείνα που εντοπίζουν τη δυναµική ενός περιθωρίου σύγκρουσης λιθοσφαιρικών πλακών, όπως υποθαλάσσια ηφαίστεια, σεισµογενείς ζώνες, υποθαλάσσσιες τάφρους, ράχες και υποθαλάσσια όρη. Σε περιοχές που υπόσχονται ότι είναι πλούσιες σε υδρογονάνθρακες, το βάθος της Μεσογείου κυµαίνεται µεταξύ και µέτρα, πράγµα που στο παρελθόν αποθάρρυνε την εξερεύνηση και εκµετάλλευση των υποθαλάσσιων φυσικών πόρων. Σήµερα µε τη σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα της υποθαλάσσιας τεχνολογίας είναι πλέον εφικτή τόσο η σχετική έρευνα, όσο και η εκµετάλλευση. Μοναδική ίσως εξαίρεση το πετρέλαιο του Βόρειου Αιγαίου Πελάγους, το οποίο, αναφορικά µε την άντλησή του στο απώτερο ουσιαστικά όριο της περιορισµένης ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης της νήσου Θάσου, φαίνεται ότι έρχεται από σχετικά µικρό θαλάσσιο βάθος 15, που βρίσκεται εντούτοις στην άκρη της υποθαλάσσιας χαράδρας που ενώνει τα αρδανέλια µε τις παρυφές του Άθω, το βάθος της οποίας ξεπερνά τα µ. Σε επίπεδο ακτογραµµής, η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως θαλάσσια µέτωπα λόγω των πολυπληθών νησιωτικών εδαφών της 16, αναγορεύοντάς την έτσι, για τη Μεσόγειο, στο κράτος µε τη µεγαλύτερη σε µήκος ακτογραµµή. Ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-ανατολικής Μεσογείου η παρουσία της Ελλάδας σε επίπεδο ακτογραµµής καταγράφεται κυρίως λόγω της παρουσίας των νησιών της ωδεκανήσου, µε έµφαση τις ανατολικές ακτές της Ρόδου, αλλά και του γενικότερου συµπλέγµατος Στρογγύλης - Καστελόριζου απέναντι από τα τουρκικά παράλια, καθώς και της Κάσου, Καρπάθου νοτιότερα και κυρίως της Κρήτης. Εντούτοις, στην περιοχή της νότιο-ανατολικής µεσογειακής λεκάνης, η Τουρκία, επίσης, διαθέτει ένα σηµαντικό µέτωπο ακτογραµµής της τάξης των χλµ, 17 απέναντι από την νότιο-ανατολική νησιωτική Ελλάδα, την Κύπρο και παρακείµενα µε τη Συρία. Τέλος, η Μεσόγειος περιλαµβάνει επίσης περί τα νησιωτικά εδάφη που ανήκουν στα παράκτια κράτη, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα που είναι 14 Βλ. επίσης, όπ. προηγ. Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, Επίσης, βλ. αναλυτικά για την περίπτωση και Γρ. Ι. Τσάλτας (επιµ.), Η Γεωγραφία στις ιεθνείς Σπουδές, Μια Γεωγραφική Προσέγγιση της Σύγχρονης ιεθνούς Κοινότητας, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2011, σελ. 155 και συνέχεια. 15 Το Κοίτασµα πετρελαίου του Πρίνου, βρίσκεται σε υποθαλάσσιο βάθος µέτρων, Το Κοίτασµα πετρελαίου της Νότιας Καβάλας, βρίσκεται σε βάθος µέτρων, Το Κοίτασµα πετρελαίου του Πεδίου «Έψιλον», βρίσκεται σε βάθος µέτρων, 16 Σε παγκόσµιο επίπεδο η Ελλάδα κατέχει τη δέκατη θέση σε επίπεδο µήκους ακτογραµµών. 17 Βλ. επίσης σχετικά στοιχεία για την ιδιαίτερη γεωγραφική παρουσία της Τουρκίας στην νότιοανατολική Μεσόγειο, B. Ozturk and S. H. Baseren, The Exclusive Economic Zone Debates in the Eastern Mediterranean Sea and Fisheries, Journal Black Sea/Mediterranean Environment, vol.14, pp , 2008.

7 7 ανεξάρτητα νησιωτικά κράτη. Πρόκειται, επίσης, για νησιωτικά εδάφη το µέγεθος των οποίων ποικίλει, καθώς και η θέση τους (πλησίον ή µη των ακτών) η οποία περιπλέκει στη συνέχεια τις όποιες οριοθετήσεις των θαλάσσιων ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας, µε βάση το σύστηµα της οριοθέτησης ανάµεσα σε απέναντι ακτές 18. Πίνακας 1 Συνολικό µήκος Ακτογραµµής των Κρατών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 19 Κράτη (αλφαβητική σειρά) Ακτογραµµή Αίγυπτος χλµ.* Ελλάδα χλµ.** Ισραήλ 301 χλµ.*** Κύπρος 648 χλµ. Λίβανος 225 χλµ. Συρία 193 χλµ. Τουρκία χλµ.**** * Στη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα. ** χλµ.ηπειρωτική, χλµ.νησιωτική. *** 40 χλµ. από τα οποία αποτελούν την ακτογραµµή της Λωρίδας της Γάζας. **** Συνολικό µήκος στη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα. Β. Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας Σύµφωνα µε το άρθρο 122 της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας του 1982, η Μεσόγειος αποτελεί µια ηµίκλειστη θάλασσα 20. Η κατάταξη της Μεσογείου στην κατηγορία αυτή προτάθηκε ήδη από το 1979,από την Πράξη 111 της συνόδου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης 21. Οι αποστάσεις ανάµεσα στα 20 κράτη που βρέχονται από την κυρίως µεσογειακή λεκάνη 22, και βρίσκονται εποµένως ανάµεσα στην Ευρώπη και την Αφρικανική Ήπειρο, είναι σχετικά περιορισµένες. Έτσι, µετά την ολοκλήρωση χάραξης των απώτερων ορίων όλων των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας,δηλ. των αιγιαλίτιδων ζωνών, των συνορευουσών ζωνών, των ηπειρωτικών υφαλοκρηπίδων καθώς και των αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών όλων των κρατών, δεν αποµένει ελεύθερος χώρος για Ζώνη διεθνούς θαλάσσιου βυθού. Για το λόγο αυτό, η αρχή της 18 Για το ρόλο των νησιωτικών εδαφών στις θαλάσσιες οριοθετήσεις βλ. Van Dyke, J. M., Legal Status of Islands with Refernce to Article 121 (3) of the UN Convention on the Law of the Sea, διαθέσιµο στο 19 Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html. 20 Το άρθρο 122 της Σύµβασης για το ίκαιο της Θάλασσας ορίζει ως κλειστή ή ηµίκλειστη θάλασσα: έναν κόλπο, λεκάνη ή θάλασσα που περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα κράτη και συνδέεται µε άλλη θάλασσα ή µε ωκεανό µε µια στενή λωρίδα ή που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κατ εξοχήν από τις αιγιαλίτιδες ζώνες και τις αποκλειστικές οικονοµικές ζώνες δύο ή περισσότερων κρατών. Βλ. επίσης, Γρ. Ι. Τσάλτα, Οι Θαλάσσιες Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας στα υτικά Βαλκάνια, οπ. προηγ. σελ., Η Σύνοδος αυτή είχε ως αντικείµενό της τη µελέτη των κινδύνων που δηµιουργεί η αυξηµένη ναυσιπλοΐα. 22 συµπεριλαµβανοµένων και των δύο νησιωτικών κρατών (Κύπρος - Μάλτα) και εξαιρουµένων για την περίπτωση των παράκτιων κρατών της Μαύρης Θάλασσας..

8 8 κοινής κληρονοµιάς της ανθρωπότητας 23, όπως αυτή απορρέει από τις διατάξεις της Νέας Σύµβασης για το δίκαιο της θάλασσας και αναφέρεται κυρίως στους υποθαλάσσιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους του βυθού και του υπεδάφους του, δεν εφαρµόζονται στη Μεσόγειο και για περιοχές, ασφαλώς, έξω από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας των παράκτιων κρατών Οι Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας των παράκτιων µεσογειακών κρατών Το σύνολο των µεσογειακών κρατών συµπεριλαµβανοµένων και των κρατών της Μαύρης Θάλασσας, έχει ήδη αποδεχτεί τις επιταγές της νέας Σύµβασης για το ίκαιο της Θάλασσας αρχικά περί διευρυµένης αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ν.µ. 25.Μοναδική εξαίρεση η περίπτωση της Ελλάδας - για το σύνολο των ακτών της, ηπειρωτικών και νησιωτικών, αλλά και της Τουρκίας µόνον, όµως, για την περίπτωση των ακτών της στο Αιγαίο Πέλαγος 26. Συνορεύουσα ζώνη µέχρι τα 24 ν.µ., από τις γραµµές βάσης από όπου µετριέται και το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, φαίνεται να έχουν υιοθετήσει µόνον 9 µεσογειακά κράτη, εκ των οποίων µόνο τρία βρίσκονται στην περιοχή της νότιοανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτος, Συρία και Κύπρος). Κράτη (αλφαβητική σειρά) Πίνακας 3 Θαλάσσιες Ζώνες Εθνικής ικαιοδοσίας Κρατών της Μεσογείου 27 Ευθείες Γραµµές Βάσης Αιγιαλίτιδα Ζώνη Συνορεύουσα Ζώνη ΑΟΖ Υφαλοκρηπίδα Αίγυπτος ΝΑΙ Αλβανία ΝΑΙ 12 Αλγερία ΝΑΙ Βοσνία και Ερζεγοβίνη* / / / / / Γαλλία ΝΑΙ Ελλάδα ΟΧΙ 6 3 Ισπανία ΝΑΙ Ισραήλ ΟΧΙ 12 Ιταλία ΝΑΙ 12 5 Κροατία ΝΑΙ 12 6 Κύπρος ΝΑΙ Λίβανος ΟΧΙ 12 Λιβύη ΝΑΙ Βλ. αναλυτικότερα την Παγκόσµια ιακήρυξη των Ηνωµένων Εθνών (Απόφαση 2749, XXV, 17 εκεµβρίου 1970), σχετικά µε «τους βυθούς των θαλασσών και των ωκεανών έξω από τα όρια της εθνικής δικαιοδοσίας», η βασική φιλοσοφία της οποίας υλοποιήθηκε µέσα από τον αναλυτικό ειδικό µηχανισµό που υιοθέτησε η Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ (1982), µε το ειδικό Μέρος ΧΙ. 24 Βλ. σχετικά Γρ. Ι. Τσάλτα, ιεθνές ίκαιο της Θάλασσας, Κοινή Κληρονοµιά της Ανθρωπότητας, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα, Βλ. σχετικό άρθρο 3 της Σύµβασης του Η Τουρκία διαθέτει αιγιαλίτιδα ζώνη στη Μαύρη Θάλασσα και τις µεσογειακές της ακτές της τάξης των 12 ν.µ., το µέγιστο δηλαδή προβλεπόµενο από τη Σύµβαση του 1982 όριο. 27 Πηγή: United Nations Division for Ocean Affairs, Table of claims to maritime jurisdiction (as at 17 July 2011),

9 9 Μάλτα ΝΑΙ Μαρόκο ΝΑΙ Μαυροβούνιο** / / / / / Σλοβενία ΝΑΙ 12 8 Συρία ΝΑΙ Τουρκία ΟΧΙ Τυνησία ΝΑΙ Μέση Γραµµή 1. Συµφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ µεταξύ Αιγύπτου και Κύπρου (Μάρτιος 2003) 2. εν ισχύει για τη Μεσόγειο Θάλασσα ναυτικά µίλια για Σκοπούς Αεροπλοΐας 4. Μέχρι το ισοβαθές των 50 µέτρων στον Κόλπο του Gabès 5. Ζώνη Προστασίας Περιβάλλοντος (Law 61 of 8 February 2006) πέρα από τα όρια της Αιγιαλίτιδας Ζώνης, της οποίας ορίζονται από συµφωνίες µε τα συνορεύοντα κράτη ή µέση γραµµή όπου αυτές δεν υπάρχουν. 6. Νοµοθεσία (Decision on the Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic Sea of 3 October 2003) προβλέπει συγκεκριµένα στοιχεία της ΑΟΖ (αλιεία, προστασία περιβάλλοντος). Το εξωτερικό όριο ορίζεται από γεωγραφικές συντεταγµένες. 7. Ζώνη Αλιείας 62 ναυτικών µιλίων. 8. Νοµοθετική Πράξη Ζώνης Προστασίας Περιβάλλοντος και Υφαλοκρηπίδας (Ecological Protection Zone and Continental Shelf of the Republic of Slovenia Act / 4 October 2005). Η οριοθέτηση της ζώνης προστασίας θα γίνει µέσω συµφωνίας µε τα γειτονικά κράτη. Η Πράξη ορίζει το εξωτερικό όριο των ζωνών ναυτικά µίλια στο Αιγαίο Πέλαγος, 12 Ναυτικά Μίλια στη Μαύρη Θάλασσα 10. Στη Μαύρη Θάλασσα. * Η Βοσνία και Ερζεγοβίνη έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση του 1982 από τις 12/01/1994, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καµία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας. ** Το Μαυροβούνιο έχει προσχωρήσει στη Σύµβαση του 1982 από τις 23/10/2006, αλλά δεν έχει υιοθετήσει καµία ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας. Αναφορικά µε την υφαλοκρηπίδα, δύο περιοχές, εκείνη της Αδριατικής Θάλασσας αλλά και της Μαύρης Θάλασσας, φαίνεται να έχουν στο σύνολό τους οριοθετηθεί ανάµεσα στα όµορα ή απέναντι στις περιοχές αυτές κράτη 28. Τέλος, σε σχέση µε την αποκλειστική οικονοµική ζώνη των 200 ν.µ., η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έχει µοιραστεί απόλυτα ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη, ενώ στην κυρίως µεσογειακή λεκάνη µόνον το Μαρόκο, η Κύπρος και η Συρία την έχουν υιοθετήσει Εκτός από τις διµερείς συµφωνίες στη µεσογειακή περιοχή, έχουµε παράλληλα και δύο οριοθετήσεις της υφαλοκρηπίδας µέσω Αποφάσεων του ιεθνούς ικαστηρίου της Χάγης, εκείνης ανάµεσα σε Τυνησία και Λιβύη (βλ. σχετική Απόφαση 24 Φεβρουαρίου 1982), αλλά και την οριοθέτηση ανάµεσα σε Λιβύη και Μάλτα (βλ. Απόφαση 3 Ιουνίου 1985). 29 Στην Αδριατική Θάλασσα έχει πάρει τη µορφή της ειδικής ζώνης προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος η οποία και αντιστοιχεί ουσιαστικά στην υπερκείµενη της ήδη οριοθετηµένης υφαλοκρηπίδας των ενδιαφεροµένων κρατών, θαλάσσια περιοχή. Ενώ, η Λιβύη κάνει χρήση ζώνης αλιείας της τάξης των 62 ν.µ. (βλ. αναλυτικά τον Πίνακα 3). Οι τρεις χώρες στην ευρύτερη περιοχή (Μαρόκο,Κύπρος και Συρία) που φαίνεται να έχουν υιοθετήσει ΑΟΖ είναι εκείνες που έχουν προβεί και σε ανακήρυξή της.

10 10 Γ. Νότιο Ανατολική Μεσόγειος και ίκαιο της Θάλασσας Ο χώρος της Νότιο-Ανατολικής Μεσογειακής λεκάνης αφορά άµεσα, σε επίπεδο γειτνίασης, επτά συνολικά παράκτια κράτη: την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Συρία, το Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο και ασφαλώς στο κέντρο, το µοναδικό νησιωτικό στην περιοχή κράτος, την Κύπρο. Πρόκειται για κράτη µε µικρές αποστάσεις ανάµεσά τους και τουλάχιστον αναφορικά µε τις απέναντι ακτές τους, οι οποίες και προσδιορίζουν αρχικά, συµπληρωµατικά όµως και µε τις όµορες ακτές, τα θαλάσσια σύνορά τους 30. Έτσι, αναφορικά µε τα χωρικά ύδατα των κρατών αυτών και µε εξαίρεση την τουρκική άρνηση στην καθόλα νόµιµη επέκταση της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.µ., η υιοθέτηση της µέσης γραµµής, ως απόρροια επίσης της βασικής αρχής του διεθνούς δικαίου που αναφέρεται κυρίως στην αµοιβαιότητα, όπου αυτή απαιτείται, έχει υιοθετηθεί χωρίς καµία αντίρρηση 31. Ασφαλώς, το πρόβληµα γίνεται περισσότερο περίπλοκο µε την οριοθέτηση των νέων, διευρυµένων κατά πολύ σε σχέση µε το παρελθόν, ζωνών οικονοµικής εκµετάλλευσης, όπως η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονοµική ζώνη. Το αρχικό, ταυτόσηµο απώτερο όριο των 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσης, από τις οποίες µετριούνται και τα χωρικά ύδατα, και για τις δύο αυτές ζώνες 32, δηµιουργεί, είτε έτσι είτε αλλιώς, ένα γενικότερο πρόβληµα για τη Μεσόγειο, µε δεδοµένο ότι οι απέναντι αποστάσεις, ανάµεσα σε όλα γενικώς τα παράκτια µεσογειακά κράτη, είναι µικρότερες του διπλάσιου του ορίου αυτού (δηλ. 400 ν.µ.). Η πιθανή λοιπόν υιοθέτηση και µόνον της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης των 200 ν.µ., οµοιόµορφα από όλα τα ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη, θα µπορούσε να µετατρέψει ουσιαστικά τη Μεσόγειο σε χώρο αποκλειστικής, ουσιαστικής κοινοκτηµοσύνης, στον τοµέα ειδικότερα της εκµετάλλευσης των θαλάσσιων και υποθαλάσσιων φυσικών πόρων 33, ζώντων και µη, ανάµεσα στα παράκτια µεσογειακά, ηπειρωτικά και νησιωτικά κράτη, µε την έννοια της παλαιάς ρήσης περί ουσιαστικής πλέον mare nostrum. α) Η προοπτική οριοθέτησης Α.Ο.Ζ. στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου µε βάση την εφαρµογή των κανόνων του δικαίου της θάλασσας όπως αυτοί απορρέουν από τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ Σύµφωνα µε το άρθρο 55 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ όλα τα παράκτια κράτη έχουν το δικαίωµα υιοθέτησης αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης 200 ν.µ. από τις γραµµές βάσεις, από όπου µετριέται και η αιγιαλίτιδα ζώνη τους, τόσο αναφορικά µε τις ηπειρωτικές όσο και τις νησιωτικές τους ακτές 34. Τα δικαιώµατα που το παράκτιο κράτος ασκεί στο χώρο της Α.Ο.Ζ. του είναι κυριαρχικά και αφορούν στην 30 Η Κύπρος είναι το µοναδικό απέναντι, προς όλα τα άλλα, κράτος στην περιοχή της νότιο ανατολικής Μεσογείου. Τα υπόλοιπα κράτη έχουν προβλήµατα γειτνίασης σε επίπεδο κρατών µε όµορες ακτές. 31 Η εν λόγω µέθοδος (µέση γραµµή) που αφορά κυρίως στην οριοθέτηση ανάµεσα σε κράτη µε απέναντι ακτές, καθώς και η µέθοδος της γραµµής της ίσης απόστασης αναφορικά µε τα κράτη µε όµορες ακτές, περιλαµβάνεται και στο άρθρο 15 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίϋ, περί οριοθέτησης της αιγιαλίτιδας ζώνης. 32 Το εύρος της υφαλοκρηπίδας είναι δυνατόν να επεκταθεί και πέραν των 200 ν.µ. µέχρι το εξωτερικό άκρο του υφαλοπλαισίου το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τα 350 ν.µ., σύµφωνα µε το άρθρο 76 της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίϋ. 33 Βλ. αναλυτικά επίσης, Γρ. Ι. Τσάλτα, Υποθαλάσσιοι Φυσικοί Πόροι και Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Προβλήµατα Οριοθέτησης των Όµορων και Απέναντι Κρατών, στο Ι. Σεϊµένης (επιµέλεια), Η Μεσόγειος στον 21ο αιώνα, εκδ. Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Εργαστήριο Μεσογειακής Πολιτικής, Ρόδος, 2002, σελ Βλ σχετικά και σε συνδυασµό µε το άρθρο 121, παρ.2 περί καθεστώτος των νησιών.

11 11 εξερεύνηση και εκµετάλλευση των φυσικών πόρων (ζώντων και µη), τόσο των υπερκείµενων του βυθού υδάτων (βλ. κυρίως αλιεία αλλά και συµπληρωµατικά παραγωγή ενέργειας από ύδατα κλπ.) 35, όσο όµως και του βυθού και του υπεδάφους του, σύµφωνα και µε τις διατάξεις περί υφαλοκρηπίδας που καλύπτονται από το VI Μέρος της Σύµβασης 36. Η πιστή απεικόνιση της θεωρητικής εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων της Σύµβασης στην περιοχή της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και λόγω της συγκεκριµένης γεωγραφικής διάταξης των κρατών που την περιβάλουν, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου στο κέντρο, προσδίδουν αναλογικά σε όλα τα κράτη τη δικαιούµενη, σε σχέση µε τις ακτές τους, ΑΟΖ. Η ολοκλήρωση της εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης σε σχέση µε την οριοθέτηση στη συγκεκριµένη περιοχή της διευρυµένης αυτής ζώνης εµπλέκει, επίσης, εν µέρει και τη Λιβύη η οποία, γειτνιάζουσα, ως παρακείµενο κράτος, µε την Αίγυπτο, αλλά και απέναντι κράτος µε την Ελλάδα (Κρήτη), συµβάλει στο ουσιαστικό µοίρασµα της εν λόγω θαλάσσιας περιοχής στο σύνολό της. Παράλληλα, η σηµαντική παρουσία της νησιωτικής στην περιοχή Ελλάδας (Κρήτη και ωδεκάνησα, σύµπλεγµα Καστελόριζου Στρογγύλης κλπ) σε συνδυασµό και µε τις µικρές αποστάσεις των γειτονικών της, κυρίως απέναντι, κρατών (Λιβύη, Αίγυπτος, Κύπρος) αλλά και της γεωγραφικώς µειονεκτούσας στην περιοχή Τουρκίας, προσδίδει σηµαντικά θαλάσσια τµήµατα στο κράτος αυτό, η Α.Ο.Ζ. του οποίου ενώνεται προς νότον µε εκείνην της Λιβύης και της Αιγύπτου και ανατολικά µε την Α.Ο.Ζ. της Κύπρου και της Τουρκίας. Συµπληρωµατικά, η Α.Ο.Ζ. της Κύπρου οριοθετείται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, στο ήµισυ της απόστασης από τις ακτές της ανατολικά µε τα απέναντι κράτη της Συρίας, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στο βόρειο µέρος του νησιωτικού αυτού κράτους, η προς οριοθέτηση θαλάσσια περιοχή µοιράζεται εξ ηµισείας µε την Τουρκία, ενώ, νότια η οριοθέτηση της κυπριακής Α.Ο.Ζ. επιτυγχάνεται µε την υιοθέτηση της µεθόδου της µέσης γραµµής από τις ακτές της Αιγύπτου (βλ. Χάρτη 3 που ακολουθεί). Χάρτης 3 Η Αποκλειστική Οικονοµική Ζώνη της Κύπρου 35 Τα εν λόγω κυριαρχικά δικαιώµατα του παράκτιου κράτους συµπληρώνονται και από µια απαραίτητη σειρά δικαιωµάτων δικαιοδοσίας σχετικά µε τη θαλάσσια επιστηµονική έρευνα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και την εγκατάσταση απαραίτητων για την εξόρυξη των φυσικών πόρων, τεχνητών νησιών (βλ. άρθρο 56 παρ. β και γ). 36 Βλ. κυρίως άρθρο 77 της Σύµβασης.

12 12 β) Οι τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή εδοµένης της µειονεκτούσας θέσης της Τουρκίας στο χώρο της νότιοανατολικής Μεσογείου, λόγω της άµεσης γειτνίασής της κυρίως µε την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, η πρόταση την οποία φάνηκε ήδη από τις αρχές του 21 ου αιώνα να διαµορφώνει η χώρα αυτή σε σχέση µε την εκµετάλλευση της ευρύτερης θαλάσσιας αυτής περιοχής είναι µαξιµαλιστική, ενώ τοποθετείται απολύτως εκτός κάθε δυνατής εφαρµογής των διατάξεων της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ. Και τούτο διότι όπως φαίνεται και από το Χάρτη 4 που ακολουθεί, η µοναδικά αποδεκτή λύση για τα τουρκικά συµφέροντα στην περιοχή θα ήταν εκείνη η οποία θα αντιστρατεύονταν το νόµιµο δικαίωµα των ελληνικών νησιών της ωδεκανήσου, αλλά και της Καρπάθου, της Κάσου, και ασφαλώς του Καστελόριζου και της Στρογγύλης, σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονοµική ζώνη, σε συνδυασµό µε την παράλληλη, όσο και ταυτόχρονη, άρνηση αποδοχής από την πλευρά της Τουρκίας του δικαιώµατος επέκτασης της ελληνικής αιγιαλίτιδας ζώνης από 6 σε 12 ν.µ. Χάρτης 4 Η Τουρκική Πρόταση Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης Από τον ίδιο Χάρτη φαίνεται, επίσης, ότι κάτι παρόµοιο ισχύει, σύµφωνα µε τις τουρκικές επιδιώξεις, και για την Κύπρο, η οποία σε σχέση µε τα δυτικά της παράλια φαίνεται να µην της αναγνωρίζεται από την Τουρκία το δικαίωµα σε Α.Ο.Ζ. και υφαλοκρηπίδα 37, έτσι ώστε η τελευταία να διεκδικεί το µέγιστο στην περιοχή χώρο ανάπτυξης των αντίστοιχων δικών της σχετικών θαλάσσιων ζωνών, οι οποίες προτείνεται να οριοθετηθούν µε µία νοητή µέση γραµµή η οποία θα µπορούσε να χαραχτεί ανάµεσα στα τουρκικά παράλια και την απέναντι Αίγυπτο. 37 ενώ επιεικώς απαράδεκτη κρίνεται η εµφανής τοποθέτηση σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν δύο κράτη στην Κύπρο, όπου η πρόταση καθορίζει και τις αντίστοιχες ζώνες εθνικής δικαιοδοσίας του ψευδό-κράτους της βόρειας περιοχής του νησιού.

13 13 Η παραπάνω τουρκική πρόταση δεν αποτελεί αποκλειστικά και µόνον θεωρητική ερµηνεία (καθόλα αυθαίρετη) των διατάξεων της Σύµβασης του Μοντέγκο Μπαίυ, αλλά, από τον Ιούνιο ήδη του 2001, έγινε προσπάθεια µονοµερούς οριοθέτησης της περιοχής (βλ. Χάρτη 5 που ακολουθεί) µέσω της προσφιλούς στην Τουρκία πολιτικής που αφορά στην ανάθεση της εξερεύνησης του υποθαλάσσιου αυτού χώρου σε τουρκικό σεισµογραφικό σκάφος (Piri Reis). Στόχος ασφαλώς, ο εντοπισµός υποθαλάσσιων κοιτασµάτων υδρογονανθράκων, κατά παράβαση των διατάξεων της Σύµβασης περί κυριαρχικού δικαιώµατος εξερεύνησης και εκµετάλλευσης που έχουν όλα τα παράκτια κράτη, ηπειρωτικά και νησιωτικά, στις υποθαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται πέρα από τις γραµµές βάσης. Χάρτης 5 Η Περιοχή Ανάθεσης Εξερεύνησης του Ερευνητικού Σκάφους Piri Reis τον Ιούνιο του 2001 Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η µη ανακήρυξη από πλευράς Ελλάδας ΑΟΖ δεν περιορίζει ούτε στο ελάχιστον τα πλήρη κυριαρχικά δικαιώµατά της στον υποθαλάσσιο χώρο (βυθό και υπέδαφος), τα οποία κατοχυρώνονται πλήρως από το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας. Με δεδοµένο ότι η ΑΟΖ αποτελεί, σε περίπτωση που το παράκτιο κράτος το επιθυµεί (βλ. περίπτωση ανακήρυξής της), την ενδεχόµενη επέκταση των κυριαρχικών δικαιωµάτων του και στην υπερκείµενη του βυθού κολλώνα νερού, µε στόχο τον πλήρη έλεγχο κυρίως της αλιείας, αλλά και της παραγωγής ενέργειας (βλ. άρθρο 56 της Σύµβασης του 1982), τα κυριαρχικά δικαιώµατα επί της υφαλοκρηπίδας υφίστανται για το παράκτιο κράτος εξ υπαρχής (ab initio) και αυτοδίκαια (ipso facto) ανεξάρτητα από την όποια ρητή διακήρυξη (βλ. άρθρο 77 της Σύµβασης του 1982)38, ενώ, σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να επεκταθούν και πέραν του ορίου των 200 νµ της ΑΟΖ. Με απλά λόγια όλα τα παράκτια κράτη διαθέτουν υφαλοκρηπίδα τόσο για τα ηπειρωτικά τους εδάφη όσο 38 Βλ. επίσης σχετικά και Μανιάτης, Γ., Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος, Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης, εκδ. Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 2012, σελ. 30. Η περίπτωση, µάλιστα, της ρητής διακήρυξης ΑΟΖ δεν υιοθετήθηκε πριν τη σχετική Συµφωνία Κύπρου - Αιγύπτου, αλλά ακολούθησε την εν λόγω συµφωνία στη συνέχεια από την πλευρά της Κύπρου. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση του Ισραήλ και του Λιβάνου αναφορικά µε τις σχετικές στην περιοχή συµφωνίες µε την Κύπρο για οριοθέτηση της ΑΟΖ ανάµεσά τους. Έτσι, από τα ενδιαφερόµενα στην περιοχή κράτη µόνον η Κύπρος και η Συρία φέρονται να έχουν προχωρήσει και σε ανακήρυξη ΑΟΖ, ενώ η Αίγυπτος, ο Λίβανος και το Ισραήλ, παρά τις σχετικές συµφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ µε την Κύπρο δεν έχουν ακόµη προβεί σε σχετική ανακήρυξη. Η τελευταία αυτή πρακτική καταδεικνύει ότι η ξασφάλιση συµφωνίας οριοθέτησης ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη προηγείται στην περιπτώση της ΑΟΖ της όποιας ανακήρυξής της.

14 14 και για τα νησιωτικά, ενώ ΑΟΖ διαθέτουν µόνον εκείνα που το επιθυµούν 39. Άλλωστε, όπως σαφέστατα διαπίστωσε το ιεθνές ικαστήριο το 1985 στην υπόθεση οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας Λιβύης - Μάλτας «τα δικαιώµατα στον υποθαλάσσιο χώρο (βυθό και υπέδαφος) της ΑΟΖ ορίζονται σε πλήρη αναφορά µε το καθεστώς της υφαλοκρηπίδας». Και πιο ξεκάθαρα ακόµη, όπως το ίδιο πάντα ικαστήριο υπογραµµίζει συµπληρωµατικά «αν και είναι δυνατή η ύπαρξη υφαλοκρηπίδας χωρίς ΑΟΖ δεν είναι δυνατό να υπάρξει ΑΟΖ χωρίς αντίστοιχη υφαλοκρηπίδα». Συµπέρασµα Η Μεσόγειος είναι µια δύσκολη γεωγραφικά και γεωµορφολογικά περιφερειακή θάλασσα του Πλανήτη, η οποία αφορά, σε επίπεδο εφαρµογής των κανόνων του δικαίου της θάλασσας, στο σύνολο των διατάξεών του, εκτός εκείνων που αφορούν στο καθεστώς της Κοινής Κληρονοµιάς της Ανθρωπότητας. Η στρατηγική θέση της Μεσογείου έχει αναδειχτεί ανά τους αιώνες σε κυρίαρχο στοιχείο ανάπτυξης και επιρροής της διακρατικής συνεργασίας ανάµεσα στα 20 σήµερα παράκτια κράτη, σ ένα θαλάσσιο χώρο που ελέγχει τη γενικότερη επικοινωνία ανάµεσα σε τρείς ηπείρους και δύο ωκεανούς. Η περίπτωση της νότιο-ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε εξόχως ιδιάζουσα, από την πλευρά της οριοθέτησης των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας των ενδιαφερόµενων στην περιοχή κρατών, λόγω της ανακάλυψης σηµαντικών κοιτασµάτων φυσικών πόρων. Η µέχρι σήµερα εκφρασµένη βούληση των παράκτιων και νησιωτικών στην περιοχή κρατών αφορά στην προώθηση µιας διεθνούς περιφερειακής διαβούλευσης µε στόχο την ειρηνική διευθέτηση της όποιας σχετικής διαφοράς. Εντούτοις, είναι σηµαντικό επίσης το στοιχείο σχετικά µε το οποίο δύο κράτη (Τουρκία, Ισραήλ) από τα τέσσερα συνολικά 40, που καταψήφισαν τη Σύµβαση του Μοντέγκο Μπαίυ για το ίκαιο της Θάλασσας βρίσκονται στην επίµαχη αυτή περιοχή. Η Τουρκία έχει επιδείξει αναφορικά µε το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ήδη από το 1973, µια συµπεριφορά που δεν συνάδει µε τη βασική αρχή της καλής γειτονίας αλλά και του σεβασµού των κανόνων που το διεθνές δίκαιο έχει υιοθετήσει για την περίπτωση. Η διαρκής, επιλεκτική και µόνον εφαρµογή τους (βλ. περίπτωση Μαύρης Θάλασσας), δείχνει µια πάγια θέση σύµφωνα µε την οποία για ότι ταυτίζεται µε τα εθνικά / τουρκικά συµφέροντα γίνεται επίκληση των κανόνων διεθνούς δικαίου προς στήριξή τους, ενώ ότι εναντιώνεται σ αυτά, το διεθνές δίκαιο παραµερίζεται σκοπίµως υπέρ µιας σαφούς προσπάθειας καθόλα αυθαίρετης παράκαµψής του µε ενέργειες οι οποίες τείνουν να δηµιουργήσουν τετελεσµένα γεγονότα. Σε τελευταία ανάλυση, η προοπτική εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων στην εν λόγω περιοχή της Μεσογείου εξαρτάται απόλυτα από το σαφή καθορισµό των ορίων των ζωνών εθνικής δικαιοδοσίας ανάµεσα κυρίως σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο. Η όποια σχετική οριοθέτηση θα πρέπει να στηρίζεται στο σεβασµό των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αλλά και στους βασικούς επίσης κανόνες συµπεριφοράς που υπαγορεύονται από το ευρωπαϊκό πνεύµα συνεργασίας, στο πλαίσιο του οποίου οι δύο χώρες Ελλάδα και Κύπρος ολοκληρώνονται ως πλήρη µέλη και η Τουρκία ως συνδεδεµένο µέλος προσβλέπει στην ξεκάθαρη προοπτική πλήρους ένταξής της. 39 Βλ. αναλυτικότερα και Γρ. Ι. Τσάλτας, Η παγίδα των ΑΟΖ, Στην περίπτωση της Ελλάδας, το κλειδί είναι η υφαλοκρηπίδα, στο Foreign Affairs, the Hellenic Edition, Μάρτιος 2012, σελ Τα άλλα δύο κράτη είναι η Βενεζουέλα και οι ΗΠΑ.

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Θεόδωρος Κ. Καρυώτης* *Υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη ιάσκεψη του ΟΗΕ για το ίκαιο της Θάλασσας και επιμελήθηκε του βιβλίου "Greece and the Law of the Sea".

Διαβάστε περισσότερα

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νικόλαος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος - Τουρκολόγος Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και καλύπτει μια έκταση 200.240

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μαθήματος 120476 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Γρηγόρης Ι. Τσάλτας Γενική Επιμέλεια - Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Οι σχέσεις της ΕΕ µε το Ισραήλ: παρελθόν, παρόν και προοπτικές για το µέλλον Επιβλέπων: Π. Λιαργκόβας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις.

Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις της Τουρκίας και οι ελληνικές θέσεις. Δηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://users.sch.gr/dimitrako Ελληνοτουρκικές διαφορές: Οι αµφισβητήσεις - διεκδικήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996

Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Ανάδοχος: ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Έφη Καραθανάση και Συν. Ε.Ε. Αγαθουπόλεως 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 2108670066, fax: 2108676996 Οµάδα µελέτης: Ευθυµία Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Χωροτάκτης - Πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος,

Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕ ΜΠΑ Προβληματισμοί ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 118/2001 Ημερίδα στην ΖΕ/Δ ΣΣ Γενικά Εθνικά Θέματα Αφαλείας και Αμύνης * Ενεργειακή Κατάσταση της Περιοχής Εθνικού Ενδιαφέροντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 2013-2018 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα 1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7 1.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 1.1.1. Διεθνείς Τάσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 38 / 96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας 1 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η προσέγγιση στη ναυτιλία για λόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 8 2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 8 2.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 9 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ 10 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1

6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1 Μαριλένα Σημίτη, Η Κοινωνία Πολιτών στην Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2008 6. ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 1 Τον Οκτώβριο του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Κεφάλαιο 2 Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις

Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ανάλυση τουρισμού σε ξενοδοχεία πολυτελείας στην Κρήτη- Προβλέψεις Διπλωματική εργασία Αντύπας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕυρωπαϊκή αλιεία. Παγκόσµια αλιεία tόνου. αρ. 23 Σεπτέµβριος 2004. ιεθνείς συµφωνίες Εταίροι για την διαχείριση των πόρων. Καινοτοµία και παράδοση

ΗΕυρωπαϊκή αλιεία. Παγκόσµια αλιεία tόνου. αρ. 23 Σεπτέµβριος 2004. ιεθνείς συµφωνίες Εταίροι για την διαχείριση των πόρων. Καινοτοµία και παράδοση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΗΕυρωπαϊκή αλιεία Παγκόσµια αλιεία tόνου αρ. 23 Σεπτέµβριος 2004 ιεθνείς συµφωνίες Εταίροι για την διαχείριση των πόρων Βιοµηχανία του τόνου Καινοτοµία και παράδοση Κόκκινος tόνος Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.Α.Π.Α.. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου υναµικού Πάντειο Πανεπιστήµιο ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» Τελική Έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (SSS) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα