ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης"

Transcript

1 «ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Πιλοτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας για µαθητές ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, /νσης Α/θµιας Εκπ/σης ν. Ευβοιας E mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση µε το περιβάλλον σαν αξία δοµείται και καλλιεργείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του παιδιού. Στη διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συµπεριφορών σηµαντικός θεωρείται και ο ρόλος της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. Οι λογοτεχνικές ιστορίες για παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας µεταφέρουν το σύγχρονο οικολογικό προβληµατισµό αγγίζοντας µε γνώση και ευαισθησία ποικίλα περιβαλλοντικά θέµατα και προβλήµατα και προσπαθούν να µυήσουν τα παιδιά στο αειφορικό πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής και µε στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των µαθητών και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σχεδιάστηκε και προτάθηκε για εφαρµογή σε σχολεία του νοµού Ευβοίας πιλοτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Οικοβιβλιοθήκη» που απευθύνεται σε µαθητές όλων των τάξεων του ηµοτικού Σχολείου. Ξεκινώντας από τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του σχολείου µε λογοτεχνικά βιβλία µε περιβαλλοντικά µηνύµατα και βιβλία γνώσεων, οι µαθητές µέσα από ένα πλέγµα δραστηριοτήτων µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου όπως αφήγηση και αισθητική έκφραση, διαγωνισµοί, παιχνίδια,δράσεις στη φύση αναπτύσσουν γόνιµο προβληµατισµό για τη σχέση µας µε το περιβάλλον, δηµιουργούν,προβαίνουν σε δράσεις και κυρίως ενθαρρύνονται να διαβάσουν πολλά βιβλία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: βιβλιοθήκη, παιδικό βιβλίο, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δηµιουργικές δραστηριότητες ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σύµφωνα µε το Warnock το σχολείο µπορεί να επηρεάσει την ηθική ανάπτυξη των παιδιών προς την επιθυµητή κατεύθυνση (Warnock,1996) Οι περιβαλλοντικές αξίες 1 µπορούν να καλλιεργηθούν µέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων µε κύριο χαρακτηριστικό τη βιωµατική προσέγγιση θεµάτων που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του. Η φαντασία πρέπει να αποτελέσει σηµαντική διάσταση της µαθησιακής διαδικασίας (Egan&Nadaner,1988,Warnock,1976,1977), επειδή ακριβώς µόνον µέσω αυτής µπορούν να γίνουν τα νοητικά άλµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν µέσω της λογικής σκέψης. Μια ιστορία µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της φαντασίας (Hadzigeorgiou 1 Γεωργόπουλος, Α.(2002). Περιβαλλοντική Ηθική, Αθήνα: Gutenberg, Φλογαίτη, Ε.(2006).Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Θεοδωροπούλου, Ε. (2005) «Περιβαλλοντική Ηθική, ένα σταυροδρόµι σε σταυροδρόµι», in : Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός (επιµ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., ηµητρίου Α., Ξανθάκου Γ., Αναστασάτος Ν.), Αθήνα, Ατραπός, σσ

2 & Stefanich,2001Χατζηγεωργίου,2000). Τα παιδιά οδηγούνται στην κατανόηση της πραγµατικότητας µέσα από ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο της φαντασίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις η απλή ανάγνωση των ιστοριών φαίνεται να είναι επαρκής στην προσέγγιση επιστηµονικών δεδοµένων, Η αφήγηση 2 ιστοριών αποτελεί το πρώτο βήµα σύνδεσης µε το βιβλίο. Από µια γενικότερη σκοπιά η αφήγηση χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση, για να δοθεί η δυνατότητα στο διδάσκοντα να «εισέλθει» σε διάλογο µε τους µαθητές. Αυτό στοχεύει στο να δοθούν ευκαιρίες για την κατανόηση ιδεών που αφορούν την πραγµατικότητα και εποµένως ευκαιρίες για το µετασχηµατισµό της εµπειρίας και του διδάσκοντα και των µαθητών (Χατζηγεωργίου,2002). Κατά το Bruner σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες καταλαβαίνουµε πιο εύκολα και θυµόµαστε περισσότερο µια σειρά πληροφοριών όταν αυτές έχουν ενσωµατωθεί στην πλοκή µιας ιστορίας, παρά όταν οι ίδιες πληροφορίες παρουσιάζονται µ ένα λογικό ή εννοιολογικό συσχετισµό (Bruner,1990).Επίσης υποστηρίζει ότι σε µια ιστορία εµπλέκονται ταυτόχρονα δύο τοπία ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Το εξωτερικό πρέπει να αναφέρεται στη δράση την πλοκή δηλαδή µιας ιστορίας, ενώ το εσωτερικό στον κόσµο της σκέψης και των συναισθηµάτων. Με την αφήγηση µιας ιστορίας µπορεί να κατασκευαστούν και τα δύο τοπία ( Bruner, 1986). Ο αφηγηµατικός λόγος υπήρξε µια από τις ισχυρότερες και αποτελεσµατικότερες µορφές επικοινωνίας και έκφρασης. Η µεγάλη δύναµή, που συνίσταται στη δυνατότητα συναισθηµατικής εµπλοκής των ακροατών και του αφηγητή στα γεγονότα, που διαδραµατίζονται 3 συντέλεσε στη βιωσιµότητα της ιστορίας και εξασφάλισε τη γοητεία της (Γιαννικοπούλου,2005). Η Αναγνωστοπούλου αναφέρεται στη δηµιουργία «αγαπητικής σχέσης» ανάµεσα στον αφηγητή και στο µαθητή αναγνώστη ακροατή, µε σηµείο σύγκλισης αυτών των δύο το βιβλίο, που µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως «αντικείµενο του πόθου»η σχέση αυτή ενδυναµώνει την επαφή του παιδιού µε το βιβλίο όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι «επαρκώς καλό»,δηλαδή προτείνει αντικείµενα εξωτερικά βιβλία που βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε τα εσωτερικά αντικείµενα επιθυµίας του παιδιού. Μελετώντας την σύγχρονη Λογοτεχνία για παιδιά και νέους διαπιστώνουµε ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ξεχωριστό άξονα ενδιαφέροντος, επισηµαίνει ο Β.. Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία » και υπογραµµίζει ότι στα σύγχρονα λογοτεχνικά βιβλία «η φύση αποτελεί δυναµική παρουσία µέσα στα βιώµατα» του παιδιού και εκείνο έχει τη δυνατότητα ν αναπτύσσει µια διαλεκτική σχέση µαζί της. Το παιδί «διαλέγεται µε το έρηµο δέντρο, το καµένο δάσος, τα πλαστικά λουλούδια, µιλάει στα πουλιά και στα ψάρια, ονειρεύεται χαµογελαστά ακρογιάλια, ήλιο φωτεινό και ζωοδότη, ποθεί το πράσινο και τις αλάνες της παλιάς γειτονιάς» (Αναγνωστόπουλος, 1984). Η µεγαλύτερη λογοτεχνική παραγωγή βιβλίων µε οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην κατηγορία «επώνυµα παραµύθια» καθώς και «στις παραµυθιακές ιστορίες που απευθύνονται κυρίως στις µικρές ηλικίες» (Παπαδάτος, 1993).Οι θεµατικοί πυρήνες σύγχρονων ιστοριών και παραµυθιών µε οικολογικούς προβληµατισµούς είναι, η θαλάσσια ρύπανση, τα απειλούµενα είδη, η τροφική αλυσίδα, η ποιότητα ζωής στις µεγαλουπόλεις, τα απορρίµµατα, το αστικό πράσινο, το νερό, το δάσος, τα ζώα και τα φυτά,. Ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά είναι τα ζώα (ήµερα ή άγρια) και τα φυτά (λουλούδια και δέντρα) και αυτά ακριβώς επιλέγονται από ένα µεγάλο αριθµό των συγγραφέων και «ζωντανεύουν» σε πολλά σύγχρονα παραµύθια. Το οικολογικό βιβλίο δηµιουργεί ερωτηµατικά και προβληµατίζει και αφήνει τα παιδιά να ανακαλύπτουν. Τα τελευταία χρόνια που τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν οξυνθεί παρακολουθούµε τον εµπλουτισµό της θεµατολογίας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε 2 Για την αφήγηση βλ. και Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(1996) (επ. Κ. Κουλουµπή) Η τέχνη της αφήγησης. Αθήνα: Πατάκης, Loiseau, S. (1992). Les pouvoirs du conte. Paris : Presses Universitaires de France. 3 K. Egan, Children s Mind.Talking Rabbits & Clockwork Oranges. Teachers College Press, New York/London,1999, σσ

3 µερικούς από τους θεµατικούς πυρήνες που παρουσιάζονται στις σύγχρονες οικολογικές ιστορίες όπως η έλλειψη χώρων πρασίνου στις σύγχρονες πόλεις, το πρόβληµα των πυρκαγιών από ανθρώπινα χέρια και η αντιµετώπισή του, η σηµασία της ισορροπίας στα οικοσυστήµατα και ο ρόλος του κάθε οργανισµού, η ανακύκλωση των υλικών, η τεχνολογική πρόοδος και οι συνέπειες της στο περιβάλλον, οι κλιµατικές αλλαγές τα προβλήµατα των αδέσποτων ζώων κ. ά. Στο σύγχρονο οικολογικό βιβλίο παρατηρείται επαναπροσέγγιση της σχέσης ανθρώπου περιβάλλοντος. Προβληµατισµός και ανακάλυψη της προσωπικής ευθύνης και πρόσκληση για οµαδική δράση µε στόχο τη λύση προβληµάτων. Εκτός από το λογοτεχνικό βιβλίο η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών επιτελείται και µε την προσέγγιση των βιβλίων γνώσης 4 αλλά και µια κατηγορία παιδικών βιβλίων που στέκονται ανάµεσα στις δυο καθώς διηγούνται ένα φυσικό φαινόµενο µε αφηγηµατικό τρόπο. Η προσέγγιση της λογοτεχνίας µέσα στο σχολείο θα µπορούσε να είναι µια εκδροµή που την επιχειρεί κάθε φορά ο διδάσκων εκ νέου µε νέα άτοµα Η επιτυχία ή η αποτυχία της συνάντησης των µαθητών µε τα λογοτεχνικά κείµενα οφείλεται τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, στον τρόπο µε τον οποίον προσεγγίζουν τα κείµενα αυτά στην τάξη. (Αναγνωστοπούλου,2002) Ο αναγνώστης, στη συνάντησή του µε το λογοτεχνικό κείµενο, θέτει σε κίνηση τις γνώσεις του, τις δοµές κατανόησης, την προϋπάρχουσα γνώση του κόσµου, τις προηγούµενες αναγνώσεις του, την ευαισθησία και τη φαντασία του. Όπως υποστηρίζει ο Letschert (1992), οι άνθρωποι κατανοούν τον κόσµο µέσα από ιστορίες. Κατά την άποψη του Creswell (1990) η ιστορία αποτελεί ένα κύριο µέρος της ανθρώπινης εµπειρίας. Όταν ψάχνουµε να κατανοήσουµε τον κόσµο γύρω µας ή την κουλτούρα των ανθρώπων, εξετάζουµε τις ιστορίες τους για να µας διαφωτίσουν. Σήµερα καταβάλλονται προσπάθειες να επιτευχθούν συζεύξεις διαφόρων γνωστικών περιοχών µε τη λογοτεχνία. Όπως υποστηρίζει ο Χατζηγεωργίου όλα τα µαθήµατα θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε βάση κάποια ιστορία (Χατζηγεωργίου,2002). Για παράδειγµα σε σχέση µε τις φυσικές επιστήµες η εµπλοκή της λογοτεχνίας στην προσέγγιση τους τονώνει το ενδιαφέρον των παιδιών που επιζητούν σύνδεση των γνώσεων που προσφέρει το σχολείο µε το µικρόκοσµό τους. Παράλληλα η κατανόηση ενός σχετικού λογοτεχνικού κειµένου φαίνεται να προϋποθέτει ένα µίνιµουµ γνώσεων για τα γεγονότα που αυτό διαπραγµατεύεται υποστηρίζει η Γιαννικοπούλου (2005). Επίσης µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η σύγκλιση ανάµεσα στη λογοτεχνία και την επιστήµη που συντελείται ορισµένες φορές µε ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο του εικονογραφηµένου παιδικού βιβλίου 5 συλλαµβάνεται στον ονειρικό κόσµο της φαντασίας και της αποκλίνουσας σκέψης. Η δηµιουργική αξιοποίηση 6 των οικολογικών ιστοριών και παραµυθιών προσφέρει καθηµερινά στη σχολική τάξη ποικίλες εµπειρίες για γνωριµία και διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μέσα από την ιστορία που φτάνει στα παιδιά µε την αφήγηση ή την ανάγνωση και συµµετέχοντας σε ποικίλες δηµιουργικές δραστηριότητες µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου επαναπροσεγγίζεται το περιβαλλοντικό θέµα ή πρόβληµα. Οι µικροί µαθητές µιµούµενοι τους ήρωες της οικολογικής 4 Βλ. Καρπόζηλου, Μ.( 1994).Το παιδί στην χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστανιώτης σσ Βλ. Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου(2006),Το εικονογραφηµένο βιβλίο δεν είναι µόνο για µικρά παιδιά,αθήνα: Παπαδόπουλος, Γιαννικοπούλου, Α., (2008)Το σύγχρονο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο Αθήνα: Παπαδόπουλος 6 Για την αξιοποίηση των παραµυθιών στη σχολική τάξη βλ. Αναγνωστόπουλος, Β..,(1997)Τέχνη και τεχνική του παραµυθιού, Αθήνα: Καστανιώτης σσ ,Ηλία,Ε.,(2007)επιµ,Η παιδική λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Βόλος:Εκδ.Εργ.Λόγου και Πολιτισµού Παν. Θεσσαλίας.,Leon, R., (1994),Littérature de jeunesse a l école,paris: Hachette, Τσίτσλσπεργκερ Χ.(1994)Τα παιδιά παίζουν παραµύθια, Αθήνα: Πατάκης

4 ιστορίας µε την οµάδα των συνοµηλίκων τους, προβληµατίζονται σχετικά,παίρνουν αποφάσεις και αναλαµβάνουν δράσεις, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους για την προστασία του τοπικού τους περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να δοµούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά. Οι σύγχρονες ιστορίες µε οικολογικό προβληµατισµό βοηθούν ιδιαίτερα το µικρό παιδί: Να αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα αλλά και να διακατέχεται από µια τάση αισιοδοξίας. Να παρακολουθεί την οργάνωση και την ανάληψη δράσεων, κυρίως παιδιών, για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, γεγονός που λειτουργεί σαν πρότυπο και οδηγεί σε προβληµατισµό για ανάληψη σχετικών συλλογικών δράσεων. Να µυηθεί στο αειφορικό πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Μετά το τέλος της ανάγνωσης, τα παιδιά καλούνται ακόµα να προτείνουν νέους τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων των βασικών ηρώων, να τους συµβουλεύσουν, ή να δηµιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Κατά την Αναγνωστοπούλου η αφηγούµενη ιστορία αποβαίνει στήριγµα άρθρωσης του λόγου, του θεατρικού παιχνιδιού, της αναπαράστασης, της δραµατικής έκφρασης και άλλων εµψυχωτικών δραστηριοτήτων. Οι λέξεις,οι ήχοι, οι µυθιστορηµατικές και παραµυθιακές καταστάσεις και οι εικόνες οδηγούν, µέσα από τη συµβολική τους λειτουργία, τα παιδιά να αισθανθούν σε συνάφεια µε το άλλο των κειµένων και µε τον άλλον, τον ήρωα του παραµυθιού ή της ιστορίας, που γίνεται ένα άλλο εγώ του εαυτού τους. Μέσα από την αφήγηση και τις σχετικές δηµιουργικές δραστηριότητες στην τάξη, το παιδί δε γίνεται µόνο ο ήρωας του παραµυθιού αλλά και το δάσος, ο άνεµος, το δέντρο που σείεται από την καταιγίδα. Με όλες του τις αισθήσεις σε λειτουργία γεύεται µέσα από τα κείµενα αυτό που είναι ταυτόχρονα κρυφό και απροκάλυπτο. Μετά την ανάγνωση των παραµυθιών τα παιδιά µπορούν να «παίξουν» ανιχνεύοντας πολλά επίπεδα, γιατί τα ίδια τα παραµύθια «παίζουν» σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Όλ αυτά τα διαφορετικά επίπεδα που οδηγούν τα παιδιά αναγνώστες ακροατές του παραµυθιού σε επιµέρους κατακτήσεις χρειάζονται χρόνο και κατάλληλες εµψυχωτικές δηµιουργικές δραστηριότητες για να ωριµάσουν µέσα τους. Η λογοτεχνική ιστορία προσφέρει στα παιδιά τα υλικά της µυθοπλασίας πρόσωπα, καταστάσεις, δοµές αφήγησης, σενάρια -,τα οποία στη συνέχεια κατά βούλησιν,θα χρησιµοποιήσουν, θα εφαρµόσουν ή θα τροποποιήσουν. Συχνά τα παιδιά αφού ακούσουν τις ιστορίες, εκφράζουν µαταιώσεις, δυσαρέσκειες ή παράπονα είτε για το τέλος της ιστορίας είτε για την δράση των προσώπων κ.ά. Οι µαταιώσεις αυτές µπορούν να εκληφθούν ως κίνητρο από τον εκπαιδευτικό, να παρακινήσουν τα παιδιά, να πάρουν πάνω τους τη ροή της ιστορίας, τη δράση των προσώπων, ή να αντιστρέψουν τις καταστάσεις, να «φτιάξουν», δηλαδή, µε τη σειρά τους κείµενα. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι λογοτεχνία, το παιχνίδι και το παιδί βρίσκονται ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα και η φαντασιακή δραστηριοποίηση προκαλείται µέσα από τη συνάντησή του εαυτού µας µε το πραγµατικό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Α. Τα βιβλία Η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται µε παιδικά βιβλία που επικεντρώνονται σε περιβαλλοντικά θέµατα. Επίσης µπορεί ενδεχοµένως να περιέχει βιβλία που η φύση (ζώα, φυτά) αξιοποιείται ως µέσο για να µεταφερθούν άλλα µηνύµατα και αξίες. Μία οικοβιβλιοθήκη περιλαµβάνει : σύγχρονα παραµύθια και µικρές ιστορίες για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας παιδική ποίηση µε έµφαση στη σύγχρονη δηµιουργία λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά 9 12 ετών Βιβλία γνώσης Παιδαγωγικά παιχνίδια CD και DVD

5 Ενδεικτικά παρουσιάζουµε µικρό κατάλογο 7 οικολογικών παιδικών βιβλίων. 1. Σιλβερστάιν Σελ, Το ένδρο που έδινε, ωρικός 2. Giono Jean, Ο άνθρωπος που φύτευε δένδρα, Παπαδόπουλος 3. Παναγιωτοπούλου Λίτσα, Ένα δέντρο, ζητάει αυλή, Μίνωας 4. Ινκιόφ ιµίτρι, Το δέντρο, που το λέγανε Φίλιο, Πατάκης 5. Χορτιάτη Θέτη, Τα δέντρα µας, Πατάκης 6. Καντζόλα Σαµπατάκου Β., Το δάσος που το σκασε, Μίνωας 7. Τασάκου Τζέµη, Το χρυσόδεντρο που τραγουδούσε, Κέδρος 8. Τριβιζάς Ευγένιος, Τα τρία µικρά λυκάκια, Μίνωας 9. Χατόγλου Φρόσω, Τέσσερις εποχές στη µικρή µου ζωή, Σύγχρονη εποχή 10. ηµουλίδου Χρύσα, Η φαντασµένη τριανταφυλλιά, Λιβάνης 11. Μπουλιώτη Χρήστου, Η χελωνίτσα Καρέτα Καρέτα και το παλιό φολκσβάγκεν, Παπαδόπουλος 12. Τασάκου Τζέµη, Η µοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας Προέδρου, Κέδρος 13. Τασάκου Τζέµη, Εγώ ο Κανέλος, Κέδρος 14. D. Sheldon G. Blythe, Το τραγούδι της φάλαινας, Ρώσσης 15. Ελενα Αρτζανίδου, Στην αγκαλιά της θάλασσας, Ελληνικά Γράµµατα 16. Βλαχοπούλου Στέλλα, Το ψαράκι, που ήθελε να ζήσει, Κέδρος 17. Μάγος Κώστας, Το µυστικό της θάλασσας, Πατάκης 18. Κάσσαρης, ηµήτρης.(2005) Οι χοντρές κυρίες. Αθήνα: Κέδρος 19. Ζαραµπούκα Σοφία, Το Βρωµοχώρι, Κέδρος 20. Μπουλώτης Χρήστος, Η πόλη µε το ουράνιο τόξο, Πατάκης 21. Κυριτσόπουλος Αλέξης, Το παραµύθι µε τα χρώµατα, Κέδρος 22. Στίκα έσποινα, Το µαύρο σύννεφο, Πατάκης 23. Μερίκα Λένα, Μια ωραία σκουπιδοπαρέα,μίνωας. 24. Μπουλώτης Χρήστος, Η Σεµέλη διώχνει το Νέφος, Κέδρος 25. Μπουλώτης Χρήστος, Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας, Κέδρος 26. Πεπονά Μαρία, Ο ήµαρχος και οι πεταλούδες, ιάπλαση 27. Φακίνου Ευγενία, Ντενεκεδούπολη, Κέδρος 28. Παναγιωτοπούλου Λίτσα, Ένα συννεφάκι διαδηλώνει, Μίνωας 29. Μαντούβαλου Σοφία, Το σύννεφο που έβαλε τα κλάµατα, Καστανιώτης 30. Σοµέι Γιο, Τίνος είναι ο αέρας, Σύγχρονοι ορίζοντες 31. Μάγος Κώστας, Στο Σκουπιδιστάν, Πατάκης 32. Μάγος Κώστας, Το δάσος της ξύλινης ξύστρας, Πατάκης 33. Elschner Geraldine & Bunge Daniela,(2005)Το ψάρι του Χάρη. Καλειδοσκόπιο 34. Περιστεράκη Ψυχογιού Αναστασία, Η ιστορία του νερού. Σύγχρονη εποχή 35. Κοντολέων Μάνος, Η Γη το σπίτι µου, Εστία 36. Σβορώνου Ελένη,Ο Τζιτζικο Περικλής, Υπουργός Φύσης, Μεταίχµιο 37. Σβορώνου Ελένη, Ο Τζιτζικο Περικλής και η Πέµπτη εποχή του χρόνου, Μεταίχµιο 38. Μάρω Λοίζου, Το µυστικό του ασηµένιου πλανήτη, Πατάκης 39. Τασάκου Τζέµη, Ο κόκκινος γίγαντας, Κέδρος 40. Ματούλα Τόλκα, Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της, Λιβάνης 41. Νίκος Κανάκης, Ο λόφος µε τους κορυδαλλούς, Πατάκης 42. Κοντολέων Μάνος, Η ιστορία του σκύλου θα δείξει, Πατάκης 43. Κοντολέων Μάνος,Ο Εέ από τα άστρα, Καστανιώτη 44. Κοντολέων Κατερίνα, Όσο υπάρχουν γάτοι, Καστανιώτης 45. Κοκκαλίδου Ναχµία Νίνα, Τι νέα κύριε γάτε;, Μαλλιάρης Παιδεία 46. Καίστνερ Έριχ,Η συνέλευση των ζώων, Πατάκης 47. Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Σαν το σκύλο µε τη γάτα, Κέδρος 48. Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, Εµένα µε νοιάζει, Πατάκης 49. Μπόντης Γιώργος, Λαµπερά Αγκάθια, Πατάκης 50. Νταν Κόλιν, Το δάσος του Φάρδιγκ, Πατάκης 7 Μέρος του καταλόγου που έχει συνταχτεί από την γράφουσα για τους εκπαιδευτικούς του νοµού Ευβοίας στα πλαίσια της εκπόνησης προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής µε θέµα «Οικολογικά παραµύθια», «Οικοαναγνώσεις», «Οικοβιβλιοθήκη»

6 51. Ντούµπωφ Νικολάι, ιακοπές στο δάσος, Ψυχογιός 52. Ανεζίνη Λεράκη Γεωργία, Σαν αλήθεια και σαν θαύµα, Κέδρος 53. Βαρελά Αγγελική, Φιλενάδα Φουντουκιά µου, Πατάκης 54. Ξανθούλης Γιάννης, Ανέβα στη στέγη να φάµε το σύννεφο, Καστανιώτης 55. Μέλβιν Μπέρτζες, Η κραυγή του λύκου, Πατάκης 56. Φατσέα Ελένη, Ζώα της Ελλάδας στο κόκκινο, ιάπλαση. Β. Εισαγωγικές δραστηριότητες Η Οικοβιβλιοθήκη µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της µε µια µεγάλη γιορτή στην οποία θα είναι καλεσµένοι όλοι οι µαθητές του σχολείου και σε οµάδες ανάλογα µε την ηλικία τους θα λάβουν µέρος σε δραστηριότητες όπως: Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης Τα βαπτίσια της βιβλιοθήκης µας. ηµιουργούµε ένα πολυσύνθετο όνοµα που να εκφράζει τη βιβλιοθήκη µας και τις δραστηριότητες της ιακόσµηση της βιβλιοθήκης. Φτιάχνουµε ζωγραφιές και προγραµµατίζουµε εργαστήρια κατασκευών για να τη στολίσουµε. Συζητήσεις. Συζητάµε για τα θέµατα των βιβλίων και δηµιουργούµε ένα κατάλογο περιβαλλοντικών θεµάτων. Επίσης ανταλλάσουµε απόψεις για τις δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα και έξω από το σχολείο και προχωρούµε σε ένα πρώτο προγραµµατισµό Σήµανση των βιβλίων της Οικοβιβλιοθήκης. Επιλέγουµε σύµβολα από το περιβάλλον, τα ζωγραφίζουµε και τα τοποθετούµε έξω από τα οικολογικά βιβλία για να τα ξεχωρίζουµε. Παιχνίδια µε θέµα βιβλίο και περιβάλλον ρώµενο από την περιβαλλοντική θεµατολογία Κατανοµή αρµοδιοτήτων, χωρισµός σε οµάδες Γ. Προτεινόµενες δράσεις α. ράσεις εκτός σχολικού χώρου 1.Επισκέψεις σε χώρους όπου δηµιουργείται ή διακινείται το βιβλίο σε βιβλιοπωλείο σε ηµόσια βιβλιοθήκη σε εκδοτικό οίκο σε τυπογραφείο σε µια οργανωµένη βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους (π.χ. Παιδική βιβλιοθήκη Εθνικού κήπου, Κέντρο παιδικού και εφηβικού βιβλίου, Βιβλιοθήκη Γυµνασίων - Λυκείων) Συµµετοχή σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2.Γνωριµία µε επαγγελµατίες του βιβλίου όπως βιβλιοπώλη, βιβλιοθηκονόµο, κριτικό βιβλίου, εικονογράφο κ. ά. 3. «Συνάντηση µε τη φύση». ραστηριότητες σε επιλεγµένους φυσικούς χώρους Πεζοπορία σε φυσικό χώρο σαν και αυτό που συναντάµε στα βιβλία ή στον κοντινό προς το σχολείο µας φυσικό χώρο. «Η βιβλιοθήκη ταξιδεύει στη φύση και στην πόλη»προτάσεις για αναγνώσεις στο αλσάκι της γειτονιά του σχολείου, στην ακρογιαλιά ή σε εξωτερικό χώρο στη πόλη. Αξιοποίηση των ιστοριών µέσα από την αισθητική αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. Παιχνίδια ανακάλυψης του περιβάλλοντος. Οργάνωση γιορτής βιβλίων σε φυσικό χώρο (αυλή, πράσινο χώρο κ.ά.) β. Η Οικοβιβλιοθήκη µας «ζωντανεύει». 1. ραστηριότητες που στοχεύουν στην οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης Οργάνωση διαδικασίας δανεισµού

7 Οργάνωση ταµπλό επικοινωνίας όπου θα αναρτώνται πληροφορίες για τα βιβλία και τις δραστηριότητες κ.ά. Προβληµατισµός και δράσεις για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε οικολογικά βιβλία για όλες τις ηλικίες Προκήρυξη διαγωνισµών µε στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέµατα και την ενθάρρυνση τους για δανεισµό σχετικών βιβλίων Αισθητική παρέµβαση στο χώρο της βιβλιοθήκης. ραστηριότητες που έχουν ως στόχο την βελτίωση του χώρου της βιβλιοθήκης και τη διακόσµησή του «Η οικοβιβλιοθήκη γιορτάζει».προγραµµατισµός και οργάνωση γιορτής την παγκόσµια µέρα παιδικού βιβλίου, ποίησης, νερού, µέρα περιβάλλοντος 2. Οργανωµένες δραστηριότητες µε βάση τα βιβλία Αξιοποίηση βιβλίων. ηµιουργικές δραστηριότητες που ακολουθούν την αφήγηση ή την ανάγνωση βιβλίων Ζωγραφική απεικόνιση Κατασκευές(αυτοσχέδιες κούκλες κουκλοθεάτρου, µακέτες κ.ά) ραµατοποίηση παιχνίδια ρόλων Κατασκευή παιδαγωγικού παιχνιδιού βασισµένο σε παραµύθι ή ιστορία Μεταφορά µέρους του βιβλίου σε κόµικς(ε & Στ τάξεις) ηµιουργική έκφραση µε βάση ένα βιβλίο Βιβλιοπαρουσιάσεις από µαθητές. ηµιουργία ταµπλό οµαδικής βιβλιοπαρουσίασης Κατασκευή βιβλιοαινιγµάτων Παραγωγή κουίζ για ένα βιβλίο, που διαβάστηκε ιαφηµίσεις για ένα βιβλίο Καταγραφή ιστορίας σε κασέτα Προετοιµασία ραδιοφωνικής εκποµπής µε θέµα τα οικολογικά βιβλία που διαβάσαµε. Επικοινωνία µε δηµιουργούς Αφιερώµατα σε συγγραφείς που τα βιβλία τους συγκέντρωσαν την προτίµηση των παιδιών Επιστολή σε συγγραφέα παιδικού οικολογικού βιβλίου Πρόσκληση συγγραφέα ή εικονογράφου στο σχολείο Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση µικρής έρευνας από τους µαθητές των τάξεων Ε & Στ σχετικά για παράδειγµα µε τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα των συµµαθητών τους ή µε τις αντιλήψεις τους για περιβαλλοντικές δράσεις κ.ά. 3. «Συναντώντας το περιβάλλον στο σχολείο». ραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προβολή εκπαιδευτικού DVD µε οικολογικό θέµα - συζήτηση και συνεργασία µε ειδικό(για τάξεις Ε & Στ ) Οργάνωση εργαστηρίου παραµυθιού µε περιβαλλοντικό θέµα.( για τάξεις Α & Β ) Συνεργασία µε περιβαλλοντικούς φορείς και δανεισµός εκπαιδευτικής βαλίτσας Συνεργασία µε περιβαλλοντική οργάνωση, ή άτοµο και πρόσκληση στο σχολείο Παιχνίδι κρυµµένων περιβαλλοντικών γνώσεων µε τη βοήθεια των Βιβλίων Γνώσεων. «Η Οικοβιβλιοθήκη προτείνει»αφιέρωµα της βιβλιοθήκης σε περιβαλλοντικό θέµα (π.χ. λουλούδια, κλιµατικές αλλαγές κ.α) Οργάνωση οικο - χορωδίας.επιλογή τραγουδιών µε θέµατα από το περιβάλλον. 4. Οι µικροί «Οικο συγγραφείς». ραστηριότητες µυθοπλασίας Εργαστήριο κατασκευής ιστορίας ή παραµυθιού Συµµετοχή σε λογοτεχνικό διαγωνισµό γ. Το βιβλίο στην τάξη Συµµετοχή στο τοπικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Οικολογικά παραµύθια» (τάξεις Α & Β) Συµµετοχή στο πιλοτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Οικοαναγνώσεις» (τάξεις, Ε & Στ ) ηµιουργία γωνιάς «οικοβιβλίου»

8 Καθιέρωση του δεκάλεπτου ανάγνωσης ή αφήγησης οικολογικής ιστορίας σε εβδοµαδιαία βάση. δ. Περιβαλλοντικές δράσεις Με αφορµή τις προτάσεις των µαθητών για δράσεις που παρουσιάζονται στα βιβλία µπορούν να προγραµµατιστούν βιωµατικές δραστηριότητες: Η δική µας πράσινη γωνιά. ίνουµε ζωή σ ένα φυτό και δηµιουργούµε ένα πράσινο χώρο στο σχολείο µας. Υιοθεσία χώρου και παρεµβάσεις για την προστασία του Αισθητική παρέµβαση στο σχολικό κτίριο(π.χ. ζωγραφική σε τοίχους, διακόσµηση µε ζωγραφιές από ιστορίες, µε αφίσες βιβλίων κ. ά. ) Οργανώνουµε περιβαλλοντική δράση σε συνεργασία µε άλλους φορείς.(π.χ. περιβαλλοντική οργάνωση, σύλλογο γονέων κ. ά.) στο τοπικό µας περιβάλλον Συµµετέχουµε σε οργανωµένη από άλλους φορείς περιβαλλοντική δράση εκπροσωπώντας την Οικοβιβλιοθήκη µας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε τη σχολική χρονιά σε ένα πολυδύναµο ηµοτικό Σχολείο της Χαλκίδας. Η συστηµατική προσωπική επικοινωνία και συνεργασία µε την παιδαγωγική οµάδα και η παρακολούθηση δραστηριοτήτων µε τους µαθητές έφεραν τα πρώτα θετικά µηνύµατα, όπως: Η βιβλιοθήκη του σχολείου εµπλουτίστηκε µε οικολογικά βιβλία τα οποία και διαβάστηκαν από µεγάλο αριθµό παιδιών και έγινε ένας χώρος σηµαντικός για τη ζωή του σχολείου. Οι µαθητές συµµετείχαν µε ενδιαφέρον και ενθουσιασµό στις δράσεις µέσα και έξω από το σχολείο και αναλάµβαναν πρωτοβουλίες. Οι γονείς υποστήριζαν σε ικανοποιητικό βαθµό τις δραστηριότητες του σχολείου. Επιτεύχθηκε το άνοιγµα του σχολείου, τόσο στο τοπικό περιβάλλον µε την αξιοποίηση κοντινών προς το σχολείο φυσικών χώρων (άλσος του Καράµπαµπα, ακτή, αυλή του σχολείου, αύλειος χώρος της εκκλησίας, πεζόδροµος µπροστά από το σχολείο), όσο και στο ευρύτερο µε τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και την παρουσίαση στον τηλεοπτικό σταθµό Σκάι Τέλος πιστεύουµε ότι όλες οι δραστηριότητες έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο και αφύπνισαν το ενδιαφέρον τους για περιβαλλοντικά θέµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναγνωστόπουλος, Β.., «Περιβαλλοντική Αγωγή µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα» στο Θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έκδοση του ΚΠΕ Μουζακίου σ σ Αναγνωστόπουλος, Β..,(1997)Τέχνη και τεχνική του παραµυθιού, Αθήνα : Καστανιώτης, Αναγνωστοπούλου,.,(2002)Λογοτεχνική πρόσληψη, Αθήνα: Πατάκης Αποστολίδου, Β., & Χοντολίδου, Ε.(2004)(επιµ.)Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα:Τυπωθήτω Αποστολίδου, Β., & Καπλάνη, Β., & Χοντολίδου Ε.(2004)(επιµ.) ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο. Αθήνα : Τυπωθήτω Γεωργόπουλος, Α.,(2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας νέος πολιτισµός που αναδύεται, Αθήνα: Gutenberg, Γιαννικοπούλου, Α.,(2005) «Λογοτεχνία και Φυσικές επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικές εφαρµογές», στο Καλογήρου,Τζ.,Λαλαγιάννη, Κ. (επιµ.)η λογοτεχνία στο Σχολείο, Αθήνα:Τυπωθήτω. Γιαννικοπούλου, Α., (2008)Το σύγχρονο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο Αθήνα: Παπαδόπουλος K. Egan, (1999) Children s Mind. Talking Rabbits & Clockwork Oranges. Teachers College Press, New York/London,, σσ

9 Ηλία,Ε.,(2007)επιµ,Η παιδική λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Βόλος:Εκδ.Εργ.Λόγου και Πολιτισµού Παν. Θεσσαλίας. Καίλα, Μ., & Θεοδωροπούλου, Ε., & ηµητρίου, Α.(2005).( επιµ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά εδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός. Αθήνα : Ατραπός Καλαµπαλίκη, Θ.(2004) «Οικολογικά Παραµύθια»,2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ ιώσιµη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες». Αθήνα:εκδ. Ιων Καλαµπαλίκη, Θ.(2005). «Η Παιδική Λογοτεχνία στα σχολικά προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.» στο 1 ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ισθµός Κορίνθου (23 25/9/2005) Καλαµπαλίκη, Θ.(2007). «Αναζητώντας το πράσινο στη φύση και στα παραµύθια. Πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για µαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» στο3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία Οικονοµία Περιβάλλον - Πολιτισµός». Αθήνα:εκδ. Καλειδοσκόπιο. Καλαµπαλίκη, Θ.(2007). «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο» στο Η Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση(επιµ. Ε. Ηλία),Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Βόλος Καρπόζηλου, Μ.( 1994).Το παιδί στην χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστανιώτης Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(1996) (επ. Κ. Κουλουµπή) Η τέχνη της αφήγησης. Αθήνα: Πατάκης Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(2006) (επ. Τζ. Καλογήρου),Το εικονογραφηµένο βιβλίο δεν είναι µόνο για παιδιά. Αθήνα :Παπαδόπουλος Léon, R., (1994),Littérature de jeunesse a l école,paris: Hachette Λιθοξοϊδου, Λ.«ιαµόρφωση στάσεων και αξιών φιλικών προς το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ψυχολογικές διαδικασίες και µεθοδολογικές προσεγγίσεις» στο 1 ο Συνέδριο Σχολικών Προγρ/των Περ/κής Εκπ/σης Πανεπ. Αιγαίου, Ισθµός Κορίνθου (23 25/9/2005) Loiseau, S. (1992). Les pouvoirs du conte. Paris : Presses Universitaires de France. Μπετελχάιµ, Μπ.( 1995).Η γοητεία των παραµυθιών. Αθήνα :Γλάρος Οικονοµίδου, Σ. (2000).Χίλιες και µια ανατροπές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Παπαδάτος, Γ.( 1993). Η οικολογία στην Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία,στο Γκίβαλου(επιµ.)Παιδική Λογοτεχνία, Θεωρεία και πράξη(τ.1 ος ). Αθήνα: Καστανιώτης Ροντάρι, Τζ. (1985). Γραµµατική της φαντασίας, Αθήνα: Τεκµήριο Σβορώνου, Ε. «Το περιβάλλον στην ελληνική παιδική λογοτεχνία», ιαβάζω τ.462 Σεξτου, Π., (2007) Πρακτικές εφαρµογές θεάτρου στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Αθήνα: Καστανιώτης Τσαµπούκου Σκαναβή, Κ.(2004),Περιβάλλον και Επικοινωνία. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο Τσαµπούκου Σκαναβή, Κ.(2004),Περιβάλλον και κοινωνία, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, Τσιλιµένη Τ.(2003), Οι µικρές ιστορίες κατά την εικοσαετία , Αθήνα:Καστανιώτης. Τσίτσλσπεργκερ Χ.(1994)Τα παιδιά παίζουν παραµύθια, Αθήνα: Πατάκης Φλογαίτη, Ε.(2006).Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Χατζηγεωργίου, Γ., (2002) «Αφήγηση και µάθηση:θεωρητική θεµελίωση και πρακτικές ιδέες» στο Καίλα Μ., Καλάβασης Φ.,Πολεµικός Ν., Μύθοι, µαθηµατικά, πολιτισµοί:αποσιωπηµένες σχέσεις στην Εκπαίδευση, Αθήνα:Ατραπός,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν Πανελλήνιους Μαθητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Παραμυθοχωριό είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο του Χαλανδρίου που μαμά του έχει το παραμύθι και μπαμπά του την αγάπη μας για τα παιδιά.

Το Παραμυθοχωριό είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο του Χαλανδρίου που μαμά του έχει το παραμύθι και μπαμπά του την αγάπη μας για τα παιδιά. Σόλωνος 33, Χαλάνδρι 2114006902 & 6930977706 www.paramythohorio.gr Το Παραμυθοχωριό είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο του Χαλανδρίου που μαμά του έχει το παραμύθι και μπαμπά του την αγάπη μας για τα παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Γραφείο Νεότητος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γραφείο Νεότητος σας προσκαλεί στο 4ήμερο αφιέρωμα φιλαναγνωσίας που διοργανώνει από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ Η αυριανή μας εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του 3 ου κύκλου του εκπαιδευτικού μας προγράμματος «Βιβλιοπεριπέτειες»,

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-6 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, 2010 Λοΐζου, Ε. κ Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χ. 1 ΔΟΜΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα όµως από τη διαδικασία της φιλαναγνωσίας επιτυγχάνονται και επιµέρους στόχοι, όπως:

Μέσα όµως από τη διαδικασία της φιλαναγνωσίας επιτυγχάνονται και επιµέρους στόχοι, όπως: ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Α ΚΑΙ Β ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Στο πλαίσιο της θεσµοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει:

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλιοθήκη Νίκαιας (Αρκαδίου 23) Σάββατο 7/12/2013, ώρα 10:00 13:00 «Στολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Δέσποινα Στίκα Μακαρόνια , Μακαρονολυμπιάδα , Κοκκινομακαρονοσκουφίτσα Spaghetti Capriolen, Η Μυρμηγκούπολη Το μαύρο σύννεφο

Δέσποινα Στίκα Μακαρόνια , Μακαρονολυμπιάδα , Κοκκινομακαρονοσκουφίτσα Spaghetti Capriolen, Η Μυρμηγκούπολη Το μαύρο σύννεφο Δέσποινα Στίκα Η Δέσποινα Στίκα γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Σπούδασε Νηπιαγωγός στη Σχολή Νηπιαγωγών Καλλιθέας και στο ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε για τριάντα και πλέον χρόνια ως νηπιαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επικοινωνία ΣυνΚίνησις 2155304973, 6973933877 info@sinkinisis.com www.sinkinisis.com ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Tίτλος Ενότητας Οικολογία Καθαρό Περιβάλλον

Tίτλος Ενότητας Οικολογία Καθαρό Περιβάλλον Tίτλος Ενότητας Οικολογία Καθαρό Περιβάλλον Σχολείο: Ά ηµόσιο Νηπιαγωγείο Μακεδονίτισσας Τµήµα :Προδηµοτική N3 Υπεύθυνη τµήµατος :Έφη Χρυσάνθου Ηλικία: 4 5 1/2 Αρ. Μαθητών:25 Όνοµα Εκπαιδευτικού: Βίκυ

Διαβάστε περισσότερα

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου 3os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 ι λ α ν α γ ν ω σ Φ ί α «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας ΤΣΙΑΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΤΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΣΙΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ «ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ» Τμήματα: 3 Μέλη μαθητικής ομάδας ΝΗΠΙΑ: Ζαμάνη Ματίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι

Απευθύνεται σε μειονεκτούντες μαθητές/οικογένειες Πολυγλωσσική δραστηριότητα Απευθύνεται ειδικά σε. Ναι αλλά όχι μόνο. Ναι Όχι www.lifelongreaders.org Περιγραφή της Δραστηριότητας για Προώθηση Ανάγνωσης / Δράση ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ Η περιγραφή δημιουργήθηκε από τον εταίρο στο πρόγραμμα LiRe: CARDET Απευθύνεται σε μειονεκτούντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα.

Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Ένα πρόγραμμα ομαλής μετάβασης που πραγματοποιήθηκε στην Αυλίδα. Το πρόγραμμα βασίστηκε στο αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο (εισήγηση, Έφη Γουργιώτου, λέκτορα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΟΥΒΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Προ του 2010 2010-2011

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από

Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από (αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Π.Θ.) 10 χρόνια δημιουργίας για τα παιδιά, με τα παιδιά! Πέρασαν ήδη δέκα δημιουργικά χρόνια από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Πρότυπος Παιδικός Σταθμός «Παιδική Πολιτεία-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bόλτα πόλη. Bόλτα πόλη πόλη. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη.

Bόλτα πόλη. Bόλτα πόλη πόλη. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. στην. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. πόλη. ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ ÊÐÅ ÄÑÁÐÅÔÓÙÍÁÓ Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας: Ηλιάδης Νίκος, Σαββοπούλου Άννα Βασιλοπούλου Σμαράγδα Μπία Δήμητρα Παπαδοπούλου Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

τώρα Η Τέχνη και η δημιουργία στην υπηρεσία της Πρόληψης, της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 1

τώρα Η Τέχνη και η δημιουργία στην υπηρεσία της Πρόληψης, της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 1 τώρα ΠΑΙ ζ ΥΜΕ Η Τέχνη και η δημιουργία στην υπηρεσία της Πρόληψης, της Θεραπείας και της Εκπαίδευσης ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 1 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Μια ομάδα νέων κοινωνικών επιστημόνων και καλλιτεχνών που επιμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών...

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Τεύχος 5o Iαν - Φεβ. 2008 2ο ηµ. Σχ. Ατσιπόπουλου Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Περιεχόµενα... Αποκριάτικο πάρτυ 2009 «Ο πίνακας από την αρχή»...σελ. 2 «Τα παραµύθια στη ζωή µας»...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΓΝΩΣΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΕΩΝ «ΠΡΑΤΤΩ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Η ΚΥΚΛΗΣΙΣ σας προσκαλεί να μοιραστείτε μια εμπειρία γιορτής της μάθησης, που αναδεικνύει ταλέντα και ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ενσυναίσθηση

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ενσυναίσθηση Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης στο πλαίσιο προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λουκία Λιθοξοΐδου, ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενσυναίσθηση Πώς θα ορίζατε την ενσυναίσθηση; Είναι η γνωστική επίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών...

Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Τεύχος 3o Noέµβριος 2008 2ο ηµ. Σχ. Ατσιπόπουλου Tα Ατσιποπουλάκια!!! Για παιδιά από 5 εώς 105 ετών... Θεατρικό παιχνίδι : «Αγάλµατα» «Τα παιδιά δεν είναι δοχεία που πρέπει να γεµίσουµε αλλά εστίες που

Διαβάστε περισσότερα

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής

AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής AQUA 2010 Εκπαιδευτικά προγράµµατα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης για τις Κλιµατικές Αλλαγές και τη Φτώχεια ήµητρα Ντιρογιάννη Υπεύθυνη Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης H ActionAid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή γιορτή και σχόλη... Πρωτότυπο project από τον σύλλογο γονέων και το ΑΞΙΟΝ

Κυριακή γιορτή και σχόλη... Πρωτότυπο project από τον σύλλογο γονέων και το ΑΞΙΟΝ Κυριακή γιορτή και σχόλη... Πρωτότυπο prject από τον σύλλογο γονέων και το ΑΞΙΟΝ Κυριακή 4 Μαίου 2014 η ιδέα Το σχολείο μας, το ΑΞΙΟΝ, έχει υπέροχους χώρους, έχει αυλές και γήπεδα, έχει καθαρό και όμορφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Περιεχόµενα 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΥΣΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ... 17 Το αντικείµενο της Παιδαγωγικής, η παιδαγωγούσα διδασκαλία, ο ρόλος της ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη

Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τους συντάκτες ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κύκλος εκδηλώσεων του Ι.Θ.Τ.Π. στις Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης 2014, αφιερωμένος στη μνήμη του κ. Κυριάκου Σταματιάδη Το Ίδρυμα Θρακικής

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια

παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις - κατασκευές - εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΙΚΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΣΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ ΛΗΤΩΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «Το ξανθό κεφάλι της Λητώς µες στου Σαγκάλ το γαλάζιο». Με τη γνωστή παραμυθού Σάσα Βούλγαρη

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ιστορίες νερού.

Θέμα: Ιστορίες νερού. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Θέμα: Ιστορίες νερού. Νηπιαγωγείο Σβορώνου Σχολική χρονιά: 2010 2011 Υπεύθυνες νηπιαγωγοί: Κουδουνά Αικατερίνη, Τζίτζα Παναγιώτα 1 Υποθέματα Ο κύκλος του νερού. Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 19:00 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Το θέατρο είναι μία μαγική τέχνη η οποία διακρίνεται 13:00 14:30 για την κοινωνικότητα, την πολλαπλότητα, και την ομαδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Συνέδριο Η Αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καινοτόμες εφαρμογές, καλές πρακτικές στη Δ/θμια Εκπ/ση. Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΗΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» Υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί: ΙΚΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2010-2011 ΑΦΟΡΜΗΣΗ: Αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής

[CE312] Διδακτική της πληροφορικής [CE312] Διδακτική της πληροφορικής Αντωνόπουλος Εμμανουήλ-Άρης Βασιλειάδης Βασίλειος Ελευθεριάδης Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Αθανάσιος Παρασύρης Κωνσταντίνος Σκρέκα Λαμπρινή Τάτση Μαρία November 29, 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης. Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007

2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης. Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007 2 ο Εργαστήρι Λεσχών Ανάγνωσης Πάρος 2-6 Ιουλίου 2007 Περίληψη Η Αλίκη µισεί τα µαθηµατικά και θεωρεί πως δε χρησιµεύουν σε τίποτα. Μια µέρα που κάθεται και διαβάζει στο πάρκο, ένα παράξενο άτοµο την προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Π Α Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Τ Μ Η Μ Α Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Σ Η Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες

Διαβάστε περισσότερα

στιγμές σχολικές Τα νέα μας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

στιγμές σχολικές Τα νέα μας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 2007 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 2008 ΠΑΡΑΓΩΓΗ Εκπαιδευτήρια Θεοδωροπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κορακιές Ακρωτηρίου ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2821066999 ΦΑΞ 2821066988 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.zita.gr Τα νέα μας ΤΕΥΧΟΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ είπαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014-9 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΤΟΥ ΜΑΗ 2014 Άφιξη των εταίρων κλιμακωτά στη διάρκεια της ημέρας. Παραλαβή και εγκατάσταση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 15 η Οικολογική Γιορτή Καρδίτσας Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 17-20 Σεπτέμβρη 2015 / Άλσος Παυσιλύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα