ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης"

Transcript

1 «ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Πιλοτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης της φιλαναγνωσίας για µαθητές ηµοτικού Σχολείου Θάλεια Καλαµπαλίκη, Νηπιαγωγός Φιλόλογος, Υπ. διδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, /νσης Α/θµιας Εκπ/σης ν. Ευβοιας E mail: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σχέση µε το περιβάλλον σαν αξία δοµείται και καλλιεργείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής του παιδιού. Στη διαµόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων και συµπεριφορών σηµαντικός θεωρείται και ο ρόλος της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας. Οι λογοτεχνικές ιστορίες για παιδιά νηπιακής και σχολικής ηλικίας µεταφέρουν το σύγχρονο οικολογικό προβληµατισµό αγγίζοντας µε γνώση και ευαισθησία ποικίλα περιβαλλοντικά θέµατα και προβλήµατα και προσπαθούν να µυήσουν τα παιδιά στο αειφορικό πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής και µε στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των µαθητών και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας σχεδιάστηκε και προτάθηκε για εφαρµογή σε σχολεία του νοµού Ευβοίας πιλοτικό πρόγραµµα µε τίτλο «Οικοβιβλιοθήκη» που απευθύνεται σε µαθητές όλων των τάξεων του ηµοτικού Σχολείου. Ξεκινώντας από τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του σχολείου µε λογοτεχνικά βιβλία µε περιβαλλοντικά µηνύµατα και βιβλία γνώσεων, οι µαθητές µέσα από ένα πλέγµα δραστηριοτήτων µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου όπως αφήγηση και αισθητική έκφραση, διαγωνισµοί, παιχνίδια,δράσεις στη φύση αναπτύσσουν γόνιµο προβληµατισµό για τη σχέση µας µε το περιβάλλον, δηµιουργούν,προβαίνουν σε δράσεις και κυρίως ενθαρρύνονται να διαβάσουν πολλά βιβλία. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: βιβλιοθήκη, παιδικό βιβλίο, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δηµιουργικές δραστηριότητες ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Σύµφωνα µε το Warnock το σχολείο µπορεί να επηρεάσει την ηθική ανάπτυξη των παιδιών προς την επιθυµητή κατεύθυνση (Warnock,1996) Οι περιβαλλοντικές αξίες 1 µπορούν να καλλιεργηθούν µέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων µε κύριο χαρακτηριστικό τη βιωµατική προσέγγιση θεµάτων που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του. Η φαντασία πρέπει να αποτελέσει σηµαντική διάσταση της µαθησιακής διαδικασίας (Egan&Nadaner,1988,Warnock,1976,1977), επειδή ακριβώς µόνον µέσω αυτής µπορούν να γίνουν τα νοητικά άλµατα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν µέσω της λογικής σκέψης. Μια ιστορία µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της φαντασίας (Hadzigeorgiou 1 Γεωργόπουλος, Α.(2002). Περιβαλλοντική Ηθική, Αθήνα: Gutenberg, Φλογαίτη, Ε.(2006).Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Θεοδωροπούλου, Ε. (2005) «Περιβαλλοντική Ηθική, ένα σταυροδρόµι σε σταυροδρόµι», in : Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ερευνητικά δεδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός (επιµ., Καΐλα Μ., Θεοδωροπούλου Ε., ηµητρίου Α., Ξανθάκου Γ., Αναστασάτος Ν.), Αθήνα, Ατραπός, σσ

2 & Stefanich,2001Χατζηγεωργίου,2000). Τα παιδιά οδηγούνται στην κατανόηση της πραγµατικότητας µέσα από ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσµο της φαντασίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις η απλή ανάγνωση των ιστοριών φαίνεται να είναι επαρκής στην προσέγγιση επιστηµονικών δεδοµένων, Η αφήγηση 2 ιστοριών αποτελεί το πρώτο βήµα σύνδεσης µε το βιβλίο. Από µια γενικότερη σκοπιά η αφήγηση χρησιµοποιείται σε καθηµερινή βάση, για να δοθεί η δυνατότητα στο διδάσκοντα να «εισέλθει» σε διάλογο µε τους µαθητές. Αυτό στοχεύει στο να δοθούν ευκαιρίες για την κατανόηση ιδεών που αφορούν την πραγµατικότητα και εποµένως ευκαιρίες για το µετασχηµατισµό της εµπειρίας και του διδάσκοντα και των µαθητών (Χατζηγεωργίου,2002). Κατά το Bruner σύµφωνα µε εµπειρικές έρευνες καταλαβαίνουµε πιο εύκολα και θυµόµαστε περισσότερο µια σειρά πληροφοριών όταν αυτές έχουν ενσωµατωθεί στην πλοκή µιας ιστορίας, παρά όταν οι ίδιες πληροφορίες παρουσιάζονται µ ένα λογικό ή εννοιολογικό συσχετισµό (Bruner,1990).Επίσης υποστηρίζει ότι σε µια ιστορία εµπλέκονται ταυτόχρονα δύο τοπία ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό. Το εξωτερικό πρέπει να αναφέρεται στη δράση την πλοκή δηλαδή µιας ιστορίας, ενώ το εσωτερικό στον κόσµο της σκέψης και των συναισθηµάτων. Με την αφήγηση µιας ιστορίας µπορεί να κατασκευαστούν και τα δύο τοπία ( Bruner, 1986). Ο αφηγηµατικός λόγος υπήρξε µια από τις ισχυρότερες και αποτελεσµατικότερες µορφές επικοινωνίας και έκφρασης. Η µεγάλη δύναµή, που συνίσταται στη δυνατότητα συναισθηµατικής εµπλοκής των ακροατών και του αφηγητή στα γεγονότα, που διαδραµατίζονται 3 συντέλεσε στη βιωσιµότητα της ιστορίας και εξασφάλισε τη γοητεία της (Γιαννικοπούλου,2005). Η Αναγνωστοπούλου αναφέρεται στη δηµιουργία «αγαπητικής σχέσης» ανάµεσα στον αφηγητή και στο µαθητή αναγνώστη ακροατή, µε σηµείο σύγκλισης αυτών των δύο το βιβλίο, που µπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως «αντικείµενο του πόθου»η σχέση αυτή ενδυναµώνει την επαφή του παιδιού µε το βιβλίο όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι «επαρκώς καλό»,δηλαδή προτείνει αντικείµενα εξωτερικά βιβλία που βρίσκονται σε άµεση συσχέτιση µε τα εσωτερικά αντικείµενα επιθυµίας του παιδιού. Μελετώντας την σύγχρονη Λογοτεχνία για παιδιά και νέους διαπιστώνουµε ότι το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ξεχωριστό άξονα ενδιαφέροντος, επισηµαίνει ο Β.. Αναγνωστόπουλος στο βιβλίο του «Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία » και υπογραµµίζει ότι στα σύγχρονα λογοτεχνικά βιβλία «η φύση αποτελεί δυναµική παρουσία µέσα στα βιώµατα» του παιδιού και εκείνο έχει τη δυνατότητα ν αναπτύσσει µια διαλεκτική σχέση µαζί της. Το παιδί «διαλέγεται µε το έρηµο δέντρο, το καµένο δάσος, τα πλαστικά λουλούδια, µιλάει στα πουλιά και στα ψάρια, ονειρεύεται χαµογελαστά ακρογιάλια, ήλιο φωτεινό και ζωοδότη, ποθεί το πράσινο και τις αλάνες της παλιάς γειτονιάς» (Αναγνωστόπουλος, 1984). Η µεγαλύτερη λογοτεχνική παραγωγή βιβλίων µε οικολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην κατηγορία «επώνυµα παραµύθια» καθώς και «στις παραµυθιακές ιστορίες που απευθύνονται κυρίως στις µικρές ηλικίες» (Παπαδάτος, 1993).Οι θεµατικοί πυρήνες σύγχρονων ιστοριών και παραµυθιών µε οικολογικούς προβληµατισµούς είναι, η θαλάσσια ρύπανση, τα απειλούµενα είδη, η τροφική αλυσίδα, η ποιότητα ζωής στις µεγαλουπόλεις, τα απορρίµµατα, το αστικό πράσινο, το νερό, το δάσος, τα ζώα και τα φυτά,. Ιδιαίτερα αγαπητά στα παιδιά είναι τα ζώα (ήµερα ή άγρια) και τα φυτά (λουλούδια και δέντρα) και αυτά ακριβώς επιλέγονται από ένα µεγάλο αριθµό των συγγραφέων και «ζωντανεύουν» σε πολλά σύγχρονα παραµύθια. Το οικολογικό βιβλίο δηµιουργεί ερωτηµατικά και προβληµατίζει και αφήνει τα παιδιά να ανακαλύπτουν. Τα τελευταία χρόνια που τα περιβαλλοντικά προβλήµατα έχουν οξυνθεί παρακολουθούµε τον εµπλουτισµό της θεµατολογίας. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε 2 Για την αφήγηση βλ. και Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(1996) (επ. Κ. Κουλουµπή) Η τέχνη της αφήγησης. Αθήνα: Πατάκης, Loiseau, S. (1992). Les pouvoirs du conte. Paris : Presses Universitaires de France. 3 K. Egan, Children s Mind.Talking Rabbits & Clockwork Oranges. Teachers College Press, New York/London,1999, σσ

3 µερικούς από τους θεµατικούς πυρήνες που παρουσιάζονται στις σύγχρονες οικολογικές ιστορίες όπως η έλλειψη χώρων πρασίνου στις σύγχρονες πόλεις, το πρόβληµα των πυρκαγιών από ανθρώπινα χέρια και η αντιµετώπισή του, η σηµασία της ισορροπίας στα οικοσυστήµατα και ο ρόλος του κάθε οργανισµού, η ανακύκλωση των υλικών, η τεχνολογική πρόοδος και οι συνέπειες της στο περιβάλλον, οι κλιµατικές αλλαγές τα προβλήµατα των αδέσποτων ζώων κ. ά. Στο σύγχρονο οικολογικό βιβλίο παρατηρείται επαναπροσέγγιση της σχέσης ανθρώπου περιβάλλοντος. Προβληµατισµός και ανακάλυψη της προσωπικής ευθύνης και πρόσκληση για οµαδική δράση µε στόχο τη λύση προβληµάτων. Εκτός από το λογοτεχνικό βιβλίο η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών επιτελείται και µε την προσέγγιση των βιβλίων γνώσης 4 αλλά και µια κατηγορία παιδικών βιβλίων που στέκονται ανάµεσα στις δυο καθώς διηγούνται ένα φυσικό φαινόµενο µε αφηγηµατικό τρόπο. Η προσέγγιση της λογοτεχνίας µέσα στο σχολείο θα µπορούσε να είναι µια εκδροµή που την επιχειρεί κάθε φορά ο διδάσκων εκ νέου µε νέα άτοµα Η επιτυχία ή η αποτυχία της συνάντησης των µαθητών µε τα λογοτεχνικά κείµενα οφείλεται τις περισσότερες φορές, αν όχι πάντα, στον τρόπο µε τον οποίον προσεγγίζουν τα κείµενα αυτά στην τάξη. (Αναγνωστοπούλου,2002) Ο αναγνώστης, στη συνάντησή του µε το λογοτεχνικό κείµενο, θέτει σε κίνηση τις γνώσεις του, τις δοµές κατανόησης, την προϋπάρχουσα γνώση του κόσµου, τις προηγούµενες αναγνώσεις του, την ευαισθησία και τη φαντασία του. Όπως υποστηρίζει ο Letschert (1992), οι άνθρωποι κατανοούν τον κόσµο µέσα από ιστορίες. Κατά την άποψη του Creswell (1990) η ιστορία αποτελεί ένα κύριο µέρος της ανθρώπινης εµπειρίας. Όταν ψάχνουµε να κατανοήσουµε τον κόσµο γύρω µας ή την κουλτούρα των ανθρώπων, εξετάζουµε τις ιστορίες τους για να µας διαφωτίσουν. Σήµερα καταβάλλονται προσπάθειες να επιτευχθούν συζεύξεις διαφόρων γνωστικών περιοχών µε τη λογοτεχνία. Όπως υποστηρίζει ο Χατζηγεωργίου όλα τα µαθήµατα θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε βάση κάποια ιστορία (Χατζηγεωργίου,2002). Για παράδειγµα σε σχέση µε τις φυσικές επιστήµες η εµπλοκή της λογοτεχνίας στην προσέγγιση τους τονώνει το ενδιαφέρον των παιδιών που επιζητούν σύνδεση των γνώσεων που προσφέρει το σχολείο µε το µικρόκοσµό τους. Παράλληλα η κατανόηση ενός σχετικού λογοτεχνικού κειµένου φαίνεται να προϋποθέτει ένα µίνιµουµ γνώσεων για τα γεγονότα που αυτό διαπραγµατεύεται υποστηρίζει η Γιαννικοπούλου (2005). Επίσης µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η σύγκλιση ανάµεσα στη λογοτεχνία και την επιστήµη που συντελείται ορισµένες φορές µε ιδιαίτερη επιτυχία στο χώρο του εικονογραφηµένου παιδικού βιβλίου 5 συλλαµβάνεται στον ονειρικό κόσµο της φαντασίας και της αποκλίνουσας σκέψης. Η δηµιουργική αξιοποίηση 6 των οικολογικών ιστοριών και παραµυθιών προσφέρει καθηµερινά στη σχολική τάξη ποικίλες εµπειρίες για γνωριµία και διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μέσα από την ιστορία που φτάνει στα παιδιά µε την αφήγηση ή την ανάγνωση και συµµετέχοντας σε ποικίλες δηµιουργικές δραστηριότητες µέσα και έξω από το χώρο του σχολείου επαναπροσεγγίζεται το περιβαλλοντικό θέµα ή πρόβληµα. Οι µικροί µαθητές µιµούµενοι τους ήρωες της οικολογικής 4 Βλ. Καρπόζηλου, Μ.( 1994).Το παιδί στην χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστανιώτης σσ Βλ. Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου(2006),Το εικονογραφηµένο βιβλίο δεν είναι µόνο για µικρά παιδιά,αθήνα: Παπαδόπουλος, Γιαννικοπούλου, Α., (2008)Το σύγχρονο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο Αθήνα: Παπαδόπουλος 6 Για την αξιοποίηση των παραµυθιών στη σχολική τάξη βλ. Αναγνωστόπουλος, Β..,(1997)Τέχνη και τεχνική του παραµυθιού, Αθήνα: Καστανιώτης σσ ,Ηλία,Ε.,(2007)επιµ,Η παιδική λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Βόλος:Εκδ.Εργ.Λόγου και Πολιτισµού Παν. Θεσσαλίας.,Leon, R., (1994),Littérature de jeunesse a l école,paris: Hachette, Τσίτσλσπεργκερ Χ.(1994)Τα παιδιά παίζουν παραµύθια, Αθήνα: Πατάκης

4 ιστορίας µε την οµάδα των συνοµηλίκων τους, προβληµατίζονται σχετικά,παίρνουν αποφάσεις και αναλαµβάνουν δράσεις, στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους για την προστασία του τοπικού τους περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα να δοµούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και συµπεριφορά. Οι σύγχρονες ιστορίες µε οικολογικό προβληµατισµό βοηθούν ιδιαίτερα το µικρό παιδί: Να αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα αλλά και να διακατέχεται από µια τάση αισιοδοξίας. Να παρακολουθεί την οργάνωση και την ανάληψη δράσεων, κυρίως παιδιών, για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, γεγονός που λειτουργεί σαν πρότυπο και οδηγεί σε προβληµατισµό για ανάληψη σχετικών συλλογικών δράσεων. Να µυηθεί στο αειφορικό πρότυπο διαχείρισης του περιβάλλοντος. Μετά το τέλος της ανάγνωσης, τα παιδιά καλούνται ακόµα να προτείνουν νέους τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων των βασικών ηρώων, να τους συµβουλεύσουν, ή να δηµιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. Κατά την Αναγνωστοπούλου η αφηγούµενη ιστορία αποβαίνει στήριγµα άρθρωσης του λόγου, του θεατρικού παιχνιδιού, της αναπαράστασης, της δραµατικής έκφρασης και άλλων εµψυχωτικών δραστηριοτήτων. Οι λέξεις,οι ήχοι, οι µυθιστορηµατικές και παραµυθιακές καταστάσεις και οι εικόνες οδηγούν, µέσα από τη συµβολική τους λειτουργία, τα παιδιά να αισθανθούν σε συνάφεια µε το άλλο των κειµένων και µε τον άλλον, τον ήρωα του παραµυθιού ή της ιστορίας, που γίνεται ένα άλλο εγώ του εαυτού τους. Μέσα από την αφήγηση και τις σχετικές δηµιουργικές δραστηριότητες στην τάξη, το παιδί δε γίνεται µόνο ο ήρωας του παραµυθιού αλλά και το δάσος, ο άνεµος, το δέντρο που σείεται από την καταιγίδα. Με όλες του τις αισθήσεις σε λειτουργία γεύεται µέσα από τα κείµενα αυτό που είναι ταυτόχρονα κρυφό και απροκάλυπτο. Μετά την ανάγνωση των παραµυθιών τα παιδιά µπορούν να «παίξουν» ανιχνεύοντας πολλά επίπεδα, γιατί τα ίδια τα παραµύθια «παίζουν» σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Όλ αυτά τα διαφορετικά επίπεδα που οδηγούν τα παιδιά αναγνώστες ακροατές του παραµυθιού σε επιµέρους κατακτήσεις χρειάζονται χρόνο και κατάλληλες εµψυχωτικές δηµιουργικές δραστηριότητες για να ωριµάσουν µέσα τους. Η λογοτεχνική ιστορία προσφέρει στα παιδιά τα υλικά της µυθοπλασίας πρόσωπα, καταστάσεις, δοµές αφήγησης, σενάρια -,τα οποία στη συνέχεια κατά βούλησιν,θα χρησιµοποιήσουν, θα εφαρµόσουν ή θα τροποποιήσουν. Συχνά τα παιδιά αφού ακούσουν τις ιστορίες, εκφράζουν µαταιώσεις, δυσαρέσκειες ή παράπονα είτε για το τέλος της ιστορίας είτε για την δράση των προσώπων κ.ά. Οι µαταιώσεις αυτές µπορούν να εκληφθούν ως κίνητρο από τον εκπαιδευτικό, να παρακινήσουν τα παιδιά, να πάρουν πάνω τους τη ροή της ιστορίας, τη δράση των προσώπων, ή να αντιστρέψουν τις καταστάσεις, να «φτιάξουν», δηλαδή, µε τη σειρά τους κείµενα. Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι λογοτεχνία, το παιχνίδι και το παιδί βρίσκονται ανάµεσα στη φαντασία και την πραγµατικότητα και η φαντασιακή δραστηριοποίηση προκαλείται µέσα από τη συνάντησή του εαυτού µας µε το πραγµατικό. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΙΚΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Α. Τα βιβλία Η βιβλιοθήκη εµπλουτίζεται µε παιδικά βιβλία που επικεντρώνονται σε περιβαλλοντικά θέµατα. Επίσης µπορεί ενδεχοµένως να περιέχει βιβλία που η φύση (ζώα, φυτά) αξιοποιείται ως µέσο για να µεταφερθούν άλλα µηνύµατα και αξίες. Μία οικοβιβλιοθήκη περιλαµβάνει : σύγχρονα παραµύθια και µικρές ιστορίες για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας παιδική ποίηση µε έµφαση στη σύγχρονη δηµιουργία λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά 9 12 ετών Βιβλία γνώσης Παιδαγωγικά παιχνίδια CD και DVD

5 Ενδεικτικά παρουσιάζουµε µικρό κατάλογο 7 οικολογικών παιδικών βιβλίων. 1. Σιλβερστάιν Σελ, Το ένδρο που έδινε, ωρικός 2. Giono Jean, Ο άνθρωπος που φύτευε δένδρα, Παπαδόπουλος 3. Παναγιωτοπούλου Λίτσα, Ένα δέντρο, ζητάει αυλή, Μίνωας 4. Ινκιόφ ιµίτρι, Το δέντρο, που το λέγανε Φίλιο, Πατάκης 5. Χορτιάτη Θέτη, Τα δέντρα µας, Πατάκης 6. Καντζόλα Σαµπατάκου Β., Το δάσος που το σκασε, Μίνωας 7. Τασάκου Τζέµη, Το χρυσόδεντρο που τραγουδούσε, Κέδρος 8. Τριβιζάς Ευγένιος, Τα τρία µικρά λυκάκια, Μίνωας 9. Χατόγλου Φρόσω, Τέσσερις εποχές στη µικρή µου ζωή, Σύγχρονη εποχή 10. ηµουλίδου Χρύσα, Η φαντασµένη τριανταφυλλιά, Λιβάνης 11. Μπουλιώτη Χρήστου, Η χελωνίτσα Καρέτα Καρέτα και το παλιό φολκσβάγκεν, Παπαδόπουλος 12. Τασάκου Τζέµη, Η µοναχική φώκια και το παλτό της κυρίας Προέδρου, Κέδρος 13. Τασάκου Τζέµη, Εγώ ο Κανέλος, Κέδρος 14. D. Sheldon G. Blythe, Το τραγούδι της φάλαινας, Ρώσσης 15. Ελενα Αρτζανίδου, Στην αγκαλιά της θάλασσας, Ελληνικά Γράµµατα 16. Βλαχοπούλου Στέλλα, Το ψαράκι, που ήθελε να ζήσει, Κέδρος 17. Μάγος Κώστας, Το µυστικό της θάλασσας, Πατάκης 18. Κάσσαρης, ηµήτρης.(2005) Οι χοντρές κυρίες. Αθήνα: Κέδρος 19. Ζαραµπούκα Σοφία, Το Βρωµοχώρι, Κέδρος 20. Μπουλώτης Χρήστος, Η πόλη µε το ουράνιο τόξο, Πατάκης 21. Κυριτσόπουλος Αλέξης, Το παραµύθι µε τα χρώµατα, Κέδρος 22. Στίκα έσποινα, Το µαύρο σύννεφο, Πατάκης 23. Μερίκα Λένα, Μια ωραία σκουπιδοπαρέα,μίνωας. 24. Μπουλώτης Χρήστος, Η Σεµέλη διώχνει το Νέφος, Κέδρος 25. Μπουλώτης Χρήστος, Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας, Κέδρος 26. Πεπονά Μαρία, Ο ήµαρχος και οι πεταλούδες, ιάπλαση 27. Φακίνου Ευγενία, Ντενεκεδούπολη, Κέδρος 28. Παναγιωτοπούλου Λίτσα, Ένα συννεφάκι διαδηλώνει, Μίνωας 29. Μαντούβαλου Σοφία, Το σύννεφο που έβαλε τα κλάµατα, Καστανιώτης 30. Σοµέι Γιο, Τίνος είναι ο αέρας, Σύγχρονοι ορίζοντες 31. Μάγος Κώστας, Στο Σκουπιδιστάν, Πατάκης 32. Μάγος Κώστας, Το δάσος της ξύλινης ξύστρας, Πατάκης 33. Elschner Geraldine & Bunge Daniela,(2005)Το ψάρι του Χάρη. Καλειδοσκόπιο 34. Περιστεράκη Ψυχογιού Αναστασία, Η ιστορία του νερού. Σύγχρονη εποχή 35. Κοντολέων Μάνος, Η Γη το σπίτι µου, Εστία 36. Σβορώνου Ελένη,Ο Τζιτζικο Περικλής, Υπουργός Φύσης, Μεταίχµιο 37. Σβορώνου Ελένη, Ο Τζιτζικο Περικλής και η Πέµπτη εποχή του χρόνου, Μεταίχµιο 38. Μάρω Λοίζου, Το µυστικό του ασηµένιου πλανήτη, Πατάκης 39. Τασάκου Τζέµη, Ο κόκκινος γίγαντας, Κέδρος 40. Ματούλα Τόλκα, Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της, Λιβάνης 41. Νίκος Κανάκης, Ο λόφος µε τους κορυδαλλούς, Πατάκης 42. Κοντολέων Μάνος, Η ιστορία του σκύλου θα δείξει, Πατάκης 43. Κοντολέων Μάνος,Ο Εέ από τα άστρα, Καστανιώτη 44. Κοντολέων Κατερίνα, Όσο υπάρχουν γάτοι, Καστανιώτης 45. Κοκκαλίδου Ναχµία Νίνα, Τι νέα κύριε γάτε;, Μαλλιάρης Παιδεία 46. Καίστνερ Έριχ,Η συνέλευση των ζώων, Πατάκης 47. Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, Σαν το σκύλο µε τη γάτα, Κέδρος 48. Γρηγοριάδου - Σουρέλη Γαλάτεια, Εµένα µε νοιάζει, Πατάκης 49. Μπόντης Γιώργος, Λαµπερά Αγκάθια, Πατάκης 50. Νταν Κόλιν, Το δάσος του Φάρδιγκ, Πατάκης 7 Μέρος του καταλόγου που έχει συνταχτεί από την γράφουσα για τους εκπαιδευτικούς του νοµού Ευβοίας στα πλαίσια της εκπόνησης προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής µε θέµα «Οικολογικά παραµύθια», «Οικοαναγνώσεις», «Οικοβιβλιοθήκη»

6 51. Ντούµπωφ Νικολάι, ιακοπές στο δάσος, Ψυχογιός 52. Ανεζίνη Λεράκη Γεωργία, Σαν αλήθεια και σαν θαύµα, Κέδρος 53. Βαρελά Αγγελική, Φιλενάδα Φουντουκιά µου, Πατάκης 54. Ξανθούλης Γιάννης, Ανέβα στη στέγη να φάµε το σύννεφο, Καστανιώτης 55. Μέλβιν Μπέρτζες, Η κραυγή του λύκου, Πατάκης 56. Φατσέα Ελένη, Ζώα της Ελλάδας στο κόκκινο, ιάπλαση. Β. Εισαγωγικές δραστηριότητες Η Οικοβιβλιοθήκη µπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της µε µια µεγάλη γιορτή στην οποία θα είναι καλεσµένοι όλοι οι µαθητές του σχολείου και σε οµάδες ανάλογα µε την ηλικία τους θα λάβουν µέρος σε δραστηριότητες όπως: Τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης Τα βαπτίσια της βιβλιοθήκης µας. ηµιουργούµε ένα πολυσύνθετο όνοµα που να εκφράζει τη βιβλιοθήκη µας και τις δραστηριότητες της ιακόσµηση της βιβλιοθήκης. Φτιάχνουµε ζωγραφιές και προγραµµατίζουµε εργαστήρια κατασκευών για να τη στολίσουµε. Συζητήσεις. Συζητάµε για τα θέµατα των βιβλίων και δηµιουργούµε ένα κατάλογο περιβαλλοντικών θεµάτων. Επίσης ανταλλάσουµε απόψεις για τις δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσα και έξω από το σχολείο και προχωρούµε σε ένα πρώτο προγραµµατισµό Σήµανση των βιβλίων της Οικοβιβλιοθήκης. Επιλέγουµε σύµβολα από το περιβάλλον, τα ζωγραφίζουµε και τα τοποθετούµε έξω από τα οικολογικά βιβλία για να τα ξεχωρίζουµε. Παιχνίδια µε θέµα βιβλίο και περιβάλλον ρώµενο από την περιβαλλοντική θεµατολογία Κατανοµή αρµοδιοτήτων, χωρισµός σε οµάδες Γ. Προτεινόµενες δράσεις α. ράσεις εκτός σχολικού χώρου 1.Επισκέψεις σε χώρους όπου δηµιουργείται ή διακινείται το βιβλίο σε βιβλιοπωλείο σε ηµόσια βιβλιοθήκη σε εκδοτικό οίκο σε τυπογραφείο σε µια οργανωµένη βιβλιοθήκη για παιδιά και νέους (π.χ. Παιδική βιβλιοθήκη Εθνικού κήπου, Κέντρο παιδικού και εφηβικού βιβλίου, Βιβλιοθήκη Γυµνασίων - Λυκείων) Συµµετοχή σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2.Γνωριµία µε επαγγελµατίες του βιβλίου όπως βιβλιοπώλη, βιβλιοθηκονόµο, κριτικό βιβλίου, εικονογράφο κ. ά. 3. «Συνάντηση µε τη φύση». ραστηριότητες σε επιλεγµένους φυσικούς χώρους Πεζοπορία σε φυσικό χώρο σαν και αυτό που συναντάµε στα βιβλία ή στον κοντινό προς το σχολείο µας φυσικό χώρο. «Η βιβλιοθήκη ταξιδεύει στη φύση και στην πόλη»προτάσεις για αναγνώσεις στο αλσάκι της γειτονιά του σχολείου, στην ακρογιαλιά ή σε εξωτερικό χώρο στη πόλη. Αξιοποίηση των ιστοριών µέσα από την αισθητική αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. Παιχνίδια ανακάλυψης του περιβάλλοντος. Οργάνωση γιορτής βιβλίων σε φυσικό χώρο (αυλή, πράσινο χώρο κ.ά.) β. Η Οικοβιβλιοθήκη µας «ζωντανεύει». 1. ραστηριότητες που στοχεύουν στην οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης Οργάνωση διαδικασίας δανεισµού

7 Οργάνωση ταµπλό επικοινωνίας όπου θα αναρτώνται πληροφορίες για τα βιβλία και τις δραστηριότητες κ.ά. Προβληµατισµός και δράσεις για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε οικολογικά βιβλία για όλες τις ηλικίες Προκήρυξη διαγωνισµών µε στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά θέµατα και την ενθάρρυνση τους για δανεισµό σχετικών βιβλίων Αισθητική παρέµβαση στο χώρο της βιβλιοθήκης. ραστηριότητες που έχουν ως στόχο την βελτίωση του χώρου της βιβλιοθήκης και τη διακόσµησή του «Η οικοβιβλιοθήκη γιορτάζει».προγραµµατισµός και οργάνωση γιορτής την παγκόσµια µέρα παιδικού βιβλίου, ποίησης, νερού, µέρα περιβάλλοντος 2. Οργανωµένες δραστηριότητες µε βάση τα βιβλία Αξιοποίηση βιβλίων. ηµιουργικές δραστηριότητες που ακολουθούν την αφήγηση ή την ανάγνωση βιβλίων Ζωγραφική απεικόνιση Κατασκευές(αυτοσχέδιες κούκλες κουκλοθεάτρου, µακέτες κ.ά) ραµατοποίηση παιχνίδια ρόλων Κατασκευή παιδαγωγικού παιχνιδιού βασισµένο σε παραµύθι ή ιστορία Μεταφορά µέρους του βιβλίου σε κόµικς(ε & Στ τάξεις) ηµιουργική έκφραση µε βάση ένα βιβλίο Βιβλιοπαρουσιάσεις από µαθητές. ηµιουργία ταµπλό οµαδικής βιβλιοπαρουσίασης Κατασκευή βιβλιοαινιγµάτων Παραγωγή κουίζ για ένα βιβλίο, που διαβάστηκε ιαφηµίσεις για ένα βιβλίο Καταγραφή ιστορίας σε κασέτα Προετοιµασία ραδιοφωνικής εκποµπής µε θέµα τα οικολογικά βιβλία που διαβάσαµε. Επικοινωνία µε δηµιουργούς Αφιερώµατα σε συγγραφείς που τα βιβλία τους συγκέντρωσαν την προτίµηση των παιδιών Επιστολή σε συγγραφέα παιδικού οικολογικού βιβλίου Πρόσκληση συγγραφέα ή εικονογράφου στο σχολείο Σχεδιασµός και πραγµατοποίηση µικρής έρευνας από τους µαθητές των τάξεων Ε & Στ σχετικά για παράδειγµα µε τα αναγνωστικά τους ενδιαφέροντα των συµµαθητών τους ή µε τις αντιλήψεις τους για περιβαλλοντικές δράσεις κ.ά. 3. «Συναντώντας το περιβάλλον στο σχολείο». ραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Προβολή εκπαιδευτικού DVD µε οικολογικό θέµα - συζήτηση και συνεργασία µε ειδικό(για τάξεις Ε & Στ ) Οργάνωση εργαστηρίου παραµυθιού µε περιβαλλοντικό θέµα.( για τάξεις Α & Β ) Συνεργασία µε περιβαλλοντικούς φορείς και δανεισµός εκπαιδευτικής βαλίτσας Συνεργασία µε περιβαλλοντική οργάνωση, ή άτοµο και πρόσκληση στο σχολείο Παιχνίδι κρυµµένων περιβαλλοντικών γνώσεων µε τη βοήθεια των Βιβλίων Γνώσεων. «Η Οικοβιβλιοθήκη προτείνει»αφιέρωµα της βιβλιοθήκης σε περιβαλλοντικό θέµα (π.χ. λουλούδια, κλιµατικές αλλαγές κ.α) Οργάνωση οικο - χορωδίας.επιλογή τραγουδιών µε θέµατα από το περιβάλλον. 4. Οι µικροί «Οικο συγγραφείς». ραστηριότητες µυθοπλασίας Εργαστήριο κατασκευής ιστορίας ή παραµυθιού Συµµετοχή σε λογοτεχνικό διαγωνισµό γ. Το βιβλίο στην τάξη Συµµετοχή στο τοπικό δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Οικολογικά παραµύθια» (τάξεις Α & Β) Συµµετοχή στο πιλοτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Οικοαναγνώσεις» (τάξεις, Ε & Στ ) ηµιουργία γωνιάς «οικοβιβλίου»

8 Καθιέρωση του δεκάλεπτου ανάγνωσης ή αφήγησης οικολογικής ιστορίας σε εβδοµαδιαία βάση. δ. Περιβαλλοντικές δράσεις Με αφορµή τις προτάσεις των µαθητών για δράσεις που παρουσιάζονται στα βιβλία µπορούν να προγραµµατιστούν βιωµατικές δραστηριότητες: Η δική µας πράσινη γωνιά. ίνουµε ζωή σ ένα φυτό και δηµιουργούµε ένα πράσινο χώρο στο σχολείο µας. Υιοθεσία χώρου και παρεµβάσεις για την προστασία του Αισθητική παρέµβαση στο σχολικό κτίριο(π.χ. ζωγραφική σε τοίχους, διακόσµηση µε ζωγραφιές από ιστορίες, µε αφίσες βιβλίων κ. ά. ) Οργανώνουµε περιβαλλοντική δράση σε συνεργασία µε άλλους φορείς.(π.χ. περιβαλλοντική οργάνωση, σύλλογο γονέων κ. ά.) στο τοπικό µας περιβάλλον Συµµετέχουµε σε οργανωµένη από άλλους φορείς περιβαλλοντική δράση εκπροσωπώντας την Οικοβιβλιοθήκη µας ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πρόγραµµα εφαρµόστηκε τη σχολική χρονιά σε ένα πολυδύναµο ηµοτικό Σχολείο της Χαλκίδας. Η συστηµατική προσωπική επικοινωνία και συνεργασία µε την παιδαγωγική οµάδα και η παρακολούθηση δραστηριοτήτων µε τους µαθητές έφεραν τα πρώτα θετικά µηνύµατα, όπως: Η βιβλιοθήκη του σχολείου εµπλουτίστηκε µε οικολογικά βιβλία τα οποία και διαβάστηκαν από µεγάλο αριθµό παιδιών και έγινε ένας χώρος σηµαντικός για τη ζωή του σχολείου. Οι µαθητές συµµετείχαν µε ενδιαφέρον και ενθουσιασµό στις δράσεις µέσα και έξω από το σχολείο και αναλάµβαναν πρωτοβουλίες. Οι γονείς υποστήριζαν σε ικανοποιητικό βαθµό τις δραστηριότητες του σχολείου. Επιτεύχθηκε το άνοιγµα του σχολείου, τόσο στο τοπικό περιβάλλον µε την αξιοποίηση κοντινών προς το σχολείο φυσικών χώρων (άλσος του Καράµπαµπα, ακτή, αυλή του σχολείου, αύλειος χώρος της εκκλησίας, πεζόδροµος µπροστά από το σχολείο), όσο και στο ευρύτερο µε τη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος και την παρουσίαση στον τηλεοπτικό σταθµό Σκάι Τέλος πιστεύουµε ότι όλες οι δραστηριότητες έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο και αφύπνισαν το ενδιαφέρον τους για περιβαλλοντικά θέµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναγνωστόπουλος, Β.., «Περιβαλλοντική Αγωγή µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα» στο Θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έκδοση του ΚΠΕ Μουζακίου σ σ Αναγνωστόπουλος, Β..,(1997)Τέχνη και τεχνική του παραµυθιού, Αθήνα : Καστανιώτης, Αναγνωστοπούλου,.,(2002)Λογοτεχνική πρόσληψη, Αθήνα: Πατάκης Αποστολίδου, Β., & Χοντολίδου, Ε.(2004)(επιµ.)Λογοτεχνία και Εκπαίδευση. Αθήνα:Τυπωθήτω Αποστολίδου, Β., & Καπλάνη, Β., & Χοντολίδου Ε.(2004)(επιµ.) ιαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο. Αθήνα : Τυπωθήτω Γεωργόπουλος, Α.,(2005). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ένας νέος πολιτισµός που αναδύεται, Αθήνα: Gutenberg, Γιαννικοπούλου, Α.,(2005) «Λογοτεχνία και Φυσικές επιστήµες στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικές εφαρµογές», στο Καλογήρου,Τζ.,Λαλαγιάννη, Κ. (επιµ.)η λογοτεχνία στο Σχολείο, Αθήνα:Τυπωθήτω. Γιαννικοπούλου, Α., (2008)Το σύγχρονο εικονογραφηµένο παιδικό βιβλίο Αθήνα: Παπαδόπουλος K. Egan, (1999) Children s Mind. Talking Rabbits & Clockwork Oranges. Teachers College Press, New York/London,, σσ

9 Ηλία,Ε.,(2007)επιµ,Η παιδική λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, Βόλος:Εκδ.Εργ.Λόγου και Πολιτισµού Παν. Θεσσαλίας. Καίλα, Μ., & Θεοδωροπούλου, Ε., & ηµητρίου, Α.(2005).( επιµ.). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ερευνητικά εδοµένα & Εκπαιδευτικός Σχεδιασµός. Αθήνα : Ατραπός Καλαµπαλίκη, Θ.(2004) «Οικολογικά Παραµύθια»,2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ ιώσιµη Ανάπτυξη, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Τοπικές Κοινωνίες». Αθήνα:εκδ. Ιων Καλαµπαλίκη, Θ.(2005). «Η Παιδική Λογοτεχνία στα σχολικά προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.» στο 1 ο Συνέδριο Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ισθµός Κορίνθου (23 25/9/2005) Καλαµπαλίκη, Θ.(2007). «Αναζητώντας το πράσινο στη φύση και στα παραµύθια. Πρόγραµµα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για µαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας» στο3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Εκπαίδευση για την Αειφορία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία Οικονοµία Περιβάλλον - Πολιτισµός». Αθήνα:εκδ. Καλειδοσκόπιο. Καλαµπαλίκη, Θ.(2007). «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Παιδική Λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο» στο Η Παιδική Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση(επιµ. Ε. Ηλία),Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Βόλος Καρπόζηλου, Μ.( 1994).Το παιδί στην χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστανιώτης Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(1996) (επ. Κ. Κουλουµπή) Η τέχνη της αφήγησης. Αθήνα: Πατάκης Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου,(2006) (επ. Τζ. Καλογήρου),Το εικονογραφηµένο βιβλίο δεν είναι µόνο για παιδιά. Αθήνα :Παπαδόπουλος Léon, R., (1994),Littérature de jeunesse a l école,paris: Hachette Λιθοξοϊδου, Λ.«ιαµόρφωση στάσεων και αξιών φιλικών προς το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ψυχολογικές διαδικασίες και µεθοδολογικές προσεγγίσεις» στο 1 ο Συνέδριο Σχολικών Προγρ/των Περ/κής Εκπ/σης Πανεπ. Αιγαίου, Ισθµός Κορίνθου (23 25/9/2005) Loiseau, S. (1992). Les pouvoirs du conte. Paris : Presses Universitaires de France. Μπετελχάιµ, Μπ.( 1995).Η γοητεία των παραµυθιών. Αθήνα :Γλάρος Οικονοµίδου, Σ. (2000).Χίλιες και µια ανατροπές. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Παπαδάτος, Γ.( 1993). Η οικολογία στην Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία,στο Γκίβαλου(επιµ.)Παιδική Λογοτεχνία, Θεωρεία και πράξη(τ.1 ος ). Αθήνα: Καστανιώτης Ροντάρι, Τζ. (1985). Γραµµατική της φαντασίας, Αθήνα: Τεκµήριο Σβορώνου, Ε. «Το περιβάλλον στην ελληνική παιδική λογοτεχνία», ιαβάζω τ.462 Σεξτου, Π., (2007) Πρακτικές εφαρµογές θεάτρου στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, Αθήνα: Καστανιώτης Τσαµπούκου Σκαναβή, Κ.(2004),Περιβάλλον και Επικοινωνία. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο Τσαµπούκου Σκαναβή, Κ.(2004),Περιβάλλον και κοινωνία, Αθήνα: Καλειδοσκόπιο, Τσιλιµένη Τ.(2003), Οι µικρές ιστορίες κατά την εικοσαετία , Αθήνα:Καστανιώτης. Τσίτσλσπεργκερ Χ.(1994)Τα παιδιά παίζουν παραµύθια, Αθήνα: Πατάκης Φλογαίτη, Ε.(2006).Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Χατζηγεωργίου, Γ., (2002) «Αφήγηση και µάθηση:θεωρητική θεµελίωση και πρακτικές ιδέες» στο Καίλα Μ., Καλάβασης Φ.,Πολεµικός Ν., Μύθοι, µαθηµατικά, πολιτισµοί:αποσιωπηµένες σχέσεις στην Εκπαίδευση, Αθήνα:Ατραπός,

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Θάλεια Καλαµπαλίκη Νηπιαγωγός - Φιλόλογος Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ 9 ΟΥ KAI 22 ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν: 9 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης 22 ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΙΑ ηµοτικό Σχολείο Πάφου Συντονιστική Οµάδα 1. Τώνια Ιωαννίδου (Συντονίστρια) 2. Μιχαλίνα Κωνσταντινίδου 3. Κάκια Ανδρονίκου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Συντονιστική Ομάδα Μαρία Χαϊλή Λουίζα Μαππούρα Χρύσω Σιεηττάνη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Προτεραιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2 ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1 ο Κλασικό Αριθμός νηπίων προνηπίων: 13 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Το σποράκι πηγή Ζωής «Σποράκι εδώ - σποράκι εκεί χτίζεται μια νέα ζωή» Υπεύθυνη Νηπιαγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 11

Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 11 Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ 11 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Παιδική λογοτεχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε.

Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. Ο όρος Π.Ε. στην Ελλάδα άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1976 και έπειτα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν, η ανάπτυξη της Π.Ε. στην Ελλάδα σχετίζεται καθαρά με τις δραστηριότητες διεθνών οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΠΩ,ΠΩ, ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΕΣ!!!!» Υπεύθυνες Προγράμματος: Κιοσκερίδου Αικατερίνη Σχολική Νοσηλεύτρια. Παπαγερίδου Φωτεινή Κοινωνική Λειτουργός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ: Διαφυλικές

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου

Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ. 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ 5ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δημοτικού και του Γυμνασίου Oκτώβριος 2015-Μάιος 2016 Αποστολή: Γνωρίζω την αγαπημένη συγγραφέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΘΕΜΑ: «Οι φίλοι μας, τα σκουπίδια» ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009-2010 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ Η φύση και ο άνθρωπος. Οι φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας

Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η καλλιέργεια της κριτικής ανάγνωσης µέσα από το µάθηµα της λογοτεχνίας Η εµπειρία της χρήσης των «Αναγνωστικών Ηµερολογίων» στην Α Γυµνασίου της Βάλιας Λουτριανάκη Η χρήση αναγνωστικών ηµερολογίων (reading

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Νηπιαγωγείου είναι και η ανάπτυξη του προφορικού και

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ» «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συμμετέχει για 4 η συνεχή χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία για παιδιά που φέτος οργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο θαυμαστός κόσμος της ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ, Ε και ΣΤ Δημοτικού Νοέμβριος 2011-Μάιος 2012 Υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μαραθώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ο/Η κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει το προτεινόµενο πρόγραµµα, ή να το διαµορφώσει ανάλογα µε το πώς επιθυµεί και ταιριάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ νηπιαγωγοί: Αγγελική Ντέρτη Γιώτα Σταυροπούλου Αριθμός νηπίων: 17 Το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και οφείλουμε να το προστατέψουμε. Στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ δανεισμός βιβλίων βιβλιοπαρουσιάσεις δραματοποιήσεις παιγνιώδεις δράσεις δραματοποιήσεο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ενασχόληση με το βιβλίο όχι σαν γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών»

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» «Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» Της Καρύδα Πασχαλιάς, ΠΕ02, υπεύθυνης της Σχολ. Βιβλιοθήκης του 3 ου Γ/σίου Σταυρούπολης. (Εισήγηση στην ενημερωτική συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΤΑΝΙΑ. Νηπ\γείο Κοκκίμη Χάμι- Κλασικό Τμήμα Σχολικό έτος: 2009-2010

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΤΑΝΙΑ. Νηπ\γείο Κοκκίμη Χάμι- Κλασικό Τμήμα Σχολικό έτος: 2009-2010 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΛΗΜΝΙΟΥ ΤΑΝΙΑ Νηπ\γείο Κοκκίμη Χάμι- Κλασικό Τμήμα Σχολικό έτος: 2009-2010 Επιλέξαμε ν ασχοληθούμε με τα Παραμύθια, καθώς είναι πάντα ευχάριστα στα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα οφέλη τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 20:00-22:45 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2007 2008 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 19-09-2007 Συγκέντρωση γονέων με την παιδοψυχολόγο του σταθμού. Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τίτλος προγράμματος: «Ταξίδι στην Παραμυθοχώρα» Τάξη: Α Εκπαιδευτικός: Βασιλική Αντωνογιάννη Σχολικό έτος: 2013-14 Σύνολο μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Φωτεινή Κωστή Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή Παιχνίδια «Μαντεύω» Η δασκάλα ή ένα παιδί περιγράφει με 1-2 προτάσεις το αντικείμενο της κρυμμένης εικόνας ή ένα πρόσωπο και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007

Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 Οι δραστηριότητες του σταθμού μας κατά το Σχολικό Έτος 2006-2007 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 27/09/2006 Επίσκεψη των γονέων των παιδιών του νηπιαγωγείου στο σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού www.polarisekdoseis.gr Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ

Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Τα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Συντονισμός χεριού-ματιού Βοηθούν στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Παίζω με τους κύβους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Υπεύθυνη προγράμματος : Μπλούχου Στεφανία ΠΕ 70 Τάξη υλοποίησης : Α Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~300 γονείίςς = 600 παιιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ»

ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΕΝΕΩΝ ΜΕΣΩ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» Αθανασία Σκουρτανιώτη, Φιλόλογος- Νηπιαγωγός, Δήμος Καλλιθέας Στρατής Χατζηχαραλάμπους, Κοινωνιολόγος-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ενότητα 4: Επέτειος Πολυτεχνείου Νηπιαγωγείο Αν. Καθηγήτρια: Ι. Βαμβακίδου e-mail: ibambak@uowm.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ. Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσµο του βιβλίου..

ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ. Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσµο του βιβλίου.. ΛEΣXEΣ ANAΓNΩΣHΣ ΠAI IΩN KAI EΦHBΩN Ανακαλύψτε τον συναρπαστικό κόσµο του βιβλίου.. ηµιούργησε κι εσύ µια λέσχη ανάγνωσης! Σε µια λέσχη ανάγνωσης τα παιδιά συναντιούνται µε σκοπό να γνωρίσουν τα βιβλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987

ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, τηλ. 2103243987 Εκπαιδευτικά προγράμματα μουσειακής αγωγής για σχολικές ομάδες Σχολικό έτος 2015 2016 Οι εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου

3os. ι λ α ν α γ ν ω σ Φ. ί α. «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014. του δημοτικού σχολείου 3os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού σχολείου Οκτώβριος 2013-Μάιος 2014 ι λ α ν α γ ν ω σ Φ ί α «Μαθαίνω την ιστορία το περιβάλλον τον άνθρωπο» Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ Α) Γενικά Στοιχεία 1) άσκαλοι (ες): Ένας δάσκαλος από κάθε σχολείο 2) Τόπος, χρόνος, αριθµός µαθητών Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη Αριθµός Μαθητών 12 ο.σ. Αλεξανδρούπολης 08-06-09

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση

Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση Μετά από μία δεκαπενταετία υλοποίησης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Λέσβου: Συνθετική ανασκόπηση Βασιλική Βασίλαρου 1, Μαρία Τζουρά 2, Μαρία Καμμένου 3 1 Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

«ηµοτικές Βιβλιοθήκες Παιδικά Τµήµατα» Μαρία Ααρών, Βιβλιοθηκονόµος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ήµου Αγ. Παρασκευής

«ηµοτικές Βιβλιοθήκες Παιδικά Τµήµατα» Μαρία Ααρών, Βιβλιοθηκονόµος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ήµου Αγ. Παρασκευής «ηµοτικές Βιβλιοθήκες Παιδικά Τµήµατα» Μαρία Ααρών, Βιβλιοθηκονόµος, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ήµου Αγ. Παρασκευής Αν οι δηµοτικές βιβλιοθήκες είναι πυρήνας πολιτισµού και εκπαίδευσης για µια πόλη, τα παιδικά

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της».

Το θέμα με το οποίο επιλέξαμε να ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά είναι: «Ενέργεια Τρόποι εξοικονόμησής της». Το σχολείο μας συνεχίζει φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Οικολoγικά Σχολεία, το οποίο προσφέρει στους μαθητές μια νέα εμπειρία. Το

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση προγράμματος

Παρουσίαση προγράμματος Παρουσίαση προγράμματος Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Εκπαιδεύτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα

Π α ι χ ν ι δ ο κ α µ ώ µ α τ α εργαστήρι παιχνιδιού ερβενίων 43, 106 81 Αθήνα τηλ.: 210-8259.289 www.paixnidokamomata. ερβενίων 43, Αθήνα Εκπαιδευτική εµψύχωση βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς ιοργάνωση: Παιχνιδοκαµώµατα για µικρούς & µεγάλους ερβενίων 43, Αθήνα 02-03 09-10 16-17 & 23-24 Νοεµβρίου 2013 ηλώσεις συµµετοχής: έως 29-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί. για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανώνουν Πανελλήνιους Μαθητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ» Ειρήνη Ντόνα 1, ηµήτρης Τσακστάρας 2 1 Υπεύθυνη ΚΠΕ Γρεβενών, 2 Αν. Υπευθύνου ΚΠΕ Γρεβενών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων

Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Ολοκληρώθηκε η καλοκαιρινή εκστρατεία «Διαδρομές με πυξίδα τη Βιβλιοθήκη» με 43 δράσεις στις παιδικές εφηβικές βιβλιοθήκες του Δήμου Χανίων Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας

Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Με ποιούς τρόπους μπορεί να αξιοποιηθεί η τέχνη ως μέσο διδασκαλίας της Ευρωπαϊκής Ιστορίας Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) Δράσης KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Το Πνεύμα των Χριστουγέννων στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Το Πνεύμα των Χριστουγέννων στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Το Πνεύμα των Χριστουγέννων στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου Αφηγηματικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων, με θέματα εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει:

Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: ήµος Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη Πρόγραµµα εορταστικών εκδηλώσεων Αναλυτικά το πρόγραµµα των εκδηλώσεων στις βιβλιοθήκης περιλαµβάνει: Βιβλιοθήκη Νίκαιας (Αρκαδίου 23) Σάββατο 7/12/2013, ώρα 10:00 13:00 «Στολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού

4os. σι λ α ν α γ ν ω Φ. ί α. «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015. της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού 4os ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΑΝΆΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ Δημοτικού Οκτώβριος 2014-Μάιος 2015 σι λ α ν α γ ν ω Φ ί α «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε!» Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα