ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ ΗΜ Α ΓΕΩ ΛΟ ΓΙΚ Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΑΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Εκδότης Καθηγητής Μιχ. Δ. Δερμιτζάκης ΑΘΗΝΑ 1991

2 Σεμινάριο Γευλογ i ας Ιζηματογενών και Ενεργειακών Πρώτων Υλών 1990 σελ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟ ** απο την X. NTPINJA* 1- ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον Ανώτερο Καινοζωικό, η τεκτονική ανάπτυξη της περιοχής του Αιγαίου επηρρεάζεται από την σύγκρουση της Αφρικανικής και Ευρασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Η σύγκλιση και αλληλεπίδραση αυτών των πλακών έχει σαν αποτέλεσμα την έντονη σεισμικότητα και την ποικίλη παραμόρφωση σε διάφορες περιοχές της Ανατολικής Μεσογε ίου. Αρχικά, η προς βορράν κίνηση των δύο πλακών οδήγησε στην αύξηση του πάχους του φλοιού της Ανατολικής Τουρκίας. Αυτή η διαδικασία επέφερε την προς δυσμάς κίνηση, από δυνάμεις Βαρύτητας, ηπειρωτικού υλικού, μακριά από την ζώνη σύγκρουσης κι είχε σαν αποτέλεσμα την στροφή του μπλόκ της Ανατολίας, με φορά αντίθετη από την φορά των δεικτών του ρολογιού (Rotstein, 1904). Το νότιο άκρο του μπλόκ της Ανατολίας αποτελείται από μια ενδιαμέσου βάθους σεισμική ζώνη με επικρατούσες επωθήσεις οι οποίες δείχνουν ότι το μπλόκ "καβάλησε" τουλάχιστον τοπικά τον θαλάσσιο πυθμένα της Αν. Μεσογείου (Jackson and Mckenzie, 1984a). Επιπλέον, έχει υπολογιστεί ότι ο ρυθμός των επωθήσεων που συμβαίνουν στο Ελληνικό όριο σύμπτωσης των δύο πλακών (2-4 cm/y, Le Pichon and Angelier, 1979; 1981), είναι πολύ μεγαλύτερος από *Hariklia Drinia.Dept. of Hist.Geol. and Paleontology of Athens Univers ity. **"The Geodynamic regime of Eastern Mediterranean during the Cenozoic".

3 τ-ν πρός δυσμάς κίνηση του μπλόκ της Ανατολίας. Εξάλλου, καθώς δτν υπάρχει τεκτονικό όριο μεταξύ του μπλόκ της Αν. Ανατολίας και τ^ς πλάκας του Αιγαίου, η εσωτερική παραμόρφωση εξαπλώνεται γίήγορα προς τα δυτικά και επικρατεί εφελκυσμός με διεύθυνση Β-Ν κ<:ι σχηματισμός τάφρων (Σχ. 1), (Mckenzie, 1972; 1978a; Le Pichon and Angelier, 1979; Angelier et al., 1981). Η περιοχή του Αιγαίου οριοθετείται νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά με την Ελληνική Τάφρο (Hellenic Trench). Η Ε.ληνική Τάφρος αποτελεί το όριο μεταξύ ενός εφελκυστικού καθεστώτος στην ηπειρωτική πλάκα του Αιγαίου κι ενός καθεστώτος συμπίεσης στην Μεσόγειο (Huchon et al., 1982). Αποτελεί ένα νησιωτικό τόξο το οποίο έχει άμεση σχέση με την υποβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω απο την Ευρασιατική. Δύο κύρια επεισόδια χαρακτηρίζουν την εξέλιξη αυτής της π :ριοχής: α) η δραστηριοποίηση του περιθωρίου κατά το Αν. Μ ε ι ό κ α ι ν ο και 0) η προοδευτική Σύγκρουση η οποία άρχισε στο Πλειόκαινο ('lascle et al., 1986). Η Ελληνική Τάφρος είναι ένα σύμπλεγμα τοπογραφικών βαθών που ε-απλώνονται πάνω σ ένα μήκος 1000 km στο όριο της πλάκας του Αιγαίου το οποίο ορίζεται στην ισοβαθή των 2000 m (Angelier, 1979; Le Pichon and Angelier, 1981). Χαρακτηρίζεται απο το v'jviώδες σχήμα της και μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα (Σχ. 2) : α) Το δυτικό τμήμα το οποίο ονομάζεται κλάδος του Ιονίου κι έχει διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και αποτελείται απο το βοριοδυτικό τμήμα του I αταπάν (το οποίο είναι το βαθύτερο) και απο το νοτιότερο τμήμα το Γότρυς, το οποίο χωρίζεται απο το προηγούμενο με μικρές τάφρους. β ) Το ανατολικό τμήμα το οποίο ονομάζεται κλάδος του /εβαντινού και το οποίο αποτελείται απο ένα σύμπλεγμα παράλληλων "άφρων: την τάφρο του Πλινίου, που περίπου ακολουθεί το όριο της τ.λάκας του Αιγαίου και την τάφρο του Στράβωνα που είναι παράλληλη στην πρώτη (Huchon et a l., 1982). Η δομή του συστήματος της Ελληνικής Τάφρου εξαρτάται απο την κινηματική της υποβύθισης. Η αρχική θραύση φαίνεται να συνέβει ιάλλον κάθετα στην κύρια τάση συμπίεσης στο δυτικό τμήμα ή κ α τ ά 2

4 34i M editerranean Ridge n Levantine basin x r jl cujouvci.i-l Vk O M a s c 1e 1981). F) ληνικοΰ τό?ου (J o ngsma and 4

5 50 μήκος μιας διεύθυνσης που σχηματίζει γωνία 35 με αυτήν στο ανατολικό τμήμα. Οι ανατολικές τάφροι αναδιοργανώνονται σε μια σειρά "σκαλωτών" (en echellon) τάφρων. 2.ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΛΕΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Το Ελληνικό περιθώριο αποτελείται απο μια σειρά Βαθιών τάφρων και ράχεων που έχουν ερμηνευτεί σαν την μορφολογική έκφραση των αλληλεπιδρόντων κινήσεων μεταξύ της εφελκιζόμενης ηπειρωτικής πλάκας του Αιγαίου και του περιθωρίου της Αφρικανικής πλάκας (Mckenzie, 1972; 1978; Dewey and Sengor, 1979; Le Pichon and Angelier, 1979). Κινηματική ανάλυση της σημερινής σχετικής κινήσης των δύο πλακών προβλέπουν συμπιεστική τάση κάθετη στον Ιόνιο κλάδο της Ελληνικής Τάφρου και κινήσεις μετασχηματισμού στον κλάδο του Λεβαντινού (Le Pichon et al., 1979). Τέσσερα κύρια νησιά περιλαμβάνονται στο Ανατολικό Ελληνικό περιθώριο: Κρήτη, Κάσσος, Κάρπαθος και Ρόδος. Αυτά τα νησιά αποτελούνται απο μια ακολουθία Νεογενών ιζημάτων τα οποία έχουν αποτεθεί σε ασυμφωνία με τα αλπικά πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα τα οποία αποτέθηκαν στα νησ ι ά κατά τον Μεσοζωικό και Κ α τ. Καινοζωικό συνδέονται με τ η ν Αλπική εξέλιξη (Aubouin et al., 1976). Αργότερα, στο Αν. Μειόκαινο, η περιοχή του Αιγαίου υποτάχτηκε στην "νεοτεκτόνικη" εξέλιξη που είναι άμεσα συνδεμένη με την Ελληνική υποβύθιση. Ενα εφελκυστικό καθεστώς επικρατεί απο το Αν. Μειόκαινο, το οποίο διακόπτεται απο σύντομες φάσεις συμπίεσης κατά το Κατ. Πλειόκαινο και πιθανότερα κατά το Ολόκαινο (Mascle et al., 1986). Εχει αποδειχθε ί ότι οι δομές συμπίεσης επηρρεάζουν το ιζηματογενές κάλυμα του εξωτερικού τοιχώματος και της Τάφρου του Ελληνικού Τόξου, ενώ εφελκυστικές τεκτονικές κινήσεις κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο εσωτερικό τοίχωμα. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι το περισσότερο μέρος του πάνω τμήματος του ς

6 51 ιζηματογενούς καλύματος δεν έχει υποβυθιατεί αλλά μάλλον έχει στοιβαχτεί μπροστά στην τάφρο και σχηματίζει την Μεσόγειο Ράχη (Mediterranean Ridge, Huchon et al., 1982). 3.ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓIΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ Το Ανατολικό Ελληνικό περιθώριο χωρίζεται σε τρία κύρια τμήματα (Masele et a 1.,1986): 1. Το ηπειρωτικό περιθώριο με τις γειτονικές τάφρους, νοτιοανατολικά της Κρήτης. 2. Το ηπειρωτικό περιθώριο με την τάφρο απο την Κάσσο μέχρι το νότιο τμήμα της Ρόδου. 3. Το ηπειρωτικό περιθώριο με την τάφρο που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ρόδου Το ηπείροτικό περί θώρι ρ με tic: γειτονικές τάφρους«v o n οανατολικά της Κρήτης. α) Το ηπειρατικό περιβώριρ: Αυτό χωρίζεται: ι) 2*'ί α opr ι του νοτιοτυρου ιμημαιος της Καουου, ii) Στην κατωφέρεια της νοτιοανατολικής Κρήτης και iii) Σε μια περιοχή με έντονο ανάγλυφο η οποία απλώνεται ακριβώς βόρεια απο την τάφρο του Πλινίου. β) Η τάφρρς του Πλινίου Η τάφρος του Πλινίου αρχίζει νοτιοανατολικά της Γάβδου και τελειώνει σε μια περιοχή με πολύπλοκο θετικό ανάγλυφο, η οποία ονομάζεται Υψωμα της Καρπάθου (Mascle et al., 1986). Η μέση διεύθυνση της τάφρου του Πλινίου είναι Β65 Α, το σχήμα της είναι πολύπλοκο με τρία κύρια τμήματα μέσα στα οποία υπάρχουν "σκαλωτές" τάφροι με διεύθυνση Β40 Α (Le Pichon et al., 1979a). Η τάφρος είναι στενή και έχει μικρό ιζηματογενές κάλυμα

7 52 (Nesteroff et al., 1977; Jongsma, 1977; Leite, 1980; Mascle et al., 1982). Η τάφρος του Πλινίου υποδιαιρείται σε τρείς λεκάνες: το δυτικό της άκρο συνδέει τον κλάδο του Ιονίου με μια στενή κατάπτωση σχήματος V η οποία είναι σφηνωμένη μεταξύ της απότομης ηπειρωτικής κατωφέρειας και της πολύπλοκης εξωτερικής κατωφέρειας. Το κεντρικό τμήμα το οποίο είναι και το μεγαλύτερο τμήμα της τάφρου, περιέχει m Πλειστοκαινικά ιζήματα. Τέλος, το ανατολικό τμήμα αποτελείται απο μια σειρά εναλλασόμενων στενών και φαρδιών καταπτώσεων (Le Pichon et al., 1979a), οι οποίες δίνουν σ' αυτό το τμήμα μια "σκαλωτή" μορφή. Ηπειρωτικός φλοιός, ο οποίος τοπικά εμφανίζεται κατά μήκος των απότομων τοιχωμάτων της τάφρου, αποτελεί το υπόβαθρο των ιζημάτων του Αν. Καινοζωικού. Παραμόρφωση λαμβάνει χώρα μέσα στο ηπειρωτικό περιθώριο του Αιγαίου, το οποίο δείχνει ότι παλαιότερη ή σημερινή υποβύθιση κατά μήκος της τάφρου είναι απίθανη. Παραμόρφωση απο περ ιστροφή λαμβάνε ι χώρα κατά: μήκσς- κανόνι κών λ ιστρ ικών ρηγμάτων (Peters and Huson, 1985). Η τάφρος του Πλινίου αποτελεί μια λεκάνη με ιζήματα πάχους 100 m, μάλλον του Τεταρτογενούς (Leite, 1980;). Το εσωτερικό τοίχωμα της τάφρου του Πλινίου είναι πολύ απότομο στο δυτικό του τμήμα (29 ) και γίνεται λιγότερο απότομο ανατολικά (7*=*), ενώ το εξωτερικό τοίχωμα σχηματίζει το βόρειο άκρο της πλάι φόρμας 'tau Ariane κι ^χο ι κλίση προς τον πυθμένα της τάφρου (Peters and Huson, 1985). Πέρα απο το γεωγραφικό μήκος 26~40Α, η τάφρος του Πλινίου σταδιακά αντικαθίσταται απο μια ρηχή λεκάνη όπου πρόσφατα ιζήματα έχουν αποτεθεί (Jongsma, 1977). Αυτή η λεκάνη μοιάζει με μια τάφρο η οποία σε ορισμένα σημεία κλίνει προς βορράν και σε άλλα προς νότον. Η σταδιακή εξαφάνιση της τάφρου γίνεται παράλληλα με την αύξηση της δομικής πολυπλοκότητας της μορφολογίας του περιθωρίου νοτιοανατολικά της Κρήτης (Leite and Mascle, 1982). Οι Jongsma (1977), και Le Pichon and Angelier (1979), υποστηρίζουν ότι η τάφρος του Πλινίου είναι μια ενεργά υποβυθιζόμενη τάφρος στο δυτικό της τμήμα, εν αντί θέσει με την τάφρο του Στράβωνα που είναι ενεργή στο ανατολικό της τμήμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν

8 ενδείξεις για παραμόρφωση μέσα στο εσωτερικό τοίχωμα της ανατολικής τάφρου του Πλινίου. Υ * Η τάιρρρς του ΣτράΒονα Η τάφρος του Στράβωνα αρχίζει νότια από το ανατολικό άκρο της Κρήτης και συναντάει το νότιο περιθώριο της Αβυσσικής πεδιάδας της Ρόδου, η οποία αποτελεί μια μεγάλη λεκάνη μεταξύ της Ρόδου και της Τουρκίας και ανατολικά του Υψώματος της Καρπάθου. Η τάφρος του Στράβωνα αρχίζει σαν μια μικρή σχισμή στον θαλάσσιο πυθμένα και από εκεί εξαπλώνεται προς τα βοριοανατολικά για να συναντήσει δύο υποθαλάσσια υψώματα, τα Υψώματα του Στράβωνα. Η κατά μέσο όρο διεύθυνστί της τάφρου είναι Β 5 5 Α. Σε σεισμικά προφίλ, η τάφρος του Στράβωνα φαίνεται να αποτελείται απο σχετικά ρηχές, σχήματος V, "σκαλωτές καταβυθίσεις, νότια απο τα υποθαλάσσια υψώματα του Στράβωνα. Το δυτικό της τμήμα δεν είναι πολύ καλά αναπτυγμένο και δεν συνδέεται άμεσα με την τάφρο του Πλινίου. Είναι γενικά ρπχή (βάθος 3000 m ), με μικρό ιζηματογενές κάλυμα (Nesteroff et al., 1979; Jongsma, 1977; Mascle et al., 1982). Τα ίδια σεισμικά προφίλ έδειξαν μια δομή "τάφρος-κέρας" με κανονικά ρήγματα τα οποία φαίνεται να έχουν ενεργοποιηθεί μετά το Μεσσήνιο, καθώς επίσης και με λίγα ιζήματα μέσα στις τάφρους. Η τάφρος του Στράβωνα χαρακτηρίζεται απο ασυνεχείς, πολύ τεκτονισμένες ιζηματογενείς λεκάνες, τοξωτά εξογκώματα διαπυρικής προέλευσης και συγκεντρώσεις ηπειρωτικών πετρωμάτων. Τα ιζήματα που έχουν παρατηρηθεί μέσα στη ν τάφρο έχουν πάχος πε ρ ί π ο υ 300m. Αυτά τα ιζήματα, εκτός του ότι έχουν παραμορφωθεί απο τεκτονικές κινήσεις, έχουν πολύπλοκη γεωμετρία εξαιτίας συνιζηματογενών ρηγματώσεων και διολισθήσεων απο τα απότομα τοιχώματα (Peters and Huson, 1985). Γεωτρήσεις στη βάση της εσωτερικής κατωφέρειας της τάφρου του Στράβωνα, απεκάλυψαν μια ατελή στρωματογραφική ακολουθία η οποία αποτελείται απο Ανωμειοκαινικές δολομιτικές μάργες ανακατεμένες με τεκτονισμένα κροκαλοπαγή του Μεσσηνίου και μεσομειοκαινικούς ιλυόλιθους. Σεισμικά α ρ χ ε ί α τα οποία αφορούν τα ιζήματα της a ί 1

9 54 τάφρου και της εσωτερικής κατωφέρειας, δείχνουν ποικιλία στα πάχη των Πλειοκαινικών-Τεταρτογενών ιζημάτων, τα οποία συχνά είναι παραμορφωμένα και καλύπτουν σεισμικώς αδιαφανή στρώματα απο τα οποία διάφοροι διάπυροι προέρχονται (Le Pichon et al., 1980; Ryan et a l., 1973). Είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνευτεί η τάφρος του Στράβωνα σαν μια δομή καθαρά συμπίεσης ή μετασχηματισμού. Η νότια κατωφέρεια του Υψώματος της Καρπάθου και η λεκάνη της Ρόδου (Ανατολικά της τάφρου του Στράβωνα) διαφέρουν κατά πολύ απο την εσωτερική κατωφέρεια της τάφρου του Στράβωνα, στο ότι η πρώτη δεν είναι τόσο απότομη και στο ότι καλύπτει μια παχιά σειρά Πλειο-Τεταρτογενούς καλύματος. Το μεγάλο πάχος των μη διαταραγμένων ιζημάτων αποκλείει σχετική τεκτονική ενέργεια κατά μήκος αυτής της κατωφέρειας. Τα Πλειο-Τεταρτογενή ιζήματα σχηματίζουν μια σφήνα της οποίας τα βαθύτερα σημεία κλίνουν προς βορράν. Αυτή η σφήνα συνεχίζει μέχρι τις πλευρές της Μεσογείου Ράχης η οποία στο σημείο επαφής είναι πολύ διατ α ρ α γ μ έ ν η. 3.2.Το ππειροτικό περιθώριο με την το νότιο τμήμα m e Ρόδου τάφρο απο την Κάσσο μέχρι Σ αυτήν την περιοχή παρατηρείται μια μεγάλη αντίθεση μεταξύ ενός ανώτερου περιθωρίου το οποίο αντιπροσωπεύεται απο απότομες κατωφέρειες και ενός μάλλον ομαλού, κατώτερου περιθωρίου το οποίο "βλέπει" σε μια, όχι και τόσο ξεκάθαρη, καταβύθιση, την ανατολική τάφρο του Στράβωνα. Νότια των δύο νήσων (Κάσσος-Ρόδος), η κατωφέρεια είναι έντονα θραυσματοποιημένη απο κυρίως Β-Ν ή Β30 Α κερατοειδείς δομές. Δύο συμπαγείς μάζες οι οποίες προέρχονται απο το υπόβαθρο (με διευθύνσεις Β-Ν, νότια της Καρπάθου και ΒΑ-ΝΔ, νότια της Ρόδου) αναπτύχθηκαν κατά μήκος του μεσαίου τμήματος του περιθωρίου και απο το Αν. Μειόκαινο, αποτέλεσαν ιζηματογενή φράγματα (Mascle et al., 1986). Ενα κάλυμα με Πλειο-Τεταρτογενή πελαγικά ιζήματα βρέθηκε στις τοπογραφικά ψηλά περιοχές του περιθωρίου, νότια της Καρπάθου. Αντίθετα, η κατωφέρεια κοντά στην Ρόδο, χαρακτηρίζεται απο ένα πιο παχύ κάλυμα ιζημάτων ίδιας ηλικίας. Αυτά τα ιζήματα, μαζί με

10 το υπόβαθρο, το οποίο αποτελείται απο Προ-Νεογενή αλπικά πετρώματα έχουν μετατοπισθεί εξαιτίας κανονικών ρηγμάτων (Jongsma, 1977; Nesteroff et al., 1977; Leite, 1980). Κοντά στην Κάσσο και στην Κάρπαθο, το περιθώριο διαταράσεται απο ρήγματα τα οποία θρυματίζουν τις προυπάρχουσες Μειοκαινικές λεκάνες. 0 επικρατών Πλειο-Τεταρτογενής τεκτονισμός (που έχει oocv αποτέλεσμα τον σχηματισμό περιοχών υποβύθισης και ανύψωσης) άμεσα συσχετίζεται με ένα πιο ώριμο στάδιο σύγκλισης μεταξύ των λεκανών του Λεβαντινού και του Ελληνικού ορίου. Οπως και στην Κρήτη, το άκρο του περιθωρίου φαίνεται να θρυμματίζεται απο το βόρειο άκρο της Μεσόγειας Ράχης. 3,3. Το ηπειροτικά πξριθώρι ο με την τάφρο που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ρόδου Το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής είναι η παρουσία μιας βαθιάς τάφρου, της τάφρου της Ρόδου, η οποία κείτεται στο ανατολικό άκρο της Ελληνικής Τάφρου. g ) Το ηπειροτικό περιθώριο Το ανώτερο ηπειρωτικό περιθώριο της Ρόδου χωρίζεται σε δύο τμήματα: -στο βορειοανατολικό, όπου υπάρχει μια κατωφέρεια τμηρατ,ισμένη σε λεπτά μέρη με πυκνά ρήγυατα που έχουν διεύθυνση ΑΒΑ-ΔΝΔ. -στο νοτιοδυτικό, όπου υπάρχει ένα σύγχρονο ιζηΐιατογενές κάλυμα το οποίο καλύπτει μια πολύπλοκη βαθιά δομή. Οι επιφανειακές παραμορφώσεις που παρατηρούνται σε αυτή την περιοχή, αποκαλύπτουν ανάλογους βαθείς μηχανισμούς, όπως είναι π.χ. ο καταθρυμματισμός της Μεσόγειας Ράχης στο περιθώριο της Ρόδου, ο οποίος σχετίζεται με βαθιές τεκτονικές κινήσεις. β) Η τάφρος της Ρόδου 10

11 56 Αυτή είναι m a βαθιά τάφρος (4000 m), η οποία εκτείνεται μεταξύ της Ρόδου και της ΝΔ Τουρκίας και η οποία μπορεί να μελετηθεί μόνο με την βοήθεια παλαιότερων profiles που δείχνουν μια παχιά Πλειο-Τεταρτογενή ακολουθία (1 km), η οποία καλύπτει διαταραγμένες ακουστικές σειρές, με μια διεύθυνση Α-Δ και Β Α - Ν Δ. Η τάφρος της Ρόδου αντιπροσωπεύει τα απομεινάρια μιας προηγούμενης (Ανωμειοκαινικής) τάφρου (η οποία μπορεί να συσχετιστεί με την τεκτονική εξέλιξη της νότιας Τουρκίας), η οποία παρέμεινε στη θέση της κατά την διάρκεια του Αν. Μειοκαίνου, όταν προοδευτικές αλλαγές θέσεων προς νότον συνέβησαν εξαιτίας της σύγκλισης των πλακών. 4. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΡΑΧΗ Το παχύ ιζηματογενές κάλυμα της προς βορράν υποβυθιζόμενης Αφρικανικής πλάκας έχει πολλές επιπτώσεις στην γεωδυναμική εξέλιξη της Ανατολικής Μεσογείου. Το λεπτό ηπειρωτικό περιθώριο το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλάκες, την Αφρικανική και την Ευρασιατική, μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια σφήνα φλοιού στην ζώνη παραμόρφωσης, η οποία βρίσκεται στο όριο σύγκλισης των δύο πλακών, η οποία οδηγεί στη δημιουργία ενος πρίσματος τεκτονισμένων ιζημάτων που συνεχώς αυξάνονται. Αυτό το πρίσμα αποτελεί την Μεσόγειο Ράχη (Σχ. 3). Η Μεσόγειος Ράχη είναι ένα υποθαλάσσιο ύβωμα μήκους 1300 km, το οποίο κείτεται εξωτερικά του Ελληνικού νησιωτικού τόξου. Χαρακτηρίζεται απο ομοκεντρικές τεκτονικές τάσεις, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την παραμόρφωση των ιζημάτων της Ράχης, τα οποία υπόκεινται σε ενεργό τεκτονισμό συμπίεσης (Rabinowitz and Ryan, 1970). Η Μεσόγειος Ράχη καλύπτεται απο ένα λεπτό στρώμα καλά στρωματοποιημένων ιζημάτων τα οποία αποτελούνται απο Πλειοκαινικές και Τεταρτογενής, πελαγικές έως ημιπελαγικές αποθέσεις (Leite and Mascle, 1982). Αυτά τα ιζήματα έχουν αποτεθεί πάνω σε μια ακολουθία η οποία αντιπροσωπεύει την κορυφή εβαποριτικών στρωμάτων του Μεσσηνίου. Τοπικά, υπάρχουν Τριτογενή

12 ο 300 km ΣΧ. Κάθετη τομή στην νότια περιοχή του Αιγαίου η οποία απεικονίζει την υποβύθιση της ωκεανικής η λεπτής ηπειρωτικής Αφρικάνικής λιθόσφαιρας κάτω απο τον εφελκυζόμενο ηπειρωτικό φλοιό του Αιγαίου σ χ η ματισμό της Μεσόγειας Ράχης.

13 58 ή ακόμα και Μεσοζωικά στρώματα (Finetti, 1976). Η εμφάνιση της Μεσογείου Ράχης χρονολογείται κατά το Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο, συγχρόνως με την έναρξη της νεοτεκτονικής εξέλιξης, περιμετρικά του Ελληνικού Τόξου. Είναι φανερό ότι η δομική εξέλιξη της Ράχης σχετίζεται άμεσα με την γεωδυναμική εξέλιξη της ζώνης σύγκλισης των δύο πλακών. Οι Ryan et al., (1982) και Le Pichon et al., (19826) υποστηρίζουν ότι η Μεσόγειος Ράχη προέρχεται από το ακτινωτό ξύσιμο" του πάνω μέρους του ιζηματογενούς καλύματος (3-4 km Μεσοζωικά-Τριτογενή ιζήματα) της Αφρικανικής λι8οσφαιρικής πλάκας απο μια σφήνα λεπτού ηπειρωτικού φλοιού που προέρχεται απο την εφελκυζόμενη λιθοσφαιρική πλάκα του Αιγαίου. 5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Σύμφωνα με τους Mascle et al., (1986), το σενάριο για την εξέλιξη του Ελληνικού περιθωρίου έχει ως εξής (Σχ.4): 1.Μέσο-Ανώτερο Μειόκαινο Αρχίζει η υποβύθιση (Σερραβάλλιο;). Μια ωκεανική λεκάνη η ο τ ; ο { *χ R ", * σ κ r τ < τ ί ρ ν ν - " w ί ο ι,-τ-ι' α \ /-r. ϊ ι ρ - r r r ^ ρ τ 1'* ' ' Ρ } } /,' ' ώ τ τ Τ! Γ> κ < τ t t "p c Ά ( θ θ ι αρχίζει να υποβυθίζεται μετά την ενεργοποίηση ενός παθητικού περιθωρίου. Η σχετική κίνηση μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής είναι Β-Ν και μετωπική κατά μήκος του ορίου του κλάδου του Λεβαντινού και πλάγια κατά μήκος του Ιονίου κλάδου. 2. Ανώτερο Μειόκαινο Εξαιτίας του εφελκυσμού του ηπειρωτικού φλοιού του Αιγαίου δημιουργείται άνοιγμα το οποίο προοδευτικά μεγαλώνει καθώς ακολουθεί τις κατά Β-Ν και ΒΒΑ-ΝΝΔ τάσεις. 3.Ανώτερο Μειόκαινο-Κατώτερο Πλειόκαινο

14 Ν MIDDLE-U P P E R MIOCENE S LATE MIOCENE LATE MIOCENE-EARLY PLIOCENE /i -η S + Ύ PLI O-QUATE RNA R Y Crete Med. Africa t -t- Ι Τ' +++) + + < ^4 ν -ν *+ I ΣΧ. 4 : Εξελικτικό μοντέλλο της Ελληνικής υποβύθισης απο το Ανώτερο Μειόκαινο (Mascle et al. 1986). 1. ηπειρωτικός φλοιός, 2. ωκεάνιος φλοιός, 3. ενδιάμεσος φλοιός, 4. ιζηματογενές κάλυμα, 5. ηφαίστεια στην περιοχή τ ο υ Α ι γ α ί ο υ. \ I ν

15 Η υποβύθιση της ωκεανικής λεκάνης στα όρια του κλάδου του Λεβαντίνου επιβραδύνει. Η Μεσόγειος Ράχη με τα ελαφρώς συμπιεσμένα ιζήματα της, αρχίζει να επωθείται και να σπάζει το αρχικά ενεργό περιθώριο. Σαν αποτέλεσμα, ο φλοιός της λεκάνης του Αεβαντινού σπάει με αποτέλεσμα την ανύψωση προς νότον της περιοχής της τάφρου του Στράβωνα. 4.Πλειόκαινο- Τεταρτογενές Καθώς προοδευτικά συνεχίζεται ο εφελκυσμός με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ της λεκάνης του Αιγαίου και καθώς επίσης η Μεσόγειος Ράχη κατατμηματίζει τον κλάδο του Αεβαντινού σε επιμέρους τάφρους, μια πλάγια προς τα αριστερά κίνηση δημιουργε ίται, κατά μήκος του νότιου περιθωρίου, με αποτέλεσμα η υποβύθιση να γίνεται κατά μήκος του παθητικού Ιονίου κλάδου.

16 61 Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ANGELIER, J., LYBERIS, N., LE PICHON, X., BARRIER, E., & P., HUCHON, (1982). The tectonic development of the Hellenic Arc and the Sea of Crete. A synthesis. In: X. Le Pichon, S.S. Augustithis & J. Mascle (Eds.), Geodynamics of the Hellenic Arc and Trench. Tectonophysics, 8 6, AUBOUIN, J., BONNEAU, M., & J., DAVIDSON, J., (1976b). C ontribution a la geologie de 1 'arc egeen: 1' ile de K arpathos. Bull.Soc. G e o l. France, 7, XVIII, DEWEY, J.F. & A. M., SENGOR, (1979). Aegean and surrounding regions complex multiplate and c o ntinuum tectonics in a c onvergent zone. Geo 1.S o c.a m.bui 1., 90, F I N E T T I, I., (1976). Mediterranean Ridge. A young submerged chain associated with the Hellenic Arc. Bui 1.Geol.T e o r.a p p I.. 19, HUCHON, P., LYBERIS, N., ANGELIER, J., LE PICHON, X. & V., RENARD, (1982). Tectonics of the Hellenic Trench: a synthesis r r:cd.b~ rrn nnr* observations. Tectonoohysi cs, 8 6, JACKSON, J. & D.P. MCKENZIE, (1984a). Active tectonics of the Alpine Himalayan belt between western Turkey and Pakistan. G e o p h y s.j.r.astrpn.soc., 77, JONGSMA, D., (1977). Bathymetry and shallow structure of the Pliny and Strabo trenches, south of the Hellenic Arc. Geol.Soc.Am.Bull., 88, LEITE, 0., (1980). La marge continentale sud-cretoise: Geologie et structure. Thesis, Universite Pierre et Marie Curie, Paris, 145 pp. U

17 MCKENZIE, D.P., (1978a). Active tectonics of the Al pine-hima1ayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions. Geoph, J. R. Astron. S o c., 55, NESTEROFF, W.D., LORT, J., ANGELIER, J., BONNEAU, M. & A. POIS- SON, (1977). Esquisse structurale en Mediterranee orientale au front de 1' arc Egeen. In. B. Biju-Duval & L. Montadert, (Eds.), I n t.s y m p.s t r u c t.hist.medit.b a s i n s, Editions Technip (Paris), PETERS, J.M. & W.H., HUSON, (1985). The Pliny and Strabo trenches (eastern Mediterranean): integration of seismic reflection data and Seabeam bathymetric maps. M a r.g e o l., 64, RABINOWITZ, P.D. & W.B.F., RYAN, (1970). Gravity anomalies and crustal shortening in the eastern Mediterranean. Tectonophys- ics, 10, ROTSTEIN, V., (1984). Counterclockwise rotation of the Anatolian block. Tectonophysics, 108, τ ' t 7 ' " ^ τ ν τ r > * r. i f ^ > Τ η ί t Ρ ο ή o f t h e Π β β π Sea Drilling Project, vol. 13. U.S. Govt. Print. Office (Washington D.C), 1447p. RYAN, W.B.F., KASTENS, K.A. & M.B. CITA, (1982). Geological evidence concerning compressions 1 tectonics in the eastern Mediterranean. In. X. Le Pichon, S.S. Augustithis & J. Mascle, (Eds.), Geodynamics of the Hellenic Trench. T e c t o nophys ics, 86,

18 1/ 62 LEITE, Ο. & J., MASCLE, (1982). Geological structures on the south Cretan continental margin and hellenic trench (eastern Mediterranean.M a r.g e o l., 49, LE PICHON, X. & J., ANGELIER, (1979). The Hellenic Arc and Trench system: a key to the neotectonic evolution of the eastern Mediterranean area. Tecton o p h y s i c s, 60, LE PICHON, X. & J., ANGELIER, (1981). The Aegean Sea, Phi 1.Trans.R.S o c.london, 300, LE PICHON, X., LYBERIS, Ν., ANGELIER, J. & V., RENARD (1982a). Strain distribution over the east Mediterrnean ridge; a synthesis incorporating new sea- beam data. In: X. Le Pichon, S.S. Augustithis & J. Mascle (Eds.), Geodynamics of the H e l lenic Arc and Trench. T e ctonophysics, 86, LE PICHON, X., ANGELIER, J., AUBOUIN, J., LYBERIS, N., MONTI, S., RENARD, V., GOT, H., HSU, Κ., MART, Y., MASCLE, J., MATHWES, P., MITROPOULOS, D., TSOFLIAS, P. S, G. CHRONIS, (1979a). From subduction to transform motion: a sea- beam survey of the Hellenic Trench System. Earth P I a n e t.s e i.l e t t., λ δ ' MASCLE, J., LE C L E A C H, A., BOULEGUE, J., ALOISI, J.C, MURAT, A. & GLACON, G., (1982b). Resultats p r e 1iminaires de la Campagne Strabon 82. Abstr. XXVIIIeme Congres-Assemblee Pleniere, Cannes, MASCLE. J., LE CLEAC'H, A. & D. JONGSMA, (1986). The Eastern H ellenic margin from Crete to Rhodes: example of progressive collision. M a r.g e o l.. 73, MCKENZIE, D.P., (1972). Active tectonics of the Mediterranean region. Geoph. J.R.Astron.S o c., 30,

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική

Ευρασιατική, Αφρικανική και Αραβική Έχει διαπιστωθεί διεθνώς ότι τα περιθώρια τεκτονικών πλακών σε ηπειρωτικές περιοχές είναι πολύ ευρύτερα από τις ωκεάνιες (Ευρασία: π.χ. Ελλάδα, Κίνα), αναφορικά με την κατανομή των σεισμικών εστιών. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου

Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Κεφάλαιο 11 ο : Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Η δομή των πετρωμάτων ως παράγοντας ελέγχου του αναγλύφου Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις δευτερογενείς μορφές του αναγλύφου που προκύπτουν από τη δράση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1.

Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Σχήμα 1. Τεχνική αναφορά για τη νήσο Κρήτη 1. Γεωλογικό Υπόβαθρο Η γεωλογία της Κρήτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη κυρίως αλπικών και προαλπικών πετρωμάτων τα οποία συνθέτουν ένα πολύπλοκο οικοδόμημα τεκτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες

ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 ΩΚΕΑΝΟΙ Ωκεανοί Ωκεάνιες λεκάνες Ωκεανοί Το νερό καλύπτει τα δύο τρίτα της γης και το 97% όλου του κόσµου υ και είναι κατοικία εκατοµµυρίων γοητευτικών πλασµάτων. Οι ωκεανοί δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ Δρ. Διονύσης Ματαράγκας* Δρ. Μυρσίνη Βαρτή-Ματαράγκα* Γεωλόγοι *ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα 115 27 Fax: 7779467, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ. Γεωλόγοι, Λέκτορες Γεωλογικού Τμήματος, Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας, Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. 7 / Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ. To μ. σελ. Αθήνα Bull. Geol. Soc. Greece Vol. XIX 77-83 I»»«1987 Athens ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΤΟΞΟ ΤΟΥ Θ. ΓΚΟΥΡΝΕΛΛΟΣ & Β. ΚΑΡΑΚ1ΤΣΙΟΣ* Περίληψη; Η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται

ΜΑΘΗΜΑ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται ΜΑΘΗΜΑ 1 Π. Γ Κ Ι Ν Η Σ 1. Να γνωρίζεις τις έννοιες γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και πως αυτές εκφράζονται 2. Να μπορείς να δώσεις την σχετική γεωγραφική θέση ενός τόπου χρησιμοποιώντας τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωμετρία της παραμόρφωσης και κινηματική ανάλυση της Μεσοελληνικής Αύλακας» Η Μεσοελληνική Αύλακα (ΜΑ) είναι μία λεκάνη που εκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο

Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Μεταμορφισμός στον Ελληνικό χώρο Ιωάννης Ηλιόπουλος Παγκόσμια Γεωδυναμική 1 Η θέση της Ελλάδας στο Παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα 2 Γεωλογική τοποθέτηση η της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χώρο Πανάρχαια Ευρώπη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ Η μέθοδος των πρώτων αποκλίσεων των επιμήκων κυμάτων sin i = υ V υ : ταχύτητα του κύματος στην εστία V: μέγιστη αποκτηθείσα ταχύτητα Μέθοδος της προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Within the framework of NERIES and SHARE projects, a number of intensities in this study have been reassessed, and a number of unidentified places have been located by V. Kouskouna, G. Sakkas and K. Makropoulos.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 6: Η Μεσοελληνική Αύλακα Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φυσικό Περιβάλλον ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Φυσική Γεωγραφία ονοµάζουµε την επιστήµη που µελετά το σύνολο των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν στην επιφάνεια της γης και διαµορφώνουν τις φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γεωτεχνική Έρευνα και Εκτίμηση Εδαφικών παραμέτρων σχεδιασμού Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την ΕπικαιροποίησηΓνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ. EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΛΟΓΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

D. Papanikolaou, H. Bargathi, C. Dabovski, R. Dimitriu, A. El-Hawat, D. Ioane, H. Kranis, A. Obeidi, G. Oaie, A. Seghedi, I.

D. Papanikolaou, H. Bargathi, C. Dabovski, R. Dimitriu, A. El-Hawat, D. Ioane, H. Kranis, A. Obeidi, G. Oaie, A. Seghedi, I. The TRANSMED Atlas The Mediitterranean Regiion ffrom Crustt tto Manttlle W.. CCaavvaazzzzaa,, FF.. RRoouur ree,, W.. SSppaakkmaann,, GG.. SSt taamppf fl lli ii,, PP.. ZZi iieeggl lleer r (EEdds ( s..))

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΠΕ17.01 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μανουρά Μαρία ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ17.01 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σεισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ. Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΓΗΣ Βασίλης ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ Γεωλόγος-Ωκεανογράφος Κύριος Ερευνητής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Τηλ. Γραφείου: 22910 76378 Κιν.: 6944 920386

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης

Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Άρθρο 00040 Συγγραφείς: Από τις δοκιμές παραγωγής στη Γεώτρηση Δυτ. Κατάκωλο-2 Δρ. Ε. Καμπέρης, Γεωλόγος Ελληνικά Πετρέλαια Ε&Ε Υ/Α, Κηφισίας 199, Μαρούσι 15124 ekamperis@helpe.gr

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

3) ΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ...29 3.1. Ορισµός...29 3.2. Τύποι ρηγµάτων...30 3.3. ιαδικασία διάρρηξης των ρηγµάτων και σεισµοί...39

3) ΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ...29 3.1. Ορισµός...29 3.2. Τύποι ρηγµάτων...30 3.3. ιαδικασία διάρρηξης των ρηγµάτων και σεισµοί...39 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής αυτής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή κύριο Νίκο Ζούρο, για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε στην ανάθεση του θέµατος, την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα).

Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Συσχέτιση Νεοτεκτονικών αμώυ και Σεισμικότητας στην Ευρύτερη Περιοχή ταυ Κορινθιακού Κόλπου (Κεντρική Ελλάδα). Περίληψη Η περιοχή μελέτης της παρούσας διατριβής περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 19 Ιανουαρίου 2012

ΤΕΕ 19 Ιανουαρίου 2012 ΤΕΕ 19 Ιανουαρίου 2012 Το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες Γ. Ζαφειρόπουλος ΜΜΜΜ-Γεωφυσικός Διευθυντής Ερευνών Φ. Μαρνέλης Dr Γεωλόγος Προϊστάμενος Γεωεπιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE"

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ4 ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ CROSS HOLE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 2: Η Ζώνη της Τρίπολης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1-4 Ιουνίου 2010 Πρόγραμμα - Δρομολόγιο Σύνταξη Επιμέλεια: Καθηγητής Μιχ. Σταματάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 21/09/2012 ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΔ ΑΙΓΑΙΟΥ Την 21 η Σεπτεμβρίου 2012 και τοπική ώρα 11:47

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 333 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Τεκτονικής ΔIΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική

Εισαγωγή στη Γεωδυναµική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη Γεωδυναµική 1.1 Γεωδυναµική (Geodynamics) και Τεκτονική Γεωλογία (Structural Geology) Η Γη είναι ένας δυναµικός πλανήτης και αποδείξεις γι αυτό υπάρχουν παντού γύρω µας, π. χ. σεισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1

ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 Ε. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ 2 ΚΑΙ Γ.. ΑΝΑΜΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υποθαλάσσιος αβαθής δίαυλος µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κεφάλαιο 1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για τις ανάγκες της "Γεωλογικής Τεκτονικής Μελέτης Λεκανοπεδίου Αθηνών", που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών κατασκευάσθηκαν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: «Ενέργεια και Εξωτερική Πολιτική» 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Γεωπολιτική της ενέργειας στο σύμπλοκο Κύπρου-Μέσης Ανατολής βάσει των υφισταμένων γεωφυσικών/γεωλογικών ενδείξεων κοιτασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Κεφάλαιο 10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη Γη (σεισμοί, ηφαίστεια, κτλ.) δεν παρουσιάζουν τυχαία γεωγραφική κατανομή πάνω στη Γη. Κατά τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2016 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας

Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ. Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Ε. Οι Μεταβολές του πλανήτη μας Η ΓΗΙΝΗ ΣΦΑΙΡΑ Η γη δημιουργείται από τη συσσώρευση ψυχρών σωματιδίων σκόνης που έλκονται από δυνάμεις βαρύτητας Τα εξωτερικά στρώματα συμπιέζουν με το βάρος τους το εσωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra)

Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Εργαστηριακή Άσκηση Φωτογεωλογίας (Dra) Δίνονται αεροφωτογραφίες για στερεοσκοπική παρατήρηση. Ο βορράς είναι προσανατολισμένος προς τα πάνω κατά την ανάγνωση των γραμμάτων και των αριθμών. Ερωτήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας"

ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ. Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7. Καθ. Αναστασία Κυρατζή. Κυρατζή Α. Φυσική της Λιθόσφαιρας ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗ Φυσική της Λιθόσφαιρας Κεφάλαιο 7 Καθ. Αναστασία Κυρατζή Κυρατζή Α. "Φυσική της Λιθόσφαιρας" 1 Εισαγωγή Υπόθεση της Μετάθεσης των ηπείρων Wegener 1912 Υπόθεση της Επέκτασης του θαλάσσιου πυθµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Θέμα 1 ο : Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων Λιθοστρωματογραφία Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων σε ΕΝΟΤΗΤΕΣ με βάση τα λιθολογικά τους χαρακτηριστικά (σύσταση, χρώμα, στρώσεις, υφή,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3.1 Εισαγωγή Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του υποθαλάσσιου χώρου δεν αναπτύσσονται τυχαία αλλά συνδέονται µε διεργασίες που οφείλονται τόσο στο εσωτερικό της γης

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων»

«Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων» Ο ευρύτερος ελληνικός χώρος αποτελεί μία εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ.

Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. Ε.Μ. Σκορδύλης Καθηγητής Σεισμολογίας Τομέας Γεωφυσικής, Α.Π.Θ. 223 Μa 200 Μa 135 Μa 35 Μa Present 2 Σχετικές Κινήσεις Λιθοσφαιρικών Πλακών 1. Απόκλισεις λιθοσφαιρικών πλακών (μεσο-ωκεάνιες ράχες) 2. Εφαπτομενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 1: Η Γεωτεκτονική Θεώρηση των Ελληνίδων Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό (μανδύας) στην επιφάνεια του στερεού φλοιού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 8: Ζώνη Παρνασσού, Ζώνη Βοιωτίας, Υποπελαγονική Ζώνη Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012

Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012 Ακαδημία Αθηνών 20 Απριλίου 2012 Το πετρελαϊκό δυναμικό της χώρας με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες Γ. Ζαφειρόπουλος ΜΜΜΜ-Γεωφυσικός Διευθυντής Ερευνών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Dr. Elias KONOFAGOS Executive Vice President Hydrocarbons OIL & GAS ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ FLOW ENERGY S.A. 1996 2 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1996-2011 ΌΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 3: Η Ζώνη της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 13: Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ

Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ Κεφάλαιο 9 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ Οι δυνάμεις που ασκούνται στη πάνω στη Γη εξαιτίας των φυσικών αιτίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της Γης είναι τεράστιες. Σαν αποτέλεσμα των δυνάμεων αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα

Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα Σχέδιο Μαθήματος Φύλλο Εργασίας Τα ηφαίστεια στην Ελλάδα Εισαγωγή: Η σύγχρονη - σε γωολογικούς όρους ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια πηγαίνει πίσω περίπου 40 εκατομμύρια χρόνια και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 5: Ο Ωκεανός της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 5: Ο Ωκεανός της Πίνδου. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 5: Ο Ωκεανός της Πίνδου Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γεωλογία Β Γυμνασίου με ερωτήσεις Σελίδα 2

Γεωλογία Β Γυμνασίου με ερωτήσεις Σελίδα 2 1.Τι είναι η γεωλογία; Γεωλογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη μελέτη όλων των φυσικών φαινομένων που έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στο στερεό φλοιό της Γης από την περίοδο σχηματισμού του μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

H συνισταµένη των σχετικών κινήσεων των τριών πλακών είναι ίση µε µηδέν.

H συνισταµένη των σχετικών κινήσεων των τριών πλακών είναι ίση µε µηδέν. Εάν τρεις τεκτονικές πλάκες A,B,C, συναντούνται σε ένα σηµείο της επιφάνειας της Γης, το σηµείο αυτό ονοµάζεται σηµείο τριπλής συνάντησης «triple junction». Τα όρια µπορεί να είναι: 1. Ράχες (R) 2. Τάφροι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ 033 Πανεπιστήμιο Πατρών Τομέας Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Εργαστήριο Ιζηματολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΤΣΙΔΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ `9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Κατεύθυνση:«Τεχνικής Γεωλογία και Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία» Βασικά εργαλεία Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας Επικ. Καθηγ. Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης. Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενότητα 11: Ζώνη Αξιού ή Βαρδάρη, Ζώνη Ροδόπης Ιωάννης Κουκουβέλας, Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγματος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιμών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιμεντενέσων. Β.Χρηστάρας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κύριες Τεκτονικές Μεγαδοµές του Πλανήτη

Οι Κύριες Τεκτονικές Μεγαδοµές του Πλανήτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οι Κύριες Τεκτονικές Μεγαδοµές του Πλανήτη 2.1 Εισαγωγή Τα κύρια τεκτονικά γνωρίσµατα της Γης και οι µορφές των δοµών που παρατηρούνται σε αυτά, παρέχουν στους γεωλόγους τα κλειδιά για να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες

Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 745 Παλαιογεωγραφικη εξελιξη του Βορειου Ευβοϊκου Κολπου στο Ανωτατο Τεταρτογενες Σακελλαρίου Δ.*, Καψιμάλης Β., Ρουσάκης Γ., Γεωργίου Π., Καμπέρη Ε., Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Μάθημα 8ου Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος ) «Ωκεανογραφία Υδρογραφία»

Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Μάθημα 8ου Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος ) «Ωκεανογραφία Υδρογραφία» Εργαστήριο Ανώτερης Γεωδαισίας Μάθημα 8ου Εξαμήνου (Ακαδ. Έτος 2014-15) «Ωκεανογραφία Υδρογραφία» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ημερομηνία Παράδοσης : 24/4/2015 Εργασία 2 Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ

Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ Φυσικό εντατικό πεδίο και Μέτρηση των τάσεων in-situ 1 Φυσικό εντατικό πεδίο Βασική γνώση της διεύθυνσης του εντατικού πεδίου Οριακές συνθήκες για την ανάλυση HMAX > hmin v HMAX Εντατική κατάσταση του

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω

Περίληψη. Βογιατζή Χρυσάνθη Προσοµοίωση Παράκτιου Υδροφορέα Βόρειας Κω i Περίληψη Η περιοχή που εξετάζεται βρίσκεται στην νήσο Κω, η οποία ανήκει στο νησιωτικό σύµπλεγµα των ωδεκανήσων και εντοπίζεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Ελλαδικού χώρου. Ειδικότερα, η στενή περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις.

Στην στερεογραφική προβολή δεν μπορούν να μετρηθούν αποστάσεις αλλά μόνο γωνιώδεις σχέσεις. ΔΙΚΤΥΑ SCHMIDT Στερεογραφική προβολή Η στερεογραφική προβολή είναι μια μέθοδος που προσφέρει το πλεονέκτημα της ταχύτατης λύσης προβλημάτων που λύνονται πολύπλοκα με άλλες μεθόδους. Με την στερεογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο 5 5 Συστήματα συντεταγμένων Στις Γεωεπιστήμες η μορφή της γήινης επιφάνειας προσομοιώνεται από μια επιφάνεια, που ονομάζεται γεωειδές. Το γεωειδές είναι μια ισοδυναμική επιφάνεια του βαρυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού

Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Χαρτογραφική απεικόνιση καταλληλότητας εδαφών στην περιοχή Βασιλείων του Ν. Ηρακλείου, στα πλαίσια του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού Μονοπώλης Διονύσιος 1, Μανουτσόγλου Εμμανουήλ 2, Hamdan Hamdan 3,

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό.

3. Να αναφέρεις να μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε μια σχολική μονάδα πριν, κατά την διάρκεια και μετά από ένα σεισμό. ΜΑΘΗΜΑ 10 1. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων. 2. Ποια είναι η κοινή προέλευση και των δύο παραπάνω φαινομένων; 3. Γιατί είναι μικρός ο αριθμός ο αριθμός των ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα