PREGLED ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE GLIVIČNIH OKUŽB NA PRIMARNEM NIVOJU. Tatjana Lejko-Zupanc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PREGLED ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE GLIVIČNIH OKUŽB NA PRIMARNEM NIVOJU. Tatjana Lejko-Zupanc"

Transcript

1 PREGLED ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE GLIVIČNIH OKUŽB NA PRIMARNEM NIVOJU Tatjana Lejko-Zupanc

2 Dejavniki, ki vplivajo na porast invazivnih glivičnih okužb v bolnišnicah porast okužbe z virusom HIV; intenzivnost kemoterapevtskih režimov; večje število presaditev krvotvornih matičnih celic; naraščanje presaditev solidnih organov; enote EIT bolniki po težkih kirurških posegih, na totalni parenteralni prehrani, dolgotrajni CVK

3 Glive na primarnem nivoju Lokalne okužbe (kandidoza, mikrosporija, tinea, onikomikoze) Nadaljevanje bolnišnično predpisanega zdravljenja Ne povsem potrjene indikacije (astma.) Povsem nepotrjene indikacije

4 Kandida Vulvovaginalna Orofaringealna Intertriginozni dermatitis Plenični dermatitis Paronihija in onihomikoza

5 Aspergiloza Aspergiloza predstavlja spekter bolezni, ki jih povzročajo člani rodu Aspergillus. Te bolezni so: (1) mikotoksikoza zaradi uživanja kontaminirane hrane; (2) alergija in njene posledice zaradi prisotnosti konidijev ali prehodne rasti organizma v telesnih odprtinah; (3) kolonizacija v pre-eksistentnih votlinah in mrtvih tkivih; (4) invazivna, vnetna, granulomatozna, nekrotizirajoča bolezen pljuč in drugih organov; (5) sistemska, diseminirana bolezen.

6 Starejši antimikotiki grizeofulvin ketokonazol flukonazol varen, ozek spekter itrakonazol širok spekter, problemi z resorbcijo in interakcijami Lokalno zdravljenje

7 Nistatin polien; uporaba omejena na lokalno zdravljenje; absorpcija zdravila je minimalna; deluje na večino kvasovk in plesni; vliva na sintezo ergosterola; zdravljenje oralne ali vaginalne kandidoze ter za zaščito pred glivami pri bolnikih, okuženih s HIV ali pred kemoterapijo.

8 Grizeofulvin Starejši antimikotik; Zavira delitev glivične celice; Deluje predvsem na povzročitelje kožnih glivičnih okužb (ne Candida, Malassezia furfur); Indikacija: zdravljenje glivičnih okužb kože in nohtov; Dnevni odmerek 500 do 1000 mg

9 AZOLI

10 Mehanizem delovanja inhibicija sinteze ergosterola (encim lanosterol 14α-demetilaza; ergosterol poglavitna sestavina glivične celične membrane; zaradi posebne strukture posakonazola manjša možnost za nastanek odpornosti oz. za navzkrižno odpornost z drugimi azoli

11 Farmakokinetika starejših azolov Ketokonazol Flukonazol Itrakonazol Biološka uporabnost Vezava na B 99% 11% 99% Razpolovni čas 7-10 ur 30 ur 21 ur Presnova v jetrih da ne da Pot izločanja jetra ledvice jetra Prehod preko KM bariere < 10% > 79% < 10%

12 Sabatelli et al, ICAAC 2004 Učinkovitost in vitro Kvasovke Plesni n MIC 90 n MIC 90 POS ITRA FLU VOR , AMB

13 Toksičnost L-amb Vori Posa Anidula Kaspo Mika jetrna ledvična hemato + NR + NR + + infuzija ++ - NA elektroliti /- + + NR Dodds Ashley CID 2006; 43 (suppl 1)

14 Flukonazol deluje proti večini vrst kandide, razen proti C. krusei (intrinzično odporna) C. glabrata kaže različne stopnje odpornosti proti flukonazolu; deluje na glive rodu Coccidioides in na kriptokoke; nima aktivnosti proti plesnim.

15 Flukonazol Biološka uporabnost skoraj 90%. Na absorpcijo ne vplivata kislost želodčnega soka in prisotnost hrane. Dobro prehaja v različna tkiva in tudi v osrednje živčevje. Razpolovni čas 22 do 31 ur (odmerjanje 1x/dan). V nespremenjeni obliki se skoraj v celoti izloči skozi ledvice.

16 Flukonazol Zdravljenje vseh oblik kandidoze, tudi za najtežje sistemske oblike, ki jih povzročajo zanj občutljive vrste kandid. Zdravljenje kriptokokoze in večine endemskih mikoz. Zaščitno (profilaktično) za preprečevanje glivičnih okužb, zlasti pri bolnikih s HIV/aidsom in pri nevtropeničnih bolnikih.

17 Flukonazol: stranski učinki in součinkovanje z drugimi zdravili Zelo varen. Možne so prebavne težave, otekanje obraza, izpuščaji in srbečica. Redke so hujše alergične reakcije ali okvara jeter. Flukonazol je močan inhibitor nekaterih jetrnih encimov.

18 Itrakonazol Deluje proti različnim glivam, vključno s kriptokoki, aspergili, proti večini endemskih gliv (npr. Histoplasma spp., Blastomyces spp., Coccidioides spp.) ter proti večini vrst kandide. Deluje tudi proti dermatofitom, ne pa proti glivam rodu Scedosporum, Fusarium, Scopulariopsis ali proti zigomicetam.

19 Itrakonazol Po oralni aplikaciji je absorpcija itrakonazola zelo nepredvidljiva. Raztopina ima boljšo biološko uporabnost kot kapsule, ki jih je treba jemati s hrano. Raztopina se bolje resorbira brez hrane. Zdravilo se močno veže na plazemske beljakovine in slabo prehaja skozi krvno možgansko pregrado. V koži in kožnih priveskih se koncentracije itrakonazola vzdržujejo dalj časa.

20 Itrakonazol - indikacije Zdravljenje histoplazmoze, blastomikoze, ezofagealne in vaginalne kandidoze. Peroralno zdravljenje aspergiloze in febrilne nevtropenije: Profilaksa glivičnih okužb pri hematoloških bolnikih. Zdravljenje alergične bronhoalveolarne aspergiloze.

21 Itrakonazol: stranski učinki in součinkovanje z drugimi zdravili Slabost, bruhanje, izpuščaj, Stevens-Johnsonov sindrom in okvara jeter. Za živali je teratogen. Itrakonazol je substrat za encim CYP3A4 in P-glikoprotein (P-gp). Obenem je itrakonazol močan zaviralec CYP3A4: Istočana uporaba zdravil, ki podaljšujejo QT dobo, je kontraindicirana.

22 Vorikonazol triazol, strukturno podoben flukonazolu; fungiciden za plesni (Aspergillus, Scedosporium, Fusarium); ne deluje na zigomicete; metabolizem preko jetrnih citokrom P450 encimov; povezan s prehodnimi motnjami vida pri ~30% bolnikov. Lu I, et al. Semin Respir Infect. 2002;17: Maschmeyer G. J Antimicrob Chemother. 2002;49:

23 Farmakokinetične lastnosti vorikonazola biološka uporabnost peroralne oblike: 90% dobra porazdelitev, tudi v likvor nelinerna farmakokinetika pri odraslih nepredvidljiva presnova v jetrih (CYP450) nepredvidljiva serumska koncentracija nosilec parenteralne oblike se pri ledvični odpovedi ne more izločati

24 Součinkovanja vorikonazola vorikonazol karbamazepin dolgo delujoči barbiturati rifampicin rifabutin fenitoin Povišane koncentracije astemizol cisaprid ergot alkaloidi kvinidin sirolimus terfenadin omeprazol cikosporin takrolimus varfarin sulfoniluree statini vinka alkaloidid zaviralci Ca kanalov benzodiazepini

25 POSAKONAZOL Širok spekter (tudi plesni; deluje na Zigomicete); odlična aktivnost na živalskih modelih (Kirkpatrick, 2001) Oralen (variabilna biološka razpoložljivost); dobra toleranca, linearna kinetika do 800 mg Ni še intravenskega preparata Študije za invazivne okužbe, profilaksa pri visokem tveganju.

26 Farmakokinetika posakonazola se dobro resorbira; zaužitje skupaj s hrano (maščobe) dvigne koncentracije; absorbcija je nasičena pri odmerku 800 mg/dan; presnova v 14%; 66% se eliminira nespremenjenega v blatu; se ne izloča skozi ledvice; pri hujši jetrni okvari se t/2 lahko podaljša.

27 Razlike med azoli vorikonazol in posakonazol aktivna proti sevom odpornim na flukonazol; možna navzkrižna rezistenca; fungicidna proti aspergilusu posa > vori; posa aktiven proti zigomicetam, vori ne; oba delujeta na kriptokoke; potencial za interakcije vori >> posa; aktivna proti glivam vrste Fusarium in Scedosporium.

28 Terbinafin Deluje na sintezo ergosterola (encim skvalenska epoksidaza); Izloča se z izločki lojnic in prehaja v roženo plast kože in nohtov; Deluje zlasti na glive, ki povzročajo okužbe kože; Odmerek 250 mg 1x dnevno

29 Profilaksa invazivnih glivičnih okužb pri nevtropeničnih bolnikih z AML/MDS in intenzivno kemoterapijo primerjalna randomizirana; primerjava FLU/ITRA (standard); POS 200 mg 3x/dan; boljši kot primerjalna zdravila (manj breakthrough, manj antimikotikov, manjša smrtnost); manj dokazanih invazivnih glivičnih okužb; manj aspergiloze; manjša smrtnost zaradi vseh vzrokov po 100 dneh (14% vs 21%). Cornely OA et al. N Engl J Med 2007; 356:

30 Profilaksa invazivnih glivičnih okužb bolniki z GVHD po alogenski presaditvi KMC randomizirana (flukonazol 299 b. vs. posakonazol 301 b.); celokupna učinkovitost za preprečevanje invazivnih glivičnih okužb primerljiva; POS je bil bolj učinkovit kot FLU za preprečevanje breakthrough invazivne aspergiloze; smrtnost zaradi invazivnih glivičnih okužb manjša v skupini, ki je prejemala POS. Ullmann AJ et al. ICAAC 2005

31 Zdravljenje okužb s kandido Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa Kandidoza Vaginalna Flukonazol 150 mg po 1x Itrakonazol 200 mg po 2x/d dan Vaginalna-rekurentna Flukonazol 150 mg po 1x/teden Urinarna Flukonazol 200 mg iv ali po Amfotericin B 0,3-1x/d 7 do 14 dni 0,5 mg/kg/d iv 1 do 7 dni ; Flucitozin 25 mg/kg po 4x/d do 7 dni;

32 Zdravljenje okužb s kandido Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa Orofaringealna Flukonazol 200 mg iv ali po Vorikonazol 200 mg po 2x/d ali 1x, nato tedne ; Ezofagealna ALI mg 1x/d 2-3 Itrakonazol 200 mg po 1.dan, tedne ; nato 100 mg/d tedne ; Posakonazol 100 mg 2x/d 1. dan, nato 100 mg 1x/dan 1-3 tedne; Amfotericin B 0,3-0,5 mg/kg/d iv 1-3 tedne.

33 Aspergiloza Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa Aspergiloza Vorikonazol 6 mg/kg iv na 12 ur Posakonazol 200 mg 1.dan, nato 4 mg/kg po 3x-4x/d, nato 200 iv/12 ur, nato mg 2x/d; mg po 2x/d ALI 10 tednov; ALI ALI Amfotericin B mg/kg iv. Kaspofungin 70 mg iv 1x/d 1.dan, nato 50 mg iv 1x/d Alergična bronhoalveolarna aspergiloza Itrakonazol 200 mg 2x dnevno p.o. 16 tednov

34 Sistemsko zdravljenje tinee pedis in onihomikoze Okužba Zdravilo Odmerek/način Alternativa Onihomikoza Terbinafin ALI 250 mg po 1x/d 12 tednov * ; ALI Itrakonazol 200 mg 1x dnevno p.o. 3 mesece 2 Flukonazol mg po 1x tedensko 6-12 mesecev 2 Tinea pedis Terbinafin 250 mg po 1x/d 2 tedna Flukonazol mg po 1x tedensko 2-6 tednov * Trajanje zdravljenja za okužbe nohtov na nogah. Za okužbe nohtov na rokah je priporočeno trajanje zdravljenja s terbinafinom 6 tednov, z itrakonazolom 2 meseca in s flukonazolom 3-6 mesecev

35 Sistemsko zdravljenje tinea corporis (tudi mikrosporija) Male dobro omejene lezije Terbinafin 250 mg/dan 2 tedna; Itrakonazol 200 mg/dan 1 teden; Flukonazol 250 mg/teden 2-4 tedne; Večje lezije Grizeofulvin, mg/kg/dan, minimalno 6 tednov.

36 Zaključek Glivične okužbe v bolnišnici pomembno vplivajo na preživetje najtežjih bolnikov. Na primarnem nivouj v glavnem kožne in povrhnje okužbe. Paleta zdravil je široka, zato je potrebno poznati značilnosti in indikacije za uporabo posameznih antimikotikov. Neustrezna uporaba antimikotikov povečuje možnost za toksične stranske učinke zdravil in nastanek odpornosti

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA REYATAZ 100 mg trde kapsule REYATAZ 150 mg trde kapsule REYATAZ 200 mg trde kapsule REYATAZ 300 mg trde kapsule 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO DIPLOMSKA NALOGA

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA FARMACIJO DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZA V LJUBLJANI 1 FAKULTETA ZA FARMACIJO DIPLOMSKA NALOGA AVTOR: Barbara Koder MENTOR: prof. dr. Aleš Mrhar, mag. farm. SOMENTOR: Brigita Mavsar Najdenov, mag. farm. spec. 2 1. UVOD: 1.1. LASTNOSTI

Διαβάστε περισσότερα

Aleš Mrhar. kinetični ni vidiki. Izraženo s hitrostjo in maso, dx/dt očistkom

Aleš Mrhar. kinetični ni vidiki. Izraženo s hitrostjo in maso, dx/dt očistkom Izločanje zdravilnih učinkovin u iz telesa: kinetični ni vidiki Biofarmacija s farmakokinetiko Univerzitetni program Farmacija Aleš Mrhar Izločanje učinkovinu Izraženo s hitrostjo in maso, dx/ k e U očistkom

Διαβάστε περισσότερα

Izločanje zdravilnih učinkovin iz telesa:

Izločanje zdravilnih učinkovin iz telesa: Izločanje zdravilnih učinkovin iz telesa: kinetični vidiki Biofarmacija s farmakokinetiko Aleš Mrhar Izločanje učinkovin Izraženo s hitrostjo in maso, dx/dt = k e U očistkom in volumnom, Cl = k e V Hitrost

Διαβάστε περισσότερα

FARMAKOKINETIKA. Hitrosti procesov Farmakokinetični ni parametri Aplikacija. Tatjana Irman Florjanc

FARMAKOKINETIKA. Hitrosti procesov Farmakokinetični ni parametri Aplikacija. Tatjana Irman Florjanc FARMAKOKINETIKA Hitrosti procesov Farmakokinetični ni parametri Aplikacija Tatjana Irman Florjanc Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, MF, Univerza v Ljubljani V praksi - kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 21. november 2013 Hiperbolične funkcije Hiperbolični sinus sinhx = ex e x 2 20 10 3 2 1 1 2 3 10 20 hiperbolični kosinus coshx

Διαβάστε περισσότερα

PREGLED PROTIVIRUSNIH ZDRAVIL

PREGLED PROTIVIRUSNIH ZDRAVIL PREGLED PROTIVIRUSNIH ZDRAVIL Prof. dr. Mojca Matičič, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Oktober 2010 Značilnosti virusnih okužb virusi se razmnožujejo v telesnih

Διαβάστε περισσότερα

Pomožna snov: laktoza monohidrat. Ena kapsula vsebuje 47,5 mg laktoze kar ustreza 50 mg laktoze monohidrata.

Pomožna snov: laktoza monohidrat. Ena kapsula vsebuje 47,5 mg laktoze kar ustreza 50 mg laktoze monohidrata. POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Olfen 100 mg trde kapsule s podaljšanim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena kapsula vsebuje 100 mg natrijevega diklofenakata. Pomožna

Διαβάστε περισσότερα

Katapleksija z narkolepsijo: Priporočeni odmerek je od 25 do 75 mg dnevno. Kronična bolečinska stanja: Odmerek je potrebno prilagoditi bolniku, pri če

Katapleksija z narkolepsijo: Priporočeni odmerek je od 25 do 75 mg dnevno. Kronična bolečinska stanja: Odmerek je potrebno prilagoditi bolniku, pri če 1. IME ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Anafranil 25 mg obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Obložena tableta vsebuje 25 mg klomipraminijevega klorida. Za pomožne snovi glejte

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Ena žvečljiva tableta vsebuje 5 mg montelukasta v obliki natrijevega montelukastata.

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Ena žvečljiva tableta vsebuje 5 mg montelukasta v obliki natrijevega montelukastata. POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Mofenstra 5 mg žvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena žvečljiva tableta vsebuje 5 mg montelukasta v obliki natrijevega montelukastata.

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Saridon 250 mg/150 mg/50 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 250 mg paracetamola, 150 mg propifenazona, 50 mg kofeina.

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 400 mg karbamazepina.

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 400 mg karbamazepina. POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Tegretol CR 400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Tableta s podaljšanim sproščanjem vsebuje 400 mg karbamazepina.

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Amoksiklav SOLVO 500 mg/125 mg disperzibilne tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena disperzibilna tableta vsebuje 500 mg amoksicilina, kar

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Aspirin Complex 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Aspirin Complex 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo 1. IME ZDRAVILA Aspirin Complex 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA POVZETEK TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA Solian 100 mg tablete Solian 200 mg tablete Solian 400 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA INN: AMISULPRIDUM Ena tableta

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILO ZA UPORABO. Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje / koncentrat za raztopino za infundiranje KLINDAMICIN

NAVODILO ZA UPORABO. Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje / koncentrat za raztopino za infundiranje KLINDAMICIN NAVODILO ZA UPORABO Klimicin 150 mg/ml raztopina za injiciranje / koncentrat za raztopino za infundiranje KLINDAMICIN Pred uporabo natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1 Tamsulosin hydrochloride SPC, Labeling and Package Leaflet SI POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

1.3.1 Tamsulosin hydrochloride SPC, Labeling and Package Leaflet SI POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA SmPCPIL048825_1 26.03.2014 Updated: 26.03.2014 Page 1 of 9 1. IME ZDRAVILA Tanyz 0,4 mg trde kapsule s prirejenim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena

Διαβάστε περισσότερα

Okužbe pri bolnikih z zmanjšano imunostjo. Janez Tomažič Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja

Okužbe pri bolnikih z zmanjšano imunostjo. Janez Tomažič Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Okužbe pri bolnikih z zmanjšano imunostjo Janez Tomažič Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja Pristop k bolniku z vročino in imunsko pomanjkljivostjo neobičajen potek: hiter, spremenjena klinična

Διαβάστε περισσότερα

DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Arixtra 1,5 mg/0,3 ml raztopina za injiciranje, napolnjena injekcijska brizga 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena napolnjena injekcijska

Διαβάστε περισσότερα

FARMAKOKINETIKA. Eliminacija zdravil. Tatjana Irman Florjanc

FARMAKOKINETIKA. Eliminacija zdravil. Tatjana Irman Florjanc FARMAKOKINETIKA Eliminacija zdravil Tatjana Irman Florjanc Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani Eliminacija zdravila Glavne poti ekskrecije

Διαβάστε περισσότερα

Tablete repaglinida so bele, okrogle, izbočene in imajo vrezan logo Novo Nordisk-a (bik Apis).

Tablete repaglinida so bele, okrogle, izbočene in imajo vrezan logo Novo Nordisk-a (bik Apis). POVZETEK ZNAČILNOSTI ZDRAVILA (SPC) 1. IME ZDRAVILA NovoNorm tablete 0,5 mg 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Vsaka tableta vsebuje: 0,5 mg repaglinida Za pomožne snovi glejte točko 6.1, Seznam pomožnih

Διαβάστε περισσότερα

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE NEPARAMETRIČNI TESTI pregledovanje tabel hi-kvadrat test as. dr. Nino RODE Parametrični in neparametrični testi S pomočjo z-testa in t-testa preizkušamo domneve o parametrih na vzorcih izračunamo statistike,

Διαβάστε περισσότερα

Režimi odmerjanja zdravil

Režimi odmerjanja zdravil Lastnosti učinkovin in organizma, ki vlivajo na FK in F tr klinično učinkovitost Ržimi odmrjanja zdravil Alš Mrhar Igor Locatli Iztok Grabnar Farmakokintični aramtri Omogočajo odgovor na nasldnja vrašanja:

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA SUMAMED 500 mg filmsko obloţene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obloţena tableta vsebuje 500 mg azitromicina v obliki 524,109

Διαβάστε περισσότερα

november 2005

november 2005 β-laktamski ANTIBIOTIKI 0. PREDGOVOR Spoštovani/a študent/ka, pred tabo je seminarska naloga, napisana na eno izmed tem, ki se obravnavajo pri predmetu farmakologija z eksperimentalno toksikologijo na

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina v steklenici z odmerno črpalko

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina v steklenici z odmerno črpalko POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Tramal 100 mg/ml peroralne kapljice, raztopina v steklenici z odmerno črpalko 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilna učinkovina: tramadolijev

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

APLASTIČNA ANEMIJA. Barbara Skopec, dr. med. Polona Novak, dr. med.

APLASTIČNA ANEMIJA. Barbara Skopec, dr. med. Polona Novak, dr. med. APLASTIČNA ANEMIJA Barbara Skopec, dr. med. Polona Novak, dr. med. Definicija Sindrom odpovedi kostnega mozga za katerega sta značilni pancitopenija v periferni krvni sliki in hipoplazija kostnega mozga

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Diprogenta 0,5 mg/1 mg v 1 g krema 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 g kreme Diprogenta vsebuje 0,5 mg betametazona, kar ustreza0,64 mg betametazondipropionata

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA OMNIC OCAS 0,4 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta s podaljšanim

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Pegasys 180 mikrogramov raztopa za jiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Pegasys 180 mikrogramov raztopa za jiciranje Ena viala

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Caelyx 2 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En ml zdravila Caelyx vsebuje 2 mg doksorubicinijevega

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA ALDARA 5% krema 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena vrečka vsebuje 12,5 mg imikvimoda v 250 mg kreme (5%). 100 mg kreme vsebuje 5 mg

Διαβάστε περισσότερα

LIPIDI IN PREHRANA ŠPORTNIKA. Žiga Drobnič, Filip Zupančič, 1.b

LIPIDI IN PREHRANA ŠPORTNIKA. Žiga Drobnič, Filip Zupančič, 1.b LIPIDI IN PREHRANA ŠPORTNIKA Žiga Drobnič, Filip Zupančič, 1.b Lipide delimo na: maščobe (masti,olja) - kombinacija molekule glicerola s tremi dolgoverižnimi organskimi kislinami - maščobnimi kislinami

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da

Διαβάστε περισσότερα

Navodilo za uporabo. Lynparza 50 mg trde kapsule olaparib

Navodilo za uporabo. Lynparza 50 mg trde kapsule olaparib Navodilo za uporabo Lynparza 50 mg trde kapsule olaparib Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate

Διαβάστε περισσότερα

- bolnikih s prehransko pogojeno debelostjo in indeksom telesne mase (ITM) 30 kg/m 2 ali več, - bolnikih s prehransko pogojeno čezmerno telesno maso i

- bolnikih s prehransko pogojeno debelostjo in indeksom telesne mase (ITM) 30 kg/m 2 ali več, - bolnikih s prehransko pogojeno čezmerno telesno maso i POVZETEK GLAVNIH ALI TEMELJNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. Ime zdravila Reductil 10 mg trde kapsule Reductil 15 mg trde kapsule 2. Kakovostna in količinska sestava Reductil 10 mg trde kapsule: 1 trda kapsula

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Lercapress 10 mg filmsko obloţene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 10 mg lerkanidipinijevega klorida, kar ustreza 9.4

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA SINGULAIR 5 mg ţvečljive tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena ţvečljiva tableta vsebuje 5,2 mg natrijevega montelukasta, kar ustreza 5,0

Διαβάστε περισσότερα

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK SKUPNE PORAZDELITVE SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK Kovaec vržemo trikrat. Z ozačimo število grbov ri rvem metu ( ali ), z Y a skuo število grbov (,, ali 3). Kako sta sremelivki i Y odvisi

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Propranolol Lek 40 mg tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 40 mg propranololijevega klorida. Pomožne snovi so: laktoza monohidrat.

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILO ZA UPORABO. Esmeron 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje rokuronijev bromid

NAVODILO ZA UPORABO. Esmeron 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje rokuronijev bromid NAVODILO ZA UPORABO Esmeron 10 mg/ml raztopina za injiciranje ali infundiranje rokuronijev bromid Natančno preberite navodilo, preden vam bodo dali to zdravilo! - Navodilo shranite. Morda ga boste želeli

Διαβάστε περισσότερα

Glukoneogeneza. Glukoneogeneza. Glukoneogeneza. poteka v jetrih in ledvični skorji, v citoplazmi in delno v mitohondrijih.

Glukoneogeneza. Glukoneogeneza. Glukoneogeneza. poteka v jetrih in ledvični skorji, v citoplazmi in delno v mitohondrijih. poteka v jetrih in ledvični skorji, v citoplazmi in delno v mitohondrijih. Izhodne spojine:, laktat, in drugi intermediati cikla TKK glukogene aminokisline, glicerol Kaj pa maščobne kisline? Ireverzibilne

Διαβάστε περισσότερα

PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST. Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik

PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST. Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik Psihotropne snovi - ki jih ljudje večkrat zlorabljajo in pri katerih

Διαβάστε περισσότερα

Autor: Rama Kanduri Traduzione in Italiano a cura di:

Autor: Rama Kanduri Traduzione in Italiano a cura di: Autor: Rama Kanduri Traduzione in Italiano a cura di: www.prendersicura.it info@prendersicura.it " Ponovno smo odkrili da srebro uničuje bakterije, kar je znano dejstvo že stoletja... vendar so z odkritjem

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Tramal 100 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim sproščanjem Tramal 150 mg filmsko obloţene tablete s podaljšanim sproščanjem Tramal 200 mg filmsko

Διαβάστε περισσότερα

PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST. Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik

PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST. Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik PSIHOTROPNE SNOVI UPORABA, ZLORABA IN ODVISNOST Prim. Darja Boben Bardutzky dr.med.,spec. psihiatrije Psihiatrična bolnišnica Vojnik samozavest, zgovornost, razigranost, optimizem, IMAJO MOČ, DA VPLIVAJO

Διαβάστε περισσότερα

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete pantoprazolum

Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete pantoprazolum NAVODILO ZA UPORABO Controloc 20 mg gastrorezistentne tablete pantoprazolum Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ H OLJLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M4/M12 SZEGECSEKHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA ZAKOVICE

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 12. november 2013 Graf funkcije f : D R, D R, je množica Γ(f) = {(x,f(x)) : x D} R R, torej podmnožica ravnine R 2. Grafi funkcij,

Διαβάστε περισσότερα

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja ZNAČILNOSTI FUNKCIJ ZNAČILNOSTI FUNKCIJE, KI SO RAZVIDNE IZ GRAFA. Deinicijsko območje, zaloga vrednosti. Naraščanje in padanje, ekstremi 3. Ukrivljenost 4. Trend na robu deinicijskega območja 5. Periodičnost

Διαβάστε περισσότερα

Virusni hepatitisi. Doc. dr. Mojca Matičič,, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

Virusni hepatitisi. Doc. dr. Mojca Matičič,, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana Virusni hepatitisi Doc. dr. Mojca Matičič,, dr. med. Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana Virusni hepatitisi Diferencialna diagnoza Zdravljenje Preprečevanje evanje Virusni

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Cholib 145 mg/20 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena filmsko obložena tableta vsebuje 145 mg fenofibrata

Διαβάστε περισσότερα

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70 KAIFLEX ST Tehnični podatki Material Izjemno fleksibilna zaprtocelična izolacija, fleksibilna elastomerna pena (FEF) Opis Uporaba Temperaturno območje Toplotna prevodnost W/(m K ) pri različnih srednjih

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAILNOSTI ZDRAVILA CIPROBAY

POVZETEK GLAVNIH ZNAILNOSTI ZDRAVILA CIPROBAY POVZETEK GLAVNIH ZNAILNOSTI ZDRAVILA CIPROBAY 1. IME ZDRAVILA Ciprobay 250 mg filmsko obložene tablete Ciprobay 500 mg filmsko obložene tablete Ciprobay 750 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN

Διαβάστε περισσότερα

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper 24 The Thermal Comfort Properties of Surgical Gown Fabrics 1 1 2 1 2 Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo december 2008 marec 2009 Izvleček Kirurška oblačila

Διαβάστε περισσότερα

Metabolizem zdravilnih učinkovin

Metabolizem zdravilnih učinkovin Metabolizem zdravilnih učinkovin Iztok Grabnar Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani UVD namen predavanja: zakaj je metabolizem pomemben? osnove metaboličnih reakcij reakcije, kje potekajo, s čim,

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILO ZA UPORABO. ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid

NAVODILO ZA UPORABO. ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid NAVODILO ZA UPORABO ASPIRIN COMPLEX 500 mg/30 mg zrnca za peroralno suspenzijo acetilsalicilna kislina/psevdoefedrinijev klorid Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

Klinična pot za prekinitev nosečnosti z zdravili

Klinična pot za prekinitev nosečnosti z zdravili Klinična pot Stran: 1/5 Identifikacijski podatki pacientke Klinična pot za prekinitev nosečnosti z zdravili Diagnoza: Datum ambulantnega obiska: Klinična pot Stran: 2/5 1. OBISK (Specialistična obravnava)

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμυκητικά φάρμακα AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Αντιμυκητικά φάρμακα AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Αντιμυκητικά φάρμακα AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Αντιμυκητικά φάρμακα Δραστικά έναντι μυκήτων (=ευκαρυωτικά κύτταρα) Προέρχονται από βιολογικά προϊόντα μικροοργανισμών Μύκητες Ζυμομύκητες (Candida, Cryptococcus,

Διαβάστε περισσότερα

Gradniki TK sistemov

Gradniki TK sistemov Gradniki TK sistemov renos signalov v višji rekvenčni legi Vsebina Modulacija in demodulacija Vrste analognih modulacij AM M FM rimerjava spektrov analognih moduliranih signalov Mešalniki Kdaj uporabimo

Διαβάστε περισσότερα

Navodilo za uporabo. argininijev perindoprilat/indapamid/amlodipin

Navodilo za uporabo. argininijev perindoprilat/indapamid/amlodipin Navodilo za uporabo Triplixam 2,5 mg/0,625 mg/5 mg filmsko obložene tablete Triplixam 5 mg/1,25 mg/5 mg filmsko obložene tablete Triplixam 5 mg/1,25 mg/10 mg filmsko obložene tablete Triplixam 10 mg/2,5

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILO ZA UPORABO. Orgametril 5 mg tablete. linestrenol

NAVODILO ZA UPORABO. Orgametril 5 mg tablete. linestrenol NAVODILO ZA UPORABO Orgametril 5 mg tablete linestrenol Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo! Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujete

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA Renvela 800 mg filmsko obložene tablete 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena tableta vsebuje 800 mg sevelamerijevega karbonata. Za celoten

Διαβάστε περισσότερα

Součinkovanje in pomembni stranski učinki antibiotikov ali Klinično pomembne interakcije protimikrobnih zdravil

Součinkovanje in pomembni stranski učinki antibiotikov ali Klinično pomembne interakcije protimikrobnih zdravil Součinkovanje in pomembni stranski učinki antibiotikov ali Klinično pomembne interakcije protimikrobnih zdravil Podiplomski tečaj protimikrobnega zdravljenja za zdravnike, ki delajo na primarni ravni zdravstvenega

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ. Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ.φ- 93/20-3-09 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ. Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων αρ.φ- 93/20-3-09 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ ΔΔ YEn-E.4250-13/2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ!νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολής μυκητιάσεις ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ. Malassezia furfur. 18-12-2015 upatras.gr

Επιπολής μυκητιάσεις ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ. Malassezia furfur. 18-12-2015 upatras.gr Επιπολής μυκητιάσεις ΔΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Malassezia furfur 18-12-2015 upatras.gr ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΠΟΛΗΣ - Superficial Δέρμα, τρίχες, όνυχες, κερατοειδής, έξω ακουστικός πόρος Candida, Cryptococcus,

Διαβάστε περισσότερα

HIGIENA IN MIKROBIOLOGIJA

HIGIENA IN MIKROBIOLOGIJA SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE IPAVČEVA 10, CELJE Vsebinski sklop HIGIENA IN MIKROBIOLOGIJA (interna skripta za program Zdravstvena nega, prvi letnik, modul varovanje zdravja) PETER ČEPIN TOVORNIK, dipl.

Διαβάστε περισσότερα

DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA DODATEK I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA /ml prašek in vehikel za raztopino za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Zdravilo vsebuje 300 (9,6 milijonov i.e.) rekombinantnega

Διαβάστε περισσότερα

SLADKA RAZLAGA POJMOV

SLADKA RAZLAGA POJMOV SLADKA RAZLAGA POJMOV A Absces ACE inhibitorji Acesulfam K Adrenalin Albuminurija α - celice Amilaza Amnezija Aminokisline Antibiotiki Anoreksija gnojna oteklina na mestu vstavitve kanile seta. Mesto je

Διαβάστε περισσότερα

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 10. december 2013 Izrek (Rolleov izrek) Naj bo f : [a,b] R odvedljiva funkcija in naj bo f(a) = f(b). Potem obstaja vsaj ena

Διαβάστε περισσότερα

KOENCIM Q 10 Kaj je koencim Q 10? Kje najdemo Q 10? Ali pridobimo dovolj Q10 po naravni poti? Kako deluje? 1. Koencim Q10 velja za enega najmo

KOENCIM Q 10 Kaj je koencim Q 10? Kje najdemo Q 10? Ali pridobimo dovolj Q10 po naravni poti? Kako deluje? 1. Koencim Q10 velja za enega najmo KOENCIM Q 10 Kaj je koencim Q 10? Koencim je naravna substanca in pomembna komponenta vsake žive celice. Najdemo ga tako v človeškem organizmu kakor tudi v živalskih in rastlinskih celicah. Vse naše celice

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Ena ampula s praškom vsebuje 4 mg vekuronijevega bromida, kar ustreza 4 mg vekuronijevega bromida v 1 ml.

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA. Ena ampula s praškom vsebuje 4 mg vekuronijevega bromida, kar ustreza 4 mg vekuronijevega bromida v 1 ml. POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA Norcuron 4 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA Ena ampula s praškom vsebuje 4 mg vekuronijevega

Διαβάστε περισσότερα

Smernice za arterijsko hipertenzijo

Smernice za arterijsko hipertenzijo Smernice za arterijsko hipertenzijo Predstavitev ESH/ECS smernic za obravnavo arterijske hipertenzije (2007); J Hypertens 2007; 25: 1105-1187 Posodobitve smernic ESH/ECS (2007); J Hypertens 2009; 27: 2121-58.

Διαβάστε περισσότερα

Navodilo za uporabo. Procoralan 5 mg filmsko obložene tablete Procoralan 7,5 mg filmsko obložene tablete ivabradin

Navodilo za uporabo. Procoralan 5 mg filmsko obložene tablete Procoralan 7,5 mg filmsko obložene tablete ivabradin Navodilo za uporabo Procoralan 5 mg filmsko obložene tablete Procoralan 7,5 mg filmsko obložene tablete ivabradin Pred začetkom jemanja natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Διαβάστε περισσότερα

Sintezna genomika. Ponovno zapisovanje (Rewriting) Preoblikovanje kode (Refactoring) Transplantacija genoma Sintezni genomi Sintezni organizmi

Sintezna genomika. Ponovno zapisovanje (Rewriting) Preoblikovanje kode (Refactoring) Transplantacija genoma Sintezni genomi Sintezni organizmi Sintezna genomika Ponovno zapisovanje (Rewriting) Preoblikovanje kode (Refactoring) Transplantacija genoma Sintezni genomi Sintezni organizmi Koncept sinteznega življenja Celic, kot so se razvile v evoluciji,

Διαβάστε περισσότερα

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1. IME ZDRAVILA MORFIN Alkaloid-Int 20 mg/ml raztopina za injiciranje 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 1 ml raztopine za injiciranje (1 ampula) vsebuje 20 mg morfinijevega

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA EVRA 203 mikrogramov/24 ur + 33,9 mikrogramov/24 ur transdermalni obliž 2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA En 20 cm 2 transdermalni obliž

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 18/5/2014 ΑΚΥΡΑ ΑΔΑΜΗΣ Δ.Κ. / Τ.Κ. E.T. ΕΓΓ/ΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΓΚΥΡΑ ΓΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΤΡΟΣ 5 2.728 1.860 36 1.825 69 3,8% 152 8,3% 739 40,5%

Διαβάστε περισσότερα

2.1.2 Sestava mleka in primerjava z ovčjim in kravjim mlekom

2.1.2 Sestava mleka in primerjava z ovčjim in kravjim mlekom 8 2.1.2 Sestava mleka in primerjava z ovčjim in kravjim mlekom Sestava mleka različnih sesalcev se močno razlikuje po količini posameznih sestavin, po njihovih lastnostih in porazdelitvi ter je povezana

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

- Geodetske točke in geodetske mreže

- Geodetske točke in geodetske mreže - Geodetske točke in geodetske mreže 15 Geodetske točke in geodetske mreže Materializacija koordinatnih sistemov 2 Geodetske točke Geodetska točka je točka, označena na fizični površini Zemlje z izbrano

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Βιολογία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 2010 2011 µ..., µ..,... 2011. 1:, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

Molekularna biotehnologija: rekombinantna zdravila

Molekularna biotehnologija: rekombinantna zdravila Molekularna biotehnologija: rekombinantna zdravila Proteinska zdravila Pred razvojem tehnologije rekombinantne DNA je bilo proteinskih zdravil zelo malo, bila so slabo okarakterizirana in draga. Danes

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

II. I. Zaviralci sinteze bakt. stene 3 laktamski antibiotiki

II. I. Zaviralci sinteze bakt. stene 3 laktamski antibiotiki I. Zaviralci sinteze bakt. stene 3 laktamski antibiotiki 1. Penicilini (oligopept. AB) Naravni pen.=benzelpenicilin Penicilin-G Polsintetični pen. (odporni na penicilazo!) Meticilin Oksacilin Kloksacilin

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike uvod

Osnove elektrotehnike uvod Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŠČITNICE. Učno gradivo za študente programa Medicinska fizika

DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŠČITNICE. Učno gradivo za študente programa Medicinska fizika DIAGNOSTIKA IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŠČITNICE Učno gradivo za študente programa Medicinska fizika Avtorica: Doc. dr. Katja Zaletel, dr. med. Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični venter Ljubljana

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu.

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu. Kontrolne karte KONTROLNE KARTE Kontrolne karte uporablamo za sprotno spremlane kakovosti izdelka, ki ga izdeluemo v proizvodnem procesu. Izvaamo stalno vzorčene izdelkov, npr. vsako uro, vsake 4 ure.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

FARMAKOLOGIJA HORMONOV. KATARINA černe

FARMAKOLOGIJA HORMONOV. KATARINA černe FARMAKOLOGIJA HORMONOV KATARINA černe Inštitut za farmakologiji in eksperimentalno toksikologiji Medicinska fakulteta UL Predavanje za študente zdravstvene nege in babištva 16. marec 2010 Vsebina predavanja

Διαβάστε περισσότερα

ZELIŠČA, KI IMAJO PROTIVNETNI UČINEK

ZELIŠČA, KI IMAJO PROTIVNETNI UČINEK ZELIŠČA, KI IMAJO PROTIVNETNI UČINEK Vnetje je normalna, zaščitna reakcija telesa, in je odgovor na poškodbo tkiva, ki jo povzroči fizična poškodba, ali pa kemični in mikrobiološki agensi. Telo želi uničiti

Διαβάστε περισσότερα

PREHRANA IN RAK. Kaj jesti, če zbolimo EUROPA DONNA. Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej

PREHRANA IN RAK. Kaj jesti, če zbolimo EUROPA DONNA. Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej PREHRANA IN RAK Kaj jesti, če zbolimo Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej EUROPA DONNA Nada Rotovnik Kozjek Denis Mlakar Mastnak Irena Sedej Knjigo z zgovornim naslovom PREHRANA IN RAK,

Διαβάστε περισσότερα