Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα"

Transcript

1 Η εφαρμογή του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα Περίληψη Το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) απαιτεί την άμεση λήψη μέτρων αναδιάρθρωσης του. Η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα να ατονήσει το ενδιαφέρον για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2, με άμεσο επακόλουθο τη συσσώρευση δικαιωμάτων ρύπανσης, τα οποία θα συνεχίσουν να υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού ακόμα και μετά το Η χαμηλή τιμή σε συνδυασμό με την πληθώρα δικαιωμάτων που διακινούνται στην αγορά, απειλούν να εγκλωβίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μοντέλο υψηλού αποτυπώματος άνθρακα, αναχαιτίζοντας ταυτόχρονα τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και την πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία. Το WWF Ελλάς σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Sandbag διερεύνησε το μερίδιο συμμετοχής των ελληνικών εταιρειών στο πλεόνασμα δικαιωμάτων της ΕΕ, για την περίοδο Οι τομείς της τσιμεντοβιομηχανίας και ηλεκτροπαραγωγής εξετάστηκαν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της αποτελεσματικότητας του ΣΕΔΕ στην προώθηση βιώσιμων επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Βασισμένες στα αποτελέσματα της έρευνας, οι δυο οργανώσεις παρουσιάζουν στο τέλος της έκθεσης μια σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται στο σύστημα και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του ως κεντρικού πολιτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι πως οι τομείς της βιομηχανίας, σε Ελλάδα και Ευρώπη, που ανθίστανται σθεναρά στην ισχυροποίηση του μηχανισμού, είναι οι ίδιοι που έχουν λάβει ήδη σημαντική υποστήριξη, μέσω της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων εκπομπών. Για την Ελλάδα, ο αριθμός των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί σε βιομηχανίες υπερβαίνει τις πραγματικές ανάγκες εκπομπών τους κατά 21,6 εκατομμύρια, ενώ η αξία αυτού του πλεονάσματος υπολογίζεται σε περίπου 335 εκατομμύρια. 1 Χάρη σε αυτά τα δωρεάν δικαιώματα οι εταιρείες έχουν απαλλαχθεί από οποιοδήποτε κόστος συμμόρφωσης με τον μηχανισμό μείωσης των εκπομπών. Επιπλέον, πολλές εξ αυτών έχουν μεταπωλήσει όσα δικαιώματα δεν χρειάστηκαν, αποκομίζοντας σημαντικά έσοδα που διευκόλυναν βεβαίως την 1 Για μια μέση τιμή αγοράς δικαιωμάτων (περίοδος ), όπως υπολογίστηκε από την Sandbag με τη χρήση δεδομένων από το Blue Next exchange (τελευταία πρόσβαση: Ιούνιος 2012)

2 επιβίωση τους σε περίοδο κρίσης. Τα πλεονάσματα δικαιωμάτων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις τόσο μεγάλα, ώστε οι κάτοχοι τους να έχουν θωρακιστεί και για τις επόμενες περιόδους του ΣΕΔΕ. Το WWF Ελλάς και η Sandbag καλούν την ΕΕ να περιορίσει τη διάθεση δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ως πρώτο βήμα, προτείνεται η προσωρινή απόσυρση 1,4 δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων από την τρίτη περίοδο εφαρμογής του μηχανισμού, η οποία πρέπει να συνοδευτεί από την οριστική διαγραφή 2,2 δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενός γενικότερου πακέτου μεταρρυθμίσεων. Εισαγωγή Το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) θεσπίστηκε το 2005 ως ένας από τους κύριους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το ΣΕΔΕ ρυθμίζει τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου όλων των μεγάλων βιομηχανικών και ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων των 27 χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας. Συνολικά καλύπτει περίπου εγκαταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται για το ήμισυ των συνολικών εκπομπών CO2 της Ευρώπης. Το ΣΕΔΕ είναι ένα σύστημα «επιβολής ανώτατου ορίου και εμπορίας»: θέτει, δηλαδή, ένα ανώτατο όριο (cap) για το σύνολο των εγκαταστάσεων, το οποίο ισοδυναμεί σε αντίστοιχα δικαιώματα εκπομπών. Στο τέλος κάθε έτους, οι συμμετέχουσες εγκαταστάσεις οφείλουν να επιστρέψουν ένα δικαίωμα για κάθε τόνο CO2e που έχουν εκπέμψει. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επιτύχει να μειώσουν τις εκπομπές σε χαμηλότερα επίπεδα από τα δικαιώματα που κατείχαν, μπορούν να πουλήσουν το περίσσευμα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο σκοπός του μηχανισμού είναι να δώσει κίνητρα για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων μείωσης εκπομπών με το μικρότερο δυνατό κόστος. Πρόβλημα 1: τα ανώτατα όρια εκπομπών έχουν επανειλημμένα τεθεί σε λάθος επίπεδο Για να καταστεί ελκυστική η επένδυση από τις επιχειρήσεις σε μέτρα και τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών, το ανώτατο επιτρεπτό όριο πρέπει να ορίζεται χαμηλότερα από τις αναμενόμενες εκπομπές. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα στην αγορά ξεπερνούν τη ζήτηση, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της τιμής τους. Μια τέτοια υποχώρηση σημειώθηκε τόσο στην πιλοτική φάση λειτουργίας του μηχανισμού ( ), όσο και στη δεύτερη περίοδο εμπορίας ( ), κατά τη διάρκεια της οποίας και με κύριο αίτιο την οικονομική κρίση, οι εκπομπές των βιομηχανιών βρίσκονταν σταθερά κάτω από το ανώτατο όριο. Η τιμή του CO2 διασώθηκε από την πλήρη καταπόντιση της, χάρη στη δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας δικαιωμάτων και χρήσης τους δεκαετίες αργότερα - όταν, ενδεχομένως, θα είναι πιο δυσεύρετα. Σχήμα 1. Εξέλιξη τιμής δικαιωμάτων εκπομπών ( ) Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2

3 Το ανώτατο όριο για την 3 η περίοδο εμπορίας τέθηκε, επίσης, πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, με τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για τις εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η αποτελεσματικότητα του είναι, συνεπώς, σημαντικά μειωμένη ενώ η μεταφορά δικαιωμάτων από την προηγούμενη φάση θα συμβάλει στην περαιτέρω αποδυνάμωση του. Πρόβλημα 2: γενναιόδωρη πρόσβαση σε μηχανισμούς αντιστάθμισης Καθώς τα αρχικά σενάρια βάσει των οποίων σχεδιάστηκε το ΣΕΔΕ προέβλεπαν πολύ μεγαλύτερες εκπομπές από τις σημερινές, και άρα αυξημένο κόστος προσαρμογής, η ΕΕ επέτρεψε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε διεθνείς μηχανισμούς αντιστάθμισης (για την περίοδο επετράπη η πρόσβαση σε περίπου 1,6 δις μονάδες αντιστάθμισης). 2 Με τα όρια μονίμως σε υψηλότερα επίπεδα από τις πραγματικές εκπομπές, η πρόσβαση σε αυτούς τους μηχανισμούς αποδείχθηκε τελείως περιττή. Ωστόσο, εξαιτίας της χαμηλής τιμής των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, πάνω από 555 εκατομμύρια μονάδες εισήχθησαν στον μηχανισμό από το 2011, 3 συμβάλλοντας στην εκτίναξη του πλεονάσματος σε περισσότερα από 950 εκατομμύρια δικαιώματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει τα 2 δις έως το 2020, με τα τρία τέταρτα να προέρχονται από τον μηχανισμό αντιστάθμισης. 4 Πρόβλημα 3: υπερβολική διάθεση δωρεάν δικαιωμάτων Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του μηχανισμού αγοράς δικαιωμάτων και για να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών, η πλειονότητα των κρατών μελών παραχώρησε στον τομέα της μεταποίησης ποσό δικαιωμάτων ικανό να καλύψει τις προβλεπόμενες εκπομπές καθ όλη τη διάρκεια της 2 ης περιόδου. Η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων θα ήταν γενναιόδωρη ακόμα και υπό ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες, ωστόσο η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης την διόγκωσε ακόμα περισσότερο. Οι συνέπειες ήταν: Η διόγκωση των εθνικών σχεδίων κατανομής σε όλη την ΕΕ, πιέζοντας προς τα πάνω τα επιτρεπτά όρια εκπομπών της 1 ης και 2 ης περιόδου, και εμμέσως το όριο της 3 ης περιόδου 5 Η πριμοδότηση της μεταποιητικής βιομηχανίας με τεράστια πλεονάσματα αχρείαστων δικαιωμάτων, τα οποία μπορούσαν να μεταπωλήσουν (κυρίως σε εταιρείες ηλεκτρισμού) για την αποκόμιση εσόδων ή να αποθηκεύσουν για μελλοντική χρήση. Με βάση τους νέους δείκτες αναφοράς προϊόντων που εισήχθησαν από την ΕΕ, από το 2013 κι έπειτα τερματίζονται οι δωρεάν κατανομές στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μειώνονται σημαντικά οι αντίστοιχες προς τη βιομηχανία. Ωστόσο, ορισμένοι κλάδοι οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι σε «κίνδυνο διαρροής άνθρακα» 6 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα ρύπανσης, παρά το γεγονός ότι η εκτίμηση του σχετικού κινδύνου έγινε από την ΕΕ με τιμή άνθρακα στα 30/t 7 η σημερινή τιμή κυμαίνεται σε λιγότερο από 7/t. 8 Επιπλέον, η αξιολόγηση της σχετικής έκθεσης των τομέων δεν έλαβε υπόψη τις κλιματικές πολιτικές που κράτη εκτός της ΕΕ αναμένεται να έχουν εφαρμόσει έως το Öko-Institut, Greenpeace EU Unit and WWF European Policy Office. (Ιούνιος 2012). Strengthening the EU ETS and raising climate ambition. Facts, Measures and Implications. Ηλεκτρονική πρόσβαση: wwf 2012 studie_emissionshandel_en.pdf 3 Σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Νοέμβριος 2012). The state of the European carbon market in Ηλεκτρονική πρόσβαση: 5 Το όριο της 3 ης περιόδου ορίζεται σε συνάρτηση με τα Εθνικά Σχέδια Κατανομής της 2 ης περιόδου. Βλ. Άρθρο 10 της οδηγίας για το ΣΕΔΕ 6 Αφορά τον ενδεχόμενο μετεγκατάστασης εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τομείς που δέχονται ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό, από χώρα της ΕΕ σε τρίτη χώρα όπου ισχύουν λιγότερο αυστηροί περιορισμοί ως προς τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 7 Commission of the European Communities (Ιανουάριος 2008). Package of Implementation measures for the EU's objectives on climate change and renewable energy for Impact Assessment Ηλεκτρονική πρόσβαση: 8 Η τιμή για τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν 6.50 (18/12/2012), ενώ κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2013 η τιμή έπεσε ακόμα και κάτω από τα 3. 3

4 Mt Μεθοδολογία Η έρευνα που ακολουθεί έχει βασιστεί στα στοιχεία της βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής οργάνωσης Sandbag, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Transaction Log). 9 Για την καταγραφή των εκπομπών και δικαιωμάτων ρύπων ανά επιχείρηση (περίοδος αναφοράς ) ελήφθησαν υπόψη όλες οι εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας της επιχείρησης, όπως επίσης και αυτές που ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες η επιχείρηση έχει ελέγχουσα συμμετοχή (δηλαδή άνω του 50%). Αφού έγινε η κατανομή των βιομηχανικών μονάδων ανά επιχείρηση και η ταυτοποίηση των μητρικών εταιρειών, το WWF Ελλάς ήρθε σε επαφή με τις εταιρείες, για την επαλήθευση και διόρθωση, όπου χρειαζόταν, των δεδομένων. Για την εκτίμηση της οικονομικής αξίας της περίσσειας δικαιωμάτων που συσσώρευσαν οι εταιρείες έγινε χρήση της μέσης τιμής αγοράς των δικαιωμάτων για την περίοδο (στοιχεία από το Blue Next exchange). Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη των εκπομπών και των πλεονασμάτων της τρίτης περιόδου εμπορίας ( ) βασίστηκαν στον προσωρινό Εθνικό Κατάλογο Κατανομής Δικαιωμάτων που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ΥΠΕΚΑ, ενώ το επίπεδο εκπομπών ανά εταιρεία ελήφθη ίσο με το ανώτερο επίπεδο που σημειώθηκε κατά την περίοδο Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης, προσχέδιο της έκθεσης κοινοποιήθηκε στις 10 επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συσσώρευση πλεονασμάτων, με στόχο τη λήψη σχολίων επί των αποτελεσμάτων. Οι ελληνικές βιομηχανίες μεταποίησης στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Στα παρακάτω σχήματα (σχήματα 2 και 3), αναπαριστάται η παραχώρηση δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής από το ελληνικό κράτος προς τις βιομηχανίες της χώρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, σε σύγκριση με τις πραγματικές εκπομπές των αντίστοιχων μονάδων. Είναι εμφανές πως από την έναρξη της περιόδου εμπορίας οι βιομηχανίες έλαβαν περισσότερα δικαιώματα σε σχέση με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών τους, ενώ το πλεόνασμα βαίνει αυξανόμενο κάθε χρόνο, σε συνάρτηση με τη μειούμενη παραγωγή. Σημειώνεται εδώ πως αυτή η εξέλιξη δεν ισχύει για τον κλάδο παραγωγής ηλεκτρισμού, ο οποίος βρέθηκε εξαρχής με ελλειμματικό ισοζύγιο δικαιωμάτων. Η αντίδραση του κλάδου ενέργειας, και συγκεκριμένα της ΔΕΗ Α.Ε., εξετάζεται στην επόμενη παράγραφο. Σχήμα 2: Κλάδοι ελληνικής βιομηχανίας μεταποίησης (CITL 2-9) Mt Πλεόνασμα δωρεάν δικαιωμάτων Πραγματικές εκπομπές Πηγή: Σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 9 4

5 Mt Σχήμα 3: Αθροιστικά πλεονάσματα της ελληνικής βιομηχανίας ανά τομέα ( ) ,0 Πλεόνασμα δωρεάν δικαιωμάτων 2,5 1,0 0,6 0,3 Πραγματικές εκπομπές 0,1 0,1 Πηγή: Σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος Ο τομέας με τη μεγαλύτερη πλεονάζουσα κατανομή είναι οι βιομηχανίες τσιμέντου και ασβέστη, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει συνολικά 17Mt περίσσειας δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με το 79% των συνολικών πλεονασμάτων της ελληνικής βιομηχανίας. Ωστόσο, όλοι οι τομείς ανεξαιρέτως έχουν συσσωρεύσει δωρεάν δικαιώματα. Ιδιαίτερα η κεραμοποιία έλαβε 3 φορές περισσότερες άδειες ρύπανσης από όσες χρειαζόταν (278%), ενώ η χαλυβουργία έλαβε σχεδόν διπλάσια δικαιώματα από τις πραγματικές της ανάγκες (187%). Οι 10 εταιρείες με τη μεγαλύτερη περίσσεια δικαιωμάτων Η λογική της συσσώρευσης πλεονασμάτων σε έναν τομέα της βιομηχανίας ισχύει και στην κατανομή τους ανά εταιρεία: η συντριπτική πλειονότητα των πλεονασμάτων συγκεντρώνεται σε λίγες μόνο επιχειρήσεις. Με τη χρήση της βάσης δεδομένων της Sandbag, εντοπίστηκαν οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερα αθροιστικά πλεονάσματα για την περίοδο Το WWF Ελλάς στη συνέχεια έλεγξε την εγκυρότητα των δεδομένων, αντιπαραθέτοντας τα με ήδη δημοσιευμένα στοιχεία. Η έρευνα έδειξε πως 18,7 εκατομμύρια πλεονασματικών δωρεάν δικαιωμάτων είχαν διανεμηθεί σε μόλις 10 εταιρείες, ποσό που αντιστοιχεί στο 87% του συνολικού πλεονάσματος της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Όπως αναμενόταν από τη διατομεακή ανάλυση, η πλειονότητα τους έχει συσσωρευτεί σε τσιμεντοβιομηχανίες: στη Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής (10,2Mt) και στην Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ (4,2Mt). 5

6 Mt Σχήμα 4: Ελληνικές εταιρείες με τη μεγαλύτερη συσσώρευση πλεονασμάτων ( ) 25 Πλεόνασμα δωρεάν δικαιωμάτων Πραγματικές εκπομπές ,2 4,2 10 0, ,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 Πηγή: Σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Sandbag και WWF Ελλάς Οι αδιάθετες άδειες ρύπανσης μπορούν να επαναδιατεθούν στην αγορά για την αποκόμιση εσόδων ή να αποθηκευθούν για χρήση στην τρίτη περίοδο εμπορίας ρύπων ( ), προφυλάσσοντας έτσι τις εταιρείες από μελλοντικά έξοδα συμμόρφωσης με τον μηχανισμό. Το ποια από τις δυο στρατηγικές έχει ακολουθηθεί είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, καθώς οι ετήσιες απολογιστικές αναφορές των εταιρειών παρέχουν περιορισμένες σχετικές πληροφορίες, ενώ και οι ίδιες ήταν ιδιαίτερα φειδωλές στην επικοινωνία. 10 Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι στα σχετικά με την παρούσα έρευνα ερωτήματα που απεύθυνε το WWF Ελλάς προς τις 10 επιχειρήσεις, απάντησαν εγγράφως οι Lafarge-Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Με προφορική επικοινωνία, απάντησαν οι Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. Και οι τέσσερις επιχειρήσεις επιβεβαίωσαν τα δεδομένα βάσης. Η αποτίμηση της οικονομικής αξίας αυτών των αδειών είναι δυνατή, με βάση τη μέση τιμή αγοράς των δικαιωμάτων ρύπανσης για τη συγκεκριμένη περίοδο ( 15,50 για το διάστημα ). 11 Σημειώνουμε, εδώ, πως παρά την περίσσεια δικαιωμάτων που είχαν στη διάθεση τους οι εταιρείες, προμηθεύθηκαν μονάδες από τους διεθνείς, εκτός ευρωπαϊκής αγοράς, μηχανισμούς αντιστάθμισης (μονάδες CER και ERU) 12, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη συνολική ποσότητα αδιάθετων δικαιωμάτων ΣΕΔΕ. Καθώς τα τελευταία έχουν σταθερά μεγαλύτερη αξία από τις αντίστοιχες μονάδες της διεθνούς αγοράς, οι εταιρείες μπορούν να αποκομίσουν περαιτέρω κέρδη από τη διαφορά στην τιμή τους. 10 Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τo WWF Ελλάς ήρθε σε επαφή με όλες τις εταιρείες που εμφανίζονται στη λίστα με τη μεγαλύτερη συσσώρευση πλεονασμάτων, με στόχο να λάβει τα σχόλια τους. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και με το πέρας της έρευνας - τα σχόλια και οι απόψεις των εταιρειών μπορούν να βρεθούν στο 11 Blue Next exchange 12 Τα μόρια CER (Certified Emissions Reduction), ίσης αξίας με τα δικαιώματα ρύπανσης του ΣΕΔΕ, προέρχονται από τον μηχανισμό CDM (Clean Development Mechanism), μέσω του οποίου χώρες που δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο επενδύουν σε έργα μείωσης των εκπομπών σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα μόρια ERU (Emission Reduction Unit), επίσης ίσης αξίας με τα αντίστοιχα του ΣΕΔΕ, προέρχονται από τον μηχανισμό JI (Joint Implementation), μέσω του οποίου χώρες που δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο επενδύουν σε έργα μείωσης των εκπομπών σε άλλες χώρες του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Σήμερα υπάρχουν πολύ σοβαρές ενστάσεις για την περιβαλλοντική ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα και των δυο αυτών μηχανισμών. 6

7 Τα δυνητικά κέρδη της ελληνικής βιομηχανίας από τη δεύτερη περίοδο εμπορίας καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: Επιχείρηση Πλεόνασμα δικαιωμάτων ΣΕΔΕ Αξία πλεονάσματος (μ.ο. δικαιώματος 15,50) Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε Όμιλος Italcementi CaO Hellas ΑΒΕΕ ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε Όμιλος ΚΟΘΑΛΗ Χαλυβουργία Ελλάδος Σύνολο Πίνακας 1: Εκτιμώμενη αξία των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ για τις 10 εταιρείες με τα μεγαλύτερα πλεονάσματα Η βιομηχανία θωρακισμένη και στην τρίτη περίοδο εμπορίας Είναι προφανές πως η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη 2 η περίοδο εμπορίας ( ) δεν έχει επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα τους. Μάλλον το αντίθετο: πολλές εξ αυτών έχουν αποκομίσει απροσδόκητα κέρδη από την ευρωπαϊκή αγορά ρύπων. Παρ όλα αυτά, οι βιομηχανίες επικαλούνται σήμερα το κόστος συμμόρφωσης και την έλλειψη δικαιωμάτων κατά την 3 η φάση του μηχανισμού ( ) για να δικαιολογήσουν τη σθεναρή τους αντίσταση στην αναμόρφωση της αγοράς και την αυστηροποίηση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου εκπομπών. Με βάση τον προσωρινό Εθνικό Κατάλογο Κατανομής Δικαιωμάτων για την περίοδο 3 13, είναι δυνατό να διαπιστωθεί το εάν και πότε οι θα αναγκαστούν οι ελληνικές βιομηχανίες να προμηθευθούν δικαιώματα από την αγορά. Στη συνέχεια αντιπαραβάλλονται η εξέλιξη των εκπομπών, της δωρεάν διάθεσης δικαιωμάτων και του αθροιστικού πλεονάσματος δικαιωμάτων, το οποίο θα έχουν οι δυο πιο ευνοημένες εταιρείες, Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής και Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, καθ όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου. Διερευνάται, έτσι, ο βαθμός προστασίας που παρέχουν τα αδιάθετα από την 2 η περίοδο δικαιώματα, με την αισιόδοξη παραδοχή επιστροφής της παραγωγής στα επίπεδα του Και στις δυο περιπτώσεις, οι συσσωρευμένες άδειες ρύπανσης απομακρύνουν τις εταιρείες από οποιοδήποτε άμεσο κόστος συμμετοχής στον μηχανισμό. 13 Ο προσωρινός κατάλογος μπορεί να βρεθεί στην ιστοθέση 7

8 Mt Σχήμα 5: Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής: εξέλιξη εκπομπών και διάθεσης δικαιωμάτων ( ) εκπομπές δωρεάν διάθεση Έτος Ετήσιες 5,13 3,38 3,00 2,14 3,63 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 εκπομπές (Mt) Διάθεση 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 δικαιωμάτων (*10^6) Αθροιστικά πλεονάσματα 0,84 3,43 6,41 10,24 12,58 12,41 12,24 12,07 11,91 11,74 11,57 11,40 11,23 Πίνακας 2: Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής: εκπομπές, δωρεάν δικαιώματα και συσσώρευση πλεονάσματος ( ) Ακόμα κι αν η παραγωγή της Lafarge Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 καθ όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου (αύξηση κατά 240% σε σχέση με σήμερα), τα αδιάθετα δικαιώματα εκτιμάται ότι θα φθάσουν στο τέλος του 2020 τα 11,23 εκατομμύρια σαφώς μεγαλύτερα από τα σημερινά, προσφέροντας έτσι ευκαιρία αποκόμισης κερδών ακόμα και στην τέταρτη περίοδο εμπορίας, μετά το Με παρόμοιο τρόπο, ακόμα κι αν οι εργασίες της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ επιστρέψουν στα επίπεδα του 2008 (273% των σημερινών εκπομπών), η εταιρεία έχει θωρακιστεί απέναντι στο άμεσο κόστος συμμετοχής στο σύστημα, για όλη τη διάρκεια της τρίτης περιόδου και ακόμα παραπέρα. 8

9 Mt Σχήμα 6: Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: εξέλιξη εκπομπών και διάθεσης δικαιωμάτων ( ) εκπομπές δωρεάν διάθεση Έτος Ετήσιες 4,22 3,65 3,42 1,55 2,88 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 εκπομπές (Mt) Ετήσια διάθεση 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 δικαιωμάτων (*10^6) Αθροιστικά πλεονάσματα 0,05 0,66 1,50 4,22 5,61 5,25 4,90 4,54 4,19 3,83 3,48 3,12 2,77 Πίνακας 3: Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ: εκπομπές, δωρεάν δικαιώματα και συσσώρευση πλεονάσματος ( ) Ο κλάδος της ηλεκτροπαραγωγής: η περίπτωση της ΔΕΗ Το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπών στο ευρωπαϊκό ΣΕΔΕ οφείλεται στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής. Είναι ο κλάδος με τη μικρότερη έκθεση στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ενώ έχει στη διάθεσή του τις πιο προσιτές τεχνολογίες περιορισμού των εκπομπών. Για αυτούς τους λόγους, τα περισσότερα κράτη της ΕΕ απέφυγαν να προστατέψουν τις εταιρείες ενέργειας από το πλήρες κόστος συμμετοχής τους στον μηχανισμό, ενώ και ο αριθμός των δωρεάν δικαιωμάτων που τους έχει παραχωρηθεί υπολείπεται των πραγματικών τους εκπομπών, θέτοντας έτσι ως προτεραιότητα τον τομέα της βιομηχανίας. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση: η ΔΕΗ χρειάστηκε να αγοράσει 17 εκατομμύρια δικαιώματα ρύπανσης για να καλύψει τα 195Mt εκπομπών της κατά τη διάρκεια της περιόδου Τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα, αν με την συγκεκριμένη εξέλιξη δεν συνέπιπτε η οικονομική ύφεση και η συνακόλουθη μείωση της ζήτησης ρεύματος (οι εκπομπές της ΔΕΗ το 2011 σημείωσαν μια πτώση της τάξης του 10% από το 2008). 9

10 Από το 2013, οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρισμού είναι υποχρεωμένες να προμηθευτούν το σύνολο των δικαιωμάτων που χρειάζονται από την ελεύθερη αγορά για τη ΔΕΗ αυτό συνεπάγεται αύξηση των δικαιωμάτων που αγοράζει από το 4% στο 100%. Αν και η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη εδώ και χρόνια, η ΔΕΗ έχει πράξει ελάχιστα για την αναβάθμιση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης. Η ΔΕΗ, κύριος μέτοχος της οποίας είναι το ελληνικό δημόσιο, εκμεταλλεύεται εδώ και δεκαετίες τα αποθέματα λιγνίτη της χώρας, έχει μερίδιο 75% στη συνολικά παραγόμενη ενέργεια, είναι ιδιοκτήτης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ελέγχει σχεδόν το 100% της ελληνικής αγοράς. 14 Θα ανέμενε κανείς πως μια τέτοιου μεγέθους επιχείρηση θα είχε στη διάθεση της τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος. Εντούτοις, η ΔΕΗ, έχοντας αποτύχει στη λήψη μέτρων προσαρμογής κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, αντί να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση των απαρχαιωμένων μονάδων της με εναλλακτικές καθαρής ενέργειας, τους δίνει παράταση ζωής. Πρόσφατα, μάλιστα, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής μιας νέας λιγνιτικής μονάδας η οποία θα εκπέμπει ετησίως 4,6 εκατομμύρια τόνους CO2. Την ίδια στιγμή, και παρά το ότι ήταν η πρώτη που μπήκε στην ελληνική αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες), η εταιρεία έχει να επιδείξει ελάχιστη πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα. Για τα έργαναυαρχίδες της, τα αιολικά πάρκα, η ΔΕΗ έρχεται μόλις 6 η στην κατάταξη των παραγωγών με όρους εγκατεστημένης ισχύος, 15 ενώ το μερίδιο της στα φωτοβολταϊκά με τα βίας φτάνει το 0,05% της συνολικά εγκατεστημένης ισχύος. 16 Το τίμημα της μη-έγκαιρης προσαρμογής της ΔΕΗ θα είναι μεγάλο ακόμα και με την κατάρρευση των τιμών CO2. Έτσι, για κάθε κιλοβατώρα που παράγει η επιχείρηση το επιπλέον κόστος αναπόφευκτα θα μετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ έχει ήδη εισηγηθεί προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αύξηση στις χρεώσεις για όλες τις κατηγορίες πελατών (χαμηλή, μεσαία και υψηλή τάση). 17 Οι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας έχουν ήδη αντιδράσει έντονα, προτείνοντας να εξαιρεθεί η χώρα μας από την πλήρη συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής στον μηχανισμό του ΣΕΔΕ. Ακολουθούν έτσι το παράδειγμα ορισμένων χωρών της ΕΕ, οι οποίες θα λάβουν δωρεάν δικαιώματα για τον κλάδο ενέργειας και στην τρίτη περίοδο εμπορίας. Αποφεύγουν, βέβαια, να αναφέρουν πως μόνο 10 χώρες, κυρίως από την Ανατολική Ευρώπη, ήταν επιλέξιμες για προσωρινή δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων 18, ώστε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές ηλεκτροπαραγωγής τους. Για τα παλαιότερα κράτη μέλη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) κρίθηκε πως είχαν αρκετό χρόνο ώστε να αναβαθμίσουν το μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής τους και να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει πως πιθανή παροχή κρατικής βοήθειας προς τους ηλεκτροπαραγωγούς, υπό τη μορφή δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής, θα παραβίαζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία της αγοράς ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον το ενδιαφέρον της ΔΕΗ και της κυβέρνησης για το αυξανόμενο κόστος συμμόρφωσης είναι ουσιαστικό, υπάρχουν εναλλακτικές μετριασμού του βάρους που θα επωμιστούν οι καταναλωτές. Από το 2013 κι έπειτα, η ελληνική κυβέρνηση θα εισπράξει σημαντικά έσοδα από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα έσοδα αυτά πρέπει να επενδυθούν σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή εφαρμογές εξοικονόμησης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, δίνοντας ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και αποκομίζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη HWEA Wind Energy Statistics, 2012, 16 0,7MW σε σύνολο 1.334MW. Στοιχεία από το και 17 Ανακοίνωση της ΡΑΕ, 11/12/2012, και επιστολή του προέδρου της ΔΕΗ προς τη ΡΑΕ, 30/11/2012, 18 Οι επιλέξιμες χώρες ήταν η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Λετονία. 10

11 Οι προτάσεις του WWF Ελλάς και της Sandbag Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Για να αντιμετωπιστεί το πλεόνασμα δικαιωμάτων εκπομπών, προτείνεται ως μέτρο έκτακτης ανάγκης, η προσωρινή απόσυρση (backloading) από την τρίτη περίοδο δημοπρατήσεων τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων δικαιωμάτων και στη συνέχεια η οριστική τους ακύρωση. Ευθυγράμμιση του ΣΕΔΕ με φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (δηλαδή, 30% μείωση των εκπομπών έως το 2020 και 80-95% μείωση έως το 2050). Η προσαρμογή αυτή απαιτεί απόσυρση επιπλέον δικαιωμάτων και αύξηση του γραμμικού συντελεστή μείωσης του ανώτατου ορίου τουλάχιστον στο 2,6%. Λήψη συνοδευτικών μέτρων που θα στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στην ευρωπαϊκή αγορά ρύπων. Κάθε απόφαση της ΕΕ για αύξηση των στόχων μείωσης των εκπομπών για το 2020 οφείλει να είναι ξεκάθαρη και να μην επιτρέψει την περαιτέρω πρόσβαση σε μονάδες ρύπανσης από διεθνείς μηχανισμούς αντιστάθμισης (CDM και JI). Η τιμή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων είναι σήμερα περίπου 0,5 /t. Άμεση επανεξέταση της πιθανότητας έκθεσης σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα, με στόχο τον περιορισμό των κλάδων που λαμβάνουν δωρεάν δικαιώματα. Τονίζεται πως η προσωρινή απόσυρση δικαιωμάτων δεν θα μειώσει την ποσότητα που κατανέμεται δωρεάν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ειδικά για την Ελλάδα, το WWF Ελλάς και η Sandbag, προτείνουν: Απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τη διαχείριση των πλεονασμάτων και των εσόδων που προκύπτουν από το ΣΕΔΕ. Καμία εξαίρεση από τον μηχανισμό ή περαιτέρω δωρεάν διάθεση δικαιωμάτων, δεδομένου μάλιστα ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει, εκτός των άλλων, και στην κοινοτική νομοθεσία. Έχει άλλωστε αποδειχθεί πως το ΣΕΔΕ δεν έχει καμία σημαντική αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα μοντέλο ηλεκτροπαραγωγής χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με προτεραιότητα στην αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και στην τόνωση των πολιτικών της ενεργειακής εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς. Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ένας από τους κύριους μηχανισμούς αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει αποφέρει έως σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα και θα συνεχίσει να μην αποδίδει αν δεν ληφθούν μέτρα ισχυροποίησης του. Συγκεκριμένες βελτιώσεις έχουν ήδη προταθεί για την προσεχή περίοδο εμπορίας ( ), με την εναρμόνιση των κανόνων διάθεσης δωρεάν δικαιωμάτων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και αύξηση των δημοπρατούμενων αδειών για την ηλεκτροπαραγωγή. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα για την προσωρινή αναμόρφωση της αγοράς. Η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες, ζητώντας δομικές μεταρρυθμίσεις στο ΣΕΔΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ανωτέρω συνδυασμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της τιμής άνθρακα έως και στα 30 /t μέχρι το Είναι απαραίτητο αυτή η εξέλιξη να αποτελέσει κίνητρο για τόνωση των φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων, την απελευθέρωση της χώρας από τα 19 Öko-Institut, Greenpeace EU Unit and WWF European Policy Office. (Ιούνιος 2012). Strengthening the EU ETS and raising climate ambition. Facts, Measures and Implications. Ηλεκτρονική πρόσβαση: wwf 2012 studie_emissionshandel_en.pdf 11

12 ορυκτά καύσιμα και την πρόσδωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στην πορεία προς το Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, η αυξημένη τιμή αγοράς δικαιωμάτων θα αυξήσει τα κρατικά έσοδα κατά την τρίτη περίοδο εμπορίας ( ). Συγκεκριμένα, η αύξηση του στόχου μείωσης των εκπομπών της ΕΕ στο 30% θα αποφέρει στην Ελλάδα έσοδα της τάξης των 6 δις ευρώ, αυξημένα κατά 2,9 δις ευρώ σε σχέση με τα σημερινά σενάρια. 20 Η ελληνική πολιτεία οφείλει να επανεπενδύσει αυτούς τους πόρους στην εφαρμογή της κλιματικής πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων κοινωνικών επιπτώσεων του ΣΕΔΕ. Τέτοιες πολιτικές αφορούν, για παράδειγμα, παρεμβάσεις αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, οι οποίες θα προστατέψουν τα νοικοκυριά από τις τιμές ηλεκτρισμού και θέρμανσης που ήδη αυξάνονται. Μέρος αυτών των εσόδων μπορεί να διοχετευθεί σε στοχευμένα μέτρα υποστήριξης της βιομηχανίας, με την προϋπόθεση πως εξυπηρετούν τη μετάβαση σε μοντέλα καθαρών μορφών ενέργειας και τεχνολογίες εξοικονόμησης. Περισσότερες πληροφορίες Μιχάλης Προδρόμου Υπεύθυνος ενεργειακής πολιτικής WWF Ελλάς Τηλ: Damien Moris Senior Policy Advisor Sandbag Mobile Öko-Institut, Greenpeace EU Unit and WWF European Policy Office. (Νοέμβριος 2012). Auctioning revenues under different climate ambition scenarios for the EU Emissions Trading Scheme Ηλεκτρονική πρόσβαση: the_cost_of_inaction auctioning_revenues.pdf 12

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014 ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΟΞΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή

Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Δράσεις και πολιτικές του ΥΠΕΚΑ για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή Αλέξανδρος Κουλίδης Σύμβουλος Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΚΑ Ειρήνη Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου Επιπτώσεις στον τοµέα Ηλεκτροπαραγωγής

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου Επιπτώσεις στον τοµέα Ηλεκτροπαραγωγής Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ικαιωµάτων Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου Επιπτώσεις στον τοµέα Ηλεκτροπαραγωγής. ΚΡΟΜΠΑ ΕΗ Α.Ε. - Ε 1.7.2008 Βασικές Αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Εµπορίας Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος. Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Δρ. Δ. Παπακωνσταντίνου, Δρ. Δ. Κανελλόπουλος Διευθυντής ΔΣΠ Τομεάρχης ΔΣΠ Αθήνα 31 Μαρτίου 2006 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Περιεχόμενο παρουσίασης Στρατηγική της ΔΕΗ για την Κλιματική Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ

Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά Τ.Ε.Ε. Συνέδριο για την Ενέργεια 8 Μαρτίου 2010 Πρόταση για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό των ΑΠΕ μέχρι το 2013 Δρ. Κώστας Δανιηλίδης Πρόεδρος ΣΠΕΦ Σύνδεσμος Παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ

Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη. Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ Ημερίδα ΤΕΕ, 8/11/2013 Ηλεκτρική ενέργεια, βιομηχανία, ανταγωνισμός,ανάπτυξη Εισηγητής : Ζητούνης Θεόδωρος, MMM Tεχνικός διευθυντής ομίλου ΓΙΟΥΛΑ 1 Εισαγωγή θέματα 1. Εξέλιξη της Ελληνικής βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219

Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219 Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity Sector - ETRES LIFE03/ENV/GR/000219 Κ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Professionals Training WWW.GREEN-EVOLUTION.EU ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ Professionals Training ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AΓΟΡΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ανισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Σ. Βάσσος, Δ. Κρόμπα, Α. Ψυρρή ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας

Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Αξιολόγηση των Τάσεων των Εκπομπών των Αερίων του Θερμοκηπίου: Η Περίπτωση της Ελλάδας Γιάννης Ζιώμας Καθηγητής ΕΜΠ Σ.Ε.Β., 6 ΦΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ

Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Στρεβλώσεις στους ρυθμιζόμενους μηχανισμούς εκτός ΗΕΠ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τι αφορούν οι ΥΚΩ 1. Την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας

Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ρυθμιζόμενα τιμολόγια σε συνθήκες ενεργειακής ανεπάρκειας Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ, 2 η Εβδομάδα Ενέργειας 13 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V

Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Καθαρές εναλλακτικές στην Πτολεμαΐδα V Eναλλακτικές λύσεις στη σχεδιαζόμενη μονάδα της ΔΕΗ Πτολεμαΐδα V ΣΥΝΟΨΗ Το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

"Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009

Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 "Ημερίδα MEdIES για τη θεματική σχολική χρονιά 2009-10: Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές & Τοπικές Κοινωνίες Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΕΣΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ

Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Ομιλία του καθηγητού Χρήστου Σ. Ζερεφού, ακαδημαϊκού Συντονιστού της ΕΜΕΚΑ Οι επιμέρους μελέτες ανέδειξαν τον πλούτο των φυσικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας αλλά και τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές

ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & καταναλωτές ιευρυμένη εφαρμογή των Συστημάτων Net-Metering σε οικίες και κτίρια Τοπικών Αρχών & Αυτοπαραγωγής σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές ιασφάλιση ουσιαστικού και υγιούς ανταγωνισμού Προστασία Συμφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ 25 4 2012 Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός Οι απόψεις του ΣΕΦ ΣΥΝΟΨΗ Πιο φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά αλλά και για το σύνολο των ΑΠΕ προτείνει ο ΣΕΦ, τόσο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (2020),

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα

Ημερίδα Greenbuilding, 2 Ιουλίου 2009 - Αθήνα Εναρμόνιση της Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες 1 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αερίων Ρύπων

Παράγωγα Αερίων Ρύπων Παράγωγα Αερίων Ρύπων Ραφαήλ Μάρκελλος Επίκουρος Καθηγητής MBA International Program Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών οµή Συζήτησης Εκποµπές Αερίων Ρύπων: Άδειες,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης

Περιβαλλοντική ευθύνη. Μονόδρομος ανάπτυξης Περιβαλλοντική ευθύνη Μονόδρομος ανάπτυξης 1 Οι βασικοί λόγοι -1 Αιτία ανησυχίας Οικολογικό αποτύπωμα Κλιματική αλλαγή 2 Αιτία ανησυχίας Κάθε εβδομάδα νέα στοιχεία έρχονται στο φως, που συνδέουν χημικά

Διαβάστε περισσότερα

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard

thepowerofgreen Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard Πράσινο marketing Η νέα προϊοντική τάση Στέλιος Δρυς Δ/νων Σύµβουλος foodstandard κλιµατική αλλαγή αέρια θερµοκηπίου αύξηση θερµοκρασίας CO2 CH4 N2O PFCS HFCS SF6 = CO2 meq Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση της αγοράς

Ανασκόπηση της αγοράς N29 Τετάρτη, 24 Ιουλίου του Ανασκόπηση της αγοράς Την τελευταία εβδομάδα το αργό πετρέλαιο που απολάμβανε σημαντικές αυξήσεις επιβεβαιώνοντας το Head & Shoulders σχέδιο, ελέγχοντας τα επίπεδα στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εκατομμύρια σε κίνδυνο Οπλανήτηςφλέγεται Εκατομμύρια σε κίνδυνο Μελέτη Stern και Tufts Η αδράνεια θα επιφέρει απώλειες έως 20% τουπαγκόσμιουαεπ Μόλις 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ για δράσεις αποτροπής Κόστος καταπολέμησης κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία

Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η συμβολή των φωτοβολταϊκών στην εθνική οικονομία Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος ΣΕΦ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030)

Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) Νέο πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (2020 2030) «Οι Τοπικές Αρχές Στοχεύουν σε ένα Αειφόρο Ενεργειακό Μέλλον» 13/6/2014 1. Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλαίσιο κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ

Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ Αλήθειες και ψέματα για το ειδικό Τέλος ΑΠΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγ. Δημητρίου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr ΣΥΝΟΨΗ Η ονομασία του Τέλους ΑΠΕ υπονοεί

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανθέων 34-36 - 111 43 Αθήνα Τ 210 2512701 F 210 2512701 U www.kontokolias.gr email info@kontokolias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013

ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΗMOΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΦΑ) 2 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 14-15 ΜΑΡΤΊΟΥ 2013 ΔΕΦΑ Η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου άρχισε τις εργασίες της τον Νοέμβριο του 2009. Το 100% των μετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη

Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη Ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ως λύση στην ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς και βιώσιμης αγοράς φωτοβολταϊκών στην υπηρεσία του πολίτη 11/3/2013 1 Net Metering Ποιες είναι οι δυνατότητες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Επένδυση στην Ηλιακή Ενέργεια Ένα Μέλλον Φωτεινό Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game)

Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) Γιώργος Μαυρωτάς Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. Εισαγωγή στο Παίγνιο Διοίκησης Επιχειρήσεων (business game) 2o Θερινό Σχολείο Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα