ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ"

Transcript

1 Π λησιάζουµε στις γιορτές των Χριστουγέννων και όλοι ετοιµαζόµαστε να αισθανθούµε για άλλη µια φορά, την ιερότητα των ηµερών και να διαλογιστούµε σχετικά µε τα γεγονότα και τα µηνύµατα που γεννά η γέννηση του Ιησού. Στοιχείο των ηµερών αυτών είναι η εορταστική ατµόσφαιρα που επικρατεί, µε κυρίαρχο σηµείο την ύπαρξη και τον στολισµό του Χριστουγεννιάτικου έντρου. Απαραίτητο συµπλήρωµα του στολισµού του δέντρου είναι η φάτνη και σε αυτήν βλέπουµε το αστέρι που παριστά το άστρο της Βηθλεέµ. Για αυτό το άστρο λοιπόν θα µιλήσουµε απόψε και θα ξεκινήσω διαβάζοντας την περικοπή του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, του µόνου Ευαγγελίου που αναφέρεται σε αυτό. Ο Ματθαίος στο κεφάλαιο 2 στίχο 1 11 µας λέγει: «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας εν ηµέραις Ηρώδου του βασιλέως, ιδού µάγοι από ανατολών παρεγένοντο εις Ιεροσόλυµα λέγοντες που εστί ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; είδοµεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθοµεν προσκυνήσαι αυτώ. Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυµα µετ αυτού και συναγαγών πάντας τους αρχιερείς και γραµµατείς του λαού επυνθάνετο παρ αυτών που ο Χριστός γεννάται. Οι δε είπον αυτώ εν Βηθλεέµ της Ιουδαίας ούτω γαρ γέγραπται δια του προφήτου και συ Βηθλεέµ γη Ιούδα ουδαµώς ελαχίστη ει εν τοις ηγεµόσιν Ιούδα εκ σου γαρ εξελεύσεται ηγούµενος όστις ποιµανεί τον λαόν µου τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης λάθρα καλέσας τους µάγους ηκρίβωσεν παρ αυτών τον χρόνον του φαινοµένου αστέρος και πέµψας αυτούς εις Βηθλεέµ είπε πορευθέντες ακριβώς εξετάσατε περί του παιδίου επάν δε εύρητε απαγγείλατέ µοι όπως καγώ ελθών προσκυνήσω αυτώ. Οι δε ακούσαντες του βασιλέως επορεύθησαν και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθών έστη επάνω ου ην το παιδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα εχάρησαν χαρά µεγάλη σφόδρα και ελθόντες εις την οικίαν είδον το παιδίον µετά της Μαρίας της µητρός αυτού» Εκτός όµως από τον Ματθαίο αναφορές στο άστρο της Βηθλεέµ βρίσκουµε και σε δύο άλλα κείµενα που δεν είναι αναγνωρισµένα από την επίσηµη Χριστιανική Ορθόδοξη εκκλησία και τα οποία φέρουν τον χαρακτηρισµό απόκρυφα. Αυτά είναι το Πρωτο-ευαγγέλιο του Ιακώβου και το Ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου. Στο Πρωτο-ευαγγέλιο του Ιακώβου γίνεται λόγος περί του αστέρος σε δύο χωρία. Το πρώτο είναι στο κεφάλαιο 19 στίχος 2 ως εξής: «Σταµάτησαν όταν έφτασαν στο χώρο του σπηλαίου και να ένα φωτεινό σύννεφο επεσκίασε το σπήλαιο και η µαµή αναφώνησε Γέµισε από δόξα η ψυχή µου σήµερα, παράδοξα είδαν τα µάτια µου γιατί σωτήρας γεννήθηκε στον Ισραήλ. Ξάφνου το σύννεφο υποχώρησε από το σπήλαιο και φως µεγάλο έλαµψε µέσα στο σπήλαιο, ώστε ήταν αδύνατο να αντέξουν τα µάτια µας. Σε λίγο εκείνο το φως έσβησε ώσπου φάνηκε το βρέφος» Το δεύτερο το βρίσκουµε στο κεφάλαιο 21 «Και να ο Ιωσήφ ετοιµάστηκε να φύγει προς την Ιουδαία και θόρυβος ξέσπασε στην

2 Βηθλεέµ της Ιουδαίας ήλθαν µάγοι ρωτώντας Που βρίσκεται ο νεογέννητος βασιλιάς των Ιουδαίων; Είδαµε το αστέρι Του να ανατέλλει στην ανατολή και ήρθαµε να τον προσκυνήσουµε. Όταν το άκουσε ο Ηρώδης ταράχθηκε και έστειλε υπηρέτες στους µάγους. Έστειλε και κάλεσε τους αρχιερείς και τους ανέκρινε ρωτώντας Πως αναφέρονται τα σχετικά µε τον Χριστό; Που γεννιέται;. Εκείνοι απάντησαν Στην Βηθλεέµ της Ιουδαίας έτσι έχει γραφτεί. Αφού τους απέλυσε ανέκρινε τους µάγους ρωτώντας Τι σηµάδι είδατε για τον γεννηµένο βασιλιά;. Οι µάγοι απάντησαν Είδαµε ένα υπερµεγέθη αστέρα που έλαµψε και συσκότισε τους υπόλοιπους ώστε να µην φαίνονται. Έτσι εµείς αντιληφθήκαµε ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς στον Ισραήλ και ήρθαµε να τον προσκυνήσουµε. Είπε τότε ο Ηρώδης Πηγαίνετε και αναζητήστε τον και αν τον βρείτε ειδοποιήστε και εµένα για να τον προσκυνήσω. Έφυγαν οι µάγοι και να ο αστέρας που είχαν δει στην ανατολή τους οδηγούσε έως ότου έφτασαν στο σπήλαιο και στάθηκε στην κορυφή του.». Στο απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου εκτός από τα παραπάνω στο κεφάλαιο 13 στίχο 7 το κείµενο, αναφέρεται ιδιαιτέρα στην φωτεινότητα του αστέρα γράφοντας «Αλλά και ένα άστρο πελώριο έλαµπε πάνω από την σπηλιά από την εσπέρα ως το πρωί που το µέγεθός του ποτέ δεν το είχε δει κανείς από γενέσεως κόσµου». Πολλοί ερευνητές, τόσο θεολόγοι όσο και αστρονόµοι, ζήτησαν να ερµηνεύσουν το φαινόµενο αυτό και να το προσεγγίσουν ο καθένας από την δική του σκοπιά. Όλοι τους προσπάθησαν αρχικά να ερευνήσουν αν η εµφάνιση του αστέρα είναι ένα φυσικό ή υπερβατικό φαινόµενο, ιστορικό γεγονός ή ένα γεγονός που το δηµιούργησε η φαντασία των συγγραφέων εξυπηρετώντας µε αυτόν τον τρόπο διάφορους σκοπούς. Κοινή διαπίστωση όλων των µελετητών πάντως είναι ότι η ερµηνεία του αστέρα της Βηθλεέµ άπτεται του χρονικού προσδιορισµού της ίδιας της γέννησης του Ιησού. Η κύρια άποψη για το χρονικό σηµείο της γέννησης ορίζει ότι αυτή έγινε µεταξύ του 7 και του 2 π.χ. Ο χρονικός αυτός προσδιορισµός σηµατοδοτείται κυρίως από τα ιστορικά πρόσωπα και τα γεγονότα που αναφέρονται στα κείµενα των ευαγγελίων. Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο άστρο της Βηθλεέµ και την σηµασία του µετά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο ήταν ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος µαθητής του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Ιωάννη και τρίτος επίσκοπος Αντιόχειας. Θεωρεί το γεγονός αυτό σαν ένα υπερφυσικό γεγονός και δέχεται ότι αυτό επιβεβαιώνει τη Θεία καταγωγή του Ιησού. Την υπερβατικότητα του γεγονότος δέχονται και άλλοι πατέρες της εκκλησίας όπως π.χ. ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, ο ιόδωρος της Ταρσού, ο Νεκτάριος Πενταπόλεως Αιγίνης κ.α. καθώς και πολλοί σύγχρονοι ερευνητές όπως οι Έλληνες αστρονόµοι ανέζης και Θεοδοσίου και ο ιστορικός Wells. Εκτός από την προαναφερθείσα άποψη που θεωρεί τον αστέρα της Βηθλεέµ σαν υπερβατικό γεγονός υπάρχει και η άλλη που θεωρεί τον αστέρα σαν ένα φυσικό γεγονός. Αυτοί που προβάλουν την άποψη αυτή θέλουν είτε να επιβεβαιώσουν την ύψιστη θρησκευτική και θεϊκή καταγωγή του Ιησού, είτε να προβάλουν την πεποίθηση τους ότι όλα τα γεγονότα είναι φυσικά και µόνο φυσικά. Οι θεωρίες αυτές θέλουν το άστρο της γεννήσεως να είναι:

3 Α) Κοµήτης και συγκεκριµένα αυτός που έχει τον αριθµό 52 στον κατάλογο των κοµητών του Williams και ο οποίος πρέπει να εµφανίστηκε µεταξύ της 10 ης Μαρτίου και 27 ης Απριλίου του 5 π.χ. Η άποψη αυτή προτείνεται από τον Ωριγένη και τον Ευσέβιο της Καισαρείας, από τον Γερµανό αστρονόµο Stenzel, τους Αµερικανούς Don Geomans και Richardson, καθώς και από τον Άγγλο Colin Humphreys του Cambrige. Β) Βολίδες ή ιάττοντας αστέρας ( µετέωρο). Η άποψη αυτή δεν υποστηρίζεται από κανένα γνωστό αστρονόµο αφού το άστρο της Βηθλεέµ θα πρέπει να ήταν ένα φαινόµενο που είχε χρονική διάρκεια. Γ) Η εµφάνιση ενός απλανούς αστέρα Ο Γερµανός µελετητής των Γραφών Alfrend Jeremias προτείνει τον α του Λέοντος που ονοµάζεται Βασιλίσκος, ενώ ο Daniel τον Κάνωπο, τον α του Τρίποδος ) Η δηµιουργία κάποιου νέου άστρου Ε) Η έκρηξη ενός καινοφανούς ή υπερκαινοφανούς αστέρα Έκρηξη τέτοιου αστέρα έχουµε από αναφορές κινέζων αστρονόµων και συγκεκριµένα για την εµφάνιση ενός στον Αιγόκερω τον Απρίλιο του 5 π.χ. ή κοντά στον αστέρα Αλταίρ του αστερισµού του Αετού που καταγράφηκε το 4 π.χ. Την θέση αυτή υποστηρίζουν οι Έλληνες αστρονόµοι. Κωστάκης και Στ. Πλακίδης. Εκτός αυτών ο διαπρεπής Άγγλος Edward Walter Maunder, οι συµπατριώτες του Clark, Parkinson και Stephenson o James Mullaney κ.α. ΣΤ) ιπλή ή τριπλή σύνοδος πλανητών µε επικρατούσες απόψεις την διπλή σύνοδο ία Αφροδίτης στις 17 Ιουνίου του 2 π.χ. και την τριπλή σύνοδο ία Κρόνου που έλαβε χώρα το 7 π.χ. Την θέση αυτή πρώτος υποστήριξε ο Keppler σε συνδυασµό µε την ύπαρξη καινοφανούς αστέρα. Την θεωρία της διπλής συνόδου υποστήριξε ο Αµερικανός Simot όπως επίσης ο Federes, o Robert Victor και ο Ernest Martin. Την τριπλή σύνοδο πρώτος υποστήριξε ο Εβραίος αστρολόγος Masha` allah το 800 µ.χ. Την προτείνουν επίσης ο επίσκοπος Munter, o Werner Keller και ο Kornandin Ferrari d Occhieppo ο οποίος την συνδέει µε την εµφάνιση του ζωδιακού φωτός, άποψη που υποστηρίζει και ο αρχαιοαστρονόµος Van der Waerden. Από τις προαναφερθείσες προσπάθειες ερµηνείας της εµφάνισης του αστέρα της Βηθλεέµ καµία µέχρι σήµερα δεν συγκεντρώνει την γενική παραδοχή της επιστηµονικής κοινότητας. Η κύρια αιτία που οι υποθέσεις αυτές δεν γίνονται δεκτές είναι το ότι δεν ταιριάζουν µε την περιγραφή του ευαγγελιστή Ματθαίου και των συγγραφέων των απόκρυφων, καθώς και το ότι δεν περιγράφουν αστρονοµικά φαινόµενα µε ικανή χρονική διάρκεια. Μένοντας περισσότερο στο θέµα της χρονικής διάρκειας και ακολουθώντας την περιγραφή του Ματθαίου, εξάγουµε το συµπέρασµα ότι το φαινόµενο του αστέρα, ότι και να είναι αυτό, θα πρέπει να είχε µεγάλη χρονική διάρκεια. Το συµπέρασµα αυτό εξάγεται από τα λόγια των µάγων οι οποίοι είδαν το άστρο στην πατρίδα τους την Περσία. Με τα δεδοµένα της εποχής, η παρατήρηση, η απόφαση, η προετοιµασία και η εκτέλεση του ταξιδιού από την Βαβυλώνα µέχρι την Ιερουσαλήµ και την Βηθλεέµ απαιτεί αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Επιπρόσθετα ο αστέρας για κάποιο χρονικό διάστηµα χάθηκε από τα µάτια των µάγων για να εµφανιστεί µετά από σύντοµο χρόνο.

4 Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι δεν υπάρχει κάποια αποδεκτή επιστηµονική θέση για το φαινόµενο του αστέρα της Βηθλεέµ κλείνω προς την άποψη του µη πραγµατικού, υπερβατικού φαινοµένου το οποίο όµως στηρίζεται σε µια σειρά από αστρονοµικά και όχι µόνο γεγονότα. Κατά την άποψή µου λοιπόν ο αστέρας της Βηθλεέµ είναι ένα υπερβατικό αλλά όχι και κατά ανάγκη πραγµατικό γεγονός. Με άλλα λόγια υπήρξε ανάγκη ύπαρξης του αστέρα για να επισφραγισθεί η Θεία προέλευση του Ιησού. Αυτή η ανάγκη οδήγησε τον Ματθαίο στην συγγραφή της ευαγγελικής περικοπής. Αν υπήρξε κάποιο ασυνήθιστο ουράνιο γεγονός θα έπρεπε να έχει καταγραφεί και από άλλους αστρονόµους, κυρίως από τους Κινέζους ή τους Βαβυλώνιους, που έχουν καταγράψει κάθε ουράνιο φαινόµενο της εποχής. Στην προσπάθειά µου να εξακριβώσω ή όχι την θεωρία της διπλής ή τριπλής συνόδου πλανητών χρησιµοποίησα για τις πιθανές ηµεροµηνίες (28-29/5, 29/9-3/10 και 4/12-6 /12 του 7 π.χ) διάφορα προγράµµατα Η/Υ για να δω την διάρκεια και το ασυνήθιστο του γεγονότος. Παρατηρώντας την εξέλιξη των φαινοµένων µέσω του εξοµοιωτή δεν µπορώ να πω ότι έπεσε στην αντίληψή µου κάτι το ιδιαίτερο έχοντας µάλιστα σαν δεδοµένο ότι τέτοιες σύνοδοι, σαν και αυτές που συνέβησαν το 7 π.χ., έχουν παρατηρηθεί και άλλες φορές µεταγενέστερα χωρίς βέβαια να είναι µεγάλος ο αριθµός τους αλλά και χωρίς να έχουν γεννηθεί µεγάλοι πνευµατικοί ηγέτες ανάλογοι µε τον Ιησού. Υπήρχε κατά συνέπεια η ανάγκη να επιβεβαιωθεί η θεία προέλευση του Ιησού. καθώς και το γεγονός. Οι λόγιοι της εποχής εκείνης ήταν γνώστες τόσο των εσωτερικών και µυστικιστικών αρχών και νόµων όσο και των αστρονοµικών και αστρολογικών κανόνων. Με βάση τα παραπάνω αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νόηµα η άποψη που έχει καταθέσει ο Έλληνας καθηγητής αστρονοµίας Κ. Χασάπης, ο οποίος ερµηνεύει το φαινόµενο του αστέρα της Βηθλεέµ µε την ταυτόχρονη χρήση των αστρονοµικών φαινοµένων της εποχής και των όρων και των κανόνων της αστρολογίας. Οι άνθρωποι της ανατολής στην αρχαιότητα πίστευαν ότι τα άστρα έκρυβαν έναν µυστηριώδη και ανεξερεύνητο κόσµο ο οποίος παρακολουθούσε και προστάτευε τον κόσµο των ανθρώπων και καθόριζε την µοίρα του. Οι Αιγύπτιοι και οι Βαβυλώνιοι περισσότερο από τους άλλους είχαν αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό τόσο την αστρονοµία όσο και την αστρολογία παρακολουθώντας τις κινήσεις των ουρανίων σωµάτων καθώς πίστευάν ότι αυτά καθορίζουν την δική τους ζωή καθώς και του κόσµου ολοκλήρου. Πίστευαν επίσης ότι ορισµένοι πλανήτες και αστερισµοί κυρίως αυτοί του ζωδιακού, ήταν ευνοϊκοί για κάποια κράτη και καθόριζαν την ευηµερία των πολιτών τους. Ο ίας για τον λόγο αυτόν θεωρείτο προστάτης των βασιλέων, ενώ ο Κρόνος κατά τους Εβραίους σοφούς, δηµιουργήθηκε από τον Θεό για να προφυλάττει το Ισραήλ και γενικά τους λαούς της Παλαιστίνης και της Συρίας. Εποµένως η σύνοδος αυτή των πλανητών του 7 π.χ. ήταν πολύ σηµαντική αστρολογικά, πολύ δε σηµαντικότερη επειδή έγινε τρεις φορές στον αστερισµό των Ιχθύων. Οι αστρολόγοι µάγοι θεωρούσαν ότι ο αστερισµός των Ιχθύων συµβόλιζε τον λαό των Ιουδαίων και µάλιστα θα

5 έπαιζε καθοριστικό ρόλο σε αυτόν. Επιπλέον στις 25 Φεβρουαρίου του 6 π.χ. στην ίδια περιοχή του ουρανού βρέθηκε και ο πλανήτης Άρης σχηµατίζοντας τρίγωνο µε τον ία και τον Κρόνο. Αστρολογικά οι σύνοδοι ία Κρόνου θεωρούνται προάγγελοι σπουδαίων γεγονότων. Ο Άρης θεωρείται ο θεός του πολέµου. Κατά συνέπεια κάτι το ιδιαίτερο θα συνέβαινε. Ο Bidelman αστρονόµος και καθηγητής στο Κλήβελαντ υποστηρίζει ότι το άστρο της Βηθλεέµ ίσως να είχε σηµασία µόνο για τους αστρολόγους και όχι για τους αστρονόµους αφού δεν αναφέρθηκε από κανέναν άλλον ότι το παρατήρησε. Σύµφωνα µε το ευαγγελικό κείµενο οι µάγοι έχασαν τον αστέρα και τον ξαναβρήκαν µετά από µερικές ηµέρες. Άρα το άστρο δεν ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός, όπως η εµφάνιση ενός καινοφανούς, αφού µόνο αστρολόγοι µπορούσαν να το παρατηρήσουν. Ο Κ. Χασάπης, ο οποίος ήταν βαθύς γνώστης της αστρονοµίας των αρχαίων λαών καθώς και των εκφάνσεων που παίρνουν οι αστρονοµικοί όροι από την αστρολογική σκοπιά, υποστήριξε ότι η µεγάλη σύνοδος των επτά πλανητών άρχισε την 23 η Οκτωβρίου του 9 π.χ., έφτασε στην κορύφωσή της µεταξύ 13 και 19 Απριλίου του 6 π.χ. στους οίκους των Ιχθύων και του Κριού και ολοκληρώθηκε την 1 η Σεπτεµβρίου του 3 π.χ. Θεώρησε ότι οι µάγοι ήταν κυρίως αστρολόγοι και λιγότερο αστρονόµοι και σαν σοφοί της εποχής προσπαθούσαν µε αστρικές παρατηρήσεις να προβλέψουν µελλοντικά γεγονότα. Μια τέτοια συγκέντρωση πλανητών όταν γινόταν προκαλούσε συνταρακτικές αλλαγές και γήινα κοσµικά γεγονότα. Κατά τον Κ. Χασάπη η πλήρης ερµηνεία όλων αυτών των φαινοµένων προϋποθέτει µεγάλη αστρολογική πείρα και «...άλλες γνώσεις πέραν των στοιχειωδών επί της κοσµικής αστρολογίας, όπως επίσης και την συνδροµήν πολλών άλλων συγγενών τοµέων της εν γένει αποκρυφολογίας. Κατά τους αστρολόγους εις την συνολικήν ερµηνείαν ενός κοσµικού φαινοµένου όπως η συγκέντρωσις εκείνη των πλανητών του 6 π.χ., απαιτείται ακόµη και η χρησιµοποίησις της διαισθήσεως, εις την συσχέτισιν των ουρανίων σηµείων προς τα εκ τη παραδόσεως υπάρχοντα στοιχεία, επί πλέον δε και η προσφυγή εις την αριθµοσοφικήν και αστροφυσικήν συνδιαστικήν...». Η επίκουρη καθηγήτρια Μ. Παπαθανασίου η οποία υποστηρίζει την άποψη του δασκάλου της µε θέρµη, περιγράφοντας την θεωρία του γράφει σχετικά «...Εις την Μ. Σύνοδον του έτους 6 π.χ. ηγετικός πλανήτης ήτο ο Κρόνος ο οποίος ανέκαθεν εθεωρείτο ως συνδεόµενος µε τον χώρον της Ιουδαίας το δε φαινόµενο έλαβεν χώραν εις τον Οίκο των Ιχθύων ο οποίος επίσης συνδέεται µε την Ιουδαίαν Εκείνο το έτος το 7 π.χ. έλαβεν χώραν και ένα από τα σπανιότερα αστρονοµικά φαινόµενα τα οποία συµβαίνουν γενικώς και ανεξαρτήτως από τας Μ. Συνόδους. Έγινε η τριπλή σύνοδος των πλανητών ία και Κρόνου. Αλλά µια σύνοδος απλή των πλανητών ιός και Κρόνου προεικόνιζε τότε την γέννησιν µεγάλου ανδρός ιδία βασιλέως, οπότε η τριπλή σύνοδος ιός και Κρόνου θα εσήµαινε βεβαίως ότι Εκείνος ο οποίος θα εγεννάτο θα ήτο πράγµατι Θεάνθρωπος, θα ήτο Εκείνος εις τον οποίον το θείο στοιχείο (Κρόνος) θα είχε συνενωθεί µε το ανθρώπινον (Ζευς ) δια της

6 τριπλής συνόδου Επειδή ο Κρόνος εθεωρείτο ως η αρχή της συνθέσεως, της ενοποιήσεως και ως η δύναµις της εκδηλώσεως του Θείου Λόγου και ο Ζευς ως ο πάσης φύσεως άρχων, ο εκπρόσωπος της ικαιοσύνης έχων όλας τας καλάς ιδιότητας των άλλων πλανητών ήτο δηλαδή ζωοποιός ως ο Ήλιος, ισχυρός ως ο Άρης, ευφυής ως ο Ερµής, καλός ως η Αφροδίτη και συνθετικός ως ο Κρόνος δια τούτο και εδίδετο βαρύτης εις το φαινόµενο της τριπλής συνόδου εις τον Οίκο των Ιχθύων τον συνδεόµενον µε την Ιουδαίαν. Ο Άρης εθεωρείτο ως ο εντελώς αντίθετος πλανήτης του Κρόνου, ο υπαίτιος παντός πολέµου και κακίας είτε µεταξύ ατόµων είτε µεταξύ λαών, ο αληθινός εκπρόσωπος της δυνάµεως του κακού. Η είσοδος του Άρεως τρίτου εις τους Ιχθύς εσήµαινε πλέον την αντίθεσιν του πολεµίου παράγοντος προς Εκείνον ο οποίος θα ήρχετο ως Εξουσιαστής και Πνευµατικός άρχων Γενικώς όλον το πρώτον µέρος της αρθρώσεως της Μ. Συνόδου του 6 π.χ. εσχετίζετο προς τον Μεσσίαν ενώ το δεύτερον προς την Νέαν Εποχήν την οποίαν Εκείνος θα άνοιγε για την ανθρωπότητα. Εις τας 13 Απριλίου του έτους 6 π.χ. εισήλθεν εις τον Οίκον των Ιχθύων και η Σελήνη. Έτσι η Σελήνη η οποία εκπροσωπεί την φύσην, την µητέρα γεννήτριαν των ζώσων µορφών µε την είσοδό της εις τους Ιχθύς εδείκνυε την υποταγήν της φύσεως εις Εκείνον ο οποίος ήρχετο ως Μεσσίας Εξουσιαστής και Άρχων. ια της ταχείας κινήσεώς της όµως προκάλεσεν πληθώραν φαινοµένων τα οποία ήσαν διάφοροι σύνοδοι και τριγωνικαί όψεις µε τους Κρόνον, Ήλιον, ία και Αφροδίτη και εδείκνυον ότι η ανθρωπότης προσχωρεί εις το Θείον κήρυγµα. Εν τούτοις κατά την προτελευταίαν ηµέραν της αρθρωµένης Μ. Συνόδου εις τας 17 Απριλίου η Σελήνη ήλθεν εις σύνοδον µε τον Ήλιον εις τον Οίκον του Κριού µε αποτέλεσµα την µερικήν έκλειψιν του Ηλίου η οποία εσήµαινε την κατάθλιψιν του Βασιλέως από τον κόσµον, εσήµαινε δηλαδή την Σταύρωσίν Του. Έτσι ερµηνεύεται και το ότι οι Μάγοι προσέφεραν την πένθιµη Σµύρναν εις τον Ιησούν. Η κατά την εξάρθρωσιν της Μ. Συγκεντρώσεως τριπλή διάβασις του µεν Κρόνου δια της ακµής των οίκων Ιχθύων-Κριού του δε ιός δια της ακµής των οίκων Κριού-Ταύρου εφανέρωνον τον χρόνον ενσαρκώσεως του Μεγάλου Βασιλέως. Ήτοι η τελευταία έξοδος του ιός εκ του Οίκου του Κριού εις τας 6 Μαρτίου 5 π.χ. εσήµανεν ότι όπως η συγκέντρωσις των πλανητών εξηρθρούτο τελειωτικώς επί του ουρανού η Νέα Εποχή ερριζούτο οριστικώς επί της γης ότι ο Άρχων έρχεται εις τον κόσµον ότι ο Μεσσίας συνελήφθη υπό της Θεοτόκου. Είχον λοιπόν οι Μάγοι ως δεδοµένον τον χρόνον της ενσαρκώσεως του Μεσσίου 6 Μαρτίου 5 π.χ. Εξηγείται λοιπόν διατί οι µάγοι ηρώτων «που εστί ο τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων;», διότι εγνώριζον ότι συνελήφθη ως άνθρωπος εις τας 6 Μαρτίου του 5 π.χ. και έπρεπε να γεννηθή εις τας 6 εκεµβρίου του 5 π.χ. δηλαδή ολίγας ηµέρας προ του 4 π.χ. Εξηγείτε επί πλέον διατί είπον εις τον Ηρώδην «είδοµεν γαρ αυτού τον αστέρα» και καθώρισαν ότι η εµφάνισις του αστέρος έλαβεν χώραν δύο έτη περίπου πριν φτάσουν εις την Ιουδαίαν. ιότι πράγµατι από 2 Αυγούστου 5 π.χ. µέχρι τας 19 εκεµβρίου 5 π.χ. ο πλανήτης Κρόνος εκινείτο εξ ανατολών προς δυσµάς προς τους Ιχθύς, δηλούντας την Ιουδαίαν. Τότε προφανώς

7 και οι µάγοι επορεύοντο εκ της ανατολικής πατρίδος των εις την δυτικώς κειµένη Ιουδαίαν συµπορευόµενοι µετά του Κρόνου, ο οποίος «προήγεν αυτούς»( Ματ. 2,9) Την 19 η εκεµβρίου 5 π.χ. ο ηγετικός πλανήτης της Μεγάλης Συγκεντρώσεως Κρόνος ήλθεν εις την τελευταίαν στάσιν του εντός του οίκου των Κριού. Οι µάγοι είχον φτάσει εις την Βηθλεέµ την 19 η εκεµβρίου και παρατήρησαν την στάσιν του Κρόνου. ηλαδή ο «αστήρ έστη επάνω» εις τον ουρανόν της Βηθλεέµ «ου ην το παιδίον» (Ματ. 2,9). Τότε οι µάγοι ήλθον «εις την οικίαν»(ματ. 2,11), όπου είχε µεταφερθή η Θεία Οικογένεια και «είδον το παιδίον µετά Μαρίας της µητρός αυτού.». Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω λέγω ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κάποια ερµηνεία που να φαίνεται να συµφωνεί απόλυτα µε την ευαγγελική περικοπή του Ματθαίου για το γεγονός αυτό. Η οποιαδήποτε προσπάθεια να δοθεί µια επιστηµονική εξήγηση δεν έχει σοβαρή βάση και όλες στηρίζονται σε εικασίες. Σήµερα οι περισσότερες απόψεις δεν αναφέρονται στην υπερβατικότητα του φαινοµένου. Αντίθετα τείνουν σε περισσότερο ορθολογική ερµηνεία η οποία όµως δεν δίνει τις απαντήσεις στις εύλογες ερωτήσεις. Ιδιαίτερη σηµασία έχει κατά την άποψη µου η θέση του Κ. Χασάπη µε την αστρολογική προσέγγιση του φαινοµένου.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs - Σχολικός Σύμβουλος

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ. Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs - Σχολικός Σύμβουλος ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Mcs - Σχολικός Σύμβουλος ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1. Μεγέθη 2. Ουράνιος θόλος 3. Αστερισμός 4. Ζωδιακός αστερισμός 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ;

Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ; Ωριαία ερώτηση: ΘΑ ΞΑΝΑΒΡΩ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ; HORARY CHART 31/7/2007 03:09:11 μ.μ. 23Ε43, 37Ν58 (ΕΕD -3) Κυριαρχία +5 Έξαρση +4 Τριπλότητα +3 Όρια +2 εκανός +1 Αδυναμία -5 Πτώση -4 Περιπλανώμενος -5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ. Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ Οι εκλείψεις στην Ωριαία αστρολογία Οι εκλείψεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην Ωριαία αστρολογία. Από τα βάθη των αιώνων μέχρι σήμερα πολλοί αστρονόμοι και αστρολόγοι έχουν μελετήσει το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πιο ακανθώδεις ερωτήσεις, για όσους ασκούν την ωριαία αστρολογία, είναι αυτές που

Οι πιο ακανθώδεις ερωτήσεις, για όσους ασκούν την ωριαία αστρολογία, είναι αυτές που Οι πιο ακανθώδεις ερωτήσεις, για όσους ασκούν την ωριαία αστρολογία, είναι αυτές που αφορούν στην εύρεση αντικειµένων και τον χρόνο στον οποίο το αντικείµενο θα ευρεθεί. Είναι το είδος της ερώτησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείµενο είναι βασισµένο στο βιβλίο του αείµνηστου καθηγητή αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ηµητρίου. Κωτσάκη. «Το άστρο της Βηθλεέµ».

Το παρακάτω κείµενο είναι βασισµένο στο βιβλίο του αείµνηστου καθηγητή αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ηµητρίου. Κωτσάκη. «Το άστρο της Βηθλεέµ». Το παρακάτω κείµενο είναι βασισµένο στο βιβλίο του αείµνηστου καθηγητή αστρονοµίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών ηµητρίου. Κωτσάκη. «Το άστρο της Βηθλεέµ». Ο Σταύρος Πλακίδης και ο ηµήτριος Κωτσάκης στο τηλεσκόπιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ερώτηση είχε ως εξής: «Θα αγοράσω το σπίτι που είδα σήµερα στη εξοχή; Θα είναι προς όφελός

Η ερώτηση είχε ως εξής: «Θα αγοράσω το σπίτι που είδα σήµερα στη εξοχή; Θα είναι προς όφελός Η κυρία που διατύπωσε την ερώτηση είναι προσωπική φίλη και έψαχνε πολύ καιρό για ένα σπίτι µεγαλύτερο και µε περισσότερες ανέσεις, δίχως να µένει ικανοποιηµένη µε τις διάφορες προτάσεις που της έκαναν.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία

Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η απεικόνιση της Γέννησης του Χριστού στη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Γέννησης του Θεανθρώπου, γιορτάζεται κάθε χρόνο όχι μόνο για να τη θυμηθούμε και να δοξολογήσουμε το Θεό, αλλά και για να μπορέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Αστρολογικές συμβουλές για την ερμηνεία ενός ωριαίου χάρτη Κατά τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί αξιόλογοι μελετητές της αστρολογίας παρατήρησαν ότι ορισμένα αποτελέσματα επαναλαμβάνονταν κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού.

Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού. Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού. Με αυτόν τον ωριαίο χάρτη επιβεβαιώνεται, ακόµα µια φορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ. Β' Τάξη Γενικού Λυκείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Β' Τάξη Γενικού Λυκείου Ομάδα συγγραφής: Κων/νος Γαβρίλης, καθηγητής Μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Μαργαρίτα Μεταξά, Δρ. Αστροφυσικής, καθηγήτρια Φυσικής του Τοσιτσείου-Αρσακείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Μ. Γκουτζιούδης http://users.auth.gr/~moschosg ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Η Π.Δ. ως «Γραφή» της πρώτης εκκλησίας 2. Οι απαρχές της Κ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτο µέρος. ... Συνέχεια από το προηγούµενο

Έκτο µέρος. ... Συνέχεια από το προηγούµενο Έκτο µέρος 1... Συνέχεια από το προηγούµενο Προηγουµένως µίλησα για τις πολλαπλές απτές σηµασίες των ελληνιστικών πλανητών µε τις οποίες θα πρέπει να επανεξοικειωθούµε για να αποκοµίσουµε πλήρες όφελος

Διαβάστε περισσότερα

To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí

To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΝΕΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ To Aóôñï ôùí ñéóôïõãåííùí ΔΙΟΝΥΣΗΣ Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου Οδηγός Παράστασης ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο Οδηγός Παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα.

Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Θεογονία: Πώς ξεκίνησαν όλα. Μέσα από τα πολύχρωµα σύννεφα του ουρανού της Μυθοχώρας ξεπροβάλλει ο Πήγασος, το φτερωτό άλογο που χάρισε ο θεός της θάλασσας, ο Ποσειδώνας, στο γιο του τον Βελλερεφόντη.

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης

Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Αφροδίτη, Κρόνος, Ερμής, Ουρανός, Δίας, Ποσειδώνας, Άρης Το χρώμα της Αφροδίτη είναι κίτρινο προς κόκκινο. Το μέγεθός της είναι 9,38-10 χλ. Η απόσταση από τη γη είναι 41.400.000 χλ. Δεν είναι αρκετή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής Θέμα: Σχεδιασμός παιχνιδιού με κάρτες για το Ηλιακό Σύστημα Μάθημα: Σχεδιασμός Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εφαρμογών ΙΙ Δήμητρα Μισιτζή 1 (ΑΜ:131/2008092)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 22 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ H έρευνα του πρώτου μέρους αυτού του βιβλίου αναφέρεται αποκλειστικά στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Κατά συνέπεια, η μελέτη των ωροσκοπίων των μετοχών που παρατίθενται στα

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνιος Messier ΈΈνας Ουράνιος Αγώνας Ταχύτητας

Μαραθώνιος Messier ΈΈνας Ουράνιος Αγώνας Ταχύτητας Μαραθώνιος Messier ΈΈνας Ουράνιος Αγώνας Ταχύτητας 21/3/2012 Ανδρέας Παπαλάμπρου Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας Ωρίων 1 Charles Messier O Charles Messier ήταν ένας Γάλλος αστρονόμος με πάθος το κυνήγι κομητών

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5

ΚΑΡΤΑ XVII: ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ. Συντάχθηκε απο τον/την Ονειρόκοσμος Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010 13:27 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 * ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ * 1 / 5 Τ αστέρι που εικονίζεται σ αυτή την κάρτα είναι ο πλανήτης Αφροδίτη, ο Έσπερος των αρχαίων, που ο λαός τον ονομάζει Αποσπερίτη. Το ίδιο άστρο, όταν προβάλλει την αυγή πριν ανατείλει

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ KEPLER

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ KEPLER Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ KEPLER Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης χημικός info@polkarag.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα καταστατικά των ερασιτεχνικών σωματείων αστρονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τ.Ε.Π.» ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2 ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΙΑΣΤΗΜΑ-Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Παρατηρώντας τη νύχτα τον ουρανό µπορούµε να δούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 204 Αστροφωτογραφίες Ελλήνων Ερασιτεχνών Αστρονόμων Επιμέλεια: Γ. Μποκοβός - Α. Βοσινάκης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 204 Νεφέλωμα NGC 6888 στον Κύκνο - Αντώνης Αγιομαμίτης ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

= 2, s! 8,23yr. Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 Απαντήσεις Γυμνασίου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 1. Αστρική μέρα ονομάζουμε: (α) τον χρόνο από την ανατολή μέχρι τη δύση ενός αστέρα (β) τον χρόνο περιστροφής ενός αστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Τά σωτήρια τοῦ κόσμου, ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ κοινή ἑορτή. κτίσεως. (Μ. Βασίλειος)

Τά σωτήρια τοῦ κόσμου, ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ κοινή ἑορτή. κτίσεως. (Μ. Βασίλειος) Η γέννηση του Ιησού Χριστού: Τά σωτήρια τοῦ κόσμου, ἡ γενέθλιος ἡμέρα τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ κοινή ἑορτή πάσης τῆς κτίσεως. (Μ. Βασίλειος) α Λκ 2, 1 ο Καίσαρας Αύγουστος 1 έβγαλε διάταγμα να απογραφτεί όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι Οδηγίες για την συμμετοχή σας στην 1 η φάση «Εύδοξος» Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας στην 1 η φάση, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε συμπληρώσει τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ»

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Τμήμα 5 ης -6 ης Δημοτικού Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012 Θαλής ο Μιλήσιος 630/635 π.χ. 543 π.χ. Ο πρώτος φιλόσοφος! Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανήκει στους προσωκρατικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά

Φύλλο Εργασίας. Σκιά και παρασκιά Φύλλο Εργασίας Σκιά και παρασκιά Η ώρα της πρόβλεψης Στη μοναδική και ιστορική αυτή φωτογραφία, που πάρθηκε από τον δορυφορικό σταθμό ΜΙR, στις 11 Αυγούστου 1999, φαίνεται η Γη κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης

Διαβάστε περισσότερα

Ένατο µέρος. ... Συνέχεια από το προηγούµενο

Ένατο µέρος. ... Συνέχεια από το προηγούµενο Ένατο µέρος... Συνέχεια από το προηγούµενο Στη συνέχεια θα ήθελα να αναλύσω ορισµένες ενδιαφέρουσες ελληνιστικές τεχνικές που είναι γενικής σηµασίας, µε την έννοια που περιέγραψα προηγουµένως, δηλαδή τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Μαραθώνιος Messier. η απόλυτη ολονύκτια παρατήρηση. Άγγελος Κιοσκλής Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μαραθώνιος Messier. η απόλυτη ολονύκτια παρατήρηση. Άγγελος Κιοσκλής Μάρτιος 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Μαραθώνιος Messier η απόλυτη ολονύκτια παρατήρηση Άγγελος Κιοσκλής Μάρτιος 2006 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ MESSIER? Μαραθώνιος Messier ονοµάζεται η προσπάθεια παρατήρησης µέσα σε µία µόνο νύχτα όλων των αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο. Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» Ανάπτυξη σχεδίου εργασίας στο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Εισηγητής: Μακρής Νικόλαος Γενικός τίτλος «Ένας μαγικός αλλά άγνωστος κόσμος» Ένας μαγικός αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Η τροχιά της Σελήνης γύρω από τη Γη δεν είναι κύκλος αλλά έλλειψη. Αυτό σηµαίνει πως η Σελήνη δεν απέχει πάντα το ίδιο από τη Γη. Τα δύο σηµεία που έχουν ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ Μελέτη 4: Για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης

ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης Σπύρος Καρύδης 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθήνας ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ Διάγραμμα μελέτης ΓΕΝΙΚΑ Χρόνος εμφάνισης: Απροσδιόριστος. Οι ιστορικές καταβολές του αναζητούνται στην εμφάνιση του εβραϊκού λαού στο προσκήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι. Άγονα ζώδια: Δίδυμοι, Λέων, Παρθένος.

Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι. Άγονα ζώδια: Δίδυμοι, Λέων, Παρθένος. Γ Λ Ω Σ Σ Α Ρ Ι Άγονα ζώδια: Δίδυμοι, Λέων, Παρθένος. Αδυναμία: Ένας πλανήτης βρίσκεται σε αδυναμία όταν είναι τοποθετημένος στο απέναντι ζώδιο από αυτό που κυβερνά, π.χ. η αδυναμία της Σελήνης είναι στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 Ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη, MSc Θεολογίας Πρωτοσυγκέλλου Ι.Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως ΕΠΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Αποφθέγματα για χαμένα αντικείμενα και αγνοούμενα πρόσωπα

Αποφθέγματα για χαμένα αντικείμενα και αγνοούμενα πρόσωπα Αποφθέγματα για χαμένα αντικείμενα και αγνοούμενα πρόσωπα Ανεύρεση χαμένων ή παραπεταμένων αντικειμένων Σε ωριαίους χάρτες που αναφέρονται στην ανεύρεση χαμένων ή παραπεταμένων αντικειμένων πρέπει να ελεγχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Α. Μια σύντοµη περιγραφή της εργασίας που εκπονήσατε στο πλαίσιο του µαθήµατος της Αστρονοµίας. Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ Για να απαντήσεις στις ερωτήσεις που ακολουθούν αρκεί να επιλέξεις την ή τις σωστές

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αστρονομία τι θα κάνουμε δηλαδή??? Ήλιος, 8 πλανήτες και πάνω από 100 δορυφόροι τους. Το πλανητικό μας σύστημα Οι πλανήτες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016

Ερωτήσεις Λυκείου 21 ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Αστρονομίας Διαστημικής 2016 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το έγγραφο ΔΕΝ θα το αποστείλετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail). Απλά το αναρτήσαμε για την δική σας διευκόλυνση. Μόλις βρείτε τις απαντήσεις που γνωρίζετε και τις σημειώσετε σ αυτό το έντυπο,

Διαβάστε περισσότερα

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ;

TAK TAK ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΝΑ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ 490 Π.Χ., ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΜΑΚΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. TAK TAK Σ ΕΦΑΓΑ, ΠΑΛΙΟΒΑΡΒΑΡΕ! Σ ΕΜΕΝΑ ΜΙΛΑΣ, ΣΚΟΥΛΗΚΙ ΑΘΗΝΑΙΕ; ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ! ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΟΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΩΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ;

ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ. Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ Πως δημιουργείτε η σκιά στη φυσική ; Λόγω της ευθύγραμμης διάδοσης του φωτός, όταν μεταξύ μιας φωτεινής πηγής και ενός περάσματος παρεμβάλλεται ένα αδιαφανές σώμα, δημιουργείτε στο πέρασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Κυριακή της Σαμαρείτιδος Ιωάν. 4, 5-42 (10/5/2015) Διάλογος ζωής και αλήθειας Το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει μεγίστη σημασία για την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES

Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ BILL GATES Σεμνός δημιουργός ή ευφυής κροίσος; Θα ήταν μεγάλη παράλειψη για ένα βιβλίο που εξετάζει τη σχέση χρήματος και αστρολογίας να μην αναφερθεί στους παράγοντες εκείνους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University

Kalogirou, Dimitra. Neapolis University Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ º ¹½É½¹º Â Ä ¾µ¹Â Äɽ þÿãä ÃŽ ÀĹº º±¹ ÃÄ ½ ɱ½ Kalogirou, Dimitra þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα