Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών"

Transcript

1 Πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες µεταξύ 50 και 69 ετών Με την προσωπική πρόσκληση συµµετοχής σας στο πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού µέσω «µαστογραφίας-screening» λαµβάνετε και το παρόν πληροφοριακό έντυπο. Θα ενηµερωθείτε για τις αιτίες, τους στόχους, τα περιεχόµενα και τις προσεγγίσεις αυτού του προγράµµατος. Η συµµετοχή σε αυτό το πρόγραµµα είναι εθελοντική. Ο καρκίνος του µαστού είναι στη Γερµανία η συνηθέστερη µορφή καρκίνου στις γυναίκες. Περίπου δέκα τοις εκατό των γυναικών προσβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους από αυτόν, οι περισσότερες µετά το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να µπει σε εφαρµογή ένα πρόγραµµα για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού µέσω «µαστογραφίας-screening». Ένα τέτοιο πρόγραµµα το οποίο ανταποκρίνεται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πιο υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, δεν υπήρξε µέχρι σήµερα στη Γερµανία. Στις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις ανήκει για παράδειγµα το γεγονός ότι: - κάθε ακτινογραφία του µαστού (µαστογραφία) εξετάζεται και κρίνεται από δύο ιδιαίτερα εκπαιδευµένους ιατρούς, - κάθε ιατρός εξετάζει και κρίνει τακτικά µέσα στο έτος τις µαστογραφίες τουλάχιστον γυναικών, - στην περίπτωση που γίνεται διάγνωση µε την υποψία ότι η ασθενής έχει προσβληθεί από τον καρκίνο του µαστού, το τελικό πόρισµα βγαίνει µέσω του προγράµµατος έγκαιρης διάγνωσης. Τα αποτελέσµατα κρίνονται σε συνεργασία από όλους τους συµµετέχοντες ιατρούς και συζητούνται οι περαιτέρω ενέργειες, - µόνο ειδικά εξοπλισµένες ιατρικές µονάδες επιτρέπεται να διεξάγουν αυτό το πρόγραµµα. Πρακτικές οδηγίες Η ανάληψη των εξόδων γίνεται µέσα στα πλαίσια της ιατρικής ασφαλιστικής σας κάλυψης. Εάν έχετε κάρτα ιατρικής ασφάλισης φέρτε την κατά την εξέταση µαζί σας. Στην περίπτωση που κωλύεστε να έρθεται στο ραντεβού σας, παρακαλούµε να ειδοποιήσετε τη µονάδα που σας προσκάλεσε προκειµένου να γίνει η αλλαγή του ραντεβού σας. Seite 1

2 Περαιτέρω ερωτήσεις µπορούν να απαντηθούν από την ιατρική µονάδα εξέτασης που αναφέρεται στην πρόσκληση σας (µονάδα που διενεργεί τη µαστογραφία). Τι είναι η «µαστογραφία- Screening»; Με τον όρο «µαστογραφία- Screening» ονοµάζεται η απεικονιστική µέθοδος ελέγχου του πληθυσµού (screening) για πρώιµη ανίχνευση του καρκίνου του µαστού. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί να γίνεται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα η διάγνωση του καρκίνου του µαστού στις γυναίκες, που δεν υπάρχει ακόµα καµία ένδειξη για την ασθένεια αυτή. Σε χρονικά διαστήµατα δύο ετών θα γίνονται ακτινογραφίες των µαστών (µαστογραφία). Στην περίπτωση διάγνωσης χωρίς παθολογικά ευρήµατα θα καλείστε πάλι για εξέταση σε δύο χρόνια. Στην περίπτωση που οι ακτινογραφίες δηµιουργούν την υποψία καρκινοπάθειας θα διενεργούνται παραιτέρω εξετάσεις για την τεκµηρίωση ή όχι αυτής της υποψίας. Αυτό το πρόγραµµα έθεσε ως στόχο να µειώσει τον αριθµό των θανατηφόρων περιπτώσεων καρκίνου του µαστού και στην περίπτωση καρκινοπάθειας να κάνει εφικτή µια ηπιότερη θεραπεία. Για αυτό το λόγο θα τεθούν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας στο προσωπικό της µεθόδου «µαστογραφία-screening», στους συµµετέχοντες ιατρούς και στα µηχανήµατα, και αν χρειαστεί να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξακρίβωση της υποψίας καρκίνου του µαστού θα πρέπει να υπάρχει σύγκλιση των απόψεων µεταξύ τους. Ποιες γυναίκες µπορούν να συµµετέχουν; Θα γίνεται σε τακτικό διάστηµα δύο ετών προσωπική πρόσκληση όλων των γυναικών µεταξύ 50 και 69 ετών µε βάση των στοιχεία της υπηρεσίας δήλωσης διαµονής. Εάν στους τελευταίους δώδεκα µήνες έχετε υποβληθεί σε εξέταση µαστογραφίας, τότε απευθυνθείτε παρακαλώ στη µονάδα που σας προσκάλεσε προκειµένου να διευθετήσετε τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που κατά τη χρονική στιγµή της πρόσκλησης έχετε στο στήθος σας τις παρακάτω ενοχλήσεις ή συµπτώµατα τότε να απευθυνθείτε παρακαλώ αµέσως στον ή στην θεράποντα ιατρό σας: - όγκους που µπορεί κάποιος να τους ψηλαφίσει, - κοιλώµατα ή σκληρύνσεις του δέρµατος - εξωτερικά ορατές αλλοιώσεις Seite 2

3 - αλλοιώσεις του δέρµατος ή εισολκή της θηλής του µαστού - αιµορραγία ή αποβολή υγρών από τη θηλή. Εάν βρισκόσαστε εξαιτίας ασθένειάς σας από καρκίνο του µαστού ήδη υπό ιατρική παρακολούθηση και θεραπεία, παρακαλώ να έρθετε σε επαφή µε τη µονάδα που σας προσκάλεσε. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απαίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα και δεν θα σας γίνει πλέον άλλη πρόσκληση. Ποια πλεονεκτήµατα έχετε µε τη συµµετοχή σας; Μέσω της µαστογραφίας µπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα ογκίδια προτού γίνει εφικτή η ψηλάφησή τους ή προτού αυτά προξενήσουν άλλα συµπτώµατα. Η πρώιµη ανίχνευσή τους βελτιώνει τις δυνατότητες θεραπείας καθώς και της πλήρους ίασης της νόσου. Με την τακτική συµµετοχή σε αυτό το πρόγραµµα αυξάνονται οι προοπτικές για λιγότερες και πιο ανώδυνες θεραπευτικές µεθόδους καθώς και για την πλήρη ίαση. Πόσο σίγουρη είναι η µέθοδος της µαστογραφίας; Η µαστογραφία είναι αυτή τη στιγµή η καλύτερη µέθοδος εξέτασης για πρώιµη ανίχνευση του καρκίνου του µαστού σε γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Ωστόσο δεν µπορούν να εντοπιστούν µε τη µαστογραφία όλοι οι τύποι καρκίνου του µαστού. Σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να εµφανιστεί καρκίνος του µαστού εντός της χρονικής περιόδου µεταξύ δύο µαστογραφιών και να δηµιουργήσει ενοχλήσεις ή συµπτώµατα. Με τη χρήση τακτικά ελεγχόµενων ακτινολογικών µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας διατηρείται χαµηλά το ποσό ακτινοβολίας που δέχεται ο µαστός µε τη µαστογραφία. Ο µέσος όρος ακτινοβολίας που δέχεται η ασθενής λόγω της εξέτασης της µαστογραφίας είναι περίπου το δέκα τοις εκατό της φυσικής ακτινοβολίας που δέχεται κάποιος ετησίως στη Γερµανία. Η χρησιµότητα της εξέτασης στις ηλικίες αυτές υπό τις προϋποθέσεις αυτού του ποιοτικά εξασφαλισµένου προγράµµατος είναι εµφανώς υψηλότερη από τον κίνδυνο να προξενηθεί καρκίνος λόγω της ακτινοβολίας κατά τη µαστογραφία. Ποιοι περιορισµοί και ποια µειονεκτήµατα υπάρχουν στη µαστογραφία; Σε κάποιες περιπτώσεις η εξέλιξη της νόσου δεν µπορεί να επηρεαστεί αν και υπήρξε έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Seite 3

4 Κατά την υποψία ύπαρξης καρκίνου µπορεί να υποστεί η ασθενής κάποια ταλαιπωρία λόγω των εξετάσεων που θα γίνουν για την εξακρίβωση της νόσου (για παράδειγµα η αφαίρεση µικρού δείγµατος για ιστολογική εξέταση), ακόµη και αν αυτή η υποψία αποδειχτεί κατόπιν αβάσιµη. Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίζεται καρκίνος του µαστού ο οποίος αν εντοπιζόταν και αργότερα θα µπορούσε εντούτοις να θεραπευτεί επιτυχώς. Τι περιµένετε από τη µαστογραφία; Η εξέταση διαρκεί µόνο µερικά λεπτά. Κάθε ένας µαστός τοποθετείται ανάµεσα σε δύο πλάκες από πλεξιγκλάς και συµπιέζεται λίγο. Αυτό µπορεί να είναι ενοχλητικό και µερικές φορές και επίπονο. Η συµπίεση αυτή είναι απαραίτητη διότι µόνο έτσι µπορούν να γίνουν καλές απεικονίσεις του µαστού που θα βοηθήσουν στη σωστή διάγνωση και βέβαια µε τη µικρότερη εφικτή λήψη ακτινοβολίας. Από το κάθε ένα στήθος γίνονται δύο ακτινογραφίες. Οι ακτινογραφίες αυτές εξετάζονται πάντοτε από τουλάχιστον δύο ιδιαίτερα έµπειρους και εκπαιδευµένους ιατρούς οι οποίοι βγάζουν το πόρισµα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Πώς λαµβάνετε το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα της εξέτασης σάς γνωστοποιείται κατά κανόνα εντός επτά ηµερών από την πραγµατοποίηση της µαστογραφίας. Σε ποσοστό περίπου 95 τοις εκατό όλων των γυναικών που υποβάλλονται σε µαστογραφία δεν υπάρχει καµία ένδειξη για καρκίνο του µαστού. Στις γυναίκες αυτές γνωστοποιείται εγγράφως ότι σε δύο χρόνια θα προσκληθούν και πάλι οικειοθελώς προς εξέταση. Στην επιστολή αυτή δεν θα γίνουν υποδείξεις για καλοήθεις αλλοιώσεις, οι οποίες µόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις αποτελούν κίνδυνο. Η µαστογραφία δείχνει ύποπτο εύρηµα Τι γίνεται µετά; είχνουν οι ακτινογραφίες ύποπτο εύρηµα στο µαστό για καρκίνο τότε είναι απαραίτητες περαιτέρω εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή λαµβάνετε µαζί µε το αποτέλεσµα της µαστογραφίας και µία πρόσκληση για να συζητηθούν σύντοµα οι περαιτέρω ενέργειες. Seite 4

5 Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων για την έκδοση τελικού πορίσµατος συνεκτιµούνται και συζητιούνται από όλους τους συµµετέχοντες ιατρούς. Σύµφωνα µε τα εµπειρικά στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα, περίπου 80 τοις εκατό των γυναικών που κλήθηκαν εκ νέου προς εξέταση επειδή η µαστογραφία τους έδειξε ύποπτο εύρηµα, η υποψία καρκίνου του µαστού δεν επιβεβαιώθηκε. Τι σας περιµένει κατά την εξέταση για την έκδοση τελικού πορίσµατος; 1. Συζήτηση µε τον ιατρό Κατ αρχήν ο/η ιατρός θα συζητήσει µαζί σας για το αποτέλεσµα των ακτινιγραφιών και θα σας ενηµερώσει για τις περαιτέρω απαραίτητες εξετάσεις. Στη συζήτηση µπορείτε να φέρεται µαζί σας ένα πρόσωπο της εµπιστοσύνης σας εφόσον πρώτα συννενοηθείτε µε τον/την ιατρό. 2. Εξέταση διά ψηλαφήσεως Ο/Η ιατρός ψηλαφίζει προσεκτικά το στήθος σας. 3. Υπερηχογράφηµα Στην εξέταση αυτή δηµιουργούνται απεικονήσεις του ιστού του µαστού µέσω υπέρηχων. Σε µερικές αλλοιώσεις µπορεί να βγει συµπληρωµατικό πόρισµα µαζί µε το εύρηµα από τη µαστογραφία. 4. Συµπληρωµατικές ακτινογραφίες Σε κάποιες αλλοιώσεις είναι απαραίτητο να γίνει συµπληρωµατική ακτινογραφία του στήθους (για παράδειγµα µεγέθυνση). Έτσι µπορούν να απεικονιστούν µε περισσότερη ακρίβεια ύποπτες περιοχές ιστών και να βγει σωστότερο πόρισµα. 5. Αποτέλεσµα Μετά το πέρας των εξετάσεων συζητάει ο/η ιατρός µαζί σας τα αποτελέσµατα. Στις περισσότερες γυναίκες αποκλείεται η υποψία καρκίνου του µαστού. 6. Βιοψία Η λήψη δείγµατος ιστού (βιοψία) για να γίνει ιστολογική εξέταση ύποπτου ευρήµατος, είναι απαραίτητη σε λίγες µόνο γυναίκες. Στην εξέταση αυτή κατόπιν τοπικής νάρκωσης αφαιρείτε µε ειδική βελόνα δείγµα ιστού από την ύποπτη περιοχή του µαστού και εξετάζεται και εκτιµάται από έναν ειδικό ιατρό. Το αποτέλεσµα βγαίνει εντός λίγων ηµερών και σας γνωστοποιείται σε µια προσωπική συζήτηση. Ο/Η ιατρός του οποίου το όνοµα δώσατε, λαµβάνει επίσης το αποτέλεσµα. Το τελικό πόρισµα των εξετάσεων το λαµβάνετε κατά κανόνα εντός δύο εβδοµάδων από την ηµέρα της πρόσκλησης για τη διεξαγωγή των συµπληρωµατικών εξετάσεων µε τον τρόπο που είχε συµφωνηθεί µαζί σας. Εάν επιβεβαιωθεί η υποψία της νόσου του καρκίνου, τότε θα συζητήσετε µε τον/την ιατρό που πραγµατοποίησε τις συµπληρωµατικές εξετάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες. Και στη συζήτηση αυτή µπορείτε να φέρετε µαζί σας ένα πρόσωπο της εµπιστοσύνης σας εφόσον πρώτα συννενοηθείτε µε τον/την ιατρό. Seite 5

6 Γιατί χρειαζόµαστε τα στοιχεία σας και πώς προστατεύονται αυτά; Αυτό το ποιοτικά υψηλό σύστηµα έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του µαστού προσφέρεται για όλες τις γυναίκες ηλικίας από 50 έως 69 ετών. Για αυτόν τον σκοπό θα χρησιµοποιηθούν για την πρόσκληση προσωπικά στοιχεία (ονόµατα και διευθύνσεις, ηµεροµηνίες γεννήσεως) από τα αρχεία των υπηρεσιών δήλωσης διαµονής. Οι απαιτήσεις του νόµου περί προστασίας των δεδοµένων θα τηρηθούν οπωσδήποτε. Από τα στοιχεία αυτά θα δηµιουργηθούν για σας δύο ισχύοντες και κατόπιν όχι πλέον αποκωδικοποιήσηµοι κωδικοί αριθµοί, οι οποίοι θα εξυπηρετούν από οργανωτικής απόψεως τον τρόπο πρόσκλησής σας καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας των εξετάσεών σας. Τα υπηρεσιακά στοιχεία θα σβήνονται κατόπιν επιτυχούς προσκλήσεώς σας ανεξαρτήτως από το αν θα συµµετέχετε ή όχι στο πρόγραµµα της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του µαστού. Τα µέτρα ποιοτικού ελέγχου διεξάγονται µε ανώνυµο τρόπο και µε τη χρησιµοποίηση και των δύο κωδικών αριθµών. Όπως σε όλες τις άλλες ιατρικές εξετάσεις έτσι και σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία σας υπόκεινται στο ιατρικό απόρρητο. Στην περίπτωση ενός ειδικού µέτρου ελέγχου της ποιότητας των εξετάσεων εξετάζεται αν παρουσιάστηκε καρκίνος του µαστού σε γυναίκες κατά τη χρονική περίοδο µεταξύ δύο µαστογραφιών και αν ο καρκίνος θα µπορούσε να έχει εντοπιστεί νωρίτερα. Για το λόγο αυτό συγκρίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα οι κωδικοί αριθµοί των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα γυναικών µε τους κωδικούς αριθµούς στα αρµόδια αρχεία καρκινοπαθών. Το αρχείο καρκινοπαθών δηλώνει τους κωδικούς αριθµούς µε τις περιπτώσεις καρκίνου του µαστού (όχι τα ονόµατα) στην µονάδα πρόσκλησης. Εάν εσείς έχετε προσβληθεί από καρκίνο του µαστού η µονάδα πρόσκλησης διαβιβάζει τον κωδικό αριθµό σας στην αρµόδια µονάδα «µαστογραφίας-screening». Αυτή η µονάδα ζητά τη συγκατάθεσή σας για να στείλει τον ιατρικό σας φάκελο και ιδιαίτερα τις µαστογραφίες σας σε µια ειδική µονάδα ποιοτικού ελέγχου (κέντρο αναφοράς). Σας εφιστούµε την προσοχή σας για µια ακόµη φορά στα παρακάτω Πρέπει οπωσδήποτε να προσέχετε και κατά το διάστηµα των δύο ετών µεταξύ των προσκλήσεων αν υπάρχουν αλλοιώσεις στο στήθος σας: - όγκους που µπορεί κάποιος να τους ψηλαφίσει, - κοιλώµατα ή σκληρύνσεις του δέρµατος - εξωτερικά ορατές αλλοιώσεις - αλλοιώσεις του δέρµατος ή εισολκή της θηλής του µαστού - αιµορραγία ή αποβολή υγρών από τη θηλή. Εάν διαπιστώσετε τέτοιες αλλοιώσεις τότε να απευθυνθείτε χωρίς καθυστέρηση στον / στην θεράποντα ιατρό σας. Seite 6

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης

BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης Greek Cancer Screening Programmes BOWEL CANCER SCREENING The Colonoscopy investigation ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ Η διερεύνηση µέσω κολονοσκόπησης Ποιος είναι ο στόχος αυτού του φυλλαδίου;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

CERVICAL SCREENING The Facts

CERVICAL SCREENING The Facts CERVICAL SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση τραχήλου; Η εξέταση τραχήλου δεν είναι εξέταση διάγνωσης του καρκίνου του τραχήλου. Είναι µια εξέταση που ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εισαγωγή Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του πνεύµονα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τίτλος Μελέτης: Ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και προκαρκινικές αλλοιώσεις /καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες

Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες Για την υγεία σας Χέρι με χέρι Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη

Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Greek Translation Εξέταση για το σύνδροµο Down στην εγκυµοσύνη Η επιλογή εάν θα κάνετε τις εξετάσεις είναι µια σηµαντική απόφαση για εσάς και το µωρό σας Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει µερικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή

Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή O Δ H Γ O Σ Γ I A T O N A Σ Θ E N H Ρομποτική & Λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή Ελάχιστα τραυματική και πλήρως αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη Βασίλης Πουλάκης MD, FEBU Χειρουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή

Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή Η ΕΟΠΕ, στα πλαίσια του κοινωνικού της ρόλου συμβάλλει στη σωστή ενημέρωση του κοινού μέσω της έκδοσης κατανοητών πληροφοριών και οδηγιών για τους διαφόρους τύπους καρκίνου. Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Παπανικολή 14-16, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: 210 68 94 326 / Fax: 210 68 90 897 e-mail: info@pantos.gr / www.pantos.gr / www.genesisathens.

Παπανικολή 14-16, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: 210 68 94 326 / Fax: 210 68 90 897 e-mail: info@pantos.gr / www.pantos.gr / www.genesisathens. Παπανικολή 14-16, Χαλάνδρι, 152 32 Αθήνα Τηλ.: 210 68 94 326 / Fax: 210 68 90 897 e-mail: info@pantos.gr / www.pantos.gr / www.genesisathens.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aldara 5% κρέμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 12,5 mg imiquimod σε 250 mg κρέμας

Διαβάστε περισσότερα