ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραµµατισµού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή στην C Βασικά στοιχεία 24 Απριλίου 2015 Το σηµερινό εργαστήριο αποτελεί µια εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks που χρησιµοποιούµε, και έχει ως βασικά θέµατα την πρώτη επαφή µε ένα πρόγραµµα C και τη γνωριµία µε τη βασική διαδικασία επικοινωνίας υπολογιστή-χρήστη της γλώσσας C, τις απλές βαθµωτές µεταβλητές και τις βασικές δοµές ελέγχου της γλώσσας C. Ως βαθµωτές (scalar) εννοούµε τις µεταβλητές που δεν έχουν διάσταση, δηλαδή αυτές που δεν ορίζονται ως πίνακες. Θα µελετήσουµε βαθµωτές µεταβλητές α- πλών τύπων, όπως ακέραιου τύπου και τύπου χαρακτήρα. Για τα προγράµµατα που θα γράψετε, θα χρησιµοποιηθεί ως βασική δοµή ελέγχου η απλή εντολή εκτέλεσης υπό συνθήκη if-else. Τις παρακάτω ασκήσεις θα τις ξεκινήσετε στην ώρα του εργαστηρίου, και θα τις ολοκληρώσετε µέχρι τη µεθεπόµενη εβδοµάδα. Θα παραδώσετε τις ασκήσεις 2 και 3 ό- πως περιγράφεται στο τέλος της εκφώνησης. Προσέξτε ότι η διόρθωση των ασκήσεων δεν θα γίνει (προφανώς) από εσάς τους ίδιους, κι εποµένως τα προγράµµατά σας θα πρέπει να είναι στοιχισµένα και επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά σχολιασµένα, ώστε να είναι κατανοητά! Άσκηση 1: «Κατανόηση και επέκταση του προγράµµατος "Hello world!"» Εκκινήστε το πρόγραµµα Code::Blocks, κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο, ή επιλέγοντάς το από τη λίστα προγραµµάτων του υπολογιστή. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου, ώστε να βρείτε το εισαγωγικό πρόγραµµα γλώσσας C που εµφανίζεται µόλις ξεκινάτε µια καινούργια εργασία στο Code::Blocks. Όταν σας ζητηθεί, ονοµάστε την εργασία lab0 και ορίστε ως θέση της εργασίας την Επιφάνεια Εργασίας, κάποια άλλη θέση στο λογαριασµό σας, ή κάποια φορητή συσκευή αποθήκευσης που πιθανά έχετε µαζί σας. Στην αρχή του προγράµµατος στο αρχείο main.c που δηµιουργήθηκε αυτόµατα από το Code::Blocks δηλώνεται η χρήση της βιβλιοθήκης εισόδου/εξόδου stdio µε τη γραµµή #include <stdio.h> Μέσω του προεπεξεργαστή της C, η γραµµή αυτή δίνει οδηγία στο µεταγλωττιστή να συµπεριλάβει το αρχείο επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης, που έχει το όνοµα της βιβλιοθήκης µε κατάληξη.h. Ο προεπεξεργαστής της C αποτελεί κατά κάποιον τρόπο επέκταση της γλώσσας, µια που οι οδηγίες του δεν είναι εντολές της C, αλλά τις χρησιµοποιούµε σα να είναι τέτοιες! Οι οδηγίες του προεπεξεργαστή δίνονται µε τη βοήθεια του ειδικού συµβόλου #. Η χρήση βιβλιοθηκών δηλώνεται µε την οδηγία

2 include. Η βιβλιοθήκη stdio είναι βιβλιοθήκη συστήµατος, γι αυτό και το όνοµα του αρχείου επικεφαλίδων της περικλείεται σε τριγωνικές αγκύλες. Το ίδιο και η βιβλιοθήκη stdlib που δηλώνεται στην επόµενη γραµµή, η οποία όµως δεν θα µας απασχολήσει ακόµα. Μετά τις δηλώσεις βιβλιοθηκών, που συνήθως γράφονται στην αρχή του αρχείου του προγράµµατος, ακολουθεί µόνο η δήλωση και ο ορισµός της κύριας συνάρτησης main(), κάτι που δε συµβαίνει γενικά, µια που τις πιο πολλές φορές ακολουθούν δηλώσεις µεταβλητών και άλλων συναρτήσεων πριν την main(). Η συνάρτηση main() του προγράµµατός µας το µόνο που κάνει είναι η εκτύπωση κάποιου µηνύµατος και η επιστροφή στο σύστηµα που σηµατοδοτεί τον τερµατισµό του προγράµµατος. Μέσα στη βιβλιοθήκη stdio υπάρχει η συνάρτηση printf(), µια από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C. Θα πρέπει να προσέξατε ότι η εκτύπωση του µηνύµατος "Hello world!\n" έγινε µε κλήση αυτής της συνάρτησης. Η συνάρτηση printf() είναι συνάρτηση εξόδου της C και εκτυπώνει συµβολοσειρές, συνήθως στην οθόνη του υπολογιστή. Η εκτύπωση γίνεται µε διαµόρφωση που καθορίζεται µέσα από το πρώτο όρισµα της συνάρτησης. Εδώ δεν έχουµε άλλα ορίσµατα, και η διαµόρφωση είναι προφανής. Το µοναδικό όρισµα δηλαδή της έκφρασης µέσα στις παρενθέσεις είναι ταυτόχρονα η συµβολοσειρά και η διαµόρφωσή της. Η συνάρτηση printf() καλείται µέσα από µια εκφυλισµένη εντολή έκφρασης που δεν περιέχει τίποτε άλλο πέρα από την κλήση. Η επιστροφή στο σύστηµα γίνεται µε την τελευταία γραµµή του σώµατος της συνάρτησης main(), και ειδικότερα µε την εντολή return της C, που όµως δε θα µας απασχολήσει ακόµα. Και οι δύο ε- ντολές της main() τερµατίζονται µε το σύµβολο ;. Προσέξτε ότι το σώµα της συνάρτησης main(), όπως και κάθε άλλης συνάρτησης της C, περικλείεται σε αγκύλες. Αφού µελετήσετε και κατανοήσετε το πρόγραµµα, συνεχίστε µε τη µετάφραση και εκτέλεσή του, µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Όταν το πρόγραµµα εκτελεστεί σωστά και κλείσετε σωστά το παράθυρο κονσόλας όπου εκτυπώθηκε η έξοδός του, µπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη συµβολοσειρά που εκτυπώνεται από το πρόγραµµα, ώστε να το κάνετε να εκτυπώνει το όνοµά σας. Προσέξτε ότι οι συµβολοσειρές αναγράφονται µέσα σε διπλές αποστρόφους. Έτσι, σβήστε το κείµενο Hello world! και αντικαταστήστε το µε το όνοµά σας, αφήνοντας το χαρακτήρα αλλαγής γραµµής στο τέλος του µηνύµατος. Με την τροποποίηση που κάνατε, το Code::Blocks παρατήρησε ότι το αρχείο main.c έχει αλλάξει, σηµειώνοντας το σύµβολο * στο όνοµα του αρχείου πάνω από το παράθυρο επεξεργασίας κειµένου, καθώς και το σύµβολο! στο εικονίδιο δίπλα στο όνοµα του αρχείου στο παράθυρο διαχείρισης εργασιών. Αν προσπαθήσετε να βγείτε από το Code::Blocks, αυτό θα σας ειδοποιήσει να αποθηκεύσετε το τροποποιηµένο αρχείο, αν φυσικά το θέλετε. Γενικά, όταν αλλάζετε κάποιο αρχείο, καλό είναι να συνηθίσετε να αποθηκεύετε το αρχείο συχνά, µια που συµβαίνουν ατυχήµατα και είναι πολύ ενοχλητικό και ιδιαίτερα κουραστικό να χάνονται αλλαγές και να πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή! Ευτυχώς το Code::Blocks διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας στα αρχεία, ώστε τις περισσότερες φορές να ξαναβρίσκετε αλλαγές που για κάποιο λόγο χάθηκαν. Στη συνέχεια µεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµα, ώστε να εκτυπωθεί το όνοµά σας στο παράθυρο κονσόλας. Κλείστε το παράθυρο κονσόλας. Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράµµατος και προχωρήστε παρακάτω.

3 Συνεχίζοντας το προηγούµενο πρόγραµµα, εισάγετε τη δήλωση µιας ακέραιας µεταβλητής τύπου int, έστω age, ως καθολική, αµέσως κάτω από τις δηλώσεις βιβλιοθηκών, και πριν από τον ορισµό της συνάρτησης main(). Η µεταβλητή αυτή έχει ορατότητα σε όλο το πρόγραµµα, δηλαδή µπορεί να γίνει αναφορά σε αυτήν από κάθε ε- ντολή του προγράµµατος. Αυτό δε θα συνέβαινε αν είχαµε κάποια δήλωση τοπικής µεταβλητής µε το ίδιο όνοµα στη main() ή σε άλλη συνάρτηση του προγράµµατος. Γράψτε τη δήλωση µε την ίδια στοίχιση που έχει η προηγούµενη και η επόµενη γραµµή. Έτσι το πρόγραµµα είναι πιο ευανάγνωστο. Προσέξτε ότι η µεταβλητή που δηλώσατε έχει όνοµα που σχετίζεται µε αυτό που θέλουµε να περιέχει, το οποίο είναι κάποια ηλικία. Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό το τι περιέχει µια µεταβλητή από το όνοµά της, είναι σκόπιµο να βάζετε κάποιο σχόλιο που να το εξηγεί. ιαφορετικά το πρόγραµµά σας δεν θα διαβάζεται εύκολα, όχι µόνο από κάποιον άλλο, αλλά και από εσάς τους ίδιους. Η επεξήγηση µέσω κατάλληλων ονοµάτων και σχολίων είναι πολύ σηµαντική προγραµµατιστική τακτική, και αυτό θα το καταλάβετε την πρώτη φορά που θα γράψετε κάποιο µεγάλο πρόγραµµα, και ειδικά µόλις διαβάζοντάς το κάποια επόµενη φορά ίσως για αποσφαλ- µάτωση ή επέκτασή του δεν θα θυµάστε τι εννοούσατε όταν το γράψατε! Παρόλο που εδώ το όνοµα που δόθηκε στη µεταβλητή επεξηγεί επαρκώς το τι περιέχει, προσθέστε κάποιο σχόλιο κοντά στη δήλωσή της, το οποίο να εξηγεί ότι η µεταβλητή περιέχει κάποια ηλικία. εν έχει σηµασία πώς θα το γράψετε, αρκεί να είναι κατανοητό! Προσέξτε να διατηρήσετε το πρόγραµµα ευανάγνωστο. Στη συνέχεια, θα µάθετε πώς να δώσετε τιµή στη µεταβλητή από το πληκτρολόγιο. Θυµηθείτε ότι γράφετε ένα πρόγραµµα, το οποίο θα µεταφραστεί, ώστε να µπορεί να το χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε άλλος χρήστης. Άρα, την τιµή στη µεταβλητή θα την δίνει ο τυχαίος χρήστης του προγράµµατος. Αν δεν επιθυµούσατε κάτι τέτοιο, θα δίνατε κάποια συγκεκριµένη τιµή µέσω ανάθεσης ή αρχικοποίησης. Όµως εδώ θέλουµε σκόπιµα η τιµή να λαµβάνεται από το πληκτρολόγιο. Πώς όµως θα ξέρει ο τυχαίος αυτός χρήστης τι να πληκτρολογήσει και πότε; Και αυτό είναι κάτι που εσείς θα το υποδείξετε στην οθόνη µε κατάλληλη εντολή. Πηγαίνετε λοιπόν στη συµβολοσειρά που τροποποιήσατε στην προηγούµενη άσκηση, και γράψτε στη θέση της τη συµβολοσειρά "Please, type your age: ". Αν µεταφράσετε και εκτελέσετε το πρόγραµµά σας τώρα, το µόνο που θα κάνει, θα είναι η εκτύπωση της πιο πάνω συµβολοσειράς. Για να προχωρήσετε, προσθέστε τη γραµµή: scanf("%d", &age); αµέσως κάτω από την προηγούµενη εντολή εκτύπωσης, και µε την ίδια στοίχιση. Αν δε χρησιµοποιήσατε το όνοµα age στη δήλωση που γράψατε νωρίτερα, βάλτε στη θέση του το όνοµα που χρησιµοποιήσατε. εν έχει σηµασία το πόσους χαρακτήρες διαστήµατος θα αφήσετε πριν και µετά το (, πριν και µετά το,, πριν και µετά τον τελεστή &, ή πριν και µετά το ). Με τη γραµµή αυτή καλείται η συνάρτηση scanf() της βιβλιοθήκης stdio, η οποία διαβάζει από το πληκτρολόγιο µε διαµόρφωση που ορίζει το πρώτο όρισµα της συνάρτησης. Η διαµόρφωση δίνεται µε τη βοήθεια της συµβολοσειράς "%d", όπου το % υποδεικνύει ότι ακολουθεί χαρακτήρας διαµόρφωσης, και το d ως τέτοιος χα-

4 ρακτήρας υποδεικνύει ακέραια τιµή. Για κάθε διαµόρφωση που υπάρχει στη συµβολοσειρά εδώ µία πρέπει να ακολουθεί και η κατάλληλη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί η τιµή που αναµένεται να πληκτρολογηθεί. Το δεύτερο όρισµα είναι εδώ η διεύθυνση µνήµης της µεταβλητής όπου θα αποθηκευτεί η ηλικία που ζητήθηκε από το χρήστη. Το σύµβολο & είναι τελεστής που δίνει τη διεύθυνση µιας µεταβλητής και θα τον µελετήσουµε αναλυτικά σε άλλο εργαστήριο. Για να καταλάβετε καλύτερα τη διαµόρφωση, προσθέστε κάτω από την εντολή εισόδου που µόλις γράψατε µια εντολή εξόδου µε κλήση της συνάρτησης printf() που να εκτυπώνει την ακέραια τιµή που διαβάστηκε: printf("your age is %d!\n", age); Μπορείτε να δείτε εύκολα πώς λειτουργεί η διαµόρφωση στην έξοδο. Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η συµβολοσειρά "Your age is ", ακολουθούµενη από την τιµή της µεταβλητής age (ή όποιας άλλης γράψατε στη θέση της), και στη συνέχεια από την υπόλοιπη συµβολοσειρά "!\n". Προσέξτε ότι εδώ δεν υπάρχει ο τελεστής &, µια που θέλουµε την τιµή της µεταβλητής και όχι τη διεύθυνσή της. Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας, ώστε να επαληθεύσετε την είσοδο από το πληκτρολόγιο. Μόλις σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε την ηλικία σας και πατήστε Enter. Αµέσως µετά θα εµφανιστεί το πιο πάνω µήνυµα. Κλείστε το παράθυρο κονσόλας για να συνεχίσετε. Ολοκληρώνοντας, προσθέστε κάτω από την προηγούµενη και τη γραµµή: printf("you were probably born in year %d.\n", 2013-age); Εδώ βλέπετε ότι η τιµή που δίνετε ως δεύτερο όρισµα στη συνάρτηση printf() µπορεί να προκύπτει µέσα από κάποια έκφραση. Μεταφράστε και εκτελέστε το τελικό πρόγραµµα. Παρατηρήστε ότι το πρόγραµµά σας δέχεται ως είσοδο οποιονδήποτε ακέραιο αριθ- µό, ακόµα και αρνητικό. Θα µπορούσατε να το περιορίσετε να λειτουργεί µε µη προσηµασµένους ακέραιους, αν δηλώνατε τη µεταβλητή ως µη προσηµασµένο ακέραιο (δηλαδή τύπου unsigned), και ταυτόχρονα αλλάζατε το χαρακτήρα διαµόρφωσης των εντολών εισόδου/εξόδου από d σε u. Αν θέλετε, δοκιµάστε να κάνετε αυτή την αλλαγή, και δώστε για πείραµα αρνητικό αριθµό ως είσοδο! Κλείστε το παράθυρο κονσόλας. Αποθηκεύστε το πρόγραµµά σας και κλείστε το Code::Blocks. Άσκηση 2: «Σύγκριση δύο ακεραίων» Εκκινήστε το πρόγραµµα Code::Blocks. Στη συνέχεια δηµιουργήστε µια καινούργια εργασία, ονοµάστε την lab1 και ορίστε τη θέση της όπως κάνατε στο προηγούµενο εργαστήριο. Θα προκύψει πάλι το γνωστό σας πρόγραµµα. Αυτή τη φορά, επιλέξτε από το µενού File την επιλογή «Save file as», ώστε να δώσετε άλλο όνοµα στο αρχείο του προγράµµατος. ώστε το όνοµα lab1.2.c και πατήστε Enter. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο µενού Project, επιλέξτε «Add files» και κάντε κλικ στο όνοµα του αρχείου που φτιάξατε. Πατήστε Enter για τη συνέχεια. Τώρα το παράθυρο επεξεργασίας κειµένου έχει ανοικτό το νέο αρχείο. Μπορείτε αν θέλετε να διαγράψετε το αρχείο main.c µέσα από το Code::Blocks. Αν στο παράθυρο διαχείρισης εργασιών κάνετε κλικ πάνω στο όνοµα του αρχείου για να το επιλέξετε και µετά πατήσετε Delete δεν θα διαγραφτεί το αρχείο, αλλά απλά θα

5 αποσυνδεθεί το όνοµά του από την εργασία. Για να το διαγράψετε κανονικά, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Files του παράθυρου διαχείρισης, ώστε αφού εντοπίσετε το αρχείο µέσα στο σύστηµα αρχείων, να το επιλέξετε µε το ποντίκι, και µετά να το διαγράψετε µε το πλήκτρο Delete και επακόλουθη επιβεβαίωση. Αν κάνατε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο Projects του παράθυρου διαχείρισης, ώστε να επανέλθετε εκεί που ήσαστε. Αν δεν το κάνατε ήδη, αποσυνδέστε το όνοµα main.c από την εργασία. ηλώστε τώρα δύο καθολικές ακέραιες µεταβλητές τύπου int, έστω i1 και i2. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τις συναρτήσεις printf() και scanf() µε τον τρόπο που µάθατε στην προηγούµενη άσκηση, ώστε αντί της εκτύπωσης του µηνύµατος «Hello world!», στην αρχή της συνάρτησης main() να διαβάσετε από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους, υποδεικνύοντας µε κατάλληλο µήνυµα στο χρήστη το πού και πότε να τους πληκτρολογήσει. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ανάγνωση των δύο αριθµών, γράφοντας την εντολή: printf("you typed the numbers %d and %d.\n", i1, i2); όπου η συνάρτηση printf() έχει τώρα δύο διαµορφωµένα ορίσµατα για να εκτυπώσει στην οθόνη δύο ακέραιους αριθµούς. Στην πραγµατικότητα τόσο η printf() όσο και η scanf() µπορούν να έχουν µη ορισµένο πλήθος διαµορφωµένων ορισµάτων, που όλα υποδεικνύονται από µία και µόνο συµβολοσειρά διαµόρφωσης. Στη συνέχεια σας ζητείται να γράψετε τον κώδικα που συγκρίνει τους δύο αριθµούς για να βρείτε το µικρότερο, και να τον εκτυπώσετε µε κατάλληλο µήνυµα. Αυτό ση- µαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε κάποιον τελεστή σύγκρισης, πχ. τον < που εδώ µοιάζει να είναι ο πιο κατάλληλος. Η σύγκριση µεταξύ των i1 και i2 θα γίνει µέσα από τη λογική έκφραση της συνθήκης κάποιας εντολής if. Αν η συνθήκη είναι α- ληθής, θα πρέπει να εκτυπώνεται αντίστοιχο µήνυµα. Αλλιώς, µε χρήση της επιλογής else θα εκτυπώνεται άλλο αντίστοιχο µήνυµα. Το ζητούµενο µήνυµα θα πρέπει να είναι κάτι σαν «The smallest of the two numbers is -3.», όπου αντί για -3 θα εκτυπώνεται ο µικρότερος από τους δύο αριθµούς που δόθηκαν. Παρατηρήστε ότι αν οι δύο αριθµοί είναι ίσοι, τότε όποιος και να γραφτεί θα είναι ο µικρότερος. Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας. Αν χρειαστεί, διορθώστε τα λάθη σας και επαναλάβετε! Τροποποιήστε τώρα το πρόγραµµα που γράψατε, ώστε πριν τη σύγκριση για µικρότερο, να ελέγχετε πρώτα για ισότητα µε τη βοήθεια του τελεστή == και να εκτυπώνετε κατάλληλο µήνυµα. Χρησιµοποιήστε τη σύνθετη εντολή της C, ώστε µετά την εκτύπωση να γράψετε την εντολή επιστροφής «return 0;». Έτσι ο κώδικας θα τερµατίζεται εδώ, αν η συνθήκη ισότητας είναι αληθής. Μετά τη σύνθετη εντολή που εισάγατε α- κολουθεί απ ευθείας ο κώδικας που γράψατε νωρίτερα. ε χρειάζεται να ακολουθεί επιλογή else, αφού η εντολή επιστροφής διακόπτει την εκτέλεση της συνάρτησης. Ξαναµεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας. Αποθηκεύστε το αρχείο lab1.2.c και συνεχίστε µε την επόµενη άσκηση. Για ασφάλεια, πριν συνεχίσετε, συνιστάται να αντιγράψετε το αρχείο αυτό και σε άλλη θέση στο δίσκο του υπολογιστή ή σε φορητή συσκευή αποθήκευσης. Άσκηση 3: «Σύγκριση και ταξινόµηση τεσσάρων ακεραίων» Στην άσκηση αυτή σας ζητείται να υλοποιήσετε τον κώδικα που συγκρίνει µεταξύ τους τέσσερεις ακέραιους αριθµούς που λαµβάνονται από το πληκτρολόγιο, εκτυπώνοντας στην οθόνη ως αποτέλεσµα τους αριθµούς ταξινοµηµένους σε αύξουσα σειρά.

6 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προηγούµενη άσκηση ή να ξεκινήσετε κάποια νέα εργασία. Στην πρώτη περίπτωση, όπως και πριν, αποθηκεύστε το αρχείο µε νέο όνο- µα lab1.3.c, ώστε να µη χάσετε το αρχείο της προηγούµενης άσκησης. Τώρα όµως µην διαγράψετε το προηγούµενο αρχείο. Στη δεύτερη περίπτωση, µπορείτε να ακολουθήσετε τα αρχικά βήµατα της πρώτης άσκησης, δίνοντας όµως στο αρχείο το νέο όνοµα lab1.3.c. Γράψτε τον κώδικα όµοιο µε αυτόν που γράψατε νωρίτερα, για να δηλώσετε τέσσερεις καθολικές µεταβλητές τύπου int και να εισάγετε σε αυτές από το πληκτρολόγιο τέσσερεις ακέραιους αριθµούς. Αν δεν δουλεύετε πάνω σε αντίγραφο του προηγού- µενου αρχείου, µπορείτε να έχετε ανοικτά και τα δύο αρχεία στο παράθυρο επεξεργασίας, και να αντιγράψετε µε γνωστές λειτουργίες αντιγραφής και επικόλλησης (copy paste) τα κοµµάτια του αρχείου lab1.3.c που θα χρειαστείτε στο νέο αρχείο. Σε τέτοια περίπτωση, κάντε κλικ στο όνοµα αρχείου, για να µεταβαίνετε στο αρχείο που θέλετε κάθε φορά να επεξεργάζεστε. Προσθέστε και µια γραµµή κλήσης της printf() για να εκτυπώνει ως επιβεβαίωση τους τέσσερεις αριθµούς που διαβάστηκαν. Για τη σύγκριση πολλών αριθµών µεταξύ τους επιβάλλεται η χρήση µιας επαναληπτικής δοµής βρόχου. Όµως σε αυτό το εργαστήριο δεν θα χρησιµοποιήσετε τέτοιες δοµές. Για τέσσερεις αριθµούς, µια µη επαναληπτική υλοποίηση ταξινόµησης δεν είναι απαγορευτική σε πολυπλοκότητα κώδικα, αλλά θα καταλάβετε µόνοι σας ότι θα ήταν δύσκολο να υλοποιήσετε ταξινόµηση περισσότερων αριθµών µε τέτοιον τρόπο. Ο τρόπος µε τον οποίο θα προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτή είναι οι φωλιασµένες εντολές if. Έτσι, µετά την ανάγνωση και επιβεβαίωση ανάγνωσης, θα συγκρίνετε δύο από τους αριθµούς και θα λάβετε υποπεριπτώσεις για κάθε περίπτωση αληθούς και ψευδούς συνθήκης χρησιµοποιώντας όπου χρειάζεται επιλογή else, αναλύοντας κάθε περίπτωση σε υποπεριπτώσεις σύγκρισης άλλων δύο αριθµών, κοκ, έως ότου να έχετε εξαντλήσει όλες τις πιθανές συγκρίσεις που απαιτούνται για να βρεθεί η σωστή διάταξη των αριθµών. Σας συνιστάται να δηµιουργήσετε σύνθετες εντολές (α) σε ό- σες επιλογές βάλετε πάνω από µία εντολή, και (β) σε όσες επιλογές έχετε µία εντολή, η οποία όµως είναι εντολή if, ώστε να είστε σίγουροι ότι οι επιλογές else που γράφετε ταιριάζουν µε τις σωστές εντολές if. Σε κάθε τελική διάταξη θα πρέπει να βάλετε µια εντολή εκτύπωσης της σειράς των αριθµών. Οι πρώτες γραµµές µιας πιθανής µορφής κώδικα που υλοποιεί την ταξινόµηση µε αυτόν τον τρόπο θα είναι: if (i1 < i2) { if (i2 < i3) { if (i3 < i4) printf("the correct order is: %d,%d,%d,%d\n", i1, i2, i3, i4); else if (i2 < i4) printf("the correct order is: %d,%d,%d,%d\n", i1, i2, i4, i3); else if όπου βέβαια καλείστε να συµπληρώσετε τον υπόλοιπο κώδικα. Παρατηρήστε ότι ό- λες οι φωλιασµένες if είναι τοποθετηµένες σε σύνθετες εντολές, ώστε να αποφύγουµε το πρόβληµα λανθασµένου ταιριάσµατος των επιλογών else που πιθανά ακολουθούν.

7 Όταν ολοκληρώσετε τον κώδικα, µεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµα. Μην α- πογοητευτείτε αν δεν επιτύχει µε την πρώτη, µια που συνήθως έτσι συµβαίνει σε αρχάριους προγραµµατιστές! Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράµµατος και προχωρήστε στην επόµενη άσκηση. Και πάλι, µην ξεχάσετε να αντιγράψετε το αρχείο σε ασφαλή αποθήκευση. Υποβολή ασκήσεων Για την υποβολή των τριών προγραµµάτων των ασκήσεων, να δηµιουργήσετε ένα φάκελο µε όνοµα το όνοµα και το ΑΕΜ σας, πχ. georgios-dimitriou-1234, και να α- ντιγράψετε σε αυτόν τα αρχεία lab1.2.c και lab1.3.c. Κάντε δεξί κλικ µε το ποντίκι πάνω από το φάκελο, και επιλέξτε «Compress and ». Θα βγει αυτόµατα η α- ποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπου θα δώσετε τη διεύθυνση Ως θέµα θα πρέπει υποχρεωτικά να βάλετε την ένδειξη lab1-askhseis. Κοινοποιήστε το µήνυµα και στον εαυτό σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ασκήσεις του εργαστηρίου υποβλήθηκαν σωστά. Αν δεν υπάρχει η επιλογή «Compress and » στον υπολογιστή σας, να εκκινήσετε την εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να δηµιουργήσετε ένα νέο µήνυµα στο οποίο να επισυνάψετε το φάκελο που φτιάξατε, είτε µε είτε χωρίς συµπίεση, και να στείλετε το µήνυµα όπως περιγράφεται πιο πάνω.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μερικές χρήσιμες οδηγίες Ιωάννινα-Κοζάνη, Ιανουάριος 2008. Α. Στάδια Ανάπτυξης Γενικά, διακρίνουμε τη φάση της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Για το κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ

ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ 2008 Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ: (210) 86.61.159 Fax: (210) 86.79.467 e-mail: info@keystone.gr Web: www.keystone.gr 1 Εισαγωγή...1 2 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets AgentSheets Εγχειρίδιο Αναφοράς Idea Spreadsheet AgentSheets Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 2.1. Μενού «Αρχείο» 3 2.1.1. Νέο Έργο 4 2.1.2. Νέο Πεδίο Εργασίας 8 2.1.3. Άνοιγµα Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MS EXCEL ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ερευνητικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ «Nέες Tεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator

Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Global Access v1.03 Ultra-e Ethernet Communicator Γενικά υνατότητες Απαιτήσεις Εγκατάσταση Το λογισµικό Global Access επιτρέπει τον αποµακρυσµένο, ενσύρµατο χειρισµό και την τηλεµετρία της συσκευής Ultra-e

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.5. Τύποι και Συναρτήσεις. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 3.5 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει: Να µπορούν να συντάσσουν απλούς αριθµητικούς τύπους. Να χρησιµοποιούν τις βασικές αριθµητικές συναρτήσεις. Να χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 1.5. ιαχείριση καταλόγων και αρχείων. Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων. Ειδικοί Στόχοι Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Ενότητα 1.5 ιαχείριση καταλόγων και αρχείων Συµπίεση και αποσυµπίεση αρχείων Ειδικοί Στόχοι Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να µπορούν:

Διαβάστε περισσότερα