ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραµµατισµού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή στην C Βασικά στοιχεία 24 Απριλίου 2015 Το σηµερινό εργαστήριο αποτελεί µια εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks που χρησιµοποιούµε, και έχει ως βασικά θέµατα την πρώτη επαφή µε ένα πρόγραµµα C και τη γνωριµία µε τη βασική διαδικασία επικοινωνίας υπολογιστή-χρήστη της γλώσσας C, τις απλές βαθµωτές µεταβλητές και τις βασικές δοµές ελέγχου της γλώσσας C. Ως βαθµωτές (scalar) εννοούµε τις µεταβλητές που δεν έχουν διάσταση, δηλαδή αυτές που δεν ορίζονται ως πίνακες. Θα µελετήσουµε βαθµωτές µεταβλητές α- πλών τύπων, όπως ακέραιου τύπου και τύπου χαρακτήρα. Για τα προγράµµατα που θα γράψετε, θα χρησιµοποιηθεί ως βασική δοµή ελέγχου η απλή εντολή εκτέλεσης υπό συνθήκη if-else. Τις παρακάτω ασκήσεις θα τις ξεκινήσετε στην ώρα του εργαστηρίου, και θα τις ολοκληρώσετε µέχρι τη µεθεπόµενη εβδοµάδα. Θα παραδώσετε τις ασκήσεις 2 και 3 ό- πως περιγράφεται στο τέλος της εκφώνησης. Προσέξτε ότι η διόρθωση των ασκήσεων δεν θα γίνει (προφανώς) από εσάς τους ίδιους, κι εποµένως τα προγράµµατά σας θα πρέπει να είναι στοιχισµένα και επαρκώς αλλά όχι υπερβολικά σχολιασµένα, ώστε να είναι κατανοητά! Άσκηση 1: «Κατανόηση και επέκταση του προγράµµατος "Hello world!"» Εκκινήστε το πρόγραµµα Code::Blocks, κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο, ή επιλέγοντάς το από τη λίστα προγραµµάτων του υπολογιστή. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου, ώστε να βρείτε το εισαγωγικό πρόγραµµα γλώσσας C που εµφανίζεται µόλις ξεκινάτε µια καινούργια εργασία στο Code::Blocks. Όταν σας ζητηθεί, ονοµάστε την εργασία lab0 και ορίστε ως θέση της εργασίας την Επιφάνεια Εργασίας, κάποια άλλη θέση στο λογαριασµό σας, ή κάποια φορητή συσκευή αποθήκευσης που πιθανά έχετε µαζί σας. Στην αρχή του προγράµµατος στο αρχείο main.c που δηµιουργήθηκε αυτόµατα από το Code::Blocks δηλώνεται η χρήση της βιβλιοθήκης εισόδου/εξόδου stdio µε τη γραµµή #include <stdio.h> Μέσω του προεπεξεργαστή της C, η γραµµή αυτή δίνει οδηγία στο µεταγλωττιστή να συµπεριλάβει το αρχείο επικεφαλίδων της βιβλιοθήκης, που έχει το όνοµα της βιβλιοθήκης µε κατάληξη.h. Ο προεπεξεργαστής της C αποτελεί κατά κάποιον τρόπο επέκταση της γλώσσας, µια που οι οδηγίες του δεν είναι εντολές της C, αλλά τις χρησιµοποιούµε σα να είναι τέτοιες! Οι οδηγίες του προεπεξεργαστή δίνονται µε τη βοήθεια του ειδικού συµβόλου #. Η χρήση βιβλιοθηκών δηλώνεται µε την οδηγία

2 include. Η βιβλιοθήκη stdio είναι βιβλιοθήκη συστήµατος, γι αυτό και το όνοµα του αρχείου επικεφαλίδων της περικλείεται σε τριγωνικές αγκύλες. Το ίδιο και η βιβλιοθήκη stdlib που δηλώνεται στην επόµενη γραµµή, η οποία όµως δεν θα µας απασχολήσει ακόµα. Μετά τις δηλώσεις βιβλιοθηκών, που συνήθως γράφονται στην αρχή του αρχείου του προγράµµατος, ακολουθεί µόνο η δήλωση και ο ορισµός της κύριας συνάρτησης main(), κάτι που δε συµβαίνει γενικά, µια που τις πιο πολλές φορές ακολουθούν δηλώσεις µεταβλητών και άλλων συναρτήσεων πριν την main(). Η συνάρτηση main() του προγράµµατός µας το µόνο που κάνει είναι η εκτύπωση κάποιου µηνύµατος και η επιστροφή στο σύστηµα που σηµατοδοτεί τον τερµατισµό του προγράµµατος. Μέσα στη βιβλιοθήκη stdio υπάρχει η συνάρτηση printf(), µια από τις πιο συχνά χρησιµοποιούµενες συναρτήσεις βιβλιοθήκης της C. Θα πρέπει να προσέξατε ότι η εκτύπωση του µηνύµατος "Hello world!\n" έγινε µε κλήση αυτής της συνάρτησης. Η συνάρτηση printf() είναι συνάρτηση εξόδου της C και εκτυπώνει συµβολοσειρές, συνήθως στην οθόνη του υπολογιστή. Η εκτύπωση γίνεται µε διαµόρφωση που καθορίζεται µέσα από το πρώτο όρισµα της συνάρτησης. Εδώ δεν έχουµε άλλα ορίσµατα, και η διαµόρφωση είναι προφανής. Το µοναδικό όρισµα δηλαδή της έκφρασης µέσα στις παρενθέσεις είναι ταυτόχρονα η συµβολοσειρά και η διαµόρφωσή της. Η συνάρτηση printf() καλείται µέσα από µια εκφυλισµένη εντολή έκφρασης που δεν περιέχει τίποτε άλλο πέρα από την κλήση. Η επιστροφή στο σύστηµα γίνεται µε την τελευταία γραµµή του σώµατος της συνάρτησης main(), και ειδικότερα µε την εντολή return της C, που όµως δε θα µας απασχολήσει ακόµα. Και οι δύο ε- ντολές της main() τερµατίζονται µε το σύµβολο ;. Προσέξτε ότι το σώµα της συνάρτησης main(), όπως και κάθε άλλης συνάρτησης της C, περικλείεται σε αγκύλες. Αφού µελετήσετε και κατανοήσετε το πρόγραµµα, συνεχίστε µε τη µετάφραση και εκτέλεσή του, µε τον τρόπο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Όταν το πρόγραµµα εκτελεστεί σωστά και κλείσετε σωστά το παράθυρο κονσόλας όπου εκτυπώθηκε η έξοδός του, µπορείτε να προχωρήσετε παρακάτω. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη συµβολοσειρά που εκτυπώνεται από το πρόγραµµα, ώστε να το κάνετε να εκτυπώνει το όνοµά σας. Προσέξτε ότι οι συµβολοσειρές αναγράφονται µέσα σε διπλές αποστρόφους. Έτσι, σβήστε το κείµενο Hello world! και αντικαταστήστε το µε το όνοµά σας, αφήνοντας το χαρακτήρα αλλαγής γραµµής στο τέλος του µηνύµατος. Με την τροποποίηση που κάνατε, το Code::Blocks παρατήρησε ότι το αρχείο main.c έχει αλλάξει, σηµειώνοντας το σύµβολο * στο όνοµα του αρχείου πάνω από το παράθυρο επεξεργασίας κειµένου, καθώς και το σύµβολο! στο εικονίδιο δίπλα στο όνοµα του αρχείου στο παράθυρο διαχείρισης εργασιών. Αν προσπαθήσετε να βγείτε από το Code::Blocks, αυτό θα σας ειδοποιήσει να αποθηκεύσετε το τροποποιηµένο αρχείο, αν φυσικά το θέλετε. Γενικά, όταν αλλάζετε κάποιο αρχείο, καλό είναι να συνηθίσετε να αποθηκεύετε το αρχείο συχνά, µια που συµβαίνουν ατυχήµατα και είναι πολύ ενοχλητικό και ιδιαίτερα κουραστικό να χάνονται αλλαγές και να πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή! Ευτυχώς το Code::Blocks διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας στα αρχεία, ώστε τις περισσότερες φορές να ξαναβρίσκετε αλλαγές που για κάποιο λόγο χάθηκαν. Στη συνέχεια µεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµα, ώστε να εκτυπωθεί το όνοµά σας στο παράθυρο κονσόλας. Κλείστε το παράθυρο κονσόλας. Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράµµατος και προχωρήστε παρακάτω.

3 Συνεχίζοντας το προηγούµενο πρόγραµµα, εισάγετε τη δήλωση µιας ακέραιας µεταβλητής τύπου int, έστω age, ως καθολική, αµέσως κάτω από τις δηλώσεις βιβλιοθηκών, και πριν από τον ορισµό της συνάρτησης main(). Η µεταβλητή αυτή έχει ορατότητα σε όλο το πρόγραµµα, δηλαδή µπορεί να γίνει αναφορά σε αυτήν από κάθε ε- ντολή του προγράµµατος. Αυτό δε θα συνέβαινε αν είχαµε κάποια δήλωση τοπικής µεταβλητής µε το ίδιο όνοµα στη main() ή σε άλλη συνάρτηση του προγράµµατος. Γράψτε τη δήλωση µε την ίδια στοίχιση που έχει η προηγούµενη και η επόµενη γραµµή. Έτσι το πρόγραµµα είναι πιο ευανάγνωστο. Προσέξτε ότι η µεταβλητή που δηλώσατε έχει όνοµα που σχετίζεται µε αυτό που θέλουµε να περιέχει, το οποίο είναι κάποια ηλικία. Σε περίπτωση που δεν είναι κατανοητό το τι περιέχει µια µεταβλητή από το όνοµά της, είναι σκόπιµο να βάζετε κάποιο σχόλιο που να το εξηγεί. ιαφορετικά το πρόγραµµά σας δεν θα διαβάζεται εύκολα, όχι µόνο από κάποιον άλλο, αλλά και από εσάς τους ίδιους. Η επεξήγηση µέσω κατάλληλων ονοµάτων και σχολίων είναι πολύ σηµαντική προγραµµατιστική τακτική, και αυτό θα το καταλάβετε την πρώτη φορά που θα γράψετε κάποιο µεγάλο πρόγραµµα, και ειδικά µόλις διαβάζοντάς το κάποια επόµενη φορά ίσως για αποσφαλ- µάτωση ή επέκτασή του δεν θα θυµάστε τι εννοούσατε όταν το γράψατε! Παρόλο που εδώ το όνοµα που δόθηκε στη µεταβλητή επεξηγεί επαρκώς το τι περιέχει, προσθέστε κάποιο σχόλιο κοντά στη δήλωσή της, το οποίο να εξηγεί ότι η µεταβλητή περιέχει κάποια ηλικία. εν έχει σηµασία πώς θα το γράψετε, αρκεί να είναι κατανοητό! Προσέξτε να διατηρήσετε το πρόγραµµα ευανάγνωστο. Στη συνέχεια, θα µάθετε πώς να δώσετε τιµή στη µεταβλητή από το πληκτρολόγιο. Θυµηθείτε ότι γράφετε ένα πρόγραµµα, το οποίο θα µεταφραστεί, ώστε να µπορεί να το χρησιµοποιήσει οποιοσδήποτε άλλος χρήστης. Άρα, την τιµή στη µεταβλητή θα την δίνει ο τυχαίος χρήστης του προγράµµατος. Αν δεν επιθυµούσατε κάτι τέτοιο, θα δίνατε κάποια συγκεκριµένη τιµή µέσω ανάθεσης ή αρχικοποίησης. Όµως εδώ θέλουµε σκόπιµα η τιµή να λαµβάνεται από το πληκτρολόγιο. Πώς όµως θα ξέρει ο τυχαίος αυτός χρήστης τι να πληκτρολογήσει και πότε; Και αυτό είναι κάτι που εσείς θα το υποδείξετε στην οθόνη µε κατάλληλη εντολή. Πηγαίνετε λοιπόν στη συµβολοσειρά που τροποποιήσατε στην προηγούµενη άσκηση, και γράψτε στη θέση της τη συµβολοσειρά "Please, type your age: ". Αν µεταφράσετε και εκτελέσετε το πρόγραµµά σας τώρα, το µόνο που θα κάνει, θα είναι η εκτύπωση της πιο πάνω συµβολοσειράς. Για να προχωρήσετε, προσθέστε τη γραµµή: scanf("%d", &age); αµέσως κάτω από την προηγούµενη εντολή εκτύπωσης, και µε την ίδια στοίχιση. Αν δε χρησιµοποιήσατε το όνοµα age στη δήλωση που γράψατε νωρίτερα, βάλτε στη θέση του το όνοµα που χρησιµοποιήσατε. εν έχει σηµασία το πόσους χαρακτήρες διαστήµατος θα αφήσετε πριν και µετά το (, πριν και µετά το,, πριν και µετά τον τελεστή &, ή πριν και µετά το ). Με τη γραµµή αυτή καλείται η συνάρτηση scanf() της βιβλιοθήκης stdio, η οποία διαβάζει από το πληκτρολόγιο µε διαµόρφωση που ορίζει το πρώτο όρισµα της συνάρτησης. Η διαµόρφωση δίνεται µε τη βοήθεια της συµβολοσειράς "%d", όπου το % υποδεικνύει ότι ακολουθεί χαρακτήρας διαµόρφωσης, και το d ως τέτοιος χα-

4 ρακτήρας υποδεικνύει ακέραια τιµή. Για κάθε διαµόρφωση που υπάρχει στη συµβολοσειρά εδώ µία πρέπει να ακολουθεί και η κατάλληλη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί η τιµή που αναµένεται να πληκτρολογηθεί. Το δεύτερο όρισµα είναι εδώ η διεύθυνση µνήµης της µεταβλητής όπου θα αποθηκευτεί η ηλικία που ζητήθηκε από το χρήστη. Το σύµβολο & είναι τελεστής που δίνει τη διεύθυνση µιας µεταβλητής και θα τον µελετήσουµε αναλυτικά σε άλλο εργαστήριο. Για να καταλάβετε καλύτερα τη διαµόρφωση, προσθέστε κάτω από την εντολή εισόδου που µόλις γράψατε µια εντολή εξόδου µε κλήση της συνάρτησης printf() που να εκτυπώνει την ακέραια τιµή που διαβάστηκε: printf("your age is %d!\n", age); Μπορείτε να δείτε εύκολα πώς λειτουργεί η διαµόρφωση στην έξοδο. Με την εντολή αυτή εκτυπώνεται η συµβολοσειρά "Your age is ", ακολουθούµενη από την τιµή της µεταβλητής age (ή όποιας άλλης γράψατε στη θέση της), και στη συνέχεια από την υπόλοιπη συµβολοσειρά "!\n". Προσέξτε ότι εδώ δεν υπάρχει ο τελεστής &, µια που θέλουµε την τιµή της µεταβλητής και όχι τη διεύθυνσή της. Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας, ώστε να επαληθεύσετε την είσοδο από το πληκτρολόγιο. Μόλις σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε την ηλικία σας και πατήστε Enter. Αµέσως µετά θα εµφανιστεί το πιο πάνω µήνυµα. Κλείστε το παράθυρο κονσόλας για να συνεχίσετε. Ολοκληρώνοντας, προσθέστε κάτω από την προηγούµενη και τη γραµµή: printf("you were probably born in year %d.\n", 2013-age); Εδώ βλέπετε ότι η τιµή που δίνετε ως δεύτερο όρισµα στη συνάρτηση printf() µπορεί να προκύπτει µέσα από κάποια έκφραση. Μεταφράστε και εκτελέστε το τελικό πρόγραµµα. Παρατηρήστε ότι το πρόγραµµά σας δέχεται ως είσοδο οποιονδήποτε ακέραιο αριθ- µό, ακόµα και αρνητικό. Θα µπορούσατε να το περιορίσετε να λειτουργεί µε µη προσηµασµένους ακέραιους, αν δηλώνατε τη µεταβλητή ως µη προσηµασµένο ακέραιο (δηλαδή τύπου unsigned), και ταυτόχρονα αλλάζατε το χαρακτήρα διαµόρφωσης των εντολών εισόδου/εξόδου από d σε u. Αν θέλετε, δοκιµάστε να κάνετε αυτή την αλλαγή, και δώστε για πείραµα αρνητικό αριθµό ως είσοδο! Κλείστε το παράθυρο κονσόλας. Αποθηκεύστε το πρόγραµµά σας και κλείστε το Code::Blocks. Άσκηση 2: «Σύγκριση δύο ακεραίων» Εκκινήστε το πρόγραµµα Code::Blocks. Στη συνέχεια δηµιουργήστε µια καινούργια εργασία, ονοµάστε την lab1 και ορίστε τη θέση της όπως κάνατε στο προηγούµενο εργαστήριο. Θα προκύψει πάλι το γνωστό σας πρόγραµµα. Αυτή τη φορά, επιλέξτε από το µενού File την επιλογή «Save file as», ώστε να δώσετε άλλο όνοµα στο αρχείο του προγράµµατος. ώστε το όνοµα lab1.2.c και πατήστε Enter. Στη συνέχεια πηγαίνετε στο µενού Project, επιλέξτε «Add files» και κάντε κλικ στο όνοµα του αρχείου που φτιάξατε. Πατήστε Enter για τη συνέχεια. Τώρα το παράθυρο επεξεργασίας κειµένου έχει ανοικτό το νέο αρχείο. Μπορείτε αν θέλετε να διαγράψετε το αρχείο main.c µέσα από το Code::Blocks. Αν στο παράθυρο διαχείρισης εργασιών κάνετε κλικ πάνω στο όνοµα του αρχείου για να το επιλέξετε και µετά πατήσετε Delete δεν θα διαγραφτεί το αρχείο, αλλά απλά θα

5 αποσυνδεθεί το όνοµά του από την εργασία. Για να το διαγράψετε κανονικά, θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Files του παράθυρου διαχείρισης, ώστε αφού εντοπίσετε το αρχείο µέσα στο σύστηµα αρχείων, να το επιλέξετε µε το ποντίκι, και µετά να το διαγράψετε µε το πλήκτρο Delete και επακόλουθη επιβεβαίωση. Αν κάνατε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο Projects του παράθυρου διαχείρισης, ώστε να επανέλθετε εκεί που ήσαστε. Αν δεν το κάνατε ήδη, αποσυνδέστε το όνοµα main.c από την εργασία. ηλώστε τώρα δύο καθολικές ακέραιες µεταβλητές τύπου int, έστω i1 και i2. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τις συναρτήσεις printf() και scanf() µε τον τρόπο που µάθατε στην προηγούµενη άσκηση, ώστε αντί της εκτύπωσης του µηνύµατος «Hello world!», στην αρχή της συνάρτησης main() να διαβάσετε από το πληκτρολόγιο δύο ακεραίους, υποδεικνύοντας µε κατάλληλο µήνυµα στο χρήστη το πού και πότε να τους πληκτρολογήσει. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την ανάγνωση των δύο αριθµών, γράφοντας την εντολή: printf("you typed the numbers %d and %d.\n", i1, i2); όπου η συνάρτηση printf() έχει τώρα δύο διαµορφωµένα ορίσµατα για να εκτυπώσει στην οθόνη δύο ακέραιους αριθµούς. Στην πραγµατικότητα τόσο η printf() όσο και η scanf() µπορούν να έχουν µη ορισµένο πλήθος διαµορφωµένων ορισµάτων, που όλα υποδεικνύονται από µία και µόνο συµβολοσειρά διαµόρφωσης. Στη συνέχεια σας ζητείται να γράψετε τον κώδικα που συγκρίνει τους δύο αριθµούς για να βρείτε το µικρότερο, και να τον εκτυπώσετε µε κατάλληλο µήνυµα. Αυτό ση- µαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιήσετε κάποιον τελεστή σύγκρισης, πχ. τον < που εδώ µοιάζει να είναι ο πιο κατάλληλος. Η σύγκριση µεταξύ των i1 και i2 θα γίνει µέσα από τη λογική έκφραση της συνθήκης κάποιας εντολής if. Αν η συνθήκη είναι α- ληθής, θα πρέπει να εκτυπώνεται αντίστοιχο µήνυµα. Αλλιώς, µε χρήση της επιλογής else θα εκτυπώνεται άλλο αντίστοιχο µήνυµα. Το ζητούµενο µήνυµα θα πρέπει να είναι κάτι σαν «The smallest of the two numbers is -3.», όπου αντί για -3 θα εκτυπώνεται ο µικρότερος από τους δύο αριθµούς που δόθηκαν. Παρατηρήστε ότι αν οι δύο αριθµοί είναι ίσοι, τότε όποιος και να γραφτεί θα είναι ο µικρότερος. Μεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας. Αν χρειαστεί, διορθώστε τα λάθη σας και επαναλάβετε! Τροποποιήστε τώρα το πρόγραµµα που γράψατε, ώστε πριν τη σύγκριση για µικρότερο, να ελέγχετε πρώτα για ισότητα µε τη βοήθεια του τελεστή == και να εκτυπώνετε κατάλληλο µήνυµα. Χρησιµοποιήστε τη σύνθετη εντολή της C, ώστε µετά την εκτύπωση να γράψετε την εντολή επιστροφής «return 0;». Έτσι ο κώδικας θα τερµατίζεται εδώ, αν η συνθήκη ισότητας είναι αληθής. Μετά τη σύνθετη εντολή που εισάγατε α- κολουθεί απ ευθείας ο κώδικας που γράψατε νωρίτερα. ε χρειάζεται να ακολουθεί επιλογή else, αφού η εντολή επιστροφής διακόπτει την εκτέλεση της συνάρτησης. Ξαναµεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµά σας. Αποθηκεύστε το αρχείο lab1.2.c και συνεχίστε µε την επόµενη άσκηση. Για ασφάλεια, πριν συνεχίσετε, συνιστάται να αντιγράψετε το αρχείο αυτό και σε άλλη θέση στο δίσκο του υπολογιστή ή σε φορητή συσκευή αποθήκευσης. Άσκηση 3: «Σύγκριση και ταξινόµηση τεσσάρων ακεραίων» Στην άσκηση αυτή σας ζητείται να υλοποιήσετε τον κώδικα που συγκρίνει µεταξύ τους τέσσερεις ακέραιους αριθµούς που λαµβάνονται από το πληκτρολόγιο, εκτυπώνοντας στην οθόνη ως αποτέλεσµα τους αριθµούς ταξινοµηµένους σε αύξουσα σειρά.

6 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την προηγούµενη άσκηση ή να ξεκινήσετε κάποια νέα εργασία. Στην πρώτη περίπτωση, όπως και πριν, αποθηκεύστε το αρχείο µε νέο όνο- µα lab1.3.c, ώστε να µη χάσετε το αρχείο της προηγούµενης άσκησης. Τώρα όµως µην διαγράψετε το προηγούµενο αρχείο. Στη δεύτερη περίπτωση, µπορείτε να ακολουθήσετε τα αρχικά βήµατα της πρώτης άσκησης, δίνοντας όµως στο αρχείο το νέο όνοµα lab1.3.c. Γράψτε τον κώδικα όµοιο µε αυτόν που γράψατε νωρίτερα, για να δηλώσετε τέσσερεις καθολικές µεταβλητές τύπου int και να εισάγετε σε αυτές από το πληκτρολόγιο τέσσερεις ακέραιους αριθµούς. Αν δεν δουλεύετε πάνω σε αντίγραφο του προηγού- µενου αρχείου, µπορείτε να έχετε ανοικτά και τα δύο αρχεία στο παράθυρο επεξεργασίας, και να αντιγράψετε µε γνωστές λειτουργίες αντιγραφής και επικόλλησης (copy paste) τα κοµµάτια του αρχείου lab1.3.c που θα χρειαστείτε στο νέο αρχείο. Σε τέτοια περίπτωση, κάντε κλικ στο όνοµα αρχείου, για να µεταβαίνετε στο αρχείο που θέλετε κάθε φορά να επεξεργάζεστε. Προσθέστε και µια γραµµή κλήσης της printf() για να εκτυπώνει ως επιβεβαίωση τους τέσσερεις αριθµούς που διαβάστηκαν. Για τη σύγκριση πολλών αριθµών µεταξύ τους επιβάλλεται η χρήση µιας επαναληπτικής δοµής βρόχου. Όµως σε αυτό το εργαστήριο δεν θα χρησιµοποιήσετε τέτοιες δοµές. Για τέσσερεις αριθµούς, µια µη επαναληπτική υλοποίηση ταξινόµησης δεν είναι απαγορευτική σε πολυπλοκότητα κώδικα, αλλά θα καταλάβετε µόνοι σας ότι θα ήταν δύσκολο να υλοποιήσετε ταξινόµηση περισσότερων αριθµών µε τέτοιον τρόπο. Ο τρόπος µε τον οποίο θα προχωρήσετε στην υλοποίηση αυτή είναι οι φωλιασµένες εντολές if. Έτσι, µετά την ανάγνωση και επιβεβαίωση ανάγνωσης, θα συγκρίνετε δύο από τους αριθµούς και θα λάβετε υποπεριπτώσεις για κάθε περίπτωση αληθούς και ψευδούς συνθήκης χρησιµοποιώντας όπου χρειάζεται επιλογή else, αναλύοντας κάθε περίπτωση σε υποπεριπτώσεις σύγκρισης άλλων δύο αριθµών, κοκ, έως ότου να έχετε εξαντλήσει όλες τις πιθανές συγκρίσεις που απαιτούνται για να βρεθεί η σωστή διάταξη των αριθµών. Σας συνιστάται να δηµιουργήσετε σύνθετες εντολές (α) σε ό- σες επιλογές βάλετε πάνω από µία εντολή, και (β) σε όσες επιλογές έχετε µία εντολή, η οποία όµως είναι εντολή if, ώστε να είστε σίγουροι ότι οι επιλογές else που γράφετε ταιριάζουν µε τις σωστές εντολές if. Σε κάθε τελική διάταξη θα πρέπει να βάλετε µια εντολή εκτύπωσης της σειράς των αριθµών. Οι πρώτες γραµµές µιας πιθανής µορφής κώδικα που υλοποιεί την ταξινόµηση µε αυτόν τον τρόπο θα είναι: if (i1 < i2) { if (i2 < i3) { if (i3 < i4) printf("the correct order is: %d,%d,%d,%d\n", i1, i2, i3, i4); else if (i2 < i4) printf("the correct order is: %d,%d,%d,%d\n", i1, i2, i4, i3); else if όπου βέβαια καλείστε να συµπληρώσετε τον υπόλοιπο κώδικα. Παρατηρήστε ότι ό- λες οι φωλιασµένες if είναι τοποθετηµένες σε σύνθετες εντολές, ώστε να αποφύγουµε το πρόβληµα λανθασµένου ταιριάσµατος των επιλογών else που πιθανά ακολουθούν.

7 Όταν ολοκληρώσετε τον κώδικα, µεταφράστε και εκτελέστε το πρόγραµµα. Μην α- πογοητευτείτε αν δεν επιτύχει µε την πρώτη, µια που συνήθως έτσι συµβαίνει σε αρχάριους προγραµµατιστές! Αποθηκεύστε το αρχείο του προγράµµατος και προχωρήστε στην επόµενη άσκηση. Και πάλι, µην ξεχάσετε να αντιγράψετε το αρχείο σε ασφαλή αποθήκευση. Υποβολή ασκήσεων Για την υποβολή των τριών προγραµµάτων των ασκήσεων, να δηµιουργήσετε ένα φάκελο µε όνοµα το όνοµα και το ΑΕΜ σας, πχ. georgios-dimitriou-1234, και να α- ντιγράψετε σε αυτόν τα αρχεία lab1.2.c και lab1.3.c. Κάντε δεξί κλικ µε το ποντίκι πάνω από το φάκελο, και επιλέξτε «Compress and ». Θα βγει αυτόµατα η α- ποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπου θα δώσετε τη διεύθυνση Ως θέµα θα πρέπει υποχρεωτικά να βάλετε την ένδειξη lab1-askhseis. Κοινοποιήστε το µήνυµα και στον εαυτό σας για να βεβαιωθείτε ότι οι ασκήσεις του εργαστηρίου υποβλήθηκαν σωστά. Αν δεν υπάρχει η επιλογή «Compress and » στον υπολογιστή σας, να εκκινήσετε την εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να δηµιουργήσετε ένα νέο µήνυµα στο οποίο να επισυνάψετε το φάκελο που φτιάξατε, είτε µε είτε χωρίς συµπίεση, και να στείλετε το µήνυµα όπως περιγράφεται πιο πάνω.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C

Εισαγωγή στην C. Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Εισαγωγή στην C Μορφή Προγράµµατος σε γλώσσα C Τµήµα Α Με την εντολή include συµπεριλαµβάνω στο πρόγραµµα τα πρότυπα των συναρτήσεων εισόδου/εξόδου της C.Το αρχείο κεφαλίδας stdio.h είναι ένας κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float

scanf() scanf() stdin scanf() printf() int float double %lf float Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Είσοδος Δεδοµένων Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Η συνάρτηση scanf() Η συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/10, 23:59

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2. Προθεσµία: 15/11/10, 23:59 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 Προθεσµία: 15/11/10, 23:59 Στόχοι Πίνακες Συναρτήσεις Συµβολοσειρές Χρήση µεταβλητών και σταθερών Χρήση τελεστών Χρήση δοµών ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή

Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Εξοικείωση με το πρόγραμμα DEV C++ Επικοινωνία Χρήστη - Υπολογιστή Δημιουργία Νέου αρχείου Από το μενού προγραμμάτων ανοίγετε το DEV C++ Επιλέγετε File-> New-> Source File (συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl+N)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης

Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αλφαριθμητικό μορφοποίησης Η συνάρτηση printf() Η συνάρτηση printf() χρησιμοποιείται για την εμφάνιση δεδομένων στο αρχείο εξόδου stdout (standard output stream), το οποίο εξ ορισμού συνδέεται με την οθόνη Η συνάρτηση printf() δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου

Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Εργαστήριο 2: Δομή Προγράμματος C++, Χειρισμός Μεταβλητών και Συναρτήσεις Εισόδου - Εξόδου Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #3 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #3 2 Γενικά Στο Τετράδιο #3 του Εργαστηρίου θα εξοικειωθούμε με τη χρήση της εντολής πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 13/1/13, 22:00

ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4. Προθεσµία: 13/1/13, 22:00 ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Προθεσµία: 13/1/13, 22:00 Περιεχόµενα Διαδικαστικά Εκφώνηση άσκησης (Στάδιο 0, Στάδιο 1, Στάδιο 2, Στάδιο 3, Στάδιο 4, Στάδιο 5) Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

char name[5]; /* define a string of characters */

char name[5]; /* define a string of characters */ Συµβολοσειρές (Strings) Συµβολοσειρά (string) είναι µια σειρά αλφαριθµητικών χαρακτήρων (γενικά εκτυπώσιµων συµβόλων ASCII). Όταν λέµε σειρά εννοούµε διαδοχικές θέσεις µνήµης που µπορούν να αντιµετωπισθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks

Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός προγράμματος C στο περιβάλλον του Code::Blocks. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος

Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εργαστήριο 2 ο Τύποι Δεδομένων Είσοδος/Έξοδος Εισαγωγή Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εισαγωγή μας στους τύπους δεδομένων της C και η εξοικείωση μας με συναρτήσεις του ρεπερτορίου της ANSI C σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Λειτουργίες του Word

Βασικές Λειτουργίες του Word Βασικές Λειτουργίες του Word 2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Πληκτρολόγηση κειμένου Αποθήκευση, κλείσιμο, άνοιγμα εγγράφου Μη αυτόματη αλλαγή γραμμών/σελίδων Περιήγηση σε ένα έγγραφο Δημιουργία νέου εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.

Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος. Κεφάλαιο ΙΙI: Οι εντολές ελέγχου της ροής ενός προγράμματος 31 Εντολές ελέγχου της ροής Στο παρόν κεφάλαιο ασχολούμαστε με την σύνταξη των εντολών της C οι οποίες εισάγουν λογική και ελέγχουν την ροή εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης

Εργαστήριο 2ο. Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαστήριο 2ο Τύποι Δεδομένων - Είσοδος / Έξοδος Εργαστήριο 2ο Περίγραμμα Εργαστηριακής Άσκησης Εργαστήριο 2ο...1 Θεωρία εργαστηρίου...2 Τύποι δεδομένων...2 Η συνάρτηση printf()...3

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη.

Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Εργαστήριο 4: 4.1 Η Δομή Ελέγχου if Χρησιμοποιείται για να αποφασίσει το πρόγραμμα αν θα κάνει κάτι σε ένα σημείο της εκτέλεσής του, εξετάζοντας αν ισχύει ή όχι μια συνθήκη. Γενική Μορφή: Παρατηρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #2 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #2 2 Γενικά Στο Εργαστήριο αυτό θα αναλύσουμε τη χρήση της βασικής εντολής ελέγχου ροής

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ C Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόµενα Εισαγωγή Πρόγραµµα Φάσεις Υλοποίησης µε χρήση του εργαλείου DEV C + + οµή Προγράµµατος Η συνάρτηση main Μεταβλητές Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου

Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Επεξεργασία Αρχείων Κειµένου Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Αρχεία Κειµένου Γενικά Συναρτήσεις Επεξεργασίας Αρχείων Κειµένου ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1 Αρχεία Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο

Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013 Στοιχεία Προγραμματισμού Σε Γραφικό Περιβάλλον Φύλλο εργασίας 1 ο Λύστε στο Visual Basic Express 2010 τις παρακάτω ασκήσεις: 1. Να δημιουργήσετε ένα νέο Project του είδους Console

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Προγραμματισμός Ι. Χαρακτήρες. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Χαρακτήρες Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Προγραμματισμός Δ. Τσελίκας Ι Χαρακτήρες - Εισαγωγή Έως τώρα έχουμε κατά κύριο λόγο χρησιμοποιήσει τους αριθμητικούς τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι

int array[10]; double arr[5]; char pin[20]; Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό «C» Πίνακες Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Πίνακες στη C Ένας πίνακας στη C είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint 2003 και ανοίξτε το πρόγραµµα. 2. Εµφανίζεται η πρώτη διαφάνεια. 3. Κάντε κλικ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Μέρος 5ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Η ΕΝΤΟΛΗ for Με την εντολή for δημιουργούμε βρόχους επανάληψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Χρησιμοποιώντας συναρτήσεις Τετράδιο μαθητή ΘΕ18: Συναρτήσεις Όνομα(τα): Όνομα Η/Υ: Τμήμα: Ημερομηνία: Χρησιμοποιώντας συναρτήσεις Ξεκινήστε το Χώρο Δραστηριοτήτων, επιλέξτε τη θεματική ενότητα: ΘΕ18: Συναρτήσεις και επιλέξτε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ for (παράσταση_1; παράσταση_2; παράσταση_3) εντολή επόμενη εντολή παράσταση_1 = Παράσταση Αρχικοποίησης παράσταση_2 = Παράσταση Ελέγχου Επανάληψης παράσταση_3 = Παράσταση Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε

2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε 2.2.3 Η εντολή Εκτύπωσε Η εντολή Εκτύπωσε χρησιµοποιείται προκειµένου να εµφανίσουµε κάτι στην οθόνη του υπολογιστή. Για τον λόγο αυτό ονοµάζεται και εντολή εξόδου. Ισοδύναµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120)

Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Προγραμματισμός Ι (ΗΥ120) Διάλεξη 9: Συναρτήσεις Ορισμός συναρτήσεων () { /* δήλωση μεταβλητών */ /* εντολές ελέγχου/επεξεργασίας */ o Μια συνάρτηση ορίζεται δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 9 η Χαρακτήρες Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου

Εισαγωγή στην PHP. ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου. ΕΣ 516: Τεχνολογίες ιαδικτύου ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στην PHP Περιεχόμενα Περιεχόμενα PHP και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παράδειγματα 1 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Lane 2004]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Αλφαριθμητικά και Αρχεία Αλφαριθμητικά (strings) Αρχεία (files) τα βασικά στοιχεία Αλφαριθμητικά της C Συμβολοσειρές (= ακολουθίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Συναρτήσεις Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Συναρτήσεις Ως τώρα γράφαμε όλα τα προγράμματα μας μέσα στην main..1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες.

Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Κεφάλαιο ΙV: Δείκτες και πίνακες. 4.1 Δείκτες. Η C, όπως έχουμε αναφέρει, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1972 από τον Dennis Ritchie στα AT&T Bell

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2

Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Εισαγωγή στον προγραμματισμό Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΤΕΙ Σερρών Εργαστήριο 2 Δομή Προγράμματος Όλα τα προγράμματα που γράψαμε έχουν λίγο πολύ την ακόλουθη μορφή: Κάποιος κώδικας εδώ main( ) {

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Μεταβλητές, Δομές Ελέγχου και Επανάληψης Στο εργαστήριο αυτό, θα εξοικειωθούμε με τους τύπους δεδομένων που μας παρέχει η γλώσσα C, θα χρησιμοποιήσουμε τις δομές επανάληψης (for, while, do...while),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι Νικόλαος Δ. Τσελίκας

Προγραµµατισµός Ι Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Προγραµµατισµός Ι Νικόλαος Δ. Τσελίκας Εισαγωγή Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Τµήµα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νικόλαος Δ. Τσελίκας Νικόλαος Προγραµµατισµός Δ. Τσελίκας Ι Αναδροµή Σύντοµη Αναδροµή Η γλώσσα προγραµµατισµού C είναι µία γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004

Εγχειρίδιο Φοιτητή. Course Management Platform. Εισαγωγή. for Universities Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Παν. Μακεδονίας Σεπτέμβριος 2004 Εγχειρίδιο Φοιτητή Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι η παροχή υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Σύντομη εισαγωγή στο εργαστήριο Στο φετινό εργαστήριο του μαθήματος, έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε σε 2 περιβάλλοντα. Ένα σε περιβάλλον UNIX μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ιδάσκων: Επ. Καθηγητής Γρηγόρης Χονδροκούκης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ I, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ποιος πρέπει να ολοκληρώσει αυτή την εργασία? Φοιτητές έτους >= 2 που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Αριθμητική Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Δεύτερο Πρόγραμμα 1 / * Second Simple Program : add 2 numbers * / 2

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα. Η δομή Επιλογής στη PASCAL. H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Η εντολή επανάληψης for

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα. Η δομή Επιλογής στη PASCAL. H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Η εντολή επανάληψης for Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Τα Εργαστηριακά Προγράμματα Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL Η εντολή επανάληψης for Σκοπός Η εντολή επανάληψης while. 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.1, : Συναρτήσεις I. ( ιάλεξη 11) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.1, : Συναρτήσεις I. ( ιάλεξη 11) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.1,3.3-3.4: Συναρτήσεις I ( ιάλεξη 11) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 11-1 Μη- οµηµένος Προγραµµατισµός Το πρόγραµµα στα αριστερά δεν είναι Αρθρωτό (δεν έχει σωστή δοµή). Όλη η λειτουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος (if-else & switch) Η εντολή if-else Η εντολή if-else υπάρχει σχεδόν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

Mπαρμπούτι. Ενδεικτικές Απαντήσεις Φύλλου Εργασίας. Τυχαιότητα

Mπαρμπούτι. Ενδεικτικές Απαντήσεις Φύλλου Εργασίας. Τυχαιότητα Mπαρμπούτι Ενδεικτικές Απαντήσεις Φύλλου Εργασίας 2 22 Ιουλίου 2016 13:51 Τυχαιότητα Στο παιχνίδι που θα υλοποιήσουμε, ο παίκτης ρίχνει δύο ζάρια. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού εξαρτάται από το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 5. Εαρινό Εξάμηνο

Εργαστήριο 5. Εαρινό Εξάμηνο Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ΗΥ134 - Εισαγωγή στην Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Υ 1 Εργαστήριο 5 Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 Στό χόι τόυ εργαστηρι όυ Χρήση στοίβας Αναδρομή Δομές δεδομένων Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η

Έστω ένας πίνακας με όνομα Α δέκα θέσεων : 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η 9 η 10 η Μονοδιάστατοι Πίνακες Τι είναι ο πίνακας γενικά : Πίνακας είναι μια Στατική Δομή Δεδομένων. Δηλαδή συνεχόμενες θέσεις μνήμης, όπου το πλήθος των θέσεων είναι συγκεκριμένο. Στις θέσεις αυτές καταχωρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II. ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 3.5-3.6, 3.2: Συναρτήσεις II ( ιάλεξη 12) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 12-1 Ανασκόπηση οµής Προγράµµατος µε Συναρτήσεις #include 1 void PrintMessage (); Πρότυπο ( ήλωση) Συνάρτησης (

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 3 η : Επίλυση Προβληµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Τελεστής σύντοµης ανάθεσης Τελεστής σύντοµης ανάθεσης (shorthand assignment operator) µεταβλητή = µεταβλητή τελεστής

Διαβάστε περισσότερα

είκτες και Πίνακες (2)

είκτες και Πίνακες (2) είκτες και Πίνακες (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πολυδιάστατοι πίνακες Πέρασµα παραµέτρων σε προγράµµατα C ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού ΙΙ 1-1 Πίνακες εικτών Πίνακας δεικτών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y Department of Electrical and Computer Engineering. Εργαστήριο 1. Χειμερινό Εξάμηνο

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y Department of Electrical and Computer Engineering. Εργαστήριο 1. Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών H/Y Department of Electrical and Computer Engineering Οργάνωση και Σχεδίαση Η/Y (HY232) Εργαστήριο 1 Χειμερινό Εξάμηνο 2016-2017 Στόχοι του εργαστηρίου Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο. Εισαγωγή στην C Εντολές εξόδου Εντολές εισόδου Μορφοποιητές ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο. Εισαγωγή στην C Εντολές εξόδου Εντολές εισόδου Μορφοποιητές ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο Εισαγωγή στην C Εντολές εξόδου Εντολές εισόδου Μορφοποιητές ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή στη C Η γλώσσα προγραμματισμού C είναι υψηλού επιπέδου με δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα