ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα 23/02/ 12 ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τµήµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σωτ. Αλεξίου Τηλ.: Fax: ΚΟΙΝ.: Γραµµ. Νοσοκ.:Φ/Α/1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΠΑ. 1. Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισµού, ο οποίος θα χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ηµόσια ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παρακάτω εξοπλισµού: ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜ. ΠΡΟΫΠ. 1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2 2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 1 ΧΡΗΣΕΩΝ 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε ηµόσια ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόµενων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών. 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Παρασκευή ως και Παρασκευή Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας. 7. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προσπάθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικού Όροι. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ Σελίδα 1 από 13

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, κατάλληλο για διαγνωστικό και προληπτικό πληθυσµιακό έλεγχο καθώς και για όλες τις ακτινολογικές πράξεις, για χρήση ακτινογραφικών λήψεων επί κλίνης και σε όρθια θέση. Τα κύρια µέρη του συστήµατος να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για λόγους οµοιογένειας. Το ακτινολογικό συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για άµεση ψηφιακή ακτινολογία µε ανιχνευτές επίπεδης τεχνολογίας. Η σύνθεσή του να περιλαµβάνει: Α. Γεννήτρια ακτίνων Χ. Β. Ακτινολογική λυχνία µε ανάρτηση οροφής. Γ. Οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι µε ψηφιακό ανιχνευτή.. Όρθιο bucky µε ψηφιακό ανιχνευτή. Ε. Υπολογιστικό σύστηµα λήψης και επεξεργασίας εικόνας. ΣΤ. Ανεξάρτητος σταθµός αρχειοθέτησης, διάγνωσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, και να προέρχονται τα κύρια µέρη όπως γεννήτρια, λυχνία, τράπεζα, ψηφιακό σύστηµα από τον ίδιο κατασκευαστή οίκο για λόγους οµοιογένειας. Το σύστηµα και οι ψηφιακοί ανιχνευτές πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας µε την µέγιστη δυνατή ανάλυση που επιτρέπει η τεχνολογία των ψηφιακών ανιχνευτών Α. Γεννήτρια ακτίνων Χ. 1. Γεννήτρια να είναι ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή, τεχνολογίας πολυκορυφών υψηλής συχνότητας ή ισοδύναµης τεχνολογίας, µε ισχύ µεγαλύτερη από 60 KW. Να αποδίδει ρεύµα 650 ma στα 100 KV και µεγάλο εύρος mas της τάξεως των 700mAs. 2. Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης σε ακτινοβολία να είναι 1 msec. 3. Να διαθέτει αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία. 4. Να διαθέτει αυτοµατισµό ελέγχου της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 5. Να διαθέτει διάταξη πίπτοντoς φορτίου για τη ρύθµιση του φορτίου και την πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας/λυχνίας. 6. Να διαθέτει αυτόµατο και ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης της δόσης ασθενή. 7. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραµέτρων ακτινογραφίας. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 9. Ανατοµική τεχνική µεγάλου αριθµού προγραµµάτων ακτινογραφίας ρυθµιζοµένων από το χρήστη. Να αναλυθούν οι προγραµµατιζόµενοι παράµετροι. Β. Ακτινολογική λυχνία µε ανάρτηση οροφής. 1. Η ακτινολογική λυχνία να φέρεται επί τηλεσκοπικής ανάρτησης οροφής. Να έχει δυνατότητα µεγάλης µετακίνησης, πολύ πέραν της περιοχής του εξεταστικού τραπεζιού, για λήψη ακτινογραφιών σε όλο το σώµα σε όρθιους, επί φορείου και καθήµενους ασθενείς. 2. Η καθ ύψος µετακίνηση να είναι αυτόµατα συγχρονισµένη µε τα συστήµατα του ανιχνευτή τόσο στο όρθιο bucky όσο και στο τραπέζι, ώστε το SID να παραµένει σταθερό. 3. Η λυχνία να έχει δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον οριζόντιο και κάθετο άξονα. 4. Να είναι περιστρεφόµενης ανόδου, ταχύστροφη, µε δύο εστίες όσο το δυνατό µικρότερες εξασφαλίζοντας λεπτοµερή απεικόνιση. Θα εκτιµηθούν µικρότερες εστίες. 5. Να έχει επαρκή θερµοχωρητικότητα και θερµό-απαγωγή ανόδου. 6. Να διαθέτει επίσης και αυτόµατα εναλλασσόµενα φίλτρα τόσο αλουµινίου όσο και χαλκού ανάλογα µε την επιλεγείσα από τα ανατοµικά προγράµµατα εξέταση, για την καλύτερη διαχείριση της δόσης. 7. Να διαθέτει αυτόµατα διαφράγµατα βάθους µε φωτεινή επικέντρωση 8. Απαιτείται η µετακίνηση της λυχνίας πολύ πέραν της περιοχής της εξεταστικής τράπεζας για κάλυψη τουλάχιστον δέκα πέντε τετραγωνικών µέτρων για την εξυπηρέτηση τραυµατολογικών φορείων Να διαθέτει σύστηµα προστασίας σε περιπτώσεις πρόσκρουσης κατά τη διάρκεια της κίνησης. 9. Η οµοιογένεια των υποσυστηµάτων θα εκτιµηθεί. Γ. Οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι µε ψηφιακό ανιχνευτή. Σελίδα 2 από 13

3 1. Το ύψος του τραπεζιού να ρυθµίζεται ηλεκτροκίνητα και να χαµηλώνει αρκετά, για την διευκόλυνση της τοποθέτησης των ασθενών. 2. Η επιφάνειά του να είναι από υλικό χαµηλής απορρόφησης, πλέουσα µε µετατόπιση κατά µήκος και πλάτος και ηλεκτροµαγνητικά φρένα που να χειρίζονται µε ποδοδιακόπτη ειδικά σχεδιασµένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον εξεταζόµενο.. Να αναφερθούν οι διαστάσεις της επιφάνειας καθώς και το εύρος µετατόπισής της. 3. Να διαθέτει πόδο-χειριστήρια όλων των κινήσεων, φωτισµού και ασφάλειας και από τις δύο πλευρές της τράπεζας. 4. Να υπάρχει σύστηµα ασφαλείας για την προστασία του τραπεζιού από πιθανές κρούσεις. 5. Να είναι ασφαλές για ασθενείς µε βάρος τουλάχιστον 200 κιλών σε οποιαδήποτε θέση σε οποιαδήποτε θέση και σε πλήρη έκταση. 6. Ο ανιχνευτής στην οριζόντια εξεταστική τράπεζα να βρίσκεται σε απόλυτο συντονισµό µε τις κινήσεις της ακτινολογικής λυχνίας. Να πραγµατοποιείται ταυτόχρονη αυτόµατη κίνηση του τραπεζιού µε αυτήν της λυχνίας, ώστε να διατηρείται σταθερή η εστιακή απόσταση. 7. Το bucky του τραπεζιού να έχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα αντιδιαχυτικού παλλόµενου ηθµού κατά προτίµηση. 8. Να περιλαµβάνεται θέση φύλαξης, για εξετάσεις που δεν απαιτούν ηθµό. υνατότητα άµεσης αντικατάστασης του ηθµού από τον χρήστη µε διαφορετικό, ανάλογα µε την εξέταση 9. Να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους θαλάµους ιονισµού, για τον αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία υπό γωνία. Θα εκτιµηθεί ο µεγαλύτερος αριθµός θαλάµων ιονισµού. 10. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή (flat panel) άµορφης σιλικόνης µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α)να είναι χαµηλής δόσης, µε δείκτη απόδοσης DQE τουλάχιστον 60%. β) ιαστάσεις τουλάχιστον 40Χ43 cm. γ)μέγεθος κόκκου (pixel) της τάξης των 150 µm. Θα εκτιµηθεί ο µικρότερος δυνατόν κόκκος. δ)μήτρα άνω των 2000Χ2000, µε βάθος ανάλυσης τουλάχιστον 12bit. ε) ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον 3.0 Lp/mm (ζεύγη γραµµών ανά χιλιοστό). στ)να αναφερθεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του ανιχνευτή. Όρθιο bucky µε ψηφιακό ανιχνευτή. 1. Να είναι κατάλληλο για λήψεις ακτινογραφιών σε όλο το σώµα σε όρθιους, επί φορείου και καθήµενους ασθενείς. 2. Να έχει µεγάλη ηλεκτροκίνητη κατακόρυφη µετακίνηση και σταθεροποίησή του σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του. Να πραγµατοποιεί επίσης κλίσεις. Να αναφερθούν δυνατότητες κινήσεων κατά τον οριζόντιο άξονα. 3. Να προσφερθεί δυνατότητα κατά µήκους µετακίνησης του ανιχνευτή για πλάγιες ή υπό γωνία προβολές σε συνεργασία µε τροχήλατο φορείο. Θα εκτιµηθεί συνεργασία µε το οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι. 4. Το grid σε όλες τις προβολές κάτω από το φορείο να είναι οριοθετηµένο σύµφωνα µε την επιµήκη άξονα όπως και στην εξεταστική τράπεζα. 5. Να εκτελεί αυτοµατοποιηµένες κινήσεις µε ταυτόχρονη συγχρονισµένη αυτόµατη κίνηση µε την ακτινολογική λυχνία, για εξετάσεις µε σταθερή εστιακή απόσταση. 6. Να έχει χειρολαβές στήριξης του εξεταζόµενου. 7. Να έχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο κατά προτίµηση παλλόµενο σύστηµα αντιδιαχυτικού ηθµού µε δυνατότητα αντικατάστασης µε grid διαφορετικής εστιακής απόστασης για εξετάσεις κοντά ή µακριά από τον ανιχνευτή. 8. Να έχει θαλάµους ιονισµού, για τον αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία. Θα εκτιµηθεί ο µεγαλύτερος αριθµός θαλάµων ιονισµού. 9. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή (flat panel) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Να είναι χαµηλής δόσης, µε δείκτη απόδοσης DQE τουλάχιστον 60%. β) ιαστάσεις τουλάχιστον 40Χ43 cm. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα µεγαλύτερης επιφάνειας ανιχνευτές για πληρέστερη κάλυψη εξετάσεων θώρακος. γ) Μέγεθος κόκκου (pixel) της τάξης των 150 µm. Θα εκτιµηθεί ο µικρότερος δυνατόν κόκκος. δ) Μήτρα άνω των 2000Χ2000, µε βάθος ανάλυσης τουλάχιστον 12bit. Σελίδα 3 από 13

4 ε) ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον 3 Lp/mm (ζεύγη γραµµών ανά χιλιοστό). στ) Να αναφερθεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του ανιχνευτή 10. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο ελέγχου (κινήσεων, διαφραγµάτων κ.τ.λ.) καθώς επίσης και οθόνη απεικόνισης δεδοµένων του εξεταζόµενου πριν την έκθεση µέσα στην εξεταστική αίθουσα. Ε. Υπολογιστικό σύστηµα λήψης και επεξεργασίας εικόνας. 1. Να διαθέτει σταθµό εργασίας µε λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος τελευταίας τεχνολογίας, επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 18, πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων ασθενούς και mouse. Να διαθέτει σκληρό δίσκο µεγάλης χωρητικότητας. 2. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ελέγχου της γεννήτριας από το υπολογιστικό σύστηµα. 3. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας και βελτίωσης της εικόνας όπως, περιστροφή, επιλογή φίλτρων, αποσαφήνισης ορίων, απόρριψη παρασίτων, µείωση του θορύβου στην εικόνα, βελτίωση του contrast zoom, αναγραφή σχολίων, κ.λ.π. 4. Να έχει δυνατότητα επιλογής εικόνων διαφόρων µεγεθών για εκτύπωση στο ίδιο φιλµ. 5. Να διαθέτει πρωτόκολλο DICOM 3 για τις λειτουργίες : MPPS - Print - Storage - Modality Worklist CD ή DVD. 6. Να διαθέτει µια µονάδα οπτικού ή οπτικό-µαγνητικού δίσκου για αποθήκευση εικόνων και ασθενών και µελλοντική αρχειοθέτηση 7. υνατότητα συνεργασίας ή και ενσωµάτωσης µε σύστηµα ψηφιοποίησης, το οποίο χρησιµοποιεί κασέτες φωσφόρου, θα εκτιµηθεί. 8. Το Ψηφιακό σύστηµα να µπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον δύο ψηφιακούς ανιχνευτές (π.χ στην οριζόντια εξεταστική τράπεζα και στο όρθιο Bucky). Να προσφερθεί προς αξιολόγηση και τρίτος φορητός ασύρµατος ανιχνευτής συνεργαζόµενος µε το ψηφιακό συγκρότηµα για ελεύθερες εκθέσεις µικρού βάρους αντίστοιχων διαστάσεων και pixel µε το σταθερούς ανιχνευτές και επαρκούς αυτονοµίας τουλάχιστον 2 ωρών. 9. Ο φορητός ψηφιακός ανιχνευτής να έχει µεγάλη αντοχή σε βάρους ασθενούς τουλάχιστον 100 κιλών για εξετάσεις σε όρθιους ασθενείς ή σε τραυµατολογικά περιστατικά. Η διασύνδεση µε το ψηφιακό σύστηµα να επιτυγχάνεται µέσω από ασφαλές Wi-Fi δίκτυο το οποίο και να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 10. Ο χρόνος λήψεως διαδοχικών ακτινογραφιών πρέπει να είναι µικρός της τάξης των 10 δευτ. ΣΤ. Ανεξάρτητος σταθµός αρχειοθέτησης, διάγνωσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων. O σταθµός θα τοποθετηθεί σε αποµακρυσµένη θέση και θα περιλαµβάνει: 1. Υπολογιστική µονάδα ανάγνωσης και εγγραφής ακτινολογικών εικόνων σε CD ή DVD σε πρωτόκολλο DICOM 3 µε ταυτόχρονη εγγραφή και του DICOM Viewer έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάγνωσή του από οποιοδήποτε PC χωρίς την εγκατάσταση ειδικού λογισµικού. 2. Η βάση δεδοµένων να διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό ασθενών να έχει δυνατότητα αναβάθµισης και επέκτασης. 3. Επιθυµητό, το λογισµικό του συστήµατος να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αποθήκευσης µαζί µε τις εικόνες του εξεταζόµενου, ενός σύντοµου κειµένου. 4. Να διαθέτει φίλτρα εύρεσης του εξεταζόµενου σύµφωνα µε το όνοµα, την ηµεροµηνία εξέτασης, την πάθηση, κ.λ.π, καθώς επίσης και συνδυασµός αυτών. 5. Μόνιτορ υψηλής ευκρίνειας 3 Meg.Pixel και φωτεινότητας µε επίπεδη αντι-ανακλαστική οθόνη τεχνολογίας TFT περί τις 19 για τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης όλης της διαγνωστικής πληροφορίας (Full Resolution). Να προσφερθεί κατ επιλογήν επίσης και δεύτερη οθόνη ιδίου τύπου. 6. Σύνδεση ON LINE για µεταφορά εικόνων από την κύρια κονσόλα του συγκροτήµατος µέσω του πρωτοκόλλου DICOM 3. Να περιλαµβάνεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης µέσω DICOM 3 και µε άλλα απεικονιστικά συστήµατα όπως µε τον Αξονικό τοµογράφο, κ.λ.π. και να διαθέτει προγράµµατα επεξεργασίας MPR, MIP και αρχειοθέτησης εικόνων. Να προσφερθούν προς επιλογή ορθοπεδικά προγράµµατα επεξεργασίας άκρων (συγκριτική µελέτη κάτω άκρων), σπονδυλικής στήλης, µελέτης σκολίωσης γωνίες, µήκη. 7. Λογισµικό που να επιτρέπει την µεγένθυση (ZOOM), αναστροφή, περιστροφή εικόνας, απεικόνιση Cine, µετρήσεις µήκους γωνίας, αναγραφή σχολίων, καθώς επίσης και την εκτύπωση σε κάµερα ξηράς εκτύπωσης µέσω πρωτοκόλλου DICOM. 8. υνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής εικόνων σε DICOM format. Σελίδα 4 από 13

5 2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Το σύστηµα να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακό και πλήρες. Το συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για εκτέλεση πάσης φύσεως απεικονιστικών εξετάσεων του πεπτικού, κρανίου, θώρακα, κοιλίας, περιφερικών άκρων, χολαγγειογραφιών κ.τ.λ., καθώς και αγγειογραφικών επεµβατικών και µη επεµβατικών τεχνικών. Το συγκρότηµα να περιλαµβάνει τις παρακάτω µονάδες 1. Ακτινολογική γεννήτρια 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Αγγειογραφικό στατώ τύπου C-arm 4. Σύστηµα άµεσης ψηφιακής λήψης κύκλωµα απεικόνισης 5. Εξεταστική τράπεζα 6. Ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης και επεξεργασίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. 1.1 Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή.οι αποδόσεις της γεννήτριας να είναι της τάξεως των 800mA στα 100kV (80 ΚW) µε µέγιστη επιτρεπόµενη τάση τα150 kv.nα αναφερθεί το εύρος των κv και ma. 1. Να διαθέτει ελάχιστο χρόνο έκθεσης 1 ms περίπου 2. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των παραµέτρων έκθεσης AEC. 3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της δόσεως σε κάθε παλµό, τόσο κατά τις τεχνικές της ακτινοσκόπησης (συνεχή, παλµική, υψηλής αντίθεσης) όσο και κατά την ακτινογραφία, αποτρέποντας την έκθεση του ασθενούς σε περιττή ακτινοβολία. 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αυτοµατοποιηµένες τεχνικές καθώς και τεχνικές χειροκίνητης παρέµβασης των στοιχείων έκθεσης. 5. Να διαθέτει τεχνική πίπτοντος φορτίου (τεχνική ενός συντελεστή) για τη ρύθµιση του φορτίου και πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας/λυχνίας και διευκόλυνση του χειριστή. 6. Ο χρόνος από ακτινοσκόπηση σε ακτινογραφία και αντιστρόφως να είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερος απο 1 sec. 7. Να διαθέτει µεγάλο αριθµό ανατοµικών προγραµµάτων επιλεγόµενα από τον χρήστη υπερκαλύπτωντας τις ανάγκες κάθε πιθανής εξέτασης. 8. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις όλων των παραµέτρων λειτουργίας. 9. Να διαθέτει σύστηµα καταγραφής και απεικόνισης της δόσης. 10. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης προβληµάτων. 12. Να διαθέτει κονσόλα χειριστηρίου κοντά στην εξεταστική τράπεζα για χειρισµούς τόσο του στατώ όσο και της Τράπεζας καθώς και ρύθµισης των ακτινολογικών παραµέτρων για επεµβατικές διαδικασίες. Να διαθέτει επίσης και µονάδα χειρισµού αντίστοιχη από το δωµάτιο ελέγχου. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 1. Να είναι διπλοεστιακή, µε όσο το δυνατόν µικρότερες διαστάσεις. 2. Η ισχύς της να είναι επαρκής για µακροχρόνιες επεµβάσεις, να είναι περιστρεφόµενης ανόδου µε θερµοχωρητικότητα άνω των 750 kηu, υψηλό ρυθµό ψύξης και µεγάλη θερµοχωρητικότητα καλύµµατος ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ψηφιακών επεµβατικών τεχνικών. Τα ανωτέρω στοιχεία να αναφερθούν για να εκτιµηθούν. 3. Να διαθέτει εσωτερικό φιλτράρισµα περίπου 2.5 Αl. Σελίδα 5 από 13

6 4. Να διαθέτει επιπρόσθετα σύστηµα αυτοµάτων διαφραγµάτων και σύστηµα αυτόµατης επιλογής φίλτρων αλουµινίου και χαλκού για δραστική µείωση της δόσης,ελεγχόµενα κατά την έκθεση (ακτινοσκόπηση ψηφιακή λήψη) ανάλογα µε τις ανάγκες της εξέτασης και τον οποιοδήποτε σωµατότυπο, 5. Να είναι κατάλληλη ακόµη και για χρήση σε παιδιατρικά περιστατικά επιτυχγάνοντας µεγάλου πάχους φιλτράρισµα για επίτευξη χαµηλής δόσεως και ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα της απεικόνισης. 6. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας και προειδοποιήσεως από υπερθέρµανση καθώς και σύστηµα ελέγχου της ακτινοβολίας για να αποφεύγονται τα τυχόν λάθη χειρισµού. 7. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα τεχνικές περιορισµού της δόσης ακτινοβολίας (διατρεπτού ηθµού, έλεγχος από τη λυχνία ), για εφαρµογή σε παιδιατρικά περιστατικά και κυκλικά διαφράγµατα. 3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΤΩ C-ARM 1. Να αποτελείται από βραχίονα µορφής τόξου (C-arm) µε στήριξη στο δάπεδο, στον οποίο θα προσαρµόζεται η ακτινολογική κεφαλή και ο ψηφιακός ανιχνευτής συζευγµένο µε την εξεταστική τράπεζα, που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγγειογραφίας, κατάλληλο για εκτέλεση ισοκεντρικής εργασίας µε συνεχή περιστροφή του C-Arm και συγχρονισµένες κινήσεις. 2. Οι κινήσεις του C-arm να είναι τουλάχιστον ηλεκτροκίνητες. 3. Να φέρει συστήµατα προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης µε τον ασθενή και τα οποία να αναφερθούν καθώς και δυνατότητα αποµάκρυνσης σε περίπτωση κινδύνου. 4. Να διαθέτει µνήµη για αποθήκευση και ανάκληση πρωτοποθετουµένων προγραµµάτων θέσεων εργασίας. 5. Να δοθεί προς επιλογήν τεχνική περιστροφικής αγγειογραφίας, για τη προβολή ουσιαστικών λεπτοµερειών του περίπλοκου αγγειακού δικτύου µε µία µόνο έγχυση του σκιαγραφικού, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο και δόση και αυξάνοντας την διαγνωστική ικανότητα στα κλινικά ευρήµατα. Κατά την τεχνική αυτή να επιτυγχάνεται ταχύτητα λήψης έως και 30 fr/sec για διεξαγωγή ταχύτατης περιστροφικής λήψης και ευρεία γωνία πλήρους κάλυψης της ανατοµικής περιοχής, αυξάνοντας την διαγνωστική ευκρίνεια. 6. Η όλη κατασκευή, να επιτρέπει άνετη πρόσβαση στον ασθενή από όλες τις πλευρές. 7..Να εκτελεί όλες τις προβολές για όλες τις εξετάσεις αγγειογραφιών κ.λ.π. 8. Ο βραχίονας C-arm να εκτελεί επιµήκη και εγκάρσια κίνηση υπερκαλύπτοντας κάθε ανατοµική περιοχή, µε συνεχή µεταβαλλόµενη ταχύτητα και σε όλες τις θέσεις κατάκλισης της τράπεζας χωρίς ουδεµία όχληση ή επανατοποθέτηση και µετατόπιση του ασθενούς. 9. Οι δυνατότητες κινήσεων-προβολών να είναι ελεύθερες και σε συνδυασµό µε τις κινήσεις της εξεταστική τράπεζας, ο τοξοειδής βραχίονας να µπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις (διαµήκη, περιστροφική) και επί πλέον γωνιακή (κρανιακή) αλλά και ουραία. Οι κινήσεις και προβολές θα είναι της τάξης περιστροφή C-arm LAO / RAO κατά 90 ο Γωνίωση C-arm τουλάχιστον ±40 ο περιστροφή του συστήµατος στήριξης του τοξοειδούς βραχίονα κατά 90 µοίρες ΑP/PA, µε δυνατότητα τοποθέτησης του ψηφιακού ανιχνευτή κάτω απο την εξεταστική τράπεζα, για ανάγκες παιδιατρικών περιστατικών. Να κινεί το σύστηµα εξεταστικής τράπεζας στατώ ακτινολογικής λυχνίας ανιχνευτή περίπου +/- 70cm για κάθε επιθυµητό ύψος εργασίας. Να δίνει την δυνατότητα αυξοµείωσης της εστιακής απὀστασης λυχνίας ανιχνευτή 10. Να αναφερθούν και να αξιολογηθούν οι ταχύτητες περιστροφής και γωνίωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα εξέτασης του ασθενούς. 4. ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελίδα 6 από 13

7 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε κατάκλιση TRENDELENBURG από +90 έως -15 τουλάχιστον καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε εξέτασης. Να προσφερθεί προς επιλογήν και η δυνατότητα κατάκλισης έως -90 ( για εξετάσεις π.χ τύπου Μυελογραφίας ) και προσδίδοντας ελευθερία σε κάθε σχεδιαστική απαίτηση δωµατίου. 2. Ικανοποιητική καθ ύψος µετακίνηση, µε ελάχιστη απόσταση από το έδαφος της τάξεως των 60cm για εύκολη πρόσβαση τραυµατιολογικών ή γηριατρικών περιστατικών. 3. Να αναφερθούν τα περιθώρια κίνησης κατά τον επιµήκη εγκάρσιο και κατακόρυφο άξονα σε συνδυασµό µε το στατώ. 4. Να στηρίζεται σε ένα σηµείο µόνον, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον ασθενή και από τις τρεις πλευρές της τράπεζας. 5. Η επιφάνεια της να είναι ανθεκτική είναι από υλικό µεγάλης αντοχής και πλήρως ακτινοδιαπερατή. 6. Να δοθούν οι αντίστοιχες τιµές και να αντέχει σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 180 Kgr σε πλήρη έκταση και σε οποιαδήποτε θέση. 7. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα και οπωσδήποτε από το κατάλληλο στρώµα επί της τράπεζας. 8. Όλοι οι χειρισµοί του στατώ, της εξεταστικής τράπεζας και του ψηφιακού συστήµατος να γίνονται από αυτόνοµα αποσπώµενα εργονοµικά χειριστήρια στην εξεταστική τράπεζα. 9. Να διαθέτει σύστηµα επαναπροσδιορισµού κάθε γεωµετρικού χειρισµού, ανάλογα µε την θέση εργασίας του χειριστή. 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1. Να διαθέτει σύστηµα άµεσης ψηφιακής λήψης µε ψηφιακό ανιχνευτή νέας τεχνολογίας τύπου flat panel (π.χ άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας ), 1024X0124 τουλάχιστον, να αναλυθούν η τεχνολογία του η οποία να εγγυάται εξετάσεις µέγιστης διαγνωστικής πληροφορίας. 2. Να διαθέτει χωρική διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 2,5 Lp/mm. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα οι υψηλότερες τιµές, για την σαφή απεικόνιση των µικρών ανατοµικών δοµών. 3. Να διαθέτει όσο το δυνατό υψηλότερο παράγοντα µετατροπής ακτινοβολίας σε σήµα τουλάχιστον 60% (DQE) στο 1lp/mm. 4. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαµηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση µε την µικρότερη δυνατή δόση ασθενή. 5. Το µέγεθος pixel να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο. 6. Οι διαστάσεις του να έιναι τέτοιες ώστε να καλύπτεται η απεικόνιση σε κάθε περιοχή ανατοµικού ενδιαφέροντος και να έχει επιπλέον 3 πεδία µεγέθυνσης. 7. Να υποστηρίζει την απεικόνιση λήψεων εικόνων σε format portrait & landscape ανάλογα µε τις ανάγκες κάλυψης της εξέτασης. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των στοιχείων ma και kv ανάλογα µε το σωµατότυπο του ασθενούς και τον τύπο εξέτασης (στατικές δυναµικές µελέτες ). 9. Να συνοδεύεται από δύο ασπρόµαυρα monitor υψηλής διακριτικής ικανότητας τύπου LCD, τουλάχιστον 18 ιντσών flicker free υψηλής φωτεινότητας 500 cd και τα οποία θα είναι τοποθετηµένα σε ανάρτηση οροφής µε δυνατότητα µετακίνησης τους και από τις δύο πλευρές της τράπεζας. 10. Στο µόνιτορ να απεικονίζονται στοιχεία δόσης ακτινοβολίας (ακτινοσκόπησης και ψηφιακής λήψης ) καθώς και άλλες χρήσιµες κλινικές πληροφορίες όπως βαθµός µεγέθυνσης,θέση τραπεζιού, γωνίες LAO /RAO, SID, CAUD/CRAN. 11. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος της τηλεόρασης (δυνατότητες, αποδόσεις κ.λ.π.) 12. Να διαθέτει σύστηµα µείωσης του θορύβου της εικόνας σε πραγµατικό χρόνο και ενίσχυσης των παρυφών κατά την ακτινοσκόπηση. 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης να εκτελεί όλες τις ακτινολογικές και επεµβατικές εξετάσεις γρήγορα και εύκολα. Αναλυτικότερα: Σελίδα 7 από 13

8 1. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογραφία, ψηφιακή ακτινοσκόπηση και παλµική ψηφιακή ακτινοσκόπηση υψηλής διακριτικής ικανότητας µε περιορισµό του θορύβου και χαµηλά επίπεδα δόσεως. 2. Να διαθέτει ταχύτητα ψηφιακής ακτινοσκόπησης εως και 30 εικ/sec και η λήψη της ψηφιακής ακτινογραφίας να µπορεί να κυµανθεί εως και 7 εικ/sec για δυναµικές µελέτες. 3. Να προσφερθεί προς επιλογήν ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) µε µεταβλητό ρυθµό λήψεως (frame rate) και καταγραφής εικόνων µε µέγιστο ρυθµό τουλάχιστον 6 fps σε µήτρα και 10 bit τουλάχιστον, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Να µπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση, τεχνικές µάσκας, διόρθωση (pixel shift) εικονοστοιχείων σε πραγµατικό χρόνο, επανεπιλογή µάσκας, κ.λ.π. 4. Να πραγµατοποιεί υφαρπαγή κατά την διαδικασία της ακτινοσκόπησης. Επίσης να πραγµατοποιεί δυναµική υφαρπαγή κατά την διαδικασία της παλµικής ακτινοσκόπησης µε ταχύτητα έως και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. 5. Να διαθέτει µήτρα συλλογής απεικόνισης, και αποθήκευσης 1024χ1024 και 512χ512. Το βάθος της ψηφιακής πληροφορίας να είναι τουλάχιστον 12 bit. Να προσφερθεί προς επιλογήν η δυνατότητα συλλογής, απεικόνισης και αποθήκευσης σε 2 Κ. 6. Ο κεντρικός επεξεργαστής του συστήµατος να έχει το αναγκαίο µέγεθος και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για πλήρη έλεγχο του όλου συστήµατος. 7. Να αναφερθεί το µέγεθος της αποθηκευτικής ικανότητας το οποίο να είναι σκληρός δίσκος τουλάχιστον 70 GB. 8. Να είναι πολλαπλών δυνατοτήτων σε πραγµατικούς χρόνους και ταυτόχρονης επεξεργασίας. Το λειτουργικό σύστηµα να είναι σε περιβάλλον φιλικό και να φέρει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και mouse για εισαγωγή δεδοµένων ασθενούς και υψηλής ανάλυσης ψηφιακή ακτινοσκόπηση για επαναεπισκόπηση καθώς και επεξεργασία τουλάχιστον µε βάθος 12 Bit. 9. Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας µε λογισµικό πρόγραµµα όπως, περιστροφή, επιλογή φίλτρων, µείωση θορύβου της εικόνας, απόρριψη παρασίτων, ρύθµιση αντίθεσης και φωτεινότητας, επιλογή µεγέθυνσης, αποσαφήνιση ορίων, βελτίωση αντίθεσης, µέτρηση µηκών και γωνιών, αναγραφή σχολίων, προβολή πολλαπλών εικόνων, κ.λ.π. Θα εκτιµηθούν οι περισσότερες λειτουργίες. 10. Να δωθεί προς επιλογήν πρόγραµµα αυτόµατων διαδοχικών λήψεων, µε συγχρονισµό κίνησης ανιχνευτή λυχνίας, για τη λήψη και αυτόµατη συρραφή και ανασύνθεση εικόνων, ώστε να καλύπτονται εξετάσεις όπως ανω και κάτω κοιλίας (colon map), µε δυνατότητα πλήρους απεικόνισης της υπό εξέταση περιοχής σε µια και µόνο εικόνα. 11. Να προσφερθεί προς επιλογήν περιστροφική, τρισδιάστατη, ψηφιακή αγγειογραφία (3-D rotational angiography) µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, γωνία περιστροφής και αριθµό λήψεων ανά περιστροφή. Να προσφερθεί προς επιλογή σταθµός εργασίας (diagnostic workstation), µε ενσωµατωµένο προηγµένο λογισµικό και µε παράρτηµα εργασίας εντός του γραφείου ιατρών, το οποίο να εξασφαλίζει την δηµιουργία και την ανακατασκευή και επεξεργασία τρισδιάστατων εικόνων υψηλής ποιότητας στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. 12. Να συνοδεύεται από σύστηµα εγγραφής και αποθήκευσης εικόνων σε CD και DVD se dicom format. 13. Να διαθέτει monitor υψηλής φωτεινότητας 21 ιντσών ή 18 TFT. 14. Να διαθέτει κατακράτηση της τελευταίας εικόνας στην ακτινοσκόπηση (LIH). 15. Να διαθέτει την λειτουργία DICOM print,και να αναφερθεί η δυνατότητα για Dicom Export, WLM, MPPS 16. Να διαθέτει πρόγραµµα για αυτόµατη εκτύπωση και κατόπιν επιλογής αυτόµατη αρχειοθέτηση. ΓΕΝΙΚΑ 3. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Το σύστηµα να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακό και πλήρες. Το συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για εκτέλεση πάσης φύσεως απεικονιστικών εξετάσεων του πεπτικού, κρανίου, θώρακα, κοιλίας, άκρων, χολαγγειογραφιών, ERCP κ.τ.λ., καθώς και µε δυνατότητα αφαιρετικών αγγειογραφικών τεχνικών. Σελίδα 8 από 13

9 Το συγκρότηµα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα: Το συγκρότηµα να περιλαµβάνει τις παρακάτω υπoµονάδες: 1. Γεννήτρια Ακτίνων Χ. 2. Ακτινολογική λυχνία. 3. Εξεταστική τράπεζα µε ικανότητα κατακλίσεων 4. Ενισχυτή εικόνας ψηφιακό κύκλωµα τηλεόρασης. 5. Σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας Tα ανωτέρω κύρια µέρη του συστήµατος να είναι κατά προτίµηση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για οµοιογένεια της ποιότητας των απεικονιστικών και λοιπών κλινικών αποτελεσµάτων καθώς και καλύτερη διαχείριση της ακτινοβολούµενης δόσης. Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. 1. Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας µε ανόρθωση πολυκορυφών ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή, να υποστηρίζει τουλάχιστον δύο ακτινολογικές λυχνίες. 2. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας. 3. Να αναφερθούν λεπτοµερώς οι µέγιστες αποδόσεις της γεννήτριας 4. Να διαθέτει µεγάλο εύρος mas, της τάξεως 800 mas, για ικανοποίηση και των πλέον απαιτητικών προβολών. 5. Να έχει ισχύ άνω των 60 kw. 6. Να διαθέτει εύρος τιµών υψηλής τάσης µε ελάχιστη τιµή 40 kv και µέγιστη 150 kv µε αυτοµατισµό ρύθµισης τάσης δικτύου (αυτόµατη σταθεροποίηση). 7. Να διαθέτει χρονόµετρο από 1 ms έως 4 s. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των παραµέτρων έκθεσης AEC. 9. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρυθµίσεως δόσεως σε κάθε παλµό, τόσο κατά την διάρκεια της τεχνικής ακτινοσκόπησης (παλµική,συνεχής και υψηλής αντίθεσης, όσο και κατά την ψηφιακή λήψη εφαρµόζοντας τις κατάλληλες παραµέτρους ανά τύπο εξέτασης και σωµατότυπο ασθενή. 10. Να διαθέτει τεχνολογία χαµηλής δόσης ακτινοβολίας µε διατήρηση της ποιότητας της εικόνας. Να περιγραφεί η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. 11. Να διαθέτει τεχνική πίπτοντος φορτίου για πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος Γεννήτρια Λυχνία ώστε να επιτυγχάνεται ο µικρότερος χρόνος λήψεως. 12. Να διαθέτει µεγάλο αριθµό ανατοµικών προγραµµάτων επιλεγόµενα από τον χρήστη. 13. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 14. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας από υπερφορτώσεις των στοιχείων Ακτινογραφίας. 15. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας. 16. Να διαθέτει σύστηµα καταγραφής και απεικόνισης της δόσεως πριν και µετά την έκθεση. 17. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης προβληµάτων. 18. Να διαθέτει σύστηµα παλµικής ακτινοσκόπησης για µείωση της δόσεως στον εξεταζόµενο. Θα αξιολογηθεί ο τρόπος και η τεχνική µείωσης. 19. Ο χρόνος από ακτινοσκόπηση σε ακτινογραφία και αντιστρόφως να είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερος από 1 sec. 20. Να διαθέτει κονσόλα χειριστηρίου και στην εξεταστική τράπεζα για χειρισµούς τόσο του συστήµατος όσο και της Τράπεζας για επεµβατικές διαδικασίες. Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 1. Να είναι τουλάχιστον διπλοεστιακή, µε όσο το δυνατόν µικρότερες εστίες και να είναι τοποθετηµένη κάτω από την εξεταστική τράπεζα. 2. Να είναι περιστρεφόµενης ανόδου και να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα και θερµοαποβολή ανόδου, µεγάλη θερµοχωρητικότητα καλύµµατος και τα ανωτέρω στοιχεία να αναφερθούν. 3. Να πραγµατοποιεί καθ ύψος µετακίνηση ώστε να µεταβάλλεται η απόσταση από την εξεταστική τράπεζα για σαφέστερη γεωµετρική απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος. 4. Να διαθέτει εσωτερικό φιλτράρισµα της ακτινολογικής δέσµης περίπου 2.5 Αl Σελίδα 9 από 13

10 5. Να διαθέτει επιπρόσθετα σύστηµα αυτοµάτων διαφραγµάτων και σύστηµα αυτόµατης επιλογής φίλτρων αλουµινίου και χαλκού για δραστική µείωση της δόσης,ελεγχόµενα κατά την έκθεση (ακτινοσκόπηση ψηφιακή λήψη) ανάλογα µε τις ανάγκες της εξέτασης και τον οποιοδήποτε σωµατότυπο. 6. Να είναι κατάλληλη ακόµη και για χρήση σε παιδιατρικά περιστατικά επιτυχγάνοντας µεγάλου πάχους φιλτράρισµα για επίτευξη χαµηλής δόσεως και ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα της απεικόνισης. 7. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας και προειδοποιήσεως από υπερθέρµανση καθώς και σύστηµα ελέγχου της ακτινοβολίας για να αποφεύγονται τα τυχόν λάθη χειρισµού. 8. Θα εκτιµηθούν τεχνικές περιορισµού της δόσης ακτινοβολίας (τύπου διατρεπτού ηθµού), για εφαρµογή σε παιδιατρικά περιστατικά. 9. Να δίδεται προς επιλογήν η δυνατότητα και δευτέρης ακτινολογικής λυχνίας µε ανάρτηση οροφής µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: a. Να είναι ταχύστροφη, διπλοεστιακή και µε ανάλογες αποδόσεις της προαναφερθείσας λυχνίας b. Να φέρεται επί τηλεσκοπικής ανάρτησης οροφής, µε δυνατότητα µεγάλης µετακίνησης καθ` ύψος, κατά µήκος και πλάτος ώστε να πραγµατοποιεί ακτινογραφίες σε οριζόντιες και όρθιες λήψεις, εκτός τραπέζης επί φορείου καθώς και πλάγιες. Να αναφερθούν τα εύρη όλων των κινήσεων προς αξιολόγηση. c. Να δίνει την δυνατότητα ρύθµισης και απεικόνισης των παραµέτρων ακτινογράφησης και από την ανάρτηση της ακτινολογικής λυχνίας Γ. ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα, µε εύκολη πρόσβαση των χειριστών από όλες τις πλευρές της, κατάλληλη για ακτινογραφίες και ακτινοσκοπήσεις. 2. Ο έλεγχος όλων των κινήσεων να γίνεται από χειριστήριο επί της τράπεζας αλλά και από το σύστηµα του ενισχυτή εικόνας, για την ευκολία του χρήστη. 3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε κατάκλιση TRENDELENBURG, ηλεκτρονικά ελεγχόµενη, από +90 έως -45 περίπου και η κλίση να ελέγχεται από χειριστήριο επί της τραπέζης αλλά και από το σύστηµα του ενισχυτή εικόνας στο δωµάτιο εξετάσεων. 4. Να εκτελεί επιµήκη και εγκάρσια και κίνηση. Να δοθούν οι αντίστοιχες τιµές των κινήσεων και οι ταχύτητες τους. 5. Η τράπεζα να διαθέτει ανοχή βάρους τουλάχιστον 180 kgr σε πλήρη έκταση και οποιαδήποτε θέση και η επιφάνεια της να είναι κατά το µέγιστο δυνατόν ακτινοδιαπερατή. 6. Να διαθέτει ταυτόχρονη µετακίνηση του συστήµατος ενισχυτή εικόνας και ακτινολογικής λυχνίας για πλήρη κάλυψη του πεδίου ενδιαφέροντος, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της εστιακής αποστάσεως αυτόµατα ή κατόπιν επιθυµίας του χρήστη. 7. Να διαθέτει σεριογράφο, µε παλλόµενο grid και αυτόµατα διαφράγµατα, τόσο πλησίον του όσο και πλησίον της ακτινολογικής λυχνίας. 8. Να δίνεται προς επιλογήν η δυνατότητα ενσωµάτωσης ενιαίου ψηφιακού ανιχνευτή νέας τεχνολογίας τύπου flat panel (άµορφης σιλικόνης ), στην εξεταστική τράπεζα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 8.1. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του ανιχνευτή να είναι τουλάχιστον 40 x 43 cm για απεικόνιση κάθε σωµατότυπου µε µία λήψη Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το µέγεθος pixel. Θα εκτιµηθεί το µικρότερο δυνατό της τάξεως των 150µm Να διαθέτει µήτρα τουλάχιστον 2500 χ2500 pixels.η µήτρα λήψης να έχει βάθος τουλάχιστον 12 bit, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό δυναµικό εύρος απεικόνισης Η διακριτική ικανότητά του να είναι της τάξεως 3,5 lp/mm 8.5. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαµηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση µε την µικρότερη δυνατή δόση ασθενή Να διαθέτει αντιδιαχυτικό ηθµό για την κάλυψη όλων των εξετάσεων εστιακής απόστασης 100 cm. Να δίνεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης διαφορετικών τύπων ηθµών. Οι ηθµοί να αποσπούνται και να αλλάζονται από τους χειριστές απλά, χωρίς την χρήση εργαλείων. Σελίδα 10 από 13

11 4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. Να έχει διάµετρο τουλάχιστον 30cm µε τρία επιπλέον πεδία µεγέθυνσης και να είναι τοποθετηµένος πάνω από την ακτινολογική τράπεζα ώστε να κινείται σε σύζευξη µε την ακτινολογική λυχνία από τον χρήστη στο σηµείο ενδιαφέροντος, εύκολα, αξιόπιστα και µε ασφάλεια. 2. Να διαθέτει όσο το δυνατό υψηλή διακριτική ικανότητα. 3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των στοιχείων ma και kv ανάλογα µε το πάχος του ασθενούς. 4. Ο συντελεστής µετατροπής ακτινοβολίας σε φως conversion factor να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος. 5. Η camera να είναι ψηφιακής τεχνολογίας CCD, resolution 1024X Να διαθέτει 2 ασπρόµαυρα monitor υψηλής διακριτικής ικανότητας τύπου LCD, τουλάχιστον 18 ιντσών flicker free υψηλής φωτεινότητας 500 cd και το οποία θα είναι τοποθετηµένα σε τροχήλατο τραπεζάκι στην εξεταστική αίθουσα. 7. Να πραγµατοποιεί αναστροφή της εικόνας δεξιά/αριστερά και άνω/κάτω. Το σύστηµα να διαθέτει µηχανισµό, ώστε η εστιακή απόσταση (Ακτινολογική λυχνία -Ενισχυτής εικόνας) να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εξέτασης αλλά και να ελέγχεται και από τον χρήστη. 8. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος της τηλεόρασης (δυνατότητες, αποδόσεις κλπ.) 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογραφία, ψηφιακή ακτινοσκόπηση και παλµική ψηφιακή ακτινοσκόπηση. 2. Να αναφερθούν οι ψηφιακές µήτρες συλλογής και απεικόνισης εικόνων. Το βάθος της ψηφιακής πληροφορίας να είναι τουλάχιστον 10 bit.. 3. Να διαθέτει σκληρό δίσκο µε αποθηκευτική δυνατότητα τουλάχιστον εικόνων µήτρας 1024x1024. Να συνοδεύεται από σύστηµα εγγραφής εικόνων CD και DVD se dicom format. 4. Να είναι πολλαπλών δυνατοτήτων σε πραγµατικούς χρόνους και ταυτόχρονης επεξεργασίας. Το λειτουργικό σύστηµα να είναι σε περιβάλλον φιλικό και να διαθέτει mouse. 5. Η ταχύτητα λήψης ψηφιακής ακτινοσκόπησης να είναι τουλάχιστον 20 εικ/sec και η ταχύτητα λήψης ψηφιακής ακτινογραφίας να είναι τουλάχιστον 6 εικ/sec. 6. Να πραγµατοποιεί υφαρπαγή κατά την διαδικασία της ακτινοσκόπησης. Επίσης να πραγµατοποιεί δυναµική υφαρπαγή κατά την διαδικασία της παλµικής ακτινοσκόπησης µε ταχύτητα έως και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. 7. To σύστηµα να πραγµατοποιεί edge enhancement, ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών εικόνων στο monitor, έλεγχο φωτεινότητας, έλεγχο αντίθεσης, να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής σχολίων, περιστροφή της εικόνας και µεγέθυνση τουλάχιστον x2. 8. Να διαθέτει προγράµµατα µετρήσεων µηκών και γωνιών. 9. Να διαθέτει ηλεκτρονικά διαφράγµατα, φίλτρα ενίσχυσης των άκρων σε πραγµατικό χρόνο, χωρικά φίλτρα κ.λ.π. 10. Να περιγράφεται αναλυτικά η κονσόλα και να διαθέτει αλφαριθµητικό πληκρτολόγιο για την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς ως και TV monitor ικανού µεγέθους (περίπου 18 ) τεχνολογίας ΤFT υψηλής διακριτικής ικανότητας για παρουσίαση εικόνων. 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατων διαδοχικών λήψεων, µε συγχρονισµό κίνησης ενισχυτή λυχνίας, για τη λήψη και αυτόµατη συρραφή και ανασύνθεση εικόνων, ώστε να καλύπτονται εξετάσεις µεγάλων ανατοµικών περιοχών, για εξετάσεις άνω και κάτω περιφερικών αγγείων µε συνεχιζόµενη παρακολούθηση του σκιαγραφικού υγρού και εξετάσεις όπως ι άνω και κάτω κοιλίας. 12. Να διαθέτει πλήρες ψηφιακό αγγειογραφικό πακέτο αφαιρετικής τεχνικής σε real time, καθώς και σύστηµα συγχρονισµού µε ειδικό εγχυτή για τις εξετάσεις που απαιτούν έγχυση υγρών σκιαστικών. 13. Να διαθέτει πλήρες πρωτόκολλο DICOM 3. Να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες DICOM: query retrieve, export, print, storage, WLM, MPPS. 14. Να διαθέτει πρόγραµµα για αυτόµατη εκτύπωση και κατόπιν επιλογής αυτόµατη αρχειοθέτηση. ΕΙ ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Σελίδα 11 από 13

12 1. Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει µία ενιαία προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη του διαγωνισµού προκειµένου να διασφαλιστεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η διαλειτουργικότητα και η ολοκληρωµένη έναρξη λειτουργία τους µε προµήθεια υλικών είτε ενός κατασκευαστή είτε περισσοτέρων από τον ίδιο προµηθευτή ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συντονίσει την ενιαία χρονικά ταυτόχρονη ή σταδιακή προµήθεια σε όλα τα στάδιά της όπως π.χ. παράδοση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και εν συνεχεία συντήρηση & τεχνική υποστήριξη. (απαράβατος όρος) 2. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλλει µε την προσφορά του βεβαίωση του/ων οίκου/ων κατασκευής από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης των προσφεροµένων ειδών (service, ανταλλακτικά, εκπαίδευση κ.α.). (όχι από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). 3. Μαζί µε την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συµµετέχοντος ότι µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης των προϊόντων από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων και εξοπλισµού. 4. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ` όλη τη διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς κλινικών εφαρµογών οι οποίοι θα επιδείξουν στο προσωπικό του Νοσοκοµείου, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 5. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι η εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 µέρες για το κάθε προσφερόµενο σύστηµα, πέραν του χρόνου εγκατάστασης αυτών. 6. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωµένο και στελεχωµένο τεχνικό τµήµα στην Ελλάδα το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσµατική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προµηθευτής οφείλει να προσκοµίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, απασχολούµενο προσωπικό, τεχνικά µέσα κ.λ.πνα περιγραφεί η διαδικασία αντιµετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναµίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά µέσα που διαθέτει ο προµηθευτής για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. 7. Τόσο τα προσφερόµενα συστήµατα όσο και γενικότερα η τεχνική βάση του προµηθευτή να υποστηρίζουν δυνατότητα διάγνωσης βλαβών και ελέγχου λειτουργικότητας εξ αποστάσεως. 8. Το τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει ο προµηθευτής για τα συστήµατα αυτά (το οποίο και θα αποδεικνύεται και από συνηµµένη θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού ΙΚΑ κ.λ.π.) να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο, τα οποία και να επισυναφθούν στην προσφορά µαζί µε τις αντίστοιχες µεταφράσεις τους. Να προσκοµισθεί σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου µε το οποίο θα δηλώνεται ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα. 9. Να κατατεθεί λίστα εγκαταστάσεων των προσφεροµένων ειδών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ιδρύµατα του Εξωτερικού τουλάχιστον της τελευταίας τριετίας, και να διευκρινιστεί αν τα συστήµατα αυτά συντηρούνται από το συνεργείο του προµηθευτή. 10. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι τα προσφερόµενα συστήµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών µε την έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Στην προσφερόµενη εγγύηση να περιλαµβάνονται η λυχνία και ο ανιχνευτής. 11. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι διασφαλίζει την διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη από την παράδοσή τους και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης µε την έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Σελίδα 12 από 13

13 12. Όλες οι εγγυήσεις (µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, λυχνιών κ.λ.π.) θα πρέπει να δηλώνονται µε πρωτότυπη επιστολή τόσο από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα όσο και από τον κατασκευαστή οίκο από τη χώρα κατασκευής. 13. Να δοθεί το κόστος ετήσιας πλήρους συντήρησης του κάθε προσφερόµενου είδους ξεχωριστά για την περίοδο µετά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και έως την συµπλήρωση 10 ετίας από την παραλαβή τους, ως εξής: i) Κόστος Ετήσιας Συντήρησης µε ανταλλακτικά ii) Κόστος Ετήσιας Συντήρησης µε ανταλλακτικά περιλαµβανοµένης της λυχνίας και του ανιχνευτή 14. Με ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή τα υπάρχοντα ακτινολογικά, ακτινοσκοπικά και ακτινοδιαγνωστικά συγκροτήµατα θα αποξηλωθούν θα αποµακρυνθούν και θα εναποτεθούν σε χώρο του νοσοκοµείου που θα υποδειχθεί από τη διαχείριση υλικού. Με ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες προσαρµογής χώρων (κυρίων, βοηθητικών και προσπέλασης) και εγκαταστάσεων στο νέο σύστηµα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές και την υπάρχουσα «φιλοσοφία» εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Για τα παραπάνω να υποβληθούν πλήρεις µελέτες οικοδοµικών και η/µ εγκαταστάσεων σε επίπεδο οριστικής µελέτης, µαζί µε την προσφορά και θα υποβληθούν πλήρεις µελέτες οικοδοµικών και η/µ εγκαταστάσεων σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής µε την σύµβαση ανάθεσης. Προσφορές που δεν θα πληρούν τα παραπάνω θα αποκλείονται. Ο προµηθευτής οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγµατοποιήσει. 15. Ο χρόνος παράδοσης των συστηµάτων να µην ξεπερνά τους τρεις (3) µήνες (εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου). 16. Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο θα απαντάται κάθε όρος µε την σειρά που αναγράφεται στο σχετικό παράρτηµα της διακήρυξης, και να υπάρχουν παραποµπές είτε σε πρωτότυπα προσπέκτους / εγχειρίδια χρήσης του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσηµες βεβαιώσεις του νοµίµου εκπροσώπου του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. 17. Να κατατεθεί επίσης φύλλο συµµόρφωσης στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 18. Ο προµηθευτής να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, και να κατατεθεί µε την προσφορά πιστοποιητικό εγγραφής του. 19. Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των προσφεροµένων ειδών να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας ISO 9001 ή καθώς επίσης και σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή αντίστοιχο. Τα σχετικά πιστοποιητικά να κατατεθούν µε την προσφορά καθώς και η αντίστοιχη µετάφρασή τους στα Ελληνικά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ. - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠ. ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - /ΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΑΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Σελίδα 13 από 13

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Προθεσµία διαβούλευσης: 30 Αυγούστου 2013 Πληροφορίες: Π. Νταφούλη, Μ. Καφατάκη, 2413 501158-9 Αποστολή παρατηρήσεων: specs-plar@dypethessaly.gr Κοινοποίηση παρατηρήσεων: biomed@uhl.gr Παρατηρήσεις: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από :

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Γενικά Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενα από : 1. Gantry 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 4. Εξεταστική Τράπεζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης

Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων-Ανασύνθεση Εικόνας -Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CT 128 SLICES A. Γενικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές 1 Σύστημα Αξονικής Τομογραφίας 128 τομών αποτελούμενο από : 1.1 Gantry 1.2 Ακτινολογική λυχνία 1.3 Γεννήτρια Aκτίνων -Χ 1.4 Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015

ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 ιακήρυξη υπ αρίθµ. 19/2015 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προµηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.831.3/190/805496/Σ.4897/24 εκ. 2014/ΓΕΣ/ ΥΓ/4ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ» (CPV )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ» (CPV ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 22-10-2013 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 16779 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 29/09/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Αθήνα: 29/09/2016. Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τμήμα Προμηθειών Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας Τηλέφωνο: 213 2162138 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 7 21. Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ)... 8 22. Ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τηλεχειριζόμενο Ακτινοδιαγνωστικό Συγκρότημα, αποτελούμενο από : 1. Γεννήτρια Σύγχρονης Τεχνολογίας. 2. Τηλεχειριζόμενη Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ AGFA Computed Radiology CR 30-Χ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Μεγάλο εύρος Έκθεσης. Λιγότερες επαναλήψεις. Περισσότερες διαγνωστικές πληροφορίες σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Να είναι κατάλληλη για επεμβάσεις: Γενικής και Ορθοπεδικής χειρουργικής, καθώς και για επεμβάσεις Ουρολογικής, ΩΡΛ, Γυναικομαιευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (CPV ) (ΠΠΥΥ 2014)(ΚΑΕ 7127) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 16-12-16 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διοικητική Διεύθυνση Οικονομική Υποδιεύθυνση Οικονομικό Τμήμα Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟ ΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΣΒ ΜΟΝΑΔΑ (UNIT) ΩΡΛ ΓΕΝΙΚΑ Μονάδα εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλη για να καλύψει τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8

Αντιδιαχυτικό διάφραγμα. Ακτινολογία Ι -8 Αντιδιαχυτικό διάφραγμα Ακτινολογία Ι -8 Φωτόνια σκέδασης ευτερογενής ακτινοβολία Για όλες τις ακτινολογικές εξετάσεις εκτός από τη μαστογραφία, οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις των φωτονίων με τους ιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ».

Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές για 4 κλίνες ΜΑΦ συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 με ΦΠΑ». Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων» Γραφείο Προμηθειών Δ. Π. Μαντούβαλου 3 184 54, Νίκαια, Πειραιάς Υπόψη: Επιτροπής σύνταξης προδιαγραφών Αθήνα 22/02/2016 Θέμα: «Παρατηρήσεις στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικοί παράγοντες

Γεωμετρικοί παράγοντες Γεωμετρικοί παράγοντες Ακτινολογία Ι-9 www.elcamino.edu/faculty/kclark/ Γεωμετρία της ακτινολογικής εικόνας Για υψηλή ποιότητα ακτινογραφιών χρειάζεται βέλτιστη χρήση των γεωμετρικών παραμέτρων της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος

Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπλογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Υπολογιστικός Αξονικός Τοµογράφος Η Υπολογιστική Τοµογραφία ή Αξονική Τοµογραφία, έχει διεθνώς επικρατήσει από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Computed Tomography. Θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ(1) ΕΓΧΥΤΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΟΡΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΙΜΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΝΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙΚΟΣΙΕΝΟΣ ΧΙΛΙΑ ΩΝ ΕΥΡΩ (21.000 ) ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΗΜΑ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CPV: Α ΑΜ: 13REQ

CPV: Α ΑΜ: 13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων κλπ (για τις ανάγκες Υπηρεσιών του ήµου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην προµήθεια δύο (2) φωτοτυπικών µηχανηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 Ανήκει στο Φ.646.1/34/13/Σ.4819 //26-08-13//ΝΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 34 /13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΟΙΩΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ) PLEXIGLASS 2 ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΟΛΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΒΟΛΟΣ 01-11-2016 ΤΗΛ. 24210-74567 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:16347/16/ΓΠ FAX: 24210-74613 Email:promith@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παιδιατρική υπολογιστική τομογραφία: Μέθοδοι ιατρικής απεικόνισης και τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας

Χανιά, 20/11/2014. Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 20/11/2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 22116 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 05.02.2015 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 1412 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡ: 20.01.2015 ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο Κοιν.: Γραμματεία ΔΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μονής Πετράκη 10-12, Τ.Κ. 115 21 Τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 46/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 25-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας αποτελούν τα ελάχιστα αναγκαία χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που απαιτούνται,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.000 Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος γενικής καρδιολογικής χρήσης να είναι πλήρης, καινούργιος,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 161 Τ.Κ. 55134 ΤΗΛ. 2313304461

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΟΤΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΜ 38/2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τηλεόρασης, DVD Recorder/Player και Ραδιόφωνου (Receiver) Τελευταία Ημερομηνία/Ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 26.9.2008, 2:00 Αρ. Αναφοράς: /620.2./ ΣΜ38-2008/08337

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D

Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Μοντέλο: MHS-FS3 Bloggie 3D Βιντεοκάμερα Mobile HD Snap Η πρώτη παγκοσμίως* βιντεοκάμερα τσέπης HD 3D Πλήρης ανάλυση HD 1920x1080, βίντεο 3D, 5,1MP, 8GB, βραχίονας USB και λογισμικό διαμοιρασμού, οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Θεσσαλονίκη 27/10/2015. Αξιότιμη κα Μαντάκη, ΠΡΟΣ: 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ KOMOTHNHΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗ: ΜΑΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΗΛ. 25313 51351, 51551 FAX: 25310 51535 Θεσσαλονίκη 27/10/2015 Αξιότιμη κα Μαντάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σ.Β. 1 % Α/Α Α. ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τριχοειδικά φίλτρα, αποστειρωμένα, ατομικά συσκευασμένα, ελεύθερα 1. πυρετογόνων, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 25-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 14687 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δύο είναι οι αιτίες ακτινικής επιβάρυνσης του προσωπικού κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 29-1-2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ<^) Ό ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΗΑΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : FAX : :

: : : : FAX : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Τ.Κ. FAX Πληροφορίες Τηλέφωνο e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (PET-CT) Διάταξη ανιχνευτικού συστήματος PET Αριθμός δακτυλίων ανιχνευτών Διάμετρος δακτυλίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» (CPV 3319000-1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ» (CPV 3319000-1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΝΩΝ ΜΑΦ 1. Η προσφερόμενη κλίνη να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για χρήση σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας, ηλεκτροκίνητη, από υλικά υψηλής ποιότητας, ελαφριά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής

Πανοραμική ακτινογραφία. Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Πανοραμική ακτινογραφία Π. Γκρίτζαλης Επίκουρος Καθηγητής Ενδοστοματικές ακτινογραφίες Εξωστοματικές ακτινογραφίες Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τις περισσότερες κλινικές ανάγκες είναι: Οι ενδοστοματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α ΕΡΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά σημεία αναφοράς συστήματος PACS/RIS. Το σύστημα θα καλύπτει: - Ακτινοσκοπικά

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS FE-170. Τύπος Τύπος Compact

OLYMPUS FE-170. Τύπος Τύπος Compact OLYMPUS FE-170 Τύπος Τύπος Compact Υπάρχουν 3 βασικοί τύποι ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών: - Οι compact: προσεγµένο σχέδιο, µικρές διαστάσεις και άνετη χρήση. - Οι reflex: υψηλές επιδόσεις, εξαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Ακτινολογικής χρήσης (κατάλληλο για εξετάσεις κυρίως επιφανειακών και εν τω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου)

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου) 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 9975654 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (410) 59 /36370 /36360 Fax : (410) 746 Ρόδος, 03/11/016 Αρ.πρωτ.78

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 7677/ εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ»

computer room της Βιβλιοθήκης, του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας και του Θερµοκηπίου Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294910 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

TΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ TΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Το σύστημα Αξονικής Τομογραφίας να είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο του κάθε κατασκευαστή. Αριθμός τομών (πολυτομικότητα) 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτης 56, 421, Τρίκαλα Διεύθυνση: Γραμματεία Δ.Σ. Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 33190000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV 33190000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα