ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα 23/02/ 12 ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Αριθ. Πρωτ ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Υποδιεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τµήµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Σωτ. Αλεξίου Τηλ.: Fax: ΚΟΙΝ.: Γραµµ. Νοσοκ.:Φ/Α/1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΠΑ. 1. Στο πλαίσιο της κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισµού, ο οποίος θα χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, το Νοσοκοµείο προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση για ηµόσια ιαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παρακάτω εξοπλισµού: ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙ ΟΣ ΤΕΜ. ΠΡΟΫΠ. 1 ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2 2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 3 ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 1 ΧΡΗΣΕΩΝ 2. Με την παρούσα πρόσκληση σε ηµόσια ιαβούλευση, η Υπηρεσία µας καταθέτει τις συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές µε σκοπό τη δηµόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόµενων παρατηρήσεων σχολίων επί του περιεχοµένου αυτών, στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συµµετοχής υποψηφίων προµηθευτών. 3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου (www.gni-hatzikosta.gr) ήτοι από την Παρασκευή ως και Παρασκευή Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν τεκµηριωµένες παρατηρήσεις και να επισηµάνουν τους όρους των προδιαγραφών που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον διαγωνισµό και να δηµιουργήσουν ενστάσεις ή ερωτήµατα κατά χρονική περίοδο από τη δηµοσίευση ως την αποσφράγιση των προσφορών. 5. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τις εµπρόθεσµες απόψεις και εισηγήσεις τους καθώς και να ζητήσουν διευκρινήσεις στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 6. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών µε αντικειµενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή συµµετοχή προµηθευτών, εξασφαλίζοντας όµως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών µας. 7. Ευελπιστούµε για την συµµετοχή σας στην υπόψη διαδικασία, συνδράµοντας στην προσπάθεια διαµόρφωσης συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Συνηµµένα ακολουθούν οι Τεχνικές προδιαγραφές και Ειδικού Όροι. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΩΤΗΣ ΒΑΒΒΑΣ Σελίδα 1 από 13

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Το ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότηµα θα πρέπει να είναι πλήρες, κατάλληλο για διαγνωστικό και προληπτικό πληθυσµιακό έλεγχο καθώς και για όλες τις ακτινολογικές πράξεις, για χρήση ακτινογραφικών λήψεων επί κλίνης και σε όρθια θέση. Τα κύρια µέρη του συστήµατος να είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για λόγους οµοιογένειας. Το ακτινολογικό συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για άµεση ψηφιακή ακτινολογία µε ανιχνευτές επίπεδης τεχνολογίας. Η σύνθεσή του να περιλαµβάνει: Α. Γεννήτρια ακτίνων Χ. Β. Ακτινολογική λυχνία µε ανάρτηση οροφής. Γ. Οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι µε ψηφιακό ανιχνευτή.. Όρθιο bucky µε ψηφιακό ανιχνευτή. Ε. Υπολογιστικό σύστηµα λήψης και επεξεργασίας εικόνας. ΣΤ. Ανεξάρτητος σταθµός αρχειοθέτησης, διάγνωσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας, και να προέρχονται τα κύρια µέρη όπως γεννήτρια, λυχνία, τράπεζα, ψηφιακό σύστηµα από τον ίδιο κατασκευαστή οίκο για λόγους οµοιογένειας. Το σύστηµα και οι ψηφιακοί ανιχνευτές πρέπει να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας µε την µέγιστη δυνατή ανάλυση που επιτρέπει η τεχνολογία των ψηφιακών ανιχνευτών Α. Γεννήτρια ακτίνων Χ. 1. Γεννήτρια να είναι ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή, τεχνολογίας πολυκορυφών υψηλής συχνότητας ή ισοδύναµης τεχνολογίας, µε ισχύ µεγαλύτερη από 60 KW. Να αποδίδει ρεύµα 650 ma στα 100 KV και µεγάλο εύρος mas της τάξεως των 700mAs. 2. Ο ελάχιστος χρόνος έκθεσης σε ακτινοβολία να είναι 1 msec. 3. Να διαθέτει αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία. 4. Να διαθέτει αυτοµατισµό ελέγχου της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 5. Να διαθέτει διάταξη πίπτοντoς φορτίου για τη ρύθµιση του φορτίου και την πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας/λυχνίας. 6. Να διαθέτει αυτόµατο και ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης της δόσης ασθενή. 7. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραµέτρων ακτινογραφίας. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 9. Ανατοµική τεχνική µεγάλου αριθµού προγραµµάτων ακτινογραφίας ρυθµιζοµένων από το χρήστη. Να αναλυθούν οι προγραµµατιζόµενοι παράµετροι. Β. Ακτινολογική λυχνία µε ανάρτηση οροφής. 1. Η ακτινολογική λυχνία να φέρεται επί τηλεσκοπικής ανάρτησης οροφής. Να έχει δυνατότητα µεγάλης µετακίνησης, πολύ πέραν της περιοχής του εξεταστικού τραπεζιού, για λήψη ακτινογραφιών σε όλο το σώµα σε όρθιους, επί φορείου και καθήµενους ασθενείς. 2. Η καθ ύψος µετακίνηση να είναι αυτόµατα συγχρονισµένη µε τα συστήµατα του ανιχνευτή τόσο στο όρθιο bucky όσο και στο τραπέζι, ώστε το SID να παραµένει σταθερό. 3. Η λυχνία να έχει δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον οριζόντιο και κάθετο άξονα. 4. Να είναι περιστρεφόµενης ανόδου, ταχύστροφη, µε δύο εστίες όσο το δυνατό µικρότερες εξασφαλίζοντας λεπτοµερή απεικόνιση. Θα εκτιµηθούν µικρότερες εστίες. 5. Να έχει επαρκή θερµοχωρητικότητα και θερµό-απαγωγή ανόδου. 6. Να διαθέτει επίσης και αυτόµατα εναλλασσόµενα φίλτρα τόσο αλουµινίου όσο και χαλκού ανάλογα µε την επιλεγείσα από τα ανατοµικά προγράµµατα εξέταση, για την καλύτερη διαχείριση της δόσης. 7. Να διαθέτει αυτόµατα διαφράγµατα βάθους µε φωτεινή επικέντρωση 8. Απαιτείται η µετακίνηση της λυχνίας πολύ πέραν της περιοχής της εξεταστικής τράπεζας για κάλυψη τουλάχιστον δέκα πέντε τετραγωνικών µέτρων για την εξυπηρέτηση τραυµατολογικών φορείων Να διαθέτει σύστηµα προστασίας σε περιπτώσεις πρόσκρουσης κατά τη διάρκεια της κίνησης. 9. Η οµοιογένεια των υποσυστηµάτων θα εκτιµηθεί. Γ. Οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι µε ψηφιακό ανιχνευτή. Σελίδα 2 από 13

3 1. Το ύψος του τραπεζιού να ρυθµίζεται ηλεκτροκίνητα και να χαµηλώνει αρκετά, για την διευκόλυνση της τοποθέτησης των ασθενών. 2. Η επιφάνειά του να είναι από υλικό χαµηλής απορρόφησης, πλέουσα µε µετατόπιση κατά µήκος και πλάτος και ηλεκτροµαγνητικά φρένα που να χειρίζονται µε ποδοδιακόπτη ειδικά σχεδιασµένο για την αποφυγή άσκοπων ενεργοποιήσεων από τον εξεταζόµενο.. Να αναφερθούν οι διαστάσεις της επιφάνειας καθώς και το εύρος µετατόπισής της. 3. Να διαθέτει πόδο-χειριστήρια όλων των κινήσεων, φωτισµού και ασφάλειας και από τις δύο πλευρές της τράπεζας. 4. Να υπάρχει σύστηµα ασφαλείας για την προστασία του τραπεζιού από πιθανές κρούσεις. 5. Να είναι ασφαλές για ασθενείς µε βάρος τουλάχιστον 200 κιλών σε οποιαδήποτε θέση σε οποιαδήποτε θέση και σε πλήρη έκταση. 6. Ο ανιχνευτής στην οριζόντια εξεταστική τράπεζα να βρίσκεται σε απόλυτο συντονισµό µε τις κινήσεις της ακτινολογικής λυχνίας. Να πραγµατοποιείται ταυτόχρονη αυτόµατη κίνηση του τραπεζιού µε αυτήν της λυχνίας, ώστε να διατηρείται σταθερή η εστιακή απόσταση. 7. Το bucky του τραπεζιού να έχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο σύστηµα αντιδιαχυτικού παλλόµενου ηθµού κατά προτίµηση. 8. Να περιλαµβάνεται θέση φύλαξης, για εξετάσεις που δεν απαιτούν ηθµό. υνατότητα άµεσης αντικατάστασης του ηθµού από τον χρήστη µε διαφορετικό, ανάλογα µε την εξέταση 9. Να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους θαλάµους ιονισµού, για τον αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία υπό γωνία. Θα εκτιµηθεί ο µεγαλύτερος αριθµός θαλάµων ιονισµού. 10. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή (flat panel) άµορφης σιλικόνης µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α)να είναι χαµηλής δόσης, µε δείκτη απόδοσης DQE τουλάχιστον 60%. β) ιαστάσεις τουλάχιστον 40Χ43 cm. γ)μέγεθος κόκκου (pixel) της τάξης των 150 µm. Θα εκτιµηθεί ο µικρότερος δυνατόν κόκκος. δ)μήτρα άνω των 2000Χ2000, µε βάθος ανάλυσης τουλάχιστον 12bit. ε) ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον 3.0 Lp/mm (ζεύγη γραµµών ανά χιλιοστό). στ)να αναφερθεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του ανιχνευτή. Όρθιο bucky µε ψηφιακό ανιχνευτή. 1. Να είναι κατάλληλο για λήψεις ακτινογραφιών σε όλο το σώµα σε όρθιους, επί φορείου και καθήµενους ασθενείς. 2. Να έχει µεγάλη ηλεκτροκίνητη κατακόρυφη µετακίνηση και σταθεροποίησή του σε οποιοδήποτε σηµείο της διαδροµής του. Να πραγµατοποιεί επίσης κλίσεις. Να αναφερθούν δυνατότητες κινήσεων κατά τον οριζόντιο άξονα. 3. Να προσφερθεί δυνατότητα κατά µήκους µετακίνησης του ανιχνευτή για πλάγιες ή υπό γωνία προβολές σε συνεργασία µε τροχήλατο φορείο. Θα εκτιµηθεί συνεργασία µε το οριζόντιο εξεταστικό τραπέζι. 4. Το grid σε όλες τις προβολές κάτω από το φορείο να είναι οριοθετηµένο σύµφωνα µε την επιµήκη άξονα όπως και στην εξεταστική τράπεζα. 5. Να εκτελεί αυτοµατοποιηµένες κινήσεις µε ταυτόχρονη συγχρονισµένη αυτόµατη κίνηση µε την ακτινολογική λυχνία, για εξετάσεις µε σταθερή εστιακή απόσταση. 6. Να έχει χειρολαβές στήριξης του εξεταζόµενου. 7. Να έχει ηλεκτρονικά ελεγχόµενο κατά προτίµηση παλλόµενο σύστηµα αντιδιαχυτικού ηθµού µε δυνατότητα αντικατάστασης µε grid διαφορετικής εστιακής απόστασης για εξετάσεις κοντά ή µακριά από τον ανιχνευτή. 8. Να έχει θαλάµους ιονισµού, για τον αυτοµατισµό ρύθµισης έκθεσης σε ακτινοβολία. Θα εκτιµηθεί ο µεγαλύτερος αριθµός θαλάµων ιονισµού. 9. Να διαθέτει επίπεδο ψηφιακό ανιχνευτή (flat panel) µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α) Να είναι χαµηλής δόσης, µε δείκτη απόδοσης DQE τουλάχιστον 60%. β) ιαστάσεις τουλάχιστον 40Χ43 cm. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα µεγαλύτερης επιφάνειας ανιχνευτές για πληρέστερη κάλυψη εξετάσεων θώρακος. γ) Μέγεθος κόκκου (pixel) της τάξης των 150 µm. Θα εκτιµηθεί ο µικρότερος δυνατόν κόκκος. δ) Μήτρα άνω των 2000Χ2000, µε βάθος ανάλυσης τουλάχιστον 12bit. Σελίδα 3 από 13

4 ε) ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον 3 Lp/mm (ζεύγη γραµµών ανά χιλιοστό). στ) Να αναφερθεί ο τρόπος ποιοτικού ελέγχου του ανιχνευτή 10. Να συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο ελέγχου (κινήσεων, διαφραγµάτων κ.τ.λ.) καθώς επίσης και οθόνη απεικόνισης δεδοµένων του εξεταζόµενου πριν την έκθεση µέσα στην εξεταστική αίθουσα. Ε. Υπολογιστικό σύστηµα λήψης και επεξεργασίας εικόνας. 1. Να διαθέτει σταθµό εργασίας µε λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος τελευταίας τεχνολογίας, επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 18, πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων ασθενούς και mouse. Να διαθέτει σκληρό δίσκο µεγάλης χωρητικότητας. 2. Θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ελέγχου της γεννήτριας από το υπολογιστικό σύστηµα. 3. Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας και βελτίωσης της εικόνας όπως, περιστροφή, επιλογή φίλτρων, αποσαφήνισης ορίων, απόρριψη παρασίτων, µείωση του θορύβου στην εικόνα, βελτίωση του contrast zoom, αναγραφή σχολίων, κ.λ.π. 4. Να έχει δυνατότητα επιλογής εικόνων διαφόρων µεγεθών για εκτύπωση στο ίδιο φιλµ. 5. Να διαθέτει πρωτόκολλο DICOM 3 για τις λειτουργίες : MPPS - Print - Storage - Modality Worklist CD ή DVD. 6. Να διαθέτει µια µονάδα οπτικού ή οπτικό-µαγνητικού δίσκου για αποθήκευση εικόνων και ασθενών και µελλοντική αρχειοθέτηση 7. υνατότητα συνεργασίας ή και ενσωµάτωσης µε σύστηµα ψηφιοποίησης, το οποίο χρησιµοποιεί κασέτες φωσφόρου, θα εκτιµηθεί. 8. Το Ψηφιακό σύστηµα να µπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον δύο ψηφιακούς ανιχνευτές (π.χ στην οριζόντια εξεταστική τράπεζα και στο όρθιο Bucky). Να προσφερθεί προς αξιολόγηση και τρίτος φορητός ασύρµατος ανιχνευτής συνεργαζόµενος µε το ψηφιακό συγκρότηµα για ελεύθερες εκθέσεις µικρού βάρους αντίστοιχων διαστάσεων και pixel µε το σταθερούς ανιχνευτές και επαρκούς αυτονοµίας τουλάχιστον 2 ωρών. 9. Ο φορητός ψηφιακός ανιχνευτής να έχει µεγάλη αντοχή σε βάρους ασθενούς τουλάχιστον 100 κιλών για εξετάσεις σε όρθιους ασθενείς ή σε τραυµατολογικά περιστατικά. Η διασύνδεση µε το ψηφιακό σύστηµα να επιτυγχάνεται µέσω από ασφαλές Wi-Fi δίκτυο το οποίο και να αναφερθεί προς αξιολόγηση. 10. Ο χρόνος λήψεως διαδοχικών ακτινογραφιών πρέπει να είναι µικρός της τάξης των 10 δευτ. ΣΤ. Ανεξάρτητος σταθµός αρχειοθέτησης, διάγνωσης, θέασης και επεξεργασίας εικόνων. O σταθµός θα τοποθετηθεί σε αποµακρυσµένη θέση και θα περιλαµβάνει: 1. Υπολογιστική µονάδα ανάγνωσης και εγγραφής ακτινολογικών εικόνων σε CD ή DVD σε πρωτόκολλο DICOM 3 µε ταυτόχρονη εγγραφή και του DICOM Viewer έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ανάγνωσή του από οποιοδήποτε PC χωρίς την εγκατάσταση ειδικού λογισµικού. 2. Η βάση δεδοµένων να διαχειρίζεται µεγάλο αριθµό ασθενών να έχει δυνατότητα αναβάθµισης και επέκτασης. 3. Επιθυµητό, το λογισµικό του συστήµατος να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αποθήκευσης µαζί µε τις εικόνες του εξεταζόµενου, ενός σύντοµου κειµένου. 4. Να διαθέτει φίλτρα εύρεσης του εξεταζόµενου σύµφωνα µε το όνοµα, την ηµεροµηνία εξέτασης, την πάθηση, κ.λ.π, καθώς επίσης και συνδυασµός αυτών. 5. Μόνιτορ υψηλής ευκρίνειας 3 Meg.Pixel και φωτεινότητας µε επίπεδη αντι-ανακλαστική οθόνη τεχνολογίας TFT περί τις 19 για τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης όλης της διαγνωστικής πληροφορίας (Full Resolution). Να προσφερθεί κατ επιλογήν επίσης και δεύτερη οθόνη ιδίου τύπου. 6. Σύνδεση ON LINE για µεταφορά εικόνων από την κύρια κονσόλα του συγκροτήµατος µέσω του πρωτοκόλλου DICOM 3. Να περιλαµβάνεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης µέσω DICOM 3 και µε άλλα απεικονιστικά συστήµατα όπως µε τον Αξονικό τοµογράφο, κ.λ.π. και να διαθέτει προγράµµατα επεξεργασίας MPR, MIP και αρχειοθέτησης εικόνων. Να προσφερθούν προς επιλογή ορθοπεδικά προγράµµατα επεξεργασίας άκρων (συγκριτική µελέτη κάτω άκρων), σπονδυλικής στήλης, µελέτης σκολίωσης γωνίες, µήκη. 7. Λογισµικό που να επιτρέπει την µεγένθυση (ZOOM), αναστροφή, περιστροφή εικόνας, απεικόνιση Cine, µετρήσεις µήκους γωνίας, αναγραφή σχολίων, καθώς επίσης και την εκτύπωση σε κάµερα ξηράς εκτύπωσης µέσω πρωτοκόλλου DICOM. 8. υνατότητα εξαγωγής και εισαγωγής εικόνων σε DICOM format. Σελίδα 4 από 13

5 2. ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Το σύστηµα να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακό και πλήρες. Το συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για εκτέλεση πάσης φύσεως απεικονιστικών εξετάσεων του πεπτικού, κρανίου, θώρακα, κοιλίας, περιφερικών άκρων, χολαγγειογραφιών κ.τ.λ., καθώς και αγγειογραφικών επεµβατικών και µη επεµβατικών τεχνικών. Το συγκρότηµα να περιλαµβάνει τις παρακάτω µονάδες 1. Ακτινολογική γεννήτρια 2. Ακτινολογική λυχνία 3. Αγγειογραφικό στατώ τύπου C-arm 4. Σύστηµα άµεσης ψηφιακής λήψης κύκλωµα απεικόνισης 5. Εξεταστική τράπεζα 6. Ψηφιακό σύστηµα απεικόνισης και επεξεργασίας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. 1.1 Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή.οι αποδόσεις της γεννήτριας να είναι της τάξεως των 800mA στα 100kV (80 ΚW) µε µέγιστη επιτρεπόµενη τάση τα150 kv.nα αναφερθεί το εύρος των κv και ma. 1. Να διαθέτει ελάχιστο χρόνο έκθεσης 1 ms περίπου 2. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των παραµέτρων έκθεσης AEC. 3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης της δόσεως σε κάθε παλµό, τόσο κατά τις τεχνικές της ακτινοσκόπησης (συνεχή, παλµική, υψηλής αντίθεσης) όσο και κατά την ακτινογραφία, αποτρέποντας την έκθεση του ασθενούς σε περιττή ακτινοβολία. 4. Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αυτοµατοποιηµένες τεχνικές καθώς και τεχνικές χειροκίνητης παρέµβασης των στοιχείων έκθεσης. 5. Να διαθέτει τεχνική πίπτοντος φορτίου (τεχνική ενός συντελεστή) για τη ρύθµιση του φορτίου και πλήρη εκµετάλλευση των δυνατοτήτων γεννήτριας/λυχνίας και διευκόλυνση του χειριστή. 6. Ο χρόνος από ακτινοσκόπηση σε ακτινογραφία και αντιστρόφως να είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερος απο 1 sec. 7. Να διαθέτει µεγάλο αριθµό ανατοµικών προγραµµάτων επιλεγόµενα από τον χρήστη υπερκαλύπτωντας τις ανάγκες κάθε πιθανής εξέτασης. 8. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις όλων των παραµέτρων λειτουργίας. 9. Να διαθέτει σύστηµα καταγραφής και απεικόνισης της δόσης. 10. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης προβληµάτων. 12. Να διαθέτει κονσόλα χειριστηρίου κοντά στην εξεταστική τράπεζα για χειρισµούς τόσο του στατώ όσο και της Τράπεζας καθώς και ρύθµισης των ακτινολογικών παραµέτρων για επεµβατικές διαδικασίες. Να διαθέτει επίσης και µονάδα χειρισµού αντίστοιχη από το δωµάτιο ελέγχου. 2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 1. Να είναι διπλοεστιακή, µε όσο το δυνατόν µικρότερες διαστάσεις. 2. Η ισχύς της να είναι επαρκής για µακροχρόνιες επεµβάσεις, να είναι περιστρεφόµενης ανόδου µε θερµοχωρητικότητα άνω των 750 kηu, υψηλό ρυθµό ψύξης και µεγάλη θερµοχωρητικότητα καλύµµατος ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων ψηφιακών επεµβατικών τεχνικών. Τα ανωτέρω στοιχεία να αναφερθούν για να εκτιµηθούν. 3. Να διαθέτει εσωτερικό φιλτράρισµα περίπου 2.5 Αl. Σελίδα 5 από 13

6 4. Να διαθέτει επιπρόσθετα σύστηµα αυτοµάτων διαφραγµάτων και σύστηµα αυτόµατης επιλογής φίλτρων αλουµινίου και χαλκού για δραστική µείωση της δόσης,ελεγχόµενα κατά την έκθεση (ακτινοσκόπηση ψηφιακή λήψη) ανάλογα µε τις ανάγκες της εξέτασης και τον οποιοδήποτε σωµατότυπο, 5. Να είναι κατάλληλη ακόµη και για χρήση σε παιδιατρικά περιστατικά επιτυχγάνοντας µεγάλου πάχους φιλτράρισµα για επίτευξη χαµηλής δόσεως και ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα της απεικόνισης. 6. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας και προειδοποιήσεως από υπερθέρµανση καθώς και σύστηµα ελέγχου της ακτινοβολίας για να αποφεύγονται τα τυχόν λάθη χειρισµού. 7. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα τεχνικές περιορισµού της δόσης ακτινοβολίας (διατρεπτού ηθµού, έλεγχος από τη λυχνία ), για εφαρµογή σε παιδιατρικά περιστατικά και κυκλικά διαφράγµατα. 3. ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΤΩ C-ARM 1. Να αποτελείται από βραχίονα µορφής τόξου (C-arm) µε στήριξη στο δάπεδο, στον οποίο θα προσαρµόζεται η ακτινολογική κεφαλή και ο ψηφιακός ανιχνευτής συζευγµένο µε την εξεταστική τράπεζα, που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγγειογραφίας, κατάλληλο για εκτέλεση ισοκεντρικής εργασίας µε συνεχή περιστροφή του C-Arm και συγχρονισµένες κινήσεις. 2. Οι κινήσεις του C-arm να είναι τουλάχιστον ηλεκτροκίνητες. 3. Να φέρει συστήµατα προστασίας σε περίπτωση σύγκρουσης µε τον ασθενή και τα οποία να αναφερθούν καθώς και δυνατότητα αποµάκρυνσης σε περίπτωση κινδύνου. 4. Να διαθέτει µνήµη για αποθήκευση και ανάκληση πρωτοποθετουµένων προγραµµάτων θέσεων εργασίας. 5. Να δοθεί προς επιλογήν τεχνική περιστροφικής αγγειογραφίας, για τη προβολή ουσιαστικών λεπτοµερειών του περίπλοκου αγγειακού δικτύου µε µία µόνο έγχυση του σκιαγραφικού, εξοικονοµώντας πολύτιµο χρόνο και δόση και αυξάνοντας την διαγνωστική ικανότητα στα κλινικά ευρήµατα. Κατά την τεχνική αυτή να επιτυγχάνεται ταχύτητα λήψης έως και 30 fr/sec για διεξαγωγή ταχύτατης περιστροφικής λήψης και ευρεία γωνία πλήρους κάλυψης της ανατοµικής περιοχής, αυξάνοντας την διαγνωστική ευκρίνεια. 6. Η όλη κατασκευή, να επιτρέπει άνετη πρόσβαση στον ασθενή από όλες τις πλευρές. 7..Να εκτελεί όλες τις προβολές για όλες τις εξετάσεις αγγειογραφιών κ.λ.π. 8. Ο βραχίονας C-arm να εκτελεί επιµήκη και εγκάρσια κίνηση υπερκαλύπτοντας κάθε ανατοµική περιοχή, µε συνεχή µεταβαλλόµενη ταχύτητα και σε όλες τις θέσεις κατάκλισης της τράπεζας χωρίς ουδεµία όχληση ή επανατοποθέτηση και µετατόπιση του ασθενούς. 9. Οι δυνατότητες κινήσεων-προβολών να είναι ελεύθερες και σε συνδυασµό µε τις κινήσεις της εξεταστική τράπεζας, ο τοξοειδής βραχίονας να µπορεί να κάνει όλες τις κινήσεις (διαµήκη, περιστροφική) και επί πλέον γωνιακή (κρανιακή) αλλά και ουραία. Οι κινήσεις και προβολές θα είναι της τάξης περιστροφή C-arm LAO / RAO κατά 90 ο Γωνίωση C-arm τουλάχιστον ±40 ο περιστροφή του συστήµατος στήριξης του τοξοειδούς βραχίονα κατά 90 µοίρες ΑP/PA, µε δυνατότητα τοποθέτησης του ψηφιακού ανιχνευτή κάτω απο την εξεταστική τράπεζα, για ανάγκες παιδιατρικών περιστατικών. Να κινεί το σύστηµα εξεταστικής τράπεζας στατώ ακτινολογικής λυχνίας ανιχνευτή περίπου +/- 70cm για κάθε επιθυµητό ύψος εργασίας. Να δίνει την δυνατότητα αυξοµείωσης της εστιακής απὀστασης λυχνίας ανιχνευτή 10. Να αναφερθούν και να αξιολογηθούν οι ταχύτητες περιστροφής και γωνίωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτητα εξέτασης του ασθενούς. 4. ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σελίδα 6 από 13

7 1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε κατάκλιση TRENDELENBURG από +90 έως -15 τουλάχιστον καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε εξέτασης. Να προσφερθεί προς επιλογήν και η δυνατότητα κατάκλισης έως -90 ( για εξετάσεις π.χ τύπου Μυελογραφίας ) και προσδίδοντας ελευθερία σε κάθε σχεδιαστική απαίτηση δωµατίου. 2. Ικανοποιητική καθ ύψος µετακίνηση, µε ελάχιστη απόσταση από το έδαφος της τάξεως των 60cm για εύκολη πρόσβαση τραυµατιολογικών ή γηριατρικών περιστατικών. 3. Να αναφερθούν τα περιθώρια κίνησης κατά τον επιµήκη εγκάρσιο και κατακόρυφο άξονα σε συνδυασµό µε το στατώ. 4. Να στηρίζεται σε ένα σηµείο µόνον, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον ασθενή και από τις τρεις πλευρές της τράπεζας. 5. Η επιφάνεια της να είναι ανθεκτική είναι από υλικό µεγάλης αντοχής και πλήρως ακτινοδιαπερατή. 6. Να δοθούν οι αντίστοιχες τιµές και να αντέχει σε βάρος ασθενή τουλάχιστον 180 Kgr σε πλήρη έκταση και σε οποιαδήποτε θέση. 7. Να συνοδεύεται από τα απαραίτητα εξαρτήµατα και οπωσδήποτε από το κατάλληλο στρώµα επί της τράπεζας. 8. Όλοι οι χειρισµοί του στατώ, της εξεταστικής τράπεζας και του ψηφιακού συστήµατος να γίνονται από αυτόνοµα αποσπώµενα εργονοµικά χειριστήρια στην εξεταστική τράπεζα. 9. Να διαθέτει σύστηµα επαναπροσδιορισµού κάθε γεωµετρικού χειρισµού, ανάλογα µε την θέση εργασίας του χειριστή. 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 1. Να διαθέτει σύστηµα άµεσης ψηφιακής λήψης µε ψηφιακό ανιχνευτή νέας τεχνολογίας τύπου flat panel (π.χ άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας ), 1024X0124 τουλάχιστον, να αναλυθούν η τεχνολογία του η οποία να εγγυάται εξετάσεις µέγιστης διαγνωστικής πληροφορίας. 2. Να διαθέτει χωρική διακριτική ικανότητα τουλάχιστον 2,5 Lp/mm. Θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα οι υψηλότερες τιµές, για την σαφή απεικόνιση των µικρών ανατοµικών δοµών. 3. Να διαθέτει όσο το δυνατό υψηλότερο παράγοντα µετατροπής ακτινοβολίας σε σήµα τουλάχιστον 60% (DQE) στο 1lp/mm. 4. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαµηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση µε την µικρότερη δυνατή δόση ασθενή. 5. Το µέγεθος pixel να είναι όσο το δυνατόν µικρότερο. 6. Οι διαστάσεις του να έιναι τέτοιες ώστε να καλύπτεται η απεικόνιση σε κάθε περιοχή ανατοµικού ενδιαφέροντος και να έχει επιπλέον 3 πεδία µεγέθυνσης. 7. Να υποστηρίζει την απεικόνιση λήψεων εικόνων σε format portrait & landscape ανάλογα µε τις ανάγκες κάλυψης της εξέτασης. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των στοιχείων ma και kv ανάλογα µε το σωµατότυπο του ασθενούς και τον τύπο εξέτασης (στατικές δυναµικές µελέτες ). 9. Να συνοδεύεται από δύο ασπρόµαυρα monitor υψηλής διακριτικής ικανότητας τύπου LCD, τουλάχιστον 18 ιντσών flicker free υψηλής φωτεινότητας 500 cd και τα οποία θα είναι τοποθετηµένα σε ανάρτηση οροφής µε δυνατότητα µετακίνησης τους και από τις δύο πλευρές της τράπεζας. 10. Στο µόνιτορ να απεικονίζονται στοιχεία δόσης ακτινοβολίας (ακτινοσκόπησης και ψηφιακής λήψης ) καθώς και άλλες χρήσιµες κλινικές πληροφορίες όπως βαθµός µεγέθυνσης,θέση τραπεζιού, γωνίες LAO /RAO, SID, CAUD/CRAN. 11. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος της τηλεόρασης (δυνατότητες, αποδόσεις κ.λ.π.) 12. Να διαθέτει σύστηµα µείωσης του θορύβου της εικόνας σε πραγµατικό χρόνο και ενίσχυσης των παρυφών κατά την ακτινοσκόπηση. 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ. Το σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης να εκτελεί όλες τις ακτινολογικές και επεµβατικές εξετάσεις γρήγορα και εύκολα. Αναλυτικότερα: Σελίδα 7 από 13

8 1. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογραφία, ψηφιακή ακτινοσκόπηση και παλµική ψηφιακή ακτινοσκόπηση υψηλής διακριτικής ικανότητας µε περιορισµό του θορύβου και χαµηλά επίπεδα δόσεως. 2. Να διαθέτει ταχύτητα ψηφιακής ακτινοσκόπησης εως και 30 εικ/sec και η λήψη της ψηφιακής ακτινογραφίας να µπορεί να κυµανθεί εως και 7 εικ/sec για δυναµικές µελέτες. 3. Να προσφερθεί προς επιλογήν ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) µε µεταβλητό ρυθµό λήψεως (frame rate) και καταγραφής εικόνων µε µέγιστο ρυθµό τουλάχιστον 6 fps σε µήτρα και 10 bit τουλάχιστον, ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Να µπορεί να εκτελεί χαρτογράφηση, τεχνικές µάσκας, διόρθωση (pixel shift) εικονοστοιχείων σε πραγµατικό χρόνο, επανεπιλογή µάσκας, κ.λ.π. 4. Να πραγµατοποιεί υφαρπαγή κατά την διαδικασία της ακτινοσκόπησης. Επίσης να πραγµατοποιεί δυναµική υφαρπαγή κατά την διαδικασία της παλµικής ακτινοσκόπησης µε ταχύτητα έως και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. 5. Να διαθέτει µήτρα συλλογής απεικόνισης, και αποθήκευσης 1024χ1024 και 512χ512. Το βάθος της ψηφιακής πληροφορίας να είναι τουλάχιστον 12 bit. Να προσφερθεί προς επιλογήν η δυνατότητα συλλογής, απεικόνισης και αποθήκευσης σε 2 Κ. 6. Ο κεντρικός επεξεργαστής του συστήµατος να έχει το αναγκαίο µέγεθος και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για πλήρη έλεγχο του όλου συστήµατος. 7. Να αναφερθεί το µέγεθος της αποθηκευτικής ικανότητας το οποίο να είναι σκληρός δίσκος τουλάχιστον 70 GB. 8. Να είναι πολλαπλών δυνατοτήτων σε πραγµατικούς χρόνους και ταυτόχρονης επεξεργασίας. Το λειτουργικό σύστηµα να είναι σε περιβάλλον φιλικό και να φέρει αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και mouse για εισαγωγή δεδοµένων ασθενούς και υψηλής ανάλυσης ψηφιακή ακτινοσκόπηση για επαναεπισκόπηση καθώς και επεξεργασία τουλάχιστον µε βάθος 12 Bit. 9. Να έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνας µε λογισµικό πρόγραµµα όπως, περιστροφή, επιλογή φίλτρων, µείωση θορύβου της εικόνας, απόρριψη παρασίτων, ρύθµιση αντίθεσης και φωτεινότητας, επιλογή µεγέθυνσης, αποσαφήνιση ορίων, βελτίωση αντίθεσης, µέτρηση µηκών και γωνιών, αναγραφή σχολίων, προβολή πολλαπλών εικόνων, κ.λ.π. Θα εκτιµηθούν οι περισσότερες λειτουργίες. 10. Να δωθεί προς επιλογήν πρόγραµµα αυτόµατων διαδοχικών λήψεων, µε συγχρονισµό κίνησης ανιχνευτή λυχνίας, για τη λήψη και αυτόµατη συρραφή και ανασύνθεση εικόνων, ώστε να καλύπτονται εξετάσεις όπως ανω και κάτω κοιλίας (colon map), µε δυνατότητα πλήρους απεικόνισης της υπό εξέταση περιοχής σε µια και µόνο εικόνα. 11. Να προσφερθεί προς επιλογήν περιστροφική, τρισδιάστατη, ψηφιακή αγγειογραφία (3-D rotational angiography) µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, γωνία περιστροφής και αριθµό λήψεων ανά περιστροφή. Να προσφερθεί προς επιλογή σταθµός εργασίας (diagnostic workstation), µε ενσωµατωµένο προηγµένο λογισµικό και µε παράρτηµα εργασίας εντός του γραφείου ιατρών, το οποίο να εξασφαλίζει την δηµιουργία και την ανακατασκευή και επεξεργασία τρισδιάστατων εικόνων υψηλής ποιότητας στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. 12. Να συνοδεύεται από σύστηµα εγγραφής και αποθήκευσης εικόνων σε CD και DVD se dicom format. 13. Να διαθέτει monitor υψηλής φωτεινότητας 21 ιντσών ή 18 TFT. 14. Να διαθέτει κατακράτηση της τελευταίας εικόνας στην ακτινοσκόπηση (LIH). 15. Να διαθέτει την λειτουργία DICOM print,και να αναφερθεί η δυνατότητα για Dicom Export, WLM, MPPS 16. Να διαθέτει πρόγραµµα για αυτόµατη εκτύπωση και κατόπιν επιλογής αυτόµατη αρχειοθέτηση. ΓΕΝΙΚΑ 3. ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Το σύστηµα να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, τελευταίας τεχνολογίας, ψηφιακό και πλήρες. Το συγκρότηµα να είναι κατάλληλο για εκτέλεση πάσης φύσεως απεικονιστικών εξετάσεων του πεπτικού, κρανίου, θώρακα, κοιλίας, άκρων, χολαγγειογραφιών, ERCP κ.τ.λ., καθώς και µε δυνατότητα αφαιρετικών αγγειογραφικών τεχνικών. Σελίδα 8 από 13

9 Το συγκρότηµα θα πρέπει να αποτελείται από τα παρακάτω επιµέρους τµήµατα: Το συγκρότηµα να περιλαµβάνει τις παρακάτω υπoµονάδες: 1. Γεννήτρια Ακτίνων Χ. 2. Ακτινολογική λυχνία. 3. Εξεταστική τράπεζα µε ικανότητα κατακλίσεων 4. Ενισχυτή εικόνας ψηφιακό κύκλωµα τηλεόρασης. 5. Σύστηµα ψηφιακής απεικόνισης και επεξεργασίας Tα ανωτέρω κύρια µέρη του συστήµατος να είναι κατά προτίµηση του ιδίου κατασκευαστικού οίκου για οµοιογένεια της ποιότητας των απεικονιστικών και λοιπών κλινικών αποτελεσµάτων καθώς και καλύτερη διαχείριση της ακτινοβολούµενης δόσης. Α. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ. 1. Γεννήτρια σύγχρονης τεχνολογίας υψηλής συχνότητας µε ανόρθωση πολυκορυφών ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή, να υποστηρίζει τουλάχιστον δύο ακτινολογικές λυχνίες. 2. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θέσεις εργασίας. 3. Να αναφερθούν λεπτοµερώς οι µέγιστες αποδόσεις της γεννήτριας 4. Να διαθέτει µεγάλο εύρος mas, της τάξεως 800 mas, για ικανοποίηση και των πλέον απαιτητικών προβολών. 5. Να έχει ισχύ άνω των 60 kw. 6. Να διαθέτει εύρος τιµών υψηλής τάσης µε ελάχιστη τιµή 40 kv και µέγιστη 150 kv µε αυτοµατισµό ρύθµισης τάσης δικτύου (αυτόµατη σταθεροποίηση). 7. Να διαθέτει χρονόµετρο από 1 ms έως 4 s. 8. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των παραµέτρων έκθεσης AEC. 9. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρυθµίσεως δόσεως σε κάθε παλµό, τόσο κατά την διάρκεια της τεχνικής ακτινοσκόπησης (παλµική,συνεχής και υψηλής αντίθεσης, όσο και κατά την ψηφιακή λήψη εφαρµόζοντας τις κατάλληλες παραµέτρους ανά τύπο εξέτασης και σωµατότυπο ασθενή. 10. Να διαθέτει τεχνολογία χαµηλής δόσης ακτινοβολίας µε διατήρηση της ποιότητας της εικόνας. Να περιγραφεί η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία. 11. Να διαθέτει τεχνική πίπτοντος φορτίου για πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος Γεννήτρια Λυχνία ώστε να επιτυγχάνεται ο µικρότερος χρόνος λήψεως. 12. Να διαθέτει µεγάλο αριθµό ανατοµικών προγραµµάτων επιλεγόµενα από τον χρήστη. 13. Να διαθέτει αυτόµατο έλεγχο της θερµοχωρητικότητας της λυχνίας. 14. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας από υπερφορτώσεις των στοιχείων Ακτινογραφίας. 15. Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις των παραµέτρων λειτουργίας. 16. Να διαθέτει σύστηµα καταγραφής και απεικόνισης της δόσεως πριν και µετά την έκθεση. 17. Να διαθέτει σύστηµα αυτοδιάγνωσης προβληµάτων. 18. Να διαθέτει σύστηµα παλµικής ακτινοσκόπησης για µείωση της δόσεως στον εξεταζόµενο. Θα αξιολογηθεί ο τρόπος και η τεχνική µείωσης. 19. Ο χρόνος από ακτινοσκόπηση σε ακτινογραφία και αντιστρόφως να είναι σε κάθε περίπτωση µικρότερος από 1 sec. 20. Να διαθέτει κονσόλα χειριστηρίου και στην εξεταστική τράπεζα για χειρισµούς τόσο του συστήµατος όσο και της Τράπεζας για επεµβατικές διαδικασίες. Β. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 1. Να είναι τουλάχιστον διπλοεστιακή, µε όσο το δυνατόν µικρότερες εστίες και να είναι τοποθετηµένη κάτω από την εξεταστική τράπεζα. 2. Να είναι περιστρεφόµενης ανόδου και να διαθέτει µεγάλη θερµοχωρητικότητα και θερµοαποβολή ανόδου, µεγάλη θερµοχωρητικότητα καλύµµατος και τα ανωτέρω στοιχεία να αναφερθούν. 3. Να πραγµατοποιεί καθ ύψος µετακίνηση ώστε να µεταβάλλεται η απόσταση από την εξεταστική τράπεζα για σαφέστερη γεωµετρική απεικόνιση της περιοχής ενδιαφέροντος. 4. Να διαθέτει εσωτερικό φιλτράρισµα της ακτινολογικής δέσµης περίπου 2.5 Αl Σελίδα 9 από 13

10 5. Να διαθέτει επιπρόσθετα σύστηµα αυτοµάτων διαφραγµάτων και σύστηµα αυτόµατης επιλογής φίλτρων αλουµινίου και χαλκού για δραστική µείωση της δόσης,ελεγχόµενα κατά την έκθεση (ακτινοσκόπηση ψηφιακή λήψη) ανάλογα µε τις ανάγκες της εξέτασης και τον οποιοδήποτε σωµατότυπο. 6. Να είναι κατάλληλη ακόµη και για χρήση σε παιδιατρικά περιστατικά επιτυχγάνοντας µεγάλου πάχους φιλτράρισµα για επίτευξη χαµηλής δόσεως και ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων στην ποιότητα της απεικόνισης. 7. Να διαθέτει σύστηµα προστασίας και προειδοποιήσεως από υπερθέρµανση καθώς και σύστηµα ελέγχου της ακτινοβολίας για να αποφεύγονται τα τυχόν λάθη χειρισµού. 8. Θα εκτιµηθούν τεχνικές περιορισµού της δόσης ακτινοβολίας (τύπου διατρεπτού ηθµού), για εφαρµογή σε παιδιατρικά περιστατικά. 9. Να δίδεται προς επιλογήν η δυνατότητα και δευτέρης ακτινολογικής λυχνίας µε ανάρτηση οροφής µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: a. Να είναι ταχύστροφη, διπλοεστιακή και µε ανάλογες αποδόσεις της προαναφερθείσας λυχνίας b. Να φέρεται επί τηλεσκοπικής ανάρτησης οροφής, µε δυνατότητα µεγάλης µετακίνησης καθ` ύψος, κατά µήκος και πλάτος ώστε να πραγµατοποιεί ακτινογραφίες σε οριζόντιες και όρθιες λήψεις, εκτός τραπέζης επί φορείου καθώς και πλάγιες. Να αναφερθούν τα εύρη όλων των κινήσεων προς αξιολόγηση. c. Να δίνει την δυνατότητα ρύθµισης και απεικόνισης των παραµέτρων ακτινογράφησης και από την ανάρτηση της ακτινολογικής λυχνίας Γ. ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα, µε εύκολη πρόσβαση των χειριστών από όλες τις πλευρές της, κατάλληλη για ακτινογραφίες και ακτινοσκοπήσεις. 2. Ο έλεγχος όλων των κινήσεων να γίνεται από χειριστήριο επί της τράπεζας αλλά και από το σύστηµα του ενισχυτή εικόνας, για την ευκολία του χρήστη. 3. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας µε κατάκλιση TRENDELENBURG, ηλεκτρονικά ελεγχόµενη, από +90 έως -45 περίπου και η κλίση να ελέγχεται από χειριστήριο επί της τραπέζης αλλά και από το σύστηµα του ενισχυτή εικόνας στο δωµάτιο εξετάσεων. 4. Να εκτελεί επιµήκη και εγκάρσια και κίνηση. Να δοθούν οι αντίστοιχες τιµές των κινήσεων και οι ταχύτητες τους. 5. Η τράπεζα να διαθέτει ανοχή βάρους τουλάχιστον 180 kgr σε πλήρη έκταση και οποιαδήποτε θέση και η επιφάνεια της να είναι κατά το µέγιστο δυνατόν ακτινοδιαπερατή. 6. Να διαθέτει ταυτόχρονη µετακίνηση του συστήµατος ενισχυτή εικόνας και ακτινολογικής λυχνίας για πλήρη κάλυψη του πεδίου ενδιαφέροντος, µε δυνατότητα αυξοµείωσης της εστιακής αποστάσεως αυτόµατα ή κατόπιν επιθυµίας του χρήστη. 7. Να διαθέτει σεριογράφο, µε παλλόµενο grid και αυτόµατα διαφράγµατα, τόσο πλησίον του όσο και πλησίον της ακτινολογικής λυχνίας. 8. Να δίνεται προς επιλογήν η δυνατότητα ενσωµάτωσης ενιαίου ψηφιακού ανιχνευτή νέας τεχνολογίας τύπου flat panel (άµορφης σιλικόνης ), στην εξεταστική τράπεζα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 8.1. Οι ωφέλιµες διαστάσεις του ανιχνευτή να είναι τουλάχιστον 40 x 43 cm για απεικόνιση κάθε σωµατότυπου µε µία λήψη Να αναφερθεί προς αξιολόγηση το µέγεθος pixel. Θα εκτιµηθεί το µικρότερο δυνατό της τάξεως των 150µm Να διαθέτει µήτρα τουλάχιστον 2500 χ2500 pixels.η µήτρα λήψης να έχει βάθος τουλάχιστον 12 bit, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό δυναµικό εύρος απεικόνισης Η διακριτική ικανότητά του να είναι της τάξεως 3,5 lp/mm 8.5. Όλα τα επιµέρους τµήµατα του ψηφιακού ανιχνευτή να είναι χαµηλού ηλεκτρονικού θορύβου και να εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας απεικόνιση µε την µικρότερη δυνατή δόση ασθενή Να διαθέτει αντιδιαχυτικό ηθµό για την κάλυψη όλων των εξετάσεων εστιακής απόστασης 100 cm. Να δίνεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης διαφορετικών τύπων ηθµών. Οι ηθµοί να αποσπούνται και να αλλάζονται από τους χειριστές απλά, χωρίς την χρήση εργαλείων. Σελίδα 10 από 13

11 4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 1. Να έχει διάµετρο τουλάχιστον 30cm µε τρία επιπλέον πεδία µεγέθυνσης και να είναι τοποθετηµένος πάνω από την ακτινολογική τράπεζα ώστε να κινείται σε σύζευξη µε την ακτινολογική λυχνία από τον χρήστη στο σηµείο ενδιαφέροντος, εύκολα, αξιόπιστα και µε ασφάλεια. 2. Να διαθέτει όσο το δυνατό υψηλή διακριτική ικανότητα. 3. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατης ρύθµισης των στοιχείων ma και kv ανάλογα µε το πάχος του ασθενούς. 4. Ο συντελεστής µετατροπής ακτινοβολίας σε φως conversion factor να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος. 5. Η camera να είναι ψηφιακής τεχνολογίας CCD, resolution 1024X Να διαθέτει 2 ασπρόµαυρα monitor υψηλής διακριτικής ικανότητας τύπου LCD, τουλάχιστον 18 ιντσών flicker free υψηλής φωτεινότητας 500 cd και το οποία θα είναι τοποθετηµένα σε τροχήλατο τραπεζάκι στην εξεταστική αίθουσα. 7. Να πραγµατοποιεί αναστροφή της εικόνας δεξιά/αριστερά και άνω/κάτω. Το σύστηµα να διαθέτει µηχανισµό, ώστε η εστιακή απόσταση (Ακτινολογική λυχνία -Ενισχυτής εικόνας) να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εξέτασης αλλά και να ελέγχεται και από τον χρήστη. 8. Να αναφερθούν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κυκλώµατος της τηλεόρασης (δυνατότητες, αποδόσεις κλπ.) 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Να εκτελεί ψηφιακή ακτινογραφία, ψηφιακή ακτινοσκόπηση και παλµική ψηφιακή ακτινοσκόπηση. 2. Να αναφερθούν οι ψηφιακές µήτρες συλλογής και απεικόνισης εικόνων. Το βάθος της ψηφιακής πληροφορίας να είναι τουλάχιστον 10 bit.. 3. Να διαθέτει σκληρό δίσκο µε αποθηκευτική δυνατότητα τουλάχιστον εικόνων µήτρας 1024x1024. Να συνοδεύεται από σύστηµα εγγραφής εικόνων CD και DVD se dicom format. 4. Να είναι πολλαπλών δυνατοτήτων σε πραγµατικούς χρόνους και ταυτόχρονης επεξεργασίας. Το λειτουργικό σύστηµα να είναι σε περιβάλλον φιλικό και να διαθέτει mouse. 5. Η ταχύτητα λήψης ψηφιακής ακτινοσκόπησης να είναι τουλάχιστον 20 εικ/sec και η ταχύτητα λήψης ψηφιακής ακτινογραφίας να είναι τουλάχιστον 6 εικ/sec. 6. Να πραγµατοποιεί υφαρπαγή κατά την διαδικασία της ακτινοσκόπησης. Επίσης να πραγµατοποιεί δυναµική υφαρπαγή κατά την διαδικασία της παλµικής ακτινοσκόπησης µε ταχύτητα έως και 30 εικόνες ανά δευτερόλεπτο. 7. To σύστηµα να πραγµατοποιεί edge enhancement, ταυτόχρονη απεικόνιση πολλαπλών εικόνων στο monitor, έλεγχο φωτεινότητας, έλεγχο αντίθεσης, να υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής σχολίων, περιστροφή της εικόνας και µεγέθυνση τουλάχιστον x2. 8. Να διαθέτει προγράµµατα µετρήσεων µηκών και γωνιών. 9. Να διαθέτει ηλεκτρονικά διαφράγµατα, φίλτρα ενίσχυσης των άκρων σε πραγµατικό χρόνο, χωρικά φίλτρα κ.λ.π. 10. Να περιγράφεται αναλυτικά η κονσόλα και να διαθέτει αλφαριθµητικό πληκρτολόγιο για την εισαγωγή των στοιχείων του ασθενούς ως και TV monitor ικανού µεγέθους (περίπου 18 ) τεχνολογίας ΤFT υψηλής διακριτικής ικανότητας για παρουσίαση εικόνων. 11. Να διαθέτει σύστηµα αυτόµατων διαδοχικών λήψεων, µε συγχρονισµό κίνησης ενισχυτή λυχνίας, για τη λήψη και αυτόµατη συρραφή και ανασύνθεση εικόνων, ώστε να καλύπτονται εξετάσεις µεγάλων ανατοµικών περιοχών, για εξετάσεις άνω και κάτω περιφερικών αγγείων µε συνεχιζόµενη παρακολούθηση του σκιαγραφικού υγρού και εξετάσεις όπως ι άνω και κάτω κοιλίας. 12. Να διαθέτει πλήρες ψηφιακό αγγειογραφικό πακέτο αφαιρετικής τεχνικής σε real time, καθώς και σύστηµα συγχρονισµού µε ειδικό εγχυτή για τις εξετάσεις που απαιτούν έγχυση υγρών σκιαστικών. 13. Να διαθέτει πλήρες πρωτόκολλο DICOM 3. Να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες DICOM: query retrieve, export, print, storage, WLM, MPPS. 14. Να διαθέτει πρόγραµµα για αυτόµατη εκτύπωση και κατόπιν επιλογής αυτόµατη αρχειοθέτηση. ΕΙ ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Σελίδα 11 από 13

12 1. Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει µία ενιαία προσφορά για όλα τα ζητούµενα είδη του διαγωνισµού προκειµένου να διασφαλιστεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό η διαλειτουργικότητα και η ολοκληρωµένη έναρξη λειτουργία τους µε προµήθεια υλικών είτε ενός κατασκευαστή είτε περισσοτέρων από τον ίδιο προµηθευτή ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να συντονίσει την ενιαία χρονικά ταυτόχρονη ή σταδιακή προµήθεια σε όλα τα στάδιά της όπως π.χ. παράδοση, εγκατάσταση, εκπαίδευση και εν συνεχεία συντήρηση & τεχνική υποστήριξη. (απαράβατος όρος) 2. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλλει µε την προσφορά του βεβαίωση του/ων οίκου/ων κατασκευής από την οποία θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτηµένη για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης των προσφεροµένων ειδών (service, ανταλλακτικά, εκπαίδευση κ.α.). (όχι από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). 3. Μαζί µε την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συµµετέχοντος ότι µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης των προϊόντων από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων και εξοπλισµού. 4. Ο προµηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ` όλη τη διάρκεια της σύµβασης την προσφερόµενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς και ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευµένους µηχανικούς κλινικών εφαρµογών οι οποίοι θα επιδείξουν στο προσωπικό του Νοσοκοµείου, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισµού των ειδών, καθώς και τα προστατευτικά µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. 5. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι η εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί από τον ίδιο, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 µέρες για το κάθε προσφερόµενο σύστηµα, πέραν του χρόνου εγκατάστασης αυτών. 6. Ο προµηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωµένο και στελεχωµένο τεχνικό τµήµα στην Ελλάδα το οποίο θα παρέχει ταχεία και αποτελεσµατική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προµηθευτής οφείλει να προσκοµίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση εγκατάστασης, απασχολούµενο προσωπικό, τεχνικά µέσα κ.λ.πνα περιγραφεί η διαδικασία αντιµετώπισης βλάβης σε περίπτωση αδυναµίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι διαδικασίες και τα τεχνικά µέσα που διαθέτει ο προµηθευτής για την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της. 7. Τόσο τα προσφερόµενα συστήµατα όσο και γενικότερα η τεχνική βάση του προµηθευτή να υποστηρίζουν δυνατότητα διάγνωσης βλαβών και ελέγχου λειτουργικότητας εξ αποστάσεως. 8. Το τεχνικό και εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει ο προµηθευτής για τα συστήµατα αυτά (το οποίο και θα αποδεικνύεται και από συνηµµένη θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού ΙΚΑ κ.λ.π.) να διαθέτει πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο, τα οποία και να επισυναφθούν στην προσφορά µαζί µε τις αντίστοιχες µεταφράσεις τους. Να προσκοµισθεί σχετικό έγγραφο του κατασκευαστικού οίκου µε το οποίο θα δηλώνεται ο υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των υπό προµήθεια ειδών στην Ελλάδα. 9. Να κατατεθεί λίστα εγκαταστάσεων των προσφεροµένων ειδών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ιδρύµατα του Εξωτερικού τουλάχιστον της τελευταίας τριετίας, και να διευκρινιστεί αν τα συστήµατα αυτά συντηρούνται από το συνεργείο του προµηθευτή. 10. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι τα προσφερόµενα συστήµατα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών µε την έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Στην προσφερόµενη εγγύηση να περιλαµβάνονται η λυχνία και ο ανιχνευτής. 11. Ο προµηθευτής οφείλει να δηλώσει Υπεύθυνα ότι διασφαλίζει την διάθεση ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα έτη από την παράδοσή τους και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης µε την έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Σελίδα 12 από 13

13 12. Όλες οι εγγυήσεις (µηχανηµάτων, ανταλλακτικών, λυχνιών κ.λ.π.) θα πρέπει να δηλώνονται µε πρωτότυπη επιστολή τόσο από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα όσο και από τον κατασκευαστή οίκο από τη χώρα κατασκευής. 13. Να δοθεί το κόστος ετήσιας πλήρους συντήρησης του κάθε προσφερόµενου είδους ξεχωριστά για την περίοδο µετά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και έως την συµπλήρωση 10 ετίας από την παραλαβή τους, ως εξής: i) Κόστος Ετήσιας Συντήρησης µε ανταλλακτικά ii) Κόστος Ετήσιας Συντήρησης µε ανταλλακτικά περιλαµβανοµένης της λυχνίας και του ανιχνευτή 14. Με ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή τα υπάρχοντα ακτινολογικά, ακτινοσκοπικά και ακτινοδιαγνωστικά συγκροτήµατα θα αποξηλωθούν θα αποµακρυνθούν και θα εναποτεθούν σε χώρο του νοσοκοµείου που θα υποδειχθεί από τη διαχείριση υλικού. Με ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες εργασίες προσαρµογής χώρων (κυρίων, βοηθητικών και προσπέλασης) και εγκαταστάσεων στο νέο σύστηµα, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές και την υπάρχουσα «φιλοσοφία» εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Για τα παραπάνω να υποβληθούν πλήρεις µελέτες οικοδοµικών και η/µ εγκαταστάσεων σε επίπεδο οριστικής µελέτης, µαζί µε την προσφορά και θα υποβληθούν πλήρεις µελέτες οικοδοµικών και η/µ εγκαταστάσεων σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής µε την σύµβαση ανάθεσης. Προσφορές που δεν θα πληρούν τα παραπάνω θα αποκλείονται. Ο προµηθευτής οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τις εργασίες που θα πραγµατοποιήσει. 15. Ο χρόνος παράδοσης των συστηµάτων να µην ξεπερνά τους τρεις (3) µήνες (εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου). 16. Να κατατεθεί φύλλο συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο θα απαντάται κάθε όρος µε την σειρά που αναγράφεται στο σχετικό παράρτηµα της διακήρυξης, και να υπάρχουν παραποµπές είτε σε πρωτότυπα προσπέκτους / εγχειρίδια χρήσης του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή και σε επίσηµες βεβαιώσεις του νοµίµου εκπροσώπου του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. 17. Να κατατεθεί επίσης φύλλο συµµόρφωσης στους ειδικούς όρους της διακήρυξης. 18. Ο προµηθευτής να είναι ενταγµένος σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού Εξοπλισµού, και να κατατεθεί µε την προσφορά πιστοποιητικό εγγραφής του. 19. Το/α εργοστάσιο/α κατασκευής των προσφεροµένων ειδών να διαθέτουν σύστηµα ποιότητας ISO 9001 ή καθώς επίσης και σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή αντίστοιχο. Τα σχετικά πιστοποιητικά να κατατεθούν µε την προσφορά καθώς και η αντίστοιχη µετάφρασή τους στα Ελληνικά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣ. - ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ /ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠ. ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - /ΝΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΑΤΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Σελίδα 13 από 13