Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου Υπερηχοτοµογράφος Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου... 2 19. Υπερηχοτοµογράφος... 3 20. Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα"

Transcript

1 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Ακτινολογικού 18. Όργανα ποιοτικού ελέγχου Υπερηχοτοµογράφος Φορητά Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ) Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ) Ψηφιακό ακτινοσκοπικό τηλεχειριζόµενο µηχάνηµα (ΕΚΕΒΥΛ)

2 18.Όργανα ποιοτικού ελέγχου 1) Star patter για µέτρηση του µεγέθους εστίας µε γωνία 1.0 για µαστογράφο και ακτινολογικό µηχάνηµα. Πιθανό κόστος: ~500 Eυρώ 2) Φύλλα Χαλκού για προσοµοίωση ασθενούς 175 mm x 175 mm µε πάχος κάθε φύλλου 1.5 mm. Πιθανό κόστος ανα τεµάχιο:170 Eυρώ 3) 3 Φύλλα 18x24 cm πάχους 2 cm και 1 φύλλο 18x24 cm πάχους 1 cm από PMMA για έλεγχο στο µαστογράφο. Πιθανό κόστος: ~650 Eυρώ. 4) Οµοίωµα διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης και χαµηλής αντίθεσης για συστήµατα ακτινοσκόπησης και επεµβατικής ακτινολογίας µε ειδικό φίλτρο Αλουµινίου για σκέδαση. Πιθανό κόστος: ~2000 Eυρώ 5) Οµοίωµα µαστού, µε περιοχές διαφορετικής σύστασης (ασβεστοποιήσεις, κύστεις και ινώσεις) διαφόρων µεγεθών και αντιθέσεων ακτινογράφησης (µε περιοχές υψηλής και χαµηλής διακριτικής ικανότητας). Πιθανό κόστος: ~900 Eυρώ 6) Αναβάθµιση υπάρχοντος µηχανήµατος Piranha για χρήση του ως φωτόµετρο για τις οθόνες του Computed Radiography system για ποιοτικό έλεγχο εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου για CR. Πιθανό κόστος: ~2000 Eυρώ. Επίσης η αναβάθµιση αφορά στη δυνατότητα χρήσης στα ακτινολογικά µηχανήµατα κάθε τύπου και σε µαστογράφους, πιθανό κόστος ΦΠΑ 7) Αγορά φύλλων πλεξιγκλάς διαφόρων παχών για έλεγχο στα ακτινολογικά µηχανήµατα και στα συστήµατα επεµβατικής ακτινολογίας/καρδιολογίας, πιθανό κόστος ΦΠΑ 2

3 19.Σύστηµα Υπερηχοτοµογραφίας Γενικής Χρήσης Υψηλής Τεχνολογίας ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ο ζητούµενος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας πρόσφατης κυκλοφορίας, µε δυνατότητα διενέργειας σύγχρονων και εξελιγµένων τεχνικών απεικόνισης καθώς και δυνατότητα επεξεργασίας ποσοτικών δεδοµένων τόσο στην κονσόλα του συστήµατος όσο και σε εξωτερικό σταθµό εργασίας. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας γενικής χρήσης, αποτελούµενο από : 1. Βασική µονάδα, (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω). 2. Ηχοβόλο κεφαλή Convex, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων 2-5MHz, κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας και γυναικολογίας, η οποία να έχει τη δυνατότητα συστήµατος (kit) διενέργειας βιοψιών. 3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων 7-14MHz, κατάλληλη για εξετάσεις µαστού, η οποία να έχει τη δυνατότητα συστήµατος (kit) διενέργειας βιοψιών. 4. Ηχοβόλο κεφαλή Linear, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων 4-9MHz, κατάλληλη για εξετάσεις περιφερικών και εν τω βάθη αγγείων. 5. Ενδοκοιλοτική ηχοβόλο κεφαλή, ευρέως φάσµατος συχνοτήτων 5-9MHz, κατάλληλη για ενδοκολπικές και διορθικές εξετάσεις. 6. Έγχρωµο laser printer για εκτύπωση σε σελίδα Α4 µε απ ευθείας σύνδεση στον υπερηχοτοµογράφο. 7. Ασπρόµαυρο ψηφιακό θερµογραφικό καταγραφικό 8. Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΕΣΜΗΣ 10% Ψηφιακός διαµορφωτής δέσµης (Digital beamformer) ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ναπεριγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία Εφαρµογές για την κάλυψη των ειδικοτήτων της Ιατρικής Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Ουρολογία, Γυναικολογία, Καρδιολογία, Χειρουργική, Ορθοπεδική (Μυοσκελετικό), κ.λπ. ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ 15% Συνολικό εύρος συχνοτήτων απεικόνισης ( 2-17MHz ). Να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιµες κεφαλές ανά κατηγορία. CONVEX Array LINEAR Array SECTOR Phased Array Microconvex Ενδοκοιλοτική κεφαλή (Ενδοκολπική/ ιορθική) 2-9 MHz 4-17 MHz 2-7 MHz 5-9 MHz 3

4 LINEAR Array ειδικού σχήµατος Ι ή Τ ή Hockey Stick (χειρουργικές και άλλες εφαρµογές) Matrix ή High Density Array Άλλες ηχοβόλες κεφαλές 8-14 MHz (Να περιγραφεί αναλυτικά και να περιγραφούν οι ακτινολογικές εξετάσεις / εφαρµογές που πραγµατοποιούνται ) Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να περιγραφεί η τεχνολογία τους προς αξιολόγηση. MΕΘΟ ΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 10% B-Mode M-Mode Color Doppler Power Doppler/ Energy Doppler/ Color Angio Συχνότητα/ ταχύτητα του Doppler PW Doppler CW Doppler Triplex Mode (ταυτόχρονη απεικόνιση, σε πραγµατικό χρόνο, εικόνας Β- ΜODE, παλµικού Doppler και εγχρώµου Doppler) Tissue Harmonic Imaging Πανοραµική Απεικόνιση Τραπεζοειδής σάρωση σε ασπρόµαυρη και έγχρωµη απεικόνιση Να ρυθµίζεται & να απεικονίζεται στην οθόνη (Να λειτουργεί σε όλες τις κεφαλές Convex, Linear, Microconvex & Sector). (Να περιγραφεί αναλυτικά, να αναφερθούν οι κεφαλές λειτουργίας) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 20% Σύγχρονη υπερηχοτοµογραφική τεχνολογία δηµιουργίας εικόνας µε τη συλλογή µεγάλου αριθµού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης (διακριτικής ικανότητας) Τεχνική επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη µείωση του θορύβου και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών µοτίβων και αύξηση της ευκρίνειάς τους. Τεχνικές υψηλής ευαισθησίας ανίχνευσης για µελέτη αγγειώσεων και µικροαγγειώσεων σε ανατοµικά ευρήµατα υψηλού κινδύνου. Τεχνική απεικόνισης σκιαγραφικών µέσων (contrast imaging) µε κατάλληλο µηχανικό δείκτη για µελέτη αγγείωσης σε ποικιλία οργάνων (ήπαρ, µαστός, προστάτης, κλπ), µε δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδοµένων. (Να αναφερθούν οι κεφαλές, οι τεχνικές µε τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) (Να αναφερθούν οι κεφαλές, οι τεχνικές µε τις οποίες λειτουργεί και πως ενεργοποιείται η τεχνική) (Να προσφερθούν προς επιλογή και να περιγραφούν αναλυτικά) (Να περιγραφεί αναλυτικά, κεφαλές που διατίθεται) 4

5 Τεχνική µελέτης της ελαστικότητας των ιστών (Ελαστογραφία) µε δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδοµένων. Η τεχνική αυτή να λειτουργεί σε ποικιλία εξετάσεων (µαστός, θυρεοειδής, κοιλία κλπ). Τεχνικές ποσοτικοποίησης δεδοµένων υπερηχογραφικών εξετάσεων/ εφαρµογών Γενικής Ακτινολογίας. Τεχνική αυτόµατης βελτιστοποίησης µε την χρήση ενός µόνο πλήκτρου της εικόνας B-Mode και του φασµατικού Doppler όπως ενίσχυση, baseline, ταχύτητες, γωνία Doppler κλπ. υνατότητα συνδυαστικής απεικόνισης στην οθόνη του υπερηχοτοµογράφου, της εικόνας του υπερηχοτοµογράφου µε εικόνες άλλων απεικονιστικών συστήµατων όπως Αξονικού και Μαγνητικού Τοµογράφου. Επεξεργασία εικόνων µετά την λήψη (post processing) Σηµεία ή ζώνες εστίασης ( focus points ) Υψηλό υναµικό Εύρος (Dynamic Range) Ρυθµός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών Βάθος σάρωσης Σύγχρονο σύστηµα µεγέθυνσης Πολλαπλοί χάρτες τις κλίµακας τόνων του γκρι Ψηφιακή µήτρα απεικόνισης Σύγχρονο πληκτρολόγιo (κατά προτίµηση µε οθόνη αφής) µε δυνατότητα ρύθµισης ύψους και περιστροφής για µέγιστη εργονοµία και αύξηση της παραγωγικότητας. (Να περιγραφούν αναλυτικά και να προσφερθούν προς επιλογή) (Να προσφερθεί προς επιλογή) (Nα περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) 7 focus points 180 db 500 f/sec 3 (Να περιγραφεί αναλυτικά) 30cm (Να αναφερθούν) Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση Έγχρωµη Οθόνη LCD 19 Μικρού όγκου και βάρους για ευκολία µετακίνησης σε απαιτητικές εξετάσεις (εξετάσεις σε φορείο ή σε κληνήρεις ασθενείς) Σύγχρονα πακέτα µετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης. Αναβαθµισιµότητα σε hardware & software (Να περιγραφούν αναλυτικά) (Να περιγραφούν αναλυτικά) υνατότητα διαχωρισµού της οθόνης υνατότητα απεικόνισης µονής & διπλής οθόνης µε τους συνδυασµούς: Β Mode + Β Mode, B Mode + B mode/cfm ή Power Doppler. Να αναφερθούν επιπλέον συνδυασµοί εφόσον διατίθενται. Πολλαπλά ζεύγη µετρήσεων (calipers) 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 3% Μονάδα σκληρού δίσκου, ενσωµατωµένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) 5

6 Οδηγός DVD/CD USB/Flash drive Ενσωµατωµένη κινηµατογραφική µνήµη ασπρόµαυρων & έγχρωµων εικόνων, ενσωµατωµένος (Να περιγραφεί αναλυτικά) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ & ΒΙΟΨΙΑΣ 2% Έγχρωµος εκτυπωτής Laser (εκτύπωση Α4) Ασπρόµαυρο καταγραφικό Έγχρωµο καταγραφικό Kit βιoψίας ηχοβόλων κεφαλών (Να προσφερθεί προς επιλογή) στις κεφαλές Convex και Linear (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα άλλα διαθέσιµα kit βιοψίας) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 10% Πακέτο εφαρµογών Γενικής Ακτινολογίας Πακέτο Αγγειολογικών εφαρµογών Πακέτο Μαιευτικών/ Γυναικολογικών εφαρµογών Άλλα πακέτα εφαρµογών Να προσφερθούν προς επιλογή ολα τα διαθέσιµα πακέτα κλινικών εφαρµογών. (Να περιγραφούν αναλυτικά) Άλλες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες (Να προσφερθούν προς επιλογή όλες οι τυχόν διαθέσιµες εφαρµογές & σύγχρονες τεχνολογίες) ΙΑΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστηµα επικοινωνίας DICOM Σύστηµα διάγνωσης βλαβών από απόσταση µε δυνατότητα τεχνικής παρέµβασης Full Dicom (Να περιγραφεί αναλυτικά) ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Online UPS Η µονάδα του online UPS να είναι κατάλληλη για υπερηχοτοµογράφο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επιλογή των κλινικών πακέτων θα ανταποκρίνεται στις κλινικές απαιτήσεις, βάσει των τεκµηριωµένων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του κάθε Νοσοκοµείου 6

7 Σ.Β 1 ΓΕΝΙΚΑ 20.Φορητά τροχήλατα Ακτινογραφικά µηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ) (προυπολογισµός ) Τροχήλατο ακτινολογικό σύστηµα, σύγχρονης τεχνολογίας, µικρού όγκου και βάρους, 30% ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ευέλικτο για εύκολη µετακίνηση στους χώρους του νοσοκοµείου. ΤΥΠΟΣ B Τύπος γεννήτριας Ισχύς kw Ανατοµικά προγράµµατα Εύρος kvp Εύρος ma Εύρος mas Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας η οποία να αναφερθεί 30kW Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τουλάχιστον kVp 20% ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Τύπος λυχνίας Μέγεθος εστιών, mm Περιστρεφόµενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & διπλοεστιακή Να αναφερθούν προς αξιολόγηση ιαφράγµατα βάθους µε φωτεινή επικέντρωση Θερµοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, khu Ρυθµός θερµοαπαγωγής λυχνίας, HU/min Καθ' ύψος κίνηση λυχνίας Κλίση λυχνίας Περιστροφή λυχνίας NAI (Να αναφερθεί) NAI (Να αναφερθεί) NAI (Να αναφερθεί) 20% ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ιαστάσεις (ΜχΒχΥ), cm Να αναφερθούν Συνολικό βάρος, kg Να αναφερθεί Χειριστήριο επιλογής ακτινογραφικών παραµέτρων Ενδείξεις επιλεγµένων ακτινογραφικών παραµέτρων Κεντρικό φρένο τροχών υνατότητα αποθήκευσης/µεταφοράς κασσεττών Περιστρεφόµενοι εµπρόσθιοι τροχοί Περιστρεφόµενοι οπίσθιοι τροχοί (Να περιγραφεί) (Να περιγραφεί) έως και 4 κασέτες 35x43cm 1 Συντελεστής Βαρύτητας, για την διενέργεια των διαγωνισµών µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά 7

8 21.Ακτινολογικά Μηχανήµατα (ΕΚΕΒΥΛ) 8

9 22.Ψηφιακό ακτινοσκοπικό τηλεχειριζόµενο µηχάνηµα (ΕΚΕΒΥΛ) (προυπολογιµός ) ΣΒ1 Γενικά Ψηφιακό τηλεχειριζόµενο ακτινοσκοπικό σύστηµα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για βαριά νοσοκοµειακή χρήση. Το σύστηµα θα περιλαµβάνει : 1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία και να αναφερθεί 2. Μονάδα ακτίνων Χ µε ακτινολογική λυχνία 3. Τηλεχειριζόµενη, κατακλινόµενη ακτινοδιαγνωστική τράπεζα µε bucky 4. Ψηφιακό σύστηµα µε ανιχνευτική διάταξη CCD camera 10% ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Τύπος γεννήτριας Ισχύς kw Ανατοµικά προγράµµατα Αυτόµατη ρύθµισης εκθέσεως (AEC) Εύρος kvp κατά την ακτινογράφηση Μέγιστη τιµή ma, κατά την ακτινογράφηση Εύρος kvp, κατά την ακτινοσκόπηση Εύρος mas, κατά την ακτινογράφηση Εύρος mas, κατά την ακτινοσκόπηση Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία και να αναφερθεί 80kW Να αναφερθούν προς αξιολόγηση (κατά την ακτινοσκόπηση, την τοµογραφία & την ακτινογραφία) kVp 1000mA kVp 10% ΜΟΝΑ Α ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ Κολώνα Στήριξης Λυχνίας ιαµήκης κίνηση, cm Μέγιστο SID, cm Ελάχιστο SID, cm 100cm 150cm 115cm Κλίση λυχνίας, ± 35 Περιστροφή λυχνίας Να αναφερθεί Τύπος λυχνίας Περιστρεφόµενης ανόδου, ταχύστροφη (αναφορά rpm) & διπλοεστιακή 9

10 Μέγεθος εστιών, mm Αυτόµατα διαφράγµατα βάθους Ισχύς µεγάλης εστίας, kw Θερµοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, khu Θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος λυχνίας, khu Ρυθµός θερµοαπαγωγής λυχνίας, HU/min Ρυθµός θερµοαπαγωγής περιβλήµατος, HU/min Τοµογραφία Γωνίες, Πάχος τοµής, mm Collimator Αυτόµατα διαφράγµατα [Μικρή εστία] 0,6mm & [Μεγάλη εστία] 1,2mm Να καλύπτει την ισχύ της γεννήτριας 500kHU Να αναφερθούν προς αξιολόγηση καθώς και οι χρόνοι επίτευξής τους Να αναφερθεί Επιπρόσθετα mm φίλτρα, (Να αναφερθούν προς αξιολόγηση) 10% ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ, ΚΑΤΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (trendelenburg/anti- Κατάκλιση/ανάκλιση trendelenburg), ιαστάσεις επιφάνειας, cm Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg +90 /-15 Να αναφερθούν 150kg (χωρίς περιορισµούς στις κινήσεις) Κινήσεις επιφάνειας (ή κολώνας στήριξης) (Να αναφερθεί) ιαµήκης κίνηση, cm Εγκάρσια κίνηση, cm Καθ' ύψος κίνηση, cm Παρελκόµενα Ρυθµιζόµενο ανάβαθρο Χειρολαβές ±11cm Να αναφερθεί 1 Συντελεστής Βαρύτητας, για την διενέργεια των διαγωνισµών µε κριτήριο την συµφερότερη προσφορά Πιεστική ζώνη Στηρίγµατα ώµων Αναβολείς (γυναικολογία) Άλλα Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 15% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Είδος ανιχνευτή (CCD camera) CCD camera 10

11 Μέγεθος ανιχνευτή (CCD camera), cm Max. πεδίο ενισχυτή εικόνας 38cm ιακριτική ικανότητα µεγάλου πεδίου -CCD camera (lp/mm) DAP NAI 5% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΠΑΛΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ Ρυθµός παλµών, f/s Mέγεθος & βάθος µήτρας ψηφιακής λήψης Να αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση 5% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ Ρυθµός παλµών, f/s Mέγεθος & βάθος µήτρας ψηφιακής λήψης Να αναφερθεί το εύρος προς αξιολόγηση 7% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Πάγωµα τελευταίας εικόνας (LIH) Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (DSA) Manual pixel shift Stitching Stenosis Roadmapping Αν διατίθεται να αναφερθεί & θα αξιολογηθεί Αν διατίθεται να αναφερθεί & θα αξιολογηθεί Αν διατίθεται να αναφερθεί & θα αξιολογηθεί Αν διατίθεται να αναφερθεί & θα αξιολογηθεί Αν διατίθεται να αναφερθεί & θα αξιολογηθεί 5% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Σκληρός δίσκο για αποθήκευση εικόνων CD/DVD σε DICOM µορφή (Να αναφερθεί) 3% ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ Monitor(s) στην αίθουσα (σε trolley) Monitor(s) στο control room 2x 17" (Να αναφερθούν προς αξιολόγηση) ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΙΑΣΥΝ ΕΣΙΜΟΤΗΤΑ DICOM

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει:

1. Αναπνευστήρες. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού. Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Καρδιολογικού 1. Αναπνευστήρες Κάθε αναπνευστήρας πρέπει να περιλαµβάνει: o o Αναπνευστήρα µε οθόνη LCD 12.1 touch screen (αφής) Ενσωµατωµένο nebuliser και ενσωµατωµένο compressor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV

Aixplorer. Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας. UlrtaFast Imaging. ShearWave Elastography. UltraFast Doppler PWV Aixplorer Εργαλείο διάγνωσης πέρα από τα όρια της συμβατικής Υπερηχογραφίας UlrtaFast Imaging ShearWave Elastography UltraFast Doppler PWV Συνοπτικά για τον υπερηχογράφο Aixplorer : Η διακριτική ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του συστήµατος υπερήχων MicroMaxx

Οδηγός χρήσης του συστήµατος υπερήχων MicroMaxx Οδηγός χρήσης του συστήµατος υπερήχων MicroMaxx SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ΗΠΑ T: 1-888-482-9449 ή 1-425-951-1200 F: 1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Διαβάστε περισσότερα

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας

1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1.Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας 1. Να μπορεί να αναδεύσει διαλύματα έως και 20 λίτρων. 2. Να είναι αναλογικός θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας. 3. Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Ακτινολογική Απεικόνιση University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics HMY 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Ακτινολογική Απεικόνιση Ακτίνες Χ Νέα διάσταση στη διαγνωστική ιατρική Δυνατότητα να βλέπουμε τι υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά χαρακτηριστικά Σχεδίασης Συστήµατος ΙI. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙI.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η αρχιτεκτονική του συστήµατος [9] το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί: σε περιπτώσεις επειγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό

Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική Απεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. - Πρόσφατες εξελίξεις και δυνατότητες στην υπερηχογραφική απεικόνιση στο μαστό Πρόσφατες Εξελίξεις και Δυνατότητες στην Υπερηχογραφική πεικόνιση στο Μαστό Χρυσογονίδης Ι. κτινοδιαγνώστης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµεροµηνία : 16/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Ταχ. /νση: 701 00 Πεζά Πληροφορίες: Βελεγράκης Ιωάννης Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GET well FEEL well STAY well ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η εταιρεία ΠΑΡΙΜΕΝΤ ΑΕ ιδρύθηκε το 1997 με πρωταρχικό σκοπό να προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ακτινοθεραπεία Ακτινοθεραπεία είναι η επιστήμη αντικείμενο της οποίας είναι η θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ)

Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Σύστημα Ακτινοθεραπείας Εξομοιωτής θεραπείας (Κλασσικός ακτίνων Χ) Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : IEC 976 : Medical Electrical Equipment Medical Electron

Διαβάστε περισσότερα

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ

automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ automation, technologies & services 2015 γενικοσ καταλογοσ h etαιρεια Η INDUSTRIAL SOLUTION είναι εμπορική και τεχνική εταιρεία βιομηχανικού αυτοματισμού, ιδρύθηκε το 2000 στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα