ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council"

Transcript

1 ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΙΣΧΥ Α.Π.Ε. με βάση τις Κατευθυντήριες (ΚΓ) για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας ( ) 3 ο Κείμενο Εργασίας, Περιεχόμενα Α] Ανάγκη για επαρκή νέα αιολική ισχύ Β] Βασικές ρυθμίσεις ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου των διαγωνισμών 1. Αδειοδοτικά θέματα (κατάργηση Τέλους Διατήρησης ΑΠ και ρυθμίσεις για την επιστροφή των Ε/Ε για ΟΠΣ) 2. Ατομικές κοινοποιήσεις στην ΓΔ Ανταγωνισμού 3. Μετάβαση σε διοικητικά καθοριζόμενο premium σε περίπτωση μη επαρκούς ανταγωνισμού Γ] Βασικοί πυλώνες για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς για νέα αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 3MW Διακριτοί ανά τεχνολογία ΑΠΕ διαγωνισμοί Τακτικοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα για ισχύ που θα επιτυγχάνει το στόχο 2020 και θα εξασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Προϋπόθεση συμμετοχής η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) Ευελιξία στη προσφερόμενη ισχύ (-20% έως +5% της ΟΠΣ) Επαρκείς εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Σαφείς όροι επιστροφής ή κατάπτωσής τους Ρητές διατάξεις για την, υπό προϋποθέσεις, ασφάλεια των επιλεγέντων έργων από ενστάσεις Επαρκής προθεσμία υλοποίησης (48/72 μήνες) με μέριμνα για περιπτώσεις ανωτέρας βίας Δυνατότητα τροποποίησης των αδειών μετά την επιλογή από διαγωνισμό εφόσον η ισχύς δεν αυξάνεται πέραν του 10% (σε μη κορεσμένες περιοχές) Κλιμάκωση της ποινής σε περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης με ευθύνη του επενδυτή ΕΛΕΤΑΕΝ Δ/νση Γραμματείας : Λεωφ. Κηφισίας 306, Χαλάνδρι (Σίδερα), τηλ/fax Δ/νση Προέδρου ΔΣ και Διοίκησης: Τύχης 2, Χαλάνδρι 15233, τηλ , fax web

2 Α] Ανάγκη για επαρκή νέα αιολική ισχύ Το εύρος της νέας αιολικής ισχύος που θα προκηρύσσεται θα πρέπει να είναι υψηλό ώστε να : λαμβάνει υπόψη το επενδυτικό ενδιαφέρον και το μέγεθος ενός τυπικού αιολικού πάρκου 1 να εξασφαλίζει τη συνέχεια της αγοράς και κυρίως να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. της Χώρας. Ο στόχος Α.Π.Ε. για το 2020 και στη συνέχεια ο στόχος Α.Π.Ε. για το 2030 είναι το βασικό κριτήριο σχεδιασμού (driver) με το οποίο πρέπει να επιλέγονται οι προς προκήρυξη ποσότητες ισχύος. Είναι προφανές ότι οι ποσότητες αυτές πρέπει να υπερκαλύπτουν το στόχο του Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες δημοσιοποιημένες προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ για το ΕΣΜΗΕ και ανάλογες εκτιμήσεις για τα ΜΔΝ, η ζήτηση ηλεκτρισμού το 2020 εκτιμάται σε 61,99 TWh (σενάριο αναφοράς). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ, η παραγωγή ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε. (περιλαμβανομένων των μεγάλων ΗΥ) ανήλθε σε 14,84 TWh το 2015 και σε 14,89 TWh το Αυτό σημαίνει ότι για τη επίτευξη του θεσμοθετημένου στόχου για τη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην ηλεκτρική κατανάλωση το 2020 απαιτείται αύξηση της ετήσιας παραγωγής από Α.Π.Ε. κατά 9,9 TWh. Δηλαδή: Την τετραετία πρέπει να εγκατασταθούν αρκετά πάνω από MW νέας ισχύος Α.Π.Ε. Ένα τυπικό σενάριο ανάπτυξης φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Tο σενάριο απαιτεί MW πρόσθετης ισχύος. Οι υπολογισμοί βασίζονται στο σενάριο αναφοράς του ΑΔΜΗΕ, το θεσμοθετημένο εθνικό στόχο για 40% μερίδιο Α.Π.Ε. στην εθνική ηλεκτρικής κατανάλωση το 2020 και σε συντηρητικούς υπολογισμούς για τη μέση παραγωγικότητα των νέων μονάδων Α.Π.Ε. 1 Εφόσον το μέγεθος ενός τυπικού αιολικού πάρκου είναι 30-40MW, τότε στοχεύοντας σε επιλογή 10 έργων από έναν διαγωνισμό, θα πρέπει να η ισχύς αυτού του διαγωνισμού να κυμαίνεται περί τα 400MW 2

3 Διευκρινίζεται ότι το σενάριο αφορά νέα ισχύ Α.Π.Ε. και όχι ισχύ που αντικαθίσταται ή αναβαθμίζεται (repowering). Διευκρινίζεται επίσης ότι έχει θεωρηθεί ένας συντελεστής φόρτισης (capacity factor) 25% που αντιστοιχεί στην αιολική τεχνολογία. Επειδή η δηλωμένη πρόθεση της Κυβέρνησης είναι προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το στόχο και με σημαντικό μερίδιο νέων φωτοβολταϊκών που έχουν μέσο συντελεστής φόρτισης 17,3%, έπεται ότι το πραγματικό συνολικό μέγεθος της απαιτούμενης πρόσθετης ισχύος είναι πολύ μεγαλύτερο. Επικράτεια [1] ΕΣΜΗΕ [2] ΜΔΝ [5] Εθνική κατανάλωση 2015 GWh , , ,50 Εθνική κατανάλωση 2016 GWh , , ,00 Εθνική κατανάλωση 2020 GWh , , ,52 Στόχος Α.Π.Ε % GWh ,21 Παραγωγή Α.Π.Ε [3], [4] GWh ,00 Απαιτούμενη πρόσθετη ενέργεια από Α.Π.Ε. Μέσος συντελεστής φόρτισης 25% Απαιτούμενη πρόσθεση ισχύς Α.Π.Ε GWh 9.900,21 ΜW 4.520,64 [1] - Τελευταία διαφάνεια [2] - Σελ. 4 [3] - Σελ. 6 [4] - Σελ. 13, τρίτο διάγραμμα [5] Η πρόβλεψη στα ΜΔΝ ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με την πρόβλεψη του ΑΔΜΗΕ για το ΕΣΜΗΕ Οι ανωτέρω υπολογισμοί βασίζονται στις επίσημες προβλέψεις και το θεσμοθετημένο εθνικό στόχο ηλεκτρισμού. Προκειμένου όμως να καταδειχθεί το απόλυτο κατώτερο όριο απαιτούμενης ισχύος υπό εξαιρετικά μειωμένες προσβλέψεις ζήτησης και αγνοώντας τον εθνικό στόχο ηλεκτρισμού, παρουσιάζεται και το ακόλουθο σενάριο. Συγκεκριμένα γίνεται ακολούθως η δυσμενής υπόθεση ότι η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας θα παραμείνει το 2020 ίση με το 2015, ήτοι 17,15 MtoE. Με την υπόθεση ότι οι ΑΠΕ για μη ηλεκτρικές χρήσεις παραμένουν ίσες με τον μέσο όρο της πενταετίας, προκύπτει ότι απαιτούνται νέες ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή από MW έως MW. 3

4 Συντηρητικό σενάριο ζήτησης ενέργειας Ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 [1] Μtoe 17,15 Μη ηλεκτρικές χρήσεις ΑΠΕ [2] Μtoe 1,4 Απαιτούμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για στόχο 18% TWh 19,62 Πρόσθετη απαιτούμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ [4] TWh 4,72 Απαιτούμενη πρόσθετη ισχύς ΑΠΕ [3], [4] MW Απαιτούμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για στόχο 20% TWh 23,61 Πρόσθετη απαιτούμενη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ [5] TWh 8,71 Απαιτούμενη πρόσθετη ισχύς ΑΠΕ [3], [5] MW [1] Η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020 υποτίθεται ίδια με του 2015 [2] Υποτίθεται ίσες με το Μ.Ο. της τελευταίας 5ετίας [3] Αιολικά και ΦΒ με βάση τη σημερινή αναλογία παραγόμενης ενέργειας [4] Για στόχο 18% [5] Για στόχο 20% Η απαιτούμενη πρόσθετη ισχύς Α.Π.Ε. για την τετραετία μπορεί να προκύψει: Από τα έργα που είχαν υπογράψει PPA έως το τέλος 2015 και θα συνδεθούν έως το πρώτη τρίμηνο 2019, διατηρώντας τη σταθερή τιμή FiT. Από αυτά: εντός του 2016 συνδέθηκαν αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 234,35MW από συνδέθηκαν 118,60MW με βάση τα έργα που κατασκευάζονται ή έχουν παραγγείλει το βασικό εξοπλισμό, εκτιμάται ότι θα προλάβουν να συνδεθούν έργα πρόσθεσης ισχύος έως 235MW. Από τα έργα που υπέγραψαν ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ εντός του Έως το Σεπτέμβριο 2017, από αυτά τα έργα έχουν τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία 2,35MW και κατασκευάζονται ή έχουν συμβολαιοποιηθεί περί τα 140MW. Επομένως από την απαιτούμενη ισχύ της τετραετίας έχουν ήδη συνδεθεί ή κατασκευάζονται περί τα 500MW. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν έως 40MW από τα ΦΒ του πιλοτικού διαγωνισμού, πρόσθετη ισχύς από άλλες τεχνολογίες όπως και άλλα αιολικά έργα από στις συμβάσεις ΣΕΔΠ ή ΣΕΣΤ του 2016 που θα συνδεθούν έως το Ακόμα και το 1/3 να γίνει από αυτά τα έργα (δηλ. πρόσθετη ισχύς έως 400MW), κάτι καθόλου βέβαιο με βάση την εμπειρία, έπεται ότι απαιτούνται τουλάχιστον MW νέων Α.Π.Ε. που θα προέλθουν από τη διαδικασία των διαγωνισμών. Εύλογα, για να επιτευχθεί μια οποιαδήποτε συνολική ισχύς, η ισχύς που θα κατανεμηθεί με τους διαγωνισμούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη (δεδομένου ότι είναι βέβαιο ότι κάποια, λίγα έργα δεν θα υλοποιηθούν ακόμα και εάν επιλεγούν από το διαγωνισμό). 4

5 Είναι σαφές ότι οι παραπάνω ποσότητες νέων Α.Π.Ε. δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται ότι θα επιτευχθούν. Απαιτείται πάρα πολύ προσπάθεια από όλους. Η εικόνα αυτή όμως δείχνει την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί για την τάξη μεγέθους της ισχύος που θα προκηρυχθεί. Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η νέα ισχύς Α.Π.Ε. που έχει πιθανότητα να προσμετρήσει στο στόχο του 2020 είναι αυτή που θα ανατεθεί σε επιτυχόντες σε διαγωνισμούς έως το τέλος του Αυτό σημαίνει ότι: Το πρόγραμμα των διαγωνισμών πρέπει να είναι εμπροσθοβαρές και το μέγιστο της ισχύος να προκηρυχθεί στους πρώτους διαγωνισμούς Τέλος, με δεδομένο ότι το στόχος του 2020 δεν θα επιτευχθεί και ότι τα έργα που θα επιλεγούν σε διαγωνισμούς το 2019 και το 2020 δεν θα συμβάλουν στο στόχο αυτό, πρέπει να γίνει σαφές ότι: Εξίσου σημαντικό κριτήριο σχεδιασμού (driver) είναι και η διατήρηση του ομαλού ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς και νέων εγκαταστάσεων για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να μην υπονομευθεί ο στόχος για το

6 Β] Βασικές ρυθμίσεις ενόψει της εφαρμογής του πλαισίου των διαγωνισμών 4. Αδειοδοτικά θέματα Το νέο καθεστώς των ανταγωνιστικών διαδικασιών επιβάλει την αναθεώρηση πτυχών της αδειοδοτικής διαδικασίας ώστε αυτή να γίνει συμβατή με το νέο περιβάλλον. Κατ ελάχιστον απαιτείται α) Η κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής του ετήσιου τέλους διακράτησης αδειών παραγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι το βασικό επιχείρημα του κλάδου μας κατά το χρόνο θέσπισης της συγκεκριμένης διάταξης από την προηγούμενη Κυβέρνηση, ήταν ότι δεν είναι δυνατό το κράτος να φορολογεί επιχειρήσεις εξαιτίας της καθυστέρησης που η δική του γραφειοκρατία προκαλεί. Το επιχείρημα αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο σήμερα, που οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναμένουν την προκήρυξη των διαγωνισμών. β) Περαιτέρω, μια επιχείρηση που έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή (ΕΕ) για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ) θα πρέπει να δικαιούται να της επιστραφεί η ΕΕ, εφόσον επιλέξει να μην συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία ή συμμετάσχει και δεν επιλεγεί. Αυτό φυσικά ισχύει και για τις ΕΕ που έχουν ήδη υποβληθεί από επιχειρήσεις που έχουν λάβει ΟΠΣ οι οποίες είναι σήμερα σε ισχύ (εφόσον κατά τα ανωτέρω οι επιχειρήσεις επιλέξουν να μη συμμετάσχουν σε διαγωνισμό ή δεν επιλεγούν). Προφανώς, εάν η επιχείρηση επιλέξει την κατά τα ανωτέρω επιστροφή της ΕΕ, τότε θα ανακαλείται η ΟΠΣ. Αυτονόητα, ένα έργο που δεν συμμετείχε σε διαγωνισμό ή συμμετείχε και δεν επελέγη, θα πρέπει να δικαιούται να διατηρήσει την ΟΠΣ σε ισχύ χωρίς επιστροφή της ΕΕ. 5. Ατομικές κοινοποιήσεις στην ΓΔ Ανταγωνισμού Απαιτείται να καθορισθεί μια αποτελεσματική διαδικασία για την αποστολή ατομικών κοινοποιήσεων από την Κυβέρνηση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 20 των ΚΓ. Συγκεκριμένα, στη διαδικασία αυτή θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε χώρους (site) στους οποίους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, η δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ανά χώρο (site) υπερβαίνει τα 250 MW όπως ακριβώς προβλέπεται στην ως άνω παρ. 20. Ειδικότερα προτείνεται: Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της ενίσχυσης συνοδευόμενο από επιχειρηματικό σχέδιο, τεκμηρίωση κόστους, οικονομική ανάλυση και υπολογισμό LCOE. Το αίτημα θα περιλαμβάνει την προτεινόμενη Τιμή Αναφοράς. Το αίτημα θα μπορεί να υποβάλλεται από κοινού από παραπάνω από μια επιχειρήσεις σε περίπτωση συγκροτημάτων έργων. 6

7 Το αίτημα θα αξιολογείται από φορέα που θα ορίσει το ΥΠΕΝ. Ο φορέας μπορεί να είναι η ΡΑΕ. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης θα υπάρχει συνεργασία του ΥΠΕΝ, των αξιολογητών και του αιτούντα. Η αξιολόγηση θα ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών και εφόσον είναι θετική, η προτεινόμενη ενίσχυση θα κοινοποιείται στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Παράλληλα με τη θέσπιση της διαδικασίας κοινοποίησης ατομικών ενισχύσεων, η Κυβέρνηση πρέπει να διαπραγματευθεί με την ΕΕ τη γενναία μείωση του ορίου των 250MW, δεδομένου ότι αυτό τέθηκε από τους Ευρωπαίους εταίρους χωρίς να ληφθεί υπόψη το μέγεθος των εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και άλλες ανάλογες χώρες αλλά μόνο οι μεγάλες επενδύσεις στις βόρειες θάλασσες. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται: να μην τεθούν πρόσθετοι περιορισμοί στις σχετικές προϋποθέσεις που θέτουν οι ΚΓ και που αφορούν μόνο το όριο ισχύος ανά χώρο εγκατάστασης, να εξαντληθούν οι δυνατότητες που δίνουν οι ΚΓ για την ενίσχυση ειδικών έργων και η ενεργοποίηση της ειδικής διαδικασίας ατομικής γνωστοποίησης προς την ΕΕ να μπορεί να γίνεται για συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μικρότερης από 250MW, σε περίπτωση που οι εγχώριες ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν μπορούν να ευοδωθούν λόγω μη επαρκούς πλήθους συμμετεχόντων. 6. Μετάβαση σε διοικητικά καθοριζόμενο premium σε περίπτωση μη επαρκούς ανταγωνισμού Υπενθυμίζεται ότι μια βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή των ανταγωνιστικών διαδικασιών είναι η άποψη της Ελληνικής Κυβέρνησης και της ΓΔ Ανταγωνισμού της ΕΕ ότι η δομή της Ελληνικής αγοράς επιτρέπει τη λειτουργία ανταγωνισμού ικανοποιητικού επιπέδου. Επομένως, δεν πρέπει να τίθεται ελάχιστο όριο υπέρβασης της ισχύος των έργων που συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό ως προς την ισχύ της προκήρυξης. Αφού οι ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλέχθηκαν ως αποτελεσματικό εργαλείο προσδιορισμού της δίκαιης τιμής της αγοράς, αυτή θα πρέπει να διαμορφώνεται ελεύθερα από τον ανταγωνισμό ώστε για να επιτευχθούν οι στόχοι. Εναλλακτικά σε περίπτωση που υπάρχει ελάχιστο όριο ισχύος και αυτό δεν επιτευχθεί, τότε πρέπει ο διαγωνισμός να προκηρύσσεται εκ νέου σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα - μετά την έκδοση και νέων ΟΠΣ εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον- και σε περίπτωση νέας μη επίτευξης του ορίου, να ακυρώνεται και τα έργα που είχαν δικαίωμα συμμετοχής να λαμβάνουν αυτόματα τη διοικητικά καθορισμένη Τιμή Αναφοράς (χωρίς διαγωνισμό). 7

8 Γ] Βασικοί πυλώνες για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς για νέα αιολικά πάρκα ισχύος άνω των 3MW Διακριτοί ανά τεχνολογία ΑΠΕ διαγωνισμοί Τακτικοί, ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί με βάση προκαθορισμένο πρόγραμμα για ισχύ που θα επιτυγχάνει το στόχο 2020 και θα εξασφαλίζει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού Προϋπόθεση συμμετοχής η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) Ευελιξία στη προσφερόμενη ισχύ (-20% έως +5% της ΟΠΣ) Επαρκείς εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης Σαφείς όροι επιστροφής ή κατάπτωσής τους Ρητές διατάξεις για την, υπό προϋποθέσεις, ασφάλεια των επιλεγέντων έργων από ενστάσεις Επαρκής προθεσμία υλοποίησης (48/72 μήνες) με μέριμνα για περιπτώσεις ανωτέρας βίας Δυνατότητα τροποποίησης των αδειών μετά την επιλογή από διαγωνισμό εφόσον η ισχύς δεν αυξάνεται πέραν του 10% (σε μη κορεσμένες περιοχές) Κλιμάκωση της ποινής σε περιπτώσεις καθυστέρησης υλοποίησης με ευθύνη του επενδυτή Αναλυτικότερα: 1. Οι διαγωνισμοί πρέπει να διαφοροποιούνται ανά τεχνολογία δεδομένων των διαφορετικών χαρακτηριστικών και του επίπεδου ανάπτυξής τους. Ειδικότερα για τα αιολικά πάρκα να προκηρύσσονται σε δύο τουλάχιστον ομάδες έργων, διαφοροποιημένες, ως εξής: Η μία ομάδα θα αφορά αιολικά πάρκα στο Ηπειρωτικό Σύστημα Η δεύτερη ομάδα θα αφορά θαλάσσια αιολικά πάρκα και αιολικά πάρκα σε νησιά με σύνδεση στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης (εφόσον υπάρξει υποχρέωση διαγωνισμού για αυτά τα έργα). Εφόσον η ισχύς που προκηρύσσεται είναι επαρκής για την επίτευξη των στόχων (σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω), τότε θα πρέπει να εξεταστούν και άλλες διαφοροποιήσεις ήτοι ο γεωγραφικός διαχωρισμός (δηλ. διακριτοί διαγωνισμοί σε δύο περιοχές: χονδρικώς δυτική ανατολική χώρα), ή διακριτοί διαγωνισμοί για αιολικά πάρκα με ειδικά έργα σύνδεσης υψηλού κόστους. 2. Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι υφίσταται ανάγκη διαφορετικού χειρισμού ειδικών αιολικών έργων ανεξαρτήτως ισχύος. Τέτοια είναι τα αιολικά πάρκα σε νησιά με υποθαλάσσια 8

9 διασύνδεση. Η διαφοροποίηση κόστους και χαρακτηριστικών μεταξύ των έργων αυτών των κατηγοριών είναι τέτοια που στην πραγματικότητα δύσκολα θα επιτρέψει έναν μεταξύ τους ανταγωνισμό. Για αυτό κανονικά πρέπει τα έργα αυτά να εξαιρεθούν από διαγωνισμό και η Τιμή Αναφοράς να καθορίζεται με τη χρήση μιας προσαύξησης. Η προσαύξηση θα καθορίζεται ανάλογα με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. συνολική ισχύς, μήκος υποθαλάσσιας διασύνδεσης). Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να καθορισθεί ατομικά η τιμολόγησή τους. Ανάλογη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους υβριδικούς σταθμούς. 3. Οι διαγωνισμοί πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. Έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος εξωπραγματικής πτώσης των τιμών λόγω υπερβολικής αναλογίας συνολικής ισχύος συμμετεχόντων έργων προς τη δημοπρατούμενη ισχύ, που θα οδηγήσει σε μεγάλο ποσοστό μη υλοποιήσιμων έργων και κατάρρευση του ενεργειακού σχεδιασμού. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές οι διαγωνισμοί θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συχνότεροι τουλάχιστον ανά 6μηνο. 4. Το πρόγραμμά τους πρέπει να είναι εκ των προτέρων ανακοινωμένο σε προκαθορισμένες σταθερές ημερομηνίες π.χ. την 10 η Απριλίου και την 10 η Οκτωβρίου κάθε έτους (ή την επομένη εργάσιμη εάν συμπίπτει με αργία). 5. Οι διαγωνισμοί να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικοί. 6. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και όλες οι λεπτομέρειες του κάθε διαγωνισμού να είναι καθορισμένοι άπαξ και εξ αρχής ώστε να μην απαιτούνται νέες διοικητικές πράξεις από διαγωνισμό σε διαγωνισμό. Φυσικά με πράξεις της διοίκησης θα μπορούν να επέρχονται τροποποιήσεις με βάση την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί εν τω μεταξύ. 7. Προτείνεται, προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι ο σταθμός Α.Π.Ε. να διαθέτει ΑΕΠΟ και Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ρητώς ότι η ύπαρξη δικαστικών εκκρεμοδικιών ενάντια σε οποιαδήποτε άδεια του έργου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική και αμετάκλητη απόφαση, δεν κωλύει τη συμμετοχή του έργου σε διαγωνισμό. 8. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα πρέπει να έχει ληφθεί έως 10 ημέρες πριν το διαγωνισμό. Μαζί θα αναρτώνται και όποια άλλα, απλά, δικαιολογητικά απαιτούνται (π.χ. νομιμοποιητικά έγγραφα κλπ.). Ο φορέας του διαγωνισμού (ΡΑΕ) θα ελέγχει τα δικαιολογητικά καθώς και πιθανές ενστάσεις και θα ανακοινώνει ηλεκτρονικά εντός 6 ημερών τις επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες να συμμετάσχουν χορηγώντας τους μοναδικό μυστικό κωδικό. 9. Απαιτείται ευελιξία στην προσφερόμενη ισχύ. Η ισχύς ενός έργου που συμμετέχει σε διαγωνισμό θα πρέπει να μπορεί να κυμαίνεται από το +5% έως -20% της ισχύος για την οποία έχει χορηγηθεί η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης χωρίς ανάγκη (προκειμένου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό) τροποποίησης των αδειών και εγκρίσεων που έχουν εκδοθεί έως τότε. Σε περίπτωση που ένα έργο υποβάλει προσφορά για 9

10 μικρότερη ισχύ (έως 20%) από την ΟΠΣ και επιλεγεί τότε χάνει τον ηλεκτρικό χώρο για την πλεονάζουσα ισχύ για την οποία δεν υπέβαλε προσφορά και του επιστρέφεται το αναλογούν μέρος της ΕΕ που είχε υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της ΟΠΣ. Κατανοούμε ότι, εάν ισχύσει μοντέλο δημοπρασίας ανάλογο με αυτό που εφαρμόσθηκε στον πιλοτικό διαγωνισμό των ΦΒ, τότε η ισχύς που θα προσφερθεί με την πρώτη προσφορά (bid) δεν θα μπορεί να μεταβάλλεται εντός της διάρκειας της δημοπρασίας. 10. Αποκλειστικό κριτήριο του διαγωνισμού θα είναι η ζητούμενη Τιμή Αναφοράς. Προτείνεται να μην τεθεί ανώτατο όριο. Αν όμως τεθεί, τότε αυτό πρέπει να είναι υψηλότερο π.χ. κατά 20%, από την αντίστοιχα διοικητικά καθοριζόμενη Τιμή Αναφοράς. Την ημέρα του διαγωνισμού, όσες από τις επιλέξιμες επιχειρήσεις το επιθυμούν θα συνδέονται την προκαθορισμένη ώρα στο σύστημα και θα υποβάλουν την προσφορά τους (τη ζητούμενη Τιμή Αναφοράς) με βάση την οποία θα αξιολογούνται. 11. Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να εξετασθεί πιθανώς η αλλαγή του μοντέλου δημοπρασίας που ακολουθήθηκε κατά τον πιλοτικό διαγωνισμό των ΦΒ. Φυσικά το μοντέλο αυτό έχει πολλά θετικά και πρωτοποριακά στοιχεία. Εξασφαλίζει διαφάνεια, ταχύτητα και ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας. Επίσης ελαχιστοποιεί τους κινδύνους αθέμιτων πρακτικών. Από την άλλη εμπεριέχει έναν, μικρό έστω, κίνδυνο η τιμή να κατρακυλήσει εξαιτίας του «πυρετού» της δημοπρασίας- σε μη αποδεκτά επίπεδα που θα καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση των έργων. Αυτός ο κίνδυνος πιθανά αντιμετωπίζεται με ένα μοντέλο διαγωνισμού όπου ο κάθε συμμετέχων δίνει μια και μοναδική τιμή σε κλειστό φάκελο. Στο μοντέλο διαγωνισμού οι συμμετέχοντες υποβάλουν εξ αρχής καλά μελετημένες προσφορές. Περαιτέρω, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση δύο ή περισσοτέρων συμμετεχόντων, μπορεί να προβλεφθεί ότι θα επιλέγονται όλοι αφού το ενδεχόμενο ισοβαθμίας είναι μικρό ειδικά εάν επιτρέπεται η προσφερόμενη τιμή να έχει δεκαδικά. Τούτο διότι στο μοντέλο του διαγωνισμού με μια προσφορά, οι συμμετέχοντες προσδιορίζουν την τιμή της προσφοράς του τους χωρίς να έχουν εικόνα του ανταγωνισμού. Φυσικά το μοντέλο αυτό παρουσιάζει τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίστηκαν με το μοντέλο της δημοπρασίας. 12. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων θα υποβάλει εγγυητική επιστολή (ΕΕ) συμμετοχής. Το ύψος της ΕΕ συμμετοχής θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η σοβαρότητα και δέσμευση του συμμετέχοντα, αποθαρρύνοντας όποιον δεν έχει πραγματικό ενδιαφέρον να υλοποιήσει την επένδυση του. 13. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται αυτόματα και αυθημερόν. Την ίδια ημέρα θα δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους όσοι συμμετείχαν. 14. Ενστάσεις θα μπορούν να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός 5 ημερών, μόνο από όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η προσφορά τους έγινε τυπικώς αποδεκτή αλλά δεν επελέγη 10

11 και μόνο εναντίον άλλων προσφορών που επελέγησαν. Οριστική απόφαση επί των ενστάσεων θα λαμβάνεται εντός 20 ημερών. Εάν η ένσταση απορριφθεί και υπάρξει δικαστική αίτηση ακύρωσης της απόφασης απόρριψης η οποία γίνει τελικά αποδεκτή, μοναδική συνέπεια θα είναι να διευρύνεται η λίστα των επιτυχόντων έτσι ώστε να επιλεγούν και οι προσφορές που θα επιλεγόντουσαν εάν δεν είχε γίνει αποδεκτή η προσφορά εναντίον της οποίας υποβλήθηκε η τελικώς ευδοκιμήσασα ένσταση. Ρητώς να οριστεί ότι δεν επέρχεται καμία συνέπεια ως προς την επιλεγείσα προσφορά την οποία αφορούσε η ένσταση 2, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση υποβολής ψευδών στοιχείων από πρόθεση. Ρητώς επίσης να οριστεί ότι δεν χωρούν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των αποφάσεων της επιτροπής. 15. Μετά την απόφαση της επιτροπής επί των πιθανών ενστάσεων, η κάθε επιχείρηση που επιλέχθηκε θα πρέπει να προσκομίσει, εντός 3 μηνών, μια εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Το ύψος αυτής της ΕΕ θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το άθροισμά του με την ΕΕ συμμετοχής και την ΕΕ για την ΟΠΣ να είναι επαρκές και να διασφαλίζει τη σοβαρότητα του επενδυτή. Το χρονικό διάστημα των 3 μηνών θεωρείται το ελάχιστο προκειμένου η επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει/ενεργοποιήσει τις συμφωνίες χρηματοδότησης. 16. Η επιλεγείσα επιχείρηση θα έχει 48 μήνες εντός των οποίων πρέπει να υποβάλει στον αρμόδιο διαχειριστή δήλωση ετοιμότητας για τη σύνδεση του σταθμού. Σε περίπτωση συγκροτημάτων αιολικών πάρκων άνω των 150MW, θαλάσσιων αιολικών πάρκων και αιολικών πάρκων σε νησιά με υποθαλάσσια διασύνδεση, η προθεσμία να ορίζεται σε 72 μήνες. Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες προθεσμίες θα αναστέλλονται σε περίπτωση δικαστικής αναστολής κάποιας άδειας ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου και ευθύνης της επιχείρησης περιλαμβανομένης της ύπαρξης εκκρεμούς δίκης με αντικείμενο την ακύρωση διοικητικής πράξης που είναι απαραίτητη για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού. Η μη επίτευξη των ανωτέρω προθεσμιών δεν πρέπει να οδηγεί σε αυτόματη ακύρωση του έργου. Πρέπει να προβλεφθεί μια κλιμακούμενη ποινή (π.χ. μείωση της τιμής αναφοράς) ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης, εφόσον φυσικά αυτή οφείλεται σε ευθύνη του επενδυτή. Ειδικά στην περίπτωση οριστικής δικαστικής ακύρωσης κάποιας άδειας του έργου, η επιχείρηση μπορεί να ζητήσει την επιστροφή αζημίως όλων των εγγυήσεων που έχει παράσχει (για ΟΠΣ, συμμετοχής, καλής εκτέλεσης). 2 Για παράδειγμα δεν ακυρώνεται η απόφαση επιλογής της στο διαγωνισμό, δεν μειώνεται η τιμή που κατοχυρώθηκε κλπ. 11

12 Η νομοθεσία για τη διάρκεια της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, της άδειας εγκατάστασης και των προϋποθέσεων παρατάσεών τους παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται ως έχει έως ότου ο φορέας επιλεγεί σε διαγωνισμό, με την ακόλουθη αλλαγή: εφόσον ο φορέας δεν έχει επιλεγεί ήδη σε κάποιον διαγωνισμό, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή/και της άδειας εγκατάστασης άρχεται από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί ο πρώτος διαγωνισμός που θα προκηρυχτεί μετά την έκδοσή τους (και στον οποίο το έργο έχει δικαίωμα συμμετοχής). Εφόσον εκδοθεί μια άδεια εγκατάστασης και αυτή λήξει χωρίς ο φορέας της να έχει επιλεγεί σε διαγωνισμό, τότε ο φορέας δεν έχει πλέον δικαίωμα να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς (παρά μόνο εάν εκδοθεί νέα άδεια εγκατάστασης εφόσον επιτρέπεται κατά τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας). 17. Ο φορέας του έργου που θα έχει επιλεγεί σε ένα διαγωνισμό, έχει δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε άδεια της επένδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε συνέπεια στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οποίο πέτυχε υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού δεν μεταβάλλεται περισσότερο από 10%, σε σχέση με την ισχύ για την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και επιλέχθηκε (διευκρινίζεται ότι περίπτωση αύξησης της ισχύος έως 10% δεν θα μπορεί να συντρέξει σε κορεσμένο δίκτυο). Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επιφέρουν αλλαγή στην προθεσμία των 48 ή 72 μηνών. 18. Ένα έργο που συμμετείχε σε διαγωνισμό και επελέγη, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε επόμενους διαγωνισμούς. 19. Θα πρέπει να επιτρέπεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό σε block orders σε περίπτωση έργων που έχουν κοινές υποδομές (συγκροτήματα αιολικών πάρκων). 20. Πέραν των όσων προβλέπονται ήδη στη νομοθεσία, οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται αζημίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: Σε περίπτωση οριστικής δικαστικής ακύρωσης κάποιας άδειας, επιστρέφονται οι ΕΕ για την ΟΠΣ, συμμετοχής σε διαγωνισμό και καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που ένα έργο δεν επιλεγεί σε διαγωνισμό, επιστρέφεται η ΕΕ συμμετοχής. Επίσης η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της ΕΕ για την ΟΠΣ (οπότε χάνει την ΟΠΣ). Σε περίπτωση που ένα έργο επιλεγεί για διαφορετική ισχύ από την ΟΠΣ, τότε η ΕΕ καλής εκτέλεσης θα υπολογίζεται με βάση την ισχύ με την οποία θα έχει επιλεγεί στο διαγωνισμό (σε περίπτωση μειωμένης ισχύος, θα χάνει το αναλογούν μέρος ισχύος στον ηλεκτρικό χώρο) Σε περίπτωση που ένα έργο επιλέξει να μη συμμετάσχει σε διαγωνισμό, η επιχείρηση έχει δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή της ΕΕ για την ΟΠΣ (οπότε χάνει την ΟΠΣ). Επί της ουσίας δηλαδή, προτείνεται η ΕΕ για την ΟΠΣ να αποκτήσει το χαρακτήρα ΕΕ για 12

13 συμμετοχή σε διαγωνισμό και άρα να μπορεί επιστρέφεται οποιαδήποτε στιγμή με αίτημα του φορέα του έργου, είτε γιατί απέτυχε σε διαγωνισμό, είτε γιατί δεν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε διαγωνισμό. 13

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες

ΕΛΕΤΑΕΝ. Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΕΛΕΤΑΕΝ Αιολικοί σταθμοί και Ανταγωνιστικές διαδικασίες Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α

Τροποποίηση παρ. 4, αρ. 8, ν.3468/2006 και προσθήκη νέας παρ. 4Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ» ΤΗΣ ΕΛΕΤΑΕΝ Άµεση έκδοση νέων δεσµευτικών προσφορών σύνδεσης σε όλη την Ελλάδα µε εύλογη υπερδέσµευση της διαθέσιµης χωρητικότητας και ειδικό όρο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες

Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σχήματα υποστήριξης και αδειοδοτικό πλαίσιο σταθμών ΑΠΕ στην Ελλάδα - Ενεργειακές Κοινότητες Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Γενική Διεύθυνση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα

Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Καθεστώς στήριξης &Αδειοδοτικόπλαίσιο για την υλοποίησηέργων ΑΠΕ από Ενεργειακές Κοινότητες στην Ελλάδα Γ. Βουγιουκλάκης Page 1 Θεµατικές ενότητες I. Πλαίσιο λειτουργίας και καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον

Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Οι προτάσεις του ΣΕΦ 19 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας - Ενέργεια & Ανάπτυξη 2014 Αθήνα, 12-11-2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. B. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ που εξαιρούνται από λήψη Άδειας Παραγωγής (πλην Φ/Β Σταθμών Ειδικού Προγράμματος)

Διαβάστε περισσότερα

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 2. κ. Γ. Κόλλια, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/07/2014 Προς: Κοινοποίηση: Θέμα: Σχετικά: 1. κ. Ι. Γιαρέντη, Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council

ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέλος της WindEurope (πρώην EWEA) και του Global Wind Energy Council Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύριο Σωκράτη Φάμελλο Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ. Πρωτογενής Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ 80000 70000 Βιοµάζα Ηλιακή Εν. Υδροηλεκτρική Ενέργεια Φωτοβολταϊκά Γεωθερµία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμών που λειτουργούν τη συγκεκριμένη ώρα ή θα λειτουργούσαν αν εξέλιπε η παραγωγή από Α.Π.Ε.».

Σταθμών που λειτουργούν τη συγκεκριμένη ώρα ή θα λειτουργούσαν αν εξέλιπε η παραγωγή από Α.Π.Ε.». ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αποψεων και Προτασεων της ΕΛΕΤΑΕΝ επι του νομοσχεδίου «Νεο Καθεστως Στηριξης των Σταθμων Παραγωγης Ηλεκτρικης Ενεργειας απο Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας και Συμπαραγωγη Ηλεκτρισμου Και Θερμοτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36637 9 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3627 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Aπόφασης 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/10/ :45.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/10/ :45. Τράτσα Μάχη Επενδύσεις χάρη στους... ανέμους και στον ήλιο Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο κέντρο του ενδιαφέροντος μεγάλων ξένων επενδυτών Οι Κινέζοι, οι Ευρωπαίοι και η ζήτηση για καθαρά καύσιμα ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς 132 ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Επί των βασικών σηµείων επέκτασης/ συµπλήρωσης της υπ αριθ. 904/2011 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Δέσμη μέτρων Διάσωσης από πιθανή κατάρρευση της αγοράς Ενέργειας Προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες επιβαρύνσεις Το τεράστιο έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 11 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2015 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 610/2014 Aνάκληση της υπ αριθμ. 239/2012 Aπόφασης ΡΑΕ (αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03165)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 65/2018 Τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ

Ημερίδα. Οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ Ημερίδα Οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Δ/ντης Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Οκτώβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης

ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα- Αγορά και Εξελίξεις ΗΔΕΗΑνανεώσιμεςστοδρόμοτηςΠράσινης Ανάπτυξης Δρ. Δημήτριος Β. Κανελλόπουλος Διευθυντής Αιολικής Ενέργειας 20 Απριλίου 2010 ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ

Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1 Δεκεμβρίου 2008 Σχολιασμός των προτεινόμενων διατάξεων για τα φωτοβολταϊκά στο νομοσχέδιο για τη συμπαραγωγή ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 1. Να διατυπωθεί ρητά και στo κείμενο του σχεδίου νόμου η δέσμευση του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop

Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου ΙΕΝΕ workshop Αιολικά: 5,5 μήνες μετά την έκδοση του ν.3851/2010 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2010 ΙΕΝΕ workshop Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 1 Αιολικά πριν τον Ν.3851 Πριν την έκδοση του

Διαβάστε περισσότερα

Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων

Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Διοργανωτές: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων 21 Μαρτίου 2018 2 Τροποποίηση του Περί Ρύθμισης της Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2007/ 2009 ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά

Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Στοιχεία αδειοδότησης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Λέσβο, Λήμνο & Χίο-Οινούσες- Ψαρά Α. Ζαμπέλη, Οικονομολόγος Σ. Πανταβού, Μηχ/νος Μηχ/κος Η παρουσίαση με μια ματιά Εθνικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2016 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Σεπτέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ.

8. Αίτημα Παραγωγού προς ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ, για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (ΟΠΣ), υποβάλλοντας ΕΠΟ ή ΠΠΔ. Α. Διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για Σταθμούς ΑΠΕ για τους οποίους απαιτείται έκδοση Άδειας Παραγωγής 1. Αίτημα Επενδυτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάρτιος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιαγωνισµός για Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΡΑΕ σχετικά µε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ιαγωνισµός για Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΡΑΕ σχετικά µε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιαγωνισµός για Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της ΡΑΕ σχετικά µε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1.1 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα

9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 Σεπτεµβρίου 2010, Αθήνα Επενδύσεις σε ΑΠΕ Τραπεζικά Εργαλεία Project Financing Οµιλητής : κ. Κωνσταντίνος Σταυρίδης ιευθυντής Μεγάλων Έργων ΕΤΕ 2 Για την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» 1. Εισαγωγή Σε σχέση με τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Καταρχήν επισημαίνεται ότι δεν έχει δημιουργηθεί ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Ε.Μ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Ε.Μ.Α. Θεσσαλονίκη, 22/03/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Ε.Μ.Α. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ μικρές Α.Γ. (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Ο Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα. Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνικά και Θεσμικά ζητήματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα Γ. Κάραλης, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό σχέδιο δράσης Οριοθέτηση προβλήματος Χαρακτηριστικά ελληνικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα