ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ"

Transcript

1 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: , WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αθήνα, 12 Σεπτεµβρίου

2 1. Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό, η αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας παραγωγής για µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και µικρής Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού-Θερµότητας (ΣΗΘ) γίνεται µε βάση κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στο νόµο 2773/99 και εξειδικεύονται στον Κανονισµό Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πριν από 1½ χρόνο, για λόγους διαφάνειας και ενηµέρωσης, η ΡΑΕ δηµοσιοποίησε την αναλυτική µεθοδολογία που ακολουθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘ (Οδηγός Αξιολόγησης διαθέσιµος στην ιστοσελίδα Η ΡΑΕ επιφυλάσσεται να συµπληρώνει ή να βελτιώνει τον Οδηγό αυτό, συνεκτιµώντας την εµπειρία που αποκτά. Με σκοπό τη συµπλήρωση του Οδηγού Αξιολόγησης ΑΠΕ σχετικά µε τις αιτήσεις για έργα σε µη διασυνδεδεµένα νησιά και τη βελτίωση της µεθοδολογίας, στο πλαίσιο ίσης µεταχείρισης και χωρίς διακρίσεις να λαµβάνεται υπόψη ο περιορισµός που πάντοτε υφίσταται σε ένα αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα σχετικά µε την απορρόφηση της ενέργειας των ΑΠΕ, η ΡΑΕ θέτει το θέµα σε ηµόσια ιαβούλευση ενός (1) µηνός. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προτάσεις στα ερωτήµατα που τίθενται για τα αυτόνοµα συστήµατα των νησιών, µε σκοπό την επέκταση ή διόρθωση του Οδηγού Αξιολόγησης ΑΠΕ (για τα νησιά) και την βελτίωση της ακολουθούµενης διαδικασίας. 2. Υφιστάµενη µεθοδολογία αξιολόγησης Όπως είναι γνωστό, οι αιτήσεις για άδεια παραγωγής αξιολογούνται και κρίνονται χωριστά η µία από την άλλη. Κρίνονται συγκριτικά η µία προς την άλλη και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά βαθµολογίας µόνο εκείνες οι αιτήσεις οι οποίες συγκρούονται µεταξύ τους. Σύγκρουση (δηλαδή δεν µπορούν να γίνουν όλα τα έργα, ακόµα και αν είναι το καθένα ικανοποιητικό ως προς τα κριτήρια) υφίσταται αν κάποιες αιτήσεις αναφέρονται σε επικαλυπτόµενες θέσεις, αν υπάρχει περιορισµός στη µέγιστη απορρόφηση ισχύος (αυτόνοµα νησιά, επεκτάσεις του υφιστάµενου δικτύου κλπ.) ή γενικότερα αν οι αιτήσεις χρησιµοποιούν κάποιο σπάνιο πόρο. Στην περίπτωση εφαρµογής συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων για άδεια παραγωγής περιλαµβάνονται και τα αυτόνοµα (µη διασυνδεδεµένα) νησιά λόγω περιορισµού απορρόφησης ισχύος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 8295/95, ο περιορισµός αυτός είναι το 30% της µέγιστης ωριαίας ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος του προηγούµενου έτους. εδοµένου αυτού του ορίου, η ΡΑΕ προχώρησε σε συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων σε κάθε νησί και εξέδωσε θετικές και αρνητικές γνωµοδοτήσεις. Ορισµένες από τις αρνητικές γνωµοδοτήσεις εκδόθηκαν µε µόνη αιτιολογία τον περιορισµό του δικτύου του νησιού, δεδοµένου ότι η επιτρεπόµενη ισχύς είχε ήδη καλυφθεί από άλλες αιτήσεις µε καλύτερη βαθµολογία. 2

3 3. Ιστορικό του προβλήµατος Αφού η ΡΑΕ είχε ολοκληρώσει τη συγκριτική αξιολόγηση των αιτήσεων στα νησιά, καταργήθηκε το Φεβρουάριο 2002 η Υπουργική Απόφαση 8295/95 που καθόριζε τον περιορισµό του 30% για την ισχύ των ΑΠΕ, χωρίς να προσδιορίζει νέο όριο. Από τεχνικής πλευράς βεβαίως υφίσταται περιορισµός της µέγιστης ισχύος που µπορεί να απορροφά κάθε νησί από ΑΠΕ. Όµως δεν υπάρχει πια νόµος που να ορίζει ρητά κάποιο όριο. Ισχύει βεβαίως ο Κανονισµός Αδειών σύµφωνα µε τον οποίο ο ενδεχόµενος περιορισµός δικτύου συνεκτιµάται µαζί µε τα άλλα κριτήρια. Μετά την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης χρειάζεται ασφαλώς επέκταση και αποσαφήνιση του Οδηγού Αξιολόγησης ΑΠΕ που ακολουθεί η ΡΑΕ. Η ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας και της µεθοδολογίας γίνεται επιτακτική, ώστε να αποφευχθεί τυχόν άνιση µεταχείριση ή διακρίσεις σχετικά µε την αδειοδότηση νέων αιτήσεων στα νησιά, διότι όπως αναφέρθηκε πολλές αιτήσεις εκκρεµούν λόγω του περιορισµού της απορρόφησης ισχύος. Το πρόβληµα είναι επιτακτικό επίσης, γιατί µετά το Φεβρουάριο 2002 και την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε µία συγκεκριµένη αίτηση άδειας παραγωγής ΑΠΕ στη Ρόδο από αυτές για τις οποίες η ΡΑΕ είχε εκδώσει αρνητική γνωµοδότηση λόγω εξάντλησης του ορίου 30% απορρόφησης ισχύος στη Ρόδο. Στην έγκριση αυτή, το Υπουργείο χρησιµοποιεί το έτος 2004 ως έτος αναφοράς για τον υπολογισµό του περιορισµού απορρόφησης ισχύος στα νησιά, αντί του προηγούµενου έτους (δηλ. το 2001) όπως όριζε η Υπουργική Απόφαση που καταργήθηκε. Η περίπτωση της συγκεκριµένης αίτησης στη Ρόδο αναφέρεται στο παρόν κείµενο µόνο για να καταδειχθεί το πρόβληµα διαδικασίας και µεθοδολογίας που δηµιουργείται, και επί του οποίου ερωτώνται οι ενδιαφερόµενοι στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης. Η ΡΑΕ αξιολόγησε συγκριτικά τις αιτήσεις στη Ρόδο και για ισχύ µέχρι το όριο του 30% επί της ισχύος του προηγούµενου έτους γνωµοδότησε θετικά για τα έργα µε την καλύτερη βαθµολογία, για τα οποία τελικά εκδόθηκαν άδειες παραγωγής. Αυτά ήταν τα έργα του πρώτου µέρους του επόµενου πίνακα : 3

4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΧΥΣ MW ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β171 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 12 Άδεια ΝΑΙ ΡΟ ΟΥ εγκατάστασης Γ028Α ΑΚΤΩΡ-ΕΛΛ ΝΑΙ ΤΕΧΝ.- ΤΟΜΗ Β277 ΕΗ ΝΑΙ Β211 EUROWIND ΝΑΙ (είχε τη θέση από ΚΕ ) Γ028Β ΑΚΤΩΡ-ΕΛΛ ΝΑΙ ΤΕΧΝ.- ΤΟΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟ. ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓ. = MW 263 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΛΟΣΣΟΥ 234 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΟ ΟΥ Επέκταση ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ υφιστάµενου ΡΟ ΟΥ πάρκου (όριο ισχύος 30% προηγούµενου έτους = 40 MW) Όχι, γιατί δεν εξασφάλισε τη θέση µετά από διαγωνισµό της ΚΕ Όχι από ΡΑΕ, αλλά έγκριση από ΥΠΑΝ Όχι λόγω δικτύου 4. Ζητήµατα που τίθενται Με βάση τα παραπάνω και το παράδειγµα της Ρόδου τίθενται διαδικαστικά και µεθοδολογικά ζητήµατα επί των οποίων ζητείται η συνδροµή των ενδιαφεροµένων µέσω της δηµόσιας διαβούλευσης. εν υπάρχει τεχνική αµφιβολία για την ύπαρξη περιορισµού της τάξης του 30% ως προς τη µέγιστη δυνατότητα απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ στο αυτόνοµο σύστηµα ενός νησιού. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σύµφωνα µε τα ισχύοντα, οι Συµβάσεις Αγοράς που υπογράφει το έργο ΑΠΕ µε τον ιαχειριστή ικτύου του νησιού (δηλαδή τη ΕΗ) καθορίζει ρητά τις Συµβατικές Ανοιγµένες Ώρες Λειτουργίας (ΣΑΩΛ) ως συνάρτηση της συνολικής ισχύος των ΑΠΕ στο νησί ανοιγµένη ως ποσοστό της ισχύος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι η ΕΗ καθορίζει σε ηµερήσια βάση την ωριαία ισχύ που µπορεί να απορροφήσει από ΑΠΕ στο νησί. Σκοπός του προσδιορισµού του ορίου 30% επί της ισχύος του προηγούµενου έτους ήταν οι ΣΑΩΛ που θα περιλαµβάνονται στις Συµβάσεις Αγοράς µε τη ΕΗ να προσεγγίζουν κατά το δυνατό τις πραγµατικές ώρες λειτουργίας της µονάδας ΑΠΕ, ώστε να διασφαλίζεται η οικονοµική της βιωσιµότητα και χρηµατοδότησή της. Σε περίπτωση προσδιορισµού του 30% επί της αβέβαιης µελλοντικής ζήτησης, αλλά και κάθε αβεβαιότητα ή αθρόα αδειοδότηση θα οδηγούσε σε έργα ΑΠΕ στα οποία οι ΣΑΩΛ της Σύµβασης Αγοράς θα ήταν αβέβαιες και εποµένως θα ετίθετο σε κίνδυνο η χρηµατοδότηση και βιωσιµότητα του έργου. 4

5 Τα διαδικαστικά θέµατα είναι επίσης πολύ σοβαρά, γιατί οποτεδήποτε υπάρχει περιθώριο αδειοδότησης νέας ισχύος από ΑΠΕ, η διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζει ισότιµη διαχείριση, διαφάνεια και πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων. Σε άλλες περιπτώσεις του ηµοσίου τοµέα, για τη διασφάλιση των κριτηρίων αυτών ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία. Όπως είναι γνωστό, για τις ΑΠΕ µόνο στην Κρήτη εφαρµόσθηκε µία φορά τέτοια διαδικασία. 5. Ερωτήµατα για τη διαβούλευση 1. Πρέπει να υπάρχει όριο απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ σε κάθε αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα νησιού; 2. Με ποιά µεθοδολογία θα προσδιορίζεται το όριο αυτό και µε ποιά χρονική περιοδικότητα; 3. Πόσο δεσµευτική µορφή ως προς τις ώρες λειτουργίας ή άλλα στοιχεία θα έχουν οι Συµβάσεις Αγοράς των ΑΠΕ µε τη ΕΗ στα νησιά; 4. Πώς συναρτώνται µεταξύ τους οι απαντήσεις στα ερωτήµατα 2 και 3; 5. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας του ιαχειριστή του ικτύου ( ΕΗ) να απορροφά όλη την ισχύ των ΑΠΕ, ποιά διαδικασία περικοπής ισχύος πρέπει να ακολουθεί η ΕΗ; 6. εδοµένου του εκάστοτε περιορισµού στην απορρόφηση ισχύος συµφωνείτε µε τη µεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων για άδεια παραγωγής ΑΠΕ που ακολουθεί η ΡΑΕ; (βλ. Οδηγό Αξιολόγησης). Αν όχι, προτείνατε τροποποιήσεις. 7. Όποτε προκύψει ακάλυπτο περιθώριο ισχύος για ένα νησί και εκκρεµούν αιτήσεις άδειας παραγωγής ΑΠΕ ή ενδεχοµένως και άλλοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις, ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθεί η ΡΑΕ; Παρακαλούµε να προτείνετε για τα ακόλουθα : Ποιά µέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται για την πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα όρια ισχύος και τη διαδικασία; Αξιολόγηση µόνο των αιτήσεων που εκκρεµούν ή ανακοίνωση από ΡΑΕ νέας καταληκτικής ηµεροµηνίας για την υποβολή αιτήσεων και από άλλους; Μήπως πρέπει να προκηρύσσεται σε περιοδική βάση διαγωνιστική διαδικασία για κάθε νησί, όπως έγινε µία φορά για την Κρήτη; 8. Εφόσον χορηγηθεί άδεια παραγωγής ΑΠΕ σε νησί και υπάρχουν καθυστερήσεις υλοποίησης µε αποτέλεσµα η δεσµευµένη ισχύς (λόγω ορίου) να µην µπορεί να διατεθεί σε κάποιον άλλο, µε ποιά κριτήρια πρέπει να γίνεται ανάκληση της άδειας παραγωγής; Σε ποιό στάδιο του έργου; 5

6 6. Υποβολή προτάσεων στη δηµόσια διαβούλευση Οι προτάσεις υποβάλλονται γραπτά ή ηλεκτρονικά µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2002 µε την ένδειξη «ηµόσια ιαβούλευση για τις ΑΠΕ στα νησιά». Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επώνυµες. Η ΡΑΕ θα δηµοσιοποιήσει τις προτάσεις µε συνθετικό τρόπο χωρίς να τις συνδέσει µε τον αποστολέα, αν ο τελευταίος δεν το επιθυµεί (παρακαλούµε να δηλωθεί αν δεν επιθυµεί ο αποστολέας τη δηµοσιοποίηση της πρότασής του). Στη συνέχεια η ΡΑΕ θα ανακοινώσει συγκεκριµένες προτάσεις για το θέµα. 6

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα