ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS. Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS. Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP/ERASMUS Οδηγίες για την κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση

2 Πρόγραμμα για τη ια Βίου Μάθηση (Lifelong Learning Programme) Το Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης που σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007 και είναι ο διάδοχος των προγραμμάτων Socrates, Leonardo da Vinci και elearning. Απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. ίνει την ευκαιρία στους υποψηφίους να μετέχουν σε προγράμματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης πέρα από τα όρια των χωρών τους και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ποιότητας και την εξέλιξη της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Το Πρόγραμμα για τη ια Βίου Μάθηση ενσωματώνει τα επιμέρους τομεακά προγράμματα o Comenius (δευτεροβάθμια εκπαίδευση) o Erasmus (τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση) o Leonardo da Vinci (επαγγελματική κατάρτιση) o Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων) Στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι «να συµβάλει, µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης κοινωνίας βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις µελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς». Για περισσότερες πληροφορίες: 2

3 Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα LLP/Erasmus Το Πρόγραμμα LLP/Erasmus αποτελεί μια από τις τομεακές δράσεις του Προγράμματος ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) που στηρίζει και προάγει την Ευρωπαϊκή συνεργασία Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω της ενθάρρυνσης διμερών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών στα πλαίσια ενίσχυσης της ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα LLP/Erasmus ενσωματώνει όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και όλες τις βαθμίδες σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους καθώς και την Πρακτική τους Άσκηση σε Πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους του Προγράμματος με το οποίο έχει συναφθεί διμερή συμφωνία. Οι περίοδοι αυτές αναγνωρίζονται στο πλαίσιο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής. Η ίδια δυνατότητα δίνεται σε μέλη του ιδακτικού προσωπικού για μετακίνηση για λόγους επιμόρφωσης και διδασκαλίας, αλλά και σε μέλη του ιοικητικού προσωπικού των προαναφερθέντων Ιδρυμάτων για επιμόρφωση και κατάρτιση. Το Πρόγραμμα υποστηρίζει: Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Το Παράρτημα ιπλώματος (DS). Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Κινητικότητα διοικητικού προσωπικού για επιμόρφωση και κατάρτιση Γλωσσική προετοιμασία για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές (EILC). Εντατικά προγράμματα διδασκαλίας σύντομης διάρκειας (IP). Προγράμματα πανεπιστημιακής συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος (Θεματικά ίκτυα). 3

4 Στους ειδικότερους στόχους του Προγράμματος περιλαμβάνονται: - η ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού αλλά και διοικητικού προσωπικού, στα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω διμερών διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, - η υψηλή εξειδίκευση, η βελτίωση των δεξιοτήτων και η ευρωπαϊκή εμπειρία στα πλαίσια μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας μέσα από τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. - η διαπολιτισμική εκπαίδευση, με όρους γλωσσικής, πολιτισμικής εκπαίδευσης, που επιτυγχάνεται μέσα από τις διακρατικές συμπράξεις Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών της Ε.Ε. αλλά και τρίτων χωρών - η επίτευξη και διάδοση μεταξύ των χωρών, καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση, μέσα από κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και άλλων δημόσιων φορέων - η αύξηση του βαθμού διαφάνειας και συμβατότητας μεταξύ των τυπικών προσόντων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης που αποκτούνται στην Ευρώπη Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: 4

5 Πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές Σε ποιους απευθύνεται: Το Πρόγραμμα LLP/Erasmus απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (πρώτου και δεύτερου κύκλου) οι οποίοι επιθυμούν: - Να μετακινηθούν για σπουδές σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κράτους - μέλους του Προγράμματος με το οποίο το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία για τη μετακίνηση των φοιτητών του. - Να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρο ή άλλο φορέα κράτους - μέλους του Προγράμματος με το οποίο το Τμήμα έχει συνάψει διμερή συμφωνία για τη μετακίνηση των φοιτητών του. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Φοιτητών: - Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί στη λήψη προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής) και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος φοίτησης, δλδ να βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος φοίτησης των πανεπιστημιακών σπουδών τους και να μην έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή να υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS. - Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας μέλους του Προγράμματος ή άλλης χώρας υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών. - Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς 5

6 φοιτητές του). Η επάρκεια γνώσης της Ξένης Γλώσσας πιστοποιείται συνήθως με την υποβολή πιστοποιητικών γνώσης Ξένης Γλώσσας. Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS, οι χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες οργανώνουν και προσφέρουν επιχορηγούμενα Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας (EILCs) για εισερχόμενους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα έτη στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό /διδακτορικό επίπεδο δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν δεύτερη φορά. Για τη διασφάλιση αυτού του όρου γίνεται έλεγχος στα ονόματα των υποτρόφων των προηγούμενων ετών. ιμερείς Συμφωνίες Erasmus Τα Ιδρύματα με τα οποία το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για την κινητικότητα των φοιτητών του μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Χρονική ιάρκεια Σπουδών Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Προέλευσης. Η διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις μήνες (3 μήνες) και μεγαλύτερη από ένα ακαδημαϊκό έτος (12 μήνες), Ο φοιτητής έχει δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στο εξωτερικό εφόσον ένα μήνα τουλάχιστον πριν την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης περιόδου ERASMUS εκεί: α) έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος Υποδοχής β) έχει υποβάλει αίτηση στο Ίδρυμα Προέλευσης, το οποίο ενημερώνει την ΕΜΣ γ) η παράταση ακολουθεί αμέσως την τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό (οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το Πανεπιστήμιο δεν θεωρούνται «κενά») δ) το Ίδρυμα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παράτασης. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος της κινητικότητας δεν θα ξεπερνά το τέλος της συμβατικής περιόδου, δηλαδή την 30 η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. 6

7 Παράταση της υποτροφίας μπορεί να δοθεί στους φοιτητές εφόσον απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών που έχουν επιλέξει, βρίσκει σύμφωνους το Ίδρυμα Προέλευσης (έγγραφο υπεύθυνου καθηγητή) και Υποδοχής (έγγραφο του Ιδρύματος Υποδοχής που να πιστοποιεί ότι η παρουσία και επίδοση στα μαθήματα ήταν ικανοποιητική), ώστε να δικαιολογείται η παράταση παραμονής συμπληρώνεται ειδικό έντυπο από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση παράτασης της παραμονής του φοιτητή για συνέχιση των σπουδών του στο Ίδρυμα υποδοχής ο φοιτητής υπογράφει τροποποίηση της σύμβασης για το επιπλέον διάστημα σπουδών του σ' αυτό. Φοιτητικές Υποτροφίες Το Πρόγραμμα LLP/Erasmus προσφέρει υποτροφίες στους μετακινούμενους φοιτητές, το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ταξιδίου, καθορίζεται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ) και έχουν ως εξής: Αυστρία 449 Ε Ισπανία 424 Ε Πολωνία 391 Ε Βέλγιο 416 Ε Ιταλία 466 Ε Πορτογαλία 383 Ε Βουλγαρία 300 Ε Κύπρος 371 Ε Ρουμανία 312 Ε Γαλλία 482 Ε Λετονία 354 Ε Σλοβακία 362 Ε Γερμανία 412 Ε Λιθουανία 316 Ε Σλοβενία 374 Ε ανία 579 Ε Λουξεμβούργο 416 Ε Σουηδία 478 Ε Ελλάδα 395 Ε Λιχτενστάιν 537 Ε Τσεχία 408 Ε Εσθονία 354 Ε Μάλτα 354 Ε Τουρκία 324 Ε Ηνωμένο Βασίλειο 524 Ε Νορβηγία 591 Ε Φινλανδία 499 Ε Ιρλανδία 508 Ε Ολλανδία 454 Ε Ισλανδία 404 Ε Ουγγαρία 391 Ε Στόχος των υποτροφιών είναι η συμβολή στην κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό και δεν καλύπτουν τις δαπάνες που θα πραγματοποιούσαν κανονικά οι φοιτητές στο ίδρυμα προέλευσης τους. Το ποσό της υποτροφίας εισπράττεται κατευθείαν από την Τράπεζα Πειραιώς στο 7

8 Υποκατάστημα Αγγελάκη(Θεσσαλονίκης) ή από οποιοδήποτε άλλο Υποκατάστημα από τον ίδιο τον φοιτητή ή από εξουσιοδοτημένο άτομο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, τον οποίο ο υπότροφος πρέπει προηγουμένως να έχει εξουσιοδοτήσει με αναγνώριση του γνησίου της υπογραφής. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο τον φοιτητή. Το ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλει στο δικαιούχο το σύνολο της χορηγούμενης υποτροφίας εντός 45 ημερών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης και, εφόσον είναι εφικτό, πριν την αναχώρησή του με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΜ για την κινητικότητα φοιτητών. Επιστροφή της υποτροφίας Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή μέρους ή ολόκληρης της υποτροφίας των Erasmus φοιτητών στις περιπτώσεις που δεν τηρηθούν οι όροι της σύμβασης του Προγράμματος LLP/Erasmus που υπογράφουν. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν φοιτητές που: α) εν παρακολουθούν στο Ίδρυμα Υποδοχής των μαθήματα που έχουν επιλέξει και δηλώσει. β) εν υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα (βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις ή κάθε άλλη μορφή αξιολόγησης) που προσκομίζουν για την αξιολόγησή του από το Ίδρυμα Υποδοχής σε εύλογο χρονικό διάστημα. γ) εν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης του Ιδρύματος υποδοχής (εξετάσεις) δ) Επιστρέφουν νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία που δήλωσαν στην αίτηση-δήλωση γιατί ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα σπουδών τους. Στη περίπτωση αυτή η διάρκεια παραμονής υπολογίζεται σύμφωνα με την ημερομηνία άφιξης στο Ίδρυμα Υποδοχής, που αναφέρεται στο Confidential Supervisor's Report. Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής: - Όσοι φοιτητές επιστρέφουν μέχρι και 10 ημέρες από την έναρξη του τελευταίου μήνα παραμονής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής, οφείλουν να επιστρέψουν στο Ίδρυμα ολόκληρο το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας. 8

9 - Όσοι φοιτητές επιστρέφουν από την 11 η έως και τη 16 η ημέρα του τελευταίου μήνα παραμονής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής, οφείλουν να επιστρέψουν στο ίδρυμα το μισό (½) του ποσού της μηνιαίας υποτροφίας. - Όσοι φοιτητές επιστρέφουν από τη 17 η ημέρα του τελευταίου μήνα παραμονής τους στο Ίδρυμα Υποδοχής και μετά, δεν οφείλουν να επιστρέψουν μέρος ή το σύνολο της μηνιαίας υποτροφίας. Το Α.Π.Θ. με απευθείας επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής στο εξωτερικό έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ακριβώς το χρόνο παραμονής. Έτσι, μετά από έλεγχο, δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε να επιστραφεί μέρος ή το σύνολο της υποτροφίας, επειδή δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης που έχει υπογραφεί, δηλαδή ο φοιτητής δεν έχει παραμείνει στο εξωτερικό όσο χρόνο αναγράφει η σύμβασή του, δεν έχει παρακολουθήσει και εξετασθεί /αξιολογηθεί στα μαθήματα που έχει δηλώσει στην αίτησή του ή δεν έχει προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (confidential report, βαθμολογία) ίδακτρα Σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος LLP/Erasmus οι φοιτητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων στα Ιδρύματα Υποδοχής. Στα Τμήματα Υποδοχής δεν καταβάλλονται δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κτλ. Παρά ταύτα, ενδέχεται αν υπάρξουν μικρές επιβαρύνσεις για δαπάνες, όπως ασφάλιση, συνδρομή σε φοιτητικούς συλλόγους, χρήση διαφόρων ειδών εξοπλισμού, όπως φωτοτυπικά μηχανήματα, προϊόντα εργαστηρίου κτλ., εξίσου με τους λοιπούς φοιτητές. Ασφάλιση Οι φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν σε κράτος μέλος του Προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίσουν, πριν την αναχώρησή τους για το εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους. Εάν ζητηθεί από τον ασφαλιστικό οργανισμό, έγγραφο του Α.Π.Θ. που να βεβαιώνει τη χορήγηση της υποτροφίας, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το εκδίδει. 9

10 Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν ανήκουν σε κανένα ασφαλιστικό Ταμείο, θα πρέπει ή να ασφαλισθούν σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό ή να ασφαλισθούν στη χώρα στην οποία θα μεταβούν για σπουδές. Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας και επιπλέον υποτροφίες Στους φοιτητές που προτίθενται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα LLP/Erasmus σε χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας σε οργανωμένα προγράμματα στις χώρες υποδοχής. Σκοπός των μαθημάτων είναι η προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα θα διοργανωθούν σε δύο φάσεις (καλοκαίρι 2011 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012) στις 24 παρακάτω χώρες: -Βέλγιο (Φλαμανδόφωνη Κοινότητα) -Βουλγαρία -Κύπρος -Τσεχία - ανία -Εσθονία -Φινλανδία -Ελβετία(Ιταλικά) -Ουγγαρία -Ισλανδία -Ιταλία -Λετονία -Λιθουανία -Μάλτα -Ολλανδία -Νορβηγία -Πολωνία -Πορτογαλία -Ρουμανία -Σλοβακία -Σλοβενία -Σουηδία -Τουρκία -Ισπανία (μόνο για τις διαλέκτους Καταλανικά, Βάσκικα, Βαλενθιανά και Γαλικιανά) - Κροατία Τα EILCs προσφέρονται σε 2 επίπεδα, αρχαρίων και μέσων, στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus σε μία από τις χώρες που διοργανώνουν τα μαθήματα. Τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus έχουν διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες (minimum 60 ώρες διδασκαλίας) και πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις: α' φάση: Το καλοκαίρι, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. β' φάση: Τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. 10

11 Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών. Πληροφορίες και συνεχής ενημέρωση για τις ημερομηνίες των μαθημάτων, τις αιτήσεις, τις διαθέσιμες θέσεις και τα επίπεδα των τμημάτων βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στα μέσα Απριλίου στην ιστοσελίδα: - en.html Εξετάσεις Η συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης του Τμήματος υποδοχής (εξετάσεις) είναι ένας από τους όρους της σύμβασης του Προγράμματος LLP/Erasmus που οφείλουν να τηρούν οι μετακινούμενοι φοιτητές. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει γραπτές και προφορικές εξετάσεις αλλά και την υποβολή εργασιών (essays) στην επίσημη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής. Αναγνώριση Σπουδών Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή φοιτητών στο πρόγραμμα LLP/Erasmus είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό η αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Προέλευσης Η περίοδος των σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, δηλαδή το πανεπιστήμιο προέλευσης δεσμεύεται να διασφαλίσει την αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και άλλων μορφών αξιολόγησης) σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών (παρομοίως συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης στο πανεπιστήμιο προέλευσης, ακόμη και εάν διαφέρει το περιεχόμενο. Οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των μαθημάτων, τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της περιόδου το Πανεπιστήμιο Υποδοχής οφείλει να χορηγήσει στο εισερχόμενο φοιτητή και στο Πανεπιστήμιο Προέλευσης αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση του προσυμφωνημένου προγράμματος σπουδών και θα αναγράφεται η βαθμολογία του φοιτητή. 11

12 Εξακολουθούν να καταβάλλονται πλήρως στους εξερχόμενους φοιτητές εθνικές υποτροφίες και δάνεια. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ECTS) Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά και ήδη εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Αυτό καθαυτό το ECTS σε καμία περίπτωση δε ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μια ικανοποιητική βάση για στις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς. Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS επιβάλλουν: να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, έτσι ώστε να εκφράζουν το φόρτο εργασίας του φοιτητή που απαιτείται για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο μάθημα, να προσδιορίζουν την απαιτούμενη ποσότητα εργασίας σε σχέση με τη συνολική ποσότητα εργασίας που κρίνεται απαραίτητη για να συμπληρωθεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, να περιλαμβάνουν τη διδασκαλία, την πρακτική άσκηση, τα σεμινάρια, την εργασία στο σπίτι, τα εργαστήρια, την απασχόληση στη βιβλιοθήκη και στις εξετάσεις ή στους τρόπους αξιολόγησης. Σύμφωνα με τους κανόνες των ECTS, 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους, 30 ενός εξαμήνου και 20 ενός τριμήνου. ιδακτικές μονάδες κατανέμονται στις πρακτικές ασκήσεις και στην προετοιμασία διατριβών με την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέρος κανονικών προγραμμάτων σπουδών και του ιδρύματος υποδοχής και του ιδρύματος προέλευσης. Οι διδακτικές μονάδες απονέμονται στις φοιτητές μόνον όταν αυτοί έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί με επιτυχία στα συγκεκριμένα μαθήματα. 12

13 να παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα, να υπογράφεται, ΠΡΙΝ από την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη «Συμφωνία Σπουδών» (Learning Agreement) μεταξύ του Πανεπιστημίου προέλευσης, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών του σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα «πιστοποιητικό βαθμολογίας», το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή, το πανεπιστήμιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο «πιστοποιητικό βαθμολογίας» με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα, το πανεπιστήμιο προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα-εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους χορηγούνταν από το πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι όσο το δυνατόν περισσότερα πανεπιστήμια πρέπει να στραφούν σε ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων που είναι δοκιμασμένο, και ότι, στις παρούσες συνθήκες, το ECTS είναι το καλύτερο πρότυπο που υπάρχει. Τα πανεπιστήμια που υποβάλλουν αίτηση για ενίσχυση στο πλαίσιο του ERASMUS ενθαρρύνονται έντονα, συνεπώς, να καταρτίσουν σχέδια για την εφαρμογή του ECTS ή, εάν εφαρμόζουν ήδη το σύστημα πειραματικά, να επεκτείνουν τη χρήση του σε ευρύτερο φάσμα Τμημάτων /Σχολών. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το Σύστημα ECTS εφαρμόζεται σε όλα τα Τμήματα. Συντονιστές Erasmus του Τμήματος Οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Erasmus στο Τμήμα Ψυχολογίας για το ακαδημαϊκό έτος είναι οι κ.: - Καργόπουλος Φίλιππος, αναπλ. καθηγητής του Τμήματος - Γωνίδα Σοφία- Ελευθερία, επίκ. καθηγήτρια του Τμήματος 13

14 LLP/Erasmus για Σπουδές Οδηγίες για εξερχόμενους φοιτητές Πριν την επιλογή Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα LLP/Erasmus πρέπει να αναζητήσουν από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων πληροφοριακούς οδηγούς σπουδών των Πανεπιστημίων καθώς και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που τους ενδιαφέρουν για μια προσεκτική μελέτη ώστε να είναι ενημερωμένοι, πριν καταθέσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τα επιμέρους αρχεία των Ιδρυμάτων με τα οποία το Τμήμα τους έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www. braintrack.com και όπου καταγράφονται όλα σχεδόν τα Ιδρύματα του κόσμου. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς (με σφραγίδα ταχυδρομείου έως τις 11/04/11) στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Κτήριο ιοίκησης στον 1ο όροφο) έως τις 11 Απριλίου τα ακόλουθα: 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν online και να την τυπώσουν 2. επίσημη αναλυτική βαθμολογία (πιστοποιητικό Γραμματείας για προπτυχιακούς φοιτητές) - βεβαίωση σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες) 3. σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS (δεν χρειάζετε κατάθεση συστατικής επιστολής) 4. φωτοτυπία πιστοποιητικού γλωσσικής ικανότητας ή βεβαίωση παρακολούθησης ξένης γλώσσας* στην οποία προσφέρονται τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, επαρκούς επιπέδου.( εν χρειάζεται επικύρωση) 14

15 Επιλογή Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τριών (3) κατά σειρά προτεραιότητας πανεπιστημίων υποδοχής, τα οποία συμπληρώνονται από το φοιτητή. Οι αιτήσεις που συγκεντρώνονται, αποστέλλονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα αρμόδια Τμήματα. Οι ακαδημαϊκά υπεύθυνοι των Τμημάτων κάνουν την επιλογή βάσει των κριτηρίων και της σειράς προτεραιότητας των Πανεπιστημίων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον ίδιο το φοιτητή στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Τμήμα Ψυχολογίας προκρίνονται τα εξής κριτήρια: 1. ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας κατά την αίτηση) 2. αριθμός Μ που έχουν κατοχυρωθεί κατά την αίτηση 3. εξάμηνο φοίτησης κατά την αίτηση Η κατάταξη των υποψηφίων βασίζεται στον εξής τύπο ο οποίος ακολουθείται τα τελευταία 14 χρόνια από το Τμήμα: ιδακτικές Μονάδες + (2 x Μέσος όρος βαθμολογίας) Αριθμός εξαμήνου Παράδειγμα: Η βαθμολογία κατάταξης φοιτητή του 6 ου εξαμήνου που έχει κατοχυρώσει 90 Μ, με μ.ό. βαθμολογίας μαθημάτων 7,75 θα είναι: 90/6+(2x7,75)=30,50 Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν τα αποτελέσματα της επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων καθώς και να ενημερωθούν από τους ακαδημαϊκά υπεύθυνους. Επίσης θα ενημερωθούν με για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει μετά την επιλογή τους. Μετά την επιλογή Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα ακόλουθα: 15

16 1) Student Application Form (Αίτηση- ήλωση εγγραφής του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής) Αιτήσεις Συμμετοχής οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιδρύματος Υποδοχής, όπου θα πρέπει επίσης να υποβληθούν τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα με fax ή ταχυδρομικώς λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ημερομηνία υποβολής που έχει ορίσει το κάθε Ίδρυμα. Σε περίπτωση που αυτές δεν υπάρχουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής, οι φοιτητές μπορούν αν τις αναζητήσουν στο Τμήμα Ε.Ε.Π. 2) Learning Agreement Πριν την έναρξη της περιόδου σπουδών Erasmus, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement), η οποία υπογράφεται από το Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρόκειται για ένα συμβόλαιο που προσδιορίζει επακριβώς το πρόγραμμα σπουδών που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο εξωτερικό. Η Συμφωνία Σπουδών βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του τίτλου σπουδών (πτυχίου) για το οποίο προετοιμάζεται ο φοιτητής και ότι οι σπουδές του στο εξωτερικό θα αναγνωρισθούν πλήρως εφόσον προηγηθεί επιτυχής ολοκλήρωσή τους. Τα μαθήματα που θα συμπληρωθούν θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 20 ECTS μονάδες για ένα τρίμηνο, σε 30 ECTS μονάδες για ένα εξάμηνο και σε 60 ECTS μονάδες για ένα έτος. Το Learning Agreement θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο δηλαδή υπογεγραμμένο πρώτα από τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος (Departmental Coordinator) και έπειτα από την προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (Institutional Coordinator). Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να αντικαταστήσουν κάποια από τα επιλεγμένα μαθήματα όταν φθάσουν στο Ίδρυμα Υποδοχής, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενημερώσουν αμέσως με fax το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ, το οποίο θα προωθήσει αμέσως το έγγραφο στο Τμήμα που ανήκει ο φοιτητής για την επανάληψη της διαδικασίας αναγνώρισης. Εάν δε σταλεί απάντηση στο φοιτητή και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα θεωρηθεί ότι το Τμήμα αποστολής αποδέχεται την αντικατάσταση και αναγνωρίζει τα νεοεπιλεγέντα μαθήματα. 16

17 To Learning Agreement αποστέλλεται μαζί με το Student Application Form και στο Ίδρυμα Υποδοχής. Συνοδευτικά, θα αποσταλεί και επίσημη αναλυτική βαθμολογία, εφόσον ζητείται από το Ίδρυμα Υποδοχής, μεταφρασμένη και επικυρωμένη (Transcript of Records) καθώς και βεβαίωση του Τμήματός Ε.Ε.Π. όπου θα αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι φοιτητές έχουν επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS. Εκτός από τα παραπάνω, αίτηση εγγραφής (Application Form), δήλωση μαθημάτων (Learning Agreement), βεβαίωση συμμετοχής (εκδίδεται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) στο Ίδρυμα Υποδοχής αποστέλλονται οποιαδήποτε έγγραφα ζητηθούν (τα δικαιολογητικά διαφέρουν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο) 3) Accommodation Form Οι συνεννοήσεις για θέματα στέγασης ρυθμίζονται από τους φοιτητές κατόπιν συνεννόησής με το Ίδρυμα Υποδοχής. Για θέματα επικοινωνίας με τα Τμήματα Υποδοχής, οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. 4) Αποδοχή από το Ίδρυμα Υποδοχής (Letter of Acceptance) Συνίσταται σε ένα από το Ίδρυμα Αποδοχής ή βεβαίωση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Τα έντυπα (1), (2) και (3), τυπώνονται και συμπληρώνονται από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων Υποδοχής Επισημάνσεις: (α) Οι μετακινούμενοι φοιτητές δεν πρέπει να αναχωρούν για το εξωτερικό εάν δεν εξασφαλιστεί η αποδοχή τους από το Ίδρυμα Υποδοχής και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υπογραφές στη Συμφωνία Σπουδών/Learning Agreement. (β) Η Αίτηση (application form) και η ήλωση Μαθημάτων (Learning Agreement) κατατίθενται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Α.Π.Θ. (γ) Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει επιλεγεί αλλά για οποιοδήποτε λόγο ακυρώσει τη μετακίνησή του με το πρόγραμμα LLP/Erasmus θα πρέπει να 17

18 ενημερώσει ΑΜΕΣΑ το Ίδρυμα Υποδοχής, το Τμήμα Ε.Π. και τον υπεύθυνο καθηγητή του προγράμματος με ή έγγραφο. (δ) Έντυπα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus μπορεί κανείς να αναζητήσει στη σελίδα του Τμήματος Ε.Ε.Π. Χορήγηση Υποτροφίας Μετά την επιλογή των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα LLP/Erasmus και την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών, το Τμήμα Ε.Ε.Π. αποστέλλει στον κάθε δικαιούχο φοιτητή ένα που αναφέρει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει οι συμμετέχοντες να περάσουν από το Τμήμα προκειμένω να παραλάβουν τα παρακάτω έντυπα, που αφορούν στη φοιτητική υποτροφία Erasmus: 1) Έντυπο «Αίτηση - δήλωση» Συμπληρώνεται από το φοιτητή και απαιτείται υπογραφή από τον συντονιστή συμφωνίας του προγράμματος LLP/ERASMUS, τον Πρόεδρο και τη Γραμματεία του Τμήματός τους καθώς και από τον Αντιπρύτανη του Ιδρύματος. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος σπουδών από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα (Γ. Σ. Τμήματος ή Τομέα ή.σ. ή Επιτροπή φοιτητικών ζητημάτων) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία. 2) ύο συμβάσεις Και οι δύο συμβάσεις υπογράφονται από το φοιτητή και τον Αντιπρύτανη του Ιδρύματος (η σύμβαση διατηρείται για πέντε χρόνια). Τα παραπάνω κατατίθενται τέλος Αυγούστου για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο και εντός του Νοεμβρίου για εκείνους που θα μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο και συνοδεύονται απαραίτητα από τη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη. Προσοχή:Τα παραπάνω έντυπα τα προμηθεύονται οι υποψήφιοι φοιτητές σε πρωτότυπη μορφή ΜΟΝΟ από το Τμήμα Ε.Ε.Π. Εκτυπωμένα έντυπα από την ιστοσελίδα δε γίνονται δεκτά. 18

19 Μετά την κατάθεση της αίτησης του ΙΚΥ στο γραφείο Erasmus δίνονται στους φοιτητές τα παρακάτω έντυπα τα οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους στο εξωτερικό και να τα καταθέσουν με την επιστροφή τους από το πρόγραμμα Erasmus. 3) έντυπο «Έκθεση Σπουδών» (υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ αυτό και συμπληρώνεται αναλυτικά). 4) έντυπο «Confidential Supervisor's Report», το οποίο παραδίδει ο φοιτητής στον επόπτη σπουδών του στο Ίδρυμα Υποδοχής και στο οποίο θα αναγραφούν επακριβώς οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών. Το έντυπο αυτό είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να αποσταλεί απευθείας στο Α.Π.Θ. (Θα πρέπει να επισημανθεί αυτό το σημείο στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο (του εξωτερικού), γιατί είναι απαραίτητο για την πιστοποιήση της διάρκειας των σπουδών του. 5) έντυπο «Ατομική βεβαίωση παραλαβής Υποτροφίας κινητικότητας σε σπουδαστές». Το έντυπο αυτό θα περιέλθει στο Α.Π.Θ. αμέσως μετά την είσπραξη των ποσών της υποτροφίας συνοδευόμενο υποχρεωτικά με την «απόδειξη είσπραξης για τον πελάτη» της Τράπεζας. 6) το έντυπο «Duration of Studies at Host Institution» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Γραφείο ERASMUS του Ιδρύματος Υποδοχής (και για την άφιξη και για την αναχώρηση). Επισημαίνεται ότι τα έντυπα 3-6 υποβάλλονται στο Α.Π.Θ. εντός 30 ημερών από την επιστροφή των φοιτητών στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. (Εάν ο φοιτητής επιστρέψει λόγω λήξης της υποτροφίας του στις 30-9 του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου). Η περίπτωση μη υποβολής των εντύπων αυτών θεωρείται παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και το Α.Π.Θ. δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο έγγραφο /πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο. 19

20 Κατά τη διάρκεια των σπουδών με το Πρόγραμμα LLP/Erasmus Οι φοιτητές Erasmus με την άφιξή τους στο Ίδρυμα υποδοχής θα πρέπει να αποστείλουν με fax στο Τμήμα Ευρωπαικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα εξής: Την Οριστική ήλωση Μαθημάτων (Learning Agreement) με αλλαγές που ίσως έχουν πραγματοποιήσει ή όχι, σε διάστημα 2-3 εβδομάδων από την άφιξή τους στο Ίδρυμα Υποδοχής. Το έντυπο «Duration of Studies at Host Institution» με την ακριβή ημερομηνία εγγραφής στο Ίδρυμα Υποδοχής, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Μετά την επιστροφή στο Τμήμα Μετά την επιστροφή τους στο Τμήμα οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στο Τμήμα Ε.Ε.Π., σε διάστημα ενός μηνός, τα εξής: 1. Το πρωτότυπο έντυπο «Duration of Studies at Host Institution» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος υποδοχής (και για την άφιξη και την αναχώρηση και όχι προχρονολογημένο) 2. Το έντυπο «Confidential Supervisor s Report» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υπεύθυνο καθηγητή του πανεπιστημίου υποδοχής. (Χωρίς το έντυπο αυτό οι φοιτητές δεν θα μπορέσουν να εισπράξουν το υπόλοιπο 20% της φοιτητικής υποτροφίας Erasmus) 3. Το Learning Agreement (πρωτότυπο) 4. Επίσημη βαθμολογία (Transcript of Records) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με όλα τα μαθήματα στα οποία οι φοιτητές εξετάστηκαν κατά την εκεί παραμονή τους (επιτυχώς ή όχι) καθώς και με τα ECTS Credits, όπου ισχύει το Πρόγραμμα ECTS. Η επίσημη βαθμολογία προσκομίζεται στους ακαδημαϊκά υπεύθυνους ECTS Coordinator του Τμήματος. 5. Τα έντυπο «Έκθεση Σπουδών» και «Έντυπο Ατομικής Βεβαίωσης Παραλαβής Υποτροφίας» συμπληρωμένα από τους ίδιους τους φοιτητές και συνοδευόμενα από φωτοτυπία της απόδειξης είσπραξης των χρημάτων της υποτροφίας από την τράπεζα. 6. Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες απαιτείται έγγραφο αξιολόγησης από τον υπεύθυνο καθηγητή του Ιδρύματος υποδοχής. 20

21 Οι φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις όλων των δηλωθέντων μαθημάτων και να προσκομίζουν βεβαιώσεις παρακολουθήσεων των μαθημάτων που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς. Επισημαίνεται ότι τα έντυπα 3-6 υποβάλλονται στο Α.Π.Θ. εντός 30 ημερών από την επιστροφή των φοιτητών στην Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση έως τις 30 Σεπτεμβρίου του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους. (Εάν ο φοιτητής επιστρέψει λόγω λήξης της υποτροφίας του στις 30-9 του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, οφείλει να καταθέσει τα απαραίτητα έντυπα το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Οκτωβρίου). Η περίπτωση μη υποβολής των εντύπων αυτών θεωρείται παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί και το Α.Π.Θ. δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του συνολικού ποσού της υποτροφίας. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαιούχο οποιοδήποτε άλλο έγγραφο /πιστοποιητικό κρίνει απαραίτητο. Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Οι υπότροφοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως. Τα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών κτλ. στο εξωτερικό είναι θέματα αρμοδιότητας του ακαδημαϊκού υπευθύνου του προγράμματος και πρέπει να καθορισθούν ΠΡΙΝ την αναχώρησή τους. Στο τέλος κάθε περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, το Ίδρυμα Υποδοχής πρέπει να παράσχει στο φοιτητή και στο Α.Π.Θ. πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι τηρήθηκε το «Learning Agreement» (Συμφωνία Σπουδών) και να αποστείλει αναλυτικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων. Η αναγνώριση των διδακτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών των διακινουμένων φοιτητών γίνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής ακόμη και στις περιπτώσεις μετακινουμένων φοιτητών μέσω ανταλλαγής άλλου Τμήματος, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομίσει ο φοιτητής ή θα αποστείλει το Ίδρυμα Υποδοχής. Η συμμετοχή Τμήματος στο πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό 21

22 και δηλώνουν ΠΡΙΝ την αναχώρησή τους στην αίτηση-δήλωση του ΙΚΥ και στο «Learning Agreement» (Συμφωνία Σπουδών). Η αναγνώριση αυτή είναι δυνατόν να μην πραγματοποιηθεί, μόνον στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στο επίπεδο επιτυχίας που απαιτείται από το Ίδρυμα Υποδοχής ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν τα συμμετέχοντα Ιδρύματα για την πλήρη αναγνώριση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος όσον αφορά στις σπουδές του στο εξωτερικό το Ίδρυμα Προέλευσης δικαιούται να του ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 7.2 της Σύμβασης μεταξύ Α.Π.Θ. και Εθνικής Μονάδας Συντονισμού). Με την επιστροφή του φοιτητή η γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει για κάθε μάθημα που ο φοιτητής επέλεξε, παρακολούθησε και εξετάστηκε επιτυχώς στο εξωτερικό, ότι το μάθημα αυτό έτυχε αναγνώρισης καθώς και τις πιστωτικές μονάδες που έλαβε και την βαθμολογία του (πιστοποιητικό αναγνώρισης μαθημάτων). Το πιστοποιητικό αυτό είναι απαραίτητο έγγραφο και πρέπει να διαβιβάζεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκειμένου να τοποθετείται στο φάκελο του φοιτητή). Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές, εφόσον είναι φοιτητές ERASMUS, θα αναγράφουν στη δήλωση μαθημάτων του εξαμήνου τους τίτλους μαθημάτων που έχουν επιλέξει για να παρακολουθήσουν στο ξένο Ίδρυμα και μόνον αυτούς. Μαθήματα που ανήκουν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης (Α.Π.Θ.) δεν είναι δυνατόν να δηλωθούν και να αναγνωρισθούν, διότι αυτό θα σήμαινε ότι ο φοιτητής παρακολουθεί μαθήματα ταυτόχρονα και στα δυο Πανεπιστήμια. 22

23 Πρόγραμμα LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ια Βίου Μάθηση (LLΡ)/ ERASMUS, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές,(από το 1ο έτος σπουδών τους) μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/ Επιχειρήσεις/Οργανισμούς προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης LLP/ERASMUS/PLACEMENTS. Πέρα από τη δυνατότητα αυτή, οι φοιτητές μπορούν να συνδυάσουν την περίοδο σπουδών με την πρακτική άσκηση στα πλαίσια μιας ενιαίος περιόδου κινητικότητας. Με τον όρο ενιαία περίοδο εννοούνται τα εξής: α) η Πρακτική Άσκηση θα λάβει απαραίτητα χώρα υπό την επίβλεψη του ιδίου Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει τις Σπουδές, β) ότι οι δύο δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε διαδοχικές περιόδους, γ) ότι αναγνωρίζεται ως αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή από το Ίδρυμα Προέλευσης. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την συνεχώς διευρυνόμενη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, να τους βοηθήσει να καλλιεργήσουν και να βελτιώσουν δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής διεθνούς αγοράς εργασίας, να βελτιώσουν τη γνώσεις τους σε θέματα γλωσσικά, οικονομικά, πολιτισμικά που αφορούν τη χώρα υποδοχής, και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας. Κριτήρια Επιλεξιμότητας - Οι φοιτητές να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγεί στη λήψη προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος (συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής) και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας. - Οι φοιτητές πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας μέλους του Προγράμματος ή άλλης χώρας υπό τον όρο να είναι αναγνωρισμένοι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, γεγονός που αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα των αρμόδιων ελληνικών αρχών. - Οι φοιτητές πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα 23

24 Υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). Η επάρκεια γνώσης της Ξένης Γλώσσας πιστοποιείται συνήθως με την υποβολή πιστοποιητικών γνώσης Ξένης Γλώσσας. Στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/ERASMUS, οι χώρες υποδοχής με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες οργανώνουν και προσφέρουν επιχορηγούμενα Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας (EILCs) για εισερχόμενους φοιτητές. Κριτήρια Επιλογής Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών είναι: α) επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) β) γνώση της γλώσσας του Ιδρύματος Υποδοχής γ) έτος σπουδών (προτιμούνται οι φοιτητές των τελευταίων ετών) δ) βαθμολογία ή διδακτικές/πιστωτικές μονάδες που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος (από την αναλυτική βαθμολογία) ε) πρακτική άσκηση σύμφωνη με το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου (από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής) ζ) προστιθέμενη αξία που θα αποκομίσει ο φοιτητής από την Πρακτική Άσκηση, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση του φορέα υποδοχής Εντατικά Μαθήματα Γλωσσικής Προετοιμασίας Στους φοιτητές που προτίθενται να μετακινηθούν με το πρόγραμμα LLP/Erasmus σε χώρες με τις λιγότερο ομιλούμενες και διδασκόμενες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας σε οργανωμένα προγράμματα στις χώρες υποδοχής. Σκοπός των μαθημάτων είναι η προετοιμασία των φοιτητών, πριν την έναρξη της περιόδου Erasmus που θα πραγματοποιήσουν στις χώρες αυτές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος τα μαθήματα θα διοργανωθούν σε δύο φάσεις (καλοκαίρι 2011 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012) στις 24 παρακάτω χώρες: -Βέλγιο (Φλαμανδόφωνη Κοινότητα) -Βουλγαρία -Κύπρος -Τσεχία - ανία -Εσθονία -Φινλανδία -Ελβετία(Ιταλικά) -Ουγγαρία -Ισλανδία -Ιταλία -Λετονία 24

25 -Λιθουανία -Μάλτα -Ολλανδία -Νορβηγία -Πολωνία -Πορτογαλία -Ρουμανία -Σλοβακία -Σλοβενία -Σουηδία -Τουρκία -Ισπανία (μόνο για τις διαλέκτους Καταλανικά, Βάσκικα, Βαλενθιανά και Γαλικιανά) - Κροατία Τα EILCs προσφέρονται σε 2 επίπεδα, αρχαρίων και μέσων, στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus σε μία από τις χώρες που διοργανώνουν τα μαθήματα. Τα Εντατικά Γλωσσικά Μαθήματα Erasmus έχουν διάρκεια από 2 έως 6 εβδομάδες (minimum 60 ώρες διδασκαλίας) και πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις: α' φάση: Το καλοκαίρι, πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. β' φάση: Τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η διάρκεια των μαθημάτων ποικίλλει από χώρα σε χώρα και ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας των φοιτητών. Αναγνώριση πρακτικής άσκησης Η περίοδος πρακτικής άσκησης LLP ΕRΑSΜUS/PLACEMENTS στο εξωτερικό αναγνωρίζεται πλήρως, εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, με το σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων ECTS.. Για τις ειδικές περιπτώσεις περιόδων Πρακτικής Άσκησης που δεν αναγνωρίζονται, το Ίδρυμα Προέλευσης θα παρέχει αναγνώριση συμπεριλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη περίοδο στο Παράρτημα ιπλώματος (D.S.). Περίοδοι παραμονής στο εξωτερικό Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τριών (3) και δώδεκα (12) μηνών. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνιστάται η τρίμηνη μετακίνηση. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κινητικότητας LLP/ΕRASΜUS PLACEMENT για πρακτική άσκηση, ανεξαρτήτως αν έχει συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα LLP/Erasmus για Σπουδές 25

26 LLP/Erasmus για Πρακτική Άσκηση Οδηγίες για Εξερχόμενους Φοιτητές Πριν την επιλογή Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα LLP/ERASMUS- Placement για Πρακτική Άσκηση πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία και να υποβάλουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: 1) Αίτηση υποψηφιότητας για εκδήλωση ενδιαφέροντος η οποία μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να τυπωθεί για να κατατεθεί στο Τμήμα Ε.Ε.Π. εντός των προθεσμιών που το Τμήμα έχει ορίσει. Μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ε.Ε.Π. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία - (για προπτυχιακούς φοιτητές) και Βεβαίωση Σπουδών (για μεταπτυχιακούς φοιτητές). Η αίτηση υπογράφεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά στο οποίο να αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα LLP/ΕRASMUS για Πρακτική Άσκηση. αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας γλωσσικής ικανότητας ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας επαρκούς επιπέδου. Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του Ιδρύματος/Οργανισμού/Επιχείρησης με τις ακριβείς ημερομηνίες στην οποία θα περιλαμβάνονται η αποδοχή του φοιτητή με τις ακριβείς ημερομηνίες καθώς και το αντικείμενο στο οποίο πρόκειται να εργαστεί. Μετά την επιλογή Οι φοιτητές οφείλουν να: υπογράψουν Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εις διπλούν συμπληρώσουν το παράρτημα «Συμφωνία κατάρτισης και έσμευση Ποιότητας» (Training Αgreement and Quality Committment) το οποίο υπογράφεται από το φοιτητή, το Ίδρυμα Προέλευσης και το Ίδρυμα/Επιχείρηση/Οργανισμό υποδοχής. Η Συμφωνία κατάρτισης θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για την αναγνώριση της περιόδου Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό. 26

27 εξασφαλίσουν, πριν από την αναχώρησή του για το εξωτερικό, από το Ταμείο στο οποίο είναι ασφαλισμένοι την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας την οποία πρέπει να έχουν μαζί τους. Εάν ζητηθεί από τον ασφαλιστικό οργανισμό έγγραφο του Α.Π.Θ. που να βεβαιώνει τη χορήγηση της υποτροφίας, το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το εκδίδει. ασφαλισθούν σε ιδιωτική εταιρεία για το διάστημα παραμονής του στο εξωτερικό ή να ασφαλισθούν στη χώρα στην οποία θα μεταβεί για Πρακτική Ασκηση. Συγκεκριμένα, πέραν της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης απαιτείται ασφάλιση σε ιδιωτική εταιρία για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) και για ατύχημα σε χώρο εργασίας. Τέλος μπορεί να χρειαστεί έκδοση άδειας εισόδου στη χώρα (visa) ή και έκδοση άδειας παραμονής. Μετά την επιστροφή στο Τμήμα Οι φοιτητές καταθέτουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων τα εξής: Βεβαίωση του Οργανισμού Υποδοχής για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Ασκησης «Certificate of Αttendance» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από την Ίδρυμα/Επιχείρηση/Οργανισμό του εξωτερικού το έντυπο «Έκθεση Πρακτικής Άσκησης φοιτητή ERASMUS» συμπληρωμένο από τους ίδιους. το έντυπο «Ατομική Βεβαίωση Παραλαβής Υποτροφίας Κινητικότητας» συμπληρωμένο από τους ίδιους μόλις εισπράξουν και τις δύο δόσεις της υποτροφίας τους. Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις που αποτέλεσαν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της τοποθέτησής του σε επιχείρηση για Πρακτική Άσκηση και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση της Πρακτικής Άσκησης να συμμορφωθεί προς τους κανόνες και κανονισμούς του οργανισμού υποδοχής, το ωράριο εργασίας, τον κώδικα δεοντολογίας και την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας 27

28 να κοινοποιεί στο Ίδρυμα αποστολής οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει ή οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικά με την τοποθέτηση για Πρακτική Άσκηση και Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: να αναθέσει στο φοιτητή καθήκοντα και αρμοδιότητες (όπως ορίζονται στη Συμφωνία Κατάρτισης) που θα συνάδουν με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές του καθώς και με τους σκοπούς της Πρακτικής Άσκησης και να διασφαλίσει ότι διατίθεται στο φοιτητή ο απαιτούμενος εξοπλισμός και υποστήριξη να συντάξει σύμβαση ή αντίστοιχο έγγραφο σχετικά με την Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας να ορίσει επιμελητή, ο οποίος θα συμβουλεύει το φοιτητή, θα τον συνδράμει στην ενσωμάτωσή του στην επιχείρηση υποδοχής και θα παρακολουθεί την πρόοδο της Πρακτικής Άσκησης να παρέχει πρακτική υποστήριξη, εάν απαιτηθεί, να ελέγχει εάν διατίθεται η κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη και να διευκολύνει την κατανόηση του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. 28

29 Πρόγραμμα LLP/Erasmus για Α.Μ.Ε.Α. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα, δε, στην εκπαίδευση. Eφόσον επιλεγεί φοιτητής με αναπηρίες για περίοδο σπουδών ERASMUS ή περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος LLP/Εrasmus και εφόσον κατά τα λοιπά πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα του χορηγήθεί (μετά φυσικά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων, αίτηση και σύμβαση, όπως για όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για φοιτητές ανάλογα με τη χώρα προορισμού. Η χορήγηση του ποσού αυτού γίνεται κατά την κρίση του Ιδρύματός σας, πρέπει, όμως, να βασίζεται σε ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο φορέα (Νοσοκομείο, Ι.Κ.Α., κ.λ.π.), το οποίο πρέπει να φυλάσσεται για την περίπτωση ελέγχου από την ΕΜ/Ι.Κ.Υ. Ο κατάλογος των ασθενειών που χαρακτηρίζονται σοβαρές, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Υπουργικής απόφασης Φ152/Β6/198 (ΦΕΚ 472/ ) και άρθρο 6 παρ.8 του ν. 3027/ (ΦΕΚ 152/2002) έχουν ως ακολούθως: Άρθρο 10 απόφασης υπ' αριθμ.φ152/β6/198/2000 (ΦΕΚ 472, τ. Β') τυφλοί κωφάλαλοι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (stunt) συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne πάσχοντες από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους πάσχοντες από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λευκώματα, συμπαγείς όγκους) πάσχοντες από το σύνδρομο του Bund Chiari πάσχοντες από τη νόσο του Fabry πάσχοντες από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας 29

30 πάσχοντες από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1 πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% Αρθρο 6 παρ. 8 του ν.3027/2002, ΦΕΚ 152/2002 πάσχοντες από φαινυλκετονουρία πάσχοντες από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου πάσχοντες από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή πάσχοντες από τη νόσο του GAUCHER Πέραν αυτού του γενικού μέτρου, που αφορά όλους τους αναπήρους, μπορεί να χορηγηθεί ειδική οικονομική ενίσχυση σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που: i ) συνεπάγεται ιδιαιτέρως υψηλό κόστος κινητικότητας και ii) το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές, όπως εθνική χρηματοδότηση. Η απόφαση για τη συμπληρωματική αυτή χρηματοδότηση λαμβάνεται από την ΕΜ/ΙΚΥ ύστερα από εξέταση όλων των αιτήσεων που θα κατατεθούν σε συνάρτηση με τα διαθέσιμα για το σκοπό αυτό κεφάλαια.. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω των Ιδρυμάτων και δεν γίνονται δεκτές μεμονωμένες αιτήσεις ενδιαφερομένων. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής: 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-2015 Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus@teiep.gr Ημ/νία: 09/09/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ERASMUS Χρήσιµες ερωτήσεις και απαντήσεις Τι είναι το Πρόγραµµα Ανταλλαγής ERASMUS; Είναι η δράση του Προγράµµατος SOCRATES που απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες Ιδρυµάτων τριτοβάθµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015 2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015 2016 Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 08/09/2015 Αρ. Πρωτοκ.: 985 Κτιριο Α, Κωστακιοι, 471 32 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e mail: erasmus@teiep.gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 Διεθνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2013-14 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) Παράρτημα V.1.α.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις;

Ποια τα οφέλη για τις επιχειρήσεις; ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τοµεακό πρόγραµµα Erasmus H ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS Νέα προσόντα στον χώρο εργασίας ΕΙΕ, Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Ελίνα Μαυρογιώργου, IKY-Ελληνική Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ/ ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) Παράρτημα V1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ERASMUS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

E R A S M U S L IFE L E A R N I N G P R O G R A M M E ( LLP)

E R A S M U S L IFE L E A R N I N G P R O G R A M M E ( LLP) E R A S M U S L IFE L E A R N I N G P R O G R A M M E ( LLP) Πληροφορίες στη σελίδα του γραφείου διεθνών σπουδών: http://www.teiath.gr/diethnwn/ 1. Γενικοί στόχοι του προγράμματος κινητικότητα σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης Συχνές ερωτήσεις για την πρακτική άσκηση ERASMUS για ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 1.Είναι τα πανεπιστημιακά εργαστήρια επιλέξιμοι οργανισμοί για πρακτική άσκηση ERASMUS; Ναι, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS Α) Προϋποθέσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εάν κάποια φοιτήτρια / κάποιος φοιτητής δεν πληρεί τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E R A S M U S γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς

Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Ο δ η γ ό ς ε ξ ε ρ χ ό μ ε ν ω ν φ ο ι τ η τ ώ ν E r a s m u s + γ ι α σ π ο υ δ έ ς Α κ α δ η μ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2015-2 0 1 6 Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού;

Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές. Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Γιατί Erasmus + ; Οι ευκαιρίες για τους φοιτητές Τι, Γιατί, Πώς, Πού; Erasmus+ Γνωρίστε τους Ερασμίτες http://ec.europa.eu/education/gallery/video_e n.htm#meet-the-erasmussens_el Erasmus+ Γνωρίστε το χωριό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS

ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παράρτημα V.1.β.ii Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος : ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ ERASMUS Παρακαλούμε: α) το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1

Fiche N /File Nr 13 : ERA-Cer - p. 1 Πρόγραµµα Υπο-πρόγραµµα Κατηγορία ράσης ράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ERASMUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Πανεπιστηµιακός Χάρτης ERASMUS Ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης Erasmus (EUC) παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για σπουδές με

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για σπουδές με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για σπουδές με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2012 Επιμέλεια: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Λιόλιος, Ι. Θεριοδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία)

Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (να αναφέρεται σε κάθε σχετική αλληλογραφία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος

Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Σύγχρονα Χρηματοοικονομικά Μέσα και Οικονομική Πολιτική Περιεχόμενο Προγράμματος Η «επενδυτική τραπεζική» είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ Erasmus+ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ERASMUS ID Code : G ATHINE 42 ECHE reference number: 31720-LA-1-2014-1-GR E4AKA1-ECHE ΟΔΗΓΙΕΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης

Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οδηγός Ενημέρωσης Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Μεσολογγίου Οδηγός Ενημέρωσης ERASMUS LEONARDO DA VINCI - GRUNDTVIG Eυρωπαϊκά Προγράμματα «Δια Βίου Μάθηση» Lifelong

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Δρ. Στυλιανός Μαυρομούστακος Εκτελεστικός Διευθυντής, Intercollege ECVET Expert Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα