Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Κρατική ενίσχυση"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2017) 5622 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA (2015/NN) (πρώην 2013/CP) Ελλάδα Εικαζόμενη κρατική ενίσχυση προς την Αλουμίνιον Α.Ε. με τη μορφή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατόπιν διαιτητικής απόφασης Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Στις 23 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή παρέλαβε καταγγελία από ελληνική εταιρεία παραγωγής και λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (η «καταγγέλλουσα») σχετικά με εικαζόμενη κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στην Αλουμίνιον Α.Ε. («Αλουμίνιον») βάσει της Απόφασης 1/2013 του διαιτητικού δικαστηρίου, το οποίο ορίστηκε από την καταγγέλλουσα και την Αλουμίνιον («διαιτητική απόφαση»). Η εν λόγω διαιτητική απόφαση καθόρισε το τιμολόγιο που έπρεπε να εφαρμόζει η καταγγέλλουσα για την Αλουμίνιον κατά την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου (2) Στις 31 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή διαβίβασε την καταγγελία στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το μέτρο εικαζόμενης κρατικής ενίσχυσης. Με επιστολή της 14ης Απριλίου 2014, η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2014, οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με την καταγγελία, ισχυριζόμενες ότι δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση στην Κύριος Νικος ΚΟΤΖΙΑΣ Υπουργός Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 5 Grèce Αθήνα Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Τηλέφωνο: (0)

2 εν λόγω υπόθεση. Στις 6 Μαΐου 2014, η Επιτροπή απέστειλε στην καταγγέλλουσα τη μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεων της Ελλάδας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επισήμαναν στην εν λόγω επιστολή ότι, ως προκαταρκτικό συμπέρασμα και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών και των παρατηρήσεων που παρασχέθηκαν από την Ελλάδα, δεν φαίνεται να είχε χορηγηθεί κρατική ενίσχυση βάσει της διαιτητικής απόφασης. Επιπλέον, η Επιτροπή ρώτησε αν η καταγγέλλουσα επιθυμούσε να δώσει συνέχεια στο θέμα και, εφόσον το επιθυμούσε, της ζήτησε τυχόν νέα δεδομένα ή επιχειρήματα που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την προκαταρκτική αξιολόγηση της υπόθεσης, την οποία παρέθετε στην εν λόγω επιστολή, και να αποδείξουν την ύπαρξη παραβίασης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Με επιστολές της 20ής Μαΐου 2014 και 6ης Ιουνίου 2014, η καταγγέλλουσα επέμεινε στην καταγγελία της και επανέλαβε, κατ ουσίαν, τα επιχειρήματα που είχε ήδη προβάλει στην αρχική της καταγγελία και τη λοιπή αλληλογραφία. (3) Με επιστολή της 12ης Ιουνίου 2014 («επιστολή του 2014»), οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν την καταγγέλλουσα ότι δεν θεωρούσαν πως οι επιστολές της με ημερομηνίες 20 Μαΐου 2014 και 6 Ιουνίου 2014 περιείχαν νέα δεδομένα ή νέα επιχειρήματα που να αμφισβητούν την προκαταρκτική αξιολόγηση της υπόθεσης, την οποία είχαν διατυπώσει στην επιστολή της 6ης Μαΐου Κατά συνέπεια, οι υπηρεσίες της Επιτροπής επανέλαβαν την αξιολόγηση που είχαν διατυπώσει στην επιστολή της 6ης Μαΐου 2014, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, στην υπόθεση δεν υπεισερχόταν, κατά τα φαινόμενα, κρατική ενίσχυση. (4) Στις 22 Αυγούστου 2014, η καταγγέλλουσα άσκησε προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου κατά της επιστολής του 2014, ισχυριζόμενη ότι η εν λόγω επιστολή περιείχε απόφαση της Επιτροπής και ότι έκρινε, εσφαλμένα, ότι το τιμολόγιο που επέβαλε η διαιτητική απόφαση δεν συνιστούσε κρατική ενίσχυση (υπόθεση Τ-639/14). Με διάταξη της 24ης Οκτωβρίου 2014 και κατόπιν κοινού αιτήματος των μερών, το Γενικό Δικαστήριο ανέστειλε τη διαδικασία έως τις 7 Απριλίου (5) Η Επιτροπή αξιολόγησε την υπόθεση με σκοπό να εκδώσει επίσημη απόφαση και, σε αυτό το πλαίσιο, στις 16 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την καταγγέλλουσα. Στις 25 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε επίσημη απόφαση που διαπίστωνε ότι το επίμαχο μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση («απόφαση του 2015»). Στις 29 Ιουνίου 2015, η καταγγέλλουσα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου προσφυγή ακύρωσης της εν λόγω απόφασης (υπόθεση T-352/15). (6) Στις 9 Φεβρουαρίου 2016, το Γενικό Δικαστήριο εξέδωσε διάταξη που κατήργησε τη δίκη επί της προσφυγής ακύρωσης κατά της επιστολής του 2014 ως άνευ αντικειμένου επειδή η απόφαση του 2015 είχε ανακαλέσει και αντικαταστήσει τυπικώς την εν λόγω επιστολή (διάταξη στην υπόθεση T-639/14 ΔΕΗ κατά Επιτροπής EU:T:2016:77). Η καταγγέλλουσα άσκησε αίτηση αναίρεσης κατά της διάταξης του Γενικού Δικαστηρίου. 2

3 (7) Με την απόφαση της 31ης Μαΐου 2017, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η απόφαση του 2015 δεν αντικατέστησε την επιστολή του 2014, επειδή η απόφαση του 2015 ήταν απλώς επιβεβαιωτική της επιστολής του 2014 (απόφαση στην υπόθεση C-228/16P ΔΕΗ κατά Επιτροπής EU:C:2017:409). Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η κατάσταση θα ήταν διαφορετική μόνο στην περίπτωση που η απόφαση του 2015 είχε αντικαταστήσει την επιστολή του 2014 προκειμένου να επανορθώσει έλλειψη νομιμότητας από την οποία έπασχε η εν λόγω επιστολή, αναφέροντας παράλληλα τη φύση της έλλειψης νομιμότητας από την οποία έπασχε η εν λόγω επιστολή. (8) Με την παρούσα απόφαση, η Επιτροπή αναφέρει ρητά τους λόγους για τους οποίους η επιστολή του 2014 πάσχει από έλλειψη νομιμότητας και προβαίνει στην ανάκληση της εν λόγω επιστολής, όπως και της επιβεβαιωτικής απόφασης του 2015, τις οποίες αντικαθιστά με την παρούσα επίσημη απόφαση. 2. Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (9) Η καταγγέλλουσα αποτελεί ελληνική επιχείρηση με έδρα την Αθήνα. 1 Δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου. (10) Το 51% των μετοχών της καταγγέλλουσας ανήκει στο ελληνικό κράτος. Το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβλέπει την εταιρεία. Το ελληνικό κράτος μπορεί να διορίσει την πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και εκπροσωπείται άμεσα στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας από τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (11) Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι η διαιτητική απόφαση, με την οποία διευθετήθηκε μακρόχρονη αντιδικία σχετικά με την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει στην Αλουμίνιον, την υποχρεώνει να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια στην Αλουμίνιον σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς (ακόμη και κάτω του κόστους της), παρέχοντας ως εκ τούτου πλεονέκτημα. 2 Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται περαιτέρω ότι η διαιτητική απόφαση συνιστά δεσμευτικό μέτρο του ελληνικού κράτους, το οποίο δεσμεύει τα μέρη σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και ως τέτοιο καταλογίζεται στο κράτος. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η εφαρμογή από αυτήν του τιμολογίου που ορίζεται στη διαιτητική απόφαση εμπλέκει κρατικούς 1 2 Η καταγγέλλουσα ζήτησε, αρχικώς, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά της στην Αλουμίνιον ή οποιονδήποτε τρίτο. Ως επιπλέον επιχείρημα σε σχέση με το εικαζόμενο πλεονέκτημα που παρασχέθηκε στην Αλουμίνιον, η καταγγέλλουσα ισχυρίστηκε ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον με το τιμολόγιο που καθορίστηκε από την απόφαση διαιτησίας θα συνιστούσε κρατική εγγύηση, διότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αυτό δεν έχει οριστεί στο επίπεδο της αγοράς, αλλά σε επίπεδο που αποσκοπούσε να εξασφαλίσει ότι η Αλουμίνιον μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Σύμφωνα με την καταγγελία, από το γεγονός αυτό προκύπτει έμμεση κρατική εγγύηση έναντι του κινδύνου πτώχευσης. 3

4 πόρους, δεδομένου ότι αφορά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από κρατική επιχείρηση σε τιμή χαμηλότερη από αυτήν της αγοράς. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, το τιμολόγιο που ορίζεται στη διαιτητική απόφαση ισχύει μόνο για την Αλουμίνιον και, ως εκ τούτου, παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα. Επειδή δε η Αλουμίνιον βρίσκεται σε ανταγωνισμό με άλλες εταιρείες στην Ένωση, το τιμολόγιο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. Κατ αυτόν τον τρόπο, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι εξαναγκάζεται, βάσει της διαιτητικής απόφασης, να χορηγήσει παράνομη κρατική ενίσχυση στην Αλουμίνιον. (12) Στην καταγγελία της παρούσας υπόθεσης, η καταγγέλλουσα αναφέρεται επίσης σε άλλη καταγγελία, την οποία υπέβαλε το 2012 (καταχωρίστηκε με αριθμό SA.34991). Στην εν λόγω καταγγελία ισχυρίστηκε ότι, με την Απόφαση 346/2012 της ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας («ΡΑΕ»), με την οποία καθορίστηκε προσωρινό τιμολόγιο για την παρεχόμενη στην Αλουμίνιον ηλεκτρική ενέργεια κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη διευθέτηση της αντιδικίας μεταξύ των εν λόγω δύο μερών σχετικά με το τιμολόγιο, υποχρεώθηκε να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Αλουμίνιον σε τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς και, ως εκ τούτου, να χορηγήσει κρατική ενίσχυση στην Αλουμίνιον. Ωστόσο, επειδή η διαιτητική απόφαση αντικατέστησε πλήρως και αναδρομικώς το προσωρινό τιμολόγιο που είχε καθοριστεί από τη ΡΑΕ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελία με αριθμό SA κατέστη άνευ αντικειμένου. (13) Επομένως, η παρούσα απόφαση εξετάζει μόνο την καταγγελία που υποβλήθηκε από την καταγγέλλουσα τον Δεκέμβριο 2013, η οποία αφορά το κατά πόσον χορηγήθηκε κρατική ενίσχυση στην Αλουμίνιον με τη μορφή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας κάτω του κόστους κατ εφαρμογήν της διαιτητικής απόφασης Η αντιδικία μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον (14) Η καταγγέλλουσα και η Αλουμίνιον έχουν εμπλακεί σε μακρόχρονη αντιδικία σχετικά με το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να πληρώνει η τελευταία για την ηλεκτρική ενέργεια που της προμηθεύει η πρώτη. Η αιτία της εν λόγω αντιδικίας είναι ότι δεν ισχύει πλέον το προτιμησιακό τιμολόγιο το οποίο προέκυπτε από συμφωνία που υπογράφηκε τη δεκαετία του 1960 και, μετά τη λήξη της εν λόγω συμφωνίας το 2006, τα μέρη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σχετικά με νέο τιμολόγιο για τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον. 3 Στην πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον, οι δύο πλευρές υπέγραψαν στις 4 Αυγούστου 2010 «Πλαίσιο Συμφωνίας», σχετικά με το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τον διακανονισμό των εκκρεμών οφειλών της Αλουμίνιον, οι οποίες ανέρχονταν σε 3 Η Αλουμίνιον αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (η κατανάλωσή της υπερβαίνει το 5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, και αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής κατανάλωσης από καταναλωτές υψηλής τάσης) και παρουσιάζει σχεδόν αμετάβλητη (σταθερή) κατανάλωση καθ όλο το έτος. 4

5 περίπου 107 εκατ. ευρώ. 4 Ωστόσο, δεν υπογράφηκε ποτέ το «Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας», με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2010, με το οποίο θα καθοριζόταν λεπτομερώς η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών με σκοπό την εφαρμογή του Πλαισίου Συμφωνίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, η αντιδικία σχετικά με τη συμβατική σχέση και το εφαρμοστέο τιμολόγιο παρέμεινε εκκρεμής. (15) Λόγω της διαφωνίας όσον αφορά το προαναφερθέν τιμολόγιο και της άρνησης της Αλουμίνιον να υπογράψει το Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας, η Αλουμίνιον συνέχισε να συσσωρεύει σημαντικά ποσά οφειλών, οι οποίες προέκυπταν από τη μη (πλήρη) αποπληρωμή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Πλαισίου Συμφωνίας. (16) Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, και με σκοπό την επίλυση της αντιδικίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα μέρη συμφώνησαν από κοινού να παραπέμψουν την αντιδικία στη μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ («διαιτητικό δικαστήριο»), δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου 4001/ (17) Εν προκειμένω, η καταγγέλλουσα διευκρίνισε ότι συμφώνησε για τη διαιτησία υπό τον όρο ότι η Αλουμίνιον θα προέβαινε σε άμεση καταβολή μέρους της εκκρεμούς οφειλής της και θα πλήρωνε τα μηνιαία τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας. Κατ αυτόν τον τρόπο, όταν ελήφθη η απόφαση να συμφωνήσει για την παραπομπή του ζητήματος σε διαιτησία, η καταγγέλλουσα έκρινε ότι η εν λόγω απόφαση αποτελούσε την ενδεδειγμένη πορεία δράσης για την αποπληρωμή της εκκρεμούς οφειλής της Αλουμίνιον εντός εμπορικά αποδεκτού χρονικού πλαισίου. (18) Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε η καταγγέλλουσα, η ίδια δεν φαίνεται να διέθετε την εναλλακτική επιλογή να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον λόγω της διαφωνίας σχετικά με το τιμολόγιο, διότι υπήρχε κίνδυνος να της απαγορευτεί με ρυθμιστική παρέμβαση να πράξει κάτι τέτοιο. 6 Το γεγονός αυτό κατέστη ιδιαιτέρως σαφές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας, όταν η καταγγέλλουσα, έπειτα από περαιτέρω εκκρεμείς πληρωμές τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, κοινοποίησε στην Αλουμίνιον σειρά επιστολών με τις οποίες απειλούσε να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Αντιδρώντας σε αυτές τις κοινοποιήσεις, η Αλουμίνιον υπέβαλε καταγγελίες ενώπιον της ΡΑΕ, η οποία διέταξε την καταγγέλλουσα να μην προβεί σε οποιαδήποτε παύση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Με την απόφαση 15/2013, της 31ης Ιανουαρίου Ο εν λόγω διακανονισμός προέβλεπε τη διαγραφή ποσού 25 εκατ. ευρώ από την καταγγέλλουσα και την αποπληρωμή του υπολοίπου (περίπου 82 εκατ. ευρώ) μέσω της άμεσης καταβολής 20 εκατ. ευρώ και της καταβολής μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο ίσο με το EURIBOR ενός μηνός συν 1%. Το άρθρο 37 του Νόμου 4001/2011 ορίζει ότι οργανώνεται μόνιμη διαιτησία από τη ΡΑΕ, ενώπιον της οποίας μπορούν να επιλύονται διαφορές που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, με την κατάρτιση έγγραφης συμφωνίας διαιτησίας. Για παράδειγμα, βάσει κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης κατά την έννοια του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ και/ή του άρθρου 2 του ελληνικού Νόμου για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό (Νόμος 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε) ή βάσει της ισχύουσας ενεργειακής νομοθεσίας (βλ. υποσημειώσεις 14 και 18 της παρούσας απόφασης). 5

6 2013, την τελευταία μιας σειράς αποφάσεων επί του ζητήματος, η ΡΑΕ ανέφερε ότι η καταγγέλλουσα δεν μπορούσε να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον για όσο διάστημα η αντιδικία αποτελούσε αντικείμενο διαιτησίας. Επιπλέον, μετά την απόφαση διαιτησίας και κατόπιν διαπραγματεύσεων σχετικά με το εφαρμοστέο τιμολόγιο για την περίοδο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Αλουμίνιον υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, ισχυριζόμενη ότι η καταγγέλλουσα είχε κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της 7, διότι επιδίωξε να χρεώσει υπερβολικό τιμολόγιο και απείλησε να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον αν δεν πληρωνόταν το εν λόγω τιμολόγιο, καταχρώμενη ως εκ τούτου την εξάρτηση της Αλουμίνιον από την καταγγέλλουσα. (19) Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η μόνη οικονομικώς ενδεδειγμένη πορεία δράσης για την αποπληρωμή της εκκρεμούς οφειλής από την Αλουμίνιον και τη διευθέτηση της αντιδικίας σχετικά με το τιμολόγιο ήταν, κατά συνέπεια, να συμφωνήσει να παραπεμφθεί το ζήτημα στο διαιτητικό δικαστήριο, αντί να επιδιώξει την επίτευξη διακανονισμού με την Αλουμίνιον ή να προσφύγει ενδίκως ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων στην Ελλάδα Το συνυποσχετικό διαιτησίας (20) Η καταγγέλλουσα και η Αλουμίνιον, έχοντας υπόψη τη μακρόχρονη αντιδικία σχετικά με το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας και την εκκρεμή οφειλή της Αλουμίνιον, αποφάσισαν να παραπέμψουν το ζήτημα σε διαιτητικό δικαστήριο, με σκοπό να επιλύσουν εγκαίρως την αντιδικία τους (δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να αποφασίζει εντός έξι μηνών, ενώ η διαδικασία ενώπιον τακτικών δικαστηρίων συνήθως διαρκεί αρκετά έτη). (21) Όπως επιβεβαιώθηκε από την καταγγέλλουσα, το διαιτητικό δικαστήριο απαρτιζόταν από ειδικούς στον τομέα που αφορούσε η αντιδικία και τα μέλη ορίστηκαν με συμφωνία των μερών. Μολονότι η διαιτησία ορίστηκε στο πλαίσιο της μόνιμης διαιτησίας της ΡΑΕ δυνάμει του άρθρου 37 του Νόμου 4001/2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η διαιτησία οργανώνεται από την ΡΑΕ μόνον από διαδικαστικής άποψης, όσον αφορά την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη. Επομένως, η ΡΑΕ δεν είχε καμιά επιρροή επί του διαιτητικού δικαστηρίου. (22) Το συνυποσχετικό διαιτησίας που συνήφθη μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον όριζε ότι το αντικείμενο της διαιτησίας ήταν η επικαιροποίηση και προσαρμογή των όρων τιμολόγησης που περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας της 5ης Οκτωβρίου 2010, η οποία είχε στόχο την εφαρμογή του Πλαισίου Συμφωνίας της 4ης Αυγούστου 2010, ώστε να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της Αλουμίνιον και να καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος της καταγγέλλουσας. Για τον σκοπό αυτό, το διαιτητικό δικαστήριο έπρεπε 7 Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα διαθέτει μερίδιο αγοράς της τάξης του 98-99% ως προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και κατέχει περίπου το 70% των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 6

7 να λάβει υπόψη του τις ισχύουσες Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης, όπως είχαν καθοριστεί προηγουμένως από τη ΡΑΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3.1. Ύπαρξη Κρατικής Ενίσχυσης (23) Σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. (24) Κατά συνέπεια, για τον χαρακτηρισμό ενός μέτρου ως κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) πρέπει να υπάρχει μεταβίβαση κρατικών πόρων, η οποία πρέπει να καταλογίζεται στο κράτος ii) το μέτρο πρέπει να αποφέρει πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση iii) το πλεονέκτημα αυτό πρέπει να είναι επιλεκτικό και iv) το μέτρο πρέπει να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και πρέπει να επηρεάζει τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Για να υπάρχει κρατική ενίσχυση πρέπει να πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις σωρευτικώς. (25) Η Επιτροπή θα αξιολογήσει καταρχάς, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης, κατά πόσον η απόφαση υποβολής της αντιδικίας σε διαιτησία αποφέρει πλεονέκτημα για την Αλουμίνιον, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα. (26) Η καταγγέλλουσα αποτελεί κρατική επιχείρηση 9 η οποία προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Αλουμίνιον. Το σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του κατά πόσον οι κρατικές επιχειρήσεις, κατά τον καθορισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής, έχουν αποφέρει πλεονέκτημα στον αντισυμβαλλόμενό τους είναι η αρχή του πωλητή 8 9 Βλ. Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθμ. 692/ Το συνυποσχετικό διαιτησίας όριζε ότι το διαιτητικό δικαστήριο θα έπρεπε να λάβει υπόψη, επιπλέον, την Απόφαση ΡΑΕ υπ αριθμ. 798/ , στην οποία, κατόπιν της υποβολής του Σχεδίου Σύμβασης Προμήθειας από την καταγγέλλουσα στη ΡΑΕ για παρατηρήσεις, η ΡΑΕ παρέθετε τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις και τις συστάσεις της όσον αφορά το εν λόγω σχέδιο, καθώς και την προηγούμενη απόφαση διαιτησίας αριθ. 80/2010. Αυτή η διαδικασία διαιτησίας μεταξύ της Αλουμίνιον και της καταγγέλλουσας αφορούσε το ζήτημα του κατά πόσον η καταγγέλλουσα δικαιούταν, το 2008, να αυξήσει το ισχύον τιμολόγιο (το τότε επονομαζόμενο «τιμολόγιο Α-150«) κατά 10%. Με την απόφαση στην εν λόγω διαδικασία διαιτησίας (αριθ. 80/2010) επιβεβαιώθηκε ότι η καταγγέλλουσα είχε δικαίωμα να αυξήσει το τιμολόγιο Α-150, όπως ίσχυε στις 30/06/2008, έως και κατά 10%, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους οικείους πελάτες υψηλής τάσης. Δεν ασκήθηκε προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης διαιτησίας, η οποία οδήγησε σε διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αλουμίνιον και της καταγγέλλουσας, με αποτέλεσμα το Πλαίσιο Συμφωνίας. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το ελληνικό κράτος κατέχει το 51% των μετοχών της καταγγέλλουσας. 7

8 της οικονομίας της αγοράς 10, η οποία αποτελεί έκφραση της γενικότερης αρχής του ιδιώτη επενδυτή της οικονομίας της αγοράς («ΙΕΟΑ»). Εφαρμόζοντας την εν λόγω αρχή, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς, ευρισκόμενος σε παρόμοια κατάσταση με την καταγγέλλουσα, θα ενεργούσε κατά τον ίδιο τρόπο όπως αυτή. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο αντισυμβαλλόμενος της καταγγέλλουσας απέκτησε οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Η σύγκριση μεταξύ της συμπεριφοράς της καταγγέλλουσας και ενός υποθετικού ιδιώτη επενδυτή πρέπει να γίνεται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις προβλέψιμες εξελίξεις κατά τον χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης 11, εν προκειμένω της απόφασης σύναψης του συνυποσχετικού διαιτησίας. (27) Όσον αφορά την παρούσα υπόθεση, η τιμολογιακή πολιτική της καταγγέλλουσας σε σχέση με την Αλουμίνιον έχει καθοριστεί από την απόφαση διαιτησίας που προκύπτει από το συνυποσχετικό διαιτησίας, στο οποίο αυτή προσχώρησε ελεύθερα. Επομένως, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να αξιολογήσει κατά πόσον ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής, ευρισκόμενος σε θέση παρόμοια με της καταγγέλλουσας, θα συνομολογούσε τέτοιου είδους συνυποσχετικό, ορίζοντας ομοειδείς παραμέτρους τις οποίες θα έπρεπε να λάβει υπόψη του το διαιτητικό δικαστήριο, με σκοπό την επικαιροποίηση και την προσαρμογή των όρων τιμολόγησης που περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας της 5ης Οκτωβρίου 2010 για ορισμένη χρονική περίοδο 12 και καταλήγοντας στην απόφαση διαιτησίας, η οποία με τη σειρά της απαιτεί από την καταγγέλλουσα να εφαρμόσει αυτούς τους όρους τιμολόγησης κατά την εν λόγω περίοδο. (28) Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι της διαδικασίας διαιτησίας προηγήθηκε μακρόχρονη αντιδικία μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον, σχετικά με το εφαρμοστέο τιμολόγιο για την ηλεκτρική ενέργεια που προμήθευε η πρώτη στη δεύτερη. (29) Μετά την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η καταγγέλλουσα υποχρεώθηκε να απέχει από την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου (του τιμολογίου Α- 150) σε όλους τους οικείους πελάτες υψηλής τάσης (ΥΤ). 13 Η καταγγέλλουσα υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με κάθε πελάτη Βλ., για παράδειγμα, υπόθεση T-274/01 Valmont κατά Επιτροπής EU:T:2004:266, σκέψη 45 υπόθεση C-290/07 P Επιτροπή κατά Scott EU:C:2010:480, σκέψη 68. Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-268/08 και T-281/08 Land Burgenland και Αυστρία κατά Επιτροπής EU:T:2012:90. Βλ., π.χ., συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-228/99 και T-233/99 Westdeutsche Landesbank Girozentrale κατά Επιτροπής EU:T:2003:57, σκέψη 246 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία. Η οποία, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν η περίοδος από την 1η Ιουλίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου Στην καταγγέλλουσα επιτράπηκε να εφαρμόσει, για μια μεταβατική περίοδο, το τιμολόγιο Α-150 με μέγιστη αύξηση της τάξης του 10% και κατόπιν ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με τους οικείους πελάτες υψηλής τάσης. Βλ. άρθρο 14 του ελληνικού Κώδικα Προμήθειας, όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860 (ΦΕΚ B' 2332/2007). 8

9 υψηλής τάσης, προκειμένου να συμφωνηθούν επιμέρους τιμολόγια που δεν θα σχετίζονται με τα προηγούμενα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Η ΡΑΕ είναι εξουσιοδοτημένη για την εποπτεία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να μεριμνά για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως όσον αφορά τους όρους τιμολόγησης των προμηθευτών με δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι θα πρέπει να καθορίζονται σε συνάρτηση με το υποκείμενο κόστος των υπηρεσιών του προμηθευτή και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των τιμολογήσεων ανά κατηγορία όρων στην τιμολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 14 (30) Η καταγγέλλουσα αποτελούσε τον μοναδικό δυνατό προμηθευτή στην Ελλάδα για πελάτες υψηλής τάσης, όπως η Αλουμίνιον. Στο επίπεδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η καταγγέλλουσα είχε υπό τον έλεγχό της όλους τους λιγνιτικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Ελλάδα, όπου και αποτελούν τη φθηνότερη μέθοδο ηλεκτροπαραγωγής. Η καταγγέλλουσα είχε στην ιδιοκτησία της το 70% του συνόλου των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές της καταγγέλλουσας λειτουργούσαν μόνο ακριβούς και σχετικά νέους σταθμούς φυσικού αερίου, των οποίων το επενδυτικό κόστος, κατά συνέπεια, δεν είχε ακόμη αποσβεστεί, ενώ το επενδυτικό κόστος των παλαιότερων λιγνιτικών, υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών φυσικού αερίου της καταγγέλλουσας είχε αποσβεστεί σε γενικές γραμμές. Στο επίπεδο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η καταγγέλλουσα διέθετε ουσιαστικά μονοψώνιο (έναντι των παραγωγών) και μονοπώλιο (έναντι των πελατών), με μερίδιο αγοράς της τάξης του 98-99%. Παράλληλα, οι εισαγωγές δεν αποτελούσαν αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή για πελάτες όπως η Αλουμίνιον, διότι η Αλουμίνιον χρειάζεται σταθερή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροπρόθεσμη βάση, η οποία δεν θα μπορούσε να παρασχεθεί μέσω των περιορισμένων εισαγωγών και διασυνδέσεων που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. Επομένως, πελάτες υψηλής τάσης όπως η Αλουμίνιον φαίνεται ότι ήταν εντελώς εξαρτημένοι από την καταγγέλλουσα για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός το οποίο δυσχέραινε τη διεξαγωγή αληθινά 14 Η κύρια νομική βάση είναι ο Νόμος 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179 της ). Σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του εν λόγω Νόμου, επιτρέπεται η υποβολή καταγγελιών ενώπιον της ΡΑΕ και προβλέπεται ότι η ΡΑΕ δικαιούται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα, αν θεωρεί ότι πιθανολογείται παράβαση της ελληνικής ή ενωσιακής νομοθεσίας περί προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ενέχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία ή τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού ή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις. Με το άρθρο 120 παράγραφος 4 του εν λόγω Νόμου εξουσιοδοτείται επίσης η ΡΑΕ να επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Με το άρθρο 140 παράγραφος 6 του εν λόγω Νόμου εξουσιοδοτείται η ΡΑΕ να επιβάλλει ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία αφορούν ιδίως την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές συμπεριφορές και την πρόληψη και καταστολή πρακτικών νόθευσης του ανταγωνισμού, ιδίως από τις επιχειρήσεις που κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αγορά και είναι δυνατόν να ασκούν δεσπόζουσα επιρροή σε αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ ελέγχει την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνάρτηση με το υποκείμενο κόστος των υπηρεσιών του προμηθευτή και των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση των τιμολογήσεων ανά κατηγορία όρων στην τιμολόγηση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. 9

10 ουσιαστικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους τιμολόγησης. 15 (31) Η επίλυση της αντιδικίας μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον και η εξεύρεση κατάλληλης αγοραίας τιμής για το εν λόγω τιμολόγιο κατέστησαν ακόμη δυσχερέστερες λόγω του γεγονότος ότι η Αλουμίνιον αποτελεί μοναδικό πελάτη στην ελληνική αγορά, υπό την έννοια ότι αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο καταναλωτή στην Ελλάδα. Η κατανάλωση της Αλουμίνιον υπερβαίνει το 5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής κατανάλωσης από καταναλωτές υψηλής τάσης, με τον τότε δεύτερο κατά σειρά μεγέθους καταναλωτή, τη ΛΑΡΚΟ, να έχει σχεδόν 50% χαμηλότερη κατανάλωση. Η Αλουμίνιον παρουσιάζει επίσης σχεδόν αμετάβλητη (σταθερή) κατανάλωση καθ όλο το έτος (πολύ υψηλός συντελεστής φορτίου). Για τους λόγους αυτούς, η Αλουμίνιον δεν μπορεί εύκολα να συγκριθεί με οποιονδήποτε άλλον πελάτη στην ελληνική αγορά. (32) Η δεσπόζουσα θέση της καταγγέλλουσας στις ελληνικές αγορές για την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον ως πελάτη, δυσχέραινε ιδιαίτερα τη συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) για την εξεύρεση κατάλληλης αγοραίας τιμής. (33) Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η καταγγέλλουσα δεν προχώρησε σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με πελάτες υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένης της Αλουμίνιον, με σκοπό να συμφωνήσει όρους τιμολόγησης που θα λάμβαναν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε πελάτη και το υποκείμενο κόστος της καταγγέλλουσας, όπως θα ήταν υποχρεωμένη να πράξει σε μια ανταγωνιστική αγορά και όπως απαιτούσε η ελληνική νομοθεσία. 16 Σε κάποια στιγμή, η καταγγέλλουσα πρότεινε στη ΡΑΕ τρία πιθανά σχέδια όρων τιμολόγησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για τους οικείους πελάτες υψηλής τάσης. Η ΡΑΕ απάντησε ότι η καταγγέλλουσα θα έπρεπε να κοινοποιήσει τα εν λόγω σχέδια στους οικείους πελάτες υψηλής τάσης, ώστε αυτά να χρησιμεύσουν ως μια πρώτη βάση για τις διαπραγματεύσεις, διότι είναι αυτές ακριβώς οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που πρέπει να οδηγήσουν σε συμφωνίες με κάθε πελάτη υψηλής τάσης για τους Βλ. τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες IV.B, IV.Γ και IV.Δ της απόφασης 831Α/2012 της ΡΑΕ, της 29/10/2012, καθώς και τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες VI.Β, VI.Γ, VI.Ε και VI.Ζ της απόφασης 346/2012 της ΡΑΕ, της 9/5/2012. Οι όροι τιμολόγησης δεν θα πρέπει να σχετίζονται με προηγούμενα ρυθμιζόμενα τιμολόγια και θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τρόπο που να συνεκτιμά, αφενός, το υποκείμενο κόστος του προμηθευτή για την παροχή της υπηρεσίας και, αφετέρου, τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης του πελάτη που συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, όπως η σταθερή και υψηλή κατανάλωσή του (η κατανάλωση της Αλουμίνιον από μόνη της δικαιολογούσε την κατασκευή και λειτουργία σταθμού ισχύος 300MW) και η δυνατότητα διακοπής της κατανάλωσής του (διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης). Βλ. τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες IV.B, IV.Γ και IV.Δ της απόφασης 831Α/2012 της ΡΑΕ, της 29/10/2012, καθώς και τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες VI.Β, VI.Γ, VI.Ε και VI.Ζ της απόφασης 346/2012 της ΡΑΕ, της 9/5/

11 εφαρμοστέους όρους τιμολόγησης. Ωστόσο, η καταγγέλλουσα δεν κοινοποίησε τα εν λόγω τρία σχέδια όρων τιμολόγησης στους οικείους πελάτες υψηλής τάσης. 17 (34) Η καταγγέλλουσα υιοθέτησε ενεργό ρόλο στην αντιδικία της με την Αλουμίνιον, επιδιώκοντας να καθορίσει το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και να διεκδικήσει τυχόν εκκρεμείς πληρωμές από την Αλουμίνιον. Ωστόσο, παρά τις εν λόγω προσπάθειες της καταγγέλλουσας, η Αλουμίνιον αρνήθηκε να υπογράψει το προτεινόμενο Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας, με το οποίο θα καθοριζόταν λεπτομερώς η συμβατική σχέση μεταξύ των δύο μερών και θα εφαρμοζόταν το Πλαίσιο Συμφωνίας που είχαν αρχικώς υπογράψει και τα δύο μέρη. Κατά συνέπεια, η εκκρεμής οφειλή της Αλουμίνιον που προέκυπτε από τη μη (πλήρη) αποπληρωμή τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας ανερχόταν, τον Οκτώβριο 2011, σε περίπου 30 εκατ. ευρώ (συν το υπόλοιπο της οφειλής ύψους περίπου 82 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελούσε αντικείμενο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που οριζόταν στο Πλαίσιο Συμφωνίας). (35) Σε αυτό το πλαίσιο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον δεν καρποφορούσαν για σημαντικό χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε γραπτή προσφορά και αποδοχή κατάλληλης σύμβασης προμήθειας μεταξύ τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Εφόσον το εφαρμοστέο τιμολόγιο παρέμενε αντικείμενο διαφωνίας, κάθε μέρος εφάρμοσε στην πράξη σημαντικά διιστάμενο τιμολόγιο ως το «ορθό» από τη δική του σκοπιά. (36) Ενώπιον αυτής της κατάστασης και της οικονομικώς ορθολογικής επιθυμίας, αφενός, να διευθετήσει την αντιδικία με τον μεγαλύτερο πελάτη της σχετικά με το τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας και, αφετέρου, να επιδιώξει τη διεκδίκηση της ανωτέρω αναφερόμενης εκκρεμούς οφειλής εντός ευλόγου χρονικού πλαισίου, η καταγγέλλουσα αποφάσισε να παραπέμψει την αντιδικία στη διαιτησία μέσω της υπογραφής του συνυποσχετικού διαιτησίας. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η καταγγέλλουσα συμφώνησε για τη διαιτησία υπό τον όρο ότι η Αλουμίνιον θα προέβαινε σε άμεση καταβολή μέρους της εκκρεμούς οφειλής της και θα πλήρωνε τα οικεία μηνιαία τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια, παραπέμποντας την αντιδικία σε διαιτησία, η καταγγέλλουσα θα μπορούσε άμεσα να ανακτήσει σημαντικό μέρος της εκκρεμούς οφειλής και να εξασφαλίσει την αποπληρωμή μελλοντικών τιμολογίων από την Αλουμίνιον, επιτυγχάνοντας, ταυτόχρονα, διευθέτηση της μακρόχρονης αντιδικίας σχετικά με το τιμολόγιο εντός οικονομικώς ευλόγου χρονικού πλαισίου. (37) Λαμβανομένης υπόψη της μακρόχρονης αντιδικίας και της μη επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων, δεν αποτελούσε ρεαλιστική επιλογή για την καταγγέλλουσα το να εξακολουθήσει να επιδιώκει την επίτευξη διευθέτησης με την Αλουμίνιον. Επιπλέον, τυχόν διακανονισμός σχετικά με την εκκρεμή οφειλή δεν θα διευθετούσε την αντιδικία που αφορούσε το τιμολόγιο που θα έπρεπε να εφαρμοστεί 17 Βλ. τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες IV.B, IV.Γ και IV.Δ της απόφασης 831Α/2012 της ΡΑΕ, της 29/10/2012, καθώς και τα γεγονότα που παρατίθενται στις ενότητες VI.Β, VI.Γ, VI.Ε και VI.Ζ της απόφασης 346/2012 της ΡΑΕ, της 9/5/

12 στο μέλλον. Επίσης θα ήταν μη ρεαλιστική για την καταγγέλλουσα η επιλογή να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον διότι, πρώτον, σε αυτήν την περίπτωση, η καταγγέλλουσα δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει αποτελεσματικά και ταχέως τις εκκρεμείς οφειλές και, δεύτερον, όπως καθίσταται ιδιαίτερα σαφές από τις απόπειρες της καταγγέλλουσας να παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαιτησίας, καθώς και μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης 18, η ΡΑΕ ή η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορούσε να την διατάξει να απόσχει από την παύση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η δικαστική διαδικασία ενώπιον ελληνικών τακτικών δικαστηρίων θα διαρκούσε αρκετά χρόνια μέχρι την έκδοση οριστικής εκτελεστής απόφασης, ενώ η διαιτητική διαδικασία αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (38) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι, δεδομένων των περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς θα συμφωνούσε επίσης να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτησία, προκειμένου να επιτύχει την έγκαιρη διευθέτηση της μακρόχρονης αντιδικίας και την ανάκτηση μέρους των εκκρεμών οφειλών. 18 Μετά τη σύναψη του συνυποσχετικού διαιτησίας, η Αλουμίνιον εξακολούθησε να μην καταβάλλει τα ποσά που η καταγγέλλουσα έκρινε ως «ορθό αντίτιμο» στα μηνιαία τιμολόγιά της. Η καταγγέλλουσα αντέδρασε απαιτώντας την καταβολή των εκκρεμών πληρωμών και ενημέρωσε την Αλουμίνιον ότι διαφορετικά θα προέβαινε σε ενέργειες για την παύση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια η Αλουμίνιον υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την απόφαση 346/2012 της ΡΑΕ, της 9/5/2012, με την οποία καθορίστηκε προσωρινό τιμολόγιο (το αντικείμενο της καταγγελίας του 2012) το οποίο θα έπρεπε να εφαρμοστεί μέχρι τον οριστικό καθορισμό του τιμολογίου: i) από την ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως εποπτική αρχή ενέργειας, ii) με συμφωνία μεταξύ των μερών ή iii) από το διαιτητικό δικαστήριο. Το εν λόγω προσωρινό τιμολόγιο θα συμψηφιζόταν με οποιαδήποτε τελική τιμή καθοριζόταν, αφού συνέβαινε ένα από αυτά τα τρία γεγονότα. Η καταγγέλλουσα θεώρησε ότι η απόφαση 346/2012 της ΡΑΕ είχε καθορίσει το προσωρινό τιμολόγιο μόνο για το μέλλον (μέχρι να συμβεί ένα από τα προαναφερόμενα τρία γεγονότα), ενώ η ερμηνεία της απόφασης της ΡΑΕ από την Αλουμίνιον ήταν ότι καθόριζε και αναδρομικά το προσωρινό τιμολόγιο. Κατά συνέπεια, η Αλουμίνιον κατέβαλε μειωμένο αντίτιμο στις πληρωμές που πραγματοποίησε για τα τιμολόγια των επόμενων μηνών, επειδή ήθελε να συμψηφίσει το υψηλότερο αντίτιμο που είχε καταβάλει στο παρελθόν με το (χαμηλότερο) προσωρινό τιμολόγιο που καθορίστηκε με την απόφαση 346/2012 της ΡΑΕ. Κατόπιν αιτήματος της καταγγέλλουσας, η ΡΑΕ διευκρίνισε σε επιστολή της 22/6/2012 ότι η απόφασή της με αριθ. 346/2012 ίσχυε μόνο για το μέλλον. Ως απάντηση, η Αλουμίνιον προσέφερε εγγύηση από τη μητρική της εταιρεία για την καταβολή των ποσών που οφείλονταν λόγω του εσφαλμένου συμψηφισμού στον οποίο είχε προβεί. Οι διαφορές μεταξύ των δύο εταιρειών συνεχίστηκαν, ιδίως σχετικά με τα κατά τους εκατέρωθεν ισχυρισμούς οφειλόμενα ποσά (ανάλογα με το αντίτιμο που η κάθε εταιρεία θεωρούσε ως «ορθό») για την περίοδο πριν από την απόφαση 346/2012 της ΡΑΕ. Κατά συνέπεια, η καταγγέλλουσα απείλησε την Αλουμίνιον ότι θα παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η Αλουμίνιον υπέβαλε καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ ζητώντας προσωρινά μέτρα. Η ΡΑΕ, με την απόφαση 831Α/2012, της 29/10/2012, διέταξε την καταγγέλλουσα να μην προβεί σε παύση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δύο μηνών. Στις 18/1/2013, η καταγγέλλουσα απείλησε εκ νέου την Αλουμίνιον ότι θα παύσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η Αλουμίνιον υπέβαλε εκ νέου καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ, η οποία, με την απόφαση 15/2013, της 31/1/2013, διέταξε: i) την Αλουμίνιον να καταβάλει (αντί απλώς να εγγυηθεί) τα ποσά που οφείλονταν λόγω του εσφαλμένου συμψηφισμού και ii) την καταγγέλλουσα να συνεχίσει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον βάσει του προσωρινού τιμολογίου, για όσο διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία διαιτησίας. 12

13 (39) Είναι, ωστόσο, επίσης αναγκαίο να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτός ο συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς θα προχωρούσε σε ανάλογο συνυποσχετικό διαιτησίας, ορίζοντας ανάλογες παραμέτρους για τον καθορισμό του εφαρμοστέου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να τονιστεί ότι ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς θα επιδείκνυε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον ορισμό των εν λόγω παραμέτρων, ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διαδικασία διαιτησίας και να εξασφαλίσει τον καθορισμό του τιμολογίου βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Εν προκειμένω, ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς θα συμφωνούσε για τη διαιτησία εάν διασφαλιζόταν ότι η διακριτική ευχέρεια των διαιτητών είναι περιορισμένη και ότι οι εν λόγω διαιτητές είναι ειδικοί στον τομέα που αφορά η αντιδικία. (40) Όσον αφορά την κατάρτιση/εμπειρογνωσία των επιλεγέντων διαιτητών, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιλεγέντες διαιτητές ήταν ειδικοί στον τομέα που αφορούσε η αντιδικία. Τα μέρη συμφώνησαν για τους διαιτητές, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4001/2011, έπρεπε να επιλεγούν από κατάλογο που περιλάμβανε μέλη της ΡΑΕ, μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων και Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία. Στην παρούσα υπόθεση, τα μέλη επέλεξαν τους ακόλουθους ειδικούς ως διαιτητές: έναν Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, μία Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έναν Διπλωματούχο Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. (41) Επιπλέον, όπως επεξηγείται στην αιτιολογική σκέψη (21), η διαιτησία οργανώθηκε από την ΡΑΕ μόνον από διαδικαστικής άποψης, όσον αφορά την απαιτούμενη γραμματειακή υποστήριξη. Επομένως, η ΡΑΕ δεν είχε καμιά επιρροή επί του διαιτητικού δικαστηρίου. Κατά συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί ότι το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτήθηκε με τρόπο που, καταρχήν, διασφαλίζει την ανεξαρτησία του από τα μέρη και την απουσία αθέμιτων επιρροών από οποιονδήποτε τρίτο. (42) Όσον αφορά τις παραμέτρους για τον καθορισμό του εφαρμοστέου τιμολογίου, υπενθυμίζεται ότι το συνυποσχετικό διαιτησίας ανέφερε ρητώς, σύμφωνα με τις Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Ηλεκτρικής Ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης που είχαν διατυπωθεί προηγουμένως από τη ΡΑΕ, ότι το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να επικαιροποιήσει και να προσαρμόσει τους όρους τιμολόγησης που καθορίζονται στο Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι, αφενός, ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της Αλουμίνιον και, αφετέρου, καλύπτουν τουλάχιστον το κόστος της καταγγέλλουσας. Επομένως, το συνυποσχετικό διαιτησίας όριζε ότι το διαιτητικό δικαστήριο έπρεπε να βασίσει το τιμολόγιο στις αρχές τιμολόγησης που εφαρμόζονται γενικώς στην ελληνική αγορά για πελάτες υψηλής τάσης, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης, ήτοι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της Αλουμίνιον, καθώς και η διάρθρωση του κόστους της καταγγέλλουσας. Επιπλέον, όπως επεξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις (29) και (33), τα δύο τελευταία κριτήρια θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη κατά τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που υποτίθεται ότι θα διεξάγονταν μεταξύ της καταγγέλλουσας και της Αλουμίνιον για τον καθορισμό των εφαρμοστέων όρων 13

14 τιμολόγησης. Είναι λογικό αυτά τα κριτήρια, τα οποία τα μέρη δεν κατάφεραν να συγκεκριμενοποιήσουν σε απτούς όρους τιμολόγησης μέσω διαπραγματεύσεων, να χρησιμοποιηθούν και όταν η εν λόγω αποστολή ανατίθεται σε διαιτητές. Έχοντας υπόψη αυτά τα στοιχεία, η Επιτροπή δέχεται ότι οι παράμετροι για τον καθορισμό του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες κατοχυρώνονται στο συνυποσχετικό διαιτησίας, βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια που περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια των διαιτητών στον καθορισμό κατάλληλου τιμολογίου βάσει προκαθορισμένων και σαφών κριτηρίων, τα οποία βασίζονται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης του πελάτη και τη διάρθρωση κόστους του προμηθευτή. Τέλος, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι παράμετροι που πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι διαιτητές είναι παρόμοιες με εκείνες που θα είχε χρησιμοποιήσει η ΡΑΕ σε ρυθμιστικά μέτρα σχετικά με τους όρους τιμολόγησης της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 19 (43) Επομένως, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι και ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς, ενώπιον παρόμοιας κατάστασης με αυτήν της καταγγέλλουσας στην παρούσα υπόθεση, θα προχωρούσε σε συνυποσχετικό διαιτησίας παρόμοιο με το προκείμενο, το οποίο διατύπωνε σαφείς και αντικειμενικές παραμέτρους που έπρεπε να ακολουθήσουν οι ειδικοί στον τομέα διαιτητές για τον καθορισμό αγοραίου τιμολογίου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας κατά τη σύναψη του συνυποσχετικού διαιτησίας ήταν σύμφωνη με τη συμπεριφορά ενός συνετού ιδιώτη επενδυτή της αγοράς και, ως εκ τούτου, σύμφωνη με τους όρους της αγοράς και, συνεπώς, η Αλουμίνιον δεν απέκτησε κανένα οικονομικό πλεονέκτημα κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα. (44) Δεν είναι απαραίτητο για την Επιτροπή, προκειμένου να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, εν όψει των συγκεκριμένων περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, να διαπιστώσει κατά πόσον το συγκεκριμένο επίπεδο του τιμολογίου (το τελικό τίμημα δηλαδή) που προέκυψε από την απόφαση διαιτησίας συνάδει με τους όρους της αγοράς. Αντιθέτως, εφόσον οι παράμετροι που συμφωνήθηκαν για τον καθορισμό του εν λόγω τιμολογίου καθορίστηκαν βάσει αντικειμενικών κριτηρίων της αγοράς και ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής, βάσει των εν λόγω παραμέτρων και δεδομένων των περιστάσεων, θα συμφωνούσε να παραπέμψει τη διαφορά σε διαιτησία και να δεσμευτεί από την έκβασή της, θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο πλεονεκτήματος υπό την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. (45) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή της αρχής του ΙΕΟΑ απαιτεί από αυτήν την εκτέλεση περίπλοκων οικονομικών εκτιμήσεων. 20 Επίσης σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή συνάγει το συμπέρασμα ότι οι παράμετροι για τον Βλ. υποσημείωση 14 της παρούσας απόφασης. Βλ. σχετικά υπόθεση C-487/06 P British Aggregates κατά Επιτροπής [2008], Συλλογή I-10515, σκέψη 114 και υπόθεση C-290/07 P Επιτροπή κατά Scott [2010], Συλλογή I-7763, σκέψη 66. Βλ. για το εφαρμοστέο επίπεδο δικαστικού ελέγχου την υπόθεση C-56/93 Βέλγιο κατά Επιτροπής, EU:C:1996:64, σκέψεις και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 14

15 καθορισμό του εφαρμοστέου τιμολογίου στην απόφαση διαιτησίας είχαν καθοριστεί όπως θα συνέβαινε και από ένα συνετό ιδιώτη επενδυτή της αγοράς, χωρίς να είναι απαραίτητο να υπεισέλθει σε κάθε λεπτομέρεια του ακριβούς υπολογισμού του εν λόγω τιμολογίου υποκαθιστώντας εκ των υστέρων το διαιτητικό δικαστήριο. 21 Το τελικό τιμολόγιο που καθορίστηκε με την απόφαση διαιτησίας είναι σύμφωνο με τους όρους της αγοράς 22, ως λογική συνέπεια των ορθώς ορισθεισών παραμέτρων στο συνυποσχετικό διαιτησίας. (46) Η Επιτροπή υπογραμμίζει σχετικά ότι, στην παρούσα υπόθεση, η καταγγέλλουσα συνυπέγραψε το συνυποσχετικό διαιτησίας με τον καθορισμό των παραμέτρων βάσει των οποίων θα αποφάσιζε το διαιτητικό δικαστήριο, και δεν παρείχε καμία ένδειξη πως δεν τις θεωρούσε σύμφωνες με τους όρους της αγοράς κατά τον χρόνο συνομολόγησης του συνυποσχετικού διαιτησίας. Επιπλέον, ένας συνετός ιδιώτης επενδυτής της αγοράς, στο πλαίσιο ιδιωτικής διαφοράς, δεν θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση αυτής της διαδικασίας πέρα από τα μέσα που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία, στην παρούσα υπόθεση, είναι η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης διαιτησίας ενώπιον τακτικού δικαστηρίου. 23 (47) Εξάλλου, μολονότι δεν απαιτείται να το πράξει κατά την αξιολόγηση της αρχής του ΙΕΟΑ στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή σημειώνει ότι το καθαρό τιμολόγιο των 36,6 ευρώ/mwh 24, που τελικά καθορίστηκε από την απόφαση διαιτησίας, είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας για μεταλλουργικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το οποίο το 2013 ανερχόταν σε 41 δολάρια ΗΠΑ/MWh, ήτοι 30,87 ευρώ/mwh, σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του (48) Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση διαιτησίας, ορίζοντας εκ των προτέρων αντικειμενικές παραμέτρους για τον καθορισμό του τιμολογίου με τρόπο που θα ήταν αποδεκτός και από έναν συνετό ιδιώτη επενδυτή της αγοράς, διασφάλισε ότι δεν χορηγήθηκε πλεονέκτημα στην Αλουμίνιον Εν προκειμένω, το περιθώριο διακριτικής ευχέρειας της Επιτροπής είναι παρόμοιο με αυτό που διαθέτει κατά την εξέταση εκθέσεων ειδικών/εμπειρογνωμόνων, οι οποίες χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές για τη διαπίστωση του κατά πόσον μία συγκεκριμένη τιμή είναι σύμφωνη με τους όρους της αγοράς. Δεδομένου ότι το τιμολόγιο είναι σύμφωνο με τους όρους της αγοράς, η εφαρμογή του δεν συνιστά, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα, έμμεση κρατική εγγύηση έναντι του κινδύνου πτώχευσης της Αλουμίνιον. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης, η καταγγέλλουσα ενήργησε με τρόπο σύμφωνο με τους όρους της αγοράς, αφού όντως προσέφυγε κατά της απόφασης διαιτησίας. Η εν λόγω προσφυγή ακόμη εκκρεμεί. Το τελικό τιμολόγιο ανέρχεται στα 40,7 ευρώ/mwh αν συμπεριληφθούν οι υποχρεωτικές χρεώσεις, ύψους 4,1 ευρώ/mwh. CRU, Aluminium Cost Service 2014, πίνακας 4.2 σελ

16 (49) Ως εκ τούτου, επειδή οι προϋποθέσεις του άρθρου 107 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ είναι σωρευτικές, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν χορηγήθηκε στην Αλουμίνιον κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου. 4. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 2014 (50) Στην απόφαση της 31ης Μαΐου 2017, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιστολή του 2014 αποτελούσε μια πράξη δεκτική προσφυγής και ότι η απόφαση του 2015 δεν ανακάλεσε την επιστολή του 2014, επειδή η απόφαση του 2015 ήταν απλώς επιβεβαιωτική της επιστολής του Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι: «[η] κατάσταση δεν μπορεί να είναι διαφορετική παρά μόνον όταν η Επιτροπή αντικαθιστά μιαν απόφαση περί θέσεως καταγγελίας στο αρχείο προκειμένου να επανορθώσει έλλειψη νομιμότητας από την οποία πάσχει η εν λόγω απόφαση, αναφέροντας παράλληλα τη φύση της ελλείψεως νομιμότητας από την οποία πάσχει η απόφαση αυτή». 26 (51) Η επιστολή του 2014, η οποία υπεγράφη σε επίπεδο προϊσταμένου μονάδας, έλαβε οριστική θέση επί της καταγγελίας χωρίς να έχει εκδοθεί ως επίσημη απόφαση από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Τούτο συνιστά τυπική πλημμέλεια (διαδικαστικό σφάλμα) από την οποία πάσχει η επιστολή του Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιστολή του 2014 πρέπει να ανακληθεί, όπως και η επιβεβαιωτική απόφαση του 2015, και να αντικατασταθούν με την παρούσα επίσημη απόφαση. Πράγματι, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Μαΐου 2017, η απόφαση του 2015 θεωρήθηκε απλώς επιβεβαιωτική της επιστολής του Κατά συνέπεια, η απόφαση του 2015 θεωρείται ότι δεν παράγει αυτοτελή έννομα αποτελέσματα καθεαυτή. Εν πάση περιπτώσει, η απόφαση του 2015 αναγκαστικά ανακαλείται μέσω της ανάκλησης της επιστολής του 2014, καθώς ήταν απλώς επιβεβαιωτική της εν λόγω επιστολής. 5. ΑΠΟΦΑΣΗ Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε ότι το μέτρο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης ότι, για τους λόγους που εκτέθηκαν στην παράγραφο (51), η επιστολή της 12ης Ιουνίου του 2014 και η απόφαση της 25ης Μαρτίου 2015 ανακαλούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα απόφαση. 26 Απόφαση στην υπόθεση C-228/16P ΔΕΗ κατά Επιτροπής EU:C:2017:409, σκέψη

17 Εάν η παρούσα επιστολή περιλαμβάνει απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες δεν πρέπει να αποκαλυφθούν σε τρίτους, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετικό αιτιολογημένο αίτημα εντός της εν λόγω προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι συμφωνείτε με την αποκάλυψη σε τρίτους και με τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στη γλώσσα του πρωτοτύπου, στον δικτυακό τόπο: Το αίτημά σας πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: Με εκτίμηση, European Commission Directorate-General for Competition Directorate for State Aid State aid Greffe B Brussels Αριθ. φαξ: Για την Επιτροπή Margrethe VESTAGER Μέλος της Επιτροπής 17

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C (2013) 5823 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.6.2014 COM(2014) 334 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.07.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1833/2008, του Ιωάννη Αστερίου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Σωματείων Μεταλλείων Κασσάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 20.11.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 349 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2016 COM(2016) 488 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ουγγαρία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Κόστος λιγνιτικής και συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ για την περίοδο 2009 2012» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016. Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος 0,25 MW στον ΤΣΠ Μεγίστης. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 407/2016 Χορήγηση άδειας παραγωγής στην εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.» για ένα (1) νέο Η/Ζ ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

16350/12 ΑΓΚ/γπ 1 DG D 2A

16350/12 ΑΓΚ/γπ 1 DG D 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2012 (03.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0204 (COD) 16350/12 JUSTCIV 335 CODEC 2706 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Αναφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 0921/2012 του Sorin Stelian Torop, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Δημοσίων Υπαλλήλων DGASPC SANITAS Gorj,

Διαβάστε περισσότερα

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007

12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα Οκτωβρίου 2007 12 ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007» Αθήνα 24-25 25 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2013 COM(2013) 788 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/01/2014.

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/01/2014. Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ στις 31/01/2014. Επί του 1 ου θέματος : Όπως είναι γνωστό, από το έτος 1966 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2014 COM(2014) 140 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 17.12.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 399 final 2017/0177 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας!

Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Χρεώσεις και Λογαριασμοί Ηλεκτρικής Ενέργειας Ελέγχετε τους Λογαριασμούς σας! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A

9317/17 ΚΑΛ/ακι/ΜΙΠ 1 D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0190 (CNS) 9317/17 JUSTCIV 113 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: WK 5263/17 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 196 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 196 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2017 (OR. en) 8540/17 AGRI 222 AGRIORG 42 AGRIFIN 44 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ/ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ «ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» Ανδρέας Φρίξου Λειτουργός Α (Παρακολούθηση Αγοράς και Ανταγωνισμού) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕΚ 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 27.1. 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά αριθ. 1563/2014, του D. G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές που χρησιμοποιούν ορισμένοι διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Συμβολαιογραφείων όλης της χώρας» Στην Αθήνα σήμερα την 18 η Ιουνίου 2003, ο κατά το νόμο 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.5.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0892/2008, της Mila Malonova Grecheva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των «κατοίκων του οικοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα