ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΕΥΝΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣΠΕΡΙΟΧΗΣΤΟΥΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ I. Αντικείμενο-σκοπός II. Υπόθεση Εργασίας III. Μεθοδολογία 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ I. Υπάρχουσα κατάσταση στο Δήμο Καρπενησίου II. Αξιολόγηση των αναπτυξιακών επιλογών 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ I. Ανάπτυξη με όρους αειφορίας II. Ανάλυση SWOT (Δυνατά και αδύναμα σημεία της περιοχής) Δυνατά και Αδύναμα σημεία Ευκαιρίες και Απειλές III. Βασικές κατευθύνσεις στρατηγικής για την περιοχή του Καρπενησίου με όρους αειφορίας IV. Τεκμηρίωση

3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Αντικείμενο-σκοπός Βασικός στόχος της εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι μέχρι σήμερα αναπτυξιακές επιλογές της περιοχής του Καρπενησίου με όρους αειφορίας και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές κατευθύνσεις και επιλογές για την αειφόρο αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Υπόθεση Εργασίας Η θεμελιώδης υπόθεση εργασίας είναι οτι η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού δεν μπορεί να αποτελεί αναπτυξιακό μονόδρομο για την περιοχή και οι αναπτυξιακές της προοπτικές με όρους αειφορίας, θα πρέπει να αναζητηθούν πέρα από τις αναδυόμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού και πρός την κατεύθυνση της ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής, μέσα από διαδικασίες παραγωγής πιστοποιημένων βιολογικών προιόντων.

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1η φάση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης μέσα από τις ακολουθούμενες αναπτυξιακές επιλογές και κατευθύνσεις Αξιολόγηση των αναπτυξιακών επιλογών 2η φάση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Σύντομη ανάλυση της ανάπτυξης με όρους αειφορίας Ανάλυση SWOT Διερεύνηση των βασικών κατευθύνσεων στρατηγική Τεκμηρίωση

5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Προς Αγρίνιο ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΛΑΥΣΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Προς Προυσό ΓΑΥΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ποταμός Καρπενησιώτης Προς Λαμία

6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Βασικές υποδομές: i. Προσεκτική και ορθολογική διατήρηση των υδάτινων πόρων ii. Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων νερού ολόκληρο το έτος iii. Αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος iv. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων v. Βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών 2. Προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος: i. Δημιουργία βασικών υποδομών εξυπηρέτησης των πολιτών ii. Προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων iii. Προστασία και διατήρηση των φυσικών αξιών του Δήμου iv. Προστασία της δημόσιας υγείας v. Αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων vi. Προστασία των οικοτόπων του Δήμου vii. Αποτροπή της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος viii. Αύξηση των οργανωμένων χώρων αναψυχής του Δήμου

7 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3. Προσβασιμότητα στην ανάπτυξη: i. Βελτίωση της σύνδεσης των δημοτικών διαμερισμάτων ii. Αύξηση της επισκεψιμότητας των δημοτικών διαμερισμάτων iii. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού iv. Αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε Α.Μ.Ε.Α. v. Αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών του Δήμου 4. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας : i. Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Δήμου στον τουρισμό ii. Αύξηση της τουριστικής κίνησης και επέκταση της τουριστικής περιόδου iii. Προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων iv. Ενίσχυση της απασχόλησης v. Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος

8 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών : i. Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου ii. Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης iii. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού iv. Στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού v. Αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες vi. Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 6. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου : i. Χρήση νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών ii. Βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων πόρων του Δήμου iii. Αποτελεσματική προετοιμασία, συντονισμός και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Προσανατολισμός του Προγράμματος προς τον τουρισμό τον οποίο και θεωρεί ως μοναδική αναπτυξιακή επιλογή για την περιοχή του Καρπενησίου και την Ευρυτανία γενικότερα. 2. Εξαντλεί κάθε φυσικό πόρο της περιοχής μετατρέποντάς τον σε αντίστοιχη τουριστική επένδυση, αφού θεωρεί απαραίτητη την ανάπτυξη και άλλων μορφών τουρισμού όπως ο συνεδριακός και ο αθλητικός. 3. Ανκαιαναφέρεταιστιακολουθούνταιοιαρχέςτηςαειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, αυτό δεν προκύπτει από καμμία από τις προτεινόμενες δράσεις.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 4. Αγνοεί άλλες αναπτυξιακές επιλογές, όπως η συστηματική αναβάθμιση και αξιοποίηση της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μέσα από επιλογές ολοκληρωμένης διαχείρισης. 5. Αγνοεί την αναγκαιότητα ιδιαίτερης μεθόδου προσέγγισης που να βασίζεται σε πολλαπλά κριτήρια και παραμέτρους όπως: μέγεθος πληθυσμού επικρατούσες οικονομικές δραστηριότητες βαθμός εξάρτησης από φυσικούς πόρους και ενέργεια βαθμός προσπελασιμότητας κόστος μεταφοράς απόσταση από το κέντρο ή περιοχές εξάρτησης και συχνότητα εξυπηρέτησης από τα μεταφορικά μέσα.

11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6. Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο του Επιχειρησιακού Σχεδίου η αναγκαιότητα του σχεδιασμού έργων υποδομής ή δραστηριοτήτων που να σέβεται την Φέρουσα Ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και πόρων.

12 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. Ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών σε δασικές εκτάσεις κυρίως γύρω από την περιοχή της πόλης του Καρπενησίου 2. Άσκηση τεράστιας πίεσης κατά μήκος της κοιλάδας του Καρπενησιώτη o τουριστική: - μικρές κυρίως ξενοδοχιακές μονάδες και άλλα τουριστικά καταλύματα - εγκαταστάσεις υποδομής για τουρισμό περιπέτειας (rafting στο ποτάμι, τουριστική ιππασία,ποδήλατο βουνού) o οικιστική κυρίως για δεύτερη κατοικία, αλλά και για πολυτελείς κατασκευές κύριας κατοικίας. Αυτό το φαινόμενο αστικής διάχυσης που παρατηρείται στην κοιλάδα του Καρπενησιώτη είναι πιθανό να οδηγήσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην ένωση ουσιαστικά, του Δήμου Καρπενησίου με τον όμορό του Δήμο Ποταμιάς.

13 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Η πόλη του Καρπενησίου δεν ελκύει τους επισκέπτες, οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν είτε στα μεγάλα ξενοδοχιακά συγκροτήματα που βρίσκονται γύρω από την πόλη είτε στα μικρότερα καταλύματα που υπάρχουν στα χωριά της Ποταμιάς και το βασικό στοιχείο είναι οτι ουσιαστικά επιλέγουν να μην επισκεφθούν την πόλη του Καρπενησίου καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην περιοχή. Οι λόγοι για τους οποίους οι επισκέπτες επιλέγουν να μην επισκεφθούν την πόλη του Καρπενησίου είναι : I. Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στο κέντρο της πόλης II. Οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι με εξαίρεση την κεντρική πλατεία III. IV. Η έλλειψη πεζοδρόμων Η πυκνή δόμηση ττης πόλης και η απώλεια του παραδοσιακού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα

14 ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Προς Αγρίνιο ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΛΑΥΣΙ ΝΟΣΤΙΜΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΠροςΠρουσό ΓΑΥΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ποταμός Καρπενησιώτης Προς Λαμία

15 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Προστασία του περιβάλλοντος 2. Κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή 3. Οικονομική ευημερία

16 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Πρωτεύουσα του Νομού Ευρυτανίας ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Ύπαρξη τοπίων με ιδιαίτερο φυσικό κάλους Ύπαρξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων Θεσμοθετημένη περιοχή ΝATURA 2000 όρους Τυμφρηστού Καλής ποιότητας πόσιμο νερό Ύπαρξη σύχγρονου Συνεδριακού Κέντρου Ύπαρξη σύγχρονου Προπονητικού Αθλητικού Κέντρου Πολιτιστικοί πόροι ικανοί να στηρίξουν το τουριστικό προιόν Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχιού Υψηλού επιπέδου απόθεμα ξενοδοχειακών καταλυμάτων Θεσμοθετημένοι παραδοσιακοί οικισμοί Παραγωγή τοπικών προιόντων Αγροτική γη που μπορεί να διατεθεί άμεσα για την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προιόντων υψηλής ποιότητας Δυνατότητα ανάπτυξης μικρών μονάδων τυποποίησης/μεταποίησης των παραγόμενων βιολογικών προιόντων Μικρές κτηνοτροφικές μονάδες που μπορούν σε μικρό χρονικό διάστημα να μετατραπούν σε πιστοποιημένες μονάδες παραγωγής κτηνοτροφικών προιόντων υψηλής ποιότητας Δυνατότητα ανάπτυξης μικρών μονάδων τυποποίησης/μεταποίησης των παραγόμενων κτηνοτροφικών βιολογικών προιόντων Σχετική εγγύτητα στη μεγάλη αγορά της Αττικής και πρόσβαση στις σημαντικές υποδομέςτης Ύπαρξη πόρων για παραγωγή υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας

17 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ Ανισομερής κατανομή μεταξύ Δημοτικού Διαμερίσματος Καρπενησίου και των υπολοίπων Δημοτικών Διαμερισμάτων Συγκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών στο Κέντρο της πόλης Έλλειψη βασικών υποδομών Δημοτικών Διαμερισμάτων Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων πόλης Καρπενησίου Έλλειψη βασικών υποδομών σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης του Δήμου Καρπενησίου Κυκλοφοριακό πρόβλημα εντός της πόλης Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και οργανωμένων χώρων αναψυχής εντός της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων Σημαντικά προβλήματα στην οδική σύνδεση πόλης και δημοτικών διαμερισμάτων Οδική σύνδεση του Δήμου Καρπενησίου σε σχέση με άλλες πόλεις της περιφέρειας Γεωμορφολογικός χαρακτήρας πόλης: μεγάλες κλίσεις και υψομετρικές διαφορές μεταξύ περιοχών Έλλειψη επαρκών πόρων ύδρευσης στα δημοτικά διαμερίσματα τους θερινούς μήνες Έλλειψη θεσμοθετημένου χώρου ΧΥΤΑ Απουσία δομών Έρευνας και Τεχνολογίας, περιορισμένη παρουσία της καινοτομίας Έλλειψη εξειδίκευσης ανθρώπινων πόρων Υψηλά ποσοστά ανεργίας (συνολικά, γυναικών, νέων, μακροχρόνια) Ποιότητα τουριστικού προϊόντος. Αδυναμία στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας Συρρίκνωση πρωτογενή και δευτερογενή τομέα Ελλιπής αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) στην Ελλάδα Δυσμενής θέση της περιοχής σε ορισμένες κατηγορίες γενικών και κοινωνικών υποδομώνσεσχέσημετοεπίπεδοδιαβίωσης στην Αθήνα Μη ύπαρξη υποδομών για επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής Δυσκολία αντίληψης των πλεονεκτημέτων και κυρίως των μακροχρόνιων επιρροών που έχει η στροφή προς περισσότερο ήπιες μορφές τουρισμού Δυσκολία αντίληψης των πλεονεκτημέτων και κυρίως των μακροχρόνιων επιρροών που έχει η στροφή προς τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα Μικρή ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος, ανακύκλωσης, εναλλακτικών μορφών τουρισμού,ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Έλλειψη μακρόπνοου και βιώσιμου τουριστικού σχεδιασμού Έλλειψη μακρόπνοου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού

18 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ολοκλήρωση του Διευρωπαικού Δικτύου και των τροφοδοτικών αξόνων και συνδέσεων με τις κύριες πύλες της χώρας Αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών στην καινοτομία Αύξηση της ζήτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού Αύξηση της ζήτησης Συνεδριακού τουρισμού ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Αύξηση της ζήτησης αθλητικού τουρισμού ιδίως κατά τους θερινούς μήνες Αύξηση της ζήτησης για πιστοποιημένα βιολογικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προιόντα υψηλής ποιότητας Αύξηση της ζήτησης για πιστοποιημένα τυποποιημένα/ μεταποιημένα βιολογικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προιόντα υψηλής ποιότητας Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη διαχείριση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων Επενδυτικές ευκαιρίες από τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα της υδροηλεκτρικής και της αιολικής Απορρόφηση κατοίκων απο την πρωτεύουσα λόγω καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εισροή εισοδήματος που παράγεται εκτός περιφέρειας Σημαντικοί πόροι φυσικού κάλλους (ακτές, λίμνη, δασικές εκτάσεις, βουνό) προς τουριστική εκμετάλλευση με εναλλακτικές μορφές τουρισμού Ενίσχυση του Θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα Χρηματοδοτικές δυνατότητες ΕΣΠΑ και Ειδικών Τομεακών προγραμμάτων

19 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Μείωση της ανταγωνιστικότητας του Δευτερογενή τομέα σε σχέση με χώρες που εντάσσονται τώρα στην Ευρωπαική Ένωση αλλά και χώρες της Ασίας Εξάρτηση από κοινοτικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα Μείωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον «παραδοσιακό» πρωτογενή τομέα ΑΠΕΙΛΕΣ Με την ολοκλήρωση του ΠΑΘΕ και της Ιόνιας Οδού, κίνδυνος αποκοπής από ένα ευρύτερο δίκτυο μεταφορών ΜείωσητηςανταγωνιστικότηταςσετομείςόπωςοΧιονοδρομικόςτουρισμός, αφενός λόγω του μεγάλου αριθμού χιονοδρομικών κέντρων και αφετέρου λόγω μείωσης της περιόδου αιχμής εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής Αυξανόμενη υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων είτε για κάλυψη των αναγκών της Αττικής (ταχνητή λίμνη του Μόρνου) είτε για κάλυψη αναγκών της Θεσσαλίας (εκτροπή του Αχελώου) Μόλυνση επιφανειακών και υπογείων υδάτων από την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών και υγρών αποβλήτων Καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση και λειτουργία ΧΥΤΑ Εγκατάλειψη και υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε απομακρυσμένα Δημοτικά Διαμερίσματα Περαιτέρω γήρανση του τοπικού πληθυσμού Διατήρηση υψηλού ποσοστού ανεργίας (νέων,γυναικών,μακροχρόνια) Υποβάθμιση τουριστικά αξιοποιήσιμων πολιτιστικών πόρων Φαινόμενα καταστροφής δασικών εκτάσεων από την ανεξέλεγκτη βόσκηση αλλά και από την εκτός σχεδίου δόμηση τουριστικών κυρίως εγκαταστάσεων αλλά και περιοχών δεύτερης κατοικίας Διακοπή χρηματοδότησης δομών στήριξης ειδικών ομάδων πληθυσμού

20 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Επιταχυντικές πολιτικές ΕμπορευματικόκέντροστηνπεριοχήτουΚαρπενησίου Κοινές δομές συλλογικών φορέων που θα αναπτύξουν την πρωτογενή παραγωγή πιστοποιημένων γεωργικών και κτηνοτροφικών βιολογικών προιόντων, την τυποποίηση ή/και μεταποίησή τους και θα στηρίξουν τους παραγωγούς στις αλλαγές των καλλιεργητικών τους κατευθύνσεων Ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δημιουργία δικτύων εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την από κοινού διαχείριση των logistics Δημιουργία δικτύου για την δημιουργία πολυποίκιλου τουριστικού πακέτου για την περιοχή του Καρπενησίου Σταθεροποιητικές πολιτικές ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ Διαρθρωτικές πολιτικές Ολοκλήρωση του Διευρωπαικού δικτύου και σύνδεσή του με τους κύριουςάξονεςμεταφορώντηςχώρας Δικτύωση Επιχειρήσεων για θέματα κτάρτισης και εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού (Σύνδεση της ζήτησης συγκεκριμένων ειδικοτήτων με την προσφορά) Ενίσχυση της βιώσιμης γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας Ενίσχυση υποδομών στην εκπαίδευση Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με ενεργά μέτρα αύξησης της απασχόλησης και της απασχολησιμότητας Βελτίωση του οδικού δικτύου τόσο στα πιο απομακρυσμένα τμήματα της περιοχής του Καρπενησίου, όσο και ολοκλήρου του νομού Ευρυτανίας Προστασία του λιμναίου συστήματος των Κρεμαστών και ανάπτυξη αειφορικών μεθόδων ιχθυοκαλλιέργειας ιχθύων γλυκού νερού (πέστροφα, κυπρίνος) Προληπτικές πολιτικές ΑΠΕΙΛΕΣ Δημιουργία φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής και συντονισμός της δράσης τους Ίδρυση νέων μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ( Υδροηλεκτρικά έργα στα ποτάμια και Αιολικά Πάρκα) Εξειδίκευση μακροχρόνια ανέργων, προώθηση αυτοαπασχόλησης, τοπικά σύμφωνα απασχόλησης σε περιοχές θύλακες ανεργίας Αντιμετώπιση ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση σκουπιδιών και αποκατάσταση φυσικών πόρων που έχουν υποβαθμιστεί Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των δασικών εκτάσεων από την αυθαίρετη και την εκτός σχεδίου δόμηση

21 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χείμαρρος Καρπενησιώτης Α. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Καρπενησίου για να λειτουργήσει αφ ενός ως καρδιά του προτεινόμενου νέου μοντέλου ανάπτυξης και αφ ετέρου ως πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Δίκτυο Πεζοδρόμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ Κύρια σημεία της πρότασης ανάπλασης του κέντρου αποτελούν: I. Κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων II. Επαναφορά του υγρού στοιχείου III. Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.

22 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 1. Επένδυση σε μικρές μονάδες εναλλακτικού τουρισμού σε όλα τα χωριά που βρίσκονται κατά μήκος της κοιλάδας. 2. Επένδυση σε μικρές οικογενειακές μονάδες παραγωγής βιολογικών και κτηνοτροφικών προιόντων υψηλής ποιότητας σεόλοτομήκοςτης κοιλάδας. 3. Επένδυση σε μικρές οικογενειακές μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης βιολογικών και κτηνοτροφικών προιόντων υψηλής ποιότητας σε όλο το μήκος της κοιλάδας

23 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ Προς Αγρίνιο ΝΟΣΤΙΜΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ Προς Προυσό ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΥΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΥΧΙΟΥ ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ποταμός Καρπενησιώτης ΚΛΑΥΣΙ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ Άξονας αναπτυξης πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα Μικρές μονάδες εναλλακτικού τουρισμού Προς Λαμία

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής, Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ 1 Ο Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ...

10.9 Ναρκωτικά... 63 11. ΠΑΙΔΕΙΑ... 64 11.1 Αειφόρο Σχολείο και Αυτοδιοίκηση... 64 12. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΘΕΣΙΝΟΙ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ... 1 2 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 8 3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ... 11 1.1 Δημοκρατία... 11 1.2 Δημόσιος Έλεγχος και Διαφάνεια... 12 1.3 Συμμετοχικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα